Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5: del 3 Matt 5: del 4 Matt 5: del 5 Matt 6:1-8...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5: del 3 Matt 5: del 4 Matt 5: del 5 Matt 6: del 7 Matt 6: del 8 Matt 6: del 9 Mat 7: del 10 Matt 7: del 11 Matt 7: Pet 1: Pet 1: Pet 2: Pet 2: Pet 3: Pet 4: Pet 4: Pet NT bok 15 1.Timoteus Tim 2: Tim 2: Tim 3: Tim 3: Tim 5: Tim 5: Tim 5:24f Tim 6: Tim 6:20f Tim 1: Tim 1: NT bok Timoteus Tim 1: Tim 2: Tim 2: Tim 3: Tim 3: Tim 4: Tim 4:

2 NT bok 17 Titus Tit 1: Tit 1: Tit 2: Tit 3: Tit 3: NT bok 18 Filemon Filemon Filemon Filemon NT bok 21 Peters 1. brev Pet 1: NT bok 22 2.Peters brev Pet 3, Peter Pet 1, Pet 2, Pet 1, Pet 1, Pet 2, Pet 2, NT bok Johannes brev Joh 1,1-10 og Joh 2, Joh 2, Joh 2, Joh 3, Joh 3, Joh 4, Joh 4, Joh 5,

3 NT bok 01 Jesu bergpreken del 2 Mat 5: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Spørsmål: Hva innebærer det å være jordens salt? 14. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Spørsmål: Opplever Kristiansand at Filadelfia er et lys i byen? 15. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar*, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. Spørsmål: Hvordan skal vi sørge for at lyset blir sterkt? 16. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære* deres Far, Han som er i himmelen. Spørsmål: Er barmhjertighetsgjerninger undervurdert i våre menigheter? 17. Tro* ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Spørsmål: Betyr dette at vi er fri fra loven? 18. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel* av loven forgå, før alt er oppfylt. Spørsmål: Hva er det Jesus prøver å presisere i dette verset? 19. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Spørsmål: Opphøyer Jesus her lovens innhold og betydning? 20. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig her? 21.Dere har hørt at det er sagt til de gamle*: "Du skal ikke slå i hjel**, og den som slår i hjel, blir skyldig for dommen." 22. Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn*, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror: "Raka!"** skal bli skyldig for rådet. Og den som sier: "Din dåre!" skal bli skyldig til helvetes ild. 23. Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror har noe imot deg, 24.så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din! Spørsmål: Hva sier dette oss om alvoret med omtalen av hverandre?

4 del 3 Matt 5: Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du bli kastet i fengsel. 26. Sannelig sier jeg deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre! Spørsmål: Hva vil det i praksis si å være føyelig overfor din motstander? 27. Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! 28. Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Spørsmål: Hvordan skal vi forholde oss til dette verset? 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Spørsmål: Hva sier dette verset oss om alvoret i synd? 30. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Spørsmål: Er dette verset et bevis på at helvete eksisterer? 31. Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Spørsmål: Hva henviser Jesus til her, når han sier Det er sagt? 32. Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor. Spørsmål: Stenger Jesus her døren for gjengifte? 33. Likeså har dere hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren de eder du har avlagt. Spørsmål: Hva vil det si å holde (eder) for Herren? 34. Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35. eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem for det er den store konges stad. 36. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. Spørsmål: Vil det være synd å avlegge ed i en rettsak? 37. La deres tale være ja, ja nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde. Spørsmål: Hvorfor er Jesus så opptatt av enten ja eller nei?

5 del 4 Matt 5: Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann! Spørsmål: Tror du dette sitatet fra Moseloven (2.Mos.21.24) var gitt ut fra motiv om hevn? 39. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Spørsmål: Hva skjer hvis vi følger denne anbefalingen i dagens samfunn? 40. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen! Spørsmål: Er det ubibelsk for oss kristne å gå til rettssak? 41. Og om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham! (Lure)Spørsmål: Er vi i form til det? 42. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Spørsmål: Har vi praksis for dette i vårt menighetsliv? 43. Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Spørsmål: Utsagnet er hentet fra 3. Mos 19.18, men fariseerne hadde lagt til siste del du skal hate din fiende. Hvorfor tror du dette tillegget kom? 44. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, Spørsmål: Gjør vi i praksis dette er det ikke noe grunnlag i bibelen for det vi kaller rettferdighet i en sak? 45.for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Spørsmål: Hva forteller dette verset oss om Guds vesen? 46. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Spørsmål: Bør vi som kristne ha en høyere etisk standard for å kalle oss kristne 47. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Spørsmål: Hvem er det vi ikke hilser på i dagens samfunn? 48. Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen. Spørsmål: Er det mulig?

6 del 5 Matt 6: Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. Spørsmål: Er dette et problem i vår menighet? 2. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Spørsmål: Hva slags lønn er det Jesus snakker om her? 3. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, Spørsmål: Hvordan skal vi klare det? 4. men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Spørsmål: Hva består denne lønnen i? 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Spørsmål: Advarer Jesus her om offentlig bønn? 6. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Spørsmål: Har vi i dag en god balanse mellom bønn i menigheten og privat bønn i lønnkammeret? 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Spørsmål: Er dette en oppmuntring til dagens soaking? 8. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette utsagnet. Trenger vi strengt tatt ikke å nevne våre bønneemner?

7 del 7 Matt 6: Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Spørsmål: Hvordan fungerer dette verset i et kapitalistisk land som Norge 20. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Spørsmål: Hva slags skatter er det mulig å samle i himmelen? 21. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Spørsmål: Hva er vår skatt? 22. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Spørsmål: Hva mener Jesus med dette verset? 23. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket! Spørsmål: Hvordan skal vi forstå dette verset? 24. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*. Spørsmål: Hvilket forhold skal vi egentlig ha til penger? 25. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Spørsmål: Er det mulig å ikke være bekymret? 26. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Spørsmål: Har bekymring noe å gjøre med personligheten eller er det bare vårt forhold til Gud ord som har betydning? 27. Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Spørsmål: Hva sier dette verset oss om Guds omsorg?

8 del 8 Matt 6: Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Spørsmål: Er vår velstand et hinder for at vi i Norge ikke lenger får nok erfaring i å stole på Gud 29. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Spørsmål: Hva kan naturen lære oss om Gud i dag? Vi blir jo lært opp til at naturen er kommet som et resultat av the big bang 30. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere dere lite troende? Spørsmål: Er det mer under og helbredelser i Afrika, fordi de på mange flere områder må stole på Gud? 31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Spørsmål: Hvor utbredt er bekymring for oss i dag? 32. For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette verset? Er det unødvendig å be om de daglige behov? 33. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Spørsmål: Hva tror du Jesus mener når han sier at vi skal få alt dette 34. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Spørsmål: Må vi innse at hver dag har sin egen plage eller kan vi leve et ubekymret liv i tillit til Guds omsorg?

9 del 9 Mat 7: Døm* ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette spørsmålet? Er det forskjell på å dømme og bedømme? 2. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere. Spørsmål: I hvilken grad står vi i fare for dømme, når vi samtaler om andre mennesker? 3. Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye? Spørsmål: På hvilken måte er dette ordet aktuelt for oss i dag? 4. Eller hvordan kan du si til din bror: "La meg ta flisen ut av øyet ditt!" og se, planken er i ditt eget øye? Spørsmål: Står i fare i menigheten for å kritisere hverandre mer enn vi oppmuntrer og hedrer hverandre? 5. Hykler! Ta først planken ut av ditt eget øye! Da skal du se klart så du kan ta flisen ut av din brors øye. Spørsmål: Hvordan skal vi først klare å ta planken ut av vårt eget øye? 6. Gi ikke det hellige til hundene! Kast heller ikke perlene deres til svin! For de tramper dem bare under føttene sine, og vil vende seg mot dere og rive dere i stykker. Spørsmål: På hvilken måte er dette ordet aktuelt for oss i dag? 7. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. Spørsmål: Hvorfor står dette verset i presens? 8. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for. Spørsmål: Hvorfor tror du det er så få og små bønnemøter i landets pinsemenigheter, når dette verset lover oss bønnesvar. Ledelse og åpne dører for virksomheten?

10 del 10 Matt 7: Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10. eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Spørsmål: Hvorfor tror du Jesus er så overdreven tydelig i sin formulering? 11. Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres* Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Spørsmål: Dette er et løfte av Jesus. Hvordan omsetter vi det i praksis? 12. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. Spørsmål: Praktiserer vi den gylne regel i dag? 13. Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Spørsmål: Hva er egentlig den trange port? 14. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Spørsmål: Hva vil det si den smale vei fører til livet? 15. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Spørsmål: Hva er dagens falske profeter? 16. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Spørsmål: Er alt sort/hvitt eller kan mennesker ha både god og dårlig frukt? 17. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Spørsmål: Hvorfor tror du Jesus er så kategorisk i dette verset?

11 del 11 Matt 7: Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Spørsmål: Klarer vi å bedømme alle vanskelige saker på bakgrunn av dette verset? 19. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Spørsmål: Hva er den dype betydningen av at dårlige trær blir kastet på ilden? 20. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Spørsmål: Hvilke frukter er det her snakk om? 21. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Spørsmål: Hva sier dette verset om forholdet mellom tro og gjerninger? 22. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Spørsmål: Hvem er disse i dagens kirkelandskap? 23. Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Spørsmål: Hva vil det si å være kjent av Jesus? 24. Derfor hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Spørsmål: Hva sier dette verset om alvoret i forhold til respekt og lydighet til Guds ord? 25. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Spørsmål: Har den gjennomsnittelige pinsevenn i dag, nok solid kjennskap til Guds ord i dag til å bli stående i åndelig uvær?

12 1Pet 1: Det ble da åpenbaret for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i. Spørsmål: Hvorfor forstår ikke englene evangeliets mysterium? 13 Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Spørsmål: Peter underviser i dette kapittel om at profetene i GT levde i tro uten å se det de profeterte. Hvorfor er kravet til oss om å være beredt, enda sterkere? 14 Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Spørsmål: Hva mener Peter med begrepet lydige barn? 15 Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd. Spørsmål: Hvordan er det å forkynne hellighet i dagens samfunn? 16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Spørsmål: Dersom vi skal bli helliggjort må vi sette pris på det Gud liker og mislike det Gud misliker. Hvordan skal vi finne ut det? 17 Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell (favoriserer ikke den ene fremfor den andre) dømmer enhver etter hans gjerninger; da må dere også leve i frykt (i dyp respekt) den tid dere ennå er her som fremmede. Spørsmål: Er respekten for Gud i ferd med å bli borte? 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; Spørsmål: Respekten for Gud skal stå i forhold til den prisen han betalte for å sette oss fri? Er vi gode nok til å sette fokus på dette? 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Spørsmål: Er forkynnelsen om Jesus som frelser - for svak i dag? 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Spørsmål: Hvordan var det mulig at Jesus var utpekt til denne rollen allerede før syndefallet? 21 Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Spørsmål: Peter understreker her at Jesus er den eneste vei til frelse. Er vi tydelige nok på dette i vår omgang med andre religioner?

13 1Pet 1: Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig (utholdende) kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet! Spørsmål: Hva vil det i praksis si når det står at vi skal elske hverandre inderlig og helhjertet? 23 Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig (udødelig) sæd, ved Guds levende ord som er og blir. Spørsmål: Vi er født på ny og blitt en åndelig familie som har vårt hjem i himmelen. Hvordan skal dette prege oss? Fritt sitat fra Jes For alt det som lever, (vårt naturlige liv) er som gress, og all dets prakt som markens blomst. Gresset visner, og blomsten faller av, Spørsmål: Peter beskriver her en sterk kontrast mellom det kortvarige jordiske livet og det evige himmelske livet. Klarer vi å holde rett balanse mellom vårt kortvarige liv på jorden og det evige liv? 25 men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkynt for dere i evangeliet. Spørsmål: Peter opphøyer her Guds ord fordi det er det eneste som varer evig. Hvordan er fokuset på Guds ord iblant oss? 1Pet 2:1-6 1 Legg derfor bort (kvitt dere med) all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. Spørsmål: Går det virkelig an å bli kvitt alt dette? 2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. (inntil frelsen er nådd) Spørsmål: Melk står her som et utrykk for evangeliets rene og sanne lære og må ikke forveksles med barnelærdom i 1. Kor 3.2. Hva vil det si å vokse til frelsen er nådd? 3 Dere har jo smakt at Herren er god. Spørsmål: Har vi den samme erfaring nemlig at Gud er god? 4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Spørsmål: Hvorfor tror du så mange forkaster Jesus den levende stein? 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. Spørsmål: Hva vil det si å være en levende stein 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Spørsmål: Hvorfor er hjørnesteinen så viktig?

14 1Pet 2: Derfor tilhører æren* dere som tror, men for dem som er ulydige**, er: Steinen som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein***, Spørsmål: Hjørnesteinen som er Kristus blir enten til ære eller til vanære. Hvorfor er det slik? 8 og: En snublestein og en anstøtsklippe*. Disse snubler ved at de er ulydige mot ordet, og det ble de også satt til. Spørsmål: Hva vil det si å snuble er det samme som å synde? 9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk (et folk som Gud krever som sitt eget), så dere skal forkynne Hans underfulle storverk*, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys. Spørsmål: 10 Dere som før ikke var et folk (dere som før var utenfor hans nåde), men som nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet miskunn, men som nå har fått miskunn. Spørsmål: Har vi som hedninger nå de samme fortrinn som Israel? 11 Dere elskede, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger (dere som reiser i et fremmed land) til å avstå fra de kjødelige lyster (kravene fra dere lavere natur) som fører krig mot sjelen. Spørsmål: Hva legger du i dette utrykket avstå? 12 La deres ferd blant hedningene være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens* dag. Spørsmål: Legger vi god nok vekt på gode gjerninger i vår tid eller blir det for mye ord? 13 Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning* for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste 14 eller under landshøvdinger, som er sendt ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. Spørsmål: Hvorfor er dette viktig? 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, Spørsmål: Klarer vi dette i dag? 16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, (bruk ikke friheten som et påskudd til ondskap) men bruker den som Guds tjenere. Spørsmål: Er det vanskelig å sortere ut det som vi kan bruke friheten til? 17 Vis alle ære (respekt)! Elsk brodersamfunnet (de troende)*! Frykt Gud! Vis kongen ære Spørsmål: Hvordan tror du det vil bli hvis alle gjorde dette?

15 1Pet 2: Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige. Spørsmål: Hvordan forholder vi oss til dette i dag? Er vi som kristne for raske til å klage på ting? 19 Å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i sin samvittighet (fordi en er bevisst på at Gud er til stede), det er godt i Guds øyne. Spørsmål: Mange har en sterk rettferdighetsfølelse. Bør denne undertrykkes? 20 Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Spørsmål: Hvorfor tror du at det å holde ut ufortjent lidelse er godt i Guds øyne? 21 Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Spørsmål: Er det forskjell i holdning til dette på de kristne i Vesten og de kristne som i dag lider for sin tro i andre land? 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. (Han løy aldri) Spørsmål: Jesus er det fullkomne eksempel. All Jesu lidelse var ufortjent fordi han aldri hadde gjort noe galt. Er det vanskeligere å tåle ufortjent lidelse? 23 Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Spørsmål: Hvorfor skal vi overlate lidelsen, urettferdigheten og dommen til Gud? 24 Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Spørsmål: Hva slags legedom er det snakk om her? 25 Dere var som bortkomne sauer, men har nå vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Spørsmål: Betydningen av å være frelst er at Jesus er vår hyrde. Bør vi på samme måte som sauen bekymringsløst er overlatt til hyrdens omsorg overlate alt ansvar til Ham? 1Pet 3:1-2 1 Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere (akseptere mannens autoritet) under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, Spørsmål: Er dette verset gått ut på dato i vår moderne tid? 2 når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. Spørsmål: Er det slik at livsførsel alltid taler sterkere enn ord?

16 1Pet 3: Og hvem er det som kan skade dere hvis dere er etterfølgere av det gode? Spørsmål: Er vi dermed immune mot alt ondt? Hva mener egentlig Peter med dette verset? 14 Men selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket*. Spørsmål: Hvordan er det mulig å være salig i lidelse? 15 Men hellige Gud* som Herre i deres hjerter,(ha ærefrykt for Herren i hjertet) og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som er i dere, men gjør det med saktmodighet og frykt. (respekt) Spørsmål: Hvordan skal vi forstå dette verset? Hvordan er balansen mellom oppfordringen fra Jesus om å vende det andre kinnet til i forhold til Peters oppfordring om å forsvare seg? 16 Og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som håner deres gode ferd i Kristus, kan bli til skamme, når de baktaler dere som slike som gjør ondt. Spørsmål: Peter fremhever her betydningen av en god samvittighet. Er det slik at livet vårt er viktigere enn ordene vi taler ut? 17 For hvis det er Guds vilje, er det bedre å lide fordi en gjør godt enn fordi en gjør ondt. Spørsmål: Kan det være Guds vilje at vi skal ha det vanskelig? 18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre oss* fram til Gud, Han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i Ånden. Spørsmål: Hva betyr Jesu eksempel for oss? Er vi i dag nærmest desperate for å unngå lidelse? 19 I Den* gikk Han også bort og forkynte (kunngjorde frelsen) for åndene som var i forvaring, Spørsmål: Hva er den dype betydning av dette verset? 20 de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet (de trakk veksler på Guds nåde) i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst (reddet) ved vann, (ble ført trygt gjennom ved hjelp av vann) Spørsmål: Hvilken betydning fikk vers 19 for de åtte sjelene? 21 det som også nå frelser oss (vitner om vår frelse) i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud*, ved Jesu Kristi oppstandelse, Spørsmål: Hva var det som frelste Noa vannet eller arken? 22 Han som f r opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd. Og engler og myndigheter og makter er Ham underlagt. Spørsmål: Kan Jesus både være midt i blant oss og samtidig ved Guds høyre hånd?

17 1Pet 4: Derfor, når Kristus har lidd for oss* i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kjødet, har brutt** med synden, Spørsmål: Hva betyr dette verset for oss? 2 slik at han ikke skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, i den tiden han ennå får i kjødet*. Spørsmål: Hvordan skal vi håndtere de menneskelige lyster ifølge dette verset? 3 For vi* har brukt nok av vår tidligere levetid på å gjøre hedningenes vilje, da vi* levde i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og avskyelig avgudsdyrkelse. Spørsmål: Hvordan skal vi forkynne rett om dette i dagens samfunn? 4 Nå undrer de seg over at dere ikke løper sammen med dem i den samme flodbølge av utskeielser, og derfor taler de ondt* om dere. Spørsmål: Hvordan opplever ufrelste at vi i dag sier nei utskeielser? 5 Men de skal avlegge regnskap for Ham som er rede til å dømme levende og døde. Spørsmål: Hva slags regnskap skal vi avlegge? 6 Av denne grunn ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle bli dømt som mennesker i kjødet*, men leve som Gud i ånden**. Spørsmål: Hva betyr dette verset? 7 Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige i deres bønner! Spørsmål: Hva betyr det at våre bønner skal være sindige og edruelige? 8 Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over (kansellerer) en mengde synder*. Spørsmål: Hva mener egentlig Peter med utrykket om at kjærligheten dekker over en mengde synder. Skal vi la alt skure og gå 9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage! (hold med glad hjerte åpent hus for alle) Spørsmål: Hvorfor skal vi være gjestfrie? 10 Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Spørsmål: Alle har fått en nådegave en spesiell utrustning fra Herren. Hva skjer hvis vi ikke bruker dette? 11 Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. (Huske på at han taler på Guds vegne) Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen. Spørsmål: Klarer vi å holde fokus på at Gud skal ha æren i alt det vi holder på med?

18 1Pet 4: Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe underlig. Spørsmål: Peter sier her at vi ikke må bli overrasket hvis det kommer prøvelser? Hvorfor kommer det slike prøvelser og hvor kommer de fra? 13 Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere (bli overlykkelig) med overstrømmende glede når Hans herlighet blir åpenbart. Spørsmål: Hva er egentlig sammenhengen mellom lidelse og det faktum at det senere kan føre til at vi blir overlykkelig? 14 Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere*. Fra de andres side blir Han spottet, men på deres side blir Han æret. Spørsmål: Hva innebærer det i praksis når Peter sier at Guds herlighet skal hvile over oss i forfølgelser? 15 Men ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv eller som en forbryter eller som en som blander seg opp i andres saker. Spørsmål: Hva tror du Peter tenker på når han sier at vi ikke skal blande oss bort i andres saker? 16 Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak*. Spørsmål: Er det i dag, kristne i Norge som virkelig lider? 17 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Spørsmål: Hva betyr dette verset? 18 Og: Hvis den rettferdige vanskelig (med nød og neppe) blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen*? Spørsmål: Forfølgelser kan bli harde, prøvelser kan bli mange og fristelsene til frafall store. Derfor sier Peter at det er noen som med nød og neppe blir frelst. Er det slik vi opplever kristenlivet eller var det spesielt på Jesu tid? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste Skaper, mens de gjør det gode. Spørsmål: Hva betyr det å lide etter Guds vilje. Er det noen som er utpekt til å lide? 1Pet 5:1f 1 De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbaret: Spørsmål: Hvorfor var det viktig for eldsterådet å vitne om Kristi lidelser og den kommende herlighet? 2 Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, Spørsmål: Hvordan skal vi vokte dagens menighet?

19 1. Pet Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Spørsmål: Er vi nok fokusert på at vi som stab og ledere er forbilder for flokken? 4 Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner. Spørsmål: Bibelen taler mye om at vi skal få lønn for det arbeid vi har gjort. Her nevner Peter at vi skal få herlighetens krans. Hva tror du ligger i dette utrykket? 5 Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Spørsmål: Hvordan er respekten for lederskapet i dagens ungdomsgenerasjon? 6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Spørsmål: Ydmykhet blir nevnt som en stor sak gjennom hele bibelen. Kolliderer dette med trenden i dagens samfunn hvor alle blir oppfordret til å realisere seg selv? 7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Spørsmål: Hvor lett der dette? 8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Spørsmål: Kan vi hjelpe hverandre slik at vi unngår fall? Tør vi være så åpne mot hverandre at vi sier fra dersom vi ser svakheter hos hverandre? 9 Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Spørsmål: Hvordan skal vi i praksis stå djevelen imot? 10 En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Spørsmål: Vi har i dette verset et løfte om at Gud skal gi oss kraft til den daglige gjerning og utfordring. Oppleves det slik? 11 Makten er hans i all evighet. Amen. 12 Med hjelp fra Silvanus, en bror jeg har tillit til, sender jeg dette korte brevet jeg har skrevet for å oppmuntre dere og vitne om Guds sanne nåde. I den må dere bli stående. Spørsmål: Peter oppfordrer oss her til å bli stående i nåden? Er det lett å falle ut av nåden? 13 Deres søster i Babylon sender sin hilsen, hun som er utvalgt sammen med dere. Det samme gjør Markus, min sønn. 14 Hils hverandre med kjærlighetens kyss! Fred være med dere, alle som er i Kristus! Spørsmål: Er vi for lite likegyldige i måten vi hilser på hverandre?

20 NT bok 15 1.Timoteus 1Tim 2: Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, Spørsmål: Hva betyr det egentlig fremfor alle ting? Er dette det endelige bevis på at bønn er viktigst? 2. for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Spørsmål: Paulus verdsetter her å leve et stille og rolig liv. Står dette i sterkt kontrast til misjonsbefalingen? 3. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, Spørsmål: Paulus oppfordrer til forbønn for myndigheter slik at resultatet blir til behag for Gud. Er vi for lite fokusert på dette i dag? 4. han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Spørsmål: Hva er sammenhengen mellom dette kjente verset og oppfordringen om å leve et stille og rolig liv? 5. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, Spørsmål: Er vi for sterke nok i vårt møte med andre religioner i å hevde at det bare er Jesus som er mellommannen til Gud? 6. han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Spørsmål: Er det for lite Jesusforkynnelse i dag? 7. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel jeg sier sannhet, jeg lyver ikke en lærer for hedningene i tro og sannhet. Spørsmål: Sett i lys av alle brevene til Paulus hva slags forkynner var han egentlig? (vekkelsespredikant, bibellærer, helbredelsespredikant...) 8. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Spørsmål: Hva betyr denne oppfordringen? Er det en spesiell bønnestilling som Paulus er opptatt av?

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. På fast grunn 2 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer