Det er med stor glede vi presenterer den nye SolBokatalogen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er med stor glede vi presenterer den nye SolBokatalogen."

Transkript

1

2 Det er med stor glede vi presenterer den nye SolBokatalogen. Vi har lagt vekt på mangfold både når det gjelder prosjekter, boligtyper, geografiske områder og prisnivå. Vi tror at Spania fortsatt vil være favorittlandet for nordmenn som ønsker å skaffe seg en feriebolig utlandet. Dette som følge av gunstig klima, et uttall flyforbindelser fra Norge gjennom hele året og ikke minst gjestfriheten og kulturen som vi som nordmenn møter i Spania. Nytt av året er at vi kan tilby boliger på Kanariøyene og i områdene Altea og Albir. Våre kunder er forkjellige. Noen foretrekker å bo ved stranden. Andre planlegger å bo store deler av vinterhalvåret i Spania. Mange vil bo spansk mens andre ønsker et norsk miljø i tillegg. Gjennom våre prosjekt ønsker vi å gi et tilbud som er tilpasset disse ulike ønsker og behov. Vi har valgt å inndele kapitlene etter ulike måter å bo på. Innenfor de enkelte prosjekt er det et uttall av boligtyper og prisnivå. Fellesnevneren for våre produkter er trygghet og sikkerhet for kjøperen. Vi ønsker at dette skal prege vårt arbeid helt frem til boligen er overdratt og tatt i bruk. På gjensyn i Spania Thorstein Wangen Adm. direktør

3 Spania 4 Trygg og sikker bolighandel 6 Noen ord om prosjektene 8 Prosjekter Guardamar og Rojales 9 Los Estaños 10 Rojales Formensol 11 Den spanske landsbyen 12 Lomas de Roldán 13 Señorí De Roda 14 Ribera Golf La Unión 15 Montesol Montesinos 16 Sucina Golf & Country Club 17 Nær havet 18 Pinada del Mar Menor 19 Ribera Beach 20 Hacienda Lo Alegre 21 Den spanske byen 22 Alicante 23 Torrevieja 24 Torrevieja Florida golf 25 Eneboliger 26 Rasomar 27 Øyene Fuerteventura 28 Mallorca 29 Altea og Albir 30 Oversiktskart 31 Visningstur 32 Flyavganger 33 3

4 Mangfold godt klima Jomfruen likte seg godt på ferden, og bedre jo lenger sør de kom. De kom til en by som heter Gerona (i Spania). Og da den jarlen som hersket der, fikk høre om jomfruens komme, red han henne i møte fra byen vel 8 mil med 300 mann, og biskopen var med ham. (Jomfru Kristins brudeferd Håkon Håkonssons saga) Det er få biskoper og jarler som møter oss når vi lander på Alicante flyplass i dag. Men fascinasjonen for Spania blant nordmenn er like stor som den gang da Jomfru Kristin av Tunsberg kom til Spania på 1200-tallet for å gifte seg med en bror av spanskekongen. Spania byr på mangfold Spania er kanskje det land i Europa som sterkest er preget av de folkeslag og kulturer som har hatt betydning for vår felles historie. Grekerne, fønikerne og romerne anla tidlig kolonier i landet og det ble et viktig sentrum under folkevandringstiden. Den arabiske dominansen varte i mer enn 500 år og i overgangen mellom middelalder og nyere tid var Spania den dominerende makten i Europa. Alt dette har satt sitt preg på landet og Spanias 40 millioner innbyggere. De har bevart en raushet og åpenhet overfor andre noe som kommer oss til gode enten vi velger å feriere i Spania eller har valgt å bo der over en lengre periode. Regionale forskjeller Det finnes ikke ett Spania det finnes flere. Som turister kjenne vi best til kystområdene. Vi i SolBo har valgt å legge våre prosjekter til Costa Blanca-kysten og områdene rundt Mar Menor. Vi har valgt dette området fordi det kanskje har Europas beste klima. Gunstige badetemperaturer fra tidlig vår til sent på høsten. De beskyttende fjellene opp mot Sierra Nevada gjør at området får lite nedbør og statistikken viser at det er 320 soldager i året. Det bør også tilføyes at prisnivået i denne delen av Spania er langt gunstigere enn områder lenger sør. Har du en bolig på Costa Blanca er det kort vei til innlandet med nærmest intakte middelalderbyer og kultursentre som Granada, Sevilla og Salamanca. Alle spanske regioner har sitt særpregede kjøkken. Bor du på Costa Blanca-kysten, bør du lære deg å lage din egen paella. Du bør også ta i bruk de mange spennende fiskeslag og grønnsaker som du kjøper 4

5 Rik på historie og kultur hos kjøpmannen på hjørnet, eller velger ut blant det rike vareutvalget som finnes i spanske supermarked. Gode flyforbindelser fra Norge Da jomfru Kristin dro til Spania på 1200-tallet tok turen opp til flere måneder. I dag kan du nå Alicante på under 4 timer fra flere byer i Norge. Våre prosjekter ligger alle i taxi-avstand fra enten Alicante flyplass eller Murcia flyplass noe lenger sør. Hvis du kjøper en bolig i Spania, kan du med andre ord tilbringe en langweekend i sydlige strøk. Som det går frem av oversikten bak i katalogen er det daglige flyavganger fra flere steder i Norge. Konkurransen mellom selskapene gjør også at billettprisene er blitt svært gunstige. Ingen andre Middelhavsland kan på helårs basis tilby de muligheter som Spania gir når det gjelder flyforbindelse fra Norge. Som turist leie eller kjøpe? Spania har lenge hatt rollen som vårt viktigste turistmål i Syden når det gjelder feriereiser. Mange har samtidig valgt å kjøpe sin egen bolig. De aller fleste oppgir at dette er for å styrke gjenkjennelsen også i feriesammenheng. En forelsker seg i den lokale landsbyen eller den lokale restauranten - som par eller familieog en vil gjerne oppsøke de samme steder året etter. Noen ønsker å prøvebo før de tar det endelige valget om kjøp. Dette for å lære området og miljøet bedre å kjenne. Denne perioden blir for mange kortvarig. En savner ofte muligheten til å innrede boligen selv, noe som kun er mulig hvis en selv eier den. Mange har også opplevd at det å prøvebo har falt dyrt ut. Mens en selv har leid, har andre kjøpt, og har dermed kunnet ta ut en gevinst i form av verdistigning på boligen som de siste årene har ligget på rundt regnet 15 prosent. Vårt råd er derfor at du skal ta deg god tid til å tenke gjennom hva slag bruk du ønsker av boligen. Men hvis du liker Spania og finner en bolig og et område du liker, bør du slå til og ikke vente til alle andre har valgt på øverste hylle. Ved de aller fleste prosjekter er det slik at prisene stiger dess lenger prosjektet skrider frem. Dette har ført til en situasjon som mange opplever noe merkelig at bruktboliger ofte kan være dyrere enn nye boliger. Vi i SolBo har valgt å jobbe med nye boliger. Dels fordi prisene i en tidlig fase av et prosjekt er gunstigere, men også fordi vi gjennom nye prosjekt har muligheten til å følge utbygger gjennom hele prosessen. Velkommen til Spania. 5

6 Trygg og sikker bolighandel SolBo er et selskap etablert og eid av norske boligbyggelag, og har som formål å tilby boliger i Syden. For tiden har vi prosjekter på Costa Blanca-kysten og i Mar Menor området på fastlandet i Spania, samt Mallorca og Fuerteventura. Norske boligbyggelag har tradisjon for å tilby en trygg og sikker bolighandel. Vi legger vekt på å videreføre denne tradisjonen når vi nå tilbyr boliger i utlandet. Det er dessverre mange som har opplevd uheldige sider ved det å kjøpe bolig i Syden. De formelle papirene har ikke vært i orden. Kvaliteten var ikke den som var lovet, og kjøpekontrakten viste seg å ta mer hensyn til selger enn kjøperen i Norge. Vi i SolBo legger stor vekt på å kvalitetssikre de prosjekt vi går inn i. Det betyr: Vi sjekker ut utbygger og legger vekt på å ha direkte kontakt med utbygger underveis Vi krever at utbyggeren stiller bankgarantier for de beløp som betales inn underveis i prosjektet slik at kunden kan få pengene tilbake dersom noe uforutsett skulle skje. Vi legger vekt på å forhandle frem kjøpekontrakter som ivaretar kjøperens behov Vi arbeider sammen med lokale spanske advokater og andre rådgivere som sørger for at de formelle papirene ovenfor spanske myndigheter blir ordnet på riktig måte. I SolBo har vi også personer med lang erfaring fra Spania, som kan språket og kulturen. Vi legger vekt på at våre kunder også skal ha en adresse å henvende seg til etter at de har kjøpt en bolig. SolBos eiere, boligbyggelagene rundt om i landet, er en garantist for dette. Kjøper jeg bolig gjennom mitt lokale boligbyggelag eller andre? Alle som kjøper nye boliger i Spania kjøper den vanligvis direkte av utbygger. Dette gjelder også for de boliger som SolBo tilbyr. Tryggheten for de som kjøper gjennom SolBo ligger i at vi på forhånd har sjekket ut utbygger og forhandlet frem kjøpekontrakter. Vi sikrer også de ledd som har å gjøre med innbetaling av penger og overdragelse av boligen. SolBo har valgt å satse på den eierformen som er mest vanlig i Spania. Du eier boligen selv og fellesskapet er ordnet på en måte som ligner et norsk sameie. Boligen er fritt omsettelig. Hva koster det å ha en bolig i Spania? De månedlige driftkostnadene for boligen er knyttet til strøm, vann og øvrige fellesutgifter. Som i Norge vil deler av disse kostnadene variere med forbruket. Videre betaler man forskjel- 6

7 Kjøp av bolig i Spania De som har kjøpt bolig i Spania har tradisjonelt vært mest opptatt av nytteverdien av boligen, enten det har vært til bruk i sommerhalvåret eller vinterhalvåret. Denne kjøpergruppen er fortsatt den dominerende, men i den senere tid er det også kommet til et nytt element. Mange ser på kjøp av bolig som en investering for seg selv og kommende generasjoner. Parallelt med dette er kjøperne blitt yngre Prisene har de siste årenes steget sterkt. Det prisnivå en hadde for 10 år siden er derfor et helt annet enn det vi finner i dag og det er liten grunn til å tro at dette nivået noen gang kommer tilbake. I den tiden SolBo har vært i dette markedet, har våre kunder hatt en verdiøkning på fra prosent pr. år. En må i dag regne med minst 1 million kroner for en bolig i denne delen av Spania. Hvorvidt dette er dyrt eller ikke, avhenger av øynene som ser. Det er klart at tilsvarende bolig og beliggenhet langs kysten i Norge vil koste langt mer. Tar en i betraktning det prisfallet som har vært på flybilletter, vil kjøp av bolig i dag framstå som mer attraktivt enn for noen år siden da flyavgangene var langt færre og prisene høyere. En må heller ikke glemme at rentenivået i mellomtiden har sunket samtidig som sikkerhet rundt kjøp, kontraktuelle forhold og kvalitet på boligen er blitt langt bedre. lige skatter og avgifter for boligen. For en bolig til en million kroner kan man regne med at de faste årlige kostnadene er i størrelsesorden kroner. Personlig beskatning Når det gjelder personlig beskatning er dette et sammensatt tema. Oppholder du deg kun deler av året i Spania, og er norsk statsborger, vil du skatte til Norge på vanlig måte. Dersom du oppholder deg hele året i Spania, og i tillegg tar spansk statsborgerskap, gjelder egne regler. Kontrakter og betalingsvilkår Hvis du under en visningstur eller på annen måte finner din bolig, er det ofte slik at en har behov for noe mer tid før endelig beslutning om kjøp kan fattes. På den annen side, er det fare for at denne boligen kan bli solgt til andre hvis en venter for lenge. For å løse dette er det vanlig i våre kontrakter at en betaler inn Euro og en har da reservert boligen i 4 uker. Hvis en etter disse 4 ukene velger å gå videre, trekkes de Euro fra ved første innbetaling. Velger du å gå videre er det vanlig at prosent av kjøpesummen betales underveis i prosjektet og de resterende prosent når en overtar boligen. Ved overtakelse kan en oppnå finansiering i Spania på opp til 70 prosent av boligens takstverdi. SolBo har inngått avtale med en lokal spansk bank hvor vi har forhandlet frem de vilkår som skal gjelde for ditt lån som SolBokunde. Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss i SolBo. 7

8 Prosjektene Når vi nå presenterer våre prosjekter er det med tanke på å kunne tilby noe til alle og enhver. Det er i hovedsak tre ulike typer prosjekter; Den spanske landsbyen, Nær havet og Den spanske byen. Boligene i Guardamar er vårt største prosjekt, så vi har skilt ut beskrivelsen i et eget avsnitt som begynner på motstående side. Innenfor hvert prosjekt finner du ulike boligtyper. En fellesnevner er at vi legger vekt på at det er servicefasiliteter i nærheten av alle prosjektene. Nytt av året er våre prosjekter i Alicante, på Mallorca og Fuerteventura. Dette er et resultat av en ny samarbeidsavtale med en av Spanias største utbyggere. En samarbeidsavtale med en norsk megler i Albir gjør at vi også kan tilby boliger i områdene Altea, Albir og Alfaz del Pi. Vi tar forbehold om endringer i prosjekter og boligtyper. Vi gjør også oppmerksom på at tegningene er av illustrativ karakter. Den endelige utformingen av boligen kan bli endret noe underveis. Guardamar Los Estaños Den spanske landsbyen Lomas de Roldán Ribera Golf Eneboliger Rasomar Montesol Rojales Señorí De Roda Sucina Øyene Fuerteventura Nær havet Pinada del Mar Menor Ribera Beach Hacienda Lo Alegre Mallorca Den spanske byen Alicante Torrevieja Florida Golf Altea og Albir 8

9 Guardamar og Rojales Ved en 14 kilometer lang sandstrand, kanskje Costa Blancas fineste, finner du byen Guardamar del Segura. Ved soloppgang ser du fiskeskøytene som er på vei mot land med nattens fangst. Noe senere er det turgåere som dominerer strandbildet- de ender gjerne opp med et forfriskende morgenbad i det blå Middelhavet. Mer enn bare stranden Guardamar er mer enn stranden. For mange spanjoler er byen ensbetydende med store og flotte parker. Mye sol, lite nedbør, flotte strender og blått hav, er selve sydendrømmen for oss nordboere, men for 100 år siden var denne kombinasjonen i ferd med å true byen. Sanddynene holdt på å ta overhånd da spanskekongen bestemte seg for å redde kystsamfunnet. En storstilt dugnad ble satt i gang, og store områder ble beplantet med ulike typer trær for å holde på jordsmonnet. Beplantningen resulterte i de store parkene som er byens kjennemerke den dag i dag. Spansk miljø Guardamar er en spansk by med fastboende befolkning gjennom hele året. Som følge av dette finnes det også mange forretninger og restauranter. Mange spanjoler tilbringer ferien sin her, men etter hvert har det også kommet til nordmenn og andre europeere. Men, heldigvis vil mange si utlendingene vil aldri kunne dominere byen.

10 Altea Guardamar og Rojales Los Estaños Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca ca 20 min gange til byen og stranden 15 min til Alicante flyplass fastboende Rekkehus og bungalower 2-3 soverom Markedsdag onsdag og søndag I denne byen kan vi tilby boliger i prosjektet Los Estaños. Prosjektet består av tre faser. Fase 1a er utsolgt og ferdigstilt. Fase 1b er under oppføring og beregnes ferdigstilt i løpet av Fase 1c er per august 2004 ikke lagt ut for salg. Til hver av fasene vil det være tilhørende svømmebasseng. Deler av området vil være grøntareal. Boligene Prosjektet består av ulike boligtyper. Eksempel på den vanligste boligtypen er boligtype E. En rekkehusvariant over tre plan med 3 soverom, vaskerom, bad og/eller toalett på alle plan, balkong, takterrasse, samt uteareal. Noen av boligene har egen biloppstillingsplass. Grunnplan 2. etg. 3. etg. / takterrasse Type E: Rekkehus med 3 soverom over tre plan. Stue, kjøkken, vaskerom, toalett samt uteplass på grunnplan. 2 soverom, bad og balkong i 2. etg. Soverom, toalett og takterrasse i 3. etg. 10

11 Altea Guardamar og Rojales Rojales Formensol Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Ca 15 min til stranden Ca 20 min til flyplassen i Alicante Norsk skole i området Om lag 10 kilometer inn i landet fra Guardamar i Rojales planlegger utbyggeren av Los Estaños et nytt prosjekt. Vi er godt fornøyd med den kvaliteten som utbygger Construcciones Heredades har levert i Los Estaños og hilser derfor dette prosjektet velkommen. Rojales er en spansk landsby som har de servicefasiliteter det er behov for. I nærheten finner du den norske skolen. Her er det klassetrinn fra og videregående skole. Boligene Prosjektet vil bestå av ulike boligtyper. Det legges blant annet opp til leilighetstyper med 2 og 3 soverom med totalareal som varierer fra 68 til 87 m2. Leilighetene vil ha egen balkong og tilgang til egen takterrasse på topplan. Eksempel på leilighet over ett plan med 3 soverom, 2 bad, stue, kjøkken og balkong. Eksempel på leilighet over ett plan med 2 soverom, 2 bad, stue, kjøkken og balkong. 11

12 Den spanske landsbyen Bakgrunnen for at vi i SolBo ønsker å tilby prosjekter som ligger tett opp til en etablert spansk landsby, er at vi tror at de som ønsker seg en feriebolig i Spania er opptatt av miljøet rundt selve boligen. Altfor mange utlendinger som har kjøpt bolig i Spania, har endt opp i store boligområder, urbanisasjoner, med få serviceanlegg og et miljø langt fra det vi forbinder med Spania. Når vi i SolBo presenterer prosjekter vi kaller den spanske landsbyen ønsker vi å kunne tilby noe annet enn nettopp disse områdene. Lev på spansk vis I den spanske landsbyen kan du nyte en tre retters middag for under 100 kroner om du går dit spanjolene går. Du må bare passe på at du spiser hovedmåltidet før klokken slik spanjolene gjør. Da har du også en lang ettermiddag hvor du kan legge inn en siesta om du ønsker det. Lær spansk Du har kanskje som målsetting å lære deg spansk under oppholdet. Det er lettere enn du tror og spanjolene gjør alt de kan for å forstå hva du sier. På det området er de litt like oss nordmenn, de blir stolte når noen forsøker å lære seg språket deres, og samtidig viser interesse for kulturen og tradisjonene.

13 Altea Den spanske landsbyen Lomas de Roldán Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Modell Cadiz Eneboliger med stor tomt Bungalower Ca 15 min til flyplassen i Murcia 15 min til stranden Privat biloppstillingsplass Flere golfbaner i området Et lite stykke inn i landet i jordbruksregionen Murcia, finner du den typisk spanske landsbyen Roldán. Her har du muligheten til å leve et tilbaketrukket liv i fredelige omgivelser. I Roldán vil du først og fremst være omgitt av spanjoler. Inne i landsbyen blant de rundt regnet 5000 fastboende innbyggerne finner du det du trenger av butikker, marked, barer og restauranter. Er du interessert i golf er det flere golfbaner i området. Det er også planlagt en ny golfbane kun fem minutter fra boligene. Modell Granada Boligene Et særtrekk ved dette prosjektet er at det består av eneboliger med tomteareal på opp mot 200 m2. Her får du mye for pengene. Eneboligene bygges i tre ulike varianter og har 2 og 3 soverom, samt egen biloppstillingsplass på tomten. Grunnplan 2. etg. Cadiz: Enebolig med 3 soverom over to plan. Stue, kjøkken, bad, soverom og uteplass på grunnplan. 2 soverom, bad samt takterrasse i 2.etg. Grunnplan 2. etg. Takterrasse Granada: Bungalow over tre plan. Stue, kjøkken, bad og uteplass på grunnplan. 2 soverom og bad i 2. etg. Takterrasse i 3. etg. 13

14 Altea Den spanske landsbyen Señorí De Roda Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Leiligheter Rekkehus 2 og 3 soverom 5 min til stranden 15 min til flyplassen i Murcia I fredelige grønne omgivelser om lag en 5 minutters kjørtur fra stranden finne du det spennende prosjektet Señorí De Roda. Prosjektet tar utgangspunkt i historien og tradisjonen i området. Da kong Jamie den 1. av Aragon gjenvant makten i Murcia i middelalderen, var greve Count Gullien av Roda med på hans ferd. Som takk for hjelpen ga kongen 2000 hektar til greven. Han dannet igjen staten Señorí De Roda. I den senere tid er det familien Urbina, og greve Señor José Antonio De Urbina som forvalter landområdet. I de landlige omgivelsene har greven tillatt å etablere en landsby med den forutsetning at den bygges på tradisjonelt vis. Landsbyen skal ha en byport og et torg. Boligene bygges som tradisjonelle spanske landsbyhus i ulike farger og fasonger. Ingenting er tilfeldig i dette prosjektet. Alt fra fargevalg til inngangsdører er nøye planlagt. Boligene Boligene består av rekkehus og leiligheter i ulike varianter. Den vanligste modellene er Urbina, med 2 soverom og takterrasse. Alle boligtypene har hage (til 1. etg.) eller takterrasse (til 2. etg.). Grunnplan 2. etg. Takterrasse Urbina: Rekkehus med 2 soverom over tre plan. Stue, kjøkken, bad og uteplass på grunnplan. 2 soverom og bad i 2. etg. Takterrasse. Grunnplan 2. etg. Takterrasse Alejandra: Leilighet med 2 soverom, stue, kjøkken, bad og uteareal alternativt over to plan inkl. takterrasse. 14

15 Altea Den spanske landsbyen Ribera Golf La Unión Murcia Cartagena San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Costa Blanca Ca 25 min til flyplassen i Murcia Golf i nærheten Marked hver tirsdag Leiligheter Siden romertiden har La Unión vært en av Spanias viktigste sentre for metallutvinning og fiske. Alt som ble produsert her ble senere fraktet fra havnen i Cartagena til hele verden. La Unión har således vært utenfor turiststrømmen som har preget mye av spanskekysten. Inne i byen bor det om lag spanjoler. De er med på å sette sitt preg på hverdagen i den spanske landsbyen. Du kan oppleve det genuine spanske liv ved å ta deg en tur på markedet som finner sted inne i byen hver tirsdag. Boligene Det typiske for dette prosjektet er at boliger tilbys til en pris som ligger langt under det som ellers er vanlig så nær kysten. Her får du leiligheter med 2 eller 3 soverom, kjøkken, bad og terrasse over ett plan, i fireetasjers hus. Det vil være et pent opparbeidet grøntområder i forbindelse med boligene, samt svømmebassang for beboerne. Leilighet med 3 soverom og takterrasse: 3 soverom, stue, kjøkken, 2 bad, samt balkong og takterrasse. Leilighet med 3 soverom: 2 bad, 3 soverom, stue, kjøkken og balkong. Leilighet med 2 soverom: stue, kjøkken, bad, 2 soverom og balkong. 15

16 Altea Den spanske landsbyen Montesol Montesinos Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca 20 min til flyplassen i Alicante 15 min til stranden Biloppstillingsplass Flere golfbaner Bungalower Marked hver fredag Modell Azahar En 20 minutters kjøretur fra flyplassen i Alicante finner du den spanske landsbyen Los Montesinos med sine innbyggere. Landsbyen har sitt navn etter den velstående familien som tidligere bodde i området. I prosjektet Montesol Villas, hvor vi tilbyr boliger, kan du leve det genuine spanske liv i fredelige omgivelser, omgitt av appelsinlunder og med utsikt over sjøen. Sentrum av landsbyen ligger bare en 10 minutters spasertur unna. I sentrum kan du nyte den avslappende spanske livsstilen med forfriskninger på en café, eller inta et bedre måltid på den lokale spanske restauranten. Du kan også ta deg en tur på markedet som finner sted hver søndag. I denne byen finner du alt du trenger butikker, supermarked, banker m.m. Det er også gode bussforbindelser både til Orihuela og Torrevieja. Boligene Boligene Azahar som på spansk betyr appelsinblomst, har fått sitt navn etter omgivelsene. Boligen har 2 eller 3 soverom. Begge boligene har stor takterrasse, samt uteplass på bakkeplan. Det er felles svømmebasseng for alle boligene i området. Type 1: Takterr. m/ sov. Grunnplan Type 2: Takterrasse Azahar: Bungalow med 2 og 3 soverom: Grunnplan, som er felles for begge boligene, innehar 2 soverom, stue kjøkken, bad samt uteplass. For boligen med 3 soverom finner du i annen etasje ett bad og ett soverom. Begge boligene har takterrasse. 16

17 Altea Den spanske landsbyen Sucina Golf & Country Club Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Bungalower Leiligheter Eneboliger 12 km fra stranden i Mar Menor Ca 20 min fra flyplassen i Murcia Modell Carthago Golf- og friluftsområde Gjennom historien har landsbyen Sucina vært et viktig knutepunkt fra kysten, over fjellene ved Murcia og opp mot den spanske høysletten og hovedstaden Madrid. Romerne anla vei om denne landsbyen. Lenger nord krysset denne veien keiser Augustusveien som gikk fra Sagunto nær Valencia til Andalucía. Sucina har beholdt sitt landsbypreg med kirketårn, smale gater og lokale restauranter. Mer enn landsby Dette er det ideelle utgangspunkt for deg som ønsker å kombinere fritidsaktiviteter med landsbyliv. I tilknytning til prosjektet er det et idrettsanlegg med bl.a. flere tennisbaner. Du finner mange golfbaner i nærheten, og det er planlagt ytterligere to golfbaner nær landsbyen. I fjellområdene Sierra de la Espuña er det anlagt en stor nasjonalpark og området har lange tradisjoner for fjellvandring. Her finner du høyder opp mot 1500 meter. Området er også godt tilrettelagt for deg som ønsker å oppleve Spania fra sykkelsetet. Boligene I Sucina tilbys både leiligheter, bungalower og eneboliger. Prisene varierer i forhold til størrelsen på boligen, men her er det mulig å få en leilighet til rundt millionen. Kontakt SolBo for nærmere informasjon. Modell Jazmin Grunnplan 2. etg. Carthago: Enebolig med 2 soverom, stue, kjøkken og 2 bad på grunnplan. Uteplass og stor takterrasse. Grunnplan 2. etg. Jazmin: Bungalow med 2 soverom, stue, kjøkken, bad og uteplass på grunnplan. Soverom, bad samt takterrasse i 2. etg. 17

18 Nær havet Lange sandstrender og blått hav så langt øyet kan se, er selv sydendrømmen for mange nordmenn. Noen starter dagen med en spasertur eller joggetur på stranden, etterfulgt av et forfriskende morgenbad. Andre drømmer om å nyte en lang frokost på balkongen hjemme samtidig som de planlegger dagens gjøremål. Sol og strand Livet ved havet byr på noe for alle og enhver. Utover dagen kan du nyte det avslappende strandlivet, eller gjøre som mange spanjoler, prøve fiskelykken. For andre er det kanskje mer fristende å drive vannsport. Internasjonalt miljø Det er mange nordeuropeere som ønsker seg bolig ved havet og stranden. Av den grunn er det gjerne et internasjonalt miljø i disse områdene, spesielt om sommeren. Det betyr ikke at området er blottet for spanjoler, for Madridboere har gjerne sitt sommerhus langs kysten. Når vi i SolBo nå tilbyr boliger nær havet legger vi først og fremst vekt på at det er gangavstand fra boligen til stranden. 18

19 Altea Nær havet Pinada del Mar Menor Murcia San Javier San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja Mar Menor Cartagena Costa Blanca 700 m til stranden Rekkehus Eneboliger 5 min til flyplassen i Murcia Modell Lorca Landsbyen San Javier har lenge vært et yndet feriested for spanjoler og er det fortsatt. I den senere tid har også utenlandske turister oppdaget den vakre kystlandsbyen. Spanjoler som har levd en stund sier at landsbyen har klart å bevare landsbypreget. Her finner du den fantastiske strandpromenaden med sine kafeer og restauranter. Båthavnene og de fastboende spanjolene er med på å sette sitt preg på omgivelsene. Modell Mirador I San Javier, 700 meter fra stranden, tilbyr vi boliger i prosjektet Pinada del Mar Menor. Området er ferdig regulert med lavhusbebyggelse slik at du på forhånd vet hvordan ditt nabolag vil se ut. Boligene Her tilbyr vi rekkehus med 3 soverom over tre plan med uteplass og takterrasse, samt tre ulike varianter av eneboliger. Den vanligste eneboligen er Lorca, en bolig med tre soverom over to plan, stor takterrasse samt hage. Mirador: Rekkehus med 3 soverom over 3 plan. Stue, kjøkken, bad og uteplass på grunnplan. 2 soverom og bad i 2. etg. Soverom og toalett, samt takterrasse i 3. etg. Grunnplan Takterrasse Lorca: Enebolig med 3soverom, stue, kjøkken, bad på grunnplan. Boligen har også uteplass og stor takterrasse. 19

20 Altea Nær havet Ribera Beach Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Ca 20 min til flyplassen i Murcia Ca 400 meter til stranden Flere golfbaner i nærheten Leiligheter Helt nede ved foten til La Manga finner du boligene i prosjektet Ribera Beach. Her er det om lag 2000 innbyggere og mange spanjoler har sitt feriested her. Du finner med andre ord et spansk miljø nær havet. Boligene ligger kun meter fra stranden Mar de Cristal i området Mar Menor. Fjell og golf I det kuperte terrenget finnes det også flere golfbaner. La Manga Golf, som regnes for å være den beste golfbanen på Costa Blanca, ligger kun 5 min unna. Boligene Her får du leiligheter med 2 eller 3 soverom, kjøkken, bad og terrasse i et 3-etg hus. For boligene på grunnplan medfølger privat biloppstillingsplass. Det er muligheter for leie av parkeringsplass i underetasjen. Det vil også være et felles svømmebasseng for beboerne. 3. etg.: Leilighet over ett plan med 3 soverom, stue, kjøkken, 2 bad, samt balkong. 2. etg.: Leilighet over ett plan med 3 soverom, 2 bad, stue, kjøkken og balkong. 2. etg.: Leilighet med 2 soverom, stue, kjøkken, bad og balkong. 20

21 Altea Nær havet Hacienda Lo Alegre Murcia San Juan Alicante Santa Pola Guardamar Torrevieja San Javier Mar Menor Cartagena Costa Blanca Rekkehus 2 eller 3 soverom 1000 meter til stranden Ca 15 min til flyplassen i Murcia Plassert mellom stranden og den moderne byen Pilar de la Horadada finner du prosjektet Hacienda Lo Alegre. Inne i byen finner du alt den moderne byen kan by på av kino, teater, butikker, sportsaktiviteter m.m. Omgivelsene rundt byen er preget av mange grøntområder. Innbyggerne er svært opptatt av å ta vare på omgivelsene og tillater ikke bygging av høyhus. Boligene I dette prosjektet får du rekkehus over tre plan med 2 eller 3 soverom, 2 bad, samt takterrasse. Det vil også være felles svømmebasseng for beboerne. Grunnplan 2. etg Takterrasse Malaga: Rekkehus med 3 soverom over tre plan med takterrasse. Stue, kjøkken, bad, soverom samt uteplass på grunnplan. 2 soverom, liten luftebalkong og bad i 2. etg. Takterrasse i 3. etg. Grunnplan 2. etg Takterrasse Sevilla: Rekkehus med 2 soverom over tre plan med takterrasse. Stue, kjøkken, bad og uteplass på grunnplan. 2 soverom, liten luftebalkong og bad i 2. etg. Takterrasse i 3. etg. 21

22 Den spanske byen Vi tilbyr også boliger for deg som ønsker å dra nytte av de fordelene det gir å bo i en spansk by. I den spanske byen er du ikke avhengig av bil. Du kan enkelt ta deg rundt med buss eller taxi. Her kan du nyte morgenkaffen på den lokale baren og velge i et antall restauranter og barer på kvelds- og nattestid. Hvorfor ikke nyte en bedre middag og samtidig oppleve det yrende folkelivet på boulevarden eller strandpromenaden? Ønsker du å gjøre noe annet enn å ligge på stranden har du muligheten til f.eks. å handle eller gå på kafé. Du kan også ta turen innom et galleri eller kunstmuseum mulighetene er mange. 22

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

2014-2015. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR. litt mindre. litt mer.

2014-2015. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR. litt mindre. litt mer. litt mindre. litt mer. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR 2014-2015 Alltid med Vitaltour Avreiseservice på flyplassen Voksne, erfarne reiseledere og lokale guider

Detaljer

Ekstra stort SPANIAPOSTEN 24. JUNI, 2002 NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG UTGAVE 11

Ekstra stort SPANIAPOSTEN 24. JUNI, 2002 NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG UTGAVE 11 SPANIAPOSTEN 24. JUNI, 2002 NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG UTGAVE 11 Valencia Valencia er full av lys, lyder og varm livsglede. I skjønn harmoni ligger majestetiske bygninger side om side med et yrende

Detaljer

Bor på bøljan blå. Til lands eller vanns. Flytende bolig gir mange muligheter. Båtliv i middelhavet FAKTA. Solveig Langmoen Kalbakk

Bor på bøljan blå. Til lands eller vanns. Flytende bolig gir mange muligheter. Båtliv i middelhavet FAKTA. Solveig Langmoen Kalbakk 10 år etter at det tyskeide franchiseselskapet Engel & Völkers etablerte seg i Spania har selskapet 50 kontorer over hele Spania med en portefølje på 6.000 boliger. Boligmarkedet på Mallorca akkurat nå

Detaljer

2013/2014. Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap kort- eller langtidsferie til Spania hele året! Gran Canaria. Seniordans.

2013/2014. Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap kort- eller langtidsferie til Spania hele året! Gran Canaria. Seniordans. 2013/2014 Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap kort- eller langtidsferie til Spania hele året! albir Gran Canaria Seniordans Amerikabussen Vi skreddersyr også gruppe-/foreningsturer Solgruppen AS

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

- Prisene har nådd bunnen

- Prisene har nådd bunnen Spania vil pøse mer penger inn i sparebankene. I disse dager settes spansk gjeld på anbud og man trenger å gi et inntrykk av at pengepolitikken fungerer på alle plan i landet. Byggkrisen skaper spøkelsesbyer.

Detaljer

20 ÅR. Kort- og langtidsferie, temareiser. 2014/2015. Gruppeturer

20 ÅR. Kort- og langtidsferie, temareiser. 2014/2015. Gruppeturer 2014/2015 20 ÅR Kort- og langtidsferie, temareiser. Gruppeturer amerikabussen Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no www.solgruppen.no 1 Kjære reisevenner! 20 ÅR Velkommen

Detaljer

2015-2016. Vitaltour. Kypros, Lanzarote, Madeira & Italia. på Kypros. Nyhet! Les mer på sidene 7 og 13

2015-2016. Vitaltour. Kypros, Lanzarote, Madeira & Italia. på Kypros. Nyhet! Les mer på sidene 7 og 13 Vitaltour Nyhet! Sunwing på Kypros Les mer på sidene 7 og 13 Kypros, Lanzarote, Madeira & Italia 2015-2016 Alltid med Vitaltour Avreiseservice på flyplassen Voksne, erfarne reiseledere og lokale guider

Detaljer

Kan bade i +27 hele vinteren

Kan bade i +27 hele vinteren EU-kommisjonen sier i sin kvartalsrapport at Spania fortsatt har overvurdert verdien på sine boliger med 17 prosent tre år etter finanskrisen brøt ut. Kommisjonen er bekymret for den manglende realismen

Detaljer

MAGASINET SETT UTENFRA. Dette er «min by» i Spania. Peru - juvelen i det spanske imperiet. Spennende nytt fra Solgården Ayurvedisk medisin

MAGASINET SETT UTENFRA. Dette er «min by» i Spania. Peru - juvelen i det spanske imperiet. Spennende nytt fra Solgården Ayurvedisk medisin NOVEMBER Nº 11-2014 GRATIS KULTUR & LIVSSTILSMAGASIN www.settutenfra.net 1 Dette er «min by» i Spania Peru - juvelen i det spanske imperiet Spennende nytt fra Solgården Ayurvedisk medisin 2 Ansvarlig redaktør

Detaljer

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn!

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! Ravda Sun Sea svartehavet.no 3 Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! svartehavet.no Bulgaria - En innholdsrik ferie og en spennende investering Svartehavet Sun Sea har lang erfaring med bygging

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nyhet! Thailand Kort- og langtidsferie Albir og Gran Canaria. Tema- og fellesreiser Amerikaturer. Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap

Nyhet! Thailand Kort- og langtidsferie Albir og Gran Canaria. Tema- og fellesreiser Amerikaturer. Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap 2015/2016 Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap Nyhet! Thailand Kort- og langtidsferie Albir og Gran Canaria Tema- og fellesreiser Amerikaturer Nyansatt: Ann-Kristin Fra venstre på bildet: Erling,

Detaljer

SpaniaPosten. Lovas Eiendom SL. med god start

SpaniaPosten. Lovas Eiendom SL. med god start SpaniaPosten EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA SPANIAPOSTEN 1. SEPTEMBER 2012 UTGAVE 17 2012 Garantert opplag denne utgave: 1 No. 17-2012 1. september 2012 Nyheter & reportasjer www.spaniaposten.no

Detaljer

SPANIAPOSTEN. Brannsikkerhet ikke tatt på alvor ved Casa Bærum. Torrevieja bedre enn sitt rykte? San Roque en perle. Bærumbygget offisielt

SPANIAPOSTEN. Brannsikkerhet ikke tatt på alvor ved Casa Bærum. Torrevieja bedre enn sitt rykte? San Roque en perle. Bærumbygget offisielt SPANIAPOSTEN SPANIAPOSTEN, 11. MARS 2002 - NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG 4. UTGAVE Løs Spaniapostens påskenøtter I vår uhøytidlige spørrekonkurranse om Spania kan du være med i trekningen av to billetter

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

SPANIAPOSTEN. Sommerspesial! Badeland Markeder Dyreparker Fornøyelsesparker Konsert & festivalguide GRATIS! 16.000 117 GRUPPE A1: 3 DØRER.

SPANIAPOSTEN. Sommerspesial! Badeland Markeder Dyreparker Fornøyelsesparker Konsert & festivalguide GRATIS! 16.000 117 GRUPPE A1: 3 DØRER. 16.000 eksemplarer SPANIAPOSTEN JUNI / JULI / AUGUST 2007 NYHETER OG REPORTASJER UTGAVE 106 Leiebil til lavpris Billigst og enklest på internett GRUPPE A: 3 DØRER Chevrolet Matiz 117 GRUPPE A1: 3 DØRER

Detaljer

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten...

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten... Utleieguide Det lønner seg å leie ut hytten... Innholdsfortegnelse Om...4 Hvorfor lønner det seg å leie ut gjennom?...6 Hvordan markedsfører vi din hytte?...8 Salgsfremmende konsepter...10 s konsept om

Detaljer

MAGASINET. Herlige feriedager skal nytes! Sett Utenfra. spania. www.settutenfra.net. Gratis kultur- & livsstilsmagasin juli/august n 4 2013

MAGASINET. Herlige feriedager skal nytes! Sett Utenfra. spania. www.settutenfra.net. Gratis kultur- & livsstilsmagasin juli/august n 4 2013 MAGASINET Sett Utenfra Gratis kultur- & livsstilsmagasin juli/august n 4 2013 www.settutenfra.net spania Herlige feriedager skal nytes! Side 2 Nr. 4 - juli/august 2013 Redaktør Kjetil Hamre red@settutenfra.net

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer

AUGUST 2009 UTGAVE 13-2009 NYHETER OG REPORTASJER

AUGUST 2009 UTGAVE 13-2009 NYHETER OG REPORTASJER Største norske på opplag og lesere LEIE BIL I SOMMER? SPANIAPOSTEN EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA AUGUST 2009 UTGAVE 13-2009 NYHETER OG REPORTASJER GRATIS! Sommerspesial RESERVER DIN BIL I GOD

Detaljer

Over 700 barn på fotballskoler

Over 700 barn på fotballskoler SpaniaPosten 06. JULI 2013 UTGAVE 14 2013 Garantert opplag denne utgave: 1 SpaniaPosten EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA No. 14-2013 06. juli 2013 Nyheter & reportasjer www.spaniaposten.no Over

Detaljer

HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des.

HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des. Qué Pasa? HVA SKJER I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 7 Des. 2009 Spaniaforsikringen tilbyr deg de beste forsikringene som

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Det gode liv i Lille Skaugum s. 32. Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29. Velkommen til passivhus 20. juni s. 30

Det gode liv i Lille Skaugum s. 32. Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29. Velkommen til passivhus 20. juni s. 30 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2013 Foto: Terje Holm Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29 Velkommen til passivhus 20. juni s. 30 Det gode liv i Lille Skaugum s. 32 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE

Detaljer

www.spain.info 1964-2014 i Norge 1964-2014 i Norge 50 år i Norge NIPO 701-11-010-5 50 år i Spania 1

www.spain.info 1964-2014 i Norge 1964-2014 i Norge 50 år i Norge NIPO 701-11-010-5 50 år i Spania 1 50 år i Norge NIPO 701-11-010-5 50 år i Spania 1 SPANIAS NYHETSBULLETIN er produsert av: Antonio López Martínez SPANIAS AMBASSADE TURISTAVDELINGEN I OSLO /no ADDRESSE: Arbinsgate 2 0253 Oslo TEL: 22 83

Detaljer

SPANIAPOSTEN GRATIS! Assistanse i trygdesystemet. Boligsøk på Internet... Trenger du leiebil? Vinlandet Spania - Del I.

SPANIAPOSTEN GRATIS! Assistanse i trygdesystemet. Boligsøk på Internet... Trenger du leiebil? Vinlandet Spania - Del I. Nummer21_32.qxd 05.01.2003 15:57 Page 1 25. NOVEMBER, 2002 NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG UTGAVE 21 LES I DENNE UTGAVE Vinlandet Spania - Del I Nordboere flest som besøker Spania, eller er bosatt

Detaljer

8 sider jubileumsspesial Forex Bank 50 år les mer på side 11»

8 sider jubileumsspesial Forex Bank 50 år les mer på side 11» 2015 Velkommen til en annerledes bank magazine 8 sider jubileumsspesial Forex Bank 50 år les mer på side 11» Filialbesøk Bergen: Vi er klar til turistsesongen Reisemålet Verdensmetropol på et lite areal

Detaljer