Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent - pleie ved DPS Solvang, 80% fast Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Forskningstillegg Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Vedrørende planlagt oppstart av polering Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse refusjonskrav fra SSHF for perioden Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Ansiennitetsskjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Svar på Purring fra helsetilsynet - oversendelse til avdelingen - Fylkesmannen i Vest-Agder - Klage - Helsetilsynet Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om ménvurdering og oppdatert journal - NPE-sak 2012/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Operasjon ØNH SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ NPE 2011/ Ber om tilbakemelding vedrørende ménvurdering - NPE 2011/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

4 Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Tilbud - stilling som konst. avdelingsleder ved Kir.avd. SSK, 100% vikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Viser til skademeldinger, ber om uttalelse, journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Senter for kreftbehandling Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som fysioterapeut ved Fysioterapi SSK, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Økonomisk langtidsplan (2035) - budsjettskriv nr. 2 og malverk til Sørlandet sykehus HF Økonomisk langtidsplan (ØLP) Helse Sør-Øst RHF Økonomistab SSHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 123 tgående internt produsert, 13/ Refusjonskrav arbeidspraksis - påminning - Arbeidspraksis SSF - tiltak i regi av NAV NAV Flekkefjord Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender fastsettelse av invaliditetsgrad - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kirurgisk sengepost 4A SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ber om godkjenning for uttak av journaldokumentasjon - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

6 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som Spesialutdannet sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, 20 % st. engasjement Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ gangs påminnelse - Ber om ménvurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - medhold - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sekretær ved Barneseksjon felles SSK, 100 % st. vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert telefonavtale - lønnstrekk fro privat bruk av mobiltelefon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

7 Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ Ber om godkjenning for uttak av journal - NPE-sak 2013/ Ortopedisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Vedrørende planlagt oppstart av polering Personalmappe - DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk post 3C SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om ytterligere kopi av journal Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender oppdatert journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender ménvurdering - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

8 Inngående eksternt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - avslutning av tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapistudent Søknad om praksisplass - fysioterapistudent Rune Pedersen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender uttalelse fra avdeling, oppdatert journal og røntgen - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Tilsynssak - uttalelse fra Nevrologisk avdeling og kopi av journal - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Autorisasjon - Lege Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ PRRING - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

9 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som medisinerstudent ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens, Flekkefjord Karoline Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved Psykiatrisk sykehusavdeling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Medisinstudent med lisens - Kristiansand - Sondre Sverd Rekdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse fra NAV Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Sentralt Yrkessykdomskontor Revmatologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Barneverntjenesten Grimstad Kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om legeuttalelse - Forespørsel om legeuttalelse - Vennesla og Iveland lensmannskontor Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

10 tgående internt produsert, 13/ Legeerklæring til Tryg forsikring - Forespørsel om legeerklæring - Tryg Forsikring, Oslo HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 13/ Innhenting av second opinion - oversendelse til orientering til fylkesmannen - Fylkesmannen i Aust-Agder - Pasientklage - Fylkesmannen i Aust-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten - Vennesla kommune HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Medisinsk avdeling Flekkefjord, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleier student, med.student - Flekkefjord Amanda Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ NPE-sak 2013/ oversender journal - NPE-sak 2013/ ØNH-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Kirurgisk klinikk, Kir.senger 3D, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier inkl. sykepleiere med dialysekompetanse, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal Lene Espeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som sykepleier ved Senter for kreftbehandling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Trine-Lise Buestad Lohmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent/med.student ved Kvinneklinikken poliklinikk SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Thea Sand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Raymond Homme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Senter for kreftbehandling SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student - Somatikken, Kristiansand Stine dø Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Fylkesmannen i Vest-Agder - svar på tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSF, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter - Flekkefjord Terje Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker nei - Radiograf ved Radiologisk avdeling SSF Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter - Flekkefjord Lina Marie Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Marlene Elisabeth Linnom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som laboratorieassistent ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Anette Marina Langeid Liadal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Lillian Sofie Skarpeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som bioingeniør ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Juliette Comolli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Marlen Hanssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Biongeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK, ferievikar Ansettelse - Ferievikar Bioingeniør, studenter - Laboratorieavdelingene, Kristiansand Hanne Bjørkhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud - stilling som assistent ved Kir.avd. SSK, ekstrahjelp Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter - Kristiansand Linn Kamilla Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Oversender journaldokumenter på ny - NPE-sak 2013/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 13/ Bekymringsmelding til Barnevernet - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Ytterligere opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

14 tgående internt produsert, 13/ Bekymringsmelding til Barnevernet - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ Ytterligere opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 13/ / Søknad om praksisplass - sykepleier Søknad om praksisplass - sykepleier Jan Marcus Ramstad Medisinsk post 2A SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til HANSA Nord-Europeisk workshop om HIV infeksjon i CNS, Berlin Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2014 AbbVie AS Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 370 tgående internt produsert, 14/ Svar å søknad om praksisplass - fysioterapi - 2 ukers praksis uke Søknad om praksisplass - fysioterapi Knut André Hvammen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275

15 tgående internt produsert, 14/ Svar på Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Terje Danielsen Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Sondre Sverd Rekdal Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert skjema taushetsplikt Taushetsplikt - skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Sondre Sverd Rekdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 220 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Spesialisert rehabilitering, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 93,66% fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialisert rehabilitering, Kristiansand, 100 % st. fast og 50 % st. vikariat Lise Grini Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tlbakemelding på manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS-sak - NAV Aa-registeret Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

16 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Svar på søknad om midler til etablering av drop-put team innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) og søknad om midler til koordinering og erfaringsoverføring - Oslo universitetssykehus Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ Opprettelse av prøveprosjekt med drop out team i Helse Sør-Øst - innvilgning av søknad Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om midler til utarbeiding av materiale ved oppstart av drop-out team innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) samt midler til koordinering og erfaringsoverføring Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Opprettelse av prøveprosjekt med to drop out team i Helse Sør-Øst - Statbudsjettet for 2014 Helse Sør-Øst RHF Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 334 Inngående eksternt produsert, 14/ Husleiekontrakt mellom SSHF og Tomas Hector, Solbergveien 12, lelighet 8D Husleiekontrakter personalbolig SSHF Kristiansand Tomas Hector Servicetorget SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 038 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Psykiatrisk sykepleier ved KPH, PSA, post C, SSA, 80,5 % fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Allmennpsykiatrisk enhet C, Arendal, 80,05 % st. fast Mats Kristian Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 tgående internt produsert, 14/ Svar vedr. kartlegging av tilbudet til ALSpasienter og pårørende i Norge Kartlegging av tilbudet til ALSpasienter og pårørende i Norge Oslo universitetssykehus Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stillling som lege i spesialisering ved Nevrologisk avd. SSK, NR-ID.nr , 100% vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Kristiansand, 100 % D-stilling/ fordypningsstilling Anne Marit Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Opplysninger i barnevernsak - Innhenting av opplysninger i barnevernsak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Klage - uttalelse fra sykehuset - Pasientklage - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Medisinsk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

18 tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapeut oktober-desember 2014 Søknad om praksisplass - fysioterapeut Katrine Vedeld Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - NAV Tvedestrand HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spørreundersøkelse til sosionomtjenesten SSA og SSK i forbindelse med masteroppgave "Social Work from international perspectives" Forespørsel om spørreundersøkelse til sosionomtjenesten SSA og SSK i forbindelse med masteroppgave "Social Work from international perspectives" Lena Piel Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Avslutning av klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i klagesak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om legeerklæring - Forespørsel om legeerklæring - Sparebank 1 Forsikring Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling samt journal - NPE-sak 2014/ Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

19 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding på manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - HMS - sak - NAV Aa-registeret Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Forespørsel om kopi av pasientjournal - psykiatri - Frende Livsforsikring AS Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om praksisplass - fysioterapiavdeling Søknad om praksisplass - fysioterapiavdeling Vegard Alne Johansen Fellesavdeling for fysio/ergo/sosionomtjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender journaldokumentasjon - NPE-sak 2014/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Carina Marcussen Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 60 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Bente Lovise Løvdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som spesial sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Liv Normann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 85 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten Kristiansand, 75 % st. fast Helene Engesland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast Stine Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som Pediatrisk sykepleier ved Nyfødtpost SSK, 100 % st. fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier ved Nyfødtposten, Kristiansand, 2 x 100 % st. fast Trine bostad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Svar på anmodning om uttalelse fra Radiologisk avdeling SSF - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Medisinsk serviceklinikk Radiologisk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 433

21 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse og journal - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om pasientjournal. - Forespørsel om pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - niversitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Møte med ansatte i Habu - Møte med behandler i forbindelse med sak i Aust-Agder Tingrett - Psykolog Ole Reine HAB Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 tgående internt produsert, 14/ Svar på anmodning om opplysninger om pasient - Anmodning om opplysninger om pasient - Grimstad kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423

22 tgående internt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender uttalelse fra avdeling, journal og røntgen - NPE-sak 2014/ Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasient journal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - niversitetssykehuset i Nord-Norge Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 421 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2007/ Oversender oppdatert journal - NPE-sak 2007/ Barnesenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer