REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN 13.03.2014"

Transkript

1 REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN Møtet fant sted på Grimstad kulturhus. Det var ca 50 som deltok i dialogen. Det var inndelt med ett bord pr tema i tråd med det vedtatte planprogrammet; Grimstad Kulturhuset, Kulturtilbud for barn og unge, Bibliotek/Dikternes by, Museum og Kulturopplevelser. Her følger et kort, stikkordspreget referat fra de ulike diskusjonene: Grimstad kulturhus Samarbeid: Lage et felles kulturprogram med alle arrangører Sterkere samspill mellom lokale kulturutøvere og kommunen Gjenopplive kulturforum, mer samarbeid, styrke kulturformidlerne Få med frivillige i planutvalget Kultur for samarbeid mellom aktørene, samle ressursene Koordinator som er tilgjengelig, fremfor et kulturforum? Naturlig at kulturkontor/koordinator ligger i kulturhuset Planlegge sammen for å unngå at lokale arrangører konkurrerer med hverandre. Dette koordineres på/med kulturhuset Driftsmodell: Ta kulturhuset tilbake både kino og kulturdel. Penger i kino ikke så mye i kultur. Hvis kommunen tar kulturhuset tilbake, må det følge med ressurser til kulturen En samordner En driver ikke konflikt med kino- konsertbruk. Ta total drift! Fordel med inntekter fra kiosk og kinodrift, ikke bare ta det mer usikre som kulturhusdelen vil være. Eventuelt må en ha så klare rammer at det ikke alltid er kulturen som taper. Sterkere tilhørighet ved kommunal drift, lillebrorsyndrom i dag Sette opp premissene for økonomien før kontrakt reforhandles med KinoSør Samtlige ansatte ønsker kommunal drift på hele virksomheten. Ringvirkninger: Kultur er en god investering i Grimstad. Kan få positive ringvirkninger for butikker, uteliv, industri Godt kulturtilbud gjør at folk for eksempel flytter tilbake fra Arendal (evt bruker Grimstad mer). Et velfungerende kulturhus vil ikke konkurrere med f.eks Bluebox som har andre kunder Arendal, Kristiansand og Grimstad styrker hverandre Lokaler: Lage en egen kinosal på 200 plasser, som er den mest passende størrelsen.

2 Cantonlokalet kan fungere som en prøvesal i forberedelse med en oppsetning (Begrenset mulighet å ha Catilina mange kvelder). Utvide lokalene som ligger brakk; sikre at Canton lokalene blir tillagt kulturhuset, som bespisninglokale for konferanser i Catilina, pauselokale for forestillinger i Catilina, brukslokale til Kom og Dans (2x pr uke), brukslokale til kulturaktører, kulturhuset for øvrig Bygge om parkeringshuset i kjelleren til Blackbox, det blir nok parkering i fjellet. Behov for å gi tilbud/lokale som vil arrangere. Kan brukes som egne oppsetninger og som øverom før man går inn i Catilina. Trengs ofte flere dager på en del oppsetninger. Ungdomsarrangementer- heavykonserter Gjøre huset mer fleksibelt Utstyr: Ønsker bedre utstyr, grunnutrustning på kulturhuset Se hvordan Risør kulturhus har prioritert ang utstyr, bedre å sammenligne med Risør enn Arendal som er så stort Utstyr som ikke fungerer Ansett teknikere for å vedlikeholde/passe på og for å ha fungerende utstyr til utleie Nytt utstyr gir mer engasjement. Kult at det er mye bra utstyr Gøy å sette opp noe da Priser: Ønskelig med sponsing av leie, slik at (noen definerte) brukere kan leie gratis for eksempel 1-2 ganger i året For dyr leie, bruker f.eks Bluebox istedenfor Grimstad bør få rammer for å kjøpe inn forestillinger. Profesjon å være arrangør, noen som kan det Pott med penger ifbm ekstraordinære stor kulturarrangementer (som for store idrettsarrangementer) Kulturhuset må bli tilgjengelig for de små arrangementene som er viktige for den levende kulturen (på grasrotplan), og som ikke kan betale de summene som kreves i dag for en oppsetning. Dyrt pga innleie av teknikk i tillegg til husleie Mer penger på bordet til kultur! Arrangør/tilhørighet: Gleden, entusiasmen ved å arrangere ble borte med privatiseringen Godt vertskap for brukere/leietakere. Få et rykte blant musikere at det er hyggelig å komme Lag og foreninger må føle at kulturhuset er deres arena, fjerne dørstokken noe driftsmodellen må legge til rette for. Annet: Ha ambisjoner om kultur En fungerende kino er viktig for en by, ønskelig med et rikt tilbud ikke bare kommersiell, også smalere filmer Flere tilbud til sammen fører til mer besøk på hvert arrangement Savner kinoannonsering i avisen Jobbe for å få mer konferanser til Grimstad, noe som gir gode inntekter

3 Kulturtilbud til barn og unge Kulturtilbud barn og unge hjelpe lag og foreninger, gode tilbud i hele kommunen Norsk husflid, Speider, Korps, Kor, Dansestudioer, 4H, Idrett Natur og friluftsliv, Seilklubb, Klatring, Kulturskole, Ungdomsklubber, Teaterverkstedet Tilgang på midler til foreninger Gode rammevilkår gir god aktivitet Kommunen må legge til rette for å søke om midler, mer oversikt Hjelp til å søke midler Gode arenaer øker aktivitet Bedre oversikt over aktiviteter -- lag og foreninger Bedre tilgang på scene -- bedre priser for foreninger Etablere et kulturorgan som møtes en gang i året Kulturbuss? Hente ungdommer i utkantstrøk/periferien -- Fevikruta Noe aktivitet bør være desentralisert, noe mer sentralisert Subsidierte transportordning er veldig aktuelt Mer økonomisk støtte til frivillig virksomhet Kulturskolen Kulturbarnehage/musikk -- rekruttering til kulturskole og korps Yngre aldersgrense på kulturskolen Ung Arena Eddiken ungdomsklubb; stort tilbud på 80-tallet Ung Arena ; noe tilbud desentralisert Bra med en ungdomsklubb hvor terskelen er lav Annet Diskriminering i forhold til hvem som får tilskudd Lokalt forankrede tilbud er forsømt i kommunen Satse på aktiviteter i nærmiljøet Satse lokalt om man skal nå ungdomsgrupper i grunnskolen Gode tilbud - god kvalitet Kommunen har lite ressurser i frivillig arbeid Foreldre er en ressurs i arbeid med barn og unge Hvordan satser kommunen på kulturaktiviteter i skolen? Stor forskjell på kulturtilbudet i de ulike skolene. Hvordan skal vi jobbe med kulturfagene i skolen? Bedre informasjon om kultur ut til skolene. Hvordan kan dette integreres bedre? Legge gode tilbud som eksempler inn i planen (Eide) Gode resultater - gode systemer Skolene bedre samarbeid. Skolesjef og kommunalsjef ta føringen. Ta tak i ressurspersoner og lage retningslinjer. DKS mer involverende kunstner - elev. Mer tid på hver skole Større oversikt over kunstnere/musikere i byen for å kunne bruke lokale krefter, f.eks. I DKS Flere realiseringsmål blir gjennomført når kultur blir involvert i undervisningen.

4 Bibliotek: Biblioteket som møteplass Biblioteket må være til å snuble inn i Se på andre innovative bibliotek og lær av dem KAFE Plasseringen er BRA o Den er bra for fremtiden o Blir liv rundt et bibliotek o Ligger godt ved kommunikasjonsknutepunkt Hvorfor ikke kombinert med kulturhuset? Må favne en stor brukergruppe Biblioteket er viktig som : o Kulturinstitusjon o Vitenformidling o Informasjonskompetanse o Folkeakademi o Sted for kompetanshjelp Må bruke virkemidler som for eksempel klatrevegg for å få voksne til å komme med barn, da vil de voksne låne og barn blir brukere. Altså andre ting fører til bruk av biblioteket Vi vil ha biblioteket åpent hele tiden Biblioteket for kunnskap og læring Bibliotekets samfunnsrolle er like viktig i dag for å underbygge og opprettholde de verdier samfunnet bygger på Leseopplæring Også det digitale er viktig Trenger leseplasser for studenter Veiledning er kjempeviktig, særlig for barn Gi aktivitetstilbud til de som bruker NAV Bibliotekets kulturelle og litteærer opplevelser Vi vil ha: NB GRATIS for ALLE, gjerne til faste tider o Mange arrangementer o Lesekroker o Litterære tapas, o Opplesninger o Bokbad o Etc. o Kafékonserter o Informasjonsmøter for foreldre o Lesegrupper for barn o Hjelp til lesing for lesesvake voksne o Hjelp til søking o Høytlesing Biblioteket må være arena og navet i byens litteraturformidling Må ha Ibsen/Hamsunavdeling I vårt samfunn skulle det ikke være nødvendig å argumentere for at kultur og særlig bibliotek skal ha sin plass også økonomisk Barn+bibliotek=viktig. NB stor barneavdeling

5 Annet Trenger vi egentlig bibliotek til annet enn magasinering? JA Biblioteket må gå ut og informere om hva de bør være MÅ ha bibliotek gleder seg til det kommer Biblioteket må ikke bygges redusert eller halvveis fordi vi ikke har økonomi Hva med desentralisering av bibliotektjenester, flere filialer Dikternes by: Det er en forpliktelse Grimstad har å formidle og arbeide med Ibsen og Hamsun Ønsker en tydeligere og bedre organisering Ønsker at det skal være en organisasjon Løftes høyere opp Biblioteket må være sentralt i dette Ibsen og Hamsun må mer fram enn bare en festival Ibsen og Hamsun inn i vår tid Ny litteratur i dragsuget av satsingen Negativ til konsolidering med AAks redd at dikterbysatsingen vil lide Ønske om å profesjonalisere litteraturformidlingen og la det være gjennom hele året Forslag om å være friby Dikternes by må markedsføres bedre Museum Tematikk er ikke nødvendigvis det viktige, men hvordan det blir formidlet «Slaget på Grimstad havn» kan brukes aktivt i markedsføringen siden dette interesserer publikum Viktig å ta tak i barn og unge, og at vi har tilbud til barnehagebarn og familier. Skipsbygging kan formidles til barnehagebarn hvis det blir gjort på den riktige måten Lokalkunnskap er viktig for barn og unge og det må begynnes tidlig med formidlingen. Dette gjelder ikke bare museum, men hele kulturfeltet. Formidling av medisin/apotekhistorie (som allerede er i gang) kan være interessant Barn er interessert i å gjøre noe i møte med formidleren Samarbeid med teatermiljøer (både amatører og profesjonelle) Bruke drama og historiefortelling i forbindelse med museet Kulturopplevelser Gratis lokaler for frivillige/lokale arrangører Møteplass for arrangører: hva kan en lære av hverandre? Hva kan en dele (utstyr, hus, kompetanse, osv) Unngå arrangementskollisjoner. (Turistkontoret har kalender som er oppdatert på hva som skjer i kommunen, og har "skyggekalender" for arrangement som er under planlegging) Kompetanseheving for lokale arrangører (à la Kristiansand Live) Opprette kulturforum à la Idrettsrådet Øke tilskuddet til lag og foreninger Dirigentlønn for bl.a. Korps Mye dugnadsarbeid for å få inn penger til kostnadskrevende aktiviteter. Vanskelig å finne 'godt' betalte jobber

6 Skulpturpark (kunstopplevelse) attraksjon. Kan låne, leie, lage skulpturer. Jfr f.eks. Nordkalott-prosjektet En person i kulturadministrasjonen som har ansvar for lag og foreninger Sekretariat for festivaler, Ibsen/Hamsundagene; krevende arrangement, behov for profesjonalisering Stjerneguttene er en kulturhistorisk særegenhet for Grimstad siden 1880-årene. Innarbeides i skolen for at ikke denne tradisjonen skal dø ut. Vandreteater i byen; byjubileet, for turister/besøkende Aktiviteter og spel basert på historiske hendelser i Grimstad (jfr. Kaperdagene, slaget på Grimstad havn, mm) Vandreturer til kulturminner med ekstra opplevelser (Agder vikinglag) Mer penger på bordet Mer samarbeide; kulturforum, kulturhuset Ikke alltid så lett å nå gjennom til lokalpressen Behov for flere ungdomsarrangement/unge voksne Kontaktperson (i kommunen) Hjelp til å finne støtteordninger, skrive søknader (kompetanseheving) Kunst, skulpturer, installasjoner i byen. Lek og aktivitet Arenaer for kunstformidling. Opplevelser knyttet til lokal historie; Fuhr, Puntervold, Nøgne Ø. Andre typiske Grimstadprodukter. Utstilling av disse produktene. Matopplevelser "Byen med det rare i" bruke for eksempel kjellervinduer ol til miniutstillinger og små blikkfang Folkelige kulturarrangement à la Nytelsesfestivalen Hvordan markedsføres arrangement? Dersom noen hadde innspill som de ikke finner igjen i referatet, kan dere gjerne ta kontakt med undertegnede. Eventuelt flere innspill kan også sendes inn. Prosessen videre er utarbeidelse av plandokumentet. Det er mulig at vi kommer til å ha flere seanser med involvering fra andre enn plangruppa og delgruppene som arbeider med planen nå. Mer informasjon om det kommer på kommunens hjemmeside og i lokalavisene. Deretter starter en politisk prosess som vi antar vil starte etter sommerferien med at planen sendes ut på høring. Da er det mulig å komme med høringsuttalelser til planen. 20. mars 2014 Karin Glomsaker Enhetsleder kulturtjenesten Telefon: /

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer