MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen PROGRAM:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen PROGRAM: Kl FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet kl FRAMMØTE RINGERIKSKJØKKENET Omvisning/orientering v/leder Liv Ottersen Kl ORDINÆRT MØTE STARTER Orienteringer: Interkommunalt krisesamarbeid v/leder for Krisesenteret Miriam Rasch Ungdomskontakt v/leder for barnevernet Mona Dalen Kl Formannskapssalen er reservert til gruppemøte for Ap, H, V og Krf. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Ståle Skjønhaug Dag Haakon Henriksen Anne Marie Brubråten Anne-Marit Lillestø Erna Skaugrud Frode Østlund Per Askilsrud Ole Johan Andersen Brit Walbækken Bøhler SAKSLISTE NR 5

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /13 13/44 REFERATSAKER 10 24/13 13/1149 DIV. FONTENEHUSET /13 13/1214 STJERNEGRUPPEN RINGERIKE - ÅRSRAPPORT M.M /13 12/2498 ORIENTERING OM ETABLERING AV SOS BARNEBYER 80 27/13 13/1196 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN - ORIENTERING 90 28/13 11/455 TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANEN /13 13/646 UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE /13 13/1169 RINGERIKSBADET - UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID 160 EVENTUELT Ringerike kommune, STÅLE SKJØNHAUG LEDER

3 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Arkivsaksnr.: 13/43 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes.

4 REFERATSAKER Arkivsaksnr.: 13/44 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Forslag til vedtak: Følgende saker tas til orientering: A Møteprotokoll fra ELDRÅDETS møte

5 RINGERIKE KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL NR 1 Eldrerådet Eldrerådet var på besøk på Hønefoss omsorgssenter etter møte. Omvisning/orientering v/leder Eli Løkken Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Tilstede fra administrasjonen: Navn Aase Moløkken Ole Einar Dalen Arild Reite Ellen Laugen Ingrid Margrethe Svenskerud Dag Haakon Henriksen Nena Bjerke Spesialrådgiver Sveinung Homme Behandlede saker: Fra og med sak 1/11 til og med sak 7/11 Møteprotokollen godkjennes: Aase Moløkken (sign.) Møtesekretær: Ingebjørg Flatin

6 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/51 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /13 13/52 REFERATSAKER 3/13 00/396 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN _328 DETALJREGULERING - MOSSELIA 4/13 11/4767 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3" 5/13 13/137 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER 6/13 13/355 HANDLINGSPLAN HELSE OG OMSORG 7/13 12/5439 REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER Side 2 av 9

7 1/13 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 3 av 9

8 2/13 REFERATSAKER Vedtak: Følgende sak tas til orientering: A Møteprotokoll fra fylkeseldrerådets møte Behandling: Utdelt på møtet: B Møteprotokoll fra fylkeseldrerådets møte C Oppfølging av temaer fra landskonferansen for fylkeskommune eldreråd 2012 D Brev fra Pensjonistforbundet, datert Verdens Aktivitetsdag E Brev fra Ådal Pensjonistforbund, datert Hjertestarter for hjemmesykepleien i Ådal F Brosjyre fra Pensjonistforbundet For alle som er opptatt av alderdommen. Behandling: Punktene A, B og F: Sakene ble enstemmig tatt til orientering. Punkt C og D: Sakene utsettes til eldrerådets neste møte Punkt E: Saken oversendes rådmannen Side 4 av 9

9 3/13 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN _328 DETALJREGULERING - MOSSELIA Vedtak: Reguleringsplan _328 detaljregulering -Mosselia tas til orientering. Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Reguleringsplan _328 detaljregulering -Mosselia tas til orientering.. Side 5 av 9

10 4/13 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3" Vedtak: Reguleringsplan Detaljregulering "Hofsfossveien 3" tas til orientering. Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Reguleringsplan Detaljregulering "Hofsfossveien 3" tas til orientering. Side 6 av 9

11 5/13 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Vedtak: Saksgrunnlaget for søknad om midler til kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Saksgrunnlaget for søknad om midler til kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser tas til orientering. Side 7 av 9

12 6/13 HANDLINGSPLAN HELSE OG OMSORG Vedtak: Handlingsplan 2013, - Helse og omsorg, tas til orientering.. Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Handlingsplan 2013, - Helse og omsorg, tas til orientering.. Side 8 av 9

13 7/13 REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER Vedtak: 1. Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2. Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset. Behandling: Forslag til nytt punkt 2 som ble enstemmig vedtatt: Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset. Forslag til vedtak: Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Side 9 av 9

14 DIV. FONTENEHUSET 2013 Arkivsaksnr.: 13/1149 Arkiv: G70 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Forslag til vedtak: Hovedkomiteen tar årsrapport og styrets årsberetning for Fontenehuset, Hønefoss, til orientering. Beskrivelse av saken Fontenehuset mottar en årlig økonomisk støtte på kr ,-. En av forutsetningene for utmåling av tilskudd et at kommunen skal motta årsmelding og regnskap som skal legges fram politisk i kommunen. Rådmannens vurdering Rådmannen legger med dette fram Fontenehusets årsrapport, styrets årsmelding m/regnskap til orientering. Vedlegg Fontenehuset 2012, - Årsrapport Fontenehuset 2012, - Styrets årsmelding Fontenehuset 2012, - Regnskap Ringerike kommune, Wenche Grinderud Rådmann Kommunalsjef: Kirsten Orebråten Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf

15 2012 Å rsrapport Et veldig godt tilbud Sa Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Robin Kåss til Ringerikes Blad etter besøk på Fontenehuset 1. nov

16 Innhold Vår visjon side 3 Presentasjon av medarbeidere side 3 Presentasjon av styret side 3 Daglig leder har ordet side 4 Arbeidsdagen på huset side 5 Studier side 7 Overgangsarbeid side 8 Ordinært arbeid med støtte side 10 Jobbklubb, arbeidsmiddag side 10 The Faculty for Clubhouse Development side 11 Opplæring på Genesis side 12 Det Norske Nettverket av Fontenehus side 13 Samarbeidspartnere og sponsorer side 14 Fritidsprogram side 16 Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss. Besøksadresse: Fontenehuset Hønefoss St. Olavs gate Hønefoss Tlf: Postadresse: Fontenehuset Hønefoss Postboks 245 sentrum 3502 Hønefoss E - post: Nettside: Org. Nr.: Bankkonto:

17 Vår visjon Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes ved å øke medlemmenes selvrespekt, ansvarlighet og sosiale ferdigheter. Medarbeidere i 2012 F.v.: Daglig leder Annlaug Nielsen (100%), Assisterende daglig leder Knut Nergård (80%), Lisbet Palerud (50% til ), Ole Henrik Bakkene (100%), Henriette Hovde (fødselspermisjon frem til , 100% fra ), Bodil Heggelund (100% til , fødselspermisjon fra ), Heidi Johansen (100%) Styret i 2012 F.v.: Styreleder Haakon Tronrud Adm. dir. i Tronrud Gruppen AS, Inger Lise Øen Controller i Vestre Viken HF, Kent Håpnes Avd.sjef Ringerike distriktspsykiatriske senter, Henning Soltvedt medlemsrepresentant, Hege Rundhovde medlemsrepresentant, Kari Koldsland tidligere helsesøster/sykepleier (t.o.m. september), Sigrun Eng tidligere stortingrepresentant for AP, Christine Mathisen advokat - rådgiver v/tronrud Engineering, Sverre Haugli Daglig leder Ringeriksbadet. 3

18 Daglig leder har ordet Fontenehuset Hønefoss gjør en forskjell. Året 2012 har vært et år som har vekslet mellom troen på Fontenehuset Hønefoss som et springbrett for alle våre medlemmer til å få et bedre liv,og et år preget av usikkerhet om vår videre eksistens. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA,skrev i sin rapport: Fontenehusene gjør en veldig god jobb innenfor psykisk helse. De fortjener mer forutsigbar økonomi. Statssekretær Robin Kåss fra Helsedepartementet besøkte oss 1. november og var begeistret for det han så. «Et veldig godt tilbud» var overskriften i Ringerikes Blad. Vår nye arbeidsminister Anniken Huitfeldt har brukt Fontenehus som eksempel på nye alternative tiltak for å få psykisk syke mennesker tilbake til jobb. Arbeid er blitt offentlig anerkjent som god behandling. Vi trodde alle disse positive ordene skulle føre frem til økte bevilgninger fra staten allerede i Men offentlig forvaltning og offentlige prosesser er vanskelige og det tar lang tid før man ser resultater. Sigrun Eng, ett av våre styremedlemmer og mangeårig stortingsrepresentant har vært en døråpner for oss. Vi kan takke henne for at Statssekretæren valgte å besøke et Fontenehus utenfor Oslo når han ville lære mer om dette tilbudet. Søknaden om ekstrabevilgninger fra Fontenehuset Hønefoss og besøket av statsekretær Robin Kåss fra Helsedepartementet var en medvirkende årsak til ekstrabevilgningen til Fontenehusene i Norge på 1.2 millioner kroner i desember At Fontenehuset Hønefoss fikk kr og dermed kunne oppheve permitteringene for medarbeiderne etter bare 4 uker vil jeg takke Nettverket av norske Fontenehus for. Det å stå sammen og kjempe for noe vi tror på og vise den solidariteten Fontenehuset Hønefoss har blitt møtt med denne høsten har vært helt avgjørende for at vi har klart å stå i den vanskelige situasjonen. Permitteringer av medarbeidere,usikkerhet og angst for at vi måtte avvikle har vært den tøffeste påkjenningen i vår 9år lange historie. Jeg vil rose mine kollegaer både blant medarbeiderne og medlemmene for innsatsen alle har lagt ned. Det har vært tøffe tak, men vi har nektet å gi opp. Vi har tatt frem ressurser vi kanskje ikke visste at vi hadde. Vi har klart å holde humøret oppe, selv om også en del valgte å holde seg hjemme fordi utryggheten ble for stor. Heldigvis har det også vært noen høydepunkter i 2012 som jeg tenker tilbake på med glede: 7 mars var det et flott arrangement på Klækken Hotell ( Veien videre ) som Styret for Stiftelsen tok initiativ til. «Kr. For km», et løpsprosjekt av og med Tommy Støa. Vi er imponert og takknemlig. God fysisk helse gir bedre psykisk helse. Gjennom Sverre Haugli en av våre styremedlemmer, fikk vi låne gratis spinningssal på Nimi på Helgelandsmoen våren Vi har også fått en gunstig treningsavtale til badeanlegget og på Actic som mange benytter seg av. Spinningtilbudet ble høsten 2012 flyttet til Friskis og Svettis sine lokaler midt i byen. Våre lokale politikere har bestemt seg for at Fontenehuset Hønefoss skal være et av to lavterskeltilbud innenfor Psykisk helse i vårt distrikt. Det er bra og nødvendig. 13 desember hadde vi et fantastisk julebord med hjemmelaget mat, underholdning og taler. En kveld å tenke tilbake på hvor den gode «fontenehusfølelsen» satt i veggene lenge etterpå. Og sist men ikke minst er vi svært takknemlig for alle små og store gaver og oppslutningen fra bedrifter og privatpersoner i lokalsamfunnet gjennom hele Hva det nye året vil bringe vet vi ikke, men jeg velger å være optimistisk. Hver eneste dag møter jeg mennesker for hvem Fontenehuset Hønefoss gjør en forskjell for deres livskvalitet. Jeg er stolt av å være en del av dette. 4

19 Arbeidsdagen på huset 2 enheter: KAOS : Kontor, administrasjon, arbeid og studie Oppgaver: Datakurs, regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen, overgangsarbeid. Service: Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS. Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, renovasjon. Dagsplan: 8:00-8:15 Klubbhuset åpner 8:15-8:45 Kafeen åpner og tilbyr frokost 8:45-9:00 Felles morgenmøte 9:00-9:15 Arbeidsmøte på enhetene 9:15-10:45 Utføre arbeidsoppgaver 10:45-11:00 Felles pause 12:00-13:00 Lunsj 13:00-13:15 Arbeidsmøte på enhetene 13:15-16:00 Utføre arbeidsoppgaver Faste møter: Mandag Menymøte 14:00-15:00 Tirsdag Onsdag Enhetsmøte Service 10:00-10:45 Retningslinjesamling 14:15-14:45 Intern dataundervisning 10:00-12:00 Jobbklubb hver 14. dag 14:30-15:30 Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00-15:30 Medlems historie: Fontenehuset har vært med på å hjelpe meg selv til å gjøre mitt liv bedre. Det å få inn rutiner, og gjøre meningsfullt arbeid har vært en stor del i min bedringsprosess. Jeg har alltid fått høre at jeg er så ung og full av ressurser. På Fontenehuset har jeg ikke bare fått høre om dem, jeg har også fått en plass å bruke dem. Jeg har fått utvikle meg selv med å jobbe i eget tempo. I begynnelsen så jobbet jeg alltid sammen med noen. Nå kan jeg jobbe mye alene, eller lære bort til noen andre. Jeg har fått en plass hvor jeg vil ta og få utfordringer, selv om det ofte kanskje er skremmende. Jeg er på et punkt i livet mitt hvor jeg vil prøve meg i arbeid. Jeg legger planer om å fullføre skole og å gå videre utdanning. Jeg har også klart å begynne på kjøretimer og nærmer meg førerkortet på bil. Gjennom å delta aktivt i den arbeidsorienterte dagen på Fontenehuset har jeg funnet og tatt i bruk flere ressurser enn jeg trodde fantes i meg. Torsdag Enhetsmøte KAOS 11:00-12:00 Koordineringsmøte 14:00-15:30 Tonje A. Skjalmar Fredag Redaksjonsmøte 11:00-12:00 Web- og datamøte 14:00-15:00 Ukeslutt 15:00-15:45 Åpningstider 2012: Alle hverdager Onsdag: klubbkveld har vi også hatt åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, 17. mai og St.Hans aften. 5

20 Arbeidsdagen på huset Noen fakta om medlemmene: 139 medlemmer 116 er fra Ringerike 15 er fra Hole 4 er fra Jevnaker 4 medlemmer bor utenfor disse kommunene Det er 63 menn og 76 kvinner Vi fikk 19 nye medlemmer i medlemmer ble utmeldt i 2012 Medlemmenes arbeidsinnsats i 2012 var 13175,5 timer. Dette tilsvarer 7,5 årsverk. Vi arrangerte 7 introduksjonskurs for nye medlemmer i 2012 Til sammen 26 personer deltok på disse kursene. Statistikk over husets aktiviteter, drift/fritid/jobb og studie, 2012 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Medlemsantall: Antall aktive medlemmer Gj.snitt oppmøte medlemmer per dag Antall oppmøte medlemmer Antall deltagelser fritidstilbud: Er i overgangsarbeid Er i arbeid med støtte Er i ordinært arbeid Antall studenter totalt Antall i arbeid totalt Denne statistikken viser hvor mange som er aktive av medlemmene gjennom året. Grønt felt: Medlemmer som deltar i arbeidsdagen på klubbhuset mellom Blått felt: Fontenehuset skiller mellom arbeid og fritid. Fritidstilbud er tilbud etter kl som klubbkvelder, helgearrangement og tilbud i høytider som jul, påske, 17. mai. Rosa felt: Fontenehusmodellen har høyt fokus på studier, arbeid og formidling av arbeidsplasser i lokalt næringsliv. Denne statistikken viser utviklingen innenfor dette området. På side 7-10 er studier og arbeid nøyere beskrevet. 6

21 Studier Retningslinje 25: Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å utnytte ulike utdanningstilbud for voksne. Der hvor klubbhuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å undervise og veilede bli benyttet i stor grad I 2012 var 8 av medlemmene våre aktive i ulike studier: 3 på høgskole 4 på videregående skole 1 på folkehøgskole Medlemshistorie: Det er over 6 år siden jeg falt ut av arbeidslivet, «møtte veggen», «ble utbrent». Dette førte til at jeg fikk en depresjon. Jeg så da, etter en stund, at jeg trengte en trygghet og støtte rundt meg for å komme tilbake til arbeidslivet. Det fikk jeg på Fontenehuset i Hønefoss. Der ble jeg møtt med åpne armer og fikk fort sette i gang med små arbeidsoppgaver. Jeg ble sett, utfordret og fikk en herlig gjeng med omsorgsfulle folk rundt meg. Alt dette sammen, bygde sakte men sikkert opp igjen selvbildet og selvtilliten min. Slik at jeg igjen klarte å ta ansvar for mitt eget liv og se hva jeg ønsket meg videre. Gjennom mer og mer ansvar på Fontenehuset, videre til overgangsarbeidsplass (OA) på Ringeriks-Kraft, gikk veien så til studier. I denne utviklingen, var handlingsplanene vi skrev på Fontenehuset ca hver 3. mnd, med mål og delmål enormt viktig for meg. Det tok meg nesten 3 år fra jeg startet på Fontenehuset til jeg begynte å studere. Nå trives jeg godt i studiet og er snart halvveis. Videre kan jeg fortelle at jeg går på «Bibliotek og informasjonsvitenskap» på høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Jeg pendler 3-5 dager fra Hønefoss til Oslo med buss og at jeg synes at studielivet med oppgaver, innleveringer, gruppearbeid og eksamener kan være ganske utfordrende, men at jeg trives allikevel og føler jeg har havnet på riktig hylle. Jeg gleder meg til hver gang jeg kan stikke innom Fontenehuset, hilse på folk, ta en kaffekopp, jobbe litt hvis jeg vil, og kjenne på den gode støtten fra folk der. Fontenehuset har vært en utrolig viktig bit i min vei tilbake til livet og jeg er utrolig takknemlig for årene der og hva det har betydd for meg. Audhild Mosskull 7

22 Studier Internundervisning: VOX: Nasjonalt fagorgan for kompetanse politikk. De deler hvert år ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet som: lesing, skriving, regning og data (BKA midler). Fontenehuset har i 2012 fått midler til å gjennomføre kurs for Fontenehusets medlemmer. Fontenehuset samarbeider med Opus Ringerike Kompetansesenter. VOX startet opplæring 10. september 2012 på Fontenehuset og har hatt 13 deltakere. Lærer Helge Stiksrud og ett medlem har ansvaret for undervisningen. Det er innvilget i alt 80 undervisningstimer. Kurset vil vare til juni 2013 Datakurs Vi har i 2012 hatt datakurs 2 timer hver onsdag. Tre av våre medlemmer har undervist og 11 medlemmer har gjennom året deltatt på undervisningen. På datakurset er det grunnleggende ferdigheter og kjennskap til data som det trenes på. Arbeid Overgangsarbeid Overgangsarbeid(OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 mnd og arbeidstiden er inntil 50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir utført. Retningslinje 22: Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet. Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær. I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterier: Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid. 8

23 Arbeid Overgangsarbeid (OA) Hverven Atrium Arbeidsoppgaver: Drift av kantine, 2 OA-plasser Renhold, 1 OA-plass (t.o.m ) Ane ( ) Beate ( ) Harald ( ) Hanna ( ) Synnøve ( ) Lisbeth (vikar) Ringeriks Kraft AS Arbeidsoppgaver: - Kontorarbeid, scanning av faktura, 1 OA-plass Henning ( ) Randi Anita ( ) Hilde (vikar) Kulturstiftelsen Fengselet Arbeidsoppgaver: - 1 OA-plass (f.o.m ) - Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken, luke ugress, vanning av blomster. - Arbeidsoppgave vinter: renhold før og etter arrangementer, henge opp plakater i forbindelse med arrangementer. Henning ( ) Atle (vikar) 9

24 Arbeid Ordinært arbeid med støtte Fontenehuset tilbyr ordinært arbeid med støtte. Dette karakteriseres ved at Fontenehuset holder kontakt med medlemmer som er i arbeid og deres arbeidsgivere. Medlemmer og medarbeidere samarbeider om hvilken form og innhold støtten skal ha, hvor ofte-, og hvor den skal finne sted. Arbeidsoppgaver: - Renhold (f.o.m ) Synnøve Miljø og Areal Arbeidsoppgaver: - Forberede lunsj - Diverse kontorarbeid ved behov. Sissel Anders Arbeidsoppgaver: - Drift av Kantine Leif Gunnar Ane Arbeidsoppgaver: Plukke søppel i Fengselsparken, luke ugress, vanning av blomster, renhold, henge opp plakater. (t.o.m ) Dag Jobbklubb Mange medlemmer ønsker seg fast arbeid, gjerne mindre stillinger. Spranget ut i arbeidslivet kan kjennes uoverkommelig og stort, og Fontenehusmodellen vektlegger hjelp til dette. På jobbklubben fokuserer vi på ulike sider ved det å søke seg arbeid. Medlemmer som har prøvd seg i overgangsarbeid, eller har fått eget arbeid, har delt erfaringer med medlemmer som tenker å gå denne veien. Når Fontenehuset får forespørseler fra arbeidsgivere om oppdrag som ønskes utført, tar vi dette opp i jobbklubben. Emner som har vært tatt opp på jobbklubben i 2012 er bedriftsbesøk, cv, vikarbyråer mm. Arbeidsmiddag Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi har avtaler med og ikke minst for å knytte nye kontakter med nye arbeidsgivere. I 2012 har vi hatt en arbeidsmiddag. 10

25 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid International Center for Clubhouse Development (ICCD) har byttet navn til Clubhouse International (CI). CI er Fontenehusenes paraplyorganisasjon og holder til I New York. Hovedoppgaven er å kvalitetssikre driften av Fontenehusene gjennom sertifisering og gjennomføring av internasjonale konferanser CI er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. The Faculty for Clubhouse Development Ble etablert i 1988 som en respons på behovet for oppfølging og kvalitetssikring av Fontenehusene etter at disse hadde vært på opplæring ved Clubhouse International (CI) Opplæringsbaser. Navnet Faculty ble brukt fordi det finnes ingen formell universitets utdanning i Fontenehus filosofi og praksis. Det eneste stedet man kan få slik opplæring er ved Clubhouse International (CI) Opplæringsbaser. Fakultetet består av 98 medlemmer og medarbeidere, som har gjennomgått spesial opplæring, fra sertifiserte Fontenehus rundt om i verden. Som medlem av the Faculty forplikter man seg til å delta på minst to sertifiseringer i året. Knut Stubben og Annlaug Nielsen har i løpet av året sertifisert og veiledet fire Fontenehus: Clubhouse De Water Heuwel i Amsterdam, Clubhaus München Giesing i München, Scotia Clubhouse i Glasgow og Suaimhneas Clubhouse Dublin. og i tillegg har Knut Stubben deltatt på en Fakultets samling i Florida. Den kunnskap vi som Fakultetsmedlemmer opparbeider oss, bruker vi i det daglige arbeidet på Fontenehuset Hønefoss, slik at dette arbeidet kommer alle medlemmene til gode. I tillegg er Knut Stubben blitt oppnevnt som medlem av The Faculty Celection Comitee (utvelgelseskomiteen for fakultetet). Fontenehusmodellen Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer. Fontenehus-modellen er 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York og har høstet anerkjennelse både i USA og verden forøvrig. Et Fontenehus er et sted der medlemmer kan bruke og utvikle sine talenter og ferdigheter. Ved å jobbe sammen med andre får den enkelte mulighet til å ta ansvar, delta i et sosialt fellesskap og gjennom dette styrke selvfølelsen. Fontenehuset skal også bygge broer mot samfunnet forøvrig. Dette ved å tilby medlemmene støtte til å skaffe seg utdanning og lønnet arbeid. Målsettingen vil for noen være rehabilitering til ordinært arbeid, for andre å kunne komme inn i en deltidsjobb og for andre igjen er målsettingen mestring av egen sykdom og livssituasjon. I dag finnes det 334 Fontenehus spredt over flere kontinenter. 11

26 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Opplæring Genesis april 2012 Retningslinje 30: Daglig leder, medlemmer, medarbeidere og andre aktuelle personer deltar på et to eller tre ukers treningsprogram i klubbhusmodellen, ved en sertifisert treningsbase. På et Fontenehus er det viktig å være faglig oppdatert for at Fontenehuset skal driftes på best mulig måte og beholde sertifiseringen. I henhold til retningslinje nr. 30 skal medarbeidere og medlemmer med jevne mellomrom delta på 2 eller 3 ukers opplæring på en sertifisert opplæringsbase. Fra Fontenehuset Hønefoss reiste medarbeider Ole Henrik Bakkene og medlem Kirstin Stokkedal til Genesis Club i Worcester, Massachusetts. Der deltok de på 14 dagers opplæring sammen med Fontenehus fra flere andre land. Målet med opplæringen var å lage handlingsplaner for hver problemstilling vi tok med fra vårt hus. Hovedproblemstillingene våres var å jobbe med planlegging og individuelle handlingsplaner for medlemmene. Dette for lettere å oppnå individuelle mål og mål for Fontenehuset Hønefoss. I tillegg består opplæringen i å diskutere ulike tema fra Fontenehusmodellen med medarbeider og medlemmer fra andre klubbhus. Som bakgrunn for diskusjonene bruker man retningslinjene, artikler, erfaringer fra eget Fontenehus og aktiv deltagelse i arbeidet på klubbhuset hvor opplæringen foregår. Selv om det var lange og litt slitsomme dager var det en veldig spennende, lærerik og inspirerende opplæring. Vi fikk med oss mye ny kunnskap tilbake til Fontenehuset Hønefoss. 12

27 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Det Norske Nettverk av Fontenehus Ble etablert i juli 2008 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med offentlige myndigheter og å samordne og kvalitetssikre satsningen på Fontenehus i Norge. Nettverket arbeider etter følgene målsetninger: Bidra til etablering av Fontenehus og Fontenehus modellens anvendelse og utbredelse. Bidra til å kvalitetssikre og dokumentere Fontenehus modellens virksomhet gjennom forskning. Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom Fontenehusene. Være talerør for de norske Fontenehusene mot sentrale myndigheter. Utvikle samarbeid med Clubhouse International (CI), nordiske og europeiske Fontenehus nettverk I februar 2012 ble Svein Jacobsen ansatt som daglig leder som et ledd i det å styrke og sikre kontinuitet i nettverkets arbeid. 31. mai 1. juni. Fagseminar i 2012 IPS(Individual Placement and Support), Fontenehus, overgangsarbeid og arbeidsbaserte lavterskeltilbud. Nettverkets interessepolitiske arbeid for bedre rammevilkår for Fontenehusene i Norge. Unge på Fontenehus Lederutfordringer i Fontenehus. 11. oktober 12. oktober Statsbudsjettforslaget for 2013 og Fontenehusenes økonomiske situasjon. Arbeidsoppgaver for unge på Fontenehus Hvordan kan Fontenehusene støtte IPS(Individual Placement and Support) satsningen i Norge. Kristin Stokkedal ble valgt inn som nytt styremedlem av Nettverket på Landsmøtet i Knut Stubben ble valgt inn som ny leder av Nettverket på Landsmøte i

28 Samarbeidspartnere og sponsorer 2012 var et utfordrende år for Fontenehuset Hønefoss i forhold til driftsmidler. Det medførte avisskriverier i Ringerikes Blad og stor støtte i lokalsamfunnet, hvor både bedrifter og enkeltpersoner engasjerte seg. Noen laget egne aksjoner til inntekt for Fontenehuset. Mange gav pengebeløp. Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss. Vi takker spesielt for følgende: KR for KM Tommy Støa valgte gjennom sitt prosjekt Kr for Km å løpe til inntekt for Fontenehuset Hønefoss. Der han fikk med lokalt næringsliv til å betale inn et avtalt kronebeløp for hver kilometer han løp. Tommy Støa løp 992,5km i inn og utland. Bidragsytere: Lilleba AS Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ringerikes Blad Hytteplan AS Maleriet Fargehandel AS Sindre Lafton Trond Olav Vassdal Trygstad AS Nunne Hoegh HBK-Krakken. Veien Videre Styret for Stiftelsen tok initiativet til seminaret Veien videre med Eskil Pedersen og Dagfinn Enerly. Klækken Hotell stilte lokaler og personell til rådighet og mange andre var også med å bidro: Dag Solheim, Leiv Vidar, New Design, Tronrud Eiendom, Øystein Hagen, Haakon Tronrud, Sigrun Eng, Christine Mathisen, Sverre Haugli. 14

29 Samarbeidspartnere og sponsorer Tilskudd fra Ringerike kommune, Hole kommune og Staten v/helsedirektoratet Gaver fra det private næringsliv og organisasjoner Rimi Kuben, Ringeriks-Kraft AS, Ellys Mesterlys, Økonomihuset, Viker Sanitetsforening, Lions Club Hole, Tronrud Gruppen, Frelsesarmeen Hønefoss, Humitib-Fondet, Tyristrand Bygdekvinnelag, Norsk Tjenestemannslag på Statens Kartverk, Kiwanis Club Ringerike, Symantech Norge, Hval Sanitetsforening, Ringerike Utvikling AS, Fokus Rådgivning, Baker Hansen, St. Johannes Logen, Bransje Data AS, Roar Jørgensen AS, Haugsbygd løkkelags Julecup, Hønefoss Sanitetsforening, Friskis & Svettis Hønefoss. Gaver og tjenester fra privatpersoner Tom Evensen, Willy og Bjørg Halvorsen, Randi Anita Fuglesang, Thomas Stubben, Anne Kristiansen, Hanna Angelica Hallgren, Ann Elisabeth Birkeland, Hege Kjørstad, Maj-Liss Hovde, Knut Stubben, Tonje Aspenes Skjalmar, Tove Mette Setra, Anna Rosa Smedby, Anita Lindeman, Kari Pedersen, Sissel Gulestø, Lisbet Palerud, Freddie Westbyn, Sissel Stølan, Karen og Terje Nordengen. 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter. Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer