Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik"

Transkript

1 Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Bistand og støtte i personal- og HMS-arbeidet - Nye verktøy for oppfølging av sykmeldte - Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger - Bedriftens eget samfunnsregnskap Foto: Bjørn Leirvik SVÆRT HØY EKSPORT I 2014 Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per innbygger (eksklusiv olje). Den sterke veksten i eksportverdien av metaller og fisk gjør at Nordland genererer 67 % av eksporten fra Nord-Norge.

2 Styrelederen har ordet: FIRE ÅR I LÆRE Alt har sin tid! Uttrykket gjelder også for meg. 5. februar går jeg av som styreleder i NHO Nordland. Som styreleder er min tilmålte tid over. Det har vært fire fine, spennende og lærerikt år for meg personlig. Som toppet seg for meg da jeg 8. januar i år fikk anledning til å slippe til på NHOs Årskonferanse i Oslo. Der fikk jeg anledning til å argumentere for at 9 kommuner i Salten pluss søndre del av Tysfjord, samt Værøy og Røst kan bli til en kommune, Salten! Jeg er overbevist om at Salten definitivt vil bli en robust og slagkraftig kommune. Det kunne like gjerne ha vært holdt et lignende foredrag om Helgeland, Ofoten, Lofoten eller Vesterålen, men av naturlige grunner kjenner jeg Bodø og Salten aller best. Kommunereformen er viktig for at vi også i fremtiden tar hele landet i bruk Det vil bidra til å fjerne unødvendige grensehinder og fremme en bedre samhandling, som gir styrke lokalt og nasjonalt. Det avgjørende for å få tillitt i denne debatten, er å satse på infrastruktur som understøtter dette. Vi må rive ned hinder for vekst og utvikling i nord. Vi må samarbeide og planlegge bedre. Koordinere bedre og lage sterkere regioner som skaper større attraktivitet. Regioner som også vil fremstå som sterkere politiske enheter. Det er like langt mellom Bodø og Tromsø, som mellom Oslo og Stavanger. Derfor er det naturlig med to likeverdige og sterke motorer i Nord-Norge. Vi har en hovedstad i dette landet, vi trenger ikke å krangle om fler - Det kommer ikke noe godt ut av det. La oss derfor anerkjenne hverandre, og jobbe sammen i Nord-Norge for en større sak. Jeg har hatt det privilegium å bli bedre kjent med Nordland og Nordlands næringsliv gjennom mine år som styreleder. Å møte Nordlands næringsliv fra sør til nord har rett og slett styrket meg som "nordlending" og gitt meg sterkere tro på vår fremtid i nord. Samtidig har jeg forstått at vi må ta grep selv om vår egen fremtid. Vi må bli solide leverandører av løsninger og politikk nordfra og fremfor alt samarbeide bedre i nord. Jeg har både forstått og blitt overbevist om at det fremover kommer til å bli den nordlige landsdelen som kommer til å bli nasjonens økonomiske lokomotiv. Selv om oljenæringen midlertidig er noe nede for telling, vil næringen fremover først og fremst utvikle seg i Norskehavet og Barentshavet. For de som fikk med seg eksporttallene fra norsk fiskerinæring for 2014, ble det på nytt presentert rekordtall. 68,8 mrd. kroner i fiskeeksport er tall som ruver. Og vi vet at det først og fremst er i nord både villfisk og oppdrett har sin største fremtid. Her ruver Nordland, som har hånd om nær 1/3 av Norges kystlinje. Produksjonen kan bli opp mot seks ganger større uten store arealutfordringer! Mineralnæringen er betydelig i Nordland og i fjellene våre ligger det fortsatt svært verdifulle mineraler som venter på sin utnyttelse. Ja, Nordland har det meste som en voksende befolkning i verden vil etterspørre: mat, energi, mineraler, en spektakulær natur og god plass. Jeg gleder meg og blir inspirert over at nye betydelige samferdselsprosjekt i nord finner sine løsninger. Reiselivsnæringen, utdanning og ikke minst kultur setter oss på kartet som aldri før. Vi legger rett og slett grunnlag for vekst, optimisme og muligheter som vi ber om å ta i bruk. Takk for muligheten jeg fikk. Jeg kan varmt anbefale andre fra næringslivet om å ta tillitsverv i NHO familien. Et sterkt og godt fellesskap! For meg er ikke dette et farvel - På gjensyn! Morten Chr. Jakhelln, styreleder

3 NHO Nordlands styre 2014 Morten Chr. Jakhelln Edel Storelvmo Jøran Inge Marthinussen Hege Ruud Eva Kristoffersen Chr Jakhelln AS Futurum AS Oras Nordland AS Kobbelv Vertshus Egil Kristoffersen & Sønner Styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Arve Ulriksen Rachel Berg Gunnar Moe Marius Løken Inger-Gunn Sande Mo Industripark AS Alcoa Norway ANS Momek Group AS Skarvik AS Nordnorsk Kommunikasjon styremedlem Styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Valgnemd: Aud Scjødt Fredriksen (leder) På valg 2015 Lise Dahlberg På valg 2016 Ståle Indregård På valg 2015 Roger Mosand På valg 2015 Talsmenn: Forum for mindre bedrifter: NHOs Eierforum: Edel Storelvmo Morten Chr. Jakhelln Administrasjonen ved NHO Nordland er til for medlemsbedriftene og andre som har spørsmål om vår virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss på telefon Medlemsstrukturen: Medlemsutvikling Årsverk funksj. Årsverk arb. Totalt:

4 GOD FART I NORDLAND! 2014 har vært et meget aktivt og innholdsrikt år for NHO Nordland. Etter forrige årskonferanse er det gjennomført et omfattende kurs og konferanseprogram. I særlig grad er det grunn til å trekke frem fire gjennomførte Arenakonferanser hvor kommunereformen har vært hovedtema. Likeledes er det grunn til å trekke frem den uventede økningen av arbeidsgiveravgiften, som særlig rammer transport, energi og hovedkontor og det ekstraordinære arbeid for å jobbe for kompenserende tiltak. Selv om løftet om å kompensere økt arbeidsgiveravgift krone for krone innfris, er det liten tvil om at konkurranseevnen for de sektorer som rammes svekkes. NHO Nordland har en positiv utvikling i antall medlemmer, noe styret er fornøyd med. Likevel er det et ønske å kunne prioritere medlemsverving og medlemspleie enda bedre. Begrenset kapasitet kombinert med store avstander i Nordland vanskeliggjør imidlertid å tilføre medlemspleien tilstrekkelig oppmerksomhet. For Nordlands næringsliv har 2014 vært et positivt år. Særlig har fylkets prosessindustri og laksenæring klart seg meget bra. KONKURRANSEUTSATT Et særnorsk høyt kostnadsnivå har over flere år skapt betydelige utfordringer for Nordlands konkurranseutsatte næringsliv og i særlig grad den eksportorienterte. Et Europa som fortsatt sliter med ettervirkninger fra finans- og euro krisen har heller ikke gjort situasjonen enklere. Imidlertid har den siste tids utvikling med svekket norsk krone gitt bedre konkurranseevne for fastlandsnorges eksportindustri. Laksenæringen fikk også et rekordår, på tross av at det største og viktigste marked for norsk fisk, Russland, ble "stengt" høsten Fiskerinæringens meget dyktige markedsapparat har funnet nye mottakere for norsk fisk etter den russiske embargo. NHO I ENDRING Det pågår for tiden et arbeid i NHO som vil medføre sannsynlige? endringer i måten regionene jobber. NHO er en stor og betydelig organisasjon som ønsker bedre rammevilkår for våre medlemmer. Dette vil medføre at også regionkontorene vil få en tydeligere rolle som aktør også for å forbedre lokale og regionale rammevilkår. Dette vil sannsynligvis innebære at samfunnskontakt, politisk kontakt og kommunikasjon samt mediaarbeide vil få en mer fremtredende plass i regionens prioritering. I en utvikling hvor færre næringslivsledere av ulike årsaker deltar utad i samfunns-mediadebatten om næringslivets rammevilkår, vil de regionale NHO kontor få en tydeligere oppgave i å profilere NHO. LAKS OG METALLER Nordland er et stort eksportfylke og er i norsk sammenheng det fjerde største eksportfylke. Ift. folketall er Nordland størst i Norge. Styret har aktivt jobbet for bedre rammevilkår for prosessindustrien i Nordland. Nordlands ressurser er vår største og viktigste forutsetning for vekst og utvikling. Nordlandsindustrien har på en utmerket måte klart omstillinger som har gjort at denne industrien har en positiv vekst. Det samme gjelder for sjømatnæringen. NHO Nordland ønsker en fortsatt vekst innen sjømatnæringen, og viser til at vi har de beste naturgitte betingelser av alle for vekst i sjømatnæringen. PETROLEUM NHO Nordland har jobbet aktivt for å styrke fylkets petroleumsinteresser. Dette først og fremst gjennom å fremme ønsket om en sterkere leteaktivitet i Norskehavet og nødvendigheten av å få på plass en nasjonal politikk for videreføring av gassrørledning nordover. Vi har også fremmet våre standpunkter rundt konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Det har for NHO Nordland vært et ønske å kunne styrke vår kapasitet innenfor petroleumsspørsmål ved å anmode Norsk Olje & Gass om å opprette en egen stilling plassert i Nordland. Vi har hatt et eget møte med direktør Gro Brekken i landsforeningen hvor vårt ønske er fremmet.

5 FRAFALL Samarbeid skole - næringsliv har vært en aktivt prioritert oppgave i NHO Nordland. Dette er et arbeid styret fortsatt ønsker å prioritere. NHO Nordland er en anerkjent medspiller i arbeidet med å bidra til flere lærebedrifter, lærlingekontrakter og økt fokus på yrkesfag og ikke minst realfag. Det er fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd med utviklingen på dette område i Nordland. Likevel ser vi fremgang på noen områder. Selv om utviklingen går i riktig retning, har vi fortsatt et altfor stort frafall fra videregående skole i Nordland. Størst er frafallet i yrkesfag og blant gutter. KONFERANSER Flere hundre personer har deltatt på ulike konferanser i regi av NHO Nordland. Flere statsråder, statssekretærer og de fleste Stortingsrepresentantene på Nordlandsbenken har stilt opp som innledere på våre forskjellige konferanser. NHO Nordland har en meget god kontakt med det sentrale politiske nivå som vi også har det med Nordland Fylkeskommune. Fra konferanseprogrammet trekker vi frem: Mineralkonferanse i Mo i Rana. Her inviterte vi representanter fra en samlet mineralnæring i Nordland til et møte med statssekretær Eirik Lae Solberg fra Nærings og Fiskeridepartementet. Solberg hadde med seg en representant fra embetsverket i departementet. Mineralnæringen er trukket frem som et eget satsingsområde for regjeringen, og som hovedtema var Nordlands mange muligheter innenfor mineralsektoren satt på dagsorden. Dette er et tema som styret ønsker å følge opp. Offentlige innkjøp Dette tema samlet rundt 60 deltakere i Mo i Rana fra hele Helgeland. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Mo Industripark og Rana Næringsforening. Adm.dir i Mo Industripark, adm.dir i Statens Innkrevingssentral, Nordland Fylkeskommunes innkjøpssjef og Bodøs innkjøpssjef var blant innlederne. Hovedtema var hvordan offentlig sektor kan hjelpe og veilede lokale bedrifter til å selge flere varer og tjenester til offentlig sektor. Konferansen hadde også et skråblikk på den offentlige sektors betydelige handelslekkasje som bidrar tillat Nordlands næringsliv taper muligheter og inntekter som igjen bidrar til at arbeidsplasser og skatteinntekter havner utenfor fylket. Offentlige innkjøp er også et tema som styret ønsker å følge opp. Kommunereformen Det er gjennomført konferanser om dette tema i Fauske, Narvik og Mosjøen. Konferansene er gjennomført i samarbeid med KS Nordland. De fleste ordførerne i Nordland har bl.a deltatt. Innledere har vært statssekretærer, Stortingsrepresentanter, fylkesråder og næringslivsledere. Rundt 200 deltakere har bidratt til at kommunereformen har fått god oppmerksomhet i Nordland. Kommunereformen ble hovedsak på NHOs nasjonale årskonferanse, hvor Salten ble trukket fram i en egen sekvens, presentert av styreleder i NHO Nordland Morten Jakhelln. Arbeidsgiveravgift Ca 35 deltok på en konferanse i Bodø om de regnskapstekniske konsekvenser som følge av endret arbeidsgiveravgift med virkning fra 1. juli Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom NHO Nordland, NHO-S og Energi Norge. Innledere fra Skattedirektoratet og Ernst & Young. Nasjonal Industrikonferanse NHO Nordland var medarrangør av den meget vellykkede nasjonale Industrikonferansen som i september ble arrangert i Bodø med ca 300 deltakere fra hele landet. Målsettingen er at det årlig skal arrangeres en slik nasjonal konferanse i Nordland, og NHO Nordland deltar i styringsgruppen for konferansen og deltar med økonomisk bidrag. Agenda Nord-Norge Her deltar vi sammen med Sparebanken Nord Norge og LO. Første konferanse ble arrangert i Tromsø i november. NHO Nordland sitter i styringsgruppen for Agenda opplegget hvor Sparebanken NN er hovedlokomotiv. Neste store arrangement finner sted i Bodø i november. Hovedideen er å fremme landsdelens fortrinn for utvikling hvor ledere innen næringsliv, undervisning, forskning, politikk og samfunnsliv møtes. VIKTIGE SAKER NHO Nordland følger tett en del viktige spørsmål og saker hvor vi ønskes inn som medspiller. Polarcirkelen Lufthavn, Dobbeltspor på Ofotbanen, Flytting av rullebanen på Bodø Lufthavn, SARiNOR (søk og redning i nordområdene), Dunderlandsbanen, Indeks Nordland, Vegforum Nord (regiondirektøren er styreleder), Universitets og høgskolereformen, Kompensasjon arbeidsgiveravgift, Nordområdepolitikk er eksempler på saker vi følger tett. Arbeidsgiveravgift, Formueskatt

6 NORDLANDS - NORD NORGE BENKEN Det er gjennomført to møter med landsdelsbenken på Stortinget, i samarbeid med Troms og Finnmark, hvor også LO deltar. NHO Nordland har hatt egne møter med stortingsfraksjoner og diverse departementsmøter. I perioden har statsbudsjett, revidert nasjonalbudsjett, arbeidsgiveravgift, samferdsel og oppdrettssaker hatt størst oppmerksomhet. ARBEIDSGIVERSERVICE EN PRIORITERT OPPGAVE Arbeidsgiverservice overfor våre medlemsbedrifter er en viktig og prioritert oppgave. I vår bistand inngår alt fra lederseminarer til lov og avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt i vår bistand er Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedavtalen og de forskjellige tariffavtalene. Rådgivning og bistand har i 2014 i hovedsak blitt gitt ute i møter i bedriftene. Det gjelder i forhandlinger om arbeidsavtaler og tilsettingsforhold som oppsigelse, avskjed og permittering, samt bistand til å finne løsninger i tariffavtalenes bestemmelser. Det er videre gitt veiledning og bistand i personalsaker som medarbeidersamtaler, oppfølging av sykmeldte, permisjonssaker, pensjonsspørsmål og yrkesskade/-erstatning. Likeså har vi bistått i rekruttering som gjelder Vikarbyrådirektivet og tilhørende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Vi har utarbeidet opplæringspakke som seminar innenfor ledelse og lederoppgaver, og gjennomført for ledergrupper i medlemsbedrifter. Henvendelser og saker innenfor området arbeidsgiverservice har økt, og i 2014 har vi gitt bistand i 124 personalrettede saker i våre medlemsbedrifter. Videre er det gjennomført 2 runder med lederseminarer i to av våre største medlemsbedrifter. Det er gitt bistand til medlemsbedrifter i forbindelse med permittering, lovendringer i dagpengeretten og forholdet til oppsigelse. NHO Nordland har innenfor området arbeidsgiverservice et godt samarbeid med landsforeningenes advokater, NHO Arbeidsrett og NHOs advokat i Troms. Også i 2014 har vi deltatt på NHOs regionforhandlermøter og tariffseminarer. Samarbeidsforumet mot svart økonomi NHO er sentral avtalepart. NHO Nordland deltar aktivt i styret for SMSØ, sammen med LO, YS, UNIO, Skatt Nord og Nordland fylkeskommune. Vi har i 2014 bidratt i utviklingen av strategier og handlingsplaner for forumets arbeid, og deltatt i holdningsskapende aktiviteter på elektroniske medier. Vi har deltatt i NHOs fellesmøte for våre fylkesrepresentanter i SMSØ, samt deltatt på på SMSØs Årskonferanse. SMSØ har i 2014 hatt et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland via deltakelse i juryer under fylkesmessa og informasjons- og undervisningsopplegg om økonomi og regnskap i ungdomsskole og videregående skole. Kurs. Det er i samarbeid med Næringslivets skole gjennomført to kurs i HMS for ledere i fylket. Samarbeidsavtale med Eurojuris Norge. I 2014 har NHO Nordland videreformidlet kontakt for våre medlemsbedrifter i to tilfeller. Inkluderende arbeidsliv NHO er sentral avtalepart. Som en av partene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, har oppfølging av ny IA- avtalen og IAarbeidet i Nordland vært et prioritert område for NHO Nordland i I samarbeid med øvrige avtaleparter og NAV Arbeidslivssenter er det avviklet 3 store IA-konferanser med til sammen over 700 deltakere, to seminarer om turnusarbeid, møter med IA-bedrifter og lignende relatert til IA-rådets handlingsplan. Fokus har i 2014 vært ny IA-avtale og endringer i oppfølgingsregimet.

7 IA-rådet i Nordland NHO Nordland har også i 2014 vært en aktiv deltaker i IA-rådet i Nordland. Rådet er arena for det partssammensatte IA-arbeidet i fylket, og i Nordland er også viktige samarbeidspartnere invitert med i rådet Sammen med LO har NHO Nordland var pådriver for IA-uka i Nordland, som ble gjennomført i tiden september Det var til sammen 217 deltakere på de tre møtearenaene Mosjøen, Bodø og Stokmarknes. Mange av våre medlemsbedrifter deltok, og bidro med dialog om muligheter og utfordringer innenfor området. Under IA-uka var IA-rådet på bedriftsbesøk i en av våre medlemsbedrifter. Besøket ble meget vellykket og fikk fokus på privat sektors gode resultater i IA-arbeide. Med sine vel 500 ansatte har bedriften et samlet sykefravær på under 2%. I 2014 har NHO Nordland har deltatt på 6 møter i IA-rådet og 2 møter i rådets arbeidsgruppe. Videre har vi samarbeidet nært med NHOs arbeidslivsavdeling om IA og HMS-arbeidet, og deltatt på nasjonal IA-konferanse sammen med flere av våre medlemsbedrifter. IA-rådet i Nordland i 2014 Ringer i Vannet. NHOs rekrutteringsprosjekt "Ringer i Vannet" har gitt gode resultater i Nordland i Vi har 40 rekrutteringsavtaler og statistikken viser at fram til fikk 30 personer fast jobb i en NHO bedrift. Endelig resultat vil foreligge i slutten av februar 2014, og vi har tro på måloppnåelse med 35 ansettelser. Vi har hatt 140 medieoppslag om "Ringer i Vannet" i 2014, og er tredje beste fylke. 6 attføringsbedrifter deltar, det er delt ut 4 CSR diplomer til våre medlemsbedrifter, gjennomført 6 prosjektgruppemøter, 4 KAM møter, et 2- dagers kurs i presentasjonsteknikk og et dagskurs i WebCruiter. Prosjektleder har deltatt på 5 sentrale prosjektledermøter i NHO. Prosjektmidlene dekker 20% stilling. Folkehelsealliansen Etter sterk oppfordring fra Nordland fylkeskommune og NAV er NHO Nordland med i Folkehelsealliansen, og har deltatt på 2 alliansemøter i Tilflyttingsprosjektet Nordland fylkeskommune. Prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet" er et 4-årig prosjekt med oppstart Et av delmålene er at økt tilflytting skal gi arbeidslivet i Nordland tilgang på arbeidskraft. NHO Nordland har i 2014 deltatt i 3 styringsgruppemøter, og en to-dagers konferanse. "Innvandrere en ressurs for Vesterålen". Prosjektet ledes av KUN senter for Kunnskap og Likestilling, og finansiert av prosjektmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunen. NHO Nordland deltar i prosjektets referansegruppe, har deltatt i 3 møter og en konferanse. Prosjektet avsluttet , og vi har deltatt i prosjektets sluttrapport.

8 "Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for deltakelse og inkludering". Prosjektet er et 3-årig forskningsprosjekt og ledes av Distriktssenteret/KMD, og oppdragstaker er NIBR. Vi deltar i referansegruppa og det er avviklet et møte i departementets lokaler i VRI Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom økt samhandling mellom FOUinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. VRI Nordland har på flere nivåer fungert som arena for fruktbar samhandling mellom aktørene i de regionale innovasjonssystemer i Styret, ressursgruppene og VRI teamet har fungert som møteplasser og samarbeidsarenaer. VRI har hatt følgende innsatsområder i 2014; Kompetansemeglingsordning for Nordland, VRI Leverandørindustri olje/gass, Opplevelsesbasert reiseliv. Leverandørindustri i Sjømatnæringen. Liv Ragnhild Hov representerer nå NHO Nordland i styret. Arbeidskraft og kompetanseutvikling Innbyggertallet i Nordland er ved utgangen av Folketallet har vokst hvert år siden I 2014 økte folketallet med personer. Likevel er befolkningsveksten i Nordland bare på halvparten av landsgjennomsnittet. Det er spesielt gledelig at veksten for unge voksne er høyrere enn veksten i folketallet totalt. For mange regioner har tilgang på flinke og flyttbare nordlendinger gitt store bidrag til vekst og verdiskaping dit de kommer. Bedriftene betegner nå tilgangen på arbeidskraft som god. Spesielt øker tilgangen av høyere utdannet arbeidskraft, og flere ingeniører er nå tilgjengelig for bedriftene. Men fortsatt er det vanskelig å rekruttere fagarbeidere innen flere fagområder. Realfagsatsing samarbeid gjennom gode partnerskapsavtaler NHO Nordland, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, har videreført realfagsprosjektet i videregående skole koblet mot elever og lærere på studiespesialiserende studieretning. I tillegg er NHO Nordland prosjektleder for Lektor 2- satsingen i Nordland. Prosjektet skal koble næringslivet i Nordland og elever som velger fordypning i realfagene, samt lærere som underviser i disse fagene. Ansatte i bedriftene er forelesere i skolene, elever og lærere hospiterer i bedriftene, samt får forelesninger i bedriftene.. Alle aktiviteter skal kobles mot læreplanmål. Hovedmål for prosjektet: 1. Øke interessen for og andel elever som velger full fordypning i real- og teknologiske fag samtidig som vi opprettholder det gode kvalitative nivået vi har i Nordland. 2. Gi realfagsinteressert ungdom en god fremtidsrettet realfagsutdanning som tar høyde for samfunnets og næringslivets krav til kompetanse, fleksibilitet og mobilitet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Delmål: 1. Stimulere flere elever på Vg1 til å velge realfag på Vg2 og elever på Vg2 til å velge fordypning innen realfagene på Vg3 gjennom målrettede tiltak 2. Forbedre kunnskapen hos lærere i videregående skoler i Nordland om næringslivet i fylket, samt stimulere til bruk av fagpersoner fra arbeidslivet i undervisningen på skolen 3. Bedre elevenes yrkes- og utdanningsveiledning gjennom nær kontakt med næringslivet i Nordland og en god rådgivingstjeneste 4. Iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere jenter til realfaglige studier 5. Stimulere til økt samarbeid grunnskole og videregående skole, samt høgskoler / universitet for å lette overgangen mellom nivåene og øke rekrutteringen 6. Ta i bruk internasjonale program som bidrar til økt faglig utbytte for elever og lærere Lektor II har nå med 14 skoler i Nordland. Hver skole har mellom 3 15 samarbeidsavtaler med lokale bedrifter. Tilbakemelding fra bedrifter, lærere og elever er meget positive. Oppsummerer vi prosjektene koblet mot realfag ser vi følgende: Antall elever som velger realfag på Vg2 skoleåret 14/15 har økt med mellom 10 og 15 % i matematikk, kjemi, fysikk og biologi i forhold til året før.

9 Antall elever som velger full fordypning i fysikk på Vg3-nivå er stabilt mens vi har en økning på matematikk og kjemi. Lærere og elever har fått en langt bedre kunnskap om næringslivet i fylket. Lærerne på ST har fått anledning til å hospitere i partnerskapsbedriftene, og derved fått større muligheter til å koble læreplanmålene i sine fag opp mot bedriftenes produksjon. Ved dette har kvaliteten på samarbeidet øket både når elevene har besøkt bedriftene og når Lektor 2 personene fra bedriftene har hatt undervisningstimer på skolene. Elevene på ST har fått en mye bedre innsikt i det nærings- og arbeidslivet som er i sin region Rådgivere i grunnskole og videregående skole har fått en bedre skolering om nærings- og arbeidslivet i sin region. Samarbeid skole og lokalt næringsliv NHO Nordland har vært pådrivere for å få på plass "Eleven som fremtidig ressurs" i Ofoten, Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Her har vi fått gode resultater av samarbeid mellom lokale bedrifter og skoler. Prosjektene har bidratt til 50 samarbeidsavtaler hvor hovedmålet er å gi elever regionalt større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og bedre grunnlaget for yrkes- og utdanningsvalg I tillegg er det nå ca 80% av alle ungdomsskolene i Nordland som har etabler samarbeid med lokalt næringsliv og underskrevet partnerskapsavtaler. Disse avtalene er i stor grad koblet mot realfagene og faget Utdanningsvalg. I 2014 ble det avviklet 4 regionale konferanser for rådgivere i grunn- og videregående skole hvor hovedtema var samarbeid skole og lokalt næringsliv. Dette har vært et samarbeid mellom NHO Nordland, Nordland fylkeskommune og Karrieresentrene i Nordland. Her har NHO Nordland lagt vekt på å presentere bransjeforeningenes utfordringer i forhold til rekruttering. I tillegg har vi avviklet 3 partnerskapskonferanser hvor langsiktige og forpliktende samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter er blitt presentert. Nordland fylkeskommune og NHO Nordland fikk i oppdrag av VOX å arrangere 10 årsjubileumskonferanse for Karrieresenteretablering i Norge i august Dette ble en meget vellykket konferanse med 250 deltakere fra hele Norge. NHO Nordland har samarbeidet med First Scandinavia for å få på plass Newton-rom i Nordland og First Lego League turneringer i hele fylket. Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, Yrkesopplæringsnemda i Nordland og IKT i utdanningen har fått bevilget kr ,- til 3 skole/næringslivsprosjekt fra Utdanningsdirektoratets utviklingsmidler Fellesnevner for disse 3 prosjektene er å sikre kvalitet og relevans i undervisningen gjennom bruk av ulike opplæringsarenaer og bruk av ressurspersoner fra arbeidslivet som en pedagogisk ressurs. Kjennskap til regionens arbeidsliv, læreplass-situasjonen og muligheter for jobb etter endt utdanning, er sentrale elementer. Skal opplæringstilbudene i fylket være i samsvar med arbeidslivets behov, må det være en tett kobling mellom ulike aktører når utdanningstilbudet skal dimensjoneres i regionene. Prosjekt skole- arbeidsliv i Nordland er lagt opp som et helhetlig treårig prosjekt, bestående av 2 deler som henger tett sammen: 1. Utvikling, utprøving og tilpasning av varige samarbeidsmodeller mellom skole arbeidsliv i Nordland 2. Utvikling av nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole arbeidsliv 3. Prosjekt Yrkesmodeller på Ytre Helgeland som har som hovedmål å synliggjøre behovet for fagarbeidere i regionen, skape møteplasser mellom arbeidsliv, skole og ungdommer for å motivere til gode og veloverveide yrkesvalg. Prosjekt Videregående skoler i distriktskommuner som regionale utviklingsaktører har som hovedmål å etablere faste bransjemøter mellom skoler og næring, kompetansklynger og partnerskapsavtaler. Dette skal føre til mer velfungerende dimensjonering og flere læreplasser.

10 Fagopplæring På grunn av nye inntaksforskrifter hvor det blir krevd at elever skal ha fått læreplass innen 1 september 2014, vedtatt av Kunnskapsdep. ble det i 2014 en utfordring å skaffe læreplasser før denne datoen. Det ble derfor avviklet regionale møter med videregående skoler, bedrifter og politikere i hvert inntaksområde hvor NHO Nordland, LO Nordland og Utdanningsrådet i Nordland deltok. I tillegg ble det gjort en ekstra innsats fra alle parter for å skaffe læreplasser i fag hvor vi i dag har for mange søkere. Dette gjaldt spesielt innen matrosfag, motormannfaget, elektrikerfaget, industrimekanikerfaget, bilfaget lette kjøretøy og anleggsmaskinfaget. I Nordland hadde vi også i flere søkere enn avgangen fra videregående skole skulle tilsi. Dette er personer som har hatt 1 eller 2 venteår hvor de har gjort andre ting, men som nå ønsker å gjøre ferdig fagutdanningen de har startet på. Disse søkerne har visst seg å være svært attraktive for våre medlemsbedrifter. De er eldre enn rettighetselevene og har i tillegg skaffet seg noen års jobberfaring. Det ble i 2014 inngått 1252 lærekontrakter. I tillegg har 167 nordlandsungdommer fått lærekontrakt utenfor fylket. Ved utgangen av 2014 hadde Nordland 1543 godkjente lærebedrifter i fylket, fordelt på 34 opplæringskontor, 1288 medlemsbedrifter i opplæringskontor og 221 selvstendige bedrifter utenfor opplæringskontor. Det ble i 2014 avlagt 1627 fag, svenne- og kompetanseprøver mot 1496 i Løpende lærekontrakter per var lærlinger og lærekandidater var på opplæring i Nordland i Oslo, Nordland og Møre og Romsdal har størst økning i flere godkjente lærekontrakter i år enn samme tid i fjor med henholdsvis 160, 110 og 110 godkjente lærekontrakter. Det er seks fylker som har godkjent færre lærekontrakter i år enn i fjor. Rogaland har størst nedgang med 120 færre godkjenninger. NHO Nordland var i 2014 representert i yrkesopplæringsnemnda i Nordland ved Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland og Tommy Hanssen, Nordlaks. Liv Ragnhild Hov satt som leder av Yrkesopplæringsnemda i Yrkesopplæringsnemdas opplæringspris 2014 ble tildelt Lofotkraft AS. Økte markedsmuligheter i utlandet for Nordlands bedrifter Prosjektet "Næringslivet Horisont 2020 kontor" ble opprettet 1.juli i år og har som mål å sikre økt deltagelse fra bedrifter i Nordland inn i Eu's nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020). Dette er en videreføring av de tidligere rammeprogrammene for forskning og utvikling (FoU) i EU, men nå er innovasjon løftet frem som eget satsingsområde. FoU skal bidra til å løfte EU ut av den krisen de er i, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser EU nå sterkt på sitt nye program. H2020 har et budsjett på nesten 80 milliarder Euro, og det er en svært gunstig mulighet for norsk, og nord norsk næringsliv til å bli med. Med dette programmet og prosjektet som ble igangsatt i år vil det åpne seg nye muligheter for bedriftene i Nordland. Vi deltar på lik linje med alle andre europeiske bedrifter og særlig små og mellomstore bedrifter er prioritert i denne programperioden. Deltagelse i H2020 gir ikke bare FoU-midler. Det gir ikke minst internasjonal anerkjennelse og nettverk, og samtidig en sterkere konkurransekraft. I Norge og særlig i vår landsdel vil vi aldri kunne konkurrere om pris og må derfor ta sikte på oss å bli best. Og det kan våre bedrifter kun gjøre ved å tilføre kunnskap og utvikle sine produkter og tjenester og på så måte være i forkant av utviklingen. En utvikling bedriftene må ta en del av om de skal være konkurransedyktige nå og i fremtiden. En svært viktig faktor i å delta i H2020 er få tilgang til et internasjonalt nettverk og internasjonal kompetanse. Bedriftene får tilgang til kvalifiserte aktører som ser deres virksomhet med nye øyne, og fra en helt annen dimensjon; fra Europa. I og med at vi har en rekke bedrifter som har Europa som sitt marked trenger vi å sette fokus på dette og styrke samarbeidet med aktører som kan ivareta våre medlemmer i EU. NHO Brussel og Nord Norges Europakontor er eksempler på samarbeidspartnere som prosjektleder har god kontakt med.

11 Lokalt er NHO Nordland og prosjektleder med i et regionalt mobiliseringsteam med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge for sammen å mobilisere og øke både kvalitet og kvantitet på deltagelse fra Nordland. Etter seks måneder i drift har prosjektleder vært aktiv i flere ulike prosjektinitiativ og det blir spennende å se hva 2015 vil resultere i. Det kan nevnes at prosjektleder har søkt og bidratt til å søke NFK om midler til flere prosjekt for å jobbe frem en søknad mot H2020 i kommende år. Regionkontor NHO Reiseliv Nord-Norge Regionforening NHO Reiseliv Nord-Norge hadde 427 medlemsbedrifter per hvorav 183 i Nordland. Ansatte: Geir Solheim Avdelingsdirektør Ellen Klaussen Sekretær/regnskapsansvarlig Gøran Kimsås Distriktssjef Innkjøp Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har distriktssjefer med ansvar for å få bedriftene til å bruke Innkjøpsavtalen og å verve nye medlemmer for NHO/NHO Reiseliv. Gøran Kimsås har sitt utgangspunkt fra NHO kontoret i Bodø. Styret i beretningsåret 2014 har bestått av: Styreleder Kari Flesvik Scandic Alta Alta Nesteleder Jan Erik Kristoffersen Destination Harstad Harstad Styremedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Pål A. Dørmænen Påls Matopplevelser Vadsø Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Inger-Helèn Hjemvoll Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø Ragnar Palsson Classic Norway Lofoten Varamedlem Mona Saab Hasvik Hotel Hasvik Varamedlem Mona Jørgensen Hotel Maritim Skjervøy Skjervøy NHO Reiseliv Lokallag i Nord-Norge - 8 Lokallag hvorav 4 i Nordland Bodø Leder Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Narvik Leder Nils Ragnar Jensen Narvikguten Pub Narvik Lofoten Leder Ragnar Palsson Classic Norway Lofoten Vesterålen Konst. leder Marit Asbjørnsen Vesterålen Sjøhus Sortland Strategisk samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) Ungt Entreprenørskap Nordland er blant de fylker i Norge med høyest aktivitet innen entreprenørskapsmetoder. I fjor var det nær elevaktiviteter i grunn- og videregående opplæring i Nordland Veksten av elevene i Ungdomsbedrifter i 2014 er svært positiv med vel 10%. Nær 900 elever i den videregående skolen fikk erfaring i hvordan det er å etablere og drive egen virksomhet i fjor. Flere studieretninger, og særlig vekst på yrkesfagene har vært bra i Videre utvikles tettere samarbeid med lokalt arbeids og næringsliv gjennom ulike program, som f.eks. GründerCamp, mentorordning bidrar. - Det har tatt tid å sikre god forankring av entreprenørskap som metode på skoleeier og skoleledernivå, sier daglig leder Steve Hernes.

12 AVSLUTNING Med fallende oljepris må vi ruste andre næringer til å bære velferden. Sjømat er en av de næringene som best kan trygge et godt og sterkt velferdssamfunn. Ikke minst har havbruksnæringen potensial, og NHO Nordland har også tro på at vi kan bygge også villfisknæringen sterkere. Mange rapporter understreker nettopp det. Skal det gjøres er det all grunn til å se på hvordan vi organiserer næringen, og hvordan vi kan realisere potensialet. Når det gjelder havbruksselskapene så bygger også de betydelig med arbeidsplasser, og er helt sentrale for utviklingen av næringsklyngen rundt havbruksnæringen. Akkurat som i petroleumssektoren så trenger vi industriell satsing og bygging av sterke klynger. Der vi ser sterke industrielle klynger, som eksempelvis i Mo i Rana, ser vi satsing, utvikling og vekst. Prisvinnere i 2014 Det ble i 2014 delt ut to priser i kategorien Næringslivet generelt. 1. pris: Andreas Ringstad og Tara Modalsli for oppgaven: Advantages, opportunities and challenges achieved through strategic alliances positioned for the oil service industry in Northern Norway. 2. pris: Mariell Opdal Johnsen og Marianne Stranden for oppgaven: Balanse mellom arbeid og familieliv - en studie av kvinnelige entreprenører i vekstbedrifter Administrasjonen Administrasjonen har bestått av: Regiondirektør Ivar Kristiansen Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov Seniorrådgiver Vivi-Ann Falch Myrlund Sekretær Olaug Østensen Prosjektleder Horisont 2020 Marianne Bahr Simonsen Administrasjonen holder til i Sandgata 5A i Bodø sentrum i et trivelig kontorfellesskap sammen med Nelfo Nordland, NHO Reiseliv Innkjøp Nord-Norge, Norges Lastebileierforening Nordland, Ungt Entreprenørskap Nordland, Essensi Utvikling AS, Mainstream Norway og Artec Aqua.

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Mona Mathisen Avdelingsdirektør. Samarbeid skole arbeidsliv. Og noen nyheter om utdanning.no

Mona Mathisen Avdelingsdirektør. Samarbeid skole arbeidsliv. Og noen nyheter om utdanning.no Mona Mathisen Avdelingsdirektør Samarbeid skole arbeidsliv Og noen nyheter om utdanning.no Prosjekt samarbeid skole og arbeidsliv Overordnet mål: økt kvalitet og relevans i utdanningen at samfunnet får

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer