1 Årsrapport juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Årsrapport 2011 4. juni 2012"

Transkript

1 Årsrapport juni

2 innhold 1 Begivenheter i året som gikk orientering fra virksomheten Fiberutbygging Nettdrift Kraftproduksjon Det lokale eltilsyn styrets årsberetning Konsernets virksomhet Miljø og personal Årets resultat Framtidsutsikter årsregnskap Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømanalyse konsern Beregning av KILE kompensasjon for ikke levert energi Regnskapsprinsipper Nøkkeltall Samfunnsregnskap og verdiskapning - konsern Revisjonsberetning

3 1 Begivenheter i året som gikk Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til ca kunder og bredbånd til ca kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Vi eier fire kraftverk som til sammen produserte 56,8 GWh i Konsernet omsatte for 149 mill. kr. og sysselsatte 62 ansatte. Ymber har i 2011 hatt særskilt fokus på å gjøre leveringssikkerheten enda bedre. Oppgradering og kontroll av nettet er en svært viktig del av vårt arbeid. Vi har om lag 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og oppføring av nye anlegg i strøm- og fibernettet. I tillegg til kontroll av de rundt 2000 kilometer med strømlinjer vi har i forsyningsområdet. Arbeidet innebærer blant annet råtekontroll av stolper, skogrydding under høy- og lavspentlinjer. I 2011 ble om lag 300 kilometer skog ryddet langs strømlinjene. Ymber har de siste årene fornyet 400 transformatorer og en del av disse er bygget om slik at de nå står på bakken. Dette er tiltak som er med på å sikre stabil strømforsyning til våre kunder. Ved feil i nettet er det alltid en prioritert oppgave å få gjenopprettet strømforsyningen. Bilde fra feilretting

4 Besøk av skoleklasser 1. juni 2011 hadde vi besøk av 6/7 klasse ved Rotsundelv skole. De fikk omvisning på driftsseksjonen og besøkte vårt datterselskap 3net AS. Avslutningsvis var de på omvisning på Sikkajokk Kraftstasjon med maskinist Sevald Fredriksen. Bildet viser vinner av quiz. Premie - Ymber ryggsekk. 4

5 Stipendordning For å sikre framtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører, har vi stipendordning for de som velger elektrolinje. Dette gjelder elever ved Nordreisa videregående skole og for elever som går ut fra Kautokeino ungdomsskole. Stipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/montør. Det kan tildeles inntil 3 stipend og stipendets størrelse er på kr ,- til hver av elevene som får innvilget dette. I 2011 ble 3 elever tildelt stipend. Fra stipendtildeling i Årets stipend gikk til Kent-Aril Monsen, Bjarne Nilsen og Erik Holst. Fra venstre: markedsleder i 3net Mona Salamonsen, adm dir Erling Martinsen, stipendiater og markedssjef Jim Bratland. 5

6 2 orientering fra virksomheten Marked I 2011 har vi hatt strømavregning annenhver måned. Ved planlagte strømstans og ved spesielle hendelser varsler vi kundene våre via SMS, noe som kundene har gitt oss positive tilbakemeldinger på. Vi har i hovedsak brukt SMS og epost i kontakt med våre kunder. Den elektroniske kommunikasjonen er også et ledd i vår miljøsatsing. Våre dyktige kundeveiledere. Ymber tilbyr e-faktura og epostfaktura. Andel elektroniske fakturaer økte til 18,8 % i 2011 av den totale strømfaktureringen. Det vil være et satsningsområde for oss å øke denne andelen ytterligere og vi vil jobbe for at flest mulig kunder tar i bruk elektroniske løsninger, gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette vil spare miljøet! Arbeidsmiljø og personal Ymber-konsernet gjennomførte også i 2011 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) med svært gode resultater. Undersøkelsen viser at konsernet har ansatte som trives og er motiverte for sine arbeidsoppgaver. Årlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte. 6

7 Sponsoraktiviteter Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får vi profilert våre selskap på en god måte. Noen vi har sponset i 2011 har vært lokale talent som: Kristoffer Holm - snøscooter- og motorcross Håkon Mikalsen langrenn Ymber sponser Nordreisa IL, A-laget som rykket opp til 3. divisjon i Kristoffer Holm. Spillerne på A-laget til Skjervøy IL, som sponses av Ymber. Ymber AS var en av hovedsponsorene under Nord-Norsk Mesterskap på ski vinteren NNM på ski ble arrangert av Nordreisa IL, skigruppa på Saga skistadion i Nordreisa. I den forbindelse ble det også sponset fiber til skistadion slik at arrangementet ble bedre teknisk og for at publikum kunne følge med på arrangementet via internett. Bilde fra Framtid i Nord. Dato Fotograf: Martin Hauken Johannessen. Fra venstre Torbjørn Remmen (skigymnaset), Lasse Wara (Ymber), Christoffer Pedersen (skigymnaset) og Karl-Gunnar Skjønsfjell (rennleder). 7

8 2.1 Fiberutbygging I 2011 har vi bygd ut fibernettet i Oladalen og Kildalen opp til Nørgård. Dette har resultert i ca. 60 nye kunder. Videre har vi fått flere kunder i eksisterende områder, blant annet er det inngått avtale med Nybo om installering av fiber i 99 nye leiligheter. De store utbyggingsprosjektene er sluttført og det er kun mindre områder som gjenstår. Felles for disse er at de ikke er lønnsomme å bygge. For at disse skal realiseres er nødvendig med kommunal støtte. Fokuset i fremtiden vil være salg i eksisterende utbygde områder. Coax-nettet på Skjervøy har også i 2011 vært gjennom mindre oppgraderinger. Dette begynner å gi resultater i form av mindre feil. I 2011 har fokuset til 3net vært fortetting i eksisterende områder på fibernettene og stabil drift. I tillegg har vi hatt fokus på å få flere bedrifter til å velge våre løsninger innen serverdrift. Vi har gjennomført flere salgskampanjer både på nye kunder og på salg av flere produkter til eksisterende kunder, noe vi har hatt stor måloppnåelse på. I siste kvartal gjennomførte vi en kampanje hvor målsetninga var å fortette antall fibertilkoblinger i eksisterende områder og resultatet av dette var 70 nye tilkoblinger, noe som førte til at vi ved utgangen av 2011 hadde 2261 fiberkunder. På coax-nettet på Skjervøy har fokus i 2011 vært å få stabil drift på nettet. Vi har tidligere hatt utfordringer med støy i nettet noe som har gitt store driftsforstyrrelser og vi har i 2011 renovert alle kundeavganger og forgrenere samt etablert et nytt segmenteringspunkt i SS-veien. Disse tiltakene har hatt stor effekt og vi har nesten ikke opplevd støyproblematikk på coax-nettet etter at disse endringene ble gjennomført. Til bedriftene kan 3net nå tilby utleie av serverløsninger og andre IT-tjenester. Dette sammen med leveranse av internett/telefoni og VPN løsninger gjør at 3net kan tilby komplette IT-løsninger til alle typer bedrifter i vårt område. I 2011 har vi satt i drift om lag 10 bedrifter på disse løsningene og vi ser at interessen for disse løsningene er stor. Vi lever av kundene og vår viktigste prioritering er å sørge for at våre kunder er fornøyd med produktene og med oss som leverandør. I 2011 har vi fortsatt jobben med å forbedre kundeservice og med å øke stabiliteten på produktene. Et av tiltakene som er gjort, er å utvide åpningstiden for support på kveldstid og i helgene. Vi behandler nå kundehenvendelser frem til klokken 21 både på hverdager og i helgene. I 2012 kommer vi til å fokusere på ytterligere forsterkning av coax-nettet på Skjervøy, videre fortetting av fibernettene og flere bedriftskunder på våre serverløsninger. Vi har målsetning om å bli enda bedre på kundeservice og tilgjengelighet og det vil komme flere nye og spennende produkter fra Get. 8

9 9

10 2.2 Nettdrift Ymbers forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune, samt ytre Loppa og ytre Kvænangen. Høyspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22kV linjer og 640 nettstasjoner. Foto: Trond Hansen. Bildet er tatt fra endemasta på Bertelfjell Regionalnett I september 2011 ble det gjennomført et større arbeid med oppgradering / forsterkninger av 66 kv linjen mellom Hamneidet og Skjervøy. Linjen ble bygget i 1996 og er hoved forsyningen til Skjervøy kommune. Det aktuelle arbeidet ble gjennomført på bakgrunn av at vi har hatt noen feilsituasjoner på linja. Våren 2011 hadde vi en hendelse hvor ising på trådene medførte trådbrudd i flere skjøter på linja. Arbeidet som ble gjennomført var skifte av 4000 m tråd på deler av strekningen, avspenningsklemmer samt utskifting av linjeskjøter. Linja er vist med rød farge i bildet ovenfor. Distribusjonsnett Ymber har gjennomført trådskifte på 22 kv linjen fra Mettevoll og opp Oksfjorddalen i Det ble skiftet ca m med tråd, 20 master samt 100 traverser inkludert isolatorer. I tillegg er også 22 km 22 kv linje på Hamneidet i Nordreisa kommune rehabilitert. Videre er det foretatt ombygging av 30 nettstasjoner til bakkebetjente anlegg. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Totalt KILE for 2011 ble på 7,451 mill. kr. 5,034 mill. kr. skyldes feil i regionalnettet, mens resterende 2,417 mill. var i distribusjonsnettet. For varslede utkoblinger har vi den laveste KILE-kostnaden de siste 10 årene. Dette skyldes at en i stadig større grad gjennomfører arbeid i høyspentnettet som Arbeid Under Spenning (AUS). 10

11 2.3 Kraftproduksjon Produksjon i egne kraftverk var i 2011 på 56,8 GWh. (Normalproduksjon er 56,4 GWh). Produksjonen i 2011 var 11,2 GWh høyere enn i Kildal dam. Revisjonsarbeider dammen i Kildal Prosjektleder Elin Kaasen. 11

12 Våre kraftverk CÁbardaŠjohka Kraftverket bygget i 1952/53. Renovert: kontrollanlegg, aggregat, flom- og bunnluker Middelproduksjon: 2,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 0,7 MW bergsfjord Satt i drift:1958. Renovert: rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007, kledning bygg Dam renovert Middelproduksjon: 3,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,2 MW Kildal Satt i drift: Renovert: kontrollanlegg 2002 og aggregat G Middelproduksjon: 41,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 8,2 MW Sikkajokk Satt i drift:1950. Renovert: bygg og kontrollanlegg Ny turbin Middelproduksjon: 10,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,8 MW 12

13 Maurneset Vindpark Konsesjonssøknad på Maurneset Vindpark ble sendt inn til NVE den 05. juli Vindkraftprosjektet vil ha en installert effekt på ca. 10 MW. Prosjektet vil kunne gi GWh i fornybar energi. Estimert utbyggingskostnad er på mill. kr. Prosjektleder Lars Eirik Høgbakk. 2.4 Det lokale el-tilsyn Tilsynsarbeidet i 2011 er utført i henhold til tilsynsplan med noe avvik på antall kontroller. Instruksen fra DSB er endret i forhold til tidligere. Ny anlegg og anlegg inntil 10 år skal prioriteres. Det er brukt ca. 1,5 årsverk til tilsynsarbeid. Det er utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systemrevisjon er utført hos 3 helseinstitusjoner. Det er også utført anleggskontroller i private boliger samt bistått politiet ved brannetterforskning. DLE har gitt informasjon om elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. 13

14 3 Styrets årsberetning 3.1 Konsernets virksomhet Selskapet ble stiftet 7. oktober Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune samt ytre Loppa og Kvænangen. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber). Selskapets hovedkontor i Sørkjosen. Eierforhold og organisering Morselskapet Ymber AS har følgende eiere: Kautokeino kommune 16,7 % Kåfjord kommune 16,7 % Kvænangen kommune 8,3 % Loppa kommune 8,3 % Nordreisa kommune 16,7 % Skjervøy kommune 16,7 % Troms Fylkeskommune 16,7 % Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 60 aksjer à kr ,-. Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. 14

15 Konsern Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har selskapet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord og Skjervøy. Administrerende direktør i Ymber AS er Erling S. Martinsen. Ymber AS besto i 2011 av morselskapet og de heleide datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. 3net AS ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymbers forsyningsområde. I tillegg er 3net leverandør av IKT tjenester. Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen. Ymber Eiendom AS ble stiftet i 2008 med en aksjekapital på 1,0 mill. kr i forbindelse med kjøp av næringsbygg og har til oppgave å drifte fast eiendom. Daglig leder for Ymber Eiendom AS er Jim Bratland. Organisasjonsplan Generalforsamling Styre Revisjon Adm. direktør Marked Økonomi Nett Drift 3net AS Ymber Eiendom AS Avdelinger: Tilsyn Produksjon Avdelinger: Driftsgruppe 1 Driftsgruppe 2 Tjenester Plan Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for kundekontakt, markedsføring, profilering, avregning og måling mot overliggende nett og sluttkunde. Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. Seksjonen er også utførende på alle investeringsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører. Nettseksjonen er byggherre for alle investeringsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner og bredbånd. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy, drift av arkivsystem, overordnet HMS og øvrige administrative oppgaver. 15

16 Generalforsamling Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styre Styremøte i Ymber. Fra venstre: Øystein Sandelin (vara), Eva Reiersen, Styreleder Halvar Solheim, Bjørn Garden, Paul Dahlø, Adm. dir. Erling S. Martinsen. Foran fra venstre; Gunn Andersen og Hanne Mari Nyheim. Per Sverre Moen var ikke til stede da bildet ble tatt. Styret i Ymber AS har hatt følgende sammensetning i 2011: Medlem: Varamedlem: Halvar Solheim, leder ole Ingolf Josefsen Gunn Andersen, nestleder Isak Mathis Olsen Hætta Paul Dahlø Øystein Sandelin, vara ansatte Bjørn Johannes Garden Lars Eirik Høgbakk, vara ansatte Hanne Mari Nyheim Liv Astrid Olsen, vara ansatte Per Sverre Moen, ansattevalgt gunn M. Nordberg, vara ansatte Eva Reiersen, ansattevalgt 16

17 Styret har avholdt 9 møter i Ordinær Generalforsamling ble avholdt 14. juni 2011 hvor de viktigste sakene til behandling var: Årsrapport og regnskap for 2010 med årsoppgjørsdisponeringer. I tillegg ble godtgjørelse til revisor og styrehonorarer behandlet. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i september 2011 hvor skifte av revisor ble vedtatt. Styret i 3net har hatt følgende sammensetning: Erling S. Martinsen, leder Trond Båtnes Svein Erik Mikkelsen Lars Magne Luneborg Harriet Steinkjer Nystu, Styret i Ymber Eiendom AS har bestått av: Erling S. Martinsen, leder Kjell Arne Mikalsen Berit Gamst Utvalg og medlemskap Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2011: Medlemmer fra arbeidsgiver: Erling S. Martinsen, adm dir Lars M. Luneborg Medlemmer fra arbeidstakere: Ketil Abrahamsen (hovedverneombud) Per Sverre Moen Stedfortredere: Geir Holmtun (arbeidstaker) Geir Kåre Rikardsen (arbeidsgiver) Deltakere uten stemmerett: Jan-Ole Gamst, HMS koordinator. Berit Gamst, sekretær. Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøutvalget har i 2011 hatt 4 møter og behandlet 54 saker. Selskapet er medlem av Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Finnmark Bedrifts helse. Medlemskap Konsernet er medlem i KS Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS Bedrift). Morselskapet er medlem i Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN). 17

18 3.2 Miljø og personal Antall ansatte i morselskapet pr : Heltid: 46 Deltid: 10 Lærling: 7 Pr hadde selskapet 56,05 årsverk inkl. lærlinger. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av året var 54,09. Antall ansatte i 3net pr : Heltid: 5 Deltid: 1 Lærling: 1 Pr hadde selskapet 6,6 årsverk inkl. en lærling. Det er ingen ansatte i Ymber Eiendom AS. Selskapet administreres av Ymber AS. Bedriftsidrettslaget YMBER BIL på Volleyball turnering Solcup Tromsø Ymber har høy fokus på Helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko for skader. Hvert år gjennomføres sikkerhetskurs og førstehjelpskurs for alle som arbeider i våre elektriske anlegg. Videre utføres det risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og våre verneombud har alle gjennomgått 40- timers kurs for HMS personell. Ymber er tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider årlig handlingsplaner for HMS arbeidet. Ymber har over flere år hatt lavt sykefravær og 2011 var ingen unntak. Totalt sykefravær i 2011 var 2,20 %. 18

19 Registrerte arbeidsulykker Det er registrert 6 arbeidsulykker i selskapet i Ulykkene er behandlet og rapportert i henhold til arbeidsmiljølov og forskrifter. Likestilling i virksomheten Selskapet har en ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisk begrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. I 2011 var 22 % av bedriftens ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 18 %. Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det overvekt av kvinner. Flere av disse har deltidsstillinger. Styrene i Ymber - konsernet har i 2011 hatt følgende kvinneandel: Ymber AS 42 % Ymber Eiendom AS 33 % 3net AS 20 % Selskapet anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende. Ytre miljø Hensyn til miljø og klima er et av Ymbers hovedmål. Selskapet ble sertifisert til Miljøfyrtårn den 9. november 2010, og har i 2011 hatt særlig fokus på avfallssortering, papirforbruk, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Selskapet har i 2011 gjennomført miljøopplæring for alle ansatte og iverksatt tiltak i forhold til avfallssortering, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Vi ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig grad blir belastet av våre aktiviteter. 19

20 3.3 Årets resultat Konsernet Konsernets årsresultat etter skatt ble på 18,575 mill. kr. mot 29,817 mill. kr året før. Omsetningen for konsernet ble mill. kr mot 144,346 mill. kr. i Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Totalkapitalen i konsernet var på 520,690 mill. kr. mot 491,552 mill. kr. året før. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 227,073 mill. kr. mot 214,497 mill. kr året før. Årsresultat etter skatt for morselskapet viser overskudd på 19,087 mill. kr. Årets resultat etter skatt viser et overskudd for 3net AS på kr 0,059 mill. kr. Ymber Eiendom AS hadde et underskudd på 0,117 mill. kr. Selskapet ble stiftet i Morselskapet Driftsinntektene utgjør 121,845 mill. kr mot 129,685 mill. kr året før. Overføringsinntektene (nettleie) i 2011 er 12,5 mill. lavere enn for 2010, men 4. mill. høyere enn for Lavere overføringsinntekter for 2011 skyldes i hovedsak redusert inntektsramme med 8 mill. kr. og økte KILE kostnader med 4,5 mill. kr. Det har i 2011 vært negativ forbruksutvikling på 10 GWh som utgjør 4 mill. i reduserte inntekter. Overliggende nettkostnader har i 2011 vært 1,5 mill. kr. høyere enn for Samlede driftskostnader utgjorde 94,811 mill. kr mot 95,174 mill. kroner året før. Lønns- og personalkostnader ble 22,736 mill. kr. mot 24,881 mill. kroner året før. Pensjonskostnadene totalt ble 1,6 mill. kr. lavere enn året før. I tillegg er det aktivert timer for arbeid på investeringsprosjekt for om lag 1,7 mill. mer enn året før. Andre driftskostnader utgjorde 34,439 mill. kroner mot 26,093 mill. kroner året før. Økningen er på 8,5 mill. kr. og skyldes i hovedsak avgjørelse i sak vedrørende falleie til Statskog i forbindelse med voldgiftsak Kildal kraftverk. Falleie for årene utgjorde 6,090 mill. kr. Driftsresultat ble på 27,034 mill. kr. og er 7,5 mill. kroner lavere enn fjoråret. Avkastning av monopolvirksomheten (regionalnett/ distribusjonsnett) ble på 9,6 % mot 13,8 % året før. Netto finans 2011 viser kostnad på 0,614 mill. kr. mot inntekt 5,149 mill. kr. året før. Finansinntekter består hovedsakelig av utbytte fra Kvænangen Kraftverk AS og Ishavskraft AS i tillegg til renter fra bankinnskudd og lån til datterselskapene. Finanskostnadene utgjorde 10,2 mill. kr mot 6,589 mill. kr. året før. Finanskostnader består av renter på lån, renter falleie Statskog og renter i forbindelse med kjøp aksjer Ishavskraft. I 2011 har Ymber investert i eierandeler i Finnmark kraft og i Ishavskraft. I 2011 er selskapets investeringer i North Energy nedskrevet med 1,9 mill. kr. 20

21 Årets resultat etter skatt ble på 19,087 mot 30,785 mill. kr året før. Styrets forslag til disponering er overføring av 6,0 mill. kroner til avsetning utbytte og 13,087 mill. kr til annen egenkapital. Kortsiktig gjeld utgjorde 46,557 mill. kroner ved utgangen av året. Omløpsmidler var på 52,077 mill. kroner. Egenkapitalen i morselskapet var ved utgangen av året på 230,071 mill. kr mot 216,984 mill. kr året før Produksjon og forbruk Ved utgangen av året hadde Ymber målepunkt og dermed en økning på 46 målepunkt fra Av disse er 67,1 % husholdningskunder, 16,7 % er næringskunder og 16,2 % er hyttekunder. Investeringer Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 38,212 mill. kr. Av dette er 4,238 mill. kroner brukt på fiberutbygging. Det meste av investeringer gjennomføres for å bedre leveringssikkerheten på strøm. I tillegg er det investert i andre selskaper for 28,874 mill. kr. Finansiell risiko i morselskapet Vi vil her omtale områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater. Omkring 20 % av inntektene er produksjonsinntekter fra våre kraftverk. Været har betydning for lønnsomheten i egenproduksjonen gjennom kulde, nedbørs- og tilsigsforhold. Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på egenproduksjon vil således være avhengig av den til enhver tid gjeldende kraftpris. Morselskapets likviditetsbeholdning pr var på 7,359 mot 14,314 mill. kr året før. Investeringer og utbetaling av ekstraordinært utbytte til eierne, resulterte i opptak av lån på 130,0 mill. kroner i 2009 hvorav 69,0 mill. kr av lånerammen var benyttet pr I 2011 har vi økt vår langsiktige gjeld gjennom låneopptak. Ved utgangen av 2011 hadde morselskapet langsiktig gjeld med 219,403 mill. kr mot 181,606 mill. kr. pr. utgangen av Økt andel rentebærende gjeld medfører økt renterisiko i selskapet. Finansiell risiko er knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift og betraktes for tiden som lav. Overføringsinntektene utgjør ca. 65 % av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har vi en kredittrisiko som vi håndterer gjennom samarbeid med inkassofirma. 21

22 Kraftverket i Kildal fikk reguleringskonsesjon til 50 års drift den 18. oktober Gjeldende konsesjon gikk dermed ut i Voldgiftsdom er avsagt og størrelsen på fallerstatningen er fastsatt for årene med kr mill. kr. Det er beregnet og avsatt falleie for 2011 med 2,272 mill. kr. og renter med 0,813 mill. kr. Fortsatt drift Årsoppgjøret for 2011 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Ymbers eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Morselskapets resultatutvikling de siste 5 år har vært: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Utbytte Egenkapital Egenkapitalprosent 44,13 44,4 42,9 44,5 67,4 Totalrentabilitet før skatt 6,76 % 9,56 % 6,77 % 5,87 % 18,2 % Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap. 22

23 3.4 Framtidsutsikter Ymbers økonomi er solid og har levert gode resultater. Eierne har tatt ut store utbytter de 10 siste årene. For 2011 ble overskuddet i morselskapet 19,087 mill. kroner etter skatt. Avkastningen på nettvirksomheten var på 9,6 %. Selskapets utfordringer fremover er å opprettholde leveringssikkerhet samtidig som nettleien ikke skal bli høyere enn nødvendig. Bemanningsmessig og organisatorisk forventes ikke de store endringene dersom det ikke skulle bli vesentlige endringer av arbeidsoppgaver. Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS, Finnmark Kraft AS og Ishavskraft AS er strategisk viktige eierskap og særlig Kvænangen Kraftverk AS bidrar godt økonomisk med store årlige utbytter. Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 23

24 4 årsregnskap 4.1 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr Driftsinntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Mer (-)-/mindreinntekt (+) Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring i beholdning av egentilv. anl.midler Nettap Kjøp av overføringstjenester Varekjøp og tjenester for videresalg Lønns- og pensjonskostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Nedskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Annen finansinntekt inkl. utbytte Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Grunnrenteskatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overføring til fond Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

25 4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr EIENDELER Immaterielle eiendeler ,14 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler ,4 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler ,4 Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i andre selskap Langsiktige fordringer konsern Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager ,11 Kundefordringer Mindreinntekt Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr GJELD OG EGENKAPITAL ,15 Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Pantelån Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Merinntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 26

27 4.3 kontantstrømanalyse MORSELSKAP KONSERN tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Periodens betalte skatter /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i offentlige avgifter m.v /- Endring i andre poster /- Mer-/mindreinntekt A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler investeringer i aksjer Nedskrivninger - aksjer /- endring i langsiktige fordring Innbetaling ved salg av varig driftsmiddel B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig lån /- forskuddsbetalinger Utbytte til eierne Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

I N N H O L D ÅRSRAPPORT 2007 3

I N N H O L D ÅRSRAPPORT 2007 3 I N N H O L D Innledning.......................................................................................................................................... 4 Eierforhold og organisering....................................................................................................................

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer