Innhold. Årsberetning 4. Styret 7. Ansatte 8. Oversikt turneer barneskolen Oversikt turneer ungdomsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Årsberetning 4. Styret 7. Ansatte 8. Oversikt turneer barneskolen 2014 9. Oversikt turneer ungdomsskolen 2014 10"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Innhold Årsberetning 4 Styret 7 Ansatte 8 Oversikt turneer barneskolen Oversikt turneer ungdomsskolen Oversikt turneer videregående skole Produksjoner Scenekunst 12 Produksjoner Musikk 16 Produksjoner Litteratur 20 Produksjoner Visuell kunst 26 Produksjoner Film / Kulturarv 31 Produksjoner Kunstarter i samspill 32 Regnskap 37 Revisjonsberetning 41 Illustrasjon forside: EvenEvenEven (animasjon: Håvard Andreas Steensen) 3

4 TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK ÅRSBERETNING 2014 Innledning På oppdrag for Hedmark fylkeskommune har Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) ansvar for to nasjonale ordninger Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ungdommens kulturmønstring (UKM). Tallene nedenfor viser stor aktivitet i samtlige 22 kommuner. Men i denne kvantiteten søker ToH Det unike møtet mellom kunstneren og det unge mennesket med skolen som arena De gode arenaer der ungdommen selv kan sette sin signatur på kunst- og kulturuttrykk i samtiden Den kulturelle skolesekken (DKS) I 2014 hadde ToH 89 turneer på veien bestående av 74 ulike produksjoner. Turneene fordelte seg på 72 til grunnskolen 17 til videregående skole Det har totalt vært gjennomført 1477 enkeltarrangementer, hvorav 1305 i grunnskole 172 i videregående Det samlede antall publikum var hvorav i grunnskolen i videregående Barnehageturné I samarbeid med Rikskonsertene gjennomførte ToH én barnehageturné: 20 enkeltkonserter 685 publikummere UKM Hedmark Ungdommens Kulturmønstrings (UKM) lokale arrangementer inkluderte samtlige av fylkets 22 kommuner fordelt på 19 mønstringer. Deltagelsen var på til sammen 1160 ungdommer. Fylkesmønstringen ble gjennomført med 230 ungdommer i Hamar kulturhus som en tredagers festival. Mer enn 20 workshops ble gjennomført i samarbeid med DKS videregående skole. 17 ungdommer representerte Hedmark under UKM-festivalen i Trondheim i juni. Kreative unge arrangører Kua besto av 18 ungdommer fra 13 ulike kommuner. Utviklingstrekk i virksomheten Nye lokaler med nye muligheter Januar 2014 overtok ToH Just Brochsgate 13 etter at Teater Innlandet flyttet inn i det nye Hamar kulturhus. Dette lot seg gjøre takket være Hedmark fylkeskommunes vedtak om økte driftsmidler. Seinere på våren inngikk ToH en tilleggsavtale med Disen Kulturveksttun vedrørende bruken av teatersalen. Totalt sett har vi nå lokaliteter som ivaretar gode enkeltarbeidsplasser, møte- og kantinefasiliteter, teknisk lager og egnede prøvelokaler. DKS grunnskolen Et 2014 med «Prøysen i 200» Til grunnlovsjubileet turnerte «ut-/ned-/opp-/be- STEMT» for ungdomstrinnet. Dette var en 4

5 samproduksjon med Teater Innlandet etter initiativ og med støtte fra Likestillingssenteret. Lene Therese Teigen hadde tekst og regi. Alf Prøysens 100 års jubileum ble blant annet markert gjennom samarbeid med Ringsaker kommune og Prøysenjubileet. Vi kan nevne «Blå Prøysen» formidlet med bluesmusikerne Amund og Henrik Maarud, Erik Harstad og Egil Stemkens (se for øvrig DKS videregående skole) «Hjertefølger» formidlet av Elin Kvernmoen / Anne Flugstad «EvenEvenEven» med forfatter og formidler Stein Erik Lunde, animatør Håvard Andreas Steensen og musikerne Olaf «Knerten» Kamfjord, Reidar Vinje Stensvold og Jon K. Rosslund DKS Videregående skole Valgte vi rett? I anledning Norsk scenekunstbruks 20 årsjubileum, bidro ToH med artikkelen «Valgte vi rett?» i deres jubileumsbok. Den omhandler den omdiskuterte danseforestillingen «De grenseløse» som tar for seg spiseforstyrrelser og selvskading, og ToHs interne prosess fra vurdering via beslutningen om å sende den på veien (som eneste fylke) og fram til gjennomført turné. Nye bestillinger kom i 2014 hvorav noen skoler med ønske om runde nummer to! Nyproduksjonen «Blå Prøysen» hadde sin første turné våren 2014 (se for øvrig DKS grunnskole). «En av oss», et møte med forfatter Åsne Seierstad og hennes bok om terroren som rammet Norge 22. juli 2011 ble gjennomført ved Trysil vgs. Her måtte alle ha lest boka på forhånd. Opplegget i form av et intervju/bokbad ble ledet av elevene. Dette formidlings-konseptet ønsker vi å få til ved flere skoler. I 2014 økte publikumstallet noe. Dette skyldes flere produksjoner med et generelt høyere maks publikumsantall. Det ser ut til at DKS i videregående har stabilisert seg på to produksjoner per elev i året. 27. mars ble Kulturtorget igjen arrangert ved Hamar Teater. Det ble ny rekord i antall deltagere der over halvparten var elever. UKM i Hedmark Årets UKM-fylke 2014 Under UKM Norges årlige høstseminar stemte landets fylkesprodusenter fram Hedmark som årets UKM-fylke. Dette er en hyggelig bekreftelse på det arbeidet som legges ned i utviklingen av UKM i Hedmark. Fortsatt økning i antallet deltagere og den nasjonale piloten KUA er noe av det som gjør Hedmark fremtredende på det nasjonale UKM-kartet. Dette skjer på tross av at Hedmark er blant fylkene med minst faste midler til aktivitet. Redningen har vært tidsbegrensede prosjektmidler: LUK Lokalt ungdomsdemokrati støttet av Kommunaldepartementet (avsluttet 2014) YOG 2016 utdanningsprogram i forberedelsene av kulturprogrammet til Ungdoms-OL 2016 Prosjektmidler fra UKM Norge og Hedmark fylkeskommune øremerket pilotprosjektet KUA (Kreative unge arrangører) DKS-midler Videregående skole til 23 verksteder under fylkesmønstringa i Hamar På sikt vil det være umulig for ToH å opprettholde aktivitetsnivået med mindre de faste midlene økes til eksempelvis samme nivå som Oppland. Fylkesmønstringa 2014 gikk av stabelen i Hamar kulturhus 4. til 6. april. Her myldret det av mer enn 200 ungdommer fra samtlige av fylkets kommuner. Vi takker for samarbeidet med Hamar kommune som arrangør i deres nye storstue! 5

6 Nasjonalt nettverk ToH deltok på to nasjonale DKS-samlinger. I april i Kirkenes og på Gardermoen i oktober. Personalet Hogne Moe hadde permisjon uten lønn fra 1. januar til 31. juli. Han sa opp sin stilling fra 1. august. Johannes Skyberg sin produsentstilling ble omgjort til fast fra 1. august. Oddveig Seljeset Tørud hadde permisjon uten lønn fra 1. mai til 31.juli. Hun sa opp sin stilling fra 1. september. Mette Renolen hadde foreldrepermisjon fram til 28. februar. Inga-Live Kippersund fullførte sitt vikariat som scenekunstprodusent fram til 28. februar. Håvar Bjørnseth Ødegård ble engasjert i 60 % som prosjektmedarbeider fra 11. september til 30. juni Per var det 9 fast ansatte, én i engasjement og én på åremål, hvorav fem kvinner og seks menn. Åtte av 11 har reduserte stillinger. Sykefraværet for 2014 har vært lavt. Det har ikke vært rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Arbeidsmiljøet er godt. Fringe-festivalen i Edinburgh: Syv ansatte besøkte den årlige Fringe-festivalen i august. Personaldag: Det ble gjennomført én personaldag 19. juni på Møystad gård, Hamar. Dagen startet med «Min ToH» v/morten Midtlien, tidligere DKS-utøver, rektor v/romedal ungdomsskole og nåværende kultursjef i Stange kommune. Dette ble oppstarten på planleggingen av «ToH 25 år». Styret Styret har bestått av seks personer fire kvinner og to menn fram til årsmøtet, og deretter tre menn og tre kvinner. Det ble avholdt tre styremøter i tillegg til årsmøtet i mars. Miljø ToHs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Økonomi I 2014 kom ToH økonomisk godt ut. Dette skyldes som året før i hovedsak spillemidler. Saken rundt momsrefusjon fra 2012 er fortsatt uløst. 6

7 Styret 2014 Representanter oppnevnt av Hedmark fylkeskommune: Styremedlem: Varamedlem: Styremedlem: Varamedlem: Amund Bø Anette Solberg Randi Kjøs Bjørnar Tollan Jordet Brukerrepresentanter oppnevnt av Hedmark fylkeskommune: Styremedlem: Varamedlem: Beate Hjertager Toril Andreassen / Cathrine Hagen fra 13. juni Representanter oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund: Styremedlem: Varamedlem: Terje Røe Lise Selnes Representanter oppnevnt av kunstnerorganisasjonene: Styremedlem: Varamedlem: Ann Avranden (Bildende kunstnere i Hedmark) Oddvar Karvainen Øieren (Hedmark Forfatterlag) Ansattes representanter: Styremedlem: Varamedlem: Inga Blix / Knut Inge Erlingsen fra 13. juni Knut Inge Erlingsen / Mette Renolen fra 13. juni 7

8 Ansatte 2014 Navn Stilling Stillingsstørrelse Håkon Skoge Daglig leder (åremål) 100 % Knut Inge Erlingsen Prosjektansvarlig videregående skole 100 % Oddveig Seljeset Tørud Teknikk- og kontormedarbeider, elevarrangøransvarlig Reidun Kristiansen Turnéansvarlig grunnskole 90 % Berit Glesaaen Nyberg Økonomiansvarlig 100 % 80 % ( ) Hogne Moe Produsent 70 % ( ) Inga Blix Produsent 60 % Widar Aspeli Produsent 60 % Mette Renolen Produsent 50 % ( ) Per Arne Brønstad Kontormedarbeider 80 % Karoline Amb UKM-produsent 80 % Johannes Skyberg Produsent (vikar) Produsent (fast) 60 % ( ) 60 % ( ) Inga-Live Kippersund Produsent (vikar) 50 % ( ) Håvar Bjørnseth Ødegård Prosjektmedarbeider (engasjement) 60 % ( ) 8

9 Turneer i barneskolen 2014 Produksjon Trinn Ant. framføringer Antall elever 60 animinutter Adventura Botanica Alf Prøysen og skolen Blodmånenatta Blues for barna Broer Circo Herencia Collage EvenEvenEven Fra Reinlender til Cajun Gjendine Gorm er en snill orm Harehjerte Hjertefølger Hujedamej Huset GranNabo Hydrofonisk båndsalat Jenta som lærte kongen å spise havregrøt Med fortida i handa MikkMakk - litt mosaikk takk! Mjandasj - den hellige reinen Mor og andre maur Myte, magi og zombie Oh mein Papa Opera Opaque Operabarnetimen Ordførerne Pling i bollen! Rasmus på luffen Skumliser Stikk! Tankelaboratoriet The eagle has landed To søstre og tolv måneder Tråd over tråd Verden snudd på hodet - eller camera obscura Vrang Sum

10 Turneer i ungdomsskolen 2014 Produksjon Trinn Ant. framføringer Antall elever Apefjes Blå Prøysen Design for alle Dødsengler Elen Betanzo - forfatterbesøk Ellen Andrea Wang - jazzbassellen Ellen Fjestad - forfatterbesøk Fortapt og funnet Få øye på Munch Goya Human Knitting Machine Huset GranNabo Inntrengerne Juksemaker - Helene Guåker Marianne Kaurin - forfatterbesøk Mellom rutene Opera Opaque Pimp My T-shirt Sitt stille!!! Steinar Raknes - Stillhouse Superwoman Tetris Ting flyt Tyra Teodora Tronstad Uprisen ut-/ned-/opp-/be-stemt! Sum

11 Turneer i videregående skole 2014 Produksjon Trinn Ant. framføringer Antall elever Bitch Boxer Vgs Black Debbath Vgs Blå Prøysen Vgs De Grenseløse Vgs Enjoy Poverty Vgs Fortapt og funnet Vgs Håkki - Jag tyckte boken var bättre än filmen Vgs Kriminelt Vgs Munch animert Vgs Nattåpent Vgs Picassokvinnen Vgs Sant & Saklig: En av oss Vgs Sant & Saklig: Evolusjon Vgs Sant & Saklig: Jakten på Olav den hellige Vgs Sayonara Elverum Vgs Sum Annet Arrangement Antall Barnehagekonserter 20 / 685 Ungdommens kulturmønstrings fylkesmønstring 1 / 230 Til sammen 21 / 915 Sammenfatning Arrangement Antall arr. Antall tilsk. Turneer barneskolen Turneer ungdomsskolen Turneer videregående skole Annet Til sammen

12 Scenekunst Jenta som lærte kongen å spise havregrøt Scenekunst Klassetrinn: 1-4 MjøScene produksjoner Hillevi Skalmerud Larsson og Trine Nyhus Lørum Fysisk teater med formspråk som henter mye inspirasjon fra dans. Forestillingen er bygget på Alf Prøysens eventyr med samme tittel. Forestillingen handler om kongen som ikke liker havregrøt og får hele folket til å slutte å spise havregrøt. Da må Jenta på Liagården hvor de lever av den havren de dyrker ta skjea i egen hånd og oppsøker kongen. Etter forestillingen får alle elevene servert havregrøt. Circo Herencia Scenekunst Frida Odden Brinkmann Frida Odden Brinkmann og Ricardo Gaston Sanchéz Klassetrinn: 1-7 Gjennom fysisk teater, sjonglering og balansekunst fortelles historien om søsknene som møtes for å fordele arven etter sin døde far, i en støvete leilighet hvor gjenstander plutselig våkner til liv. Klassetrinn: 1-7 Oh mein Papa Scenekunst Asfaltprinsessene Sarah Jaggi, Andreas Jaggi, Philipp Stengele «Oh mein Papa» er en klovneteaterforestilling som handler om hvordan vi takler adskillelse fra dem vi er glade i. Skuespillerne er far og datter i virkeligheten, og det er sin egen historie de forteller. 12

13 Scenekunst Klassetrinn: 1-7 Rasmus på luffen Scenekunst Sanzén Produktioner Anders Sanzén og Bo Platzack Forestillingen er en dramatisering av Astrid Lindgrens folkekjære historie om «Rasmus på luffen». En skuespiller gestalter ved hjelp av karakterspill, mime, akrobatikk, sang og dans 18 roller. En musiker som spiller tre instrumenter. En forestilling formidlet med glede, galskap, vemod, spenning og lidenskap. Klassetrinn: 1-7 The eagle has landed Scenekunst Det Andre Teatret Marte Mørland og Haakon Strøm Det er alltid trist når noen blir veldig syke, men det er ikke alltid veldig trist å være syk. Bli med på en teaterforestilling som gir rom for både latter og tristesse. Klassetrinn: 5-10 Huset GranNabo Scenekunst Et samarbeid mellom Teater Innlandet fra Norge, norske Panta Rei Danseteater og Regionteater Vãst - Dans fra Sverige. Dansere fra Panta Rei Danseteater og Regionteater Vãst - Dans fra Sverige. «Huset GranNabo» er en humoristisk danseforestilling om nordisk identitet. Hvordan er vi like, og hvordan er vi forskjellige? Forestillingen består av to minutter lange koreografier av tre forskjellige koreografer. 13

14 Scenekunst Klassetrinn: 5-10 Opera Opaque Scenekunst Yngvild Aspeli / Plexus Polaire Yngvild Aspeli, Polina Borisova, Pierre Tual og høst I Opera Opaque møter vi Madame Silva, som i sin siste soloforestilling stuper ut i sitt eget mareritt, og spiller stjernen i denne fantastisk merkelige skrekk-kabareten Magisk, ordløs figur- og skyggeteaterforestilling. Klassetrinn: 8-10 ut-/ned-/opp-/be-stemt! Scenekunst House of Stories v/ Lene Therese Teigen Elisabeth Topp, Anders Rummelhoff og Cecilie Lundsholt STEMT er en forestilling om politikk, kjønn og historie. Gutter og jenter, kvinner og menn: Hvor forskjellige, hvor like? Likere nå enn for hundre år siden? Mer forskjellige? Hvem gjør hva for å bli likt? Hvem gjør hva for å bli sett? Hvem gjør hva for å bidra positivt til samfunnsutviklingen? Forestillingen bruker humor som virkemiddel og mange situasjoner blir satt på spissen. Musikk, foredrag, stand-up, monologer og korte scener. Forestillingen kom i stand på forespørsel og med støtte fra Likestillingssenteret på Hamar i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013, og er et samarbeid mellom House of Stories, Teater Innlandet og ToH. Klassetrinn: 8-10 Sitt stille!!! Scenekunst Teater Grimsborken Markus Tønseth, Peder Opstad Sitt stille!!! handler om Olli som får diagnosen ADHD, men, også om andre unge mennesker som ikke passer inn i A4-formatet; som faller utenfor, som daglig blir bedt om å oppføre seg ordentlig, være stille, ikke forstyrre, følge med, skjerpe seg, ta seg sammen, roe seg ned, gå på gangen? Forestillingen handler også om omgivelsenes reaksjoner og om en far som ikke vet sine arme råd. 14

15 Scenekunst Klassetrinn: 10 Inntrengerne Scenekunst Teater Innlandet Ester Grenersen, Jo Adrian Haavind og Duc Mai-The Teaterforestilling rundt tematikken norske krigsveteraner. Thomas og Line er unge. Forelsket. Men så skal Thomas reise til Afghanistan. Sorgen over adskillelsen starter før han reiser. Thomas kommer uskadet hjem igjen. Alt er som før og ingenting blir noen gang slik det var. Alle 10.trinnselever i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker ble busset til Teater Innlandet på det nye kulturhuset og fikk omvisning der. Klassetrinn: Vgs. Bitch Boxer Scenekunst Snuff Box Theatre Charlotte Josephine Bitch Boxer er en monolog. Den handler om ei jente som trener på å bli så god bokser som mulig er det første gangen kvinner kan delta med boksing i OL, OL i London, på jenta sin hjemmebane og det blir naturlig nok målet. Klassetrinn: Vgs. De Grenseløse Scenekunst Hege Haagenrud Kari Skotnes Vikjord og høst Vi befinner oss på en institusjon, hvor en ung jente har isolert seg fra omverdenen. Hun ser seg selv som et offer for ytre omstendigheter, og er diagnostisert med det meste av psykiske lidelser typisk for hennes tid. Tematikken presenteres gjennom moderne dans, video og voice over. 15

16 Musikk Klassetrinn: 1 Gjendine Musikk Johannes Skyberg, Turnéorganisasjon for Hedmark Sissel Morken Gullord, Camilla Granlien Gjendine Slålien var ei budeie fra Lom som ble legendarisk etter sine møter med komponisten Edvard Grieg. Med setermusikk for lur, bukkehorn og sang forteller Sissel og Camilla historier fra Gjendines liv og om vennskapet mellom Edvard og Gjendine. Her får vi oppleve noe av den eldste norske musikken med humor, historier og sang. Konserten spilles utendørs. Klassetrinn: 1-7 Alf Prøysen og skolen Musikk Johannes Skyberg, Turnéorganisasjon for Hedmark Anne Flugstad og Fred Dalbakk En konsertforestilling der skolen og skoleelever blir tema. Alf Prøysen har i Sirkus Mikkelikski beskrevet livet på dyreskolen. Han har også skrevet historier fra sin egen skolehverdag. Integrering, mestring og mangfold er viktige elementer i dagens skole, og gjennom Alf Prøysens historier og sanger blir dette levendegjort i denne konserten. Klassetrinn: 1-7 Blues for barna Musikk Torstein Ellingsen, Rikskonsertene Eirik Bergene, Henrik Maarud, Erik Harstad «Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle ha stått opp. Da allting går på tverke og de andre bare gliser rått». Bluessanger er ofte små historier om helt hverdagslige ting. På konserten blir barna med og synger blues, og hjelper musikerne med å lage en bluessang. 16

17 Musikk Klassetrinn: 1-7 Fra Reinlender til Cajun Musikk Turnéorganisasjon for Hedmark Terje Gording Hong, Ross Reaver Ross spiller Worldstick, et lite trestrengs gitarinstrument han har videreutviklet og laget en profesjonell versjon av. Terje spiller torader og trekkspill. Med utgangspunkt i begges instrumenter og musikk, gjør de en musikalsk reise som kobler toner og tradisjoner sammen, via vikinger, handelsreisende og emigranter. Klassetrinn: 1-7 Mjandasj Musikk Morten Brenne, Rikskonsertene Tanja Kortelainen, Ola Stinnerbom Et samisk musikkeventyr. Historiefortelling har alltid vært veldig viktig i samisk kultur. Denne historien tar oss til Mjandasj. Mjandasj er en mystisk verden der det bor skikkelser som er både dyr og menneske. Mjandasj-folket bor under jorda og der joiker de, danser underlige danser og spiller vakre melodier. Klassetrinn: 1-7 Operabarnetimen Musikk Turnéorganisasjon for Hedmark Camilla Wiig Revholt, Ingvild Storhaug, Marita Vårdal Igelkjøn Operabarnetimen er en løssluppen operaforestilling av og med Ensemble Fanfaronner. Trioen tar elevene inn i en verden befolket av en maktglad sopran, en misfornøyd alt fra Polen, bøllete hekser og en hevngjerrig hekseaspirant. 17

18 Musikk Klassetrinn: 1-7 Vrang Musikk Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene Tuva Færden, Maja Gravermoen Toresen, Jon Hjellum Brodal Denne konserten er bygget rundt H.C. Andersens eventyr om «Den standhaftige tinnsoldat». Musikerne spiller hardingfele og fele, synger, danser og forteller. Klassetrinn: 8-10 Ellen Andrea Wang Jazzbassellen Musikk Johannes Skyberg, Turnéorganisasjon for Hedmark Ellen Andrea Wang, Andreas Ulvo, Erland Dalen Kontrabassist, vokalist og låtskriver Ellen Andrea Wang vokste opp på bygda i Søndre Land. Hun er nyskapende innen norsk jazzmusikk, mixer pop- og rockelementer elegant inn i musikken med grooves og catchy vokalmelodier. Klassetrinn: 8-10 Steinar Raknes Stillhouse Musikk Musikk i Nordland Steinar Raknes, musiker Nils Harald Mæhlum, lydtekniker Steinar Raknes er en av Norges fremste jazzbassister og låtskrivere. Med sin uredde og eksplosive spillestil, blir han ofte sammenlignet med den legendariske bassisten Charles Mingus. 18

19 Musikk Klassetrinn: 8-10 Ting flyt Knut Anders Sørum Trio Musikk Johannes Skyberg, Turnéorganisasjon for Hedmark Knut Anders Sørum, Iver Olav Erstad, Jon Anders Narum Dette er en soulkonsert på Totendialekt med Knut Anders Sørum Trio. Knut Anders synger og spiller på sin Rhodes, sammen med Hammondorganisten Iver Olav Erstad fra Roa og gitaristen Jon Anders Narum fra Eina. Klassetrinn: 8-10 og vgs. Blå Prøysen Musikk Johannes Skyberg, Turnéorganisasjon for Hedmark Amund Maarud, Egil Stemkens, Erik Harstad, Henrik Maarud, Nils Harald Mæhlum (lydtekniker) og høst «Skaff meg en synder å tilgi, en som er større enn meg». Med dønn ærlige tekster om vanskelig kjærlighet, anger og synd møter skrikende gitarriff en rå og kompromissløs Prøysen. Klassetrinn: Vgs. Black Debbath Musikk Turnéorganisasjon for Hedmark Egil Hegerberg, Lars Inge Lønning, Aslak Guttormsgaard, Ole Petter Andreassen Konsertshow med politisk satire og tungrock. Med sin forrige plate «Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock» har Black Debbath satt dagsorden for det offentlige politiske ordskifte her i landet med fengende sanger som «Nei til runkesti på Ekeberg» og «Bytt kjøkkenklut oftere». 19

20 Litteratur Klassetrinn: 1-3 Gorm er en snill orm Litteratur Widar Aspeli, ToH Camilla Kuhn Barna får møte forfatter og illustratør Camilla og selvsagt Gorm. Camilla vil vise hvordan en billedbok blir til, fra en liten idé, gjennom slit og strev og skisser og fulle søplebøtter, til ferdige illustrasjoner og bok. Klassetrinn: 1-4 Hjertefølger Litteratur Widar Aspeli, ToH Elin Kvernmoen / Anne Flugstad og høst Et møte med radiofortellinger av Alf Prøysen. «Hjertefølger» er en historie om Lillebror som har begynt på skolen. Hans hverdag består av det mange opplever han blir ertet, og ønsker sårt å kunne bli godtatt som seg selv. Klassetrinn: 1-4 Skumliser Litteratur Widar Aspeli, ToH Eldrid Johansen Eldrid Johansen kommer med sine «skumle fortellinger». Kanskje finner hun flere? 20

21 Litteratur Klassetrinn: 4-7 Med fortida i handa Litteratur Widar Aspeli, ToH John Roald Pettersen Et forfatterbesøk med fokus på hvordan man kan arbeide med barn og lokalhistorie, og hvordan lokalhistorie kan være et spennende og engasjerende arbeidsområde. Klassetrinn: 5-7 Myte, magi og zombie Litteratur Widar Aspeli, ToH Sigbjørn Mostue Et møte med forfatter Sigbjørn Mostue som forteller og snakker om et utvalg av sine bøker. Alderstilpasses. Klassetrinn: 8-10 Dødsengler Litteratur Widar Aspeli, ToH Steffen Sørum Et møte med forfatter Steffen Sørum som snakker om bøkene i serien «Dødsengler». 21

22 Litteratur Klassetrinn: 8-10 Elen Betanzo forfatterbesøk Litteratur Widar Aspeli, ToH Elen Betanzo Hvordan tenker en forfatter når hun skriver? Kan hun skrive alt hun tenker? Når blir en fortelling god å lese? Møt en ungdomsbokforfatter med en frisk og moden stemme. Klassetrinn: 8-10 Ellen Fjestad forfatterbesøk Litteratur Widar Aspeli, ToH Ellen Fjestad og høst Hva skal til for å gjøre en fortelling spennende? Trist? Skummel? Morsom? Forfatterbesøk av vinneren av Schibsteds ungdomsbokkonkurranse og UPrisen Klassetrinn: 8-10 Goya Litteratur Widar Aspeli, ToH Kirsti Blom Forfatter Kirsti Blom snakker om livet til den spanske hoffmaleren Francisco Goya og viser et utvalg av bildene hans. 22

23 Litteratur Klassetrinn: 8-10 Juksemaker Litteratur Widar Aspeli, ToH Helene Guåker Forfatter Helene Guåker snakker om hva som er sant og hva som er løgn. Om hva som er juks, og hva som ikke er det. Om å skrive. Om ei bok som er underveis. Klassetrinn: 8-10 Tyra Teodora Tronstad forfatterbesøk Litteratur Widar Aspeli, ToH Tyra Teodora Tronstad Et møte med forfatteren Tyra Teodora Tronstad som snakker om bøkene sine, om å fortelle historier og om å være forfatter. Klassene velger en av tre mulige vinklinger. Klassetrinn: 9 Marianne Kaurin forfatterbesøk Litteratur Widar Aspeli, ToH Marianne Kaurin Forfatterbesøk og skrivekurs for et utvalg (15) elever med vinneren av UPrisen 2013! 23

24 Litteratur Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen!les og DKS i fylkene. Utvalgte ungdomsskoleklasser i 8 fylker kårer den beste ungdomsboka. Prisutdeling/arrangement under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai. Uprisen har etablert seg som en viktig pris, og ungdom fra hele landet involveres i prosessen. I 2014 var 9.trinn på Løten ungdomsskole Hedmarks representant. De ble veiledet i sin leseprosess av kritiker Guri Fjeldberg. Uprisvinneren 2014 ble Thomas Enger for boka «Den onde arven». Les mer på Klassetrinn: Vgs. Kriminelt Litteratur Widar Aspeli, ToH Kjell Ola Dahl Forfatteren tilbyr skolene tre kriminelle muligheter i dette forfatterbesøket:. Klassetrinn: Vgs. Picassokvinnen Litteratur Widar Aspeli, ToH Taran L. Bjørnstad Forfatter Taran Bjørnstad presenterer og snakker om sin bok «Picassokvinnen» som er en dramatisk og vakker fortelling om å være annerledes. Om, grenseløshet, om ensomhet og om menneskets intense ønske om å være elsket. 24

25 Litteratur Klassetrinn: Vgs. Sant & Saklig: En av oss Litteratur Widar Aspeli, ToH Åsne Seierstad Del av «Sant & saklig»: Et formidlingskonsept for aktuell sakprosa. Åsne Seierstad møter og intervjuer elever på skoler som har valgt dette opplegget, med utgangspunkt i hennes bok om 22. juli. Klassetrinn: Vgs. Sant & Saklig: Evolusjon Litteratur Widar Aspeli, ToH Markus Lindholm Det hersker mange, og dels ganske feilaktige forestillinger om menneskets evolusjonære historie. I dette foredraget skal vi se på hva man faktisk nå vet om vår forhistorie, og hvordan slektskapet er med andre primater. Dette kan også hjelpe oss til en mer differensiert forståelse av hva et menneske egentlig er og kan være. Sant & Saklig: Jakten på Olav den hellige Litteratur Klassetrinn: Vgs. Widar Aspeli, ToH Øystein Morten En forelesning om jakten på Olav den hellige hvem var mannen og hva skjedde med kroppen etter at han døde? Religionshistorikeren Øystein Morten har gjennom flere år studert historien hans; en brutal og bestialsk historie. Vi følger Olav fra han er med i en leiehær under stormingen av byen Canterbury i 1011 og videre til han ankommer Vestlandet høsten

26 Visuell kunst Klassetrinn: 1-4 MikkMakk litt mosaikk takk! Visuell kunst Kunstnerne Ingun Myrstad og Anita Abtahi Kunnskap om geometri er viktig innenfor alle visuelle kunstformer, og i all komposisjon ligger matematiske og geometriske prinsipper til grunn. Med utgangspunkt i kunstneren Anita Abtahis keramiske bilder blir vi kjent med noen av de mange mulighetene som finnes innen bruk av geometri i mosaikk og komposisjon. Besøket består av en liten utstilling og et praktisk verksted. Klassetrinn: animinutter Visuell kunst E6 Østfold Medieverksted Eirin Handegard Hvordan kan tegninger se ut som de beveger seg? Gjennom korte filmsnutter fra kjente og ukjente animasjonsfilmskapere reiser vi gjennom både norsk historikk og ulike animasjonsteknikker. Fra optiske leketøy til dataspill. Fra blyant og papir på kjøkkenbenken til helaftens dataanimasjon. Klassetrinn: 2-4 Mor og andre maur Visuell kunst Kunstneren Ellen Solberg Billedkunstner Ellen Solberg viser og forteller om «sine» maur, og etterpå får elevene prøve seg på å lage sine egne varianter av dette mangfoldige lille insektet. Verksted i klasserom. 26

27 Visuell kunst Klassetrinn: 5-7 Collage Visuell kunst Turnéorganisasjon for Hedmark v/ Inga Blix Ellen Fauske En utstilling med papircollager av kunstnerne Finn Aage Andersen og Seana Gavin. Klasseromsbesøk. Klassetrinn: 5-7 Hydrofonisk båndsalat Visuell kunst DKS Vestfold Atle S. Nielsen I dette prosjektet får elevene møte billedkunstneren Atle S. Nielsen. Han har medbrakt et merkelig instrument, en bevegelig skulptur, som ved hjelp av vanndråper og håndsveiver trekker lydbåndsløyfer rundt. Klasseromsbesøk. Klassetrinn: 5-7 Ordførerne Visuell kunst DKS Stange og Turnéorganisasjon for Hedmark Øyvind Olsholt Vi fikk låne de fire ordførerportrettene fra formannskapssalen i Stange kommune. Hva forteller disse maleriene? En filosofisk samtale om bilder ledet av filosofen Øyvind Olsholt. Meningen var at filosofiske samtaler skulle knyttes til alle turnébesøk til dette trinnet i Stange kommune, men pga manglende økonomisk støtte ble samtalene bare gjennomført med utstillingen, og et par samtaler rundt musikktilbudet og scenekunsttilbudet. Klasseromsbesøk. 27

28 Visuell kunst Klassetrinn: 5-7 Tråd over tråd Visuell kunst Turnéorganisasjon for Hedmark v/ Inga Blix og Pilotgalleriet i Akershus v/ Liv Klakegg Gabriella Göransson Vev som kunstnerisk uttrykksmiddel hva kan uttrykkes i vev? Norsk billedvevtradisjon er sterk og markant, og har lagt grunnlaget for bruk av vev i moderne billedkunst, denne produksjonen viser tre verk av nålevende norske vevkunstnere. Formidlingen kombineres med en praktisk oppgave om prinsippet for en vevet flate. Klasseromsbesøk. Klassetrinn: 5-7 Verden snudd på hodet Visuell kunst Kunstnersenteret i Oppland og Jørn Hagen Jørn Hagen og høst Et rom på skolen gjøres om til et camera obscura der et bilde projiseres direkte på veggen gjennom et knøttlite hull. Jørn Hagen forteller også om camera obscuras historie og betydning i kunsten. Formidles klassevis. Klassetrinn: 6 Broer Visuell kunst Nasjonalmuseet Verena Scholz Hvordan holder broer seg oppe? Utstillingen gir elevene en opplevelse av arkitektur og broen som bærende konstruksjon. Klassevise verksted. 28

29 Visuell kunst Klassetrinn: 8-10 Design for alle Visuell kunst Øyvind Grønlie med midler fra DKS Hedmark Øyvind Grønlie Er skolen utformet for alle, eller er den egentlig utformet for et slags «gjennomsnittsmenneske»? Hvordan kan vi gjøre skolen vår bedre for alle? Hvordan kan du bruke inkluderende design til å forbedre din egen skole? 5 timers verksted. Klassetrinn: 8-10 Få øye på Munch Visuell kunst Nasjonalmuseet Hanna Høiness Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også datidens teknologi og fotografiet som en skissebok. Vi knytter dette til vår egen tid gjennom et verksted med ipads brukt til fotografering og malerisk bearbeiding av fotografiene, alt i tråd med Munchs billeduttrykk. Klassetrinn: 9 Human Knitting Machine Visuell kunst Utviklet av Ingun Myrstad i samarbeid med MiST/Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ved Åshild Adsen og SEANSE senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda Ingun Myrstad Hva er å strikke, og kan vi ved å bruke våre egne kropper lage en menneskelig strikkemaskin? Verksted for 15 elever. 29

30 Visuell kunst Klassetrinn: 9 Mellom rutene Visuell kunst Kunstneren Siv Nordsveen og høst Tegneserieverksted med vekt på fortellerteknikker i stripeformatet, spesielt konsentrert om tid og humor. Hva skjer mellom rutene, og hva skjer etter? Vi tegner og tester selv ut hvordan man tegner sekund for sekund, handling til handling, dag for dag i fire ruter. Klassetrinn: 9 Pimp My T-shirt Visuell kunst Turnéorganisasjon for Hedmark v/ Inga Blix Karen Pederstad og høst Verkstedet inviterer elevene til å reflektere over dagens klesproduksjon og eget konsum av masseproduserte moter og meninger. Hver elev tar med seg en gammel T-skjorte de vil jobbe videre med, helst med tekst eller et reklamebudskap på. Klassetrinn: 9 Tetris Visuell kunst Kunstbanken Michael Johansson Et to-dagers verksted for en gruppe elever på 15, der de blir kjent med kunstnerens arbeidsmetode, og ut fra dette lager de sine egne skulpturer og installasjoner av gjenstander som finnes på skolen. 30

31 Visuell kunst / Film / Kulturarv Klassetrinn: Vgs. Munch animert Visuell kunst Turnéorganisasjon for Hedmark v/ Inga Blix Siv Nordsveen Elevene tar utgangspunkt i et lite utvalg av Munchs bilder, lager et kort filmmanus, tegner og klipper ut bakgrunner og figurer, for til slutt å gjenskape bildene under kamera med animasjon. Verksted 4 timer. Klassetrinn: Vgs. Sayonara Elverum Film Knut Inge Erlingsen, Turnéorganisasjon for Hedmark Kristoffer Kumar og Sven Arild Storberget Formidlingen vil handle om folks helter, fordi filmen baseres på Aiko som møter sine helter, og Marius som realiserer sin drøm slik som hans helter har gjort tidligere. Kristoffer og Sven Arild forteller bl.a. om sine helter, etterpå vises Sayonara Elverum. Etter filmvisningen utfordres elevene til å reflektere over hvem som er deres helter. Elevene deles inn i grupper på tre. Alle bruker appen Instagram og spiller inn en video på en av gruppemedlemmenes mobil der alle forteller hvem som er deres helt. Hver video på Instagram varer 15 sekunder. Klassetrinn: Vgs. Jag tyckte boken var bättre än filmen Kulturarv Tomas «Håkki» Eriksson Tomas «Håkki» Eriksson Et foredrag med workshop som handler om høy- og lavkultur, generalisering og fordommer. Det er en lek med kategorier der deltakerne selv må bli enige om hvilke ord som passer sammen. Hva leser en person som liker ABBA? Hvilken klesstil har han, og hvilke spill, tv-serier og dyr representerer ham? Tittelen spiller på oppfatningen om at det er kulturelt tyngre og bedre å ha lest boka enn å ha sett filmen. Hvorfor er det sånn? Tomas «Håkki» Eriksson baserer mye av kunsten sin på muntlig fortellertradisjon, og er kjent for å kombinere mote, kunst og fargerike historier fra Bygde-Sverige. 31

32 Kunstarter i samspill Harehjerte Kunstarter i samspill scenekunst, visuell kunst og litteratur Klassetrinn: 1-4 Mette Renolen, Inga Blix og Widar Aspeli, ToH Karl Flyman, Karen Tømte og Edle Hanto Det å være redd er gjennomgående i de tre fortellingene som danner den imaginære boken «Harehjerte». Garmann, Sageren og Amund er hovedpersonene som er hentet fra de tre bøkene «Klikk» av Øyvind Torseter, «Garmanns gate» av Stian Hole og «Sageren» av Lars Aurtande. Gjennom skuespill, visuelle bilder, lydeffekter, voiceover og dukker opplever vi hvordan de tre håndterer ensomhet og redsel på hver sin måte. Klassetrinn: 1-7 EvenEvenEven Kunstarter i samspill musikk og litteratur Johannes Skyberg og Widar Aspeli, ToH Stein Erik Lunde, Olaf «Knerten» Kamfjord, Reidar Vinje Stensvold og Jon K. Rosslund Et musikalsk møte med Alf Prøysens univers hvor alle sangene også er animert. Utgangspunkt for produksjonen er Stein Erik Lundes ungdomsbiografi om Alf Prøysen: «Dra krakken bortåt glaset». Klassetrinn: 1-7 Hujedamej Kunstarter i samspill litteratur og musikk Widar Aspeli, ToH Eldrid Johansen, Karianne Kjærnes og Camilla Susann Haug En konsert med sanger og fortellinger basert på karakterer i Astrid Lindgrens univers. 32

33 Kunstarter i samspill Klassetrinn: 1-7 Pling i bollen! Kunstarter i samspill litteratur og musikk Widar Aspeli, ToH Ingvild Rishøi, Eirik Askerøi, Eivind Henjum, Terje Nordby, Øystein Bergsvik En konsert og noen verksteder og en ny konsert! Det er poesien som står i fokus denne gangen, og den får tonefølge. Prøvedag i Løten. Klassetrinn: 1-7 To søstre og tolv måneder Kunstarter i samspill musikk og scenekunst Johannes Skyberg og Mette Renolen, ToH Evelina Petrova (musiker), Thea Elisabeth Skallevold (skuespiller) «De tolv måneder» er et russisk eventyr om ei jente som blir satt på mange harde prøvelser. Basert på Evelina Petrovas egenkomponerte musikk inspirert av «De tolv måneder», formidles eventyret i samspill med skuespiller Thea Elisabeth Skallevold. Adventura Botanica Kunstarter i samspill dans, visuell kunst og musikk Klassetrinn: 2-4 Mette Renolen, Inga Blix og Johannes Skyberg, ToH Odd Johan Fritzøe Adventura Botanica er en forestilling inspirert av det ukjente som skjuler seg i naturen og tingene rundt oss. Danseren Odd Johan Fritzøe er alene på scenen sammen med en stor skulptur som lager lys og lyder i samspill med aktøren. 33

34 Kunstarter i samspill Tankelaboratoriet Kunstarter i samspill visuell kunst og scenekunst Klassetrinn: 2-5 Cirka Teater Anne Marit Sæther, Ragnhild Faanes, Erlend Smalås Alle ønsker å bli forstått, men opplever det motsatte. I «Tankelaboratoriet» leter vi etter veien ut av misforståelsene gjennom en humoristisk og sårbar undersøkelse av det å være til. Klassetrinn: 5-7 Blodmånenatta Kunstarter i samspill litteratur og musikk Widar Aspeli, ToH Guro Sibeko / Evelyn Rasmussen Osazuwa og Sigrid Moldestad og høst Kaspara har mistet mammaen sin på havet, og hun er overbevist om at moren svever hvileløst over bølgene og leter etter henne. Kan Kaspara kanskje få de underjordiske til å hjelpe moren hjem? En magisk fortelling om sorg, mot og ei jente som aldri gir opp av forfatter Guro Sibeko med musiker Sigrid Moldestad. Klassetrinn: 5-7 Stikk! Kunstarter i samspill litteratur og film Widar Aspeli, ToH Morten Hovland Morten Hovland formidler hvordan man utvikler en historie, og ser på hvordan den fortelles i to forskjellige medier og språk. Utgangspunkt er boka/tv-serien Stikk, samt eksempler fra Trio. 34

35 Kunstarter i samspill Apefjes Kunstarter i samspill litteratur og visuell kunst Klassetrinn: 8-10 Widar Aspeli og Inga Blix, ToH Tor Erling Naas og Sigbjørn Lilleeng Et møte med forfatter og illustratør(er) av tegneserieromanen Apefjes. Klassetrinn: 8-10 Superwoman Kunstarter i samspill scenekunst og litteratur Fjørtoft Produksjoner Thea Danielsen Fjørtoft og høst «Superwoman» gir oss et innblikk i stuntverdenen. Hva får stuntfolk til å kaste seg foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Hvordan lages egentlig slåssescener på film? Å være stuntkvinne handler ikke nødvendigvis om å være jackass, det dreier seg ikke bare om å ha baller. Presisjon, tillit, selvkontroll og tålmodighet er vel så viktig som mot, fysiske ferdigheter, mental styrke og til slutt litt guts. Fortapt og funnet Kunstarter i samspill litteratur og visuell kunst Klassetrinn: 8-10 og vgs. DKS Oppland og ToH v/ Widar Aspeli og Inga Blix Pål Brekke Indregard og høst Et bredt anlagt møte med den australske kunstneren Shaun Tans tekst- og billedunivers. Etter en felles innledning kan elevene møte Tans kunst gjennom forskjellige «opplevelses- og lyttestasjoner». 35

36 Kunstarter i samspill Klassetrinn: Vgs. Enjoy Poverty Kunstarter i samspill film og visuell kunst Inga Blix og Knut Inge Erlingsen, ToH Marthe Thorshaug Film med påfølgende tankesmie. Kan fattigdom være en ressurs? «Enjoy Poverty» er en sterk og provoserende film som utfordrer vårt syn på bistand, egen velstand, journalistikk og kunst. Klassetrinn: Vgs. Nattåpent Kunstarter i samspill litteratur og musikk Widar Aspeli, ToH Karen Høie, Ingvild Koksvik Amundsen, Lars Jakob Rudjord og Sigrun Eng En scenisk produksjon som utforsker møtet mellom Rolf Jacobsens diktning og nyskrevet musikk til hans dikt. Formidling av poesi ved bruk av musikk, tekstlesing og sampling av Rolf Jacobsens egen stemme. 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Innhold. Årsberetning 4. Styret 8. Ansatte 9. Oversikt turneer barneskolen 2013 10. Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11

Innhold. Årsberetning 4. Styret 8. Ansatte 9. Oversikt turneer barneskolen 2013 10. Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11 Årsmelding 2013 1 2 Innhold Årsberetning 4 Styret 8 Ansatte 9 Oversikt turneer barneskolen 2013 10 Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11 Oversikt turneer videregående skole 2013 12 Produksjoner Scenekunst

Detaljer

Innhold. Årsberetning 4. Styret 8. Ansatte 9. Oversikt turneer barneskolen 2013 10. Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11

Innhold. Årsberetning 4. Styret 8. Ansatte 9. Oversikt turneer barneskolen 2013 10. Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11 Årsmelding 2013 1 Innhold Årsberetning 4 Styret 8 Ansatte 9 Oversikt turneer barneskolen 2013 10 Oversikt turneer ungdomsskolen 2013 11 Oversikt turneer videregående skole 2013 12 Produksjoner Scenekunst

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Årsmelding 2012. Turnéorganisasjon for Hedmark

Årsmelding 2012. Turnéorganisasjon for Hedmark Årsmelding 2012 Turnéorganisasjon for Hedmark 1 Innhold Årsberetning 3 Styret 7 Ansatte 8 Oversikt turneer barneskolen 2012 9 Oversikt turneer ungdomsskolen 2012 10 Oversikt turneer videregående skole

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Dirty Beasts er en tverrfaglig produksjon som smelter sammen musikk, scenekunst og litteratur i én skolekonsert.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner.

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner. Litteraturbruket 2009 Litteraturbruket ble igangsatt som et treårig prosjekt, og er nå inne i sitt siste år. Aktiviteten i 2009 har vært betydelig, noe omfanget av denne årsrapporten bekrefter. Vi er på

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014)

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) Premiere 30. mars 1993 ANGELOS HAGE Samproduksjon med Dårekisten Teater (Enebakk). Dukketeater. Et eventyr om menneskets evige rivning

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Den kulturelle skolesekken i Ringsaker kommune Besøksadresse: Furnesv. 28 postadresse: 2380 Brumunddal telefon: 62 33 51 78 faks: epostadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Konsert for 1. - 7. årstrinn : Dirty Beasts programmet Dirty Beasts er en konsert med opphav i Roald Dahls diktsamling Fæle dyr. Tekstene beskriver løver,

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015

DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 DKS Plan for Elverum kommune, skoleavdelingen 2014/2015 Gjelder for Skoleåret 2014/2015 Oversikt: Trinn Tiltak Innhold/tema tid 1 trinn Musikk & Bevegelse Kroppsøving 2-6. Februar: med Lotte Graff dans

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

En stein er en bit av jordkloden - et kunstprosjekt for barn i grunnskolen

En stein er en bit av jordkloden - et kunstprosjekt for barn i grunnskolen Anne Marit Sæther En stein er en bit av jordkloden - et kunstprosjekt for barn i grunnskolen Jeg har hundrevis av stein. Alle er plukket fordi de har en helt spesiell form eller farge. De er samlet fra

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Kulturkalender for Stavsberg skole våren 2014

Kulturkalender for Stavsberg skole våren 2014 Kulturkalender for Stavsberg skole våren 2014 Januar 18.01. Turnéorganisasjonen presenterer forestillingen Alf Prøysen og skolen for hele skolen 16.01 og 17.01: Dansekurs og nyttårsfest for 5., 6. og 7.trinn.

Detaljer

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock 2010 2011 Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock Klassetrinn 8.- 10. klasse Oslo kommune Utdanningsetaten : Forest & Crispian programmet og bandet For en stund siden møttes trommeslageren Adam og gitaristen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Den kulturelle skolesekken i Åsnes kommune Besøksadresse: Rådhusgata 1 postadresse: 2270 FLISA telefon: 62 95 66 00 faks: epostadresse:

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2010 2011 Panamahatten En rytmisk fortelling Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn : Panamahatten programmet Roald Dahl (1916-1990) ble født i Wales av norske foreldre. Han vokste opp i Storbritannia,

Detaljer

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Elsker - Elsker ikke Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe Konsert for 1. - 7. årstrinn : Elsker - Elsker ikke PROGRAMMET Kjærlighet har i lang tid vært et

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai Bestillingsmeny prisliste 2009-2010 Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner FILM Honorar opphold og diettgodtgjøring) Fra ide til ferdig produkt

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

en rekke artister og kunst nere. Så det er bare å forsyne seg! Det er også mulig å kjøpe god mat og drikke i Van Gard (1. etasje).

en rekke artister og kunst nere. Så det er bare å forsyne seg! Det er også mulig å kjøpe god mat og drikke i Van Gard (1. etasje). 13. september 2015 1 Velkommen til Barnas Ultima-dag (BUD) BUD inviterer hele familien til å se og oppleve hva eksperi mentell mus ikk og kultur uttrykk kan være. For det kan nemlig være mye rart, spennende

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai Bestillingsmeny prisliste 2009-2010 Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner FILM Honorar opphold og diettgodtgjøring) Fra ide til ferdig produkt

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker tre elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2014.

Detaljer

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Lyriaka - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn : Lyriaka programmet Lyriaka presenterer en fantasiforestilling inspirert av dikt og tekster skrevet av

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre ganger fnisete

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Brazalsa samba + salsa = sant

Brazalsa samba + salsa = sant Brazalsa samba + salsa = sant Konsert for 1. - 7. årstrinn : Brazalsa PROGRAMMET Noe av det mest kjente som kommer fra Latin Amerika er musikk og dans. Men hva skjer når en brasiliansk, en kubansk og en

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Designjungelen. Lærerveiledning

Designjungelen. Lærerveiledning Designjungelen Lærerveiledning Lærerveiledning En stor rosa filtelefant svever våkende over gulvet. Kanskje vokter den over eggene som ligger litt lengre bort? Det som ser ut som farget elefantavføring

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Klassetrinn: 1. - 7. klasse Foto: Jacob Martin Strid og forlaget Politisk revy Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 112VY12 PROGRAMMET Diktsamlingen "Mustafas kiosk" er er en samling elleville

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer