5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig Nr. 2 / Juni 10 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER Strategi: Økt oljeutvinning forutsetter bedre prognoser gjennom integrert arbeidsflyt. Gode, informasjonsmettede 3D-modeller gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget. FOTO: SCHLUMBERGER 5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D BIM Oppnå radikale forbedringer på ditt byggeprosjekt LARS CHR. CHRISTENSEN Visualisering Oppdag mulige problemer tidlig i prosessen TJEN PÅ Å TA RIKTIGE BESLUTNINGER TIDLIG

2 2 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Bruk 3D-visualisering til å engasjere og involvere befolkningen i utviklingen av våre byrom. Hvorfor bygges pappmodeller i 2010? I 2002 var jeg med på å bygge en fungerende fotorealistisk 3Dmodell av rådhusplassen i Oslo ved hjelp av en gratis grafikkmotor fra spillet Unreal Tournament. Våre verktøy var et kompaktkamera, Rhinoceros 3d og en Pentium PC. Det var ikke perfekt, men det var fullt mulig å orientere seg i et fotorealistisk miljø og forholde seg til størrelser, proporsjoner, plassens karakter og kvaliteter som lys og siktlinjer. Basert på denne modellen tok det oss noen timer å legge inn et par nye bygninger og gjøre estetiske endringer på rådhusplassen det vi brukte mest tid på var å fjerne våpenet fra spillvinduet. All denne teknologien har gjennomgått en revolusjonerende utvikling siden Kommuniser Byplanleggerne kan bruke! 3D-verktøy til å sammenligne et nybyggs kvaliteter i forhold til eksisterende bebyggelse, vurdere bygningsvolum og tetthet og ulike planforslag. Når det kommer til å kommunisere med byens innbyggere åpner denne teknologien for en helt ny type medvirkning som tidligere aldri har vært mulig. Hva med å la byens borgere virtuelt vandre gjennom nye byrom og bydeler via sin hjemme-pc. Hva med å la dem markere sine hellige steder, beskrive sin aktivitet, legge ut bilder og beskrivelser og kommentere på planleggerens prioriteringer. Denne teknologien er jo en gavepakke for lokalpolitikere og planmyndigheter som tar medvirkningsansvaret sitt alvorlig. Vi kan se for oss en hel industri vokse opp rundt denne type virtuell bybeskrivelse. En by er tross alt en funksjonell og levende bruksgjenstand som tilhører oss alle og som utvikler seg over tid. Innvolver Planloven krever et minstemål av medvirkning. I dag! oppfylles dette kravet først og fremst gjennom offentlige høringsrunder. Her kommer de sterke stemmene til orde, stemmene til eiendomsbesittere og andre profesjonelle aktører. Underlaget som diskuteres er oftest plantekniske fremstillinger som kart og plantegninger som aktivt ekskluderer deltakelse. Hvis man virkelig ønsker en medvirkningsprosess er det noen premisser som må ligge til grunn; Når man involverer innbyggerne må metode og framgangsmåte avpasses etter plantype, tematikk, kompleksitet og ikke minst etter hvem som deltar. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form ARKITEKTUR NÅ Byen for alle Norsk Form prosjektet Bylab 1 kan ses på som en reaksjon på nyere bolig- og byutvikling som har skapt dårlige møteplasser, hemmet barn og unges aktivitetsmuligheter og eldres kontaktmuligheter med nærmiljøet. Bevisst planlegging fører til inkluderende og levende bymiljø til beste for alle. Les mer på Barnetråkk Norsk Form har utviklet et 2 digitalt verktøy hvor barn og unge lager kart som beskriver skoleveier, lekeområder, utrygge arealer og fremtidsønsker. Verktøyet heter Digitalt Barnetråkk. Dette gir direkte kunnskap om hvordan barn og unge bruker nærmiljøet. Medvirkningen må skje før alle vesentlige beslutninger er tatt. Synliggjør konsekvenser Kommunale planer har store! konsekvenser, særlig for eldre, barn og unge. Det er planleggernes ansvar å synliggjøre disse konsekvensene. Til tross for at nærmiljøet handler om hele befolkningens trivsel og livskvalitet er byplanlegning i praksis en nesten hemmelig virksomhet. Vi kan prototype og kommunisere en byplan i full fotorealistisk 3D og koble dette sammen med en enorm erfaring fra liv levd i byen, men hvorfor er det ingen som føler at dette er deres ansvar? Kostnaden ved å produsere og formidle noe slikt er jo nærmest null i forhold til byggekostnadene av bare én bygning, for ikke å snakke om en bydel med forventet levetid på 50 til 100 år. Det er ingen unnskyldning for ikke å bruke tilgjengelig teknologi til å engasjere befolkningen, formidle utviklingen, dokumentere kunnskap og søke tilbakemelding. En god 3D-modell kan ha konsekvenser for samfunnsutviklingen her er det bare vilje det står på og det er 430 kommuner som trenger hjelp. VI ANBEFALER SIDE 22 Inger Hokstad Daglig leder i BAnettverket Jeg vil høre om den reelle BIM-en, eller summen av BIM-ene hvor alle fag er med, hvor alle aktører er med - også den som bygger! Ekspertene svarer s Slik kan du oppnå bedre kvalitet på dine produkter med avansert 3D-bruk Ny teknologibruk s Slik brukes 3D til å oppnå bedre pasientkontroll og et mer effektivt helsevesen Vi hjelper våre lesere til å lykkes! 3D-MODELLERING OG VISUALISERING, 2. UTGAVE, JUNI 2010 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Alex Braathen Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Lysaker Park - Arkitekt: LINK Signatur AS. Visualisering: RIFT AS Litt smartere - mye raskere For å skape god arkitektur kreves det samarbeid mellom alle fagdisipliner. Arkitekter har en helt sentral rolle med å koordinere alle aspekter av sine designløsninger med de andre fagdisiplinene. ArchiCAD gjør buildingsmart-teknologien (IFC) til en fullverdig arbeidsmetode. Dette muliggjør samarbeid med ingeniører uansett disiplin, navn eller versjon på den applikasjonen de foretrekker å bruke. Dette gir arkitektene større frihet og resulterer i raskere leveranser og færre koordineringsfeil.

3 Visste du at norskutviklet programvare og teknologi er ledende i verden innen 3D BIM og buildingsmart? DDS-CAD er en solid internasjonal merkevare som står for kvalitet og innovative løsninger. Data Design System utvikler og leverer DDS-CAD som består av et sett tverrfaglige BIM prosjekteringsverktøy til byggebransjens profesjonelle aktører. DDS-CAD MEP har en ledende markedsposisjon innen fagene elektro, ventilasjon, rør, energianalyser og fornybar energi for større bygg. DDS-CAD DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon har løsninger skreddersydd for behovene for boligprodusenter. Data Design System ASA Øksnevad Næringspark 4353 Klepp st. Norge Telefon: Faks: E-post:

4 4 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER BRUK 3D, TA BEDRE VALG FOR STRATEGI 1TIPS TA RIKTIGE BE- SLUTNINGER Spørsmål: Hvordan bidrar tidlig visualisering til bedre beslutninger? Svar: Ved at ledelsen tidlig får et klart bilde av hvordan ting henger sammen. Tidligere var ikke bransjen så klar for visualisering, men vi ser at det kommer mer og mer nå, sier Andreas Swane, Senior Design Engineer ved Aker Oilfield Services. Han en av et team på tre som jobber med visualisering på heltid i bedriften. Bedriften bygger nå store brønnintervensjonsbåter som skal gjøre vedlikehold på oljebrønner. To båter er allerede ferdige og den første jobber på kontrakt for Petrobras utenfor Brasil. Mange av de store får folk internt som jobber med 3D. Tidligere måtte man som regel leie inn dyr spesialkompetanse. Hos oss har ledelsen sett at det er viktig å ha denne kompetansen selv, noe som vi ser på som svært nyttig, sier Swane. Ved bruk av 3D-animering har ledelsen alltid tilgang til en komplett modell av båtene. Ofte er 3Dmodellering noe som gjøres i etterkant. Hos Aker Oilfield Services ser de store fordeler med å komme inn i tidlig fase. Nå får vi sett hvordan båten fungerer i praksis og hvordan ulike underleverandørers deler passer sammen. Særlig på sikkerhetsområdet gjelder det å ha oversikt. Vi får sjekket at gangveiene er frie og at ting ikke krasjer med hverandre. Det er ikke sikkert at 3D-modellen blir nøyaktig lik det endelige resultatet, men våre modeller holder for at ledelsen skal kunne ta sine beslutninger. Dette gjør beslutningsprosessen lettere og sparer oss for penger, sier Swane. Gå for godt samarbeid Swane og hans kolleger sitter sammen med selskapets ingeniører og jobber tett med dem som skal konstruere skipet. Vi kan raskt lage animasjoner og modeller ut fra ingeniørenes ideer. Dermed blir idefasen mer effektiv. Samtidig er det en morsom og kreativ arbeidsprosess som vi får mye positiv tilbakemelding på. Vi vet også at dette bidrar til at designprosessen blir mer effektiv. Man føler at man er med og gjør en viktig jobb, sier Swane. Helt fra begynnelsen av idefasen har de klart en komplett 3D-modell av båtene. Ingeniørene jobber Andreas Swane Senior Design Engineer ved Aker Oilfi eld Services i stor grad ut fra modellene fra designteamet. Dermed får de testet ut ting før de setter i gang byggingen av skipene. Vi får tatt rett beslutninger før vi kommer for langt i prosessen. Animasjonene hjelper oss å finne feil i våre modeller. Dermed slipper vi å ta disse med for langt inn i konstruksjonsarbeidet, sier Swane og påpeker at selskapet vant kontrakten på den første båten nettopp på grunn av at de hadde god kompetanse på animasjoner. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn, sier Swane. God dokumentasjon Også i arbeidet med dokumentasjon bidrar 3D-modellen. Vi kan sette gode bilder inn i dokumentasjonen, nesten som en tegneserie. Dette gjør det enklere for dem som skal lese det å skjønne hvordan ting henger sammen, sier Swane. 3D-modellen gjør også at arbeidet med dokumentasjonen kan pågå samtidig med konstruksjonen. I det hele ser han bare fordeler med arbeidsmetoden de bruker. Ved å bruke visualisering riktig og tidlig kan unngå mange feil. I tillegg er det en smidig måte å jobbe på som sparer tid. Sluttproduktet blir rett og slett bedre, sier Swane. SJUR O. ANDA DU VIL TJENE PÅ VISUALISERINGEN Vi får tatt rett beslutninger før vi kommer for langt i prosessen. Animasjonene hjelper oss å finne feil i våre modeller. Dermed slipper vi å ta disse med for langt inn i konstruksjonsarbeidet, sier Andreas Swane. FOTO: AKER OILFIELD SERVICES

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI Unngå feil med tidlig visualisering GE Oil & Gas sparer penger fordi svakheter ved konstruksjonen oppdages tidlig ved bruk av 3D-visualisering. GE Oil & Gas prosjekterer og leverer subseautstyr til selskaper som Chevorn, Statoil og Total. Installasjonene skal brukes fra 100 til 2000 meter under havoverflaten. Da er det lite rom for designfeil. Tidlig visualisering gir selskapet gode forutsetninger for å lykkes. Vi leverer forholdsvis komplekse systemer som skal bidra til at operatørene klarer å operere subsea. I arbeidet subsea jobbes det mye med ROV-er (Remote operated vehicle). Disse skal kunne jobbe effektivt og uhindret. Derfor er det viktig at vårt utstyr ikke står i veien for dem eller sperrer dem inne, sier Rolf Nordaunet, sjefsingeniør ved GE Oil & Gas. Han sammenligner ROV-ens tilgang med det å flytte et piano. Du får det ikke inn dit du skal hvis karmen er for liten. Ved å bruke visualisering tidlig i designfasen får vi verifisert at ROV-en kommer inn der den skal, sier Nordaunet. Oppdag feil Det er rundt fire år siden GE Oil & Gas begynte med denne typen visualisering. Og jobben starter så tidlig som mulig. Allerede i designfasen testes modellene mot virkeligheten. Nå kan vi lage animasjoner der vi kan se at ROV-ene kommer til der Rolf Nordaunet Sjefsingeniør ved GE Oil & Gas de skal. Gjennom å gjøre dette tidlig sikrer vi at designet holder når den kommer ned på bunn. Dette sparer vi penger på. Jo tidligere man finner feil, jo billigere er de å rette opp. At operatøren skulle finne feil på vårt utstyr på 1500 meters dybde er skrekkscenarioet, sier Nordaunet. GE Oil & Gas leier inn folk med spesialkompetanse for å gjøre animasjonene. Men disse er avhengige av dyktige ingeniører. Vi må lage grunnmodellen, slik at de har noe å jobbe ut fra. For å få til dette må vi ha gode ingeniører med konstruksjonsbakgrunn, sier Nordaunet. Enklere kommunikasjon I tillegg til å gjøre design og konstruksjon enklere bidrar animasjonene til bedre kommunikasjon med kunden. 3D-animasjoner gir et helt annet inntrykk enn 2D-tegninger. De får med egne øyne se hvordan ting henger sammen og at de fungerer. 3D er et svært kraftig verktøy, sier Nordaunet. I dag lages animasjonene i form av en film som viser hvordan ROVen passer inn. I fremtiden tror Nordaunet man går mer mot en spillaktiv verden. På sikt vil du selv kunne bestemme hvor du vil gå. Men dette forutsetter svært gode modeller. Vi er ikke helt der ennå. Det handler om datakraft, sier Nordaunet. Men allerede i dag kan 3D brukes i trening av ROV-pilotene. Ved å trene på virtuelt får pilotene gått gjennom ulike operasjoner slik at de er trygge på verktøyene og er godt kjente med roboten før de setter i gang i den virkelige verden. Dette gjør at vi unngår mange feil, sier Nordaunet. SJUR O. ANDA 4 GODE TIPS Tips til bruk av visualisering i industridesign og produksjon: Sørg for godt samarbeid 1 La konstruktører og animatører jobbe sammen. Dette kan gi en svært bra arbeidsmetode, både i idefasen og senere i konstruksjonsfasen. Arbeidet blir lystbetont og morsomt. Ingeniørene får raskt sett om deres ideer fungerer i virkeligheten. Dette sparer tid og penger. Start tidlig 2 Bruk 3D-visualisering allerede tidlig i prosessen, gjerne allerede ved idestadiet. Da unngår du feil i konstruksjonen og slipper dyre rettelser senere i prosessen. Jo tidligere man kan oppdage feil, jo enklere og billigere er de å rette opp. Knytt til deg riktig kompetanse 3 Større selskaper kan vurdere å ansette egne animatører og ha disse ansatt i selskapets konstruksjonsavdeling. Dette vil de kunne spare penger på, da innleide folk med spesialkompetanse er dyrt. Ha alltid en oppdatert 3D-master 4 Bruk 3D-modellene sentralt i arbeidet med konstruksjonene. Ha alltid en oppdatert 3D-master. Da kan alle se hvordan ting skal henge sammen. En oppdatert master er nyttig i alt fra design og konstruksjon til kundekontakt og dokumentasjon.

6 6 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Bygg bedre med en åpen BIM-standard Spørsmål: Hvorfor satser Statsbygg på åpenbim? Svar: Fordi tettere samarbeid mellom leverandørene gir høyere kvalitet og et smidigere prosjekt. I 2007 bestemte ledelsen i Statsbygg seg for at de skulle kreve BIM fra alle sine leverandører innen utgangen av Vi ga markedet beskjed om at de hadde fire år på å forberede seg. Da hadde vi allerede jobbet forskningsmessig med dette i flere år, og så at tiden var inne for å komme i gang, sier Bjørne Grimsrud, forskningssjef i Statsbygg. Statsbygg hadde to hovedmål mål med dette. Det ene var å standardisere informasjonsflyt basert på åpne standarder, mens det andre var å stimulere til endrede arbeidsprosesser tilpasset digitale måter å jobbe på. Gjenbruk data Med en åpen BIM standardiseres informasjonsutvekslingen mellom ulike leverandører og deres prosjekteringsverktøy. En kan blant annet etablere en flerfagligeller master BIM, som et felles datasett/modell som alle har tilgang til og alle kan jobbe mot. Vi jobber med en åpen BIM, i den forstand at det ligger en BIMstandard åpent tilgjengelig som alle programvareleverandører kan implementere i sine respektive verktøy. Med åpen BIM kan alle motta og lese det samme datasettet uavhengig av hvilken applikasjon de jobber på. Dette gjør at vi unngår at dataene må gjenskapes separat hos hver leverandør, men heller gjenbrukes. Dermed sparer vi tid, minsker in- SIKRER KVALITETEN. Med en åpen BIM-standard unngår Statsbygg at dataene må gjenskapes separat hos hver enkelt leverandør. Det minsker faren for feiltolkning og feilkilder, sier Bjørne Grimsrud, forskningssjef i Statsbygg. formasjonstapet og minsker faren for feiltolkning og feilkilder. Dette sikrer kvalitet og gir et mer effektivt prosjekt, sier Grimsrud. Mer enn 3D BIM er mye mer enn en 3D-modell. Objekter som en dør eller vegg har egenskaper og har relasjon til omkringliggende bygningsdeler. De planlagte bygningsdelene og bygget kan dermed analyseres med tanke på ytelse. Vi kan også gjøre analyser av FAKTA Nasjonalmuseet Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å starte planleggingen av et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. Vi bestemte oss for å stille krav om åpen BIM-standard på arkitektkonkurransen til det nye Nasjonalmuseet. Så vidt vi vet er det den første internasjonale konkurransen der dette kravet er stilt. Det var et poeng å forslagene elektronisk, istedenfor en masse pappmodeller. Da kunne vi sammenligne de ulike forslagene, særlig i forhold til energi og miljø, forklarer Grimsrud. I tillegg kan de plassere modellen i landskapet og visualisere hvordan den vil ta seg ut. Det var tydelig at dette ikke skremte arkitektbyråene. I første fase fikk Statsbygg inn 237 forslag. I dag er man inne i siste fase før den endelige utvelgelsen. BIM-bruken i forbindelse med Nasjonalmuseet har vært en suksess. Vi var tidlig ute, men både teknologien og markedet var modent, sier Grimsrud. 2TIPS GOD KVALITET I ALLE LEDD driften av bygget allerede på prosjekteringsstadiet. Men det krever at alle leverandørene BIM-er, sier Grimsrud. I en master BIM-modell kan man sjekke om de ulike leverandørenes løsninger passer sammen. Det kan eksempelvis være kollisjoner mellom ventilasjonskanaler og bærende konstruksjoner. Med BIM får faggruppene gode muligheter til å samarbeide tettere på designstadiet. Jo tettere de samarbeider, jo bedre blir resultatet. Med BIM kan de interagere og diskutere ulike løsninger fortløpende, sier Grimsrud. Miljø inn i BIM I dag kan man finne ut hvordan bygget vil fungere i praksis og se hvordan alt fra arkitektur til ventilasjonssystem kan tilpasses hverandre. Men Grimsrud tror man kan ta BIM enda lenger. Et viktig fokusområde nå er BIM-basert energisimulering av bygg. Det klarer vi ikke godt nok ennå. Vårt klare mål er å designe de mest miljøvennlige byggene, og vi tror BIM baserte energianalyser vil gi mye mer entydige resultater mellom analysene og faktisk forbruk i byggene, sier han. Reaksjonene fra leverandørene har også vært positive. De har vært klar for dette. BIM er en naturlig vei videre. Nå ser vi at også andre offentlige og private byggherrer stiller de samme kravene. På mange måter har vi fått til en endring i hele bransjen, sier Grimsrud. SJUR O. ANDA 4 GRIMSRUDS BESTE TIPS Gå for åpen standard Mange jobber allerede i dag 1 med visualisering. Men det er ikke all programvare som klarer å håndtere åpen BIM-standard. Ta kontakt med din softwareleverandør og forsikre deg om at du har åpen BIM-standard på din programvare. Leverandøren kan ofte også være behjelpelig i forholdt til opplæring og kunnskap, slik at du får tatt BIM i bruk. Start planlegging tidlig Ha møter sammen med de 2 ulike leverandørene tidlig i planleggingsfasen. På den måten kan man planlegge fremdriften og sikre at folk er enige om hvordan ting skal gjøres. De ulike faggruppene kan også få sine kontaktpunkter, slik at de jobber bedre sammen. Her sikrer man også at alle har den nødvendige programvaren for å jobbe i åpen BIM. Tenk strategisk Det er lav terskel for å komme i gang med BIM. Men de 3 som lykkes beste er de som bruker det strategisk i sin virksomhet og virkelig bruker alle mulighetene som ligger der. Særlig i forhold til samarbeid mellom faggruppene er det mye å hente. Sørg for godt samarbeid 4 Sørg for at alle faggruppene samarbeider godt. Dette gir både effektiv fremdrift i prosjektene og bedre kvalitet på arbeidet som utføres. Man slipper å gjøre ting flere ganger fordi folk har ulik virkelighetsforståelse. En god felles master-bim gir alle de samme dataene å jobbe ut fra. Arkitektfirmaet Kleihues + Schuwerk, med baser i Napoli og Berlin, er nylig kåret til vinner av den internasjonale arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Det seirende utkastet, Forum Artis, ble tegnet og modellert i Vectorworks Architect Arkitekt Klaus Schuwerk som mottok 1. prisen, har sagt det slik:...vectorworks er det beste programmet for å oppnå arkitektur på et høyt nivå, fra de første skissene til arbeidstegninger, hovedsakelig fordi Vectorworks er like enkel å bruke som en blyant, og dette gir tid til å konsentrere seg om arkitektur. Kan man vinne de store prosjektene med Vectorworks, kan Vectorworks kanskje passe for dine prosjekter også? Få et pristilbud på Vectorworks og få en meget behagelig overraskelse. Notér også at Vectorworks kan fås på norsk og har egen SOSI-modul. Kleihues+Schuwerk Vectorworks BIM på Vestbanen Dakantus AS

7 Sluttbruker i fokus: Fra data til nyttig informasjon. - Når kreativitet smeltet sammen med industriell kontekst, fortrolighet i kombinasjon med 2D grafikk, 3D visualisering, video, interaktivt design og programmering, åpner det opp for betydelige effektivitets forbedringer, konstaterer Øystein Stray, daglig leder i visco. Fra sitt hovedkontor i Stavanger tilbyr visualiseringsselskapet visco sine industrielle kunder visuelt innhold og støtte gjennom hele verdikjeden fra salg, prosjektgjennomføring, opplæring og drift. Bredbånd til hjernen Vi har lang erfaring i å bruke ulike visuelle virkemidler og animere teknisk avanserte prosesser. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi nå utnytter vår visualiseringskompetanse mot operasjonelle miljøer. Oljebransjen har alltid vært en teknologifokusert bransje, men mer avansert teknologi bidrar til enorme mengder data og paradoksalt nok høyere kompleksitet. Midt oppi dette står en stakkars bruker som skal ta effektive beslutninger. Vi ønsker å bidra til å bryte ned grensene mellom menneske maskin - data. Stray forklarer: Når mulighetene er uendelige blir kunsten å konvertere data til informasjon som gir bruker en umiddelbar forståelse av situasjonen. Skjermbildet må designes slik at det gir brukeren akkurat den informasjon som trengs for å gjøre en fremragende jobb. Med våre skreddersydde løsninger skal ingen behøve å sinkes av overflødige data, poengterer Stray. Øyet er som vårt bredbånd til hjernen, og derfor legger vi vekt på at de intuitive skjermbildene har stor grad av visualisering og filtrerer det som er overflødig for arbeidsoppgaven. Sannhetsbevis - Vi har en ambisjon om å være best på levering av visuelt innhold og smarte interaktive applikasjoner, fortsetter Stray. - Dette skal hjelpe våre kunder å kommunisere bedre, lære raskere og ta mer effektive beslutninger. For oss er dette mer enn bare ord. Bekreftelse på at vi tenker riktig har vi fått gjennom studier av internasjonale forskningsresultater og Best in Class analyser. Nyttiggjøring av design data Olje og Gass industrien har stor fokus på effektivisering av sine arbeidsprosesser, såkalte Integrerte Operasjoner. Utnyttelsen av design data har stått på agendaen i flere år og i dag har vi en sømløs integrasjon mellom CAD verktøy og 3D motorer. En annen flaksehals har vært mulighetene til å laste inn gigabyte store datafiler som kan operasjonaliseres og nyttiggjøres i sanntid. Stray fortsetter: - Dette er ikke lengre en show stopper. Vi fokuserer på sluttbruker i typiske komplekse kontroll- og overvåkings miljøer. Bruk av visuelle virkemidler, herunder 2D og 3D grafikk i kombinasjon med live video koblet til databaser og sensor signaler i et felles intuitivt brukergrensesnitt er vår løsning. Vi leverer brukergrensesnitt som komplimenterer eller erstatter konvensjonelle GUI. Det er dette som virkelig kan forenkle hverdagen til operatørene og bidra til høyere sikkerhet og økt lønnsomhet, sier Stray, og utfordrer dermed høyt spesialiserte innkjøpere. - Sammen med strategiske partnere dekker vi alle fasetter av en brukeropplevelse. Vi er et tverrfaglig miljø som kombinerer de myke disiplinene visualisering, kognitiv psykologi og percepsjons teori med teknologidispliner som dekker sensor- og systemintegrasjon, og ikke minst fagpersonell med spesifikk bransjekunnskap, avslutter Stray. Om VisCo Kontor i Stavanger, Houston, Kharckov og India Mer enn 20 års erfaring og 22 ansatte Arbeider iht ISO 9001 Anvender 3D, 2D og video i kombinasjon med programmering Kunder hovedsakelig fra olje- og gassindustrien, men også bygg- og anlegg, medisin, spill og underholdningsbransjen. Særlig bil- og forsvarsindustrien og da særlig sistnevnte med sine ubemannede fly og jagerfly har stor fokus på information overload og optimalisering av brukergrensesnittet. Det er åpenbart at olje- og gass sektoren har mye å hente både innefor opplæring og drift, påpeker Stray.

8 8 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Trygve Randen Petrel Portfolio Manager, Schlumberger Henrik Poulsen VP Global Accounts i Roxar Software Solutions Jostein Lien VP Sales, Xvision AS Spørsmål 1: På hvilken måte har 3Dmodellering vært med på å utvikle den bransjen dere jobber innen? På 90-tallet jobbet ekspertene i olje- og gassindustrien hovedsaklig i 2D geofysikeren tolket 2D-traseer og geologene laget 2D-kart. Disse stemplede og signerte modellene var basis for mange av Nordsjøens store felter. Reservoarmodeller tok flere år å konstruere, med den følge at de fort ble gamle og utdaterte. Integrert 3D-modellering har gjort det mulig å jobbe i team med mye hurtigere konstruksjon og oppdateringer av modellene. Tiden fra oppdagelse til operasjon er blitt vesentlig kortere. En 3D-modell av et oljereservoar er en matematisk prediksjon av hvordan reservoaret ser ut, gitt tilgjengelig data kombinert med geologisk- og reservoarteknisk kunnskap. En god 3D-modell vil gi sikrere og mer detaljerte volumanslag, bedre grunnlag for produksjonsprognoser, samt mulighet til å bore avanserte horisontale brønner for mer optimal produksjon. Geologiske 3D-modeller er viktige beslutningsgrunnlag når et oljefelt skal utvinnes. Det er ingen tvil om at forbedret 3D-modellering har hatt stor betydning for den økte utvinningsgraden man har sett de siste 15 årene. Den digitale modellen har alltid vært kjernen i en forbedret forståelse og kommunikasjon. Vi jobber med kunder som arbeider helt i ytterkant av det som er teknisk mulig til enhver tid, samtidig som de som deltar kommer fra alle verdenshjørner og med bakgrunn fra mange kulturer. Bilder senker terskelen for deltakelse og øker engasjement! Dermed blir beslutningsprosessen forbedret. Hos våre kunder følger den digitale modellen gjennom hele prosessen i større eller mindre grad. Spørsmål 2: Hvilke muligheter gir 3Dmodellering for rekonstruksjon og kvalitets-/avvikskontroll av produkter? Spørsmål 3: Innen hvilke områder har 3D-modellering potensial til å bli et enda viktigere verktøy i fremtiden? Konstruering av integrerte 3D olje-reservoarmodeller med alle de karakteristikkene de har, gir oljeselskapene en mye bedre forståelse for usikkerhet og risiko. Sanntids oppdatering eller rekonstruering av modellene med data fra brønnene og ny 3D-/4D-seismikk gjør det mulig å se og i noen tilfeller forutse problemer. Oljereservoaret vil alltid være en beskrivelse av noe som er preget av stor usikkerhet, men med integrerte 3D-modeller er det mulig å ta bedre avgjørelser raskere og sikrere. Industrien utnytter enda ikke fullt ut mulighetene som integrert 3D-modellering tilbyr. Gamle arbeidspraksiser er vanskelige å endre samtidig som programvare utviklingen er en pådriver for integrering av fagdisipliner og automatisering. Ny teknologi bore teknologi og seismikk - gir oss muligheten til å innhente mer informasjon om reservoaret og dermed gjøre en mere nøyaktig beskrivelse. Integrering av flere fagområder blir derfor mere nyttig og sjansen til å utnytte reservene mye bedre. Avanserte 3D-modeller leverer også usikkerhetanalyser og sannsynlighetskurver over volumer og fremtidig produksjon. Med gode og sikre usikkerhetsanalyser vil sjansen for feilavgjørelser avta dramatisk. Gjennom Real Time Monitoring kan 3D-modellen fortløpende oppdateres hvis nødvendig, og eventuelt kan brønnbanen justeres for bedre å treffe de mest oljebærende sonene. Foruten fordelene med økt produksjon er dette en viktig verifisering av at tidligere modelleringskonsept er riktig eller eventuelt trenger justering. Med bedret kvalitet på input-data, sånn som seis-smikk, kan de geologiske 3Dmodellene bli enda mer detal- jerte og avanserte. Dette vil stille større krav, men også bedre utnytte, allerede eksisterende bore- og produksjonsteknologi. I fremtiden vil dette bli viktigere og viktigere ettersom mer og mer olje (og gass) produksjon vil komme fra mer kompliserte og marginale felt. I tillegg vil forbedrede modeller gi modne produserende felt økt levetid og økt utvinningsgrad. OPPNÅ BEDRE KVALITET MED AVANSERT 3D-BRUK Vi har mange eksempler der kunder har avverget store utgifter ved å se feilene i en tidlig fase. Ofte arbeider ingeniørene på komponenter som er så komplekse og store at det er nesten umulig å få en total systemoversikt. Ved å optimalisere modellene og sette de sammen i sin helhet kan vi gi de den oversikten og oppdage feil tidlig. Å skifte en bolt i en digital mo- dell i designfasen kos- ter lite i forhold til å måtte endre den på 300 meters havdyp i Nordsjøen. Det viktigste er å benytte visualisering i alle faser, flere kan være med i idefasen, produsentene og vedlikeholdsfolk kan ta med sin erfaring og bidra i utviklingen og arbeidet med dokumentasjon underlettes ved at bilder og modeller er tilgjengelig når produktet er klart for salg. Det er når hele bedriften og dens kunder deltar at feil og misforståelser unngås og kundene blir mest fornøyd, visualisering bidrar til at dette er mulig. Kunnskap skaper muligheter - Kjennskap skaper tillit! BA-Nettverket er en uhøytidelig og trivelig arena med fokus på 3D og BIM, og samspill mellom alle fag, inne og ute, over og under bakken. Vi kartlegger hvor hvert enkelt fag står. Deretter tar vi tak, og er aktive i prosesser som forbedrer samspill mellom fag i felles informasjonsmodell. BA-Nettverket arrangerer nettverkstreff med aktuelle tema. Hvert nettverkstreff og møte er en liten dose kunnskap og kjennskap. Vi utvikler et godt - jobbe smartere. Ved relativt hyppige treff og møter blir vi rett og slett trygge på hverandre, og tør å være åpne og ærlige overfor hverandre. Vi endrer fokus fra tegning til 3D-modeller, hvor informasjon kan hentes digitalt direkte fra modellene. noe fra Norges Forskningsråd. (Også støttet av Byggekostnadsprogrammet i 2005/6.) I tillegg kommer en pris pr. treff for lokale, mat etc. I praksis ca. kr 1000,- + mva pr. treff. Det forventes at de som ønsker å delta tegner et medlemsskap. Resultater: digitale leveranser (Presenteres 17. juni.) (Klar 19. mai) prosjekter. Vi moderniserer bransjen skritt for skritt. Vi diskuterer, deler kunnskap, og lærer mye! Kontakt ba-nettverket: Inger Hokstad, tlf Se hva som skjer på:

9 Statsbygg velger fremtidens arbeidsverktøy Statsbygg har som mål å være ledende på bruk av teknologi. Vi vil gradvis fram til slutten av 2010 gå over til å arbeide med og samhandle med våre leverandører ved hjelp av BIM. Vi er i gang med de første prosjektene med BIM både i nybygg og i ombygginger. Les mer om BIM og få nyttige lenker på og Minoko: 3D fra idé til innovasjon Aptomar er et norsk gründerselskap som utvikler løsninger for sikkerhet på sjøen. Da selskapet fikk ideen til SECurus, en høyteknologisk overvåkingskonsoll for kystfartøy, ba de Minoko bistå med produktutviklingen. Ideen er å kombinere en kraftig xenonlyskaster, et infrarødt kamera og et HD-videokamera som kan låses til et bestemt punkt eller mål, uavhengig av båtens bevegelser. Løsningen vil for eksempel være en uvurderlig hjelp i en redningsaksjon når en person har falt over bord, eller når oljeflak på sjøen skal oppdages, måles og renses, spesielt i mørke og uvær. Sårbart i hardt vær Ideen er like enkel som genial, mener Hågen Lynum, daglig leder i Minoko. Han legger til at utfordringen er å plassere ekstremt avansert og sårbar høyteknologi på toppen av et fartøy som beveger seg i urolige farvann og i all slags vær. I prosessen med å utvikle en konsoll som beskytter lyskasteren og de varmefølsomme kameraene, samtidig som den ivaretar kravene til funksjonalitet, var bruken av 3D-teknologier av uvurderlig betydning. Gjennom hele produktutviklingsarbeidet ble ulike løsninger modellert, prototypet, testet og forbedret, frem til systemet kunne settes i kommersiell ell produksjon og bruk i Produktutvikling i 3D Minoko bruker all tilgjengelig 3D-teknologi aktivt på en rekke måter i utviklingen av produkter for kunder. Selskapet besitter utstyr og kompetanse til å håndtere oppdrag som kan variere mellom alt fra enkle konstruksjoner til større komplekse installasjoner innen mekanikksegmentet. Lynum forteller at besittelsen av avansert 3Dteknologi også har ført til flere andre oppdrag og viser til alt fra 3D-printing av miniatyrmodeller for Statoil til 3D-scanning av arkeologiske funn. Vi fungerer som en ekstern utviklingsavdeling for våre kunder, sier Lynum. Han forklarer det lille selskapets suksess med den sjeldne kombinasjonen av bredde og spisskompetanse in-house. Kundene behøver kun å forholde seg til en totalleverandør, som trekker veksler på de profesjonelle industridesignerne, ingeniørene, teknikerne og den avanserte teknologien selskapet råder over. Dette er Minoko Minoko tilbyr tjenester innen industridesign, mekanikkdesign, konstruksjon, styrkeberegning, 3Dprinting, 3D-scanning, prototyping samt tilrettelegging for industriell produksjon.

10 10 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva betyr BIM for byggeprosjekter? Svar: Kostnadseffektive og kvalitativt bedre prosjekter, og mer bærekraft i forhold til ressursbruk, energibruk og miljø. Se nye muligheter med BIM og åpenbim LEDER TIL LEDER BIM har potensiale til å forbedre prosjektkvaliteten radikalt, mener senior rådgiver i multibim as og tidligere co- CEO i buildingsmart International, Lars Chr. Christensen. Som senior rådgiver i Virtual Design and Construction (VDC) og åpenbim, har Christensen erfaring med bruk av BIM både fra norske og utenlandske prosjekter. Christensen påpeker at dårlig og mangelfull informasjon har blitt et økende problem i bransjen. Siden den viktigste råvaren for å ta gode beslutninger er informasjon, har dette også gått utover fremdrift og kvalitet på beslutningsprosessene i byggeprosjekter. På spørsmålet hvordan dette henger sammen med BIM, svarer Christensen: BIM handler om å organisere informasjonen i prosjekter på en bedre måte. Ja, du kan nesten si etablere en god informasjonslogistikk i prosjektet. Ifølge Christensen handler informasjonslogistikk om å få rett informasjon i riktig mengde med rett kvalitet i rett format til riktig tid og til riktig person. Hvis vi lykkes med informasjonslogistikken får vi en god prosjektgjennomføring. Avdekk feil Ofte kritiseres byggebransjen for å bygge prototyper i skala 1:1. Med BIM kan vi faktisk bygge på PCen og derved avdekke mange problemer og feil som normalt ikke ville blitt oppdaget før under bygging, sier Christensen. Noe som er spennende med denne virtuelle byggeplassen, er at det også åpner opp for nye måter å velge ut arkitekter, ingeniører og entreprenører på. Istedenfor å stole på et skriftlig tilbud som består av fine ord og gode prosjektreferanser, kan en invitere potensielle firmaer til å designe og bygge på PCen. I USA har blant annet skolemyndighetene i Los Angeles begynt å bruke denne tilnærmingsmåte for å vurdere tilbydere. Christensen nevner også BuildLondon- Live som er et uoffisielt VM i BIM, som en ny type arena hvor en viser frem ferdigheter og kompetanse. I 2008 vant Norge med BIM Vikings, men i 2009 måtte vi gi fra oss mesterskapet til Japan. India gjorde det også sterkt i 2009 med hele 3 lag. PROFIL Lars Chr. Christensen Stilling: Senior Advisor hos multibim. Han er også Lead Aquarium Facilitator og tidligere co- CEO for buildingsmart International ( ) Utdannelse: Sivilingeniør Bygg ved NTNU og har over 25 års bransjeerfaring Aktuell: Det siste året har han jobbet med buildingsmart i flere store prosjekter i Midt- Østen. Det største prosjektet han arbeider med for øyeblikket er Nytt Østfoldsykehus på ca m 2 for Helse Sør-Øst Ta riktige beslutninger tidlig Dette betinger selvfølgelig også en del planlegging av hvordan prosjektene deles opp i leveranser, ansvar, roller og prosesser. Ut fra min erfaring kan BIM også bidra til bedre problemforståelse, økt tverrfaglig respekt, økt produktforståelse og økt entusiasme i prosjektteamet, sier Christensen. På spørsmålet om hva BIM betyr for byggherren, svarer han: Det viktige for byggherren med tanke på informasjonslogistikk er å få tatt de riktige beslutningene tidligst mulig i prosjektet. Christensen anbefaler at du som byggherre stiller følgende spørsmål: Vil bygget understøtte den organisasjonen vi har i dag? Vil bygget være fleksibelt nok til å understøtte vår virksomhet i fremtiden? Er bygget tilstrekkelig energieffektivt og miljøvennlig? Hva vil det koste å drifte bygget om 20 år? Digitale bygningsmodeller kan vise deg digitale modeller av bygget på et svært tidlig stadium. Kombinert med en database med informasjon om bygget og dets egenskaper kan du for eksempel beregne byggekostnad, driftskostnad, livsløpskostnad, energibruk og CO 2 -fotavtrykk. Tradisjonelt gjøres energisimuleringer gjerne seks måneder inn i prosjektet (prosjekter uten aktiv BIM). Selv om dette kan vise at noen løsninger ikke er optimale eller tilstrekkelig energieffektive, har prosjektet gjerne kommet såpass langt at det kun er tid til å flikke på løsningen. Med BIM kan vi gjøre overslagsberegninger veldig tidlig og ha løpende kontroll med energiforbruket, fastslår Christensen. På den måten får vi tidlig feedback på løsningskvalitet og kan bruke tid på å energioptimalisere bygget. Klimavennlige og bedre bygg Foreløpig har offentlige byggherrer gått i bresjen for å benytte BIM i sine byggeprosjekter mens mange private byggherrer ennå befinner seg i en tidlig fase. Statsbygg har for eksempel satt krav om at alle deres byggeprosjekter fra 2010 skal benytte BIM. Jeg tror at i løpet av 12 til 18 måneder vil vi se en radikal økning i BIM bruk. Hvis Finanskrisen versjon 2.0 kommer, vil kostnadskontroll og effektivisering bli enda viktigere, og det vil også motivere for økt bruk av BIM, spår Christensen. I Innovasjonsmeldingen, St.meld. nr. 7 ( ), hevder Nærings og handelsdepartementet (NHD) at hele byggeprosessen kan bli et stort, digitalt samspill hvor alle fagfeltene jobber med samme informasjon samlet i en modell ved hjelp av buildingsmart standarder. Sammen med gode visualiseringsverktøy gjør denne databasen det mulig å visualisere prosjektinformasjon i 3D på mange måter, detaljeringsnivåer og ulike grensesnitt. åpenbim bidrar til at man lettere kan forebygge feiltolkninger og konflikter i byggesaker og bidra til at feil oppdages før utførelse eller bygging, forklarer Christensen. - Gevinsten er billigere, mer klimavennlige og bedre bygg, konkluderer han. GUNN IREN KLEPPE

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI FAKTA OM BIM Informasjon BIM er bruk av digitale byggmodeller i prosjektutvikling. BIM står for Bygnings- InformasjonsModell (produktet) eller BygningsInformasjonsModellering (prosessen). I praksis en 3D-modell knyttet til en database med masse informasjon om bygget. Sikre kvaliteten Lukket-fag-BIM er BIM brukt som modellverktøy for å løse prosjektoppgaver innen ett fag eller område. Åpenteam-BIM brukes til utveksling av modellinformasjon mellom team-medlemmer i et gitt prosjekt for å sikre kvalitet på informasjonen og spare tid gjennom gjenbruk. Ta riktige valg BIM kombinert med buildingsmart gir grunnlag for bedre kommunikasjon og bedre grunnlag for å ta kvalifiserte valg. Det kan føre til bedre og billigere bygg, færre feil og mer igjen for pengene. buildingsmart Handler om hvordan prosesser organiseres og hvordan lukket-fag-bim og åpen-team- BIM utnyttes for at prosjektene skal bli bedre, billigere, raskere og gi resultater som er, mer bærekraftige og gir god avkastning både til brukere og eiere. SATS PÅ åpenbim - Gevinsten er billigere, mer klimavennlige og bedre bygg, konkluderer Lars Chr. Christensen. FOTO: MULTIBIM AS Norge er ledende Norge og Norden er internasjonalt ledende innen bruken av BIM/buildingSMART. Offentlige byggherrer har begynt å stille krav om bruk av BIM og åpne standarder i byggeprosjekter. Spar tid, spar penger Placebo Effects - det komplette visualiseringshus for bygg- og anleggsbransjen i mer enn 10 år 3D-modellering Film Animasjon

12 12 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER SLIK FÅR DU BEDRE ARBEIDSFLYT 3TIPS SAMLE INFOR- MASJONEN Økt oljeutvinning forutsetter bedre prognoser gjennom integrert arbeidsflyt. - Vi er godt i gang, lover ingeniør Clas Normann. Geofysikere, geologer og reservoaringeniører bør ha den samme informasjonen tilgjengelig til enhver tid, sier Clas Normann. Han er reservoaringeniør i Talisman Energy. Han sier at bransjen er kommet langt i å samle de ulike disiplinenes erfaring og kompetanse i 3Dmodeller. Det er imidlertid fremdeles utfordringer som står igjen. Verktøyene som trengs for å integrere arbeidsflyten er tilgjengelige for alle nå. Det er den gode nyheten. De største utfordringene fremover vil være knyttet til brukernes mentalitet. De må være innstilt på at utstrakt integrering bør gjennomføres for å få til en best mulig unifisert modell. Få bedre prognoser Reservoaringeniører må kunne identifisere mulighetene for økt oljeutvinning (Improved Oil Recovery - IOR). Deretter kan de beste framgangsmåtene skreddersys for IOR. Dette forutsetter altså bedre prognoser gjennom integrert arbeidsflyt. Antall disipliners interaksjon med hverandre kan utvides gjennom såkalte asset teams, sier Normann. Enkelte selskap har jobbet med slike team i mange år nå. Her i Talisman har vi hatt suksess med integrerte asset teams i lang tid. Fordelen med dette er at vi får bedre modeller som alle disipliner har eierskap og tillit til. En robust modell som alle står sammen om, gir også ledelsen et godt grunnlag for beslutninger som baseres på modelleringsarbeid, sier Normann. Er det likevel noe sånn som nok integrering? Kan det bli for mye av det gode, slik at det går litt på bekostning av fremdriften? Graden av integrering bør nok vurderes fra modell til modell, avhengig av modellens formål, mener han. Tidlig på 90-tallet ble arbeidsstasjonen med felles 2D- og 3D-applikasjoner for geologer, reservoaringeniører og geofysikere introdusert. Rapportene sa at gevinsten ved å gå over til 3D var stor: Relasjonene mellom de ulike reservoarstrukturene ble synliggjort og Clas Normann Reservoaringeniør i Talisman Energy flere feil kunne bli rettet opp mye tidligere. Normann forteller at han kjenner til flere gode eksempler på dette. For eksempel ble full integrasjon tatt i bruk da vi laget en ny Gyda Sør-modell. Der var det nyttig å ha forkastningsmodellen til geofysikeren vist sammen med resultater fra reservoarsimuleringen. Slik kunne vi identifisere mulige barrierer basert på seismikk. Oppnå miljøgevinst Hardware- og software-utviklingen har bare akselerert de siste årene. Det snakkes ikke bare om integrering men om unifisering eller unification; a unified earth model, som bransjen selv sier. En unifisert modell vil si at alle disipliner jobber i den samme modellen, forklarer Normann. Visualisering i 3D er en viktig del av samarbeidet. Spesielt gjelder dette muligheten til å vise parametre fra forskjellige disipliner i samme modell. Hvordan kan reservoarmodeller legge til rette for god miljøforvaltning? Gode reservoarmodeller er viktig for å optimalisere utvinningsgraden på eksisterende felt, noe som på sikt vil gi en miljøgevinst. HÅVARD NYHUS Petrel 2010 seismic-to-simulation software Breaking down barriers accelerating confidence. Exp The 2010 release of Petrel software is the most comprehensive to date, offering unique exploration workflows and revolutionary technology for field development and risk assessment. With new functionalities for geophysicists, geologists, and reservoir engineers, you have the tools available for a comprehensive analysis of your reservoir. Basin-to-prospect scalability Complex geology modeling Stratigraphic interpretation Fault-seal analysis Modeling-while-inte Petrel and modeling-while-interpreting are marks of Schlumberger Schlumberger. All rights reserved. 10-IS-0319

13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI VIKTIGE BESLUTNINGER MÅ TAS Et asset team i operasjon i et Operation Centers. Slike visualiseringsrom blir brukt av olje- og gass-selskapene for å fasilitere kollaborasjon. På disse skjermene sees en blanding av 2Dvisualisering (brønner), 3D-visualisering (seismikk og reservoarmodeller) og brønnbaner. FOTO: SCHLUMBERGER Oppnå bedre kontroll og øk utvinningsgraden Spørsmål: Hvordan optimalisere utvinningsgraden? Svar: Gode modeller er forskjellen. EKSEMPEL Det hviler et stort ansvar på 3Dmodellene, sier Clas Normann. Han er reservoaringeniør i Talisman Energy. - Reservoarmodellen utgjør på sett og vis hele utgangspunktet for de økonomiske kalkulasjonene. En god oversikt over potensialet som ligger i et reservoar danner utgangspunktet for all drilling og alle operasjonelle produksjonstiltak som blir gjort senere. Optimal brønnplassering, reservoarstyring og utbyggingskonsept er bare noen av arbeidsprosessene som baserer seg på arbeidet i denne fasen. Over tid blir modellen videreutviklet og bearbeidet av de ulike kompetansegruppene (geologer, geofysikere, reservoaringeniører). Modellen som bygges i letefasen blir derfor premissleverandør for hele rekken av prosesser i de etterfølgende fasene, forklarer Normann. Sikre suksess En feil i modellen kan lede til store tap i produksjon, og i verste fall velte hele prosjektet. Spesielt viktig vil modellen være ved valg av utbyggingskonsept for nye felt, og for optimal utnyttelse av modne felt som er inne i haleproduksjonen. For modne felt, der man skal identifisere den gjenværende oljen, er en god modell ofte det som skiller suksess fra fiasko. Talisman er operatør for feltene Gyda, Varg, Yme, Rev og Blane og har eierinteresser i flere andre produserende felt. De har omlag 250 ansatte og produserer rundt fat olje pr. dag. De gikk inn på norsk kontinentalsokkel i forbindelse med overtakelsen av Gyda-feltet fra BP Norge i I årene som fulgte bygde de opp en lisensportefølje der det samlede arealet nå er det største blant utenlandske selskaper. Øk utvinningsgraden Talisman jobber kontinuerlig med å øke utvinningsgraden, forteller Normann. For å evaluere og optimalisere løsninger for reservoardrenering, kombinerer de modellering av væskestrømning med data fra geofysikk, geologi, petrofysikk og produksjonshistorikk. Med dagens intense fokus på å øke utvinningsgraden er det helt avgjørende at vi forstår reservoaret best mulig. Bare slik kan vi optimalisere dreneringsstrategien, sier Normann. I den forbindelse er 3D-modellen av reservoaret et veldig viktig verktøy. Talisman bruker Petrel som modelleringsverktøy i alt fra seismisk tolkning til reservoar-simulering. Det gir oss enn god forståelse av geometri og fordeling av reservoaregenskaper. HÅVARD NYHUS ORDFORKLARING 3D-seismikk Bruk av seismikk og videreutvikling av seismiske metoder har vært viktig for oljeindustrien helt siden oljeeventyret startet på norsk sokkel. Etter undersøkelser med todimensjonal seismikk på 1970-tallet, kom et nytt gjennombrudd med 3Dseismikk på slutten av tiåret. I dag er det meste av norsk sokkel dekket av både 2D- og 3D-seismikk. Haleproduksjon Haleproduksjon er oljeproduksjon fra et reservoar der trykket har falt til et nivå hvor det begynner å bli vanskelig for oljen å strømme naturlig opp til overflaten. Hvert enkelt oljereservoar har en karakteristisk sammensetning av komponenter. Den prosentvise andelen av hver komponent endres etter hvert som reservoaret tømmes. På samme tid synker produksjonsraten tilsvarende. 4D 3D-seismikk er videreutviklet til 4D ved at nye data legges oppå eksisterende data. Med hjelp av nøyaktig posisjonering og effektiv styring av kablene kan seismiske undersøkelser gjentas med stor presisjon. Flere operatørselskap arbeider sammen med leverandørindustrien om å utnytte 4D i forbindelse med integrerte operasjoner. Økt gevinst med bruk av 4D Gevinsten ved 4D-seismikk på Gullfaksfeltet i Nordsjøen og Nornefeltet i Norskehavet har vært betydelig. lore Develop Produce rpreting functionality Comprehensive risk analysis

14 BIM er alt Verden er i endring, kunnskapen om BIM øker, anvendelsen skyter fart og idéene om utnyttelse av BIM en utover det å modellere i 3D er mange og gode. En godt strukturert BIM er uomtvistelig en god kilde til input for mange av arbeidsprosessene både under prosjektering, bygging og forvaltning. Vi hjelper din bedrift å sette BIM-kunnskap i system Vi tilbyr erfarne BIM-koordinatorer som i praktisk prosjektgjennomføring sørger for godt samspill og gode resultater. Men vi tilbyr også markedsledende ITløsninger for GIS, byggeteknikk, anbud & kalkyle, klimagassberegning, prosjektstyring og FDV tilpasset den nye BIM-hverdagen. Fremtiden er nå. Velkommen til BIM i praksis. Mer enn brukere i bygg og anlegg Les mer på - eller kontakt tel

15 PLANLEGG SMART TA KONTROLL OVER I EN I BIM! Stadig flere byggherrer, entreprenører, arkitekt- og prosjekteringsfirmaer tar i bruk planleggingsverktøyene drofus og TIDA. Programmene er i ferd med å etablere seg som en standard i norsk byggebransje. drofus er blant verdens mest avanserte systemer for planlegging av bygg, og benyttes i flere hundre på gående prosjekter i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Noen av disse er: Δ Samtlige av Statsbyggs byggeprosjekter, bl.a. nytt nasjonalmuseum og regjeringsbygg R6 Δ Nytt Østfoldsykehus Δ T2, ny terminal på Oslo Lufthavn, Gardermoen Δ Nye Munch museet og Deichmanske bibliotek, Oslo Δ CO2 Technology Centre Mongstad Δ Nye Skejby Universitetssykehus, Danmark Δ Karolinska Science Park, Sverige Δ MC Erasmus Hospital, Nederland Komplekse byggeprosjekter krever enkle verktøy. I et byggeprosjekt er det mange involverte aktører og mye informasjon å holde rede på. Ved innføring av BIM er nødvendigheten av at informasjonen i disse modellene er riktig og tilgjengelig enda viktigere. drofus er laget for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Programmet kan enkelt tilpasses ulike prosjekter og kan benyttes på alle typer bygg. Alle data overføres over internett og lagres sentralt. Dette gjør at alle aktører til enhver tid har enkel tilgang til oppdatert data. drofus hjelper deg holde oversikt og kontrollere informasjonen, I en, i BIM. HVA ER DROFUS? drofus er et dataverktøy som støtter flere av de sentrale arbeidsprosessene i et byggeprosjekt: Δ Planlegge og holde oversikt over arealer og rom gjennom prosjektet Δ Romfunksjonsprogrammering, registrering og kontroll av alle krav til hvert enkelt rom Δ Utstyrsplanlegging, kostnadskontroll og innkjøp av utstyr Δ Sjekk av samsvar mellom program og modell via IFC HVA ER TIDA? Teknisk informasjonsdatabase TIDA er et dataverktøy som: Δ Gir en samlet oversikt over tekniske system er og komponenter i bygget Δ Tildeler alle komponenter korrekt kode ihht. TverrFaglig Merkesystem Δ Samler all elektronisk dokumentasjon for bygget i en søkbar database Δ Inneholder et system for registrering og administrasjon av alle utførelsesfeil på byggeplass Kontakt oss for å få demonstrert hvordan drofus kan hjelpe deg i ditt prosjekt: Nosyko AS Rådhusgt Oslo

16 16 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 4TIPS NYHETER JOBB PARALLELT 4 LØDDESØLS BEST TIPS Carsten Løddesøl, Snøhetta I Snøhetta jobber vi parallelt med 2D, 3D-tegninger og ekte 3D i form av modeller gjennom hele prosessen. De er komplimenterende verktøy som alle er viktige, sier Carsten Løddesøl. Han er Head of Workshop Department i Snøhetta. Moderne bygninger er ofte så komplekse strukturer at det er helt nødvendig med en integrert innsats for å kunne levere bygninger med høy kvalitet på alle områder, hevder han. Å tallfeste en besparingen ved overgang til elektronisk 3D-modellering er vanskelig. For oss har kombinasjonen av 3D-modellering og for eksempel 3D-printing først og fremst resultert i flere modeller. Dette er med på å sikre kvaliteten på det vi lager, og det er jo den vi lever av. Løddesøl forteller at verktøyene er med å definere hvilke muligheter du har, og hvordan du nærmer deg en problemstilling. Jo flere og bedre verktøy du har til rådighet, jo friere blir du i prosessen, forklarer han. Med en verktøykasse med mange og forskjelligartede verktøy prøver vi å sikre at vi ikke stivner i et formspråk. Har du bare store pensler, er det vanskelig å lage miniatyrer. BRUK RIKTIG VERKTØY Ved å bruke en 3D-printer som verktøy, kan man produsere enormt detaljerte modeller raskere og billigere enn ved bruk av tradisjonelle metoder. FOTO: SNØHETTA Sikre kvaliteten med riktige verktøy Problem: Modellbygging kan være tidkrevende og kostbart. Løsning: Snøhetta har funnet en modell som fungerer. Utforsk begge verdenene Å jobbe med 3D-modellering fordrer naturlig nok en god porsjon dataferdigheter. Enkelte har derfor hevdet at dette på radikalt vis vil rokke ved arkitektenes arbeidshverdag. Risikerer vi at neste generasjon arkitekter er dataingeniører snarere enn visjonærer? Ny programvare har endret og vil endre arkitektur. Og ja, det tegnes helt annerledes i dag enn tidligere. Men jeg ser ingen motsetning mellom det å ha datakunnskap og verktøy og det å være visjonær. Ny teknologi gir fantastiske muligheter innen flatemodellering og ikke minst parametrisk design. Når man parer det med nye produksjonsmetoder og materialer, vil man kunne få spennende og flott arkitektur! Til tross for alt dette, opplever du begrensninger knyttet til arbeidsmetoden? Noe dere foretrekker å gjøre på gamle-måten? Moderne 3D-programmer har fantastiske muligheter, men kan aldri fullt ut erstatte den fysiske modellen den du kan ta og føle på og som har vekt og materialitet. For Snøhetta er det derfor viktig å utforske begge verdener. HÅVARD NYHUS Industrien i endring Byggeindustrien er i stor 1 utvikling. Stadig mer av byggeprosessen flyttes fra byggeplassen og inn på fabrikken. Optimaliserte kjeder Den digitale teknologen har 2 endret forholdet mellom arkitektonisk konsept og konstruksjon. Ved å optimalisere kjeden fra arkitektens modell til produsentens produksjonsmaskiner, har vi fått et helt nytt regime. Ta miljø på alvor Ved å flytte produksjonen fra 3 byggeplass til fabrikk får vi lettere kontroll med avfallsproblematikk, klimaproblemer og ressursbruk. Vi kan også optimalisere materialforbruket og -utnyttelsen. Her kan vi skjelne til skips-, bil-, eller klesindustrien for forbilder. Gjennom digitalisering har de nesten eliminert behovet for tegninger, og fått en smidigere produksjon med lavere kostnader og kortere leveringstider. Se mulighetene Snøhetta har anskaffet en 4 stor robot-fres. Med denne kan vi ta 3D-modeller og frese ut detaljerte modeller. Vi kan lage prototyper, og teste produksjonsmåter. Det er viktig for Snøhetta å forstå mulighetene som ligger i teknologien, og å kunne møte industrien med forståelse og kunnskap.

17 Fra 3D-modellering til fysiske modeller Håg kontorstoler 1:1 Nordic3D har spesialisert seg på 3D-modeller og printer fysiske modeller som før ble bygget for hånd. Vi jobber stort sett med kommersielle kunder som arkitekter, designere og ingeniører. Kunden tegner med 3Dsoftware og sender filene over til Nordi3D for å printe skalamodeller eller 1:1. Du kan 3Dprinte din egen designede prototype fra den ene dagen til den andre. Kanskje du har designet en kaffekopp i Google SketchUp på internett. Ønsker du noe spesielt er det bare å tegne den i 3D og sende den til Nordic3D i en . Alt fra pyntegjenstander til solide bruksting kan 3Dprintes. SLS 3D printing De som ønsker stor styrke velger SLS nylonmodeller. Modellene printes i matvaregodkjent nylon og tåler store påkjenninger. Rottefella bruker våre skibindings 3Dprint direkte på skiene for testing. OBJET 3D printing Modellene har ekstremt høy nøyaktighet. Modellene bygges opp av plastlag på 0.016mm, tilsvarende 63 lag pr. millimeter. Delene trenger nesten ingen etterbearbeiding og passer alltid meget godt mot hverandre. Uten finish kan delene også brukes som mastermodeller for støping i polyruthan, slik at deler kan fremstilles med ønsket hardhet eller fleksibilitet. Bedrifter som Statoil, Aker Solutions, Tandberg Telecom og Snøhetta bruker SLS og OBJET/SLA 30cm detaljert skalamodell for Aker Solution AERIAL PHOTOGRAPHY - MAPPING - LASER SCANNING - FORESTRY - 3D - NAVIGATION - LOCATION BASED SERVICES 3D MODELS OBLIQUE AERIAL IMAGES LASER SCANNING NORWAY - SWEDEN - DENMARK - FINLAND - GREAT BRITAIN - GERMANY - ITALY - SPAIN - PORTUGAL Blom, PB. 34 Skøyen, 0212 Oslo, Norway, tel ,

18 18 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER UVURDELIG VERKTØY 3 brønner sammen med en 3D reservoarmodell representert ved et grid med regelmessige celler. I hver celle er det gitt en sannsynlighet for porøs sand hvor hydrokarboner kan forekomme (0% sannsylig: lilla - 100% sannsynlig: rød). ILLUSTRASJON: ROXAR Spørsmål: Hvorfor benytte seg av 3D reservoarmodeller? Svar: Det er et høyteknologisk fagfelt som gjør det enklere å svare på avgjørende spørsmål rundt volum av hydrokarboner i reservoarene, plassering av brønner og beregning av produksjonsrater. SUKSESSHISTORIEN Når oljeselskaper tar beslutninger som er i million- og milliardklassen vil det være avgjørende for dem å benytte seg av gode modelleringsverktøy. Geologisk 3D-modelleringsverktøy vil forbedre oljeselskapenes evne til å planlegge og foreta gode beslutninger. Oppnå økonomisk gevinst Ragnar Knarud, geolog og leder for Statoils avdeling for geologisk modellering og usikkerhetsanalyse, forklarer at verktøyet har den funksjonaliteten operatørene trenger for å tolke og analysere dataene, og bygge numeriske 3D- og 4D-modeller. Dette inkluderer modellering av hvor stort reservoaret er, kvaliteten på reservoaret, den potensielle oppdeling av reservoaret, og en beskrivelse av hvor hydrokarbonene er distribuert i reservoaret. Deretter beregnes volumer og modellen brukes til input for å simulere/predikere produksjonen fra tenkte brønnplasseringer i reservoaret, sier han. Dette gir oss mulighet til å optimalisere utbyggingsløsninger og brønndesign for å oppnå best mulig drenering av reservoaret. Med en dagsproduksjon av olje og gass i FAKTA Du får visualisert reservoaret i 3D. All tilgjengelig data utnyttes på best mulig måte. Evnen til å sannsynliggjøre og/ eller korrelere mellom brønnpunkter forbedres betraktelig. Forbedre vår evne til å predikere / tolke størrelser og distribusjon av bergartene i undergrunnen. Du kan beregne volum av olje, kondensat, gass og olje som finnes i reservoaret. Få en god oversikt over de usikkerheter som reservoaret er beheftet ved vet vi virkelig hva vi ikke vet? Foreta numerisk simulering Dette gir oss mulighet til å optimalisere utbyggingsløsninger og brønndesign. Ragnar Knarud Geolog og leder for Statoils avd. for geologisk modellering og usikkerhetsanalyse Statoil, omregnet til oljeekvivalenter, på litt over m 3, er det opplagt at selv små forbedringer vil kunne gi betydelig økonomisk gevinst. Både oljeselskapene og myndighetene er interessert i å få så høy utvinningsgrad og ressursutnyttelse som mulig fra de feltene vi opererer, fortsetter han. Bygger modeller Tradisjonelt har folk i oljeindustrien arbeidet med punktinformasjon, endimensjonale brønndata og 2-dimensjonale kart og tverrsnitt når de skulle fastsette hvor- av væskeegenskapene I reservoaret. Utføre beregninger knyttet opp til unitisering og redetermineringer. Et effektivt verktøy i å bygge broer mellom de forskjellige fagdisiplinene geologi, geofysikk, petrofysikk, reservoarteknologi, produksjonsteknologi og boreteknologi. Injeksjonsbrønn er en brønn som bores ned i reservoaret for å opprettholde trykket.væske eller gassfronten fra det som injeseres opptrer da som et stempel og er med på å skyve oljen eller den produserbare gassen foran seg og inn i produksjonsbrønnene. 5TIPS FÅ RIKTIG DATA- GRUNNLAG Slik tar oljebransjen de riktige beslutningene Hvorfor 3D modellering: dan man burde utvikle og drive et olje- eller gassfelt. Mye verdifull informasjon var rett og slett ikke tilgjengelig. På slutten av 80-tallet satte 3D-seismisk teknologi oss i stand til å se og tolke reservoaret bedre. I motsetning til modellering av håndfaste 3D-objekter, som for eksempel biler, bygg, og mennesker, prøver vi i vår bransje å beskrive og modellere et reservoars egenskaper, som ofte ligger 1000 til 5000 meter under havbunnen, sier han. Knarud forklarer at 3D- og 2Dseismikk blir tolket, deretter kartlegges bergartsflater og forkastningsflater nede i reservoaret basert på seismikken. Ved å bruke disse rådataene og informasjon fra brønnlogger, kan en bygge en strukturmodell i 3D. Strukturmodellen omgjøres så til et 3D-grid. Deretter modelleres predikerte egenskaper av bergarter inn i hver enkelt celle i 3D-griddet. Det dreier seg om egenskaper som porøsitet, permeabilitet og oljemetning, utledet av den forståelsen vi har av undergrunnen gjennom geologiske, geofysiske og petrofysiske analyser. I tillegg inngår informasjon om hydrokarbonegenskaper, slik som tetthet, viskositet, gassinnhold i olje, samt trykk og temperatur i reservoaret. Med alle disse statiske egenskapene på plass, kan en matematisk beregne hvordan og hvor mye olje og gass som strømmer inn i brønnen(e). SILJE RØNNE DATATOLKNING Ta hensyn til usikkerheten i informasjonsgrunnlaget Hvor stor er usikkerheten i plasseringen og størrelsen på reservoaret, samt egenskapene? På grunn av stor usikkerhet i datagrunnlaget for tolkningene, lages det ofte flere scenarioer for å dekke alle mulige utfall. Dermed er det mulig gjennom god arbeidsflyt i modelleringsprogrammene å representere volum av hydrokarboner samt produksjonsprognoser, ikke bare som enkeltresultater, men også som sannsynlighetsfordelinger. Gode modeller er viktig Alle investeringer vi gjør bør ende opp med positiv nåverdi. Det er derfor avgjørende at vi har gode og sannsynlige modeller for produksjonsrater før vi gjør tunge investeringene, og før vi borer produksjonsbrønner. Vi trenger med andre ord å vite hvor mye olje vi vil få ut av feltet i dagene, månedene og årene som kommer. Et riktig predikert produksjonsvolum gir grunnlag for riktig dimensjonering og utvinningstakt på våre installasjoner både på land og til havs, sier Ragnar Knarud. Ung fagdisiplin Fysikken, matematikken og statistikken bak mye av dette arbeidet er avansert, og det kreves derfor mye fagekspertise og ITteknisk maskinkraft for å gjøre denne type beregninger. Selv med utstrakte forenklinger er det enkelt å forstå at beregninger av produksjonsrater fra felt med 10-talls produserende segmenter/soner, og opp til flere hundre brønnspor, kan være utfordrende. 3D-modellering av reservoarbergarter er en relativt ung fagdisiplin (ca. 20 til 30 år gammel), der vi i Norge har vært og er ledende. Utbyggingen av kompliserte felt på norsk sokkel på 80 og 90 tallet krevde fokus på høy utvinningsgrad. Olje og gassproduksjon på land (onshore) er betydelig billigere enn oljeproduksjon offshore, siden utstyr og installasjoner er enklere og rimeligere. Med utbyggingen av offshorefeltene på norsk sokkel er brønnkostnadene høye. Derfor ble det avgjørende å optimalisere reservoarforståelsen slik at vi kunne få maksimalt ut av hver brønn, sier han. Statoil har sammen med norsk oljeserviceindustri og norske forskningsmiljøer vært og er fremdeles aktive pådrivere for å utvikle denne type teknologi. SILJE RØNNE

19 Hvor må du bore den neste brønnen for å optimalisere økonomien i feltet? Innovasjon, kvalitet, brukervennlighet og faglig ekspertise. Dette er grunnleggende byggesteiner i Roxar. Byggesteiner som vi bruker til å utvikle og levere enestående programvare innen 3D reservoirmodellering, reservoirsimulering og historietilpasning. RMS EnABLE Tempest Dette er verktøy som gjør deg istand til å utføre struktur- og egenskapsmodellering, brønnkorrelasjon, flytsimulering, usikkerhetsevaluering, brønnplanlegging, sanntids geostyring og historietilpasning på en unik måte. Verktøy som hjelper deg å gi de beste svarene! Digital Design Distribution AS - en pionér innen 3D-visualisering Med mer enn 19 års kontinuerlig drift, besitter Digital Design Distribution AS (DDD) en unik kompetanse og erfaring innen 3D-modellering og visualisering. DDD ble etablert i 1991 av sivilarkitekt Lars Sørbø og har vært i kontinuerlig drift siden. DDD har gjennom årene utført et resifret antall 3D-oppdrag. Den unike kompetansen er en av ere årsaker til at DDD har en stor og stabil kundebase. Andre årsaker er stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet. DDD leverer på tid og kvalitet. Alltid. DDD utfører alle oppdrag inhouse med egne, spesielt kvali serte medarbeidere, i motsetning til mange andre som benytter underleverandører i lavkostland som India og Kina. Dette gjør at DDD kan levere stabil kvalitet til avtalt tid, og også garantere kontinuitet, f.eks. ved endringer i et prosjekt eller nye byggetrinn. DDD innehar høy byggfaglig kompetanse, noe som garanterer korrekt modellering og god kommunikasjon med partene i et prosjekt. For DDD er teknologien middelet, ikke målet: DDD fokuserer på det som er viktig for oppdragsgivere: Fagkunnskap, samarbeid, kommunikasjon og et sluttprodukt i samsvar med kundens behov til avtalt tid. Egenutviklede rutiner og biblioteker bidrar til rask produksjon og effektiv drift. I motsetning til andre leverandører, utarbeider DDD alltid komplette 3D-modeller, inklusiv terreng og situasjonsplan, slik at prosjektet kan fremstilles korrekt fra et hvilket som helst ønsket standpunkt. DDD har også utviklet et eget visningsprogram, hvor kunden selv kan studere prosjektet fra alle kanter og interaktivt studere sol/ skyggeforhold over tid. Kvalitet og forutsigbarhet har gitt DDD en stabil og trofast kundebase. Kombinert med svært effektiv drift, gjør dette at DDD, som en av få aktører i bransjen, faktisk tjener penger over tid. DDD er to ganger på rad kåret til gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv, og har i mange år på rad oppnått høyeste rating i kredittverdighet. DDD er lokalisert i Vestfold, sentralt i østlandsregionen. For spørsmål og mer informasjon om DDD, ta kontakt på telefon eller epost. Digital Design Distribution AS Postboks Stavern telefon: epost: websider:

20 20 JUNI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON TIPS 1 2 NY TEKNOLOGI Oppnå bedre pasientkontroll med 3D Fall-deteksjon og smittesporing er to områder ultralydbasert 3D-lokasjonsteknologi kan benyttes til. På fremtidens sykehus, sykehjem og eldrebolig varsles det automatisk om fall. Ved smitteutbrudd blir rom, utstyr og personer som har blitt utsatt for smitte raskt identifisert. Å vite nøyaktig hvor utstyr og personer befinner seg gir helt nye muligheter for helsesektoren. OPPNÅ BEDRE KONTROLL 1. Dersom en person med brikke befinner seg lavere enn 30 cm over gulvet, kan det sendes et varsel til sykepleierne om at vedkommende treger assistanse. 2. Dette gir økt kontroll og bedre utnyttelse av personalet. ALL MODELLERING OG VISUA- LISERING: NETRON.NO Idéer som begeistrer VI LEVERER ALT INNEN MARKEDSFØRINGSMATERIELL FOR SALG AV EIENDOMSPROSJEKTER I HØY KVALITET FOTO GRAFISK DESIGN 3D VISUALISERING WEB MESSEMATERIELL PROSPEKT SKILT/BANNERE ETT KONTAKTPUNKT Inviso AS Christian Krohgs gt. 34 Tlf Fax

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket Designåret 2005 Til topps med design i bunn - I NHO har vi sett eksempler på bedrifter som på kort tid har doblet topplinje og bunnlinje gjennom en strategisk satsing pd industridesign, sier NHO-sjef Finn

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare 10110011010101010101010110011010110101001101101101010101010110101010011010010101011010011 00011101101011011011011011011101101101110110110111011011101101101110111011011010101011101 11011010100011111000000111001101001010101100101101101011011001101111010110011011111101010

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer