extensible Markup Language XML

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "extensible Markup Language XML"

Transkript

1 Projekter indenfor datanet extensible Markup Language XML DIKU.PEH.787

2 Hvad er XML? Et meta sprog til beskrivelse af data dvs. det beskriver kun data, hverken præsentation, behandling eller noget andet XML er en SGML (Standard Generalized Markup Language) applikation dvs. reglerne for at lave et XML dokument er defineret på en sådan måde, at SGML software håndterer et XML dokument korrekt XML er en stripped-down SGML XML understøtter arbitrære markups dvs. enhver kan definerer sit eget data format XML er udviklet under W3C konsortiet World Wide Web Consortium: XML er en åben standard dvs. alle kan frit anvende den XML Version 1.0 blev offentliggjort i februar 1998 DIKU.PEH.788

3 XML Design Goals ❶ XML shall be straightforwardly usable over the Internet ❷ XML shall support a wide variety af applications ❸ XML shall be compatible with SGML ❹ It shall be easy to write programs which process XML documents ❺ The number of optional features in XML is to be kept to the absolute minimum, ideally zero ❻ XML documents should be human-legible and reasonably clear ❼ The XML design should be prepared quickly ❽ The design of XML shall be formal and concise ❾ XML documents shall be easy to create ❿ Terseness in XML markup is of minimal importance Kilde: XML specification, DIKU.PEH.789

4 Eksempel Menu (I) Menu kort Restauranens navn Ret type Ret Pris Beskrivelse DIKU.PEH.790

5 Eksempel Menu (II) rname Liam s Chowder House and Grill desc Warmed leek salad item price 6,95 menu graphic desc Prosciutto ham item price 7,95 graphic DIKU.PEH.791

6 XML Dokument: Menu (I) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <menu date="12nov1998"> <rname>liam's Chowder House and Grill</rname> <item type="appetizer"> <descr>warmed leek salad, coated with a balsamic vinegar</descr> <price units="usd">6.95</price> <graphic gtype="gif" src="http//:www.goodfood.com/menu/leek-salad.gif"/> </item> </menu> <!-- Following item is tasty! --> <item type="appetizer"> <descr>prosciutto ham with melon</descr> <price units="usd">7.95</price> <graphic gtype="jpeg" src="http//:www.goodfood.com/menu/ham-melon.gif"/> </item> DIKU.PEH.792

7 Tags Start tag <gi-name >, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Angiver starten på et element, inklusiv specifikationen af de attributer, der gælder for elementet End tag </gi-name>, hvor gi-name er Generic Identifier på det element, der afsluttes Angiver slutningen på et element og kan ikke indeholde nogen attribut specifikation Empty-element tag <gi-name />, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Kan ikke indeholde andre markup s eller tekst Kan indeholde attrubut specifikationer DIKU.PEH.793

8 Attribute Specifications Attributter er navngivne enheder, der definerer egenskaberne for en specifik instans af et element Placering Kan stå i start-tags og empty-element tags Hvad gør de Regler Specificerer attributter for elementet og tildeler disse attributter en værdi En attribut kan kun specificeres én gang for et givet element Attribute værdier skal være i anførselstegn (enten eller ) Attribute værdier må ikke indeholde tegnet <... DIKU.PEH.794

9 XML declaration and comments XML declaration: <?xml version= 1.0?> angiver at dette (efterfølgende data) er et XML dokument skal være første markup element mulige attributer: version, angiver XML versionen encoding, angiver den anvendte tegn indkodning standalone, angiver, om dokumentet kan læses og behandles uafhængigt af external entities Comments indledes med strengen <!-- og afsluttes med strengen --> kan indeholde alle tegn undtagen -- og --> kan deles over flere linier DIKU.PEH.795

10 XML Dokument: Menu (II) DIKU.PEH.796

11 Well-formed og Valid Well-formed betyder, at dokumentet følger XML standarden Et XML dokument er Valid, hvis det er well-formed og det er konsistent med syntaksen defineret i en DTD og DTD definerer alle elementer DIKU.PEH.797

12 Document Type Declaration (DTD) En DTD definerer syntaks reglerne for et dokuments elementer og attributter En DTD definerer entities og notations En DTD er en formaliseret beskrivelse af datastrukturen for et XML dokument En DTD kan enten placeres i starten af et XML dokument eller i en separat fil En DTD kan anvendes i flere forskellige dokumenter En DTD kan opdeles i flere dele, der hver især er placeres i en separat fil Valideringen af et XML dokument sker med en såkaldt XML-parser DIKU.PEH.798

13 Komponenter i en DTD Elementer (ELEMENT) er de dele, der indeholder data Attributter (ATTLIST) er de egenskaber, der er knyttet til hvert enkelt element. De fortæller noget om, hvordan data skal fortolkes Entiteter (ENTITY) pointere/variable, der refererer til information et andet sted (internt eller eksternt) DIKU.PEH.799

14 DTD for eksemplet Menu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE menu [ <!-- menu has any number of items, each item containing a description, price, and optional graphic. --> <!ENTITY resto "Liam's Chowder House and Grill" > <!ELEMENT menu (rname, (item)*) > <!ATTLIST menu date CDATA #REQUIRED ref CDATA #IMPLIED rest CDATA #FIXED "&resto;" > <!ELEMENT rname (#PCDATA)*> <!ELEMENT item (descr, price, graphic?) > <!ATTLIST item type (appetizer entree dessert drink) "entree" > <!ELEMENT descr (#PCDATA)* > <!ELEMENT price (#PCDATA)* > <!ATTLIST price units CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT graphic EMPTY > <!ATTLIST graphic gtype CDATA #REQUIRED src CDATA #REQUIRED > ]> Element -only Content Model Mixed Content Model EMPTY Content Model DIKU.PEH.800

15 Element Type Declaration (content model) EMPTY Content Model elementer, der følger denne model er tomme, dvs. ingen brugerdata. De kan kun optræde som emty-element tags ANY Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde alt, enhver kombination af data (tekst) og andre elementer Element-only Content Model elementer, der følger denne model, kan kun indeholde andre elementer, dvs. kan ikke indeholde data (tekst) Mixed Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde både andre elementer og data (tekst) der er defineret 2 former <!ELEMENT elem-name (#PCDATA)* > <!ELEMENT elem-name (#PCDATA elem1 elem2)* > DIKU.PEH.801

16 Element-only content model Fixed order angives med, a,b eller b,a,c Choice angives med a b eller b c a Repeat angives med *,?, +, eller ingen tegn * : nul eller flere? : nul eller en + : en eller flere : en og kun en eksempel: a, b* : a flugt af nul eller flere b Gruppering angives med ( ) eksempel: (a, (b, c?)*) : a fulgt af nul eller flere sekvenser af b fulgt af intet eller c DIKU.PEH.802

17 Attribute-List Declarations Attributter defineres med <!ATTLIST elem-name attribute-definitions> hvor attribute-definitions er af formen att-name type default-declaration type er enten et nøgleord eller et udtryk, der definerer attributtens type eksempler: enumerated-list : ( value1 value2 value3 ) string-type : CDATA default-declaration kan være #REQUIRED, attributten skal specificeres i alle elementer og der er ingen default værdi #IMPLIED, attributten kan specificeres i elementerne og der er ingen default værdi attr-value, attributten kan specificeres i elementerne og attr-value er default værdien #FIXED attr-value, attributten kan ikke tildeles andre værdier i en element instans. DIKU.PEH.803

18 XML Dokument med DTD: Menu (III) DIKU.PEH.804

19 XML Dokument med fejl: Menu (IV) Projekter indenfor datanet DIKU.PEH.805

20 Simple Textual Alarm Interface - STAI En Alarm Overvågnings specifikation baseret på OSI-management (X.733) TMN (Q.821) En protokol, der specificerer hvordan CMIP events kan sendes som almindelig tekst En samling templates, der gør anvendelsen nemmere DIKU.PEH.917

21 Eksempel på alarm (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = 45 operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = managedelement managedobjectinstance{ distinguishedname{ managedelementid = smsc facilityid = AD} } eventtime = eventtype = communicationsalarm eventinfo{ probablecause = 5 perceivedseverity = minor notificationidentifier = 345 additionaltext = This is a test of an alarm} } } DIKU.PEH.918

22 Alarm template (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = <invokeid> operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = <MOC> managedobjectinstance{ distinguishedname{ <DN>} } eventtime = <eventtime> eventtype = <eventtype> eventinfo{ probablecause = <cause> perceivedseverity = <severity> notificationidentifier = <notiid> additionaltext = <text>} } } DIKU.PEH.919

23 Eksempel på alarm (QXML) <?xml version="1.0" encoding='iso ' standalone="yes"?> <!DOCTYPE roiv-apdu SYSTEM "stai.dtd"> <roiv-apdu> <invokeid>45</invokeid> <operation-value oper="m-eventreport" /> <argument> <managedobjectclass>managedelement</managedobjectclass> <managedobjectinstance> <distinguishedname> <rdn attrname= managedelementid >smsc</rdn> <rdn attrname="facilityid">ad</rdn> </distinguishedname> </managedobjectinstance> <eventtime timetype="mix"> </eventtime> <eventtype evtype="communicationsalarm" /> <eventinfo> <probablecause cause="5" /> <perceivedseverity severity="minor" /> <notificationidentifier>345</notificationidentifier> <additionaltext xml:lang="da">dette er en tekst med danske æ-ø-å</additionaltext> </eventinfo> </argument> </roiv-apdu> DIKU.PEH.932

24 STAI DTD (udpluk) <!-- ELEMENT and ATTLIST Specifications --> <!-- ********************************** -->.. <!ELEMENT eventtime (#PCDATA)> <!ATTLIST eventtime timetype (%eventtimechoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT eventinfo (probablecause, perceivedseverity, notificationidentifier, additionaltext?)> <!ELEMENT probablecause EMPTY> %probablecause-grammer; <!ELEMENT perceivedseverity EMPTY> <!ATTLIST perceivedseverity severity (%severitychoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT notificationidentifier (#PCDATA)> <!ELEMENT additionaltext (#PCDATA)> <!ATTLIST additionaltext xml:lang NMTOKEN "en-uk" > DIKU.PEH.933

25 STAI DTD (udpluk fortsat) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <!-- * QXML version 1.1 * Copyright (C) Tele Danmark > <!-- * The event time has to follow one of three predefined format: --> <!ENTITY % eventtimechoises "local utc mix" > <!-- * The event type has to be one of the following predefined types: --> <!ENTITY % eventtypechoises "communicationsalarm qualityofservicealarm processingerroralarm equipmentalarm enviromentalalarm systemok" > <!-- * The severity of an alarm has to be one of the following predefined: --> <!ENTITY % severitychoises "cleared indeterminate critical major minor warning" > DIKU.PEH.934

26 STAI Schema (udpluk) <xsd:complextype name="eventtimetype" content="textonly" base="xsd:string" derivedby="extension"> <xsd:annotation> <xsd:appinfo>event Time Element</xsd:appinfo> <xsd:documentation> The event time..... </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:pattern value="(0) (((0[1-9]\d{2}) ([1-9]\d{3}) (00[1-9]\d{1}) (000[1-9]))((0[1-9]) (1[0-2]))((0[1-9]) ([1-2][0-9]) (3[0-1]))(([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])([0-5][0-9])[.][0-9](Z ([+ -](([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])))?)" /> <xsd:attribute name="timetype" use="required" > <xsd:simpletype base="xsd:nmtoken"> <xsd:enumeration value="local"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="utc"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="mix"> </xsd:enumeration> </xsd:simpletype> </xsd:attribute> </xsd:complextype> DIKU.PEH.935

27 XML Schema DTD skrevet i non-xml syntaks Schema flere basis datatyper defineret understøtter ikke namespace tillader brugerdefineret datatyper tilbyder kun meget begrænset datatyper understøtter nedarvning af datatyper understøtter namespace mange værktøjer tilgængelig meget udbredt udbredt kendskab og praktisk erfaring DIKU.PEH.936

28 XML Namespaces Anvendes til at angive unique universal names eks.: <part>window</part> kan anvendes i forbindelse med et hus og et program hvorimod <house:window xmlns:window= > <house:part>window</house:part> entydigt definerer, hvad der skal forstås dvs. et universal name består af : <prefix> : <local name> og som prefix er valgt at anvende URL s disse URL s skal dog ikke opfattes som et sted, hvor man kan hente informationer om, hvilke lokale navne der dækkes af et bestemt prefix DIKU.PEH.937

29 XSTL (XSL Transformations) (I) Projekter indenfor datanet XSTL er en del af XSL (Extensible Stylesheet Language), men kan udmærket anvendes alene XSLT genererer udfra et XML dokument et nyt XML dokument Output til HTML understøttes også På baggrund af instruktioner i et XSTL style sheet behandles input XML dokumentet, og output XML dokumentet genereres DIKU.PEH.938

30 XSTL (XSL Transformations) (II) Projekter indenfor datanet XML XLS/HTML XML Behandling WAP/WML DIKU.PEH.806

31 XSTL (XSL Transformations) - Eks. Menu DIKU.PEH.807

32 XSL for eksemplet Menu <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/tr/wd-xsl"> <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Menu example in HTML</TITLE> <STYLE TYPE="text/css"> BODY {font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:10pt; font-weight:normal; line-height:140%} </STYLE> </HEAD> <BODY> <BR /> <DIV STYLE="font-family:ArnoldBoeD; color:red; font-size:24pt; text-align:center"> <xsl:apply-templates select="//rname" /> </DIV> <BR /> <HR></HR> <TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="5"> <xsl:apply-templates select="//item" /> </TABLE> <HR></HR> </BODY> </HTML> </xsl:template> <xsl:template match="rname"> <xsl:value-of /> </xsl:template> <xsl:template match="item"> <TR> <xsl:apply-templates select="descr" /> <xsl:apply-templates select="price" /> </TR> </xsl:template> <xsl:template match="descr"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:blue; font-size:16pt; font-weight:bold"> <xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> <xsl:template match="price"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:black; font-size:14pt; font-weight:bold"> $<xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> </xsl:stylesheet> DIKU.PEH.808

33 XML Teknologier Definitions and Structure DTD XML schema XML Data Types Data Transfer Data Store Applikation XML Display and Reporting XSL CSS Links to other resources XPL XLL HTML Resources XML DIKU.PEH.809

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

Ontologibasert musikkmetadata

Ontologibasert musikkmetadata Ontologibasert musikkmetadata Lars Gunnar Eggen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Trond Aalberg, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D620 Quick Reference Guide www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE:

Detaljer

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri 3 Forord: Denne rapporten er et resultat av en hoved-prosjektoppgave ved Høgskolen i Vestfold gitt av bedriften Lundes Parfymeri- og Hudpleie. Rapporten er skrevet i den hensikt å innformere bedriften

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 INDEX TIPS - naviger ved hjelp av links i pdf Introduksjon Velkommen til Continia Software Side 3 Differensiert prising basert på antall NAV-brukere Side

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no

Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no Brukerveiledning for http://nyhetsbrev.us/ For å opprette en ny bruker vennligst send en epost til post@wam.no Innlogging 3.. Skriv inn url-adressen til nyhetsbrev.us i nettleseren. Du kan eventuellt skrive

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

INDFØRELSE af RFID-tags på SILKEBORG BIBLIOTEK

INDFØRELSE af RFID-tags på SILKEBORG BIBLIOTEK Mikro C H I P K O N V E R T E R I N G INDFØRELSE af RFID-tags på SILKEBORG BIBLIOTEK R A P P O R T OM ET UDVIKLINGSPROJEKT Vi frigør ressourcer Vi tænker på arbejdsmiljøet Vi er visionære Vi passer på

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

Ontologikonstruksjon for Statoil

Ontologikonstruksjon for Statoil Ontologikonstruksjon for Statoil Evaluering av metoder for konstruksjon av søkeontologier Geir Øyvin Grimnes Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Jon Atle Gulla, IDI Biveileder(e):

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF5120, Modellbasert Systemutvikling Eksamensdag: torsdag 1. juni, 2006 Tid for eksamen: 0900-1200 Oppgavesettet er på

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer