extensible Markup Language XML

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "extensible Markup Language XML"

Transkript

1 Projekter indenfor datanet extensible Markup Language XML DIKU.PEH.787

2 Hvad er XML? Et meta sprog til beskrivelse af data dvs. det beskriver kun data, hverken præsentation, behandling eller noget andet XML er en SGML (Standard Generalized Markup Language) applikation dvs. reglerne for at lave et XML dokument er defineret på en sådan måde, at SGML software håndterer et XML dokument korrekt XML er en stripped-down SGML XML understøtter arbitrære markups dvs. enhver kan definerer sit eget data format XML er udviklet under W3C konsortiet World Wide Web Consortium: XML er en åben standard dvs. alle kan frit anvende den XML Version 1.0 blev offentliggjort i februar 1998 DIKU.PEH.788

3 XML Design Goals ❶ XML shall be straightforwardly usable over the Internet ❷ XML shall support a wide variety af applications ❸ XML shall be compatible with SGML ❹ It shall be easy to write programs which process XML documents ❺ The number of optional features in XML is to be kept to the absolute minimum, ideally zero ❻ XML documents should be human-legible and reasonably clear ❼ The XML design should be prepared quickly ❽ The design of XML shall be formal and concise ❾ XML documents shall be easy to create ❿ Terseness in XML markup is of minimal importance Kilde: XML specification, DIKU.PEH.789

4 Eksempel Menu (I) Menu kort Restauranens navn Ret type Ret Pris Beskrivelse DIKU.PEH.790

5 Eksempel Menu (II) rname Liam s Chowder House and Grill desc Warmed leek salad item price 6,95 menu graphic desc Prosciutto ham item price 7,95 graphic DIKU.PEH.791

6 XML Dokument: Menu (I) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <menu date="12nov1998"> <rname>liam's Chowder House and Grill</rname> <item type="appetizer"> <descr>warmed leek salad, coated with a balsamic vinegar</descr> <price units="usd">6.95</price> <graphic gtype="gif" src="http//:www.goodfood.com/menu/leek-salad.gif"/> </item> </menu> <!-- Following item is tasty! --> <item type="appetizer"> <descr>prosciutto ham with melon</descr> <price units="usd">7.95</price> <graphic gtype="jpeg" src="http//:www.goodfood.com/menu/ham-melon.gif"/> </item> DIKU.PEH.792

7 Tags Start tag <gi-name >, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Angiver starten på et element, inklusiv specifikationen af de attributer, der gælder for elementet End tag </gi-name>, hvor gi-name er Generic Identifier på det element, der afsluttes Angiver slutningen på et element og kan ikke indeholde nogen attribut specifikation Empty-element tag <gi-name />, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Kan ikke indeholde andre markup s eller tekst Kan indeholde attrubut specifikationer DIKU.PEH.793

8 Attribute Specifications Attributter er navngivne enheder, der definerer egenskaberne for en specifik instans af et element Placering Kan stå i start-tags og empty-element tags Hvad gør de Regler Specificerer attributter for elementet og tildeler disse attributter en værdi En attribut kan kun specificeres én gang for et givet element Attribute værdier skal være i anførselstegn (enten eller ) Attribute værdier må ikke indeholde tegnet <... DIKU.PEH.794

9 XML declaration and comments XML declaration: <?xml version= 1.0?> angiver at dette (efterfølgende data) er et XML dokument skal være første markup element mulige attributer: version, angiver XML versionen encoding, angiver den anvendte tegn indkodning standalone, angiver, om dokumentet kan læses og behandles uafhængigt af external entities Comments indledes med strengen <!-- og afsluttes med strengen --> kan indeholde alle tegn undtagen -- og --> kan deles over flere linier DIKU.PEH.795

10 XML Dokument: Menu (II) DIKU.PEH.796

11 Well-formed og Valid Well-formed betyder, at dokumentet følger XML standarden Et XML dokument er Valid, hvis det er well-formed og det er konsistent med syntaksen defineret i en DTD og DTD definerer alle elementer DIKU.PEH.797

12 Document Type Declaration (DTD) En DTD definerer syntaks reglerne for et dokuments elementer og attributter En DTD definerer entities og notations En DTD er en formaliseret beskrivelse af datastrukturen for et XML dokument En DTD kan enten placeres i starten af et XML dokument eller i en separat fil En DTD kan anvendes i flere forskellige dokumenter En DTD kan opdeles i flere dele, der hver især er placeres i en separat fil Valideringen af et XML dokument sker med en såkaldt XML-parser DIKU.PEH.798

13 Komponenter i en DTD Elementer (ELEMENT) er de dele, der indeholder data Attributter (ATTLIST) er de egenskaber, der er knyttet til hvert enkelt element. De fortæller noget om, hvordan data skal fortolkes Entiteter (ENTITY) pointere/variable, der refererer til information et andet sted (internt eller eksternt) DIKU.PEH.799

14 DTD for eksemplet Menu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE menu [ <!-- menu has any number of items, each item containing a description, price, and optional graphic. --> <!ENTITY resto "Liam's Chowder House and Grill" > <!ELEMENT menu (rname, (item)*) > <!ATTLIST menu date CDATA #REQUIRED ref CDATA #IMPLIED rest CDATA #FIXED "&resto;" > <!ELEMENT rname (#PCDATA)*> <!ELEMENT item (descr, price, graphic?) > <!ATTLIST item type (appetizer entree dessert drink) "entree" > <!ELEMENT descr (#PCDATA)* > <!ELEMENT price (#PCDATA)* > <!ATTLIST price units CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT graphic EMPTY > <!ATTLIST graphic gtype CDATA #REQUIRED src CDATA #REQUIRED > ]> Element -only Content Model Mixed Content Model EMPTY Content Model DIKU.PEH.800

15 Element Type Declaration (content model) EMPTY Content Model elementer, der følger denne model er tomme, dvs. ingen brugerdata. De kan kun optræde som emty-element tags ANY Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde alt, enhver kombination af data (tekst) og andre elementer Element-only Content Model elementer, der følger denne model, kan kun indeholde andre elementer, dvs. kan ikke indeholde data (tekst) Mixed Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde både andre elementer og data (tekst) der er defineret 2 former <!ELEMENT elem-name (#PCDATA)* > <!ELEMENT elem-name (#PCDATA elem1 elem2)* > DIKU.PEH.801

16 Element-only content model Fixed order angives med, a,b eller b,a,c Choice angives med a b eller b c a Repeat angives med *,?, +, eller ingen tegn * : nul eller flere? : nul eller en + : en eller flere : en og kun en eksempel: a, b* : a flugt af nul eller flere b Gruppering angives med ( ) eksempel: (a, (b, c?)*) : a fulgt af nul eller flere sekvenser af b fulgt af intet eller c DIKU.PEH.802

17 Attribute-List Declarations Attributter defineres med <!ATTLIST elem-name attribute-definitions> hvor attribute-definitions er af formen att-name type default-declaration type er enten et nøgleord eller et udtryk, der definerer attributtens type eksempler: enumerated-list : ( value1 value2 value3 ) string-type : CDATA default-declaration kan være #REQUIRED, attributten skal specificeres i alle elementer og der er ingen default værdi #IMPLIED, attributten kan specificeres i elementerne og der er ingen default værdi attr-value, attributten kan specificeres i elementerne og attr-value er default værdien #FIXED attr-value, attributten kan ikke tildeles andre værdier i en element instans. DIKU.PEH.803

18 XML Dokument med DTD: Menu (III) DIKU.PEH.804

19 XML Dokument med fejl: Menu (IV) Projekter indenfor datanet DIKU.PEH.805

20 Simple Textual Alarm Interface - STAI En Alarm Overvågnings specifikation baseret på OSI-management (X.733) TMN (Q.821) En protokol, der specificerer hvordan CMIP events kan sendes som almindelig tekst En samling templates, der gør anvendelsen nemmere DIKU.PEH.917

21 Eksempel på alarm (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = 45 operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = managedelement managedobjectinstance{ distinguishedname{ managedelementid = smsc facilityid = AD} } eventtime = eventtype = communicationsalarm eventinfo{ probablecause = 5 perceivedseverity = minor notificationidentifier = 345 additionaltext = This is a test of an alarm} } } DIKU.PEH.918

22 Alarm template (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = <invokeid> operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = <MOC> managedobjectinstance{ distinguishedname{ <DN>} } eventtime = <eventtime> eventtype = <eventtype> eventinfo{ probablecause = <cause> perceivedseverity = <severity> notificationidentifier = <notiid> additionaltext = <text>} } } DIKU.PEH.919

23 Eksempel på alarm (QXML) <?xml version="1.0" encoding='iso ' standalone="yes"?> <!DOCTYPE roiv-apdu SYSTEM "stai.dtd"> <roiv-apdu> <invokeid>45</invokeid> <operation-value oper="m-eventreport" /> <argument> <managedobjectclass>managedelement</managedobjectclass> <managedobjectinstance> <distinguishedname> <rdn attrname= managedelementid >smsc</rdn> <rdn attrname="facilityid">ad</rdn> </distinguishedname> </managedobjectinstance> <eventtime timetype="mix"> </eventtime> <eventtype evtype="communicationsalarm" /> <eventinfo> <probablecause cause="5" /> <perceivedseverity severity="minor" /> <notificationidentifier>345</notificationidentifier> <additionaltext xml:lang="da">dette er en tekst med danske æ-ø-å</additionaltext> </eventinfo> </argument> </roiv-apdu> DIKU.PEH.932

24 STAI DTD (udpluk) <!-- ELEMENT and ATTLIST Specifications --> <!-- ********************************** -->.. <!ELEMENT eventtime (#PCDATA)> <!ATTLIST eventtime timetype (%eventtimechoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT eventinfo (probablecause, perceivedseverity, notificationidentifier, additionaltext?)> <!ELEMENT probablecause EMPTY> %probablecause-grammer; <!ELEMENT perceivedseverity EMPTY> <!ATTLIST perceivedseverity severity (%severitychoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT notificationidentifier (#PCDATA)> <!ELEMENT additionaltext (#PCDATA)> <!ATTLIST additionaltext xml:lang NMTOKEN "en-uk" > DIKU.PEH.933

25 STAI DTD (udpluk fortsat) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <!-- * QXML version 1.1 * Copyright (C) Tele Danmark > <!-- * The event time has to follow one of three predefined format: --> <!ENTITY % eventtimechoises "local utc mix" > <!-- * The event type has to be one of the following predefined types: --> <!ENTITY % eventtypechoises "communicationsalarm qualityofservicealarm processingerroralarm equipmentalarm enviromentalalarm systemok" > <!-- * The severity of an alarm has to be one of the following predefined: --> <!ENTITY % severitychoises "cleared indeterminate critical major minor warning" > DIKU.PEH.934

26 STAI Schema (udpluk) <xsd:complextype name="eventtimetype" content="textonly" base="xsd:string" derivedby="extension"> <xsd:annotation> <xsd:appinfo>event Time Element</xsd:appinfo> <xsd:documentation> The event time..... </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:pattern value="(0) (((0[1-9]\d{2}) ([1-9]\d{3}) (00[1-9]\d{1}) (000[1-9]))((0[1-9]) (1[0-2]))((0[1-9]) ([1-2][0-9]) (3[0-1]))(([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])([0-5][0-9])[.][0-9](Z ([+ -](([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])))?)" /> <xsd:attribute name="timetype" use="required" > <xsd:simpletype base="xsd:nmtoken"> <xsd:enumeration value="local"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="utc"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="mix"> </xsd:enumeration> </xsd:simpletype> </xsd:attribute> </xsd:complextype> DIKU.PEH.935

27 XML Schema DTD skrevet i non-xml syntaks Schema flere basis datatyper defineret understøtter ikke namespace tillader brugerdefineret datatyper tilbyder kun meget begrænset datatyper understøtter nedarvning af datatyper understøtter namespace mange værktøjer tilgængelig meget udbredt udbredt kendskab og praktisk erfaring DIKU.PEH.936

28 XML Namespaces Anvendes til at angive unique universal names eks.: <part>window</part> kan anvendes i forbindelse med et hus og et program hvorimod <house:window xmlns:window= > <house:part>window</house:part> entydigt definerer, hvad der skal forstås dvs. et universal name består af : <prefix> : <local name> og som prefix er valgt at anvende URL s disse URL s skal dog ikke opfattes som et sted, hvor man kan hente informationer om, hvilke lokale navne der dækkes af et bestemt prefix DIKU.PEH.937

29 XSTL (XSL Transformations) (I) Projekter indenfor datanet XSTL er en del af XSL (Extensible Stylesheet Language), men kan udmærket anvendes alene XSLT genererer udfra et XML dokument et nyt XML dokument Output til HTML understøttes også På baggrund af instruktioner i et XSTL style sheet behandles input XML dokumentet, og output XML dokumentet genereres DIKU.PEH.938

30 XSTL (XSL Transformations) (II) Projekter indenfor datanet XML XLS/HTML XML Behandling WAP/WML DIKU.PEH.806

31 XSTL (XSL Transformations) - Eks. Menu DIKU.PEH.807

32 XSL for eksemplet Menu <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/tr/wd-xsl"> <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Menu example in HTML</TITLE> <STYLE TYPE="text/css"> BODY {font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:10pt; font-weight:normal; line-height:140%} </STYLE> </HEAD> <BODY> <BR /> <DIV STYLE="font-family:ArnoldBoeD; color:red; font-size:24pt; text-align:center"> <xsl:apply-templates select="//rname" /> </DIV> <BR /> <HR></HR> <TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="5"> <xsl:apply-templates select="//item" /> </TABLE> <HR></HR> </BODY> </HTML> </xsl:template> <xsl:template match="rname"> <xsl:value-of /> </xsl:template> <xsl:template match="item"> <TR> <xsl:apply-templates select="descr" /> <xsl:apply-templates select="price" /> </TR> </xsl:template> <xsl:template match="descr"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:blue; font-size:16pt; font-weight:bold"> <xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> <xsl:template match="price"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:black; font-size:14pt; font-weight:bold"> $<xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> </xsl:stylesheet> DIKU.PEH.808

33 XML Teknologier Definitions and Structure DTD XML schema XML Data Types Data Transfer Data Store Applikation XML Display and Reporting XSL CSS Links to other resources XPL XLL HTML Resources XML DIKU.PEH.809

extensible Markup Language XML

extensible Markup Language XML Projekter indenfor datanet extensible Markup Language XML DIKU.PEH.787 Hvad er XML? Et meta sprog til beskrivelse af data dvs. det beskriver kun data, hverken præsentation, behandling eller noget andet

Detaljer

XML og JDOM. Helge Furuseth

XML og JDOM. Helge Furuseth XML og JDOM Helge Furuseth furuseth@idi.ntnu.no XML XML = Extensible Markup Language Basert på SGML Standard Generalized Markup Language HTML = Hypertext Markup Language Også basert på SGML Mange likheter

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

1. XML Grunnlag

1. XML Grunnlag Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XML Mildrid Ljosland 4.2.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO701D Interaktive Webtjenester med Java og XML 1. XML Resymé: Webtjeneste-teknologien

Detaljer

MPEG-7. Problemstilling:

MPEG-7. Problemstilling: MPEG-7 Knut Holmqvist Problemstilling: Hva tilsvarer fritekstsøk i video- og audiodatabaser? Må kunne Indeksere Spørre Søke Se gjennom Levere Multimedia Informasjon om data Metadata Dublin Core Resource

Detaljer

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan. Markeringsspråk og XML Læringsmål XML Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: DELVIS LØSNINGSFORSLAG (ikke fullstendig) Eksamensdato: 12. desember 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn:

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

XML. Figur Et eksempel på et XML-dokument

XML. Figur Et eksempel på et XML-dokument Figur 13.1. Et eksempel på et XML-dokument XML jfr. Systemutvikling fra kjernen og ut, fra skallet og inn kapittel 13 systemutvikling

Detaljer

XSLT 1. David Massey MBIB

XSLT 1. David Massey MBIB XSLT 1 David Massey MBIB4140 12-9-2017 Structured information toolkit "XML's new playmates include stylesheets for display and transformation, strong methods for linking resources, tools for data manipulation

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Løsningsforslag Kandidat nr: Eksamensdato: 13. mai 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn: Klasser: NETT2005V Studiepoeng:

Detaljer

Markeringsspråk og XML

Markeringsspråk og XML Markeringsspråk og XML

Detaljer

1. XHTML. Innhold Innledning

1. XHTML. Innhold Innledning Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag XHTML Lene Hoff 19.9.2006 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. XHTML Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss standarden

Detaljer

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lage og vise et enkelt XML-dokument Lene Hoff (revidert av Tore Mallaug) 1.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Lage

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

Markeringsspråk og XML

Markeringsspråk og XML Rå tekst vs. formatert tekst Markeringsspråk og XML Det var en gang og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Standarder som ASCII, ISO 8859-x og Unicode gjelder rå tekst (

Detaljer

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi:

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi: Oblig 2: Prototype Oblig 2: The Candy-community. Om XML, XSLT, Sablotron og HTML. Begrenset prototype Teste teknologi: XML, XSLT, Sablotron, HTML Velge og illustrere metadata: Interessant for deres prosjekt

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML

Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML Markeringsspråk og XML Nettsider og XHTML Det var en gang og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Læreboka kapittel 3 og 4 5. september 2007 XML og XHTML XML = EXtensible

Detaljer

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet HUMIT1731 Koding/merking av tekst Uke 35 Tekstkoding Representasjon av info, om visse aspekter ved tekster, så som Typografi Innhold Struktur Annet på en eksplisitt, systematisk og formalisert måte HUMIT1731

Detaljer

Semistrukturerte data og XML

Semistrukturerte data og XML UNIVERSITETET I OSLO Semistrukturerte data og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -- T. S. Eliot

Detaljer

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby HTML5 og CSS Håkon Tolsby 25.08.2014 Håkon Tolsby 1 En webside min webside en html5 side dett er min første

Detaljer

HUMIT1731 Hypermedier

HUMIT1731 Hypermedier HUMIT1731 Hypermedier Introduksjon til Extensible Markup Language (XML) XML-dokumentet XML-dokumentet består av ren tekst og kan følgelig leses av mennesker. Dette er for så vidt et viktig moment all den

Detaljer

XML Schema. David Massey MBIB

XML Schema. David Massey MBIB XML Schema David Massey MBIB4140 29-8-2017 Structured information toolkit "XML's new playmates include stylesheets for display and transformation, strong methods for linking resources, tools for data manipulation

Detaljer

XML - kurs. XML-kurs for nybegynnere. ICONS Management Elisabeth Buntz

XML - kurs. XML-kurs for nybegynnere. ICONS Management Elisabeth Buntz XML - kurs XML-kurs for nybegynnere ICONS Management Elisabeth Buntz XML: kursoversikt XML syntaks, elementer, attributter, entiteter Visningsmåter: CSS, XSL DTD: Document Type Definition Namespace XML

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML

MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML Yngve Lamo Oktober 2004, revidert Oktober 2005 Contents 1 Introduksjon til XML 3 2 Læringsmål 5 3 Syntaksen til XML 6 4 HTML, XHTML

Detaljer

I dag: Neste gang: Hva er tekstkoding? Hva er en tekstfil? DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data

I dag: Neste gang: Hva er tekstkoding? Hva er en tekstfil? DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data Tekstkoding 28.08.08 Claus Huitfeldt Epost: Claus.Huitfeldt@fof.uib.no I dag: Kort repetisjon hva tekstkoding er SGML Neste gang: HTML XML TEI (fortsatt

Detaljer

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppdatert: 10/09 Nye oppgaver Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 2 (Etter

Detaljer

XML og XHTML. Hva er nå egentlig denne teksten? Et litt mer avansert XML-eksempel. Et meget enkelt XML-eksempel. For å få fortalt hva teksten er

XML og XHTML. Hva er nå egentlig denne teksten? Et litt mer avansert XML-eksempel. Et meget enkelt XML-eksempel. For å få fortalt hva teksten er Hva er nå egentlig denne teksten? XML og XHTML jfr. Cyganski avsnitt 2.4 2.7 Skagestein: Systemutvikling fra kjernen og ut, fra skallet og inn kapittel 13 http://www.w3schools.com/xml/ default.asp http://www.w3schools.com/xhtml/default.asp

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

XSLT 2. David Massey MBIB

XSLT 2. David Massey MBIB XSLT 2 David Massey MBIB4140 21-9-2017 Demo html.xsl mondial.xsl albania 1214489 1618829

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Vurdering av standarder fra NOSIP Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 23.11.10 Om utredningen Utredningen omhandler hvilke standarder fra NOSIP som bør videreføres som obligatoriske forvaltningsstandarder

Detaljer

Hvorfor ikke bruke Word?

Hvorfor ikke bruke Word? XML-basert dokumentasjon Erfaringer med innføring av xmlbasert dokumentasjonsverktøy hos Kongsberg Seatex Sissel Kolvik Tidligere IBRUK as nå SK Teknisk Dokumentasjon sissel@kolvik.priv.no 1 Hvorfor ikke

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted Nettsider og XHTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> En minimal nettside Hallo, verden!

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Reading Grey Literature as Texts. - Semantic Mark-up of Museum Documents

Reading Grey Literature as Texts. - Semantic Mark-up of Museum Documents Reading Grey Literature as Texts. - Semantic Mark-up of Museum Documents Jon Holmen & Øyvind Eide Unit for Digital Documentation, University of Oslo Databases 1992: * Mainly simple Inventory Lists. * Single

Detaljer

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document Revision Log Date Version Change Reference Author 08-12-2014 1.0 Initial document. Amit Kumar 09-12-2014 1.01 Incorporated comments of Leikny

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med arngren.net: 1. Nettsiden er SYKT uoversiktlig! 2. Det er

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning Regin til DKABM Dato : 2007-05-04 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Detaljer

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar Johannes Storvik Teknologiansvarlig Technia AS 1 Innhold PDM - hva og hvorfor Kundeeksempler ECAD Integrasjon Navngiving og revisjonslogikk Veien videre: fra

Detaljer

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS står for Cascading Style Sheets CSS blir brukt til å bestemme hvordan HTML-elementene skal se ut (farge, størrelse,

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Hva er tekstkoding? I dag. Hva er datalingvistikk? Uke 35, 36 og 37. Pensum. DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data

Hva er tekstkoding? I dag. Hva er datalingvistikk? Uke 35, 36 og 37. Pensum. DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data Tekstkoding 26.08.08 Claus Huitfeldt Epost: Claus.Huitfeldt@fof.uib.no Uke 35, 36 og 37 Tirsdager 10.15-12.00 Torsdager 10.15-11.00 HF 123 Mest forelesninger,

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Navngiving- og Design Regler. for. Felles XML-Skjema i Bærum Kommune

Navngiving- og Design Regler. for. Felles XML-Skjema i Bærum Kommune BÆRUM KOMMUNE BK BEDRIFTER DATA Navngiving- og Design Regler for Felles XML-Skjema i Bærum Kommune Versjon: 1.0 Dato: 2009-01-20 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Endringskontroll... 3 BKXML liste over

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Webteknologi - Websalat. Tom Heine Nätt

Webteknologi - Websalat. Tom Heine Nätt Webteknologi - Websalat Tom Heine Nätt Temaer CSS (mindre kjente sider?) / CSS3 Søkemotorer Tilgjengelighet Generell webutvikling/html5 XML / XSLT / CSS RSS Dreamwaver CSS CSS - Kobling Inline

Detaljer

Technical specification

Technical specification Jotspec Technical specification Dry Dock Owner: KYSTVERKET Vessel name: VILLA Yard: IMO: 7382641 Version: 1 Management: Hull no: 32 Date: 18.10.2016 Project: M/S VILLA DD 2017 Prepared by: Vidar Oldervik

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven 1 Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

INF3430/4430. Grunnleggende VHDL

INF3430/4430. Grunnleggende VHDL INF3430/4430 Grunnleggende VHDL 26.09.2005 20.57 Agenda Entity/architecture Strukturelle design (netlist) Generics Configurations Operatorer-Operator presedence Datatyper Bit / IEEE1164 Std_ulogic /std_logic

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2012. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

INF2820 Datalingvistikk V2012. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2012 Jan Tore Lønning & Stephan Oepen ENDELIGE TILSTANDSTEKNIKKER OG REGULÆRE UTTRYKK I DATALINGVISTIKK 17. januar 2012 2 Naturlige språk En mann kjøpte en bil av en mann som hadde

Detaljer

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 1 STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik, 14.10.2015 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Del 2 - HTML delen... 4 Del 2 - CSS delen... 9 Del 3

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style BIM & FM/FDVU Den Kloke Tegning Click to edit Master title style Gunnlaugur B Hjartarson, 14. okt.2015 Innehold 1. Kort om MainManager 2. Hvilke stakeholder i byggeprosessen adresserer MainManager 3. MainManager

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker INF3430/4431 VHDL byggeblokker og testbenker Entity/architecture Innhold Strukturelle design (nettliste) Generics Configurations Operatorer-Operator prioritet (precedence) Datatyper Bit / IEEE1164 std_ulogic

Detaljer

EKSAMEN. Noen spørsmål kan besvares som punktlister. Prøv her å strukturere svaret slik at hvert punkt omhandler ett tema/element.

EKSAMEN. Noen spørsmål kan besvares som punktlister. Prøv her å strukturere svaret slik at hvert punkt omhandler ett tema/element. EKSAMEN Høgskoleni østfold Emnekode: Emnenavn: ITF10511 Webutvikling Dato: Eksamenstid: 29/11-2016 09.00 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Ingen Michael A. Lundsveen Om eksamensoppgaven og poengberegning:

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

HUIN100 Essay nr. 2. Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947. Side 1 av 5

HUIN100 Essay nr. 2. Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947. Side 1 av 5 HUIN100 Essay nr. 2 Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947 Side 1 av 5 Om markeringsspråk og RSS Jeg starter med en kort beskrivelse av HTML/XHTML og XML og deres innbyrdes forskjeller.

Detaljer

Foreløpig resultat fra utredning om universell utforming av dokumenter i filformatene PDF og ODF

Foreløpig resultat fra utredning om universell utforming av dokumenter i filformatene PDF og ODF Fakultet for teknologi og realfag Serviceboks 509 NO-4898 Grimtad Tel. 37 25 30 00 Fax. 37 25 30 01 Dr. Mikael Snaprud Tel. 37 25 33 23 Epost: mikael.snaprud@uia.no Kristian Bergem Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Rammer. Mer om Javascript

Rammer. Mer om Javascript Rammer. Mer om Javascript LO130A Kirsten Ribu 11.10.2004 Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 1 I dag Om rammer (Frames) Mer om Javascript Kirsten Ribu - HiO - LO 130 A 2 Innledende om rammer (Frames) Med rammer

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Interface to building application

Interface to building application GeoIntegrasjon Interface to building application GeoIntegrasjon Standardized electronic interaction for geo-related administrative procedures between case, archives, maps, technical systems, land register

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14 Second Order ODE's (2P) Copyright (c) 2011-2014 Young W. Lim. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

INF3430/4430. Grunnleggende VHDL. 11-Sep-06

INF3430/4430. Grunnleggende VHDL. 11-Sep-06 INF3430/4430 Grunnleggende VHDL 11-Sep-06 Agenda Entity/architecture Strukturelle design (netlist) Generics Configurations Operatorer-Operator presedence Datatyper Bit / IEEE1164 Std_ulogic /std_logic

Detaljer