knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede

2 innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig utvikling er et ord som benyttes flittig, ikke minst i sammenheng med byutvikling eller kollektivtrafikk, men hva innebærer egentlig dette begrepet? Bærekraftig betyr at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine. Kloden vår har begrensede ressurser. Viktige bærekraft-spørsmål er Skal vi bruke ressursene? Hva skal vi bruke ressursene til? Hvem skal bruke ressursene? Og når? I følge SSB vil Norges befolkning øke fra dagens fem millioner til seks millioner i Det bør derfor utarbeides en nasjonal strategi for kollektiv trafikk i de store byene som sikrer at kollektivtransporten kan møte den forventede trafikkveksten. Det handler bl.a. om å øke fremkommeligheten både for næringslivets transporter og for kollektivtransporten. Med dette bakteppet virker det som om aktørene i noen av våre storbyer har låst seg fast i en enten eller diskusjon. Dvs. for eller i mot bybane, i stedet for å diskutere hvilke virkemidler som gir en bærekraftig byutvikling. Jeg tror det er plass til både buss og bane. Det handler bl.a. om å øke fremkommeligheten både for næringslivets transporter og for kollektivtransporten. Begge virkemidlene har sine sterke og svake sider. Bergen har bevist at samhandling mellom buss og bane ikke bare er mulig, men også har blitt en suksess. En bybane er et byutviklingsverktøy, dermed er det feil å vurdere om en bybane passer til dagens by, en må vurdere om den bidrar til å utvikle byen på ønsket måte. Et godt busstilbud kombinert med et kapasitets sterkt bybanenett er viktig for å kunne etablere en mer konsekvent byutviklingspolitikk der kollektivsystemet er både en motor og samtidig er ryggraden i en moderne og bærekraftig byutvikling. Jeg tror de fleste innser at en stor og velutbygd samferdselssektor er nødvendig for å ivareta fremtidens transportbehov. Jeg vil i den sammenheng minne om at uten sjåfører blir det ingen kollektivsatsning. Det gjelder derfor å ta vare på de sjåførene vi har samtidig som bransjen må bli bedre til å tilrettelegge for rekruttering av nye sjåfører. Vi legger nå bak oss et år der utfordringene har vært mange. De aller fleste har blitt løst på en utmerket måte, jeg vil faktisk si utover det forventede. Særlig er jeg imponert over hvor smidig overgangen til Boreal Transport har gått. Alle har bidratt positivt. Det betyr at vi i dag er et sterkt og velfungerende konsern. Målet vårt er å skape sikre arbeidsplasser gjennom god drift, fornøyde kunder og ytterligere vekst. Våre 2000 medarbeidere består av 30 nasjonaliteter med forskjellig tro og religion. Selv om ikke alle våre medarbeidere feirer jul har vi en felles bærebjelke i form av forbrødring og solidaritet. Sammen skaper vi arbeidsplassen og det samfunnet vi ønsker å være en del av. Jeg håper dere alle får noen rolige dager i julen i hyggelig samvær med familie og venner. Takk for ditt bidrag til å gjøre Boreal Transport til en god arbeidsplass. Jeg ønsker deg med familie en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år! Konsernleder Kjetil Førsvoll NHO Transportsrekrutteringskonferanse...4 Ny og utvidet bankavtalemed Sparebank1 SR-Bank... 6 Banevedlikeholdsavdelingen vokser fram...7 Universell utforming i praksis...8 Sverresborg håndball...10 Skibussen til Trysil er i gang!...12 Kjørecomputer i turavdelingen i Stavanger...13 Til dyst på curlingbanen...16 Utvidet ledersamling...18 Midtstilt bussvei i Stavanger...19 Tastaturets hemmelige liv...22 Ligastart Jubilanter Juleutgaven Så er endelig julen her. Det betyr at enda en årgang av knutepunktet er sluttført. Det har vært et begivenhetsrikt år for oss i redaksjonen. Seks utgaver har vi fått ut. Nye eiere, ny logo og ny og friskere layout er oppsummeringen for Bredden i stoffet har også i år speilet bredden i bedriften. Noe vi kan takke alle bidragsyterne for. Vi takker disse og våre samarbeidspartnere for innsatsen i året som har gått, og ser fram til å ta fatt på en nytt begivenhetsrikt år for både bedrift og magasin. Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 27. januar. Side 4 Side 10 Side 22 Vil også minne om vårt kryssord. Vi vet at mange løser dette for så å legge bladet fra seg. Vi har vel en av de beste oddsene for premiering, så send inn oppgavene og bli med på trekningen av flotte premier. Til slutt gjenstår det bare på vegne av redaksjonen å ønske alle en riktig god jul og takke for året som har gått. Bjørn A. Jensen (red.)

3 NHO Transports administrerende direktør Jon H. Stordrange (til høyre), sammen med stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP) og Boreals Johnas Førisdahl. NHO Transports rekrutteringskonferanse: Sjåfør fra Boreal engasjerte deltakerne NHO Transport arrangerte nylig en vellykket konferanse om rekruttering til bussføreryrket. Johnas Førisdahl fra Boreal AS innledet konferansen med et engasjert innlegg om hvorfor han valgte å bli bussjåfør. Av Arne J. Gjerstad, NHO Transport Fra jeg var liten gutt hadde jeg en drøm om å kjøre buss. I ungdomstiden var jeg med som reservesjåfør annen hver helg, og hver jul-, vinterog påskeferie solgte jeg bussbilletter til ferierende passasjerer, sa Førisdahl entusiastisk.han synes bussjåføryrket er veldig bra. Han stortrives på veien, spesielt hvis turene er varierte, går over lange strekninger og det er mange passasjer om bord. Han så mange fordeler med fleksibel arbeidstid, mens delt skift ikke var like bra. Han så imidlertid en fordel; for eksempel å gå på ski om vinteren mellom skiftene. Ungdom søker utfordringer Skal bussjåføryrket være attraktivt for ungdommen, må forholdene legges til rette for de utfordringer ungdommen søker. Unge sjåfører må derfor tilbys mer tur-, ekspress- og langruter enn hva tilfelle er i dag. Konkurransen med godskjøretøyer må ikke undervurderes. Store lastebiler er tøffe og maskuline, og tiltrekker ungdommen mer enn det busser gjør, sa Førisdahl. Lastebilsjåfører tjener også bedre, men irregulær arbeidstid gjør at mange over tid sliter med å opprettholde motivasjonen i dette yrket. Lønnen som bussjåfør må litt opp, sa Førisdahl, og understreket at han for eget vedkommende er avhengig av overtidskjøring for å få regnskapet til å gå opp. Gi ungdommen læringslyst Trendforsker Ole Petter Nyhaug fra OnLive Research, holdt et tankevekkende innlegg om hva ungdommen etterspør i sine yrkesvalg. Innledningsvis avviste han myten om at ungdommer er late og lever i sine egne bobler. Ungdommen i dag gidder, de er hardt arbeidende, bruker mer tid på lekser, de engasjerer seg mer, jobber mer ved siden av skolen og fester mindre enn forrige generasjon ungdom. Hovedutfordringer for arbeidsgivere og samfunnet ellers er å gi ungdommen læringslyst, understreket Nyhaug. Kontinuerlig læring er det viktigste for ungdommene. Det verste man kan gjøre er å begrense mulighetene for slik læring. Den viktigste moti vasjonsfaktoren er det som er viktigst for samfunnet. Det betyr at ungdom ønsker å velge yrker hvor de kan være til nytte, fortsatte Nyhaug. NHO-undersøkelse Han refererte ellers til en stor undersøkelse fore tatt av NHO som viser at den aller viktigste påvirkningsfaktoren for valg av yrke er foreldre, søsken og de utdannings- og yrkesvalg disse har foretatt. Nest viktigst er å gi ungdommen en god praktisk opplevelse av det yrkesvalget de selv har interesse for. Nyhaug trakk også fram viktigheten av dyktige utdanningsrådgivere i ungdomskolen, og tilføyde at ungdommen trenger håndfaste og troverdige råd om hvorvidt om et yrke passer eller ikke. Bortkastet tid og penger Nyhaug stilte seg helt uforstående til hvorfor så mange bedrifter og bransjeorganisasjoner bruker all verdens tid og penger på å kommunisere med ungdommen via utdanningsmesser, brosjyre materiell og opplæringsspill. Det er bortkastet tid og penger. Skal man kommunisere med ungdommen i dag, må man bruke og beherske den digitale verdenen, sa Nyhaug. Han understreket også at ungdommen opplever det som negativt at de hele tiden utsettes for påtrengende salgsteknikker. Ikke selg hele tiden. Gi bare ungdommen saklig og omtenksom informasjon. Det er det de etterspør og forventer, understreket han. Jonas Førisdahl, fra Boral i Trysil, imponerte deltakerne på NHO Transports rekrutteringskonferanse med sitt innlegg. Lønn er hygienefaktor På spørsmål fra en av konferansedeltakerne om hvorvidt ungdom lot lønnsnivå være bestemmende for hvilket yrkesvalg de tok, sa Nyhaug at ungdom men tar for gitt at den jobb de velger er godt betalt, og at lønnen kun er å anse som en såkalt hygienefaktor. God rekruttering viktig for å nå kollektivtrafikkmålene. Stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP) understreket i sitt innlegg at god rekruttering til bussføreryrket er en forutsetning for å nå de ambisiøse kollektivtrafikkmålene som nåværende regjering har satt seg. Med den store befolkningsveksten som forventes i de større byene kommende tiår, er det en forutsetning at kollektivtrafikken styrkes kraftig. Skal vi lykkes med dette er det avgjørende med god rekruttering til bussjåføryrket. Uten tilfredsstillende rekruttering er det ikke mulig å nå de ambisiøse kollektivmålene, sa Susanne Bratli. Hun sa seg i den sammenheng tilfreds med at det er positivt at det nå igangsettes en nasjonal prøveordning med en nedre aldersgrense på 18 år for elever som ønsker å ta utdanning på en av de offentlige videregående landslinjene. Hun tilføyde imidlertid at det ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv var betenkelig å redusere aldersgrensen, men stolte på at opplæringen både i de videregående skolene og læretiden i bedrifter var av høy kvalitet og bevisstgjorde elevene i det store ansvaret de får. 4 5

4 Banksjef i bedriftsmarked i SR Bank, Atle Øvestad og Konsernsjef i Boreal Transport Ny og utvidet bankavtale med Sparebank1 SR-Bank 15. november 2011 signerte konsernleder Kjetil Førsvoll ny og utvidet 3-årig rammeavtale vedrørende banktjenester med Sparebank 1 SR-Bank. Banevedlikeholdsavdelingen vokser fram Boreal Transport Bane er nylig blitt godkjent som lærebedrift innen faget banemontør, i tillegg er det ansatt to medarbeidere i selskapets banevedlikeholdsavdeling. Ny nettside er også på trappene. Av Sune Aabø Parker I forbindelse med at godkjenningen er det opprettet god kontakt med de skolene som har de aktuelle linjefag hvor vi kan rekruttere fra. Dette samarbeidet har resultert i at vi for tiden har en elev inne hos oss 2 dager i uken i en praksisperiode. Marius Gynnild ser ut til å trives godt hos oss og han vil vurdere en lærlingekontrakt med oss når skoleåret er ferdig på vårparten, sier avdelingsleder Jan Ove Tvervåg. Av Vigdis Foldøy Banken var representert av assisterende banksjef bedrifts marked Atle Øvestad. Avtalen har en varig het på 3 år og inkluderer våre tre operative selskaper Boreal Transport Nord AS, Boreal Transport Bane AS og Boreal Transport Sør AS for uten morselskapet Boreal Transport Norge AS. Avtalen gjelder ordinære banktjenester og ramme for bankgarantier. Behov for bankgarantier gjelder i hovedsak ved anbudskontrakter og løyver. Avtalen har en total ramme på 500 millioner kroner. Leasing avtaler og låneavtaler til finansiering av båter og andre anleggsmidler reguleres ved egne sær avtaler i hvert enkelt tilfelle og omfattes ikke av denne avtalen. Avtalen er en del av en fullfinansieringsavtale som ble skissert i forbindelse med kjøpet av selskapet fra Veolia Transport tidligere i år. Sparebank 1 SR-Bank har vært vår hovedbankforbindelse siden 2006 og vi er svært glade for å ha en solid og sterk bank med på laget, sier konsernleder Kjetil Førsvoll. Det er viktig å ha et langsiktig og tillitsfullt forhold til banken. Spesielt i de skiftende og utfordrende tider vi nå ser. Det å levere i henhold til budsjetter og utøve vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte gir oss tillit i markedet. Denne avtalen bekrefter at banken har tillit til den virksomhet Boreal med sine ca dyktige medarbeidere og nye eiere driver, avslutter Kjetil Førsvoll. Vi har dessuten trykket opp en brosjyre som forteller kort hvem vi er og hvilke tjenester vi tilbyr. I tillegg har vi en ny nettside som skal utarbeides. For å tydeliggjøre vår virksomhet har vi benyttet den anerkjente illustratøren Ståle Ådland for å billedliggjøre verdikjeden og tjenestene våre på en enkel og flott måte. vil lanseres på nyåret, avslutter Tvervåg. Badekjøring i Harstad Av Roger Mikalsen Boreal Transport Nord, Hålogaland buss fikk tilslaget på et anbud som Harstad Kommune la i November ut på badekjøring fra skolene til Grottebadet med retur. I tillegg fikk vi tilslaget, og vil være førstevalget der det skulle gis pris på all bestillingstransport for kommunen. Nettsiden som er under planlegging får en frisk layout. Kontraktsperioden er på 2 år med opsjon på 1+1 år, oppstart av kjøring er Januar 2012 og kjøringen vil passe godt inn i den ordinære produksjon som vi utfører for Troms Fylkestrafikk. Kontraktene viser at vi absolutt er en attraktiv og konkurransedyktig leverandør av transport tjenester. 6 7

5 Bakgrunnen for forskriften er at variasjoner i alder og størrelse, i evne til å bevege seg, til å oppfatte transport systemet og til å rette seg etter anvisninger kan være utfordrende for mennesker som er avhengige av ulike hjelpemidler. Denne variasjonen i brukere med særskilt behov skal det tas hensyn til ved planleggingen av kollektivtransportløsninger. Holdeplasser, stasjoner, fortau, transportmidler skal tilpasses brukere med spesielle behov. På Nord-Jæren har dette arbeidet kommet langt, med til sammen 4500 holdeplasser er dette en krevende oppgave. I byene med nærområder er de aller fleste holdeplassene og stasjonene blitt tilpasset disse brukerne. I Boreal Transport er visjonen at alle er vel komne på våre transportmidler. I rutedriften er alle bussene våre utstyrt for å gjøre reisen enklere. Lav gulv, tydelige markeringer inne i bussen og rullestolramper er nøkkelord i denne sam men hengen. I tillegg er bussene utstyrt med tydelige skilt kasser, forteller daglig leder i Boreal Transport Sør (BTS) Anders Erik Hansen Dette ble en vekker for mange og vi følger opp denne erfaringen under opplæring av nye sjåfører, sier opplæringsansvarlig i BTS Tor Arild Sande. Etterutdanningen av sjåførene tar også for seg Universell utforming, noe som styrker sjåførenes forstålese for passasjerens behov, forklarer Sande. Positive tilbakemeldinger Etter å ha hatt noen år med universell utforming er erfaringene og tilbakemeldingene gode, både fra sjåfører og brukere. Og det er ikke tvil om at tilgjengeligheten og hverdagen har blitt lettere for mange mennesker som nå har fått muligheten til å ta del i mange flere aktiviteter som vi andre tar for gitt. Vi er godt fornøyd med den måten våre sjåfører imøtekommer og assisterer de reisende, avslutter daglig leder i Boreal Transport Sør Anders E. Hansen. Selv under stressende og travle perioder tar sjåførene seg tid til å sørge for at turen blir en trygg og hyggelig opplevelse for alle våre reisende. Universell utforming i praksis Av B.J. Etter at forskriftene for tilrettelegging for reisende med spesielle behov (Universell utforming) ble innført for snart to år siden, har Boreal Transport ligget langt framme i arbeidet med å gjøre det enklere å reise på våre transportmidler. Etter 2010 Kravene til materiell går på at innkjøp gjort etter 2010 skal følge kravene til Universell Utforming. I BTS begynte denne tilpasningen allerede i Derfor oppfyller vi i dag alle disse kraven på våre rutebusser på Nord-Jæren, sier Hansen. Vi ligger også langt framme når det gjelder turbusser, flybusser og ekspressbusser. Her har vi kun et par busser, innkjøpt noen år før loven trådte i kraft, igjen i drift. Disse vil bli byttet ut etter hvert, forklarer Hansen og sier videre at busser som er tilpasset Universell utforming har en betydelig ekstrakostnad. Kravet er at alle nye anbud og løyver skal følge disse kravene. Dersom man fraviker dette kan dette virke konkurransevridende og gjennomhulle intensjonene bak denne loven, noe ingen ønsker, sier Hansen Opplæring Det ble i forkant av innføringen for noen år siden arrangert kurs i regi av Kolumbus på Nord-Jæren, her ble sjåførene invitert til å prøve seg på de daglige utfordringene som møter brukere med ulike behov. 9

6 Sverresborg håndball en ny samarbeidspartner for Boreal Av Sune Aabø Parker Foran årets sesong rykket Trondheimslaget Sverresborg opp i 1. divisjon, og de vet at det blir en kamp om å overleve på alle måter. Boreal valgte å samarbeide med dem der en del av samarbeidet går på at håndballjentene skal brukes omkring Boreals kompetansesatsing. Hjemmebanen er på Munkvoll, et par steinkast fra Boreal Transport Bane. I år har Sverresborg dessverre sett seg nødt å bytte hall for enkelte kamper på grunn av den begrensede publikumskapasiteten på Munkvoll. Husebyhallen har plass til opptil 500 publikummere. Trener og ex-tysklandsproff Roger Kvannli legger ikke skjul på at det er harde tak med slik satsing. Foruten publikumsstøtten under selve kampen, må vi selge billetter, kaffe og kaker for gå i balanse. Full hall gjør også at sponsorer blir mer interessert. Av et budsjett på kroner går en halv million til reising. Samtidig er hver spiller ansvarlig for egenandel på kroner. Ja, det ofres mye for satse på hobbyen, legger treneren til. Sverresborg har lenge vært nær et liv i 1. divisjon. Nå er de endelig på plass. Det blir en kamp om å berge plassen, hele veien ut. Samtidig kan ikke klubben rykke opp, siden vi har et spillersamarbeid med Levanger. Noe jeg ikke var fullstendig klar over før noen uker siden, ler Kvannli. Kaptein Jeanette Jansby forteller om enkelte nye spillere, ferske studenter, men også juniorer internt som sales opp til damespill i seniorklassen. Første sekser n er den samme som i fjor. Vi er avhengig av mange lokale jenter for å gjennomføre påkrevd dugnadsarbeid. Foreldre, familie og venner er alle viktig støttespillere for laget, både under kamp og året gjennom, sier Jeanette. Styrken er laget og miljøet. Vi har ingen utpregede enere, mener kaptein Jansby. Kvannli har trent jentene i drøye tre år. Gruppa er veldig treningsvillig. Det gjør det svært interessant for meg som trener. For så godt betalt er det ikke å benytte all fritid på håndball, sier Kvannli. I skrivende stund har jentene innfridd over alle forventninger og ligger på en finfin femteplass på tabellen etter seks seire, en uavgjort og kun fire tap. 4 i VT om Miljø Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å ha et miljøfokus? Geir Ivar Haltstrand Vognfører BTB Gråkallbanen For meg så betyr det at jeg tar trikken når jeg kan og bilen når jeg må og at i det meste jeg gjør så lar jeg miljøaspektet være en underliggende faktor. Jeg unngår svulstige og umulige delmål. Man kan ikke redde verden alene men jeg lytter ivrig på eksperter og lar miljø være en av punktene som er med når små og store innkjøp til husholdningen skal foretas. Egil Alf Dirdal BTS Revheim For meg betyr det at alt som kan resirkuleres blir det, og at vi her på Revheim passer på å ha containere til de forskjellige avfallstyper

7 Skibussen til Trysil er i gang! Snøsikre Trysil byr vanligvis på skikjøring fra november, men årets varme høst gav lite snø til Norges største alpinanlegg. Første skibuss hadde avgang fra Oslo 10. desember. Av sune aabø parker I år som i fjor har Trysilekspressen samarbeid med Skistar og tilbyr tur/retur Oslo-Trysil med skipass inkludert for kr. 495,-. Tilbudet kommer i tillegg til ordinære rutetider med Trysilekspressen og tar deg helt til skibakken. Skibussen går i år kun lørdager, mens tilbudet blir utvidet i julen og går hver dag fra 26. desember til 2. januar. I uke 8 vinterferien går også dagsturbussen hver dag. Påsken vil bli annonsert om det er gode føreforhold. Situasjonen i Rogaland er avventende. Tradisjonelt har Boreal Transport Sør, avdeling TEF, kjørt skibuss til alpinanlegget Ålsheia i Sirdal gjennom flere år. Alpinanleggets eier gikk konkurs i 2011 og eierforholdet og videre drift av alpinanlegget er i skrivende stund ikke avklart. Systemet gir oss nøyaktig posisjon til alle våre busser, dette med ett 3-5 sekunds etterslep Kjørecomputer i turavdelingen i Stavanger Høsten 2011 installerte Boreal Transports turavdeling på Revheim (TEF) kjørecomputere på alle sine busser. Dette gjelder 15 førsteklasses turbusser og 3 minibusser. Systemet er levert av SagaSystem i Bergen. Det er flere grunner til at TEF og våre busseiere i felleskap ønsket å få dette installert. Av Geir Røskar Kjørecomputeren vil være et viktig bidrag til å forbedre bussenes økonomi gjennom at sjåførene gjennom kjøreindeksen kan lese på indikatoren hvor økonomisk kjørestil den enkelte sjåfør har. Dette vil på sikt betyr mindre dieselforbruk og mindre slitasje på vognene. Det betyr også at utslippene vil bli mindre, noe vi som ISO sertifisert bedrift ser positivt på. Kjøreindeksen indikerer også hvor behagelig kundene opplever turen. Det stilles stadig strengere krav fra våre kunder på Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette systemet bidrar til at vi oppfyller kundenes krav rundt dette. Turavdelinga har stor tro på at kjørecomputeren kan bidra til økt aktivitet og at den vil være et ekstra kvalitetselement. Det vil på månedsbasis bli skrevet ut rapport fra den enkeltes buss slik at busseierne kan følge med på, og forbedre forbruk, slitasje og kjørestil. Dette er i tråd med selskapets HMS visjon. 4 i VT om Miljø Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å ha et miljøfokus? Heiki Henrichsen JR IKT koordinator Hovedkontoret Miljøfokus er ikke noe man plutselig bestemmer seg for å ha, det er noe som utvikles overtid ved at man synliggjør verdier og målsetting og baker det inn i kulturen. Personlig synes jeg at miljøfokus er voldsomt oppblåst, så til de grader at mange sier at de må ha miljøfokus uten helt å vite hva det innebærer. Man vil gjerne ha Facebook, men helst som paperback. Miljøet fokus er både mot det indre og det ytre; arbeidsmiljø like mye som mot det ytre miljø, dvs utslipp til luft og vann. Roger Stene BTS TEF Dalane/Sokndal Føler at jeg med årene har blitt mer bevisst på miljøet både privat og i jobbsammenheng. Vi som driver i bussbransjen vet at bussene avgir stoffer og gasser som ikke er av det beste for omgivelsene rundt oss selv om motorene og utslippene blir mer og mer miljøvennlige. Samtidig er det viktig å redusere tomgangskjøringen til et minimum. Forurensingen fra kjøretøyene vil gå ned ganske merkbart dersom alle førerne uansett kjøretøy tenker MILJØ! 12 13

8 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 27. januar Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Til dyst på curlingbanen: Takk for sist, herr Solem Godt arbeidsmiljø ombord Åtte medarbeidere fra Boreal Transport Bane møtte tidligere daglig leder i selskapet Erlend Solem og Trondheim Parkering til dyst på curlingbanen. Den nye parkeringssjefen i Trondheim parkerte sine tidligere kolleger gjennom to kamper. Boreal Transport Bane (BTB) lover revansj. Til sammen var vi åtte medarbeidere som stilte forventningsfulle og kamplystne i Leangen ishall 16. november til curlingkamp, ingen av oss hadde prøvd dette tidligere så spenningsnivået var rimelig høyt, forteller avdelingsleder i BTB Jan Ove Tvervåg. Etter en kort gjennomgang av regler og teknikk var det bare å hive seg ut i kamp, vi ble delt opp i to lag og spilte på to baner mot hvert vårt lag fra Trondheim Parkering. Etter omtrent 90 minutters spill viste resultattavla 2-0 i favør parkeringsselskapet. At noen av våre spiller tok dette tyngre enn andre er vel ingen overdrivelse, det er aldri gøy å tape, om det er på Vegard Kleiven i BTB i dyp konsentrasjon under kampen mot Trondheims Parkering, idrettsarenaen eller det er et anbud, sier Tvervåg. Han legger derimot til at de er lovet revansj og alle åtte er enige om at vi taper ikke en gang til mot Solem&co. Arbeidsmiljøfokus om bord er at alle arbeider systematisk og målrettet for å forebygge yrkesskader og dårlig arbeidsmiljø. Utvikle en HMS-politikk med sikkerhet og trivsel som sentrale verdier. Paul Erling Andersen Matros/Billettør, M/F Jøfjord Dette betyr bl.a: Å ha fokus på ISM, opplæring og bevisstgjøring for å forebygge ulykker, helseskader og dårlig arbeidsmiljø om bord. Å ha et godt miljø ombord blir lagt merke til av våre passasjerer, der vi med høflighet, et smil og korrekt opptreden, alltid husker på at man er selskapets ansikt utad. At hver enkelt medarbeider har fokus på å opprettholde en bedriftskultur preget av tillit, trygghet, kommunikasjon og åpenhet i alle avdelinger. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøet bør derfor tillegges like stor betydning som andre aktiviteter i et selskap hvor alle og ikke minst ledelsen har et ansvar. 10 punkter for godt arbeidsmiljø: 1. Ros og smil smitter! Prøv, du vil se at det virker. Paul Erling Andersen har noen tanker om arbeidsmiljøet ombord på våre båter. 2. Stopp rykter og sladder, du kan sørge for oppklaringen. Vær åpen og direkte til den det gjelder på en positiv måte. 3. Bry deg om, slik at andre føler seg sett. 4. Vær interessert i det andre gjør, det er lov å lære av hverandre. 5. Gi og ta ansvar, alle har noe å bidra med. 6. Ha tillit til at alle ansatte gjør sitt beste. 7. Unngå mobbing, alle har rett til å bli tatt på alvor. 8. Ha tålmodighet og vær romslig slik at alle kan jobbe i eget tempo, og med arbeidsoppgaver som mestres. 9. Lytt til andre og vær tydelig på det du sier. 10. Gi folk sjanser det er lov å gjøre feil. Kurs for trafikkvakter - arbeide med, for og i samspill med andre Informativt og inspirerende var noe av tilbakemeldingen da BT-skolen for andre gang arrangerte kurset. Av Inger Lise Reiestad I en trafikkvakts hverdag er effektiv planlegging, god organisering, stort sikkerhetsfokus og positiv samhandling fire nøkkelbegrep. HMSK-leder Anne-Kristin S. Hansen startet første dag med et innlegg om sikkerhet, miljø og kvalitet. Anne-Kristin vektla trafikkvaktenes rolle og deres betydning for sjåførenes hverdag og sikker jobbutførelse. Mannskapskoordinator Zeki Abdulkadir orienterte om gode erfaringer med planlegging og ressursstyring mens Petter Danielsen, lønningssjef, På kurset: Foran fra venstre: Ryszrad Fijalkowski, Murat Zeki Kara og Elisabeth Michaelsen. Bak fra venstre: Filiks Wieslaw, Øzgur Demirbas, Ola Aasen, Idris Demirbas, Milan Michalec, Rolf Kolnes, Dariusz Janowski, Prezemyslaw Wilkaniec, og Sorin Palacean orienterte om viktigheten av å ha korrekte grunnlagsdata fra Trapeze til lønnssystemet. Njål Stangeland, teknisk sjef, avsluttet dagen med en gjennomgang av kravene til daglig vedlikehold og registrering av hendelser ut fra et forbedringsperspektiv. Andre dag var i regi av Pål Lillebø fra utvikling. org. og omhandlet service, kommunikasjon, samarbeid, omdømme og service utover det forventede. Kolumbus på Nord Jæren har fram til Jul gående en kampanje hvor ungdommer som fyller på Ungdomskort vil få en gratis kinobillett. KIlde: Kolumbus Kampanjen som startet 1. desember og er markedsført på kinoene, TV-Vest, og bussplakater Passasjerer får, ved å vise kvittering for påfylt ungdomskort, gratis kinobillett til et valgfritt kinostykke på en av SF sine i distriktet. Billettene må hentes innen 23. desember og må brukes innen nyttårsaften. 17

10 Flott konkurranseinstinkt og god lagånd her representert ved et knippe av deltakerne: Fra venstre Finn Enebakk (BTB), John Halvorsen (BTNO), Martin Reberg (BTNO), Per Hansen (BTN), Konrad Olsen (BTN Sjø), Klaus Ramberg (BTB) og Anita Krogsrud (BTS) Utvidet ledersamling Tirsdag 6. og onsdag 7. desember møttes ledere fra nord til sør Rica Forum Hotell i Stavanger for å diskutere tingenes tilstand, utveksle erfaringer og ikke minst å inspirere hverandre. Av Sune Aabø Parker På møtet var det duket for premiere på ny Borealfilm, lansering av nytt Gå for Grønt konsept, nytt avvikssystem, og ikke minst konkurranse om hvem som var dronning eller konge på curlingbanen. Konsernleder Kjetil Førsvoll fikk vist fram en ny film som speiler vår virksomhet og våre kjerneverdier. Denne blir i disse dager distribuert avdelingene. På nyåret kommer også et tilhørende hefte med arbeidstittelen Vi er Boreal Transport. Økonomileder Vigdis Foldøy presenterte økonomien i konsernet som fikk forsamlingen til å stemme i et rungende Halleluja. Hallelujastemningen fort satte da Marit Refsland presenterte syke fra værs statistik ken, som fremdeles ligger godt under bransjegjennomsnittet. To store nyheter ble presentert av henholdsvis Martin Reberg og Anne-Kristin S. Hansen; Gå for Grønt kommer i ny drakt og innhold på nyåret som Boreal Challenge. Anne-Kristin presenterte det nye nettbaserte avvikssystemet som vil forenkle rapporteringen betraktelig. BI-lektor Morten William Knudsen holdt et engasjerende foredrag om kunde- og med arbeiderlojalitet, noe forsamlingen syntes var både nyttig og lærerikt. Det ble også tid til et uformelt Boreal-mesterskap i curling i nye Sørmarka Arena, der de aller fleste fikk prøve den trendy idretten for første gang. Stavanger har fått sin første Bussevei. Her prøvekjøres den av en av BTS s dobbeltdekkere under åpningen. Midtstilt bussvei i Stavanger Etter et drøyt års arbeid åpnet det første byggetrinnet i de nye midtstilte bussfeltene i Hillevåg i Stavanger tirsdag 29. november. Det betyr i praksis at distriktets første bussvei nå er i drift. Veien er også designet for en mulig Bybane som er under planlegging. Av B.J. Foto: Anders E. Hansen For bussjåførene og de 17 tusen bilene som bruker strekningen hver dag betyr dette nye utfordringer når et nytt kjøremønster skal tilvennes. Dette gjelder spesielt i rundkjøringen der bussene skal kjøre rett gjennom. Av sikkerhetshensyn har vegvesenet valgt å kombinere den nye rundkjøringen med signallys. Det betyr at den øvrige trafikken vil få rødt lys når en buss nærmer seg. Dermed vil bussene få fri passasje. Når bussene har passert slukkes det røde lyset og den øvrige trafikken vil kjøre som normalt med vanlige rundkjøringsregler. En annen utfordring er av og på stigningen, der passasjerene må krysse bilveien for å komme til og fra holdeplassene. I tillegg til tre underganger skal også forhøyde gangfelt ivareta passasjerenes sikkerhet. Dessuten vil fartsgrensen på strekningen bli senket fra 50 km/t til 40 km/t. Det første byggetrinnet på 800 meter har kostet 200 millioner kroner, og vegvesenet er i full gang med å planlegge neste byggetrinn sørover mot Hinna og Forus. Åpningen ble høytidelig gjennomført av Fylkesordfører Janne Johnsen (H) og Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø klokken tirsdag 29. november. Boreal Transport Sør stilte med en dobbelt dekker slik at ordførerne og andre gjester fikk prøve den nye traseen. Fylkes ordfører Janne Johnsen (H) og Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø sto for den høytidelige åpningen

11 & plukk kl pp Et miniportrett avhms koordinator og kampanjeansvarlig i BTS Eddie Pettersen Sjåfør som yter service utover det forventede. På flybussen fra Hammerfest til Alta oppdaget en passasjer at hun hadde glemt passet hjemme. Sjåføren Yngve Isaksen forklarte situasjonen for de andre passasjerene på bussen, og spurte om han kunne snu og kjøre tilbake til Hammerfest så damen kunne hente passet sitt. Han forklarte at forsinkelsen ikke ville skape problemer for de som skulle med fly videre fra Alta. Bussen kom til Alta litt forsinket. På flyplassen ventet blomster og en flaske vin til sjåføren som takk for god service. Finn Harald Pettersen Fredag tok vi denne krabaten (kråke) som hadde forvillet seg inn i båten etter passasjerene hadde gått på land ved ank Tromsø. Han fikk en halv landgang og ble vist bestemt på land av Chief Oddmund Hansen MS Sollifjel K. Skogheim Eddie Pettersen (64) er født og oppvokst i Stavanger, der han bor og har bodd hele sitt liv, så man kan godt si at Eddie er en ekte Siddisgutt, Han er gift på 43. året med Gunvor, sammen har de tre barn og ett barnebarn pluss et barnebarn på vei. Før han begynte i SOT (nå Boreal Transport Sør) i 1999 var han selvstendig næringsdrivende innen transportbransjen gjennom mange år. Før han begynte som HMS-koordinator var han fagforeningsmann med mange verv. Både som hovedtillitsvalgt og ikke minst verneombud i flere år. På fritiden er han en ivrig fotograf og elsker å ta med kameraet ut i landskapet og fotografere. Du har sett flere av bildene hans i motivet bak i dette magasinet opp gjennom årene. I tillegg er han engasjert i hjelpearbeid i Ukraina. Der mottakerne i stor grad er barnehjem. Før jul skal han en tur ned med en ny hjelpesending. Hva er du mest opptatt med for tiden? På jobben er det HMS som tar det meste av tiden. Privat er det forberedelsen til turen til Ukraina, og litt generelle juleforberedelser i familien. Hva er det beste med jobben din? Arbeidsoppgavene spenner over flere fagområder noe gir varierende og spennende arbeidsdager, der ikke en dag er lik den andre. Favorittmat? Server meg røkt pinnekjøtt med kålrabistappe, poteter med akevitt i glasset så er jeg en lykkelig mann. Til hverdags er det komler som er favoritten. Hva er Stavangers beste side? Det er internasjonal by som har beholdt det gamle preget. Samt nærheten til naturen, fjell og hav, noe som er viktig for fotohobbyen min. & plukk kl pp Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Hva får deg i godt humør? Når ting går som det skal, både på jobb og fritid. Hva leser du helst? I tillegg til den daglige dosen med aviser går det mye i faglitteratur. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? En organisasjon som heter House of Mercy et barnehjem for forlatte unger og gatebarn i Ozsgorod i Ukraina. De gjør et fantastisk arbeid for disse stakkars barna. Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Nyheter må jeg ha med meg hver dag. Ellers ser jeg en del film. Spesielt er jeg glad i de gamle sort/hvit filmene på TCM. Engelske filmer av type Charles Dickens historier er de absolutte favorittene. Hva drømmer du om for framtiden? Å holde det gående i jobben så lenge som mulig, å skulle bli pensjonist ville vært et mareritt i den nåværende situasjonen. Og at familien får beholde helsa og det gode humøret. Hva er favoritt musikken? Pop og rock fra 60-tallet. Der jeg er altetende

12 Tastaturets hemmelige liv Av Heiki Henrichsen De fleste som bruker en PC (eller Mac) trykker på det; tastaturet. Utover de bokstaver og tegn en normalt bruker gjennom dagene, er det noen tegn som en ikke kommer så ofte borti. Eller det er vel heller det at en kommer borti dem som gjør en oppmerksom på at de finnes. Hvis en da begynner øverst til venstre finner en sånn rett til venstre for 1 tallet. Denne kalles for pipe (paip engelsk uttale). Hovedbruks området for tegnet er i Linux/Unix verdenen og i Powershell kommandoer på Windows servere. Funksjonen er at en sender data fra ett program eller kommando til ett annet. Det brukes også innenfor programmering, eks Java. Tegnet har også noen matematiske bruksområder, eksempelvis (y y<50) som leses y hvor y er en mengde mindre enn femti). Det brukes også innenfor sannsynlighetsregning hvor man skriver eks at P(a b); sannsynligheten for a hvis b alt har hendt. X betyr absoluttverdien av X. På den øverste raden helt til høyre finner en tre taster som henger igjen fra gamle dager. En av dem er SysRq, eller System Request. For de som husker AS/400 så ble denne brukt en del, og i DOS fungerte den som en slags avslutt knapp. Man kunne nesten kalle den for en primitiv CTRL+ALT+DEL tast. På samme knapp står det ofte Prt Scrn eller Print Scrn. Det er en høyst nyttig funksjon som gjør det den sier. Tar et bilde av skrivebordet og legger det på utklippstavlen. Deretter kan en for eksempel lime det inn i Word eller Paint. Veldig nyttig hvis det har oppstått en feil som en ønsker å sende skjermbildet som en forklaring til andre. Hvis en holder inne ALT-knappen og trykker Print Scrn så tas det bilde av den aktive dialogboksen. Til høyre for den knappen igjen har en Scroll Lock. Tanken bak dette var fra en tid der musene var virkelig trådløse, holdt til i veggene og spiste ost. Ved å trykke Scroll Lock kunne en rulle i vinduet uten å flytte markøren. Dette gjøres i dag av rulle hjulet på musen eller ved å bruke PageUp/ PageDown tastene. Av den årsak er det nesten ikke noen program som gjør seg bruk av denne tasten til noe fornuftig. Men det er ett hederlig unntak; Excel. Er en i Excel og aktiverer Scroll Lock kan en rulle opp/ned og til siden i Excel arket uten at markøren flytter seg fra cellen en står i. Pause Break er den siste av trioen. Denne tasten er en levning fra telegrafens gull alder, så en får ikke noen premie hvis en gjetter at den ikke er særlig i bruk lenger. Den har dog noen funksjoner. Pause er som navnet tilsier, pause. I spill blir tasten brukt til å sette ting på pause hvis en har ett presserende ærend, og erstattet p eller esc tasten som hadde den funksjonen for ca ti år tilbake i tid. Hvis man holder Windows-tasten inne og samtidig trykker Pause-Break tasten får en opp system egenskapene for PC en. Det funker ikke på Mac Til høyre for mellomromstasten har en knapp som heter Alt Gr sin plass. Det er en forkortelse for Alternate Graphics, men den daglige utalen er som det står; alt grrr. Opprinnelig var den tiltenkt funksjonen for alternering av bokstaver. Man kunne trykke Alt Gr + O så fikk man Ø hvor det ikke var Ø på tastaturet osv. Til daglig kan en bruke Alt Gr +E så får man Euro tegnet. Alt Gr + T gir TradeMark symbolet med mer. Skal en ha tegnet til høyre for tallet i tall rekken, eks $ bruker en også Alt Gr. Alternativt gjør CRTL + ALT samme susen. Tasten har vært forsøkt utflagget flere ganger, men som en god historie kommer den alltid tilbake. Over fire tallet på tall rekken har en ett tegn som der slik ut; Dette brukes som ett generisk valutategn der hvor en ikke har det eksakte tegnet på tastaturet. Før når en hadde pesos, mark og fire merker smør så var det litt mer i bruk. Nå går det meste i dollar eller euro og en har da ikke så mye bruk for det. Jeg kan ikke huske at jeg har noen gang brukt det. Ett annet tegn som en bruker er tilde, ~ og man ville tro at det hadde noe med til-det å gjøre men det har det ikke annet enn uttalen. Teknisk brukes det hvis en skal lese bokstaven med palatisering eller muljering. Trøndere vet hva det er, eller burde vite det. De sier ikke mann men majn. Spanjoler bruker det mye. Mañana utales manjana, som teknisk sett betyr i morgen. Men dens betydninger egentlig ikke i dag, så nordmenn på tur til Spania blir ofte lurt ved at de tror at noe skjer i morgen når spanjoler sier manjana. Portugisere bruker tilde for å vise at bokstaven skal leses nasalt. Innenfor matematikk og logikk brukes tilde en del, eks a ñ b betyr a tilnærmet lik b, dette da man ikke har en dobbel tilde på tastaturet som en ville brukt hvis en skrev det på papir. I Unix verdenen er tilde en referanse til den påloggede brukers hjemmemappe hvis en er i ett terminal vindu. Skriver man ~ eller ñ foran ett ord i Google søk vil en også få synonymer av ordet en søkte på. Håper dette har vært til nytte og at du har fått avklart noen spørsmål nå som du kanskje skal ut å kjøpe ny PC til Jul. God Jul! 22 23

13 Sesongen starter opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Boreal Challenge noensinne skal utnevnes i begynnelsen av februar. Sesongen vil vare hele 2012 og vinneren av Boreal Challenge 2012 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi riktig nok en pause slik at de som ønsker det kan få med seg de noe mindre viktige konkurransene i sommer som for eksempel OL i London, fotball EM i Polen/ Ukraina og Tour de France. Challenge Ligastart Boreal Transports internkonkurranse er revitalisert og klar for en ny sesong. Gå for Grønt har blitt til Boreal Challenge, i tillegg til ny flott logo byr vi på en rekke andre nyheter når vi nå tar vi fatt på en ny sesong. Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avdeling på helse, miljø og skadeforebygging? Tre deler Konkurransen vil bestå av tre deler. Vi viderefører hoveddelen hvor avdelingene måles mot seg selv i kategoriene helse, miljø og skadeforebygging. Det er mulig å score 5 poeng i hver av de tre kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enkelte avdeling gjennomfører for å forbedre seg i de nevnte kategoriene. De tre avdelingen som har gjort mest for å forbedre seg hver måned belønnes med opptil 5 poeng. I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjelder det å illustrere på en kreativ måte hvordan ulike tema innen helse, miljø og skadeforebygging gjøres i de forskjellige avdelingene. Bildene med de beste motivene i forhold til månedens tema vil i tillegg til å score 5, 3 eller 1 poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjørende, men en viss bildekvalitet er å foretrekke. Facebook En annen nyhet vi har gleden av å introdusere er vår helt egen Facebook gruppe. Dette er en eksklusiv gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinnere, publisere bildebidragene i fotokonkurransen, oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. I tillegg kan du møte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurransen kan du få svar på disse her. Gå inn på Facebook og søk opp gruppen Boreal Challenge for å bli en del av fellesskapet. Med dette utgangspunktet gleder vi oss til å sparke i gang 2012 sesongen. Lykke til og måtte den beste avdelingen vinne! Ligaledelsen De fem siste sesongene Boreal Transports internkonkurranse er nå klar for fortsettelsen. Gå for Grønt har blit Challenge og med ny flott logo og en rekke andre nyheter tar vi fatt på første sesong Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avd miljø og skadeforebygging? Sammen for et: Renere miljø! Bedre helse! En sikrere hverdag! Sesongen starter opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Bore noensinne skal utnevnes i begynnelsen av februar. Sesongen vil vare hele 2012 og vin Challenge 2012 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi r pause slik at de som ønsker det kan få med seg de noe mindre viktige konkurransene for eksempel OL i London, fotball EM i Polen/Ukraina og Tour de France. Konkurransen vil bestå av tre deler. Vi viderefører hoveddelen hvor avdelingene måle kategoriene helse, miljø og skadeforebygging. Det er mulig å score 5 poeng i hver av kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enke gjennomfører for å forbedre seg i de nevnte kategoriene. De tre avdelingen som har forbedre seg hver måned belønnes med opptil 5 poeng. Challenge Boreal Challenge er en revitalisering av Gå for grønt, og vil fremdeles være en konkurranse mellom avdelingene om heder og ære og flotte premier! Les mer i knutepunket! I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjeld illustrere på en kreativ måte hvordan ulike tema innen helse, miljø og skadeforebygg forskjellige avdelingene. Bildene med de beste motivene i forhold til månedens tema score 5, 3 eller 1 poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjøre Dikt av: Mona Rasmussen: viss bildekvalitet er å foretrekke. For å gi litt ekstra motivasjon har vi satt sammen en liten medaljeoversikt fra foregående år. Kun to avdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpent for hvem som helst å sikre seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 2012 atter en gang til nord, kommer en avdeling til å vinne to ganger. Eller kommer det en overraskelse fra sør som stikker av med hele potten når poengene telles opp i desember neste år? Stå på! Boreal Challenge er konkurransen for alle som Boreal Transport sin arbeidsgiver kan kalle. Helse, miljø og sikkerhet er viktige faktorer både på land, til sjøs og på våres kontorer. Med gode tiltak, holdninger og tanker er muligheten stor for at det er i nettopp din avdeling premien vanker. En annen nyhet vi har gleden av å introdusere er vår helt egen Facebook gruppe. Det eksklusiv gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinn bildebidragene i fotokonkurransen, oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. møte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurr svar på disse her. Gå inn på Facebook og søk opp gruppen Boreal Challenge for å bli e fellesskapet. For å gi litt ekstra motivasjon har vi satt sammen en liten medaljeoversikt fra foregåe avdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpe helst å sikre seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 2 gang til nord, blir Gråkallbanen den første avdeling til å vinne to ganger eller kommer overraskelse fra sør og stikker av med hele potten når poengene telles opp i desembe Medaljeovesikt Gull Sølv Bronse Totalt Alta Lakselv 1 1 Honningsvåg 1 1 Gråkallbanen 1 1 SSJ Verkstedsenter Stvg. Pakke FFR Verkstedsenter 1 1 Vadsø/Tana 1 1 Hammerfest Buss 1 1 Vesterålen

14 Jubilanter 2011 Jan Petter Olsen (BTN/Hammerfest) 50 år 13. november. Johnny Bergly (BTS/Rennesøy) 25 års tj. 1. desember Musa Kartoen (BTS/Stavanger) 50 år 8. desember Vi gratulerer! Under et hyggelig samvær den 29. oktober hedret vi våre jubilanter gjennom 25 år. Over: Fra venstre ser vi Kari Olaussen, arbeider på økonomiavdelingen i Hammerfest. Eva Eriksen, arbeider som avdelingsleder på økonomiavdelingen i Hammerfest Trond A. Johansen, bussjåfør i Hammerfest. Kjell Edgar Hansen, chief på hurtigbåt i Havøysund. Johan Sara, bussjåfør i Alta. Johnny Must, bussjåfør i Kirkenes. Torstein Simonsen, avdelingsleder på bussavdelingen i Alta og Stig Solheim, daglig leder i BTN Til høyre: Vi har også hedret Hans Ingvald Hansen fra Karasjok som har 40 års fartstid i bedriften. Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Hilsen Anne Lise Andersen Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20 % rabatt på bilvask* 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder 1. premie strykejern: Anne S. Haugen, Hundvåg 2. premie et spill: Nils Moldbrekke, Stavanger 3. premie en ståltermos: Kjersti Galaasen Johansen, Trysil Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene vederlagsfritt i posten. Lykke til med kryssord nr ! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Tanangerbrua på nattestid innsendt av Eddie Pettersen

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer