ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år"

Transkript

1 ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

2 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder i en felles bransjeorganisasjon Styrke medlemmenes kompetanse gjennom tverrfaglige opplærings- og samarbeidstiltak Styrke identiteten for låsesmedfaget og øke håndverkets status ovenfor myndigheter og forbrukere Verne om god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget Ivareta medlemmenes felles interesser, og bidra til gode samarbeidsforhold medlemmene imellom 2

3 NL Vi har her tatt utgangspunkt i Oddvar Andresens jubileumsberetning Trekk fra foreningens historie og virksomhet fra 1997, og fylt på med NLs virksomhet og utviklingen i låsesmedyrket i de fem årene som har gått siden det. Ved foreningen Norske Låsesmeders 20 års jubileum skrev daværende sekretær Oddvar Andresen: NL har i 20 år deltatt sentralt i utviklingen av låsesmedyrket, og vært med i utviklingen av produkter og produktanvendelse, i takt med behov skapt av den kriminelle utvikling. Deltagelsen fortsetter fremdeles. Resultatene av arbeidet medlemmene i den eneste bransjeforening av låsesmeder i Norge har lagt ned i årens løp har gitt synlige og konkrete resultater. NL er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter, med 77 firmamedlemmer og 71 personlige medlemmer. De fleste målsetningene fra den spede starten i 1977 er oppfylt, blant annet er det nærmere 100 låsesmedmestere og nesten 50 låsesmedlærlinger ansatt i låsesmedvirksomheter. Man skal ikke hvile på sine laurbær, heter det, ei heller blant våre medlemmer. I foreningens strategi fram til 2007 er etter- og videreutdanning, etikk og moral, fokus på NL fellesskap samt rekruttering fastsatt som nye målsetninger. Vi er stolte av arbeidet som medlemmene har lagt ned i 25 år. Med engasjerte og dyktige medlemmer som aldri er redde for å ta i et tak for NL fellesskapet, ser vi framtiden for låsesmedfaget trygt i møte! Oktober 2002, Marion Jensen 3

4 LITT OM LÅSENS HISTORIE Låsen har eksistert i uminnelige tider. Enkelte ting har verdi, enkelte ting er mer verdt enn andre. Dette har opptatt folk i all tid, og danner grunnlaget for eiendomsretten, basis for låsesmedyrkets tilblivelse. Etter hva det fortelles har man i flere fremmede kulturer gjort funn som tyder på at låsen var kjent i en eller annen form mer enn 4000 år før Kristi fødsel. Interessen og viljen til å beskytte sine verdier har i hele denne tiden opptatt høy og lav Det var stort sett den eneste måten å unngå å bli frarøvet sitt "gods" på. Politi og myndigheter kunne man heller ikke i de eldste tider sette sin lit til. Etter hvert som man lærte seg å utnytte forskjellige legeringer og jernets egenskaper ble låskonstruksjonene basert på disse materialer. Smedene, som var spesialister på materialet, ble viktige konstruktører og håndverkere. Man kunne nok på den tid lage fysisk sterke konstruksjoner, men dirksikkerheten var det så som så med etter dagens syn, men tilfredstillende etter den tids behov. Produktutvikling er i dag en prioritert oppgave som det ofres store ressurser på i mange bedrifter. Produktforbedring og arbeid med nye løsninger har foregått i uminnelige tider, gjerne som enkelt manns verk. Låsen er intet unntak. Mange finurlige løsninger har sett dagens lys. Fellestrekkene har imidlertid vært at de bare har egnet seg for håndverksmessig fremstilling. Sikringen av verdiene var avhengig av de materialer man til enhver tid rådde over. Til å begynne med var treverk grunnlagsmaterialet for låskonstruksjon. Uslitelige og kunstferdige produkter fra smedens hånd. 4

5 Mange låser fra smedenes hånd var rene kunstverker. En ny låsepoke begynte med amerikaneren Linius Yale, som tok ut patent på en utgave av sylinderlåsen i Det ble videreutviklet av hans sønn som sørget for en industriell utnyttelse av oppfinnelsen. Den besto av en ytre og indre sylinder med fjærbelastede sperrestifter montert i kammere plassert i rekke. I prinsippet ingen forskjell fra dagens sylinder. Den gav en etter sin tid unik dirksikkerhet. mot angrep, og kravet til dirksikkerhet har økt i takt med tyvenes oppfinnsomhet og bruk av bryteverktøy. De første standarder med testprosedyrer og krav ble utarbeidet i Sverige. De dannet grunnlaget for forsikringsbransjens godkjennelser både i Norge og Sverige. Norge har senere stort sett "adoptert" de svenske standarder. De FG-godkjente produkter som tilbys i dag holder kvalitetskrav som var fremmede i 50 og 60 årenes låsproduksjon. Fremstillingen av låsproduktene dreide etter hvert bort fra den tradisjonelle håndverksmessige fremstilling. Dels på grunn av fremstillingen og dels på grunn av materialvalg ble smedens rolle redusert. Man levde også i en tid da ærligheten og respekten for annenmanns eiendom var langt større blant de fleste. Reaksjonen var også langt kraftigere overfor dem som var langfingrede. Man ble ikke fristet til gjentagelse. Kravene til låsene og beslagets motstandsevne Et snitt av en moderne låsesylinder. 5

6 DEN KRIMINELLE UTVIKLING Her i landet dannet den annen verdenskrig et markert skille. Man hadde bak seg fem år hvor levevilkårene for mange var svært harde, og hvor moralen ble skjøvet langt bak i hodet. Vi hadde fiender i landet. De skulle bedras på mange vis. Man lærte å ta en risiko og leve med den. Etter krigen tok en rekke nye mennesker opphold i landet. av forskjellige årsaker. Politi og rettsvesen ble ikke oppdatert, og fikk ikke nødvendige ressurser til å temme de fremlige besøkende. Og mer enn lærevillige norske elever. Politiet var naturligvis de første som kjente problemene på kroppen. Allerede få år etter den annen verdenskrig ble Politiets Kriminalvern opprettet, men levde en forholdsvis beskjeden tilværelse. Resultatet fikk vi utover i 50 og 60 årene. Innbrudd og tyverier økte formidabelt. Forsikringsselskapene hadde tidligere bare interessert seg for innbruddssikring hos gullsmeder og urmakere. De anså nå at man måtte begynne å sette krav til sikringen også for andre bransjer for å kunne holde forsikringspremiene på et akseptabelt nivå. Innbruddforebyggende nemnd så dagens lys i forsikringsforbundets regi, eller Skafor som det den gang vel het. Det ble i 70 årene innført krav til innbruddssikring for næringsvirksomheter gradert etter tyveriattraktiviteten for de produkter som skulle forsikres. Det ble etter hvert også innført kvalitetskrav til sikringsprodukter, som igjen førte til opprettelsen av forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). I våre naboland Sverige og Danmark var problemene blitt bekymringsfulle på et noe tidligere tidspunkt. I Sverige ble Svenska Låsesmed Mästares Riksforbund dannet allerede i 1955, og noen år tidligere Polistekniska Rådfrågningsbyrån med Ture Winroth som drivende kraft. l 1975 forelå en offentlig utredning Konsumentskydd på låsområdet" En dyptpløyende gjennomgang av situasjo- 6

7 nen sett fra forbruker, politi, låsesmedbransjen og leverandører. Den viser blant annet at det allerede i 1972 var nærmere hundre låsesmedforetak i Sverige med over 250 ansatte. I Danmark ble Dansk Låsesmedforening stiftet i "Bølgen" nådde nå Norge, skadeutviklingen måtte bekjempes. Krav til fysisk sikring ble innført i alle forsikringsselskaper. Sikring av dører og vinduer ble sentrale oppgaver. Låser og beslag som tilfredstilte forsikringsselskapenes krav ble nødvendig for å få forsikringen til normale vilkår. I de senere år har behov for passeringskontroll økt sterkt. Et nytt stort marked har åpnet seg, hvor låsesmeden har kunnet tilby gode løsninger, vesentlig basert på kortleseren, som også ble oppfunnet i Innbruddstatistikken har de senere år gått nedover. Gode fysisk sikringsmidler og sikringsarbeid utført av håndverkere med høy kompetanse har gitt resultater. Før i tiden ga feiekosten foran døren beskjed om at ingen var hjemme. Feiekosen var ingen lås, men folk hadde respekt for avlåsningssignalet den ga, og gikk ikke inn. Foto: Peder Ek 7

8 FORENINGSTANKEN SPIRER I 1977 var krav til bedre fysisk sikring av dører og vinduer en velkommen situasjon for dem som arbeidet med lås og beslag. Spesielt i Osloområdet hadde innbruddsbølgen riktig slått til, og låsesmeder var en etterspurt yrkesgruppe. Men medaljen hadde også en bakside. Med en drill og skrutrekker var det mange som kastet seg på karusellen, uten noen faglig bakgrunn, og noen med en broket fortid. Forsikringsbransjen og politiet meldte om et behov for registrering av seriøse utøvere de kunne henvise kundene til. Låsesmed Bjørn Møller fra Oslo var i 1975 gjest ved Svenska Låsmästares Riksforbunds 20 års jubileum. Finske og svenske låsesmeder fant det beklagelig at det ikke var noen låsesmedforening i Norge. I det høyst private og festlige lag ble Norske Låsesmeders Riksforbund stiftet 12.april Bjørn Møller reiste hjem med pålegg om å starte en norsk låsesmedforening, men møtte ingen særlig interesse blant sine egne. Imidlertid arbeidet tiden for en forening. Sterkt påtrykk både fra politiet, daværende politimester Johan Gjerde, og forsikringsbransjen økte interessen for å danne en forening også for norske låsesmeder. Noen av de etablerte låsesmeder med tilknytning til Oslo møttes i oktober Bjørn Møller, Per Ness, Ragnar Myhre, Rolf Nygaard, Rolf Reinung og Bjørn Chr. Vebø tok da en beslutning om å Rolf Reinung ( ) var sentral i utformingen av den formelle dannelse av foreningen, og ble også valgt til dens første formann. Bjørn Møller ( ) var en ildsjel, og med sine kontakter til våre naboland skaffet han verdifull informasjon og hjelp. 8

9 samarbeide om en norsk låsesmedforening, og startet det praktiske arbeid med etableringen. I oktober 1978 ble foreningens navn, varemerke og grunnlaget for lovene vedtatt. Man gikk i gang med å opprette gode forbindelser til Politiets Kriminalvern og forsikringsbransjen. Rolf Reinungs motivasjon besto i at han hadde forstått at det var vanskelig å følge med i kommersiell og teknisk utvikling alene, og han hadde fått et puff i ryggen fra utenforstående som ønsket en forening av kvalifiserte låsesmeder. "Enighet + samhold = styrke + fremgang" Å starte en forening er et bygningsarbeid i positiv ånd, hvor sten legges til sten, inntil muren er reist og taket lagt. Når dette er gjort begynner vedlikeholdsarbeidene, og arbeidet med tilbyggene. Alt krever en positiv ånd, åpenhet og vilje til offer. En likefrem, ærlig og redelig fremtreden, uten at noen faller for fristelsen til utnyttelse av situasjonen med ny merviten til uvederheftighet overfor med-medlemmer og andre. Ta imot er lett - yte er vanskeligere. Disse ordene brukte Reinung ved dannelsen av foreningen, og han formante: Dette innebærer heretter en vesentlig endring i vår holdning til hverandre - fra en tilstand, alle mot alle, til en situasjon. en for alle, alle for en. Sjansen til kjennskap er sjansen til vennskap. Det aller meste av NLs resultater har blitt til i denne ånd, utallige er timene medlemmer har lagt ned i frivillig arbeid for foreningen og hverandre, og Reinungs ord er fremdeles gyldige i NLs virksomhet i NLs hovedsatsingsområder fra starten i Oppnå anerkjennelse som pålitelige håndverkere - Kunne tilby et landsdekkende nett av medlemsbedrifter - Heve forståelsen for fysisk sikring - Sikre kunden gjennom klagenemnd - Delta i samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land - Øve faglig påvirkning på forsikringskrav og standarder - Opplæring og oppdatering av egne medlemmer - Få låsesmedfaget opptatt som eget fag - Få godkjennelse for mesterutdanning 9

10 KORTE UTDRAG FRA MØTEREFERATENE NL MEDLEM AV FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER De to første NL låsesmedsvenner, Bjørn Morten Jacobsen og Odd R. Ulleberg sammen med NL's formann Knut Kildahl i Det er sparsomt med referater fra denne tiden. Det arbeid som ble utført dreide seg om etablering av foreningen, og å gjøre den kjent. Virksomheten de første år var beskjeden, likeså medlemstilgangen, men det ble holdt flere ordinære og ekstraordinære årsmøter i forbindelse med etableringen. En av de første oppgaver var å bestemme foreningsmerke. Rolf Reinung laget et utkast, en nøkkel, som ble vedtatt. Den er fremdeles i bruk i dag. Årsrapportene for 1977, -78 og -79 viser at det i alt var sju medlemmer tilstede på møtene. Det ble likevel innført prøver med teoretiske og praktiske krav for medlemskap og en Opptaksnemnd ble opprettet. Foreningens ''drivkraft" Rolf Reinung døde plutselig i Det var et sjokk for foreningen, og foreningsarbeidet stoppet opp. Etter en tid innkalte viseformann Per Ness til møte. Han overtok formannsvervet i et arbeidsutvalg sammen med Bjørn Møller og Stein Bugten, dessuten var Eva Ludvigsen trådt inn i styret. Det ble drøftet hvorledes man skulle få fart i foreningen igjen. Nordkey (Nordiske Låsesmedsforbundens Union) var også etablert av DLF, SLR og FLF på dette tidspunkt NL var ikke representert, men av referat fra et Nordkeymøte i 79 ser vi at autorisasjonsspørsmålet var et hett tema Ekstraordinært årsmøte avholdt 4. februar 80. NL -bronsenøkkelen presentert av Ragnar Myhre. Det ble reist forslag om å sette bort foreningsarbeidet til advokat. Resultatet ble inspektør Oddvar Andresen fra Storebrand sitt engasjement i foreningen. Hans arbeid resulterte bl. annet i et revidert lovforslag, hvor opptaksprøve ble innført og klagenemnd opprettet. Forbindelsen med nordiske kollegaer ble formelt opprettet, og Bjørn Møller representerte NL i Nordkeymøte. Temaene var profileringsplanlegging, felles nordisk nomenklatur for lås og konkurransesituasjonen i forhold til glassmesterfirmaer På årsmøtet ble det reviderte lovforslaget vedtatt, og det satte fart i foreningen igjen. Odd Møller avløste Per Ness i formannstolen, og Oddvar Andresen ble engasjert som sekretær. I de første år med beskjeden medlemsmasse, ble medlems- og årsmøter holdt i Oslo. Senere med medlemmer ut over i landet, har det vært kutyme at årsmøtene holdes annet hvert år i Oslo, og ellers i en av de større byer hvor foreningen er 10

11 representert. Den første interesse for tilnærming til Norges Håndverkerforbund ble vakt På årsmøtet ble det vedtatt kollektiv tilslutning til Norges Håndverkerforbund. Det ble også bestemt å innføre ID-kort for medlemmene Aktiviteten var stor og dette året ble et lite "merkeår". Medlemstallet økte til seksten, en fordobling siden Nordkeysamarbeidet hadde utviklet seg til et godt kollegialt forhold, og som et ledd i dette samarbeide ble Nordkeymøte holdt i Oslo. På årsmøtet drøftet man for første gang planer om medlemsblad og samarbeids- og støtteavtaler med produsenter og importører Fire nye medlemmer ble registrert. NL deltok i et møte i København sammen med en rekke europeiske låsesmedforeninger for å drøfte interessen for å danne en europeisk forening; en sak det ble arbeidet videre med. Samarbeidsavtaler med leverandører ble opprettet. Arbeidet med å få låsesmedyrket anerkjent som eget fag var startet med møter med Håndverkerforbundet European Locksmith Federation, ELF, ble dannet med Kurt Yngve Lönnqvist fra Sverige som formann. NL var representert i styret ved Odd Møller. Senere har Olav Moe engasjert seg sterkt i ELF, også som visepresident. NL har vært vertskap for flere ELF møter. Interessen for medlemskap i NL var økende, ti nye låsesmeder ble medlemmer i løpet av året. Justisdepartementets rullende kriminalvern ble satt i drift; en buss med utstilling av sikringsmidler mot brann og innbrudd. NL deltok i planleggingen av utstillingen, og med egne brosjyrer og informasjonsmateriell i bussen. Interessen for bussen ble etter hvert avtagende, og det rullende kriminalvern er nå nedlagt. De første utgaver av Låsesmeden ble sendt ut vesentlig til egne medlemmer og nordiske kollegaer. Hensikten var å vekke interessen for foreningen Norske Låsesmeder og øke låsesmedens status som håndverkere. At vi låsesmeder får vårt eget blad, vil bety meget for faget, skrev redaktør Odd Møller i den første lederen. 11

12 1986 Medlemstavle montert på Politiets Kriminalvern. Arbeidet med fagplaner i Låsesmedfaget påbegynt. Olav Moe, Karl Jensen og Oddvar Andresen var ansvarlige for fremdriften. Behov for utvidelse av styret ble drøftet NL ti årsjubileum markert med jubileumsplakat og jubileumsmiddag. NL deltok på Håndverk og Industri messe. Årsmøtet vedtok utvidelse av styret til fem medlemmer og varamann Fusjonen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Håndverkerforbund var forestående. Harry Bjerkeng fra Norges Håndverkerforbund orienterte årsmøtet om de mest nærliggende oppgaver. Den nye organisasjon, som også omfattet Norsk Arbeidsgiver Forening, ville i første rekke ha et sterkt markeringsbehov overfor samfunnet og de politiske organer. NLs tilknytningsmuligheter til mesterbrevordningen ble drøftet. Olav Moe og Karl Jensen var NLs representanter overfor Rådet for faglig opplæring i Arbeidslivet Låsesmedtreffene starter. De besto den gang som nå av kurs og seminarer, samt en messedel. De første kursene ble avviklet på Bolkesjø Hotell. NLs kurskomité var og er en drivende kraft i gjennomføringen, og de har en egen evne til å skape interesse for tiltaket både blant våre medlemmer og våre viktigste leverandører. Leverandørene har fra første stund stilt opp med flotte stands ved alle arrangementer. Kursene har blitt et fast årlig arrangement som alltid har hatt en god oppslutning og bidratt til å styrke samholdet blant medlemmene og ansatte i medlemsbedrifter. NL påtok seg utforming av lås og beslagutstillingen hos Politiets Kriminalvern i forbindelse med flytting fra Politihuset på Grønland til Forsikringens Hus på Drammensveien. Utstillingen er nå integrert i Politiets museum i Oslo. NL Profileringsmappe og arbeidsmappe "FG regler og produkter ble utarbeidet Innført godkjennelsesbevis for medlemskap. Ønske om medlemsmøter utenfor Osloområdet. Bilde: NL Godkjennelsesbevis 1991 NL Nøkkelen og NL stripene ble registrert som varemerker. Fellesannonser for medlemmene på Gule Sider. Norges Håndverkerforbund gikk i 1989 inn i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon. NLs medlemmer ønsket ikke å være NHO medlemmer og stå for denne organisasjonens politikk. Kontingentkravet ble heller ikke akseptert. Resultatet ble utmeldelse, vedtatt på årsmøtet. 12

13 Som en av formann Gunnar Fjellets siste embetsgjerninger i 1991 ble foreningens veteraner hyllet med en gave under årsmøtemiddagen, en porselensvase med inskripsjon ledsaget av denne verifiserte hyllest: Finnene syns det var beklagelig' og det var Tage Tell enig i, at det ei var norsk låsesmedforening, det hadde da slettes ingen mening. Under et møte i Bodas regi Var norske kollegaer enige i at dette var virkelig interessant, men uten å møtes kom de ei langt. Da kom Bjørn Møller i hu hva finnene sa: "Har du ingen andre kan du fanden selv ta". Isteden valgte han Oddvar Andresen, han jobbet i det stille og fikk det hele i gang. Og var stiftelsesda'n. Til Oddvar Andresen, Per Ness, Bjørn Chr. Vebø, Ragnar Myhre, Bjørn Møller og Rolf Nygaard vil jeg si Dere har vært uvurderli'. I dannelsen av vår låsesmedforening jeg takker på vegne av vår forening. En vase vil jeg overlevere Fra venstre: Gunnar Fjellet, Per Ness, Ragnar Myhre, Bjørn Chr. Vebø og Oddvar Andresen. Bjørn Møller og Rolf Nygaard var ikke tilstede. Rolf Reinung død. og takke hver og en av dere for innsatsen i alle disse år, som innskrift på vasen det også står: "Til stifterne av Norske Låsesmeder, 17. oktober 77 og navnene på eder" 13

14 1992 Låsesmedfaget ble eget fag under lov om fagopplæring. Innføring av ISO-standardene og ISO godkjennelser var nytt og ukjent stoff for de fleste håndverksbedrifter, og NL søkte på forskjellige måter å orientere medlemmene bl. a. som egen post på årsmøtet. NL har 15 års jubileum. Det markeres under årsmøtet bl.a. ved utlodning av en reise til ELF Conventionen i Belgia NL deltok i Hovedkomiteen for Safe Sec messen og påtok seg å avholde ELF Locksmith Convention i Trondheim Ny profileringsmappe til bruk for firmamedlemmene ble utarbeidet. Revidert kontingentforslag fra HBL og bekreftelse på at det kollektive HBL-medlemskap ikke innebar NHO-medlemskap eller noen form for forpliktelser til denne forening lagt fram. Kollektiv innmelding i HBL ble vedtatt. Finn Jonstang deltok i HBLs styremøter med observatør status. Låsesmedutdannelsen begynte å ta form. Ny sluttkompetanse for låsesmedfaget ble laget og de første lærekontrakter i Låsesmedfaget ble inngått. TrioVing viste sin interesse for å komme i gang med undervisning av låsesmedlærlinger i samarbeid med Malakoff Videregående skole i Moss. Styre for Låsesmedskolen ble oppnevnt med bl. a to NL representanter, Knut Kildahl og Jørn Dyrkoll NL fikk Justisdepartementets tillatelse til å kreve utvidet politiattest ved opptak av medlemmer. Dette ble omgående innført NL deltok i arrangementet av Safe Sec messen som ansvarlig for seminartilbudene som omhandlet fysisk sikring. Første undervisning av låsesmedlærlinger på Låsesmedskolen i Moss og den aller første svenneprøve i Låsesmedfaget ble avlagt Søknad til mesterbrevnemnda om adgang til å avlegge mesterprøve i låsesmedfaget. Oddvar Andresen trakk seg tilbake som sekretær for NL. Marion Jensen, leder av låsesmedskolen på TrioVing ansatt som ny sekretær fra 1. februar. I samarbeide med HBL ble det utarbeidet tilbud til medlemmene om veiledning i Helse Miljø og Sikkerhetsarbeide (HMS) i form av et kurshefte og kveldskurs. På årsmøtet ble det presentert forslag til bedre profilering av foreningen ved nye brosjyrer og at foreningen utarbeider materiell for kinoreklame og lignende media NL/ELF Locksmith Convention gjennomført i Trondheim med god deltagelse i kurstilbud, utstillere på messen og de forskjellige sosiale arrangementer som NL hadde lagt opp til. 14

15 De to første NL låsesmedsvenner, Bjørn Morten Jacobsen og Odd R. Ulleberg sammen med NL's formann Knut Kildahl i Det hadde vært arbeidet kontinuerlig med dette arrangementet siden 1994, det største i foreningens historie. Styret og kurskomiteen, som for anledningen var utvidet med flere medlemmer, gjorde sammen med den ansvarlige for de kulturelle og sosiale aktiviteter Anders Husby, en imponerende innsats. De første svennebrev tildelt NL medlemmer, Odd R Ulleberg og Bjørn Morten Jacobsen Samarbeid med DLF og SLR om felles nordisk fagopplæring igangsatt via HBL 1998 Lovendring gjennomført etter atskillige timers innsats fra lovendringskomité, ledet av Trond Wang. NL vedtekter og tilhørende retningslinjer vedtatt 15

16 på ekstraordinært årsmøte i Tromsø. Personlige medlemmer fikk stemmerett. Utviklingen i låsesmedbransjen; fusjoner, oppkjøp og sammenslåinger drøftet i forhold til medlemskap. Markedsføringsaktivitet økt; NL-profilbrosjyre, profilmapper og nøkkelkontroll brosjyre utarbeidet.. Svein Inge Myhre utnevnt som Informasjonsansvarlig for å profilere foreningen i media. NL fikk egne hjemmesider på Internett. Samarbeid med DLF resulterte i tilbud om etter- og videreutdanning på NUSA i Fredrikshavn. Låsesmedfaget ble tilknyttet mesterordningen i september Retningslinjer for styrets arbeid og taushetserklæring for styremedlemmer innført. 70 mesterbrev i låsesmedfaget godkjent etter overgangsordningen, 56 av disse var NL medlemmer. Strategi for foreningens arbeid vedtatt NL leders engasjement i 50 % stilling for foreningen ga bedre saksforberedelser for styret og rådgivning til medlemmene. Medlemsmøter avholdt i Bergen, Stavanger og Trondheim. Markedssituasjonen for låsesmeder i Norge og Skandinavia diskutert i styret og Nordkey. Atten låsesmedlærlinger ansatt i medlemsbedrifter. Fagopplæringsutvalg opprettet for å ivareta mesteropplæring og etter- og videreutdanning Bård Eilif Hveding ansatt i halv stilling som generalsekretær med ansvar for faglig utvikling av foreningen. Arbeidet med revidering av fagopplæring, yrkesteori innenfor mesteropplæring og etter- og videreutdanning av låsesmeder skjøt fart. NL garantiordning iverksatt. Informasjonsmateriell til nye medlemmer utarbeidet. Fellesannonsene på Gule Sider avviklet. NL strategi vedtatt Dispensasjoner fra NLs vedtekter var et tilbakevendende problem, og revidering og tilpassing av retningslinjer og vedtekter i takt med samfunnets utvikling var nødvendig. Forslag om reviderte og moderniserte vedtekter og retningslinjer behandles på årsmøte Det ble arbeidet mye med ny og bedre form på støtteavtalene mellom leverandører og foreningen. Man ønsket en samarbeidsmodell som gir økt nytteverdi både for leverandører og NL. Støtten fra leverandørene er NL helt avhengig av for å opprettholde det aktivitetsnivået man har i dag, og for å møte fremtidens utfordringer. 16

17 UT AV BAKGÅRDSTILVÆRELSEN Låsesmedyrket har hatt en ekspansiv utvikling siden 1977, den gang var det ikke lett å finne en kvalifisert låsesmed. NL har utviklet seg til en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter i de største byene. De er svært forskjellige, fra store firmaer med mange ansatte, til enmannsbedrifter. Yrkets anseelse er betydelig hevet. Foreningen og medlemmene har oppnådd anerkjennelse og tillit i det norske samfunn i et yrke hvor tillit er en ufravikelig betingelse i kundenes krav. Stor tillit er opparbeidet overfor instanser som politi og forsikringsbransjen. NL har vært rådgivende og gitt uttalelser i forskjellige spørsmål som FG har reist, og medlemmene har også i konkrete situasjoner vært rådgivende for forsikringsbrunsjen. Gjennom arbeidet med å skape forståelse for riktig sikring og riktig utført sikring, har det lykkes å påvirke så vel FG som sluttbrukere. Profileringsmateriellet i NL har blitt modernisert Foreningens lover og retningslinjer for medlemskap Rolf Reinungs forslag til de første lover skilte seg i ånd og hovedinnhold lite fra dagens utgave. Lovene har opp gjennom årene stadig vært 17

18 supplert og endret etter som forholdene innen foreningen og i bransjen har gjort det nødvendig. En grundig revidering ble gjort i 1998, og en tilpasning er foreslått i jubileumsåret. Søkernes kvalifikasjoner og vandel skal innfri kravene til medlemskap, og for firmaer vurderes også økonomisk og låsesmedfaglig drift. Medlemskap gis til personer og næringsvirksomhet driver låsesmedvirksomhet mot sluttbrukermarkedet, og oppfyller foreningens vedtekter, bestemmelser og retningslinjer. Personlig medlemskap kan søkes av ansatte i medlemsbedrifter. Svennebrev og Mesterbrev i Låsesmedfaget En offentlig anerkjent fagutdannelse var en målsetning for foreningen fra dens spede begynnelse. NL var på 80 tallet pådriveren i arbeidet for å oppdatere læreplanene slik at de stemte med kravene til utøvelse av yrket. Blant annet ble kravet om kjennskap til hest i den gamle opplæringsplanen fjernet. Vi kan konstatere at NL har lykkes med de målene som foreningen startet med for mange, mange år siden, låsesmedfaget ble eget fag i 1992 og ble lagt under Lov om mesterbrev i del av smedfagene. Ti ukers opplæring ved Låsesmedskolen i Moss var en realitet inntil Reform 94 ble innført. Reformen medførte at all låsesmedteori forsvant fra læreplanene i grunnkurs og videregående kurs. Siden det har NL forsøkt å få tilbake denne teorien, men har hittil ikke lykkes. Ennå er det endringer vi mener er nødvendige før fagopplæringen er helt tilfredstillende. Stein Erik Solberg, lærling hos Bergen Låsservice Veien fram til den reviderte læreplanen var lang og tung. I 1992 forelå opplæringsplan og prøveforskrift, og låsesmedfaget ble revidert under lov om fagopplæring. Inntil da hadde det vært en 18

19 NL mener at et bedre samarbeid mellom lærebedrift og skole, bedre hjelp og veiledning men også sterkere krav til lærebedriften, vil høyne kvaliteten og kompetanse på faget vårt. I et så lite fag som låsesmedfaget er det naturlig at fagopplæringen i de nordiske land samordnes. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, SLR og DLF mener vi at en felles nordisk utdanning er mulig. Fagopplæringsutvalget i NL, som nøytral bransjeorganisasjon, blir benyttet til å lage eksamensoppgavene på oppdrag for Læringssenteret. En nøytral, og offentlig fagopplæring er hele bransjen tjent med, og NL er sentrum for dette arbeidet. Interessen for låsesmedfaget er økende blant ungdom, noe bransjen synes er svært gledelig. Kanskje er kombinasjonen av videreføring av gamle håndverkstradisjoner inn i dataalderen spesielt spennende for unge. Mesterbrev Gleden var stor blant medlemmene da anledningen åpnet seg får å få mesterbrev i Låsesmedfaget. Slagordet mesternemnda benytter: Fagkunnskap gir trygghet, passer ekstra godt i låsesmedbransjen, NLs slagord har gjennom tidene vært Ansvar, fagkunnskap, sikkerhet. Verdien av å kunne bruke tittelen Låsesmedmester er stor, fordi Ved å profilere NL, ønsker vi å synliggjøre NL og medlemmene, slik at kundene finner NL låsesmeden. De blå stripene og NL nøkkelen samt NL garantiordning er kvalitetsbevis for medlemmer av NL kundene kjenner til mestertittel i andre fag. En mester har fag-/svennebrev, praktisk erfaring og mesterutdanning og skal være seriøse aktører i sitt marked. Låsesmedtreff Intern opplæring på Låsesmedtreffene har gjennom årene blitt tradisjon. Medlemmene møtes 19

20 Låsesmedens etiske retningslinjer - En låsesmed har alltid sin kundes tillit i minnet, - Han skal løse sitt oppdrag på en måte som er denne tillit verdig. - Hos ham hviler "nøkkelen til" sikkerhet for kundens person og eiendom. - Som en vekter skyr han uhederlighet, intriger og havesyke. - Igjennom tusener av år har han og hans forgjengere satt tillit og ære foran fristelser. - Hans ærlighet skal være udiskutabel. - Han skal være en forkjemper for lov og rett. - Han skal være en kunstner i sitt fag, og et symbol på dyktighet og ubestikkelighet overfor verden. nternettsidene inneholder generell informasjon til kunder og medlemmer, og kunder kan få svar på spørsmål på disse sidene og finne sin lokale NL låsesmed. Fra Rolf Reinungs arkiv i NLs regi - kontakter knyttes og problemer belyses og løses. Kompetansehevingen blant medlemmene er betydelig hevet og det gode sosiale forholdet mellom medlemmene har gjort det mulig å utnytte den enkeltes spesialkunnskap til medlemmenes felles beste. Vi tør også påstå at utstillingen ved Låsesmedtreffene er årets beste møteplass mellom leverandører og låsesmeden. Framtiden Etikk og moral alltid har vært satt i høysetet i foreningen Norske Låsesmeder, og ordene fra Reinungs arkiv har fremdeles stor betydning etter 25 år. I NLs strategi er hovedsatsningsområdene internt er etikk og moral og etter - og videreutdanning. Temaet etikk og moral skal både ha faglig fokus og relateres mot kundebehandling. 20

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Direktesalg. fremtidens salgsmetode

Direktesalg. fremtidens salgsmetode Direktesalg fremtidens salgsmetode Velkommen til direktesalgsforeningen Som bransjeorganisasjon for direktesalg jobber vi for å gi våre medlemmer best mulige vilkår på det norske, danske og svenske markedet.

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE

STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE STATUTTER FOR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W NORWEGII - FORENING FOR VENNER AV DEN POLSKE SKOLEN I NORGE KAPITTEL I Generelle bestemmelser 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant 1. Felles mål for opplæringen i bedrift for låsesmed 2. Framstilling av nøkler 3. Låser og beslag 4. Låsesystemer og beslaglister 5. Elektro 6. Elektromekaniske låser og adgangskontrollanlegg 7. Dørlukkere

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Velkommen til Tavleforum 1.Nov.2012 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Styret i Norsk Eltavleforening 2011-2012 Styreleder: Hjalmar Roald, Hareid Elektriske Teknikk AS - Tavlefabrikant Styremedlem: Hans-Petter

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker

Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker Justert etter stiftelsesmøtet 25. august 2015 Innhold Innledning s 3 A. Om Ekte Eiker s 3 B. Kriterier for å være medlem i Ekte Eiker

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 Rogaland Maler-og byggtapetsermesterlaug Lørdag 04.februar 2006 i Stavanger Den 109.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Victoria Hotell i Stavanger.

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer