ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år"

Transkript

1 ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

2 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder i en felles bransjeorganisasjon Styrke medlemmenes kompetanse gjennom tverrfaglige opplærings- og samarbeidstiltak Styrke identiteten for låsesmedfaget og øke håndverkets status ovenfor myndigheter og forbrukere Verne om god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget Ivareta medlemmenes felles interesser, og bidra til gode samarbeidsforhold medlemmene imellom 2

3 NL Vi har her tatt utgangspunkt i Oddvar Andresens jubileumsberetning Trekk fra foreningens historie og virksomhet fra 1997, og fylt på med NLs virksomhet og utviklingen i låsesmedyrket i de fem årene som har gått siden det. Ved foreningen Norske Låsesmeders 20 års jubileum skrev daværende sekretær Oddvar Andresen: NL har i 20 år deltatt sentralt i utviklingen av låsesmedyrket, og vært med i utviklingen av produkter og produktanvendelse, i takt med behov skapt av den kriminelle utvikling. Deltagelsen fortsetter fremdeles. Resultatene av arbeidet medlemmene i den eneste bransjeforening av låsesmeder i Norge har lagt ned i årens løp har gitt synlige og konkrete resultater. NL er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter, med 77 firmamedlemmer og 71 personlige medlemmer. De fleste målsetningene fra den spede starten i 1977 er oppfylt, blant annet er det nærmere 100 låsesmedmestere og nesten 50 låsesmedlærlinger ansatt i låsesmedvirksomheter. Man skal ikke hvile på sine laurbær, heter det, ei heller blant våre medlemmer. I foreningens strategi fram til 2007 er etter- og videreutdanning, etikk og moral, fokus på NL fellesskap samt rekruttering fastsatt som nye målsetninger. Vi er stolte av arbeidet som medlemmene har lagt ned i 25 år. Med engasjerte og dyktige medlemmer som aldri er redde for å ta i et tak for NL fellesskapet, ser vi framtiden for låsesmedfaget trygt i møte! Oktober 2002, Marion Jensen 3

4 LITT OM LÅSENS HISTORIE Låsen har eksistert i uminnelige tider. Enkelte ting har verdi, enkelte ting er mer verdt enn andre. Dette har opptatt folk i all tid, og danner grunnlaget for eiendomsretten, basis for låsesmedyrkets tilblivelse. Etter hva det fortelles har man i flere fremmede kulturer gjort funn som tyder på at låsen var kjent i en eller annen form mer enn 4000 år før Kristi fødsel. Interessen og viljen til å beskytte sine verdier har i hele denne tiden opptatt høy og lav Det var stort sett den eneste måten å unngå å bli frarøvet sitt "gods" på. Politi og myndigheter kunne man heller ikke i de eldste tider sette sin lit til. Etter hvert som man lærte seg å utnytte forskjellige legeringer og jernets egenskaper ble låskonstruksjonene basert på disse materialer. Smedene, som var spesialister på materialet, ble viktige konstruktører og håndverkere. Man kunne nok på den tid lage fysisk sterke konstruksjoner, men dirksikkerheten var det så som så med etter dagens syn, men tilfredstillende etter den tids behov. Produktutvikling er i dag en prioritert oppgave som det ofres store ressurser på i mange bedrifter. Produktforbedring og arbeid med nye løsninger har foregått i uminnelige tider, gjerne som enkelt manns verk. Låsen er intet unntak. Mange finurlige løsninger har sett dagens lys. Fellestrekkene har imidlertid vært at de bare har egnet seg for håndverksmessig fremstilling. Sikringen av verdiene var avhengig av de materialer man til enhver tid rådde over. Til å begynne med var treverk grunnlagsmaterialet for låskonstruksjon. Uslitelige og kunstferdige produkter fra smedens hånd. 4

5 Mange låser fra smedenes hånd var rene kunstverker. En ny låsepoke begynte med amerikaneren Linius Yale, som tok ut patent på en utgave av sylinderlåsen i Det ble videreutviklet av hans sønn som sørget for en industriell utnyttelse av oppfinnelsen. Den besto av en ytre og indre sylinder med fjærbelastede sperrestifter montert i kammere plassert i rekke. I prinsippet ingen forskjell fra dagens sylinder. Den gav en etter sin tid unik dirksikkerhet. mot angrep, og kravet til dirksikkerhet har økt i takt med tyvenes oppfinnsomhet og bruk av bryteverktøy. De første standarder med testprosedyrer og krav ble utarbeidet i Sverige. De dannet grunnlaget for forsikringsbransjens godkjennelser både i Norge og Sverige. Norge har senere stort sett "adoptert" de svenske standarder. De FG-godkjente produkter som tilbys i dag holder kvalitetskrav som var fremmede i 50 og 60 årenes låsproduksjon. Fremstillingen av låsproduktene dreide etter hvert bort fra den tradisjonelle håndverksmessige fremstilling. Dels på grunn av fremstillingen og dels på grunn av materialvalg ble smedens rolle redusert. Man levde også i en tid da ærligheten og respekten for annenmanns eiendom var langt større blant de fleste. Reaksjonen var også langt kraftigere overfor dem som var langfingrede. Man ble ikke fristet til gjentagelse. Kravene til låsene og beslagets motstandsevne Et snitt av en moderne låsesylinder. 5

6 DEN KRIMINELLE UTVIKLING Her i landet dannet den annen verdenskrig et markert skille. Man hadde bak seg fem år hvor levevilkårene for mange var svært harde, og hvor moralen ble skjøvet langt bak i hodet. Vi hadde fiender i landet. De skulle bedras på mange vis. Man lærte å ta en risiko og leve med den. Etter krigen tok en rekke nye mennesker opphold i landet. av forskjellige årsaker. Politi og rettsvesen ble ikke oppdatert, og fikk ikke nødvendige ressurser til å temme de fremlige besøkende. Og mer enn lærevillige norske elever. Politiet var naturligvis de første som kjente problemene på kroppen. Allerede få år etter den annen verdenskrig ble Politiets Kriminalvern opprettet, men levde en forholdsvis beskjeden tilværelse. Resultatet fikk vi utover i 50 og 60 årene. Innbrudd og tyverier økte formidabelt. Forsikringsselskapene hadde tidligere bare interessert seg for innbruddssikring hos gullsmeder og urmakere. De anså nå at man måtte begynne å sette krav til sikringen også for andre bransjer for å kunne holde forsikringspremiene på et akseptabelt nivå. Innbruddforebyggende nemnd så dagens lys i forsikringsforbundets regi, eller Skafor som det den gang vel het. Det ble i 70 årene innført krav til innbruddssikring for næringsvirksomheter gradert etter tyveriattraktiviteten for de produkter som skulle forsikres. Det ble etter hvert også innført kvalitetskrav til sikringsprodukter, som igjen førte til opprettelsen av forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). I våre naboland Sverige og Danmark var problemene blitt bekymringsfulle på et noe tidligere tidspunkt. I Sverige ble Svenska Låsesmed Mästares Riksforbund dannet allerede i 1955, og noen år tidligere Polistekniska Rådfrågningsbyrån med Ture Winroth som drivende kraft. l 1975 forelå en offentlig utredning Konsumentskydd på låsområdet" En dyptpløyende gjennomgang av situasjo- 6

7 nen sett fra forbruker, politi, låsesmedbransjen og leverandører. Den viser blant annet at det allerede i 1972 var nærmere hundre låsesmedforetak i Sverige med over 250 ansatte. I Danmark ble Dansk Låsesmedforening stiftet i "Bølgen" nådde nå Norge, skadeutviklingen måtte bekjempes. Krav til fysisk sikring ble innført i alle forsikringsselskaper. Sikring av dører og vinduer ble sentrale oppgaver. Låser og beslag som tilfredstilte forsikringsselskapenes krav ble nødvendig for å få forsikringen til normale vilkår. I de senere år har behov for passeringskontroll økt sterkt. Et nytt stort marked har åpnet seg, hvor låsesmeden har kunnet tilby gode løsninger, vesentlig basert på kortleseren, som også ble oppfunnet i Innbruddstatistikken har de senere år gått nedover. Gode fysisk sikringsmidler og sikringsarbeid utført av håndverkere med høy kompetanse har gitt resultater. Før i tiden ga feiekosten foran døren beskjed om at ingen var hjemme. Feiekosen var ingen lås, men folk hadde respekt for avlåsningssignalet den ga, og gikk ikke inn. Foto: Peder Ek 7

8 FORENINGSTANKEN SPIRER I 1977 var krav til bedre fysisk sikring av dører og vinduer en velkommen situasjon for dem som arbeidet med lås og beslag. Spesielt i Osloområdet hadde innbruddsbølgen riktig slått til, og låsesmeder var en etterspurt yrkesgruppe. Men medaljen hadde også en bakside. Med en drill og skrutrekker var det mange som kastet seg på karusellen, uten noen faglig bakgrunn, og noen med en broket fortid. Forsikringsbransjen og politiet meldte om et behov for registrering av seriøse utøvere de kunne henvise kundene til. Låsesmed Bjørn Møller fra Oslo var i 1975 gjest ved Svenska Låsmästares Riksforbunds 20 års jubileum. Finske og svenske låsesmeder fant det beklagelig at det ikke var noen låsesmedforening i Norge. I det høyst private og festlige lag ble Norske Låsesmeders Riksforbund stiftet 12.april Bjørn Møller reiste hjem med pålegg om å starte en norsk låsesmedforening, men møtte ingen særlig interesse blant sine egne. Imidlertid arbeidet tiden for en forening. Sterkt påtrykk både fra politiet, daværende politimester Johan Gjerde, og forsikringsbransjen økte interessen for å danne en forening også for norske låsesmeder. Noen av de etablerte låsesmeder med tilknytning til Oslo møttes i oktober Bjørn Møller, Per Ness, Ragnar Myhre, Rolf Nygaard, Rolf Reinung og Bjørn Chr. Vebø tok da en beslutning om å Rolf Reinung ( ) var sentral i utformingen av den formelle dannelse av foreningen, og ble også valgt til dens første formann. Bjørn Møller ( ) var en ildsjel, og med sine kontakter til våre naboland skaffet han verdifull informasjon og hjelp. 8

9 samarbeide om en norsk låsesmedforening, og startet det praktiske arbeid med etableringen. I oktober 1978 ble foreningens navn, varemerke og grunnlaget for lovene vedtatt. Man gikk i gang med å opprette gode forbindelser til Politiets Kriminalvern og forsikringsbransjen. Rolf Reinungs motivasjon besto i at han hadde forstått at det var vanskelig å følge med i kommersiell og teknisk utvikling alene, og han hadde fått et puff i ryggen fra utenforstående som ønsket en forening av kvalifiserte låsesmeder. "Enighet + samhold = styrke + fremgang" Å starte en forening er et bygningsarbeid i positiv ånd, hvor sten legges til sten, inntil muren er reist og taket lagt. Når dette er gjort begynner vedlikeholdsarbeidene, og arbeidet med tilbyggene. Alt krever en positiv ånd, åpenhet og vilje til offer. En likefrem, ærlig og redelig fremtreden, uten at noen faller for fristelsen til utnyttelse av situasjonen med ny merviten til uvederheftighet overfor med-medlemmer og andre. Ta imot er lett - yte er vanskeligere. Disse ordene brukte Reinung ved dannelsen av foreningen, og han formante: Dette innebærer heretter en vesentlig endring i vår holdning til hverandre - fra en tilstand, alle mot alle, til en situasjon. en for alle, alle for en. Sjansen til kjennskap er sjansen til vennskap. Det aller meste av NLs resultater har blitt til i denne ånd, utallige er timene medlemmer har lagt ned i frivillig arbeid for foreningen og hverandre, og Reinungs ord er fremdeles gyldige i NLs virksomhet i NLs hovedsatsingsområder fra starten i Oppnå anerkjennelse som pålitelige håndverkere - Kunne tilby et landsdekkende nett av medlemsbedrifter - Heve forståelsen for fysisk sikring - Sikre kunden gjennom klagenemnd - Delta i samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land - Øve faglig påvirkning på forsikringskrav og standarder - Opplæring og oppdatering av egne medlemmer - Få låsesmedfaget opptatt som eget fag - Få godkjennelse for mesterutdanning 9

10 KORTE UTDRAG FRA MØTEREFERATENE NL MEDLEM AV FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER De to første NL låsesmedsvenner, Bjørn Morten Jacobsen og Odd R. Ulleberg sammen med NL's formann Knut Kildahl i Det er sparsomt med referater fra denne tiden. Det arbeid som ble utført dreide seg om etablering av foreningen, og å gjøre den kjent. Virksomheten de første år var beskjeden, likeså medlemstilgangen, men det ble holdt flere ordinære og ekstraordinære årsmøter i forbindelse med etableringen. En av de første oppgaver var å bestemme foreningsmerke. Rolf Reinung laget et utkast, en nøkkel, som ble vedtatt. Den er fremdeles i bruk i dag. Årsrapportene for 1977, -78 og -79 viser at det i alt var sju medlemmer tilstede på møtene. Det ble likevel innført prøver med teoretiske og praktiske krav for medlemskap og en Opptaksnemnd ble opprettet. Foreningens ''drivkraft" Rolf Reinung døde plutselig i Det var et sjokk for foreningen, og foreningsarbeidet stoppet opp. Etter en tid innkalte viseformann Per Ness til møte. Han overtok formannsvervet i et arbeidsutvalg sammen med Bjørn Møller og Stein Bugten, dessuten var Eva Ludvigsen trådt inn i styret. Det ble drøftet hvorledes man skulle få fart i foreningen igjen. Nordkey (Nordiske Låsesmedsforbundens Union) var også etablert av DLF, SLR og FLF på dette tidspunkt NL var ikke representert, men av referat fra et Nordkeymøte i 79 ser vi at autorisasjonsspørsmålet var et hett tema Ekstraordinært årsmøte avholdt 4. februar 80. NL -bronsenøkkelen presentert av Ragnar Myhre. Det ble reist forslag om å sette bort foreningsarbeidet til advokat. Resultatet ble inspektør Oddvar Andresen fra Storebrand sitt engasjement i foreningen. Hans arbeid resulterte bl. annet i et revidert lovforslag, hvor opptaksprøve ble innført og klagenemnd opprettet. Forbindelsen med nordiske kollegaer ble formelt opprettet, og Bjørn Møller representerte NL i Nordkeymøte. Temaene var profileringsplanlegging, felles nordisk nomenklatur for lås og konkurransesituasjonen i forhold til glassmesterfirmaer På årsmøtet ble det reviderte lovforslaget vedtatt, og det satte fart i foreningen igjen. Odd Møller avløste Per Ness i formannstolen, og Oddvar Andresen ble engasjert som sekretær. I de første år med beskjeden medlemsmasse, ble medlems- og årsmøter holdt i Oslo. Senere med medlemmer ut over i landet, har det vært kutyme at årsmøtene holdes annet hvert år i Oslo, og ellers i en av de større byer hvor foreningen er 10

11 representert. Den første interesse for tilnærming til Norges Håndverkerforbund ble vakt På årsmøtet ble det vedtatt kollektiv tilslutning til Norges Håndverkerforbund. Det ble også bestemt å innføre ID-kort for medlemmene Aktiviteten var stor og dette året ble et lite "merkeår". Medlemstallet økte til seksten, en fordobling siden Nordkeysamarbeidet hadde utviklet seg til et godt kollegialt forhold, og som et ledd i dette samarbeide ble Nordkeymøte holdt i Oslo. På årsmøtet drøftet man for første gang planer om medlemsblad og samarbeids- og støtteavtaler med produsenter og importører Fire nye medlemmer ble registrert. NL deltok i et møte i København sammen med en rekke europeiske låsesmedforeninger for å drøfte interessen for å danne en europeisk forening; en sak det ble arbeidet videre med. Samarbeidsavtaler med leverandører ble opprettet. Arbeidet med å få låsesmedyrket anerkjent som eget fag var startet med møter med Håndverkerforbundet European Locksmith Federation, ELF, ble dannet med Kurt Yngve Lönnqvist fra Sverige som formann. NL var representert i styret ved Odd Møller. Senere har Olav Moe engasjert seg sterkt i ELF, også som visepresident. NL har vært vertskap for flere ELF møter. Interessen for medlemskap i NL var økende, ti nye låsesmeder ble medlemmer i løpet av året. Justisdepartementets rullende kriminalvern ble satt i drift; en buss med utstilling av sikringsmidler mot brann og innbrudd. NL deltok i planleggingen av utstillingen, og med egne brosjyrer og informasjonsmateriell i bussen. Interessen for bussen ble etter hvert avtagende, og det rullende kriminalvern er nå nedlagt. De første utgaver av Låsesmeden ble sendt ut vesentlig til egne medlemmer og nordiske kollegaer. Hensikten var å vekke interessen for foreningen Norske Låsesmeder og øke låsesmedens status som håndverkere. At vi låsesmeder får vårt eget blad, vil bety meget for faget, skrev redaktør Odd Møller i den første lederen. 11

12 1986 Medlemstavle montert på Politiets Kriminalvern. Arbeidet med fagplaner i Låsesmedfaget påbegynt. Olav Moe, Karl Jensen og Oddvar Andresen var ansvarlige for fremdriften. Behov for utvidelse av styret ble drøftet NL ti årsjubileum markert med jubileumsplakat og jubileumsmiddag. NL deltok på Håndverk og Industri messe. Årsmøtet vedtok utvidelse av styret til fem medlemmer og varamann Fusjonen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Håndverkerforbund var forestående. Harry Bjerkeng fra Norges Håndverkerforbund orienterte årsmøtet om de mest nærliggende oppgaver. Den nye organisasjon, som også omfattet Norsk Arbeidsgiver Forening, ville i første rekke ha et sterkt markeringsbehov overfor samfunnet og de politiske organer. NLs tilknytningsmuligheter til mesterbrevordningen ble drøftet. Olav Moe og Karl Jensen var NLs representanter overfor Rådet for faglig opplæring i Arbeidslivet Låsesmedtreffene starter. De besto den gang som nå av kurs og seminarer, samt en messedel. De første kursene ble avviklet på Bolkesjø Hotell. NLs kurskomité var og er en drivende kraft i gjennomføringen, og de har en egen evne til å skape interesse for tiltaket både blant våre medlemmer og våre viktigste leverandører. Leverandørene har fra første stund stilt opp med flotte stands ved alle arrangementer. Kursene har blitt et fast årlig arrangement som alltid har hatt en god oppslutning og bidratt til å styrke samholdet blant medlemmene og ansatte i medlemsbedrifter. NL påtok seg utforming av lås og beslagutstillingen hos Politiets Kriminalvern i forbindelse med flytting fra Politihuset på Grønland til Forsikringens Hus på Drammensveien. Utstillingen er nå integrert i Politiets museum i Oslo. NL Profileringsmappe og arbeidsmappe "FG regler og produkter ble utarbeidet Innført godkjennelsesbevis for medlemskap. Ønske om medlemsmøter utenfor Osloområdet. Bilde: NL Godkjennelsesbevis 1991 NL Nøkkelen og NL stripene ble registrert som varemerker. Fellesannonser for medlemmene på Gule Sider. Norges Håndverkerforbund gikk i 1989 inn i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon. NLs medlemmer ønsket ikke å være NHO medlemmer og stå for denne organisasjonens politikk. Kontingentkravet ble heller ikke akseptert. Resultatet ble utmeldelse, vedtatt på årsmøtet. 12

13 Som en av formann Gunnar Fjellets siste embetsgjerninger i 1991 ble foreningens veteraner hyllet med en gave under årsmøtemiddagen, en porselensvase med inskripsjon ledsaget av denne verifiserte hyllest: Finnene syns det var beklagelig' og det var Tage Tell enig i, at det ei var norsk låsesmedforening, det hadde da slettes ingen mening. Under et møte i Bodas regi Var norske kollegaer enige i at dette var virkelig interessant, men uten å møtes kom de ei langt. Da kom Bjørn Møller i hu hva finnene sa: "Har du ingen andre kan du fanden selv ta". Isteden valgte han Oddvar Andresen, han jobbet i det stille og fikk det hele i gang. Og var stiftelsesda'n. Til Oddvar Andresen, Per Ness, Bjørn Chr. Vebø, Ragnar Myhre, Bjørn Møller og Rolf Nygaard vil jeg si Dere har vært uvurderli'. I dannelsen av vår låsesmedforening jeg takker på vegne av vår forening. En vase vil jeg overlevere Fra venstre: Gunnar Fjellet, Per Ness, Ragnar Myhre, Bjørn Chr. Vebø og Oddvar Andresen. Bjørn Møller og Rolf Nygaard var ikke tilstede. Rolf Reinung død. og takke hver og en av dere for innsatsen i alle disse år, som innskrift på vasen det også står: "Til stifterne av Norske Låsesmeder, 17. oktober 77 og navnene på eder" 13

14 1992 Låsesmedfaget ble eget fag under lov om fagopplæring. Innføring av ISO-standardene og ISO godkjennelser var nytt og ukjent stoff for de fleste håndverksbedrifter, og NL søkte på forskjellige måter å orientere medlemmene bl. a. som egen post på årsmøtet. NL har 15 års jubileum. Det markeres under årsmøtet bl.a. ved utlodning av en reise til ELF Conventionen i Belgia NL deltok i Hovedkomiteen for Safe Sec messen og påtok seg å avholde ELF Locksmith Convention i Trondheim Ny profileringsmappe til bruk for firmamedlemmene ble utarbeidet. Revidert kontingentforslag fra HBL og bekreftelse på at det kollektive HBL-medlemskap ikke innebar NHO-medlemskap eller noen form for forpliktelser til denne forening lagt fram. Kollektiv innmelding i HBL ble vedtatt. Finn Jonstang deltok i HBLs styremøter med observatør status. Låsesmedutdannelsen begynte å ta form. Ny sluttkompetanse for låsesmedfaget ble laget og de første lærekontrakter i Låsesmedfaget ble inngått. TrioVing viste sin interesse for å komme i gang med undervisning av låsesmedlærlinger i samarbeid med Malakoff Videregående skole i Moss. Styre for Låsesmedskolen ble oppnevnt med bl. a to NL representanter, Knut Kildahl og Jørn Dyrkoll NL fikk Justisdepartementets tillatelse til å kreve utvidet politiattest ved opptak av medlemmer. Dette ble omgående innført NL deltok i arrangementet av Safe Sec messen som ansvarlig for seminartilbudene som omhandlet fysisk sikring. Første undervisning av låsesmedlærlinger på Låsesmedskolen i Moss og den aller første svenneprøve i Låsesmedfaget ble avlagt Søknad til mesterbrevnemnda om adgang til å avlegge mesterprøve i låsesmedfaget. Oddvar Andresen trakk seg tilbake som sekretær for NL. Marion Jensen, leder av låsesmedskolen på TrioVing ansatt som ny sekretær fra 1. februar. I samarbeide med HBL ble det utarbeidet tilbud til medlemmene om veiledning i Helse Miljø og Sikkerhetsarbeide (HMS) i form av et kurshefte og kveldskurs. På årsmøtet ble det presentert forslag til bedre profilering av foreningen ved nye brosjyrer og at foreningen utarbeider materiell for kinoreklame og lignende media NL/ELF Locksmith Convention gjennomført i Trondheim med god deltagelse i kurstilbud, utstillere på messen og de forskjellige sosiale arrangementer som NL hadde lagt opp til. 14

15 De to første NL låsesmedsvenner, Bjørn Morten Jacobsen og Odd R. Ulleberg sammen med NL's formann Knut Kildahl i Det hadde vært arbeidet kontinuerlig med dette arrangementet siden 1994, det største i foreningens historie. Styret og kurskomiteen, som for anledningen var utvidet med flere medlemmer, gjorde sammen med den ansvarlige for de kulturelle og sosiale aktiviteter Anders Husby, en imponerende innsats. De første svennebrev tildelt NL medlemmer, Odd R Ulleberg og Bjørn Morten Jacobsen Samarbeid med DLF og SLR om felles nordisk fagopplæring igangsatt via HBL 1998 Lovendring gjennomført etter atskillige timers innsats fra lovendringskomité, ledet av Trond Wang. NL vedtekter og tilhørende retningslinjer vedtatt 15

16 på ekstraordinært årsmøte i Tromsø. Personlige medlemmer fikk stemmerett. Utviklingen i låsesmedbransjen; fusjoner, oppkjøp og sammenslåinger drøftet i forhold til medlemskap. Markedsføringsaktivitet økt; NL-profilbrosjyre, profilmapper og nøkkelkontroll brosjyre utarbeidet.. Svein Inge Myhre utnevnt som Informasjonsansvarlig for å profilere foreningen i media. NL fikk egne hjemmesider på Internett. Samarbeid med DLF resulterte i tilbud om etter- og videreutdanning på NUSA i Fredrikshavn. Låsesmedfaget ble tilknyttet mesterordningen i september Retningslinjer for styrets arbeid og taushetserklæring for styremedlemmer innført. 70 mesterbrev i låsesmedfaget godkjent etter overgangsordningen, 56 av disse var NL medlemmer. Strategi for foreningens arbeid vedtatt NL leders engasjement i 50 % stilling for foreningen ga bedre saksforberedelser for styret og rådgivning til medlemmene. Medlemsmøter avholdt i Bergen, Stavanger og Trondheim. Markedssituasjonen for låsesmeder i Norge og Skandinavia diskutert i styret og Nordkey. Atten låsesmedlærlinger ansatt i medlemsbedrifter. Fagopplæringsutvalg opprettet for å ivareta mesteropplæring og etter- og videreutdanning Bård Eilif Hveding ansatt i halv stilling som generalsekretær med ansvar for faglig utvikling av foreningen. Arbeidet med revidering av fagopplæring, yrkesteori innenfor mesteropplæring og etter- og videreutdanning av låsesmeder skjøt fart. NL garantiordning iverksatt. Informasjonsmateriell til nye medlemmer utarbeidet. Fellesannonsene på Gule Sider avviklet. NL strategi vedtatt Dispensasjoner fra NLs vedtekter var et tilbakevendende problem, og revidering og tilpassing av retningslinjer og vedtekter i takt med samfunnets utvikling var nødvendig. Forslag om reviderte og moderniserte vedtekter og retningslinjer behandles på årsmøte Det ble arbeidet mye med ny og bedre form på støtteavtalene mellom leverandører og foreningen. Man ønsket en samarbeidsmodell som gir økt nytteverdi både for leverandører og NL. Støtten fra leverandørene er NL helt avhengig av for å opprettholde det aktivitetsnivået man har i dag, og for å møte fremtidens utfordringer. 16

17 UT AV BAKGÅRDSTILVÆRELSEN Låsesmedyrket har hatt en ekspansiv utvikling siden 1977, den gang var det ikke lett å finne en kvalifisert låsesmed. NL har utviklet seg til en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter i de største byene. De er svært forskjellige, fra store firmaer med mange ansatte, til enmannsbedrifter. Yrkets anseelse er betydelig hevet. Foreningen og medlemmene har oppnådd anerkjennelse og tillit i det norske samfunn i et yrke hvor tillit er en ufravikelig betingelse i kundenes krav. Stor tillit er opparbeidet overfor instanser som politi og forsikringsbransjen. NL har vært rådgivende og gitt uttalelser i forskjellige spørsmål som FG har reist, og medlemmene har også i konkrete situasjoner vært rådgivende for forsikringsbrunsjen. Gjennom arbeidet med å skape forståelse for riktig sikring og riktig utført sikring, har det lykkes å påvirke så vel FG som sluttbrukere. Profileringsmateriellet i NL har blitt modernisert Foreningens lover og retningslinjer for medlemskap Rolf Reinungs forslag til de første lover skilte seg i ånd og hovedinnhold lite fra dagens utgave. Lovene har opp gjennom årene stadig vært 17

18 supplert og endret etter som forholdene innen foreningen og i bransjen har gjort det nødvendig. En grundig revidering ble gjort i 1998, og en tilpasning er foreslått i jubileumsåret. Søkernes kvalifikasjoner og vandel skal innfri kravene til medlemskap, og for firmaer vurderes også økonomisk og låsesmedfaglig drift. Medlemskap gis til personer og næringsvirksomhet driver låsesmedvirksomhet mot sluttbrukermarkedet, og oppfyller foreningens vedtekter, bestemmelser og retningslinjer. Personlig medlemskap kan søkes av ansatte i medlemsbedrifter. Svennebrev og Mesterbrev i Låsesmedfaget En offentlig anerkjent fagutdannelse var en målsetning for foreningen fra dens spede begynnelse. NL var på 80 tallet pådriveren i arbeidet for å oppdatere læreplanene slik at de stemte med kravene til utøvelse av yrket. Blant annet ble kravet om kjennskap til hest i den gamle opplæringsplanen fjernet. Vi kan konstatere at NL har lykkes med de målene som foreningen startet med for mange, mange år siden, låsesmedfaget ble eget fag i 1992 og ble lagt under Lov om mesterbrev i del av smedfagene. Ti ukers opplæring ved Låsesmedskolen i Moss var en realitet inntil Reform 94 ble innført. Reformen medførte at all låsesmedteori forsvant fra læreplanene i grunnkurs og videregående kurs. Siden det har NL forsøkt å få tilbake denne teorien, men har hittil ikke lykkes. Ennå er det endringer vi mener er nødvendige før fagopplæringen er helt tilfredstillende. Stein Erik Solberg, lærling hos Bergen Låsservice Veien fram til den reviderte læreplanen var lang og tung. I 1992 forelå opplæringsplan og prøveforskrift, og låsesmedfaget ble revidert under lov om fagopplæring. Inntil da hadde det vært en 18

19 NL mener at et bedre samarbeid mellom lærebedrift og skole, bedre hjelp og veiledning men også sterkere krav til lærebedriften, vil høyne kvaliteten og kompetanse på faget vårt. I et så lite fag som låsesmedfaget er det naturlig at fagopplæringen i de nordiske land samordnes. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, SLR og DLF mener vi at en felles nordisk utdanning er mulig. Fagopplæringsutvalget i NL, som nøytral bransjeorganisasjon, blir benyttet til å lage eksamensoppgavene på oppdrag for Læringssenteret. En nøytral, og offentlig fagopplæring er hele bransjen tjent med, og NL er sentrum for dette arbeidet. Interessen for låsesmedfaget er økende blant ungdom, noe bransjen synes er svært gledelig. Kanskje er kombinasjonen av videreføring av gamle håndverkstradisjoner inn i dataalderen spesielt spennende for unge. Mesterbrev Gleden var stor blant medlemmene da anledningen åpnet seg får å få mesterbrev i Låsesmedfaget. Slagordet mesternemnda benytter: Fagkunnskap gir trygghet, passer ekstra godt i låsesmedbransjen, NLs slagord har gjennom tidene vært Ansvar, fagkunnskap, sikkerhet. Verdien av å kunne bruke tittelen Låsesmedmester er stor, fordi Ved å profilere NL, ønsker vi å synliggjøre NL og medlemmene, slik at kundene finner NL låsesmeden. De blå stripene og NL nøkkelen samt NL garantiordning er kvalitetsbevis for medlemmer av NL kundene kjenner til mestertittel i andre fag. En mester har fag-/svennebrev, praktisk erfaring og mesterutdanning og skal være seriøse aktører i sitt marked. Låsesmedtreff Intern opplæring på Låsesmedtreffene har gjennom årene blitt tradisjon. Medlemmene møtes 19

20 Låsesmedens etiske retningslinjer - En låsesmed har alltid sin kundes tillit i minnet, - Han skal løse sitt oppdrag på en måte som er denne tillit verdig. - Hos ham hviler "nøkkelen til" sikkerhet for kundens person og eiendom. - Som en vekter skyr han uhederlighet, intriger og havesyke. - Igjennom tusener av år har han og hans forgjengere satt tillit og ære foran fristelser. - Hans ærlighet skal være udiskutabel. - Han skal være en forkjemper for lov og rett. - Han skal være en kunstner i sitt fag, og et symbol på dyktighet og ubestikkelighet overfor verden. nternettsidene inneholder generell informasjon til kunder og medlemmer, og kunder kan få svar på spørsmål på disse sidene og finne sin lokale NL låsesmed. Fra Rolf Reinungs arkiv i NLs regi - kontakter knyttes og problemer belyses og løses. Kompetansehevingen blant medlemmene er betydelig hevet og det gode sosiale forholdet mellom medlemmene har gjort det mulig å utnytte den enkeltes spesialkunnskap til medlemmenes felles beste. Vi tør også påstå at utstillingen ved Låsesmedtreffene er årets beste møteplass mellom leverandører og låsesmeden. Framtiden Etikk og moral alltid har vært satt i høysetet i foreningen Norske Låsesmeder, og ordene fra Reinungs arkiv har fremdeles stor betydning etter 25 år. I NLs strategi er hovedsatsningsområdene internt er etikk og moral og etter - og videreutdanning. Temaet etikk og moral skal både ha faglig fokus og relateres mot kundebehandling. 20

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5 NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13 Firmaprofil Låssystemer 16-17 LÅsesmeden 307 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER NL formannen har ordet 30 års jubileet for foreningen vår

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden Firmaprofilen 12-13 Ingeborgs 10 års jubileum 9 ELF Convention Athen 6-7 LÅsesmeden 208 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R Firmaprofilen s. 12-13 Universell utforming av bygg s. 4-5 Ny samarbeidspartner s. 8-9 LÅsesmeden 209 F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R ...perfekt system for min butikk! Thorbjørn Boiesen

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 32004 Elektroutdanning på NUSA, side 8-9 Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 2004 NR. 3 20.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer