CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)"

Transkript

1 CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK... 3 ULLA-BRITT BØE... 4 GEIR FISKNES... 7 ARVID HAMMER... 8 HANNE SOLHEIM HANSEN... 9 ANNE JOHANNE SKEI HATLINGHUS MARGOT FISKE HOKSTAD MARIT HOVEN ROLF TERJE KROGLUND LARS LINDER (Åsbygden, Sverige) TOMAS MALM STURE MARKLUND (Åsbygden, Sverige) GEIR NÆSS HÅVARD OKKENHAUG MAY HELEN SIVERTSEN BARBRO SKRETTING EVELYN STENE ANITA STRAND ROLF WENSBAKK KNUT AARSLAND Faggruppe: Lærer Dyr i næringsvirksomhet og Bedriftsutvikling LAN 911., LAN916, LAN 920. Val videregående skole Telefonnr.: / Val, 7970 Kolvereid Time videregående skole Tomb jordbruksskole 1991 Fjellhaug bibelskole Militærtjeneste Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Kurs Eierinseminasjon gris 1

2 Norsvin skolen Cand. Pig Kompetansebevis, Dyrevelferd hos gris Sertifikat for vogntog Maskinførerbevis Truckførerbevis Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler Kranførerbevis Praksis Norwegian Contractors Bas/ støype Dale gård forpakter Val videregående skole, lærer husdyrfag / driftsleder Val gård ARNT NARVE BORDAL Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet og Bedriftsutvikling LAN917, LAN 918, LAN 923 Telefonnr.: Øya videregående skole Øya vgs, 7228 Kvål 1995 Høgskolen i Telemark, høgskolekandidat natur- og miljøvernfag (3 årig) 1998 NTNU, Miljøvern i offentlig forvaltning (10 vt) 1999 NTNU, Cand scient, Zoologi Arbeidserfaring HOVEDSTILLINGER Prosjektveileder etologi II, NTNU, 1998 Forskningstekniker ved dyrestallen, NTNU Lektor ved Øya videregående skole, ARBEIDSOMRÅDER Undervisning i videregående skole. Driftsansvar for smådyr (fugl og fisk). Medansvarlig for etablering av nytt kurs Yrkeskurs smådyrfag, godkjent etter Friskoleloven, ved Øya videregående skole. UNDERVISNINGSERFARING Husdyrlære, VK1 landbruk og naturforvaltning (smådyrfordypning) Naturforvaltning og friluftsliv, VK1 landbruk og naturforvaltning Dyreatferd, Yrkeskurs smådyrfag Foring og stell, Yrkeskurs smådyrfag Naturforvaltning, Yrkeskurs smådyrfag Anatomi og helse, Yrkeskurs smådyrfag 2

3 TURID BUVIK Faggruppe: Lektor/ daglig leder av Trondheim Hundeskole Dyr i næringsvirksomhet LAN903 Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / Lauritz Jenssensgt Trondheim : Handelshøyskolen/BI: MBA Master of Business and Administration, bl.a. strategisk ledelse, framtidsrettede strategier. (Master*) 2002 UNIB 1.avd Juridicum 2004 Handelshøyskolen/BI: Board competence (Board level*) NTNU: Zoologi: Atferdsøkologi, hovedfagsnivå Miljøforvaltning, hovedfagsnivå NTNU/ALS:Pedagogisk seminar ny modell 2 semester NTNU: Lektor/flerfaglig, bl.a. biologi og samfunnsfag NTNU: Spesial Pedagogikk: Atferdsproblemer, mellomfag (Bachelor*) 1997 LMI: Godkjent Konsulent (tilsvarende medisin grunnfag, samt lovdel) med hund: Instruktør 1-årig, IMMI Problemutreder, 2-årig. Eiker Hundeskole årig Klikkerinstruktør, Canis årig spesialsøk sertifisering med 2 hunder, HundCampus 1990 Mer enn 30 helgekurs i atferd/atferdsbehandling (fagutdannet foredragsholder) 1990 Mer enn 30 helgekurs i ulike former for trening av hund Arbeidserfaring med atferd/dyr: dd Trondheim Hundeskole: Innehaver og daglig leder. Ca hunder/år, 11 instruktører. Kurs 4 steder i byen bl.a. alle hundekurs på Skjetlein videregående skole og Byåsen Dyreklinikk dd Fast spaltist i Adresseavisen og Adresseavisen web: Spør oss om dyr dd All atferdsterapi Byåsen Dyreklinikk atferdsfaglig kontakt Trondheim Hundeskole alle atferdskonsultasjoner ved Trondheim Dyrehospital 2001 Eiker Hundeskole/Karos Hundesenter: Atferdsterapeut og instruktør. Annet: Fra 1986 og fram til 1990 lydighet, agility og brukstrening, collie, bordercollie Fra 1990 og til i dag Hunder med atferdsproblemer overtas fra omplasseringer for mentalt om-møblering før utplassering, trening på oppstallede hunder evt. terapi foregår med hunden i hjemmene. Flest store hunderaser, da få andre vil jobbe med disse. Oppsøkende virksomhet i lokale klubber og hundemiljøer. 3

4 ULLA-BRITT BØE Førsteamanuensis Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120 Telefonnr.: Postadresse: HiNT, avd. Landbruk og IT Kongensgt. 42, Steinkjer Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer 1988: Dr. Scient i landbruksvitenskap, Institutt for husdyrernæring, NLH 1981: Pedagogisk seminar, Univ. i Tromsø 1980: Cand.real i biologi, med hovedfag i mikrobiologi, Inst. for fiskerifag, Avd. for næringsmiddelkjemi, Univ. i Tromsø 1977: Cand.mag i biologi og kjemi, Univ. i Tromsø Arbeidserfaring HOVEDSTILLINGER Førsteamanuensis ved avdeling samfunn, næring og natur, HiNT ( dd.) Forskningsleder ved Bio-Smia A/S, Snåsa ( ) Stipendiat ved Inst. for Husdyrernæring, Norges Landbrukshøgskole, Ås ( ) Forskningsassistent ved Mikrobiologisk Institutt, Norges Landbrukshøgskole, Ås ( ) Vit.ass ved Inst. for Fiskerifag, Univ. i Tromsø (1982) Forskn.ass. ved Statens Reinforsøk, Lødingen ( ) ARBEIDSOMRÅDER - Vekstbetingelser for melkesyrebakterier til konserveringsformål - Utvikling og utprøving av nye fôrtyper til rein. - Rekeavfall som fôr til laksefisk. - Selvoppvarming/selvantennelse i kraftfôrsiloer. - Samspill mellom fôrmidler. Kraftfôrets påvirkning på energiomsetninga hos ulike grovfôrslag til drøvtyggere. - Kartlegging og bioteknologisk utnyttelse av organisk avfall. - Motorsaga og arbeidsmiljøet. - Fjellskogens betydning for rein og hjortevilt i Midt-Norge. - Registrering av treslag, nøkkelbiotoper og kulturminner i Finsåsmarka.Tilrettelegging for allmenheten. - Saubeiting i granplantefelt. - Utnytting av skogsmark til kvigebeite. UNDERVISNINGSERFARING VED HiNT Kjemi (ansvarlig) Kjemi og miljø (ansvarlig) Forurensning 4

5 Biologi (ansvarlig) Skogbiologi og skjøtsel Biokjemi (ansvarlig) Mikrobiologi (ansvarlig for lab.kurs) Skogøkologi Treteknologi Husdyrernæring (ansvarlig) Utmarksbeite (ansvarlig) Storfeproduksjon Naturforvaltning Innføringskurs i hundefag (ansvarlig) Innføringskurs i sports- og familiedyr (ansvarlig) Relevante kurs - Datakortet, modul 1 og 3, Praktisk birøkt, Landskapsøkologi og biologisk mangfold (10 vt) mai 95 - nov Universitets- og høgskolepedagoggikk, 70 t. (1992) - Ledelse og planlegging. Bedriftslederskolen, NKS fjernundervisning (1989) - Regulation of metabolism in farm animals. Internordic post-graduate kurs, Tune landbohøgskole, Danmark (1987). - Kurs i statistikk-program-systemet SAS, Sentral for forsøksmetodikk og databeh.,ås (1987). - Ernæringsfysiologi og biokjemi. Dr.Scient-kurs, NLH (1986). - Div. kurs i husdyrernæring, fôringslære, fôrkonservering og EDB (FORTRAN programmeringskurs), NLH ( ) - Brukerkurs og programmeringskurs i EDB (BASIC) ved EDB-skolen, Oslo (1983). Publikasjoner Bøe, U.B., Melkesyrebakterier i fisk og i fiskeråstoff. Vekstfysiologiske studier av Lactobacillus plantarum isolert fra fisk. Hovedfagsoppgave, Inst. for Fiskerifag, Universitetet i Tromsø. Bøe, U.B., Mineralmangel hos tamrein i Elgå-distriktet. Reindriftsnytt, nr.2. Bøe, U.B. & E. Jacobsen, Fôringsforsøk med ulike typer fôr til rein. Rangifer, 1(1): Bøe, U.B., N. Gundersen, H. Sletten & E. Jacobsen, Fôropptak, ph og melkesyre i vomma hos rein under overgangsfôring med kraftfôr tilsatt buffer og fett. Rangifer, 2(1): Bøe, U.B. & J. Raa, Rekeskall som pigment- og proteinkilde til laksefisk. Forslag til konserveringsmetode som stabiliserer fargestoffet i rakeskall. Rapport, Univ. i Tromsø og FTFI. Staaland, H., S. Sæbø & U.B. Bøe, Undersøkelser over mineralmangel hos rein i Elgå. Foreløpige resultater. Reindriftsnytt, nr.1. Bøe, U.B., Selvoppvarming/antenning i kraftfôr. Rapport, Mikrobiologisk Inst.,NLH. 32 s. 5

6 Bøe, U.B., Samspill mellom fôrmidler i blanda fôrrasjoner. Aktuelt fra Statens fagtjeneste for landbruket, nr.1: Bøe, U.B., Bruk av enzymer til behandling og konservering av fôr. Stensiltrykk, Inst. for Husdyrfag, NLH. 23s. Bøe, U.B., Associative effects of mixed diets for ruminants. Dr.Scient-avhandling, Inst. for Husdyrfag, NLH. Bøe, U.B., The effect of silage to concentrate ratio on the nylon bag degradation of feedstuffs in the rumen of dairy cows. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Utilization of grass silage by sheep: Effects of supplementation with different amounts of ground barley. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Utilization of NH3-treated straw by sheep: Effects of supplementation with different amounts of ground barley. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Replacement of NH3-treated straw by cellulose in the diet of sheep. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B. og F. Aarvik, Kartlegging og utnyttelse av organisk avfall med hovedvekt på bruk av bioteknologiske metoder. Rapport, Biosmia as og Akvaplan as. 62 s. Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. NTDH arbeidsrapport nr. 50 Anderson, Paul, Audun Fiskum, Kåre Vedal og Ulla-Britt Bøe, Motorsaga og arbeidsmiljøet. NTDH arbeidsrapport nr. 90, 21 s. Kippe, Kjell og Ulla-Britt Bøe, Fjellskogens betydning for hjortevilt i Midt-Norge. NTDH-rapport nr s. ISBN Bøe, Ulla-Britt og Kjell Kippe, Fjellskogens betydning for rein i Midt-Norge. NTDHrapport nr s. ISBN Bøe, Ulla-Britt, Lipidmetabolismen. Forelesningskompendium i biokjemi. HINTkompendium. 19 s. Bøe, Ulla-Britt, Oppgaver i kjemi. HINT-kompendium. 66 s. ISBN Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. HINT-kompendium. 87 s. ISBN Bøe, U-B., H. Sletten og A. Toft, Fjellskogens betydning for reindrift i sør-samiske områder. Reindriftsnyttnr 1/95, s Bøe, Ulla-Britt, Saubeiting i granplantefelt. Registrering av vekstvilkår og skader på granplanter i markberedt plantefelt i Blomlia, Snåsa kommune. Foreløpig rapport. HiNT arbeidsnotat nr. 16, s. Bøe, Ulla-Britt. Laboratorieøvelseri kjemi. HiNT-kompendium, august ISBN Bøe, U.B., I. Pareliussen, T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og G. Olsson, Skogsbeite til storfe. Husdyrforsøksmøtet 1998, NLH: Bøe, Ulla-Britt, Optimal beiteintensitet for storfe på skogsmark. Påvirkning av feltsjiktvegetasjon, virkesproduksjon og småfuglfauna. NFR, Rapport fra seminar 4. og 5. mars om bruk og forvaltning av utmark: Bøe, Ulla-Britt: Optimal beiteintensitet av storfe på skogsmark. Påvirkning på feltsjiktvegetasjon, virkesproduksjon og småfuglfauna. NFR-seminar i Rovvilt og beitebruk, Oslo. Oktober Bøe, U.B., T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og P. Anderson, Skogsbeite til kviger. Presentesjon av FoU-prosjekt. I årsmelding for Avd. naturbruk,

7 Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen, Toralf Bjelkåsen og Håvard Okkenhaug: Skogsbeite til kviger. Beiteseleksjon og påvirkning av beitinga på trevirkeproduksjon. Husdyrforsøksmøtet 2000, NLH , s Bøe, U.B., I. Pareliussen, T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og G. Olsson, Kviger på skogsbeite fornuftig ressursutnytting eller skogens fiende? I "Utmarksbeite og store rovdyr", Delrapport 3 fra forskningsprogrammet "Bruk og forvaltning av utmark" (red. V. Jahren og J.P. Løvstad), Norges forskningsråd. S Bøe. Ulla-Britt og Kåre Vedal, Treslag i Finsåsmarka med bestemmelsesnøkkel. Arbeidsnotat nr. 93, HiNT. Bøe, Ulla-Britt, Paul Anderson, Kåre Vedal og Vidar Formo, Kulturminner i Finsåsmarka. Arbeidsnotat nr. 124, Høgskolen i Nord.Trøndelag. 26 s. Bøe, Ulla-Britt, Håkon Holien, Kåre Vedal og Arne Hegre, Nøkkelbiotoper og spesielle naturtyper i Finsåsmarka, Snåsa kommune. Arbeidsnotat nr. 126, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 19 s. Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen, Ingar Pareliussen og Håvard Okkenhaug. Storfe på skogsbeite. Beskrivelse av forsøksområdet i Roktdalen, Snåsa kommune, nord-trøndelag. Klima, skogforhold, vegetasjon, flora, fauna. Arbeidsnotat nr. 139, Høgskolen i Nord- Trøndelag. 25 s. Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. Kompendium, HiNT. 55 s. Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen og Håvard Okkenhaug, Skogsbeite gir brukbar tilvekst hos kviger. Norden, nr. 3/2003, s Hansen, Hanne Solheim, Ulla-Britt Bøe og Håvard Okkenhaug, Kviger på beite i granskogen. Rogneblad og gras mest populært. Norden, nr. 14/2002, s Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen og Håvard Okkenhaug, Skogsbeite gir brukbar tilvekst hos kviger. Forsøksringene i Sør-Trøndelag Våronnskriv s.7 Okkenhaug,Håvard, Hanne Solheim Hansen og Ulla-Britt Bøe, Brystmålet undervurderer tilveksten hos kviger. Norden, nr. 7/2003, s. 17. Tillitsverv VED HiNT Nestleder i avdelingsstyret ved avd. samfunn, næring og natur (SNN), Medlem av Avdelingsstyret ved SNN, og dd. Medlem i felles tilsettingsutvalg for HiNT for undervisnings og forskerstillinger, , nestleder fra 2003 Studiekontakt ved husdyrstudiet, Avd. SNN Medlem av FOU-utvalget ved avd. Naturbruk, næring og miljø, Medlem av Det regionale Høgskolestyret i Nord-Trøndelag, Prodekan ved Avd. naturbruk, næring og miljø fra 1995 til 1997 Har også deltatt i flere utredningsutvalg, i likestillingsutvalget, samt vært styremedlem i både personalforening og fagforening. GEIR FISKNES Lektor 7

8 Faggruppe: Telefonnr.: Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring, Bedriftsutvikling, Skogsentreprenør LAN 915, LAN 922, LAN 924, LAN 925, LAN 926, LAN 930 Mære landbrukskole Mære Nordre, 7710 Sparbu Norges Landbrukshøgskole, Sivilagronom (jord/plantefag) 1981 Levanger Lærerhøgskole, Pedagogikk 1988 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium (grunnfag) i geografi 1998 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium i lederopplæring 2001/2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse 2004 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Utviklingssamtalen 2004 Yrkespraksis Sør-Helgeland Forsøksring, Forsøksringleder Verdal Mølle, Møllemester Mære Landbruksskole, Lektor, Insp.I, Ass. rektor, prosjektleder d.d. Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Avdelingsingeniør ARVID HAMMER Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 192, LAN 913, LAN914,. Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / Kvål : 1972 Sivilagronom, NLH 1975 Pedagogikk, NLH Arbeidspraksis: Drift av eget gårdsbruk siden Herredsagronom på Smøla Herredsagronom i Malvik/Trondheim Bygningskonsulent hos Rieber & Søn 1993 dd. Lektor ved Skjetlein vgs dd. Teamleder (hovedlærer) for naturbruksfagene ved Skjetlein vgs. 8

9 Organisasjonspraksis: Leder av Melhus Bondelag, 6 år Leder av Nedre Gaula Eleveierlag, 4 år Leder av Gauldal Svineavlslag, 2 år Medlem av representantskapet i Bøndenes Salgslag (Gilde), 4 år HANNE SOLHEIM HANSEN Førsteamanuensis Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120. Telefonnr.: HiNT, avd. Landbruk og IT Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer 1992 Dr. sci. i husdyrernæring. Radiocesium stoffskifte i husdyr: Metoder for å redusere overføring av radiocesium til husdyrprodukter. Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1987 Cand. agric. i husdyrernæring, Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1982 Grunnleggende kjemi og matematikk. Den kongelige Veterinære og Landbohøjskole, København, Danmark Arbeidserfaring Gjesteforsker ved Department of Animal and Avian Science, University of Maryland, College Park, USA dd Førsteamanuensis i husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Forsker ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Dr. sci. student ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge. Relevante kurs 1998 Sertifisering som "Ansvarlig for gjennomføring av forsøk med dyr" Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1990 Kurs i modellering av stoffskifteprosesser. University of Padova, Italy 1989 Ph. D. kurs: Beiteøkologi, Fysiologisk økologi og radio-økologi. Institute of Arctic Biology, University of Alaska, Fairbanks, USA 1988 Inter-Nordisk Ph. D. kurs i husdyrernæring, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Publikasjoner International peer reviewed articles, first author. Hansen, H. S., Hove, K. & Barvik, K Effect of sustained release boli with ammoniumiron(iii)-hexacyanoferrate (II) on radiocesium accumulation in animals grazing contaminated pasture. Health Physics, 71: Hansen, H. S., Hove, K., Barvik, K. & Våbenø, A Relative importance of ewe milk and pasture in transferring radiocaesium to lambs during the summer grazing period. Small 9

10 Ruminant Research, 14: Hansen, H. S. & Andersson, I Transfer of 137Cs to cows milk in the Nordic countries. Pages IN: H. Dahlgaard (ed.) Nordic Radioecology. Transfer of radionuclides through Nordic Ecosystems to man. Elsevier Science, Amsterdam. Hansen, H. S. & Hove, K The effect of exercise on 134Cs retention in lambs. Journal of Environmental Radioactivity, 19: Hansen, H. S. & Hove, K Radiocesium bioavailability: Transfer of Chernobyl and tracer radiocesium to goat milk. Health Physics, 60: International peer reviewed articles, co-author Hansen, I., Christiansen, F., Hansen, H. S., Braastad, B. & Bakken, M Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related stimuli. Applied Animal Behavior Science, 70: Luoto, M., Rekolainen, S., Salt, C. A. & Hansen, H. S Managing radioactively contaminated land: Implications for habitat diversity. Environmental Management, 27: Puziy, A. M, Bengtsson. G. B. & Hansen, H. S Characterization of novel adsorbents for radiostrontium reduction in foods. Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry 240: Beresford, N. A., Mayes, R. W., Hansen, H. S., Crout, N.M.J., Hove, K. & Howard, B. J Generic relationship between calcium intake and radiostrontium transfer to milk of dairy ruminants. Radiation and Environmental Biophysics, 37: Crout, N. M. J., Beresford, N. A., Howard, B. J., Mayes, R. W. & Hansen, H. S A model of radiostrontium transfer in dairy goats based on calcium metabolism. Journal of Dairy Science, 81: Howard, J. B., Beresford, N. A., Mayes, R. W., Hansen, H. S., Crout, N. M. J.& Hove, K The use of dietary calcium intake of dairy ruminants to predict the transfer coefficient of radiostrontium to milk. Radiation and Environmental Biophysics, 36: Hove, K., Lønsjø, H., Andersson, I., Sormunen-Cristian, R., Hansen, H. S., Indriadson, K., Joensen, H., P., Kossila, V., Liken, A., Magnusson, S., Nielsen, S. P., Passikallio, A., Palsson, S. E., Rósen, K., Strand, P. & Vestergaard, T Radiocaesium transfer to grazing sheep in Nordic environments. Pages IN: H. Dahlgaard (ed.) Nordic radioecology. Transfer of radionuclides through Nordic Ecosystems to man. Elsevier Science, Amsterdam. Hove, K. & Hansen, H. S Reduction of radiocesium transfer to animal products using sustained release boli with ammoniumiron(iii)-hexacyanoferrate (II). Acta Veterinarian Scandinavica, 34: Hove, K., Hansen, H. S. & Strand, P Experience with the use of caesium binders to reduce the radiocaesium contamination of grazing animals. Proceedings of the International Symposium on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident. (FAO/IAEA/UNEP/WHO) Vienna, Austria, October (IAEA-SM-306/39), Volume 2: Hove, K., Pedersen, Ø., Garmo, T.H., Hansen, H. S. & Staaland, H Fungi: A major source of radiocesium contamination of grazing ruminants in Norway. Health Physics, 59: Garmo, T. H. & Hansen, H. S Transfer of 137Cs to dairy goats grazing on native mountain pastures in southern Norway. Journal of Environmental Radioactivity, In-Press. Publications presently as manuscripts 10

11 Hansen, H. S., Hove, K., Ravndal, J., Asper, N. P. & Sæther, M. Effect of different amounts of stable caesium on the transfer of 134Cs to meat and milk in goats. Intended for Journal of Environmental Radioacitivity. Hansen, H. S., Tiltnes, M. H., Asper, N. P. & Hove, K. Effect of 1,25-(OH)2 vitd3 on the absorption and transfer of 85Sr to milk in goats. Intended for Journal of Dairy Science. Hansen, H. S., Tiltnes, M. H., Asper, N. P. & Hove, K. Effect of increasing amounts of stable Sr on absorption of Sr and Ca and transfer of Sr to milk in goats with negative Ca balance. Research reports. Hansen, H. S., & Sakshaug, A Tools for analyses and planing in US dairy production. Research report No 30. Nord-Trøndelag College. 28 pp. Hansen, I., Hansen, H. S. & Hatten. L Weight gain of heifers (Norwegian Red Cattle) on mountain range. Planteforsk rapport 05/2001. ISBN , 24 pp. In norwegian. Salt, C. A., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., Rekolainen, S. & Dunsmore, M. C Impact assessment methodology for side-effects of countermeasures against radionuclide contamination of food products. Research report No 1. Nord-Trøndelag College. ISBN pp. Salt, C. A., Dunsmore, M. C., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., & Rekolainen, S The CESER decision support system. 52 pp. Salt, C. A., Grande, J., Hanley, N., Hansen, H. S., Lettner, H., Kirchner, G., Rekolainen, S., Bärlund, I., Baumgarten, R., Berreck, M., Dunsmore, M. C., Ehlers, H., Ehlken, S., Gastberger, M., Haselwandter, K., Hormann, V., Hosner, F., Peer, T., Pintaric., M., Tattari, S. & Wilson, M The final report of the CESER project. 70 pp. Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Anti-predation behavior in different sheep breeds. Planteforsk rapport 04/98. ISBN , 31 pp. In norwegian. Abstract from international conferences Hansen, H. S., Salt, C. A., Kirchner, G., Rekolainen, S., Lettner, H., Grande, J., Wilson, M., Culligan-Dunsmore, M., Tattari, S., Barlund, I., Hormann, V., Gastberger, M., Hosner, F., Peer, T. & Pintaric, M Environmental and socio-economic impacts of agricultural countermeasures. Second International Symposium on Ionizing Radiation. Ottawa, Canada, May Kirchner, G., Salt, C. A., Lettner, H., Hansen, H. S. & Rekolainen, S Integrated longterm management of radioactively contaminated land: the CESER project. International Radiological Post-Emergency Response issues Conference, September 9-11, Washington D.C. Salt, C. A., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., Rekolainen, S. & Desmet, G Integrating environmental and socio-economic impacts into countermeasures decision making. IUR Topical meeting, Mol, Belgium June 1-5. Abstract Only. Hansen, H. S., Sæther, M., Asper, N. P.& Hove, K In vivo testing of compounds with possible Sr-binding effects in ruminants. International symposium on Environmental Impact of radioactive releases, Vienna Garmo, T. G. & Hansen, H. S Transfer of 137Cs to goat milk from two different pasture types. International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic. Hansen H. S. & Hove, K The relative importance of ewes milk and pasture in transferring radiocaesium to lambs. Abstracts, Vol II, S.2a.3. 42nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Hansen, H. S. & Hove, K Availability of radiocaesium from feeds contaminated by 11

12 Chernobyl fallout. Abstracts, Vol II, S st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Popular publications, all in norwegian Hansen, H. S., Grande, J., Salt, C. A., Culligan-Dunsmore, M., & Wilson, M Measures against radio-cesium and radio-strontium tailored to individual farms. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøte) 2000, ISBN Bøe, U. B., Hansen, H. S., Bjelkåsen, T. & Okkenhaug, H Grazing selection among dairy heifers in forest habitats and the effect of grazing intensity on wood production. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøte) 2000, ISBN Wensbakk, R., Sakshaug, A. & Hansen, H. S Farm Economy: Development of an analytical and planing tool. Annual agricultural meeting at Kvithammer Research station. (Kvithammerdagene) Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Reactions among different sheep breeds to predatory stimuli. Farmers magazine (Bondebladet), 11:33. Hansen, H. S., Grande, J. & Salt, C Side effects of countermeasures used to reduce transfer of radioactive isotopes to food products. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1998, Bøe, U. B., Pareliussen, I., Bjelkåsen, T., Hansen, H. S., Spidsø, T., Kroglund, R. T. Okkenhaug, H. & Olsson, G Forest habitats as range for dairy heifers. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1998, Hansen. I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Anti-predatory behavior in different sheep breeds. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet 1998), Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F The oldest are the best! Anti-predatory behavior in different sheep breeds. Agricultural magazine for Northern Norway (Norden), 102: ISSN Hansen, H. S., Hove, K. & Sæther. M Methods to reduce transfer of radiostrontium to milk. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1994, ISSN Tillitsverv FoU koordinator ved Avdeling for samfunn, næring og natur, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av høgskolestyret for Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem i Tilsetningsutvalget for faglige stillinger ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge 2000 Medlem av komitee for sammenslåing av Avdeling for samfunnsfag og Avdeling for Naturbruk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av FoU-utvalget ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer Norge Fagforeningsrepresentant for Forskerforbundet ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Faggruppeleder for Husdyrfysiologi ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Medlem av Dr.sci utdanningsutvalget ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge. 12

13 Faglige interesser Driftsanalyse og -planlegging i husdyrproduksjonen Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Fôring og stell av drøvtyggere Husdyrernæring Husdyrfysiologi Radioøkologi og utmarksbeiting ANNE JOHANNE SKEI HATLINGHUS Lærer Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 915. Telefonnr.: Mære videregående skole Mære Nordre, 7710 Sparbu : Praktisk pedagogisk utdanning, HINT Norges Landbrukshøgskole, Jord-, vann-, og plantefag 1990: NTH, arkitekt, et semester : Forkurs til ingeniørhøgskole : Levanger v.g.s., allmennfag : High school, Oklahoma, USA Arbeidserfaring Lærer realfag, Frol v.g.s d.d. Lærer i matematikk og planteproduksjon, Mære Landbruksskole d.d. Pedagogisk leder, vikariat, Mære Landbruksskole Publikasjoner Nitrogenfjerning fra avløpsvann i et stort jordinfiltrasjonsanlegg en studie fra Setermoen infiltrasjonanlegg. Hovedoppgave MARGOT FISKE HOKSTAD Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 913, LAN 914. Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / /

14 Skjefstadmælen, 7089 Heimdal : Universitetet i Trondheim, AVH: Cand.scient. Cand. mag. Praktisk pedagogisk utdanning Kjemi fagdidaktikk og forvaltningsrett Biologi fagdidatikk HIST. Spes.ped. Arbeidserfaring: Lektor ved Atlanten vg. skole i Kristiansund Lektor ved Skjetlein vg. skole Lektor ved Trondheim Katedralskole 2003 dd Lektor ved Skjetlein vg. skole Driver økologisk gårdsbruk sammen med familien. Tidsbegrensede stillinger: Universitetet i Trondheim, AVH: Kursassistent og kollokvieleder i emnet Plantefysiologi II ved Botanisk institutt. Universitetet i Trondheim, AVH: Kursassistent og vitenskapelig assistent ved Botanisk Institutt. Universitetet i Trondheim, AVH: Timeengsjert ved Botanisk institutt, for å forberede laboratorieundervisningen i Bio 121. Kurs: Universitetet i Trondheim, AVH : Lysets fysikk og biologiske virkning KOMMIT : Naturvernekskursjon i Sverige Etterutdanningskurs for bønder : Økologisk engkurs Etterutdanningskurs for bønder : Grønnsaker, frukt og bær som tilleggsproduksjon i økologisk jordbruk UIO : R-94. Naturfag for studieretning naturbruk SEVU-NLH : R-94. Etologi for VKII naturforvaltning Mære Landbruksskole : Etterutdanningskurs naturbruk og friluftsliv Jegerprøven Skjetlein ressurssenter : Innføring i hold av smådyr MARIT HOVEN Høgskolelektor Gruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120, ØKA 151, ØKA 264. HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer 14

15 Postadresse: Serviceboks Steinkjer : Norges landbrukshøgkole, : Cand.agric. Ett års perm. for arbeid og reise inkl. utvekslingarbeid i Australia. Doktorgradskurs ved Universitetet for miljø- og biovitenskap "Forskerens egen utvikling" 10 stp. våren 2006 Doktorgradskurs ved Handelshøjskolen i København "Vitenskapsteori" 5 stp. våren 2006 Internettredaktør - studium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999/2000 omfatter fagene Internettprogrammering (3vt), Internettjenester (2vt) og Elektronisk publisering (5 vt). Agronomkurs ved Mære Landbruksskole, Ole Vig Videregående skole, , naturfaglinjen. Arbeidserfaring: Lektor ved HiNT, 1995-dd med ulike oppgaver innen kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Har i perioden juni juni 2008 vært engasjert for prosjektarbeid ved NTE Distriktsbredbånd. Fra høsten 2008 er jeg tilbake i ordinær lektorstilling ved HiNT der jeg har undervisning i ulike fag samt veiledning for bachelorstudenter. Noen av fagene jeg underviser eller har undervist i: Markedsføring (10 stp), Innføring i markedsføring (5 stp), Husdyrernæring (15 stp), Fysiologi og Anatomi (10 stp)småfeproduksjon (5 stp), Fjørfeproduksjon (5 stp), Fôrmidler og fôrdyrking (9 stp), Storfeproduksjon (15 stp). Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av 8 dagers faglig seminar for alle studenter i Steinkjer som skal utarbeide Bacheloroppgave. Har utviklet og gjennomført etter- og videreutdanningsstudier, blant annet på oppdrag fra TINE (melkeproduksjonsøkonomi). FoU-prosjekter om samarbeid mellom Høgskole og næringsliv, inkludert et samarbeid med NTNU om utviklingen av den nasjonal nettportalen for formidling av oppdrag mellom studenter og offentlig og privat næringsliv wwww.ideportalen.no. Utvikling og gjennomføring av næringlisvrettede seminarer ved Forskningsdagene. Forvaltning av eget gårdbruk med husdyrproduksjon og skog i Stjørdal fram til Forskningsassistent ved Institutt for husdyrfag ( ) med samarbeid med forskjellige forskere (H. S. Hansen, N. P. Kjos og O. M. Harstad) i ulike prosjekter (forskningsområder: radioaktivitet, vomfysiologiske undersøkelser, grovfôranalyser). Diverse jobber i studietiden, slik som laboratoriearbeid i Norsvin og NRF og arbeid ved økonomiavdelingen i Norgesparken Tusenfryd. Utvekslingsjobb i Australia via International Assosiation of Agricultural Students i forbindelse med utenlandsopphold i 4 mnd. Relevante kurs: Doktorgradskurs ved Universitetet for miljø- og biovitenskap "Forskerens egen utvikling" 10 stp. våren 2006 Doktorgradskurs ved Handelshøjskolen i København "Vitenskapsteori" 5 stp. våren 2006 Forskningsmetode. 2-dagers kurs ved HiNT okt Norsk Forskerforbunds kurs "Grunnopplæring for tillitsvalgte", h

16 Kronikkskriving. HiNT, v Informasjonssystemutvikling - fag ved HiNT våren 2003 (4 vt) Innovasjonsledelse - doktorgradskurs ved HiNT/Handelshøjskolen i København, 2002/2003. Kommunikasjonarbeid - studium ved Høgskolen i Bergen våren 2002 (5 vt) KSL-revisor. KSL er et dokumentasjons- og styringsverktøy for kvalitetssikring av produksjonen ved norske gårdsbruk. v-2000 (40t). Høgskolepedagogikk, HiNT 1996 (70t) Statistical Analysis System (70t), Landbrukshøgskolen 1994 Multivariate calibration in practice and experimental design (3 dgr) 1994 Publikasjoner: Hoven, M Market innovations and knowledge transfer in the agricultural food market. Paper til 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece Aug 30th Sept. 3rd 2006 Hansen H. S., Sæther M., Asper N. P., Hove K In vivo testing of compounds with possible Srbinding effect in ruminants. International Symposium on Envirionmental Impact and Radioactive release, IAEA (Abstract). Hansen H. S., Hove K. og Sæther M Metoder for å redusere innholdet av radiostrontium i husdyrprodukter (Inst. for husdyrfag, NLH) Haugen D., Nyborg J, Sæther M og Ystad E Med kunnskap skal landbruket bygges. Etterutdanningsbehov i nordtrøndersk landbruk. Nord-Trøndelagsforskning 1996:2. Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt for Norsk Forskerforbund ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Klubbleder for Norsk Forskerforbund ved HiNT avd. SNN fra Styremedlem, Norsk Forskerforbund ved HiNT ( ) Representant i Etter- og videreutdanningsutvalget ved HiNTs avdeling for Samfunn, næring og natur (SNN), Varamedlem til Avdelingsstyret ved HiNTs avd. SNN, varamedlem, Representant i Web-utvalget ved HiNTs avd SNN, Eksterne verv: HiNTs repr. i styret for IT-forum i Steinkjer, 2004 og HiNTs repr. i referansegruppen for etablering av Innovasjonssenter i Stjørdal, HiNTs repr. i styringsgruppen for prosjektet Kystbonden, Medlem av kommunestyret i Leksvik, fra høsten Medlem av Administrasjonsutvalget for Leksvik kommune, fra høsten

17 Styremedlem i Borgen Bygdeutvikling BA, Medlem av lokal gruppe av Verdikommisjonen i kommunene Rissa og Leksvik, Faglige interesser: Markedarbeid, innovasjon og entreprenørskap. Matproduksjon og omsetning. ROLF TERJE KROGLUND Faggruppe: Høgskolelektor Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring BIO109 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks Steinkjer Examen artium Naturfaglinja. Verdal videregående skole Cand.mag Universitetet i Tr.heim. Cand. scient Universitetet i Tr. heim. Ped. sem Universitetet i Tr. heim. Arbeidserfaring Forskningsteknikker 50 % stilling. NTNU Engasjementer på Direktoratet for Naturforvaltning (DN)og på Norsk institutt for Naturforskning (NINA) Avdelingsingeniør (NINA) 1994/95. Lærer ved Malm skole d.d. Høgskolelektor (HiNT) Relevante kurs Diverse ringmerkingskurs i regi av Norsk Ornitologsik forening. A- lisens. Publikasjoner Hogstad, O. & Kroglund, R.T Dominance relationships within and between flocks of Willow Tit (Parus montanus). Proc.Sixth Nordic Congr. Ornithol Fauna norv. Ser. C, Cinclus Supplement 1:50. Kroglund, R.T Jernspurver. Norges dyr J. W. Cappelens Forlag a.s. Hogstad, O. & Kroglund The throat badge as a status signal in juvenile male Willow Tits (Parus montanus). Journal fur Ornitologie 134:

18 Røv, N., Kroglund, R.T. & Bergstrøm, R Bestandsstørrelse, utbredelse og underartstilhørighet hos ærfugl (Somateria mollissima) langs Skagerrak-kysten. - NiNA Oppdragsmelding 129: Lorentsen, S-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet i norsk del av Skagerrak. - NiNA Forskningsrapport 39: Strann, K-B, Bustnes, J.O., Kroglund, R.T., & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet på Midt-norsk sokkel og Vøringplatået. - NiNA Forskningsrapport 42: Østnes, J.E., Lorentsen S-H., Heggberget, T.M., Follestad, A. & Kroglund, R.T Avgrenset konsekvensanalyse i forbindelse med leteboring på Møre 1, blokk 6204/11. Mulige effekter av et oljesøl for sjøfugl og pattedyr i perioden oktober- mars. - NiNA Notat. Kroglund, R.T Jernspurv (Prunella modularis)s i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening. Spidsø, T.K. & Kroglund, R. T Effekten på småfugl og smågnagere ved beiting av storfe i utmark. - HiNT Arbeidsnotat nr. 68: Kroglund, R.T. & Spidsø, T. K Konsekvenser for småfugl og smågnagere som følge av beiting av storfe i utmark. HiNT Utredning nr Holien, H., Kroglund, R.T., Spidsø, T.K. & Sørmeland, E Biologiske undersøkelser langs Lundelva, Steinkjer kommune HiNT Utredning nr. 20: Spidsø, T.K. & Kroglund, R.T Beiting av kviger i utmark og mulige konsekvenser for småfugl og smågnagere. - HiNT Utredning nr. 26: Spidsø, T. K., Kroglund, R.T., Auran, J.A. & Austmo, L.B Tettheten av spurvefugl i forhold til beitetrykk ved beiting av kviger i utmark. - HiNT Utredning nr. 34: Tillitsverv Nestformann i Norsk ornitologisk forening (NOF)i perioden Sekretær i NOF avd. Sør- Trøndelag Nestformann i NOF, Verdal lokallag Sekretær i NOF, avd. Nord- Trøndelag Faglige interesser Fugler. Har særlig arbeidet med sjøfugler og ugler Ringmerking. Insekter og andre småkryp på land og i vann. Systematikk. Naturforvaltning. Etologi (adferdsstudier) Ferskvannsfisk LARS LINDER (Åsbygden, Sverige) Lærer Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU 18

19 Telefonnr.: Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: Gymnasielärare med uppehållstjänst. Ansvarig för kursen, ekologisk foderproduktion, MRVX 702 Arbeidserfaring Ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1979 Gymnaslærer 1971 Agronomexamen vid Lantbrukshögskolan i Uppsala 1972 Pedagogutbildning Skolöverstyrelsen Uppsala Universitet TOMAS MALM Rektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Telefonnr.: Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: 1:a linjens chef/rektor vid JiLU Åsbygdens Naturbruksgymnsium. Ansvarlig för Naturbruksgymnsiets utbildningar Arbeidserfaring Alt ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1985 Lærer 1991 Gymnaslærare (med uppehållstjänst) 1993 Fungerende skoleleder :a linjens sjef/rektor 1978 Skogsteknikerexamen 1978 Skogsskolan Gammalkroppa 1984 Pedagogutbildning 1984 Uppsala Universitet 1984 Skoglig skyddsingenjörutbildning 1984 STURE MARKLUND (Åsbygden, Sverige) Driftssjef, assisterende rektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU 19

20 Telefonnr.: oo Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: 1:a linjens chef/driftledare/bitr. rektor vid JiLU-Torsta Gårdsbruk. Ansvarig för kursen, ekologisk djurhållning, DJR 704 Arbeidserfaring Alt ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1986 Gymnaslærer 1993 førstelinjens sjef/driftsleder 1975 Lantmästarexamen vid lantbrukshögskolan i Alnarp 1986 Pedagogutbildning 1986 Uppsala Universitet GEIR NÆSS Faggruppe: Høgskolelektor Dyr i næringsvirksomhet, HUS109 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Norges Landbrukshøgskole, Ås Sivilagronom Studieretning landbruksteknikk Standard studieplan bygningslære Mære Landbruksskole Forberedende studieår til NLH. Arbeidserfaring 1999 dd Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer Høgskolelektor Undervisning i innendørsmekanisering og bygningsplanlegging av driftsbygninger. Øvingslærer i husdyrmiljø Veileder for Bacheloroppgaver innen temaene over Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø Fylkesagronom i tekniske fag Prosjektering av driftsbygninger for landbruket Forvaltningsoppgaver 20

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU Nedfallskartet: Norge ikke verst - Men ganske ille! 1986: Forenklet kart over de mest utsatte områdene i Norge Jotunheimen

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK GEIR FISKNES... 1 ASBJØRN KJELLSEN... 1 JENS KVELI... 5 NILS MIDGAARD... 5 STIG NERAAS... 6 STIG TRONSTAD... 7 ROLF WENSBAKK...

Detaljer

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014 Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Bioforsk og Tjøtta Hesterelatert forskning Informasjon om programmet Bioforsk Nord Tjøtta

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet?

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet? Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet? Knut Hove NMBU Nedfallskartet: Norge ikke verst 1 1986: Forenklet kart over de mest utsatte områdene i Norge Jotunheimen (Valdres Vågå

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap?

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Torstein Steine 10.11.2015 SFI - IHA 1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Torstein

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING KNUT AARSLAND... 1 OLAV MARTIN BAKHEIM... 2 ARNT NARVE BORDAL... 2 GEIR FISKNES... 3 ARVID HAMMER... 4 JORUNN GRANDE...

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2014-2015 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag Utdanningstilbud 2012/2013 -Dyr med realfag Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Elevene får allerede på vg1 direkte kontakt inn til forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU Undervisningsopplegg

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert?

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? 2010-2011 2 Da bør du ta en titt på hva naturbruk har

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Tilbud ved Skjetlein

Tilbud ved Skjetlein Tilbud ved Skjetlein Vg1 NATURBRUK, her får du lære om: DYR LANDBRUK SKOG OG ENERGI GARTNERI OG ANLEGGSGARTNER BRUK AV NATUREN til ulike aktiviteter og næringsformål Grønn studiekompetanse Naturbruk

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter

Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter O. M. Eklo / Grønn kunnskap 9 (2) 153 Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter Ole Martin Eklo / ole-martin.eklo@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag Artikkelen er et sammendrag

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Universitetsstyrets medlemmer 2008

Universitetsstyrets medlemmer 2008 0409 2008 Knut Hove Rektor/styreleder. 62 år Professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Cand. med. Vet. Norges veterinærhøgskole (NVH). 1969. Dr. med. Vet., NVH. 1978. Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen Kompetanse for fremtiden Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen 29.03.17 Nord universitet midt i ressursene «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns-

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Integrering på tunet med jobb sikte

Integrering på tunet med jobb sikte Integrering på tunet med jobb sikte En mulig vei ut i arbeidslivet Gerd Thorshaug Steinkjer voksenopplæring Leif Andreas Kvitvang Kvitvang gård Prosjektmål, prosjektstart august 2012 Å utvikle, utprøve

Detaljer

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy)

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) Environmental sensitivity Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) The lakes: Bracciano The lakes: Heimdalsvatn First step: model calibration (data of contamination following

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2012-2013 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad Forskergruppe etologi og husdyrmiljø professor

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Hvem har hva i Sør-Trønderlag

Hvem har hva i Sør-Trønderlag Hvem har hva i Sør-Trønderlag Grønn naturbruk - Landbruk og gartnernæring - Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget - Heste- og hovslager - Vg3 yrkes- eller studiekompetanse - Energi og miljø, spesiell studiekompetanse

Detaljer

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER SIDE 83 Vedtatt av Fakultetsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 17. desember 1995 og 25.juni 1996. Redaksjonelle endringer senest juni

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK SIDE 235 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK Studiet ble vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982. Det ble etablert som fast studium f.o.m. høsten

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Prosjekt Campus. Presentasjon av prosjektstyret

Prosjekt Campus. Presentasjon av prosjektstyret Prosjekt Campus Presentasjon av prosjektstyret 2014-2019 2 Prosjektstyret Prosjektstyreleder: Eksternt representant: Professor VETBIO-fak.: Teknisk direktør: Ansattrepresentanter: Studentrepresentant:

Detaljer

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse!

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Utdanningsprogrammet Naturbruk. Naturbruk En treårig utdannelse

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Curriculum Vitae Aud Moe

Curriculum Vitae Aud Moe Curriculum Vitae Aud Moe Ph.D., MH, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Førsteamanuensis ved Høgskolen

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Mari Sundli Tveit, rektor 3. mars 2015 Nordisk rektormøte: Akademikernes rolle i framtidens Norden Tittel på presentasjon 1 Samlokalisering på Ås i 2019 Campus

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon

En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon Harry P. Andreassen 09.03.2016 Østerdalskonferansen 2016 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Skog- og utmarksfag

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst. Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark

Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst. Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark 2014-2018 Grønn avdeling ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for anvendt

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer