Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr Salg av grunn til garasjer. 2011/ /2012 PB/RIH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,X,N, Status: J, Gnr. 137 Bnr Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr Salg av grunn til garasjer. 2011/ / PB/RH 137/569 Per Nesje m/flere PB/RH Planstrategi. nvitasjon til samling for Nordmøre 25. april 2012 KOMMNL PLNSTRTEG 2012/ / PB/OB 140 Ordførere og rådmenn på Nordmøre PB/OB Høring: Forslag til utvidelse av jaktider for Nordlandet jaktvald i Jaktvald / / PB/ST K40 Etter adresseliste PB/ST Side: 1 av 31

2 DLEGT retur av søknad om utbedring av parkering DLEGT Søknad om utbedring av parkering 2012/ / PB/NY 031/026 var Myklebostad PB/NY MNDBERGN 39 - Retur av søknad om utvidelse innkjørsel MNDBERGN 39 - Søknad om utvidelse innkjørsel 2012/ / PB/NY 031/233 Frode Solskjær Olsen PB/NY GNR 137 BNR 504. VEDR KJØP V KOMMNLE RELER. Næringstomter / / B/SVH 610 Geir Henning Risholm PB/SVH OMGT Søknad om oppsetting av skilt for byggeplass OMGT Søknad om rammetillatelse for oppføring av kontorbygg og industrihall (Statoil og ker Solutions) N 2011/ / PB/P 010/953 Tor Håkon Taraldsen B/TT Per Gunnar asprong PB/P Side: 2 av 31

3 Søknad anngående jakt på gnr./bnr. 138/24. Jaktvald / / PB/ST K40 nne Britt Bøe PB/ST MNDEBKKEN 5 - NG. PLSSERNG V CRPORT MNDEBKKEN 5 - Søknad om tilbygg til bolig, oppføring av uthus og skifte av vinduer. Dispensasjonssøknad N 2012/ / PB/G 009/176 Tor Håkon Taraldsen B/TT NN 3 Gunnar une PB/G R-260 Begrenset høring SKORP OG MELØY - Privat reguleringplan med konsekvensutredning 2008/ / PB/MSP R-260 dressater iht. liste Knut Larsen rne ndresen Kai Grimstad Kjetil Tore Fjalestad Bente Elshaug Gunn Otnes Eldbjørg Hogstad Sissel Finnøy BR/KL BE/R BFH/KGR BFH/KFJ S/ELS FSK/GOT ORD/EHO B/SF PB/MSP Side: 3 av 31

4 R-260 Reguleringsplan for Skorpa og Meløya: Revidert forslag til uttalelse - Begrenset høring SKORP OG MELØY - Privat reguleringplan med konsekvensutredning 2008/ / PB/MSP R-260 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke Nettbuss Møre S Sissel Finnøy Eivind Raanes PB/MSP SLYNGEVEEN 29 - SVR PÅ KLGE V GEBYR SLYNGEVEEN 29 - Søknad om utvdelse av veranda 2012/ / PB/G 031/684 John Erlend Golmen PB/G Harpskaret 8, Gnr. 119 Bnr Oversendelse av tinglyst skjøte. Harpskaret 8, Gnr. 119 Bnr Salg av boligtomt. 2011/ / PB/RH 119/177 Jael Marie og Kenneth Sundgot PB/RH Side: 4 av 31

5 R-271 Melding om vedtak av planprogram VKNHOLMEN VEST - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning 2011/ / PB/MSP R-271 dressater i henhold til liste PB/MSP BRELSKTEN 7 -B - Godkjenning for oppdeling i eierseksjoner BRELSKTEN 7 -B - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ / PB/P 135/224 L Kristiansund Boligbyggelag PB/P NERGT 31 - SØKND OM NNKJØRSEL OG BLOPPSTLLNGSPLSS NERGT 31 - Søknad om innkjørsel og biloppstillingsplass 2012/ / PB/G 010/490 Statens vegvesen Region midt PB/G SV: R-260 Reguleringsplan for Skorpa og Meløya - vedrørende utsettelse av høringsfrist SKORP OG MELØY - Privat reguleringplan med konsekvensutredning 2008/ / PB/MSP R-260 PB/MSP Side: 5 av 31

6 SV: Husøya - Fradeling til Franzefoss tvikling S GNR 138 BNR 55 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2012/ / PB/MSP 138/055 PB/MSP Søknad om garasje og bod i Tustnaveien 5 TSTNVEEN 5 - Søknad om oppføring av garasje og bod. Dispensasjonssøknad 2012/ / PB/GOD 009/192 Byingeniøren i Kristiansund PB/GOD OMGT 99 - Søknad om oppføring av carport, veranda, platting i hage, paviljong samt overbygg over trapp. Dispensasjonssøknad. OMGT 99 - Søknad om tillatelse til oppføring av carport, veranda, platting i hage, paviljong samt overbygg over trapp N 2012/ / PB/G 010/059 Tor Håkon Taraldsen B/TT Gunnar une PB/G Side: 6 av 31

7 NEDRE ENGGTE 20 - Bruksendring av 2 etasje til bolig Dispensasjon fra TEK 10 for krav til tilkomst NEDRE ENGGTE 20 - Søknad om bruksendring av 2 etasje til bolig 2012/ / PB/GOD 001/054 Siv.ing. Edvin Bakken S PB/GOD GNR 117 BNR 46 - Riving av uthus, oppføring av anneks og restaurering av utedo/vedskur GNR 117 BNR 46 - Søknad om riving av uthus, oppføring av anneks og restaurering av utedo/vedskur 2012/ / PB/TF 117/046 nnette Gundersen PB/TF KONGENS PLSS 1 - Godkjent søknad om oppsetting av banner på taket KONGENS PLSS 1 - Søknad om oppsetting av banner på taket 2012/ / PB/G 001/105 Destinasjon Kristiansund og Nordmøre PB/G Referat fra møte 10. mai 2012 Dalabrekka skole: Bygg, lokaler og uteområde X 2008/ / DBSK/PSØ 614 Paul Tidemand Søvik DBSK/PSØ Side: 7 av 31

8 Høringssvar til NO 2011:20 ngdom, makt og medvirkning ngdomsrådet / / KN/GOL 033 Barne- og likestillingsdepartementet KN/GOL STNGDRGET 24 - Søknad om innbygging av carport STNGDRGET 24 - Søknad om innbygging av carport 2012/ / PB/TF 031/1318 Jan Åge Løtveit PB/TF nnkalling samarbeidsmøte Elevmappe: 2008/ / BSK/H E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 BSK/H KVLVÅGVEEN gangsettingstillatelse for ombygging til ungdomshjem KVLVÅGVEEN Søknad om omdisponering til ungdomshjem og ominnredning 2011/ / PB/NY 135/117 Solem rkitektur Vest S PB/NY Side: 8 av 31

9 Gnr 135 Bnr Melding til tinglysing GNR 135 BNR Søknad om deling av grunneiendom 2012/ / PB/JBF 135/197 Statens Kartverk Tinglysingen PB/HEO Gnr 137 Bnr Melding til tinglysing GNR 137 BNR 15, SØNDRE RENSVK VE 14 - Søknad om deling av grunneiendom 2011/ / PB/ØS 137/015 Statens Kartverk Tinglysingen PB/HEO Gnr 2 Bnr Melding til tinglysing BLÅSKJELLVEEN 2, GNR 2 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom 2011/ / PB/ØS 002/222 Statens Kartverk Tinglysingen PB/HEO Vedtak om kommunalt tilskudd for Korrigert for ny tolking fra tdanningsdirektoratet Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager / / ØK/PER 10 Kristiansund barnehage B ØK/PER Side: 9 av 31

10 Gnr 31 Bnr Melding til tinglysing DRGBEKKEN 8 -B, 31/ Søknad om deling av grunneiendom 2011/ / PB/JBF 031/1305 Statens Kartverk Tinglysingen PB/HEO Svar på krav om drøftinger vedr. fastsettelse av tillegg for pedagogisk ledere i barnehagen Lokal avlønning av pedagogisk leder, st.kode / / PERS/M 515 tdanningsforbundet Kristiansund PERS/M Samarbeidsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Rus- og alkoholpolitisk arbeid / / S/SSK F60 Rusbehandling Midt-Norge v/elise Solheim S/BS Vedtak om kommunalt tilskudd Korrigert for ny tolking fra tdanningsdirektoratet Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager / /2012 ØK/PER 10 Veslefrikk barnehage ØK/PER Side: 10 av 31

11 GNR. 119 BNR ttalelse ved søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 GNR 119 BNR 51 - Søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig 2012/ / PB/TF 119/051 PB/TF Møre og Romsdal Fylkeskommune GNR: 5 BNR Søknad igangsettingstillatelse GNR 5 BNR Søknad om etablering av adkomstvei og Va-anlegg Hagelin-Yttervågen 2011/ / PB/HH 005/541 PB/HH Rambøll Norge S HLDRNGEN 22 - Søknad om oppføring av bolig. Dispensasjonssøknad HLDRNGEN 22 - Søknad om oppføring av bolig. Dispensasjonssøknad 2012/ / PB/GOD 005/908 PB/GOD Smarthus Norge S LKSVÅGEN 7 - Ferdigmelding LKSVÅGEN 7 - Søknad om renovering av bad og vaskerom 2011/ / PB/NY 005/630 PB/NY Langset Rør S Side: 11 av 31

12 Vedtak om kommunalt tilskudd Korrigert for ny tolking fra tdanningsdirektoratet Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager / /2012 ØK/PER 10 Blåtoppen barnehage ØK/PER Vedtak om kommunalt tilskudd Korrigert for ny tolking fra tdanningsdirektoratet Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager / /2012 ØK/PER 10 Kvalvika barnehage S ØK/PER SKJÆRVVEEN 36 - Registrerte avvik SKJÆRVVEEN 36 - Søknad om fasadeendring 2012/ / PB/G 002/400 PB/G Vedtak om kommunalt tilskudd Korrigert for ny tolking fra tdanningsdirektpratet Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager / /2012 ØK/PER 10 Draget barnehage S ØK/PER Side: 12 av 31

13 SKJÆRVVEEN 36 - Søknad om fasadeendring SKJÆRVVEEN 36 - Søknad om fasadeendring 2012/ / PB/G 002/400 PB/G Geir Johan Neerland BEDRFTSVEEN 13 - Søknad om midlertidig brukstillatelse BEDRFTSVEEN 13 - Søknad om oppføring av bilforretning og verksted 2011/ / PB/NY 031/1166 PB/NY rkitektkontoret Slyngstad & Husby S OMGT 18 - Klage på administrativ vedtak OMGT 18 - Søknad om oppføring av bod og overbygd uteplass 2012/ / PB/G 010/520 PB/G Tone Didriksen Side: 13 av 31

14 Enkeltvedtak Elevmappe / /2012 NSK/HMØ E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/HMØ trekker søknad D Diverse stillinger som assistent/ fagarbeider i grunnskolen 2012 X 2012/ /2012 off.l. 25 Laila Karlsvik Varsel om medlemmer som omfattes av streikeuttak -melding om streikekomite Hovedoppgjør Streikeberedskap og håndtering av streik 2012/ / PERS/NTW 408 PERS/NTW Fagforbundet v/strid Rønning Liste over medlemmer som blir tatt ut i streik ved evt streik Hovedoppgjør Streikeberedskap og håndtering av streik X 2012/ / PERS/NTW 408 Nils T. Walseth PERS/NTW Side: 14 av 31

15 Søknad om stilling D 857, 858, Tunet bo og avlastning: 70% miljøterapeut, st. nr. 3963, 50% miljøterapeut, st. nr. 3969, 40% assistent, st. nr / / Off.l. 25 Søknad om stilling D 865, 866, nternutlysning: 63,40% miljøarbeider natt st. nr. 3955, 60% miljøarbeider st nr. 3977, 65% miljøarbeider ved Tunet bo og avlastning 2012/ / Off.l. 25 Søknad om stilling D 865, 866, nternutlysning: 63,40% miljøarbeider natt st. nr. 3955, 60% miljøarbeider st nr. 3977, 65% miljøarbeider ved Tunet bo og avlastning 2012/ / Off.l. 25 Side: 15 av 31

16 Søknad om stilling D 865, 866, nternutlysning: 63,40% miljøarbeider natt st. nr. 3955, 60% miljøarbeider st nr. 3977, 65% miljøarbeider ved Tunet bo og avlastning 2012/ / Off.l. 25 GNR 138 BNR 55 - Søknad om igangsettingstillatelse GNR 138 BNR 55 - Søknad om oppføring prosessanlegg for boreslam, tankpark og rubbhall 2011/ / PB/HH 138/055 PB/NY Franzefoss S Søknad om stilling D % pedagogisk leder ved Rensvik barnehage, st. nr / / Off.l. 25 Søknad om stilling D % pedagogisk leder ved Røsslyngveien barnehage, st. nr / / Off.l. 25 Side: 16 av 31

17 Søknad om stilling D 857, 858, Tunet bo og avlastning: 70% miljøterapeut, st. nr. 3963, 50% miljøterapeut, st. nr. 3969, 40% assistent, st. nr / / Off.l. 25 Søknad om stilling D 870-2x100% mekanikere/ fagarbeidere ved Byingeniørens verksted, st. nr og / / Off.l. 25 Søknad om stilling D 870-2x100% mekanikere/ fagarbeidere ved Byingeniørens verksted, st. nr og / / Off.l. 25 Søknad om stilling D % avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2, st. nr / / Off.l. 25 Side: 17 av 31

18 Søknad om stilling D 865, 866, nternutlysning: 63,40% miljøarbeider natt st. nr. 3955, 60% miljøarbeider st nr. 3977, 65% miljøarbeider ved Tunet bo og avlastning 2012/ /2012 Off.l. 25 Søknad om stilling D 865, 866, nternutlysning: 63,40% miljøarbeider natt st. nr. 3955, 60% miljøarbeider st nr. 3977, 65% miljøarbeider ved Tunet bo og avlastning 2012/ /2012 Off.l. 25 Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 13530/ SERV/MW Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 10 SERV/MW TE [fordelt]/[fordelt] Side: 18 av 31

19 Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 13532/ SERV/MW Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 10 SERV/MW TE [fordelt]/[fordelt] Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 13533/ SERV/MW Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 10 SERV/MW TE [fordelt]/[fordelt] Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 13534/ SERV/MW Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 10 SERV/MW [fordelt]/[fordelt] Side: 19 av 31

20 nnkalling samarbeidsmøte Elevmappe 2012/ /2012 BSK/H E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 BSK/H Tilbakebetaling av arbeidsgivers utgifter til studiefinansiering Personalmappe: 2005/ /2012 P off.l. 25 RÅD/KSK Leie av kommunal grunn på Brattøya Leie av kommunal grunn 2012/ / B/SVH 610 B/SVH Knut Edvard Hals Eica Hotel Kristiansund - nnvilget ambulerende skjenkebevilling ombord Sundbåten Skjenkebevillinger - enkelt anledning / ambulerende - søknader / /2012 S/SHE 63 Rica Hotell Kristiansund S/SHE Side: 20 av 31

21 Nordmøre Energiverk S - nnvilget ambulerende skjenkebevilling i partytelt, Skjerva, Skjenkebevillinger - enkelt anledning / ambulerende - søknader / /2012 S/SHE 63 Nordmøre Energiverk S S/SHE Musikkorpset Tempo - nnvilget ambulerende skjenkebevilling i Kristiansund Småbåtlag, Freiv. 50, den Skjenkebevillinger - enkelt anledning / ambulerende - søknader / /2012 S/SHE 63 Musikkorpset Tempo S/SHE rbeid utført av Sandblost (vindusviskere) ngvik - faktura KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) 2008/ / BÅT/SKL 440 BÅT/SKL Sandblost /S Rapp- rep. av vannpumpe KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) 2008/ / BÅT/SKL 440 BÅT/SKL Nogva Motorfabrikk /S Side: 21 av 31

22 Søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort / / SERV/VTØ Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 F05 SERV/VTØ nformasjon om kvalitetsutvikling og omstilling i Bufetat region Midt-Norge Barnevernvirksomheten i Kristiansund og verøy - fylkesmannens tilsyn med frister jf barnevernloven / / BFH/TBE F40 BFH/TBE Bufetat, region Midt-Norge Enkeltvedtak Elevmappe: 2010/ /2012 NSK/HMØ E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/HMØ Prosesskrift til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal Omsorgsovertakelse: 2012/ /2012 RÅD/ODE BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 RÅD/ODE Side: 22 av 31

23 Enkeltvedtak Elevmappe: 2010/ /2012 NSK/HMØ E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/HMØ Prosesskriv til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Omsorgsovertakelse: 2012/ /2012 RÅD/ODE BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 RÅD/ODE Enkeltvedtak Elevmappe: 2010/ /2012 NSK/HMØ E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/HMØ MØSTVEEN Søknad om skifte av tak MØSTVEEN Søknad om skifte av tak 2012/ /2012 PB/[fordelt] 110/119 PB/[fordelt] nger Flatøy Side: 23 av 31

24 Søknad om stilling D 857, 858, Tunet bo og avlastning: 70% miljøterapeut, st. nr. 3963, 50% miljøterapeut, st. nr. 3969, 40% assistent, st. nr / /2012 Off.l. 25 Søknad om stilling D 857, 858, Tunet bo og avlastning: 70% miljøterapeut, st. nr. 3963, 50% miljøterapeut, st. nr. 3969, 40% assistent, st. nr / /2012 Off.l. 25 Søknad om stilling D 857, 858, Tunet bo og avlastning: 70% miljøterapeut, st. nr. 3963, 50% miljøterapeut, st. nr. 3969, 40% assistent, st. nr / /2012 Off.l. 25 Side: 24 av 31

25 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2012 PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PERS/ØSO Enkeltvedtak Elevmappe: 2009/ /2012 NSK/HMØ E Off.l 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/HMØ Møteprotokoll tildeling driftsavtale D 766, % driftsavtale som fysioterapeut ved Fosna fysikalske og 50% driftsavtale som fysiterapeut samlokalisert X 2012/ / off.l. 25 Laila Karlsvik Søknad om tilskudd til vilttiltak 2012 Viltforvaltning generelt / / PB/ST K40 PB/ST Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 25 av 31

26 Møteprotokoll tildeling driftstilskudd D 766, % driftsavtale som fysioterapeut ved Fosna fysikalske og 50% driftsavtale som fysiterapeut samlokalisert X 2012/ / off.l. 25 Laila Karlsvik Møteprotokoll tildeling driftsavtale D 766, % driftsavtale som fysioterapeut ved Fosna fysikalske og 50% driftsavtale som fysiterapeut samlokalisert X 2012/ / off.l. 25 Laila Karlsvik Premiefritak er tilstått Personalmappe: 2005/ / PERS/ØSO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PERS/ØSO Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP Personalmappe: 2005/ / PERS/KPE P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PERS/ØSO Side: 26 av 31

27 Oppsigelse Off.personalmappe: Laila Hauknes 2012/ /2012 Laila Hauknes Oppsigelse Off. personalmappe: Barbro Valde Lystad 2011/ / Barbro Valde Lystad Still.nr Signert arbeidsavtale - takker nei D 821, 822, 823, 824, 825, Pedagogiske ledere fellesutlysning / /2012 off.l. 25 Trekker herved tilbake oppsigelsesskriv Off. personalmapppe: Sigrid Rossbach Hesthamar 2012/ /2012 Sigrid Rossbach Hesthamar Side: 27 av 31

28 Still.nr Signert arbeidsavtale - takker nei D % vernepleier ved Dale barneskole, st. nr / /2012 off.l. 25 Premiefritak er tilstått Personalmappe: 2006/ / PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PERS/ØSO Still. nr Møteprotokoll ansettelse Personalmappe: X 2012/ / off.l. 25 Sølvi ndersen Ness HSØY NDSTROMRÅDE GNR. 138 BNR Tillatelse etter forurensingsloven for utfylling i sjøen HSØY NDSTROMRÅDE GNR. 138 BNR Søknad om utfylling i sjøen for kai og bygninger - Søknad om opphevelse av kjøreforbud på natt 2012/ / PB/HH 138/55 PB/HH Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 28 av 31

29 Still. nr Møteprotokoll ansettelse Personalmappe: - tilsetting X 2007/ / off.l. 25 Sølvi ndersen Ness STORGT 15 - Søknad om utskifting av port STORGT 15 - Søknad om utskifting av port 2012/ / PB/[fordelt] 001/004 PB/[fordelt] Senter 3105 mfi Storkaia Brygge RSTRKLVVEGEN 33 - Ferdigattest resterende omsøkte arbeider RSTRKLVVEGEN 33 - Søknad om vei, parkeringsplass, terrengarbeider og opprusting fasader 2010/ /2012 PB/TF 116/002 COW S PB/TF Oppsigelse av stilling Personalmappe: 2012/ / P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Side: 29 av 31

30 Oppsigelse av stilling Personalmappe: 2011/ / P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Still. nr møteprotokoll ansettelse Personalmappe: X 2006/ / off.l. 25 Sølvi ndersen Ness Still. nr møteprotokoll ansettelse D 818, 819, Hjemmetjenesten D1, 100% sykepleier, st. nr. 3241, 100% sykepleier, st. nr. 3235, 100% hjelpepleier/ helsefagarb., st. nr X 2012/ / off.l. 25 Sølvi ndersen Ness Still. nr møteprotokoll ansettelse D 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, diverse sykepleie- og hjelpepleiestillinger ved Rokilde sykehjem X 2012/ / off.l. 25 Sølvi ndersen Ness Side: 30 av 31

31 TEMPOVEEN 23 - Søknad om ferdigattest TEMPOVEEN 23 - Søknad om rammetillatelse bruksendring for nytt krisesenter 2011/ /2012 PB/NY 003/429 PB/NY Solem rkitektur Vest S Side: 31 av 31

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer