KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer penger, miljø og tid Side 8 Satser som merkeverksted - Ingen har så god kompetanse som oss på dette utstyret Side Fokus på KOSTNADS- REDUKSJON

2 TILBAKE TIL STANDARDENE Brett opp ermene - det er krise uttalte Hallvard Ween i NHO Rogaland til Aftenbladet 12/ Han brukte den greske definisjonen av krise: plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse. Plutselige forandringer har vi i oljebransjen opplevd en del av. Vi hadde finanskrisen , og prisfallet til under 10 dollar fatet i I lys av dette var det naturlig at årets Strategikonferanse hadde problemet med kostnadsøkning som gjennomgangstema. Standardisering var en av løsningene som ble trukket frem, noe oljeselskapene har jobbet med siden de på slutten av 80-tallet samlet seg om Norsok. Problemet er at Norsok nå har bleknet som standard. Den ligger der gjerne som et utgangspunkt, men så kommer alle de spesielle tilleggskravene hver enkelt kunde kommer med. Som leverandør ønsker K. LUND Offshore å bidra i prosessen med å få kostnadene ned gjennom økt standardisering. For vi er sikre på at det vil gi en stor effekt. Med standardiserte løsninger kunne vi brukt tiden på å levere bedre, godt gjennomprøvde produkter både rimeligere og raskere. K. LUND Offshore har helt siden 2006 benyttet LEAN som metode for effektivisering og standardisering. LEAN går ut på å gjøre veien fra A til Å så rett som mulig. Standardiserte prosesser er et av nøkkelelementene, og er noe av det som har gitt K. LUND Offshore gode resultater. I bilindustrien har både leverandører og kunder benyttet seg av LEAN i mange år. De har jobbet sammen som partnere med å effektivisere produksjonen, og kan i dag levere sikrere biler med færre feil til rett tid og lavere kostnad. Jeg har en sterk formening om at vi kan få til mye av det samme også i vår bransje. Det vi trenger, er å søke tilbake til standarder lik de som ble innført med Norsok og holde fast ved disse. Da snakker vi alle samme språk og følger samme kart. Slik kan vi sammen finne den retteste, raskeste og billigste veien fra A til Å. Ved å gå fra skreddersøm til bruk av et utvalg standardløsninger, kan K. LUND Offshore levere kompressorpakker til en lavere pris uten å gå på kompromiss med kvalitet og leveringspresisjon Dokumenter Tegninger E-post korrespondanse Mengden dokumenter, tegninger og e-poster som produseres i forbindelse med leveringen av en og samme type talje har økt dramatisk fra 2001 til Gaute Jørpeland Administrerende direktør MARINER-LEVERANSEN EN MILEPÆL I STANDARDISERINGS- ARBEIDET K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola, der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer etter oljeselskapenes spesifikasjoner. KL-posten utgis av K. LUND Offshore as. Redaktør: Gaute Jørpeland Utforming: Lokomotiv Media Skribent: Helge Edland Trykk: Kai Hansen Trykkeri For mer info: eller følg oss på sosiale medier. Kompressorleveranser er i stor grad skreddersydde løsninger. Det gjør at de både blir omfattende og kostbare å produsere. Men i forbindelse med leveringen av kompressorpakkene til Mariner for Daewoo/Statoil, ferdigutviklet K. LUND Offshore en rekke løsninger som blir standarder for fremtidige leveringer. - Vi har jobbet veldig mye med standardisering de siste to-tre årene. En del av dette ble implementert i Marinerleveransen, som ble et svært vellykket prosjekt i mange henseende. Ikke minst når det gjelder de rent tekniske løsningene, hvor vi hadde fokus på å komme frem til komponenter og sammensetninger som kan fungere like godt i andre sammenhenger på andre prosjekter, forteller daglig leder Johan Agnell i K. LUND Offshore. - OMSTENDELIG OG DYRT - Før har kompressorpakkene vært forskjellige hver gang. Og det blir både omstendelig og dyrt når en skal jobbe på den måten. Det blir som å finne opp hjulet på nytt hver» 2 3

3 K. LUND Offshore har utviklet et CM-system med standardiserte komponenter av meget høy kvalitet og med dokumentasjon i henhold til NORSOK. Vi har jobbet veldig mye med standardisering de siste to-tre årene. En del av dette ble implementert i Mariner-leveransen, som ble et svært vellykket prosjekt i mange henseende. Daglig leder Johan Agnell» gang. Med gjenbruk av standardløsninger firer en ikke på noe som helst i forhold til kvaliteten, men får ned både leveringstiden og kostnadene. For å kunne begynne en standardisering av kompressorleveringene, har K. LUND Offshore brukt mye tid sammen med sine leverandører på å lete frem de rette komponentene. Arbeidet har for eksempel ført frem til at en nå har tre kompressormodeller som kan kombineres med tre forskjellige pumper, tre forskjellige platevarmevekslere og så videre. Og alt er komponenter av høyeste kvalitet. - PLUKKET UT DET BESTE - Vi har valgt de aktuelle komponentene ut fra erfaringene vi har med bygging og drift av disse i kompressorpakkene vi har levert til oljeinstallasjonene. Har plukket ut det beste, og gjennom smarte engineeringsløsninger har vi kommet frem til standardkomponenter og -løsninger som kan gjenbrukes på nye prosjekter, forklarer Agnell. Standardiseringsarbeidet har krevd mye og hard jobbing i K. LUND Offshore, men resulterte i suksess med Marinerleveringen. Fremover blir jobben i stor grad å stå for standardløsningene, og argumentere godt for de anbefalingene som presenteres for kundene. - Vi må være trygge på våre produkter, og ikke falle tilbake på å kjøre kundetilpassede løsninger som ikke nødvendigvis gjør produktet noe bedre, påpeker Johan Agnell. - Våre kunder ønsker lavere pris uten å gå på kompromiss med kvalitet og leveringspresisjonen. Det kan vi oppnå ved å bruke tid på å forklare kunden fordelene med våre standardløsninger. Gulroten er at vi kan levere grundig dokumenterte og utprøvde løsninger av høy kvalitet med bedre leveringspresisjon, uten at det betales for en masse engineerings- og dokumentasjonsarbeid som ikke tilfører produktet noen økt verdi. STOPPE KOSTNADSSPIRALEN Lederen av K. LUND Offshore ser store muligheter med det standardiseringsarbeidet som pågår. Og han er klar på at det kan stoppe kostnadsspiralen og faktisk drive kostnadene nedover forutsatt at alle er med og jobber sammen. - Det er jo et stående krav nå fra hele bransjen om å få ned prisene. Vi har arbeidet en god del med dette over flere år. Men utfordringen er å få alle med på laget. Hvis vi får hele kjeden med på dette fra oljeselskapene til underleverandører så ligger det et smørgåsbord av muligheter foran oss. Det er mye å ta av, mener Agnell, og trekker frem Mariner-prosjektet som et eksempel på hvor viktig det er å ha rett tenkning helt fra starten av. - Der gikk vi inn med våre anbefalinger helt fra begynnelsen i tilbudsfasen, og var nøye på å si i fra og anbefale andre løsninger så snart vi så noe som ikke gav leveransen en økt verdi. Det medførte selvfølgelig en god del diskusjoner, men vi er kjent med at kunden har satt pris på at vi hele veien har kommet med våre anbefalinger og argumentert for disse. Resultatet ble et flott produkt med mange løsninger som setter standarden for hvordan vi konfigurerer fremtidens kompressorpakker, slår Johan Agnell fast. 4 5

4 Større effektivitet og bedre kontroll med ny DATABASE Som en del av det kontinuerlige forbedrings- og standardiseringsarbeidet hos K. LUND Offshore, innføres det en felles engineeringsdatabase. Databasen skal sikre korrekt og lik informasjon i all dokumentasjon i det interne arbeidet, og vil både øke kvaliteten og redusere tidsbruken. Egen prosjektgruppe for implementeringen: Kjetil Salte, Børge Mugås og Bjørn Åge Pettersen leder arbeidet med den nye engineeringdatabasen. Det produseres store mengder dokumentasjon i forbindelse med alle prosjekter. Dokumentasjonen skal gjenspeile produktene som lages, og i utarbeidelsen av denne er nøyaktighet og konsistens viktig. SLURVEFEIL SKAPER USIKKERHET Tidligere har en sett enkelte avvik fordi de forskjellige leddene i et prosjekt har hentet inn dokumentasjonen fra forskjellige kilder. Siden en del av informasjonen går igjen både innen leveransen og fra prosjekt til prosjekt, dras små slurvefeil gjerne med til flere dokumenter. Det medfører usikkerhet om hva som er korrekt, og gjør det til en omfattende jobb å luke ut slike feil. Det er derfor svært viktig å eliminere alle årsaker til at denne typen feil oppstår. For å få dette til, har K. LUND Offshore startet opp arbeidet med å implementere en engineeringsdatabase. Her skal all teknisk informasjon samles, slik at korrekte data blir gjort felles og lett tilgjengelige for gjenbruk, også via ERP-systemets modul for materialadministrasjon. PILOTPROSJEKT TIL HØSTEN Implementeringen gjennomføres av en egen prosjekt-gruppe. I utgangspunktet har gruppen som mål å få alt på plass innen utgangen av Håpet er allikevel at alt skal være klart allerede til sommeren, slik at det kan kjøres et pilotprosjekt for bruken av databasen til høsten. Et verktøy som gjør virksomheten mer effektiv og bedre rustet for fremtiden. Innføringen av databasen innebærer en stor investering. Men det er både en naturlig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet, og et verktøy som gjør virksomheten mer effektiv og bedre rustet for fremtiden. SIKRER LIK INFORMASJON Med databasen på plass vil K. LUND Offshore ha en felles base for alle standardiserte komponenter, så vel som alle komponenter som er unike for et prosjekt. Databasen vil fjerne usikkerheten rundt hva som er korrekt informasjon, siden den har sikret at det ikke finnes ulik informasjon om samme komponent innenfor ett og samme prosjekt. Basen gir også muligheter for automatisert produksjon av tekniske dokumenter, med den tidsbesparelsen og kvalitetssikringen det innebærer. Bruken av databasen eliminerer alle slurvefeil, og både K. LUND Offshore og kundene vil slippe å bruke mye tid på å finne, kommentere og rette opp feil og inkonsekvent bruk av spesifikasjoner. 6 7

5 » Store gevinster med nytt testutstyr For å øke effektiviteten i produksjonen av kompressorpakker, har K. LUND Offshore investert i nye fasiliteter for testing av kompressorer. - ØKT EFFEKTIVITETEN KRAFTIG - Vi har økt effektiviteten kraftig, og har fått mye større muligheter og fleksibilitet. Det er slutt på å vente på levering av generatorer, og på å bruke masse tid på mobilisering og demontering før og etter testene. Tidsbesparelsen er enorm bare på opp- og nedkobling bruker vi nå minst 30 prosent mindre tid. Og så er vi helt uavhengige av tilgjengeligheten på generatorer, og sikrer dermed en bedre leveringspresisjon, forklarer Pettersen. Satser på KOMPRESSORKURS - Kan gi store kostnadsbesparelser Morten Jørpeland var med på å designe det nye testanlegget. Anlegget har nå vært i drift i over et år, og er en videreutbygging av det opprinnelige anlegget fra Det nye testanlegget er koblet til en egen transformator levert av Lyse Energi. Anlegget leverer effekt opptil 1000 kw, variabel frekvens 0-60 Hz og spenninger fra 230V til 11Kv. Allerede etter ett års drift er det klart at det nye testutstyret gir store gevinster i forhold til både kostnader, tidsbruk og miljø. KOSTBARE DIESELAGGREGATER - Tidligere leide vi inn dieseldrevne generatorer ved testing av kompressorpakkene. Dette var store aggregater som leverte opptil 1000 kw til hovedmotorene som driver kompressorene. De ble gjerne leid inn for en måned eller mer, mens vi gjennomførte internkontroller og den avsluttende prosedyren med FAT (Factory Acceptance Test). Det var en kostbar måte å gjøre det på, med utgifter både til leie, diesel, transport, montering, vedlikehold og oppfølging, forteller Operation Manag-er Bjørn Åge Pettersen hos K. LUND Offshore. Innleie av dieselaggregater var faktisk så kostbart at det så langt ser ut til at investeringen kan være spart inn i løpet av bare et par år. Men det er bare en liten del av fordelene med det nye, faste testanlegget. Vi har økt effektiviteten kraftig, og har fått mye større muligheter og fleksibilitet. Driftsleder Bjørn Åge Pettersen - Videre er vi nå i stand til også å teste ettermarkedsprodukter, teste etter renovering og å kjøre kondisjonstester på huset. Det innebærer at vi kan stille med et komplett program overfor våre kunder, og spare veldig mye tid. STOR MILJØGEVINST I tillegg til innsparingene i kroner og timer, gir investeringen i testtransformatoren også en stor miljøgevinst. Det mest åpenbare er overgangen fra diesel til strøm. En ting er at det er mye mer effektivt å levere strøm direkte enn å gå veien om dieseldrift. Viktigere er det at overgangen har redusert CO2- utslippet for hver enkelt test med over 35 tonn. I tillegg har en eliminert risikoen for utslipp av olje eller diesel fra generatorene, og utsetter ikke lenger omgivelsene for sjenerende støy. - Det er bare fordeler med det nye testanlegget, ikke minst miljømessig. At det ikke gir utslipp eller støyer medfører også store fordeler for våre ansatte. Det nye testanlegget utsetter verken personellet på verkstedet eller de med kontorer ut mot kompressoroppstillingen for helsefarlige avgasser eller plagsom støy. Og det er sikrere i bruk, noe som selvfølgelig betyr mye for oss, uttaler Bjørn Åge Pettersen. K. LUND Offshore vil kurse kundenes kompressoroperatører. Frem til i dag har man stort sett kjørt slike sporadisk men ser et behov for jevnlige kurs, slik at kundene kan få oppdatert sine operatører. De bytter jo også ut folk i blant, og da kan de nye bli kurset i kompressoren, forklarer daglig leder Johan Agnell ved K. LUND - Vi ser at det finnes et behov for jevnlige kurs, slik at kundene kan få oppdatert sine operatører. De bytter jo også ut folk i blant, og da kan de nye bli kurset i kompressoren, forklarer daglig leder Johan Agnell ved K. LUND Offshore. ENKLERE FOR KUNDENE Det nye løpet med faste kompressorkurs starter opp denne våren. I første omgang vil K. LUND Offshore sette opp ett kurs hvert kvartal, noe som kan økes om det skulle vise seg å være marked for det. Samtidig vil det fortsatt tilbys skreddersydde kurs etter kundenes ønske og behov. Med faste kurs blir det enklere for kundene å holde sine operatører oppdatert på egne kompressorpakker. Det vil ikke lenger være nødvendig å sende samtlige operatører på ett og samme introduksjonskurs, og med faste kurs blir det også enklere å lære opp nye operatører. BRUK, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kursene vil ta opp det viktigste rundt bruk og drift av Gaute Gilje (i rødt) er en av K. LUND Offshore sine erfarne kursholdere. Her sammen med Kjetil Nondal Olsen, Arne Vidar Sjøen, Kenneth Kjledsen, Rune Ødegård Lund og Arnt- Aage Sollid fra Statoil. kompressorer, samt planlegging og gjennomføring av vedlikehold. Det vil bli benyttet instruktører både fra K. LUND Offshore og fra utstyrsleverandørene, og hvert kurs vil kunne ta deltakere. Opplæringen vil gjerne være en kombinasjon av vanlig klasseromsundervisning og praktisk arbeid på utstyr hos K. LUND Offshore. Ved å begrense antall deltakere på hvert kurs blir det enklere å komme i dialog og ta opp problemstillinger som operatørene møter i det daglige enten det er mer generelle ting, eller spesifikt for det utstyret de har på sin arbeidsplass. KAN SPARE STORE PENGESUMMER Daglig leder Agnell mener at operatører med bedre kunnskap om og forståelse av utstyret, kan spare kundene for store pengesummer. For erfaringen ved K. LUND Offshore er at det sjelden er selve utstyret som skaper problemer som kan påvirke driften ved installasjonen. - Vi ser at våre kompressorpakker går veldig bra ute i felten. Og de gangene de ikke leverer som de skal eller får funksjonsfeil, skyldes det stort sett menneskelige feil. Stort sett relativt bagatellmessige ting som kommer av for dårlig kjennskap til utstyret, men som kan få svært kostbare følger. Så det kan gi store kostnadsbesparelser å sende folk på kurs, forteller han. 8 9

6 Automatiker Mads Haga foran en av de tre vinsjene som skal synkronkjøres under thruster-byttet på Alvheim. Alvheim-suksessen fra 2013 følges opp med et enda bedre og mer nøyaktig vinsjesystem.» Synkronkjørte vinsjer i forbedret utgave Espen Osberg, prosjektingeniør fra Det Norske Oljeselskap ASA, under test av synkronkjøring. Alvheim-suksessen fra 2013 følges opp med et enda bedre og mer nøyaktig vinsjesystem. I 2013 gjennomførte K. LUND Offshore og Imenco det som skal ha vært det første byttet av en thruster på en FPSO (Floating production, storage and offloading) uten reduksjon eller stopp i produksjonen. Byttet ble gjennomført på FPSOen Alvheim, som ligger 225 km vest for Stavanger. Technip stod bak operasjonen, på oppdrag fra operatøren Marathon Oil Norge. Og neste år skal K. LUND Offshore i samarbeid med Det Norske gjennomføre et tilsvarende bytte. - ABSOLUTT SYNKRONT - Utfordringen med en slik operasjon er at vinsjene må kjøres absolutt synkront og jevnt. Ellers vil en kunne få for mye last på én av vinsjene. Og vaierne må ha identisk strekk, så thrusteren ikke blir hengende skjevt, forteller automatiker Mads Haga ved løfteverkstedet hos K. LUND Offshore. Det synkronkjørte vinsjesystemet består av en rigg med tre 30-tonns hydrauliske vinsjer som monteres på en plattform på dekk. Et datastyrt styresystem kontrollerer at vaierne fra vinsjene kjøres synkront gjennom en sjakt i båten, og ned til thrusterens monteringsplate i bunnen av skroget. Derfra skal Roll Royce azimuth-thrusteren på 65 tonn tørrvekt senkes ned til 50 meter under havoverflaten, byttes med en ny og deretter heises tilbake igjen og monteres. FORBEDRET SPOLEAPPARAT OG LASTAVLESNING - Når babord thruster nå skal skiftes, så leverer vi vinsjene med en helt ny type spoleapparat. Dette vil ha sylinderdrift i stedet for hydraulisk motor, noe som gir større nøyaktighet under operasjonen. Vi har også forbedret lastavlesningen, noe som gir enda bedre kontroll under operasjonen. Og så har vi byttet ut alle slanger med rør, noe som er sikrere og mer holdbart, påpeker Haga. Under heisingen vil det datastyrte styresystemet overvåke vinsjene kontinuerlig, og sikre at de kjører helt likt. Systemet er enkelt å styre, i og med at operatøren kun har én kjørestikke som han kjører opp eller ned med. - Forbedringene av vinsjene sikrer identisk vaiertrekk under kjøringen. Dermed vil styringen av vinsjene bli enklere, og hele operasjonen kan gjennomføres raskere og sikrere, understreker Mads Haga

7 Satser som merkeverksted Lang erfaring og høy kompetanse gjør at fleste jobber er helt kurante for løfteverkstedet uansett utstyrets tilstand og alder. Salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim sitter på mye kompetanse på løfteutstyr. Grundig gjennomgang: Ahmed Kadir (t.v.) og Eirik Holen ser over mottaksrapporten for en vinsj løfteverkstedet har fått inn til overhaling. Med lang fartstid innen salg og utleie av løfteutstyr, er K. LUND Offshore godt kjent som en sterk leverandør av kvalitetsprodukter. Nå ønsker vi å gjøre det like kjent at vi også har et stort verksted, med spesialiserte mekanikere og automatikere som tar vedlikehold, overhaling og resertifisering av løfteutstyr. Vi tar alle typer arbeid på Ingersoll Rand og Larzep. Det er ingen som har så god kompetanse som oss på dette utstyret. salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim - Vi tar alle typer arbeid på Ingersoll Rand og Larzep. Det er ingen som har så god kompetanse som oss på dette utstyret, noe som gir oss store fordeler når vi får inn mer omfattende og kompliserte jobber, forklarer salgs- og utleiekoordinator Rune Solheim. KVALIFISERTE SVAR Solheim er ofte den første kundene møter når de tar kontakt med K. LUND Offshore angående vedlikehold eller resertifisering av løfteutstyr. Og med støtte i mekanikerne på løfteverkstedet kan han gi kvalifiserte svar på kundenes henvendelser. - Når vi får inn løfteutstyr som skal gjennomgås, utarbeider mekanikerne en rapport etter å ha demontert utstyret, vurdert tilstanden visuelt, tatt bilder og gjort funksjonstester. Ut fra rapporten setter jeg opp våre anbefalinger til kunden, med et spesifisert tilbud der vi estimerer forbruk av timer og deler. - Ved arbeid som tar lengre tid, vil vi samtidig tilby utleie av tilsvarende utstyr. Og hvis vi ser at arbeidskostnaden blir uforholdsmessig stor, tilbyr vi kunden å leie eller kjøpe nytt utstyr. - DIALOG ER VIKTIG Mens arbeidet går sin gang enten det skjer inne på verkstedet eller ute hos kunden der utstyret er montert holder Solheim og verkstedet tett kontakt med kunden. - Dialog er viktig for å ha en effektiv arbeidsgang. Kanskje det dukker opp ting underveis som kompliserer arbeidet, eller kanskje vi kan ta ting tidligere enn først planlagt og dermed fremskynde ferdigstillingen, forteller Rune Solheim. EFFEKTIV GJENNOMFØRING Det meste av vedlikehold og resertifisering kan løfteverkstedet ta mer eller mindre på sparket. God kompetanse på utstyret og et rikholdig delelager gjør at det blir minst mulig venting underveis. - Vi har mye deler på lager, deriblant alle vanlige serviceog slitedeler til utstyret vi leverer. Det er også utarbeidet en mengde vedlikeholdssett med de mest brukte delene, som vi også tilbyr. Det gjør det enkelt og raskt å gjennomføre normale vedlikeholdsjobber. Og siden vi også har en digital testbenk for taljer og vinsjer opp til 180 tonn, kan vi ta alle operasjoner i forbindelse med en resertifisering eller reparasjon på huset. Det er vi ganske unike på her, og det gjør gjennomføringen svært effektiv, påpeker mekanisk ingeniør Ahmed Kadir på løfteverkstedet hos K. LUND Offshore. - At vi som jobber her har bred erfaring og mye spesialkompetanse på dette utstyret, betyr også mye for effektiviteten. Detaljkunnskap er viktig, og derfor er vi også jevnlig på kurs hos leverandørene for å oppdatere oss. Vi kjenner utstyret veldig godt, noe som gjør de fleste jobber helt kurante uansett hvor gammelt utstyret er. Og sertifisering eller vedlikehold ute på installasjoner hos kunden er heller ikke noe problem; vi har folk til alle typer jobber

8 Kostnadskontroll sikret Aker Solutionsforlengelse - En god avtale for begge parter, konkluderer Bjørn Bekkeheien hos K. LUND Offshore (t.v.) og Bengt Eric Larsson i Aker Solutions etter forlengelsen av rammeavtalen på løfteutstyr Aker Solutions K. LUND Offshore fikk nylig forlenget rammeavtalen på løfteutstyr med Aker Solutions. Forlengelsen kom som et direkte resultat av fokuset K. LUND Offshore over lengre tid har hatt på effektivitet og kostnadsreduksjon. - Forlengelsen av rammeavtalen viser at vi har prioritert riktig med vår investering i tid og ressurser i arbeidet med TPM Total Process Management. Gjennom dette arbeidet drives vi frem mot målsetningene om å levere rett kvalitet til rett pris og til avtalt tid, uttaler daglig leder Eivind Windingstad i K. LUND Offshore. Arbeidet med TPM har blant annet ført til at en i rammeavtalen har kunnet holde prisene på utleie av løfteutstyr helt siden Samtidig har det leverte utstyret fått en økt bruksverdi i bedre driftssikkerhet og HMS gjennom det kontinuerlige forbedringsarbeidet som Aker Solutions og K. LUND Offshore har drevet frem sammen. - FUNGERER VELDIG GODT - Et godt samarbeid er viktig for oss når vi velger leverandører. Vi oppfordrer alltid våre leverandører og samarbeidspartnere om å se etter forbedringer som kan gi oss vinn-vinn situasjoner. Det fungerer veldig godt i forhold til K. LUND Offshore, og det har sånn sett ikke vært noe behov for å bytte, forteller innkjøpsleder Bengt Eric Larsson hos Aker Solutions. - Samtidig må selvfølgelig våre leverandører ha den ekspertisen som vi mangler og har behov for, ha en god leveringspresisjon og være konkurransedyktige på pris. Helheten gjør at vi har valgt å fortsette vårt samarbeid med K. LUND Offshore. - GOD AVTALE FOR BEGGE PARTER Det er et langvarig samarbeid mellom de to partene som nå er blitt forlenget. Faktisk kan en snart feire at avtalen går inn i sitt 15. år, og Bjørn Bekkeheien hos K. LUND Offshore er svært glad for at samarbeidet fortsetter. - Dette er en god avtale for begge parter, hvor vi har hatt en god kommunikasjon og gode vekselsvirkninger oss i mellom helt fra starten av. Avtalen betyr mye for oss, og Aker har hele veien vært en prioritert kunde, sier Bekkeheien, som har jobbet med rammeavtalen helt fra den ble fremforhandlet. Han trekker frem partnerbedriftens seriøsitet som en viktig grunn til det gode samarbeidet. - De er svært ryddige å ha med å gjøre, med eksemplariske rutiner og en positiv kultur som sitter i ryggmargen, mener Bjørn Bekkeheien

9 VIL DU JOBBE MED UTLEIE/SALG AV TYNGRE LØFTEUTSTYR? VIL DU JOBBE MED SALG AV AVANSERT TEKNOLOGISK UTSTYR TIL OLJE- OG GASSINDUSTRIEN? LES MER PÅ Sikker fjernstyring for alle forhold Styring av vinsjer kan gjøres på flere måter. Men det sikreste og mest allsidige er fjernstyring med radiokontroll. Og K. LUND Offshore kan levere denne typen system for selv de mest ekstreme forhold. - Vi har utviklet et standardisert, radiokontrollert system som kan leveres som et tillegg på alle våre vinsjer, kraner og taljer, forklarer automatikkmekaniker Kjell Arild Nummedal ved løfteverkstedet. Fjernstyringen er modulært oppbygget, og kan monteres på alle vinsjer, kraner og taljer K. LUND Offshore leverer. - Systemet har trinnløs regulering, og gir en kontroll ved finkjøring av utstyret som er like god som den originale styringen. Med fjernkontrollen kan operatøren stå fritt plassert i forhold til selve vinsjen, noe som i seg selv gir større muligheter for sikring av personell. I tillegg gir det muligheter for mye bedre oversikt over arbeidsområdet, noe som er veldig viktig for økt kontroll med arbeidsoperasjonen og dermed styrket HMS. FLEKSIBELT SYSTEM Fjernstyringen som K. LUND Offshore leverer, kan skreddersyes helt etter kundens ønsker. Den kan operere fra én til flere enheter, og det kan legges inn muligheter for å fjernavlese last, metertelling og andre parametre. - Systemet i seg selv er fleksibelt, og det gjør igjen operatøren veldig fleksibel. Spesielt på større vinsjer kan det være vanskelig å følge med på hele lasteoperasjonen uten utplassering av hjelpe- mann med den ekstra risikoen og kostnaden det medfører. Med fjernstyringen er det bare snakk om å forflytte seg til rett sted, så kan en ha full kontroll med alt hver gang, gjennom hele arbeidsoperasjonen, påpeker Nummedal. ATEX-KLASSIFISERT Det unike ved fjernstyringen fra K. LUND Offshore er at den også kan leveres for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Alle deler av systemet er utformet for maksimal sikkerhet, og oppfyller minimum krav for sone 1 T4 IIB. Dermed er styringssystemet klassifisert som eksplosjonssikkert elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære bestående av luft og brennbar gass, damp og tåke i gruppe IIB, med overflatetemperaturer på inntil 135 grader. - ATEX-klassifiseringen gjør systemet universalt anvendelig, konstaterer Kjell Arild Nummedal. K. LUND Offshore Skvadronvegen Sola Tlf: Fax:

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske Historikk K. LUND Offshore har røtter tilbake til 1898 da herrene Lund og Vennemo starter K. Lund & co A/S i Kristiania, senere kalt Maskin A/S K. Lund & co Samarbeidspartner med Ingersoll Rand siden 1902

Detaljer

Profesjonell leverandør til oljebransjen

Profesjonell leverandør til oljebransjen Profesjonell leverandør til oljebransjen www.kl-offshore.no FORRETNINGSOMRÅDER KOMPRESSOR K. LUND Offshore as er den desidert største aktøren på kompressor og tørkeanlegg, levert til produksjonsplattformer

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt!

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt! KLPOSTEN NYHETSBREV FRA K. LUND OFFSHORE OKTOBER 2015 Fleksibel problemløser Investerer i rask lineærvinsj med utrolig fleksibilitet. Side 8-9 Rammeavtale med Statoil En rammeavtale med veldig lang horisont.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014. Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014. Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014 Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7 Gaute Jørpeland Kostnadsbegrensning I dette nummeret av KL-Posten skriver

Detaljer

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling 13.oktober 2009 på Sola. Samlingen skjer på en spennende bedrift som har hatt betydelige

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON!

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! I FRONT siden 1898 solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! Maskin K Lund har bygget en slagkraftig enhet med unik kunnskap. Vi har et produktspekter innen trykkluft og hydraulikk få kan vise maken

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

THERE S NO COMPROMISE ON QUALITY Innovativ

THERE S NO COMPROMISE ON QUALITY Innovativ VERDIER Kunden i fokus Fleksibel Integrerte løsninger Total systemleverandør VISJON THERE S NO COMPROMISE ON QUALITY Innovativ HISTORIE 1995 ScanTech etablert 2003 James Fisher Group overtar Scan Tech

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS OKTOBER 2013 Gaute Jørpeland Vel overstått sommer Vår, sommer og høst er vår travleste tid innen utleie

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012 Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon På gode veier Gaute Jørpeland Få ting føles bedre enn å få til noe du lenge har siktet mot kanskje

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

High PERFORMANCE HYDRAULICS KOMPROMISSLØS PERFEKSJON

High PERFORMANCE HYDRAULICS KOMPROMISSLØS PERFEKSJON High PERFORMANCE HYDRAULICS KOMPROMISSLØS PERFEKSJON Sylindere Enerpac leverer flere enn 100 forskjellige modeller og typer av hydrauliske sylindere. Ventiler Om du har behov for kontroll av retning, oljestrøm

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

Presentasjon av virksomheten 2008

Presentasjon av virksomheten 2008 Presentasjon av virksomheten 2008 Historikk Hellenes AS ble etablert i Førde i 1999 av Agnar Hellenes, som har bred industriell erfaring med bl.a. 15 års fartstid innen landbasert oljeindustri og renseteknologi,

Detaljer

Din partner for prosesser innenfor

Din partner for prosesser innenfor Din partner for prosesser innenfor Skjæring og sveising av stål og metaller Løfte- og sikringsutstyr til alle formål Komplett leveringsprogram Design og konstruksjon av løsninger Sertifisering av spesialredskaper

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon. Innkjøpskonferansen 30. september 2015. Atle Sundøy Partner Inventura AS

Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon. Innkjøpskonferansen 30. september 2015. Atle Sundøy Partner Inventura AS Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon Innkjøpskonferansen 30. september 2015 Atle Sundøy Partner Inventura AS Utfordringen "We have entered a new chapter in the history

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Forprosjekt. Bygglogistikk. Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner

Forprosjekt. Bygglogistikk. Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner Forprosjekt Bygglogistikk Utarbeidet av: Thomas Nordenhaug Jan Inge Nordenhaug Tor Andreas Fossum Trond Sletner 1 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag.

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer.

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer. 2 I FRONT SIDEN 1975 Med en historie som går helt tilbake til 1975, har Eiken Mekaniske Verksted fulgt oljebransjen på nært hold i fire tiår. Dette er grunnen til at vi i dag er en av distriktets viktigste

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Linn Cecilie Moholt KARSTEN MOHOLT AS STUDIER & ENGINEERING TILSTANDSKONTROLL FELTSERVICE VERKSTEDER KJERNEOMRÅDER

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY Produktoversikt OIL+GAS MARINE ENERGY MOBILE Elektronikk Systemer Komponenter 2 PRESENTASJON Elektronikk Systemer Komponenter Aratron Hydraulikk AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører

Detaljer

Omsetning de siste årene:

Omsetning de siste årene: Generelt 63 ansatte i Norge, 22 ansatte i Brasil Hoveddelen av vår virksomhet er relatert til olje- og gassindustrien 7000 m² moderne kontor- og produksjonslokaler. ISO 9001:2008 sertifisert ISO 14001:2004

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS AUGUST 2012 Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen gaute Jørpeland Større, sterkere og smidigere For K. LUND Offshore

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN VOLVO PENTA FORHANDLER Prisene gjelder t.o.m 15. Mai 2009 om ikke annet angis. Alle priser er veiledende priser inkl. mva. Noen produkter kan være bestillingsvarer. GI DIN VOLVO

Detaljer

Når du trenger mer enn bare nitrogen.

Når du trenger mer enn bare nitrogen. AGA nitrogentjenester Når du trenger mer enn bare nitrogen. Med AGA nitrogentjenester får du oppfølging med alt fra spesialkompetanse til riktig utstyr og pålitelige leveringer. 2 Sørg for raskere og sikrere

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Luftutløp Testforsyning Kontrollrom Varmeelementer Luftinntak ENERGYST - CAT RENTAL POWER Rutinemessig testing av nødaggregater er veldig viktig for deg som er eier /

Detaljer

Prosjektering av marinaanlegg

Prosjektering av marinaanlegg Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Prosjektering av marinaanlegg God prosjektering sikrer framdriften og en vellykket marina Vi sier ikke at det å bygge marina er forferdelig komplisert, bare

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR KARSTEN MOHOLT AS EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR Energi Industri Offshore Maritim Subsea Småkraftverk Stor skala vannkraft Tradisjonell industri Papir, kjemikalie, transport Faste

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS Side: 1 KUNDE Aker Solutions AS KUNDE REF. Erik Opperud TTEL Utredning av mulighet for etablering av landstrøm til skip ved Aker Solutions terminal

Detaljer

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling Teknas Beredskapsseminar 2008 Molde, 24. september 2008 Dennis L. Dickhausen, prosjektleder OLF LBP2 OLF Livbåtprosjekt Agenda Bakgrunn LBP1 LBP2 Teknologisk

Detaljer

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem 3.12.2014 SEMINARPRESENTASJON Oddbjørn Følsvik Drivstofføkonomiske fremdriftssystem - 2 speed gir - Thorque - CRP-PM Kunnskap Kjernekompetanse System integrasjon Tannhjul design Fjernstyring Tribologi

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006 Prosjekt Garn West manifold installasjon vil bli brukt som eksempel for de ulike fasene Illustrativt eksempel Høy vekt i forhold

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

arbeidspraksis i skjermet virksomhet

arbeidspraksis i skjermet virksomhet i n f o r m a s j o n A P S arbeidspraksis i skjermet virksomhet Havnøy Cafè og Catering Har du lyst til å jobbe med mat og ha hyggelige mennesker rundt deg, så er stedet Havnøy Cafè & Catering. Cafeen

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

NFLB Vinterkonferansen 2009 Quality Lab/Lumakon-Resertifisering og Gjenbruk Odd Lunde-Konsulent

NFLB Vinterkonferansen 2009 Quality Lab/Lumakon-Resertifisering og Gjenbruk Odd Lunde-Konsulent NFLB Vinterkonferansen 2009 Quality Lab/Lumakon-Resertifisering og Gjenbruk Odd Lunde-Konsulent Karsevegen 4A, 4100 Jørpeland Forretningside: Konsulentvirksomhet innenfor materialteknologi. Prosjektstyring

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Forventninger til leverandørindustrien

Forventninger til leverandørindustrien Bjørn Sund Prosjektdirektør Lundin Våre forventninger til leverandørindustrien Dagens situasjon: Oljepris under press (usikkerhet) Pågående prosjekter har kostnadsøkninger og forsinket oppstart Operatørene

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no Personløft med kran Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran Maskinforskriftens krav ved personløft med kran Regler ved personløft med kran Maskinforskriften best. Nr. 522 sier klart at

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer