Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved DPS Solvang, 80% fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Forskningstillegg Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Vedrørende planlagt oppstart av polering Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse refusjonskrav fra SSHF for perioden Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Ansiennitetsskjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Svar på Purring fra helsetilsynet - oversendelse til avdelingen - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage - Helsetilsynet Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om ménvurdering og oppdatert journal - NPE-sak 2012/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Operasjon ØNH SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE 2011/ Ber om tilbakemelding vedrørende ménvurdering - NPE 2011/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som konst. avdelingsleder ved Kir.avd. SSK, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Viser til skademeldinger, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Senter for kreftbehandling Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som fysioterapeut ved Fysioterapi SSK, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Økonomisk langtidsplan (2035) - budsjettskriv nr. 2 og malverk til Sørlandet sykehus HF Økonomisk langtidsplan (ØLP) Helse Sør-Øst RHF Økonomistab SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 123 tgående internt produsert, 13/ Refusjonskrav arbeidspraksis - påminning - Arbeidspraksis SSF - tiltak i regi av NAV NAV Flekkefjord Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender fastsettelse av invaliditetsgrad - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ber om godkjenning for uttak av journaldokumentasjon - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

6 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som Spesialutdannet sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, 20 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ gangs påminnelse - Ber om ménvurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sekretær ved Barneseksjon felles SSK, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert telefonavtale - lønnstrekk fro privat bruk av mobiltelefon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ber om godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Vedrørende planlagt oppstart av polering Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk post 3C SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om ytterligere kopi av journal Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender ménvurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - avslutning av tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapistudent Søknad om praksisplass - fysioterapistudent Rune Pedersen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender uttalelse fra avdeling, oppdatert journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilsynssak - uttalelse fra Nevrologisk avdeling og kopi av journal - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Autorisasjon - Lege Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ PRRING - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

9 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som medisinerstudent ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens, Flekkefjord Karoline Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved Psykiatrisk sykehusavdeling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - Kristiansand - Sondre Sverd Rekdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse fra NAV Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Sentralt Yrkessykdomskontor Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Barneverntjenesten Grimstad Kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om legeuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - Vennesla og Iveland lensmannskontor Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

10 tgående internt produsert, 13/ Legeerklæring til Tryg forsikring - Forespørsel om legeerklæring - Tryg Forsikring, Oslo HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 13/ Innhenting av second opinion - oversendelse til orientering til fylkesmannen - Fylkesmannen i Aust-Agder - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleier student, med.student - Flekkefjord Amanda Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ oversender journal - NPE-sak 2013/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Kirurgisk klinikk, Kir.senger 3D, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Lene Espeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Senter for kreftbehandling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Trine-Lise Buestad Lohmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent/med.student ved Kvinneklinikken poliklinikk SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Thea Sand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Raymond Homme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Senter for kreftbehandling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Stine dø Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - svar på tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSF, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter - Flekkefjord Terje Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker nei - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSF Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter - Flekkefjord Lina Marie Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Marlene Elisabeth Linnom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som laboratorieassistent ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Anette Marina Langeid Liadal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Lillian Sofie Skarpeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Juliette Comolli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Marlen Hanssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Biongeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Hanne Bjørkhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent ved Kir.avd. SSK, ekstrahjelp Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter - Kristiansand Linn Kamilla Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender journaldokumenter på ny - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Bekymringsmelding til Barnevernet - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Ytterligere opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 tgående internt produsert, 13/ Bekymringsmelding til Barnevernet - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Ytterligere opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ / Søknad om praksisplass - sykepleier Søknad om praksisplass - sykepleier Jan Marcus Ramstad Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til HANSA Nord-Europeisk workshop om HIV infeksjon i CNS, Berlin Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 AbbVie AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 tgående internt produsert, 14/ Svar å søknad om praksisplass - fysioterapi - 2 ukers praksis uke Søknad om praksisplass - fysioterapi Knut André Hvammen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275

15 tgående internt produsert, 14/ Svar på Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Terje Danielsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Sondre Sverd Rekdal Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Taushetsplikt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Sondre Sverd Rekdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 93,66% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 100 % st. fast og 50 % st. vikariat Lise Grini Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tlbakemelding på manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS-sak - NAV Aa-registeret Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

16 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Svar på søknad om midler til etablering av drop-put team innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) og søknad om midler til koordinering og erfaringsoverføring - Oslo universitetssykehus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ Opprettelse av prøveprosjekt med drop out team i Helse Sør-Øst - innvilgning av søknad Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om midler til utarbeiding av materiale ved oppstart av drop-out team innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) samt midler til koordinering og erfaringsoverføring Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Tomas Hector, Solbergveien 12, lelighet 8D Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Tomas Hector Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykiatrisk sykepleier ved KPH, PSA, post C, SSA, 80,5 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal, 80,05 % st. fast Mats Kristian Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 tgående internt produsert, 14/ Svar vedr. kartlegging av tilbudet til ALSpasienter og pårørende i Norge Kartlegging av tilbudet til ALSpasienter og pårørende i Norge Oslo universitetssykehus Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stillling som lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, NR-ID.nr , 100% vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 100 % D-stilling/ fordypningsstilling Anne Marit Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Klage - uttalelse fra sykehuset - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapeut oktober-desember 2014 Søknad om praksisplass - fysioterapeut Katrine Vedeld Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Tvedestrand HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spørreundersøkelse til sosionomtjenesten SSA og SSK i forbindelse med masteroppgave "Social Work from international perspectives" Forespørsel om spørreundersøkelse til sosionomtjenesten SSA og SSK i forbindelse med masteroppgave "Social Work from international perspectives" Lena Piel Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Avslutning av klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling samt journal - NPE-sak 2014/ Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

19 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS - sak - NAV Aa-registeret Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Frende Livsforsikring AS Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapiavdeling Søknad om praksisplass - fysioterapiavdeling Vegard Alne Johansen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender journaldokumentasjon - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Carina Marcussen Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 60 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Bente Lovise Løvdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som spesial sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Liv Normann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 85 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Helene Engesland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast Stine Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som Pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast Trine bostad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Svar på anmodning om uttalelse fra Radiologisk avdeling SSF - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Medisinsk serviceklinikk Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

21 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse og journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om pasientjournal. - Forespørsel om pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - niversitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Møte med ansatte i Habu - Møte med behandler i forbindelse med sak i Aust-Agder Tingrett - Psykolog Ole Reine HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger om pasient - Anmodning om opplysninger om pasient - Grimstad kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasient journal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - niversitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2007/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2007/ Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00054-4 Godkjenning ansettelse - Forsker/5145 ved Fagavdelingen/forskningsenheten 50% engasjement Fagavdeling Dok. dato: 17.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00359-4 Oppfølging sykemeldte - Innkalling til dialogmøte - NAV Arendal Forsyning SSA Dok. dato: 24.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00236-6 Oppfølging sykemeldt - Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - NAV Aa-registeret Servicetorget SSA Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02364-5 Signert erlæring om taushetsplikt Personalmappe - Dok. dato: 12.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02747-11 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0034117 Introduksjon av nyansatte sjekkliste SSHF Personalmappe Enhet A SSA Dok. dato: 08.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00340-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01450-4 Oppfølging sykemeldte - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Kristiansand Barnesenteret Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 26112013. Offentlig journal. Periode: 21112013-21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 21112013-21112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21112013-21112013 11/00765-19 I Dok.dato: 06112013

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02121-13 LIS - Fastsettelses av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00107-35 Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF, 60 % st. vikariat Utgående internt produsert, 11/00440-13 Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved Forsyning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00354-23 Vedlegg til arbeidsavtale 08.02.2016-22.05.2016 Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00393-16

Detaljer