Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?"

Transkript

1 Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1

2 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN SENERE OPPDATERINGER Dette kan gjøres på flere måter: - Via Hjelp menyen inne i et datasett: Åpne et Maestro datasett. Gå til Hjelpmenyen. Velg Se etter programoppdateringer. Systemet vil da gå ut på internett og se om den finner en nyere versjon, for så og laste ned og installere den. Når du åpner programmet neste gang vil den nyeste versjonen være installert. - Via vår hjemmeside: Gå til Her kan du logge det på med brukernavn og passord. Deretter velger du å Laste ned programvare som du søker. 2

3 Det er mulig å trykke på Glemt passord, men det forutsetter at din e-post adresse er registeret hos oss som kontaktperson. Bruker navn og passord blir automatisk sendt deg på din e-post adresse. 3

4 ÅPNINGSBILDET Det første som møter deg etter oppstart av programmet er åpningsbildet. De forskjellige menyvalgene aktiveres enten ved å bruke menyvalgene øverst, eller klikke med høyre musetast. Alle forklaringene nedenfor er knyttet til menyvalgene på menylinjen. De ikonene som er til venstre for datasettnavnet, forteller hvilken tilstand datasettet er i. Det øverste datasettet her er et vanlig datasett som er åpnet i denne versjonen. Det neste datasettet er komprimert. 4

5 Ikoner til venstre i åpningsbilde Innstillinger: I dette bilde legger du inn grunnlagsopplysninger til strukturen for datasett og kataloger osv. Generelt: Det anbefales at du bruker Automatisk datasettpakking under Generelt. Skriver: Her kan du velge skriver og eventuelt andre forhold knyttet til skriver du ønsker å bruke. 5

6 Kataloger: I dette skjermbilde vil du kunne stille inn til hvilke kataloger du ønsker og arbeide i. Den første linjen med Programkatalog være fast fra programmet og denne innstillingen ble gitt første gang du laster inn programmet. Dette gir det informasjon om hvor programmet kjøres fra. De øvrige linjene er frie og du kan stille inn til hvilket som helst katalog. Merk deg at du kan stille inn til mange forskjellige kataloger under Flere kataloger. Disse kommer opp som forslag du velger ikonet i åpningsbilde. Den siste linjen med Malkatalog er den katalogen du for eksempel vil bruke i forbindelse med og lagre eller hente fra egen malsamling som noter osv. Gå til hovedmappe: Når du legger musepila over felt som er blått eller et ikon så vil det fremkomme et kort hint med informasjon om hva dette er eller hvor verdiene hentes fra. Om du gjør dette på nedenstående ikon så vil du få hintet: Gå til hovedmappe For å åpne datasettkatalogen trykker du på dette ikonet. Programmet vil nå hente alle datasett som er lagret på Datasett katalogen og dette gjøres under Innstillinger. Dette forutsetter at du har definert flere katalog innstillinger i Katalog valgene under Innstillinger. 6

7 Deponikatalog: Brukes bare når man kjører reserver og deponerfunksjonen. Under Generelt i innstillinger merker du av at du skal bruke deponi funksjonen og i tillegg stiller inn til hvilke katalog du vil bruke som deponikatalog. Tilbakekopiering av sikkerhetskopi: Tilbakekopieringsfunksjonen gjør at du kan legge tilbake sikkerhetskopien. Funksjonen fungerer slik at når du trykker på valget for tilbakekopiering søker programmet på den stasjonen/katalogen du har definert til sikkerhetskopiering under Innstillinger og foreslår alle datasett som ligger der. Du må velge datasett og trykke OK (husk å sette inn diskett i stasjon A, hvis sikkerhetskopien ligger på en diskett). Sannsynligvis vil du få melding om at datasettet finnes fra før og du må nå bestemme deg for om du ønsker å skrive over eller ikke. Når et datasett er overskrevet kan man IKKE reversere dette. Klientutskrift: Her kan man få en utskrift over alle klientene som ligger på datasettkatalogen. Utskriften viser datasettnavn, klientnavn, hvilken versjon datasettet sist har vært innlest i og år. Denne utskriften er spesielt nyttig å bruke når man skal legge inn nye versjoner (se hvilken versjon datasettene er lest inn i) og når man skal se hvilket år datasettene er i. 7

8 Datasett Et datasett består av mange forskjellige filer og i tillegg har det en underkatalog med datasettes navn med endelse mpx. I denne katalogen ligger det også filer. Summen av alle filer og underkatalog knyttet til klienten er hva vi kaller et Datasett Nytt datasett: Velg Nytt datasett og legg inn ønsket navn på datasettet. Navn er et alfanummerisk felt og har kan du for eksempel bruke kunde nummer eller hva du ønsker og trykk Enter og datasettet vil være registrert. Åpne datasett: Datasettet åpnes ved å markere datasettet, og velge åpne i menyvalget. Datasettet kan også åpnes ved å dobbeltklikke på det eller ved å markere det og trykke Enter. Endre navn: I noen tilfeller kan det være ønskelig å endre navn på datasettet, og da bruker du dette menyvalget. Datasettets navnefelt blir da åpent slik at du kan skrive inn det nye navnet. Datasettnavn må ikke forveksles med klientnavn. 8

9 Dupliser: Dersom du ønsker å opprette et datasett som en kopi av et annet, brukes denne funksjonen. Marker først det datasettet du ønsker å lage en kopi av og høyreklikk eventuelt og velg funksjon. Eller maker datasettet og gå til Datasett og velg Dubliser. Send på e-post (virker bare med Microsoft Outlook): Ønsker en å sende et datasett på e-post, markerer du ønsket datasett ved og høyreklikke og velger Send på e-post. Du vil få spørsmål om du ønsker å legge ved merkede datasett og dette svarer du Ja på, og du vil da få opp en ny e-post. Datasettet er nå vedlagt som en zip fil. Fyll inn mottaker, emne og eventuelt en forklaring på hva det gjelder. E-post som sendes til Maestro Soft og som ikke inneholder noen forklaring vil bli returnert til avsender. Komprimer: Datasettet komprimeres til en fil som får navnet datasettnavnet.zip. Bruker du komprimer, så tar datasettet mindre plass i og med at det blir pakket sammen til en fil. Det anbefales å gjøre dette når et datasett skal flyttes og når du er ferdig med årsoppgjøret. Lag sikkerhetskopi: Denne funksjonen brukes når man vil ta en sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien blir lagret på diskett, hvis ikke annet er angitt under Oppsett Innstillinger, Datakatalog. Merk ønsket datasett, velg lag sikkerhetskopi og du vil få en sikkerhetskopi på ønsket plassering. Årsskifte: Før du starter med årsskifte så skal du alltid ta kopi av den katalogen som datasettene befinner seg. Brukerne står fritt til å velge hvilke katalog en ønsker å kjøre fra, men som regel om ikke annet er valgt så er det Datasett katalogen som det kjøres fra. Om du ikke vet hvor datasett katalogen er så finner du den ved å gå til Innstillinger og til Kataloger 9

10 Denne funksjonen gjennomfører årsskifte på alle de merkede datasettene. Ønsker du å kjøre årsskifte på flere enn et datasett, gjøres dette ved å holde Ctrl-tasten nede samtidig med at du markerer ønskede datasett. Det finnes ingen reverserings funksjon, så husk å ta sikkerhetskopi av denne katalogen før du kjører årsskifte. Slette: Dersom du ikke ønsker å ha et datasett lenger kan du markere det og trykke slett. Det er ingen angrefunksjon når du først har svart ja til å slette datasettet, så vær sikker før du svarer ja. Ta gjerne en sikkerhetskopi før du sletter. Lim inn annet datasett Om du har mottatt et datasett i e-post eller på annen måte, så kan du markere og holde fast vedlegget(datasettet) med venstre museknapp, fra der du har datasettet og føre musepila ned til bunnen av skjermen din og bort til Maestro Årsoppgjør programmet er og slipp datasettet i programmets åpningsbilde. Rediger: 10

11 Oppsett Her finner du også Offentlige satser som er felles for alle datasett. Her er alle satser og beregningsgrunnlag som blir benyttet i programmet. 11

12 Innstillinger - Generelt Her kan du hake av for Begrense til et bilde, så vil programmet automatisk lukke det bildet du er i når du åpner et nytt bilde. Er du for eksempel i næringsoppgaven og åpner selvangivelsen, så vil programmet automatisk lukke bildet med næringsoppgaven. Du kan også krysse av for at datasettene skal pakkes Automatisk ved lukking, de vil da ta mindre plass. Trykker du på lisensknappen får du opp en oversikt over hvor mange lisenser du har. - Skriver Her defineres skriveren som brukes i programmet. Her velger du også om du vil ha forhåndsvisningen rett til skjerm og ikke til skriver mm. 12

13 - Datakatalog Datasettkatalogen er den katalogen hvor alle datasettene ligger og defineres under installasjonen (datasettkatalogen kan endres i dette bildet). Alle datasett ligger i datakatalogen, og du kan ha flere datakataloger. Linjen hvor det står Programkatalog viser hvor programmet kjøres fra. Sikkerhetskopieringsfunksjonen stilles inn nederst i dette bildet. Når du installerer programmet, vil den automatisk ligge med sikkerhetskopiering til stasjon A. Hjelp Hjelp: Her kan du få hjelp og tips om hvordan åpningsbildet fungerer. Brukerinformasjon: Her ligger lisensopplysningene om deg som bruker. Versjonsnotat: Her ligger en oversikt som viser hvilke endringer som er gjort fra forrige versjon og til den versjonen som du nå kjører. Supportforespørsel på e-post: Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer så send det gjerne videre til Maestro. Dersom det er et datasett du har problemer med så send en 13

14 supportforespørsel på e-post. Ønsker du å legge ved merkede datasett, så svarer du ja til at datasettet skal legges ved som vedlegg. Maestros e-postadresse kommer opp automatisk. Diverse opplysninger om din maskin vil komme opp i e-posten, slik at det vil bli lettere for de som mottar e-posten å løse problemet. Spørsmål og svar på internett: Ved å trykke her kommer du rett ut på hjemmesiden vår hvor vi har besvart de mest spurte spørsmålene gjennom forrige årsoppgjør. For å komme til denne muligheten må du logge deg på med brukernavn og passord. Om Maestro: Her finnes opplysninger om Maestro Soft as. Her står internett adresse, telefonnummer osv. Her står også hvilke program versjon du kjører. I tillegg finner du dit lisens nummer som er det samme som kundenummer. 14

15 FIRMA OG EIERE Her registreres alle faste opplysninger om firmaet ditt. Klientopplysninger Opplysninger om klienten legges inn i Klientopplysningene. Menyen Klientopplysninger er oppdelt i fire arkfaner som er nærmere beskrevet nedenfor. Hent fra nett gjør det mulig å hente klientopplysninger fra Brønnøysundregistrene. For å kunne benytte denne funksjonen, må man legge inn organisasjonsnummer før man trykker på knappen. Utskrift får du ved å trykke på knappen for utskrift eller bruke F10. 15

16 Klientinformasjon Under Selskapstype velger du om det er et aksjeselskap eller et personlig selskap. Selskapstypen du velger, vil avgjøre hva slags ligningsskjemaer du får tilgang til. Velger du aksjeselskap, så vil du ikke få tilgang til SA1 (selvangivelse 1) under Registrering Selvangivelse. I Bransjenummer/bransje kan du fylle inn bransjenummer til Statistisk Sentralbyrå. Dobbeltklikker du i feltet, har du mulighet for å søke deg fram til riktig bransjenummer. Stiftelsesdato brukes for å beregne om selskapet er nystiftet eller ikke. 16

17 Regnskap og skatt Antall årsverk utført av ansatte er årsverk utført av ansatte og skal inn på næringsoppgaven. Regnskapsperiode kommer ut på utskrifter og danner grunnlaget for flere beregninger. I tillegg krysser du av for om selskapet er Børsnotert, og om det er avsluttet, om det er et Nokusselskap og om det er et Rederi osv. 17

18 Enkeltpersonforetak: For enkelpersonforetak så er det svært viktig at Innehaver blir registrert slik at personinntekten blir korrekt behandlet. Dette berører også side 1 på selvangivelsen slik at klientnavnet/selskapets navn kommer på næringsoppgaven og innehavers navn kommer på side 1 i selvangivelsen. Hvilke type næringsoppgave du vil benytte krysser du av for her. Hvilke næringsoppgaver du har tilgang til, avgjøres under valget av selskapstype. Avkrysningen her påvirker hva som skal være tilgjengelig av referanser i kontoplanen og hvilke menypunkter som aktiveres under menyene. De næringsoppgavene som er (merket med grått) er ikke tilgjengelige for den selskapstypen du har valgt. Personer Her tilknytter du bestemte roller til personene registrert i personregisteret. For å opprette en person, trykk på knappen for å Opprette ny person (F5) og fyll ut feltene. I personregisteret fyller du inn alle personene/selskapene som har tilknytning til selskapet. Disse vil du siden benytte i for eksempel kontaktpersoner, aksjonærregisteret og forskjellige ligningsskjemaer. Husk at det legges inn gyldig kommune og skattekommune. For utenlandske selskap og aksjonærer så skal feltene for Fødselsnummer og Organisasjonsnummer være blanke. Du har mulighet for å legge inn merknader knyttet til hver enkelt person under arkfanen Merknader. 18

19 - Kontaktpersoner Feltet for daglig leder, regnskapsfører og revisor skal fylles ut, da dette er opplysninger som skal være med på næringsoppgaven. For å koble en person til ønsket valg i venstre kolonne, merk ønsket valg i venstre kolonne, trykk på knappen Velg person og merk ønsket person og trykk OK. Hvis ønsket person ikke står der, trykk på knappen Opprett ny og du vil komme inn i personregisteret. Trykk Opprett ny (F5), fyll inn det du ønsker og lukk skjermbildet. Merk ønsket person og trykk OK og vedkommende vil nå ligge som den kontaktpersonen du stod på. I Næringsoppgaven, side 4, skal feltet for Henvendelse rettes til fylles ut, og personen du skal ha inn her, kobler du til under Hovedkontaktperson. Husk at Hovedkontaktperson må være koblet til en person i personregisteret med gyldig personnummer om du skal sende regnskapene til Brønnøysund registrene elektronisk. - Underskrifter I denne arkfanen kan du registrere navn på styremedlemmer for å få underskriftene satt inn i balansen. Dette bil bli opprettet automatisk i balanse rapporten. - Dato settes inn under Faste opplysninger Rapportgenerator Balanserapport. Her går du inn på rediger linjer. Finner frem til den linjen hvor dats skal være. Kontoplan Kontoplanen er grunnpilaren i Maestro, så her er det viktig å gjøre en god jobb. Overføring av tallverdier til ligningsskjemaer og andre rapporter er i stor grad basert på koblingene som er gjort i kontoplanen. Kontoplanens registreringsbilde er bygd opp som en tabell hvor hver linje representerer en konto. Koblingene kan gjøres direkte i den linjevise kontoplanen eller du kan ta et oppslag på kontokortene (all informasjon på hver enkelt konto er opplyst på ett kort). Dette gjøres ved å plassere markøren i tekstfeltet på kontoen, og klikke på knappen for registrering eller dobbeltklikke i tekstfeltet til den aktuelle kontoen. Mens den linjevise kontoplanen bare viser kontobetegnelser og referanser, viser kontokortet også saldoer for de siste fem år og de to siste års budsjett. I det følgende presenteres kontoplanens oppbygning, importfunksjonene, samt en beskrivelse av standardfunksjonene. Oppbyggingen av kontoplanen En kontoplan er en samlet oversikt over alle regnskapskonti som skal benyttes i datasettet, og det er i dette bildet man oppretter og sletter konti, setter referanser til resultat og balanserapporter, næringsoppgaver, skjema for midlertidige forskjeller, selvangivelsen og revisjonsområdene. Klientens kontoplan kan legges inn på følgende måter: 1. Opprette egen kontoplan fra grunnen. 2. Importere kontoplaner Importere Maestro standard kontoplan Importere kontoplanen fra andre datasett i Maestro Årsoppgjør-datasett Importere tekstvil eller ASCII-import Frie importer som Maestro standardimport og Spesialimport 19

20 Kontoplanen er bygd opp med følgende felter: Konto Kontonumrene kan bestå av 20 tegn, og kan innholde både bokstaver, tegn og tall. Kontobetegnelse Kontobetegnelse er ett fritt tekstfelt. Her registrerer du navnet på kontoen. 20

21 FT = Fortegn I tredje kolonne står betegnelsen FT. Dette feltet brukes når du vil benytte alternative referanser. Dette kan illustreres med konto Kassekreditt. Ved positiv saldo klassifiseres dette som bankinnskudd, mens ved negativ saldo klassifiseres posten under kassekreditt. I kontoplanen vil referansen til regnskapet være kassekreditt mens alternativ referanse er bankinnskudd. Normalt fortegn vil i dette tilfellet være - siden hovedreferansen medfører at det er negativt beløp på kassekreditten. I motsatt fall vil normalt fortegn settes til +. Merk! Feltet for normalt fortegn skal ikke være utfylt dersom det ikke er satt opp alternativ referanse på kontoen. Resultatlinjer og balanselinjer Den første referansekolonnen skal referere til resultat- og balanserapportene i Maestro. Hvert tall referer til en linje i en av de to rapportene. Dersom du tar oppslag på feltet (f.eks. dobbeltklikker i feltet) vil du få opp et alternativ hvor du kan velge mellom resultat eller balanse. Linjene som kommer opp når riktig rapport er valgt, tilsvarer de linjene som ligger i eksempelvis resultatrapporten (Faste opplysninger Rapportgenerator - Resultatregnskap). Dette innebærer at dersom du har laget egne linjer eller gjort endringer inne på rapportoppsettet, vil disse endringene komme opp ved oppslag. Korrekt kobling gjøres ved å merke linjen og trykke OK knappen. Rapportlinjenummeret kan også registreres direkte i feltet. NO (kol 1), NO (kol 2), RF 1217 og RF 1052 Her settes koblingene/referansene til næringsoppgave og midlertidig forskjeller. Hvilke koblinger som ligger inne kommer an på hvilken næringsoppgave som er valgt under Faste opplysninger Klientopplysninger, arkfanen skattemessige forhold. 21

22 SA = Selvangivelse 2 For hver konto som skal kobles til formuessiden må det angis en referanse til den respektive linjen i selvangivelsen. Dette gjøres ved å dobbeltklikke i feltet på den respektive konto og legg inn riktig referanse til selvangivelsen. Enkelte eiendelskonti skal ikke ha kobling fra kontoplanen da de blir direkte overført fra andre felter fra skattemessig verdivurdering. Dette gjelder eiendelspostene varelager, driftsmidler og aksjer. 22

23 Import av kontoplan Kontokortet inneholder de samme opplysninger som fremkommer under den linjevise kontoplanen. Dette bildet er imidlertid utvidet. Når du angir referanse ved kobling av konti mot resultat/balanse, næringsoppgave, selvangivelse eller revisjonsområde kommer navnet på valgt linje opp ved siden av nummeret. Du kan registrere saldo på hver enkelt konto ved å bruke kontokortene, men dette er lite effektivt og vi vil ikke anbefale det. Det vil være mye mer effektivt å legge saldobalansen inn under Registrering Saldobalanse. Importer I Maestro har vi bygd opp en stor fleksibilitet når det gjelder importer fra andre datasett, regnskapssystemer, årsoppgjørssystemer og andre. Ønsker du å importere kontoplan, velger du knappen for import, og du vil få et bilde med oversikt over alle import mulighetene du har i programmet. Velg ønsket alternativ og Ok. I neste må du angi gjeldende plassering på den filen du ønsker å importere. Ved noen av importene spør den om du vil sette referanser på nye konti. Ved opprettelse av ny klient/datasett er kontoplanen tom. Den enkleste måten å opprette en ny kontoplan på er å importere Maestro standard kontoplan. Standard kontoplan er ferdig definert med referanser. For de som ønsker å ta utgangspunkt i kontoplanen som er lagt inn i andre datasett, velger du alternativet Annet Maestro datasett. Du vil også ha mulighet for å importere saldobalanse som ligger i Excel og få satt referanser samtidig (referanser settes ut fra NS4102). 23

24 Maestro Standard kontoplan For å importere standard kontoplan, velger du Maestro standard kontoplan i skjermbildet for import. Velg den kontoplanen som ønskes importert og klikk på knappen Start import for å importere den (eventuelt dobbeltklikk på ønsket kontoplan). Det er lagt inn en standard kontoplan for AS, Standard, en for personlig, StdPERS og en standard for næringsoppgave 1, Std_NO1. Importere kontoplan fra annet datasett På samme måte som man importerer standard kontoplan kan man importere en kontoplan fra et annet datasett (klient) i Maestro. For å importere fra et annet datasett, gjøre du følgende: 1. Trykk på knappen for Import 2. Under Standard importer kan du så velge Annet Maestro datasett 3. Velg hvilken import du ønsker og trykk OK 4. Velg datasettet/filen du skal importere fra (navn på filene er (datasettnavn).mas) og klikk på Åpne F.eks.: Dersom brukeren har en kontoplan i et annet Maestro datasett og datakatalogen ligger på området C:\Mas\Data, skriver du under Filnavn: C:\Mas\Data\*.mas, klikker Åpne og du får en oversikt over alle datasettene på dette området. Velg deretter det datasettet du skal importere kontoplanen fra, og klikk Åpne. Tekstfilimporter Under tekstfilimporter har du mulighet for å importere saldobalanser du har eksportert fra diverse regnskapssystemer. Gjør følgende: Trykk på knappen for Import Velg tekstfilimport og trykk OK Velg regnskapssystem i venstre kolonne og trykk på knappen for Start import Finn filen du skal importere og velg denne (åpne eller dobbeltklikk på filen) 24

25 I skjermbildet for importresultat klikker du på OK I skjermbildet for referanser haker du av for om du skal sette referanser eller ikke og klikker Ok Når du har gjort dette så vil du ha fått lest inn kontoplanen med referanser og saldo. Excel-import Denne importen er basert på Excel. Importen er basert på at Maestro skal lese inn Excel- /tekstfiler som er eksportert fra regnskapssystemer eller andre årsoppgjørssystemer. Importen gjøres på følgende måte: Trykk på Import knappen Velg Excel import og klikk på Ok I skjermbildet for Referanser haker du av for om du ønsker å sette referanser eller ikke. Etter at du har valgt klikker du Ok. I skjermbildet for fri ASCII-import velger du hvilke kolonner du ønsker å importere (forslaget vi kommer med er kontonummer, kontobetegnelse og årets saldo). Ønsker du f.eks. å ha med fjorårssaldo, dobbeltklikk på årstallet for fjoråret, 200X. Denne listen må ha samme rekkefølge og samme antall kolonner som det du har i det Excel arket du ønsker å importere. Trykk knappen Start Excel-import. Du vil nå starte opp Excel og du vil få mulighet for å velge den filen du ønsker å importere. Velg filen og trykk fullfør. Hvis ønskelig, så har du nå mulighet for å redigere filen du skal importere. Sjekk at antall kolonner er likt med antall kolonner du satt opp tidligere i dialogen. Sjekk at desimaltegnet er det samme i Excel, som du har valgt i denne dialogen. Når du er ferdig med å rediger data i Excel, trykk knappen Hent data fra Excel i denne dialogen. Maestro vil nå importere kolonnene fra Excel. 25

26 Standardfunksjoner i kontoplanen Opprette ny konto(f5) og Slette konto(f6) Ny konto opprettes ved å klikke på knappen Opprette ny konto. Slette konto ved å klikke på knappen Slett konto. I kontoplanen kan du fritt foreta endringer i den eksisterende konto-planen som følger et datasett. Om du høyreklikker med musa i innenfor område til kontoplan så får du tilgang til følgende: Endre kontonummer (Skift +F5) Klikk på knappen Endre konto nr. Kommandoen gir anledning til å gi en konto nytt kontonummer med global virkning for hele det datasettet du befinner deg i. Du vil få frem et popup bilde hvor du legger inn det gamle kontonummeret og det nye kontonummeret. 26

27 Søke etter konto (F4) For å søke etter en konto, klikk på knappen Søk etter konto. I popup bilde taster du inn ønsket kontonummer og trykker OK. Hvis du ikke har et konkret kontonummer, så kan du for eksempel legge inn 3 siffer og klikke finn nærmeste konto. Utskrift av kontoplan Utskrift av kontoplanen får du ved å klikke på knappen Utskrifter. Her finner du flere alternativer. Andre funksjoner For å gjøre opprettelse av nye konti noe enklere, inneholder Maestro tre spesielle funksjoner for overføring av referanser fra andre eksisterende kontoer. Her kommer en beskrivelse på disse tre funksjonene. Nullstilling saldo For å nullstille saldo, klikker du på knappen Nullstill saldi. Det må angis hvilket år som skal nullstilles. Eventuelt kan du velge å nullstille alle tallene. For å unngå "uhell" er det lagt inn en angremulighet med spørsmål om du virkelig vil nullstille saldo. Slette nullkonti Kommandoen fjerner alle konti hvor det ikke er registrert tall i noen av de 5 siste årene. Slette hele kontoplanen Denne kommandoen sletter hele kontoplanen. Når denne kommandoen velges, må du bekrefte om du virkelig ønsker å slette hele kontoplanen. Her vil du få to kontrollspørsmål på at du virkelig ønsker å slette. Svar du ok på disse spørsmålene er det ingen muligheter for å angre. 27

28 REGISTRERING Saldobalanse Registreringsbildet for saldobalansen har syv kolonner. De to første kolonnene er kontonummer og kontonavn. Deretter følger kolonner for Fortegn, Foreløpig, Korreksjon, Endelig samt fjorårstallene.. Kolonnen Foreløpig består av saldoer som registreres manuelt fra en saldobalanse eller ved import. Tallene legges direkte inn i kolonnen Foreløpig Import av saldobalanse De samme importmulighetene som ligger under kontoplanen ligger også her. Opprette ny konto Ønsker du å opprette ny konto, klikk på Opprette (F5). Tast inn kontonummer du ønsker å opprette, klikk OK. Slett konto Konto slettes ved å klikke Slett konto (F6). Har du registrert noe på kontoen under tilleggsposteringer eller de siste fem årene, vil du ikke få slettet kontoen. Søk etter konto Søk etter konto gjør du ved å klikke Søk etter konto (F4). Her kan du enten registrere hele kontonummeret og klikke OK eller registrere 3 siffer og klikke Finn nærmeste konto. 28

29 Papirutskrift I Maestro har du følgende utskriftsmuligheter av saldobalansen (F10): De kolonnene som du ønsker å skrive ut, skal ligge under feltet Skriv ut. Merk ønsket kolonne og flytt de mellom de forskjellige feltene ved hjelp av pilene mot venstre og høyre. Rekkefølgen av kolonnen på utskriften sorterer du ved hjelp av opp og ned pilene til venstre i bilde. Tilleggsposteringer Tilleggsposteringer gjør du under Registrering Tilleggsposteringer. Klikk på knappen Sett inn (F5) og registrerer tilleggsposteringen. Hvis du er usikker på hvilken konto du skal føre det på, kan du dobbeltklikke i feltet for debet eller kredit. Slett postering gjør du ved å klikke på knappen Slett linje (F6). Legg merke til at effekten av tilleggspostering er vist nederst i bilde slik at du ser Endelig saldo på konto etter at tilleggspostering er hensyntatt. Merk! Posteringen av beløp i beløpsfeltet skal skje uten bruk av fortegn, og det er en begrensning på posteringer. 29

30 REGNSKAPSMESSIGE VERDIVURDERINGER Fordringer Menyvalget Fordringer gir deg mulighet til å foreta bedriftsøkonomisk vurdering av kundefordringene, med en eventuell endring av delkredereavsetningen (avsetning til tap på fordringer). I dette skjermbildet er det kun Avsetning tap på fordringer pr og kontonummer som skal registreres. Årets avsetning registreres i feltet til venstre og til høyre i skjermbildet legger du inn kontonumrene for Avsetning tap på fordringer (balanse), Avsetning tap på fordringer (resultat), Konstaterte tap på fordringer (resultat) og Inngått på tidligere avskr. fordringer (resultat). Oppslag gjøres ved å klikke på knappen Oppslag (Shift + F1) eller ved å dobbeltklikke i feltet. I neste bilde søker du deg fram til riktig konto og klikker OK. Når opplysningene ovenfor er lagt inn vil posteringene på nedre halvdel av skjermbildet skje automatisk på grunnlag av de oppgitte konti. Posteringen foretas når du klikker på knappen Oppdater (F1) eller hvis du lukker skjermbildet. Maestro finner selv ut om det er en økning eller nedgang i avsetningen. 30

31 Varer Menyvalget Varer gjelder den bedriftsøkonomiske verdivurderingen av varelageret. For at korrekte tall skal hentes inn fra kontoplanen, må det på hver varetype legges inn kontonummer for beholdning og beholdningsendring. I dette skjermbildet skal du registrere full tilvirkningskost og ukurans for hver enkelt varesort. Det skal også legges inn konto for beholdning, ukurans og beholdningsendring. Oppslag i kontoplanen kan gjøres ved å stå i feltet for konto og klikke Oppslag (Shift + F1) eller dobbeltklikke i feltet. I neste bilde søker du deg fram til riktig konto og klikker OK. Når du har gjort dette, vil programmet lage en automatpostering. For å oppdatere skjermbildet, klikker du på knappen Oppdater (F1). Utskrift får du ved å klikke på knappen Utskrift (F10). Merk! Dersom du har benyttet bokførte verdier i saldobalansen, skal du ikke benytte deg av denne menyen. 31

32 EIERE Aksjekapital Du finner dette under menyvalget Eiere Her velger du aksjeklasser Her fyller du ut alle opplysningene vedr. Selskapets aksjekapital. Menyen for valget innenfor hver aksjeklasse viser til venstre. Her finner du blant annet Utbytte, Aksjekapitalendringer og Kjøp og salg. For å få frem alle aksjeklasser så står du på venstre side av skjermbilde og høyreklikker og velger fra menyen Vis bare aktive aksjeklasser. Om du gjentar denne funksjonen så vises bare aktive aksjeklasser. 32

33 Utbytte Husk at utbetalt utbytte med beløp og dato må registreres manuelt. Avsatt utbytte X hentes fra foregående år. Om det ikke står noe beløp så legges dette inn manuelt. Aksjekapitalendringer Her fyller du ut opplysningene vedrørende type justeringstilfeller som fusjon, fisjon osv. Du marker du først Aksjekapitalendringer. Flytt markøren over til høyere og høyreklikk. Her velger du Opprettes ny aksjekapitalendring. Husk at ny kapitalendring krever forskjellig tidspunkt angivelse. Du kommer så inn en veiviser meny: 33

34 Her velger du fra en meny for type endringer. Blant nyhetene er Nyem./stiftelse overgangsregel E og Sammenslåing av aksjeklasser. - Innbetalt aksjekapital I tillegg at det fylles ut en linje for inneværende år for Innbetalt aksjekapital Kjøp og salg Her registrerer du alle transaksjoner som har skjedd. På høyre side har du anledning til å ta med kostpris, justering og salgskostnader/kjøpskostnader, overpris osv. 34

35 Aksjonærregister Her er det også mulig og velge Import og du har et aksjonærregister fra annet system. Følg veiviseren for funksjonen og merk at kolonnenavn må tekst om systemet kan kjenne igjen. Importfunksjonen vil automatisk legge disse aksjonærene inn i personregisteret. Skattekommune skapes automatisk med bakgrunn i postnummeret i adressen om dette er forskjellig så endrer du dette i personregisteret. 35

36 SKATTEMESSIGE AVSKRIVNINGER Under menypunktet Registrering finner du Saldoskjema. RF-1084 Saldoskjemaer I saldoskjemaene (Næringsinntekt - Skattemessige avskrivninger - RF-1084 Saldoskjemaer) skal du legge inn opplysninger om de skattemessige avskrivningene på anleggsmidlene i selskapet. Driftsmidlene vil bli plassert fortløpende på saldoutskriften fra 1 og utover (1 til 3 på skjema 1 osv.). Saldogruppen endres ved å plassere markøren i nedtrekks menyen i post 101 for så å velge ønsket gruppe. I post 100 skal du krysse av om driftsmiddelet gjelder sameie som ikke går inn under selskapsskatteloven Kap 6. Du kan her velge om det skal gå på felles konto eller som skattyters andel av felles konto. Dersom man ikke haker av noe (som er default), vil det ikke bli krysset av på skjemaet. Dersom saldoskjemaet skal kobles mot RF-1219 Gevinst- og tapskonto må en velge hvilken gevinst- og tapskonto saldoskjemaet skal kobles mot i post 109. RF-1219 skal opprettes med et skjema for hvert næringsområde og for hver skattekommune. For å opprette flere skjemaer, gå inn på registreringsbildet for RF-1219 Gevinst- og tapskonto (Næringsinntekt - Skattemessige avskrivninger RF 1219 Gevinst- og tapskonto). 36

37 Post 102 fylles ut automatisk med fjorårets sluttsaldo (post 109). Dersom man ikke har benyttet Maestro tidligere, eller ikke har brukt saldoskjemaene tidligere, må man manuelt legge inn saldoen på driftsmiddelet i post 102. Negativ saldo må legges inn med negativt fortegn. Post 103 er et inputfelt og man må derfor legge inn den beregnede nedskrevne verdien på det/de driftsmidlene som er utskilt siden i fjor. Denne verdien vil redusere saldogrunnlaget. Post 104a og 104b henter automatisk nyanskaffelser/påkostninger til kostpris fra Tilgang til kostpris i anleggskartoteket hvis det er registrert noe der. Beløpet kan justeres. I post 110 har Maestro en valgfunksjon, hvor brukeren avgjør om han vil ha automatisk (maksimal) beregning av avskrivninger, manuell prosentsats eller manuelt beløp. Dersom input av prosent eller beløp velges, vil det relevante feltet åpnes for input. Spesielt om utrangering med 0 Hvis et driftsmiddel utrangeres med kr 0,-som salgsverdi vil ikke automatikken i overføring til gevinst- og tapskonto slå inn. Det må da settes opp en krone i post 106 i saldoskjemaet. RF-1084 Skattemessige lineære avskrivninger Bildet for Skattemessige lineære avskrivninger (Registrering - Skattemessige avskrivninger RF 1084 Skattemessige lineære avskrivninger) benyttes for å legge inn verdier og beregne de skattemessige lineære avskrivningene som fremkommer på den nedre del av saldoskjemaene. 37

38 I dette skjemaet slipper du å fylle ut noe, bortsett fra når du bruker programmet for første gang. Da må du fylle ut akkumulert kostpris Merk! Hvis du ikke benytter anleggsregisteret må du fylle ut årets påkostninger i justeringsfeltet. RF-1219 Gevinst- og tapskonto Dette skjemaet krever manuell input av verdier, med unntak av noen felter, hvor verdiene overføres automatisk fra saldoskjemaet. I post 15 er det mulighet for å overstyre den automatiske satsen, ved å legge inn prosentsats eller beløp manuelt. Det opprettes ett skjema for hver kommune. 38

39 RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller De midlertidige forskjellene hentes i de fleste tilfeller automatisk inn i skjemaet på grunnlag av de referansene som er satt i kontoplanen og fra andre steder i programmet. Enkelte poster må imidlertid fylles ut manuelt. For regnskapsmessige og skattemessige verdier som hentes automatisk, vil det være muligheter for å justere, ved å benytte seg av feltet Justering. Ved beregning av utsatt skatt, vil programmet ta utgangspunkt i linje 170 og 181. Linje 181 er negative midlertidige forskjeller fra post 180 som kan utlignes mot positive midlertidige forskjeller i post

40 Næringsoppgaver For å registrere opplysninger i Næringsoppgave 2 (RF-1167) gå til fanen Næring og lønn Næringsoppgave. Side 1 Varelager Skattemessig vurdering av varelager, hentes fra Registrering Verdivurdering Varer for årets tall. Ved kjøring av årsskifte så vil årets tall legges over i kolonnen for fjorårstall. Hvis det er et nytt datasett, så må skattemessig verdi for fjorårstallene fylles ut manuelt. De regnskapsmessige verdiene hentes fra saldobalansen, og det er derfor viktig at referansene til varekontiene fra kontoplanen er satt korrekt (Faste opplysninger - Kontoplan). Husk at regnskapsmessig ukurans ikke vil komme til fradrag ved den skattemessige vurderingen av varelageret. Eventuelle forskjeller mellom skattemessig vurdering og regnskapsmessig vurdering vil komme til uttrykk ved beregning av midlertidige forskjeller. 40

41 Innkjøpte varer for videresalg Opplysningene for innkjøpte varer for videresalg hentes automatisk fra kontoplanen (referanse på konto). Dersom tallene som fremkommer på disse linjene ikke stemmer, kan du gå inn på kontoplanen (Faste opplysninger Kontoplan) og endre/sette referanser til korrekte linjer (se evt. koblingsutskrifter) eller du kan benytte deg av justeringsfeltene. Kundefordringer Under skattemessig verdi på kundefordringer må post 0420 fylles ut manuelt. Gjeldende faktortall er 4. Kundefordringer til pålydende hentes automatisk fra post 0410, men du kan selv overstyre dette ved å legge inn en justeringsverdi i justeringsfeltet over (med positivt eller negativt fortegn). For at kundefordringene automatisk skal overføres til post 0410 må det være en referanse til post 0410 i kontoplanen (Faste opplysninger Kontoplan) på konto for kundefordringer. Merk! Det skal ikke være referanse til post 0410 i hovedbokskonto for bedriftsøkonomisk delkredereavsetning. I stedet for nedskriving etter formelen som er angitt over åpner skatteloven for at det i ny virksomhet kan nedskrive kundefordringer med 2 prosent i etableringsåret og i de to påfølgende år. Denne avkrysningen gjør du i skjermbildet her. Da vil formelen i post 0420 bli låst og korrekt tall blir beregnet. Feltet for skattemessig nedskrivning for fjoråret må fylles inn manuelt i skjemaet. Tallene i post 0440 blir hentet fra kontoplanen (de konti med henvisning til post 0440) og omfatter kontiene for andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, aksjonærer og lignende. Fordringene skal vurderes til pålydende. Det er også her mulighet for å justere tallet. 41

42 Årets anskaffelser og salg av driftsmidler I postene hentes tallene fra RF-1084 Saldoskjema. For flere opplysninger om hva og til hvilken verdi som skal fylles inn i feltene, se Rettledningen til RF Side 2 og 3 Tallene som kommer inn på disse sidene kommer via referansene som er lagt inn i kontoplanen (Faste opplysninger Kontoplan). Side 4 Ønsker du å se fjorårstallene, hak av for dette øverst på siden. I postene 0650 Andre ikke fradragsberettigede kostnader, 0760 Annen inntekt og 0810 Andre inntekter kan du spesifisere her. Dette gjør du ved å gå inn i spesifikasjonsboksen. Du kan også sette koblingene direkte i kontoplanen (Faste opplysninger Kontoplan) på de kontiene det gjelder og få inn riktige tall. Eller du kan kombinere kobling i kontoplanen og bruk av spesifikasjonsboksen. Postene 0815 må fylles ut manuelt. Utskrift får du ved å klikke på knappen for Utskrift (F10). Oppdatering får du ved å klikke på knappen Oppdater (F1). 42

43 RF-1028 Selvangivelse 2 Selvangivelse 2 (SA2) finner du under Skatt Selvangivelse RF-1028 I SA2 er det nødvendig å legge inn enkelte verdier i egne felter, selv om de fleste postene fylles ut automatisk ut fra input i andre deler av programmet. Legg merke til at det for mange av de automatisk overførte verdiene er mulighet for å justere programmets forslag ved å fylle ut i feltet for Justering. 43

44 Nedenfor beskrives noen av de mest aktuelle postene for input i selvangivelsen. Side 1 Opplysningene på side 1 er nesten ferdig utfylt ettersom de fleste dataene hentes fra Klientopplysningene (Faste opplysninger Klientopplysninger). I feltet for adresse er det postadressen som blir satt opp som adresse, men denne kan overstyres til kontoradresse. Har selskapet flyttet i løpet av året, så må tidligere kommune og flyttedato fylles ut. Side 2 Ønsker du å se fjorårstallen kan du hake av for dette øverst på siden og fjorårstallene vil vises i en egen kolonne ytterst til høyre. Postene 208 og 211 må fylles ut manuelt. Det samme gjelder posten anvendelse av ubenyttet fremførbart skattefradrag. Akkumulerte underskudd til fremføring må føres her. Ved anvendelse av tidligere fremførbart underskudd, foretar Maestro automatisk overføring til selvangivelsens side 2 og vil selv ta hensyn til anvendelse av fremførbart underskudd ved skatteberegning. Rest underskudd til fremføring blir videre overført til neste års selvangivelse. Side 3 Ønsker du å se fjorårstallen kan du hake av for dette øverst på siden og fjorårstallene vil vises i en egen kolonne ytterst til høyre. Her beregnes en eventuell korreksjonsinntekt. Feltene for korreksjonsinntekt skal bare fylles ut når: 1. det er avsatt til utbytte i selskapets årsoppgjør, eller 2. det gis konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt, eller 3. det i løpet av inntektsåret er utdelt utbytte, jfr. 3-2, som overstiger fjorårets avsetning til utbytte, eller det er utdelt mer enn aksjens forholdsmessige del av innbetalt aksjekapital ved nedsettelse av aksjekapitalen med innløsning av enkeltaksje. 44

45 For ubenyttet fremførbar utbyttegodtgjørelse må brukeren selv registrere den del av tidligere fremførbart godtgjørelse som skal anvendes. Rest utbyttegodtgjørelse fremføres til anvendelse senere år. Side 4 Ønsker du å se fjorårstallen kan du hake av for dette øverst på siden og fjorårstallene vil vises i en egen kolonne ytterst til høyre. Post 401 må fylles ut manuelt og fylles ut i spesifikasjonsboksen som ligger på linjen til posten. Post 412 må fylles ut manuelt. Post 485 Samlet antall aksjer. Har selskapet egne aksjer, skal disse trekkes ut her. Dette gjør du ved å opprette selskapet som aksjonær i aksjonærregisteret. Ved opprettelse av aksjonær i aksjonærregisteret, vil du få en liste med navn fra Personregisteret og klientens navn vil bestandig ligge nederst i denne listen. Har du ikke koblet alle kontiene som skal inn i postene 412 og 440 i kontoplanen (Faste opplysninger Kontoplan), kan du åpne spesifikasjonsboksen og legge inn tekst og beløp her. 45

46 Offentlig regnskap I denne programdelen utarbeides alle nødvendig rapporter tilhørende et årsregnskap: Ved markering av funksjon på venstre side vil du kunne utarbeide ønsket dokument. Forside Dette må du utarbeide manuelt. Styrets Årsberetning Her kan du velge fra mal menyen en standard meny: 46

47 Regnskap I dette skjermbilde fylles ut nødvendige informasjoner som brukes til den elektroniske forsendelsen til Altinn Resultat og Balanse I dette skjermbilde vises hvordan linjene i rapportene er koblet til den elektroniske rapporten som skal sendes til Altinn. Linjene på høyre side viser hvilke linjer som ikke er koblet. 47

48 Noter Her legger du inn tilhørende noter. Øvrige dokumenter I dette bilde vil du kunne legge eksterne dokumenter som noter, styreberetning og revisjonsberetninger med mer. Velger du og Koblet mot kan du angi hva disse filene er i forhold til om de skal ligge som standard dokumenter i programmet. Her er fungerer Dra og slipp funksjonen i område for Øvrige dokumenter 48

49 Aksjonærregister Her legger du inn alle aksjonærene i selskapet. Ny aksjonær opprettes ved å klikke på knappen for Opprett ny aksjonær (F5). Når du skal opprette ny aksjonær, vil du få en liste med navn over alle som er registrert i Personregisteret. Velg den personen/selskapet du skal ha og klikk OK. Hvis personen/selskapet ikke ligger i listen, trykk på knappen for Opprette ny aksjonær og du vil komme inn i Personregisteret og registrer inn opplysningene du har. Lukk bilde og du vil komme tilbake til listen med navn, velg den du skal ha og trykk OK. Til venstre i skjermbildet i Aksjonærregisteret vil du ha en liste over alle aksjonærene i selskapet. Den aksjonæren du er inne på vil være markert. Til høyre har du de forskjellige arkfanene Navn, adresse mm., Aksjer, Ytelser selskap/eier. - Navn, adresse mm Her ser du aksjonærens navn, adresse mm som er registrert (hentes fra Personregisteret). Anskaffelsestidspunktet på aksjene skal fylles inn i kjøp og salg boksen. 49

50 50

51 - Aksjer Her legger du inn antall aksjer som hver enkelt aksjonær eier pr Ytelser selskap/eier Her legger du inn lånebeløp pr mellom selskap og eier. Velger du hent beløp fra og kontoplan, så vil du ha mulighet til å få inn tall fra saldobalansen automatisk. 51

52 Øvrig næring Her får du tilgang til diverse ligningspapirer som du kan fylle ut manuelt. Hvis du trenger veiledning for utfylling av disse, se hjelpefilen og rettledningen til hvert enkelt skjema. 52

53 SKATTEBEREGNING FOR AKSJESELSKAPER Skatteberegning Skatteberegningen finner du under Næringsinntekt Skatteberegning. Skatteberegningen er delt inn i tre arkfaner, Betalbar skatt, Utsatt skatt og Korreksjonsskatt. Betalbar skatt For betalbar skatt regnes forslagsverdien ut på grunnlag av verdier fra selvangivelsen. Grunnlag alminnelig inntekt hentes fra selvangivelsen post 260. Grunnlag formueskatt hentes fra selvangivelsen post 450. Grunnlag godtgjørelse hentes fra selvangivelsen post 208. Skattesats - hentes fra offentlige satser (Innstillinger - Offentlige satser). Fremførbar godtgjørelse hentes fra selvangivelsen post inntektsskatt + formueskatt + kildeskatt aksjer. Trukket kildeskatt hentes fra verdipapirregisteret; sum kildeskatt. 53

54 Utsatt skatt Systemet beregner utsatt skatt pr og pr ut fra de verdiene som beregnes i skjema for midlertidige forskjeller. Kontiene du ønsker å postere på, legges inn i feltene på toppen av bildet. Beregningen på forslagsverdiene kan avrundes ved å hake av i ønsket avrundingsboks (ingen, 1, 10, 100 eller 1000). Dersom man går fra utsatt skattefordel til utsatt skatteforpliktelse, eller motsatt, vil systemet flytte verdiene mellom de to oppgitte balansekontiene. Sum positive forskjeller hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post 170 Sum negative forskjeller hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post 180 Andel negative utlignet hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post

55 Korreksjonsskatt Hvis det foretas disponeringer som utløser korreksjonskatt vil Maestro Årsoppgjør beregne en forslagsverdi her. Grunnlag korreksjonsskatt hentes fra selvangivelsen post 350 Skattesats hentes fra offentlige satser (Innstillinger Offentlige satser) 55

56 SKATTER, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Denne menyen ligger under Regnskapsavslutning Skatter, Overføringer og Disponeringer. Her foretar du avsluttende disponeringer i forbindelse med årsoppgjøret. Her avsettes konsernbidrag, betalbar skatt, utsatt skatt, korreksjonsskatt og utbytte. Videre foretas diverse overføringer og disponering/dekning av årsoverskudd/-underskudd. Skatter Ved å trykke på knappene for Oppdater forslagsverdier, vil du komme inn i skatteberegningen og her vil du se grunnlagene for beregningen. Ønsker du å benytte de automatiske forslagsverdiene, gjør du dette ved å krysse av i avhakingsboksen, og beløpsfeltet blir automatisk utfylt. På de linjene som ikke har avkryssingsbokser for automatiske beregninger, må du legge inn de verdiene du ønsker å bruke. Kontiene der du ønsker å postere beløpene, legges inn i kolonnene debet og kredit. Dobbeltklikk i feltet henter kontoplanen. 56

57 Nederst i skjermbildet er noen viktige størrelser tilgjengelig hele tiden. I kontonummerkolonnene kan en som vanlig slå opp i kontoplanen ved å klikke på knappen for oppslag eller ved å dobbeltklikke i feltet. En må merke seg at forslagsverdiene vil endre seg hvis grunnlagene endrer seg - også hvis en har valgt et av forslagene. Verdiene som beregnes er nøyaktige beregninger. Bokføring Under arkfanen Bokføring gjør du årets disponeringer. Ønsker du å bruke de automatiske beregnede verdiene gjør du dette ved å krysse av i avhukings boksene. Husk å legge inn kontiene som det skal posteres på. I linjene kan du hake av for å disponere årsoverskuddet /-underskuddet. Legg inn de kontiene du ønsker å bokføre på i feltene for debet og kredit. Resultatkontiene skal ha EGENK som referanse i kontoplanen. Ønsker du ikke å benytte Maestro sine forslag, så fjerner du hakene på linjene. 57

58 Linje 15 Her vil programmet disponere årsoverskuddet som skal til annen egenkapital. Linje 16 Her vil programmet disponere årsunderskuddet som blir dekket opp av annen egenkapital. Linje 17 Her vil programmet disponere årsunderskuddet som ikke vil bli dekket opp av annen egenkapital. Linje 18 Her vil programmet først dekke opp tidligere udekket tap ved disponering av årsoverskuddet. Etter å ha dekket opp tidligere udekket tap, så vil resten av årsoverskuddet gå til annen egenkapital. Andre disponeringer Her kan du foreta disponeringer som ikke passer inn under de to foregående arkene. Disponering av overskudd I rammen i bunnen av bildet vil årsoverskuddet fremgå. Det kan ofte være hensiktsmessig å starte overskuddsdisponeringen med utbytteavsetning. Etter hvert som en foretar avsetninger vil Disponert og Udisponert endres slik at en har kontroll med posteringene. Dekning av underskudd I rammen i bunnen av bildet går årets underskudd inn slik det er før dekning foretas (negativt fortegn på beløpet i feltet Udisponert). Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, eventuelt overføres til udekket tap. Oppslag kan også her benyttes til å finne riktige kontonumre. Etter at underskuddet er postert på rett sted, skal udisponert være lik 0. Konsernbidrag Tallene hentes fra RF Derfor må grunnlaget og beregning tastet inn i RF skjema før disponeringen sluttføres. 58

59 NOTER (RTF) Når du går på menyvalget Regnskapsavslutning, Offentlig regnskap og Noter (RTF) kommer du inn i følgende bilde: Trykk på Start-knappen. Første gang du går inn i menyvalget er bildet tomt og inneholder ingen noter. Her kan du velge sette inn egne felt, eller å hente fra ferdige maler. 59

60 Notekoblinger Her setter man inn rapportlinjene som noten skal kobles mot. Hvordan lage topp- og bunntekst Oppe på venstre hjørne trykker du på knappen som heter Topptekst. Så skriver du inn det du vil ha som topptekst på høyre side. Denne toppteksten vil så brukes på alle note sidene når de skrives ut. Skal du sette inn en bunntekst også så velg bunntekst opp til venstre og skriv inn det du vil ha som bunntekst. 60

61 Forside For å sette inn en forside trykker du på knappen nede til høyre og velger Forside. Så kan du lage din egen forside ved å skrive inn tekst og endre layouten som du vil. 61

62 Altinn En forutsetning er at du er tilkoblet Internett. Når du skal oversende dokumenter elektronisk så skjer dette gjennom Internett og frem til portalen i Altinn. I vårt program finner du denne menyen ved å først gå på Utskrifter og Elektronisk innlevering (Altinn) Er du første gangs bruker så er det viktig at du på forhånd har registrert at du skal bruke Maestro som fagsystem. På hjemmesiden i Altinn registrerer du at du skal bruke Maestro som fagsystem og her får også Fagsystem ID og Passord. Dette skal du bruke når du skal sende dokumenter til Altinn portalen. I vårt registreringsbilde (nederst til høyere) finner du en direkte link til Altinn som gir det fyldig informasjon om hvordan Altinn skal brukes. Du trykker på Ny forsendelse og du får opp nedenstående bilde. Følg veiviseren og har du behov for å legge til vedlegg så er det selvfølgelig mulig. Altinn kan ta i mot nesten alle typer formater. 62

63 Når du har krysset av for hvilke skjemaer du vil sende inn, så starter en intern generering hvor systemet kontrolleren en del vesentlig forhold som må være registrert før selve forsendelsen går over til Altinn. Feilmeldinger kommer i egen boks på skjermen. Hent status fra Altinn Når genereringen av forsendelsen er klar og uten feil så går forsendelsen inn i Altinn portalen. Her starter en ny kontrollfunksjon. I forsendelsen så vil du få informasjon om status: Midlertidig OK, be om ny status. Trykk deretter på knappen for Hent status Eventuelle feilmeldinger vises i klartekst i boksen som heter Analyser kvittering. Feilmeldingene er henvist til hvert enkelt skjema og er markert med et rødt kryss. 63

64 Som det fremkommer i dette bilde, så står det ikke noe feilmelding i boksen Analyser kvittering Informasjon om feilmeldinger kommer først når du trykker på pluss tegnet foran forsendelsen 64

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 15.10.0.300 Dato: 20. desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer