extensible Markup Language XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "extensible Markup Language XML"

Transkript

1 Projekter indenfor datanet extensible Markup Language XML DIKU.PEH.787

2 Hvad er XML? Et meta sprog til beskrivelse af data dvs. det beskriver kun data, hverken præsentation, behandling eller noget andet XML er en SGML (Standard Generalized Markup Language) applikation dvs. reglerne for at lave et XML dokument er defineret på en sådan måde, at SGML software håndterer et XML dokument korrekt XML er en stripped-down SGML XML understøtter arbitrære markups dvs. enhver kan definerer sit eget data format XML er udviklet under W3C konsortiet World Wide Web Consortium: XML er en åben standard dvs. alle kan frit anvende den XML Version 1.0 blev offentliggjort i februar 1998 DIKU.PEH.788

3 XML Design Goals ❶ XML shall be straightforwardly usable over the Internet ❷ XML shall support a wide variety af applications ❸ XML shall be compatible with SGML ❹ It shall be easy to write programs which process XML documents ❺ The number of optional features in XML is to be kept to the absolute minimum, ideally zero ❻ XML documents should be human-legible and reasonably clear ❼ The XML design should be prepared quickly ❽ The design of XML shall be formal and concise ❾ XML documents shall be easy to create ❿ Terseness in XML markup is of minimal importance Kilde: XML specification, DIKU.PEH.789

4 Eksempel Menu (I) Menu kort Restauranens navn Ret type Ret Pris Beskrivelse DIKU.PEH.790

5 Eksempel Menu (II) rname Liam s Chowder House and Grill desc Warmed leek salad item price 6,95 menu graphic desc Prosciutto ham item price 7,95 graphic DIKU.PEH.791

6 XML Dokument: Menu (I) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <menu date="12nov1998"> <rname>liam's Chowder House and Grill</rname> <item type="appetizer"> <descr>warmed leek salad, coated with a balsamic vinegar</descr> <price units="usd">6.95</price> <graphic gtype="gif" src="http//: </item> </menu> <!-- Following item is tasty! --> <item type="appetizer"> <descr>prosciutto ham with melon</descr> <price units="usd">7.95</price> <graphic gtype="jpeg" src="http//: </item> DIKU.PEH.792

7 Tags Start tag <gi-name >, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Angiver starten på et element, inklusiv specifikationen af de attributer, der gælder for elementet End tag </gi-name>, hvor gi-name er Generic Identifier på det element, der afsluttes Angiver slutningen på et element og kan ikke indeholde nogen attribut specifikation Empty-element tag <gi-name />, hvor gi-name er Generic Identifier og er Attribute Specification Kan ikke indeholde andre markup s eller tekst Kan indeholde attrubut specifikationer DIKU.PEH.793

8 Attribute Specifications Attributter er navngivne enheder, der definerer egenskaberne for en specifik instans af et element Placering Kan stå i start-tags og empty-element tags Hvad gør de Regler Specificerer attributter for elementet og tildeler disse attributter en værdi En attribut kan kun specificeres én gang for et givet element Attribute værdier skal være i anførselstegn (enten eller ) Attribute værdier må ikke indeholde tegnet <... DIKU.PEH.794

9 XML declaration and comments XML declaration: <?xml version= 1.0?> angiver at dette (efterfølgende data) er et XML dokument skal være første markup element mulige attributer: version, angiver XML versionen encoding, angiver den anvendte tegn indkodning standalone, angiver, om dokumentet kan læses og behandles uafhængigt af external entities Comments indledes med strengen <!-- og afsluttes med strengen --> kan indeholde alle tegn undtagen -- og --> kan deles over flere linier DIKU.PEH.795

10 XML Dokument: Menu (II) DIKU.PEH.796

11 Well-formed og Valid Well-formed betyder, at dokumentet følger XML standarden Et XML dokument er Valid, hvis det er well-formed og det er konsistent med syntaksen defineret i en DTD og DTD definerer alle elementer DIKU.PEH.797

12 Document Type Declaration (DTD) En DTD definerer syntaks reglerne for et dokuments elementer og attributter En DTD definerer entities og notations En DTD er en formaliseret beskrivelse af datastrukturen for et XML dokument En DTD kan enten placeres i starten af et XML dokument eller i en separat fil En DTD kan anvendes i flere forskellige dokumenter En DTD kan opdeles i flere dele, der hver især er placeres i en separat fil Valideringen af et XML dokument sker med en såkaldt XML-parser DIKU.PEH.798

13 Komponenter i en DTD Elementer (ELEMENT) er de dele, der indeholder data Attributter (ATTLIST) er de egenskaber, der er knyttet til hvert enkelt element. De fortæller noget om, hvordan data skal fortolkes Entiteter (ENTITY) pointere/variable, der refererer til information et andet sted (internt eller eksternt) DIKU.PEH.799

14 DTD for eksemplet Menu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE menu [ <!-- menu has any number of items, each item containing a description, price, and optional graphic. --> <!ENTITY resto "Liam's Chowder House and Grill" > <!ELEMENT menu (rname, (item)*) > <!ATTLIST menu date CDATA #REQUIRED ref CDATA #IMPLIED rest CDATA #FIXED "&resto;" > <!ELEMENT rname (#PCDATA)*> <!ELEMENT item (descr, price, graphic?) > <!ATTLIST item type (appetizer entree dessert drink) "entree" > <!ELEMENT descr (#PCDATA)* > <!ELEMENT price (#PCDATA)* > <!ATTLIST price units CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT graphic EMPTY > <!ATTLIST graphic gtype CDATA #REQUIRED src CDATA #REQUIRED > ]> Element -only Content Model Mixed Content Model EMPTY Content Model DIKU.PEH.800

15 Element Type Declaration (content model) EMPTY Content Model elementer, der følger denne model er tomme, dvs. ingen brugerdata. De kan kun optræde som emty-element tags ANY Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde alt, enhver kombination af data (tekst) og andre elementer Element-only Content Model elementer, der følger denne model, kan kun indeholde andre elementer, dvs. kan ikke indeholde data (tekst) Mixed Content Model elementer, der følger denne model, kan indeholde både andre elementer og data (tekst) der er defineret 2 former <!ELEMENT elem-name (#PCDATA)* > <!ELEMENT elem-name (#PCDATA elem1 elem2)* > DIKU.PEH.801

16 Element-only content model Fixed order angives med, a,b eller b,a,c Choice angives med a b eller b c a Repeat angives med *,?, +, eller ingen tegn * : nul eller flere? : nul eller en + : en eller flere : en og kun en eksempel: a, b* : a flugt af nul eller flere b Gruppering angives med ( ) eksempel: (a, (b, c?)*) : a fulgt af nul eller flere sekvenser af b fulgt af intet eller c DIKU.PEH.802

17 Attribute-List Declarations Attributter defineres med <!ATTLIST elem-name attribute-definitions> hvor attribute-definitions er af formen att-name type default-declaration type er enten et nøgleord eller et udtryk, der definerer attributtens type eksempler: enumerated-list : ( value1 value2 value3 ) string-type : CDATA default-declaration kan være #REQUIRED, attributten skal specificeres i alle elementer og der er ingen default værdi #IMPLIED, attributten kan specificeres i elementerne og der er ingen default værdi attr-value, attributten kan specificeres i elementerne og attr-value er default værdien #FIXED attr-value, attributten kan ikke tildeles andre værdier i en element instans. DIKU.PEH.803

18 XML Dokument med DTD: Menu (III) DIKU.PEH.804

19 XML Dokument med fejl: Menu (IV) Projekter indenfor datanet DIKU.PEH.805

20 Simple Textual Alarm Interface - STAI En Alarm Overvågnings specifikation baseret på OSI-management (X.733) TMN (Q.821) En protokol, der specificerer hvordan CMIP events kan sendes som almindelig tekst En samling templates, der gør anvendelsen nemmere DIKU.PEH.917

21 Eksempel på alarm (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = 45 operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = managedelement managedobjectinstance{ distinguishedname{ managedelementid = smsc facilityid = AD} } eventtime = eventtype = communicationsalarm eventinfo{ probablecause = 5 perceivedseverity = minor notificationidentifier = 345 additionaltext = This is a test of an alarm} } } DIKU.PEH.918

22 Alarm template (QTEXT) roiv-apdu{ invokeid = <invokeid> operation-value = m-eventreport argument{ managedobjectclass = <MOC> managedobjectinstance{ distinguishedname{ <DN>} } eventtime = <eventtime> eventtype = <eventtype> eventinfo{ probablecause = <cause> perceivedseverity = <severity> notificationidentifier = <notiid> additionaltext = <text>} } } DIKU.PEH.919

23 Eksempel på alarm (QXML) <?xml version="1.0" encoding='iso ' standalone="yes"?> <!DOCTYPE roiv-apdu SYSTEM "stai.dtd"> <roiv-apdu> <invokeid>45</invokeid> <operation-value oper="m-eventreport" /> <argument> <managedobjectclass>managedelement</managedobjectclass> <managedobjectinstance> <distinguishedname> <rdn attrname= managedelementid >smsc</rdn> <rdn attrname="facilityid">ad</rdn> </distinguishedname> </managedobjectinstance> <eventtime timetype="mix"> </eventtime> <eventtype evtype="communicationsalarm" /> <eventinfo> <probablecause cause="5" /> <perceivedseverity severity="minor" /> <notificationidentifier>345</notificationidentifier> <additionaltext xml:lang="da">dette er en tekst med danske æ-ø-å</additionaltext> </eventinfo> </argument> </roiv-apdu> DIKU.PEH.932

24 STAI DTD (udpluk) <!-- ELEMENT and ATTLIST Specifications --> <!-- ********************************** -->.. <!ELEMENT eventtime (#PCDATA)> <!ATTLIST eventtime timetype (%eventtimechoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT eventinfo (probablecause, perceivedseverity, notificationidentifier, additionaltext?)> <!ELEMENT probablecause EMPTY> %probablecause-grammer; <!ELEMENT perceivedseverity EMPTY> <!ATTLIST perceivedseverity severity (%severitychoises;) #REQUIRED > <!ELEMENT notificationidentifier (#PCDATA)> <!ELEMENT additionaltext (#PCDATA)> <!ATTLIST additionaltext xml:lang NMTOKEN "en-uk" > DIKU.PEH.933

25 STAI DTD (udpluk fortsat) <?xml version="1.0" encoding='utf-8'?> <!-- * QXML version 1.1 * Copyright (C) Tele Danmark > <!-- * The event time has to follow one of three predefined format: --> <!ENTITY % eventtimechoises "local utc mix" > <!-- * The event type has to be one of the following predefined types: --> <!ENTITY % eventtypechoises "communicationsalarm qualityofservicealarm processingerroralarm equipmentalarm enviromentalalarm systemok" > <!-- * The severity of an alarm has to be one of the following predefined: --> <!ENTITY % severitychoises "cleared indeterminate critical major minor warning" > DIKU.PEH.934

26 STAI Schema (udpluk) <xsd:complextype name="eventtimetype" content="textonly" base="xsd:string" derivedby="extension"> <xsd:annotation> <xsd:appinfo>event Time Element</xsd:appinfo> <xsd:documentation> The event time..... </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:pattern value="(0) (((0[1-9]\d{2}) ([1-9]\d{3}) (00[1-9]\d{1}) (000[1-9]))((0[1-9]) (1[0-2]))((0[1-9]) ([1-2][0-9]) (3[0-1]))(([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])([0-5][0-9])[.][0-9](Z ([+ -](([0-1][0-9]) (2[0-3]))([0-5][0-9])))?)" /> <xsd:attribute name="timetype" use="required" > <xsd:simpletype base="xsd:nmtoken"> <xsd:enumeration value="local"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="utc"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="mix"> </xsd:enumeration> </xsd:simpletype> </xsd:attribute> </xsd:complextype> DIKU.PEH.935

27 XML Schema DTD skrevet i non-xml syntaks Schema flere basis datatyper defineret understøtter ikke namespace tillader brugerdefineret datatyper tilbyder kun meget begrænset datatyper understøtter nedarvning af datatyper understøtter namespace mange værktøjer tilgængelig meget udbredt udbredt kendskab og praktisk erfaring DIKU.PEH.936

28 XML Namespaces Anvendes til at angive unique universal names eks.: <part>window</part> kan anvendes i forbindelse med et hus og et program hvorimod <house:window xmlns:window= > <house:part>window</house:part> entydigt definerer, hvad der skal forstås dvs. et universal name består af : <prefix> : <local name> og som prefix er valgt at anvende URL s disse URL s skal dog ikke opfattes som et sted, hvor man kan hente informationer om, hvilke lokale navne der dækkes af et bestemt prefix DIKU.PEH.937

29 XSTL (XSL Transformations) (I) Projekter indenfor datanet XSTL er en del af XSL (Extensible Stylesheet Language), men kan udmærket anvendes alene XSLT genererer udfra et XML dokument et nyt XML dokument Output til HTML understøttes også På baggrund af instruktioner i et XSTL style sheet behandles input XML dokumentet, og output XML dokumentet genereres DIKU.PEH.938

30 XSTL (XSL Transformations) (II) Projekter indenfor datanet XML XLS/HTML XML Behandling WAP/WML DIKU.PEH.806

31 XSTL (XSL Transformations) - Eks. Menu DIKU.PEH.807

32 XSL for eksemplet Menu <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Menu example in HTML</TITLE> <STYLE TYPE="text/css"> BODY {font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:10pt; font-weight:normal; line-height:140%} </STYLE> </HEAD> <BODY> <BR /> <DIV STYLE="font-family:ArnoldBoeD; color:red; font-size:24pt; text-align:center"> <xsl:apply-templates select="//rname" /> </DIV> <BR /> <HR></HR> <TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="5"> <xsl:apply-templates select="//item" /> </TABLE> <HR></HR> </BODY> </HTML> </xsl:template> <xsl:template match="rname"> <xsl:value-of /> </xsl:template> <xsl:template match="item"> <TR> <xsl:apply-templates select="descr" /> <xsl:apply-templates select="price" /> </TR> </xsl:template> <xsl:template match="descr"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:blue; font-size:16pt; font-weight:bold"> <xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> <xsl:template match="price"> <TD STYLE="font-family:Tahoma,Ariel,sans-serif; color:black; font-size:14pt; font-weight:bold"> $<xsl:value-of /> </TD> </xsl:template> </xsl:stylesheet> DIKU.PEH.808

33 XML Teknologier Definitions and Structure DTD XML schema XML Data Types Data Transfer Data Store Applikation XML Display and Reporting XSL CSS Links to other resources XPL XLL HTML Resources XML DIKU.PEH.809

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

MPEG-7. Problemstilling:

MPEG-7. Problemstilling: MPEG-7 Knut Holmqvist Problemstilling: Hva tilsvarer fritekstsøk i video- og audiodatabaser? Må kunne Indeksere Spørre Søke Se gjennom Levere Multimedia Informasjon om data Metadata Dublin Core Resource

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: DELVIS LØSNINGSFORSLAG (ikke fullstendig) Eksamensdato: 12. desember 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn:

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Markeringsspråk og XML

Markeringsspråk og XML Markeringsspråk og XML

Detaljer

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lage og vise et enkelt XML-dokument Lene Hoff (revidert av Tore Mallaug) 1.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Lage

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi:

Oblig 2: Prototype. Oblig 2: Mulig sekvens. Oblig 2: Grovstruktur. Oblig 2: The Candy-community. Begrenset prototype Teste teknologi: Oblig 2: Prototype Oblig 2: The Candy-community. Om XML, XSLT, Sablotron og HTML. Begrenset prototype Teste teknologi: XML, XSLT, Sablotron, HTML Velge og illustrere metadata: Interessant for deres prosjekt

Detaljer

Semistrukturerte data og XML

Semistrukturerte data og XML UNIVERSITETET I OSLO Semistrukturerte data og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -- T. S. Eliot

Detaljer

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby HTML5 og CSS Håkon Tolsby 25.08.2014 Håkon Tolsby 1 En webside min webside en html5 side dett er min første

Detaljer

MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML

MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML MOD 250 Avansert programvareteknologi Extensible Markup Language, XML Yngve Lamo Oktober 2004, revidert Oktober 2005 Contents 1 Introduksjon til XML 3 2 Læringsmål 5 3 Syntaksen til XML 6 4 HTML, XHTML

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Hvorfor ikke bruke Word?

Hvorfor ikke bruke Word? XML-basert dokumentasjon Erfaringer med innføring av xmlbasert dokumentasjonsverktøy hos Kongsberg Seatex Sissel Kolvik Tidligere IBRUK as nå SK Teknisk Dokumentasjon sissel@kolvik.priv.no 1 Hvorfor ikke

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted

Nettsider og XHTML. SGML-familien. Hvordan lage et nettsted Nettsider og XHTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> En minimal nettside Hallo, verden!

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Hva er tekstkoding? I dag. Hva er datalingvistikk? Uke 35, 36 og 37. Pensum. DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data

Hva er tekstkoding? I dag. Hva er datalingvistikk? Uke 35, 36 og 37. Pensum. DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data DASP107 Innføring i språk og data DASP108 Språk og data Tekstkoding 26.08.08 Claus Huitfeldt Epost: Claus.Huitfeldt@fof.uib.no Uke 35, 36 og 37 Tirsdager 10.15-12.00 Torsdager 10.15-11.00 HF 123 Mest forelesninger,

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS står for Cascading Style Sheets CSS blir brukt til å bestemme hvordan HTML-elementene skal se ut (farge, størrelse,

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

HUIN100 Essay nr. 2. Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947. Side 1 av 5

HUIN100 Essay nr. 2. Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947. Side 1 av 5 HUIN100 Essay nr. 2 Skrevet av: Morten Sørreime Studentnr.: Antall ord: 947 Side 1 av 5 Om markeringsspråk og RSS Jeg starter med en kort beskrivelse av HTML/XHTML og XML og deres innbyrdes forskjeller.

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar Johannes Storvik Teknologiansvarlig Technia AS 1 Innhold PDM - hva og hvorfor Kundeeksempler ECAD Integrasjon Navngiving og revisjonslogikk Veien videre: fra

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 1 STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik, 14.10.2015 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Del 2 - HTML delen... 4 Del 2 - CSS delen... 9 Del 3

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 4: CSS

INF1040 Oppgavesett 4: CSS INF1040 Oppgavesett 4: CSS (Kapittel 5) Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under. Flervalgsoppgaver I følgende oppgaver er det oppgitt fem alternativer der nøyaktig ett

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? UNIVERSITETET IOSLO Semistrukturerte data og XML Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -- T. S. Eliot

Detaljer

Innføring i Dynamisk HTML

Innføring i Dynamisk HTML Innføring i Dynamisk HTML Her kommer en enkel innføring i dynamisk HTML (DHTML). DHTML er en webside (et web dokument) som kan endres etter at den er lastet inn i webleseren. Når brukeren fører musepekeren

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style BIM & FM/FDVU Den Kloke Tegning Click to edit Master title style Gunnlaugur B Hjartarson, 14. okt.2015 Innehold 1. Kort om MainManager 2. Hvilke stakeholder i byggeprosessen adresserer MainManager 3. MainManager

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Origo. Architecture Problems with current workflow Radioarchive Metadatabank Storytelling

Origo. Architecture Problems with current workflow Radioarchive Metadatabank Storytelling Origo Architecture Problems with current workflow Radioarchive Metadatabank Storytelling Origo Tormod Værvågen, with major contributions from Robert HP Engels Systems Architect, NRK Metadata, archive,

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Introduksjon til HyperText Markup Language

Introduksjon til HyperText Markup Language Introduksjon til HyperText Markup Language Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Dette er en kort introduksjon til hvordan du kan lage websider med en enkel

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

EAC-CPF i DIAS. <eac-cpf> - Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons, and Families. Kan inneholde. Attributter.

EAC-CPF i DIAS. <eac-cpf> - Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons, and Families. Kan inneholde. Attributter. EAC-CPF i DIAS DIAS-prosjektet bruker det offisielle skjemaet uforandret. Dette er en veiledning i hvordan et EAC-CPFdokument genereres basert på informasjon i arkivsystemet Asta. - Encoded Archival

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

XML structures (v2.0): Byggsøk Sentral godkjenning

XML structures (v2.0): Byggsøk Sentral godkjenning XML structures (v2.0): Byggsøk Sentral godkjenning Statens bygningstekniske etat Note no Authors DART/16/2010 Arne-Kristian Groven Date 15. December 2010 About the authors Arne Kristian Groven is a senior

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler "..{ ~ høgskolen i oslo t:mne:--dtstribuerte informasjonssystemer Emnekode:SO I 34A ~,6ruppe(r):3AA.3AB,3AC,3AD,3AE,3Af I Dato:08. I 2.2003 Faglig veileder: Frode Eika Sandnes Eksamenstid:9-14 Eksamensoppgaven

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital. Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital

Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital. Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital Teknologisk veiskille D W G I F C Dagens situasjon ved St. Olavs Hospital Vi har fått flere og mer komplekse

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

1. Mer om oppbyning av XML-dokument

1. Mer om oppbyning av XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Mer om oppbyning av XML-dokument Lene Hoff 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Mer om oppbyning av XML-dokument Resymé:

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Interface to building application

Interface to building application GeoIntegrasjon Interface to building application GeoIntegrasjon Standardized electronic interaction for geo-related administrative procedures between case, archives, maps, technical systems, land register

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt:

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: Tagger/Noder Attributter Mest kjente XML-versjon er XHTML En mengde datakilder er tilgjengelige

Detaljer

GEF formater Wenner-eksempel

GEF formater Wenner-eksempel Wenner-eksempel Et datasæt er ét profil, opmålt i Wenner konfigurationen med en eller flere a- afstande for hver position Schlumberger-eksempel Et datasæt er én sondering, som kan være opdelt i flere segmenter,

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

XML og Mobilt Internett

XML og Mobilt Internett XML og Mobilt Internett Bjørn Nordlund forsker bjornno@nr.no www.nr.no Bakgrunn Cand Scient fra UIO Jobber med mobile tjenester Multimodale grensesnitt Kontekstavhengige tjenester Har også jobbet med en

Detaljer

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Når man tar pilen over fanene, dukker det opp utrolig mange tagger. Dvs alt er

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

XML structures (v2.0): Byggsøk and Sentral godkjenning

XML structures (v2.0): Byggsøk and Sentral godkjenning XML structures (v2.0): Byggsøk and Sentral godkjenning Statens bygningstekniske etat (Revised version) Note no Authors DART/16/2010 Arne-Kristian Groven Date 15. December 2010 (September 2011) About the

Detaljer

Podcasting - en teknisk og praktisk innføring

Podcasting - en teknisk og praktisk innføring Podcasting - en teknisk og praktisk innføring Kjell Are Refsvik 20 17. Januar 2012 imt3531 Digitale medieproduksjonssystemer CC:BY-NC-SA http://www.ansatt.hig.no/kjellr/imt3531 41 20 WHERE WE ARE NOW UKE

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon.

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. Bjørn K Stangeland - Data Design System Product Bibilioteker i Open BIM buildingsmart implementers agreement

Detaljer

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL: Versjon 1.3 Last ned PDF-versjon av dette dokumentet. (nill.pdf) Revisjonshistorie

Detaljer

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker

INF3430/4431. VHDL byggeblokker og testbenker INF3430/4431 VHDL byggeblokker og testbenker Entity/architecture Innhold Strukturelle design (nettliste) Generics Configurations Operatorer-Operator prioritet (precedence) Datatyper Bit / IEEE1164 std_ulogic

Detaljer

OBI Price Information Feed

OBI Price Information Feed OBI Price Information Feed Product Specification Equities Version 1.0 / 05.07.1999 Table of Contents 1 PRODUCT SPECIFICATION 3 1.1 Scope...3 1.2 Record Definition...3 1.2.1 Data types...3 1.2.2 Record

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007 26. oktober 2007 TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING D2 PRISER OG FORMATER FOR 2008 1. Oppslag (560mm x 350mm ) Kr. 200.000,- eks. mva. 2. Oppslag (560mm x 350mm)

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov ORIGO Robert Engels ORIGO teknisk prosjektleder ORIGO* - radioarkiv, arkivering og gjenbruk Formål

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF 3120-PROSJEKT: <NAVN PÅ PROSJEKT>

PROSJEKTPLAN FOR INF 3120-PROSJEKT: <NAVN PÅ PROSJEKT> PROSJEKTPLAN FOR INF 3120-PROSJEKT: INF3120: Du finner originalen til denne malen på http://www.construx.com/survivalguide/. Vi har tilpasset malen til prosjektoppgaven i INF3120 ved

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer