knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede

2 innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig utvikling er et ord som benyttes flittig, ikke minst i sammenheng med byutvikling eller kollektivtrafikk, men hva innebærer egentlig dette begrepet? Bærekraftig betyr at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine. Kloden vår har begrensede ressurser. Viktige bærekraft-spørsmål er Skal vi bruke ressursene? Hva skal vi bruke ressursene til? Hvem skal bruke ressursene? Og når? I følge SSB vil Norges befolkning øke fra dagens fem millioner til seks millioner i Det bør derfor utarbeides en nasjonal strategi for kollektiv trafikk i de store byene som sikrer at kollektivtransporten kan møte den forventede trafikkveksten. Det handler bl.a. om å øke fremkommeligheten både for næringslivets transporter og for kollektivtransporten. Med dette bakteppet virker det som om aktørene i noen av våre storbyer har låst seg fast i en enten eller diskusjon. Dvs. for eller i mot bybane, i stedet for å diskutere hvilke virkemidler som gir en bærekraftig byutvikling. Jeg tror det er plass til både buss og bane. Det handler bl.a. om å øke fremkommeligheten både for næringslivets transporter og for kollektivtransporten. Begge virkemidlene har sine sterke og svake sider. Bergen har bevist at samhandling mellom buss og bane ikke bare er mulig, men også har blitt en suksess. En bybane er et byutviklingsverktøy, dermed er det feil å vurdere om en bybane passer til dagens by, en må vurdere om den bidrar til å utvikle byen på ønsket måte. Et godt busstilbud kombinert med et kapasitets sterkt bybanenett er viktig for å kunne etablere en mer konsekvent byutviklingspolitikk der kollektivsystemet er både en motor og samtidig er ryggraden i en moderne og bærekraftig byutvikling. Jeg tror de fleste innser at en stor og velutbygd samferdselssektor er nødvendig for å ivareta fremtidens transportbehov. Jeg vil i den sammenheng minne om at uten sjåfører blir det ingen kollektivsatsning. Det gjelder derfor å ta vare på de sjåførene vi har samtidig som bransjen må bli bedre til å tilrettelegge for rekruttering av nye sjåfører. Vi legger nå bak oss et år der utfordringene har vært mange. De aller fleste har blitt løst på en utmerket måte, jeg vil faktisk si utover det forventede. Særlig er jeg imponert over hvor smidig overgangen til Boreal Transport har gått. Alle har bidratt positivt. Det betyr at vi i dag er et sterkt og velfungerende konsern. Målet vårt er å skape sikre arbeidsplasser gjennom god drift, fornøyde kunder og ytterligere vekst. Våre 2000 medarbeidere består av 30 nasjonaliteter med forskjellig tro og religion. Selv om ikke alle våre medarbeidere feirer jul har vi en felles bærebjelke i form av forbrødring og solidaritet. Sammen skaper vi arbeidsplassen og det samfunnet vi ønsker å være en del av. Jeg håper dere alle får noen rolige dager i julen i hyggelig samvær med familie og venner. Takk for ditt bidrag til å gjøre Boreal Transport til en god arbeidsplass. Jeg ønsker deg med familie en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år! Konsernleder Kjetil Førsvoll NHO Transportsrekrutteringskonferanse...4 Ny og utvidet bankavtalemed Sparebank1 SR-Bank... 6 Banevedlikeholdsavdelingen vokser fram...7 Universell utforming i praksis...8 Sverresborg håndball...10 Skibussen til Trysil er i gang!...12 Kjørecomputer i turavdelingen i Stavanger...13 Til dyst på curlingbanen...16 Utvidet ledersamling...18 Midtstilt bussvei i Stavanger...19 Tastaturets hemmelige liv...22 Ligastart Jubilanter Juleutgaven Så er endelig julen her. Det betyr at enda en årgang av knutepunktet er sluttført. Det har vært et begivenhetsrikt år for oss i redaksjonen. Seks utgaver har vi fått ut. Nye eiere, ny logo og ny og friskere layout er oppsummeringen for Bredden i stoffet har også i år speilet bredden i bedriften. Noe vi kan takke alle bidragsyterne for. Vi takker disse og våre samarbeidspartnere for innsatsen i året som har gått, og ser fram til å ta fatt på en nytt begivenhetsrikt år for både bedrift og magasin. Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 27. januar. Side 4 Side 10 Side 22 Vil også minne om vårt kryssord. Vi vet at mange løser dette for så å legge bladet fra seg. Vi har vel en av de beste oddsene for premiering, så send inn oppgavene og bli med på trekningen av flotte premier. Til slutt gjenstår det bare på vegne av redaksjonen å ønske alle en riktig god jul og takke for året som har gått. Bjørn A. Jensen (red.)

3 NHO Transports administrerende direktør Jon H. Stordrange (til høyre), sammen med stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP) og Boreals Johnas Førisdahl. NHO Transports rekrutteringskonferanse: Sjåfør fra Boreal engasjerte deltakerne NHO Transport arrangerte nylig en vellykket konferanse om rekruttering til bussføreryrket. Johnas Førisdahl fra Boreal AS innledet konferansen med et engasjert innlegg om hvorfor han valgte å bli bussjåfør. Av Arne J. Gjerstad, NHO Transport Fra jeg var liten gutt hadde jeg en drøm om å kjøre buss. I ungdomstiden var jeg med som reservesjåfør annen hver helg, og hver jul-, vinterog påskeferie solgte jeg bussbilletter til ferierende passasjerer, sa Førisdahl entusiastisk.han synes bussjåføryrket er veldig bra. Han stortrives på veien, spesielt hvis turene er varierte, går over lange strekninger og det er mange passasjer om bord. Han så mange fordeler med fleksibel arbeidstid, mens delt skift ikke var like bra. Han så imidlertid en fordel; for eksempel å gå på ski om vinteren mellom skiftene. Ungdom søker utfordringer Skal bussjåføryrket være attraktivt for ungdommen, må forholdene legges til rette for de utfordringer ungdommen søker. Unge sjåfører må derfor tilbys mer tur-, ekspress- og langruter enn hva tilfelle er i dag. Konkurransen med godskjøretøyer må ikke undervurderes. Store lastebiler er tøffe og maskuline, og tiltrekker ungdommen mer enn det busser gjør, sa Førisdahl. Lastebilsjåfører tjener også bedre, men irregulær arbeidstid gjør at mange over tid sliter med å opprettholde motivasjonen i dette yrket. Lønnen som bussjåfør må litt opp, sa Førisdahl, og understreket at han for eget vedkommende er avhengig av overtidskjøring for å få regnskapet til å gå opp. Gi ungdommen læringslyst Trendforsker Ole Petter Nyhaug fra OnLive Research, holdt et tankevekkende innlegg om hva ungdommen etterspør i sine yrkesvalg. Innledningsvis avviste han myten om at ungdommer er late og lever i sine egne bobler. Ungdommen i dag gidder, de er hardt arbeidende, bruker mer tid på lekser, de engasjerer seg mer, jobber mer ved siden av skolen og fester mindre enn forrige generasjon ungdom. Hovedutfordringer for arbeidsgivere og samfunnet ellers er å gi ungdommen læringslyst, understreket Nyhaug. Kontinuerlig læring er det viktigste for ungdommene. Det verste man kan gjøre er å begrense mulighetene for slik læring. Den viktigste moti vasjonsfaktoren er det som er viktigst for samfunnet. Det betyr at ungdom ønsker å velge yrker hvor de kan være til nytte, fortsatte Nyhaug. NHO-undersøkelse Han refererte ellers til en stor undersøkelse fore tatt av NHO som viser at den aller viktigste påvirkningsfaktoren for valg av yrke er foreldre, søsken og de utdannings- og yrkesvalg disse har foretatt. Nest viktigst er å gi ungdommen en god praktisk opplevelse av det yrkesvalget de selv har interesse for. Nyhaug trakk også fram viktigheten av dyktige utdanningsrådgivere i ungdomskolen, og tilføyde at ungdommen trenger håndfaste og troverdige råd om hvorvidt om et yrke passer eller ikke. Bortkastet tid og penger Nyhaug stilte seg helt uforstående til hvorfor så mange bedrifter og bransjeorganisasjoner bruker all verdens tid og penger på å kommunisere med ungdommen via utdanningsmesser, brosjyre materiell og opplæringsspill. Det er bortkastet tid og penger. Skal man kommunisere med ungdommen i dag, må man bruke og beherske den digitale verdenen, sa Nyhaug. Han understreket også at ungdommen opplever det som negativt at de hele tiden utsettes for påtrengende salgsteknikker. Ikke selg hele tiden. Gi bare ungdommen saklig og omtenksom informasjon. Det er det de etterspør og forventer, understreket han. Jonas Førisdahl, fra Boral i Trysil, imponerte deltakerne på NHO Transports rekrutteringskonferanse med sitt innlegg. Lønn er hygienefaktor På spørsmål fra en av konferansedeltakerne om hvorvidt ungdom lot lønnsnivå være bestemmende for hvilket yrkesvalg de tok, sa Nyhaug at ungdom men tar for gitt at den jobb de velger er godt betalt, og at lønnen kun er å anse som en såkalt hygienefaktor. God rekruttering viktig for å nå kollektivtrafikkmålene. Stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP) understreket i sitt innlegg at god rekruttering til bussføreryrket er en forutsetning for å nå de ambisiøse kollektivtrafikkmålene som nåværende regjering har satt seg. Med den store befolkningsveksten som forventes i de større byene kommende tiår, er det en forutsetning at kollektivtrafikken styrkes kraftig. Skal vi lykkes med dette er det avgjørende med god rekruttering til bussjåføryrket. Uten tilfredsstillende rekruttering er det ikke mulig å nå de ambisiøse kollektivmålene, sa Susanne Bratli. Hun sa seg i den sammenheng tilfreds med at det er positivt at det nå igangsettes en nasjonal prøveordning med en nedre aldersgrense på 18 år for elever som ønsker å ta utdanning på en av de offentlige videregående landslinjene. Hun tilføyde imidlertid at det ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv var betenkelig å redusere aldersgrensen, men stolte på at opplæringen både i de videregående skolene og læretiden i bedrifter var av høy kvalitet og bevisstgjorde elevene i det store ansvaret de får. 4 5

4 Banksjef i bedriftsmarked i SR Bank, Atle Øvestad og Konsernsjef i Boreal Transport Ny og utvidet bankavtale med Sparebank1 SR-Bank 15. november 2011 signerte konsernleder Kjetil Førsvoll ny og utvidet 3-årig rammeavtale vedrørende banktjenester med Sparebank 1 SR-Bank. Banevedlikeholdsavdelingen vokser fram Boreal Transport Bane er nylig blitt godkjent som lærebedrift innen faget banemontør, i tillegg er det ansatt to medarbeidere i selskapets banevedlikeholdsavdeling. Ny nettside er også på trappene. Av Sune Aabø Parker I forbindelse med at godkjenningen er det opprettet god kontakt med de skolene som har de aktuelle linjefag hvor vi kan rekruttere fra. Dette samarbeidet har resultert i at vi for tiden har en elev inne hos oss 2 dager i uken i en praksisperiode. Marius Gynnild ser ut til å trives godt hos oss og han vil vurdere en lærlingekontrakt med oss når skoleåret er ferdig på vårparten, sier avdelingsleder Jan Ove Tvervåg. Av Vigdis Foldøy Banken var representert av assisterende banksjef bedrifts marked Atle Øvestad. Avtalen har en varig het på 3 år og inkluderer våre tre operative selskaper Boreal Transport Nord AS, Boreal Transport Bane AS og Boreal Transport Sør AS for uten morselskapet Boreal Transport Norge AS. Avtalen gjelder ordinære banktjenester og ramme for bankgarantier. Behov for bankgarantier gjelder i hovedsak ved anbudskontrakter og løyver. Avtalen har en total ramme på 500 millioner kroner. Leasing avtaler og låneavtaler til finansiering av båter og andre anleggsmidler reguleres ved egne sær avtaler i hvert enkelt tilfelle og omfattes ikke av denne avtalen. Avtalen er en del av en fullfinansieringsavtale som ble skissert i forbindelse med kjøpet av selskapet fra Veolia Transport tidligere i år. Sparebank 1 SR-Bank har vært vår hovedbankforbindelse siden 2006 og vi er svært glade for å ha en solid og sterk bank med på laget, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. Det er viktig å ha et langsiktig og tillitsfullt forhold til banken. Spesielt i de skiftende og utfordrende tider vi nå ser. Det å levere i henhold til budsjetter og utøve vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte gir oss tillit i markedet. Denne avtalen bekrefter at banken har tillit til den virksomhet Boreal med sine ca dyktige medarbeidere og nye eiere driver, avslutter Kjetil Førsvoll. Vi har dessuten trykket opp en brosjyre som forteller kort hvem vi er og hvilke tjenester vi tilbyr. I tillegg har vi en ny nettside som skal utarbeides. For å tydeliggjøre vår virksomhet har vi benyttet den anerkjente illustratøren Ståle Ådland for å billedliggjøre verdikjeden og tjenestene våre på en enkel og flott måte. vil lanseres på nyåret, avslutter Tvervåg. Badekjøring i Harstad Av Roger Mikalsen Boreal Transport Nord, Hålogaland buss fikk tilslaget på et anbud som Harstad Kommune la i November ut på badekjøring fra skolene til Grottebadet med retur. I tillegg fikk vi tilslaget, og vil være førstevalget der det skulle gis pris på all bestillingstransport for kommunen. Nettsiden som er under planlegging får en frisk layout. Kontraktsperioden er på 2 år med opsjon på 1+1 år, oppstart av kjøring er Januar 2012 og kjøringen vil passe godt inn i den ordinære produksjon som vi utfører for Troms Fylkestrafikk. Kontraktene viser at vi absolutt er en attraktiv og konkurransedyktig leverandør av transport tjenester. 6 7

5 Bakgrunnen for forskriften er at variasjoner i alder og størrelse, i evne til å bevege seg, til å oppfatte transport systemet og til å rette seg etter anvisninger kan være utfordrende for mennesker som er avhengige av ulike hjelpemidler. Denne variasjonen i brukere med særskilt behov skal det tas hensyn til ved planleggingen av kollektivtransportløsninger. Holdeplasser, stasjoner, fortau, transportmidler skal tilpasses brukere med spesielle behov. På Nord-Jæren har dette arbeidet kommet langt, med til sammen 4500 holdeplasser er dette en krevende oppgave. I byene med nærområder er de aller fleste holdeplassene og stasjonene blitt tilpasset disse brukerne. I Boreal Transport er visjonen at alle er vel komne på våre transportmidler. I rutedriften er alle bussene våre utstyrt for å gjøre reisen enklere. Lav gulv, tydelige markeringer inne i bussen og rullestolramper er nøkkelord i denne sam men hengen. I tillegg er bussene utstyrt med tydelige skilt kasser, forteller daglig leder i Boreal Transport Sør (BTS) Anders Erik Hansen Dette ble en vekker for mange og vi følger opp denne erfaringen under opplæring av nye sjåfører, sier opplæringsansvarlig i BTS Tor Arild Sande. Etterutdanningen av sjåførene tar også for seg Universell utforming, noe som styrker sjåførenes forstålese for passasjerens behov, forklarer Sande. Positive tilbakemeldinger Etter å ha hatt noen år med universell utforming er erfaringene og tilbakemeldingene gode, både fra sjåfører og brukere. Og det er ikke tvil om at tilgjengeligheten og hverdagen har blitt lettere for mange mennesker som nå har fått muligheten til å ta del i mange flere aktiviteter som vi andre tar for gitt. Vi er godt fornøyd med den måten våre sjåfører imøtekommer og assisterer de reisende, avslutter daglig leder i Boreal Transport Sør Anders E. Hansen. Selv under stressende og travle perioder tar sjåførene seg tid til å sørge for at turen blir en trygg og hyggelig opplevelse for alle våre reisende. Universell utforming i praksis Av B.J. Etter at forskriftene for tilrettelegging for reisende med spesielle behov (Universell utforming) ble innført for snart to år siden, har Boreal Transport ligget langt framme i arbeidet med å gjøre det enklere å reise på våre transportmidler. Etter 2010 Kravene til materiell går på at innkjøp gjort etter 2010 skal følge kravene til Universell Utforming. I BTS begynte denne tilpasningen allerede i Derfor oppfyller vi i dag alle disse kraven på våre rutebusser på Nord-Jæren, sier Hansen. Vi ligger også langt framme når det gjelder turbusser, flybusser og ekspressbusser. Her har vi kun et par busser, innkjøpt noen år før loven trådte i kraft, igjen i drift. Disse vil bli byttet ut etter hvert, forklarer Hansen og sier videre at busser som er tilpasset Universell utforming har en betydelig ekstrakostnad. Kravet er at alle nye anbud og løyver skal følge disse kravene. Dersom man fraviker dette kan dette virke konkurransevridende og gjennomhulle intensjonene bak denne loven, noe ingen ønsker, sier Hansen Opplæring Det ble i forkant av innføringen for noen år siden arrangert kurs i regi av Kolumbus på Nord-Jæren, her ble sjåførene invitert til å prøve seg på de daglige utfordringene som møter brukere med ulike behov. 9

6 Sverresborg håndball en ny samarbeidspartner for Boreal Av Sune Aabø Parker Foran årets sesong rykket Trondheimslaget Sverresborg opp i 1. divisjon, og de vet at det blir en kamp om å overleve på alle måter. Boreal valgte å samarbeide med dem der en del av samarbeidet går på at håndballjentene skal brukes omkring Boreals kompetansesatsing. Hjemmebanen er på Munkvoll, et par steinkast fra Boreal Transport Bane. I år har Sverresborg dessverre sett seg nødt å bytte hall for enkelte kamper på grunn av den begrensede publikumskapasiteten på Munkvoll. Husebyhallen har plass til opptil 500 publikummere. Trener og ex-tysklandsproff Roger Kvannli legger ikke skjul på at det er harde tak med slik satsing. Foruten publikumsstøtten under selve kampen, må vi selge billetter, kaffe og kaker for gå i balanse. Full hall gjør også at sponsorer blir mer interessert. Av et budsjett på kroner går en halv million til reising. Samtidig er hver spiller ansvarlig for egenandel på kroner. Ja, det ofres mye for satse på hobbyen, legger treneren til. Sverresborg har lenge vært nær et liv i 1. divisjon. Nå er de endelig på plass. Det blir en kamp om å berge plassen, hele veien ut. Samtidig kan ikke klubben rykke opp, siden vi har et spillersamarbeid med Levanger. Noe jeg ikke var fullstendig klar over før noen uker siden, ler Kvannli. Kaptein Jeanette Jansby forteller om enkelte nye spillere, ferske studenter, men også juniorer internt som sales opp til damespill i seniorklassen. Første sekser n er den samme som i fjor. Vi er avhengig av mange lokale jenter for å gjennomføre påkrevd dugnadsarbeid. Foreldre, familie og venner er alle viktig støttespillere for laget, både under kamp og året gjennom, sier Jeanette. Styrken er laget og miljøet. Vi har ingen utpregede enere, mener kaptein Jansby. Kvannli har trent jentene i drøye tre år. Gruppa er veldig treningsvillig. Det gjør det svært interessant for meg som trener. For så godt betalt er det ikke å benytte all fritid på håndball, sier Kvannli. I skrivende stund har jentene innfridd over alle forventninger og ligger på en finfin femteplass på tabellen etter seks seire, en uavgjort og kun fire tap. 4 i VT om Miljø Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å ha et miljøfokus? Geir Ivar Haltstrand Vognfører BTB Gråkallbanen For meg så betyr det at jeg tar trikken når jeg kan og bilen når jeg må og at i det meste jeg gjør så lar jeg miljøaspektet være en underliggende faktor. Jeg unngår svulstige og umulige delmål. Man kan ikke redde verden alene men jeg lytter ivrig på eksperter og lar miljø være en av punktene som er med når små og store innkjøp til husholdningen skal foretas. Egil Alf Dirdal BTS Revheim For meg betyr det at alt som kan resirkuleres blir det, og at vi her på Revheim passer på å ha containere til de forskjellige avfallstyper

7 Skibussen til Trysil er i gang! Snøsikre Trysil byr vanligvis på skikjøring fra november, men årets varme høst gav lite snø til Norges største alpinanlegg. Første skibuss hadde avgang fra Oslo 10. desember. Av sune aabø parker I år som i fjor har Trysilekspressen samarbeid med Skistar og tilbyr tur/retur Oslo-Trysil med skipass inkludert for kr. 495,-. Tilbudet kommer i tillegg til ordinære rutetider med Trysilekspressen og tar deg helt til skibakken. Skibussen går i år kun lørdager, mens tilbudet blir utvidet i julen og går hver dag fra 26. desember til 2. januar. I uke 8 vinterferien går også dagsturbussen hver dag. Påsken vil bli annonsert om det er gode føreforhold. Situasjonen i Rogaland er avventende. Tradisjonelt har Boreal Transport Sør, avdeling TEF, kjørt skibuss til alpinanlegget Ålsheia i Sirdal gjennom flere år. Alpinanleggets eier gikk konkurs i 2011 og eierforholdet og videre drift av alpinanlegget er i skrivende stund ikke avklart. Systemet gir oss nøyaktig posisjon til alle våre busser, dette med ett 3-5 sekunds etterslep Kjørecomputer i turavdelingen i Stavanger Høsten 2011 installerte Boreal Transports turavdeling på Revheim (TEF) kjørecomputere på alle sine busser. Dette gjelder 15 førsteklasses turbusser og 3 minibusser. Systemet er levert av SagaSystem i Bergen. Det er flere grunner til at TEF og våre busseiere i felleskap ønsket å få dette installert. Av Geir Røskar Kjørecomputeren vil være et viktig bidrag til å forbedre bussenes økonomi gjennom at sjåførene gjennom kjøreindeksen kan lese på indikatoren hvor økonomisk kjørestil den enkelte sjåfør har. Dette vil på sikt betyr mindre dieselforbruk og mindre slitasje på vognene. Det betyr også at utslippene vil bli mindre, noe vi som ISO sertifisert bedrift ser positivt på. Kjøreindeksen indikerer også hvor behagelig kundene opplever turen. Det stilles stadig strengere krav fra våre kunder på Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette systemet bidrar til at vi oppfyller kundenes krav rundt dette. Turavdelinga har stor tro på at kjørecomputeren kan bidra til økt aktivitet og at den vil være et ekstra kvalitetselement. Det vil på månedsbasis bli skrevet ut rapport fra den enkeltes buss slik at busseierne kan følge med på, og forbedre forbruk, slitasje og kjørestil. Dette er i tråd med selskapets HMS visjon. 4 i VT om Miljø Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å ha et miljøfokus? Heiki Henrichsen JR IKT koordinator Hovedkontoret Miljøfokus er ikke noe man plutselig bestemmer seg for å ha, det er noe som utvikles overtid ved at man synliggjør verdier og målsetting og baker det inn i kulturen. Personlig synes jeg at miljøfokus er voldsomt oppblåst, så til de grader at mange sier at de må ha miljøfokus uten helt å vite hva det innebærer. Man vil gjerne ha Facebook, men helst som paperback. Miljøet fokus er både mot det indre og det ytre; arbeidsmiljø like mye som mot det ytre miljø, dvs utslipp til luft og vann. Roger Stene BTS TEF Dalane/Sokndal Føler at jeg med årene har blitt mer bevisst på miljøet både privat og i jobbsammenheng. Vi som driver i bussbransjen vet at bussene avgir stoffer og gasser som ikke er av det beste for omgivelsene rundt oss selv om motorene og utslippene blir mer og mer miljøvennlige. Samtidig er det viktig å redusere tomgangskjøringen til et minimum. Forurensingen fra kjøretøyene vil gå ned ganske merkbart dersom alle førerne uansett kjøretøy tenker MILJØ! 12 13

8 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 27. januar Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Til dyst på curlingbanen: Takk for sist, herr Solem Godt arbeidsmiljø ombord Åtte medarbeidere fra Boreal Transport Bane møtte tidligere daglig leder i selskapet Erlend Solem og Trondheim Parkering til dyst på curlingbanen. Den nye parkeringssjefen i Trondheim parkerte sine tidligere kolleger gjennom to kamper. Boreal Transport Bane (BTB) lover revansj. Til sammen var vi åtte medarbeidere som stilte forventningsfulle og kamplystne i Leangen ishall 16. november til curlingkamp, ingen av oss hadde prøvd dette tidligere så spenningsnivået var rimelig høyt, forteller avdelingsleder i BTB Jan Ove Tvervåg. Etter en kort gjennomgang av regler og teknikk var det bare å hive seg ut i kamp, vi ble delt opp i to lag og spilte på to baner mot hvert vårt lag fra Trondheim Parkering. Etter omtrent 90 minutters spill viste resultattavla 2-0 i favør parkeringsselskapet. At noen av våre spiller tok dette tyngre enn andre er vel ingen overdrivelse, det er aldri gøy å tape, om det er på Vegard Kleiven i BTB i dyp konsentrasjon under kampen mot Trondheims Parkering, idrettsarenaen eller det er et anbud, sier Tvervåg. Han legger derimot til at de er lovet revansj og alle åtte er enige om at vi taper ikke en gang til mot Solem&co. Arbeidsmiljøfokus om bord er at alle arbeider systematisk og målrettet for å forebygge yrkesskader og dårlig arbeidsmiljø. Utvikle en HMS-politikk med sikkerhet og trivsel som sentrale verdier. Paul Erling Andersen Matros/Billettør, M/F Jøfjord Dette betyr bl.a: Å ha fokus på ISM, opplæring og bevisstgjøring for å forebygge ulykker, helseskader og dårlig arbeidsmiljø om bord. Å ha et godt miljø ombord blir lagt merke til av våre passasjerer, der vi med høflighet, et smil og korrekt opptreden, alltid husker på at man er selskapets ansikt utad. At hver enkelt medarbeider har fokus på å opprettholde en bedriftskultur preget av tillit, trygghet, kommunikasjon og åpenhet i alle avdelinger. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøet bør derfor tillegges like stor betydning som andre aktiviteter i et selskap hvor alle og ikke minst ledelsen har et ansvar. 10 punkter for godt arbeidsmiljø: 1. Ros og smil smitter! Prøv, du vil se at det virker. Paul Erling Andersen har noen tanker om arbeidsmiljøet ombord på våre båter. 2. Stopp rykter og sladder, du kan sørge for oppklaringen. Vær åpen og direkte til den det gjelder på en positiv måte. 3. Bry deg om, slik at andre føler seg sett. 4. Vær interessert i det andre gjør, det er lov å lære av hverandre. 5. Gi og ta ansvar, alle har noe å bidra med. 6. Ha tillit til at alle ansatte gjør sitt beste. 7. Unngå mobbing, alle har rett til å bli tatt på alvor. 8. Ha tålmodighet og vær romslig slik at alle kan jobbe i eget tempo, og med arbeidsoppgaver som mestres. 9. Lytt til andre og vær tydelig på det du sier. 10. Gi folk sjanser det er lov å gjøre feil. Kurs for trafikkvakter - arbeide med, for og i samspill med andre Informativt og inspirerende var noe av tilbakemeldingen da BT-skolen for andre gang arrangerte kurset. Av Inger Lise Reiestad I en trafikkvakts hverdag er effektiv planlegging, god organisering, stort sikkerhetsfokus og positiv samhandling fire nøkkelbegrep. HMSK-leder Anne-Kristin S. Hansen startet første dag med et innlegg om sikkerhet, miljø og kvalitet. Anne-Kristin vektla trafikkvaktenes rolle og deres betydning for sjåførenes hverdag og sikker jobbutførelse. Mannskapskoordinator Zeki Abdulkadir orienterte om gode erfaringer med planlegging og ressursstyring mens Petter Danielsen, lønningssjef, På kurset: Foran fra venstre: Ryszrad Fijalkowski, Murat Zeki Kara og Elisabeth Michaelsen. Bak fra venstre: Filiks Wieslaw, Øzgur Demirbas, Ola Aasen, Idris Demirbas, Milan Michalec, Rolf Kolnes, Dariusz Janowski, Prezemyslaw Wilkaniec, og Sorin Palacean orienterte om viktigheten av å ha korrekte grunnlagsdata fra Trapeze til lønnssystemet. Njål Stangeland, teknisk sjef, avsluttet dagen med en gjennomgang av kravene til daglig vedlikehold og registrering av hendelser ut fra et forbedringsperspektiv. Andre dag var i regi av Pål Lillebø fra utvikling. org. og omhandlet service, kommunikasjon, samarbeid, omdømme og service utover det forventede. Kolumbus på Nord Jæren har fram til Jul gående en kampanje hvor ungdommer som fyller på Ungdomskort vil få en gratis kinobillett. KIlde: Kolumbus Kampanjen som startet 1. desember og er markedsført på kinoene, TV-Vest, og bussplakater Passasjerer får, ved å vise kvittering for påfylt ungdomskort, gratis kinobillett til et valgfritt kinostykke på en av SF sine i distriktet. Billettene må hentes innen 23. desember og må brukes innen nyttårsaften. 17

10 Flott konkurranseinstinkt og god lagånd her representert ved et knippe av deltakerne: Fra venstre Finn Enebakk (BTB), John Halvorsen (BTNO), Martin Reberg (BTNO), Per Hansen (BTN), Konrad Olsen (BTN Sjø), Klaus Ramberg (BTB) og Anita Krogsrud (BTS) Utvidet ledersamling Tirsdag 6. og onsdag 7. desember møttes ledere fra nord til sør Rica Forum Hotell i Stavanger for å diskutere tingenes tilstand, utveksle erfaringer og ikke minst å inspirere hverandre. Av Sune Aabø Parker På møtet var det duket for premiere på ny Borealfilm, lansering av nytt Gå for Grønt konsept, nytt avvikssystem, og ikke minst konkurranse om hvem som var dronning eller konge på curlingbanen. Konsernleder Kjetil Førsvoll fikk vist fram en ny film som speiler vår virksomhet og våre kjerneverdier. Denne blir i disse dager distribuert avdelingene. På nyåret kommer også et tilhørende hefte med arbeidstittelen Vi er Boreal Transport. Økonomileder Vigdis Foldøy presenterte økonomien i konsernet som fikk forsamlingen til å stemme i et rungende Halleluja. Hallelujastemningen fort satte da Marit Refsland presenterte syke fra værs statistik ken, som fremdeles ligger godt under bransjegjennomsnittet. To store nyheter ble presentert av henholdsvis Martin Reberg og Anne-Kristin S. Hansen; Gå for Grønt kommer i ny drakt og innhold på nyåret som Boreal Challenge. Anne-Kristin presenterte det nye nettbaserte avvikssystemet som vil forenkle rapporteringen betraktelig. BI-lektor Morten William Knudsen holdt et engasjerende foredrag om kunde- og med arbeiderlojalitet, noe forsamlingen syntes var både nyttig og lærerikt. Det ble også tid til et uformelt Boreal-mesterskap i curling i nye Sørmarka Arena, der de aller fleste fikk prøve den trendy idretten for første gang. Stavanger har fått sin første Bussevei. Her prøvekjøres den av en av BTS s dobbeltdekkere under åpningen. Midtstilt bussvei i Stavanger Etter et drøyt års arbeid åpnet det første byggetrinnet i de nye midtstilte bussfeltene i Hillevåg i Stavanger tirsdag 29. november. Det betyr i praksis at distriktets første bussvei nå er i drift. Veien er også designet for en mulig Bybane som er under planlegging. Av B.J. Foto: Anders E. Hansen For bussjåførene og de 17 tusen bilene som bruker strekningen hver dag betyr dette nye utfordringer når et nytt kjøremønster skal tilvennes. Dette gjelder spesielt i rundkjøringen der bussene skal kjøre rett gjennom. Av sikkerhetshensyn har vegvesenet valgt å kombinere den nye rundkjøringen med signallys. Det betyr at den øvrige trafikken vil få rødt lys når en buss nærmer seg. Dermed vil bussene få fri passasje. Når bussene har passert slukkes det røde lyset og den øvrige trafikken vil kjøre som normalt med vanlige rundkjøringsregler. En annen utfordring er av og på stigningen, der passasjerene må krysse bilveien for å komme til og fra holdeplassene. I tillegg til tre underganger skal også forhøyde gangfelt ivareta passasjerenes sikkerhet. Dessuten vil fartsgrensen på strekningen bli senket fra 50 km/t til 40 km/t. Det første byggetrinnet på 800 meter har kostet 200 millioner kroner, og vegvesenet er i full gang med å planlegge neste byggetrinn sørover mot Hinna og Forus. Åpningen ble høytidelig gjennomført av Fylkesordfører Janne Johnsen (H) og Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø klokken tirsdag 29. november. Boreal Transport Sør stilte med en dobbelt dekker slik at ordførerne og andre gjester fikk prøve den nye traseen. Fylkes ordfører Janne Johnsen (H) og Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø sto for den høytidelige åpningen

11 & plukk kl pp Et miniportrett avhms koordinator og kampanjeansvarlig i BTS Eddie Pettersen Sjåfør som yter service utover det forventede. På flybussen fra Hammerfest til Alta oppdaget en passasjer at hun hadde glemt passet hjemme. Sjåføren Yngve Isaksen forklarte situasjonen for de andre passasjerene på bussen, og spurte om han kunne snu og kjøre tilbake til Hammerfest så damen kunne hente passet sitt. Han forklarte at forsinkelsen ikke ville skape problemer for de som skulle med fly videre fra Alta. Bussen kom til Alta litt forsinket. På flyplassen ventet blomster og en flaske vin til sjåføren som takk for god service. Finn Harald Pettersen Fredag tok vi denne krabaten (kråke) som hadde forvillet seg inn i båten etter passasjerene hadde gått på land ved ank Tromsø. Han fikk en halv landgang og ble vist bestemt på land av Chief Oddmund Hansen MS Sollifjel K. Skogheim Eddie Pettersen (64) er født og oppvokst i Stavanger, der han bor og har bodd hele sitt liv, så man kan godt si at Eddie er en ekte Siddisgutt, Han er gift på 43. året med Gunvor, sammen har de tre barn og ett barnebarn pluss et barnebarn på vei. Før han begynte i SOT (nå Boreal Transport Sør) i 1999 var han selvstendig næringsdrivende innen transportbransjen gjennom mange år. Før han begynte som HMS-koordinator var han fagforeningsmann med mange verv. Både som hovedtillitsvalgt og ikke minst verneombud i flere år. På fritiden er han en ivrig fotograf og elsker å ta med kameraet ut i landskapet og fotografere. Du har sett flere av bildene hans i motivet bak i dette magasinet opp gjennom årene. I tillegg er han engasjert i hjelpearbeid i Ukraina. Der mottakerne i stor grad er barnehjem. Før jul skal han en tur ned med en ny hjelpesending. Hva er du mest opptatt med for tiden? På jobben er det HMS som tar det meste av tiden. Privat er det forberedelsen til turen til Ukraina, og litt generelle juleforberedelser i familien. Hva er det beste med jobben din? Arbeidsoppgavene spenner over flere fagområder noe gir varierende og spennende arbeidsdager, der ikke en dag er lik den andre. Favorittmat? Server meg røkt pinnekjøtt med kålrabistappe, poteter med akevitt i glasset så er jeg en lykkelig mann. Til hverdags er det komler som er favoritten. Hva er Stavangers beste side? Det er internasjonal by som har beholdt det gamle preget. Samt nærheten til naturen, fjell og hav, noe som er viktig for fotohobbyen min. & plukk kl pp Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Hva får deg i godt humør? Når ting går som det skal, både på jobb og fritid. Hva leser du helst? I tillegg til den daglige dosen med aviser går det mye i faglitteratur. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? En organisasjon som heter House of Mercy et barnehjem for forlatte unger og gatebarn i Ozsgorod i Ukraina. De gjør et fantastisk arbeid for disse stakkars barna. Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Nyheter må jeg ha med meg hver dag. Ellers ser jeg en del film. Spesielt er jeg glad i de gamle sort/hvit filmene på TCM. Engelske filmer av type Charles Dickens historier er de absolutte favorittene. Hva drømmer du om for framtiden? Å holde det gående i jobben så lenge som mulig, å skulle bli pensjonist ville vært et mareritt i den nåværende situasjonen. Og at familien får beholde helsa og det gode humøret. Hva er favoritt musikken? Pop og rock fra 60-tallet. Der jeg er altetende

12 Tastaturets hemmelige liv Av Heiki Henrichsen De fleste som bruker en PC (eller Mac) trykker på det; tastaturet. Utover de bokstaver og tegn en normalt bruker gjennom dagene, er det noen tegn som en ikke kommer så ofte borti. Eller det er vel heller det at en kommer borti dem som gjør en oppmerksom på at de finnes. Hvis en da begynner øverst til venstre finner en sånn rett til venstre for 1 tallet. Denne kalles for pipe (paip engelsk uttale). Hovedbruks området for tegnet er i Linux/Unix verdenen og i Powershell kommandoer på Windows servere. Funksjonen er at en sender data fra ett program eller kommando til ett annet. Det brukes også innenfor programmering, eks Java. Tegnet har også noen matematiske bruksområder, eksempelvis (y y<50) som leses y hvor y er en mengde mindre enn femti). Det brukes også innenfor sannsynlighetsregning hvor man skriver eks at P(a b); sannsynligheten for a hvis b alt har hendt. X betyr absoluttverdien av X. På den øverste raden helt til høyre finner en tre taster som henger igjen fra gamle dager. En av dem er SysRq, eller System Request. For de som husker AS/400 så ble denne brukt en del, og i DOS fungerte den som en slags avslutt knapp. Man kunne nesten kalle den for en primitiv CTRL+ALT+DEL tast. På samme knapp står det ofte Prt Scrn eller Print Scrn. Det er en høyst nyttig funksjon som gjør det den sier. Tar et bilde av skrivebordet og legger det på utklippstavlen. Deretter kan en for eksempel lime det inn i Word eller Paint. Veldig nyttig hvis det har oppstått en feil som en ønsker å sende skjermbildet som en forklaring til andre. Hvis en holder inne ALT-knappen og trykker Print Scrn så tas det bilde av den aktive dialogboksen. Til høyre for den knappen igjen har en Scroll Lock. Tanken bak dette var fra en tid der musene var virkelig trådløse, holdt til i veggene og spiste ost. Ved å trykke Scroll Lock kunne en rulle i vinduet uten å flytte markøren. Dette gjøres i dag av rulle hjulet på musen eller ved å bruke PageUp/ PageDown tastene. Av den årsak er det nesten ikke noen program som gjør seg bruk av denne tasten til noe fornuftig. Men det er ett hederlig unntak; Excel. Er en i Excel og aktiverer Scroll Lock kan en rulle opp/ned og til siden i Excel arket uten at markøren flytter seg fra cellen en står i. Pause Break er den siste av trioen. Denne tasten er en levning fra telegrafens gull alder, så en får ikke noen premie hvis en gjetter at den ikke er særlig i bruk lenger. Den har dog noen funksjoner. Pause er som navnet tilsier, pause. I spill blir tasten brukt til å sette ting på pause hvis en har ett presserende ærend, og erstattet p eller esc tasten som hadde den funksjonen for ca ti år tilbake i tid. Hvis man holder Windows-tasten inne og samtidig trykker Pause-Break tasten får en opp system egenskapene for PC en. Det funker ikke på Mac Til høyre for mellomromstasten har en knapp som heter Alt Gr sin plass. Det er en forkortelse for Alternate Graphics, men den daglige utalen er som det står; alt grrr. Opprinnelig var den tiltenkt funksjonen for alternering av bokstaver. Man kunne trykke Alt Gr + O så fikk man Ø hvor det ikke var Ø på tastaturet osv. Til daglig kan en bruke Alt Gr +E så får man Euro tegnet. Alt Gr + T gir TradeMark symbolet med mer. Skal en ha tegnet til høyre for tallet i tall rekken, eks $ bruker en også Alt Gr. Alternativt gjør CRTL + ALT samme susen. Tasten har vært forsøkt utflagget flere ganger, men som en god historie kommer den alltid tilbake. Over fire tallet på tall rekken har en ett tegn som der slik ut; Dette brukes som ett generisk valutategn der hvor en ikke har det eksakte tegnet på tastaturet. Før når en hadde pesos, mark og fire merker smør så var det litt mer i bruk. Nå går det meste i dollar eller euro og en har da ikke så mye bruk for det. Jeg kan ikke huske at jeg har noen gang brukt det. Ett annet tegn som en bruker er tilde, ~ og man ville tro at det hadde noe med til-det å gjøre men det har det ikke annet enn uttalen. Teknisk brukes det hvis en skal lese bokstaven med palatisering eller muljering. Trøndere vet hva det er, eller burde vite det. De sier ikke mann men majn. Spanjoler bruker det mye. Mañana utales manjana, som teknisk sett betyr i morgen. Men dens betydninger egentlig ikke i dag, så nordmenn på tur til Spania blir ofte lurt ved at de tror at noe skjer i morgen når spanjoler sier manjana. Portugisere bruker tilde for å vise at bokstaven skal leses nasalt. Innenfor matematikk og logikk brukes tilde en del, eks a ñ b betyr a tilnærmet lik b, dette da man ikke har en dobbel tilde på tastaturet som en ville brukt hvis en skrev det på papir. I Unix verdenen er tilde en referanse til den påloggede brukers hjemmemappe hvis en er i ett terminal vindu. Skriver man ~ eller ñ foran ett ord i Google søk vil en også få synonymer av ordet en søkte på. Håper dette har vært til nytte og at du har fått avklart noen spørsmål nå som du kanskje skal ut å kjøpe ny PC til Jul. God Jul! 22 23

13 Sesongen starter opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Boreal Challenge noensinne skal utnevnes i begynnelsen av februar. Sesongen vil vare hele 2012 og vinneren av Boreal Challenge 2012 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi riktig nok en pause slik at de som ønsker det kan få med seg de noe mindre viktige konkurransene i sommer som for eksempel OL i London, fotball EM i Polen/ Ukraina og Tour de France. Challenge Ligastart Boreal Transports internkonkurranse er revitalisert og klar for en ny sesong. Gå for Grønt har blitt til Boreal Challenge, i tillegg til ny flott logo byr vi på en rekke andre nyheter når vi nå tar vi fatt på en ny sesong. Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avdeling på helse, miljø og skadeforebygging? Tre deler Konkurransen vil bestå av tre deler. Vi viderefører hoveddelen hvor avdelingene måles mot seg selv i kategoriene helse, miljø og skadeforebygging. Det er mulig å score 5 poeng i hver av de tre kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enkelte avdeling gjennomfører for å forbedre seg i de nevnte kategoriene. De tre avdelingen som har gjort mest for å forbedre seg hver måned belønnes med opptil 5 poeng. I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjelder det å illustrere på en kreativ måte hvordan ulike tema innen helse, miljø og skadeforebygging gjøres i de forskjellige avdelingene. Bildene med de beste motivene i forhold til månedens tema vil i tillegg til å score 5, 3 eller 1 poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjørende, men en viss bildekvalitet er å foretrekke. Facebook En annen nyhet vi har gleden av å introdusere er vår helt egen Facebook gruppe. Dette er en eksklusiv gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinnere, publisere bildebidragene i fotokonkurransen, oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. I tillegg kan du møte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurransen kan du få svar på disse her. Gå inn på Facebook og søk opp gruppen Boreal Challenge for å bli en del av fellesskapet. Med dette utgangspunktet gleder vi oss til å sparke i gang 2012 sesongen. Lykke til og måtte den beste avdelingen vinne! Ligaledelsen De fem siste sesongene Boreal Transports internkonkurranse er nå klar for fortsettelsen. Gå for Grønt har blit Challenge og med ny flott logo og en rekke andre nyheter tar vi fatt på første sesong Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avd miljø og skadeforebygging? Sammen for et: Renere miljø! Bedre helse! En sikrere hverdag! Sesongen starter opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Bore noensinne skal utnevnes i begynnelsen av februar. Sesongen vil vare hele 2012 og vin Challenge 2012 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi r pause slik at de som ønsker det kan få med seg de noe mindre viktige konkurransene for eksempel OL i London, fotball EM i Polen/Ukraina og Tour de France. Konkurransen vil bestå av tre deler. Vi viderefører hoveddelen hvor avdelingene måle kategoriene helse, miljø og skadeforebygging. Det er mulig å score 5 poeng i hver av kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enke gjennomfører for å forbedre seg i de nevnte kategoriene. De tre avdelingen som har forbedre seg hver måned belønnes med opptil 5 poeng. Challenge Boreal Challenge er en revitalisering av Gå for grønt, og vil fremdeles være en konkurranse mellom avdelingene om heder og ære og flotte premier! Les mer i knutepunket! I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjeld illustrere på en kreativ måte hvordan ulike tema innen helse, miljø og skadeforebygg forskjellige avdelingene. Bildene med de beste motivene i forhold til månedens tema score 5, 3 eller 1 poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjøre Dikt av: Mona Rasmussen: viss bildekvalitet er å foretrekke. For å gi litt ekstra motivasjon har vi satt sammen en liten medaljeoversikt fra foregående år. Kun to avdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpent for hvem som helst å sikre seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 2012 atter en gang til nord, kommer en avdeling til å vinne to ganger. Eller kommer det en overraskelse fra sør som stikker av med hele potten når poengene telles opp i desember neste år? Stå på! Boreal Challenge er konkurransen for alle som Boreal Transport sin arbeidsgiver kan kalle. Helse, miljø og sikkerhet er viktige faktorer både på land, til sjøs og på våres kontorer. Med gode tiltak, holdninger og tanker er muligheten stor for at det er i nettopp din avdeling premien vanker. En annen nyhet vi har gleden av å introdusere er vår helt egen Facebook gruppe. Det eksklusiv gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinn bildebidragene i fotokonkurransen, oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. møte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurr svar på disse her. Gå inn på Facebook og søk opp gruppen Boreal Challenge for å bli e fellesskapet. For å gi litt ekstra motivasjon har vi satt sammen en liten medaljeoversikt fra foregåe avdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpe helst å sikre seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 2 gang til nord, blir Gråkallbanen den første avdeling til å vinne to ganger eller kommer overraskelse fra sør og stikker av med hele potten når poengene telles opp i desembe Medaljeovesikt Gull Sølv Bronse Totalt Alta Lakselv 1 1 Honningsvåg 1 1 Gråkallbanen 1 1 SSJ Verkstedsenter Stvg. Pakke FFR Verkstedsenter 1 1 Vadsø/Tana 1 1 Hammerfest Buss 1 1 Vesterålen

14 Jubilanter 2011 Jan Petter Olsen (BTN/Hammerfest) 50 år 13. november. Johnny Bergly (BTS/Rennesøy) 25 års tj. 1. desember Musa Kartoen (BTS/Stavanger) 50 år 8. desember Vi gratulerer! Under et hyggelig samvær den 29. oktober hedret vi våre jubilanter gjennom 25 år. Over: Fra venstre ser vi Kari Olaussen, arbeider på økonomiavdelingen i Hammerfest. Eva Eriksen, arbeider som avdelingsleder på økonomiavdelingen i Hammerfest Trond A. Johansen, bussjåfør i Hammerfest. Kjell Edgar Hansen, chief på hurtigbåt i Havøysund. Johan Sara, bussjåfør i Alta. Johnny Must, bussjåfør i Kirkenes. Torstein Simonsen, avdelingsleder på bussavdelingen i Alta og Stig Solheim, daglig leder i BTN Til høyre: Vi har også hedret Hans Ingvald Hansen fra Karasjok som har 40 års fartstid i bedriften. Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Hilsen Anne Lise Andersen Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20 % rabatt på bilvask* 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder 1. premie strykejern: Anne S. Haugen, Hundvåg 2. premie et spill: Nils Moldbrekke, Stavanger 3. premie en ståltermos: Kjersti Galaasen Johansen, Trysil Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene vederlagsfritt i posten. Lykke til med kryssord nr ! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Tanangerbrua på nattestid innsendt av Eddie Pettersen

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 Vi i er nå klare med desember-utgaven av vårt nyhetsbrev. Her ønsker vi å informere om ting som skjer rundt håndballen på Nordstrand. Nyhetsbrevet

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Nyhetsbrev Mars 2011 Tenk på dine hender og føtter som sverd fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Viktige hendelser denne måned: 11.-12. mars Svartbeltesamling, Bergen 19. mars

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI

Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Foreldrene betyr all verden! Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Hvilken rolle har foreldrene? Hjemmet er like viktig som undervisningen for at en elev skal få bra resultater. Ikke tenk at skolen er

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon SUNDE HÅNDBALL ønsker alle håndballspillere i Sunde IL velkommen til Teknikkmerkedag i Kvernevikhallen onsdag 15 april fra klokken 17:30 til 20:30. Det vil bli 4 ulike øvelser for rødt merke og 7 ulike

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Morgendagens helter-rittet 2014

Morgendagens helter-rittet 2014 Morgendagens helter-rittet 2014 Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Statoil har gleden å invitere til en spennende konkurranse mellom Regionslag bestående av juniorer søndag 17. august i Tromsø.

Detaljer

Alta IF Fotball. Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015

Alta IF Fotball. Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015 Alta IF Fotball Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015 24.06.2015 Alta IF Fotball www.fotball.altaif.no 2 Stolthet, prestasjoner og utvikling «Å tenne ildsjeler» Høsten 2009 begynte ballen å rulle

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Base 1 "På hjul"

PROSJEKTRAPPORT Base 1 På hjul PROSJEKTRAPPORT Base 1 "På hjul" INNHOLD Prosjektrapport Base 1 Side Mål 2 Organisering og rammer 2 Beskrivelse og gjennomføring 2 Erfaringer fra prosjektet 4 1 PROSJEKTRAPPORT BASE 1 "På hjul" Mål Barna

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

www.fiboline.no 18.02.2012 Gjett tre kort Mastermind www.fiboline.no Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn Utstyr En kortstokk

www.fiboline.no 18.02.2012 Gjett tre kort Mastermind www.fiboline.no Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn Utstyr En kortstokk Foreldrene betyr all verden! Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI www.fiboline.no Utstyr En kortstokk Gjett tre kort Regler Et spill for 2 3 spillere eller for en stor gruppe En person trekker tre kort

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer