Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter"

Transkript

1 Døves Telenytt nr Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett 5: Kontingent 6: Innkomne forslag 7: Valg Møt presis!! Husk å ta med denne beretning! Styret Terminlisten: Husk, det kan skje endringer på terminlisten. Sjekk på Der ligger alltid siste oppdaterte liste. Serveringsliste finner du også på vår hjemmeside. Har du ikke internett; gi oss beskjed og vi sender det i posten. Informasjonsavis for Telemark Døveforening

2 2 Døves Telenytt nr Døves Telenytt nr Informasjonsavis for Telemark Døveforening Stiftet 13. februar 1921 Telemark Døveforening Tordenskioldsgt Porsgrunn Org.nr E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør for denne utgaven: Bjørn Egil Hammerlund Sosialsekretær: Bjørn Egil Hammerlund SMS E-post: Kontortid: Torsdag: Kl kl Andre dager etter avtale. Adresse: Tordenskioldsgt PORSGRUNN Foreningens leder: Bjørn Egil Hammerlund Nestleder: Inger Aase Enebakk Styremedlemmer: Tone Kristin Røthe Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Varamedlemmer: Tanja Solheim Telemark Døveforening er tilsluttet: Norges Døveforbund Medlem av: Norsk Døvehistorisk Selskap FFO - Telemark FS - Telemark Lederen har ordet: Nå får også jeg et bilde på veggen... Litt humoristisk sagt, men ikke så langt fra sannheten. Alle valgte ledere får automatisk en plass på lederveggen. Hvordan har året vært? De fleste fikk vel kaffen i vrangstrupen ved valget, gikk det virkelig an at Bjørn Egil kunne velges til leder Året må sies å ha vært et år fullt av aktiviteter av ulike slag, og som har kommet medlemmene til gode. Som leder er jeg stolt av å presentere årets beretning som gjenspeiler det vi har gjort og opplevd i året bak oss. At regnskapet ga oss et lite underskudd var morsomt. Det skulle bety at vi har vært flinke til å få inntekter og utgifter til å balanser. Jeg håper valgkomiteen klarer å finne en etterfølger etter meg, da jeg har mer enn nok med å være sekretær og føre regnskapene. Vi har et godt miljø. 90 års festen ved fjorårets start ble godt gjennomført. Likeså julebordet. Av en medlemsmasse på 56 medlemmer ved årets slutt, må en vel tippe at vi har hatt over 35% fremmøte i gjennomsnitt. Terminlisten for våren er allerede satt opp, og jeg ser frem til et fortsatt like aktivt år. Lederhilsen fra Medlemskontigent 2012 Følgende satser gjelder fra og med 2011 som ble vedtatt på siste landsmøte i Tromsø i 2010: Bjørn Egil. Enkelt medlem... Kr 450,- Trygdede (Alderspensjonist/100% ufør)... Kr 350,- Ungdomsmedlem år... Kr 350,- Barnemedlem opptil 12 år... Kr 100,-

3 Døves Telenytt nr Dagsorden 2 Beretninger: 1. Foreningen Styret: Revisor: Foreningsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bilagsrevisor: Bjørn Egil Hammerlund Tone Kristin Sverdrup Røthe På styremøte 7.9 ble det endret til: Inger Aase Enebakk Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Tanja Karin Grande Egil Allan Martinussen, til da han i brev ikke ønsket å fortsette i styret.) Per Jonassen, valgt på medlemsmøte Arne Skoglund Odd Paulsen Representanter til NDF s møter: Styret avgjør FFO-Telemark: Valgkomite: 2. Møtevirksomhet Styremøter: Styret avgjør Odd Paulsen Arne Skoglund I 2011 var det holdt 7 (7) styremøter og behandlet i alt 89 (76) saker. Medlemsmøter: Det er blitt gjennomført 6 (6) medlemsmøter, og tatt opp 64 (57) saker. Årsmøtet ble holdt torsdag 11. mars Lov for Telemark Døveforening: 2 FORMÅL Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet. Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp. 3. Medlemskap Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke. Det er Norges Døveforbund som krever inn kontingenten. For 2011 var kontingenten kr 450,- pr. ordinære medlem, kr 350,- for trygdede, kr 250,- for ungdom og kr 100,- for barn. Antall medlemmer i foreningen var pr (53) medlemmer hvorav 52 (51) var medlemmer av Norges Døveforbund, og 4 (2) støttemedlem av Telemark Døveforening.

4 4 Døves Telenytt nr Medlemmer: Bevegelser i perioden Innmeldt: Hovedmedlem Barn Støttemedlem 4-2 Utmeldt: Hovedmedlem Støttemedlem Død Status ved årets slutt NDF Hovedmedlem NDF Barn Støttemedlem Telemark Df Sum Aldersfordeling pr > Ikke oppgitt Sum Hvor bor medlemmene Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune Andre kommuner i Telemark Andre fylker Sum Død: Arne Karlsen døde i januar, ble minnet på årsmøtet i fjor. Annet medlemskap: Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) Foreningen er medlem av FFO Telemark. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Tele mark. Foreningen er medlem av FS Telemark. Funksjonshemmedes Studieforbund i Telemark. Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS). Foreningen mottar bladet Nye Journal for døve. 4. Sosialsekretærens rapport Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2011 var stillingen hans 8 timer uken. Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl til kl og tatt imot besøk av ulike slag. Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og andre ikke-medlemmer. Han har utført noe hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter behov. Anvendelse av tilskudd: Sosial virksomhet Personalkostnader Lønn: Sosialtjenesten Avsatt feriepenger Lønn: Frivillige organisasjoner Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn Yrkessskade / yrkesssykdom Bilgodtgj. Oppgavepliktig Personalkostnader Renovasjon, lys, renhold, forsikring Administrative kostnader = sum driftskostnader Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Tilskudd: Helse Sør-Øst = sum tilskudd Underskudd tilskudd Besøkstjenesten Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges Døveforbund av Likemannsmidlene til besøktjenesten. For 2011 fikk vi tilsagn om kr Pengene vil først bli utbetalt når rapport og regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark Fylkeskommune. På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døveforbundet, viser regnskapet det som er brukt på besøksvirksomheten i tiden til Det har totalt vært gjennomført 41 (38) besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på denne ordningen. Det være se å bli hentet for å delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og annen godtgjørelse. Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke kommer seg så lett ut har høy prioritet.

5 Døves Telenytt nr Representasjon og annen deltagelse A) Norges Døveforbund: NDFs Landsråd, Gardermoen : Leder Bjørn Egil Hammerlund og nestleder Inger Aase Enebakk deltok som representant for Telemark Døveforening. B) FFO Telemark / FS Telemark: Vi har ikke deltatt i C) Gjertrud og Halvor Tuftes Fond Bjørn E Hammerlund er representant for Telemark Døveforening. De andre er Eva Ohna, leder, Hørselklassen ved Myrene Skole og Ole Ragnar Helgen fra hørselhemmede barns forening. Telemark døveforening har administrert fondet ved Bjørn Egil Hammerlund. I stedet for honorar utbetales det en administrativ godtgjørelse til foreningen. Fondet ble avviklet etter vedtak i Lotteri og stiftelsestilsynet. Besøkstjenesten Besøker Bjørn E Hammerlund Inger Britt Paulsen Lillian Hartveit Øyvind Haugom (sjåfør) Totalt Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund. Besøktjenesten i tall Godtgjørelse Kjøring Likemannsmidler v/ Norges Døveforbund Sum, underskudd Ekstra tilskudd fra NDF for 2010, 2009 og Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av midlene. Rapport for 2011 gjelder til D) Porsgrunn min by a.s (PMB) Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft. E) Teater Manu - 10 års jubileumsfest Nestleder Inger Aase Enebakk deltok på dette jubileet som ble holdt på Riksteaterets lokaler i Oslo. Telemark Døveforening ga et fat i gave. I tillegg feiret teatersjefen selv, Mira Zuckermann, 60 år og en gave gikk til henne også. 7. Tilskudd FFO TELEMARK Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon A) Helse Sør-Øst Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en forsvarlig drift. For 2011 fikk foreningen kr ,-, 2010 kr ,-, 2009 kr og 2008 kr Det vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer.

6 6 Døves Telenytt nr Utdrag fra regnskapet: Tilskudd til trivselstiltak Kostnader Kulturvirksomhet Tilstelninger Utflukt for medlemmer Kurs / foredrag / andre tiltak Kurs for medlemmene Informasjon og Døves Telenytt Andre kostnader besøktjenesten Forbundskontingent Andre kontingenter Gaver / oppmerksomhet Andre tilskudd/støtte = sum trivselstiltak Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskom. (FFO Telemark Egenandel tur, Medlemsaktiviteter Utlodning = sum inntekter B) Telemark Fylkeskommune Driftstilskudd: Vi fikk kr , 2010 kr og 2009 kr Aktivitetsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner: Det er FFO Telemark som legger frem forslag for årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Vi fikk kr 5.000,-, i 2010 kr 3.080,- og 2009 kr i tilskudd. C) Norges Døveforbund Det er mottatt støtte til foredrag. Det er mottatt støtte til besøktjenesten. Det er mottatt momskompensasjon. Underskudd tilskudd Sammenkomster, arrangementer og andre tiltak i Døves Hus 12.2, Telemark døveforening 90 år Foreningen feiret sine 90 år i enkel form og med god selskapsmat. Bløtkake hørte til. 28 deltagere deltok. 4.3, Datakriminalitet Roy fra politiet holdt et engasjerende foredrag om datakriminalitet. 25.3, Douglas Bahl En amerikaner på besøk. Dette var en del av hans turnereise i Norge og emnet norwegian - american roots denne kvelden. Emnet passet flott for oss siden han hadde røtter på hans mors side som kom fra Telemark. Dessverre kunne han ikke norsk og det ble brukt internasjonalt tegnspråk. Det ble fortalt med skisser og bilder på power point.

7 Døves Telenytt nr Deltagerne koste seg. Det var fullt hus. 17.5, Åpent hus Som tidligere år holdt foreningen sine lokaler åpne. Bra besøk, med salg av pølser, kaffe, is og kaker. 23.6, Sommeravslutning Sommeravslutning med reker og godt drikke. Været var brukbart og stemningen på topp. 20.8, Tur til Storøy Gård Porsgrunn Døves Sport var primus motor og et samarbeide med Telemark døveforening som orndet med billetter gjennom Telemarksreiser. Møttes på bensinstasjon i Bamble, med felles kjøring til stedet. Flott tur, pent vær og deltagerne koste seg store og små , Budapest Årets stortur ga rekord i påmelding. Aldri før har plassene blitt revet bort så fort. Maks antall var 40 og noen måtte stå på reservelisten. Noen falt fra og vi endte på 42 deltagere. Scandorama i Malmø var turoperatør. Stakkars guiden, hun var så nervøs. Hun hadde aldri hatt døve turister før. Men sammen med våre dyktige tolker, fant hun fort tonen. Han koste seg og vi ser frem til tur igjen senere med samme selskap. Hvem vet? Opplegget var greit, med start i Kristiansand, Grenland, Oslo og Svinesund før overnatting i Malmø. Så strake veien til Budapest.3 dager ned, 4 dager i Budapest, 3 dager hjem. Det ble fortalt om turen fredag 11.november. 22.9, Mental Helse Dette var et emne som var ønsket lenge, og endelig fikk vi det til. Vi fikk innblikk i organisasjonen til Mental Helse og hvilken områder de jobber med. Medlemmene var fornøyde og vi prøver å fortsette samarbeide med denne foreningen på en eller annen måte. 29.9, Route 66 Fra Drammen kom Erik Johansen og Ryszard Sosna. De var en del av MC følget, men hadde leid bil og fulgt etter motorsykkelfølget på 20 døve. En opplevelse på 2 hjul fra Los Angeles til Chicago på 16 dager. De viste bilder, hvor mange bilder det var? Mistet tellingen. Turen var helt topp, masse flotte bilder. De hadde kjøpt minner fra turen som de viste oss. Det var fullt hus denne dagen, mange spørsmål ble stilt. Kort sagt en fin kveld med masse inntrykk fra Route 66 og USA , Vestfold Audio Emnet var varslingsmidler og et bord med masse hjelpemidler var stilt opp. Mange fikk svar på sine problemer. En fin kveld og som vil gjentas med jevne mellomrom. Det er alltid godt å bli oppdatert på det siste i utviklingen.

8 8 Døves Telenytt nr , Julebord Julebordet var en stor suksess. Ingen var sultne, for vi fikk egentlig mer enn vi hadde bestilt. Utlodningen var litt spesiell denne gang. 6 vinflasker var til 6 heldige. Leder Bjørn Egil fortalte at han fikk mail en uke i forveien, og fikk noe å tenke på. Det var ikke fra hvem som helst, men fra Deaf Aid s hjelp for døve i Kenya. Han sa at de trenger penger, mens vi sitter og koser oss og har det godt. Han foreslo at for hver krone som kom inn, støttet døveforeningen med 50 øre. Utlodningen resulterte i at vi kunne sende kr 4.500,- til Deaf Aid. 42 deltagere koste seg og det blir et julebord deltagerne sent vil glemme , Nissegrøtfest Årets siste tilstelning var nissegrøt festen hvor det var påbudt med nisselue. De som ikke hadde måtte pent kjøpe en. Fullt hus og god stemning. 9. Kursvirksomhet Telemark Døveforening har ikke arrangert kurs i Medlemmer som har deltatt på andre kurs har fått refundert 25% av egenandelen. Medlemmene har deltatt på 10 kurs og det er utbetalt i alt 2.812,50 i kurs støtte. Midlene finansieres over døveforenings driftsregnskap. 10. Kulturtiltak Jeg var Fritz Moen hadde forestilling på Ibsenhuset i Skien den 6. november. 23 medlemmer deltok og fikk tilskudd på kr 50,- hver. Totalt med gebyr ble sluttsummen kr 1.380, Døves Hus Vi har leid ut lokalene; 1: Våre medlemmer: 8.5, og : Porsgrunn Døves Sport: 18.6 og : Til andre: - 4: Lånt ut gratis: - Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på. Utfluktskonto Saldo , , ,18 Bingo 4 300, , ,00 Andre inntekter ,00 Støtte tur , ,00 Renter 261,31 231,80 127,92 Saldo , , ,10

9 Døves Telenytt nr Leiligheten i 2. etasje er bebodd. 12. Utfluktskonto Oversikt over inntekter og kostnader nederst på siden. Det er foretatt utbetaling på kr 9.000,- til medlemmer av Telemark døveforening til Budapest-turen etter vedtak på medlemsmøte 12.mai. 13. Hjemmesiden Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått for innholdet på sidene. 2 foreninger bruker vår hjemmesideadresse. Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark. 14. Døves Telenytt Det har kommet ut 1 nummer i 2011 (1). Redaktør har vært Bjørn E Hammerlund. Nummeret inneholdt beretning og regnskap for Styrets beretning Styret har fungert fint i perioden. Det har vært fine og konstruktive styremøter. Det er godt oppmøte hver gang. Styret syntes det er leit at noen få personer ødelegger for bingoen, som igjen er med på å gi støtte til turene. Styret håper at det blir bedre resultat for bingo i Jubileumsfesten og julebordet gikk over all forventning. Budapestturen var en av de beste turene som var blitt gjennomført. Økonomien synes god og det er første gang på flere år at vi har hatt så lavt underskudd. Dette skyldes alene at vi har klart å få overskudd ved våre arrangementer. Det betyr igjen at medlemmene er fornøyd med de tiltak vi har gjennomført i året som har vært.

10 10 Døves Telenytt nr Telemark Døveforening Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Driftsinntekter , Egne inntekter , Sum driftsinntekter , Avskrivning: Inventar , Avsetting; Bingo 4 300, Reparasjon/vedlikehold , Personalkostnader , Renovasjon, lys, renhold, forsikring , Administrative kostnader , Andre organisasjonskostnader , Sum driftskostnader , Driftsresultat , Finansinntekter og -kostnader: Rente 32,97-33 Verdikorreksjon Døves Hus , Netto finanskostnader ,97-33 Årets resultat , Balanse pr 31. desember EIENDELER Døves Hus , Varige driftsmidler , Fordringer , Investeringer 2 000, Kasse og bankinnskudd , SUM EIENDELER , EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , Kortsiktig gjeld , SUM EGENKAPITAL ,

11 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011 Resultat Budsjett Resultat Note 1: Driftsinntekter Telemark Fylkeskommune , Helse Sør-Øst , Telemark Fylkeskom. (via FFO Telemark 5 000, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 258, NDF likemannsmidler 6 000, NDF likemannmidler ekstra 9 918, Tilskudd: NDF Andre tilskudd 4 994, NDF Momskompensasjon , Sum , Note 2: Egne inntekter Medlemskontingent , Støttemedlemskap 900, Serveringsinntekter , Egenandel tur, pubkveld, julehygge 270, Medlemsaktiviteter , Lokalleie 3 750, Utleie selskapsbestikk 500, Kursavgift Mottatte gaver / andre inntekter 5 300, Utlodning 4 505, Bingo 4 300, Tilskudd: Oppussing Andre driftsinntekter , Sum , Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale 7 981, Lys, varme vedr. lokaler , Renhold lokaler Forskring lokalar / gården , Annen kostnad lokaler 4 597, Sum , Note 4: Administrative kostnader Kontorrekvisita 1 849, Data/EDB Kostnad 8 708, Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.) 2 769, Annen kontorkostnad Telefon 8 490, Porto og bankgebyrer 2 192, Sum ,

12 12 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011, fortsettelse... Resultat Budsjett Resultat Note 5: Andre organisasjonskostnader Representasjoner 3 016, Kulturvirksomhet 6 632, Tilstelninger , Utflukt for medlemmer 870, Kurs / foredrag / andre tiltak 4 708, Kurs for medlemmene 2 812, Informasjon og Døves Telenytt 481, Andre kostnader besøktjenesten 2 881, Forbundskontingent Andre kontingenter 2 490, Gaver / oppmerksomhet 7 034, Andre tilskudd/støtte 4 500, Sum , Note 6: Avskrivninger Bokført verdi , Tilgang i året Årets avskrivning , Bokført verdi , Note 7: Investeringer Aksjer i Porsgrunn Min By Note 8: Skatt Innstående på bankkonto 4 325, Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Note 9: Kortsiktig gjeld Gjeld: Turkonto , Gjeld: Interessefondet , Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Skyldig arbeidsgiveravgift 1 192,00 - Skyldig arb.avg på ferielønn 305, Depositumkonto Avsatt påløpt feriepenger 3 795, Påløpt kostnad 4 359, Sum ,

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015 SE HER 52. årgang 2015 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 512 medlemmer pr 31.12.2014

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt??? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 7 28. november 2013 53. årgang Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 2 10. april 2014 54. årgang Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer