ÅRSMELDING 2010 KARMØY MOTOCROSSKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010 KARMØY MOTOCROSSKLUBB"

Transkript

1

2 Innholdfortegnelse: 1 Styret Styret sitt arbeid: Medlemsutvikling og treningstilbud: Treningstilbudet: Knatt 50cc/65cc begynner: cc/85cc begynner: cc/125+ åpen: Enduro: Løp og arrangementer: Anlegg: Kurs og lisenser: Regnskap 2010: Hovedtall for Spesifisering av Resultat Klubben har mottatt følgende beløp fra kommune, NMF, NIF, etc: Medlems og Baneinntekter: Medlemsinntekter: Kjøp og salg av lisenser: Sponsormidler og Skiltinntekter: Presskonferanse Enduro NC3: Arrangementsinntekter og Resultat: Kiosk: Innbetalinger fra Aktivitets-/Treningsledere: Uspesifiserte inntekter: Investeringer Bane/Utstyr: Utgifter drift egne maskiner: Utgifter/investering til bane: Revisjon: Resultat Skader: Miljø: Sponsoring: Side -2-

3 1 Styret I årsmøte januar 2010 ble følgende valgt inn i styret for 2010: Formann: Frode Halvorsen Nestformann: Geir Tore Gustavsen ( Per Velde fra mars 2010) Kasserer: Erik Iversen Treningsansvarlig: Per Velde Styremedlem: Asle Paulsen, løps ansvarlig Styremedlem: Hein Grindhaug, anleggsansvarlig Styremedlem: Kjell Magne Eide, medlemsansvarlig Styremedlem: Kenneth Larsen, markedsansvarlig Styremedlem: May Mannes Kioskannsvarlig Styremedlem: Geir Ove Stokke aktivitetsleder ansvarlig Espen S. Westre ble valgt inn som formann i banestyret. 2 Styret sitt arbeid: Det er avholdt 5 styremøter og. Klubben har hatt en representert i Helganes banestyre og hatt lederrollen. I tillegg har Per Velde hvert dypt involvert i styremøter og arbeidsmøter i Fjord Motorpark AS, og møter i Motorsportrådet (klubbenes representantskap i arbeidet med Fjord Motorpark). Styret har også representert klubben i arrangørkonferansene for Vestlandsmesterskapet., og det arbeides videre med anleggsplanen for oppgradering for B-klassifisering. Plan og finansieringsbehov er sendt til kommunen for pregodkjenning for senere søknad om tippemidler i Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og dermed forberedt til å delta i myndighetenes nye tilskuddsmodell for spillemidler til idrettslagene. Side -3-

4 3 Medlemsutvikling og treningstilbud: Vi er blitt en stor og aktiv klubb med mange medlemmer og godt sosialt miljø. Antall medlemmer registrert 2010 er totalt 221 stk. med en følgende fordeling: Jenter: Gutter: 5 stk år 65 stk år 8 stk år 57 stk år 1 stk år 16 stk år 3 stk. 26 år + 66 stk. 26 år + Totalt. 221 medlemmer Side -4-

5 3.1 Treningstilbudet: Det har vært godt oppmøte på treninger i Gledelig er at også Endurogruppen har hatt jevnt med treninger. Totalt har vi treningstilbud i 4 klasser med følgende trenere: Knatt 50cc/65cc begynner: Hovedtrener: Kenneth Larsen Hjelpetrener: Leif Kristian Bakkland cc/85cc begynner: Hovedtrener: Kjell Eivind Kallevik Hjelpetrener: Ingen cc/125+ åpen: Hovedtrener: Hjelpetrener: Elin Hetland Jan Arne Larsen Enduro: Hovedtrener: Hjelpetrener: Jan Arne Larsen Geir Torgersen Trenergruppen begynner å stabilisere seg, men vi har fortsatt behov for flere trenere for å sikre et robust og stabilt treningstilbud. Ingen fikk tatt trener-1 kurs i år, men vi arrangerte i høst en treningssamling med Roy Snellingen Motorsport Academy. Kurset var rettet mot å utvikle våre trenere, men det gav også godt utbytte for flere av våre utøvere i den største klassen. Tilbakemeldingene på kurset fra trenere og utøvere var meget gode. Vi hadde også deltagelse fra to trenere i fra Bømlo, som vi har forsatt samarbeid med. Trenergruppen har utviklet periodiseringsplan og øktplan for neste sesesong. Dette blir et viktig verktøy for å gi en godt planlagt treningstilbud. Det ble også i år inngått avtale om et godt opplegg for basistrening med et treningssenter, F&B Energy Treningssenter på Eide/Kopervik. Dessverre kom tilbudet litt seint i gang, og deltagelsen har vært begrenset. Vi har også fått kjøpt inn to sykler for utleie med hensyn på å lette rekruteringen. Dette er lav effektssykler: Suzuki DRZ80 og DRZ-125L. Passer som introduksjon for utøvere fra ca. 7 til 16 år. Side -5-

6 4 Løp og arrangementer: Vi hadde forholdsvis tett program i 2010, selv om vi valgte å ta pause fra Vestlandsmesterskapet i MX. Som et veldig godt alternativ arrangerte vi 3.runde i Norgescup Enduro 24.april. Her stilte storparten av eliten opp, inkludert Pål Anders Ullevålseter. I tillegg stilte en hel del lokale utøvere, også fra KMX. Stor suksess og mye publikum. Vi arrangerte 3 runder i klubbcupen, 13. mai,19. august og 25. september. Her ser vi en positiv utvikling med stadig flere deltagere, spesielt fra de yngste utøverne våre. Ser ut til at dette er blitt en fin tradisjon, med en trivelig atmosfære. Målet er at enda flere blir med i sesongen 2011 Lørdag 21.august arrangerte vi Barnas dag for andre gang på 2 år. Veldig populært for ungene fra 5-10 år, fin stemning og flott vær + gratis brus og pølser Vi prøvde også å invitere til Vestlandsmesterskap for lag i Motocross lørdag 2. oktober. Det ble veldig liten respons på dette, så det måtte avlyses. Ser ikke ut for å være stemning for denne type arrangement. Derimot er det veldig god påmelding til Endurancecross for lag. Dette ble arrangert lørdag 23. oktober. 19 lag stilte til start, dvs nærmere 60 utøvere Dette har vel blitt en tradisjon som er kommet for å bli Her har Jan Arne skapt et veldig artig alternativ til et vanlig MX løp. Stafett i 4 timer! Sentrale personer i løpsgruppa 2010 har vært bl.a. Jan Arne Larsen,Kjell Eivind Kallevik,Per Velde, Espen Westre, Asle Paulsen,Erik Iversen, Geir Ove Stokke, Kjell Eide, Elin Hetland og Hein Grindhaug.Men mange flere har bidratt til at 2010 har vært en flott sesong mht løp, og i tillegg var været alltid på vår side Stadig flere av våre utøvere reiser på løp også andre steder, og noen av disse begynner å gjøre seg bemerket. Resultatmessig har nok Inge Hetland oppnådd høyest rang med flere pallplasser i Norgescup Enduro, for ikke å glemme Randi Elise Søndenå som vår første vestlandsmester i MX Side -6-

7 5 Anlegg: Det er kontinuerlig arbeid på banen som foregående år. Vi har kjørt ut over 500 tonn med grus på banen og vi har også mottatt tonn som skal kjøres ut i løpet av våren Vi må også denne gangen takke alle som har vært med og sørget for sponset transport av grus og annen masse til anlegget. Bla. Vassbakk & Stol, Paulsen Transport, O.Hansen & Sønner, og de av klubbens medlemmer som har deltatt i arbeidet. Vi har i 2010 gått til innkjøp av traktor og skjær, noe som har ført til en mye lettere jobb med prepping og vedlikehold på anlegget / banen. Slådden er også blitt oppgradert / renovert og funker utmerket. Stål containeren er flyttet for å gjøre plass til de 3 brakkene som ble innkjøpt tidligere og de er tiltenkt plassert ved eksisterende brakkerigg. Det er planlagt utvidelse av garderoben, en brakke til dusj / toaletter og siste brakke til funksjonær / løp. Det er utført en del gravearbeid på banen. Bla. En del sikringsarbeid og nye dreneringsrør. Dette er også arbeid som pågår hele året og målet er å få bane så sikker som mulig for utøverne. Det skal også i 2011 være fokus på å sette opp sikrings gjerder flere steder på anlegget. Vi har installert varmepumpe i klubb brakken. Noe som gjør det billigere og bedre å varme opp brakken. Det er også gjort en god del snekkerarbeid rund omkring på anlegget. Bla. overbygg over inngangspartiet. På ønskelisten for 2011 er innkjøp av traktor tilhenger. Totale utgifter på bygg og anlegg siden beløper seg til ca. 300 tusen for Kurs og lisenser: Vi avholdt 1 stk Aktivitetsleder kurs i Februar. Klubben utdannet 9 stk nye aktivitetsledere. Der ble også avholdt 2 stk lisens kurser i stk vår og 1 stk vinter. Side -7-

8 7 Regnskap 2010: 7.1 Hovedtall for 2010 I år har klubben hatt følgende inntekter og utgifter: Totale inntekter: kr Totale kostnader: kr ,- Inngående inntekter i Januar 2010: kr ,- Inngående inntekter i 2011 regnskapet: kr ,- Totalt var budsjettet på inntektssiden kr ,- og kostnadssiden på kr ,-. I løpet av året ble budsjettet for 2010 justert ned. Fra oktober ble budsjettet justert til: Totale inntekter: kr ,- Totale kostnader: kr ,- Detaljer på hvordan budsjett er justert finner man resultat for Styret hadde lagt opp til et null-resultat. I løpet av November desember så dette dårlig ut da klubben hadde flere store regninger i vente ifm innkjøp av grus, betaling av utleiesykler og kjøreutstyr. Dette bildet endret seg positivt da innkjøp av 1000 tonn grus ble ca kr ,- billigere enn forventet. Videre fikk klubben utbetalt ekstra kommunalmidler fra Karmøy kommune I slutte av året har klubben fått inn: Ekstra kommunale midler: kr 7.000,- Momsrefusjon: kr ,- Grasrotmidler: kr 5.576,76. (tot kr ,- i 2010) Skiltinntekter: kr 6.000,- I slutten av året har klubben en positiv balanse på kr ,94,- for Side -8-

9 7.2 Spesifisering av Resultat Skal her spesifisere og synliggjøre tallene som ligger i tallene i resultatet for Klubben har mottatt følgende beløp fra kommune, NMF, NIF, etc: Karmøy Kommune, driftstilskudd, banestyret, grus: kr ,- Karmøy Kommune, driftstilskudd, banestyret, varrmepumpe: kr 4 995,- Karmøy kommune, ekstra kommunale midler: kr ,- LAM (Lokale Aktivitetsmidler) midler: kr ,- Norsk Tipping, grasrotandel: kr ,- Spillmidler til utleiesykler, NMF: kr ,- Utleie av brakker til forsvaret, HV øvelse: kr 3 000,- Kursinntekter (Aktivitetslederkurs og trenerkurs): kr ,- Momsrefusjon (Norges Idrettsforbund): kr , Medlems og Baneinntekter: Etter at vi har gått over til at NMF håndterer medlemskontigentene så har det vanskeligere å sile ut hva som er medlemsinntekter og refusjon for salg av lisenser: Medlemsinntekter: Endring Medlemsinntekter fra MAMUT og NMF Kr ,- Kr ,- Kr ,- Baneavgift totalt Kr ,- Kr ,- Kr 8 850,- Baneleie, aktivitetssledere Kr ,- Kr ,- Kr ,- Baneavgift, årsavgift medlemmer Kr ,- Kr ,- Kr ,- Finner 58 som har betalt 1 års baneavgift 2010 i motsetning til 56 i Kjøp og salg av lisenser: I 2010 ble det kjøpt inn 20 rekruttlisenser og 20 mikrolisenser. Fra 2009 hadde vi 8 rekrutt lisenser og 1 introduksjonslisens. Fra 2009 Innkjøp 2010 Salg av lisenser Rest opptelling 2010 Rekruttlisenser Mikrolisenser Introd.lisenser Avvik Sponsormidler og Skiltinntekter: BP Norge: kr 2 500,- Haugesund Glass og Låsservice: kr 3 000,- Murmester Tor Ragnvald Gismarvik: kr 3 000,- Side -9-

10 7.2.6 Presskonferanse Enduro NC3: Haugaland Kraft AS: kr 5 000,- Marin Energi Testsenter. kr 5 000,- Stiftelsen Polyte: kr 5 000, Arrangementsinntekter og Resultat: Resultat i forbindelse med løps arrangementer: Enduro NC3: kr ,- Endurance: kr , Kiosk: For Endurance løpet ble hele løpet bokført som arrangementsinntekter men deler av dette er også kioskinntekter. Inntekter til kiosk: kr ,- Utgifter til kiosk er ca: kr ,- Salg fra kiosk, Aktivitetsledere Kr ,50 Salg fra kiosk, Klubbløp runde 2 Kr 1 950,00 Salg fra kiosk, Klubbløp runde 3 Kr 2 650,00 Innkjøp, Ikke Endurance eller NC3 Kr ,87 Kiosk resultat NC3 Kr 6 749,00 Kiosk resultat Endurance Kr 2 436,00 Resultat Kiosk Kr 8 851, Innbetalinger fra Aktivitets-/Treningsledere: Medlemsinntekter: kr 1 200,- Baneinntekter: kr 8 400,- Kiosksalg: kr ,50 Lisenssalg: kr 3 370,- Utleiesykkel: kr 150, Uspesifiserte inntekter: Det er i 2010 betalt inn kr 5.300,- som det mangler underlag på og som det ikke har vært mulig å finne ut av i ettertid. Det er selvfølgelig viktig at man spesifiserer alle innbetalinger best mulig for at regnskapet og rapportering skal bli best mulig. Disse beløpene er nå fordelt tilfeldig på forskjellige poster. Side -10-

11 7.3 Investeringer Bane/Utstyr: Investeringer av nytt utstyr: ÅRSMELDING 2010 Betalt Bryne Maskin for Snøskjær. Kr ,00 Innkjøp av ny traktor. Kr ,00 Triangelfeste til slodd Kr 500,00 Sum Innkjøp Kr , Utgifter drift egne maskiner: Det er kjøpt inn diesel til traktorer for kr 7 120, Utgifter/investering til bane: Det er kjøpt inn ca 1600 tonn grus for kr ,- Kostnader transport, maskinleie: kr ,- I slutten av året har klubben en positiv balanse på kr ,94,- for Revisjon: Regnskap er revidert Atle Løndalen og Jan Arne Larsen. Regnskapet ble revidert og funnet godkjent med følgende kommentar: Vi har gjennomgått regnskapet og finner ingen nevneverdige ting å utsette på regnskapet, men vi vil henstille styret til å utarbeide bedre rutiner på inndrivelsen og kontroll av baneavgift. Vi noterer oss at det er en del som ikke betaler baneavgift og mener det må utarbeides et system som tvinger medlemmene til å dokumentere betalt avgift i form av kvittering for å få utdelt synlig oblat, og som gjør det lett for trenere og aktivitetsledere å kontrollere avgiften. Rekrutterings og micro lisenser bør nummereres når dem mottas i fra forbundet og avstemmes i liste ved salg slik at lisensene kan avstemmes jevnlig. Husk at dette er et verdipapir og medfører økonomisk tap, og stor risiko ved manglende forsikring på utøver der lisensene forsvinner og klubben ikke har kontroll på dette. Etter gjennomgang av regnskap viser nå regnskapet en ubetydelig differanse mellom virkelig beløp på konto og bokført beløp (differanse er 5 øre). Bevegelser på konto i 2011, bokført på 2010 regnskapet er periodisert til Bilag Dato Forklaring PERIODISERING jan NORSK TIPPING AS, Grasrotandelen 5 576, jan Haugaland Kraft periode , jan Betalt John Egil Frøystad for arbeid på banen i mai , jan Nettgiro til: Paulsen Harald, kjøring av grus, betalt 20 nov, ref bilag ,00 Periodisert beløp er på kr ,24. Side -11-

12 7.5 Resultat 2010 Se vedlegg for revidert resultat av 2010 regnskap. 8 Skader: Vi har hatt noen armbrudd, fingerbrudd og div hjernerystelser i gjennom året som har gått. Men heldigvis ingen skader som har ført til varige men. 9 Miljø: Helganes motorsport anlegg har felles container og tømming etter nærmere avtale med Him. Vi har eget olje depo bak skifte brakker. 10 Sponsoring: Styret vil gi en spesiell takk til følgende sponsorer for gaver klubben har mottatt i 2009 i form av penger, tjenester, materialer eller andre forbruksartikler: Garvik Gruppen: Kr ,- i materialer Haugaland Byggkjøp: Avtale om innkjøpspriser på alt trevirke til klubben + 5% påslag Haugaland Verktøy: Gave 6 stk vind/ vann tette treningsleder jakker Hertz Maskinutleie: Knallgod rabattavtale Søndenå Maskin: Bruk av maskiner og mange timer ved Olav Søndnå Familien Paulsen: Transport av grus til banen O. Hansen & Sønner AS: Gratis lån av hjullastere Vassbakk & Stol AS: God rabatt på grus og tilkjøring Haugaland transportskole: Sponsing med skiltreklame, Tusen takk for lån av traktor MC-butikken: Rabattavtale til våre medlemmer Glass & låsservice: Sponsing med skiltreklame Tor Gismarvik: Sponsing med skiltreklame Side -12-

13 Kjell Eide Erik Iversen Geir Ove Stokke Asle Paulsen Per Velde Geir Tore Gustavsen Kenneth Larsen May Mannes Hein Grindhaug Frode Halvorsen Side -13-

14

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer