Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering."

Transkript

1 SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll nestleder Vikåsen skole Berit Lian styremedlem Jakobsli bhg. Ole Bjarne Mogård styremedlem/ht Eberg skole Marit M. Nordbotn styremedlem (fritak fra ) Eberg skole Edel Solheim styremedlem/ht Lilleby skole Siv Stendahl styremedlem Romolslia bhg. Gry Camilla Tingstad styremedlem EVO Dag Ulvestad styremedlem (fritak fra ) Trondheim Katedralskole Erling Skjelstad styremedlem Charlottenlund vgs. Rune Flatås HT styremedlem Trondheim kommune Einar Hattrem styremedlem (fra ) Flatåsen skole Gunvor Setsaas styremedlem (fra ) Bybroen vgs. Møtende vara 1. vara Ingrid Erlandsen Selsbakk skole 2. vara Erlend Stensø/HT Rosenborg skole 3. vara Heidi Dreyer Pedersen Byåsen skole Møtende hovedtillitsvalgte HT Ingeborg Gulaker HT (fram til ) Møtende hovedverneombud Brit Lindebrekke (fram til ) Nidarvoll skole Edel Solheim (fra ) Lilleby skole Møtende leder i pensjonistutvalget Arnold Sjøsund Sekretær i styremøter Randi Eggen fast ansatt 1

2 Økonomiansvarlig Agneta Amundsson Trondheim kommune Regnskapsansvarlig Randi Eggen fast ansatt Lokallagsstyret fra Geir Røsvoll leder Vikåsen skole Ole Bjarne Mogård nestleder/ht Eberg skole Berit Lian styremedlem/ht Jakobsli bhg. Edel Solheim styremedlem/hvo Lilleby skole Siv Stendahl styremedlem Romolslia bhg. Gry Camilla Tingstad styremedlem EVO Ingrid Erlandsen styremedlem Selsbakk skole Erling Skjelstad styremedlem Charlottenlund vgs. Rune Flatås HT styremedlem Trondheim kommune Einar Hattrem styremedlem Flatåsen skole Gunvor Setsaas styremedlem Bybroen vgs. Møtende vara 1. vara Erlend Skjærseth Stensø/HT Rosenborg skole 2. vara Heidi Dreyer Pedersen Byåsen skole 3. vara /HT Trondheim kommune 4. vara Eirin Berg/HT Kolstad skole 5. vara Tone Jøssund Furutoppen bhg. Møtende leder i pensjonistgruppa Arnold Sjøsund Sekretær i styremøter Randi Eggen Økonomiansvarlig Geir Røsvoll fast ansatt Vikåsen skole Regnskapsansvarlig Randi Eggen fast ansatt 2

3 DIVERSE UTVALG OG OPPGAVER I ÅRSMØTEPERIODEN: Medlemmer av styrets arbeidsutvalg (AU) Geir Røsvoll Rune Flatås Ole Bjarne Mogård Berit Lian Vara: Erlend Skjærseth Stensø Personalnemnd Rune Flatås Jan Tilset Larsen Ole Bjarne Mogård Geir Røsvoll Hovedtillitsvalgt-forum Rune Flatås Erling Skjelstad Ole Bjarne Mogård Eirin Berg Erlend Skjærseth Stensø Berit Lian Tone Jøssund Geir Røsvoll leder leder rektor Nidarvoll skole 10er-gruppa Rune Flatås Administrasjonsutvalg Rune Flatås Gøril Tranås(NSF) Kontaktmøte Rune Flatås Ole Bjarne Mogård Stabsmøte skole Rune Flatås Geir Røsvoll Eirin Berg Erlend Skjærseth Stensø Ole Bjarne Mogård Berit Lian Ole Bjarne Mogård Berit Lian Eirin Berg Erlend Stensø Ole Bjarne Mogård 3

4 Stabsmøte Barnehage Berit Lian Tone Jøssund Stabsmøte BFT Berit Lian Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU) Edel Solheim Ole Bjarne Mogård Ole Bjarne Mogård Geir Røsvoll Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Stensø Torbjørn Solberg(NSF) Arbeidsmiljøutvalg Oppvekst og Utdanning (AMU-OU) Edel Solheim Ole Bjarne Mogård Kristin Bratli Vara: Andre Johnsen Erlend Skjærseth Stensø Arbeidsmiljøutvalg for Interne tjenester Tom Hefring Underutvalg for byggesaker Akan-utvalget Erlend Skjærseth Stensø /Berit Lian 3-partsamarbeidet Styringsgruppe Rune Flatås Fagalliansen Trondheimsmanifestet Agneta Amundsson Geir Røsvoll Helle R. Pedersen Ole Bjarne Mogård Studiet Fagbevegelsens historie ved HiST, Referansegruppe Agneta Amundsson Geir Røsvoll

5 Forhandlingsutvalg i lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 i KS: Rune Flatås Geir Røsvoll Ole Bjarne Mogård Jan Tilset Larsen Ella Marie Ingdal Brage Risstad rektor Nidarvoll skole styrer Sjetne barnehage rådmannens fagstab Forhandlingsdelegasjon for kapittel 3 i KS: Rune Flatås leder nestleder Ole Bjarne Mogård beregner Forhandlingsdelegasjon for kapittel 5 i KS: leder Rune Flatås nestleder Ole Bjarne Mogård beregner Lederråd: Wenche Husby, leder av lederråd Fagleder, Vikåsen Sfo Cecilie Ellen Bakke Leder BFT, Lerkendal Ella Marie Ingdal Styrer, Sjetne barnehage André Johnsen Fagleder, Hårstad skole Stine Damman Koksvik Fagleder barnehage Jan Tilset Larsen Rektor, Nidarvoll skole Ola Indergård Fagleder, Flatåsen skole Geir Røsvoll Leder, Utdanningsforbundet Trondheim HTV, Utdanningsforbundet Trondheim Rune Flatås HTV, Utdanningsforbundet Trondheim FAKTA OM UTDANNINGSFORBUNDET TRONDHEIM Medlemmer Utdanningsforbundet Trondheim har 5287 registrerte medlemmer, per Av disse er 3975 kvinner, og 1311 menn. Pensjonistlaget består av ca 900 medlemmer. Lokallagets medlemmer er fordelt på ca. 300 klubber med en plasstillitsvalgt etter hovedavtale og totalt ca 400 arbeidsplasser, Ca.120 medlemmer er ansatte hos private arbeidsgivere, uten tariffavtale. Dette er svært beklagelig, og lokallaget jobber kontinuerlig for at organisasjonen forhandler fram en akseptabel avtale på disse arbeidsstedene. 5

6 Lokallaget Lokallaget har kontorer i Sommerveita 4-6, sammen med fylkeslaget Sør-Trøndelag. Det er inngått en samarbeidsavtale om fordeling av felles driftsutgifter, der Trondheim lokallag dekker 40 % av disse. Overførte driftsmidler fra Utdanningsforbundet sentralt har gitt lokallaget en frikjøpsressurs på 286 %. Hovedtillitsvalgtressursen fra Trondheim kommune utgjør 500 % stilling. I tillegg har kontoret en fast ansatt kontormedarbeider i 100 % stilling. Styret har avholdt ca. ett styremøte pr. måned. Arbeidsutvalget (AU) har hatt ukentlige møter. Her forberedes og evalueres saker til styrebehandling. I tillegg vurderer og behandler AU politiske saker, fordeler oppgaver og ansvar innad i styret, oppnevner tillitsvalgte til deltakelse på kurs, konferanser og i utvalg/styringsgrupper, forbereder saker fra/til arbeidsgiver og behandler innkjøp og utlegg inntil kr Samarbeid med Fylkeslaget Utdanningsforbundet Trondheim er samlokalisert med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Vi samarbeider godt og har nytte av hverandres kompetanse, etter behov. Det er viktig å presisere at lagene opererer på ulike nivå i organisasjonen, og at vedkommende medarbeidere skal prioritere de oppgaver som er tillagt det enkelte nivå. Lokallaget Trondheim er ett av 25 lokallag i Sør-Trøndelag,, som fylkeslaget samhandler med. Samtidig er det naturlig at noen oppgaver går på tvers av lagene, slik som lokale forhandlinger innenfor andre avtaleverk enn KS, kontakt med klubber og tillitsvalgte innenfor høyskoler, universitet og kompetansesentre, og arbeid med å opprette tariffavtaler i privat sektor. Storbynettverk Utdanningsforbundet Trondheim deltar i et nettverk av landets 10 største lokallag (Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bærum, Sandnes, Drammen). Nettverket oppsto i 2003, som et svar på behovet å følge opp felles problemstillinger for de største lokallagene. Eksempler på dette er konsekvenser av politikken knyttet til KS sitt ASSS-nettverk (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbykommuner), og ulike holdninger til lokal lønn, vikarbruk, styringssystemer, erfaringsutveksling blant hovedtillitsvalgte og ledelse.. Storbynettverket er ikke et vedtaksorgan, det skal ikke fungere som en stat i staten, men det fyller en viktig funksjon i forhold til erfaringsutveksling siden storbyene har mye til felles.. Nettverket møtes halvårsvis og i denne perioden har vi hatt møter i Tromsø, Bærum, Kristiansand og Sandnes 6

7 STYRETS ARBEID I ÅRSMØTEPERIODEN Oppfølging av vedtak i årsmøtet 2012, Sak 6 Retningslinjer for arbeidet i årsmøteperioden Retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid bygger på politiske vedtak i Landsmøtet 2009 og Retningslinjene har utgjort det politiske grunnlaget for Utdanningsforbundet Trondheim, i perioden. Lokallagsstyret har laget tiltaksplaner på grunnlag av disse. Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Utdanningsforbundet skal ta medansvar for et grønnere samfunn Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Også i denne periode har lokallaget deltatt som aktiv partner i Fagalliansen, dvs. LO i Trondheim, Fagforbundet Kommune, Utdanningsforbundet Trondheim og Sykepleierforbundet. Vi har vært i jevnlige planleggings- og evalueringsmøter, internt i alliansen, og med posisjonspartiene, underveis i valgperioden. Trondheimsmanifestet, samarbeid med Fagalliansen. Fagalliansen starter arbeidet i disse dager med å utforme krav som skal oversendes de politiske partiene i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i Utdanningsforbundet Trondheim kommer til å utforme konkrete krav som vi mener er de viktigste for oppvekstområdet. Dette arbeidet har vi vært en aktiv deltaker i siden kommune- og fylkestingsvalget i Vi vil i løpet av mars sende brev til alle tillitsvalgte hvor dette skal tas opp på klubbmøte. Styret i Utdanningsforbundet Trondheim avgjør til slutt hvilke krav som skal fremmes i fagalliansen. Kravene blir så sendt ut til besvarelse til de politiske partiene. Ved forrige Kommune- og fylkestingsvalg svarte alle politiske partier bortsett fra Fremskrittspartiet og Kristent Samlingsparti. I forbindelse med arbeidet i Fagalliansen 2011 fikk vi med 13 krav fra oppvekstsektoren. Oppstart av studiet Fagbevegelsens historie Høsten 2012 startet studiet Fagbevegelsens historie opp ved HiST. Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt i en referansegruppe sammen med HiST, LO i Trondheim og Fagforbundet, i forbindelse med planlegging av studietilbudet. Det har foregått et omfattende mobiliseringsarbeid hvor 7

8 Utdanningsforbundet Trondheim har bidratt sterkt, blant annet med utforming av en brosjyre og opprettelse av en internettside om studiet. Litt om studiet Tittelen er «Arbeidsliv fagorganisering og demokratisering Fagbevegelsens historie» Dette er et samlingsbasert deltidsstudie som strekker seg over tre semester. Fullført studie gir 30 studiepoeng. Studiet skal gi en bred forståelse av fagbevegelsens posisjon i samfunnet i et historisk perspektiv. Tidsmessig strekker innholdet seg fra den første organiseringa i 1850 og fram til i dag. Mer informasjon om studiet, stipendordninger og påmelding finner en på I desember 2013 tok det første kullet eksamen i faget Fagbevegelsens historie. Framtidens Fellesskole Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt i arbeidet med opprettelsen av organisasjonen Framtidens Fellesskole. Framtidas Fellesskole er en partipolitisk uavhengig, non-profit organisasjon. Formålet er å skape en felles møteplass for alle som er opptatt av å forsvare og utvikle den norske fellesskolen. For å utvikle fellesskolen vil organisasjonen: - samle og spre kunnskap om demokratiske utfordringer og muligheter i fellesskolen - bidra til informert debatt basert på forskning og erfaringer nasjonalt og internasjonalt - bidra til å skaffe politisk oppmerksomhet rundt viktige utdanningspolitiske tema - arrangere møteplasser for diskusjon hvor ulike aktører og stemmer har tilgang Prinsipper for den norske fellesskolen Arbeidet til Framtidas Fellesskole tar utgangspunkt i følgende prinsipper: - Fellesskolen er grunnsteinen i det norske velferdssamfunnet. - Fellesskolen skal hindre segregering og diskriminering. - Fellesskolen skal være gratis og skoledrift skal ikke bygge på økonomiske interesser. - Fellesskolen skal være en lokal møteplass for et mangfold av elever. - Fellesskolen skal bygge på et mangfold av lærings- og danningsperspektiver for å ivareta hele mennesket. Situasjonen i dag Fellesskolen er i dag trua av markedsretting. Kommersialisering av utdanningsinstitusjoner fører til økende segregering og økende ulikhet mellom skoler og elever. Konkurransen om å hevde seg på resultatmålinger truer lærernes profesjonelle handlingsrom og innsnevrer læreplanen ved ensretta vekt på testbar kunnskap. Dette gjør det vanskeligere å møte hver enkelt elev. Samarbeid med andre organisasjoner Utdanningsforbundet Trondheim ser det som en styrke at vi har en god relasjon til, og et godt praktisk samarbeid med de andre organisasjonene som er tilknyttet oppvekstområdet. Vi har fått på 8

9 plass gode systemer i kommunen, og vi vil hevde at dette ville ha vært langt vanskeligere uten det gode samarbeidet. Utdanningsforbundet Trondheim, ved Geir Røsvoll, har vært representert i Fagligpolitisk råd i Manifest analyse i perioden Rådet skal bygges på abonnerende organisasjoner i fagbevegelsen og flertallet i rådet velges av disse. Det fagligpolitiske rådet bidrar med ideer, kvalitetssikring og strategisk utvikling av samarbeidet med fagbevegelsen. Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Lokallagets handlingsplan setter fokus på et godt lønnsnivå, god lønnsutvikling, gode sentrale og kollektive lønns- og forhandlingssystemer, samt gode rammevilkår og et godt arbeidsmiljø. Hva som defineres som godt i sammenhengen vil være et spørsmål om relasjoner. Sentralt i arbeidet for å oppnå handlingsplanens mål er arbeidet som våre hovedtillitsvalgte utfører: Hovedtillitsvalgtarbeidet (rf = Rune Flatås, hs =, obm = Ole Bjarne Mogård, ess = Erlend Skjærseth Stensø, bl = Berit Lian, eb = Eirin Berg) Hovedtillitsvalgte har et stort spekter av oppgaver og representerer organisasjonen i et stort antall grupper og utvalg. Følgende er eksempler på dette: - 10er-gruppa. Månedlige møter med de største organisasjonene og kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu, rf og hs - Kontaktmøte, månedlig, med kommunaldirektør for oppvekst, Gunn Anlaug Røstad, rf, hs, obm - Kontaktmøter med kommunaldirektør for helse/velferd, Helge Garåsen angående EVO, rf - Møte med rådmannens fagstab- skole, bhg og bft, 2-3 møter pr. semester. - Administrasjonsutvalget - fem politikere og fire fra organisasjonene, rf. - Partssammensatte grupper. F.eks.. - Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehage/skoleanlegg i Trondheim, - Referansegruppe nytt lønns- og personalsystem - Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring - Forskning-, utvikling- og innovasjonsstrategi for Trondheim kommune - IA-avtalen. Handlingsplan for Trondheim kommune, obm. - Lokal fellesskolering Hovedavtalen, rf. - UNIO-samlinger. Møte med hovedtillitsvalgte i UNIO. 9

10 - Felles drøftinger med andre organisasjoner f.eks. budsjettbehandling, formøte til 10ergruppemøter. - Saker som TK innkaller til / vi ber om drøftinger om, f eks. tilsettingsprosesser lærerstillinger, - SAMU, Sentralt arbeidsmiljøutvalg, obm. - Underutvalg for byggesaker, hs. - AMU-OU, Arbeidsmiljøutvalg for Oppvekst og Utdanning, obm og ess - Overtallighet HT deltar alltid i prosessen. - Omorganisering, nedleggelse av enheter. - Personalsaker, konfliktarbeid og sykefraværsoppfølging. For de tillitsvalgte som er på frikjøp på kontoret består mye av jobben i å bistå og representere medlemmer i enkeltsaker. Dette er saker som i mange tilfeller er veldig arbeidskrevende både med tanke på forberedelser og etterarbeid, antall møter og dokumentasjon. - Ledertilsettinger og en del andre faste tilsettinger. - Ny budsjettildelingsmodell barnehage, hs. - Ny arbeidstidsordning for førskolelærere, hs. - Prosjektgruppe 2-4 årskontroller i bhg, hs. - Morsmålslærerarbeid, obm og ess - Felles voksenopplæringssenter, rf. Tariff 2013 Vi har årlige forhandlinger for våre medlemmer i kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. De er kun omfattet av lokale forhandlinger. Det har vært nedsatt et bredt sammensatt forhandlingsutvalg med representanter fra begge kapitler. Utvalget har vært ledet av Rune Flatås. Forhandlingsdelegasjonen har bestått av Rune Flatås, og Ole Bjarne Mogård. Alle medlemmer har hatt mulighet til å komme med innspill til forhandlingsutvalget. Så litt om resultatet i kapittel 3. Det ble gitt et kronetillegg på kr til alle. Årsverksmodellene er også hevet. Ny minstelønn for rektorer er kr og ny minstelønn for andre ledere er kr Oppgjøret i 2013 har vært spesielt da en forholdsvis liten ramme ble påvirket av stort overheng og glidning. (Rammen tar utgangspunkt i sentrale forhandlinger kap.4, hvor resultatet i år var på 3,5 %). I oppgjørene de senere årene har det vært rom for generelt tillegg, endringer i 10

11 årsverksmodeller og individuell lønn knyttet til måloppnåelse. Det var det ikke i kapittel 3 i Selv om vi primært kunne ønsket oss et prosentvist tillegg i stedet for et kronetillegg med tilsvarende endringer i årsverksmodellene, er forhandlingsutvalget fornøyd med resultatet. I kapittel 5, der våre rådgivere i f.eks. interne tjenester er plassert, ble resultatet et generelt tillegg på 1,7 %. Fagstigen for akademikere/ pedagogisk psykologiske rådgivere og minstelønner for rådgiver og seniorrådgiver ble hevet. I kapittel 5 ble det i tillegg gitt individuelle tillegg. Protokollene fra kapittel 3 og 5 kan leses på våre nettsider. Til tross for at det ble et spesielt oppgjør i kapittel 3 er forhandlingsutvalget samlet sett fornøyd med resultatet for våre medlemmer. Private skoler I Trondheim kommune har vi 7 private grunnskoler. Disse er Birralee International School Nidaros idrettsungdomsskole Nidelven Skole Steinerskolen i Trondheim (Ila) Tomasskolen Trondheim International School Steinerskolen Rotvoll 3 private videregående skoler: Bybroen VGS KVT Steinerskolen Trondheim avd VG For Utdanningsforbundet vil det alltid være en prioritert oppgave å jobbe for at alle våre medlemmer har tariffavtale. Som hovedregel har vi i private skole forsøkt å få på plass såkalte standard tariffavtaler, som ivaretar medlemmenes rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Arbeidet med inngåelsen av slike standard tariffavtaler ivaretas av fylkeslaget, som til vanlig har forhandlet direkte med skoleeier om dette. Dette vil fortsatt være en måte å få på plass tariffavtaler på, men det er dessverre slik at vi ikke alltid klarer å få på plass slike avtaler. Det er allikevel viktig at alle medlemmene i private skoler kjenner sine rettigheter etter privatskoleloven. Privatskolelovens 4-4 har slik ordlyd: Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Denne bestemmelsen gir den enkelte lærer rett til å stille krav om lønns- og arbeidsforhold som i tilsvarende offentlige skoler. I den offentlige skolen er disse vilkårene regulert gjennom tariffavtale med Kommunenes Sentralforbund (KS), først og fremst hovedtariffavtalen og særavtaler. Det er veldig ofte slik at undervisningspersonale i private skoler har lik eller tilnærmet lik lønn som i 11

12 den offentlige skolen. Den største forskjellen ligger ofte i pensjon. Pensjonsordningene i private skoler har som regel en langt dårligere dekning enn pensjonsordningen offentlige skoler har gjennom Statens pensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen er en del av lønns- og arbeidsvilkårene. Undervisningspersonalet i offentlige grunnskoler og videregående skoler har tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Private skoler som er godkjent etter privatskoleloven kan, etter søknad, også bli medlem i Statens Pensjonskasse. Vår erfaring er at lærere ved flere private skoler ikke har de samme lønnsbetingelsene som i offentlig skoler. Dette gjelder oppfølging av lokale lønnstillegg, utbetaling av kontaktlærertillegg, tilleggslønn for ekstraoppgaver og pensjon. I november 2013 stevnet Utdanningsforbundet Birralee International School. Utdanningsforbundet krever at lærere ved Birralee International School skal ha like gode pensjonsvilkår som man har i offentlig skole. Dette med bakgrunn i Privatskolelovens 4.4. Saken kommer opp i Sør-Trøndelag Tingrett senere i år. Tariffområde Spekter/ FAS Utdanningsforbundet Trondheim, i samarbeid med Udf Sør-Trøndelag og hovedtillitsvalgt ved St. Olavs, Morten Lundgren har over lang tid arbeidet for å få på plass en særavtale for spesialister i klinisk pedagogikk. Dette er en yrkesgruppe som har svært lang utdanning, i tillegg til krav om relevant erfaring fra skole- og eller barnehage. De har hatt urimelig lav lønnsmessig uttelling for utdanning og krav om praksis. Vi har fått på plass en særavtale ved St.Olavs hospital slik at minstelønna for spesialister i klinisk pedagogikk ble hevet betydelig. Arbeidet fortsetter for å heve status og lønn for spesialpedagoger ansatt i helseforetakene. Råd, utvalg og fora Lederråd: For ledere har Lederråd fungert siden mai, Lederråd har avholdt jevnlige møter i perioden. Lederråd har laget en handlingsplan/årshjul, med fokus på aktuelle saker fra de ulike ledergruppene. Det er avholdt to medlemsmøter i perioden. Den 9. januar 2013 møtte ca. 60 ledere opp på Prinsen hotell. Leder av sentralt lederråd, Tore Fjørtoft var innleder. Det var fokus på disse sakene Utdanningsforbundet som lederarena, lærerprofesjonens etiske plattform, lederen som fagforeningsmedlem, lederen som faglig bidragsyter, samfunnsmandat og felles agenda Den 14. november 2013 ble medlemsmøte avholdt på Nova konferansesenter. Der besøkte Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet våre ledermedlemmer. Overskriften på foredraget var: Hva kjennetegner god utdanningsledelse? I tillegg har Det vært avholdt møter med enkeltgrupper. For eksempel fagledere skole med tanke på lønnssystemer for fagledere. 12

13 Nettverk for Sfo: Det ble opprettet en referansegruppe bestående av fagledere/daglig ledere SFO, høsten Alle bydelsnettverk er representert i gruppa. I inneværende periode har vi hatt to møter. Saker det har vært jobbet med: Sfo i Trondheim kommunes økonomiplan , Sfo i Trondheimsmanifestet Hva de politiske partiene har forpliktet seg til og prosessen videre, hva skal Sfo være? Fritidspedagogikken i sentrum, politisk sak om leksehjelp, august 2011, oppsummering. Aktuelle saker det jobbes med: Lønn, lokale forhandlinger, stillingsbetegnelsen og kvalifikasjoner til daglig leder, funksjonstillegg, arbeidstid, videre utvikling av stillingen, videreutdanning (ledelse) for daglig ledere Nettverk for FAS: I perioden har det vært et økt fokus fra Utdanningsforbundets side å opprette kontakt og kommunikasjon med små enheter. Faglig-Administrativt Støttesystem (FAS) samler de medlemmene som arbeider i faglige støttetjenester, som f.eks. PP-tjenesten, BFT, BUP, kompetansesentrene Tambartun og Møller eller i barnevernsinstitusjoner(buf-etat). Utdanningsforbundet Trondheim har sammen med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag hatt jevnlige møter med denne medlemsgruppen. Aktuelle saker har vært: Tariff, Lokal lønnsforhandling, Kronikken «når læreren har gitt opp», Arbeid med ny lønnsstige for pedagoger i helseforetakene i Helse Midt. Utdanningsforbundet Trondheim har også hatt som ambisjon å besøke alle FAS-enheter av noe størrelse i løpet av perioden. Nettverk for morsmålslærere: Lokallaget ønsker å sette fokus på medlemsgruppens saker og skape bevissthet rundt en gruppe som ellers har få treffpunkter i fagforeningssammenheng. Det ble opprettet et styre i 2011 for nettverket. Det har vær utfordrende å få samlet nettverksstyret til arbeid i perioden. Vi har deltatt på to medlemsmøter i perioden; i mars og oktober Hovedfokus har vært på framtidig organisering av minoritetsspråk i Trondheim kommune, samt lønns- og arbeidsvilkår og lov og avtaleverk som angår morsmålslærerne spesielt. Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke I følge styrets handlingsplan skal dette delmål dreie seg om å arbeide for at medlemmer tar del i profesjonens kunnskapsutvikling gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter, kunnskapsdeling mellom kolleger, flerkulturell forståelse, migrasjonspedagogisk kompetanse og sosialpedagogisk kompetanse. Tiltak som ivaretar disse delmål har vært å følge opp lederavtalen i henhold til prosess og politiske vedtak, å skolere og følge opp arbeidsplasstillitsvalgte i henhold til lederavtalen, til arbeidstidsavtalen og i henhold til individuelle arbeidsavtaler. Videre har lokallaget skolert 13

14 tillitsvalgte ved lokalt kurs, nettverkssamlinger, medlemsmøter og klubbmøter. Vi har også brukt Trondheimsmanifestet til samme formål. Hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte har brukt de månedlige kontaktmøtene til kommunaldirektør for Oppvekst og Utdanning, samt Helse og Velferd, til å fremme faglige saker. Vi har også hatt et godt samarbeid med fagstaben til områdene Skole, Barnehage og BFT, hvor vi møter jevnlig. Videre viser vi til helheten i årsmeldingen, da omtalte tiltak og aktiviteter hører hjemme flere plasser i dokumentet. Vi har deltatt i relevante nasjonale og regionale konferanser, slik som For velferdsstaten, Manifest Årskonferanse, Trondheimskonferansen, Arbeidsmiljøkonferansen, IA-konferanse. Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Lokallagets handlingsplan har som mål at Utdanningsforbundet Trondheim skal påvirke samfunnsutviklingen og være en tydelig samfunnsaktør, som snakker på vegne av medlemmene. Videre skal vi arbeide for demokratiske styringssystem uten preg av markedsorientert mål- og resultatstyring. Vi holder oss jevnlig oppdatert på saklistene til Bystyret og dets komiteer, også ved tett kontakt med rådmannens fagstab, hvor sakene forberedes og utarbeides. Utdanningsforbundet Trondheim i media Utdanningsforbundet Trondheim opptrer med jevne mellomrom i media. På vår nettside, har vi en mappe som heter «I media». Her lagres alle artikler, kronikker og reportasjer hvor Utdanningsforbundet Trondheim har uttalt seg. Artikler publisert i aviser og tidsskrifter av lokallagsstyret i Trondheim i perioden Artikkel Artikkelforfattere Omhandler Lønn som fortjent Ole Bjarne Mogård Prestasjonslønn Billigere skole, ikke bedre Om tillit, handlingsrom og lærerens arbeidstid Erling Elias Skjelstad og Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Stensø Arbeidstidsforhandlingene Arbeidstidsforhandlingene Skivebom fra Civita om lærernes arbeidstid Brev til politikere i Trondheim og Sør-Trøndelag Erling Elias Skjelstad og Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Stensø og Geir Røsvoll Kommentar til Civita sin rapport om arbeidstidsforhandlinger i off. sektor Arbeidstidsforhandlingene 14

15 angående arbeidstidsforhandlingene Svar til KS angående arbeidstidsforhandlingene Geir Røsvoll og Erlend Skjærseth Stensø Arbeidstidsforhandlingene Om tid og gode lærere Erling E Skjelstad Arbeidstidsforhandlingene Kristin og drømmejobben Tone Jøssund Om barnehagelærerens arbeidsforhold Rapport fra barnehagen Tone Jøssund Om barnehagelærerens arbeidsforhold Høyre bommer grovt Geir Røsvoll og Øystein By Rise Testing, kartlegging og publisering av testresultat Høsten 2013 publiserte lokallaget egen Facebook-side. Siden er en informasjonskanal, der artikler, nyheter, arrangement publiseres. Siden er et fint supplement til de andre informasjonskanalene. Høringssvar Utdanningsforbundet Trondheim leverer høringssvar og innspill til saker som angår vår sektor i bystyret og formannskapet. Innspill og høringssvar fra Utdanningsforbundet Trondheim i inneværende periode: - Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid Alternative læringsarenaer - Plan for mangfoldig arbeidsliv - Trondheim kommunes budsjett 2014 og økonomiplan for Strategi for en mer variert, praktisk og relevant opplæring for elever i trondheimsskolen. - Du kan lese alle høringssvarene på I venstremenyen er det en egen mappe som heter «Høringssvar». Eksterne og interne innledere på styremøter, SKOLESTRUKTUR VGO TRONDHEIM John Evjenth, rådgiver Fagenhet for videregående opplæring, STFK OPPVEKSTSEKTOREN I TRONDHEIM KOMMUNE - MULIGHETER OG UTFORDRINGER Marthe Løvik, leder av Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune 15

16 NY BUDSJETTTILDELINGSMODELL FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRONDHEIM BARNEHAGEBYGG ANSATTES ERFARINGER MED BASEDRIFT KROPPSØVINGSPROSJEKT MOT FRAFALL PÅ YRKESFAG NY GIV OG FYR-PROSJEKTET Yrkesretting av fellesfagene på YF OPPRETTELSE AV AD HOC-UTVALG FOR SPES.PED. I BARNEHAGEN SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS Trivsel, mestring og utfordringer NASJONALE PRØVER = STANDARDIERT ULIKHET? INTERNASJONAL FORSKNING OG KONSEKVENSER FOR UTDANNING VURDERING FOR LÆRING PROSESS PÅ SKOLENIVÅ VALGFAG PÅ UNGDOMSTRINNET PROSESS PÅ SKOLENIVÅ Ellen Cecilie Isdahl, rådgiver ved Rådmannens fagstab ved Frank Flønes og Therese Rystad, pedagogiske ledere, Leistad barnehage Ass. Rektor Arne Øiaas prosjektansvarlig Linn Magerøy Grande Professor Einar og Sidsel Skaalvik, NTNU Førsteamanuensis Pedagogikk, Cecilie Rønning Haugen, og Førstelektor Pedagogikk Tine Arntzen Hestbek, PLU/NTNU Lise Lotte Sørensen, lærer på Selsbakk skole Marit Irén Sollie, lærer på Selsbakk skole KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLENE RETHINKING EDUCATION - investing in skills for better socio-economic outcomes EUROPABEVEGELSEN FORVALTNING AV SPESIALPEDAGOGISKE MIDLER I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Jan Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Preben Uthus, styremedlem og leder av UPU, Udf Sør-Trøndelag Kristian Steinnes, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU, og Mari Røsten, Trøndelags Europakontor i Brussel Hege Rekkavik, styrer Blakli barnehager. 16

17 SPESIALPEDAGOGISK UNDERVISNING I TRONDHEIM KOMMUNE Revisjonsrapport ved Trondheim Kommunerevisjon FUNKSJONS- OG AREALPROGRAM FOR FRAMTIDIGE SKOLER OG BARNEHAGER I TRONDHEIM LÆRERPROFESJONENS FAGLIGE KARRIEREVEIER PRESENTASJON AV BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE VOLDSRISIKOVURDERING AV UNGDOM Retningslinjer ved trusler, vold og/eller trakassering ERFARINGER MED ARBEIDSTIDSAVTALEN SFS 2201 OMDØMMEBYGGING I UTDANNINGSSEKTOREN STYRESEMINAR, Belfast 2014 Roald Elvegård, Forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon Brage Risstad/Vidar Kvamstad, Rådmannens fagstab Eirin Berg På landsmøtet 2012 ble det fattet et vedtak om at organisasjonen skal bidra til at det utvikles faglige karriereveier for lærere i barnehage og skole. Sentralstyret har utarbeidet en modell som er lagt frem for Representantskapet. Rep.skapets innspill og synspunkter skal tas med i videre arbeid med utvikling av et forslag om lærerprofesjonens faglige karriereveier. I den forbindelse mener vi det er viktig at vi i Utdanningsforbundet Trondheim også kommer med innspill. Gunvor Setsaas, Styremedlem Morten Lundgren, Klinisk pedagog ved BUP St. Olavs Hospital Hans Jakob Busch, leder ved Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune. Tone Jøssund Erling Skjelstad med utgangspunkt i teksten «Det farlige omdømmet» Ulster Teacher Union. Styret i Utdanningsforbundet Trondheim reiste på styreseminar til Belfast i januar Her besøkte vi og hadde et møte med lærerorganisasjonen Ulster Teacher Union. Oppholdet hadde et tungt faglig program med skriveseminar (av fagpolitiske tekster) og styremøte med årsmøtesaker som hovedtema. I tillegg fikk vi guiding og en historisk 17

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer