Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS"

Transkript

1 Årsrapport 008 GDF SUEZ E&P Norge AS

2 GDF SUEZ E&P Norge AS skal skape verdier langs hele verdikjeden ved å lete etter, bygge ut, produsere og transportere olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. GDF SUEZ E&P Norge AS skal gjøre dette på en bærekraftig måte, og gjennom fremragende drift vinne respekt blant våre interessenter. Det er vår visjon å være blant de ti største oppstrømsselskapene på den norske kontinentalsokkelen, respektert for våre prestasjoner innen drift og HMS. innhold oppgave og ViSjoN NøkkEltAll ADmiNiStrErENDE DirEktørS beretning 8 GDF SUEZ E&P NorGE AS 0 GDF SUEZ leting og ProDUkSjoN GDF SUEZ-GrUPPEN FUSjoNEN mellom GDF og SUEZ 6 AktiVitEtEr 8 GjøA-UtbyGGiNGEN 0 GjøA DriFtSForbErEDElSEr SNøhVit og barentshavet NorSkEhAVEt 6 NorDSjøEN 8 bærekraftig UtVikliNG 0 SAmFUNNSENGASjEmENt VÅrt team 6 StyrEtS beretning 0 ÅrSrEGNSkAP 50 revisjonsberetning Idé og design: FASETT Foto: Anne Lise Norheim (portretter, side 6, -5), StatoilHydro (side 07). First Light (side ). Aktiviteter: Takk til StatoilHydro for bruk av bilder: Gjøa-utbyggingen (side 8), Gjøa driftsforberedelser (side 0, illustrasjon: Øyvind Thorsdalen), Njord (side, foto: Atle Kårstad) og Fram (side 6). Bærekraftig utvikling: Børge Ousland (side 8-9), Øyvind Hagen /StatoilHydro (side 8), Samfunnsengasjement: Kjell Helle-Olsen (side 0-), Linda Bruvik, Firdaposten (side 0), Anders Minge, Stavanger Aftenblad (side ). Andre foto: GDF SUEZ. Papir: Galleri Art Silk 50 / 50g Opplag 600 Trykk: Gunnarshaug

3 året Nøkkeltall omsetning MILLIONer NOK siste åtte år MILLIONer NOK investeringer MILLIONer NOK siste åtte år MILLIONer NOK resultat MILLIONer NOK siste åtte år MILLIONer NOK letekostnader MILLIONer NOK siste åtte år MILLIONer NOK olje- og gassproduksjon MILLIONer FOE siste åtte år MILLIONer foe egenkapital. MILLIONer NOK siste åtte år MILLIONer NOK 0, , 0 0,6 0 0,7 0 0,8 0 05, , 06 07, , Høydepunkter Rekordhøy produksjon Produksjonstallene for 008 er mer enn fordoblet sammenliknet med 007, med totalt 0,8 millioner fat oljeekvivalenter. Dette er ny rekord for GDF SUEZ E&P Norge. I løpet av 008 ble det satt flere produksjonsrekorder, og produksjonen stabiliserte seg på foe pr dag ved årets slutt. Milepæler for Gjøa Fabrikasjonen av Gjøa-innretningene fortsatte med byggingen av prosessanlegget ved Aker Stord og skroget ved Samsung-verftet i Korea. I alt fem bunnrammer ble installert offshore, og det ble gjort forberedelser til boring av produksjonsbrønner. Arbeidsgiverpris I november ble GDF SUEZ E&P Norge valgt til Norges mest attraktive arbeidsgiver innen olje og gass i en årlig arbeidsgiverundersøkelse. Prisen var basert på resultater fra en undersøkelse gjennomført av rekrutteringsselskapet Scouting, som samlet inn tilbakemeldinger fra.000 ledere og overordnet personell i 68 olje- og gassselskaper i Norge. ONS 008 Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger var GDF SUEZ første store anledning til å presentere det nye selskapet for industrien og offentligheten. GDF SUEZ var til stede med to stands, i hovedutstillingen og i LNG-parken. Visekonsernsjef Jean-Marie Dauger var formann for konferansekomiteen og gruppens viseformann og president Jean-François Cirelli holdt et innlegg. Første LNG-last Den aller første LNG-lasten fra GDF SUEZ ble hentet ut fra Snøhvit 5. mars. Denne første leveransen markerte åpningen av en ny forsyningsrute for LNG som kan levere 700 millioner kubikkmeter gass i løpet av ett år. GDF SUEZ hentet ut totalt tre LNG-laster i 008. Nye lisenser I begynnelsen av 008 ble GDF SUEZ E&P Norge tildelt fire nye lisenser, bl.a. operatøransvaret for PL69, der det ble gjennomført en vellykket borestedsundersøkelse i august. En avtale om overtakelse av en andel på 0 prosent i PL6 fra Norske Shell ble signert.

4 administrerende direktørs beretning Stadig vekst under vårt nye navn Som følge av fusjonen mellom Gaz de France-gruppen og SUEZ-gruppen i juli 008, endret Gaz de France Norge AS sitt navn til GDF SUEZ E&P Norge AS. Vi er glade for å være en del av den nye energigiganten GDF SUEZ. GDF SUEZ E&P Norge AS fortsatte sin vekst gjennom hele året, med nesten en fordobling av antall ansatte. GDF SUEZ E&P Norge ble valgt til Norges mest attraktive arbeidsgiver innen olje og gass i en årlig arbeidsgiverundersøkelse. Det ble innhentet tilbakemeldinger fra.000 ledere og over ordnet personell i 68 olje- og gasselskaper. Den årlige interne arbeidsmiljøundersøkelsen viser at også de ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet. Produksjon. Produksjonstallene for 008 er mer enn fordoblet siden 007, med totalt 0,8 millioner fat. I løpet av 008 ble det satt flere produksjons- rekorder, og produksjonen stabiliserte seg på 0,000 foe pr dag ved årets slutt. I desember ble boreprogrammet for Fram Øst-utbyg gingen fullført. Fram-feltet, Fram Øst og Fram Vest, viste gode resultater og produserte godt over budsjett både for olje og gass. Njord-feltet økte produksjonen, hovedsaklig på grunn av et helt år med gassproduksjon. Gass- produksjonen bidro med 76 prosent av den totale Njordproduksjonen i 008. På Snøhvit ble flere av oppstarts - problemene utbedret i løpet av 008. Mot slutten av året, etter at reparasjons- og modifikasjonsarbeidene var fullført, forbedret produksjonen seg betraktelig. Leting. I løpet av 008 deltok selskapet i boringen av seks leteog avgrensningsbrønner som førte til to funn. I begynnelsen av 008 ble GDF SUEZ E&P Norge tildelt fire nye lisenser, inkludert operatøransvar for PL69, der det ble gjennomført en vellykket bore - stedsundersøkelse i august. En avtale om overtakelse av en andel på 0 prosent i PL6 fra Norske Shell ble signert. Gjøa. Fabrikasjonen av Gjøainstallasjonen fortsatte med byggingen av prosessanlegget ved Aker Stord og skroget ved Samsung-verftet i Korea. Alle fem bunnrammer ble installert offshore, og det ble gjort forberedelser til boring av produksjonsbrønner. Lisenspartnerne har etablert en HMS-strategi med null døds - ulykker, ulykker og personskader som det erklærte mål. 008 var året da store driftsstrategier og planer ble satt ut i livet. Ved årets slutt var 55 medarbeidere fra selskapet integrert i StatoilHydros prosjektorganisasjon. Utbygginger. Ved årsskiftet godkjente partnerne i PL05 det anbefalte konseptet for en eventuell utbygging av gass-/ kondensatfeltet Gudrun. Konseptet omfatter installasjon av en delprosesseringsplattform på Gudrun med tilkopling til Sleipner for ytterligere prosessering og eksport. I løpet av 008 er det utført arbeid for å modne funnet på Njords nordvestflanke, en mulig utbygging med tilkopling til Njord. Økonomiske resultater. Produksjonstall godt over målet og høye priser førte til gode økonomiske resultater. Terje Overvik Administrerende direktør

5 GDF SUEZ E&P Norge Vår historie i Norge Som en av nykommerne på den norske kontinentalsokkelen har GDF SUEZ E&P Norge etablert en solid portefølje av lete- og produksjonslisenser i sin åtteårige historie Den formelle etableringen av Gaz de France Norge AS, et heleid datterselskap av GDF International S.A.S., ble registrert i april, og innen. juni var de fire første ansatte på plass i selskapets kontor i Stavanger. Den endelige godkjennelse av overtakelsen av eierandelene i Snøhvit og Njord ble gitt tidlig i juli, og PUD-en for Snøhvit ble godkjent av partnerne i september. Ved årsskiftet ble en eierandel i PL006C (Tyr) overtatt fra Enterprise, men etter å ha boret en tørr brønn leverte man tilbake denne lisensen. I mars nådde Snøhvit-prosjektet en milepæl da PUD-en ble godkjent av Stortinget. Gjennom salget av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), fikk Gaz de France Norge en 5 prosent eierandel i Fram-feltet i den nordlige Nordsjøen, og gjennom overtakelse fra BP en,5 prosent andel i blokk 5/ i Gudrun-området. I den 7. konsesjonsrunden fikk vi tildelt en 0 prosent eierandel i PL85 i Norskehavet, men etter en D- seismikkundersøkelse besluttet partnerne å levere tilbake lisensen i 005. Gjennom en transaksjon med Norsk Hydro, overtok Gaz de France Norge en 0 prosent eierandel i Gjøa, et funn i Nordsjøen med betydelige mengder gass og olje. Parallelt med dette startet selskapet den viktige prosessen med å bli prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel, og i oktober mottok vi departementets godkjennelse. Fram Vest-feltet ble satt i produksjon. oktober, i hht. planen og under budsjett. En overtakelse av Amerada Hess 5 prosent eierandel i Område F i Barentshavet ble gjennomført ved årsskiftet. Vi nådde en historisk milepæl da det ble inngått en avtale med Statoil om delt operatøransvar på Gjøa. Den ble støttet av alle partnerne og godkjent av myndighetene i februar. Statoil ble operatør for utbyggingsfasen, og Gaz de France Norge for produksjonsfasen. I den 8. konsesjonsrunden fikk vi tildelt eierandeler i PL8 og PL9 i Norskehavet, og gjennom TFO 00-tildelingen senere samme år ble vi tildelt andre eierandeler i Norskehavet og i Barentshavet. Plan for utbygging og drift (PUD) for gasseksportprosjektet Njord ble godkjent av myndighetene i januar, og PUD-en for Fram Øst ble godkjent i april. Tildelingene i TFO 005 på en 5 prosent eierandel i PL090D sammen med de andre partnerne i Fram og 0 prosent i PL76 vil ytterligere styrke vår tilstedeværelse i det produktive Fram-området. Astero-funnet i Fram PL090Blisensen var det første funnet for Gaz de France i Norge, og var opptakten til en omfattende leteboringskampanje i området. I den 9. konsesjonsrunden ble Gaz de France Norge tildelt eierandeler i Barentshavet, en prosent eierandel i PL0C sammen med de andre Snøhvitpartnerne og en 0 prosent eierandel i PL9 sammen med Norsk Hydro, Statoil og Petoro. I løpet av året ble det boret vellykkede avgrensningsbrønner på Gudrun (Nordsjøen), Tornerose (Barents havet) og Astero (Framområdet). Den første brønnen på Fram Øst ble satt i drift 0. oktober. PUD-en for Gjøa og Fram B ble godkjent av partnerne, og innlevert til myndighetene for godkjennelse 5. desember. I juni ble PUD-en for Gjøa-feltet godkjent av norske myndigheter. Snøhvit-prosjektet nådde en viktig milepæl i august da brønnene ble åpnet og det strømmet hydro - karboner inn i LNG-anlegget på Melkøya. I oktober gikk den første LNG-lasten fra øya. Njordog Fram-feltene ble gassprodusenter da gasseksporten ble igangsatt (i oktober for Fram og desember for Njord). I TFO 006 ble Gaz de France Norge tildelt operatøransvar for PL S. Selskapet samlet D-seismikk for denne lisensen tidlig på høsten 007. Årsproduksjonen ble fordoblet og nådde rekordhøye 0,8 millioner fat oljeekvivalenter. Byggingen av Gjøa gikk fremover med overstellet på Stord og skroget i Korea. Vår første LNG-last ble hentet fra Snøhvit 5. mars. I TFO 007 ble selskapet tildelt fire lisenser, deriblant operatøransvar i PL69 der en vellykket borestedsundersøkelse ble gjennomført i august. En avtale om overtakelse av en andel på 0 prosent i PL6 fra Norske Shell ble signert. Konseptvalg for Gudrun ble gjort ved årsskiftet. Fusjonen førte til endring av selskapets navn pr. januar 009 til GDF SUEZ E&P Norge AS. Vekst i lisens-porteføljen GDF SUEZ E&P Norge AS letelisenser produksjonslisenser SNØHVIT PL006C Snøhvit Njord PL87 PL7 PL9 PL85 Fram Gudrun Snøhvit Njord Area F PL87 PL7 PL9 PL85 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord PL0B PLB PL7 PL8 PL9 PL8 PL Area F PL87 PL85 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord PL76 PL090D PL0B PLB PL7 PL8 PL89 PL9 PL8 PL Area F PL87 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord Astero Vega Sør PL0C PL9 PL76 PL090D PL0B PLB PL7 PL8 PL89 PL9 PL8 PL Area F PL87 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord Astero Vega Sør PL8 PLS PL9 PL0C PL76 PL090D PL0B PL7 PL8 PL89 PL9 PL8 Area F PL87 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord Astero Vega Sør PL5B PL8B PL69 PL88 PL8 PLS PL9 PL0C PL76 PL090D PL0B PL8 PL89 PL9 PL8 Area F PL87 Gjøa Fram Gudrun Snøhvit Njord Astero Vega Sør Njord Gjøa fram gudrun Tilstedeværelse på norsk sokkel GDF SUEZ E&P Norge har hatt solid vekst helt siden selskapet ble etablert i 00. Selskapet eier blant annet andeler i feltene Fram, Njord og Snøhvit, og har blitt tildelt operatøransvar i driftsfasen på Gjøa-feltet.

6 GDF SUEZ LETING og produksjon Blikket mot nye områder Lete- og produksjonsdivisjonen (DEP) er ansvarlig for alle gruppens lete- og produksjonsaktiviteter i hele verden. Et hovedmål er å oppnå P-reserver med rundt 500 millioner foe. 0+ Storbritannia Nederland Tyskland Egypt Andre områder I 998 bidro gruppen til utbyggingen av Elgin- Franklin-feltet i det sentrale britiske Nordsjøbassenget, og har senere gradvis utvidet sin lisensportefølje. På slutten av 008 hadde gruppen eierandeler i 9 felt i den britiske delen av Nordsjøen, og av disse var i produksjon. Pr.. desember 008 utgjorde andelen av gruppens påviste og antatte reserver (inkludert reservene i en,5 prosents eierandel i EFOG) i disse feltene 76 millioner foe, hvorav rundt 68 prosent var gass. I 000 ble gruppen offshore-operatør i Nederland i det vi overtok selskaper fra TransCanada Pipelines. Gjennom denne overtakelsen ble gruppen også operatør av NoordGasTransport, den største nederlandske undervannsrørledningen. Gruppen har eierandeler i 6 felt i nederlandske farvann. 0 av disse feltene er i produksjon, og gruppen fungerer som operatør på de fleste av dem. Pr.. desember 008 utgjorde andelen av gruppens påviste og sannsynlige reserver i disse feltene 8 millioner foe, hvorav nesten alt var i form av gass. I 008 kjøpte GDF SUEZ en rekke lete- og produksjonsanlegg for olje og gass fra NAM i den nederlandske delen av Nordsjøen i nærheten av NOGAT-rørledningen. GDF SUEZ ble operatør av NOGAT med en 0 prosent eierandel. De overtatte eiendelene omfatter aksjeposter i fem blokker i produksjon, samt andre potensielle volumer i eksisterende kilder og funn med høyt letepotensial. Denne overtakelsen utvider selskapets aktiviteter i Nederland betydelig. Gruppen startet sine aktiviteter innen leting og produksjon i 99 med overtakelsen av Erdöl-Erdgas Gommern GmbH (EEG), og i 00 kjøpte gruppen landbaserte felt i Tyskland fra Preussag Energie GmbH (PEG). I 007 fusjonerte EEG med PEG og ble en del av denne gruppen. Enheten som ble dannet ved fusjonen er nå kjent som GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH. PEG og EEG hadde også rettigheter i lagringsplasser i undergrunnen, og disse aktivitetene ble overført til GDF SUEZ Infrastructures Business Line i 008. Per. desember 008 eide gruppen andeler i 6 olje- og gassfelt i Tyskland. Av disse var 56 i produksjon med påviste og sannsynlige reserver på 5 millioner foe, inkludert ca. 58 prosent i form av gass. Videre gjorde overtakelsen av PEG-feltene det mulig for GDF SUEZ å ekspandere indirekte i det tyske markedet gjennom en prosents andel i EGM som eier infrastruktur for transport og distribusjon, og som markedsfører en del av den gassen som gruppen produserer i Nordvest-Tyskland. Gruppen fortsatte også i 008 sitt engasjement i forskning innen CO -lagring, et område der de i 007 inngikk en samarbeidsavtale med Vattenfall-gruppen om et forbedringsprosjekt for eksperimentell CO -injisering og naturgassutvinning på Altmark-anlegget. 5. september 005 sluttførte vi en konsesjonsavtale med Egypts statlige selskap EGAS og den egyptiske regjeringen. Dermed fikk gruppen en 00 prosent eierandel i offshoreblokken West El Burullus i Nil-deltaet. Femti prosent av aksjene ble senere solgt til Dana Petroleum. I 007 økte gruppen sitt engasjement i Egypt gjennom oppkjøpet av en 5 prosent eierandel i lisensen Alam El Shawish West fra Vegas Oil & Gas. Mot slutten av 008 utgjorde gruppens andel av påviste og sannsynlige reserver i Egypt,7 Mboe. I tillegg inngikk gruppen i 007 en avtale med Shell om overtakelse av en 0 prosent andel i den nye letelisensen som Shell hadde søkt om i Nordvest-Damietta, en søknad som ble innvilget av egyptiske myndigheter i 008. Snøhvit GDF SUEZ er også engasjert i Algerie, Elfenbenskysten, Mauritania, Libya, Aserbajdsjan og Frankrike. Algerie: Siden 00 har gruppen vært operatør av Touat-tillatelsen i Sør-Algerie i samarbeid med Sonatrach. Lete- og avgrensningsfasen ble avsluttet i 007, og utkast til utbyggingsplan ble laget i 008. Det forventes at myndighetene i Algerie godkjenner denne utbyggingsplanen om kort tid. Mauritania: Etter avtalene som ble undertegnet med Dana Petroleum i 005, gikk GDF SUEZ inn i tre offshoreblokker utenfor kysten av Mauritania i 006: prosent i blokk, 7,85 prosent i blokk 7 og 6 prosent i blokk 8, men sistnevnte blir tilbakeført på grunn av dårlige prognoser. Elfenbenskysten: I Elfenbenskysten eier GDF SUEZ 00 prosent i selskapet ENERCI. Dette selskapet eier prosent i et produksjonsanlegg offshore som forsyner det lokale marked. Libya: I 008 begynte GDF SUEZ sitt arbeid i Libya ved å kjøpe opp 0 prosent av en lete- og produksjonslisens fra Hellenic Petroleum SA. Lisensen omfatter fem blokker på land i Sirte-bassenget og en blokk på land i Murzuq-bassenget. Aserbajdsjan: I 008 overtok gruppen også en 5 prosent eierandel i letelisensen Yalama i Aserbajdsjan. Boring etter overtakelsen førte ikke til noen funn. Frankrike: Dessuten overtok gruppen en 50 prosents eierandel i lisensen Pays du Saulnois i Frankrike. 5 5 Njord Elgin Franklin Southern Gas Basin Gjøa Fram norge Offshore Netherlands Bains storbritannia frankrike nederland Altmark tyskland Peg Pays du Saulnois NB! Oppløsning kart Yalama ASERBAJDSJAN Reserver (påviste og sannsynlige) Naturgass og olje. Geografisk fordeling Gaz de France E&P Side 0-. Graf nr side 0 gml rapport TotalE reserver 008: 70,7 millioner fat o.e. Produksjonsområder 008 Naturgass og olje. Geografisk fordeling Gaz de France E&P Side 0-. Graf nr side 0 gml rapport Total produksjon 008: 5, millioner fat o.e. Offshore Mauritania MAURITANIA algerie Touat LIBYA Murzuq West el NW Damietta Burullus Alam El Sirte Shawish West egypt norge (9%) storbritannia (%) Norge (0%) storbritannia (0%) tyskland (%) Nederland (7%) 5 andre (%) nederland (6%) tyskland (%) 5 andre (%) elfenbenskysten Foxtrot

7 GDF SUEZ-gruppen Global tilstedeværelse Som én av verdens ledende energileverandører er GDF SUEZ aktiv langs hele verdikjeden for energi innen elektrisitet og naturgass, oppstrøms og nedstrøms. Gruppen er inndelt i seks divisjoner. + Energy Europe Energy France Global Gas & LNG Infrastructures & International Energy Services Suez Environnement Energy France er den ledende leverandøren av gass i Frankrike, og den ledende bidragsyteren innen vindkraft. GDF SUEZ markedsfører gass, elektrisitet og tilknyttede tjenester i hele Frankrike til privatkunder, bedriftskunder og lokale myndigheter. GDF SUEZ produserer Gaz Gaz de France de France E&P E&P Side Side Graf Graf nr nr side side 0 gml 0 gml rapport rapport også elektrisitet i Frankrike og fremmer fornybare energikilder. Selskapets energiportefølje omfatter 70 prosent fornybar energi. Hensikten med GDF SUEZ energistyring er å forsyne sine salgsenheter med elektrisitet og gass til best mulig pris, slik at selskapets energibalanse i Frankrike blir optimal. GDF SUEZ tilbyr sine privatkunder oppvarming og rimelige hjemmetjenester som gir energisparing og viser respekt for miljøet. GDF SUEZ produserer elektrisitet i Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika, Midtøsten og Asia. I tillegg til tradisjonelle kraftverk (spesielt gassdrevne anlegg), fokuserer GDF SUEZ på renere produksjonsprosesser der stadig flere anlegg produserer elektrisitet fra fornybare energikilder. Dette gjøres gjennom datterselskaper og eierinteresser i varmekraftverk, vindkraft, hydroelektrisk kraft og biomasse. Som global energioperatør distribuerer og leverer GDF SUEZ både gass og elektrisitet i mange land i Europa spesielt Beneluxlandene, Tyskland, Italia, Ungarn og Romania og i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia og Midtøsten. GDF SUEZ er den ledende kjøperen av naturgass i Europa og en verdensleder innen LNG. Gruppen har en balansert portefølje av oljeog gassressurser på ulike utbyggingstrinn. Gruppen er aktiv innen leting og produksjon i Nederland, Tyskland, Storbritannia, Norge, Gaz Gaz de France de France E&P E&P Side Side Graf Graf nr nr side side 0 gml 0 gml rapport rapport Algerie, Egypt, og i noe mindre utstrekning i Mauritania, Elfenbenskysten, Danmark, Libya, Frankrike, USA og Aserbajdsjan. GDF SUEZ fører en aktiv politikk for å styre og sikre sine leveranser, og med dette for øyet har selskapet opparbeidet seg en av de mest varierte porteføljene i Europa. Et datterselskap av GDF SUEZ og Société Générale, Gaselys, sørger for tilgang til energihandelsmarkeder, risikostyring og verdioptimaliseringsløsninger for alle aktører langs energikjeden. GDF SUEZ har det største transportnettverket for gass i Europa. GRTgaz, et heleid men selvstendig datterselskap av GFD SUEZ, opererer og selger kapasitet. Gruppen administrerer også transportnettverk i Tyskland, og eier andeler i transportnettverk i Østerrike, Slovakia og Belgia. LNG utgjør en strategisk prioritet for gruppen. Den bidrar til å diversifisere og sikre forsyningen av naturgass i Europa. GDF SUEZs samlede lagringskapasitet for gass i Europa utgjør rundt 0 prosent av Europas samlede gasslagringskapasitet. I Frankrike styrer GrDF, et datterselskap i GDF SUEZ-gruppen, Europas lengste distribusjonsnett. GDF SUEZ er aktiv innen transport av elektrisitet i Belgia via en eierandel i Elia, organet som står for styringen av Belgias høyspenningsnett. GDF SUEZ er Europas fremste leverandør av energitjenester. GDF SUEZ tilbyr sine privat- og bedriftskunder så vel som lokale myndigheter energi- og miljøløsninger som er effektive og bærekraftige takket være den kunnskap og erfaring som finnes i de ulike enhetene, samt vårt omfattende europeiske nettverk. GDF SUEZ leverer tekniske konsulenttjenester som dekker hele livssyklusen for elektrisitet, atomkraft, gass og andre industrianlegg og infrastrukturer over hele verden. Gruppen utformer, produserer, opererer og styrer elektrotekniske og mekaniske anlegg og klimakontrollanlegg og anvender industrielle vedlikeholdsløsninger. GDF SUEZ utformer og implementerer også løsninger for optimalisering av energiforbruket ved å integrere produksjon og distribusjon av slik energi. SUEZ Environnement og dets datterselskaper har engasjert seg i den daglige utfordringen med å bevare ressurser og verne økosystemer ved å levere innovative løsninger til millioner av mennesker og industri innen områdene drikkevann, spillvannsbehandling og avfallshåndtering. I vannsektoren omfatter SUEZ Environnements operasjoner oppsamling, behandling og distribusjon av drikkevann, oppsamling og rensing av privat vann og industrivann, og biologisk behandling og energiutvikling av slam fra kloakkanlegg. I avfallssektoren sørger SUEZ Environnement for innsamling av alle typer avfall (unntatt radioaktivt), utskillelse og midlertidig behandling av avfall, samt resirkulering, energigjenvinning og fjerning av restavfall gjennom forbrenning eller deponering Salg av naturgass 008 Gaz Pr type Gaz de kunde France de France Group Group Side Side Graf Graf nr nr Totalt salg av naturgass: 9 Twh side side gml gml rapport rapport private husholdninger (5%) offentlig distribusjon (%) kontrakter til markedspris (5%) regulert tariff (8%) Geografisk fordeling av leveranseporteføljen Naturgass og flytende hydrokarboner Gaz Gaz de France de France Group Group Side Side Graf Graf nr nr side side gml gml rapport rapport Totale leveranser 007: 909 milliarder Kwh 5 Norge (%) nederland (5%) russland (%) midtøsten og asia* (%) algerie (%) trinidad og tobago (8%) egypt (6%) andre (5%) storbritannia (%) Libya (%) nord-amerika: 5.00 ansatte 5,0 milliarder inntekter 008 sør-amerika:.050 ansatte,6 milliarder inntekter 008 Afrika: europa: 8.90 ansatte 7, milliarder inntekter ansatte 0,8 milliarder inntekter 008 frankrike: ansatte milliarder inntekter 008 asia & stillehavet: 6.00 ansatte, milliarder inntekter 008 belgia: ansatte 0,5 milliarder inntekter 008 * inkludert kommersielle arrangementer

8 Fusjonen mellom GDF og SUEZ En fusjon mellom to verdensledere innen energi Fra. januar 009 er vårt selskapsnavn endret til GDF SUEZ E&P Norge. Vi er fremdeles de samme menneskene med samme engasjement og drivkraft, og med de samme ambisjonene. Men vi er også en selvstendig del av et større bilde. +5 GDF+ SUEZ Paris, 7. februar 006: Styret i Suez og styret i Gaz de France godkjente en vennligsinnet sammenslåing av de to gruppene. Fusjonen ble godkjent av EU høsten 006 og ble fullført i juli 008. SUEZ, et internasjonalt industrikonsern, konstruerte bære - kraftige og nyskapende løsninger for styring av offentlige tjenester i samarbeid med myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner. Konsernet tok sikte på å ivareta viktige behov for elektrisitet, naturgass, energitjenester, vann og avfallshåndtering. GAZ DE FRANCE var en betydelig energiaktør i Europa. Som den ledende naturgassleverandøren i Europa hadde gruppen mer enn ansatte, et nettosalg på 7.7 millioner i 007, og betjente,7 millioner kunder. Fusjonen mellom de to selskapene har skapt en europeisk leder innen gass og flytende naturgass (LNG) med en sikker, variert og fleksibel portefølje. I et stadig mer energiavhengig Europa vil størrelsen på den nye gruppen gjøre den til en naturlig partner for land med stor produksjon, og vil kunne legge til rette for realiseringen av store energiprosjekter. Den nye gruppen vil fortsatt føre en dynamisk utbyggingspolitikk for sine lete- og produksjonsaktiviteter. De to gruppenes samlede bransje- og handelskunnskap og erfaring innen områder som energi og miljø, vil åpne for en ny enhet som kan konkurrere på like fot med hovedaktørene i et åpent marked til beste for sluttbrukerne. Den nye gruppen har en økonomisk struktur som støtter den ambisiøse strategien om industriell og markedsmessig vekst. GDF SUEZ opererer langs hele energiverdikjeden, i elektrisitet og naturgass, oppstrøms og nedstrøms. Gruppen håndterer innkjøp, produksjon og markedsføring, og er involvert i transport, distribusjon, styring og utvikling av større infrastrukturer for naturgass og elektrisitet. GDF SUEZ er den største selvstendige kraftprodusenten i verden, og står som nummer fem innen produksjon og levering i Europa. Gruppen er den største importøren og kjøperen av flytende naturgass (LNG) i Europa, og er den største kjøperen og leverandøren av naturgass. GDF SUEZ har også det største transportnettverket i Europa, og er den ledende leverandøren av multitekniske tjenester i hele Europa.

9 Aktiviteter 6+7 Gjøa feltutbygging og drift Snøhvit og Barentshavet Norskehavet Nordsjøen Satsningsområder Feltutbygging og drift Gjøa Leting og utbygging Fram / Gjøa-området Leting og utbygging Snøhvit-feltet i Barentshavet Leting og utbygging Norskehavet Gjøa-feltet er GDF SUEZ E&P Norges første operatøransvar for produksjon på den norske kontinentalsokkelen, og forventes å produsere hydrokarboner i mer enn 5 år. StatoilHydro er operatør i utbyggingsfasen, mens GDF SUEZ E&P Norge vil overta operatør-ansvaret ved oppstart av produksjonen som er planlagt til 00. Gjøa er GDF SUEZ E&P Norges første større forpliktelse på veien mot å oppfylle ambisjonen om å bli en betydelig aktør på den norske kontinentalsokkelen. Gjøa vil gjøre det mulig for GDF SUEZ E&P Norge å bygge opp kompetanse innen feltutbygging og drift, og forberede organisasjonen på fremtidige operatøransvar. Fram/Gjøa-området er påvist som et produktivt område av Nordsjøen og kan fremdeles inneholde betydelige funn. GDF SUEZ E&P Norge har sikret seg ytterligere leteareal i Fram/Gjøaområdet. Gjennom denne innsatsen har GDF SUEZ E&P Norge etablert en sterk stilling, og dette vil vi bygge videre på når det gjelder å utforske nye muligheter i området. Som et nytt prosesseringsog transportknutepunkt i området tilbyr Gjøa ekstra kapasitet for tilkopling av nye og eksisterende funn. Snøhvit er det første LNGutbyggingsprosjektet på den norske kontinentalsokkelen med en forventet årlig produksjon på, millioner tonn LNG. Snøhvit-feltet, som i sin helhet består av undervannsinstallasjoner, ligger ca 0 km fra land. Anleggene for gassmottak og -håndtering, foredling for LNG-lagring og lasting på LNG-tankere ligger på Melkøya. Den aller første LNG-lasten fra GDF SUEZ ble hentet ut 5. mars 008. Denne leveransen markerte åpningen av en ny forsyningsrute for LNG som kan levere 700 millioner kubikkmeter gass i løpet av ett år. GDF SUEZ E&P Norge har dedikerte leteressurser til påvisning av ytterligere reserver som kan rettferdiggjøre en fase nr. to av LNG-utbyggingen på Snøhvit. Norskehavet har fremdeles store potensielle volumer av uoppdagede ressurser. I partnerskap med andre operatørselskaper påtar GDF SUEZ E&P Norge seg et omfattende leteprogram i området. Njord-feltet i Norskehavet er allerede en viktig bidragsyter til GDF SUEZ E&P Norges totale oljeproduksjon. Eksport av gass fra Njord startet i desember 007. Nye funn i nærheten av Njord-feltet kan generere nye utbyggingsmuligheter som også kan gagne levetiden på Njord-feltet og anleggene der.

10 Gjøa-utbyggingen Alle de fem brønnrammene har blitt installert offshore, og det ble gjort forberedelser til boring av produksjonsbrønner mot slutten av året. 5 gjøa 8+9 lisenspartnere gjøa 5 GDF SUEZ E&P NORGE (0%) petoro (0%) statoilhydro (0%) shell (%) rwe-dea (8%) Plassering gjøa ligger i blokkene 5/9 og 6/7, ca 70 km nord for troll og 5 km utenfor den norske vestkysten % 00 Oppdaget av Norsk Hydro GDF SUEZ E&P Norge overtar en eierandel i feltet andel eies av GDF SUEZ E&P Norge Avtale om felles operatørskap med Statoil etablert Prosjektutbygging med klare mål Siden byggingen av Gjøa-anlegget er godt i gang flere steder i Norge og i utlandet, har operatøren og lisenspartnerne satt fokus på sikkerhet, med ingen dødsulykker, ulykker eller personskader som et uttalt mål. Mot slutten av året ble boreriggen Transocean Searcher mobilisert for å starte det -brønns boreprogrammet. Planlagt produksjonstart er oktober 00. Utbyggingsplanen innebærer at de StatoilHydro-opererte gass-/kondensatfeltene Vega og Vega Sør skal tilknyttes Gjøa-plattformen. Utbyggingskonsept verdiskaping Den valgte konseptløsningen og produksjonsstrategien vil maksimere verdien av Gjøas ressurser, og samtidig redusere risikoen. Utbyggingskonseptet for Gjøa-ressursene består av x- slissers brønnrammer og én satelittbrønn, tilkoblet en halvt nedsenkbar produksjonsenhet med fulle prosesseringsfunksjoner. Eksporten av stabilisert olje er planlagt gjennom en ny 5 km lang rørledning tilknyttet rørledningen som går fra Troll C-plattformen til råoljeterminalen på Mongstad (rørledningssystemet TOR). Eksport av rikgass er planlagt gjennom en ny 0 km lang rørledning tilknyttet det britiske rørledningssystemet FLAGS, som ender i St. Fergus gassterminal i Skottland. GDF SUEZs egenproduserte gass vil bli solgt på ilandføringsstedet i Storbritannia. Gjøa-reservoaret vil bli utbygget med enkelt trykkfall. Injisering av enten gass eller vann for å opprettholde trykket kan muligens øke utvinningen, men har ennå ikke vist seg å være kostnadseffektivt. Strøm til feltinstallasjonene vil stort sett komme fra landbasert kraftforsyning på Mongstad. Denne løsningen ble valgt ut fra en betydelig reduksjon i utslippsnivåene for CO og NOx, lavere kostnader, bedre inntjening, redusert støynivå og mindre drivstofforbruk noe som er i tråd med den miljøprofilen vi ønsker å opprettholde som fremtidig operatør på Gjøa. Områdeløsning et nytt knutepunkt i Nordsjøen Gjøa har åpnet et nytt område av Nordsjøen for olje- og gassproduksjon. Den koordinerte utbyggingen av Vega- og Gjøafeltene gir partnerselskapene gjensidige fordeler, i tillegg til å møte kravene fra myndighetene om å optimalisere den totale produksjonen fra området. Strategisk plassering av Gjøas produksjonsanlegg som et sentralt knutepunkt i området, som kan tilby ledig væskekapasitet når Gjøas oljeproduksjon går nedover og ekstra gasskapasitet når Vega går av platå, er en stor fordel for GDF SUEZ som en stor aksjonær og fremtidig operatør av Gjøa og som en partner i nærliggende produksjonslisenser. Gjøa-partnerne og andre interessegrupper har også innsett fordelen av dette. Det faktum at det finnes infrastruktur kombinert med anlegg med ekstra prosesseringskapasitet, vil være en stor fordel med tanke på ytterligere leting og utbygging i området.

11 Gjøa driftsforberedelser 008 var året da våre driftsstrategier og planer ble satt ut i livet. Styringssystemer og spesialiserte dataverktøy er under utvikling Planlagt oppstart av produksjon milliarder NOK beregnet total investering i feltet milliarder Sm gass er estimerte reserver millioner fat olje og kondensat er estimerte reserver Driftskonseptet for Gjøa er basert på GDF SUEZs kjernekompetanse, supplert med kompetanse og personell fra en eller flere driftsstøtteleverandører. Den viktigste driftsstøttekontrakten ble tildelt IKM-gruppen i Stavanger tidlig på året. Rekruttering av egne ansatte fortsatte også utover i året, og i begynnelsen av 009 hadde vi rekruttert ca 75 prosent av de ansatte som skal være på plass når vi er i full drift. Driftspersonellet er involvert i alle aspekter av prosjektet der de kan bidra til å forbedre anleggenes driftsog vedlikeholdsevne. GDF SUEZ E&P Norges ansatte er involvert i ferdigstillelsen av skroget ved Samsung i Korea, byggingen av boligkvarteret ved LMT på Stord, ferdigstillelse og oppstartsforberedelser ved Aker Solutions i Oslo, samt fabrikasjonen og utprøvingen av havbunnssystemene ved FMC på Kongsberg. Arbeidet med driftsforberedelser omfatter utvikling av arbeidsprosesser og verktøy for drift. Utvikling av kompetansestyringssystem og opplæring gjøres av GDF SUEZ E&P Norge i samarbeid med en leverandør. Vedlikeholdsstyring Vi nådde en viktig milepæl da kontrakten for det datastyrte vedlikeholdsstyringssystemet og et tilhørende teknisk databibliotek ble tildelt i november 008. I tillegg til hydrokarbonstyringssystemene, er dette kjerneverktøy for å opprettholde integriteten i alle systemer og alt utstyr på Gjøa. Det vil ha grensesnitt til mange andre av selskapets styrings- og støttesystemer, og en egen gruppe arbeider for tiden med å konfigurere systemene slik at de passer til driften på Gjøa. Integrasjon av det tekniske biblioteksystemet gir et verktøy for øyeblikkelig oppdatering av anleggsdata. Målet er å ha systemene klare til bruk høsten 009. Overlevering av operatøransvar Den planlagte dato for overlevering av operatøransvaret fra StatoilHydro til GDF SUEZ E&P Norge er. oktober 00. I god tid før dette skal alle forberedelser til drift være fullført alt personell ansatt og opplært, alle prosedyrer og styrende dokumenter utarbeidet og forstått, og alle kontrakter i forbindelse med driftstjenester tildelt. Det er utarbeidet et strategidokument for å sikre en trinnvis og kontrollert overleveringsprosess. Dette er organisert i arbeidsgrupper med representanter fra hvert selskap. Det blir utarbeidet sjekklister og protokoller for hvert angitt område. En koordineringsgruppe leder og rapporterer om fremdriften i denne overføringsprosessen. Integrerte operasjoner (IO) Tilgang til sanntidsdata forbedrer beslutningsprosessene. Samarbeid på tvers av geografiske skillelinjer fremmer gruppearbeid i en større sammenheng, og sørger for en felles forståelse av driftsutfordringer. Dette er noen av fordelene som man forventer å få gjennom Integrerte operasjoner. Gjøa har ambisjoner om å bli ledende når det gjelder å innlemme IO i utbyggingen av et nytt felt, og vi har implementert den beste teknologien som er å få på markedet for å nå dette målet. Installasjon og igangkjøring av samarbeidsrom er fullført ved Sandnes-kontoret, og dette arbeidet er også i gang i Gjøas boligkvarter. Basen i Florø vil også ha et slikt rom i kontorene som skal bygges i 009. Tilstandsovervåkingssystemene gjelder ikke lenger bare roterende maskineri, men nå også viktige ventiler og statisk utstyr og prosesselementer. Det er valgt IT- løsninger som har trådløs forbindelse mellom programvare og datakilder. Dette gjør det mulig å utvide tilstandsovervåkingen slik at de innlemmer intelligent overvåking av komplekse prosesselementer.

12 Snøhvit og Barentshavet Den aller første LNG-lasten som GDF SUEZ tok ut fra Snøhvit 5. mars 008 var en milepæl for selskapet. 5 6 snøhvit + lisenspartnere snøhvit 5 6 GDF SUEZ E&P NORGE (%) statoilhydro (.5%) petoro (0%) total (8.%) amerada hess (.6%) RWE-DEA (.8%) Plassering snøhvit-feltet ligger ca 0 km fra melkøya,hammerfest %, Snøhvit-feltet oppdaget via brønn 7/- GDF SUEZ E&P Norge blir med i prosjektet andel eies av GDF SUEZ E&P Norge millioner tonn LNG vil bli produsert årlig Snøhvits LNG-anlegg Flere tekniske utfordringer førte til store nedstenginger av LNGanlegget i første halvår 008. I tillegg førte begrensninger i annet utstyr til at anleggskapasiteten ble nedsatt til 60 prosent av designkapasiteten. Modifiseringer og opprensningsoperasjoner som ble utført under en revisjonsstans sommeren 008 økte kapasiteten til over 80 prosent. Etter å ha skiftet ut to defekte varmevekslere og foretatt rengjøring av annet utstyr, økte kapasiteten til over 90 prosent. I løpet av 008 har det blitt utført omfattende arbeid i lisensen for å finne en endelig reparasjonsløsning som vil gi anlegget konstruksjonskapasitet og soliditet. GDF SUEZ har vært aktivt engasjert i dette arbeidet, og man forventer å få en endelig beslutning tidlig i mars vedrørende reparasjoner i 009. GDF SUEZ første LNG-last forlot Snøhvit 5. mars. Denne første lasten markerte åpningen av en ny forsyningsrute for LNG som kan tilføre 700 millioner kubikkmeter gass på ett år. GDF SUEZ hentet ut totalt tre LNG-laster i 008. Offshore-anlegg Feltytelsen er i henhold til planen. Sen oppstart av Snøhvit og redusert produksjonsnivå har ført til at oppstarten av Albatross er utsatt fra 008 til 009. Tog II Fremdriften av Tog II har blitt forsinket på grunn av dårlige resultater i avgrensingsbrønnene på både Askeladd Beta og Tornerose. Studiene av mindre tog-størrelser fortsetter, og planen er å fastslå gjennomførbarheten innen utgangen av 009. Leting i Barentshavet Barentshavet er et av kjerneområdene for GDF SUEZ E&P Norge, og letingen fortsetter med tanke på å utvide vår portefølje. I 008 ble vi tildelt en prosent eierandel i PL8B og PL88 sammen med Snøhvitpartnerne i TFO 007. GDF SUEZ E&P Norge deltok i tre lete- og avgrensningsbrønner i Barentshavet i 008. I PL0C der GDF SUEZ E&P Norge har en prosent eierandel, ble det boret to avgrensningsbrønner, 7/-S og 7/-A, for å avgrense Tornerose-funnet som først ble påvist av brønn 7/6- allerede i 987. Brønnene ligger 0 km nordvest for Hammerfest. Brønnene påviste reservoar-utvikling i triasbergarter, men begge brønnene var tørre. Arenaria-prospektet i PL9 der GDF SUEZ E&P Norge har en 0 prosent eierandel, ligger ca 60 km nord for Nordkapp. Lisensen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 006. Brønn 7/6- påviste gass i strata fra midtre trias med dårlig reservoarkvalitet.

13 Norskehavet God reservoarytelse med høyt produksjonsnivå og en ny borekampanje der den første brønnen traff udrenert olje var noen av høydepunktene dette året. 5 6 lisenspartnere njord 5 6 GDF SUEZ E&P NORGE (0%) E.ON RuHrgas (0%) statoilhydro (0%) exxon mobil (0%) petoro (7.5%) endeavour (.5%) Plassering njord Njord-feltet er plassert 0 km nordvest for kristiansund og 0 km vest for draugen % 007 Produksjonsoppstart på Njord GDF SUEZ E&P Norge overtar en eierandel i Njord-feltet andel eies av GDF SUEZ E&P Norge Oppstart av Njord gasseksportprosjekt Njord Njord-feltet ligger i blokkene 607/7 og 607/0, rundt 0 km nordvest for Kristiansund og 0 km vest for Draugen-feltet. Njord-feltet er utbygd med havbunnsbrønner tilkoplet det halvt nedsenkbare bore- og produksjonsanlegget Njord A. Oljen blir lagret og losset fra lagringsfartøyet Njord B til tankere for transport til markedet. Njord er et nøkkelfelt i GDF SUEZ E&P Norges portefølje og ett av våre tre produserende felt. Njord bidro med en samlet oljeproduksjon på,9 millioner fat oljeekvivalenter i 008, noe som utgjorde 6 prosent av selskapets samlede produksjon. Den gjennomsnittlige daglige netto oljeproduksjonen for GDF SUEZ fra dette feltet var ca 00 fat per døgn over budsjett pga. god reservoarytelse. En ny borekampanje startet i 008, og i midten av desember viste den første brønnen (A-8A) en god førsteutvinning fra et ikke uttømt reservoar. Arbeidet startet på den andre brønnen ved utgangen av året. Nordvestflanken Nordvestflanken omfattet opprinnelig et gass-/kondensatfunn, B-strukturen, ca 6 km nordvest for Njord. I 007 ble det boret en brønn med både et letemål i den nærliggende A-strukturen og et avgrensningsmål i B- strukturen. Letebrønnen var vellykket, og A-strukturen ble bekreftet som et funn med liknende ressurs- potensial som B-strukturen. Den nåværende planen tar sikte på å velge et konsept innen midten av 009, og å innlevere plan for utvikling og drift (PUD) innen utgangen av 009. Leting i Norskehavet I 008 deltok GDF SUEZ E&P Norge i fire lete- og avgrensningsbrønner i Norskehavet. Galtvort-prospektet i PL8, der GDF SUEZ E&P Norge eier 0 prosent, ligger 0 km nordøst for Njord-feltet og 9 km nordvest for Draugen-feltet i Norskehavet. Galtvort-prospektet ble boret i første halvår av 008, og påviste gass i sandstein fra tidlig- til mellomjura. Brønnene 607/8-S og 607/8-A (sidesteg) gjennomboret to ulike segmenter av Galtvort-strukturen. Totalstørrelsen på funnet er estimert til - milliarder Sm utvinnbar gass. Nå vurderer rettighetshaverne størrelsen på funnet på nytt, før man ser på eventuelle utbyggingsløsninger. Noatun-prospektet i PL07, der GDF SUEZ E&P Norge eier 0 prosent, ligger 6 km nord for Njord-feltet. Det ble gjort et gass-/kondensatfunn høsten 008 i brønn 607/7-8 i reservoarer fra mellom- til senjura. Obelix-prospektet i PL8, der GDF SUEZ E&P Norge eier 0 prosent, ligger 55 km vest av Brønnøysund. Formålet med 6605/--brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra senkritt. Man traff på bergarter med god reservoarkvalitet fra senkritt, men resultatene fra brønnen var negative. En avtale om overtakelse av en andel på 0 prosent i PL6 fra Norske Shell ble signert. Operatøransvar i PL69 Tidlig i 008 ble GDF SUEZ E&P Norge tildelt en andel på 70 prosent og operatøransvar for PL69 sammen med partneren Discover Petroleum i TFO 007. Arbeids programmet forutsetter boring av en brønn innen to år etter tildelingen. For å oppfylle denne forpliktelsen sikret vi oss en rigg gjennom en trinnvis overdragelsesavtale og overføring av en andel på 5 prosent til Aker Exploration. GDF SUEZ har nå en andel på 5,5 prosent i lisensen. I august 008 fikk vi en vellykket borestedsundersøkelse ved hjelp av fartøyet M/S Birkeland fra FUGRO SURVEY uten noen HMS-hendelser eller ulykker. Leteboring er planlagt for sommeren 009 med riggen Aker Barents. TFO 008 GDF SUEZ E&P Norge fokuserte på områdene nær Njord, og dette førte i januar 009 til tildelingen av lisensene PL07B og PL07C som partner med en andel på 0 prosent.

14 Nordsjøen Borekampanjen på Fram Øst var vellykket og produksjonsresultatet var godt over budsjett. gjøa fram 6+7 lisenspartnere fram GDF SUEZ E&P NORGE (5%) statoilhydro (5%) exxon mobil (5%) idemitsu (5%) gudrun Plassering fram-feltet ligger 0 km nord for troll. Gudrun ligger ca 0 km nord for sleipner-området %, GDF SUEZ E&P Norge erverver eierandeler i Fram-feltet Produksjonsoppstart på Fram Vest andel eies av GDF SUEZ E&P Norge i Fram-feltet millioner foe egenproduksjon på Fram i 008 Fram Fram er et nøkkelfelt i GDF SUEZ E&P Norges portefølje. Produksjonen fra Fram-feltet bidro med en samlet oljeproduksjon på, millioner fat oljeekvivalenter i 008, noe som utgjorde prosent av den totale produksjonen i vårt selskap. Gjennomsnittlig oljeproduksjon for GDF SUEZ fra dette feltet var 95 fat pr døgn et jevnt produksjonsresultat over budsjett. Fra. oktober økte Fram også gasseksporten fra 0,77 millioner Sm i døgnet til, millioner Sm i døgnet. Fase av Fram-utbyggingen, Fram Øst, tilførte produksjon fra tre nye brønner i 008. Den siste brønnen, B-, ble ferdig. desember. Vega Sør Vega Sør ligger ca. 0 km nordnordvest for Fram-feltet, i blokk 5/, og vil bli utbygget sammen med Vega-feltet. Vega og Vega Sør vil bli bygget ut med tre undersjøiske brønnrammer med to produksjonsbrønner i hver, tilknyttet Gjøa-plattformen. Vega og Vega Sør vil ha tilgang til felles produksjons- og eksportanlegg på Gjøa gjennom en tilkoplings- og prosesseringsavtale. Produksjonen er planlagt å starte i oktober 00. Astero Det lovende oljefunnet Astero (PL090B) som ble gjort i 005 i Fram-området, ble avgrenset i 006. Partnerne stiller seg positive til å fortsette mot en kommersiell utbygging av dette funnet. Nåværende plan går ut på å fastsette utbyggingskonseptet innen 00, og starte produksjonen i slutten av 0. Gudrun Konseptvalg (DG) ble gjort ved årsskiftet for utbygging av lettolje-/gasskondensatfunnet Gudrun (PL05) med en enkel prosesseringsplattform knyttet til Sleiper ca 50 km lenger sør. Den nåværende planen går ut på å innlevere plan for utbygging og drift (PUD) innen utgangen av 009. Produksjonen er forventet å starte i. kvartal 0. Lettoljefunnet Sigrun, ca 0 km fra Gudrun, vil også bli omfattet av utbyggingsplanen som en havbunnstilkopling til Gudrun. Utbyggingen vil i fremtiden også ha fleksibilitet nok til å inkludere Brynhild-prospektet (PL87), som ligger ved siden av Gudrunlisensen. Det forventes boring av Brynhild-prospektet i 00, og forutsatt funn kan det utbygges fra Gudrun-plattformen. Leting i Nordsjøen Gjøa-Fram-området er fremdeles et av kjerneområdene for GDF SUEZ E&P Norge, og letingen med henblikk på å utvide vår portefølje i området har fortsatt. I 008 ble vi tildelt en 0 prosent eierandel i PL5B sammen med Gjøa-partnerne i TFO 007. Boringen av C-øst-prospektet i PL090, der GDF SUEZ E&P Norge har 5 prosent eierandel, ble sluttført i januar 008. Brønnen påviste olje og gass i sandstein fra midtre jura. Funnet forventes å bli utbygget via Fram-anleggene. Marsvin-prospektet i PL89, der GDF SUEZ E&P Norge har 6 prosent eierandel, ligger km øst for Trym-feltet i nærheten av dansk sektor. Prospektet ble boret høsten 008, og brønn /7-7 viste et negativt resultat. I denne lisensen solgte GDF SUEZ E&P Norge seg ned fra 0 til 6 prosent til Faroe Petroleum Norge med virkning fra. januar 008. Operatøransvar i PLS På ettersommeren 008 ble det levert en D-seismikkundersøkelse som ble gjort for lisensen i 007. Med utgangspunkt i disse dataene ble det besluttet å søke om ett års forlengelse av den første lisensperioden, noe som utsetter drill-or-drop -beslutningen til februar 00.

15 Bærekraftig utvikling 8+9 / 9 En strategi som bygger på bærekraftig utvikling Motarbeide klimaendringer og bekjempe forurensing, samt å finne en genuin miljøvennlig tilnærming til vekst ved å endre ikke bare produksjonsmetodene, men også vår innstilling og våre forbruksvaner er noen av prioriteringene som styreformann Gérard Mestrallet har satt for GDF SUEZ-gruppen. Det er gjennom en strategi tuftet på bærekraftig utvikling at GDF SUEZ-gruppen søker å forene sine ulike ambisjoner: ytelse og miljø, konkurranseevne og fellesskap, lønnsomhet og samfunnsengasjement. Denne dialogen er et styringsverktøy i seg selv, og gir innspill til gruppens og datterselskapenes tiltaksplaner for bærekraftig utvikling. Når det gjelder bærekraftig utvikling omfatter gruppens prioriteringer: å besvare dagens og morgendagens store energiutfordringer ved å styre energiforbruket og fremme nyskaping omsette verdier for bærekraftig utvikling til praksis og kultur innarbeide bærekraftig utvikling i salgstilbudene til beste for kundene utarbeide ansvarlig personal- og lederpraksis for hele gruppen verne miljøet fungere som et sosialt ansvarlig selskap, spesielt ved å spille en aktiv rolle i regional utvikling I sin tilnærming til bærekraftig utvikling fokuserer GDF SUEZ på å lytte til sine lokale samarbeidspartnere og å ha en åpen kommunikasjon med alle sine interessegrupper ansatte, aksjonærer, kunder, samfunnet, frivillige organisasjoner og politiske myndigheter. De viktigste målene er: å skape tillit som grunnlag for samhandling å forene alle parters behov og begrensninger å skape verdier i alle ledd å dele kompetanse med våre partnere Helse, miljø og sikkerhet en grunnstein i vår kultur Mest attraktive arbeidsgiver innen olje og gass høye ambisjoner GDF SUEZ E&P Norges HMS-ambisjon er null hendelser. Alt arbeid som utføres på HMS-området skal støtte denne ambisjonen. For å kunne nå dette målet tror vi at det er viktig å fokusere på alle de tre elementene innen HMS helse, miljø og sikkerhet. Vi mener også at vi må ha en helhetlig tilnærming til HMS fordi vi vet at helheten er mer enn summen av delene. Ved å implementere denne tilnærmingen i måten vi arbeider på, kan vi sammen utvikle en kultur som bygger på HMS. Våre fokusområder for HMS i 008 var systemer og forskrifter, teknologi og drift, sosiale relasjoner og nettverk, samspill og arbeidsprosesser, verdier, holdninger og kompetanse. prestisjefylt pris GDF SUEZ E&P Norge ble kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver innen olje og gass i den første årlige arbeidsgiverunder søkelsen i 008. Prisen var basert på resultatene fra rekrutteringsselskapet Scoutings årlige arbeidsgiverundersøkelse, som har samlet tilbakemeldinger fra.000 ledere og overordnet personell i 68 olje- og gasselskaper i Norge. Målgruppen og spørsmålene som ble brukt gjør under søkelsen enestående i sitt slag, også internasjonalt. GDF SUEZ E&P Norge ble rangert som den mest attraktive arbeidsgiveren i undersøkelsen. Selskapet ekspanderer, og dette gir de ansatte i GDF SUEZ E&P Norge en mengde interessante og utfordrende oppgaver, fastslo Scouting da resultatene ble offentliggjort.

16 Samfunnsengasjement 0+ Et positivt samarbeid: Den Norske Turistforening Det positive samarbeidet som ble opprettet med Den Norske Turistforening og Stavanger Turistforening (STF) i 00 fortsatte i 008. Preikestolen Basecamp: Byggingen av Preikestolen Basecamp i nærheten av Preikestolen ble påbegynt. Her kan man tilbringe natten i et tre, slå leir hengende i en fjellvegg eller sove ved en innsjø. Preikestolen Basecamp åpnet i april 009, og hver enkelt leir tilbyr frilufts aktiviteter som er tilpasset beliggenheten. Grensesømmen: Et annet viktig prosjekt har vært å forbinde turstien langs den norsk-svenske grensen, kjent som Grensesømmen, til det europeiske løypenettet E. Det er også gjort forberedelser til merking og oppgradering av ruten gjennom Finnmark. Turplanleggeren: Utarbeidelsen av en turplanlegger på internett, Turplanleggeren, fortsatte i 008. Sportsaktiviteter for barn og ungdom Europeisk kulturhovedstad 008 FTIF Florø Turn & Idrettsforening I 008 inngikk GDF SUEZ E&P Norge en sponsoravtale med Florø Turn & Idrettsforening. Avtalen fokuserte på friidrettsaktiviteter for barn og ungdom. Klubben har totalt rundt 900 medlemmer. Et spesielt friidrettskurs for barn er satt i gang om ettermiddagene. Flere idrettsarrangementer, som Floramila, Rett Vest og Floraleikane, har blitt organisert med støtte fra GDF SUEZ E&P Norge. Alle NM-lagene fra Florø Turn & Idrettsforening konkurrerte under navnet Gaz de France Team Florø, og hentet hjem totalt medaljer fra fem forskjellige mesterskap. FTIF ble nummer tre i norgesmesterskapene for ungdom i 008. GDF SUEZs Gjøa-base vil ligge i Florø, og gjennom Florø Turn & Idrettsforening ønsker vi å bidra til positive aktiviteter for ungdom i lokalsamfunnet. GDF SUEZ er også en langsiktig sponsor for friidrettsutøvere i Frankrike. fredens ansikt studentprosjekt Stavanger-regionen var europeisk kulturhovedstad i 008. Stavanger008 presenterte mer enn 60 prosjekter med mer enn 00 arrangementer som samlet rundt to millioner deltakere. Stavanger008-prosjektet Fredens Ansikt var basert på GDF SUEZs samling av Nobel Fredsprisvinner-portretter tatt at den anerkjente fotografen Micheline Pelletier. Elever fra Stavanger Katedralskole, Kongsgård videregående skole, studerte prisvinnernes arbeid, arrangerte en utstilling av portrettene og viste de besøkende rundt. I tillegg ble det holdt foredrag, presentasjoner og kunstneriske opptredener i forbindelse med åpningen av utstillingen.

17 Vårt team Våre ansatte pr februar 009 Management HSE&Q exploration finance & admin. human resources asset Management M hse&q M Brit Jorunn Marker (97) HR Advisor Chris Gates (95) Contracts Manager Mary Høvring (966) Business Analyst Eirik Matre (98) Controller Erling Kindem (96) Asset Leader Tom K. Steinskog (95) Adv. Field Dev. / R&D Coord. Marianne Førland (965) Technical Sup. Coordinator Tove Thorsnes (955) Senior Geologist Terje Overvik (95) Managing Director Eva Fagernes (970) HSE&Q Manager Aina Skretting Østrått (967) HR Advisor Tore Jan Landmark (956) Office Facility Manager Anne Selbæk (96) SAP Controller Juliette Bou (970) Controller Carl Otto Houge (96) Asset Leader Kjell Y. Buer (956) Principal Geologist Cecile Damstra (956) Principal Geophysicist Wim Lekens (978) Geologist Arnaud Berthet (97) Advisor - Special Projects Anne Blomberg (976) Communication / PR advisor Kari Samnøen (958) Adm. Coord / HR Advisor Kai Solheim (976) Senior HSE&Q Engineer human resources Magnar Støle (96) HR Manager finance & admin. Johannes Finborud (95) Finance & Adm. Manager Sigurd Helgesen (955) Tax Manager Knut-Olaf Rusten (965) ICT Manager Gaute Barstad (967) ICT Service Manager Johan Bjerka (97) Business Analyst Tone Lise Pedersen (975) Controller Eirik Sørensen (976) Joint Venture Controller Randi Følgesvold (96) Controller Nina E. Grundetjern (96) Sr. Adm. Secretary Renate Horpestad (98) Adm. Secretary asset Geir Pettersen (97) Project Manager Olivier Gorieu (97) LNG Expert Hilde Ådland (967) Senior Facilities Engineer exploration Tina R. Olsen (967) Exploration Manager Paul Milner (96) Area Exploration Leader Rikkert Moeys (969) Area Exploration Leader Alv Aanestad (950) Senior Geophysicist Nirina Haller (975) Senior Geophysicist René Thränhardt (969) Senior Geologist Magali Romanet (98) Geologist Camilla Støckert (980) Junior Geologist David Grabowski (977) Reservoir Engineer Anne Svendsen (968) HR Advisor Kari Holm (965) Accounting Manager Atle Sonesen (969) Asset Manager Florence Grabowski (978) Reservoir Engineer Raphaël Fillon (976) Area Exploration Leader Jörgen Samuelsson (967) Senior Geologist Jan Willem Achterberg (96) Subsurface D.M. Coord.

18 gas & commercial operations gas & commercial operations M Kick Sterkman (968) Offshore Inst. Manager Nils Martin Bakka (965) Op / Maint. Team Leader Erik Winge (977) Cost and Planning Engineer Wouter Hazebelt (96) Senior Reservoir Geologist Geir-Helge Hansen (968) Senior Electrical Engineer Bjørn Hereid (959) Material Coordinator Tom Borger Nielsen (958) Joakim Borgen (97) Karel H. Schothorst (960) Gas & Commercial Mgr Kjell Arne Abrahamsen (950) Commercial Lead David Gazel (97) Lead Sales Eirik Vestersjø (967) Lead Transport and Infrastr. Kjell Ola Jørgensen (96) Operations Manager Steffi Baltrusch (96) Project Manager IO Rebecca R. Christensen (955) Technical Manager Sigbjørn Kalvenes (95) Subsurface Manager Oddvar Aarberg (957) Log. & Base Mgr. - Florø Arild Jåsund (96) Offshore Inst. Manager Per Langhaug (956) Offshore Inst. Manager John Winterstø (965) Offshore Inst. Manager Pål Hamre (956) Commissioning Manager Bjarte Rimereit (966) Op / Maint. Team Leader Oddgeir Madsen (95) Deck & Marine Team Leader Ørjan Midttveit (969) Deck & Marine Team Leader Årstein Bringsvor (967) Team Leader Auto / El / Tele Bente Brinchmann (967) Health & W.E. Team Leader Arne Crogh (967) Senior Production Engineer Siv Kirstin Borgersen (96) Senior Production Engineer Olav Dolonen (96) Senior Process Engineer Torunn Haugvallstad (96) Senior Reservoir Engineer Steve Bryant (95) Senior Operations Geologist Hans Chr. Rentsch (96) Sr. Structure / Inspection Eng. Matthew G. Reppert (96) Senior Petrophysicist Jochen Rappke (96) Sr. Geologist / Geophysicist Tommy Andreassen (965) Senior Drilling / Compl. Eng. Tom Baug (966) Purchasing / Log. Coord. Arne Bekkeheien (977) Maintenance Engineer Raju Pakalapati (978) Process Engineer Jone Harestad (97) Operation Engineer Jone Aase (96) Op. Technician / D CAD resp. Dagfinn Ommundsen (957) Vidar Mostrøm (958) Ove Lid (968) Trond Myklebust (97) Petter Holm (96) Jan Rune Kalsvik (966) Åse Bleie (98) Ingrunn Frette (978) Martha Viste (97) Stig Erling Sande (96) Aimée L. Øyborg (985) Rune Dønheim (97) Camille Rossi (98) Marketing Assistant Gerhard V. Sund (965) Drilling / Well Op. Manager Jens Petter Gjærum (96) Op / Maint. Team Leader Torhild S. Jensen (958) Senior Secretary Pierre Olivier (97) Senior Reservoir Engineer Clarence Soosaipillai (96) Senior Subsea Engineer Thorleif Simonsen (97) Metering Engineer Kjersti M. Byrkjeland (977) Håvard H. Johansen (98) Gunnar Løvås (96)

19 Årsberetning 6+7 I 00 overtar GDF SUEZ E&P Norge operatøransvaret på Gjøa, mens det betydningsfulle Gudrun-prosjektet er under planlegging. Sammen med fire nye lisenstildelinger i 008 er alt lagt til rette for en lys fremtid for et selskap som kun har vært til stede i Norge siden 00. Jean-Marie Dauger Jean-Marie Dauger Styreformann Utdannet ved Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Han har arbeidet i gruppen siden 978, og har stillingen som Executive Vice President med ansvaret for Global Gas & LNG. Han er utnevnt til Chevalier de la Légion d Honneur et de l Ordre National du Mérite. Michel Bayle Utdannet ved Ecole Polytechnique og Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Han arbeidet for ulike havnemyndigheter fra 970 til 986. Han var ansatt i gruppen fra 986 til 007, og hatt stillinger som direktør for forskning og utvikling og deretter direktør for leting og produksjon de siste syv år til han gikk av med pensjon i 007. Valérie Duval Utdannet ved Ecole Polytechnique og Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Hun har arbeidet år i farmasøytisk industri og innen strøm og vann/kloakk i Frankrike og i Europa innen økonomi-, controlling- og M&A-avdelinger, før hun begynte i gruppen tidlig i 00 som leder for investorforhold. Siden 005 har hun ledet Economics and Valuation-avdelingen i Global Gas-virksomheten. GDF SUEZ E&P Norge AS er engasjert i leting etter og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Selskapets hovedkontor ligger i Sandnes. Selskapet ble etablert i 00 under navnet Gaz de France Norge AS men har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS med effekt fra. januar 009. Navneendringen kommer som et resultat av sammenslåingen av Gaz de France-gruppen og SUEZ-gruppen i juli 008. I forbindelse med sammenslåingen av de to selskapsgruppene har alle aksjene i GDF SUEZ E&P Norge AS blitt overført fra GDF International SAS til GDF SUEZ E&P International SAS med effekt fra Ved utgangen av 008 bestod selskapets portefølje av lisenser på den norske kontinentalsokkelen inklusive eierandeler i feltene Njord, Fram, Snøhvit, Gjøa og Vega Sør. Selskapet har blitt utpekt som operatør for driftsfasen på Gjøafeltet med planlagt oppstart sent i 00 og er operatør på letelisensene PLS og PL69. Letevirksomhet I 008 deltok selskapet i boringen av seks lete- og avgrensingsbrønner. I oktober 008 deltok selskapet i boringen av letebrønn /7-7 (PL 89) sør i Nordsjøen men brønnen var tørr. Selskapet deltok i boringen av tre brønner i Norskehavet. Letebrønn 607/8 S & A (PL8) ble boret i mai og juni og det ble funnet gass i to separate strukturer. Det er planlagt en ytterligere brønn i den samme lisensen for å finne mer gass som kan bidra til en mulig utbygging av funnet. I september og oktober deltok selskapet i boringen av brønn 607/7 8 & 8A (PL07) hvor det ble funnet gass og kondensat. Funnet ligger 6 kilometer nord for Njord feltet. I desember startet boringen av brønn 6605/- (PL8). Brønnen ble ferdig boret i februar 009 men var tørr. I Barentshavet deltok selskapet i boringen av to brønner. I april og mai ble brønnen 7/ A & S (PL0) boret for å vurdere en mulig utstrekningen av Tornerose i en utestet forkastningsblokk, men brønnen var tørr. Letebrønnen 7/6- ble boret i juni og juli og det ble funnet gass. Det ennå for tidlig å si om funnet er drivverdig. I oktober leverte selskapet søknad i TFO 008 runden og ble tildelt andeler i to lisenser i Njord området. I desember signerte selskapet en avtale med AS Norske Shell om overtagelsen av en 0% andel i PL6 med effekt fra Transaksjonen må godkjennes av myndighetene før den kan fullføres. I juni signerte selskapet en avtale med Aker Exploration AS om salget av 7,5% andel av selskapets 70% andel i PL69. Transaksjonen er godkjent av myndighetene og sikrer bruken av boreriggen Aker Barents til boring av den planlagte brønnen i PL69. Utbygging Utbyggingen av Gjøafeltet går bra. Ved årets slutt var prosjektet,% ferdig og ligger litt etter planen. Nesten 80% av prosjektkostnadene var forpliktet. Ingen større kostnadsoverskridelser har blitt identifisert. Boringen av den første produksjonsbrønnen startet tidlig i januar 009, dager etter planen. Utbyggingen av Vega som også dekker Vega Sør-feltet er 5,% ferdig ved årets slutt, noe etter planen. De kommersielle forhandlingene angående prosessering og transport av olje fra Vega Sør-feltet har blitt forsinket, og ventes nå å starte i mars 009. PUD for oljeutbyggingen på Vega Sør er ventet å bli levert i andre halvdel av 009. I januar 009 godkjente PL05 partnerne den anbefalte utbyggingsløsningen for den mulige utbyggingen av gassog kondensatfeltet Gudrun. Utbyggingsløsningen består av installasjon av en prosessplattform som vil foreta en delvis prosessering av produksjonene oppkobling til Sleipnerplattformen for ytterligere prosessering og eksport av gassen via Gasled-systemet og transport av væske til Kårstøanlegget. Det er forventet at en PUD vil kunne godkjennes før slutten av 009, og at produksjon kan starte i 0. I 008 har det blitt arbeidet med å modne funnet på Njords norvest-flanke til en mulig utbygging. Den nye planen går ut på å godkjenne et utbyggingskonsept før utgangen av september 009 og å sende en PUD til myndighetene før slutten av juni 00. Drift I desember tok boreprogrammet for Fram Øst-utbyggingen slutt da injeksjonsbrønnen B- ble ferdigstillt. Totalt antall brønner på Fram øst og vest er tretten; ni produsenter og fire injeksjonsbrønner. Total produksjon fra Fram-feltet i 008 var, millioner foe eller 9.08 foe per dag som er en økning på 7% fra 007. Dette er et resultat av økt brønnkapasitet fra Fram Øst, og et helt år med gassproduksjon. 90% av Fram-produksjonen er olje. Den totale produksjonen fra Njord-feltet var,9 millioner foe eller.90 foe per dag som er 6% mer enn i 007. Økningen i produksjonene er først og fremst et resultat av et helt år med gassproduksjon. Gassproduksjonen på Njord stod for 76% av den totale produksjonen på Njord i 008. På Snøhvit ble mange av oppstartsproblemene løst i 008. I henhold til den langsiktige planen for forbedringer på Snøhvit som ble laget tidlig i 008 ble deler av varmevekslersystemet byttet ut og kritisk utstyr og maskiner ble reparert eller modifisert. Mot slutten av året etter at det planlagte arbeidet for 008 var avsluttet økte produksjonen og oppetiden betraktelig. Denne positive trenden har fortsatt i 009. Den planlagte utskiftingen av varmevekslere og annet modifiseringsarbeid skal være ferdig i andre halvår 009. Den totale produksjonen på Snøhvit var, millioner foe i 008 eller omlag foe per dag. Omlag 80% av dette var LNG og resten var kondensat og LPG mix. Arbeidsmiljø Selskapet hadde 05 ansatte ved utgangen av året. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 008 har sykefraværet vært,% (0,6% i 007). Arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen vurderes som godt. I henhold til reglene i aksjeloven ble to representanter fra de ansatte valgt inn i selskapets styre våren 008. Under utbyggingen av Gjøa har selskapet et betydelig antall ansatte integrert i StatoilHydros prosjektorganisasjon. Disse vil dekke en rekke viktige oppgaver inklusive områder som reservoar, prosess, boring og brønnteknologi og driftsforberedelser. Ved årets slutt arbeidet 55 ansatte i StatoilHydros prosjektorganisasjon. Selskapet har ikke hatt noen større skader eller ulykker i 008. Likestilling i bedriften Både styret og administrerende direktør er bevisst de samfunnsmessige forventninger og lovmessige krav som selskapet er pålagt i forbindelse med å fremme lik behandling og hindre ulik behandling av kvinner og menn. Det arbeides løpende med å leve opp til disse kravene. Ved utgangen av året var 9 av 05 ansatte kvinner. Ledelsen består av ni personer hvorav tre er kvinner. Det ble ansatt nye medarbeidere i 008 hvorav var kvinner og 9 var menn. Samtlige stillinger

20 Årsberetning 8+9 Rolf Erik Rolfsen Didier Holleaux Anne Svendsen Arild Jåsund Styreformann i CGGVeritas Services (Norway) AS og Wavefield Inseis AS. Medlem av hovedstyret i Technip S.A. Fra 987 til 000 var han administrerende direktør i TOTAL Norge A.S, og fra 999 til 000 var han også administrerende direktør i Fina Exploration Norway. Han har økonomisk utdannelse, og er Ridder av den Franske Æreslegionen. Utdannet fra Ecole Polytechnique og Ecole Nationale Supérieure des Mines. Han har arbeidet i gruppen siden 99 og hatt forskjellige stillinger innen divisjonene for transport, distribusjon og letingproduksjon. Siden mars 007 har han hatt stillingen som direktør for leting og produksjon. Ansatterepresentant, begynte i selskapet i september 007 som personalrådgiver. Hun har arbeidet i personalavdelingene i NC og Saga, og har også arbeidet som opplærings konsulent for det regionale idrettsforbundet. Ansatterepresentant, begynte i selskapet i november 006 som plattformsjef. Han har bygget opp kompetansen sin ved å arbeide på installasjoner som Frigg, Varg og Snorre, der han var driftsleder fra 00 til 006. avlønnes uavhengig av kjønn. Fire ansatte har deltidsarbeid og det er ingen differensiering i arbeidstidsordningene mellom kvinner og menn. Ytre miljø Selskapet er operatør på to letelisenser; PLS og PL69. Det har ikke blitt rapportert noen form for utslipp i forbindelse med operasjoner på disse lisensene. Selskapet er også lisenspartner og har ikke driftsansvar for felt på kontinentalsokkelen. Rapportering av utslipp til luft og vann for de respektive felt gjøres av operatøren for den enkelte lisens. GDF SUEZ E&P Norge AS har til tider oljelaster under transport. Det arbeides aktivt med våre operatører og transportører for å høyne sikkerhetsnivået på felles operasjoner. Finansiell markedsrisiko Selskapets resultat påvirkes vesentlig av svingninger i oljepriser og valutakurser. Selskapets lån er nominert i NOK med flytende rente. Selskapets resultat og finansielle stilling påvirkes således også av endringer i rentemarkedet. GDF SUEZ E&P Norge AS har ingen finansielle instrumenter for å sikre seg mot finansiell markedsrisiko. Risiko i forbindelse med motparts manglende betalingsevne anses som lav, siden selskapets salg hovedsakelig er til konsernselskaper eller andre store konsern. Selskapet har ikke realisert tap på fordringer i løpet av tidligere år. Den totale eksponeringen når det gjelder valutarisiko, renterisiko og prisrisiko blir løpende vurdert sentralt i konsernet som en del av konsernets totale risikovurdering. Eventuelle tiltak blir iverksatt på konsernnivå i henhold til konsernets gjeldende retningslinjer. Finansielle forhold Produksjonen av olje var i 008 på, millioner fat som er en økning på % i forhold til 007. Dette er først og fremst et resultat av en forutsett økning på Fram. Totalt ble det solgt omlag, millioner fat råolje i 008 som var % mer enn i 007. Salget av olje gav inntekter på NOK.7 millioner som var 50% høyere enn i 007. Omsetningen gikk først og fremst opp som en følge av en økning i gjennomsnittlig pris på råoljen, fra USD 75,55 per fat i 007 til USD 0,57 per fat i 008 samt høyere salgsvolum. Selskapet solgte 67 millioner Sm gass inklusive tre laster med Snøhvit LNG i 008. All gass ble solgt til selskap i GDF SUEZ-gruppen og beløp seg totalt til NOK.6 millioner. Økningen i gassalget fra NOK millioner i 007 er først og fremst et resultat av at alle feltene har hatt et helt år med gassproduksjon i 008. Dette er også hovedgrunnen til økningen i salget av kondensat, NGL og LPG mix som beløp seg til NOK 58 millioner i 008 sammenlignet med NOK 50 millioner i 007. Totalt ble det solgt,7 millioner foe av disse produktene i 008. Netto kontantstrøm i 008 fra operasjonelle aktiviteter var NOK.6 millioner, mot NOK.98 millioner i 007. Investeringer i 008 var på NOK.86 millioner mot NOK.8 millioner i 007. Mesteparten av det som ble investert i 008 gikk med til den pågående utbyggingen av Gjøa og Vega Sør-feltene. Selskapets langsiktige gjeld til morselskapet ved slutten av 008 var NOK 8.98 millioner, mot NOK 5.97 millioner i 007. Økningen i langsiktig gjeld er relatert til den pågående utbyggingen av Gjøa og Vega Sør feltene. I desember vedtok selskapets generalforsamling å betale et ekstraordinært utbytte på NOK.00 millioner til aksjonærene. Utbyttet ble betalt ut i desember. Selskapets resultat etter skatt for 008 var på NOK.68 millioner sammenlignet med NOK 508 millioner i 007. Egenkapital etter allokering av foreslått utbytte er på NOK.879 millioner som gir en egenkapitalandel på,6 %. Fri egenkapital ved utgangen av året er på NOK 66 millioner. Regnskapet er satt opp basert. desember 008 /. mars 009 Jean-Marie Jacques Dauger Styreformann Didier Holleaux på forutsetning om fortsatt drift og i henhold til Regnskapslovens - bekrefter styret og administrerende direktør at forutsetningen for dette er til stede. Styret har ikke kjennskap til hendelser av betydning som kan påvirke selskapets resultat eller finansielle posisjon per. desember og som ikke er inkludert i regnskapet. Marie Michel Bayle Arild Jåsund Ansattes representant Styret foreslår at det utbetales følgende utbytte basert på 008 regnskapet: Netto resultat 008 NOK Tilbakeholdt overskudd NOK Utbytte NOK Valérie Duval Anne Svendsen Ansattes representant Rolf Erik Rolfsen Terje Overvik Administrerende direktør

Årsrapport 2007 Gaz de France Norge AS

Årsrapport 2007 Gaz de France Norge AS Årsrapport 007 Gaz de France Norge AS 07 Gaz de France Gaz de France er et ledende, fullt integrert europeisk energiselskap med en mangfoldig leveringsportefølje. Norge er en viktig region for utbygging

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2009 GDF SUEZ E&P Norge AS

Årsrapport 2009 GDF SUEZ E&P Norge AS Årsrapport 2009 GDF SUEZ E&P Norge AS Gjøa-plattformen under konstruksjon SØR-KOREA, SAMSUNG-VERFTET SOMMEREN 2009 TRANSPORT AV BOLIGMUDUL MAI 2009 SAMMENKOPLING AV DEKKMODULER, STORD JULI 2009 FRAKT FRA

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Det norske + Aker Exploration

Det norske + Aker Exploration Det norske + Aker Exploration Fusjonsforslaget Ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2009 1 Agenda Hvorfor fusjonere? Finansiell situasjon Hvordan gjennomføring og struktur 2 Muskler til vekst Tusen

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Presentasjon for første kvartal. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 30. april 2014

Presentasjon for første kvartal. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 30. april 2014 Presentasjon for første kvartal Adm. dir. Karl Johnny Hersvik Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 30. april 2014 Et selskap klart for ytterligere vekst Høydepunkter siden fjerde kvartal Johan Sverdrup

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Norskehavet Status og veien videre

Norskehavet Status og veien videre Norskehavet Status og veien videre Felles Næringslivsdag i samarbeid med Kom Vekst og Sunndal Næringsselskap Torsdag 16. september 2010 Arve Rennemo HMS resultater Drift Nord Alvorlig hendelsesfrekvens

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Gassutvinning og el-produksjon regional involvering og ringvirkninger Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Petro-scenarier

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Vi rekrutterer mennesker til Goliat, og til Hammerfest

Vi rekrutterer mennesker til Goliat, og til Hammerfest Eni E&P, et globalt selskap Eni Norge på norsk sokkel Vårt engasjement i Barentshavet Personelltransport Vi rekrutterer mennesker til Goliat, og til Hammerfest www.goliatinfo.no Trine Lise Bjørvik, Offshore

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden Espen Myhra Disposisjon Utfordringer for letevirksomheten på NCS Tiltak fra myndighetene for å øke leteaktiviteten Sokkelåret 2005 Utfordringer for letevirksomheten

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Dannelsen av et sterkt norsk lete- og produksjonsselskap Kombinert netto produksjon på 84 mill. fat

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Hvordan arbeider Norsk Hydro virtuelt i utbyggingsprosjekter Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Presentasjons struktur Kort presentasjon av Hydro Eksempler på områder med virtuelle

Detaljer

Goliat. Goliat utvikler Finnmark

Goliat. Goliat utvikler Finnmark Goliat Goliat utvikler Finnmark PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør) 65% StatoilHydro ASA 20% Det norske oljeselskap ASA 15% PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør)

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062.

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062. Generell informasjon navn SNØHVIT Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status PRODUCING Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984 Hovedområde Barents sea Hovedforsyningsbase Hammerfest NPDID for felt 2053062 Bilde

Detaljer