FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr Jazzstjernene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene"

Transkript

1 FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr Jazzstjernene bak persiennen

2 SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Varme fra kaldt hav s Frå Snøhetta til Grip s Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg redaktør: Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Jazzens persiennemenn s. 6 9 Frøken i farta s Redaksjonsgruppe: Svein Magne Harnes, Terje Heggem, Per Vidar Kjølmoen, Ingrid Kvande, Ove Rødal og Anita Vingen. Folk fra ulike nasjoner s Verdas første skipstunnel s Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Annonsar: MediaPartner AS Tlf Stall med spaavdeling s Tilbyr limodate s Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Veg til gåande og syklande s Dyrker frivillighet s Framsidemotiv: Jan Ole Otnæs og Petter Pettersson Foto: Erik Hattrem Kontakt: UKM på ett hjul... 4 Jazzens persiennemenn Stall med spaavdeling Varme fra kaldt hav Folk fra ulike nasjoner Frå Snøhetta til Grip Frøken i farta Kort sagt MILJØMERKET Kort sagt Spaltist: Carl Morten Amundsen Tr ykksak 599 Verdas første skipstunnel Tilbyr limodate ISSN Veg til gåande og syklande Dyrker frivillighet Ærlig talt: Terri Senior Hjernetrim

3 Ung satsing i fylket Møre og Romsdal fylke har for ikkje lenge sida langt fram vårt framlegg til korleis dei neste fire åra blir for vår eigen del. Stramme økonomiske rammer gjer at vi må ta visse grep for å sikre ein god og berekraftig framtid for fylket. Vi har tilrådd for dei folkevalde at alle avdelingane i fylket skal kutte i drifta i åra framover. Det gir oss visse utfordringar, men vi skal framleis greie å gje innbyggjarane i Møre og Romsdal gode tilbod i åra framover. Vi meiner dei unge i fylket blir prioritert i kommande fireårsperiode. Allereide har Møre og Romsdal fylke brukt betydelege summar på å ruste opp dei vidaregåande skulane. Det er ei satsing som vil halde fram: I løpet av dei neste fire åra tilrår vi at fylket skal sette av over ein halv milliard kroner på å ruste opp vidaregåande skular. Det er eit stort løft, men vi trur satsinga vil gje betre læring og meir trivsel for elevane. Ønskje om betre trivsel for unge i frå år var også bakgrunnen til programmet UNG i Møre og Romsdal. Det er avgjerande for framtida til fylket at vi klarer å gi dei som veks opp eit positivt inntrykk av heimstaden sin. Om vi lukkast med det, er sjansane gode for at dei i vaksen alder vel å etablere seg i Møre og Romsdal. Å bevare, og helst auke folketalet, er nøkkelen til framgang for fylket i åra som kjem. Det poenget er også årsaka til at fylket er i startgropa med prosjektet «Tilflytting og rekruttering 2017». Dei neste tre åra skal vi jobbe hardt og målretta for å gjere Møre og Romsdal enda meir attraktivt som bu- og arbeidsområde. Nokre unge menneske tør ta sjansen på å etablere ei eigen verksemd. Denne nyskapinga er avgjerande for at fylket skal kunne endre seg i takt med resten av samfunnet. Derfor er det ei glede å sjå at fylket si satsing på innovasjon og nyskaping, hoppid.no, ser ut til å ha god effekt. Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Møre og Romsdal er eit av berre tre fylke som går opp i talet på nyetableringar per innbyggjar. Det gir grunn til optimisme, sjølv om det framleis er ein veg å gå før Møre og Romsdal er der vi vil vere, nemleg blant dei beste gründerfylka i landet. Visste du at Møre og Romsdal fylke har 2368 tilsette av desse er undervisningspersonale, 422 driftspersonale i vidaregåande skole, 353 er tilsette i sentraladministrasjonen, og 189 i tannhelsetenesta. gjennom God Helse-programmet i fjor gjennomførte over 200 helsefremmande prosjekt, med til saman over deltakarar. forlenga jakttida for hjort og elg i 23 kommunar i fylket for perioden sørga for fri rettshjelp i 702 nye saker, og fri sakførsel i 72 nye saker i fjor. For 100 år sidan Amtstinget hadde 88 saker oppe på maimøtet Ei av sakene var Angaaende forhøielse av lønnen til brovogter ved Dragsund. Vilkår med fritt hus, to mål jord og eit kronebeløp hadde da vore uendra sidan No søkte han lønspåslag: Fleirtalet var for: Siden lønnen for stillingen for 35 aar siden blev fastsat, har prisen paa alle livsfornødenheder steget i ganske betraktelig grad, ligesom det med posten forbundne arbeide og besvær selvfølgelig i udviklingens medfør i alle disse aar er øget betydelig, naar de veifarende, kjørende som gaaende, saavel ved nat som ved dag skal skaffes overgang. Mindretalet protesterte: Hvis manden ikke ønsker at vedblive i stillingen, har han jo anledning at opsige den. Derved vilde man faa adgang til at lade posten paany besætte etter anbud. ( ) Amtstinget vedtok ny bruvaktarløn med kontantbeløp på 15000: Komiteens indstilling bifaldt mot 15 st., der avgaves for et av Ulsten fremsat forslag om at lønnen forhøiedes til kun kr

4 UKM på ett hjul Øvelse: Marius Frisvoll (13) trener på låven. For mange unge er Ungdommens kulturmønstring den første erfaringen med det å stå på en scene. Tre gutter fra Rauma gjorde det på hjul. Tekst og foto: Kai André Holte Knutsen Ungdommens kulturmønstring (UKM) UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunenivå, fylkesnivå og landsnivå. Det syklende trekløveret fra Rauma opptrer med et imponerende show der de gjør de utroligste triks på trialsyklene sine. Trialsykler skiller seg fra vanlige tråsykler ved at de er svært små og lette, og i tillegg er setet tatt bort, noe som ifølge Marius ikke gjør noe fordi de uansett står og sykler hele tiden. For å komme til fylkesfinalen måtte de kvalifisere seg gjennom den lokale mønstringen i Rauma. Det var Marius som meldte oss på, forklarer Kristian. Og når vi først var påmeldt så er det klart at vi ville gjøre det så bra som mulig. Vi har syklet hver dag og målet vårt er å klare nye triks, sier Kristian. Selv om de har syklet i tre-fire år er det først de siste månedene de har trent med tanke på å opptre foran publikum. Mye trening De tre guttene har innredet en låve der de trener to-tre ganger i uken. Her har de laget en liten bane med forskjellige hopp og hinder som de øver seg på. I tillegg er de av og til i Molde for å prøve nye triks på rekkverk og i trapper. Og selv om de i enkelte av triksene utfordrer det som finnes av tyngdekraft og andre fysiske lover, er det svært sjelden de skader seg. Det eneste beskyttelsesutstyret vi bruker er hjelm. De få gangene vi faller og slår oss, får vi som regel bare et skrubbsår, og det er ikke så farlig, forteller Marius. Hard konkurranse I fylkesfinalen som ble arrangert i Kristiansund 4-6 april, fikk Kristian, Marius og Ulrik hard konkurranse fra over 100 andre innslag som deltok i deres klasse. Selv om de var de eneste som ikke deltok med et musikk-, danseller teaterinnslag var de allikevel sikre på å gjøre det bra. Vi trente hardt før finalen for å være best mulig forberedt. Mange timer har vært tilbrakt på låven, og når vi ser framgangen så har det vært verdt all innsatsen, sier Kristian. Hvem kan delta? Alle ungdommer under 20 år kan melde seg på lokalmønstringen i sin kommune/ bydel og alle får være med. Hvem står bak UKM? Lokalt er det den enkelte kommune ansvarlig, mens på fylkesnivå er det som oftest fylkeskommunens kulturkontor eller fylkets musikkråd som står som arrangør. Nasjonalt er Sør-Trøndelag fylkeskommune, etter en avtale med Kulturdepartementet ansvarlig for organisering, utvikling og organisering av UKM. De lokale mønstringene De lokale mønstringene startet i Ålesund 18. januar og deretter har samtlige kommuner gjennomført tilsvarende arrangement. Møre og Romsdal fylke arrangerte fylkesfinalen 4 6. april i Kristiansund. (kilde: ukm.no) 4

5 Jazzens persiennemenn På kontoret til Jazz-festivalsjef Jan Ole Otnæs i Molde henger en sølvglinsende persienne. Den henger ikke foran vinduet for å beskytte mot solen, men på veggen for å skjule stjernene! Tekst: Terje Heggem Foto: Ove Rødal UNDER ARBEID: Festivalsjefen Jan Ole Otnæs med persiennen som skjuler bare stjerner og ingen sol; nemlig programmet for jazzfestivalen

6 PERSIENNEMENN: De seks betrodde i programkomiteen; fra venstre Øyvind Aasgård, Finn Frode Feght, Petter Pettersson, Hans Christian Tho, Hans Olav Solli og Jan Ole Otnæs. Bak persiennen henger gule post-it-lapper med koder som knapt minner om navn sirlig plassert i et rutemønster. Først ved nærmere ettersyn kan den uinnvidde få en dypere forståelse. Rutemønsteret er nemlig relatert til navn som Forum, Kulturhuset og Museet scener under Molde International Jazz Festival. Bare noen få nøyaktig seks får oppleve at persiennen dras opp. Uavhengig av vær og solforhold dras den opp hver onsdag. Da møtes de seks betrodde og dørene lukkes, persiennen åpnes - og programmet for kommende jazzfestival kan igjen planlegges. Vi ønsker selvsagt ikke å vise hva vi tenker og hvilke artister som er aktuelle før vi mener tiden er moden for publisering og da er det greit at det hemmelige er hemmelig til tiden er moden for offentliggjøring, sier festivalsjefen selv, Jan Ole Otnæs. Mennene bak persiennen De seks betrodde utgjør Programkomiteen. Alle er menn. Alderen spriker med 40 år fra eldstemann Petter Pettersson (68) grunnleggeren til den unge Hans Christian Tho (28). Sammen med Øyvind Aasgård, Finn Frode Feght, Hans Olav Solli og festivalsjef Otnæs, utgjør disse seks komiteen som bestemmer hva du kan oppleve under Molde Internasjonale Jazzfestival i år i dagene juli. Så snart programmet for inneværende års festival er ferdig starter planlegginga av neste års festival på Otnæs sitt kontor. Persiennen henger der på en hjemmelaget festeanordning laget av 2 4 sponset av nærmeste trevareutsalg. Det eneste nye er de gule lappene. Nye lapper, fersk lim og nye ideer og muligheter. I august og september er vi opptatt av evaluering av den festivalen vi akkurat har avsluttet. Hva var bra hva var mindre bra? Hva kunne vi ha gjort annerledes, forteller Petter Pettersson karakterisert som sjefsideologen for jazzfestivalen. Internasjonal planlegging Men arrangementet i Molde er noe langt mer enn lokale festdager. På mange måter er det internasjonalt også i planleggingen. Som medlem av Ijfo International Jazz Festivals Organization deltar Molde-festivalen i et verdensomspennende nettverk av de største jazzfestivalene totalt 15 fordelt på elleve fra Europa, to fra USA og to fra Canada. Dette er en 20 år gammel organisasjon og som har en maktfaktor i forhold til hvordan livejazz formidles i verden. Jan Ole Otnæs er Moldes representant i Ijfo og deltar på fire årlige møter som i realiteten setter rammene for de store jazzfestivalene i verden hvert år. Vi møtes i september, og har forsåvidt et evalueringsmøte tilsvarende det vi har i vår egen festival i månedsskiftet august/september. I 2008 har Ijfo hatt to møter; i januar var det turneplanlegging og booking av artistene knyttet til festivalene og noen flere gul-lapper kunne festes solid på veggen bak persiennen på Reknes i Molde. Mars-møtet i London er stedet for den siste finpuss. Noen av festivalene stiller ikke >> 7

7 De seks betrodde Programkomiteen er i Jazzfestivalen består av følgende seks medlemmer: Petter Pettersson er med sin fartstid fra festivalens begynnelse 1961 komiteens nestor. Alder: 68 år Musikalsk interesse: Jazz fra frijazz til tradjazz. Om sin rolle i komiteen: Representere de nisjer av jazzen som han brenner for og være en tradisjonsbærer. Forhold til festivalen: Et utall av verv i alle festivalens ledd utenom teknisk, medlem av programkomiteen så lenge den har eksistert. Annet: Spilte piano i lokale band i ungdommen, samt kontrabass da han var i militæret! Øyvind Aasgård Alder: 55 år Musikalsk interesse: Først og fremst jazz fra perioden , men søker fremdeles å holde seg oppdatert. Om sin rolle i komiteen: Tradisjonsbærer sammen med Petter, vært med lenge under forskjellige vilkår, det gir et godt utgangspunkt for vurdering av hva som fungerer for festivalen. Forhold til festivalen: PR-sjef og billettsjef på 1980-tallet, medlem av programkomiteen siden Annet: Aktiv i Storyville siden 1975, spiller piano (veldig) til husbruk. Jan Ole Otnæs Alder: 57 år Musikalsk interesse: Alt av nyskapende musikk, alt av god musikk i alle sjangere. Om sin rolle i komiteen: Bringe inn forslag og ideer, initiere diskusjon og bidra til å trekke konklusjon. Forhold til festivalen: Ansatt som festivalsjef siden 2001, medlem av programråd/komite i flere perioder siden tidlig på 1980-tallet. Annet: Et utall av verv i norsk jazz, pr i dag personlig styremedlem i Norsk Jazzforum, nestleder i Nasjonal Jazzscene og sitter i styringsgruppa i musikkverkstedordningen. Sjefsideologen Petter Pettersson sitter i programmøtene. På konsertene foretrekker han å ligge på gulvet! opp på dette møtet ganske enkelt fordi programmet er spikret, forteller Otnæs. Smakebiter i New York Det viktigste møtet er november-møtet i New York der vi får oppleve et tyvetalls artister; det vil si tre-fire hver dag. Et heseblesende program men verdt hvert minutt, forsikrer Otnæs. Samtidig får program-komitéen i Molde tilsendt flere hundre CDer med kjente og ukjente artister. Det viktigste for oss i komiteen er å holde oss orientert. Det er en krevende sport selv om du velger bare områder innenfor jazzen. I så måte er aldersforskjellen en god garanti for spredning i smak og interesse. Fra klassisk samtidsmusikk til mer pop- og rockpreget, sier Pettersson. Og hvor mye tid bruker du på oppdateringen? Halve livet mitt! Det er jo en lidenskap. Men jeg selv er jo ikke så heldekkende i musikk-kunnskap som Jan Ole. Han er ikke mindre enn Norges sterkeste fagperson innen dette området! Og kompletterer i så måte alle oss andre. På 60-tallet var det mye enklere. Da var det fra tradjazz til Miles. Med tjue plater hadde du oversikten. I dag er det så utrolig mye mer. Vi må høre hauger med CDer, lese, oppsøke konsertene og ikke minst snakke med folk som følger med. Nettverket er viktig for vi kan ikke bare stole på agentene, sier Pettersson. Liggende og lyttende Og de lykkes ofte. For meg var den største oppturen Keith Jarrett i en av hans første live solo-konserter, sier Petter Petterson. En konsert som representerte et paradigmeskifte innenfor jazzpiano. Jeg lå på gulvet i Molde kino og nøt hvert minutt! På gulvet? Ja, for det første var det fullt, og for det andre er det veldig greit å ligge på gulvet. Skulle det bli for dårlig er det ingen som legger merke til at du dupper av og detter ned fra stolen! Men ingen katastrofe-bookinger? Nei, egentlig ikke. Vi lærte etterhvert at vi måtte passe ekstra godt på noen av de amerikanske artistene. I de første årene tok vi dem med ut på Hjertøya og de visste dessverre ikke noe om akevitt før de kom dit. Etterpå forsto de det nok. Men de stilte opp likevel selv om ihvertfall en av dem aldri burde gått på scenen! Men jeg tror jazzmusikerne må være verdens sunneste yrkesgruppe. Vi har om- 8

8 Finn Frode Feght Alder: 39 år Musikalsk interesse: Nyskapende musikk. Om sin rolle i komiteen: Bidra til at festivalen fortsetter å være nyskapende. Forhold til festivalen: Medlem av programkomiteen siden Annet: Styremedlem i Storyville, spiller plater! Hans-Olav Solli Alder: 44 år Musikalsk interesse: Progressiv musikk, først og fremst rock. Om sin rolle i komiteen: I kraft av stilling komiteens kommersielle alibi. Forhold til festivalen: Tekniker på Naustet Vårt i Ansatt i administrasjonen som markedsog sponsorsjef siden 2006, ble samtidig med i programkomiteen. Annet: Profesjonell musiker i tiden internasjonale plateutgivelser som vokalist med band som Sons of Angels og Psycho Motel. Hans Christian Tho Alder: 28 år Musikalsk interesse: Jazz, elektronika og beslekta lyder. Forhold til festivalen: Ansatt i administrasjonen som artistkoordinator siden 2006, medlem av programkomiteen siden Frivillig siden slutten av 80-tallet. Annet: Er selv hobbymusiker og DJ. Lager elektronisk musikk. trent ikke hatt sykdomsforfall. Og de som har blitt sjuke har egentlig vært mer å regne som rockemusikere! Dyrere artister Festivalene er blitt viktigere for mange artister spesielt økonomisk ettersom platesalget har stupt de siste årene. Dette gjenspeiler seg i prisen på artistene. Mange artister er ganske enkelt altfor dyre. Et veldig fordyrende element er at flere amerikanske artister flyr inn til Europa og deretter beveger seg med store trailere og masse folk på bakken. Dette gjør det veldig dyrt å få store konserter til Molde som ligger utenfor de tettest befolkede områdene i Europa. I tillegg dukker stadig nye markeder opp og vi ser at betalingsviljen i gamle Øst-Europa er stigende og skaper enda mer skjerpet kamp om artistene. Hvordan vil du beskrive stemningen foran en festival som det er jobbet med i ett år, Petter? Spenning. Du vet aldri hvor bra det vil bli. Det er som kunst ellers; noen dager er det veldig bra andre dager er det mer midt på treet. Det skal stemme på så mange vis. Etter fjorårets festival ble det gitt ut tre live-cder fra artistene. Det tyder på at de fikk inspirasjon og spilleglede i Molde. Snart kan persiennemennene nyte stjernene de har holdt skjult i levende live! Moldejazz: Arrangert første gang i 1961, deretter årlig i uke 29 Eldste jazzfestival i Europa i kontinuerlig drift Er knutepunktfestival Er en stiftelse 4 fast ansatte og ca. 1,5 årsverk ved deltidsansatte/prosjektmedarbeidere nøkkelpersoner Har et frivillighetsapparat på over 700 personer Solgte billetter, fordelt på 72 konserter i fjor Noen av årets stjerner: Patti Smith, Kent, Ornette Coleman quintet, Marilyn Mazur Samarbeid med Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylke er mangeårig samarbeidspartner med Moldejazz. Det er inngått en avtale mellom staten ved kulturdepartementet, fylket og vertskommunen som sikrer det offentlige tilskuddet til festivalen. Staten er tilskuddsledende og bidrar med 60%, Møre og Romsdal fylke 20% og Molde kommune 20%. I 2008 er bidraget fra Staten på 4 mill, mens Møre og Romsdal fylke og Molde kommune bidrar med kr hver. Møre og Romsdal fylke har en representant i styret i Moldejazz. Dette er Rigmor Andersen Eide (KrF) som fast medlem. Svein Helge Hanken (H) er var representant. 9

9 Fly direkte! Molde Oslo Fra 470,-én vei Oslo er bare 50 minutter unna! Vi flyr opptil 5 ganger daglig. Bestill på sas.no, ring eller kontakt ditt reisebyrå. Priseksemplet gjelder ved bestilling på sas.no Ved bestilling på telefon vil et gebyr komme i tillegg. Antall plasser er begrenset. Ved høytider og ukedager med stor etterspørsel kan det raskt bli utsolgt for billetter til annonsert pris. 10

10 Positiv: Professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde er positiv til arbeidsinnvandringen i Møre og Romsdal. Positiv arbeidsinnvandring Tekst: Ove Rødal Møre og Romsdal har i flere år opplevd en sterk høykonjuktur. Arbeidsinnvandring har reddet fylket fra økonomisk overoppheting. Den maritime næring og byggeindustrien i særdeleshet, men også sjukehusene og engineeringbedrifter har hatt nytte av arbeidskraft fra andre land. Professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde ser i hovedsak kun positive elementer ved den betydelige arbeidsinnvandringen til Møre og Romsdal. Mulighetene for tilførsel av utenlandsk arbeidskraft har kommet på et meget gunstig tidspunkt sett ut fra et demografisk ståsted. Timingen for arbeidsinnvandringen er gunstig. Innen maritim næring foregår det et generasjonsskifte. Mange 60-åringer pensjonerer seg med AFP, full alderspensjon eller uførepensjon. Behovet for kompetansetilførsel har vært og er stort. Først er mange på innleie. Dette fungerer på mange måter som en prøvetid. En del tilbys så fast tilsetting og bosetter seg i området, sier Hervik. Samtidig blir de som pensjonerer seg også boende. Dermed får fylket en befolkningsvekst, påpeker han. Dårligere produktivitet Hva skjer når det blir dårligere tider? Da vil den innleide arbeidskraften bli faset ned. De som har bosatt seg og har fast jobb, vil ikke bli berørt. Innleien i arbeidsmarkedet gir god fleksibilitet. Den negative siden ved mye innleid arbeidskraft innen maritim næring er dårligere produktivitet og svekket økonomi, selv om markedet er all-time high. Dette stadfestes ved utviklingen i de ulike verft. I hovedsak har de med lite innleie bedre økonomisk resultat enn de som har stor grad av innleid arbeidskraft. Høykompetanse Innvandringen av høykompetent arbeidskraft fra andre land er viktig for tjenestetilbudet på sjukehusene og i engineeringbedriftene, men har et langt mindre omfang. Tyskland er her en viktig bidragsyter, på samme måte som polske arbeidere berger verfts- og bygningsbransjen. Et forbilde Ormen Lange er et eksempel til etterfølgelse, fastslår Hervik om Norges største industriprosjekt. Utbyggingen førte til en boom av pendlere og innleid arbeidskraft til Aukra. Professoren mener prosjektet er et forbilde for andre som vil unngå overoppheting i den regionale økonomien. Det hadde ingen uheldig påvirkning økonomisk, blant annet fordi utenlandsk arbeidskraft ble flekset inn og ut i stort omfang, sier Hervik. Løsningen med egen boliginnkvartering gjorde at man også unngikk merkbare prispåvirkninger i boligmarkedet. Men de flyreisende opplevde at mye av rabattmulighetene ble borte. De er nå delvis på plass igjen! Les mer om noen utenlandske arbeidere på de neste sidene. Utenlandske arbeidstakere Hos Sentralkontoret for utenlandssaker i Stavanger registerte de nesten utenlandske arbeidstakere (utenlandske statsborgere) i Møre og Romsdal i perioden 1. januar til 29. februar. Det var rundt flere enn samme periode året før. Skipsverft-kommunene dominerer. Aukra: Sande: 251 Aure: 36 Sandøy: 24 Averøy: 33 Skodje: 12 Eide: 18 Smøla: 7 Frei: 10 Stordal: 2 Fræna: 27 Stranda: 98 Giske: 8 Sula: 81 Gjemnes: 25 Sunndal: 110 Halsa: 19 Surnadal: 29 Haram: 838 Sykkylven: 15 Hareid: 303 Tingvoll: 9 Herøy: 151 Ulstein: 965 Kristiansund: 120 Vanylven: 77 Midsund: 34 Vestnes: 512 Molde: 340 Volda: 7 Nesset: 24 Ørskog: 9 Norddal: 8 Ørsta: 10 Rauma: 19 Ålesund: 610 Rindal: 3 >> 11

11 Snekrer seg en god framtid på Nordmøre Norsk språk med tysk aksent brøyter seg veg. På stadig flere fagområder er tyskere uunnværlige for å opprettholde tjenestetilbud; som i tannlegestolene, på sjukehusene og i byggnæringen. Tekst: Ove Rødal Foto: Madlen Behrendt Jeg trives fantastisk godt. Her blir vi, forteller Mario Junker, snekker fra det østlige Tyskland. Sammen med samboeren forlot han hjemlandet for fem år siden for å oppfylle drømmen om et eget hus i et stille og rolig hjørne av Europa. Drømmen har paret og deres halvannet år gamle sønn Karl funnet på Storlandet i Gjemnes. På småbruket står oppussingsoppgavene i kø. Men det passer utmerket for Mario. Han er snekker av yrke og vet at noe av det mest lønnsomme å gjøre er å pusse opp huset selv på fritiden! Arbeidsdagene går med til å reise nybygg sammen med kollegene i Eide Byggservice. Bevisst valg Det skulle gå fem år fra samboerparet begynte å diskutere ideen om å satse på en framtid i Norge før det ble en realitet. I mellomtiden var paret på en rekke ferieopphold i Norge, også i Møre og Romsdal. De ble betatt av vakker natur med fjell og sjø. Hjemme i landsbyen Werder an der Havel sør for Berlin hadde begge arbeid, med mye slit, lite lønn og lite fritid. De drømte om et rolig familieliv i egen bolig. Den kunne de ikke få oppfylt i Tyskland, men i Norge Vi kunne ikke ta sjansen på å forlate Tyskland før Madlen hadde fått seg jobb som grafisk designer. Det fikk hun i Molde. Som snekker var det lett å skaffe seg arbeid i Norge, forteller den nevenyttige karen. 31. mai for snart fem år siden var de på plass i nordvest. De fikk leie en en rimelig og god bolig i Batnfjord. For ett år siden kjøpte de gård på Storlandet. Her har de det som plommen i egget. Mindre press De har blitt veldig godt mottatt i lokalsamfunnet, og fått seg både norske og tyske venner. Hvordan trives du i norsk byggnæring? Det går kjempebra. Kollegene er veldig greie. Det er mye mindre press enn i Tyskland, og jobben jeg har her er også bedre betalt, sier 36-åringen. Han hadde sine forventninger til det nye livet i Norge, og det har blitt slikt han tenkte. Trygt og godt stille og rolig. Lettere enn russisk Hva med språket? Jeg er ikke noe språkgeni, og norsk har vært litt vanskelig å lære. Men det er lettere enn russisk, som jeg hadde i skolen i Tyskland. Jeg lærte litt grunnleggende norsk på en tysk folkehøgskole. Senere ble det norskopplæring i Molde. Men det meste av språket har jeg lært i Batnfjord og på jobben, forteller Mario. Barne- og ungdomsårene hadde han i Øst- Tyskland. En bra oppvekst med mange aktiviteter i skolen, minnes 36-åringen. Avslappet Er det store kulturforskjeller mellom tyskere og nordmenn? Nordmenn er ganske avslappet i motsetning til de hektiske tyskerne, og folket her på Nordmøre er veldig kjekke å ha med å gjøre. Det gjelder både arbeids- og privatlivet. Vi bor i et av verdens rikeste land, og da er det ikke mye å klage på. Kulturen både i Norge og Tyskland er ellers ganske europeisk. Men en stor forskjell er at nordmenn er langt mer bevisst hvilket vakkert land de lever i, og har tid til å bruke naturen. Som mange andre tyskere er Mario glad i fisking fra land og på sjøen. En snekker med egen snekke er ingen dårlig kombinasjon når stor(land)-fisken skal lures på kroken Selv etter Norges Fotballforbunds krav om større andel norske spillere må Aalesund Fotballklubb regnes som en internasjonal arbeidsplass. Ni nasjoner er representert i spillerstallen. Ladet med spørsmål som angår vår region og vi som bor her, snakket vi med den alltid sympatiske keeper-kjempen fra USA, Adin Brown. Fin plass å bo For meg er den største forskjellen at det er så små forhold her. Jeg er vant til å bo i en millionby med et rikt uteliv og mange fritidstilbud. Det er det ikke i Ålesund. Men det er utrolig vakkert her og jeg synes det er en fin plass å bo, sier Brown. Europeisk fotball Amerikaneren er inne i sin fjerde sesong for Aalesund Fotballklubb. Tidligere har han spilt for flere amerikanske klubber og det ameri- 12

12 Engelsk i rosenes by Brown på grønt gress I 2004 tok Adin Brown steget fra Amerika til europeisk fotball i Ålesund. Tekst og foto: Vegar Botn kanske U23-landslaget. Grunnen til at jeg kom hit var at jeg hadde lyst til å spille europeisk fotball, og da var Ålesund en god mulighet for meg. Jeg var betenkt over å dra til en så liten by, men da jeg var her før samarbeidet ble innledet, likte jeg meg veldig godt. Ålesund er en vakker, naturskjønn by og en trivelig plass å bo, så jeg trives fortsatt. Bra etter oppvarming På spørsmål om menneskene som bor her blir Brown mer forsiktig. Og noen negative aspekter ved menneskene her vil han ikke uttale seg om. Til å begynne med hadde jeg inntrykk av at folkene her var kalde, innesluttet og vanskelige å komme i kontakt med. Men jeg har erfart at så snart man kommer innpå folk er de fleste sympatiske og hyggelige. Jeg trives godt og synes jeg har blitt godt tatt i mot av menneskene rundt meg, sier Adin Brown. Han avslutter med en kameratslig: Have a good one. Da skuespillerstudinen fra Chester nordvest i England og musikkstudenten fra Molde traff hverandre i Liverpool, oppstod søt musikk. For ett og et halvt år siden flyttet de til hans hjemby. Tekst og foto: Ingrid Kvande Shona Mc Neil (26) har forlatt de engelske teaterscenene til fordel for Hatlelia barnehage i Molde. Etter å ha jobbet 2,5 år som skuespiller i England, er det klart det var en annen verden å komme hit. Mulighetene for å praktisere yrket var små. Jeg har undervist i teater på Molde kulturskole, og jobbet litt med film, og i vår deltok jeg på molderosetten det var bra for selvtilliten å spille teater på norsk! I det siste har det blitt mer og mer jobbing i barnehage, så jeg har skiftet litt retning. Fra høsten planlegger jeg å studere pedagogikk, sier Mc Neil. Hun har fått mange venner i molde. Folk er veldig imøtekommende. Man må liksom tilhøre en gruppe her, men jeg har jobbet flere plasser, så det har ikke vært noe problem. Fotball og øl Det er mye både likt og ulikt mellom Molde og Chester. Drikkekulturen er veldig forskjellig fra det jeg er vant til. I England har vi ikke vorspiel, vi bare går ut tidligere. Men ølet er jo billigere, så det henger vel sammen med det. Men også vi har nachspiel, i alle fall studentene. Det er også stor forskjell i fotballkulturen. Fotball er jo stort i England, så det blir litt annerledes her i lille Molde by. Favorittlaget mitt er Liverpool, men jeg følger ikke så mye med lenger. Nordmenn tålmodige For en høflig brite, kan det være uvant at nordmenn er så to the point direkte. Dere går ikke rundt grøten. Dere er også veldig tålmodige, men kanskje litt for tålmodige. I England er det mer stresskultur, vi skal gjøre en bra jobb, alt må være perfekt. Her er det mer det går bra, ta den tiden du trenger, det er annerledes. Mye ute Til forskjell fra nordmenn er ikke engelskmenn oppvokst med ski på beina. Jeg har prøvd å gå på ski 3 4 ganger maks, det er veldig artig, men jeg datt mer enn jeg stod. Jeg tror ungene i barnehagen ser de kan konkurrere med meg. I norske barnehager er man mye ute, og jeg har fått troen på at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær. I England er det mest dårlige klær, sier Shona blidt. Fra I til i Shona snakker veldig bra norsk, med et sjarmerende romsdalsk preg. Jeg begynte tidlig å lese lærebøker, men uttalen var veldig vanskelig. Engelsk I og romsdalsk i er likt, men ellers er språket veldig forskjellig. For å presse meg til å prate, har samboeren min snakket norsk med meg hele tiden. Det er tungt, men det funker. Hele familien hans har vært veldig flinke og tålmodige, sier Shona. Bryllup To ganger i året reiser Shona hjem til England, og to ganger i året kommer familien hennes hit. Vi prøver i allefall å gjøre det slik, men det er ikke bestandig vi får det til. Sist tok det fem måneder mellom vi så hverandre, og det er for lenge. I sommer får hun helt sikkert mye besøk, for da skal hun gifte seg i Molde. Det blir et norsk-engelsk-skotsk bryllup litt bunad og litt kilt. En stor forskjell fra norsk bryllup er at brudepiken er en voksen dame på 29 år nemlig min storesøster. Jeg var brudepike da hun giftet seg i fjor høst, så nå er det hennes tur! 13

13 Frøken i farta Om nokre dagar er ho ferdig med eit år som Frøken Norge, og har opplevd mykje som andre berre kan drøyme om. Men sjølv om året no er omme, har ho kanskje den største opplevinga til gode: i juli deltek ho på finalen i Miss Universe. BALLKJOLE: Før skoleball ved Kviltorp barneskole i 5. klasse. Litt seinare den kvelden vart ho kåra til ballets dronning. (Foto: privat) Tekst og foto: Ingrid Kvande F.v: Miss Montenegro, Miss Mongolia, Miss Filippinene og Miss Norway Lisa-Mari Moen Jünge. (Foto: privat) Det har vore mykje flyging fram og attende for Lisa-Mari Moen Jünge i år, så kva er meir naturleg enn at vi møter ho på flyplassen i heimbyen Molde? Ho bur for tida i Oslo, der ho er seljar for eit it-firma. Etter ein avslappande påskeferie, er ho klar for siste innspurt som Frøken Norge. Året har gått svært fort, og i starten var alt veldig rart. Eg var ikkje vant til å sjå bilete av meg sjølv i avisa, og bli attkjent. Laga kampanje For å bli Frøken Norge, melder ein seg på, og ein fagjury plukkar ut ein del jenter som går vidare til avstemming. I fjor var 2200 jenter påmeldt, og 246 vart plukka ut av juryen. Desse fekk presentere seg på Frøken Norges nettsider. 40 kandidatar gjekk vidare i konkurransen, og var klar for avstemming som skulle foregå på nett og via sms. I dette arbeidet fekk eg eit lite kick, og laga ein valkampanje for meg sjølv. Eg var svært oppteken av å samle stemmer, og sendte ut e-post og sms-ar der eg oppmuntra kjente til å stemme på meg. Eg tok også kontakt med lokalavisa som laga reportasje om meg. Eg satsa stort, og tykkjer eg hadde god bruk for kunnskapen min som elev ved linja for media og kommunikasjon. Mor mi var også svært ivrig, og ho laga plakatar som vart hengt opp rundt omkring, ler Moen Jünge. Og engasjementet bar frukter, for til og med Molde kommune oppfordra alle via sine heimesider til å stemme på Lisa-Mari. Den 9. april gjekk ho heilt til topps i konkurransen, og har hatt eit år litt utanom det vanlege. Miss World-finale Sommaren og hausten besto av ein del småoppdrag, den største opplevingar kom i november: Då drog ho til Kina for å representere Norge i finalen i Miss World verdas største direktesendte tv-show med 2,3 milliardar tv-sjåarar i 200 land. Vi var 107 deltakarar frå like mange nasjonar, og det var spennande å møte alle jentene. Her til lands er vi ikkje spesielt opptekne av missekåringar, men slike tevlingar har ein heilt annan status andre stader. I dei latinamerikanske landa til dømes, er dette svært viktig, og eg hadde høyrt at dei kan ty til ufine verkemiddel for å hevde seg. Men eg merka ikkje noko bitching i det heile. Ikkje politikk I samband med at Kina arrangerer OL, har det vore debatt om boikott på grunn av brot på menneskerettar. Kva tenkte du omkring det då du skulle til Kina for å delta i Miss World? For meg var det ei stor ære å representere Norge i ein så stor internasjonal konkurranse. Litt av tanken bak missekonkurransar som Miss World, er at dei skal foreine verda utan at det dreier seg om politikk. Vi skriv 16

14 faktisk under på ei kontrakt om at vi ikkje skal uttale oss om politiske spørsmål, og det respekterer eg. Lite privatliv Ettersom finalen i Miss World er så stor er arrangørane svært nøye med tryggleiken. Lisa Mari fekk aldri gå aleine, men vart passa på heile tida. Det å aldri ha privatliv var kanskje det mest krevjande med heile opphaldet. Etter at eg kom attende frå Kina sat eg inne i 14 dagar og kikka på dvd og berre tok livet med ro då var eg sliten. Mykje smiling Eg vart også sliten av å smile. Så snart vi var ute av hotellrommet, var vi på jobb og representerte. Det er svært mange arrangement knytt til Miss World-finalen. Til dømes var vi med på ein veldedigheitsauksjon i samarbeid med Røde Kors der vi samla inn over 500 millionar dollar. Deltakarane delte hotellrom to og to. Eg budde på rom med Miss New Zealand. Når det er så mange som deltek, er det ikkje muleg å lære namna på alle, så for å gjere det enkelt kalla vi kvarandre med nasjonsnamnet. Malaysia, Island, Norway etc. Til slutt snudde eg meg kvar gong nokon sa Norway, ler Moen Jünge. Miss Universe Ho nådde ikkje heilt opp i Miss World, men det hindra henne ikkje i å bli invitert til å delta i finalen i Miss Universe i Vietnam. Eg fekk spørsmål om å delta rett etter at eg kom attende frå Kina, og det sa eg sjølvsagt ja til, det blir kjempespennande. Ein venn av meg lurte på korleis eg kunne delta i Miss Universe, når eg ikkje vann Miss World, det syntest han var ulogisk, smiler Moen Jünge. Korleis førebur ein seg til Miss Universe-finale? Ein må vere i god form, og så må ein ha garderoben i orden, for det er mykje representasjon heile tida. Og så må ein psyke seg opp. Dei skandinaviske jentene er mykje meir avslappa i forhold til å vere med i slike konkurransar enn mange andre, så ein må vere førebudd på spisse olbogar. Lysblonde Lisa-Mari meiner det er dei latinamerikanske og asiatiske jentene som er i siget når det gjeld utsjånad. Dei mørke jentene med gylden hud er veldig pene, og dei er også svært godt førebudd. Men du er også pen? Frøken Norge blir blyg og takkar for komplimenten. Eg var veldig lys og bleik då eg var lita, det var først på ungdomsskolen at eg fekk merksemd for utsjånaden min. Men eg var tidleg jålete og lika å pynte meg. Eg er også typisk kjolejente. Då det var julefester på barneskolen kom eg alltid i svære ballkjolar, så det var nok eigentleg der det begynte. Forbilde gir ansvar Tenkjer du på at du er eit forbilde for andre? Ein del yngre jenter har kome bort og sagt at dei ser på meg som eit forbilde, og det er jo gøy. Samtidig må eg innrømme at det er litt skummelt, for med det følgjer det jo eit visst ansvar. Eg er jo berre ei vanleg jente, og sjølv om eg meldte meg på konkurransen, har eg meir eller mindre blitt kasta ut i det. Men hittil har det berre vore ei fin oppleving for meg, så vi får håpe at eg har gjort noko riktig. Lite missetrening Mona Grudt frå Stjørdal vann Miss Universe i Grudt hadde akkurat blitt mor då eg vann Frøken Norge, så vi har ikkje møtt kvarandre. Men eg har snakka mykje med Katrine Sørland, som var Frøken Norge i Forutan catwalktrening har vi ikkje mykje missetrening her i landet, så det er svært nyttig å få gode råd frå dei som har vore med tidlegare. Vil bli journalist Når perioden som miss er over, skal Lisa- Mari studere. Då ho vann frøken Norge-finalen, var ho i ferd med å avslutte vidaregåande, og no vil den skoleflinke moldensaren fortsetje med noko innan media og kommunikasjon. Mona Grudt er redaktør for bladet Ditt Bryllup, og Katrine Sørland er redaktør i Bryllupsreiser, satsar du også på noko i bryllaupssjangeren? Nei, eg har mest lyst til å bli tv-journalist, men det er klart eg hadde nok takka ja til ein redaktørjobb. Men først må eg studere, og det blir nok innanlands frå hausten, men i løpet av utdanninga har eg lyst til å studere i Australia der er det godt og varmt, så eg kjem nok til å gjere det, seier Lisa-Mari Moen Jünge. Men første stopp er Vietnam. 17

15 Kort sagt Ungdomsheider til Sandøy Kommune Ungdomspanelleiar Fredric Bjørdal overrekte i slutten av februar eit maleri av Henrik Koppen til ordførar Oddvar Myklebust i Sandøy kommune som handfast bevis på kåringa til Årets ungdomskommune. Ungdomsråda i Sandøy, Fræna, Aukra, Midsund og Haram hadde samling på Finnøya, og nytta høvet til å heidre Sandøy kommune for frisk satsing på ungdom. Jovia UB beste ungdomsbedrift Med produktet tøft regntøy for ungdom, vart Jovia UB frå Ålesund videregående skole kåra til Beste ungdomsbedrift på fylkesmessa for ungdomsbedrifter. 44 ungdomsbedrifter deltok. - Heilt fantastisk! oppsummerte dei glade vinnarane. Jovia UB går vidare til NM for ungdomsbedrifter, saman med Plexit UB, Ålesund vgs, Roll it UB, Ålesund vgs, Vici Art UB, Akademiet vgs, Ålesund, Matopplevelser UB, og Ørskog vgs. Auka folketal budde det personar i Møre og Romsdal, det er 5,2 % av folket i Noreg. Tilveksten frå 2007 var på 0,6 %, for landet totalt var folketalsauken i 2007 på 1,2 %. Fleirtalet av kommunane hadde ei positiv folketalsutvikling, størst relativ folketilvekst i 2007 hadde kommunane Skodje og Giske (2 %). Av byane hadde Ålesund størst vekst med 1,1 %, Kristiansund auka med 0,6 %, og Molde med 0,2 %. Folketilveksten kjem i stor grad av tilflytting frå utlandet, trass i eit fødselsoverskot på nærare 440 personar i fjor. Sommarleir på Smøla Også i år vert det sommarleirar om vindenergi på Smøla. Ungdom i alderen år kan i veke 26 få kombinert praktiske aktivitetar, prosjektarbeid og naturopplevingar, og samtidig lære realfag og om vindenergi. Påmeldingsfrist 30. april. Det vert også kurs for realfagslærarar same veka. Møre og Romsdal fylke ved Energiregion Møre og samarbeidspartnarar arrangerer. Nye leiarar i fylket Anne Berit Løset er tilsett som ny landbruksdirektør, og Bergljot Landstad er tilsett som ny regional- og næringsdirektør i Møre og Romsdal fylke. Per Vidar Kjølmoen har begynt som informasjonssjef i Møre og Romsdal fylke. 18

16 Toppvekst Innovasjon Norge og hoppid.no har kåra Metizoft as i Fosnavåg og HyBond as frå Eidsvåg som nye satsingsbedrifter i Topp-/vekstsatsinga i Møre og Romsdal. Metizoft AS har utvikla eit Green passport for miljøoppfølging av skip, medan Nessetbedrifta HyBond AS har utvikla ein ny type aluminiumssveis som kan gi gevinst i bruken av aluminium. Eiksundsambandet opna Eiksundsambandet vart 23. februar opna av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Øykommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein med innbyggjarar har dermed ferjefri veg til Ørsta/Volda-regionen, til saman ein bu- og arbeidsmarknadsregion på over menneske. Arbeidet har teke fem år - sluttkostnaden er rekna til om lag 970 mill. kroner. Sambandet har verdas djupaste undersjøiske tunnel, 7800 meter lang og med lågaste punkt 287 meter under havoverflata. Undervisningssjukeheim Rokilde sykehjem i Kristiansund skal bli undervisningssjukeheim. Målet er at institusjonen skal bli eit kompetansesenter for institusjonane i fylket, samle kunnskap om utviklingsarbeid, og bli ein informasjons- og formidlingsbase for fagutviklingsarbeid og forsking gjort ved Rokilde for sjukeheimane i fylket. Møre og Romsdal fylke ved helse- og sosialavdelinga har medverka til prosjektet. Prosjektleiar Inger-Lise Lervik reknar med planen for erfaringsformidling vert gjennomført i Brunvoll AS årets bedrift Nærings- og miljøutvalet gir Fylkesprisen for Årets Bedrift 2007 til Brunvoll AS i Molde. Brunvoll sel thrusterar over heile verda, og er blant dei fremste i verda i denne bransjen. Utvalet meiner Brunvoll AS har robust økonomi, og roser bedrifta for også å stå på for resten av den maritime klynga i fylket, og for å vise samfunnsengasjement mellom anna ved rekrutteringssatsing og ny miljøvenleg teknologi. Prisen blir delt ut under fylkestinget i april. 19

17 Verdas første skipstunnel Håpar på tunnel: Ordførar i Vanylven Jan Helgøy (t.v.) og spesialrådgjevar Svein Gjelseth ved skipsleia. (Foto: Johan Aasen). Vikingane drog skipa sine over Dragseidet for å sleppe eit frådande Stad-hav. I over 130 år har det vore snakka om ein skipstunnel gjennom Stadlandet, frå Moldefjorden til Kjødepollen. No kan sluttkapittelet nærme seg. Tekst: Ove Rødal Vanylvsordfører Jan Helgøy gler seg: Kystverket er positiv til Stad Skipstunnel, og Helgøy meiner Kystdirektøren har gjort ein kjempejobb og sett heilskapen i prosjektet. Han gler seg også over å ha fått Arbeiderpartiet og LO med på tunnel-laget, ikkje minst takka vere innsatsen frå tidlegare stortingsrepresentant Svein Gjelseth. Han er tilsett som spesialrådgjevar i Vanylven kommune for å jobbe med skipstunnelen, kystvegen og andre samferdslesaker. No gjenstår det berre å få JA frå departement og Storting til eit prosjekt som ifølgje Helgøy vil spare mange liv, store verdiar og tap av tid, gje nye hurtigbåtsamband og skape ny vekst i regionen. Miljø Miljøet blir betra, ved at last som i dag vert frakta med vogntog gjennom Gudbrandsdalen og andre vegstrekningar kan fraktast med båt. Ein konteinerbåt kan ta ei last tilsvarande 120 vogntog. Selskapet Stad Skipstunnel har gjort ferdig jobben sin, seier Helgøy. Han var styreleiar i selskapet som vart stifta i 1985 og avvikla ved siste årsskifte. No er det ei politisk prosjektgruppe som skal følgje saka til endes. Der sit fylkesordførarane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og ordførarane i Vanylven og Selje. Selje Vekst har sekretariatfunksjon saman med Svein Gjelseth. Stad Skipstunnel Tunnelen blir 1,7 km lang og vil koste 1,7 milliardar kroner inkludert moms. I Fiskeri- og kystdepartementet kvalitetssikrar dei no dei tekniske og økonomiske sidene ved prosjektet. Går det som Vanylvs-ordførar og eldsjel nummer ein for Stadtunnelen ynskjer, kjem saka opp for Stortinget neste år. Eg er spesielt glad for at Kystverket går inn for stor tunnel, seier Helgøy. Det gjer at hurtigrute-skipa kan nytte tunnelen og slepp å passere eit havområde som i det førre århundret tok nesten 100 liv. For fem år sidan var eit av dei nye hurtigruteskipa, Midnatsol, nær ved å havarere utanfor Stad etter å ha mista motorkrafta. Eit under at det enda godt, med bølgjer på 15 meter og mørke, seier Helgøy, som meiner hendinga understrekar kor viktig det er å få bygd tunnelen. Opp- og nedturar Sjølv opplevde Jan Helgøy vêrharde Stad allereie som 16-åring då han var med far sin på fiske, og i tillegg hadde to brør som jamnleg 20

18 Skal få fram meir talmateriale Tidlegare stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Gjelseth, er svært glad for Kystverket og Kystdirektøren si konseptvalutgreiing. Kystverket er ein tung og avgjerande aktør i denne saka, og utgreiinga gjer at prosjektet aldri har stått sterkare enn no, meiner Gjelseth. Men skipstunnel-tilhengarane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kviler ikkje på laurbæra. Dei jobbar no hardt for å talfeste område som kan gje eit enda betre totalbilete av kor viktig tunnelen er. Målet er å ha dette klart samstundes som KS1-utgreiinga frå departementet vert overlevert Regjeringa. Det betyr at vi må ha våre tal på plass før sommarferien, seier Gjelseth. Det er fleire område ein her fokuserer på, til dømes godstransport, turisme, bu- og arbeidsmarknaden, brønnbåt-trafikk og kystfiskeflåten. På alle desse områda manglar godt talmateriale om samfunnsnytte og kostnad i dag. Det einaste som er klart er at ein skipstunnel vil ha monaleg positiv verknad. Ein stor del av godstrafikken kan flyttast frå land til sjø, turismen vil få eit løft og bu-og arbeidsmarknaden vert utvida når begge sider av Stad vert knytt mykje nærare saman. Brønnbåtane må ofte ligge og vente når det er dårleg ver utanfor Stad, og slikt ver er det ofte! Dei minste båtane i kystfiskeflåten må levere på den sida av Stad dei opererer til dagleg. Fiskarane taper mykje pengar på ikkje å kunne utnytte eit auksjonssystem som gir best pris for fangsten. Tida går fort. Men det er utruleg viktig at vi har tal klare til departementet kjem med si utgreiing. Målet er at Stortinget kan gjere eit forpliktande vedtak om prosjektet i vårsesjonen neste år, seier Gjelseth. Sandsøya GURSKØYA Stad Stadhavet gjennom fjellet: Innslag for Stad Skipstunnel, slik det er tenkt ved Kjødepollen (Illustrasjon Nordwest 3D). SELJE Inn og ut: På Nordfjord-sida kjem innslaget til skipstunnelen mellom Eide og Bergstad og på Sunnmøre-sida kjem tunnelen ut ved Kjøde. VÅGSØY Selja Barmen Selje Åheim Eide Berstad Kjøde reiste rundt Stad. Då han kom til Vanylven som 40-åring i 1985, tok det ikkje lang tid før han var aktivt med i arbeidet for skipstunnelen. Det var mørke stunder, ikkje minst då både samferdslekomiteen og fiskerikomiteen vende tommelen ned. Men saka forliste aldri, smiler Helgøy. Han nytta sine gamle, gode Rogalands-kontaktar og det gav resultat. Finanskomiteen sa ja til at Stad Skipstunnel skulle opp som eiga sak i Stortinget for litt over ti år sidan, og tunnelforkjemparane kunne sjå lysare på utsiktene. Prosjektet kom inn i den nasjonale transportplana for perioden fram til No er lyset sterkare enn nokon gong. All motbør er gløymd! 2014 Jan Helgøy trur hurtigrutene kan leggje turen gjennom tunnelen i Gjerne før! Tunnelen vil ikkje berre gjere turen forbi Stad tryggare og meir komfortabel, men bli ein turistattraksjon på linje med Geirangerfjorden og Nordkapp. For det finst ikkje andre skipstunnelar i verda i dag, berre planar om ein 2,4 kilometer lang skipstunnel i Kina. Ein delegasjon på 10 kinesiske ingeniørar har vore i Noreg for å få informasjon om Stad-planane. Teknologien er ikkje noko problem, og kvaliteten på fjellet i tunneltraséen mellom Moldefjorden og Kjødepollen er god. Det er gneis av beste sort, fjell som ikkje isen greidde å skru ut, seier Helgøy. Vil ikkje ha bompengar Vanylvs-ordføraren ynskjer at Stad Skipstunnel skal bli ei viktig sak i den komande valkampen og vere med å sikre fleirtal i Stortinget for bygging. Finansieringsmodellen er ikkje klarlagt, men Helgøy ynskjer ikkje bompengar. Då kan enkelte båtar gå utaskjers for å spare nokre kroner sjølv om veret er dårleg, fryktar han. Stad Skipstunnel er eit nasjonalt prosjekt på linje med Gardermoen. Dessutan betaler kystfiskarane mykje avgifter og får att berre ein brøkdel. Dei betaler rett og slett bompengar så det held allereie! Måløy Stad Skipstunnel: Idéen om tunnel er 130 år gamal. Tyskarane hadde planar om tunnel under siste verdskrig. Selskapet Stad Skipstunnel vart skipa midt på 1980-talet av Johannes Baldersheim. Skipstunnelen blir 1,7 km lang og vil koste 1,7 milliardar kroner inkludert mva. Det er dagar med storm ved Stad årleg, og talet stig. Kombinasjonen golfstraum, lågtrykk og bratte fjellveggar skaper store bølgjer båtar - store og små - passerar Stad på eit år, og 85 prosent av desse vil kunne bruke skipstunnelen. Kilde: Wikipedia/ Storm ved Stad. >> 21

19 Skipstunnel gir mange fordelar Tekst: Ove Rødal Optimismen for Stad Skipstunnel har aldri vore større enn etter at Kystverket seint i fjor kom med si konseptvalutgreiing om tunnelen. I sluttrapporten som vart overlevert til Fiskeri- og kystdepartementet, var konklusjonen at tunnelen vil gje positiv samfunnsøkonomisk nytte. I rapporten slår Veritas fast at risikoen for personulykker blir redusert med tre fjerdedelar, risikoen for oljeutslepp med to tredjedelar. Mykje transport blir flytta frå land til sjø. Trafikken forbi Stad er uføreseieleg, og transportørar og vareeigarar blir påført betydelege kostnader i samband med venting og forseinkingar. Det er sannsynleg at tap av menneskeliv blir redusert til ein fjerdedel med skipstunnel samanlikna med situasjonen i dag, seier Kystdirektør Kirsti Slotsvik. Men ikkje alt lar seg talfeste. Det er tidvis stor belastning for både sjøfolk og passasjerar å ferdast rundt Stad i dårleg vær. Bølgjetilhøva er krevjande. Bølgjene vert brote opp i fleire retningar. Det gir sjø som er spesielt vanskelig. Ein skipstunnel vil bidra til å redusere denne belastninga, seier Slotsvik. Kystverket meiner det ligg eit stort potensiale knytt til turisme. Tunnelen vil då ha både lokale og regionale ringverknader knytt til turistretta næringsverksemd og auka tilgjengelegheit for fritidsbåtar. Reiselivsnæringa reknar med eit nytt reiselivsmønster på Vestlandet. Ein skipstunnel ved Stad, den første i sitt slag, kan ha potensial for å trekkje til seg turistar både til sjøs og til lands, til dømes ved at det kan etablerast ein form for besøkssenter, trur Kystdirektøren. Kystdirektør Kirsti Slotsvik (Foto: Kystverket). Behovet for ein skipstunnel er ifølgje Kystverket knytt til: Auka sjøtryggleik Redusert ventetid Auka regularitet Større tilgjengelegheit og nytt kollektivtilbod Overføring av gods frå veg til sjø Mulegheiter for turistretta næringsverksemd på Vestlandet dimensjonar: Ei hurtigrute inne i tunnelen viser dei store dimensjonane. (Illustrasjon Nordwest 3D). 22

20 Vil gi gåande og syklande vegen tilbake Foto: Futureimagebank PRESSa av vegen: Det har blitt mindre og mindre plass til mjuke trafikantar, mange stader har dei berre 10 cm. Tekst: Ingrid Kvande Store samferdselsprosjekt har gått utover transport i lokalmiljøet. Gåande og syklande har blitt pressa av vegen til fordel for bilar, og for å gi alle likeverdige transportmoglegheiter må dei få erstatningsareal. Det er grunnlaget for strategiplan for syklistar og gåande som er utarbeidd av Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen. Etterslep gir fare Møre og Romsdal er første fylke som har laga ein slik plan. Eg var svært overraska over at det ikkje fanst ein slik strategi frå før, seier Svein Neerland, fagsjef for folkehelse og koordinator for strategiplanen. Tidlegare kunne alle bruke vegen, men slik er det ikkje lenger. Etterslepet i utbygging av gode transportløysingar for mjuke trafikantar har gjort at det i store delar av fylket er farleg å bevege seg utanfor sitt eige hus og i nærmiljøa. Eigne sykkelfelt Planen er utforma av ei tverrfagleg gruppe, der også reiselivsnæringa er engasjert. Den tilrår bygging av gang- og sykkelnett i ein radius på 4 kilometer kring kvar skole, kontinuerlege gang- og sykkelanlegg inn til byar og store arbeidsplassar, gang- og sykkelvegnett i bygder og skilting av gjennomgåande sykkelårer i fylket. Det er stort behov for tradisjonelle gangog sykkelvegar, men i framtidige vegprosjektvil det i aukande grad bli bygd eigne sykkelfelt på vegskulderen som ein del av vegbana. Dersom denne planen blir gjennomført vil det bli trygt og naturleg for folk flest å sykle, og det vil gjere godt for folk flest. For sjølv om vi trenar meir enn tidlegare og vi et betre, er det likevel fleire som har plagar som følgje av inaktivitet. Vi treng difor meir kvardagsaktivitet, seier Neerland entusiastisk. Kost nytte Det vil koste om lag ein milliard kroner å gjennomføre planen, men dersom ein vurderer kostnadene opp mot nytteverdien, vil det vere fire til fem gonger meir lønsamt å byggje gang- og sykkelanlegga, ifølgje tal frå Statens vegvesen. Den største innsparinga kjem ved betre helse, lågare sjukefråvær og sparte utgifter i vegnettet. Undersøkingar viser at gang- og sykkelveg er det mest brukte idrettsanlegg. Ved å auke kvardagsaktiviteten vil folk komme i betre form nesten utan at dei merkar det. Sjølv er han ein ivrig mosjonist, men no håper han at sykling igjen også skal bli oppfatta som transportmiddel. Vi vil at folk flest skal føle det naturleg og trygt å setje seg på sykkelen når dei skal på kortare turar. Politisk interesse Neerland håper at planen vekkjer politisk interesse rundt omkring i kommunane. Vi håper at kommunane kjem med innspel som kjem inn i transportplan for For å gjennomføre planen må gang- og sykkelvegar prioriterast, og då trengst det politisk vilje og fokus på det. 24

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo Bygde Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 ungdommen N R. 1 / 2 0 1 0, 75. å rg a n g. M e d l e m s b l a d fo r N B U. Bygdeungdommen 01 10 3 Bygde ungdommen NR. 4/2009,

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9 NA Næravisa Ny ferje i Volda Møre og Romsdal Fylkesbåtar tapte anbodskampen om sambandet Volda-Folkestad. Frå 1. januar 2006 vil ei heilt ny ferje erstatte den noverande (biletet). Den nye operatøren er

Detaljer