Infohefte for Lyngheim SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infohefte for Lyngheim SFO"

Transkript

1 Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014

2 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER 6.ONSDAGSGRUPPER 7. ANDRE ÅRLIGE AKTIVITETER 8. HVORDAN SØKE SFOPLASS? 9. SKOLERUTA 2013/14

3 ANSATTE I SFO Leder: Elisabeth Moe BASE RØD: (Baseleder) Vivian Johansen, Marianne Johansen, Karina Olsen BASE BLÅ: (Baseleder) Marianne Svartvatn, Marianita Olsen, Wenche Kvernemo BASE GUL: (Baseleder) Nina Sandvær, Trine Aas, Anne Marie Haddal, Hege Osmo BASE GRØNN: Elisabeth Moe, Bente Bakksjø, Bente Simsø Lærling: Karina Olsen Vikarer: Henriette Figenschau, Tina Johnsen, Adam Moe Stillingsstørrelsene til ansatte ved SFO varierer fra 40% opp til 100%. De fleste er ansatt i skolen som assistent eller morsmålslærer. Dette året har vi fire avdelinger. Rød og Blå og Gul-basen holder til på 1. klassesiden, og Grønnbasen på 2.klassesiden. I tillegg har vi minigruppa for de som har miniplass på mandager og onsdager.

4 DAGSRYTME I LYNGHEIM SFO FRI LEK *Det er to voksne på tidligvakt mellom hver dag. De vil ta imot barna inne på allrommet - dette for at vi ikke har bemanning nok for å dekke alle avdelinger. Kl åpner vi resten av basene. Da kommer det også flere voksne på jobb. Barna oppholder seg i allrommet og inne på avdelingene, der det bygges med klosser, spilles spill osv. Kl. 08,15 går vi ut slik at vi får litt luft før skolen begynner kl 8,30.. *Vi tilbyr en enkel frokost (til barn som ikke har spist hjemme) fra Vi avslutter frokosten kl *I dette tidsrommet foregår det vasking av klasserommene/basene. Etter ønske fra lærerpersonalet, går alle barna og SFO ansatte ut kl Det er godt å få frisk luft før man setter seg på skolebenken. Skolen begynner kl hver dag. MENY (onsdager ) Mandag: Kornblanding, havregryn og melk MAT 1. Barna på RØD basen spiser på kjøkkenet Tirsdag: Brød, pålegg og melk 2. Barna på BLÅ basen spiser på kjøkkenet Onsdag: Brød, pålegg og melk 3. Barna på GRØNN basen spiser på basen Torsdag: Varm mat (fiskekaker,tomatsuppe )m.m. 4. Barna på GUL basen spiser på basen Fredag: Brød, pålegg og melk Utetid Etter mat har vi utetid. Alle skal ut en tur med unntak av hvis de har vært på tur i skoletiden og eks. har bare våte klær, det er veldig kaldt osv.(husk merket klær, skifteklær og uteklær.) LEK ute/inne, tilrettelagte aktiviteter, spill, byggeleker osv SFO stenger kl I allrommet har vi fått opp en tavle hvor vi skriver hvor de ulike avdelingene er (ute/inne/gymsalen osv.), og hva de gjør. Der vil det også stå hvilke grupper de er på når vi har onsdagsgrupper.

5 DIVERSE INFORMASJON Skolefritidsordningen (SFO) i Rana kommune er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1.-4.klasse. Det skal også gis tilbud for barn med særskilte behov i 5.-7.klasse (bistandstrengende).lyngheim SFO har åpent EIERFORHOLD. Rana kommune eier og driver skolefritidsordninger som en integrert del av alle skoler med barnetrinn. SØKNAD/TILDELING AV PLASS Her ved Lyngheim SFO har vi helårsåpent (for barn med tilleggsplass). Siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien, stenger SFO kl SFO holder stengt julaften og nyttårsaften. Søknad om opptak gjøres på kommunens egen nettportal for SFO. Alle som ønsker SFO-plass må søke elektronisk. Lenke til nettportalen finner du på Det tilbys plass for elever på 1.-4.årstrinn til og med utgangen av 4.trinn. Plassen må sies opp dersom den ikke skal løpe til og med 4.trinn. Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 15.APRIL De som søker etter fristen settes på venteliste og vil få plass ved ledig kapasitet. SFO ønsker beskjed om endringer i familien/foreldrenes adresse, arbeidssted og telefonnummer. Dette for at vi til enhver tid har mulighet til å kontakte foresatte ved behov. Endringer i avtaler om barnet skal hentes og lignende, må gjøres av foresatte. FERIER I høst,jul,vinter,påske og deler av sommerferien har vi et samarbeide med Hauknes,Gruben og Dalsgrenda skole/sfo. Disse SFOène holder stengt og skoleåret 2013/14 kommer deres barn med tilleggsplass til oss på Lyngheim. Vi har gode erfaringer med denne ordningen og barna trives godt. Lyngheim og Gruben SFO har åpent i feriene annet hvert år. I feriene må barna møte opp senest kl Måltidene i feriene er kl og kl Vi gjør oppmerksom på at etter kommunale vedtekter skal alle barna ha TRE uker sammenhengende sommerferie i den perioden skolen har ferie. FORSIKRING Alle barn er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder også under lek, turer og arrangementer i skolens regi og på direkte veg mellom hjem og skole. Eiendeler og klær er ikke forsikret,briller inntil 850,- kr. Dersom noe skades må dette dekkes av familiens hjemmeforsikring. Vi gjør oppmerksom på at dersom barn skader/ødelegger gjenstander, er foreldrene ansvarlig for inntil kr. 5000,- jfr. lov om skadeerstatning. SFO LYNGHEIM ER FLERKULTURELL SFO Lyngheim er flerkulturell, noe som på mange måter er en berikelse for oss alle. Erfaringer viser at flerspråklige barn lærer det nye språket raskere i organiserte miljøer sammen med andre barn. Tilpasninger til ny kultur, omgivelser etc. blir dermed lettere for alle som er delaktige i denne prosessen.

6 DRIFTEN. Det er 108 barn som har plass i Lyngheim SFO fordelt på 5 baser. Det er 12 ansatte som jobber i SFO.. De fleste ansatte går turnus. Det vil si tidligvakt ( ), tidlig mellomvakt ( ), sen mellomvakt ( ) og seinvakt ( ). De ansatte er også ansatt som assistent i skolen. Grunnet vaktordningen er det forskjellig voksne som tar i mot barna om morgenen. Vi har ikke en voksen på hver avdeling, men går i mellom avdelingene. Det samme gjelder også på ettermiddagene. SFO dagen er på gjennomsnitt 3 timer hver dag, og alle barna kommer til SFO samtidlig etter skoleslutt. SFO har ikke egne foreldremøter, men deltar i møtene til 1, og 2. klasse, 3. og 4. klasse etter behov. AKTIVITETER OG UTSTYR Når det gjelder utelekene har vi utstyr som sparkesykler, fotballer, hoppetau, hoppestrikk, bøtter/spader osv. Om vinteren tar vi frem skøyter og ski som barna kan disponere. Leder for SFO deltar på det første foreldremøte på våren for nye førsteklassinger. Der blir det informert om SFO og denne infofolderen blir da delt ut til nye foreldre. Når det gjelder lokalene så disponerer vi de samme rommene som 1. og 2.klassene bruker + allrommet i nybygget. Denne ordningen fungerer bra og vi har et godt samarbeid med lærerne.

7 PLANLEGGINGSDAGER HØST OG VÅR SKOLEÅRET 2013/14 Fredag Fredag Fredag Tirsdag Disse dagene holder skolefritidsordingen stengt. Siste dag før jule- og sommerferie stenger skolen og SFO kl

8 INFORMASJON OM PLASS I SFO VED Lyngheim Skole En HEL plass i SFO Lyngheim er en plass KUN de dager skolen er i drift, fra skolestart om høsten til skoleslutt om våren. En hel plass i SFO koster kr.2375,-pr.mnd, inkludert et måltid hver dag. Forbehold om prisendring. En HALVPLASS er annenhver uke, 3 dager en uke og 2 dager neste uke,eller halvparten av skoledagene i året, og koster kr. 1228,- pr. mnd. En TILLEGGSPLASS er et tilbud om heldagsplass i skolens ferie og fridager - høstferie - juleferie - vinterferie - påskeferie og sommerferie. En tilleggsplass koster 6810,- (681,- i mnd.) inkludert to måltid pr dag. Dette faktureres sammen med den ordinære SFO plassen. Det må søkes om tilleggsplass sammen med den ordinære plassen. En MINIPLASS(3-timers plass) er en plass hver onsdag fra kl til kl og til mandager koster Kr 475,- pr mnd inkludert et måltid på onsdager. En dagsplass er en plass som kan benyttes ved spesielle og vanskelige situasjoner i hjemmet eks. ved foreldre/foresattes sykdom og lignende. Denne plassen koster kr. 304,- pr dag. Send med en skriftlig beskjed med barnet eller ring til SFO.vi sender ikke hjem barn uten beskjed fra foreldre/foresatte. NB! OPPSIGELSESTIDEN I SFO ER 1 MND. OPPSIGELSESTIDEN BEGYNNER Å LØPE FRA DEN 1. I MND. ETTER AT OPPSIGELSE ER MOTTATT. (Dvs. er oppsigelsen mottatt den 10 jan. opphører plassen 29 feb.) OPPSIGELSEN MÅ SKJE PÅ KOMMUNENS NETTPORTAL FOR SFO. OBS: NYTT FOR SKOLEÅRET 2013/14 : MANDAGER STARTER SFO OG DEN EKSTRA TIMEN GÅR INN I MINIPLASSEN. DET VIL SI AT DE SOM HAR FÅTT TILDELT MINIPLASS ( ) ONSDAGER, KAN OGSÅ VÆRE PÅ SFO MANDAGER ( )

9 ONSDAGSGRUPPER Forrige skoleåret(12/13) har vi jobba hele høsten med et prosjekt som har fått navnet Kunstcafè. Dette har vi lagt inn i onsdagsgruppene, og det endte opp i café og kunstutstilling. Foreldre og søsken fikk invitasjon til å komme på kunstutstilling å se på alle de flotte kunstverk som barna har laget dette året. Tidligere har vi laget kokebok, har hatt sirkusforestilling og cafè. SKOLEÅRET 13/14 vil vi ha også cafè med innslag fra det vi har gjort på gruppene i år. Hver onsdag er barna delt inn i grupper. Gruppene er formingsgruppe, turgruppe, gym, byggelekgruppa og kjøkkengruppa. Barna må være på den samme gruppen to ganger (onsdager). Dette fordi de skal få gjøre ferdig det som de har påbegynt. Gruppene er inndelt etter basene. Og er sammen med de voksne på sin base når vi har aktivitesgrupper. *Gymgruppa har mange forskjellige barneleker, fotball, stasjonsgym,dans og andre fysiske aktiviteter både ute og inne. *På formingsgruppa blir det laget mange flotte kreasjoner. I år skal formingsgruppa lage fine kunstverk som de skal vise fremfor foreldrene til våren. *Turgruppa skal ut på turer i nærmiljøet, leke barneleker, lage snømann og kose seg. *Kjøkkengruppa lager fruktsalat, grønnsaksuppe eller annet godt som de koser seg med. Annenhver onsdag kan det være at barna forbereder måltidet til torsdagene(grønnsaksuppe,pølsegrateng,salat osv) Barna tilbereder maten selv med litt hjelp fra voksne. De vil også etter hvert starte bakingen av kaker til cafèen. Det vil bli salg av kaker og kaffe. *Byggelekgruppa tar med seg ulike konstruksjonsleker på miljøverkstedet vi har her på skola og får der lov til å bygge og lage mange fine ting. Det vil også bli mulighet for å spille spill og kose seg.

10 Andre årlige aktiviteter. *Før jul har vi avsatt to onsdager til juleverksted. Hver avdeling skal ha forskjellige aktiviteter Vi pynter allrommet med lenker og annen pynt som barna lager. Det vil også bli laget julegaver, men det er jo hemmeligheter Disse onsdagene utgår gruppene. *Siste onsdag før jul skal vi ha en kosedag/avslutning med saft, pepperkaker og en koselig julefilm.. *Onsdag før påske skal vi ha akekonkuranse. Det blir medalje til de 3 som aker lengst og alle deltakere får diplom. Det vil bli servert pølser med brød og saft. *Etter påske skal vi ha temafest på hver avdeling. Det kan være pysjamasfest, hatteparty, kosedyrdag el. Barna får bestemme hva vi skal gjøre, hva som skal serveres og hvilke leker vi skal leke (så langt det går an å oppfylle ønskene).

11 SKOLERUTA 2013/2014 GRUNNSKOLENE I RANA SKOLESTART FOR ELEVENE: 19. AUGUST HØSTFERIE: OKTOBER FRIDAG: 22 NOVEMBER SISTE SKOLEDAG FØR JUL: 20. DESEMBER ELEVSTART ETTER NYTTÅR: 6.JANUAR VINTERFERIE: FEBRUAR PÅSKEFERIE: 14,15 og 16 APRIL FRIDAG: 1,2,29 OG 30.MAI 9. JUNI SISTE SKOLEDAG: 20.JUNI

12 Alle som søker SFO-plass, må søke elektronisk på kommunens SFO-portal. For å legge inn søknad om plass, velger du SFO i menyen til nettportal for foresatte. https://rana.ist-asp.com/ranapub/login.htm For skoleåret 2013/14 gjelder disse satsene: Hel plass: kr 2375,- pr. mnd. *Halv plass: kr 1228,- pr mnd. *Dagsplass: kr 304,- (plass en enkelt dag for elever uten ordinær plass når det oppstår akutt behov for tilsyn.) *Tilleggsplass (heldagstilbud på skolefridager/i ferier): kr 6810,- (kr. 681,- pr mnd. *Miniplass (tilbud fra ca. kl til ca. kl på halve skoledager og en time på mandager ): kr.475,- pr mnd. Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til den skolen eleven tilhører. Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 15.april.De som søker etter fristen settes på venteliste og vil få plass ved ledig kapasitet. SFO-plassen tildeles etter søknad. Du kan få hjelp fra kommunen til å søke.

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3

FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 TIDLIG INNSATS...s.3 INTERNE SATSNINGSOMRÅDER...s.4 Lesestund på storavdelingen. s.4 Lesestund på småavdelingen.s.4 IKT...s.5 Der hav

Detaljer

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer