Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5: del 3 Matt 5: del 4 Matt 5: del 5 Matt 6:1-8...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5: del 3 Matt 5: del 4 Matt 5: del 5 Matt 6: del 7 Matt 6: del 8 Matt 6: del 9 Mat 7: del 10 Matt 7: del 11 Matt 7: Pet 1: Pet 1: Pet 2: Pet 2: Pet 3: Pet 4: Pet 4: Pet NT bok 15 1.Timoteus Tim 2: Tim 2: Tim 3: Tim 3: Tim 5: Tim 5: Tim 5:24f Tim 6: Tim 6:20f Tim 1: Tim 1: NT bok Timoteus Tim 1: Tim 2: Tim 2: Tim 3: Tim 3: Tim 4: Tim 4:

2 NT bok 17 Titus Tit 1: Tit 1: Tit 2: Tit 3: Tit 3: NT bok 18 Filemon Filemon Filemon Filemon NT bok 21 Peters 1. brev Pet 1: NT bok 22 2.Peters brev Pet 3, Peter Pet 1, Pet 2, Pet 1, Pet 1, Pet 2, Pet 2, NT bok Johannes brev Joh 1,1-10 og Joh 2, Joh 2, Joh 2, Joh 3, Joh 3, Joh 4, Joh 4, Joh 5,

3 NT bok 01 Jesu bergpreken del 2 Mat 5: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Spørsmål: Hva innebærer det å være jordens salt? 14. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Spørsmål: Opplever Kristiansand at Filadelfia er et lys i byen? 15. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar*, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. Spørsmål: Hvordan skal vi sørge for at lyset blir sterkt? 16. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære* deres Far, Han som er i himmelen. Spørsmål: Er barmhjertighetsgjerninger undervurdert i våre menigheter? 17. Tro* ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Spørsmål: Betyr dette at vi er fri fra loven? 18. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel* av loven forgå, før alt er oppfylt. Spørsmål: Hva er det Jesus prøver å presisere i dette verset? 19. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Spørsmål: Opphøyer Jesus her lovens innhold og betydning? 20. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig her? 21.Dere har hørt at det er sagt til de gamle*: "Du skal ikke slå i hjel**, og den som slår i hjel, blir skyldig for dommen." 22. Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn*, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror: "Raka!"** skal bli skyldig for rådet. Og den som sier: "Din dåre!" skal bli skyldig til helvetes ild. 23. Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror har noe imot deg, 24.så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din! Spørsmål: Hva sier dette oss om alvoret med omtalen av hverandre?

4 del 3 Matt 5: Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du bli kastet i fengsel. 26. Sannelig sier jeg deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre! Spørsmål: Hva vil det i praksis si å være føyelig overfor din motstander? 27. Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! 28. Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Spørsmål: Hvordan skal vi forholde oss til dette verset? 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Spørsmål: Hva sier dette verset oss om alvoret i synd? 30. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Spørsmål: Er dette verset et bevis på at helvete eksisterer? 31. Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Spørsmål: Hva henviser Jesus til her, når han sier Det er sagt? 32. Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor. Spørsmål: Stenger Jesus her døren for gjengifte? 33. Likeså har dere hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren de eder du har avlagt. Spørsmål: Hva vil det si å holde (eder) for Herren? 34. Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35. eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem for det er den store konges stad. 36. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. Spørsmål: Vil det være synd å avlegge ed i en rettsak? 37. La deres tale være ja, ja nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde. Spørsmål: Hvorfor er Jesus så opptatt av enten ja eller nei?

5 del 4 Matt 5: Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann! Spørsmål: Tror du dette sitatet fra Moseloven (2.Mos.21.24) var gitt ut fra motiv om hevn? 39. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Spørsmål: Hva skjer hvis vi følger denne anbefalingen i dagens samfunn? 40. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen! Spørsmål: Er det ubibelsk for oss kristne å gå til rettssak? 41. Og om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham! (Lure)Spørsmål: Er vi i form til det? 42. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Spørsmål: Har vi praksis for dette i vårt menighetsliv? 43. Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Spørsmål: Utsagnet er hentet fra 3. Mos 19.18, men fariseerne hadde lagt til siste del du skal hate din fiende. Hvorfor tror du dette tillegget kom? 44. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, Spørsmål: Gjør vi i praksis dette er det ikke noe grunnlag i bibelen for det vi kaller rettferdighet i en sak? 45.for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Spørsmål: Hva forteller dette verset oss om Guds vesen? 46. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Spørsmål: Bør vi som kristne ha en høyere etisk standard for å kalle oss kristne 47. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Spørsmål: Hvem er det vi ikke hilser på i dagens samfunn? 48. Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen. Spørsmål: Er det mulig?

6 del 5 Matt 6: Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. Spørsmål: Er dette et problem i vår menighet? 2. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Spørsmål: Hva slags lønn er det Jesus snakker om her? 3. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, Spørsmål: Hvordan skal vi klare det? 4. men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Spørsmål: Hva består denne lønnen i? 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Spørsmål: Advarer Jesus her om offentlig bønn? 6. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Spørsmål: Har vi i dag en god balanse mellom bønn i menigheten og privat bønn i lønnkammeret? 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Spørsmål: Er dette en oppmuntring til dagens soaking? 8. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette utsagnet. Trenger vi strengt tatt ikke å nevne våre bønneemner?

7 del 7 Matt 6: Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Spørsmål: Hvordan fungerer dette verset i et kapitalistisk land som Norge 20. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Spørsmål: Hva slags skatter er det mulig å samle i himmelen? 21. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Spørsmål: Hva er vår skatt? 22. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Spørsmål: Hva mener Jesus med dette verset? 23. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket! Spørsmål: Hvordan skal vi forstå dette verset? 24. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*. Spørsmål: Hvilket forhold skal vi egentlig ha til penger? 25. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Spørsmål: Er det mulig å ikke være bekymret? 26. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Spørsmål: Har bekymring noe å gjøre med personligheten eller er det bare vårt forhold til Gud ord som har betydning? 27. Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Spørsmål: Hva sier dette verset oss om Guds omsorg?

8 del 8 Matt 6: Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Spørsmål: Er vår velstand et hinder for at vi i Norge ikke lenger får nok erfaring i å stole på Gud 29. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Spørsmål: Hva kan naturen lære oss om Gud i dag? Vi blir jo lært opp til at naturen er kommet som et resultat av the big bang 30. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere dere lite troende? Spørsmål: Er det mer under og helbredelser i Afrika, fordi de på mange flere områder må stole på Gud? 31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Spørsmål: Hvor utbredt er bekymring for oss i dag? 32. For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette verset? Er det unødvendig å be om de daglige behov? 33. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Spørsmål: Hva tror du Jesus mener når han sier at vi skal få alt dette 34. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Spørsmål: Må vi innse at hver dag har sin egen plage eller kan vi leve et ubekymret liv i tillit til Guds omsorg?

9 del 9 Mat 7: Døm* ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Spørsmål: Hva mener Jesus egentlig med dette spørsmålet? Er det forskjell på å dømme og bedømme? 2. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere. Spørsmål: I hvilken grad står vi i fare for dømme, når vi samtaler om andre mennesker? 3. Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye? Spørsmål: På hvilken måte er dette ordet aktuelt for oss i dag? 4. Eller hvordan kan du si til din bror: "La meg ta flisen ut av øyet ditt!" og se, planken er i ditt eget øye? Spørsmål: Står i fare i menigheten for å kritisere hverandre mer enn vi oppmuntrer og hedrer hverandre? 5. Hykler! Ta først planken ut av ditt eget øye! Da skal du se klart så du kan ta flisen ut av din brors øye. Spørsmål: Hvordan skal vi først klare å ta planken ut av vårt eget øye? 6. Gi ikke det hellige til hundene! Kast heller ikke perlene deres til svin! For de tramper dem bare under føttene sine, og vil vende seg mot dere og rive dere i stykker. Spørsmål: På hvilken måte er dette ordet aktuelt for oss i dag? 7. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. Spørsmål: Hvorfor står dette verset i presens? 8. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for. Spørsmål: Hvorfor tror du det er så få og små bønnemøter i landets pinsemenigheter, når dette verset lover oss bønnesvar. Ledelse og åpne dører for virksomheten?

10 del 10 Matt 7: Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10. eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Spørsmål: Hvorfor tror du Jesus er så overdreven tydelig i sin formulering? 11. Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres* Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Spørsmål: Dette er et løfte av Jesus. Hvordan omsetter vi det i praksis? 12. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. Spørsmål: Praktiserer vi den gylne regel i dag? 13. Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Spørsmål: Hva er egentlig den trange port? 14. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Spørsmål: Hva vil det si den smale vei fører til livet? 15. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. Spørsmål: Hva er dagens falske profeter? 16. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Spørsmål: Er alt sort/hvitt eller kan mennesker ha både god og dårlig frukt? 17. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Spørsmål: Hvorfor tror du Jesus er så kategorisk i dette verset?

11 del 11 Matt 7: Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Spørsmål: Klarer vi å bedømme alle vanskelige saker på bakgrunn av dette verset? 19. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Spørsmål: Hva er den dype betydningen av at dårlige trær blir kastet på ilden? 20. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Spørsmål: Hvilke frukter er det her snakk om? 21. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Spørsmål: Hva sier dette verset om forholdet mellom tro og gjerninger? 22. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Spørsmål: Hvem er disse i dagens kirkelandskap? 23. Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Spørsmål: Hva vil det si å være kjent av Jesus? 24. Derfor hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Spørsmål: Hva sier dette verset om alvoret i forhold til respekt og lydighet til Guds ord? 25. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Spørsmål: Har den gjennomsnittelige pinsevenn i dag, nok solid kjennskap til Guds ord i dag til å bli stående i åndelig uvær?

12 1Pet 1: Det ble da åpenbaret for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i. Spørsmål: Hvorfor forstår ikke englene evangeliets mysterium? 13 Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Spørsmål: Peter underviser i dette kapittel om at profetene i GT levde i tro uten å se det de profeterte. Hvorfor er kravet til oss om å være beredt, enda sterkere? 14 Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Spørsmål: Hva mener Peter med begrepet lydige barn? 15 Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd. Spørsmål: Hvordan er det å forkynne hellighet i dagens samfunn? 16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Spørsmål: Dersom vi skal bli helliggjort må vi sette pris på det Gud liker og mislike det Gud misliker. Hvordan skal vi finne ut det? 17 Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell (favoriserer ikke den ene fremfor den andre) dømmer enhver etter hans gjerninger; da må dere også leve i frykt (i dyp respekt) den tid dere ennå er her som fremmede. Spørsmål: Er respekten for Gud i ferd med å bli borte? 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; Spørsmål: Respekten for Gud skal stå i forhold til den prisen han betalte for å sette oss fri? Er vi gode nok til å sette fokus på dette? 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Spørsmål: Er forkynnelsen om Jesus som frelser - for svak i dag? 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Spørsmål: Hvordan var det mulig at Jesus var utpekt til denne rollen allerede før syndefallet? 21 Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Spørsmål: Peter understreker her at Jesus er den eneste vei til frelse. Er vi tydelige nok på dette i vår omgang med andre religioner?

13 1Pet 1: Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig (utholdende) kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet! Spørsmål: Hva vil det i praksis si når det står at vi skal elske hverandre inderlig og helhjertet? 23 Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig (udødelig) sæd, ved Guds levende ord som er og blir. Spørsmål: Vi er født på ny og blitt en åndelig familie som har vårt hjem i himmelen. Hvordan skal dette prege oss? Fritt sitat fra Jes For alt det som lever, (vårt naturlige liv) er som gress, og all dets prakt som markens blomst. Gresset visner, og blomsten faller av, Spørsmål: Peter beskriver her en sterk kontrast mellom det kortvarige jordiske livet og det evige himmelske livet. Klarer vi å holde rett balanse mellom vårt kortvarige liv på jorden og det evige liv? 25 men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkynt for dere i evangeliet. Spørsmål: Peter opphøyer her Guds ord fordi det er det eneste som varer evig. Hvordan er fokuset på Guds ord iblant oss? 1Pet 2:1-6 1 Legg derfor bort (kvitt dere med) all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. Spørsmål: Går det virkelig an å bli kvitt alt dette? 2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. (inntil frelsen er nådd) Spørsmål: Melk står her som et utrykk for evangeliets rene og sanne lære og må ikke forveksles med barnelærdom i 1. Kor 3.2. Hva vil det si å vokse til frelsen er nådd? 3 Dere har jo smakt at Herren er god. Spørsmål: Har vi den samme erfaring nemlig at Gud er god? 4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Spørsmål: Hvorfor tror du så mange forkaster Jesus den levende stein? 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. Spørsmål: Hva vil det si å være en levende stein 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Spørsmål: Hvorfor er hjørnesteinen så viktig?

14 1Pet 2: Derfor tilhører æren* dere som tror, men for dem som er ulydige**, er: Steinen som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein***, Spørsmål: Hjørnesteinen som er Kristus blir enten til ære eller til vanære. Hvorfor er det slik? 8 og: En snublestein og en anstøtsklippe*. Disse snubler ved at de er ulydige mot ordet, og det ble de også satt til. Spørsmål: Hva vil det si å snuble er det samme som å synde? 9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk (et folk som Gud krever som sitt eget), så dere skal forkynne Hans underfulle storverk*, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys. Spørsmål: 10 Dere som før ikke var et folk (dere som før var utenfor hans nåde), men som nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet miskunn, men som nå har fått miskunn. Spørsmål: Har vi som hedninger nå de samme fortrinn som Israel? 11 Dere elskede, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger (dere som reiser i et fremmed land) til å avstå fra de kjødelige lyster (kravene fra dere lavere natur) som fører krig mot sjelen. Spørsmål: Hva legger du i dette utrykket avstå? 12 La deres ferd blant hedningene være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens* dag. Spørsmål: Legger vi god nok vekt på gode gjerninger i vår tid eller blir det for mye ord? 13 Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning* for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste 14 eller under landshøvdinger, som er sendt ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. Spørsmål: Hvorfor er dette viktig? 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, Spørsmål: Klarer vi dette i dag? 16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, (bruk ikke friheten som et påskudd til ondskap) men bruker den som Guds tjenere. Spørsmål: Er det vanskelig å sortere ut det som vi kan bruke friheten til? 17 Vis alle ære (respekt)! Elsk brodersamfunnet (de troende)*! Frykt Gud! Vis kongen ære Spørsmål: Hvordan tror du det vil bli hvis alle gjorde dette?

15 1Pet 2: Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige. Spørsmål: Hvordan forholder vi oss til dette i dag? Er vi som kristne for raske til å klage på ting? 19 Å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i sin samvittighet (fordi en er bevisst på at Gud er til stede), det er godt i Guds øyne. Spørsmål: Mange har en sterk rettferdighetsfølelse. Bør denne undertrykkes? 20 Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Spørsmål: Hvorfor tror du at det å holde ut ufortjent lidelse er godt i Guds øyne? 21 Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Spørsmål: Er det forskjell i holdning til dette på de kristne i Vesten og de kristne som i dag lider for sin tro i andre land? 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. (Han løy aldri) Spørsmål: Jesus er det fullkomne eksempel. All Jesu lidelse var ufortjent fordi han aldri hadde gjort noe galt. Er det vanskeligere å tåle ufortjent lidelse? 23 Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Spørsmål: Hvorfor skal vi overlate lidelsen, urettferdigheten og dommen til Gud? 24 Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Spørsmål: Hva slags legedom er det snakk om her? 25 Dere var som bortkomne sauer, men har nå vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Spørsmål: Betydningen av å være frelst er at Jesus er vår hyrde. Bør vi på samme måte som sauen bekymringsløst er overlatt til hyrdens omsorg overlate alt ansvar til Ham? 1Pet 3:1-2 1 Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere (akseptere mannens autoritet) under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, Spørsmål: Er dette verset gått ut på dato i vår moderne tid? 2 når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. Spørsmål: Er det slik at livsførsel alltid taler sterkere enn ord?

16 1Pet 3: Og hvem er det som kan skade dere hvis dere er etterfølgere av det gode? Spørsmål: Er vi dermed immune mot alt ondt? Hva mener egentlig Peter med dette verset? 14 Men selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket*. Spørsmål: Hvordan er det mulig å være salig i lidelse? 15 Men hellige Gud* som Herre i deres hjerter,(ha ærefrykt for Herren i hjertet) og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som er i dere, men gjør det med saktmodighet og frykt. (respekt) Spørsmål: Hvordan skal vi forstå dette verset? Hvordan er balansen mellom oppfordringen fra Jesus om å vende det andre kinnet til i forhold til Peters oppfordring om å forsvare seg? 16 Og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som håner deres gode ferd i Kristus, kan bli til skamme, når de baktaler dere som slike som gjør ondt. Spørsmål: Peter fremhever her betydningen av en god samvittighet. Er det slik at livet vårt er viktigere enn ordene vi taler ut? 17 For hvis det er Guds vilje, er det bedre å lide fordi en gjør godt enn fordi en gjør ondt. Spørsmål: Kan det være Guds vilje at vi skal ha det vanskelig? 18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre oss* fram til Gud, Han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i Ånden. Spørsmål: Hva betyr Jesu eksempel for oss? Er vi i dag nærmest desperate for å unngå lidelse? 19 I Den* gikk Han også bort og forkynte (kunngjorde frelsen) for åndene som var i forvaring, Spørsmål: Hva er den dype betydning av dette verset? 20 de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet (de trakk veksler på Guds nåde) i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst (reddet) ved vann, (ble ført trygt gjennom ved hjelp av vann) Spørsmål: Hvilken betydning fikk vers 19 for de åtte sjelene? 21 det som også nå frelser oss (vitner om vår frelse) i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud*, ved Jesu Kristi oppstandelse, Spørsmål: Hva var det som frelste Noa vannet eller arken? 22 Han som f r opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd. Og engler og myndigheter og makter er Ham underlagt. Spørsmål: Kan Jesus både være midt i blant oss og samtidig ved Guds høyre hånd?

17 1Pet 4: Derfor, når Kristus har lidd for oss* i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kjødet, har brutt** med synden, Spørsmål: Hva betyr dette verset for oss? 2 slik at han ikke skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, i den tiden han ennå får i kjødet*. Spørsmål: Hvordan skal vi håndtere de menneskelige lyster ifølge dette verset? 3 For vi* har brukt nok av vår tidligere levetid på å gjøre hedningenes vilje, da vi* levde i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og avskyelig avgudsdyrkelse. Spørsmål: Hvordan skal vi forkynne rett om dette i dagens samfunn? 4 Nå undrer de seg over at dere ikke løper sammen med dem i den samme flodbølge av utskeielser, og derfor taler de ondt* om dere. Spørsmål: Hvordan opplever ufrelste at vi i dag sier nei utskeielser? 5 Men de skal avlegge regnskap for Ham som er rede til å dømme levende og døde. Spørsmål: Hva slags regnskap skal vi avlegge? 6 Av denne grunn ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle bli dømt som mennesker i kjødet*, men leve som Gud i ånden**. Spørsmål: Hva betyr dette verset? 7 Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige i deres bønner! Spørsmål: Hva betyr det at våre bønner skal være sindige og edruelige? 8 Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over (kansellerer) en mengde synder*. Spørsmål: Hva mener egentlig Peter med utrykket om at kjærligheten dekker over en mengde synder. Skal vi la alt skure og gå 9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage! (hold med glad hjerte åpent hus for alle) Spørsmål: Hvorfor skal vi være gjestfrie? 10 Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Spørsmål: Alle har fått en nådegave en spesiell utrustning fra Herren. Hva skjer hvis vi ikke bruker dette? 11 Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. (Huske på at han taler på Guds vegne) Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen. Spørsmål: Klarer vi å holde fokus på at Gud skal ha æren i alt det vi holder på med?

18 1Pet 4: Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe underlig. Spørsmål: Peter sier her at vi ikke må bli overrasket hvis det kommer prøvelser? Hvorfor kommer det slike prøvelser og hvor kommer de fra? 13 Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere (bli overlykkelig) med overstrømmende glede når Hans herlighet blir åpenbart. Spørsmål: Hva er egentlig sammenhengen mellom lidelse og det faktum at det senere kan føre til at vi blir overlykkelig? 14 Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere*. Fra de andres side blir Han spottet, men på deres side blir Han æret. Spørsmål: Hva innebærer det i praksis når Peter sier at Guds herlighet skal hvile over oss i forfølgelser? 15 Men ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv eller som en forbryter eller som en som blander seg opp i andres saker. Spørsmål: Hva tror du Peter tenker på når han sier at vi ikke skal blande oss bort i andres saker? 16 Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak*. Spørsmål: Er det i dag, kristne i Norge som virkelig lider? 17 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Spørsmål: Hva betyr dette verset? 18 Og: Hvis den rettferdige vanskelig (med nød og neppe) blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen*? Spørsmål: Forfølgelser kan bli harde, prøvelser kan bli mange og fristelsene til frafall store. Derfor sier Peter at det er noen som med nød og neppe blir frelst. Er det slik vi opplever kristenlivet eller var det spesielt på Jesu tid? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste Skaper, mens de gjør det gode. Spørsmål: Hva betyr det å lide etter Guds vilje. Er det noen som er utpekt til å lide? 1Pet 5:1f 1 De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbaret: Spørsmål: Hvorfor var det viktig for eldsterådet å vitne om Kristi lidelser og den kommende herlighet? 2 Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, Spørsmål: Hvordan skal vi vokte dagens menighet?

19 1. Pet Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Spørsmål: Er vi nok fokusert på at vi som stab og ledere er forbilder for flokken? 4 Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner. Spørsmål: Bibelen taler mye om at vi skal få lønn for det arbeid vi har gjort. Her nevner Peter at vi skal få herlighetens krans. Hva tror du ligger i dette utrykket? 5 Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Spørsmål: Hvordan er respekten for lederskapet i dagens ungdomsgenerasjon? 6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Spørsmål: Ydmykhet blir nevnt som en stor sak gjennom hele bibelen. Kolliderer dette med trenden i dagens samfunn hvor alle blir oppfordret til å realisere seg selv? 7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Spørsmål: Hvor lett der dette? 8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Spørsmål: Kan vi hjelpe hverandre slik at vi unngår fall? Tør vi være så åpne mot hverandre at vi sier fra dersom vi ser svakheter hos hverandre? 9 Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Spørsmål: Hvordan skal vi i praksis stå djevelen imot? 10 En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Spørsmål: Vi har i dette verset et løfte om at Gud skal gi oss kraft til den daglige gjerning og utfordring. Oppleves det slik? 11 Makten er hans i all evighet. Amen. 12 Med hjelp fra Silvanus, en bror jeg har tillit til, sender jeg dette korte brevet jeg har skrevet for å oppmuntre dere og vitne om Guds sanne nåde. I den må dere bli stående. Spørsmål: Peter oppfordrer oss her til å bli stående i nåden? Er det lett å falle ut av nåden? 13 Deres søster i Babylon sender sin hilsen, hun som er utvalgt sammen med dere. Det samme gjør Markus, min sønn. 14 Hils hverandre med kjærlighetens kyss! Fred være med dere, alle som er i Kristus! Spørsmål: Er vi for lite likegyldige i måten vi hilser på hverandre?

20 NT bok 15 1.Timoteus 1Tim 2: Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, Spørsmål: Hva betyr det egentlig fremfor alle ting? Er dette det endelige bevis på at bønn er viktigst? 2. for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Spørsmål: Paulus verdsetter her å leve et stille og rolig liv. Står dette i sterkt kontrast til misjonsbefalingen? 3. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, Spørsmål: Paulus oppfordrer til forbønn for myndigheter slik at resultatet blir til behag for Gud. Er vi for lite fokusert på dette i dag? 4. han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Spørsmål: Hva er sammenhengen mellom dette kjente verset og oppfordringen om å leve et stille og rolig liv? 5. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, Spørsmål: Er vi for sterke nok i vårt møte med andre religioner i å hevde at det bare er Jesus som er mellommannen til Gud? 6. han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Spørsmål: Er det for lite Jesusforkynnelse i dag? 7. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel jeg sier sannhet, jeg lyver ikke en lærer for hedningene i tro og sannhet. Spørsmål: Sett i lys av alle brevene til Paulus hva slags forkynner var han egentlig? (vekkelsespredikant, bibellærer, helbredelsespredikant...) 8. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Spørsmål: Hva betyr denne oppfordringen? Er det en spesiell bønnestilling som Paulus er opptatt av?

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Parasha 17 Brit Hadashah

Parasha 17 Brit Hadashah Parasha 17 Brit Hadashah Matteus kapittel 5 Hebreerne kapittel 12 Matteus kapittel 15 Matteus kapittel 19 Markus kapittel 7 Markus kapittel 10 Lukas kapittel 1 Apostlenes gjerninger 6 Romerne kapittel

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 11-25.

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 11-25. Side 13. En hensikt med Jesu død for våre synder, er at vi skal dø bort fra våre synder og leve for rettferdigheten. Igjen viser Peter til vårt liv i forhold til Jesus. De henger så nøye sammen. Siste

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 2.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 2. Side 9. 4. Leserne av brevet er Paulus håp og glede og ære, v. 19-20. Dette er egentlig merkelige ord om ikke helt enestående, se Fil. 4, 1. De kristne hadde lidd mye ondt av motstanderne og kunne lett

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

HVA VET VI OM TIMOTEUS?

HVA VET VI OM TIMOTEUS? HVA VET VI OM TIMOTEUS? Apg 16:1-3: Fra Lystra i Galatia, jødisk kristen mor (Eunike, 2 Tim 1:5) og gresk far, godt vitnesbyrd, ble omskåret av Paulus. Ble med på Paulus 2. reise derfra. Apg 19:22, 20:4

Detaljer

i Kristus " Vår åndelig velsignelse i Kristus "

i Kristus  Vår åndelig velsignelse i Kristus i Kristus Innledning. " Vår åndelig velsignelse i Kristus " Brevet er skrevet av Paulus omkring år 60 da han satt som fange i Rom, kap. 1,1; 3,1. Apg. 28,30f. Derfor kalles det "fangenskapsbrev", 4,1;

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Snu Tilbake mot Gud. I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.

Snu Tilbake mot Gud. I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Snu Tilbake mot Gud Hvem er rettferdig og hvem er urettferdig? I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Videre ser vi Galaterne

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 1-10.

Første Peters brev. Kapitel II. Vers 1-10. Side 13. Vi skal ikke tale mye om oss selv, og slett ikke om vår udyder, som en sa. Vi skal aldri legge skjult på at vi er syndere hver eneste dag. Men vi skal ikke la det smake av selvskryt. Synden skal

Detaljer

De tre store fristelser

De tre store fristelser De tre store fristelser Av synder som djevelen frister oss med er det spesielt tre som han ønsker å få oss til å falle i. Det er missbruk av penger, sex/nytelser (som for eksempel alkohol) og makt. I seg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek.

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. 1 Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. Jeg ønsker å fortsette vårt studium angående Mesterstykket og fortsetter med paragraf

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet.

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. Bibelens mannsideal Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. 1 Kor 16,13-14 Mandighet er oversatt med tapper. Mandighet

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Side 9. 4) Trøst, v. 18. Dette skal vi trøste hverandre med, står det. Vi som tror på Jesus har en lys og god framtid foran oss. Døden er ikke det siste. Ordet står i imperativ: en oppfordring til å hjelpe

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kap. 17 Å bli født på nytt

Kap. 17 Å bli født på nytt A bli født på nytt Kap. 17 Å bli født på nytt Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og ved vår Guds Ånd. (1. Kor. 6,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker I Åpenbaringsboken finner vi, som vi har sett, beskrivelsen av tre innsyn som Johannes fikk i den himmelske helligdom (jf.

Detaljer

Å be for byen og landet

Å be for byen og landet Å be for byen og landet Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 13. mai 2007 Tekst: Apostlene Gj. 4, 24-30 Antall ord: 2019 Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Den sunne lære. Hva skriver Paulus om den til Timoteus og Titus? Noen momenter, ved Sverre Bøe

Den sunne lære. Hva skriver Paulus om den til Timoteus og Titus? Noen momenter, ved Sverre Bøe Den sunne lære. Hva skriver Paulus om den til Timoteus og Titus? Noen momenter, ved Sverre Bøe Den sunne lære de sunne ordene Tit 1,9: Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer