CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)"

Transkript

1 CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK... 3 ULLA-BRITT BØE... 4 GEIR FISKNES... 7 ARVID HAMMER... 8 HANNE SOLHEIM HANSEN... 9 ANNE JOHANNE SKEI HATLINGHUS MARGOT FISKE HOKSTAD MARIT HOVEN ROLF TERJE KROGLUND LARS LINDER (Åsbygden, Sverige) TOMAS MALM STURE MARKLUND (Åsbygden, Sverige) GEIR NÆSS HÅVARD OKKENHAUG MAY HELEN SIVERTSEN BARBRO SKRETTING EVELYN STENE ANITA STRAND ROLF WENSBAKK KNUT AARSLAND Faggruppe: Lærer Dyr i næringsvirksomhet og Bedriftsutvikling LAN 911., LAN916, LAN 920. Val videregående skole Telefonnr.: / Val, 7970 Kolvereid Time videregående skole Tomb jordbruksskole 1991 Fjellhaug bibelskole Militærtjeneste Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Kurs Eierinseminasjon gris 1

2 Norsvin skolen Cand. Pig Kompetansebevis, Dyrevelferd hos gris Sertifikat for vogntog Maskinførerbevis Truckførerbevis Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler Kranførerbevis Praksis Norwegian Contractors Bas/ støype Dale gård forpakter Val videregående skole, lærer husdyrfag / driftsleder Val gård ARNT NARVE BORDAL Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet og Bedriftsutvikling LAN917, LAN 918, LAN 923 Telefonnr.: Øya videregående skole Øya vgs, 7228 Kvål 1995 Høgskolen i Telemark, høgskolekandidat natur- og miljøvernfag (3 årig) 1998 NTNU, Miljøvern i offentlig forvaltning (10 vt) 1999 NTNU, Cand scient, Zoologi Arbeidserfaring HOVEDSTILLINGER Prosjektveileder etologi II, NTNU, 1998 Forskningstekniker ved dyrestallen, NTNU Lektor ved Øya videregående skole, ARBEIDSOMRÅDER Undervisning i videregående skole. Driftsansvar for smådyr (fugl og fisk). Medansvarlig for etablering av nytt kurs Yrkeskurs smådyrfag, godkjent etter Friskoleloven, ved Øya videregående skole. UNDERVISNINGSERFARING Husdyrlære, VK1 landbruk og naturforvaltning (smådyrfordypning) Naturforvaltning og friluftsliv, VK1 landbruk og naturforvaltning Dyreatferd, Yrkeskurs smådyrfag Foring og stell, Yrkeskurs smådyrfag Naturforvaltning, Yrkeskurs smådyrfag Anatomi og helse, Yrkeskurs smådyrfag 2

3 TURID BUVIK Faggruppe: Lektor/ daglig leder av Trondheim Hundeskole Dyr i næringsvirksomhet LAN903 Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / Lauritz Jenssensgt Trondheim : Handelshøyskolen/BI: MBA Master of Business and Administration, bl.a. strategisk ledelse, framtidsrettede strategier. (Master*) 2002 UNIB 1.avd Juridicum 2004 Handelshøyskolen/BI: Board competence (Board level*) NTNU: Zoologi: Atferdsøkologi, hovedfagsnivå Miljøforvaltning, hovedfagsnivå NTNU/ALS:Pedagogisk seminar ny modell 2 semester NTNU: Lektor/flerfaglig, bl.a. biologi og samfunnsfag NTNU: Spesial Pedagogikk: Atferdsproblemer, mellomfag (Bachelor*) 1997 LMI: Godkjent Konsulent (tilsvarende medisin grunnfag, samt lovdel) med hund: Instruktør 1-årig, IMMI Problemutreder, 2-årig. Eiker Hundeskole årig Klikkerinstruktør, Canis årig spesialsøk sertifisering med 2 hunder, HundCampus 1990 Mer enn 30 helgekurs i atferd/atferdsbehandling (fagutdannet foredragsholder) 1990 Mer enn 30 helgekurs i ulike former for trening av hund Arbeidserfaring med atferd/dyr: dd Trondheim Hundeskole: Innehaver og daglig leder. Ca hunder/år, 11 instruktører. Kurs 4 steder i byen bl.a. alle hundekurs på Skjetlein videregående skole og Byåsen Dyreklinikk dd Fast spaltist i Adresseavisen og Adresseavisen web: Spør oss om dyr dd All atferdsterapi Byåsen Dyreklinikk atferdsfaglig kontakt Trondheim Hundeskole alle atferdskonsultasjoner ved Trondheim Dyrehospital 2001 Eiker Hundeskole/Karos Hundesenter: Atferdsterapeut og instruktør. Annet: Fra 1986 og fram til 1990 lydighet, agility og brukstrening, collie, bordercollie Fra 1990 og til i dag Hunder med atferdsproblemer overtas fra omplasseringer for mentalt om-møblering før utplassering, trening på oppstallede hunder evt. terapi foregår med hunden i hjemmene. Flest store hunderaser, da få andre vil jobbe med disse. Oppsøkende virksomhet i lokale klubber og hundemiljøer. 3

4 ULLA-BRITT BØE Førsteamanuensis Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120 Telefonnr.: Postadresse: HiNT, avd. Landbruk og IT Kongensgt. 42, Steinkjer Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer 1988: Dr. Scient i landbruksvitenskap, Institutt for husdyrernæring, NLH 1981: Pedagogisk seminar, Univ. i Tromsø 1980: Cand.real i biologi, med hovedfag i mikrobiologi, Inst. for fiskerifag, Avd. for næringsmiddelkjemi, Univ. i Tromsø 1977: Cand.mag i biologi og kjemi, Univ. i Tromsø Arbeidserfaring HOVEDSTILLINGER Førsteamanuensis ved avdeling samfunn, næring og natur, HiNT ( dd.) Forskningsleder ved Bio-Smia A/S, Snåsa ( ) Stipendiat ved Inst. for Husdyrernæring, Norges Landbrukshøgskole, Ås ( ) Forskningsassistent ved Mikrobiologisk Institutt, Norges Landbrukshøgskole, Ås ( ) Vit.ass ved Inst. for Fiskerifag, Univ. i Tromsø (1982) Forskn.ass. ved Statens Reinforsøk, Lødingen ( ) ARBEIDSOMRÅDER - Vekstbetingelser for melkesyrebakterier til konserveringsformål - Utvikling og utprøving av nye fôrtyper til rein. - Rekeavfall som fôr til laksefisk. - Selvoppvarming/selvantennelse i kraftfôrsiloer. - Samspill mellom fôrmidler. Kraftfôrets påvirkning på energiomsetninga hos ulike grovfôrslag til drøvtyggere. - Kartlegging og bioteknologisk utnyttelse av organisk avfall. - Motorsaga og arbeidsmiljøet. - Fjellskogens betydning for rein og hjortevilt i Midt-Norge. - Registrering av treslag, nøkkelbiotoper og kulturminner i Finsåsmarka.Tilrettelegging for allmenheten. - Saubeiting i granplantefelt. - Utnytting av skogsmark til kvigebeite. UNDERVISNINGSERFARING VED HiNT Kjemi (ansvarlig) Kjemi og miljø (ansvarlig) Forurensning 4

5 Biologi (ansvarlig) Skogbiologi og skjøtsel Biokjemi (ansvarlig) Mikrobiologi (ansvarlig for lab.kurs) Skogøkologi Treteknologi Husdyrernæring (ansvarlig) Utmarksbeite (ansvarlig) Storfeproduksjon Naturforvaltning Innføringskurs i hundefag (ansvarlig) Innføringskurs i sports- og familiedyr (ansvarlig) Relevante kurs - Datakortet, modul 1 og 3, Praktisk birøkt, Landskapsøkologi og biologisk mangfold (10 vt) mai 95 - nov Universitets- og høgskolepedagoggikk, 70 t. (1992) - Ledelse og planlegging. Bedriftslederskolen, NKS fjernundervisning (1989) - Regulation of metabolism in farm animals. Internordic post-graduate kurs, Tune landbohøgskole, Danmark (1987). - Kurs i statistikk-program-systemet SAS, Sentral for forsøksmetodikk og databeh.,ås (1987). - Ernæringsfysiologi og biokjemi. Dr.Scient-kurs, NLH (1986). - Div. kurs i husdyrernæring, fôringslære, fôrkonservering og EDB (FORTRAN programmeringskurs), NLH ( ) - Brukerkurs og programmeringskurs i EDB (BASIC) ved EDB-skolen, Oslo (1983). Publikasjoner Bøe, U.B., Melkesyrebakterier i fisk og i fiskeråstoff. Vekstfysiologiske studier av Lactobacillus plantarum isolert fra fisk. Hovedfagsoppgave, Inst. for Fiskerifag, Universitetet i Tromsø. Bøe, U.B., Mineralmangel hos tamrein i Elgå-distriktet. Reindriftsnytt, nr.2. Bøe, U.B. & E. Jacobsen, Fôringsforsøk med ulike typer fôr til rein. Rangifer, 1(1): Bøe, U.B., N. Gundersen, H. Sletten & E. Jacobsen, Fôropptak, ph og melkesyre i vomma hos rein under overgangsfôring med kraftfôr tilsatt buffer og fett. Rangifer, 2(1): Bøe, U.B. & J. Raa, Rekeskall som pigment- og proteinkilde til laksefisk. Forslag til konserveringsmetode som stabiliserer fargestoffet i rakeskall. Rapport, Univ. i Tromsø og FTFI. Staaland, H., S. Sæbø & U.B. Bøe, Undersøkelser over mineralmangel hos rein i Elgå. Foreløpige resultater. Reindriftsnytt, nr.1. Bøe, U.B., Selvoppvarming/antenning i kraftfôr. Rapport, Mikrobiologisk Inst.,NLH. 32 s. 5

6 Bøe, U.B., Samspill mellom fôrmidler i blanda fôrrasjoner. Aktuelt fra Statens fagtjeneste for landbruket, nr.1: Bøe, U.B., Bruk av enzymer til behandling og konservering av fôr. Stensiltrykk, Inst. for Husdyrfag, NLH. 23s. Bøe, U.B., Associative effects of mixed diets for ruminants. Dr.Scient-avhandling, Inst. for Husdyrfag, NLH. Bøe, U.B., The effect of silage to concentrate ratio on the nylon bag degradation of feedstuffs in the rumen of dairy cows. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Utilization of grass silage by sheep: Effects of supplementation with different amounts of ground barley. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Utilization of NH3-treated straw by sheep: Effects of supplementation with different amounts of ground barley. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B., Replacement of NH3-treated straw by cellulose in the diet of sheep. Norw. J. of Agric. Sci., 3: Bøe, U.B. og F. Aarvik, Kartlegging og utnyttelse av organisk avfall med hovedvekt på bruk av bioteknologiske metoder. Rapport, Biosmia as og Akvaplan as. 62 s. Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. NTDH arbeidsrapport nr. 50 Anderson, Paul, Audun Fiskum, Kåre Vedal og Ulla-Britt Bøe, Motorsaga og arbeidsmiljøet. NTDH arbeidsrapport nr. 90, 21 s. Kippe, Kjell og Ulla-Britt Bøe, Fjellskogens betydning for hjortevilt i Midt-Norge. NTDH-rapport nr s. ISBN Bøe, Ulla-Britt og Kjell Kippe, Fjellskogens betydning for rein i Midt-Norge. NTDHrapport nr s. ISBN Bøe, Ulla-Britt, Lipidmetabolismen. Forelesningskompendium i biokjemi. HINTkompendium. 19 s. Bøe, Ulla-Britt, Oppgaver i kjemi. HINT-kompendium. 66 s. ISBN Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. HINT-kompendium. 87 s. ISBN Bøe, U-B., H. Sletten og A. Toft, Fjellskogens betydning for reindrift i sør-samiske områder. Reindriftsnyttnr 1/95, s Bøe, Ulla-Britt, Saubeiting i granplantefelt. Registrering av vekstvilkår og skader på granplanter i markberedt plantefelt i Blomlia, Snåsa kommune. Foreløpig rapport. HiNT arbeidsnotat nr. 16, s. Bøe, Ulla-Britt. Laboratorieøvelseri kjemi. HiNT-kompendium, august ISBN Bøe, U.B., I. Pareliussen, T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og G. Olsson, Skogsbeite til storfe. Husdyrforsøksmøtet 1998, NLH: Bøe, Ulla-Britt, Optimal beiteintensitet for storfe på skogsmark. Påvirkning av feltsjiktvegetasjon, virkesproduksjon og småfuglfauna. NFR, Rapport fra seminar 4. og 5. mars om bruk og forvaltning av utmark: Bøe, Ulla-Britt: Optimal beiteintensitet av storfe på skogsmark. Påvirkning på feltsjiktvegetasjon, virkesproduksjon og småfuglfauna. NFR-seminar i Rovvilt og beitebruk, Oslo. Oktober Bøe, U.B., T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og P. Anderson, Skogsbeite til kviger. Presentesjon av FoU-prosjekt. I årsmelding for Avd. naturbruk,

7 Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen, Toralf Bjelkåsen og Håvard Okkenhaug: Skogsbeite til kviger. Beiteseleksjon og påvirkning av beitinga på trevirkeproduksjon. Husdyrforsøksmøtet 2000, NLH , s Bøe, U.B., I. Pareliussen, T. Bjelkåsen, H.S. Hansen, T. Spidsø, R.T. Kroglund, H. Okkenhaug og G. Olsson, Kviger på skogsbeite fornuftig ressursutnytting eller skogens fiende? I "Utmarksbeite og store rovdyr", Delrapport 3 fra forskningsprogrammet "Bruk og forvaltning av utmark" (red. V. Jahren og J.P. Løvstad), Norges forskningsråd. S Bøe. Ulla-Britt og Kåre Vedal, Treslag i Finsåsmarka med bestemmelsesnøkkel. Arbeidsnotat nr. 93, HiNT. Bøe, Ulla-Britt, Paul Anderson, Kåre Vedal og Vidar Formo, Kulturminner i Finsåsmarka. Arbeidsnotat nr. 124, Høgskolen i Nord.Trøndelag. 26 s. Bøe, Ulla-Britt, Håkon Holien, Kåre Vedal og Arne Hegre, Nøkkelbiotoper og spesielle naturtyper i Finsåsmarka, Snåsa kommune. Arbeidsnotat nr. 126, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 19 s. Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen, Ingar Pareliussen og Håvard Okkenhaug. Storfe på skogsbeite. Beskrivelse av forsøksområdet i Roktdalen, Snåsa kommune, nord-trøndelag. Klima, skogforhold, vegetasjon, flora, fauna. Arbeidsnotat nr. 139, Høgskolen i Nord- Trøndelag. 25 s. Bøe, Ulla-Britt, Laboratorieøvelser i kjemi. Kompendium, HiNT. 55 s. Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen og Håvard Okkenhaug, Skogsbeite gir brukbar tilvekst hos kviger. Norden, nr. 3/2003, s Hansen, Hanne Solheim, Ulla-Britt Bøe og Håvard Okkenhaug, Kviger på beite i granskogen. Rogneblad og gras mest populært. Norden, nr. 14/2002, s Bøe, Ulla-Britt, Hanne Solheim Hansen og Håvard Okkenhaug, Skogsbeite gir brukbar tilvekst hos kviger. Forsøksringene i Sør-Trøndelag Våronnskriv s.7 Okkenhaug,Håvard, Hanne Solheim Hansen og Ulla-Britt Bøe, Brystmålet undervurderer tilveksten hos kviger. Norden, nr. 7/2003, s. 17. Tillitsverv VED HiNT Nestleder i avdelingsstyret ved avd. samfunn, næring og natur (SNN), Medlem av Avdelingsstyret ved SNN, og dd. Medlem i felles tilsettingsutvalg for HiNT for undervisnings og forskerstillinger, , nestleder fra 2003 Studiekontakt ved husdyrstudiet, Avd. SNN Medlem av FOU-utvalget ved avd. Naturbruk, næring og miljø, Medlem av Det regionale Høgskolestyret i Nord-Trøndelag, Prodekan ved Avd. naturbruk, næring og miljø fra 1995 til 1997 Har også deltatt i flere utredningsutvalg, i likestillingsutvalget, samt vært styremedlem i både personalforening og fagforening. GEIR FISKNES Lektor 7

8 Faggruppe: Telefonnr.: Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring, Bedriftsutvikling, Skogsentreprenør LAN 915, LAN 922, LAN 924, LAN 925, LAN 926, LAN 930 Mære landbrukskole Mære Nordre, 7710 Sparbu Norges Landbrukshøgskole, Sivilagronom (jord/plantefag) 1981 Levanger Lærerhøgskole, Pedagogikk 1988 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium (grunnfag) i geografi 1998 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium i lederopplæring 2001/2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse 2004 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Utviklingssamtalen 2004 Yrkespraksis Sør-Helgeland Forsøksring, Forsøksringleder Verdal Mølle, Møllemester Mære Landbruksskole, Lektor, Insp.I, Ass. rektor, prosjektleder d.d. Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Avdelingsingeniør ARVID HAMMER Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 192, LAN 913, LAN914,. Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / Kvål : 1972 Sivilagronom, NLH 1975 Pedagogikk, NLH Arbeidspraksis: Drift av eget gårdsbruk siden Herredsagronom på Smøla Herredsagronom i Malvik/Trondheim Bygningskonsulent hos Rieber & Søn 1993 dd. Lektor ved Skjetlein vgs dd. Teamleder (hovedlærer) for naturbruksfagene ved Skjetlein vgs. 8

9 Organisasjonspraksis: Leder av Melhus Bondelag, 6 år Leder av Nedre Gaula Eleveierlag, 4 år Leder av Gauldal Svineavlslag, 2 år Medlem av representantskapet i Bøndenes Salgslag (Gilde), 4 år HANNE SOLHEIM HANSEN Førsteamanuensis Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120. Telefonnr.: HiNT, avd. Landbruk og IT Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer 1992 Dr. sci. i husdyrernæring. Radiocesium stoffskifte i husdyr: Metoder for å redusere overføring av radiocesium til husdyrprodukter. Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1987 Cand. agric. i husdyrernæring, Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1982 Grunnleggende kjemi og matematikk. Den kongelige Veterinære og Landbohøjskole, København, Danmark Arbeidserfaring Gjesteforsker ved Department of Animal and Avian Science, University of Maryland, College Park, USA dd Førsteamanuensis i husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Forsker ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Dr. sci. student ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge. Relevante kurs 1998 Sertifisering som "Ansvarlig for gjennomføring av forsøk med dyr" Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 1990 Kurs i modellering av stoffskifteprosesser. University of Padova, Italy 1989 Ph. D. kurs: Beiteøkologi, Fysiologisk økologi og radio-økologi. Institute of Arctic Biology, University of Alaska, Fairbanks, USA 1988 Inter-Nordisk Ph. D. kurs i husdyrernæring, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Publikasjoner International peer reviewed articles, first author. Hansen, H. S., Hove, K. & Barvik, K Effect of sustained release boli with ammoniumiron(iii)-hexacyanoferrate (II) on radiocesium accumulation in animals grazing contaminated pasture. Health Physics, 71: Hansen, H. S., Hove, K., Barvik, K. & Våbenø, A Relative importance of ewe milk and pasture in transferring radiocaesium to lambs during the summer grazing period. Small 9

10 Ruminant Research, 14: Hansen, H. S. & Andersson, I Transfer of 137Cs to cows milk in the Nordic countries. Pages IN: H. Dahlgaard (ed.) Nordic Radioecology. Transfer of radionuclides through Nordic Ecosystems to man. Elsevier Science, Amsterdam. Hansen, H. S. & Hove, K The effect of exercise on 134Cs retention in lambs. Journal of Environmental Radioactivity, 19: Hansen, H. S. & Hove, K Radiocesium bioavailability: Transfer of Chernobyl and tracer radiocesium to goat milk. Health Physics, 60: International peer reviewed articles, co-author Hansen, I., Christiansen, F., Hansen, H. S., Braastad, B. & Bakken, M Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related stimuli. Applied Animal Behavior Science, 70: Luoto, M., Rekolainen, S., Salt, C. A. & Hansen, H. S Managing radioactively contaminated land: Implications for habitat diversity. Environmental Management, 27: Puziy, A. M, Bengtsson. G. B. & Hansen, H. S Characterization of novel adsorbents for radiostrontium reduction in foods. Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry 240: Beresford, N. A., Mayes, R. W., Hansen, H. S., Crout, N.M.J., Hove, K. & Howard, B. J Generic relationship between calcium intake and radiostrontium transfer to milk of dairy ruminants. Radiation and Environmental Biophysics, 37: Crout, N. M. J., Beresford, N. A., Howard, B. J., Mayes, R. W. & Hansen, H. S A model of radiostrontium transfer in dairy goats based on calcium metabolism. Journal of Dairy Science, 81: Howard, J. B., Beresford, N. A., Mayes, R. W., Hansen, H. S., Crout, N. M. J.& Hove, K The use of dietary calcium intake of dairy ruminants to predict the transfer coefficient of radiostrontium to milk. Radiation and Environmental Biophysics, 36: Hove, K., Lønsjø, H., Andersson, I., Sormunen-Cristian, R., Hansen, H. S., Indriadson, K., Joensen, H., P., Kossila, V., Liken, A., Magnusson, S., Nielsen, S. P., Passikallio, A., Palsson, S. E., Rósen, K., Strand, P. & Vestergaard, T Radiocaesium transfer to grazing sheep in Nordic environments. Pages IN: H. Dahlgaard (ed.) Nordic radioecology. Transfer of radionuclides through Nordic Ecosystems to man. Elsevier Science, Amsterdam. Hove, K. & Hansen, H. S Reduction of radiocesium transfer to animal products using sustained release boli with ammoniumiron(iii)-hexacyanoferrate (II). Acta Veterinarian Scandinavica, 34: Hove, K., Hansen, H. S. & Strand, P Experience with the use of caesium binders to reduce the radiocaesium contamination of grazing animals. Proceedings of the International Symposium on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident. (FAO/IAEA/UNEP/WHO) Vienna, Austria, October (IAEA-SM-306/39), Volume 2: Hove, K., Pedersen, Ø., Garmo, T.H., Hansen, H. S. & Staaland, H Fungi: A major source of radiocesium contamination of grazing ruminants in Norway. Health Physics, 59: Garmo, T. H. & Hansen, H. S Transfer of 137Cs to dairy goats grazing on native mountain pastures in southern Norway. Journal of Environmental Radioactivity, In-Press. Publications presently as manuscripts 10

11 Hansen, H. S., Hove, K., Ravndal, J., Asper, N. P. & Sæther, M. Effect of different amounts of stable caesium on the transfer of 134Cs to meat and milk in goats. Intended for Journal of Environmental Radioacitivity. Hansen, H. S., Tiltnes, M. H., Asper, N. P. & Hove, K. Effect of 1,25-(OH)2 vitd3 on the absorption and transfer of 85Sr to milk in goats. Intended for Journal of Dairy Science. Hansen, H. S., Tiltnes, M. H., Asper, N. P. & Hove, K. Effect of increasing amounts of stable Sr on absorption of Sr and Ca and transfer of Sr to milk in goats with negative Ca balance. Research reports. Hansen, H. S., & Sakshaug, A Tools for analyses and planing in US dairy production. Research report No 30. Nord-Trøndelag College. 28 pp. Hansen, I., Hansen, H. S. & Hatten. L Weight gain of heifers (Norwegian Red Cattle) on mountain range. Planteforsk rapport 05/2001. ISBN , 24 pp. In norwegian. Salt, C. A., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., Rekolainen, S. & Dunsmore, M. C Impact assessment methodology for side-effects of countermeasures against radionuclide contamination of food products. Research report No 1. Nord-Trøndelag College. ISBN pp. Salt, C. A., Dunsmore, M. C., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., & Rekolainen, S The CESER decision support system. 52 pp. Salt, C. A., Grande, J., Hanley, N., Hansen, H. S., Lettner, H., Kirchner, G., Rekolainen, S., Bärlund, I., Baumgarten, R., Berreck, M., Dunsmore, M. C., Ehlers, H., Ehlken, S., Gastberger, M., Haselwandter, K., Hormann, V., Hosner, F., Peer, T., Pintaric., M., Tattari, S. & Wilson, M The final report of the CESER project. 70 pp. Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Anti-predation behavior in different sheep breeds. Planteforsk rapport 04/98. ISBN , 31 pp. In norwegian. Abstract from international conferences Hansen, H. S., Salt, C. A., Kirchner, G., Rekolainen, S., Lettner, H., Grande, J., Wilson, M., Culligan-Dunsmore, M., Tattari, S., Barlund, I., Hormann, V., Gastberger, M., Hosner, F., Peer, T. & Pintaric, M Environmental and socio-economic impacts of agricultural countermeasures. Second International Symposium on Ionizing Radiation. Ottawa, Canada, May Kirchner, G., Salt, C. A., Lettner, H., Hansen, H. S. & Rekolainen, S Integrated longterm management of radioactively contaminated land: the CESER project. International Radiological Post-Emergency Response issues Conference, September 9-11, Washington D.C. Salt, C. A., Hansen, H. S., Kirchner, G., Lettner, H., Rekolainen, S. & Desmet, G Integrating environmental and socio-economic impacts into countermeasures decision making. IUR Topical meeting, Mol, Belgium June 1-5. Abstract Only. Hansen, H. S., Sæther, M., Asper, N. P.& Hove, K In vivo testing of compounds with possible Sr-binding effects in ruminants. International symposium on Environmental Impact of radioactive releases, Vienna Garmo, T. G. & Hansen, H. S Transfer of 137Cs to goat milk from two different pasture types. International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic. Hansen H. S. & Hove, K The relative importance of ewes milk and pasture in transferring radiocaesium to lambs. Abstracts, Vol II, S.2a.3. 42nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Hansen, H. S. & Hove, K Availability of radiocaesium from feeds contaminated by 11

12 Chernobyl fallout. Abstracts, Vol II, S st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Popular publications, all in norwegian Hansen, H. S., Grande, J., Salt, C. A., Culligan-Dunsmore, M., & Wilson, M Measures against radio-cesium and radio-strontium tailored to individual farms. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøte) 2000, ISBN Bøe, U. B., Hansen, H. S., Bjelkåsen, T. & Okkenhaug, H Grazing selection among dairy heifers in forest habitats and the effect of grazing intensity on wood production. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøte) 2000, ISBN Wensbakk, R., Sakshaug, A. & Hansen, H. S Farm Economy: Development of an analytical and planing tool. Annual agricultural meeting at Kvithammer Research station. (Kvithammerdagene) Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Reactions among different sheep breeds to predatory stimuli. Farmers magazine (Bondebladet), 11:33. Hansen, H. S., Grande, J. & Salt, C Side effects of countermeasures used to reduce transfer of radioactive isotopes to food products. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1998, Bøe, U. B., Pareliussen, I., Bjelkåsen, T., Hansen, H. S., Spidsø, T., Kroglund, R. T. Okkenhaug, H. & Olsson, G Forest habitats as range for dairy heifers. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1998, Hansen. I., Hansen, H. S. & Christiansen, F Anti-predatory behavior in different sheep breeds. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet 1998), Hansen, I., Hansen, H. S. & Christiansen, F The oldest are the best! Anti-predatory behavior in different sheep breeds. Agricultural magazine for Northern Norway (Norden), 102: ISSN Hansen, H. S., Hove, K. & Sæther. M Methods to reduce transfer of radiostrontium to milk. Norwegain Animal Science Meetings. (Husdyrforsøksmøtet) 1994, ISSN Tillitsverv FoU koordinator ved Avdeling for samfunn, næring og natur, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av høgskolestyret for Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem i Tilsetningsutvalget for faglige stillinger ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge 2000 Medlem av komitee for sammenslåing av Avdeling for samfunnsfag og Avdeling for Naturbruk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer, Norge Medlem av FoU-utvalget ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Steinkjer Norge Fagforeningsrepresentant for Forskerforbundet ved Avdeling for naturbruk, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge Faggruppeleder for Husdyrfysiologi ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge Medlem av Dr.sci utdanningsutvalget ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge. 12

13 Faglige interesser Driftsanalyse og -planlegging i husdyrproduksjonen Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Fôring og stell av drøvtyggere Husdyrernæring Husdyrfysiologi Radioøkologi og utmarksbeiting ANNE JOHANNE SKEI HATLINGHUS Lærer Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 915. Telefonnr.: Mære videregående skole Mære Nordre, 7710 Sparbu : Praktisk pedagogisk utdanning, HINT Norges Landbrukshøgskole, Jord-, vann-, og plantefag 1990: NTH, arkitekt, et semester : Forkurs til ingeniørhøgskole : Levanger v.g.s., allmennfag : High school, Oklahoma, USA Arbeidserfaring Lærer realfag, Frol v.g.s d.d. Lærer i matematikk og planteproduksjon, Mære Landbruksskole d.d. Pedagogisk leder, vikariat, Mære Landbruksskole Publikasjoner Nitrogenfjerning fra avløpsvann i et stort jordinfiltrasjonsanlegg en studie fra Setermoen infiltrasjonanlegg. Hovedoppgave MARGOT FISKE HOKSTAD Lektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 913, LAN 914. Skjetlein videregående skole Telefonnr.: / /

14 Skjefstadmælen, 7089 Heimdal : Universitetet i Trondheim, AVH: Cand.scient. Cand. mag. Praktisk pedagogisk utdanning Kjemi fagdidaktikk og forvaltningsrett Biologi fagdidatikk HIST. Spes.ped. Arbeidserfaring: Lektor ved Atlanten vg. skole i Kristiansund Lektor ved Skjetlein vg. skole Lektor ved Trondheim Katedralskole 2003 dd Lektor ved Skjetlein vg. skole Driver økologisk gårdsbruk sammen med familien. Tidsbegrensede stillinger: Universitetet i Trondheim, AVH: Kursassistent og kollokvieleder i emnet Plantefysiologi II ved Botanisk institutt. Universitetet i Trondheim, AVH: Kursassistent og vitenskapelig assistent ved Botanisk Institutt. Universitetet i Trondheim, AVH: Timeengsjert ved Botanisk institutt, for å forberede laboratorieundervisningen i Bio 121. Kurs: Universitetet i Trondheim, AVH : Lysets fysikk og biologiske virkning KOMMIT : Naturvernekskursjon i Sverige Etterutdanningskurs for bønder : Økologisk engkurs Etterutdanningskurs for bønder : Grønnsaker, frukt og bær som tilleggsproduksjon i økologisk jordbruk UIO : R-94. Naturfag for studieretning naturbruk SEVU-NLH : R-94. Etologi for VKII naturforvaltning Mære Landbruksskole : Etterutdanningskurs naturbruk og friluftsliv Jegerprøven Skjetlein ressurssenter : Innføring i hold av smådyr MARIT HOVEN Høgskolelektor Gruppe: Dyr i næringsvirksomhet, HUS 120, ØKA 151, ØKA 264. HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer 14

15 Postadresse: Serviceboks Steinkjer : Norges landbrukshøgkole, : Cand.agric. Ett års perm. for arbeid og reise inkl. utvekslingarbeid i Australia. Doktorgradskurs ved Universitetet for miljø- og biovitenskap "Forskerens egen utvikling" 10 stp. våren 2006 Doktorgradskurs ved Handelshøjskolen i København "Vitenskapsteori" 5 stp. våren 2006 Internettredaktør - studium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999/2000 omfatter fagene Internettprogrammering (3vt), Internettjenester (2vt) og Elektronisk publisering (5 vt). Agronomkurs ved Mære Landbruksskole, Ole Vig Videregående skole, , naturfaglinjen. Arbeidserfaring: Lektor ved HiNT, 1995-dd med ulike oppgaver innen kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Har i perioden juni juni 2008 vært engasjert for prosjektarbeid ved NTE Distriktsbredbånd. Fra høsten 2008 er jeg tilbake i ordinær lektorstilling ved HiNT der jeg har undervisning i ulike fag samt veiledning for bachelorstudenter. Noen av fagene jeg underviser eller har undervist i: Markedsføring (10 stp), Innføring i markedsføring (5 stp), Husdyrernæring (15 stp), Fysiologi og Anatomi (10 stp)småfeproduksjon (5 stp), Fjørfeproduksjon (5 stp), Fôrmidler og fôrdyrking (9 stp), Storfeproduksjon (15 stp). Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av 8 dagers faglig seminar for alle studenter i Steinkjer som skal utarbeide Bacheloroppgave. Har utviklet og gjennomført etter- og videreutdanningsstudier, blant annet på oppdrag fra TINE (melkeproduksjonsøkonomi). FoU-prosjekter om samarbeid mellom Høgskole og næringsliv, inkludert et samarbeid med NTNU om utviklingen av den nasjonal nettportalen for formidling av oppdrag mellom studenter og offentlig og privat næringsliv wwww.ideportalen.no. Utvikling og gjennomføring av næringlisvrettede seminarer ved Forskningsdagene. Forvaltning av eget gårdbruk med husdyrproduksjon og skog i Stjørdal fram til Forskningsassistent ved Institutt for husdyrfag ( ) med samarbeid med forskjellige forskere (H. S. Hansen, N. P. Kjos og O. M. Harstad) i ulike prosjekter (forskningsområder: radioaktivitet, vomfysiologiske undersøkelser, grovfôranalyser). Diverse jobber i studietiden, slik som laboratoriearbeid i Norsvin og NRF og arbeid ved økonomiavdelingen i Norgesparken Tusenfryd. Utvekslingsjobb i Australia via International Assosiation of Agricultural Students i forbindelse med utenlandsopphold i 4 mnd. Relevante kurs: Doktorgradskurs ved Universitetet for miljø- og biovitenskap "Forskerens egen utvikling" 10 stp. våren 2006 Doktorgradskurs ved Handelshøjskolen i København "Vitenskapsteori" 5 stp. våren 2006 Forskningsmetode. 2-dagers kurs ved HiNT okt Norsk Forskerforbunds kurs "Grunnopplæring for tillitsvalgte", h

16 Kronikkskriving. HiNT, v Informasjonssystemutvikling - fag ved HiNT våren 2003 (4 vt) Innovasjonsledelse - doktorgradskurs ved HiNT/Handelshøjskolen i København, 2002/2003. Kommunikasjonarbeid - studium ved Høgskolen i Bergen våren 2002 (5 vt) KSL-revisor. KSL er et dokumentasjons- og styringsverktøy for kvalitetssikring av produksjonen ved norske gårdsbruk. v-2000 (40t). Høgskolepedagogikk, HiNT 1996 (70t) Statistical Analysis System (70t), Landbrukshøgskolen 1994 Multivariate calibration in practice and experimental design (3 dgr) 1994 Publikasjoner: Hoven, M Market innovations and knowledge transfer in the agricultural food market. Paper til 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece Aug 30th Sept. 3rd 2006 Hansen H. S., Sæther M., Asper N. P., Hove K In vivo testing of compounds with possible Srbinding effect in ruminants. International Symposium on Envirionmental Impact and Radioactive release, IAEA (Abstract). Hansen H. S., Hove K. og Sæther M Metoder for å redusere innholdet av radiostrontium i husdyrprodukter (Inst. for husdyrfag, NLH) Haugen D., Nyborg J, Sæther M og Ystad E Med kunnskap skal landbruket bygges. Etterutdanningsbehov i nordtrøndersk landbruk. Nord-Trøndelagsforskning 1996:2. Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt for Norsk Forskerforbund ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Klubbleder for Norsk Forskerforbund ved HiNT avd. SNN fra Styremedlem, Norsk Forskerforbund ved HiNT ( ) Representant i Etter- og videreutdanningsutvalget ved HiNTs avdeling for Samfunn, næring og natur (SNN), Varamedlem til Avdelingsstyret ved HiNTs avd. SNN, varamedlem, Representant i Web-utvalget ved HiNTs avd SNN, Eksterne verv: HiNTs repr. i styret for IT-forum i Steinkjer, 2004 og HiNTs repr. i referansegruppen for etablering av Innovasjonssenter i Stjørdal, HiNTs repr. i styringsgruppen for prosjektet Kystbonden, Medlem av kommunestyret i Leksvik, fra høsten Medlem av Administrasjonsutvalget for Leksvik kommune, fra høsten

17 Styremedlem i Borgen Bygdeutvikling BA, Medlem av lokal gruppe av Verdikommisjonen i kommunene Rissa og Leksvik, Faglige interesser: Markedarbeid, innovasjon og entreprenørskap. Matproduksjon og omsetning. ROLF TERJE KROGLUND Faggruppe: Høgskolelektor Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring BIO109 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks Steinkjer Examen artium Naturfaglinja. Verdal videregående skole Cand.mag Universitetet i Tr.heim. Cand. scient Universitetet i Tr. heim. Ped. sem Universitetet i Tr. heim. Arbeidserfaring Forskningsteknikker 50 % stilling. NTNU Engasjementer på Direktoratet for Naturforvaltning (DN)og på Norsk institutt for Naturforskning (NINA) Avdelingsingeniør (NINA) 1994/95. Lærer ved Malm skole d.d. Høgskolelektor (HiNT) Relevante kurs Diverse ringmerkingskurs i regi av Norsk Ornitologsik forening. A- lisens. Publikasjoner Hogstad, O. & Kroglund, R.T Dominance relationships within and between flocks of Willow Tit (Parus montanus). Proc.Sixth Nordic Congr. Ornithol Fauna norv. Ser. C, Cinclus Supplement 1:50. Kroglund, R.T Jernspurver. Norges dyr J. W. Cappelens Forlag a.s. Hogstad, O. & Kroglund The throat badge as a status signal in juvenile male Willow Tits (Parus montanus). Journal fur Ornitologie 134:

18 Røv, N., Kroglund, R.T. & Bergstrøm, R Bestandsstørrelse, utbredelse og underartstilhørighet hos ærfugl (Somateria mollissima) langs Skagerrak-kysten. - NiNA Oppdragsmelding 129: Lorentsen, S-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet i norsk del av Skagerrak. - NiNA Forskningsrapport 39: Strann, K-B, Bustnes, J.O., Kroglund, R.T., & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet på Midt-norsk sokkel og Vøringplatået. - NiNA Forskningsrapport 42: Østnes, J.E., Lorentsen S-H., Heggberget, T.M., Follestad, A. & Kroglund, R.T Avgrenset konsekvensanalyse i forbindelse med leteboring på Møre 1, blokk 6204/11. Mulige effekter av et oljesøl for sjøfugl og pattedyr i perioden oktober- mars. - NiNA Notat. Kroglund, R.T Jernspurv (Prunella modularis)s i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening. Spidsø, T.K. & Kroglund, R. T Effekten på småfugl og smågnagere ved beiting av storfe i utmark. - HiNT Arbeidsnotat nr. 68: Kroglund, R.T. & Spidsø, T. K Konsekvenser for småfugl og smågnagere som følge av beiting av storfe i utmark. HiNT Utredning nr Holien, H., Kroglund, R.T., Spidsø, T.K. & Sørmeland, E Biologiske undersøkelser langs Lundelva, Steinkjer kommune HiNT Utredning nr. 20: Spidsø, T.K. & Kroglund, R.T Beiting av kviger i utmark og mulige konsekvenser for småfugl og smågnagere. - HiNT Utredning nr. 26: Spidsø, T. K., Kroglund, R.T., Auran, J.A. & Austmo, L.B Tettheten av spurvefugl i forhold til beitetrykk ved beiting av kviger i utmark. - HiNT Utredning nr. 34: Tillitsverv Nestformann i Norsk ornitologisk forening (NOF)i perioden Sekretær i NOF avd. Sør- Trøndelag Nestformann i NOF, Verdal lokallag Sekretær i NOF, avd. Nord- Trøndelag Faglige interesser Fugler. Har særlig arbeidet med sjøfugler og ugler Ringmerking. Insekter og andre småkryp på land og i vann. Systematikk. Naturforvaltning. Etologi (adferdsstudier) Ferskvannsfisk LARS LINDER (Åsbygden, Sverige) Lærer Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU 18

19 Telefonnr.: Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: Gymnasielärare med uppehållstjänst. Ansvarig för kursen, ekologisk foderproduktion, MRVX 702 Arbeidserfaring Ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1979 Gymnaslærer 1971 Agronomexamen vid Lantbrukshögskolan i Uppsala 1972 Pedagogutbildning Skolöverstyrelsen Uppsala Universitet TOMAS MALM Rektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Telefonnr.: Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: 1:a linjens chef/rektor vid JiLU Åsbygdens Naturbruksgymnsium. Ansvarlig för Naturbruksgymnsiets utbildningar Arbeidserfaring Alt ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1985 Lærer 1991 Gymnaslærare (med uppehållstjänst) 1993 Fungerende skoleleder :a linjens sjef/rektor 1978 Skogsteknikerexamen 1978 Skogsskolan Gammalkroppa 1984 Pedagogutbildning 1984 Uppsala Universitet 1984 Skoglig skyddsingenjörutbildning 1984 STURE MARKLUND (Åsbygden, Sverige) Driftssjef, assisterende rektor Faggruppe: Dyr i næringsvirksomhet, LAN 919. Åsbygdens Naturbruskgymnasium, JiLU 19

20 Telefonnr.: oo Torsta, Ås, Jämtland Nåværende stilling: 1:a linjens chef/driftledare/bitr. rektor vid JiLU-Torsta Gårdsbruk. Ansvarig för kursen, ekologisk djurhållning, DJR 704 Arbeidserfaring Alt ved Åsbygdens Naturbruksgymnasium 1986 Gymnaslærer 1993 førstelinjens sjef/driftsleder 1975 Lantmästarexamen vid lantbrukshögskolan i Alnarp 1986 Pedagogutbildning 1986 Uppsala Universitet GEIR NÆSS Faggruppe: Høgskolelektor Dyr i næringsvirksomhet, HUS109 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Norges Landbrukshøgskole, Ås Sivilagronom Studieretning landbruksteknikk Standard studieplan bygningslære Mære Landbruksskole Forberedende studieår til NLH. Arbeidserfaring 1999 dd Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer Høgskolelektor Undervisning i innendørsmekanisering og bygningsplanlegging av driftsbygninger. Øvingslærer i husdyrmiljø Veileder for Bacheloroppgaver innen temaene over Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø Fylkesagronom i tekniske fag Prosjektering av driftsbygninger for landbruket Forvaltningsoppgaver 20

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov N O TAT 2 015 10 Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov EYSTEIN YSTAD 1 NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Bygg og Industri. Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe

Bygg og Industri. Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe Bygg og Industri Informasjonsorgan for institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi (IBDK) ved Høgskolen i Narvik Nr. 1-2007 Utvekslingsstudent i Spania Frost i jord lab Ny forskningsgruppe Innhold

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Søknader om støtte til Medier og kommunikasjon VG3 og Mediedesign VG3

PROSJEKTBESKRIVELSE. Søknader om støtte til Medier og kommunikasjon VG3 og Mediedesign VG3 PROSJEKTBESKRIVELSE Søknader om støtte til Medier og kommunikasjon VG3 og Mediedesign VG3 Hva vi søker støtte til side 2 GAN Aschehoug og medier og kommunikasjon side 3 Medier og kommunikasjon VG3 og læreplanene

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Grønt mangfold side 4

Grønt mangfold side 4 NR. 3 - oktober 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Grønt mangfold side 4 Kiwi n på Enga side 14 Husholdningsfag i Australia side 30 Urmaker gammelt yrke i faresonen side 34 Innhold Leder 3

Detaljer

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet StrålevernRapport 2009:8 Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter Rapport fra EURANOS-prosjektet Referanse: Bay-Larsen I 1, Oughton D 2, Liland A 3, Eikelmann IM 3,

Detaljer