KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer penger, miljø og tid Side 8 Satser som merkeverksted - Ingen har så god kompetanse som oss på dette utstyret Side Fokus på KOSTNADS- REDUKSJON

2 TILBAKE TIL STANDARDENE Brett opp ermene - det er krise uttalte Hallvard Ween i NHO Rogaland til Aftenbladet 12/ Han brukte den greske definisjonen av krise: plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse. Plutselige forandringer har vi i oljebransjen opplevd en del av. Vi hadde finanskrisen , og prisfallet til under 10 dollar fatet i I lys av dette var det naturlig at årets Strategikonferanse hadde problemet med kostnadsøkning som gjennomgangstema. Standardisering var en av løsningene som ble trukket frem, noe oljeselskapene har jobbet med siden de på slutten av 80-tallet samlet seg om Norsok. Problemet er at Norsok nå har bleknet som standard. Den ligger der gjerne som et utgangspunkt, men så kommer alle de spesielle tilleggskravene hver enkelt kunde kommer med. Som leverandør ønsker K. LUND Offshore å bidra i prosessen med å få kostnadene ned gjennom økt standardisering. For vi er sikre på at det vil gi en stor effekt. Med standardiserte løsninger kunne vi brukt tiden på å levere bedre, godt gjennomprøvde produkter både rimeligere og raskere. K. LUND Offshore har helt siden 2006 benyttet LEAN som metode for effektivisering og standardisering. LEAN går ut på å gjøre veien fra A til Å så rett som mulig. Standardiserte prosesser er et av nøkkelelementene, og er noe av det som har gitt K. LUND Offshore gode resultater. I bilindustrien har både leverandører og kunder benyttet seg av LEAN i mange år. De har jobbet sammen som partnere med å effektivisere produksjonen, og kan i dag levere sikrere biler med færre feil til rett tid og lavere kostnad. Jeg har en sterk formening om at vi kan få til mye av det samme også i vår bransje. Det vi trenger, er å søke tilbake til standarder lik de som ble innført med Norsok og holde fast ved disse. Da snakker vi alle samme språk og følger samme kart. Slik kan vi sammen finne den retteste, raskeste og billigste veien fra A til Å. Ved å gå fra skreddersøm til bruk av et utvalg standardløsninger, kan K. LUND Offshore levere kompressorpakker til en lavere pris uten å gå på kompromiss med kvalitet og leveringspresisjon Dokumenter Tegninger E-post korrespondanse Mengden dokumenter, tegninger og e-poster som produseres i forbindelse med leveringen av en og samme type talje har økt dramatisk fra 2001 til Gaute Jørpeland Administrerende direktør MARINER-LEVERANSEN EN MILEPÆL I STANDARDISERINGS- ARBEIDET K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola, der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer etter oljeselskapenes spesifikasjoner. KL-posten utgis av K. LUND Offshore as. Redaktør: Gaute Jørpeland Utforming: Lokomotiv Media Skribent: Helge Edland Trykk: Kai Hansen Trykkeri For mer info: eller følg oss på sosiale medier. Kompressorleveranser er i stor grad skreddersydde løsninger. Det gjør at de både blir omfattende og kostbare å produsere. Men i forbindelse med leveringen av kompressorpakkene til Mariner for Daewoo/Statoil, ferdigutviklet K. LUND Offshore en rekke løsninger som blir standarder for fremtidige leveringer. - Vi har jobbet veldig mye med standardisering de siste to-tre årene. En del av dette ble implementert i Marinerleveransen, som ble et svært vellykket prosjekt i mange henseende. Ikke minst når det gjelder de rent tekniske løsningene, hvor vi hadde fokus på å komme frem til komponenter og sammensetninger som kan fungere like godt i andre sammenhenger på andre prosjekter, forteller daglig leder Johan Agnell i K. LUND Offshore. - OMSTENDELIG OG DYRT - Før har kompressorpakkene vært forskjellige hver gang. Og det blir både omstendelig og dyrt når en skal jobbe på den måten. Det blir som å finne opp hjulet på nytt hver» 2 3

3 K. LUND Offshore har utviklet et CM-system med standardiserte komponenter av meget høy kvalitet og med dokumentasjon i henhold til NORSOK. Vi har jobbet veldig mye med standardisering de siste to-tre årene. En del av dette ble implementert i Mariner-leveransen, som ble et svært vellykket prosjekt i mange henseende. Daglig leder Johan Agnell» gang. Med gjenbruk av standardløsninger firer en ikke på noe som helst i forhold til kvaliteten, men får ned både leveringstiden og kostnadene. For å kunne begynne en standardisering av kompressorleveringene, har K. LUND Offshore brukt mye tid sammen med sine leverandører på å lete frem de rette komponentene. Arbeidet har for eksempel ført frem til at en nå har tre kompressormodeller som kan kombineres med tre forskjellige pumper, tre forskjellige platevarmevekslere og så videre. Og alt er komponenter av høyeste kvalitet. - PLUKKET UT DET BESTE - Vi har valgt de aktuelle komponentene ut fra erfaringene vi har med bygging og drift av disse i kompressorpakkene vi har levert til oljeinstallasjonene. Har plukket ut det beste, og gjennom smarte engineeringsløsninger har vi kommet frem til standardkomponenter og -løsninger som kan gjenbrukes på nye prosjekter, forklarer Agnell. Standardiseringsarbeidet har krevd mye og hard jobbing i K. LUND Offshore, men resulterte i suksess med Marinerleveringen. Fremover blir jobben i stor grad å stå for standardløsningene, og argumentere godt for de anbefalingene som presenteres for kundene. - Vi må være trygge på våre produkter, og ikke falle tilbake på å kjøre kundetilpassede løsninger som ikke nødvendigvis gjør produktet noe bedre, påpeker Johan Agnell. - Våre kunder ønsker lavere pris uten å gå på kompromiss med kvalitet og leveringspresisjonen. Det kan vi oppnå ved å bruke tid på å forklare kunden fordelene med våre standardløsninger. Gulroten er at vi kan levere grundig dokumenterte og utprøvde løsninger av høy kvalitet med bedre leveringspresisjon, uten at det betales for en masse engineerings- og dokumentasjonsarbeid som ikke tilfører produktet noen økt verdi. STOPPE KOSTNADSSPIRALEN Lederen av K. LUND Offshore ser store muligheter med det standardiseringsarbeidet som pågår. Og han er klar på at det kan stoppe kostnadsspiralen og faktisk drive kostnadene nedover forutsatt at alle er med og jobber sammen. - Det er jo et stående krav nå fra hele bransjen om å få ned prisene. Vi har arbeidet en god del med dette over flere år. Men utfordringen er å få alle med på laget. Hvis vi får hele kjeden med på dette fra oljeselskapene til underleverandører så ligger det et smørgåsbord av muligheter foran oss. Det er mye å ta av, mener Agnell, og trekker frem Mariner-prosjektet som et eksempel på hvor viktig det er å ha rett tenkning helt fra starten av. - Der gikk vi inn med våre anbefalinger helt fra begynnelsen i tilbudsfasen, og var nøye på å si i fra og anbefale andre løsninger så snart vi så noe som ikke gav leveransen en økt verdi. Det medførte selvfølgelig en god del diskusjoner, men vi er kjent med at kunden har satt pris på at vi hele veien har kommet med våre anbefalinger og argumentert for disse. Resultatet ble et flott produkt med mange løsninger som setter standarden for hvordan vi konfigurerer fremtidens kompressorpakker, slår Johan Agnell fast. 4 5

4 Større effektivitet og bedre kontroll med ny DATABASE Som en del av det kontinuerlige forbedrings- og standardiseringsarbeidet hos K. LUND Offshore, innføres det en felles engineeringsdatabase. Databasen skal sikre korrekt og lik informasjon i all dokumentasjon i det interne arbeidet, og vil både øke kvaliteten og redusere tidsbruken. Egen prosjektgruppe for implementeringen: Kjetil Salte, Børge Mugås og Bjørn Åge Pettersen leder arbeidet med den nye engineeringdatabasen. Det produseres store mengder dokumentasjon i forbindelse med alle prosjekter. Dokumentasjonen skal gjenspeile produktene som lages, og i utarbeidelsen av denne er nøyaktighet og konsistens viktig. SLURVEFEIL SKAPER USIKKERHET Tidligere har en sett enkelte avvik fordi de forskjellige leddene i et prosjekt har hentet inn dokumentasjonen fra forskjellige kilder. Siden en del av informasjonen går igjen både innen leveransen og fra prosjekt til prosjekt, dras små slurvefeil gjerne med til flere dokumenter. Det medfører usikkerhet om hva som er korrekt, og gjør det til en omfattende jobb å luke ut slike feil. Det er derfor svært viktig å eliminere alle årsaker til at denne typen feil oppstår. For å få dette til, har K. LUND Offshore startet opp arbeidet med å implementere en engineeringsdatabase. Her skal all teknisk informasjon samles, slik at korrekte data blir gjort felles og lett tilgjengelige for gjenbruk, også via ERP-systemets modul for materialadministrasjon. PILOTPROSJEKT TIL HØSTEN Implementeringen gjennomføres av en egen prosjekt-gruppe. I utgangspunktet har gruppen som mål å få alt på plass innen utgangen av Håpet er allikevel at alt skal være klart allerede til sommeren, slik at det kan kjøres et pilotprosjekt for bruken av databasen til høsten. Et verktøy som gjør virksomheten mer effektiv og bedre rustet for fremtiden. Innføringen av databasen innebærer en stor investering. Men det er både en naturlig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet, og et verktøy som gjør virksomheten mer effektiv og bedre rustet for fremtiden. SIKRER LIK INFORMASJON Med databasen på plass vil K. LUND Offshore ha en felles base for alle standardiserte komponenter, så vel som alle komponenter som er unike for et prosjekt. Databasen vil fjerne usikkerheten rundt hva som er korrekt informasjon, siden den har sikret at det ikke finnes ulik informasjon om samme komponent innenfor ett og samme prosjekt. Basen gir også muligheter for automatisert produksjon av tekniske dokumenter, med den tidsbesparelsen og kvalitetssikringen det innebærer. Bruken av databasen eliminerer alle slurvefeil, og både K. LUND Offshore og kundene vil slippe å bruke mye tid på å finne, kommentere og rette opp feil og inkonsekvent bruk av spesifikasjoner. 6 7

5 » Store gevinster med nytt testutstyr For å øke effektiviteten i produksjonen av kompressorpakker, har K. LUND Offshore investert i nye fasiliteter for testing av kompressorer. - ØKT EFFEKTIVITETEN KRAFTIG - Vi har økt effektiviteten kraftig, og har fått mye større muligheter og fleksibilitet. Det er slutt på å vente på levering av generatorer, og på å bruke masse tid på mobilisering og demontering før og etter testene. Tidsbesparelsen er enorm bare på opp- og nedkobling bruker vi nå minst 30 prosent mindre tid. Og så er vi helt uavhengige av tilgjengeligheten på generatorer, og sikrer dermed en bedre leveringspresisjon, forklarer Pettersen. Satser på KOMPRESSORKURS - Kan gi store kostnadsbesparelser Morten Jørpeland var med på å designe det nye testanlegget. Anlegget har nå vært i drift i over et år, og er en videreutbygging av det opprinnelige anlegget fra Det nye testanlegget er koblet til en egen transformator levert av Lyse Energi. Anlegget leverer effekt opptil 1000 kw, variabel frekvens 0-60 Hz og spenninger fra 230V til 11Kv. Allerede etter ett års drift er det klart at det nye testutstyret gir store gevinster i forhold til både kostnader, tidsbruk og miljø. KOSTBARE DIESELAGGREGATER - Tidligere leide vi inn dieseldrevne generatorer ved testing av kompressorpakkene. Dette var store aggregater som leverte opptil 1000 kw til hovedmotorene som driver kompressorene. De ble gjerne leid inn for en måned eller mer, mens vi gjennomførte internkontroller og den avsluttende prosedyren med FAT (Factory Acceptance Test). Det var en kostbar måte å gjøre det på, med utgifter både til leie, diesel, transport, montering, vedlikehold og oppfølging, forteller Operation Manag-er Bjørn Åge Pettersen hos K. LUND Offshore. Innleie av dieselaggregater var faktisk så kostbart at det så langt ser ut til at investeringen kan være spart inn i løpet av bare et par år. Men det er bare en liten del av fordelene med det nye, faste testanlegget. Vi har økt effektiviteten kraftig, og har fått mye større muligheter og fleksibilitet. Driftsleder Bjørn Åge Pettersen - Videre er vi nå i stand til også å teste ettermarkedsprodukter, teste etter renovering og å kjøre kondisjonstester på huset. Det innebærer at vi kan stille med et komplett program overfor våre kunder, og spare veldig mye tid. STOR MILJØGEVINST I tillegg til innsparingene i kroner og timer, gir investeringen i testtransformatoren også en stor miljøgevinst. Det mest åpenbare er overgangen fra diesel til strøm. En ting er at det er mye mer effektivt å levere strøm direkte enn å gå veien om dieseldrift. Viktigere er det at overgangen har redusert CO2- utslippet for hver enkelt test med over 35 tonn. I tillegg har en eliminert risikoen for utslipp av olje eller diesel fra generatorene, og utsetter ikke lenger omgivelsene for sjenerende støy. - Det er bare fordeler med det nye testanlegget, ikke minst miljømessig. At det ikke gir utslipp eller støyer medfører også store fordeler for våre ansatte. Det nye testanlegget utsetter verken personellet på verkstedet eller de med kontorer ut mot kompressoroppstillingen for helsefarlige avgasser eller plagsom støy. Og det er sikrere i bruk, noe som selvfølgelig betyr mye for oss, uttaler Bjørn Åge Pettersen. K. LUND Offshore vil kurse kundenes kompressoroperatører. Frem til i dag har man stort sett kjørt slike sporadisk men ser et behov for jevnlige kurs, slik at kundene kan få oppdatert sine operatører. De bytter jo også ut folk i blant, og da kan de nye bli kurset i kompressoren, forklarer daglig leder Johan Agnell ved K. LUND - Vi ser at det finnes et behov for jevnlige kurs, slik at kundene kan få oppdatert sine operatører. De bytter jo også ut folk i blant, og da kan de nye bli kurset i kompressoren, forklarer daglig leder Johan Agnell ved K. LUND Offshore. ENKLERE FOR KUNDENE Det nye løpet med faste kompressorkurs starter opp denne våren. I første omgang vil K. LUND Offshore sette opp ett kurs hvert kvartal, noe som kan økes om det skulle vise seg å være marked for det. Samtidig vil det fortsatt tilbys skreddersydde kurs etter kundenes ønske og behov. Med faste kurs blir det enklere for kundene å holde sine operatører oppdatert på egne kompressorpakker. Det vil ikke lenger være nødvendig å sende samtlige operatører på ett og samme introduksjonskurs, og med faste kurs blir det også enklere å lære opp nye operatører. BRUK, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kursene vil ta opp det viktigste rundt bruk og drift av Gaute Gilje (i rødt) er en av K. LUND Offshore sine erfarne kursholdere. Her sammen med Kjetil Nondal Olsen, Arne Vidar Sjøen, Kenneth Kjledsen, Rune Ødegård Lund og Arnt- Aage Sollid fra Statoil. kompressorer, samt planlegging og gjennomføring av vedlikehold. Det vil bli benyttet instruktører både fra K. LUND Offshore og fra utstyrsleverandørene, og hvert kurs vil kunne ta deltakere. Opplæringen vil gjerne være en kombinasjon av vanlig klasseromsundervisning og praktisk arbeid på utstyr hos K. LUND Offshore. Ved å begrense antall deltakere på hvert kurs blir det enklere å komme i dialog og ta opp problemstillinger som operatørene møter i det daglige enten det er mer generelle ting, eller spesifikt for det utstyret de har på sin arbeidsplass. KAN SPARE STORE PENGESUMMER Daglig leder Agnell mener at operatører med bedre kunnskap om og forståelse av utstyret, kan spare kundene for store pengesummer. For erfaringen ved K. LUND Offshore er at det sjelden er selve utstyret som skaper problemer som kan påvirke driften ved installasjonen. - Vi ser at våre kompressorpakker går veldig bra ute i felten. Og de gangene de ikke leverer som de skal eller får funksjonsfeil, skyldes det stort sett menneskelige feil. Stort sett relativt bagatellmessige ting som kommer av for dårlig kjennskap til utstyret, men som kan få svært kostbare følger. Så det kan gi store kostnadsbesparelser å sende folk på kurs, forteller han. 8 9

6 Automatiker Mads Haga foran en av de tre vinsjene som skal synkronkjøres under thruster-byttet på Alvheim. Alvheim-suksessen fra 2013 følges opp med et enda bedre og mer nøyaktig vinsjesystem.» Synkronkjørte vinsjer i forbedret utgave Espen Osberg, prosjektingeniør fra Det Norske Oljeselskap ASA, under test av synkronkjøring. Alvheim-suksessen fra 2013 følges opp med et enda bedre og mer nøyaktig vinsjesystem. I 2013 gjennomførte K. LUND Offshore og Imenco det som skal ha vært det første byttet av en thruster på en FPSO (Floating production, storage and offloading) uten reduksjon eller stopp i produksjonen. Byttet ble gjennomført på FPSOen Alvheim, som ligger 225 km vest for Stavanger. Technip stod bak operasjonen, på oppdrag fra operatøren Marathon Oil Norge. Og neste år skal K. LUND Offshore i samarbeid med Det Norske gjennomføre et tilsvarende bytte. - ABSOLUTT SYNKRONT - Utfordringen med en slik operasjon er at vinsjene må kjøres absolutt synkront og jevnt. Ellers vil en kunne få for mye last på én av vinsjene. Og vaierne må ha identisk strekk, så thrusteren ikke blir hengende skjevt, forteller automatiker Mads Haga ved løfteverkstedet hos K. LUND Offshore. Det synkronkjørte vinsjesystemet består av en rigg med tre 30-tonns hydrauliske vinsjer som monteres på en plattform på dekk. Et datastyrt styresystem kontrollerer at vaierne fra vinsjene kjøres synkront gjennom en sjakt i båten, og ned til thrusterens monteringsplate i bunnen av skroget. Derfra skal Roll Royce azimuth-thrusteren på 65 tonn tørrvekt senkes ned til 50 meter under havoverflaten, byttes med en ny og deretter heises tilbake igjen og monteres. FORBEDRET SPOLEAPPARAT OG LASTAVLESNING - Når babord thruster nå skal skiftes, så leverer vi vinsjene med en helt ny type spoleapparat. Dette vil ha sylinderdrift i stedet for hydraulisk motor, noe som gir større nøyaktighet under operasjonen. Vi har også forbedret lastavlesningen, noe som gir enda bedre kontroll under operasjonen. Og så har vi byttet ut alle slanger med rør, noe som er sikrere og mer holdbart, påpeker Haga. Under heisingen vil det datastyrte styresystemet overvåke vinsjene kontinuerlig, og sikre at de kjører helt likt. Systemet er enkelt å styre, i og med at operatøren kun har én kjørestikke som han kjører opp eller ned med. - Forbedringene av vinsjene sikrer identisk vaiertrekk under kjøringen. Dermed vil styringen av vinsjene bli enklere, og hele operasjonen kan gjennomføres raskere og sikrere, understreker Mads Haga

7 Satser som merkeverksted Lang erfaring og høy kompetanse gjør at fleste jobber er helt kurante for løfteverkstedet uansett utstyrets tilstand og alder. Salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim sitter på mye kompetanse på løfteutstyr. Grundig gjennomgang: Ahmed Kadir (t.v.) og Eirik Holen ser over mottaksrapporten for en vinsj løfteverkstedet har fått inn til overhaling. Med lang fartstid innen salg og utleie av løfteutstyr, er K. LUND Offshore godt kjent som en sterk leverandør av kvalitetsprodukter. Nå ønsker vi å gjøre det like kjent at vi også har et stort verksted, med spesialiserte mekanikere og automatikere som tar vedlikehold, overhaling og resertifisering av løfteutstyr. Vi tar alle typer arbeid på Ingersoll Rand og Larzep. Det er ingen som har så god kompetanse som oss på dette utstyret. salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim - Vi tar alle typer arbeid på Ingersoll Rand og Larzep. Det er ingen som har så god kompetanse som oss på dette utstyret, noe som gir oss store fordeler når vi får inn mer omfattende og kompliserte jobber, forklarer salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim. KVALIFISERTE SVAR Solheim er ofte den første kundene møter når de tar kontakt med K. LUND Offshore angående vedlikehold eller resertifisering av løfteutstyr. Og med støtte i mekanikerne på løfteverkstedet kan han gi kvalifiserte svar på kundenes henvendelser. - Når vi får inn løfteutstyr som skal gjennomgås, utarbeider mekanikerne en rapport etter å ha demontert utstyret, vurdert tilstanden visuelt, tatt bilder og gjort funksjonstester. Ut fra rapporten setter jeg opp våre anbefalinger til kunden, med et spesifisert tilbud der vi estimerer forbruk av timer og deler. - Ved arbeid som tar lengre tid, vil vi samtidig tilby utleie av tilsvarende utstyr. Og hvis vi ser at arbeidskostnaden blir uforholdsmessig stor, tilbyr vi kunden å leie eller kjøpe nytt utstyr. - DIALOG ER VIKTIG Mens arbeidet går sin gang enten det skjer inne på verkstedet eller ute hos kunden der utstyret er montert holder Solheim og verkstedet tett kontakt med kunden. - Dialog er viktig for å ha en effektiv arbeidsgang. Kanskje det dukker opp ting underveis som kompliserer arbeidet, eller kanskje vi kan ta ting tidligere enn først planlagt og dermed fremskynde ferdigstillingen, forteller Rune Solheim. EFFEKTIV GJENNOMFØRING Det meste av vedlikehold og resertifisering kan løfteverkstedet ta mer eller mindre på sparket. God kompetanse på utstyret og et rikholdig delelager gjør at det blir minst mulig venting underveis. - Vi har mye deler på lager, deriblant alle vanlige serviceog slitedeler til utstyret vi leverer. Det er også utarbeidet en mengde vedlikeholdssett med de mest brukte delene, som vi også tilbyr. Det gjør det enkelt og raskt å gjennomføre normale vedlikeholdsjobber. Og siden vi også har en digital testbenk for taljer og vinsjer opp til 180 tonn, kan vi ta alle operasjoner i forbindelse med en resertifisering eller reparasjon på huset. Det er vi ganske unike på her, og det gjør gjennomføringen svært effektiv, påpeker mekanisk ingeniør Ahmed Kadir på løfteverkstedet hos K. LUND Offshore. - At vi som jobber her har bred erfaring og mye spesialkompetanse på dette utstyret, betyr også mye for effektiviteten. Detaljkunnskap er viktig, og derfor er vi også jevnlig på kurs hos leverandørene for å oppdatere oss. Vi kjenner utstyret veldig godt, noe som gjør de fleste jobber helt kurante uansett hvor gammelt utstyret er. Og sertifisering eller vedlikehold ute på installasjoner hos kunden er heller ikke noe problem; vi har folk til alle typer jobber

8 Kostnadskontroll sikret Aker Solutionsforlengelse - En god avtale for begge parter, konkluderer Bjørn Bekkeheien hos K. LUND Offshore (t.v.) og Bengt Eric Larsson i Aker Solutions etter forlengelsen av rammeavtalen på løfteutstyr Aker Solutions K. LUND Offshore fikk nylig forlenget rammeavtalen på løfteutstyr med Aker Solutions. Forlengelsen kom som et direkte resultat av fokuset K. LUND Offshore over lengre tid har hatt på effektivitet og kostnadsreduksjon. - Forlengelsen av rammeavtalen viser at vi har prioritert riktig med vår investering i tid og ressurser i arbeidet med TPM Total Process Management. Gjennom dette arbeidet drives vi frem mot målsetningene om å levere rett kvalitet til rett pris og til avtalt tid, uttaler daglig leder Eivind Windingstad i K. LUND Offshore. Arbeidet med TPM har blant annet ført til at en i rammeavtalen har kunnet holde prisene på utleie av løfteutstyr helt siden Samtidig har det leverte utstyret fått en økt bruksverdi i bedre driftssikkerhet og HMS gjennom det kontinuerlige forbedringsarbeidet som Aker Solutions og K. LUND Offshore har drevet frem sammen. - FUNGERER VELDIG GODT - Et godt samarbeid er viktig for oss når vi velger leverandører. Vi oppfordrer alltid våre leverandører og samarbeidspartnere om å se etter forbedringer som kan gi oss vinn-vinn situasjoner. Det fungerer veldig godt i forhold til K. LUND Offshore, og det har sånn sett ikke vært noe behov for å bytte, forteller innkjøpsleder Bengt Eric Larsson hos Aker Solutions. - Samtidig må selvfølgelig våre leverandører ha den ekspertisen som vi mangler og har behov for, ha en god leveringspresisjon og være konkurransedyktige på pris. Helheten gjør at vi har valgt å fortsette vårt samarbeid med K. LUND Offshore. - GOD AVTALE FOR BEGGE PARTER Det er et langvarig samarbeid mellom de to partene som nå er blitt forlenget. Faktisk kan en snart feire at avtalen går inn i sitt 15. år, og Bjørn Bekkeheien hos K. LUND Offshore er svært glad for at samarbeidet fortsetter. - Dette er en god avtale for begge parter, hvor vi har hatt en god kommunikasjon og gode vekselsvirkninger oss i mellom helt fra starten av. Avtalen betyr mye for oss, og Aker har hele veien vært en prioritert kunde, sier Bekkeheien, som har jobbet med rammeavtalen helt fra den ble fremforhandlet. Han trekker frem partnerbedriftens seriøsitet som en viktig grunn til det gode samarbeidet. - De er svært ryddige å ha med å gjøre, med eksemplariske rutiner og en positiv kultur som sitter i ryggmargen, mener Bjørn Bekkeheien

9 VIL DU JOBBE MED UTLEIE/SALG AV TYNGRE LØFTEUTSTYR? VIL DU JOBBE MED SALG AV AVANSERT TEKNOLOGISK UTSTYR TIL OLJE- OG GASSINDUSTRIEN? LES MER PÅ Sikker fjernstyring for alle forhold Styring av vinsjer kan gjøres på flere måter. Men det sikreste og mest allsidige er fjernstyring med radiokontroll. Og K. LUND Offshore kan levere denne typen system for selv de mest ekstreme forhold. - Vi har utviklet et standardisert, radiokontrollert system som kan leveres som et tillegg på alle våre vinsjer, kraner og taljer, forklarer automatikkmekaniker Kjell Arild Nummedal ved løfteverkstedet. Fjernstyringen er modulært oppbygget, og kan monteres på alle vinsjer, kraner og taljer K. LUND Offshore leverer. - Systemet har trinnløs regulering, og gir en kontroll ved finkjøring av utstyret som er like god som den originale styringen. Med fjernkontrollen kan operatøren stå fritt plassert i forhold til selve vinsjen, noe som i seg selv gir større muligheter for sikring av personell. I tillegg gir det muligheter for mye bedre oversikt over arbeidsområdet, noe som er veldig viktig for økt kontroll med arbeidsoperasjonen og dermed styrket HMS. FLEKSIBELT SYSTEM Fjernstyringen som K. LUND Offshore leverer, kan skreddersyes helt etter kundens ønsker. Den kan operere fra én til flere enheter, og det kan legges inn muligheter for å fjernavlese last, metertelling og andre parametre. - Systemet i seg selv er fleksibelt, og det gjør igjen operatøren veldig fleksibel. Spesielt på større vinsjer kan det være vanskelig å følge med på hele lasteoperasjonen uten utplassering av hjelpe- mann med den ekstra risikoen og kostnaden det medfører. Med fjernstyringen er det bare snakk om å forflytte seg til rett sted, så kan en ha full kontroll med alt hver gang, gjennom hele arbeidsoperasjonen, påpeker Nummedal. ATEX-KLASSIFISERT Det unike ved fjernstyringen fra K. LUND Offshore er at den også kan leveres for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Alle deler av systemet er utformet for maksimal sikkerhet, og oppfyller minimum krav for sone 1 T4 IIB. Dermed er styringssystemet klassifisert som eksplosjonssikkert elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære bestående av luft og brennbar gass, damp og tåke i gruppe IIB, med overflatetemperaturer på inntil 135 grader. - ATEX-klassifiseringen gjør systemet universalt anvendelig, konstaterer Kjell Arild Nummedal. K. LUND Offshore Skvadronvegen Sola Tlf: Fax:

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer