Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Ytterligere behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Ytterligere behov"

Transkript

1 Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Ytterligere behov Audun Vaaler og Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold 3. november 2008

2

3 Innhold Innhold i 1 Innledning 3 2 Fremtidig interessante standarder Dirac DNG (Digital Negative) JPEG 2000 og Motion JPEG Nettverksprotokoller Utelatte områder Mobile maskiner Alternative applikasjoner Fil-lenking Multimedia på tvers av enheter Programvare for avspilling Forskjellen mellom programvare og innhold Løsninger for avspilling av Theora og Vorbis Filendelser 15 6 Konklusjon 17 i

4

5 Forord I motsetning til allmenn oppfatning er ikke datateknologi noen eksakt vitenskap. Imidlertid er det blitt en teknologi som har langt større utbredelse blandt allmennheten enn vitenskapen og det som måtte oppfattes som en åpen standard ett sted kan like gjerne forståes som lukket og propritær et annet. I vårt arbeid med å finne, kartlegge og evaluere standardformater som er relevante for denne rapporten har vi søkt råd og hjelp hos en rekke personer i både offentlige og private organisasjoner. Alle har bidratt med iver og innsikt. Vi ønsker derfor å takke følgende personer og organisasjoner for bidrag til utredningen: Anita Blomberg (Stortingets administrasjon), Kenny Bogø (Adobe Systems Nordic), Thomas Gramstad (Elektronisk forpost Norge), Dagfinn Grønnvik (Møre og Romsdal fylkeskommune), Christer Gundersen (Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare), Harald Jansson (Norkart as), Reidar Otto Johnsen (NRK), Øystein Kaldhol (Møre og Romsdal fylkeskommune), Kenneth Langås (Norsk filminstitutt), Christopher Montgomery (Xiph.org), Bjarne Andre Myklebust (NRK), Anna Randby (Akershus universitetssykehus), Kjell Are Refsvik (Høgskolen i Lillehammer), Line Richardsen (KS), Matthew Rogers (360Precision Ltd), Svein Solbakk (Nasjonalbiblioteket), Jørn Tune (Halden kommune), Sverre Wisløff (Norkart as), Departementenes servicesenter, samt kolleger ved Høgskolen i Østfold. Til slutt vil vi også takke Lars van Marion, Henrik Linnestad, Bent Vangli og Standardiseringsrådet forøvrig for oppklaringer, presiseringer og hjelp. Audun Vaaler og Børre Ludvigsen 3. november

6

7 Kapittel 1 Innledning Denne rapporten besvarer kravene til fase 3, punkt 4.5 (Ytterligere behov) i FADs kravspesifikasjon til vår utredning om åpne standarder for multimedia på offentlige nettsider. Rapporten har til hensikt å belyse noen av de praktiske aspektene ved de anbefalte standardene, ved å forankre dem i terminologi og praktiske applikasjoner som kan gjenkjennes av de brukergrupper som forventes å berøres direkte av utredningens anbefalinger. I rapport 2 fremla vi følgende generelle definisjon av en åpen standard: en formell beskrivelse av formen for en datastrøm hvor innholdet skal kunne arkiveres i ubestemt tid for så å kunne leses igjen på det som idag forståes som en personlig datamaskin uten praktiske eller juridiske hindringer. Videre at åpne standarder skal medføre størst mulig tilgjengelighet til informasjon, at de derfor skal motvirke monopolisering og konkurransevridning, og at informasjon skal ha en høy grad av bestandighet. I rapport 4, kapittel 3 ble følgende instilling til standarder for multimedia på offentlige nettsider fremmet: Grafikk: SVG (for skalerbar vektorgrafikk) Bilde JPEG (for tapsbasert komripimering) PNG (for tapsfri komprimering) GIF (alternativ til PNG) Lyd Ogg Vorbis (for tapsbasert komprimering) MP3 (supplement til Ogg Vorbis) FLAC (for tapsfri komprimering) 3

8 4 KAPITTEL 1. INNLEDNING Video Ogg Theora H.264 De følgende kapitlene vil redegjøre for kjent filformater som bruker standardene, og eksempler på programmer som kan brukes for å bearbeide og produsere slikt multimedieinnhold. Videre vil rapporten diskutere åpne standarder som ikke ble dekket i utredningen, men som kan være interessante i fremtidig utvikling, likeledes beslektede og relevante anvendelsesområder.

9 Kapittel 2 Fremtidig interessante standarder 2.1 Dirac Dirac utvikles av BBCs FoU-avdeling, med mål om å lage en royalty-fri videocodec med minst like god ytelse som for eksempel H.264. Vi fant ikke standarden tilstrekkelig moden for videre behandling i denne utredningen, men anbefaler sterkt at den holdes under observasjon, og vurderes ved en senere anledning. Første implementasjon av Dirac med tilstrekkelig ytelse for sanntidsavspilling ble sluppet i mars i år 1. Den meget utbredte mediespilleren VLC fikk Diracstøtte i september 2. OBS: Ved en feil ble Xiph.org oppført som utvikler av Dirac i rapport nr. 1, tabell 2.4. Riktig organisasjon er BBC. 2.2 DNG (Digital Negative) For å begrense informasjonstap ved digital fotografering og scanning er det ofte ønskelig å ta vare på rådata fra kameraets eller scannerens sensorer. Digitalkamermarkedet preges i dag av mange proprietære standarder for lagring av slike rådata. DNG er et ikke-proprietært og anerkjent alternativ. Standarden falt utenfor utredningen, da den i liten eller ingen grad brukes for visning av bilder som del av nettsider. Vi anbefaler at standaren holdes under observasjon, og vurderes ved en senere anledning

10 6 KAPITTEL 2. FREMTIDIG INTERESSANTE STANDARDER 2.3 JPEG 2000 og Motion JPEG 2000 JPEG 2000 er en mer avansert og effektiv oppfølger til bildestandarden JPEG, og er også grunnlaget for Motion JPEG Sistnevnte er i ferd med å bli etablert for digital distribusjon og lagring av film i høy kvalitet, og brukes eller vurderes brukt både av Nasjonalbiblioteket og Norsk filminstitutt. Begge standardene er meget interessante, men foreløpig ikke aktuelle for allmenn bruk som del av nettsider. Vi anbefaler derfor at de holdes under observasjon, og vurderes ved en senere anledning. 2.4 Nettverksprotokoller All overføring, nedlasting og streaming av multimedieinnhold er avhengig av hensiktsmessige nettverksprotokoller. Utredningen har ikke behandlet slike, utover å anta at nettverksprotokollen i de aller fleste tilfeller vil være HTTP. Til tross for sin utbredelse og fleksibilitet er ikke alltid HTTP et optimalt (eller tilstrekkelig) alternativ. For eksempel kan spesialiserte protokoller som RTP (Real-Time Protocol) 3 og RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 4 gi bedre ytelse og utnyttelse av tilgjengelig båndbredde ved streaming. Eksempler på protokoller som vanskelig kan erstattes av HTTP er SIP (Session Initiation Protocol) 5 for IP-telefoni, og BitTorrent for skalerbar distribusjon av innhold til store publikum (eksperimentelt brukt av NRK med stort hell 6 ). Felles for alle protokollene nevnt over er at dagens nettinfrastruktur ofte blokkerer dem helt eller delvis. For eksempel er vanlig både i det det offentlig, i bedrifter og hjemme å dele én nettforbindelse ut til mange brukere. På den ene siden sparer teknikken IP-adresser (et knapphetsgode) og gir en viss grad av beskyttelse mot angrep fra resten av Internet. På den annen side hindrer den svært mange typer nettverkshenvendelser utenifra, slik som IP-telefonioppringinger, video- og lydstrømmer streamet over RTP, samt forespørsler om filoverføring. Strengt eller feilkonfigurerte brannmurer gir samme type problemer. Slik blokkering av datatrafikk kan dermed hindre utbredelse av nyttige protokoller, hemme utvikling av ny teknologi (siden den ofte er vesentlig annerledes enn etablerte løsninger som HTTP), og føre til uheldig sentralisering (siden tjenester må plasseres slik at de kan nås fra hele Internet). Dagens offentlige og kommersielle Internet-forbindelser er også i liten grad tilrettelagt for nye teknologier som IPv6 og IP multicast. Førstnevnte løser blant annet mange problemer innen sikkerhet, IP-adressemangel og såkalt ende til ende-konnektivitet (at en hver datamaskin på Internet skal kunne nå en hvilken som helst annen). Multicast har potensial til å gjøre massedistribusjon av datastrømmer (for eksempel TV-sendinger og videokonferanser) allment tilgjengelig

11 2.4. NETTVERKSPROTOKOLLER 7 Det er med andre ord knyttet viktige og interessant problemstillinger til nettverksprotokoller, og det ville sannsynligvis være nyttig og viktig å vurdere dem nærmere.

12

13 Kapittel 3 Utelatte områder Basert på den opprinnelige oppdragsutlysningen og møter med Fornyingsog administrasjonsdepartementet begrenset vi utredningen begrenset til multimediestandarder som del av offentlige nettsider, for visning og avspilling på typiske PC-plattformer. Avgrensningen viste seg meget hensiktsmessig, men utelukket også interessante områder og problemstillinger. Dette kapitlet beskriver kort noen. 3.1 Mobile maskiner Moderne mobiltelefoner, bærbare video- og MP3-spillere, håndholdte spillkonsoller og liknende elektroniske enheter er alle forholdsvis avanserte, programmerbare datamaskiner. Mange av dem inneholder nettlesere, og er høyst aktuelle terminaler for nettlesing. Skillet mellom PC-er og andre klientmaskiner er allerede svakt, og vil av stadig flere nettbrukere ganske sikkert oppleves som kunstig. Gode mobile nettlesere (for eksempel Opera og Safari) og større forståelse for plattformuavhengig webdesign gjør det mulig å lage nettsteder som ikke krever spesialtilpassing til mobile enheter. Fremtidige utredninger bør derfor sannsynligvis favne flere plattformer. 3.2 Alternative applikasjoner Før nettleserne ble dominerende, skapte man vanligvis fora, diskuterte interessante ting og delte filer ved hjelp av en spesialisert, desentralisert protokoll (NNTP 1 ). Man kunne (og kan fortsatt) selv velge den news-leseren som passet best: Den kjører på din egen maskin, slik at du slipper å vente på en innimellom treg Internet-forbindelse. Tjenesten er dessuten fordelt mellom tusenvis 1 Network News Protocol: 9

14 10 KAPITTEL 3. UTELATTE OMRÅDER av news-tjenere, slik at den overlever selv om opptil flere av tjenermaskinene skulle gå ned. NNTP er riktignok ikke uten ulemper, men illustrerer mange av fordelene ved å standardisere en protokoll som gjør det mulig å velge fritt blant mange alternative brukerapplikasjoner. Protokoller og konvensjoner av forskjellig art og kompleksitet kan også bygges på HTTP, som for eksempel RSS og Atom for henting av nyheter, blogginnlegg og podcasts. Ved å offentliggjøre direkteadressen til en radiostrøm oppnår man det samme som ved å publisere frekvensen til en analog radiostasjon: Lyttere kan enkelt koble seg til med akkurat det avspillingsprogrammet de foretrekker, uten å huske noe mer enn en forholdsvis enkel URL. 2 Der det er hensiktsmessig bør man derfor vurdere å bidra til standardisering av slike applikasjonsprotokoller. 3.3 Fil-lenking Utredningen så også eksplisitt bort fra filer som lenkes til, men ikke vises som del av nettsider. Eksempler inkluderer dokumenter i andre formater enn HTML (f.eks. PDF), bilder i høy kvalitet (f.eks. pressebilder i TIFF-format), spillelister som åpnes i eksterne mediespillere (f.eks. M3U 3 og SDP 4 ), arkiver (f.eks. ZIP), geografisk informasjon (slik som KML 5 ), og svært mange andre typer data. Mange av disse er sannsynligvis interessante å undersøke nærmere. 3.4 Multimedia på tvers av enheter Akkurat som vi i økende grad forventer at nettsider skal virke med mange slags nettlesere, vil vi også at grafikk, bilder, lyd og video skal flyte smertefritt mellom kameraer, videokameraer, mobiltelefoner, MP3-spillere, DVD-spillere, TV-er, stereoanlegg, minnekort, disker, CD-er, DVD-er, biler og mye mer. Innholdet er ofte omfattende og av stor verdi, enten personlig (f.eks. egenproduserte bilder og video) eller økonomisk (f.eks. musikk kjøpt på Nett eller CD). Det er derfor essensielt at standardene som brukes er solide, bestandige og ukompliserte. Vi finner det verdt å minne om at digitale sperremekanismer (DRM) svært sjelden er kompatible med åpne standarder. 2 Prøv for eksempel å lime denne adressen inn i VLC eller itunes: no/nrk-p Session Description Protocol: 5

15 Kapittel 4 Programvare for avspilling Dette kapitlet forklarer kort det til tider forvirrende forholdet mellom programvare og multimediestandarder, og skisserer hva som må til for avspilling av Theora- og Vorbis-innhold på nettsider. 4.1 Forskjellen mellom programvare og innhold Mange leverandører tilbyr komplette multimedieplattformer som inkluderer både codec-er, innkapslingsformater og programvare (mediespillere og plugins). Utbredte eksempler er Windows Media (Microsoft), QuickTime (Apple) og Flash (Adobe). Slike plattformer omfatter vanligvis proprietære standarder, men støtter også enkelte mer eller mindre åpne alternativer. For eksempel kan både Windows Media Player og QuickTime Player spille av MP3-lyd uten tilleggsprogramvare, og både QuickTime og nyere versjoner av Flash spiller video i MPEG-4. Av strategiske årsaker støtter proprietære plattformer derimot sjelden standarder som konkurrerer med plattformens egne. Multimedielandskapet kan derfor være vanskelig å navigere. Det hjelper derimot å skille tydelig mellom programvare (mediespillere og plugins) og multimediestandardene den støtter (codec-er og innkapslingsformater). Nyere versjoner av Flash støtter avspilling av MPEG-4 med H.264-video og AAC-lyd, og er en god illustrasjon på forskjellen mellom program og innhold: NRK publiserer enkelte av sine videoklipp ved hjelp av Flash, og når dermed også brukere på plattformer uten Windows Media (se figur 4.1). Selv om programvaren (Flash) i dette tilfellet er proprietær og lukket, er innholdet (videoklippet) publisert i en ikke-proprietær standard (MPEG-4). Klippet kan dermed potensielt spilles i en hvilken som helst mediespiller med MPEG-4- støtte, for eksempel VLC eller QuickTime Player (figur 4.2). (NRKs løsning gjør dog avspilling med alternativ programvare vanskelig, fordi nettsidene bare er laget for å støtte avspilling gjennom Flash, og fordi adressen direkte til klippene er skjult.) 11

16 12 KAPITTEL 4. PROGRAMVARE FOR AVSPILLING Figur 4.1: nrk.no Visning av MPEG-4-video ved hjelp av Adobes Flash-plugin på 4.2 Løsninger for avspilling av Theora og Vorbis Vi anbefalte i rapport 4 Ogg Theora og Ogg Vorbis som primærstandarder for video og lyd på offentlige nettsider. I likhet med alle andre multimediestandarder forutsetter disse for øyeblikket bruk av plugins. <audio>- og <video>taggene i HTML 5 vil forhåpentligvis senke terskelen for publisering av AVinnhold, særlig dersom innebygd støtte for Ogg-standardene blir utbredt. (Eksperimentelle versjoner av Opera og Firefox støtter som nevnt begge deler.) Inntil videre kan Vorbis og Theora for eksempel vises ved hjelp av Java-applets eller plugins med Vorbis- og Theora-støtte, og det er mulig å dekke de aller fleste vanlige PC-plattformer, med høy brukervennlighet. Imidlertid kan utfordringene ved programmering av publiseringsløsningene bli komplekse. En interessant løsning på problemet er den frie programvaren utviklet av Metavid 1 for publisering av video fra amerikanske kongressmøter. Metavid skjermer både brukere og utviklere for den bakenforliggende kompleksiteten, og tilbyr både nedlasting, integrasjon på eksterne nettsider (embedding), og mulighet for valg av plugin (for avanserte brukere). Se figur

17 4.2. LØSNINGER FOR AVSPILLING AV THEORA OG VORBIS 13 Figur 4.2: Avspilling av MPEG-4-fil fra nrk.no med VLC (venstre) og Quick- Time Player (høyre) Figur 4.3: Metavids avspiller, med valg av plugin (øverst til høyre), nedlasting (nederst til venstre) og mulighet for integrasjon (embedding) på nettsider (nederst til høyre)

18

19 Kapittel 5 Filendelser Mange brukere vil kjenne standardene gjennom relevante filendelser, og dermed også de filtyper som bruker standardene. Følgende utdrag fra en typisk MIME-typefil 1 viser filtyper og filendelser for de aktuelle standardene: image/svg+xml image/jpeg image/png image/gif application/ogg video/ogg audio/ogg audio/mpeg application/x-flac audio/flac video/mp4 svg svgz jpeg jpg jpe png gif ogx ogv oga ogg spx mpga mpega mp2 mp3 m4a flac flac mp4 Næremere beskrivelser av filtyper og endelser finnes bl.a. hos IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 2 og Xiph 3. 1 MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions. mimetypes er en tabell i tektsformat som beskriver innholdstyper av filer som behandles av internetprogram som epostklienter og nettlesere for å tolke multimediainnhold på korrekt måte

20

21 Kapittel 6 Konklusjon Dette er vår siste rapport i utredningen av åpne standarder for grafikk, bilde og lyd på offentlige nettsider. Arbeidet har vært både hyggelig og interessant: Vi har fått anledning til å systematisere og presentere stoff vi synes er viktig, lære nye ting, og ikke minst opprette kontakt med interessante, hyggelige og kunnskapsrike mennesker. Standardisering av multimedieformater er fortsatt i en ganske tidlig fase. Vi håper utredningen er et bidrag i riktig retning, og takker for anledningen til å delta i prosessen. 17

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Kartlegging og avgrensing

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Kartlegging og avgrensing Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Kartlegging og avgrensing Audun Vaaler og Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold 30. juni 2008 2 Innhold 1 Introduksjon 5 1.1 Arbeidsmetode............................

Detaljer

Dimu Multimedia Server (DMS):

Dimu Multimedia Server (DMS): Dimu Multimedia Server (DMS): Formål: DMS skal tilby skalerbar lagring og konvertering av video, audio og bilder for et utvalg av applikasjoner. Audio og Video skal konverteres til visningsvennlige formater

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Fremgangsmåte... 5 2.2 Dokumentstruktur... 6 2.3 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 6 2.3.1 Utredningsmetodikk...

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Alternative anbefalinger

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Alternative anbefalinger Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Alternative anbefalinger Audun Vaaler og Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold 15. september 2008 Innhold Innhold i 1 Innledning

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 25.6.2009 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Obligatoriske standarder... 3 1.2 Anbefalte standarder... 5 2 Bakgrunn... 7 3 Referansekatalogens

Detaljer

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 3 2.4 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider. Versjon 1.0

Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider. Versjon 1.0 Veileder Publisering av multimediainnhold på nettsider Versjon 1.0 Innhold Introduksjon... 5 Hvordan bruke veilederen?... 5 Hva er en standard?... 5 Bilder... 5 Punktgrafikk... 6 Skalerbar grafikk... 6

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

Podcasting - en teknisk og praktisk innføring

Podcasting - en teknisk og praktisk innføring Podcasting - en teknisk og praktisk innføring Kjell Are Refsvik 20 17. Januar 2012 imt3531 Digitale medieproduksjonssystemer CC:BY-NC-SA http://www.ansatt.hig.no/kjellr/imt3531 41 20 WHERE WE ARE NOW UKE

Detaljer

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Dokumentering og evaluering

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Dokumentering og evaluering Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Dokumentering og evaluering Audun Vaaler og Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold 2. september 2008 Innhold Innhold i 1 Innledning

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Utfordringer til mellomvare: Multimedia

Utfordringer til mellomvare: Multimedia Utfordringer til mellomvare: Multimedia INF 5040 høst 2003 foreleser: Frank Eliassen SRL & Ifi/UiO 1 Utfording fra multimedia til middleware Støtte for multimedia Programmeringsmodell og systemstøtte for

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor. 30. oktober 2009 UTKAST

Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor. 30. oktober 2009 UTKAST Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 30. oktober 2009 UTKAST Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Innspill... 1 2.1 OOXML... 1 2.2 VC-1... 1 2.3 EPUB... 2 3 Vurdering

Detaljer

Multimedia konsekvensutredning

Multimedia konsekvensutredning Multimedia konsekvensutredning Dato: 1. Desember 2008 Versjon: 1.2 Oppsummering Utredningen vurderer kostnader ved og understøtter forslag til multimediastandarder som tidligere anbefalt av Høyskolen I

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Åpen video på nett, det siste års utvikling

Åpen video på nett, det siste års utvikling Åpen video på nett, det siste års utvikling 1. august 2010 Innhold 1 Introduksjon 2 2 Standarder 2 2.1 HTML5................................. 2 2.2 WebM.................................. 3 2.3 Underteksting.............................

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

BankID 2.0. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

BankID 2.0. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS BankID 2.0 Rune Synnevåg, Uni Pluss AS First Hotel Marin 27. - 28. oktober 2014 BankID 2.0 Hva er BankID, og hva kan det brukes til? Signere.no AS Hvorfor BankID 2.0? Hvordan fungerer det? BankID 2.1 Demo

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software Arnstein Andreassen Windows media series? Familie av digital media software 1 Windows media Format Windows Media Codecs Lyd Wma Wma 9 Professional Video Wmv WmvHD Proprietære codecs... Så følger reklamen..

Detaljer

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor Utkast til Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor Versjon 3.1 XX.XX.2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning... 4 2 Referansekatalogens anvisninger... 6 2.1 Standarder for samhandling

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Teknisk informasjon Toshiba og Intel Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Ved hjelp av Intel Centrino Duo mobil teknologi har Toshiba utviklet nye bærbare

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Multimedia. Kirsten Ribu Hio Webpublisering LO130A 18.10.04

Multimedia. Kirsten Ribu Hio Webpublisering LO130A 18.10.04 Multimedia Kirsten Ribu Hio Webpublisering LO130A 18.10.04 1 I dag Om lyd, animasjon og video og (X)HTML koden som trengs på sidene for å legge inn multimediafiler 2 Multimedia Gjør websidene dine mer

Detaljer

Gjenopprett slettede bilder

Gjenopprett slettede bilder SLIK REDDER DU SLETTEDE BILDER: Gjenopprett slettede bilder Det er ingen grunn til å gi opp håpet hvis du skulle komme til å slette digitale bilder Ashampoo GetBack Photo hjelper deg å få dem tilbake.

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

ANNONSETYPER: Flere ulike annonsetyper kan vises på nett. Vi godtar statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif), animasjoner (flash) og HTML-annonser. NB! Flash-annonser kan ikke vises i epost/nyhetsbrev,

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

FOU-PROSJEKTER 2008. Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST

FOU-PROSJEKTER 2008. Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST FOU-PROSJEKTER 2008 Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST Børre Ludvigsen, HiØ Audun Vaaler, HiØ Andreas Bergstrøm, HiØ 15. juni 2009 Innhold Innhold i 1.0 Innledning...............................

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder

Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor Dette dokumentet inneholder høringsuttalelse fra EDB Business Partner (EDB) ang. forslag til i offentlig sektor. I uttalelsen har

Detaljer

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Endelig rapport

Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Endelig rapport Åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider: Endelig rapport Audun Vaaler og Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold 1. oktober 2008 Innhold Innhold i 1 Innledning 3 1.1 Endringer

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Hjelp for lærere og andre som ønsker å vurdere digitale læringsressursers egnethet i pedagogisk sammenheng Anbefalinger og krav som er aktuelle for utviklere

Detaljer

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer)

OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) OFA-IKT referat (Gruppe 3 / Informasjonssystemer) Harald Holone 2010-06-10 1 Tilstede Gunnar Misund (HiØ) Joakim Karlsen (HiØ) Børre Ludvigsen (HiØ) Viggo Holmstedt (HiVe) Håvard Tveite (UMB) Børre Stenseth

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO SR1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO SR1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Månedsrapport Januar 2005

Månedsrapport Januar 2005 Månedsrapport Januar 2005 www.norsis.no Senter for informasjonssikring (SIS) ble etablert på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, og sorterer nå under Moderniseringsdepartementet. En av senterets

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Skolelinux og forslag til ÅVL

Skolelinux og forslag til ÅVL Skolelinux og forslag til ÅVL Krav til digital kompetanse Hvordan lovforslaget stopper Skolelinux Sterk vekst i mediebruk DRM Digital Restriction Management Dine Rettigheter Minker Våre forslag Digital

Detaljer

WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering

WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering Hotel Clarion Bryggen Tromsø IT enheten, FAD Kirkeavdelingen WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering Er alle nødvendige filer fra maskin kopiert (Oppgradering) Er det sjekket for nedlastinger

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 3.0 23.09.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Referansekatalogens anvisninger... 6 3.1 Publisering av tekstdokumenter...

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Utkast til referansekatalogen v. 3.1 inkl. nye anbefalte krav Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 3.1 30.10.2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning... 4 2 Referansekatalogens

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2016

Revisjonsnotat høsten 2016 Revisjonsnotat høsten 2016 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

på nett med PC, nettbrett eller

på nett med PC, nettbrett eller Sikker på nett Hva skal man gjøre for å være sikker på nett med PC, nettbrett eller mobil Det er fali det Seniorer kjenner seg vel godt igjen i denne figuren Den forsiktige, som aldri hadde opplevd noe

Detaljer

webinar Våre beste effektiviseringstips! Vi starter klokken 19:00!

webinar Våre beste effektiviseringstips! Vi starter klokken 19:00! webinar Våre beste effektiviseringstips! Vi starter klokken 19:00! Målet med webinaret: Lære noe nytt, forstå mer og bruke Macen mer effektivt i hverdagen! Enten du bruker Mac på jobb eller privat kan

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2015

Revisjonsnotat høsten 2015 Revisjonsnotat høsten 2015 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 3.0 Utkast 4.5.2010 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Endringer fra versjon 2.0 til 3.0 av referansekatalogen... 3 1.2 Obligatoriske

Detaljer

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider!

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Hvalstad, Norway Nyhetsbrev E-Site mai 2011 Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! jquery, CSS 3 + HTML5, E-Site 3.2.4, E-Site 4.0 Side 1 av

Detaljer

Annonse informasjon. 30 000 unike brukere og 250 000 sidevisninger pr uke på web. 25 000 unike brukere og 35 000 sidevisninger pr uke på mobil

Annonse informasjon. 30 000 unike brukere og 250 000 sidevisninger pr uke på web. 25 000 unike brukere og 35 000 sidevisninger pr uke på mobil Annonse informasjon Med annonser i Kampanje treffer du beslutningstagerne innenfor markedsføring, kommunikasjon og medier. Som Norges ledendene mediekanal på disse områdene, kan vi tilby en spisset målgruppe

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

IMT 3531 VIDEO. mandag 1. mars 2010

IMT 3531 VIDEO. mandag 1. mars 2010 IMT 3531 VIDEO 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Informatikk og medieteknikk IMT3531 - Digital medieproduksjonssystemer #6: Flerkanals og flerkilde lydproduksjon og distribusjon 2009-02-18 Kjell Are Refsvik

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE FRA EFN OM ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR

Detaljer

HVA ER MEDIA CENTER EDITION 2005?

HVA ER MEDIA CENTER EDITION 2005? BAKGRUNNSARTIKKEL MEDIA CENTER EDITION HVA ER MEDIA CENTER EDITION 2005? MICROSOFT WINDOWS XP MEDIA CENTER EDITION 2005, KJENT SOM MCE, KOMBINERER DET BESTE AV HJEMMEUNDERHOLDNING MED DET BESTE FRA DATAVERDENEN.

Detaljer