Avslutningskonserten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslutningskonserten"

Transkript

1 PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00

2 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE FØRSTEVALG I BERGEN STOLT SPONSOR AV FESTSPILLENE RADISSON BLU HOTEL NORGE Nedre Ole Bulls Plass 4, 5807 Bergen, Norway T: F: radissonblu.com/hotelnorge-bergen BGOZA NB Ad Program hefte NO (140x230).indd 1 24/04/14 10:28

3 AVSLUTNINGSKONSERTEN 03 Avslutningskonserten m/svenska kammarorkestern & Radiokören Closing Concert w/the Swedish Chamber Orchestra and the Swedish Radio Choir GRIEGHALLEN 04. juni kl. 18:00 04 June at 18:00 Varighet 2 t 10 min inkl. pause Duration 2 h 10 min with interval Svenska Kammarorkestern The Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard dirigent conductor Simon Trpceski piano Agneta Eichenholz sopran soprano Marianne Beate Kielland mezzosopran mezzo-soprano Per Hakan Precht tenor Audun Iversen baryton baritone Radiokören The Swedish Radio Choir EDVARD GRIEG ( ) Pianokonsert i a-moll, «a-mollkonserten» Piano Concerto in A minor, op Allegro molto moderato 2. Adagio 3. Allegro moderato molto e marcato Pause Interval LUDWIG VAN BEETHOVEN ( ) Symfoni nr. 9 i d-moll, «Korsymfoni» Symphony no. 9 in D minor, Choral, op Allegro ma non troppo 2. Molto vivace 3. Adagio molto e cantible 4. Finale: presto Introduksjon v/gunnar Danbolt i Grieghallens foajé kl 17:15 Introduction by Gunnar Danbolt (in Norwegian) in the foyer at 17:15 Støttet av Sveriges ambassade Supported by the Swedish Embassy Sponset av Sponsored by Radisson Blu Hotel Norge Konserten tas opp av NRK. This concert will be recorded by NRK, the Norwegian Broadcasting Corporation. 03

4 04 AVSLUTNINGSKONSERTEN Avslutningskonserten i grunnlovens ånd Norge i miniatyr og en hyllest til frihet, likhet og brorskap. Festspillenes avslutningskonsert står i nasjonens og demokratiets tegn, som en verdig musikalsk feiring av Grunnlovsjubileet. Og da er det et ekstra anti-sjåvinistisk poeng at det er svenske utøvere Svenska Kammarorkestern og Sveriges Radiokör som er ansvarlig for konserten. Konserten innledes med Edvard Griegs pianokonsert i a-moll fra 1869, som mer enn noen annen musikk er forbundet med Norge og det norske landskap. Den er da også blitt kalt et «Norge i miniatyr». Det skyldes blant annet at Grieg benyttet rytmer fra folkemusikken hallingrytmer i første sats og springarrytmer i den siste, og folkemusikken ble på 1800-tallet sett på som naturens egen uttrykksform. Et eksempel på det er Stephan Sindings ( ) Ole Bullstatue i Bergen (1901), som viser den verdenskjente fiolinisten mens han lyttende oversetter fossegrimens toner i den buldrende fossen under seg til kunstmusikk. Mellomsatsen derimot er preget av en poetisk stemning som i likhet med de senere Lyriske stykkene er inspirert av det norske fjell-landskapet. Det var en natur som Grieg var opptatt av gjennom hele livet, blant annet fordi han i likhet med sitt litt eldre bybarn I.C. Dahl ( ) mente at den i eminent forstand reflekterte den norske folkekarakter. Ja, mer Closing Concert in the spirit of the Constitution Norway in miniature and a tribute to freedom, equality and fraternity. The Bergen International Festival Closing Concert is in the spirit of the nation and democracy, as a worthy musical celebration of the Bicentenary of the Norwegian Constitution. And as an extra anti-chauvinist gesture the concert has been put into the hands of Swedish musicians the Swedish Chamber Orchestra and the Swedish Radio Choir. The concert opens with Edvard Grieg s A minor Piano Concerto from 1869, which more than any other work is associated with Norway and Norwegian landscape. It has been referred to as Norway in miniature. One reason for this is Grieg s use of folk dance rhythms Halling in the first movement and Springar in the last. In the nineteenth century folk music was perceived as nature s own form of expression. An example of this is the statue of Ole Bull in Bergen city centre, sculpted by Stephan Sinding ( ) in 1901, which depicts the celebrated violinist standing atop the waterfall learning to play from the fossegrim beneath, a supernatural being highly skilled in playing the music of nature. The second movement is in a more poetic mood associated like the Lyric Pieces he went on to compose with 04

5 AVSLUTNINGSKONSERTEN 05 enn det. Som dikteren Johan Sebastian Welhaven ( ) hadde understreket både i dikt og prosa, kjempet nordmennene så intenst for sin frihet, fordi de var oppvokst i en hard fjellnatur hvor de var vant til å måtte klare seg selv uten å bli kuet av adel og stormenn. På dette punktet ligner Norge det eneste land i Europa som aldri var blitt underkuet, nemlig Sveits. Slik kan Griegs a-mollkonsert betraktes som en hyllest til hans frihetselskende hjemland. Det er på dette punktet at det er en forbindelse til Ludwig van Beethovens 9. symfoni i d-moll fra For i denne storslåtte symfonien som både i form og lengde bryter alle tidligere mønstre, kulminerer det hele i Friedrich von Schillers ( ) Ode til gleden fra Riktignok har Beethoven ikke anvendt hele diktet, men konsentrerte seg om det han anså for det vesentlige, nemlig de versene som særlig klart får frem de tre slagordene fra den franske revolusjonen: frihet, likhet og brorskap. Dermed blir denne oden ikke bare en hyllest til gleden, men like mye til de demokratiske verdiene som Beethoven satte så høyt. Det er derfor knapt tilfeldig at både Europarådet og Den europeiske union har utnevnt Schillers Ode til gleden til europahymne. Det skyldes i stor grad Beethovens bruk av den. Nå er den 9. symfonien mer enn den berømte sistesatsen. I nærmere ti år hadde Beethoven lekt med ideen om å sette toner til Schillers ode, og hadde også gjort flere forsøk. Samtidig arbeidet han også med en ny symfoni, som ville bli hans niende. Det var i 1822 at han fikk den ganske revolusjonerende ideen om å sette dem sammen til ett verk, en symfoni som ble avsluttet med en kombinasjon av instrumentalmusikk og kor med solister, Det hadde ingen gjort før ham, og for Richard Wagner ( ) var det selve beviset på at den rene instrumentalmusikkens tid nå var over, og at flere kunstformer måtte forenes hvis musikken skulle nå et høyere nivå. På det punktet Norwegian mountain scenery. It was these natural surroundings that Grieg focused on throughout his life. Like Johan Christian Dahl ( ), the Bergen painter, he believed they perfectly reflected the Norwegian character. Indeed, more than that: as the Bergen writer Johan Sebastian Welhaven ( ) had emphasised in both poetry and prose, Norwegians fought so intensely for their freedom because they had grown up in severe mountainous terrain, accustomed to being self-sufficient while resisting domination by the power of nobility and wealth. In this matter Norway resembles the only country in mainland Europe to resist subjugation, Switzerland. Thus Grieg s A minor Concerto may be seen as a tribute to his freedom-loving home country. This brings us to the connection with Ludwig van Beethoven s Ninth Symphony in D minor from This grandiose symphony, which in form and length breaks all earlier moulds, culminates in Ode to Joy, written in 1785 by Friedrich von Schiller ( ). Beethoven found it necessary to re-order some of the lyrics in the verses he selected from Schiller s 1803 revision, focusing on the motto from the French Revolution: liberté, egalité, fraternité. Thus the ode pays tribute not merely to joy, but just as much to the democratic values that Beethoven treasured so highly. It is no coincidence that Beethoven s tune was adopted by the Council of Europe in 1972 as the European Anthem. The Ninth Symphony is of course more than its famous final movement. Beethoven had toyed with the idea of setting Schiller s ode to music for almost ten years, and had made some sketches 05

6 06 AVSLUTNINGSKONSERTEN fikk ikke Wagner rett, men at Beethoven her tok et viktig skritt fremover, er det liten tvil om. I de tre første satsene opererer Beethoven ennå innenfor de grensene som wienerklassisismen hadde satt, selv om han utvider både det rytmiske og harmoniske repertoaret. Det er i den fjerde satsen at han tar steget over i en romantikk som sprenger klassisismens rammer. For i den hersker det verken symmetri eller harmoni her speiler musikken en lengsel mot det uendelige i en form som er mer fragmentert, og i et klassisistisk perspektiv uharmonisk. Og den varer da også i hele 25 minutter, lenger enn de fleste symfonier før Beethovens tid, og kan selv deles inn i fire satser, som en symfoni i symfonien. Så her smugles tvilen på det perfekte og fullkomne inn den tvilen som er demokratiets bærebjelke. Tekst: Gunnar Danbolt while working on the symphony that was to be his ninth. In 1822 he had the revolutionary idea of amalgamating them into a single work a symphony which ended with a combination of instrumental music and a choir with soloists. No one had done anything of the kind before, and for Richard Wagner ( ) this was final proof that the era of pure instrumental music was over; that several art forms would have to be combined for music to be able to achieve greater heights. Wagner s contention turned out to be somewhat wide of the mark, but there can be little doubt that Beethoven made significant advances. In the first three movements Beethoven keeps within the boundaries of Vienna s classical norm while making use of innovative rhythms and harmonies. In the fourth movement he breaks the classical mould and takes a step into the language of the Romantic era. Here neither symmetry nor harmony reigns: the music reflects a yearning for infinity in a form that from a classical point of view is fragmentary and dissonant. Not only that, but the movement lasts 25 minutes, longer than most entire symphonies written before then. It can be divided into four sub-movements a symphony within a symphony. Beethoven smuggles in an element of doubt in perfection and purity the very doubt that is the mainstay of democracy. Text: Gunnar Danbolt English version: Roger Martin 06

7 AVSLUTNINGSKONSERTEN 07 har de spilt inn Beethovens samlede orkesterverk, som har resultert i over ti album. Svenska Kammarorkestern har et bredt repertoar, som har gitt dem en egen unik stil, og de fortsetter å åpne dører mot nye utfordringer. Svenska Kammarorkestern The Swedish Chamber Orchestra Svenska Kammarorkestern ble grunnlagt i 1995 som Örebro kommunes eget kammerorkester. Orkestrets sjefdirigent er Thomas Dausgaard. Samarbeidet mellom Dausgaard og Svenska Kammarorkestern har ført til et unikt og dynamisk tonespråk. Siden de debuterte i Storbritannia og USA i 2004, har de hatt en rask vei til suksess, og markert seg på den internasjonale scenen. Svenska Kammarorkestern er et sammensveiset ensemble på 38 musikere, som jevnlig turnerer verden over. Turnéhøydepunkter de siste årene har blant annet vært BBC Proms og Festspillene i Salzburg, og de har turnert i USA, Japan og Tyskland. Svenska Kammarorkestern har gitt ut flere CD-er og rukket å spille med artister som Pierre-Laurent Aimard, Michael Collins og Leif Ove Andsnes. Sammen med Dausgaard The Swedish Chamber Orchestra was founded in 1995, and its current Music Director, Thomas Dausgaard joined two years later, a collaboration which has resulted in a unique and dynamic sound. Since their UK and USA debut in 2004 they have quickly risen to success and made their mark on the international scene. The ensemble, a closely knit group of 38 members, regularly tours worldwide. In addition to tours in the USA, Japan and Germany, recent highlights include performances at the BBC Proms and the Salzburg International Festival. The Swedish Chamber Orchestra has performed with celebrated international artists including Pierre-Laurent Aimard, Michael Collins and Leif Ove Andsnes. Among the ensemble s prolific recordings are the entire orchestral works of Beethoven ten albums under Dausgaard s baton. The orchestra, with its broad repertoire and unique style, keeps opening new doors to extend its horizons. Thomas Dausgaard Dirigent/Conductor Thomas Dausgaard har vært sjef for Svenska Kammarorkestern siden Han er kjent for å sette sammen nyvinnende konsertprogram, og for sine mange innspillinger med kjente orkestre og artister. Dausgaard har de siste årene opptrådt med mange av verdens ledende orkestre, blant annet Munich Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, og i 2013/14-sesongen vil han opptre med blant andre London Symphony Orchestra og the Chamber Orchestra of Europe. Han har arbeidet med ungdomsorkestre verden over, og har utviklet en vellykket konsertserie for barn sammen med Svenska Kammarorkestern. 07

8 08 AVSLUTNINGSKONSERTEN orchestras throughout the world, and has developed a successful concert series for children with the Swedish Chamber Orchestra. He has over 50 CDs to his name, and his recording of the Complete Orchestral Works of Beethoven with the Swedish Chamber Orchestra has been well received. Dausgaard s repertoire ranges from Bach and Beethoven to contemporary music, and he has crossed several musical boundaries with the Swedish Chamber Orchestra. Thomas Dausgaard has received the Cross of Chivalry from the Queen of Denmark and been elected into the Royal Academy of Music in Sweden. He currently lives in Denmark with his family. Simon Trpčeski Piano Foto: Ulla-Carin Ekblom Dausgaard har over 50 CD-er på samvittigheten og innspillingen av Beethovens samlede orkesterverk med Svenska Kammarorkestern har blitt en kritikerrost samling. Dausgaards repertoar spenner fra Bach og Beethoven til dagens musikk, og sammen med Svenska Kammarorkestern tar han mulighetene for kammerorkestre på tvers av flere musikalske grenser. Thomas Dausgaard er ridder av Dannebrogordenen og medlem av Kungliga Musikalska Akademien i Sverige. Dausgaard bor i dag i Danmark med sin familie. Thomas Dausgaard has been Principal Conductor of the Swedish Chamber Orchestra since He is known for innovative programming and an extensive recording catalogue. During recent seasons he has performed with some of the leading orchestras in the world, including the Munich Philharmonic Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, and in the season he is scheduled to perform with the London Symphony Orchestra and the Chamber Orchestra of Europe. Dausgaard has collaborated with youth Den klassiske pianisten Simon Trpčeski er født i Makedonia og er utdannet ved Universitetet i St. Cyril og St. Methodius i Skopje under Professor Boris Romanov. Han var medlem av BBC New Generation Scheme , og har siden raskt debutert med orkestre verden over, blant andre New York Philharmonic, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, Singapore Symphony Orkester, Hong Kong Philharmonic og Toronto Symphony og gjort konsertturneer i USA, Europa og Asia. I 2005 var han for første gang med på The International Piano Series i London, og har siden opptrådt med britiske orkestre som London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra the Hallé Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra og City of Birmingham Symphony Orchestra. I Skandinavia har han spilt med blant annnet Stockholm Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester og Svenska kammarorkestern. I 2009 mottok han presidentens fortjenestemedalje i Makedonia. The classical pianist Trpčeski was born in Macedonia and is a graduate from the Faculty of Music of the University of St. Cyril and St. 08

9 AVSLUTNINGSKONSERTEN 09 Methodius in Skopje in 2002 where he studied with Professor Boris Romanov. As member of the BBC New Generation Scheme , Trpčeski has since made a rapid series of debuts with orchestras worldwide including the New York Philharmonic, the San Francisco Symphony, the Los Angeles Philharmonic, the Singapore Symphony Orchestra, the Hong Kong Philharmonic, and the Toronto Symphony and has made recital tours in the United States, Europe, and Asia. In December 2005 he appeared for the first time in the International Piano Series in London, and he has performed with English orchestras including the London Philharmonic and London Symphony Orchestras, the Hallé Orchestra, the Bournemouth Symphony Orchestra, and the City of Birmingham Symphony Orchestra. In Scandinavia, he has performed with the Swedish and Bergen Philharmonic Orchestras and Swedish Chamber Orchestra. In 2009 he received the Presidential Merit of Honor of the Republic of Macedonia. Foto: Lube Saveski Agneta Eichenholz Sopran/Soprano Den svenske sopranen Agneta Eichelnholz er utdannet fra Malmø Musikskola og Operahögskolan i Stockholm. Hennes karrierevei i Europa begynte i 2007 da hun sang Carmina Burana ved Verbier- festivalen, samtidig som hun hadde hovedrolle i Haydns Armida ved Festspillene i Salzburg ved dirigent Ivor Bolton og direktør Christof Loy. Hennes internasjonale karriere har tatt henne til operahus i hele Europa, eksempelvis Oper Frankfurt, Komische Oper (Berlin), Det Kongelige Teater (København), og Royal Opera House Covent Garden (London) og samarbeid med dirigenter som blant annet Ivor Bolton, Antonio Pappano, Peter Eötvös, og Myung-Whun Chung. Hennes repertoar består i verk som Brittens Les Illuminations, Cantelubes Chants d`auvergne, Bergs Sieben frühe Lieder og Lulu-suite, Strauss Vier letzte Lieder og flere oratorium, blant annet Orffs Carmina Burana, Faurés Requiem, Händels Messias og Mozarts Rekviem. 09

10 10 AVSLUTNINGSKONSERTEN The Swedish soprano Agneta Eichelnholz received her musical education at the Malmö College of Music and the University College of Opera in Stockholm. Eichenholz progress to her current position in Europe began in 2007 when she was engaged to sing Carmina Burana at the Verbier Festival, while at the same time covering the title role in Haydn s Armida at the Salzburger Festspiele with conductor Ivor Bolton and director Christof Loy. Her international career has brought her to opera houses around Europe such as Oper Frankfurt, Komische Oper (Berlin), Det Kongelige Teater (Copenhagen), and Royal Opera House Covent Garden (London) collaborating with conductors such as Ivor Bolton, Antonio Pappano, Peter Eötvös, Myung-Whun Chung. Her concert repertoire includes works like Britten s Les Illuminations, Canteloube s Chants d Auvergne, Berg s Sieben frühe Lieder and Lulusuite, Strauss Vier letzte Lieder, and among her oratorio repertoire we find the soprano parts in Orff s Carmina Burana, Fauré s Requiem, Handel s Messiah and Mozart s Requiem. Marianne Beate Kielland Mezzosopran/Mezzo-soprano Marianne Beate Kielland har studert ved Norges Musikkhøgskole under Svein Bjørkøy, men har også studert med Oren Brown og Barbara Bonney. Hun opptrer jevnlig på konsertscenene i Europa og Japan under dirigenter som Phillippe Herreweghe, Fabio Biondi, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Christophe Rousset, Marc Minkowski, Masaaki Suzuki, Pierre Cao, Arvid Engegård, Thomas Søndergård, Eivind Gullberg Jensen, Thomas Dausgaard, Jos van Immerseel, Joshua Rifkin, Manfred Honeck, Daniel Reuss og Christian Eggen. Kielland ble i 2012 nominert til Grammy innen kategorien Best Vocal Classical Album for sin CD-utgivelse Veslemøy Synsk av Olav Anton Thommessen, og har med denne og Foto: Espen Mortensen opp mot 30 andre innspillinger, samt utstrakt konsertvirksomhet befestet seg som en bemerkelsesverdig tolker av repertoar fra barokken helt fram til vår tids musikk. Marianne Beate Kielland received her musical education from the Norwegian Academy of Music with Svein Bjørkøy, as well as Oren Brown and Barbara Bonney. Today Kielland performs regularly on concert scenes in Europe and Japan under the lead of conductors such as Phillippe Herreweghe, Fabio Biondi, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Christophe Rousset, Marc Minkowski, Masaaki Suzuki, Pierre Cao, Arvid Engegård, Thomas Søndergård, Eivind Gullberg Jensen, Thomas Dausgaard, Jos van Immerseel, Joshua Rifkin, Manfred Honeck, Daniel Reuss and Christian Eggen. In 2012 she was nominated for a Grammy in the category Best Vocal Classical Album for her CD Veslemøy Synsk by Olav Anton Thommesen. She has with this CD and 30 other recordings, together with extensive concert activity, positioned herself as a remarkable interpreter of repertoire from the Baroque to modern music. 10

11 AVSLUTNINGSKONSERTEN where his roles included The Princ e in Rusalka, Ernesto in Don Pasquale, the title role in Werther, Don Ramiroin in La Cenerentola and Camille du Rossillon in Die Lustige Witwe. Recent guest appearances have included Rodolfo in La Bohéme at the Staatstheater Nürnberg, Steuermann in Der Fliegende Holländer and Edmondo in Manon Lescaut at the Gothenburg Opera, Wilson in Doctor Atomic at the Finnish National Opera, Camille du Rossillon in Die Lustige Witwe at the Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf, Siegfried in the World Premier of Carin Bartosch Edström s opera The Golden Ring at the Royal Swedish Opera, to name but a few. Foto: Peter Knutson Per Håkan Precht Tenor Den svenske tenoren Per Håkan Precht studerte ved Operastudio 67 i Stockholm og ved Statens operaskole i Oslo. Precht var engasjert ved Landestheater Detmold fra 1997 til 2000 der rollelisten bestod i Prinsen i Rusalka, Ernesto i Don Pasquale, hovedrollen i Werther, Don Ramiroin i La Cenerentola og Camille du Rossillon i Den glade enke. Hans seneste gjesteopptredener inkluderer blant annet Rodolfo i La Bohéme, Steuermann i Den flygende hollender, Edmondo i Manon Lescaut ved Operaen i Gøteborg, Wilson i Doctor Atomic ved den Nasjonale Opera i Finland, Camille du Rossillon i Den glade enke ved Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf og Siegfried i verdenspremieren på Carin Bartosch Edströms opera The Golden Ring ved Den Kungliga Opera i Stockholm. The Swedish tenor Per Håkan Precht studied at Operastudio 67 in Stockholm and at the National College of Operatic Art in Oslo. Per Håkan Precht was engaged at the Landestheater Detmold Foto: Tonje Eliasson Audun Iversen Baryton/Baritone Audun Iversen kommer fra Harstad og er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo under Håkan Hagegård og Svein Bjørkøy og fortsatte å studere ved Opera Akademiet i København under blant andre Susanna Eken, Martin Isepp og Christen Stubbe Teglbærg. Han vant Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse i 2007 og var samme året finalist i Hans Gabor Belvedere 11

12 12 AVSLUTNINGSKONSERTEN Radiokören The Swedish Radio Choir Singing Competition 2007 i Wien. I 2010 vant han Ålborgs operapris. Iversens operaopptredender inkluderer Conte Almaviva i Figaros bryllup, Marcello og Schaunard i La Boheme, Albert i Werther for Royal Opera House Covent Garden, Don Giovanni i Don Giovanni Eugene Onegin i Eugene Onegin for Bolshoi-teateret i Moskva og Sharpless i Madame Butterfly. Han var også solist under åpningen av den nye Norske Opera og Ballett i Bjørvika i Audun Iversen was born in Harstad, Norway and studied at the Art Academy in Oslo under Håkan Garden Farm and Svein Bjørkøy and continued to study at the Opera Academy in Copenhagen under Susanna Eken, Martin Isepp and Christen Stubbe Teglbærg. He won the Queen Sonja International Music Competition in 2007 and the same year was a finalist in Hans Gabor Belvedere Singing Competition in Vienna. In 2010 he won Aalborg opera prize. Iversen s performances include Conte Almaviva in The Marriage of Figaro, Marcello and Schaunard in La Boheme, Albert in Werther, Don Giovanni in Don Giovanni, Eugene Onegin in Eugene Onegin and Sharpless in Madame Butterfly. He was also a soloist at the opening of the new Norwegian Opera and Ballet in Oslo in Den svenske Radiokören ble grunnlagt i 1925, men det var ikke før 25 år senere (1952), under ledelse av dirigent Eric Ericson, at koret begynte å utvikle seg til det fleksible instrument som det nå har blitt. Fra 2007 har Peter Dijkstra vært korets dirigent. Med sine 32 profesjonelle sangere, har Radiokören et repertoar som spenner fra de mest delikate a capella-toner, via moderne musikk til oratorier. I tillegg til konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester og sine egne a capella-konserter, har Radiokören samarbeidet med orkesterdirigenter som Riccardo Muti, Claudio Abbado, Valery Gergiev og Daniel Harding. Radiokören setter sterkt preg på musikklivet i Stockholm og Sverige gjennom sendinger på Sveriges Radio. Deres internasjonale suksess ble også anerkjent av den svenske regjeringen i 2011 da koret ble tildelt ærespris for korets prestasjoner i å fremme og spre svenske musikk. The Swedish Radio Choir was founded in 1925, but it was not until 25 years later (1952), under the leadership of their new principal conductor Eric Ericson, that the choir began to develop into the flexible instrument that it has now become. The present principal conductor, since the autumn of 2007, is Peter Dijkstra. With its 32 professional singers, the Swedish Radio Choir s repertoire ranges from the most delicate a capella tones, via modern music to oratorios. In addition to concerts with the Swedish Radio Symphony Orchestra and their own a capella concerts, the Swedish Radio Choir has been engaged by orchestra conductors such as Riccardo Muti, Claudio Abbado, Valery Gergiev and Daniel Harding. The Swedish Radio Choir also makes a strong mark on the musical life of Stockholm and Sweden as a whole through broadcasts on the Swedish Radio. Their international success was also acknowledged by the Swedish government in 2011 when the choir was awarded a special honorary prize for their extraordinary achievement in promoting and spreading Swedish music. 12

13 AVSLUTNINGSKONSERTEN 13 An die Freude O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere Anstimmen, und freudenvollere. Freude! Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum! Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt. Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer s nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund! Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Cherub steht vor Gott. Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt gen Plan, Laufet, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über m Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such ihn über m Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen. Freude, schöner Götterfunken! Tochter aus Elysium! Freude, schöner Götterfunken! Ludwig van Beethoven 1803 Revisjon av Friedrich Schillers, original fra 1785 Ode til gleden Å, venner, ikke slike toner, la oss heller hyggeligere og frydefullt stemme i, Glede! Skjønne gudegnist av glede, du Elysiums datter som ildberuser oss her nede: vi betrer din helligdom! Gjenforent i trolldomsflammen blir alt dét som strengt var skilt; brødre blir vi, alle sammen, der din vinge dveler mildt. For en stor gevinst å vinne: at en hjertevenn ble din! Du som fikk en herlig kvinne, bland din egen jubel inn! Ja om du på jorden bare vant én sjel: velsign da den. Smyg i gråt fra gledens skare, du som aldri fant en venn! Alle munner vil hun mette ved sitt bryst, vår verdensmor! alle gode, alle slette følger hennes rosenspor. Kyss og drue kom fra henne; hun har gitt oss venn og brud. Vellyst fikk selv ormen kjenne, og kjeruben står hos Gud. Følg da solers lyse veier over himlen! Gå lik dem i din bane, bror gå frem salig som en helt mot seier. Vær da favnet, millioner! Motta dette verdenskyss! Over nattens stjernedryss bor en far som alt forsoner. Stig av støvet, millioner! Aner du din skaper, jord? Søk ham, søk ham, hvor han bor over nattens stjernesoner. Skjønne gudegnist av glede, du Elysiums datter! Skjønne gudegnist av glede! André Bjerke, Dreyer forlag Oversettelse av Beethovens tekst Ode to joy O friends! Not these sounds! But let us strike up more pleasant sounds and more joyful! Joy, o wondrous spark divine, Daughter of Elysium, Drunk with fire now we enter, Heavenly one, your holy shrine. Your magic powers join again What fashion strictly did divide; Brotherhood unites all men Where your gentle wing s spread wide. To become the friend of a friend, The man who has won a fair woman - To the rejoicing let him add his voice. The man who calls but a single soul Somewhere in the world his own! And he who never managed this - Let him steal forth from our throng! Joy is drunk by every creature From Nature s fair and charming breast; Every being, good or evil, Follows in her rosy steps. Kisses she gave to us, and vines, And one good friend, tried in death; The serpent she endowed with base desire And the cherub stands before God. Gladly as His suns do fly Through the heavens splendid plan, Run now, brothers, your own course, Joyful like a conquering hero Embrace each other now, you millions! The kiss is for the whole wide world! Brothers - over the starry firmament A beloved Father must surely dwell. Do you come crashing down, you millions? Do you sense the Creators presence, world? Seek Him above the starry firmament, For above the stars he surely dwells. 13

14 14 AVSLUTNINGSKONSERTEN Takk for i år! Velkommen tilbake i

15

16 Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Forsidefoto: Ulla-Carin Ekblom / Trykkeri: Bodoni

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse HÅVARD GIMSE, PIANO Håvard Gimse Håvard Gimse is now firmly established as one of Norway s leading musicians with a bold and expansive repertoire, including an impressive list of 30 performed piano concertos,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 OSLO, 8. 18. AUGUST H. M. Dronning Sonja Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff H.M. Dronning Sonja med prisvinnerne 2015. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

BEETHOVENS NIENDE OLAVSHALLEN TIRSDAG 12. OG ONSDAG 13. MAI 2015 KL. 19.30

BEETHOVENS NIENDE OLAVSHALLEN TIRSDAG 12. OG ONSDAG 13. MAI 2015 KL. 19.30 TRONDHEIM SYMFONIORKESTER BEETHOVENS NIENDE OLAVSHALLEN TIRSDAG 12. OG ONSDAG 13. MAI 2015 KL. 19.30 DIRIGENT SOLISTER NIDAROS DOMKOR NIDAROSDOMENS ORATORIEKOR KONSERTMESTER KRZYSZTOF URBAŃSKI DITTE HØJGAARD

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 STUDIEARK Klassisk eleganse - mestermøte i konserthuset Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Andrew Manze, dirigent Tine Thing Helseth, trompet For vgs. i Oslo - i samarbeid med Kort

Detaljer

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath Lovsangsseminar Med Mary Elizabeth Vorrath Ta en dypere titt på hva tilbedelse er 1. Lovsang med åpenbaring 2. Lovsang i Ånd og Sannhet 3. Lovsang i Lydighet 4. Lovsang med Himmelen og Lede andre Lovsang

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag

berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag berøringer med verden samspillet mellom naturfag og kunstfag edvin østergaard seksjon for læring og lærerutdanning norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. november 2014 «Naturen og det estetiske

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

E LISE BÅTNES FIOLIN KÅRE NORDSTOGA ORGEL

E LISE BÅTNES FIOLIN KÅRE NORDSTOGA ORGEL PÅS K E T I D M A R I A N N E B E ATE K I E LL A N D M E Z Z O S O P R A N E LISE BÅTNES FIOLIN KÅRE NORDSTOGA ORGEL PÅS K E T I D Bortsett fra de store klassiske påskeverkene er det få påskeplater på

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Spillerutvikling. Golfforum 2012 Henrik Bjørnstad og Petter Hagström

Spillerutvikling. Golfforum 2012 Henrik Bjørnstad og Petter Hagström Spillerutvikling Golfforum 2012 Henrik Bjørnstad og Petter Hagström Innledning Bakgrunn Fikk oppdraget i mai 2012. Oppdraget var å lage en aldersrelatert trening for norsk golf: fra barn til topp fra nybegynner

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

1. Katnihavuolle - Katniafolket, våre gode underjordiske hjelpere The Katnia people, our good subterranean helpers Frode Fjellheim/Trad

1. Katnihavuolle - Katniafolket, våre gode underjordiske hjelpere The Katnia people, our good subterranean helpers Frode Fjellheim/Trad n u e w j e 1. Katnihavuolle - Katniafolket, våre gode underjordiske hjelpere The Katnia people, our good subterranean helpers Frode Fjellheim/Trad 2. Vele vele - Reinsdyrflokken - The herd of raindeer

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Blåmannen en kammeropera om Edvard Grieg for 4 solister og symfonisk blåseorkester

Blåmannen en kammeropera om Edvard Grieg for 4 solister og symfonisk blåseorkester 1 Blåmannen en kammeropera om Edvard Grieg for 4 solister og symfonisk blåseorkester Justin Dello Joio (musikk) Andrew J. Boyle (libretto) Morten Cranner (regi) Bestillingsverk for Det Norske Blåseensemble

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer