Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012"

Transkript

1 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012 Rev: [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 1

2 1. Sammendrag Denne rapporten inneholder en del statistikker vedrørende avl og oppdrett av Fransk og Engelsk Bulldog i Norge i [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 2

3 2. NBK s Etiske Grunnregler for Hundehold, Avl og Oppdrett Følgende Etiske Grunnregler for Hundehold, Avl og Oppdrett av Engelsk og Fransk Bulldog ble vedtatt på generalforsamlingen 20. Mai Bulldog eiere skal behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen. 2. Engelsk og Fransk Bulldoger er selskaps- og familiehunder og skal ha sin faste bopel sammen med familien og ikke i et utendørs kennelanlegg. 3. Det skal kun avles på bulldoger som er fysisk og mentalt skikket til dette. Enhver oppdretter bør drive sitt oppdrett med nødvendige kunnskaper mht. raselinjer og rasebeskrivelse. Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en innavlsgrad på 6.25% Hunder som benyttes i avl skal på parringstidspunktet være utstilt på en offisiell utstilling og bør ha oppnådd en premiegrad CK, men skal som et minimum ha fått en Very Good. 5. En tispe skal ikke parres før tidligst andre løpetid eller ved fylte 20 måneder. Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes. Dersom keisersnitt blir påkrevd i fødselsforløpet, skal det alltid gå minst et år før neste valpekull fødes. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering. 6. En tispe som har hatt to keisersnitt skal tas ut av avl. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering. Hvis en tispe har hatt et keisersnitt bør oppdretter vurdere om tispen skal tas ut av avl. 7. En tispe som er eldre enn 4 år når et første valpekull planlegges, bør gjennomgå en grundig veterinær sjekk før en eventuell parring finner sted. 8. Matador avl må unngås. Ingen hannhund inkludert bruk av frossen sæd, bør 2 i løpet av en 3-års periode 3 ha mer enn 20 avkom etter seg. 9. Ved salg/overlatelse av hund, må man være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede han/henne både generelt som hundeeier og spesielle forhold vedrørende bulldogen. Valper bør ikke leveres før de er 8 uker. Punkt 2 over bør være på sjekklisten når en potensiell valpekjøper vurderes. 10. Ved all salg eller overlatelse av hund bør det benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke. 11. Det skal kun avles på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller i registre godkjent av NKK. Oppdretter skal ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale. 12. Oppdretter skal ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet og at det er angitt i kjøpeavtale. 13. Oppdretter skal ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold, osv.). 14. Oppdretter skal for hvert kull fylle ut skjemaet Egenmeldingsskjema for valpekull og sende det til klubben seinest innen valpene er 10 uker gamle. 15. Kneleddsundersøkelse (gjelder kun Fransk Bulldog). Hunder som benyttes i avl skal på parringstidspunktet ha kjent kneleddsstatus. Skjemaet Attest kneleddsstatus skal fylles ut med resultat av undersøkelsen og sendes klubben. Undersøkelsen skal ikke foretas før hunden er minimum 1 år gammel. Hvis en av hundene som skal parres har Grad 1, så skal partneren ha Grad 0. Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl. Disse grunnregler skal være oppfylt om man ønsker å stå på klubbens oppdretterliste, formidle valper gjennom klubbens webside eller delta i konkurransen om årets mestvinnende bulldog, oppdretter eller veteran. Ellers er medlemskap i NBK en selvfølge for å få formidlet valper. 1 En 6 generasjons stamtavle skal legges til grunn ved beregningen. For importer brukes de stamtavleopplysningene som måtte være tilgjengelige i 4-6 generasjons leddene. 2 Med bruken av bør menes at om en hannhund har 19 eller færre avkom i den aktuelle 3-årsperiode så er det akseptabelt at hunden benyttes i ytterligere et kull selv om dette kan medføre at den får mer enn 20 avkom etter seg i den aktuelle 3-årsperiode 3 En årsperiode er definert fra 1/1 31/12, dvs hvis eksisterende år er 2011 så vil den aktuelle 3-årsperiode være fra og med 1/ til og med 31/ [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 3

4 3. Retningslinjer for NBK s Sunnhetsutvalg Følgende retningslinjer ble vedtatt på styremøtet : 1) Sunnhetsutvalget skal i likhet med klubben ellers, organiseres i to avdelinger. Avdelingene vil i utgangspunktet arbeide helt uavhengig av hverandre med sine respektive raser. Det skal imidlertid ikke være noe hinder for at det i enkelt prosjekter samarbeides. 2) Klubbens formann vil også fungere som formann i sunnhetsutvalget. I hver av de to underliggende avdelinger skal det som et minimum være to medlemmer, hvorav en skal utpekes som leder. 3) Sunnhetsutvalget skal være et hjelpemiddel for oppdrettere/eiere blant våre medlemmer hvis/når dette eventuelt er ønskelig fra den enkelte oppdretters/eiers side. 4) Sunnhetsutvalget skal lage en årlig rapport skal inngå i styrets årsberetning som fremlegges generalforsamlingen. 5) Den enkelte avdeling i Sunnhetsutvalget kan iverksette spesielle helserelaterte undersøkelser/ prosjekter på sin rase. Eventuelle kostnader som påløper ved slik tiltak må dekkes av den enkelte avdeling eventuelt godkjennes spesielt via budsjettet som blir vedtatt på generalforsamlingen. 6) Sunnhetsutvalget skal kunne være behjelpelig for klubbens oppdrettere/hannhundeiere med å beregne innavlsprosent ved planlegging av nye kull. 7) Sunnhetsutvalget skal stå for en fortløpende innsamling av tilbakemeldinger fra oppdrettere/eiere og skal til enhver tid ha oversikt og føre statistikk over utvikling av de helseproblemer våre raser til enhver tid måtte være befengt med. Alt innkommet materiale fra oppdrettere/eiere skal behandles konfidensielt og den enkelte hunds identitet skal ikke fremgå i statistikkene som fortløpende vil bli publisert [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 4

5 4. Registreringer Engelsk Bulldog Kommentarer til graf: 123 valper fordelt på 25 kull ble født i Det var 21 importer som ble omregistrert i Tilsvarende antall importer fra tidligere år var 16 i 2011, 9 i 2010, 25 i 2009 og 23 i både 2008 og Årets 21 importene kommer fra: Sverige 7 Finland 2 Ungarn 2 Spania 1 Litauen 1 Polen 1 Nederland 1 Israel 1 Hvite Russland 1 Danmark 1 England 1 Latvia 1 Malta 1 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 5

6 De 25 kullene/123 valpene fordeler seg blant oppdrettere som følger: Kennel Antall kull Antall valper Bernweiler 3 20 Made Of Honor 2 10 Av Bullborder (May-Evelyn Jonsås) (Eivind Kaino) 1 7 De Lares Paradis 1 7 Jofro-Bull 2 7 Waeles 2 7 Bekkegården 1 6 Exeline 1 6 Shaka Savoy 1 6 CKBulldogs 1 5 Zebrasomas (Elena Zhak) (Annichen Brandseth) 1 4 Macamiboxer 1 3 Pumopechi 1 3 Exmi (Julia Eilertsen) 1 2 Blamis 1 2 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 6

7 5. Registreringer Fransk Bulldog Kommentarer til graf: 223 valper fordelt på 58 kull ble født i 2012, i tillegg ble 48 importer omregistrert i Tilsvarende antall importer var 37 i 2011, 40 i 2010, 76 i 2009, 68 i 2008 og 29 i 2007 Årets 48 importer kommer fra Sverige 14 Danmark 7 Ungarn 5 Russland 4 Polen 4 Tsjekkia 3 Finland 3 Latvia 2 Nederland 2 Litauen 1 Belgia 1 Italia 1 USA 1 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 7

8 De 58 kullene/223 valpene fordeler seg blant oppdrettere som følger: Kennel Antall kull Antall valper Zecudas (M Stumpf) 3 17 Zebrasomas 5 14 Gladiatorbull (M Randen) 1 12 Ambolt 3 9 Babybull 2 8 Highesteem (E Konopko) (May Britt T Ekornås) (Heidi Holm) 1 6 Rocking Bull 1 6 Norheimtunet 1 6 Bekkegården 1 6 Bobule 2 5 Pepperjacks 1 5 Aroyal (J Hansen) (Nestaker) 1 5 Lovelife 2 4 Maccamiboxer 1 4 Qule Quli 1 4 Convivials 1 4 Duphops 1 4 Le Clouseque 1 4 Pumopechi (R Mellingen) (M Aune) 1 4 Tororuini 1 3 Bluefjord 1 3 Tangetoppen 1 2 Joy Of (H Winje) 1 2 Surmus (R Bochenski) 1 2 Bellorosario 1 2 Kruttbolla 1 1 De Molosse Antique 1 1 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 8

9 6. Mest brukte hannhunder Engelsk Bulldog Kommentar til graf: Som for de foregående år ligger mest brukte hannhund over det maksimum antall som er anbefalt i de etiske grunnregler. Lista over de mest brukte hannhunder for perioden er listet nedenfor. Som det fremgår av lista er det en hund som har overskredet det maximum antall valper som er tillatt i henhold til våre etiske grunnregler. Hannhund nummer to på lista hadde 19 valper etter seg før den hadde det siste kullet og dette er tillatt iht våre grunnregler. Hannhund navn Totalt antall valper Exeline's Awesome Mad Max Bernweiler's Henry Bullisimo Dark Warrior Waeles Quattro British Gladiator Original Sin Big Maple Notorius Bullmanea Arturus Snow Bear Hallingdalens Borgar Igor Glyndee Romeo Japper's The Great Ikaros 9 9 Bernweiler's Roger 8 8 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 9

10 Lista over mest brukte hannhund for perioden var pr 1/ som følger: Hannhund navn Totalt antall valper Bullisimo Dark Warrior Waeles Quattro British Gladiator Original Sin Hallingdalens Borgar Igor Glyndee Romeo Japper's The Great Ikaros 9 9 Bullmanea Arturus Snow Bear 8 8 Bernweiler's Roger 1) 8 8 Bærskvett's Y Joakim Boris Borrelås Edition Of Luxe Mode Of An Angle 7 7 Exeline's Dark Warrier 7 7 Ira s Bulls Captain Gianni V 7 7 Jofro-Bulls Respect 1) 7 7 Meljane Bulldogs Iceman 7 7 Som en kan se av lista er det en hannhund som pr 1/ er "oppbrukt" for perioden Noter: 1) Hunden har pr 1 mars 2013 ingen registrerte utstillingsresultater [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 10

11 7. Mest brukte hannhunder Fransk Bulldog Fransk Bulldog Bruk av hannhund - norskoppdrettede kull Mest brukte hannhund, totalt antall valper Totalt antal valper født: : : : : : : : : : : : : : % 24 % 21 % 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % Mest brukte hannhund, i % av antall valper 0 0 % Mest brukt i antall Max antall iht Etiske grunnregler Mest brukt i % Kommentarer til graf: Nok tre-års periode hvor det maksimale antall som er anbefalt i de etiske grunnregler har blitt oversteget. Lista over de mest brukte hannhunder for perioden er listet nedenfor: Hannhund navn Totalt antall valper Eternal Star's Sweet Harry Barry Zecudas Bellafonte Bastian De Petit Drac Kiss Bully Ernie Harald De La Parure Lui Aimee Dream Catcher Radeau Athello Leibøll's Cense' Charmeur Zecudas Fantom Ikar Ottobyen's U Shegidog Charm Zodiak Flemboent Belmondo De La Qualite Royale Klaramina's Dune Leos Gold Rokko Mikkel Frustyle Neo Star Lander Puma Peakstone [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 11

12 Lista over mest brukte hannhund for perioden var pr 1/ som følger: Hannhund navn Totalt antall valper Bastian De Petit Drac Lui Aimee Dream Catcher Radeau Athello 1) Zecudas Fantom Harald De La Parure Shegidog Charm Zodiak Flemboent 1) Klaramina's Dune 1) Mikkel 2) Frustyle Neo Star Lander 1) Eternal Star's Sweet Harry Barry 3) Kiss Bully Ernie Body Soul Vestris 3) 9 9 Eldorado De Elka Gyvybes Zyme 8 8 Gonzo Le Clouseque Grandesign's Babybull 8 8 Som en kan se av lista er det to hannhunder som pr 1/ er "oppbrukt" for perioden Noter: 2) NBK har pr 1 mars 2013 ikke mottatt noen patella attest 3) Hunden har pr 1 mars 2013 ingen registrerte utstillingsresultater 4) Hunden har pr 1 mars 2013 ingen registrerte utstillingsresultat, ei heller har NBK pr 1 mars 2013 mottatt noen patella attest [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 12

13 8. Innavlsgrad Engelsk Bulldog Kommentar til graf: Den gjennomsnittlige innavlsgrad holder seg stabilt lavt i år som de siste årene. Av årets 25 kull var det kun i et kull hvor innavlsgrad var over maksimum i henhold til de etiske grunnregler mot to kull i 2011 og ett kull over i I 11 kull var innavlsgraden lik 0 mot 7 kull i 2011 og 12 kull i [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 13

14 9. Innavlsgrad Fransk Bulldog Kommentarer til graf: Gjennomsnittlig innavlsgrad holder seg lavt som tidligere år Av årets 58 kull var det ingen hvor innavlsgrad var over maksimum. I 25 kull var innavlsgraden lik 0. [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 14

15 10. Premiering av avlsdyr Engelsk Bulldog Antall valpekull født i 2012 var 25. På parringstidspunktet var: - 3 av tispene var ikke stilt på utstilling. 2 av disse var en import. - 1 av tispene stilt med 2. Kvalitet som beste premiering. Dette var en import. - 2 av tispene stilt med 1. Kvalitet som beste premiering. Ingen av disse var en importer - 19 av tispene stilt med CK eller bedre som beste premiering. Av disse 19 var 3 importer og en av tispene hadde to kull Det ble benyttet totalt 22 forskjellige hannhunder på de 25 kullene. På parringstidspunktet var: - 3 av hannene var ikke stilt på utstilling. En av disse var en import - 1 av hannene stilt med 1 kvalitet med HP som beste premiering. Dette var en import av hannhundene stilt med CK eller bedre som beste premiering. Av disse 18 var 8 importer [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 15

16 11. Premiering av avlsdyr Fransk Bulldog Antall valpekull født i 2012 var 58. På parringstidspunktet var: - 16 av tispene ikke stilt på utstilling. 8 av disse var importer - 1 av tispene stilt med 2. Kvalitet som beste premiering. - 7 av tispene stilt med 1. Kvalitet som beste premiering. Av disse 7 var 3 importer - 2 av tispene stilt med 1. kvalitet og Hederspris som beste premiering. Av disse 2 var 1 en import - 32 av tispene stilt med CK eller bedre som beste premiering. Av disse 32 var 11 importer Det ble benyttet totalt 47 forskjellige hannhunder på de 58 kullene. På parringstidspunktet var: - 12 av hannhundene var ikke stilt på utstilling. Av disse 12 var 6 importer - 2 av hannhundene stilt med 2. Kvalitet som beste premiering. Av disse 2 var 1 import - 2 av hannhundene stilt med 1. Kvalitet som beste premiering. Av disse 2 var 1 import - 31 av hannhundene stilt med CK eller bedre. Av disse 31 var 21 importer [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 16

17 12. Tispes alder ved første kull Engelsk Bulldog Kommentarer til graf: Trenden er i år som tidligere år, nemlig at gjennomsnittet ligger godt over hva som er nedfelt som minimumsalder i henhold til de etiske grunnregler. For ingen av de 25 kullene var tispas alder under denne minimumsalderen [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 17

18 13. Tispes alder ved første kull Fransk Bulldog Kommentarer til graf: Trenden er i år som tidligere år, nemlig at gjennomsnittet ligger godt over hva som er nedfelt som minimumsalder i henhold til de etiske grunnregler. Unntakene er dessverre der i år som tidligere år, i 2 av kullene var tispas alder ved parring lavere enn det som er nedfelt som minimumsalder i henhold til de etiske grunnregler. [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 18

19 14. Valpestatistikk Engelsk Bulldog Det har i skrivende stund kommet innmelding av 12 valpekull, totalt 73 valper. NB! Blant disse 73 valpene inngår både de som var dødfødte og de som døde før registrering. Valpene fordeler seg med 35 tisper og 38 hanner. a. Vekt på nyfødte valper Innmeldt fødselsvekt variere fra 180 gram til 540 gram. Gjennomsnitts vekt er 323 gram. Fødselsvekt er oppgitt for 53 av de 73 valpene. b. Valpedødlighet Av de 73 innmeldte valper var det 11 som døde enten ved fødsel eller før registrering. Dette gir en valpedødlighet på 15.1% mot 17.5% i c. Keisersnitt For 11 av de 12 innmeldte kull var det keisersnitt. For 1 kull var det naturlig fødsel men med keisersnitt i forløpet. d. Naturlig parring kontra inseminasjon For 11 av de innmeldte kull var det inseminering med fersk sæd, mens det ble rapportert naturlig parring på ett kull. e. Defekter Av de 73 valpene er det innmeldt en med åpen gane ellers ingen defekter [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 19

20 15. Valpestatistikk Fransk Bulldog Det har i skrivende stund kommet innmelding av 35 valpekull, totalt 172 innmeldte valper. Disse fordeler seg med 86 tisper og 84 hanner (for to dødfødte valper er kjønn ikke angitt). Fargene fordeler seg med 111 Brindle, 19 Fawn, 35 Pied og 5 Lemon Pied (for to valper var farge ikke angitt. a. Vekt på nyfødte valper Innmeldt fødselsvekt variere fra 90 gram til 310 gram for 135 valper. Gjennomsnitts vekt er 231 gram. For 37 valper har ikke oppdretter meldt inn fødselsvekt. b. Valpedødlighet Av de 172 innmeldte valper er det 40 som enten var dødfødt, ble avlivet eller døde før registrering. Dette gir en valpedødlighet på 23.3% c. Keisersnitt Av de 35 innmeldte kull var det 25 hvor det var keisersnitt, 4 med naturlig fødsel, 6 med naturlig fødsel/keisersnitt. d. Naturlig parring kontra inseminasjon Av de 35 innmeldte kull var det - naturlig parring for 21 kull - inseminasjon med fersk sæd for 8 kull - inseminasjon med frossen sæd for 2 kull - naturlig parring og inseminasjon for 4 kull e. Defekter Av defekter har følgende blitt oppgitt: - Ganespalte 8 tilfeller - Lungeproblem 7 tilfeller - Vannhode ett tillfelle - Tarmer ute ett tilfelle - Navlebrokk ett tilfelle [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 20

21 16. Patella undersøkelse for Fransk Bulldog Det ble vedtatt på generalforsamlingen i 2011 at Franske Bulldoger som benyttes i avl skal på parringstidspunktet ha kjent patella status. Det har pr 1 mars 2013 kommet inn 135 patella attester på Franske Bulldoger. Av disse er 130 norskeide hunder, mens 5 er utenlandskeide hunder som er benyttet i avl i Norge. Av de 135 mottatte attester er det 131 med grad 0, 3 med grad 1 og en med grad 2/3. Dette tilsvarer at 97.0% har grad 0, mens 2.2% har grad 1 og 0.8% har grad 2 eller høyere. [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 21

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2011

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2011 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2011 Rev 2-2/7-2012 Noen nye 2011 kull er registrert + resultat av patella undersøkelse inkludert i rapporten. Revisjonsmarkering er gjort med vertikal strek i margen på

Detaljer

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2009

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2009 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2009 [Kopiering av hele eller deler av denne rapporten er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Norsk Bulldog Klubb] Page 1 1. Sammendrag Denne rapporten inneholder

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi Oktober 2012 www.nkk.no Foto: Vibeke Brath EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Oktober 2012 EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager):

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager): Fôrvertavtale Oppdretter Adresse: Tlf: E-post: Fôrvert Adresse: Tlf: E-post: Hund Rase: Farge: Født: Kjønn: Reg.nr: ID-nr: ID-merking: Chip Tatovering. Mor: Far: Vaksinert: Ja (attest legges ved).. Nei

Detaljer

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning Registrering av valpekull

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning Registrering av valpekull Norsk Kennel Klub Brukerveiledning 07.03.2017 Registrering av valpekull Innhold Nytt kullregistreringsprogram... 3 Skjemaer vil bli sendt så snart kullregistreringen er betalt.start kullregistrering...

Detaljer

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering Norsk Kennel Klub Brukerveiledning 15.04.2012 WebKull registrering Innholdsfortegnelse Web Kull registrering... 3 Registrere kull på Min Side... 4 Last opp dokumenter:... 7 Betalingsinformasjon:... 7 Kullinformasjon....

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP Raseklubben har laget et skjema som kan hjelpe dere til å få et så godt utgangspunkt som mulig i valg av valp.helse, gemytt og valg av oppdretter er viktig for at dere

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Juni 2015 EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Juni 2016 JEG VIL KUN HA DET BESTE TIL MINE HUNDER - DEFOR BRUKER JEG EUKANUBA. JOSÉ CARLOS BERNARDOS KARRACES KENNELS,

Detaljer

Status for rasen i 2009:

Status for rasen i 2009: Avl og oppdrett Status for rasen i 2009 (presentert på oppdretterseminar i NAMK den 13.06.2009) Fødselstall for rasen er hentet fra DogWeb i perioden 1. januar 2008 til 10. juni 2009. (NB! Statistikkene

Detaljer

DKs vedtak i sak til

DKs vedtak i sak til DKs vedtak i sak 1-2017 til 6-2017 1. DK-sak 1-2017 Vedrørende brudd på Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett I notat av ber administrasjonen Disiplinærkomiteen om å vurdere

Detaljer

Oppdretter som er medlem av Norsk Hovawart Klubb er forpliktet til å sette seg inn i klubbens avlsregler.

Oppdretter som er medlem av Norsk Hovawart Klubb er forpliktet til å sette seg inn i klubbens avlsregler. Avlsregler I Generelle bestemmelser 1 Avlsrådet Avlsrådet er et rådgivende organ for Norsk Hovawart Klubbs medlemmer. På forespørsel skal avlsrådet bistå med informasjon om aktuelle hunder og linjer. Avlsrådet

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2012

NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2012 NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2012 Det innkalles herved til Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb Dato: Fredag 18. Mai 2012 Tid: Klokken 19.30 Sted: Sanden Hotell i Hokksund AGENDA 1 Valg av

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fransk Bulldog

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fransk Bulldog Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fransk Bulldog Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Klubbens Etiske Grunnregler

Detaljer

NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2011

NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2011 NORSK BULLDOG KLUBB s GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles herved til Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb Dato: Fredag 20. Mai 2011 Tid: Klokken 20.00 Sted: Sanden Hotell v/hokksund Båt og Camping

Detaljer

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Generelt forslag: Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Diskusjonsgrunnlag Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKK s etiske retningslinjer. Oppdretter har satt seg inn i informasjonen

Detaljer

Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever

Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever Generelle etiske retningslinjer for oppdrett av golden retriever Generelt er Golden Retriever en sunn rase der individene lever lenge. Det er enhver oppdretters plikt å arbeide for å bevare «den helhetlige

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fox terrier ruhåret Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Rasens populasjon:... 3 Gjennomsnittlig kullstørrelse:... 3 Innavlsgrad:...

Detaljer

Oppdretterpriser eksteriør

Oppdretterpriser eksteriør Oppdretterpriser eksteriør Norsk Bassetklubb vil med oppdretterpriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling

Detaljer

Utforming av Norsk Lundehundklubbs nye avlsstrategi

Utforming av Norsk Lundehundklubbs nye avlsstrategi Utforming av Norsk Lundehundklubbs nye avlsstrategi Fra Norsk Lundehundklubbs arbeidsmøte på Starum 20.-21. april 2013 Tekst og illustrasjoner: Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

Detaljer

NLKs huskeliste for nye oppdrettere

NLKs huskeliste for nye oppdrettere NLKs huskeliste for nye oppdrettere Innhold Introduksjon... 2 Jo før, jo heller: planlegg og avtal paring... 3 Forsikre deg om at avlshundene er riktig registrert... 3 Gjør deg kjent med tispas løptidssyklus...

Detaljer

Å rsberetning fra RÅS-komite en

Å rsberetning fra RÅS-komite en Å rsberetning fra RÅS-komite en Norsk Grand Danois Klubbs komité for rasespesifikk avlsstategi (RAS) har i 2015 bestått av Ida Nygaard (leder), André Brun, Tina Figenschau Mosvold, Hege R. Tørressen og

Detaljer

Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett Til NKKs raseklubber og Forbund 1. februar 2016 Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har fremmet forslag overfor NKKs Hovedstyre

Detaljer

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere for oppdrettere I disse dager er det sendt ut et spørreskjema til alle som har oppdrettet et eller flere kull siden 2006. Spørreskjemaet er sendt ut i tre puljer så det er ikke sikkert at alle har mottatt

Detaljer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017 2027 To lister over godkjente avlshunder; Liste 1 og liste 2. Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, gemytt

Detaljer

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift Sammanfattning av RAS-gruppens arbete fram till november 6 1. Reviderat Hälsoundersökningen enligt vår diskussion för att förenkla den. 2. Ringt Dina Försäkringar som lovat skicka statistik fr o m 3. De

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012 Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Sekretær og saksbehandler alle strihår dverg og kanin: Vera Vestby Dommermedl. ekstriør og saksbehandler

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015-

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Versjon 1 gyldig t.o.m 01.07.2020 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDET MED RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS)... 3 DEN DANSK/SVENSKE

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Bulldog

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Bulldog Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Bulldog Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Klubbens Etiske Grunnregler

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Spaniel. Versjon 1. Gyldig t.o.m

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Spaniel. Versjon 1. Gyldig t.o.m Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Tibetansk Spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.12.2022 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Anmodning fra Norsk Boxerklubb om oppheving av avlssperre

Anmodning fra Norsk Boxerklubb om oppheving av avlssperre Til Norsk Kennel Klubb Dato 28. August 2016 Anmodning fra Norsk Boxerklubb om oppheving av avlssperre Norsk Boxerklubb viser til søknad datert 15. januar 2015, svar fra dere 29.01.2015 (vedlegg 7), anke

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Boxerens hvite tegniger

Boxerens hvite tegniger Boxerens hvite tegniger 1 «Arja» Boxer tispe, tigret/hvit «Benny» Boxer hannhund, tigret/hvit Hva er forskjellen på disse? 2 Genetisk sett er de like: De er tigret De har hvite tegninger S sw De har begge

Detaljer

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Introduksjon Norsk Lundehund Klubb (NLK) startet i

Detaljer

Årets briard. Årets Utstillingsbriard: Regler for utregning av Årets Briarder

Årets briard. Årets Utstillingsbriard: Regler for utregning av Årets Briarder Årets briard Regler for utregning av Årets Briarder Revidert pr 08.02.2012 som tilpasning til nye utstillingsregler fra 01.01.2012. Godkjennings- og opprykkskarakterer innen bruks revidert pr 01.01.2015.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens populasjon...

Detaljer

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet.

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet. Info fra avlsrådet for finskstøver Avlsrådet for finskstøver er et valgt organ på RS i NHKF etter forslag fra FFN. De som er valgt inn sitter der på frivillig basis. Avlsrådet sin oppgave er å forbedre

Detaljer

Spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrier helse

Spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrier helse Spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrier helse Spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrier rasens helse er et ledd i NYTKs arbeide med tanke på å bedre rasens helse på sikt. Vi håper på flest mulig svar fra

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

NLKs huskeliste for oppdrettere

NLKs huskeliste for oppdrettere NLKs huskeliste for oppdrettere Innhold Innhold 1 Introduksjon 2 Jo før, jo heller: planlegg og avtal paring 3 Forsikre deg om at avlshundene er riktig registrert 3 Sjekk forsikringen 3 Gjør deg kjent

Detaljer

Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais

Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais Retningslinjer Mestvinnende Bichon Havanais Gjeldende fra 1. januar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UTREGNINGEN AV MESTVINNERLISTENE... 3 KRITERIER... 3 VOKSEN (9 MND. +)... 3 For utregningen

Detaljer

Medlemmer Avsnitt 7. Hunnkatt og hannkatt må være registrert i NRRs stambok (ha NRR-stamtavle)

Medlemmer Avsnitt 7. Hunnkatt og hannkatt må være registrert i NRRs stambok (ha NRR-stamtavle) Medlemmer Avsnitt 7 Kullregistrering Nå er det klart for kullregistrering i Min Katt Før du kan bestille stamtavler i Min Katt må du forsikre deg om at Stamnavnet ditt er registrert før paringstidspunktet.

Detaljer

Nytt om krysningsprosjektet

Nytt om krysningsprosjektet Nytt om krysningsprosjektet Av Hanna Gautun, Ingvild S. Espelien og Turid Helfjord Styret for Norsk Lundehund Klubb har nedsatt ei gruppe bestående av avlsrådet og en representant fra styret som skal arbeide

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Islandsk Fårehund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for

Detaljer

HØRINGSDOKUMENT OM AVLSARBEIDET FOR BEAGLE.

HØRINGSDOKUMENT OM AVLSARBEIDET FOR BEAGLE. HØRINGSDOKUMENT OM AVLSARBEIDET FOR BEAGLE. Avlsrådet for beagle sender herved ut et høringsdokument som tar for seg måla med avlsvirksomheten, situasjonene for rasen i dag og kriterier for valg av avlsdyr.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron [Sett inn bilde] Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bichon Frisè

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bichon Frisè Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bichon Frisè Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2016 NO 57013/13 NO 38446/09 Fraggle av Mjøsgløtt Rognhøgdas Jako 1 VK lavland 1 AK lavland NM LAG lavland NO 57015/13 NO 53850/14 nærmer seg Rognhøgdas Trixie

Detaljer

Regler for registrering av hund

Regler for registrering av hund Regler for registrering av hund Gyldig fra 01.01.2015 nkk.no 1 Innhold 1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR... 4 2. NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT... 6 3. RUTINER FOR HÅNDTERING AV DISPENSASJONSSØKNADER

Detaljer

Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster)

Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster) Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster) Hovedavlsrådet 29.01.2007 Revidert 01.01.2014 Dette regleverk gjelder for alle utstillinger

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet

Detaljer

NBK - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NBK - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NBK - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb Dato: Lørdag 24. August 2013 Tid: Klokken 19.00 Sted: NKK s Lokaler, Nils Hansensvei

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-2 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag 15.11.2016 kl 12.00 Tilstede: Marte Ottesen (leder) Torunn Sørbye (nestleder) Frode Lingaas Karin Undall Stormoen Christian

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen

Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen Tilstede: Leder Nestleder Styremedlemmer Tom Øystein Martinsen Dag Skarpodde Ingvild Svorkmo Espelien (deltok ikke

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-2 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag 15.11.2016 kl 12.00 Tilstede: Marte Ottesen (leder) Torunn Sørbye (nestleder) Frode Lingaas Karin Undall Stormoen Christian

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.4.2022 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon

NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon Hundeeiernes organisasjon Oslo 17.09.2009 Til raseklubbene Høring angående forslag til endring i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har fremmet forslag overfor

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Staffordshire Bull Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norfolk Terrier. CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen)

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norfolk Terrier. CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen) Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norfolk Terrier CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen) CH Adorabel Little Miss Sunshine (Foto: Anne Johnsen) Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Tibetansk Terrier Versjon 1 Gyldig 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Tid: Torsdag 10. mars 2016 kl 18:30 Sted: ERFA-consult, Marcus Thranes vei 20A, Lørenskog Deltakere: Marie Ulimoen, Trude H Solhaug, Svein Eslund, Hanne Dorthea

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen.

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd 2015 Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. ARBEIDET I AVLSRÅDET Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2015-2 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 21.10.2015 kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2015-2 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 21.10.2015 kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2015-2 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 21.10.2015 kl 12.00 Tilstede: Forfall: Marte Ottesen Torunn Sørbye Frode Lingaas (til og med sak 16) Liv Evjen Karin Undall

Detaljer

Rasespesikk avlsstrategi (RAS) For Skotsk terrier

Rasespesikk avlsstrategi (RAS) For Skotsk terrier Rasespesikk avlsstrategi (RAS) For Skotsk terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Brasiliansk Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie;; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher Versjon 1, Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Generelt...4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...4 Overordnet mål for rasen...5

Detaljer

Å rsberetning fra RÅS-komite en

Å rsberetning fra RÅS-komite en Å rsberetning fra RÅS-komite en Generelt om komitéens arbeid i 2013 Norsk Grand Danois Klubb opprettet sin komité for rasespesifikk avlsstategi (RAS) i begynnelsen av 2013. Komitéen utnevnes av styret

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2017-1 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag 03.05.2017 kl 12.00 Tilstede: Marte Ottesen (leder) Karin Undall Stormoen (nestleder) Frode Lingaas Friedrich Birkmar Tord

Detaljer

Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag , kl 12.00

Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag , kl 12.00 Oslo 29.10.14 Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 28.10. 2014, kl 12.00 Tilstede Torunn Sørbye, Astrid Indrebø, Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden, Liv

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-1 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 06.04.2016 kl 12.00 Tilstede: Marte Ottesen Torunn Sørbye Frode Lingaas Karin Undall Stormoen Friedrich Birkmar Tord Erik

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag kl 12.00

Referat fra møte i Sunnhetsutvalget Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag kl 12.00 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-1 Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 06.04.2016 kl 12.00 Tilstede: Marte Ottesen Torunn Sørbye Frode Lingaas Karin Undall Stormoen Friedrich Birkmar Tord Erik

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norwich Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norwich Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norwich Terrier Gyldig tom 1.10. 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie.... 4 Overordnet mål for rasen... 5 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2022 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Lancashire Heeler

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Lancashire Heeler Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Lancashire Heeler Versjon 1, gyldig t.o.m. 1.4.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lancashire Heeler... 3 Rasens historie... 3 Lancashire heeler i Norge, en kort

Detaljer

Norsk Spaniel Klubs Avlsretningslinjer

Norsk Spaniel Klubs Avlsretningslinjer Norsk Spaniel Klubs Avlsretningslinjer Endring fra Avlsanbefaling til Avlsretningslinjer vedtatt på Avlsretningslinjene forplikter alle medlemmer av Norsk Spaniel Klub. Avlsretningslinjene gjelder følgende

Detaljer

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER 2017 2027 AVLSPLAN Grosser Münsterländer 2017-2027 Innledning 1. Rasens status, avlsmål og tiltak A. Jaktegenskaper B. Helse C. Gemytt D. Eksteriør 2. Praktisk avlsarbeid

Detaljer

AVLSSEMINAR 2015. Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater

AVLSSEMINAR 2015. Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater AVLSSEMINAR 2015 Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater Presentasjon Anne Grete Langeland Hundegal hele livet. Første egne hund i 1971 Realkompetanse. Oppdrettet 27 kull. NKK s Oppdretterkurs.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens populasjon...

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Status for Hannhunder. Antall kull. Innavlsgrad. Stjørdal 17.april Helse. Jakt. Foto: Atle Helland

Status for Hannhunder. Antall kull. Innavlsgrad. Stjørdal 17.april Helse. Jakt. Foto: Atle Helland Avlsutvalget for NES Status for 2009 Stjørdal 17.april. 2010 Presentasjonen har som hensikt å utfylle årsmeldingen: Utviklinga til elghunden/svarthunden. Profilering. Datainnsamling/arkiv. Avlsarbeid.

Detaljer

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006 Amerikansk Cocker Spaniel Det er fremdeles lite problemer og så lav røntgings-frekvens på rasen, at det ikke er tilrådelig å benytte HD-avlesingsresultatene som entydig indikator på utbredelsen av HD.

Detaljer

Demodex (hårsekkmidd) Det latinske navnet på hunders hårsekkmidd. Sykdommen, som er en midd, forårsaker demodekose.

Demodex (hårsekkmidd) Det latinske navnet på hunders hårsekkmidd. Sykdommen, som er en midd, forårsaker demodekose. NKKs Oppdretterskole - Del 1: Genetikk og avl Bergen 14. og 15. november 2009 Forelesere: Astrid Indrebø og Hilde Bremnes Referat ved Solvor Nærland Genetikk og avl Hunder har 78 kromosomer: - Autosomer

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...3 Overordnet mål for rasen...4

Detaljer