Avslutningskonserten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslutningskonserten"

Transkript

1 PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00

2 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE FØRSTEVALG I BERGEN STOLT SPONSOR AV FESTSPILLENE RADISSON BLU HOTEL NORGE Nedre Ole Bulls Plass 4, 5807 Bergen, Norway T: F: radissonblu.com/hotelnorge-bergen BGOZA NB Ad Program hefte NO (140x230).indd 1 24/04/14 10:28

3 AVSLUTNINGSKONSERTEN 03 Avslutningskonserten m/svenska kammarorkestern & Radiokören Closing Concert w/the Swedish Chamber Orchestra and the Swedish Radio Choir GRIEGHALLEN 04. juni kl. 18:00 04 June at 18:00 Varighet 2 t 10 min inkl. pause Duration 2 h 10 min with interval Svenska Kammarorkestern The Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard dirigent conductor Simon Trpceski piano Agneta Eichenholz sopran soprano Marianne Beate Kielland mezzosopran mezzo-soprano Per Hakan Precht tenor Audun Iversen baryton baritone Radiokören The Swedish Radio Choir EDVARD GRIEG ( ) Pianokonsert i a-moll, «a-mollkonserten» Piano Concerto in A minor, op Allegro molto moderato 2. Adagio 3. Allegro moderato molto e marcato Pause Interval LUDWIG VAN BEETHOVEN ( ) Symfoni nr. 9 i d-moll, «Korsymfoni» Symphony no. 9 in D minor, Choral, op Allegro ma non troppo 2. Molto vivace 3. Adagio molto e cantible 4. Finale: presto Introduksjon v/gunnar Danbolt i Grieghallens foajé kl 17:15 Introduction by Gunnar Danbolt (in Norwegian) in the foyer at 17:15 Støttet av Sveriges ambassade Supported by the Swedish Embassy Sponset av Sponsored by Radisson Blu Hotel Norge Konserten tas opp av NRK. This concert will be recorded by NRK, the Norwegian Broadcasting Corporation. 03

4 04 AVSLUTNINGSKONSERTEN Avslutningskonserten i grunnlovens ånd Norge i miniatyr og en hyllest til frihet, likhet og brorskap. Festspillenes avslutningskonsert står i nasjonens og demokratiets tegn, som en verdig musikalsk feiring av Grunnlovsjubileet. Og da er det et ekstra anti-sjåvinistisk poeng at det er svenske utøvere Svenska Kammarorkestern og Sveriges Radiokör som er ansvarlig for konserten. Konserten innledes med Edvard Griegs pianokonsert i a-moll fra 1869, som mer enn noen annen musikk er forbundet med Norge og det norske landskap. Den er da også blitt kalt et «Norge i miniatyr». Det skyldes blant annet at Grieg benyttet rytmer fra folkemusikken hallingrytmer i første sats og springarrytmer i den siste, og folkemusikken ble på 1800-tallet sett på som naturens egen uttrykksform. Et eksempel på det er Stephan Sindings ( ) Ole Bullstatue i Bergen (1901), som viser den verdenskjente fiolinisten mens han lyttende oversetter fossegrimens toner i den buldrende fossen under seg til kunstmusikk. Mellomsatsen derimot er preget av en poetisk stemning som i likhet med de senere Lyriske stykkene er inspirert av det norske fjell-landskapet. Det var en natur som Grieg var opptatt av gjennom hele livet, blant annet fordi han i likhet med sitt litt eldre bybarn I.C. Dahl ( ) mente at den i eminent forstand reflekterte den norske folkekarakter. Ja, mer Closing Concert in the spirit of the Constitution Norway in miniature and a tribute to freedom, equality and fraternity. The Bergen International Festival Closing Concert is in the spirit of the nation and democracy, as a worthy musical celebration of the Bicentenary of the Norwegian Constitution. And as an extra anti-chauvinist gesture the concert has been put into the hands of Swedish musicians the Swedish Chamber Orchestra and the Swedish Radio Choir. The concert opens with Edvard Grieg s A minor Piano Concerto from 1869, which more than any other work is associated with Norway and Norwegian landscape. It has been referred to as Norway in miniature. One reason for this is Grieg s use of folk dance rhythms Halling in the first movement and Springar in the last. In the nineteenth century folk music was perceived as nature s own form of expression. An example of this is the statue of Ole Bull in Bergen city centre, sculpted by Stephan Sinding ( ) in 1901, which depicts the celebrated violinist standing atop the waterfall learning to play from the fossegrim beneath, a supernatural being highly skilled in playing the music of nature. The second movement is in a more poetic mood associated like the Lyric Pieces he went on to compose with 04

5 AVSLUTNINGSKONSERTEN 05 enn det. Som dikteren Johan Sebastian Welhaven ( ) hadde understreket både i dikt og prosa, kjempet nordmennene så intenst for sin frihet, fordi de var oppvokst i en hard fjellnatur hvor de var vant til å måtte klare seg selv uten å bli kuet av adel og stormenn. På dette punktet ligner Norge det eneste land i Europa som aldri var blitt underkuet, nemlig Sveits. Slik kan Griegs a-mollkonsert betraktes som en hyllest til hans frihetselskende hjemland. Det er på dette punktet at det er en forbindelse til Ludwig van Beethovens 9. symfoni i d-moll fra For i denne storslåtte symfonien som både i form og lengde bryter alle tidligere mønstre, kulminerer det hele i Friedrich von Schillers ( ) Ode til gleden fra Riktignok har Beethoven ikke anvendt hele diktet, men konsentrerte seg om det han anså for det vesentlige, nemlig de versene som særlig klart får frem de tre slagordene fra den franske revolusjonen: frihet, likhet og brorskap. Dermed blir denne oden ikke bare en hyllest til gleden, men like mye til de demokratiske verdiene som Beethoven satte så høyt. Det er derfor knapt tilfeldig at både Europarådet og Den europeiske union har utnevnt Schillers Ode til gleden til europahymne. Det skyldes i stor grad Beethovens bruk av den. Nå er den 9. symfonien mer enn den berømte sistesatsen. I nærmere ti år hadde Beethoven lekt med ideen om å sette toner til Schillers ode, og hadde også gjort flere forsøk. Samtidig arbeidet han også med en ny symfoni, som ville bli hans niende. Det var i 1822 at han fikk den ganske revolusjonerende ideen om å sette dem sammen til ett verk, en symfoni som ble avsluttet med en kombinasjon av instrumentalmusikk og kor med solister, Det hadde ingen gjort før ham, og for Richard Wagner ( ) var det selve beviset på at den rene instrumentalmusikkens tid nå var over, og at flere kunstformer måtte forenes hvis musikken skulle nå et høyere nivå. På det punktet Norwegian mountain scenery. It was these natural surroundings that Grieg focused on throughout his life. Like Johan Christian Dahl ( ), the Bergen painter, he believed they perfectly reflected the Norwegian character. Indeed, more than that: as the Bergen writer Johan Sebastian Welhaven ( ) had emphasised in both poetry and prose, Norwegians fought so intensely for their freedom because they had grown up in severe mountainous terrain, accustomed to being self-sufficient while resisting domination by the power of nobility and wealth. In this matter Norway resembles the only country in mainland Europe to resist subjugation, Switzerland. Thus Grieg s A minor Concerto may be seen as a tribute to his freedom-loving home country. This brings us to the connection with Ludwig van Beethoven s Ninth Symphony in D minor from This grandiose symphony, which in form and length breaks all earlier moulds, culminates in Ode to Joy, written in 1785 by Friedrich von Schiller ( ). Beethoven found it necessary to re-order some of the lyrics in the verses he selected from Schiller s 1803 revision, focusing on the motto from the French Revolution: liberté, egalité, fraternité. Thus the ode pays tribute not merely to joy, but just as much to the democratic values that Beethoven treasured so highly. It is no coincidence that Beethoven s tune was adopted by the Council of Europe in 1972 as the European Anthem. The Ninth Symphony is of course more than its famous final movement. Beethoven had toyed with the idea of setting Schiller s ode to music for almost ten years, and had made some sketches 05

6 06 AVSLUTNINGSKONSERTEN fikk ikke Wagner rett, men at Beethoven her tok et viktig skritt fremover, er det liten tvil om. I de tre første satsene opererer Beethoven ennå innenfor de grensene som wienerklassisismen hadde satt, selv om han utvider både det rytmiske og harmoniske repertoaret. Det er i den fjerde satsen at han tar steget over i en romantikk som sprenger klassisismens rammer. For i den hersker det verken symmetri eller harmoni her speiler musikken en lengsel mot det uendelige i en form som er mer fragmentert, og i et klassisistisk perspektiv uharmonisk. Og den varer da også i hele 25 minutter, lenger enn de fleste symfonier før Beethovens tid, og kan selv deles inn i fire satser, som en symfoni i symfonien. Så her smugles tvilen på det perfekte og fullkomne inn den tvilen som er demokratiets bærebjelke. Tekst: Gunnar Danbolt while working on the symphony that was to be his ninth. In 1822 he had the revolutionary idea of amalgamating them into a single work a symphony which ended with a combination of instrumental music and a choir with soloists. No one had done anything of the kind before, and for Richard Wagner ( ) this was final proof that the era of pure instrumental music was over; that several art forms would have to be combined for music to be able to achieve greater heights. Wagner s contention turned out to be somewhat wide of the mark, but there can be little doubt that Beethoven made significant advances. In the first three movements Beethoven keeps within the boundaries of Vienna s classical norm while making use of innovative rhythms and harmonies. In the fourth movement he breaks the classical mould and takes a step into the language of the Romantic era. Here neither symmetry nor harmony reigns: the music reflects a yearning for infinity in a form that from a classical point of view is fragmentary and dissonant. Not only that, but the movement lasts 25 minutes, longer than most entire symphonies written before then. It can be divided into four sub-movements a symphony within a symphony. Beethoven smuggles in an element of doubt in perfection and purity the very doubt that is the mainstay of democracy. Text: Gunnar Danbolt English version: Roger Martin 06

7 AVSLUTNINGSKONSERTEN 07 har de spilt inn Beethovens samlede orkesterverk, som har resultert i over ti album. Svenska Kammarorkestern har et bredt repertoar, som har gitt dem en egen unik stil, og de fortsetter å åpne dører mot nye utfordringer. Svenska Kammarorkestern The Swedish Chamber Orchestra Svenska Kammarorkestern ble grunnlagt i 1995 som Örebro kommunes eget kammerorkester. Orkestrets sjefdirigent er Thomas Dausgaard. Samarbeidet mellom Dausgaard og Svenska Kammarorkestern har ført til et unikt og dynamisk tonespråk. Siden de debuterte i Storbritannia og USA i 2004, har de hatt en rask vei til suksess, og markert seg på den internasjonale scenen. Svenska Kammarorkestern er et sammensveiset ensemble på 38 musikere, som jevnlig turnerer verden over. Turnéhøydepunkter de siste årene har blant annet vært BBC Proms og Festspillene i Salzburg, og de har turnert i USA, Japan og Tyskland. Svenska Kammarorkestern har gitt ut flere CD-er og rukket å spille med artister som Pierre-Laurent Aimard, Michael Collins og Leif Ove Andsnes. Sammen med Dausgaard The Swedish Chamber Orchestra was founded in 1995, and its current Music Director, Thomas Dausgaard joined two years later, a collaboration which has resulted in a unique and dynamic sound. Since their UK and USA debut in 2004 they have quickly risen to success and made their mark on the international scene. The ensemble, a closely knit group of 38 members, regularly tours worldwide. In addition to tours in the USA, Japan and Germany, recent highlights include performances at the BBC Proms and the Salzburg International Festival. The Swedish Chamber Orchestra has performed with celebrated international artists including Pierre-Laurent Aimard, Michael Collins and Leif Ove Andsnes. Among the ensemble s prolific recordings are the entire orchestral works of Beethoven ten albums under Dausgaard s baton. The orchestra, with its broad repertoire and unique style, keeps opening new doors to extend its horizons. Thomas Dausgaard Dirigent/Conductor Thomas Dausgaard har vært sjef for Svenska Kammarorkestern siden Han er kjent for å sette sammen nyvinnende konsertprogram, og for sine mange innspillinger med kjente orkestre og artister. Dausgaard har de siste årene opptrådt med mange av verdens ledende orkestre, blant annet Munich Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, og i 2013/14-sesongen vil han opptre med blant andre London Symphony Orchestra og the Chamber Orchestra of Europe. Han har arbeidet med ungdomsorkestre verden over, og har utviklet en vellykket konsertserie for barn sammen med Svenska Kammarorkestern. 07

8 08 AVSLUTNINGSKONSERTEN orchestras throughout the world, and has developed a successful concert series for children with the Swedish Chamber Orchestra. He has over 50 CDs to his name, and his recording of the Complete Orchestral Works of Beethoven with the Swedish Chamber Orchestra has been well received. Dausgaard s repertoire ranges from Bach and Beethoven to contemporary music, and he has crossed several musical boundaries with the Swedish Chamber Orchestra. Thomas Dausgaard has received the Cross of Chivalry from the Queen of Denmark and been elected into the Royal Academy of Music in Sweden. He currently lives in Denmark with his family. Simon Trpčeski Piano Foto: Ulla-Carin Ekblom Dausgaard har over 50 CD-er på samvittigheten og innspillingen av Beethovens samlede orkesterverk med Svenska Kammarorkestern har blitt en kritikerrost samling. Dausgaards repertoar spenner fra Bach og Beethoven til dagens musikk, og sammen med Svenska Kammarorkestern tar han mulighetene for kammerorkestre på tvers av flere musikalske grenser. Thomas Dausgaard er ridder av Dannebrogordenen og medlem av Kungliga Musikalska Akademien i Sverige. Dausgaard bor i dag i Danmark med sin familie. Thomas Dausgaard has been Principal Conductor of the Swedish Chamber Orchestra since He is known for innovative programming and an extensive recording catalogue. During recent seasons he has performed with some of the leading orchestras in the world, including the Munich Philharmonic Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, and in the season he is scheduled to perform with the London Symphony Orchestra and the Chamber Orchestra of Europe. Dausgaard has collaborated with youth Den klassiske pianisten Simon Trpčeski er født i Makedonia og er utdannet ved Universitetet i St. Cyril og St. Methodius i Skopje under Professor Boris Romanov. Han var medlem av BBC New Generation Scheme , og har siden raskt debutert med orkestre verden over, blant andre New York Philharmonic, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, Singapore Symphony Orkester, Hong Kong Philharmonic og Toronto Symphony og gjort konsertturneer i USA, Europa og Asia. I 2005 var han for første gang med på The International Piano Series i London, og har siden opptrådt med britiske orkestre som London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra the Hallé Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra og City of Birmingham Symphony Orchestra. I Skandinavia har han spilt med blant annnet Stockholm Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester og Svenska kammarorkestern. I 2009 mottok han presidentens fortjenestemedalje i Makedonia. The classical pianist Trpčeski was born in Macedonia and is a graduate from the Faculty of Music of the University of St. Cyril and St. 08

9 AVSLUTNINGSKONSERTEN 09 Methodius in Skopje in 2002 where he studied with Professor Boris Romanov. As member of the BBC New Generation Scheme , Trpčeski has since made a rapid series of debuts with orchestras worldwide including the New York Philharmonic, the San Francisco Symphony, the Los Angeles Philharmonic, the Singapore Symphony Orchestra, the Hong Kong Philharmonic, and the Toronto Symphony and has made recital tours in the United States, Europe, and Asia. In December 2005 he appeared for the first time in the International Piano Series in London, and he has performed with English orchestras including the London Philharmonic and London Symphony Orchestras, the Hallé Orchestra, the Bournemouth Symphony Orchestra, and the City of Birmingham Symphony Orchestra. In Scandinavia, he has performed with the Swedish and Bergen Philharmonic Orchestras and Swedish Chamber Orchestra. In 2009 he received the Presidential Merit of Honor of the Republic of Macedonia. Foto: Lube Saveski Agneta Eichenholz Sopran/Soprano Den svenske sopranen Agneta Eichelnholz er utdannet fra Malmø Musikskola og Operahögskolan i Stockholm. Hennes karrierevei i Europa begynte i 2007 da hun sang Carmina Burana ved Verbier- festivalen, samtidig som hun hadde hovedrolle i Haydns Armida ved Festspillene i Salzburg ved dirigent Ivor Bolton og direktør Christof Loy. Hennes internasjonale karriere har tatt henne til operahus i hele Europa, eksempelvis Oper Frankfurt, Komische Oper (Berlin), Det Kongelige Teater (København), og Royal Opera House Covent Garden (London) og samarbeid med dirigenter som blant annet Ivor Bolton, Antonio Pappano, Peter Eötvös, og Myung-Whun Chung. Hennes repertoar består i verk som Brittens Les Illuminations, Cantelubes Chants d`auvergne, Bergs Sieben frühe Lieder og Lulu-suite, Strauss Vier letzte Lieder og flere oratorium, blant annet Orffs Carmina Burana, Faurés Requiem, Händels Messias og Mozarts Rekviem. 09

10 10 AVSLUTNINGSKONSERTEN The Swedish soprano Agneta Eichelnholz received her musical education at the Malmö College of Music and the University College of Opera in Stockholm. Eichenholz progress to her current position in Europe began in 2007 when she was engaged to sing Carmina Burana at the Verbier Festival, while at the same time covering the title role in Haydn s Armida at the Salzburger Festspiele with conductor Ivor Bolton and director Christof Loy. Her international career has brought her to opera houses around Europe such as Oper Frankfurt, Komische Oper (Berlin), Det Kongelige Teater (Copenhagen), and Royal Opera House Covent Garden (London) collaborating with conductors such as Ivor Bolton, Antonio Pappano, Peter Eötvös, Myung-Whun Chung. Her concert repertoire includes works like Britten s Les Illuminations, Canteloube s Chants d Auvergne, Berg s Sieben frühe Lieder and Lulusuite, Strauss Vier letzte Lieder, and among her oratorio repertoire we find the soprano parts in Orff s Carmina Burana, Fauré s Requiem, Handel s Messiah and Mozart s Requiem. Marianne Beate Kielland Mezzosopran/Mezzo-soprano Marianne Beate Kielland har studert ved Norges Musikkhøgskole under Svein Bjørkøy, men har også studert med Oren Brown og Barbara Bonney. Hun opptrer jevnlig på konsertscenene i Europa og Japan under dirigenter som Phillippe Herreweghe, Fabio Biondi, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Christophe Rousset, Marc Minkowski, Masaaki Suzuki, Pierre Cao, Arvid Engegård, Thomas Søndergård, Eivind Gullberg Jensen, Thomas Dausgaard, Jos van Immerseel, Joshua Rifkin, Manfred Honeck, Daniel Reuss og Christian Eggen. Kielland ble i 2012 nominert til Grammy innen kategorien Best Vocal Classical Album for sin CD-utgivelse Veslemøy Synsk av Olav Anton Thommessen, og har med denne og Foto: Espen Mortensen opp mot 30 andre innspillinger, samt utstrakt konsertvirksomhet befestet seg som en bemerkelsesverdig tolker av repertoar fra barokken helt fram til vår tids musikk. Marianne Beate Kielland received her musical education from the Norwegian Academy of Music with Svein Bjørkøy, as well as Oren Brown and Barbara Bonney. Today Kielland performs regularly on concert scenes in Europe and Japan under the lead of conductors such as Phillippe Herreweghe, Fabio Biondi, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Christophe Rousset, Marc Minkowski, Masaaki Suzuki, Pierre Cao, Arvid Engegård, Thomas Søndergård, Eivind Gullberg Jensen, Thomas Dausgaard, Jos van Immerseel, Joshua Rifkin, Manfred Honeck, Daniel Reuss and Christian Eggen. In 2012 she was nominated for a Grammy in the category Best Vocal Classical Album for her CD Veslemøy Synsk by Olav Anton Thommesen. She has with this CD and 30 other recordings, together with extensive concert activity, positioned herself as a remarkable interpreter of repertoire from the Baroque to modern music. 10

11 AVSLUTNINGSKONSERTEN where his roles included The Princ e in Rusalka, Ernesto in Don Pasquale, the title role in Werther, Don Ramiroin in La Cenerentola and Camille du Rossillon in Die Lustige Witwe. Recent guest appearances have included Rodolfo in La Bohéme at the Staatstheater Nürnberg, Steuermann in Der Fliegende Holländer and Edmondo in Manon Lescaut at the Gothenburg Opera, Wilson in Doctor Atomic at the Finnish National Opera, Camille du Rossillon in Die Lustige Witwe at the Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf, Siegfried in the World Premier of Carin Bartosch Edström s opera The Golden Ring at the Royal Swedish Opera, to name but a few. Foto: Peter Knutson Per Håkan Precht Tenor Den svenske tenoren Per Håkan Precht studerte ved Operastudio 67 i Stockholm og ved Statens operaskole i Oslo. Precht var engasjert ved Landestheater Detmold fra 1997 til 2000 der rollelisten bestod i Prinsen i Rusalka, Ernesto i Don Pasquale, hovedrollen i Werther, Don Ramiroin i La Cenerentola og Camille du Rossillon i Den glade enke. Hans seneste gjesteopptredener inkluderer blant annet Rodolfo i La Bohéme, Steuermann i Den flygende hollender, Edmondo i Manon Lescaut ved Operaen i Gøteborg, Wilson i Doctor Atomic ved den Nasjonale Opera i Finland, Camille du Rossillon i Den glade enke ved Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf og Siegfried i verdenspremieren på Carin Bartosch Edströms opera The Golden Ring ved Den Kungliga Opera i Stockholm. The Swedish tenor Per Håkan Precht studied at Operastudio 67 in Stockholm and at the National College of Operatic Art in Oslo. Per Håkan Precht was engaged at the Landestheater Detmold Foto: Tonje Eliasson Audun Iversen Baryton/Baritone Audun Iversen kommer fra Harstad og er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo under Håkan Hagegård og Svein Bjørkøy og fortsatte å studere ved Opera Akademiet i København under blant andre Susanna Eken, Martin Isepp og Christen Stubbe Teglbærg. Han vant Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse i 2007 og var samme året finalist i Hans Gabor Belvedere 11

12 12 AVSLUTNINGSKONSERTEN Radiokören The Swedish Radio Choir Singing Competition 2007 i Wien. I 2010 vant han Ålborgs operapris. Iversens operaopptredender inkluderer Conte Almaviva i Figaros bryllup, Marcello og Schaunard i La Boheme, Albert i Werther for Royal Opera House Covent Garden, Don Giovanni i Don Giovanni Eugene Onegin i Eugene Onegin for Bolshoi-teateret i Moskva og Sharpless i Madame Butterfly. Han var også solist under åpningen av den nye Norske Opera og Ballett i Bjørvika i Audun Iversen was born in Harstad, Norway and studied at the Art Academy in Oslo under Håkan Garden Farm and Svein Bjørkøy and continued to study at the Opera Academy in Copenhagen under Susanna Eken, Martin Isepp and Christen Stubbe Teglbærg. He won the Queen Sonja International Music Competition in 2007 and the same year was a finalist in Hans Gabor Belvedere Singing Competition in Vienna. In 2010 he won Aalborg opera prize. Iversen s performances include Conte Almaviva in The Marriage of Figaro, Marcello and Schaunard in La Boheme, Albert in Werther, Don Giovanni in Don Giovanni, Eugene Onegin in Eugene Onegin and Sharpless in Madame Butterfly. He was also a soloist at the opening of the new Norwegian Opera and Ballet in Oslo in Den svenske Radiokören ble grunnlagt i 1925, men det var ikke før 25 år senere (1952), under ledelse av dirigent Eric Ericson, at koret begynte å utvikle seg til det fleksible instrument som det nå har blitt. Fra 2007 har Peter Dijkstra vært korets dirigent. Med sine 32 profesjonelle sangere, har Radiokören et repertoar som spenner fra de mest delikate a capella-toner, via moderne musikk til oratorier. I tillegg til konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester og sine egne a capella-konserter, har Radiokören samarbeidet med orkesterdirigenter som Riccardo Muti, Claudio Abbado, Valery Gergiev og Daniel Harding. Radiokören setter sterkt preg på musikklivet i Stockholm og Sverige gjennom sendinger på Sveriges Radio. Deres internasjonale suksess ble også anerkjent av den svenske regjeringen i 2011 da koret ble tildelt ærespris for korets prestasjoner i å fremme og spre svenske musikk. The Swedish Radio Choir was founded in 1925, but it was not until 25 years later (1952), under the leadership of their new principal conductor Eric Ericson, that the choir began to develop into the flexible instrument that it has now become. The present principal conductor, since the autumn of 2007, is Peter Dijkstra. With its 32 professional singers, the Swedish Radio Choir s repertoire ranges from the most delicate a capella tones, via modern music to oratorios. In addition to concerts with the Swedish Radio Symphony Orchestra and their own a capella concerts, the Swedish Radio Choir has been engaged by orchestra conductors such as Riccardo Muti, Claudio Abbado, Valery Gergiev and Daniel Harding. The Swedish Radio Choir also makes a strong mark on the musical life of Stockholm and Sweden as a whole through broadcasts on the Swedish Radio. Their international success was also acknowledged by the Swedish government in 2011 when the choir was awarded a special honorary prize for their extraordinary achievement in promoting and spreading Swedish music. 12

13 AVSLUTNINGSKONSERTEN 13 An die Freude O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere Anstimmen, und freudenvollere. Freude! Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum! Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt. Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer s nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund! Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Cherub steht vor Gott. Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt gen Plan, Laufet, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über m Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such ihn über m Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen. Freude, schöner Götterfunken! Tochter aus Elysium! Freude, schöner Götterfunken! Ludwig van Beethoven 1803 Revisjon av Friedrich Schillers, original fra 1785 Ode til gleden Å, venner, ikke slike toner, la oss heller hyggeligere og frydefullt stemme i, Glede! Skjønne gudegnist av glede, du Elysiums datter som ildberuser oss her nede: vi betrer din helligdom! Gjenforent i trolldomsflammen blir alt dét som strengt var skilt; brødre blir vi, alle sammen, der din vinge dveler mildt. For en stor gevinst å vinne: at en hjertevenn ble din! Du som fikk en herlig kvinne, bland din egen jubel inn! Ja om du på jorden bare vant én sjel: velsign da den. Smyg i gråt fra gledens skare, du som aldri fant en venn! Alle munner vil hun mette ved sitt bryst, vår verdensmor! alle gode, alle slette følger hennes rosenspor. Kyss og drue kom fra henne; hun har gitt oss venn og brud. Vellyst fikk selv ormen kjenne, og kjeruben står hos Gud. Følg da solers lyse veier over himlen! Gå lik dem i din bane, bror gå frem salig som en helt mot seier. Vær da favnet, millioner! Motta dette verdenskyss! Over nattens stjernedryss bor en far som alt forsoner. Stig av støvet, millioner! Aner du din skaper, jord? Søk ham, søk ham, hvor han bor over nattens stjernesoner. Skjønne gudegnist av glede, du Elysiums datter! Skjønne gudegnist av glede! André Bjerke, Dreyer forlag Oversettelse av Beethovens tekst Ode to joy O friends! Not these sounds! But let us strike up more pleasant sounds and more joyful! Joy, o wondrous spark divine, Daughter of Elysium, Drunk with fire now we enter, Heavenly one, your holy shrine. Your magic powers join again What fashion strictly did divide; Brotherhood unites all men Where your gentle wing s spread wide. To become the friend of a friend, The man who has won a fair woman - To the rejoicing let him add his voice. The man who calls but a single soul Somewhere in the world his own! And he who never managed this - Let him steal forth from our throng! Joy is drunk by every creature From Nature s fair and charming breast; Every being, good or evil, Follows in her rosy steps. Kisses she gave to us, and vines, And one good friend, tried in death; The serpent she endowed with base desire And the cherub stands before God. Gladly as His suns do fly Through the heavens splendid plan, Run now, brothers, your own course, Joyful like a conquering hero Embrace each other now, you millions! The kiss is for the whole wide world! Brothers - over the starry firmament A beloved Father must surely dwell. Do you come crashing down, you millions? Do you sense the Creators presence, world? Seek Him above the starry firmament, For above the stars he surely dwells. 13

14 14 AVSLUTNINGSKONSERTEN Takk for i år! Velkommen tilbake i

15

16 Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Forsidefoto: Ulla-Carin Ekblom / Trykkeri: Bodoni

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet LEIPZIG! Det er ca. 1100 km fra Oslo og 600 km fra København til Leipzig. Det er ikke langt i vår tid, men heller ikke på

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots

velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots innhold 4 8 10 14 18 22 26 36 37 40 46 47 47 52 56 58 59 62 velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

All My Dreams Come True

All My Dreams Come True FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 27. 29. MAI All My Dreams Come True BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge 23. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 20. 24. NOVEMBER 2013 3 FILMER FILMER/FILMS LAND/COUNTRY

Detaljer

PÅ KI NO 2. DESE M B E R

PÅ KI NO 2. DESE M B E R ÅPNINGSFILMEN PÅ OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL KEIRA KNIGHTLEY VIGGO MORTENSEN MICHAEL FASSBENDER VINCENT CASSEL EN DAVID CRONENBERG FILM A DA NGEROUS M ET HOD BASERT PÅ DEN SANNE HISTORIEN OM JUNG,

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING PROGRAM VAREN 2O14 FREDAG 17. LØRDAG 18./1 FLORENTINA HOLZINGER/VINCENT RIEBEEK (AT/NL): SPIRIT FREDAG 24. SØNDAG 26, TIRSDAG 28. FREDAG 31/1 OG LØRDAG 1/2 OSSAVY/KOLBENSTVEDT: STILL IN SILENCE TORSDAG

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

10. - 14. september 2014

10. - 14. september 2014 VLKMMN TL NRDKPP FLMFSTVL 10. - 14. september 2014 BJØRNØY Se åpningsfilmen og bli med på en kjempeåpning av Nordkapp Filmfestival med fyrverkei, festivaltog med HMF og åpningsfest på Rica Bryggen Hotel!

Detaljer

24. Tromsø International Film Festival

24. Tromsø International Film Festival 24. Tromsø International Film Festival Official Partners 3 5 Frozen Land, Moving Pictures TAKE 24 Martha Otte Festival Director In this, the twenty-fourth year of the Tromsø International Film Festival,

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen.

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen. SESONGPROGRAM 2015 2016 TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen. På Twitter vil vi gjerne at du bruker #tsosymfoni Instagram

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer