Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter"

Transkript

1 Døves Telenytt nr Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper 4: Budsjett 5: Kontingent 6: Innkomne forslag 7: Valg Møt presis!! Husk å ta med denne beretning! Styret Terminlisten: Husk, det kan skje endringer på terminlisten. Sjekk på Der ligger alltid siste oppdaterte liste. Serveringsliste finner du også på vår hjemmeside. Har du ikke internett; gi oss beskjed og vi sender det i posten. Informasjonsavis for Telemark Døveforening

2 2 Døves Telenytt nr Døves Telenytt nr Informasjonsavis for Telemark Døveforening Stiftet 13. februar 1921 Telemark Døveforening Tordenskioldsgt Porsgrunn Org.nr E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør for denne utgaven: Bjørn Egil Hammerlund Sosialsekretær: Bjørn Egil Hammerlund SMS E-post: Kontortid: Torsdag: Kl kl Andre dager etter avtale. Adresse: Tordenskioldsgt PORSGRUNN Foreningens leder: Bjørn Egil Hammerlund Nestleder: Inger Aase Enebakk Styremedlemmer: Tone Kristin Røthe Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Varamedlemmer: Tanja Solheim Telemark Døveforening er tilsluttet: Norges Døveforbund Medlem av: Norsk Døvehistorisk Selskap FFO - Telemark FS - Telemark Lederen har ordet: Nå får også jeg et bilde på veggen... Litt humoristisk sagt, men ikke så langt fra sannheten. Alle valgte ledere får automatisk en plass på lederveggen. Hvordan har året vært? De fleste fikk vel kaffen i vrangstrupen ved valget, gikk det virkelig an at Bjørn Egil kunne velges til leder Året må sies å ha vært et år fullt av aktiviteter av ulike slag, og som har kommet medlemmene til gode. Som leder er jeg stolt av å presentere årets beretning som gjenspeiler det vi har gjort og opplevd i året bak oss. At regnskapet ga oss et lite underskudd var morsomt. Det skulle bety at vi har vært flinke til å få inntekter og utgifter til å balanser. Jeg håper valgkomiteen klarer å finne en etterfølger etter meg, da jeg har mer enn nok med å være sekretær og føre regnskapene. Vi har et godt miljø. 90 års festen ved fjorårets start ble godt gjennomført. Likeså julebordet. Av en medlemsmasse på 56 medlemmer ved årets slutt, må en vel tippe at vi har hatt over 35% fremmøte i gjennomsnitt. Terminlisten for våren er allerede satt opp, og jeg ser frem til et fortsatt like aktivt år. Lederhilsen fra Medlemskontigent 2012 Følgende satser gjelder fra og med 2011 som ble vedtatt på siste landsmøte i Tromsø i 2010: Bjørn Egil. Enkelt medlem... Kr 450,- Trygdede (Alderspensjonist/100% ufør)... Kr 350,- Ungdomsmedlem år... Kr 350,- Barnemedlem opptil 12 år... Kr 100,-

3 Døves Telenytt nr Dagsorden 2 Beretninger: 1. Foreningen Styret: Revisor: Foreningsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bilagsrevisor: Bjørn Egil Hammerlund Tone Kristin Sverdrup Røthe På styremøte 7.9 ble det endret til: Inger Aase Enebakk Mette Kari Hjelen Tonje Nordfonn Tanja Karin Grande Egil Allan Martinussen, til da han i brev ikke ønsket å fortsette i styret.) Per Jonassen, valgt på medlemsmøte Arne Skoglund Odd Paulsen Representanter til NDF s møter: Styret avgjør FFO-Telemark: Valgkomite: 2. Møtevirksomhet Styremøter: Styret avgjør Odd Paulsen Arne Skoglund I 2011 var det holdt 7 (7) styremøter og behandlet i alt 89 (76) saker. Medlemsmøter: Det er blitt gjennomført 6 (6) medlemsmøter, og tatt opp 64 (57) saker. Årsmøtet ble holdt torsdag 11. mars Lov for Telemark Døveforening: 2 FORMÅL Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som følger døvhet. Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell som kan gi råd, veiledning og hjelp. 3. Medlemskap Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke. Det er Norges Døveforbund som krever inn kontingenten. For 2011 var kontingenten kr 450,- pr. ordinære medlem, kr 350,- for trygdede, kr 250,- for ungdom og kr 100,- for barn. Antall medlemmer i foreningen var pr (53) medlemmer hvorav 52 (51) var medlemmer av Norges Døveforbund, og 4 (2) støttemedlem av Telemark Døveforening.

4 4 Døves Telenytt nr Medlemmer: Bevegelser i perioden Innmeldt: Hovedmedlem Barn Støttemedlem 4-2 Utmeldt: Hovedmedlem Støttemedlem Død Status ved årets slutt NDF Hovedmedlem NDF Barn Støttemedlem Telemark Df Sum Aldersfordeling pr > Ikke oppgitt Sum Hvor bor medlemmene Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune Andre kommuner i Telemark Andre fylker Sum Død: Arne Karlsen døde i januar, ble minnet på årsmøtet i fjor. Annet medlemskap: Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF) Foreningen er medlem av FFO Telemark. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon i Tele mark. Foreningen er medlem av FS Telemark. Funksjonshemmedes Studieforbund i Telemark. Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS). Foreningen mottar bladet Nye Journal for døve. 4. Sosialsekretærens rapport Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2011 var stillingen hans 8 timer uken. Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl til kl og tatt imot besøk av ulike slag. Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og andre ikke-medlemmer. Han har utført noe hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter behov. Anvendelse av tilskudd: Sosial virksomhet Personalkostnader Lønn: Sosialtjenesten Avsatt feriepenger Lønn: Frivillige organisasjoner Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn Yrkessskade / yrkesssykdom Bilgodtgj. Oppgavepliktig Personalkostnader Renovasjon, lys, renhold, forsikring Administrative kostnader = sum driftskostnader Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskomm Tilskudd: Helse Sør-Øst = sum tilskudd Underskudd tilskudd Besøkstjenesten Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges Døveforbund av Likemannsmidlene til besøktjenesten. For 2011 fikk vi tilsagn om kr Pengene vil først bli utbetalt når rapport og regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark Fylkeskommune. På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døveforbundet, viser regnskapet det som er brukt på besøksvirksomheten i tiden til Det har totalt vært gjennomført 41 (38) besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på denne ordningen. Det være se å bli hentet for å delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og annen godtgjørelse. Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke kommer seg så lett ut har høy prioritet.

5 Døves Telenytt nr Representasjon og annen deltagelse A) Norges Døveforbund: NDFs Landsråd, Gardermoen : Leder Bjørn Egil Hammerlund og nestleder Inger Aase Enebakk deltok som representant for Telemark Døveforening. B) FFO Telemark / FS Telemark: Vi har ikke deltatt i C) Gjertrud og Halvor Tuftes Fond Bjørn E Hammerlund er representant for Telemark Døveforening. De andre er Eva Ohna, leder, Hørselklassen ved Myrene Skole og Ole Ragnar Helgen fra hørselhemmede barns forening. Telemark døveforening har administrert fondet ved Bjørn Egil Hammerlund. I stedet for honorar utbetales det en administrativ godtgjørelse til foreningen. Fondet ble avviklet etter vedtak i Lotteri og stiftelsestilsynet. Besøkstjenesten Besøker Bjørn E Hammerlund Inger Britt Paulsen Lillian Hartveit Øyvind Haugom (sjåfør) Totalt Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund. Besøktjenesten i tall Godtgjørelse Kjøring Likemannsmidler v/ Norges Døveforbund Sum, underskudd Ekstra tilskudd fra NDF for 2010, 2009 og Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av midlene. Rapport for 2011 gjelder til D) Porsgrunn min by a.s (PMB) Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft. E) Teater Manu - 10 års jubileumsfest Nestleder Inger Aase Enebakk deltok på dette jubileet som ble holdt på Riksteaterets lokaler i Oslo. Telemark Døveforening ga et fat i gave. I tillegg feiret teatersjefen selv, Mira Zuckermann, 60 år og en gave gikk til henne også. 7. Tilskudd FFO TELEMARK Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon A) Helse Sør-Øst Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en forsvarlig drift. For 2011 fikk foreningen kr ,-, 2010 kr ,-, 2009 kr og 2008 kr Det vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer.

6 6 Døves Telenytt nr Utdrag fra regnskapet: Tilskudd til trivselstiltak Kostnader Kulturvirksomhet Tilstelninger Utflukt for medlemmer Kurs / foredrag / andre tiltak Kurs for medlemmene Informasjon og Døves Telenytt Andre kostnader besøktjenesten Forbundskontingent Andre kontingenter Gaver / oppmerksomhet Andre tilskudd/støtte = sum trivselstiltak Inntekter Tilskudd: Telemark Fylkeskom. (FFO Telemark Egenandel tur, Medlemsaktiviteter Utlodning = sum inntekter B) Telemark Fylkeskommune Driftstilskudd: Vi fikk kr , 2010 kr og 2009 kr Aktivitetsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner: Det er FFO Telemark som legger frem forslag for årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Vi fikk kr 5.000,-, i 2010 kr 3.080,- og 2009 kr i tilskudd. C) Norges Døveforbund Det er mottatt støtte til foredrag. Det er mottatt støtte til besøktjenesten. Det er mottatt momskompensasjon. Underskudd tilskudd Sammenkomster, arrangementer og andre tiltak i Døves Hus 12.2, Telemark døveforening 90 år Foreningen feiret sine 90 år i enkel form og med god selskapsmat. Bløtkake hørte til. 28 deltagere deltok. 4.3, Datakriminalitet Roy fra politiet holdt et engasjerende foredrag om datakriminalitet. 25.3, Douglas Bahl En amerikaner på besøk. Dette var en del av hans turnereise i Norge og emnet norwegian - american roots denne kvelden. Emnet passet flott for oss siden han hadde røtter på hans mors side som kom fra Telemark. Dessverre kunne han ikke norsk og det ble brukt internasjonalt tegnspråk. Det ble fortalt med skisser og bilder på power point.

7 Døves Telenytt nr Deltagerne koste seg. Det var fullt hus. 17.5, Åpent hus Som tidligere år holdt foreningen sine lokaler åpne. Bra besøk, med salg av pølser, kaffe, is og kaker. 23.6, Sommeravslutning Sommeravslutning med reker og godt drikke. Været var brukbart og stemningen på topp. 20.8, Tur til Storøy Gård Porsgrunn Døves Sport var primus motor og et samarbeide med Telemark døveforening som orndet med billetter gjennom Telemarksreiser. Møttes på bensinstasjon i Bamble, med felles kjøring til stedet. Flott tur, pent vær og deltagerne koste seg store og små , Budapest Årets stortur ga rekord i påmelding. Aldri før har plassene blitt revet bort så fort. Maks antall var 40 og noen måtte stå på reservelisten. Noen falt fra og vi endte på 42 deltagere. Scandorama i Malmø var turoperatør. Stakkars guiden, hun var så nervøs. Hun hadde aldri hatt døve turister før. Men sammen med våre dyktige tolker, fant hun fort tonen. Han koste seg og vi ser frem til tur igjen senere med samme selskap. Hvem vet? Opplegget var greit, med start i Kristiansand, Grenland, Oslo og Svinesund før overnatting i Malmø. Så strake veien til Budapest.3 dager ned, 4 dager i Budapest, 3 dager hjem. Det ble fortalt om turen fredag 11.november. 22.9, Mental Helse Dette var et emne som var ønsket lenge, og endelig fikk vi det til. Vi fikk innblikk i organisasjonen til Mental Helse og hvilken områder de jobber med. Medlemmene var fornøyde og vi prøver å fortsette samarbeide med denne foreningen på en eller annen måte. 29.9, Route 66 Fra Drammen kom Erik Johansen og Ryszard Sosna. De var en del av MC følget, men hadde leid bil og fulgt etter motorsykkelfølget på 20 døve. En opplevelse på 2 hjul fra Los Angeles til Chicago på 16 dager. De viste bilder, hvor mange bilder det var? Mistet tellingen. Turen var helt topp, masse flotte bilder. De hadde kjøpt minner fra turen som de viste oss. Det var fullt hus denne dagen, mange spørsmål ble stilt. Kort sagt en fin kveld med masse inntrykk fra Route 66 og USA , Vestfold Audio Emnet var varslingsmidler og et bord med masse hjelpemidler var stilt opp. Mange fikk svar på sine problemer. En fin kveld og som vil gjentas med jevne mellomrom. Det er alltid godt å bli oppdatert på det siste i utviklingen.

8 8 Døves Telenytt nr , Julebord Julebordet var en stor suksess. Ingen var sultne, for vi fikk egentlig mer enn vi hadde bestilt. Utlodningen var litt spesiell denne gang. 6 vinflasker var til 6 heldige. Leder Bjørn Egil fortalte at han fikk mail en uke i forveien, og fikk noe å tenke på. Det var ikke fra hvem som helst, men fra Deaf Aid s hjelp for døve i Kenya. Han sa at de trenger penger, mens vi sitter og koser oss og har det godt. Han foreslo at for hver krone som kom inn, støttet døveforeningen med 50 øre. Utlodningen resulterte i at vi kunne sende kr 4.500,- til Deaf Aid. 42 deltagere koste seg og det blir et julebord deltagerne sent vil glemme , Nissegrøtfest Årets siste tilstelning var nissegrøt festen hvor det var påbudt med nisselue. De som ikke hadde måtte pent kjøpe en. Fullt hus og god stemning. 9. Kursvirksomhet Telemark Døveforening har ikke arrangert kurs i Medlemmer som har deltatt på andre kurs har fått refundert 25% av egenandelen. Medlemmene har deltatt på 10 kurs og det er utbetalt i alt 2.812,50 i kurs støtte. Midlene finansieres over døveforenings driftsregnskap. 10. Kulturtiltak Jeg var Fritz Moen hadde forestilling på Ibsenhuset i Skien den 6. november. 23 medlemmer deltok og fikk tilskudd på kr 50,- hver. Totalt med gebyr ble sluttsummen kr 1.380, Døves Hus Vi har leid ut lokalene; 1: Våre medlemmer: 8.5, og : Porsgrunn Døves Sport: 18.6 og : Til andre: - 4: Lånt ut gratis: - Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på. Utfluktskonto Saldo , , ,18 Bingo 4 300, , ,00 Andre inntekter ,00 Støtte tur , ,00 Renter 261,31 231,80 127,92 Saldo , , ,10

9 Døves Telenytt nr Leiligheten i 2. etasje er bebodd. 12. Utfluktskonto Oversikt over inntekter og kostnader nederst på siden. Det er foretatt utbetaling på kr 9.000,- til medlemmer av Telemark døveforening til Budapest-turen etter vedtak på medlemsmøte 12.mai. 13. Hjemmesiden Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått for innholdet på sidene. 2 foreninger bruker vår hjemmesideadresse. Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark. 14. Døves Telenytt Det har kommet ut 1 nummer i 2011 (1). Redaktør har vært Bjørn E Hammerlund. Nummeret inneholdt beretning og regnskap for Styrets beretning Styret har fungert fint i perioden. Det har vært fine og konstruktive styremøter. Det er godt oppmøte hver gang. Styret syntes det er leit at noen få personer ødelegger for bingoen, som igjen er med på å gi støtte til turene. Styret håper at det blir bedre resultat for bingo i Jubileumsfesten og julebordet gikk over all forventning. Budapestturen var en av de beste turene som var blitt gjennomført. Økonomien synes god og det er første gang på flere år at vi har hatt så lavt underskudd. Dette skyldes alene at vi har klart å få overskudd ved våre arrangementer. Det betyr igjen at medlemmene er fornøyd med de tiltak vi har gjennomført i året som har vært.

10 10 Døves Telenytt nr Telemark Døveforening Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Driftsinntekter , Egne inntekter , Sum driftsinntekter , Avskrivning: Inventar , Avsetting; Bingo 4 300, Reparasjon/vedlikehold , Personalkostnader , Renovasjon, lys, renhold, forsikring , Administrative kostnader , Andre organisasjonskostnader , Sum driftskostnader , Driftsresultat , Finansinntekter og -kostnader: Rente 32,97-33 Verdikorreksjon Døves Hus , Netto finanskostnader ,97-33 Årets resultat , Balanse pr 31. desember EIENDELER Døves Hus , Varige driftsmidler , Fordringer , Investeringer 2 000, Kasse og bankinnskudd , SUM EIENDELER , EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , Kortsiktig gjeld , SUM EGENKAPITAL ,

11 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011 Resultat Budsjett Resultat Note 1: Driftsinntekter Telemark Fylkeskommune , Helse Sør-Øst , Telemark Fylkeskom. (via FFO Telemark 5 000, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 258, NDF likemannsmidler 6 000, NDF likemannmidler ekstra 9 918, Tilskudd: NDF Andre tilskudd 4 994, NDF Momskompensasjon , Sum , Note 2: Egne inntekter Medlemskontingent , Støttemedlemskap 900, Serveringsinntekter , Egenandel tur, pubkveld, julehygge 270, Medlemsaktiviteter , Lokalleie 3 750, Utleie selskapsbestikk 500, Kursavgift Mottatte gaver / andre inntekter 5 300, Utlodning 4 505, Bingo 4 300, Tilskudd: Oppussing Andre driftsinntekter , Sum , Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale 7 981, Lys, varme vedr. lokaler , Renhold lokaler Forskring lokalar / gården , Annen kostnad lokaler 4 597, Sum , Note 4: Administrative kostnader Kontorrekvisita 1 849, Data/EDB Kostnad 8 708, Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.) 2 769, Annen kontorkostnad Telefon 8 490, Porto og bankgebyrer 2 192, Sum ,

12 12 Døves Telenytt nr Noter til regnskapet 2011, fortsettelse... Resultat Budsjett Resultat Note 5: Andre organisasjonskostnader Representasjoner 3 016, Kulturvirksomhet 6 632, Tilstelninger , Utflukt for medlemmer 870, Kurs / foredrag / andre tiltak 4 708, Kurs for medlemmene 2 812, Informasjon og Døves Telenytt 481, Andre kostnader besøktjenesten 2 881, Forbundskontingent Andre kontingenter 2 490, Gaver / oppmerksomhet 7 034, Andre tilskudd/støtte 4 500, Sum , Note 6: Avskrivninger Bokført verdi , Tilgang i året Årets avskrivning , Bokført verdi , Note 7: Investeringer Aksjer i Porsgrunn Min By Note 8: Skatt Innstående på bankkonto 4 325, Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Note 9: Kortsiktig gjeld Gjeld: Turkonto , Gjeld: Interessefondet , Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk) 4 222,00 - Skyldig arbeidsgiveravgift 1 192,00 - Skyldig arb.avg på ferielønn 305, Depositumkonto Avsatt påløpt feriepenger 3 795, Påløpt kostnad 4 359, Sum ,

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2013 Døves Telenytt Nr. 1 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 1. mars 2013 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2011 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Døves Telenytt I N... 1 feb...a../lllars Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg,~v møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Terminlisten: Telemark Døveforening. Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2009 Nr. 1 februar 2009 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 13, mars 2009 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2010 Døves Telenytt Nr. 1 mars 2010 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening torsdag 8. april 2010 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger

Detaljer

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt I Nr. 1 februar/anan Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i:

Huskeliste: Telemark Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00. Det innkalles med dette til årsmøte i: Døves Telenytt nr. 1-2008 Nr. 1 februar 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3:

Detaljer

Porsgrunn Døves Sport

Porsgrunn Døves Sport SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport På vei til Storøy. Vi venter på båt, som skal kjøre oss over. Valle. Mørke skyer i bakgrunnen. Det er like før vi drar ut til Jomfruland. Års- melding 2011 Side 2 Porsgrunn

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua..

Døves Telenytt. I N... 1 febll'ua.. Døves Telenytt I N... 1 febll'ua.. Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Fredag 2. mars 2007, kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.

--- Døves. Telellytt. l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ Husbeliste: ~fli. Telemarl< Døveforening. Fredag 14, mars 2008 Kl. 18. Døves I --- l '\., /\ ~~ ~fli '" _. Telellytt l i-:: Z'=-.:-1-------:----===~====~~ N febnaaz' 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemarl< Døveforening Fredag 14, mars 2008 Kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til Døves Telenytt nr. 1-2006 Døves Telenytt Nr. 1 februar 2006 Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Lørdag 4. mars 2006, kl. 12.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011

SIDE 1. Årsmelding Porsgrunn Døves Sport for 2010. Porsgrunn Døves Sport. Årsmelding. 1976-35 år - 2011 SIDE 1 Årsmelding 2010 1976-35 år - 2011 Side 2 Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad nr. 1-2011 (I forbindelse med årsmøtet) Kontoradresse: Tordenskioldsgt 15 3921 PORSGRUNN E-post: teledov@c2i.net Hjemmeside:

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2015

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2015 EIKER CYKLEKLUBB Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2015 Resultatregnskap Balanse Noter Spesifikasjoner Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Inntekter

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

- 6:;--7--7. /tt6zt /' 7,2. Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) (2-2 Ettemavn. --i Postnummer ---) 7, /C)?M_)4r, CLG-L-

- 6:;--7--7. /tt6zt /' 7,2. Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) (2-2 Ettemavn. --i Postnummer ---) 7, /C)?M_)4r, CLG-L- Midlertil tiltakfor funksjonshemmede(tk-214) TRONDHEIM KOMMUNE Versjon: 7 (Produksjon) Status endret : 21.01.2013 16:06:00 Innledning Or anisas-onen Nav:X /-/D Adresse Postnummer - 6:;--7--7 Poststed Kontonummer

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer