Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11."

Transkript

1 Skbhdlz G'V'k d Tønsberg kommune Dfieiifiålfoflf s 4é a fig: " Rådmannen Vår ref.: 15/57048 J:- ` " Arkiv: FE- \ Deres ref.: 2015/03620 Dato: Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. POLITEDIREKTDRATET 0030 OSLO " `i 'i i i 1 5 Arkiv, ( (Á /xrkivkodö u' Z SaksK.-'/O 36 Lo {_.=ok.nr. l Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg kommune Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11. november 2015: Politidirektoratets foreløpige vurdering er at Drammen er best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst politidistrikt på bakgrunn av lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i tråd med oppdraget. Dette kriteriet er vektet med 10%. Tønsberg kommune anser ikke dagens politistasjon i Tønsberg som vesentlig mindre egnet enn Drammen. I tillegg foreligger det gode muligheter for utbygging og dermed bedre tilpasning innen relativt kort tid. Tønsberg har lavest gjennomføringskostnader, et kriterium som vektes med 15%.Vurdering av andel av ansatte som arbeider i eksisterende operasjonssentraler som vil pendle til det nye administrasjonssenteret virker som å bygge pà feil forutsetninger. En nærmere vurdering kan gi Tønsberg som administrasjonssted enda lavere gjennomføringskostnader, samt øke rekrutteringsgrunnlaget. Tønsberg og Drammen vurderes relativt likt pà kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet, som vektes med 25%. På bakgrunn av de faktorer som ligger til grunn for dette kriteriet, spesielt sentralitet ift dagens tjenestesteder er det vanskelig å se at Tønsberg ikke har en bedre kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. På grunn av Tønsbergs sentrale plassering i det nye politidistriktet, kort reisetid fra dagens administrasjonssenter for politidistriktene og nærhet til et stort befolkningsgrunnlag skulle tilsi at Tønsberg har et bedre rekrutteringsgrunnlag, som vektes 20%, enn Drammen. På bakgrunn av Tønsberg kommunes vurdering av kriteriene, og kriterienes innbyrdes vekting, er det vanskelig à forstå hvorfor ikke Tønsberg velges som administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt. Medhilsery /I ; >,/// /'/Xfif/,» (/T Q eif'viksand /rådmann Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Telefon: Bank: Besøksadresse: Tollbodgate 22 Telefaks: Org.nr. E-post: Internett:

2 Vedlegg 1. Politireform Iokalisering hovedsete for politidistriktet Sør-Øst. Side 2 av 2

3 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostlD 15/52034 Saksbehandler: Geir Viksand, telefon: Rådmannen Politirefonn - lokalisering hovedsete for politidistriktet Sør-Øst. tva'9 _.._ V.D.bflafifiiamw..._ ÉlS "UVPFUÉE,,f9Fm3nn$kaPet /15_ l_.13.y.$ly.fg ,,, 1.-1.,; _..l_-14Q/15. I! Y T? Rådmannens innstilling Politidirektoratets foreløpige vurdering er at Drammen er best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst politidistrikt på bakgrunn av lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i tråd med oppdraget. Dette kriteriet er vektet med 10%. Tønsberg kommune anser ikke dagens politistasjon i Tønsberg som vesentlig mindre egnet enn Drammen. I tillegg foreligger det gode muligheter for utbygging og dermed bedre tilpasning innen relativt kort tid. Tønsberg har lavest gjennomføringskostnader, et kriterium som vektes med 15 /o.vurdering av andel av ansatte som arbeider i eksisterende operasjonssentraler som vil pendle til det nye administrasjonssenteret virker som à bygge pà feil forutsetninger. En nærmere vurdering kan gi Tønsberg som administrasjonssted enda lavere gjennomføringskostnader, samt øke rekrutteringsgrunnlaget. Tønsberg og Drammen vurderes relativt likt pà kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet, som vektes med 25%. På bakgrunn av de faktorer som ligger til grunn for dette kriteriet, spesielt sentralitet ift dagens tjenestesteder er det vanskelig à se at Tønsberg ikke har en bedre kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. På grunn av Tønsbergs sentrale plassering i det nye politidistriktet, kort reisetid fra dagens administrasjonssenter for politidistriktene og nærhet til et stort befolkningsgrunnlag skulle tilsi at Tønsberg har et bedre rekrutteringsgrunnlag, som vektes 20%, enn Drammen. På bakgrunn av Tønsberg kommunes vurdering av kriteriene, og kriterienes innbyrdes vekting, er det vanskelig à forstå hvorfor ikke Tønsberg velges som administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt.

4 Side 2 av Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for bystyret: K l FORM-016/15 Vedtak: Politidirektoratets foreløpige vurdering er at Drammen er best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst politidistrikt på bakgrunn av lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i tråd med oppdraget. Dette kriteriet er vektet med 10%. Tønsberg kommune anser ikke dagens politistasjon i Tønsberg som vesentlig mindre egnet enn Drammen. l tillegg foreligger det gode muligheter for utbygging og dermed bedre tilpasning innen relativt kort tid. Tønsberg har lavest gjennomføringskostnader, et kriterium som vektes med 15%.Vurdering av andel av ansatte som arbeider i eksisterende operasjonssentraler som vil pendle til det nye administrasjonssenteret virker som å bygge på feil forutsetninger. En nærmere vurdering kan gi Tønsberg som administrasjonssted enda lavere gjennomføringskostnader, samt øke rekrutteringsgrunnlaget. Tønsberg og Drammen vurderes relativt likt på kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet, som vektes med 25%. På bakgrunn av de faktorer som ligger til grunn for dette kriteriet, spesielt sentralitet ift dagens tjenestesteder er det vanskelig å se at Tønsberg ikke har en bedre kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. På grunn av Tønsbergs sentrale plassering i det nye politidistriktet, kort reisetid fra dagens administrasjonssenter for politidistriktene og nærhet til et stort befolkningsgrunnlag skulle tilsi at Tønsberg har et bedre rekrutteringsgrunnlag, som vektes 20%, enn Drammen. På bakgrunn av Tønsberg kommunes vurdering av kriteriene, og kriterienes innbyrdes vekting, er det vanskelig à forstå hvorfor ikke Tønsberg velges som administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt Bystyret Møtebehandling: Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak: BY-140/15 Vedtak: Politidirektoratets foreløpige vurdering er at Drammen er best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst politidistrikt på bakgrunn av lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i tråd med oppdraget. Dette kriteriet er vektet med 10%. Tønsberg kommune anser ikke dagens politistasjon i Tønsberg som vesentlig mindre egnet enn Drammen. I tillegg foreligger det gode muligheter for utbygging og dermed bedre tilpasning innen relativt kort tid. Tønsberg har lavest gjennomføringskostnader, et kriterium som vektes med 15%.Vurdering av andel av ansatte som arbeider i eksisterende operasjonssentraler som vil pendle til det nye administrasjonssenteret virker som å bygge på feil forutsetninger. En nærmere vurdering kan gi Tønsberg som administrasjonssted enda lavere gjennomføringskostnader, samt øke rekrutteringsgrunnlaget. Tønsberg og Drammen vurderes relativt likt på kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet, som vektes med 25%. På bakgrunn av de faktorer som ligger til grunn for dette kriteriet, spesielt

5 Side 3 av 7 i sentralitet ift dagens tjenestesteder er det vanskelig å se at Tønsberg ikke har en bedre kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. På grunn av Tønsbergs sentrale plassering i det nye politidistriktet, kort reisetid fra dagens administrasjonssenter for politidistriktene og nærhet til et stort befolkningsgrunnlag skulle tilsi at Tønsberg har et bedre rekrutteringsgrunnlag, som vektes 20%, enn Drammen. På bakgrunn av Tønsberg kommunes vurdering av kriteriene, og kriterienes innbyrdes vekting, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke Tønsberg velges som administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt.

6 Side 4 av 7 Kortversjon hva saken gjelder: Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Politidirektoratet har invitert en lang rekke instanser til høring om lokalisering av administrasjonssteder. Buskerud, Vestfold og Telemark inngår fra 1. januar 2016 i politidistrikt Sør-Øst, og direktoratet har foreløpig konkludert med at Drammen bør være administrasjonssted for dette distriktet. Tønsberg kommune stiller seg undrende til at Drammen og Tønsberg vurderes som likeverdige alternativ på det viktigste kriteriet for lokalisering, nemlig «kostnadseffektiv praktisk beliggenhet». Direktoratet har vurdert Tønsberg som det mest sentrale lokaliseringsalternativet i politidistriktet, uten at dette har avgjort den foreløpige konklusjonen i Tønsbergs favør. l Vedlegg: Vedlegg 1. Høringsbrev - administrasjonssteder i nye politidistrikter.pdf 2. Høringsnotat om administrasjonsstederi nye politidistrikt.pdf Dokumenter i saksmappen: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 U Politidirektør Odd Reidar Politireform - lokalisering hovedsete Humlegård for politidistriktet Sør-Øst. 2 U Politidirektør Odd Reidar Politireform - lokalisering hovedsete Humlegàrd for politidistrikt Sør-Øst. 5 l Politidirektoratet Høringskonferansen om valg av hovedsete Innledning/bakgrunn: Buskerud, Vestfold og Telemark inngår fra 1. januar 2016 i politidistrikt Sør-Øst, og direktoratet har foreløpig konkludert med at Drammen bør være administrasjonssted for dette distriktet. Forslaget til nye administrasjonssteder er lagt ut pà høring, og høringsfristen er 17. november. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt direktoratet følgende premisser for valg av administrasjonssteder: Operasjonssentralen skal lokaliseres til administrasjonsstedet. - Lokaliseringen skal legge til rette for god samhandling mellom politimester, stab og operasjonssentral. - Operasjonssentralen skal samlokaliseres med brann- og redningsvesenets nødmeldingssentral, og skal legge til rette for samlokalisering med helsevesenets AMKsentraler. - Nødmeldingssentralene skal lokaliseres vegg-i-vegg i samme etasje. Det er kun administrasjonsstedene for dagens politidistrikter som er vurdert aktuelle som administrasjonssteder for nye distrikter, med henvisning til de tids- og kostnadsrammer som er gitt for politireformen.

7 Side 5 av 7 I I arbeidet med å peke ut administrasjonssteder har direktoratet lagt til grunn et sett av operasjonaliserte kriterier, der hvert kriterium er tillagt en relativ vekt: - Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet (25%) - Rekrutteringsgrunnlag (20%) - Etableringskostnader for operativ ledelse på nytt administrasjonssted (15%) - Vurdert egnethet ved nye operasjonssentraler (10%) - Vurdert egnethet for samlokalisering av nødmeldingssentraler (10%) - Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv. (10%) - Hensyn til formålet til lokaliseringspolitikken (10%) For politidistrikt Sør-Øst konkluderer direktoratet med at Drammen er best egnet som nytt administrasjonssted, basert på best oppfyllelse av kriterium Lokalenes egnethet (10%) og Egnethet for samlokalisering (10%). Tønsberg gir best oppfyllelse av kriterium Etab/eringskostnader ( 15%). Drammen og Tønsberg vurderes likt etter de øvrige kriterium Skien og Hønefoss gir best oppfyllelse av kriterium Lokaliseringspolitikk (10%). Faktagrunnlag: Når det gjelder kriterium Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet (25%), vurderes Drammen og Tønsberg relativt likt med tanke på forholdet mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Det vises til at Tønsberg ligger innenfor 1 times kjøreavstand for innbyggere, mens innbyggere bor innenfor tilsvarende avstand til Drammen, men at Drammen har kortere reisevei til gjennomsnittet av befolkningen. Det vises til at Tønsberg er mer sentralt ift de største tjenestestedene og de mest befolkningsrike områdene langs kysten. Det fremgår i høringsnotatet (side 6) at administrasjonsstedets beliggenhet i det nye politidistriktet vil ha betydning for tidsbruk og kostnader knyttet til reiser, intern samhandling og tjenesteutførelse i distriktet. På den annen side sies det i høringsnotatet at publikum i hovedsak vil forholde seg til lokale politistasjoner og lensmannskontorer for service og hjelp når det er behov for det. Derfor vurderes administrasjonsstedets avstand til publikum isolert sett å ha noe mindre betydning for stedsvalget. Administrasjonsstedets plassering har mer betydning for den interne virksomheten i distriktet. Det er derfor underlig at Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt, når det fremgår at Tønsberg er mer sentralt i forhold til de største tjenestestedene. Etter vårt syn har Tønsberg en bedre kommunikasjonsmessig beliggenhet enn Drammen, basert på kriteriene i høringsnotatet. Det konkluderes med at antall ansatte ved operasjonssentralene som vil bli berørt ved de ulike alternativene, vil Skien som administrasjonssted berøre færrest, foran Drammen og Tønsberg. Denne konklusjonen bygger blant annet på at ved å legge administrasjonssted til Tønsberg, vil halvparten av de ansatte fra Skien dagpendle. Dersom Drammen velges som administrasjonssted, vil alle ansatte ved operasjonssentralen i Hønefoss dagpendle. Avstanden mellom Hønefoss og Drammen er 63,3 km og reisetid med bil er beregnet til 54 minutter (gulesider). Avstanden mellom Skien og Tønsberg er 71 km og reisetid med bil er anslått til 54 minutter. I tillegg er det et meget godt kollektivtilbud mellom Skien og Tønsberg. Det er altså samme reisetid, og derfor vanskelig å forstå denne forutsetningen. Det er sannsynlig at langt flere enn halvparten av ansatte ved operasjonssentralen i Skien vil dagpendle til Tønsberg, slik at Tønsberg også på dette kriteriet har en kommunikasjonsmessig bedre beliggenhet enn Drammen Når det gjelder kriterium Etab/eringskostnader, er kostnader knyttet til ombygging og utvidelse av antall operatørplasser vurdert 2,2 mill kroner rimeligere i Tønsberg enn i Drammen. For personellrelateite omkostninger anslås alternativet Tønsberg 0,8mill kroner rimeligere enn Drammen. Når det gjelder kriterium Vurdert egnethet for samlokalisering av nødmeldingssentraler ( 10%), vurderes Drammen å ha best forutsetning for samlokalisering. Det krever imidlertid relokalisering av politiets operasjonssentral til annen plassering i nåværende etasje. Det vises til at Tønsberg

8 Side 6 av 7 også har potensial for samlokalisering i samme etasje, uten at det fremgår hvorfor Tønsberg anses å ha dårligere forutsetning enn Drammen. Tønsberg kommune er kjent med at Vestfold politidistrikt har vært i kontakt med politidirektoratet og Politiets fellestjeneste for å vise fram løsninger uten å få respons. Det er gode muligheter for samlokalisering av nødmeldingssentralene i samme etasje og vegg i vegg også i Tønsberg. \ Det foreligger også i Tønsberg muligheter om å utvide dagens bygg som kan realiseres relativt raskt. Dette kan gi mulighet for en samlokalisering av operasjonssentralene i nytt bygg der det er enklere å foreta nødvendig tilpasning, og tilfredsstillelse av sikkerhetslovgivningen. Det er derfor vanskelig å se at Tønsberg er dårligere egnet for samlokalisering enn Drammen. Når det gjelder kriterium Rektrutteringsgrunnlag (20%), vurderes Tønsberg som best, tett etterfulgt av Drammen. Det synes underlig at det trekkes fram Drammens gode muligheter for å kunne trekke på politiansatte i Oslo. Det er kjent at Oslo allerede har rekrutteringsutfordringer. Det bør vel være fornuftig å sikre flest mulig av eksisterende ansatte i dagens tre operasjonssentraler arbeid i det nye administrasjonsstedet. Tønsberg kommune vil i tillegg vise til følgende momenter: ø Med ny firefelts motorvei og utvikling av dobbeltsporetjernbane vil reisetiden til Drammen være rundt 30 minutter og til Skien rundt 40 minutter. ø Det er i underkant av 20 minutter til Torp flyplass. ø Operasjonssentralen i Vestfold og AMK Vestfold-Telemark er lokalisert i eksiterende lokaler i Tønsberg. ø Tønsberg er fylkeshovedstad og er hovedsete for flere regionale statsetater og samarbeidspartnere for politimesteren og hans/hennes stab. Tønsberg er også hovedsete for regionale statsetater som dekker landsdeler som NVE Region Sør, Skatt Sør mfl. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er også lokalisert i Tønsberg. ø Tønsberg er et populært boområde med fantastisk natur, inkludert skjærgård. Det er god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i Tønsberg og omland. Vurderinger: Politidirektoratet baserer sin foreløpige konklusjon om valg av administrasjonssteder på et sett av kriterier som virker formålstjenlige og fornuftige. Tønsberg kommune har merket seg at direktoratet sin generelle vurdering legger klart størst vekt på kriteriene Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet, Rekrutteringsgrunnlag og Etableringskostnader for operativ ledelse på nytt administrasjonssted. På denne bakgrunn er det desto mer overraskende at direktoratet for politidistrikt Sør-Øst legger avgjørende vekt på to av de kriteriene som eksplisitt skulle være av minst betydning, Lokalenes egnethet og Egnethet for samlokalisering. For begge disse kriteriene går konklusjonen i favør av Drammen. Det er også overraskende at man kan vurdere lokalene i Drammen som mer egnet enn i Tønsberg, når kostnaden for istandsetting av disse lokalene i Drammen vurderes 2,2 mill kroner høyere enn i Tønsberg. Denne merkostnaden burde være tilstrekkelig til å sidestille Drammen og Tønsberg på dette kriteriet. Det er heller ikke gjennomført befaring i Tønsberg, det er derfor spørsmål om beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. Tønsberg kommune stiller seg også undrende til at direktoratet kan sidestille Drammen og Tønsberg på kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. Direktoratet erkjenner at Tønsberg ligger mer sentralt i det nye politidistriktet, og at sentralitet i forhold til de største tjenestestedene er det vesentlige. Vurderingen av antall ansatte som ved dagens 4 operasjonssentraler berøres av flytting, forutsettes at de fleste fra Hønefoss vil dagpendle til Drammen, mens kun halvparten fra Skien vil dagpendle til Tønsberg, til tross for at reisetiden mellom Hønefoss og Drammen er lik reisetiden mellom Skien og Tønsberg.

9 Side 7 av 7 Befolkningstyngdepunktene og næringsvirksomheten i det nye politidistriktet er lokalisert nær E18. Administrasjonsstedet Drammen vil befinne seg kun 15 km fra vestgrensen til nye Oslo politidistrikt langs E18, men hele 172 km fra Telemark vestgrense langs E18. Kriteriet Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet skulle være det viktigste i Politidirektoratets kriteriesett. En nøktern vurdering av de to byenes sentralitet i det nye distriktet burde ha avgjort spørsmålet om lokalisering av administrasjonssted i Tønsbergs favør. Direktoratet har også vurdert lokalene i Drammen som bedre egnet for samlokalisering av nødmeldingssentralene. Det kan imidlertid ut bra bygningens størrelse og utforming, samt mulighet for utvidelse i eksisterende bygg i Tønsberg stille seg undrende til denne konklusjonen. En grundigere vurdering av Iokalenes egenhet og egenhet for samlokalisering vil sannsynligvis vi at Tønsberg ikke er vesentlig dårligere egnet enn Drammen. Videre har Tønsberg en mer sentral beliggenhet og gjennomføringskostnadene er betydelige lavere. En vurdering av kriteriene, vurderingen av Drammen og Tønsberg i forhold til disse, og den vektingen av kriteriene der Tønsberg anses bedre enn Drammen, burde tilsi at Tønsberg skal velges som administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt Videre behandling: Vedtas i bystyret og oversendes Politidirektoratet Tønsberg, 15. oktober 2015 Geir Viksand rådmann

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Generelt om hovedsetene: Hva er et hovedsete/administrasjonssted? 1. januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes

Detaljer

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst.

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Arkivsak-dok. 15/14289-2 Sakshandsamar Magne Reiersen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Forslag frå fylkesrådmannen:

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.11.2015 15/145

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.11.2015 15/145 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.11.2015 15/145 Arkivsaksnr: 2015/3279 Klassering: X31 Saksbehandler: Susanne Bratli HØRING - FORSLAG OM ADMINISTRASJONSSTED I DE NYE POLITIDISTRIKTENE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter Politidirektoratet 16. desember 2015 Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter 1. Politidirektoratets beslutning om administrasjonssteder 1.1. Høringen Stortinget vedtok i juni 2015 at

Detaljer

HØRINGSNOTAT - ADMINISTRASJONSSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT POLITIDIREKTORATET 5. OKTOBER 2015, ("2015/03620)

HØRINGSNOTAT - ADMINISTRASJONSSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT POLITIDIREKTORATET 5. OKTOBER 2015, (2015/03620) HØRINGSNOTAT - ADMINISTRASJONSSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT POLITIDIREKTORATET 5. OKTOBER 2015, ("2015/03620) Innhold 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 2. KRITERIER OG VURDERINGSFAKTORER... 5 2.1 Operasjonaliserte

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Melding om vedtak Politidirektoratet postboks 8051 Dep 0030 OSLO Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Detaljer

Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssaker Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT

UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT SAK 59/15 UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT Saksopplysning Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt,

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2015/19188 90290/2015 Andreas Bjørnnes Administrasjonssteder i nye politidistrikt - høringsuttalelse Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse

Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Vedlegg til styresak 9, 29.oktober 2015. Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse Det vises til: 1 Høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag til lokalisering

Detaljer

Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune - administrasjonssteder i nye politidistrikter

Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune - administrasjonssteder i nye politidistrikter Regionalenheten Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Vår ref.: 201502405-176 Lillehammer, 17. november 2015 Deres ref.: Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune - administrasjonssteder i nye

Detaljer

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2015 69400/2015 Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2015 Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune - Forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene

Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune - Forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene Politidirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06109-6 16.11.2015 Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune - Forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene Sarpsborg kommunes Bystyre har vedtatt

Detaljer

Siljan kommune slutter seg til høringsuttalelsen angående administrasjonssenter i nytt politidistrikt Sør-Øst fra 110-Telemark.

Siljan kommune slutter seg til høringsuttalelsen angående administrasjonssenter i nytt politidistrikt Sør-Øst fra 110-Telemark. Fra: Jan Sæthre [mailto:jan.saethre@siljan.kommune.no] Sendt: 5. november 2015 13:57 Til: Postmottak POD Emne: Høringsuttalelse angående administrasjonssteder i nytt politidistrikt Sør-Øst Vedlagt oversendes

Detaljer

POD. Høring - administrasjonssted i Sør-Øst pd

POD. Høring - administrasjonssted i Sør-Øst pd POD Deres referanse Vår referanse Dato 17.11.2015 Høring - administrasjonssted i Sør-Øst pd Vi viser til høringsnotat fra POD datert 5. oktober 2015. Vestfold politidistrikt stiller seg bak kriteriene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/3279 Klassering: X31 Saksbehandler: Susanne Bratli HØRING - LOKALISERING AV FELLESENHET

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi:

Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi: Fra: Susanne Bratli Sendt: 26. mai 2016 09:44 Til: Postmottak POD Kopi: 'Kjerkol Ingvild'; 'arild.grande@stortinget.no'; 'marit.arnstad@stortinget.no'; Skjelstad André

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/2617-5 Astri Christine Bævre Istad 12.11.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/2617-5 Astri Christine Bævre Istad 12.11.2015 Averøy kommune Politidirektoratet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/2617-5 Astri Christine Bævre Istad 12.11.2015 Administrasjonssteder - nye politidistrikter - høringsuttale

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Deres ref. Vår ref. Dato JSGR 2015/6594 17/2926 24.05.2017 Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Høring - Endringer i politiets lokale tjenestestedsstruktur. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16

Høring - Endringer i politiets lokale tjenestestedsstruktur. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - X30 16/1137 16/8490 Stian Skjærvik 17.11.2016 Høring - Endringer i politiets lokale tjenestestedsstruktur. Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/ Time kommune Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Vår ref: 16/1614- - 10 Journalpostid: Iournalpostidz 16/30740 Saksbeh.: Kristin Haugstad Fernholt FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS LOKALE STRUKTUR

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Fet kommune postmottak@fet.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1179-19/ÅSHE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Rollag kommune 3626 ROLLAG Deres ref. Vår ref. Dato 17/3060 24.05.2017 Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 15/52932 Saksbehandler: Jarle Krokeide, telefon: 33 34 86 93 Kommuneutvikling Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

Plassering av administrasjonssted for politidistrikt Innlandet - Høringsuttalelse fra Lillehammer kommune

Plassering av administrasjonssted for politidistrikt Innlandet - Høringsuttalelse fra Lillehammer kommune VEDLEGG 2 Politidirektoratet Plassering av administrasjonssted for politidistrikt Innlandet - Høringsuttalelse fra Lillehammer kommune Innledning og bakgrunn Stortinget har gjort vedtak om at det skal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2016/ C83 Åsmund Bråtekas,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2016/ C83 Åsmund Bråtekas, Halden kommune Økonomi og plan Avdeling for samfunnsutvikling Politimesteren i Øst politidistrikt pb. 3390 1402 SKI Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2016/5372-17 C83 Åsmund Bråtekas,

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 15/180 17/3056 24.05.2017 Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

SAKSGANG Styre/råd/utval Møtedato Sak nr Saksbeh. Kommunestyret 09.11.2015 119/15 SBL

SAKSGANG Styre/råd/utval Møtedato Sak nr Saksbeh. Kommunestyret 09.11.2015 119/15 SBL Bø kommune Møtebok SAKSGANG Styre/råd/utval Møtedato Sak nr Saksbeh. Kommunestyret 09.11.2015 119/15 SBL Saksansvarleg: Erling Rønnekleiv Arkiv: K1-026 Oppfølgingsansvar: Arkivsaknr.: 15/560 Tidsfrist:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA Deres ref. Vår ref. Dato 2016/60-4 17/3056 24.05.2017 Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9588/15 Arkivsaksnr.: 15/2142-1 HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR POLITIDISTRIKT INNLANDET.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9588/15 Arkivsaksnr.: 15/2142-1 HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR POLITIDISTRIKT INNLANDET. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9588/15 Arkivsaksnr.: 15/2142-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR POLITIDISTRIKT INNLANDET. Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ Deres ref. Vår ref. Dato Jp 17/1483 Sak 16/401 17/3053 24.05.2017 Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer

Detaljer

Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene

Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene Seadresseliste Deresreferanse Vår referanse Dato 2015/03620 05.10.2015 Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene Innledning Stortingetvedtoki juni 2015at det skalgjennomføresenpolitireform.måletmedreformen

Detaljer

Høringsnotat LOKALISERING AV FELLESENHET FOR LØNN OG REGNSKAP I POLITIET. Politidirektoratet 25.april 2016, (2016/1596)

Høringsnotat LOKALISERING AV FELLESENHET FOR LØNN OG REGNSKAP I POLITIET. Politidirektoratet 25.april 2016, (2016/1596) Høringsnotat LOKALISERING AV FELLESENHET FOR LØNN OG REGNSKAP I POLITIET Politidirektoratet 25.april 2016, (2016/1596) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OM LØNNS- OG REGNSKAPSTJENESTEN... 3 3.

Detaljer

Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Hvaler kommune postmottak@hvaler.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/2125-12-3920/2017-DAWE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer

Detaljer

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Meråker kommune Rådhuset 7530 Meråker Deres ref. Vår ref. Dato 2013/514-25 17/2926 24.05.2017 Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2015 Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2015 Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema

Detaljer

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre Fellestjenesten Aust-Agder Fylkeskommune postmottak@austagderfk.no MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1832-0 Berit K. Bogaard 15.11.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Leka kommune Leknesveien 67 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Dato 2013/389-0/X31 17/2926 24.05.2017 Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Høringsuttale til forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet

Høringsuttale til forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/453114-28 Per Sverre Ersvik 25.05.2016 Høringsuttale til forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Deres ref. Vår ref. Dato 1218/2017/X31/4RLE 17/2926 24.05.2017 Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Sande kommune Administrasjonsavdelingen

Sande kommune Administrasjonsavdelingen Sande kommune Administrasjonsavdelingen Dato: 29.10.2009 Vår ref.: 09/2-85 Arkiv: Saksbeh: Ragna Kopstad Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO (2.0c 4. cq i-bps HØRINGUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Melhus kommune Rådhusvegen 2 7224 Melhus Deres ref. Vår ref. Dato 16/5871-24 17/2926 24.05.2017 Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Aust-Agder Fylkeskommune«MOTTAKERNAVN» Pb. 788 Stoa Melding om vedtak Nr.: 4809 ARENDAL DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 12915/2016-2016/1068 Karina

Detaljer

Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Marker kommune post@marker.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/84-3 /TOVSKA 17/3061 24.05.2017 Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Tønsberg kommune Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Kommunemøte 15.6.2017 Agenda 1100 Velkommen v/ordfører 1110 Bakgrunn og om prosjektet Sør-Øst 110 1130 Lunsj 1215 Organisasjonsform ny Sør-Øst

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt. Tom Eirik Midthaug

Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt. Tom Eirik Midthaug Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt Tom Eirik Midthaug Tom Eirik Midthaug Politi Operasjonsleder Prosjektleder innføring av Nødnett i Vestoppland politidistrikt Innføringsansvarlig for operasjonssentralen

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Det Kongelige Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm 28.01.2015

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader:

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader: Konsept Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Filnavn: C:\ephorte\pdfserverdocproc\rhfephor Dykkar ref. Vår ref. Dato 2014/7 14/142 - ÅST 04.02.2014 Høyring - framtidig AMK-struktur i Helse Nord Vi viser

Detaljer

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Frøya kommune Postboks 152 7261 Sistranda Deres ref. Vår ref. Dato 16/2867 17/2926 24.05.2017 Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 10/2015 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Fra kl.: 13:00 til kl.: 15:15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt For Ordfører Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur Saksnummer Utval Vedtaksdato 093/16 Kommunestyret 17.11.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 16/1170-16/31782 Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Detaljer