Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter"

Transkript

1 Døves Telenytt nr Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett 5: Kontingent 6: Innkomne forslag 7: Valg Møt presis!! Husk å ta med denne beretning! Styret Terminlisten: Husk, det kan skje endringer på terminlisten. Sjekk på Der ligger alltid siste oppdaterte liste. Serveringsliste finner du også på vår hjemmeside. Har du ikke internett; gi oss beskjed og vi sender det i posten. Informasjonsavis for Telemark Døveforening

2 2 Døves Telenytt nr Døves Telenytt nr Informasjonsavis for Telemark Døveforening Stiftet 13. februar 1921 Telemark Døveforening Tordenskioldsgt Porsgrunn Org.nr E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør for denne utgaven: Bjørn Egil Hammerlund Sosialsekretær: Bjørn Egil Hammerlund SMS E-post: Kontortid: Torsdag: Kl kl Andre dager etter avtale. Adresse: Tordenskioldsgt PORSGRUNN Foreningens leder: Bjørn Egil Hammerlund Nestleder: Inger Aase Enebakk Styremedlemmer: Tone Kristin Røthe Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Varamedlemmer: Tanja Solheim Telemark Døveforening er tilsluttet: Norges Døveforbund Medlem av: Norsk Døvehistorisk Selskap FFO - Telemark FS - Telemark Lederen har ordet: Nå får også jeg et bilde på veggen... Litt humoristisk sagt, men ikke så langt fra sannheten. Alle valgte ledere får automatisk en plass på lederveggen. Hvordan har året vært? De fleste fikk vel kaffen i vrangstrupen ved valget, gikk det virkelig an at Bjørn Egil kunne velges til leder Året må sies å ha vært et år fullt av aktiviteter av ulike slag, og som har kommet medlemmene til gode. Som leder er jeg stolt av å presentere årets beretning som gjenspeiler det vi har gjort og opplevd i året bak oss. At regnskapet ga oss et lite underskudd var morsomt. Det skulle bety at vi har vært flinke til å få inntekter og utgifter til å balanser. Jeg håper valgkomiteen klarer å finne en etterfølger etter meg, da jeg har mer enn nok med å være sekretær og føre regnskapene. Vi har et godt miljø. 90 års festen ved fjorårets start ble godt gjennomført. Likeså julebordet. Av en medlemsmasse på 56 medlemmer ved årets slutt, må en vel tippe at vi har hatt over 35% fremmøte i gjennomsnitt. Terminlisten for våren er allerede satt opp, og jeg ser frem til et fortsatt like aktivt år. Lederhilsen fra Medlemskontigent 2012 Følgende satser gjelder fra og med 2011 som ble vedtatt på siste landsmøte i Tromsø i 2010: Bjørn Egil. Enkelt medlem... Kr 450,- Trygdede (Alderspensjonist/100% ufør)... Kr 350,- Ungdomsmedlem år... Kr 350,- Barnemedlem opptil 12 år... Kr 100,-

3 Døves Telenytt nr Dagsorden 2 Beretninger: 1. Foreningen Styret: Revisor: Foreningsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bilagsrevisor: Bjørn Egil Hammerlund Tone Kristin Sverdrup Røthe På styremøte 7.9 ble det endret til: Inger Aase Enebakk Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Tanja Karin Grande Egil Allan Martinussen, til da han i brev ikke ønsket å fortsette i styret.) Per Jonassen, valgt på medlemsmøte Arne Skoglund Odd Paulsen Representanter til NDF s møter: Styret avgjør FFO-Telemark: Valgkomite: 2. Møtevirksomhet Styremøter: Styret avgjør Odd Paulsen Arne Skoglund I 2011 var det holdt 7 (7) styremøter og behandlet i alt 89 (76) saker. Medlemsmøter: Det er blitt gjennomført 6 (6) medlemsmøter, og tatt opp 64 (57) saker. Årsmøtet ble holdt torsdag 11. mars Lov for Telemark Døveforening: 2 FORMÅL Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet. Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp. 3. Medlemskap Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke. Det er Norges Døveforbund som krever inn kontingenten. For 2011 var kontingenten kr 450,- pr. ordinære medlem, kr 350,- for trygdede, kr 250,- for ungdom og kr 100,- for barn. Antall medlemmer i foreningen var pr (53) medlemmer hvorav 52 (51) var medlemmer av Norges Døveforbund, og 4 (2) støttemedlem av Telemark Døveforening.

4 4 Døves Telenytt nr Medlemmer: Bevegelser i perioden Innmeldt: Hovedmedlem Barn Støttemedlem 4-2 Utmeldt: Hovedmedlem Støttemedlem Død Status ved årets slutt NDF Hovedmedlem NDF Barn Støttemedlem Telemark Df Sum Aldersfordeling pr > Ikke oppgitt Sum Hvor bor medlemmene Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune Andre kommuner i Telemark Andre fylker Sum Død: Arne Karlsen døde i januar, ble minnet på årsmøtet i fjor. Annet medlemskap: Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) Foreningen er medlem av FFO Telemark. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Tele mark. Foreningen er medlem av FS Telemark. Funksjonshemmedes Studieforbund i Telemark. Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS). Foreningen mottar bladet Nye Journal for døve. 4. Sosialsekretærens rapport Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2011 var stillingen hans 8 timer uken. Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl til kl og tatt imot besøk av ulike slag. Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og andre ikke-medlemmer. Han har utført noe hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter behov. Anvendelse av tilskudd: Sosial virksomhet Personalkostnader Lønn: Sosialtjenesten Avsatt feriepenger Lønn: Frivillige organisasjoner Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn Yrkessskade / yrkesssykdom Bilgodtgj. Oppgavepliktig Personalkostnader Renovasjon, lys, renhold, forsikring Administrative kostnader = sum driftskostnader Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Tilskudd: Helse Sør-Øst = sum tilskudd Underskudd tilskudd Besøkstjenesten Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges Døveforbund av Likemannsmidlene til besøktjenesten. For 2011 fikk vi tilsagn om kr Pengene vil først bli utbetalt når rapport og regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark Fylkeskommune. På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døveforbundet, viser regnskapet det som er brukt på besøksvirksomheten i tiden til Det har totalt vært gjennomført 41 (38) besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på denne ordningen. Det være se å bli hentet for å delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og annen godtgjørelse. Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke kommer seg så lett ut har høy prioritet.

5 Døves Telenytt nr Representasjon og annen deltagelse A) Norges Døveforbund: NDFs Landsråd, Gardermoen : Leder Bjørn Egil Hammerlund og nestleder Inger Aase Enebakk deltok som representant for Telemark Døveforening. B) FFO Telemark / FS Telemark: Vi har ikke deltatt i C) Gjertrud og Halvor Tuftes Fond Bjørn E Hammerlund er representant for Telemark Døveforening. De andre er Eva Ohna, leder, Hørselklassen ved Myrene Skole og Ole Ragnar Helgen fra hørselhemmede barns forening. Telemark døveforening har administrert fondet ved Bjørn Egil Hammerlund. I stedet for honorar utbetales det en administrativ godtgjørelse til foreningen. Fondet ble avviklet etter vedtak i Lotteri og stiftelsestilsynet. Besøkstjenesten Besøker Bjørn E Hammerlund Inger Britt Paulsen Lillian Hartveit Øyvind Haugom (sjåfør) Totalt Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund. Besøktjenesten i tall Godtgjørelse Kjøring Likemannsmidler v/ Norges Døveforbund Sum, underskudd Ekstra tilskudd fra NDF for 2010, 2009 og Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av midlene. Rapport for 2011 gjelder til D) Porsgrunn min by a.s (PMB) Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft. E) Teater Manu - 10 års jubileumsfest Nestleder Inger Aase Enebakk deltok på dette jubileet som ble holdt på Riksteaterets lokaler i Oslo. Telemark Døveforening ga et fat i gave. I tillegg feiret teatersjefen selv, Mira Zuckermann, 60 år og en gave gikk til henne også. 7. Tilskudd FFO TELEMARK Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon A) Helse Sør-Øst Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en forsvarlig drift. For 2011 fikk foreningen kr ,-, 2010 kr ,-, 2009 kr og 2008 kr Det vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer.

6 6 Døves Telenytt nr Utdrag fra regnskapet: Tilskudd til trivselstiltak Kostnader Kulturvirksomhet Tilstelninger Utflukt for medlemmer Kurs / foredrag / andre tiltak Kurs for medlemmene Informasjon og Døves Telenytt Andre kostnader besøktjenesten Forbundskontingent Andre kontingenter Gaver / oppmerksomhet Andre tilskudd/støtte = sum trivselstiltak Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskom. (FFO Telemark Egenandel tur, Medlemsaktiviteter Utlodning = sum inntekter B) Telemark Fylkeskommune Driftstilskudd: Vi fikk kr , 2010 kr og 2009 kr Aktivitetsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner: Det er FFO Telemark som legger frem forslag for årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Vi fikk kr 5.000,-, i 2010 kr 3.080,- og 2009 kr i tilskudd. C) Norges Døveforbund Det er mottatt støtte til foredrag. Det er mottatt støtte til besøktjenesten. Det er mottatt momskompensasjon. Underskudd tilskudd Sammenkomster, arrangementer og andre tiltak i Døves Hus 12.2, Telemark døveforening 90 år Foreningen feiret sine 90 år i enkel form og med god selskapsmat. Bløtkake hørte til. 28 deltagere deltok. 4.3, Datakriminalitet Roy fra politiet holdt et engasjerende foredrag om datakriminalitet. 25.3, Douglas Bahl En amerikaner på besøk. Dette var en del av hans turnereise i Norge og emnet norwegian - american roots denne kvelden. Emnet passet flott for oss siden han hadde røtter på hans mors side som kom fra Telemark. Dessverre kunne han ikke norsk og det ble brukt internasjonalt tegnspråk. Det ble fortalt med skisser og bilder på power point.

7 Døves Telenytt nr Deltagerne koste seg. Det var fullt hus. 17.5, Åpent hus Som tidligere år holdt foreningen sine lokaler åpne. Bra besøk, med salg av pølser, kaffe, is og kaker. 23.6, Sommeravslutning Sommeravslutning med reker og godt drikke. Været var brukbart og stemningen på topp. 20.8, Tur til Storøy Gård Porsgrunn Døves Sport var primus motor og et samarbeide med Telemark døveforening som orndet med billetter gjennom Telemarksreiser. Møttes på bensinstasjon i Bamble, med felles kjøring til stedet. Flott tur, pent vær og deltagerne koste seg store og små , Budapest Årets stortur ga rekord i påmelding. Aldri før har plassene blitt revet bort så fort. Maks antall var 40 og noen måtte stå på reservelisten. Noen falt fra og vi endte på 42 deltagere. Scandorama i Malmø var turoperatør. Stakkars guiden, hun var så nervøs. Hun hadde aldri hatt døve turister før. Men sammen med våre dyktige tolker, fant hun fort tonen. Han koste seg og vi ser frem til tur igjen senere med samme selskap. Hvem vet? Opplegget var greit, med start i Kristiansand, Grenland, Oslo og Svinesund før overnatting i Malmø. Så strake veien til Budapest.3 dager ned, 4 dager i Budapest, 3 dager hjem. Det ble fortalt om turen fredag 11.november. 22.9, Mental Helse Dette var et emne som var ønsket lenge, og endelig fikk vi det til. Vi fikk innblikk i organisasjonen til Mental Helse og hvilken områder de jobber med. Medlemmene var fornøyde og vi prøver å fortsette samarbeide med denne foreningen på en eller annen måte. 29.9, Route 66 Fra Drammen kom Erik Johansen og Ryszard Sosna. De var en del av MC følget, men hadde leid bil og fulgt etter motorsykkelfølget på 20 døve. En opplevelse på 2 hjul fra Los Angeles til Chicago på 16 dager. De viste bilder, hvor mange bilder det var? Mistet tellingen. Turen var helt topp, masse flotte bilder. De hadde kjøpt minner fra turen som de viste oss. Det var fullt hus denne dagen, mange spørsmål ble stilt. Kort sagt en fin kveld med masse inntrykk fra Route 66 og USA , Vestfold Audio Emnet var varslingsmidler og et bord med masse hjelpemidler var stilt opp. Mange fikk svar på sine problemer. En fin kveld og som vil gjentas med jevne mellomrom. Det er alltid godt å bli oppdatert på det siste i utviklingen.

8 8 Døves Telenytt nr , Julebord Julebordet var en stor suksess. Ingen var sultne, for vi fikk egentlig mer enn vi hadde bestilt. Utlodningen var litt spesiell denne gang. 6 vinflasker var til 6 heldige. Leder Bjørn Egil fortalte at han fikk mail en uke i forveien, og fikk noe å tenke på. Det var ikke fra hvem som helst, men fra Deaf Aid s hjelp for døve i Kenya. Han sa at de trenger penger, mens vi sitter og koser oss og har det godt. Han foreslo at for hver krone som kom inn, støttet døveforeningen med 50 øre. Utlodningen resulterte i at vi kunne sende kr 4.500,- til Deaf Aid. 42 deltagere koste seg og det blir et julebord deltagerne sent vil glemme , Nissegrøtfest Årets siste tilstelning var nissegrøt festen hvor det var påbudt med nisselue. De som ikke hadde måtte pent kjøpe en. Fullt hus og god stemning. 9. Kursvirksomhet Telemark Døveforening har ikke arrangert kurs i Medlemmer som har deltatt på andre kurs har fått refundert 25% av egenandelen. Medlemmene har deltatt på 10 kurs og det er utbetalt i alt 2.812,50 i kurs støtte. Midlene finansieres over døveforenings driftsregnskap. 10. Kulturtiltak Jeg var Fritz Moen hadde forestilling på Ibsenhuset i Skien den 6. november. 23 medlemmer deltok og fikk tilskudd på kr 50,- hver. Totalt med gebyr ble sluttsummen kr 1.380, Døves Hus Vi har leid ut lokalene; 1: Våre medlemmer: 8.5, og : Porsgrunn Døves Sport: 18.6 og : Til andre: - 4: Lånt ut gratis: - Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på. Utfluktskonto Saldo , , ,18 Bingo 4 300, , ,00 Andre inntekter ,00 Støtte tur , ,00 Renter 261,31 231,80 127,92 Saldo , , ,10

9 Døves Telenytt nr Leiligheten i 2. etasje er bebodd. 12. Utfluktskonto Oversikt over inntekter og kostnader nederst på siden. Det er foretatt utbetaling på kr 9.000,- til medlemmer av Telemark døveforening til Budapest-turen etter vedtak på medlemsmøte 12.mai. 13. Hjemmesiden Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått for innholdet på sidene. 2 foreninger bruker vår hjemmesideadresse. Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark. 14. Døves Telenytt Det har kommet ut 1 nummer i 2011 (1). Redaktør har vært Bjørn E Hammerlund. Nummeret inneholdt beretning og regnskap for Styrets beretning Styret har fungert fint i perioden. Det har vært fine og konstruktive styremøter. Det er godt oppmøte hver gang. Styret syntes det er leit at noen få personer ødelegger for bingoen, som igjen er med på å gi støtte til turene. Styret håper at det blir bedre resultat for bingo i Jubileumsfesten og julebordet gikk over all forventning. Budapestturen var en av de beste turene som var blitt gjennomført. Økonomien synes god og det er første gang på flere år at vi har hatt så lavt underskudd. Dette skyldes alene at vi har klart å få overskudd ved våre arrangementer. Det betyr igjen at medlemmene er fornøyd med de tiltak vi har gjennomført i året som har vært.

10 10 Døves Telenytt nr Telemark Døveforening Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Driftsinntekter , Egne inntekter , Sum driftsinntekter , Avskrivning: Inventar , Avsetting; Bingo 4 300, Reparasjon/vedlikehold , Personalkostnader , Renovasjon, lys, renhold, forsikring , Administrative kostnader , Andre organisasjonskostnader , Sum driftskostnader , Driftsresultat , Finansinntekter og -kostnader: Rente 32,97-33 Verdikorreksjon Døves Hus , Netto finanskostnader ,97-33 Årets resultat , Balanse pr 31. desember EIENDELER Døves Hus , Varige driftsmidler , Fordringer , Investeringer 2 000, Kasse og bankinnskudd , SUM EIENDELER , EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , Kortsiktig gjeld , SUM EGENKAPITAL ,

11 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011 Resultat Budsjett Resultat Note 1: Driftsinntekter Telemark Fylkeskommune , Helse Sør-Øst , Telemark Fylkeskom. (via FFO Telemark 5 000, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 258, NDF likemannsmidler 6 000, NDF likemannmidler ekstra 9 918, Tilskudd: NDF Andre tilskudd 4 994, NDF Momskompensasjon , Sum , Note 2: Egne inntekter Medlemskontingent , Støttemedlemskap 900, Serveringsinntekter , Egenandel tur, pubkveld, julehygge 270, Medlemsaktiviteter , Lokalleie 3 750, Utleie selskapsbestikk 500, Kursavgift Mottatte gaver / andre inntekter 5 300, Utlodning 4 505, Bingo 4 300, Tilskudd: Oppussing Andre driftsinntekter , Sum , Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale 7 981, Lys, varme vedr. lokaler , Renhold lokaler Forskring lokalar / gården , Annen kostnad lokaler 4 597, Sum , Note 4: Administrative kostnader Kontorrekvisita 1 849, Data/EDB Kostnad 8 708, Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.) 2 769, Annen kontorkostnad Telefon 8 490, Porto og bankgebyrer 2 192, Sum ,

12 12 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011, fortsettelse... Resultat Budsjett Resultat Note 5: Andre organisasjonskostnader Representasjoner 3 016, Kulturvirksomhet 6 632, Tilstelninger , Utflukt for medlemmer 870, Kurs / foredrag / andre tiltak 4 708, Kurs for medlemmene 2 812, Informasjon og Døves Telenytt 481, Andre kostnader besøktjenesten 2 881, Forbundskontingent Andre kontingenter 2 490, Gaver / oppmerksomhet 7 034, Andre tilskudd/støtte 4 500, Sum , Note 6: Avskrivninger Bokført verdi , Tilgang i året Årets avskrivning , Bokført verdi , Note 7: Investeringer Aksjer i Porsgrunn Min By Note 8: Skatt Innstående på bankkonto 4 325, Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Note 9: Kortsiktig gjeld Gjeld: Turkonto , Gjeld: Interessefondet , Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Skyldig arbeidsgiveravgift 1 192,00 - Skyldig arb.avg på ferielønn 305, Depositumkonto Avsatt påløpt feriepenger 3 795, Påløpt kostnad 4 359, Sum ,

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2013 Døves Telenytt Nr. 1 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2011 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2009 Nr. 1 februar 2009 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: IN Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: IN Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt IN... 1 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Døves Telenytt I N... 1 feb...a../lllars Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg,~v møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2010 Døves Telenytt Nr. 1 mars 2010 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger

Detaljer

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt I Nr. 1 februar/anan Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2008 Nr. 1 februar 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua..

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua.. Døves Telenytt I N... 1 febll'ua.. Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Fredag 2. mars 2007, kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Porsgrunn Døves Sport

Porsgrunn Døves Sport SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport På vei til Storøy. Vi venter på båt, som skal kjøre oss over. Valle. Mørke skyer i bakgrunnen. Det er like før vi drar ut til Jomfruland. Års- melding 2011 Side 2 Porsgrunn

Detaljer

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18. Døves I --- l '\., /\ ~~ ~fli '" _. Telellytt l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ N febnaaz' 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemarl< Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til Døves Telenytt nr. 1-2006 Døves Telenytt Nr. 1 februar 2006 Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Lørdag 4. mars 2006, kl. 12.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsmøte i LSHDB Telemark

Årsmøte i LSHDB Telemark - nr. 1 / 2009 Nr. 1 januar 2009 Kjære medlemmer! Godt nytt år! Et nytt år er kommet og med den nye utfor dr inger og muligheter for oss medlemmer. Jeg ser tilbake på 2008 som et veldig godt og aktivt

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011 SIDE 1 Årsmelding 2010 1976-35 år - 2011 Side 2 Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2011 (I forbindelse med årsmøtet) Kontoradresse: Tordenskioldsgt 15 3921 PORSGRUNN E-post: teledov@c2i.net Hjemmeside:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus.

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport Årsmelding 2009 Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

SIDE 1. Årsm elding

SIDE 1. Årsm elding SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport Årsm elding 2 0 0 8 Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2009 I forbindelse med årsmøtet. Kontoradresse: Porsgrunn Døves Sport Tordenskioldsgt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

- 6:;--7--7. /tt6zt /' 7,2. Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) (2-2 Ettemavn. --i Postnummer ---) 7, /C)?M_)4r, CLG-L-

- 6:;--7--7. /tt6zt /' 7,2. Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) (2-2 Ettemavn. --i Postnummer ---) 7, /C)?M_)4r, CLG-L- Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) TRONDHEIM KOMMUNE Versjon: 7 (Produksjon) Status endret : 21.01.2013 16:06:00 Innledning Or anisas-onen Nav:X /-/D Adresse Postnummer - 6:;--7--7 Poststed Kontonummer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer