NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali:"

Transkript

1 Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 6 desember 2009/januar 2010 årgang 6 Mitt møte med Bangladesh Foto: Aud Else Vesetvik For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. (Jes 9, 6) Gjennom lån i SanCred gir ho familien inntekt. Vi var ei gruppe på 18 personar 7 frå region Hordaland som i slutten av september sette kursen mot Bangladesh. Etter mange år som tilsett i Santalmisjonen/Normisjon har eg, bl.a. gjennom misjonærar i regionen, høyrt mykje om arbeidet her, og såg verkeleg fram til å få oppleva dette sjølv. Reiseleiar var Ottar Hope, tidlegare misjonær og tilbake i landet på mange korttidsopphold. Han delte med oss av sin store kunnskap og sine mange opplevingar i dette landet. Mykje folk overalt, trafikken og landet kunne vore skreve mykje om. Men møte med enkeltmenneske og kyrkjelydar var det som gjorde mest inntrykk, og litt av dette vil eg gjerne dela med lesarane. SanCred møte med enkeltmenneske. Mikrokredittprogrammet vart starta i det små av misjonær Marianne Borholm i 1997, og er no blitt så stort at det er sjølvberande. Gjennom dette arbeidet har mange tusen menneske fått hjelp til å brøfø familien. Her er det ei gruppe som får lånet, og saman står dei ansvarlege. 85% av låntakarane er kvinner. Vi møtte ei gruppe som skulle låne pengar til kjøp av ei ku. Dei sat på skulebenken for å lære om melkedyr, og dei måtte så ta eksamen før dei fekk lånet. I etterkant vart dei fylgt opp, og dei vart ivaretatt på ulike måtar gjennom SanCred. Veldig bra og framtidsretta. Vi var og ute på landsbygda og møtte enkeltpersonar der dei budde og arbeidde. Eit eksempel var ein heim der dei levde av at far i huset gjekk i basaren og selde noko mat mor lagde. Men så døydde far, og kva gjer familien då når berre menn har lov å selja i basaren? Ei dotter i huset var 23 år, og ho fekk vera med i SanCred. Ho var blind på >>> Fortsettelse side 9 Foto: Fredrik Arff Vi sponser nye brønner i Mali: Tømrer Oddbjørn Angelskår Byggmester Bjarte Monstad Tømrer Astor Angelskår Monstad & Angelskår Bygg A/S

2 Førjulsrydding for godt klima Harald Fylling, medlem av regionstyret i region Hordaland Ansvarlig redaktør: Eystein Wiig Region Hordaland sitt regionskontor Øvre Korskirkealm BERGEN tlf faks e-post: Ekspedisjonstid: tirsdag fredag kl mandag stengt Gavekonto regionen: bankgironummer Gavekonto Oslo: (godskrives regionen) Normisjon, Postboks 7153 St.Olavs plass 0130 OSLO Bankgiro nr Regionleder Bjørn Malvin Hisdal tlf Regionstyreformann: Asbjørn Risa Slettenv BLOMSTERDALEN tlf Administrasjonsleder Aud Else Vesetvik tlf e-post: ACTA-leder Liv-Helga Fure tlf E-post: Fellesskapsutvikler og misjonsarbeider Eystein Wiig tlf E-post: Alt skal vera ferdig når jula kjem. Huset vaska og rydda. Juleposten sendt. Mat og gåver kjøpt inn. Julepynten på plass og baksten i boks. Førjulstida kan lett bli ei hektisk tid for mange. Midt i vår ryddeiver blir vi i adventstida minna om døyparen Johannes. Han òg skulle rydda til jul. Alt skulle vera ferdig. Vegen måtte ryddast. Hjarto måtte reinsast. Indre skrot og skit berast bort. Han rydda plass for Herren. Og vi syng i adventstida; «Gjer døri høg, gjer porten vid» ei salme som hentar sitt tema frå Salme 24 i GT. Den gongen handla det om å opna tempeldørene for Israelsfolkets konge så han fekk stiga inn. Men Bibelen lærer oss at no er det ikkje lenger bygningar gjort av menneskehender den nye Kongen vil stiga inn i. Gud vil gjera menneskehjarto til tempel. Han elskar oss så høgt at Han ikkje berre steig ned til jorda i jula. Han vil stiga inn til kvart enkelt menneske. Før vi tar imot gjestar i huset, brukar vi tid på å vaska, rydda og stella. Sjølvsagt må vi få unna alle dei praktiske oppgåvene før jul. Og eg håpar førebuinga kan gje mange kosestunder i familien, mellom vener og i bedehus og kyrkje. Men vi treng òg hjelpa kvarandre til å løfta blikket i denne tida - for å rydda større plass i vårt indre for Han som skal koma. Korleis førebur vi oss til å ta imot Kongenes Konge dette året? Her vil eg berre peika på eit par ting: Kanskje vi skulle tenkja over forbruket vårt og kva for gåver og verdiar vi vil formidla? På kva måte kan vi rydda opp i vårt indre slik Han som kom, får den plassen Han fortener? Det kan handla om å setja av tid til å vera stille saman med Gud eller til den gode samtalen, om å setja ord på det vi slit med i livet og få leggja av synder. I ei tid då verda har fokus på klima og miljø, og vi er spente på kva som kjem ut av toppmøtet i København, er det merkeleg lite fokus på kva menneskeleg og åndeleg klima vi legg til rette for i vår tid. På same måten som vi vil ta vare på naturen, må vi også arbeida for at tanke og sinn ikkje blir forureinsa. Også slik kan adventstida vera ei tid for rydding. Og vi kan igjen svara; «Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!» Måtte dette bli ei viktig bøn også for kollegaer, naboar og vener som ikkje enno er komne til tru! Med ønskje om ei riktig advents- og juletid! Harald Fylling Norkirken Bergen tlf e-post: Bankgironummer Norkirken Nordhordland tlf e-post: Bankgironummer NormisjonsN Y T T Nr 6/2009 Årgang 6 FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver Hanne Liv Gyllander Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag 1430 Utkommer med seks nummer i året. Følgende historie oppunder jul: Presten besøkte en klasse i småskolen før jul. Før han kom inn i klassen øvet læreren med barna så de skulle svar i kor «takk i like måte» når presten til slutt ønsket «god jul». Det hele forløp da slik til slutt: Presten: «Så må dere ha god jul barn, og bli enda flinkere og kjekkere og klokere i det nye året!» Barna i enstemmig kor: «Takk i like måte.» (Kilde: Kirken der er et muntert hus K. Iaschsen og Oddvar Søvik) Frist for stoff til neste nummer: mandag 8. februar Reдionblaд Hordaland 2009

3 Kapellinnviing i Brahambazar regionnytt Nytt fra regionstyret 23. oktober: Vi vil orientere om følgende saker: Foto: Aud Else Vesetvik Foto: Aud Else Vesetvik Snorklipping ved Ottar Hope. Ein del personar i regionen har i samband med Ottar Hope sin 60-års dag gitt støtte til eit kapell i Brahmanbazar i Bangladesh. Ottar og familien har i mange år vore misjonærar i landet, og han har i den tida og på mange seinare korttidsopphald vore sterkt engasjert i arbeidet på sjukehuset i Brahmanbazar. Han har hatt eit ynskje om eit kapell på området der dei kristne i kunne samlast, og at det óg skulle vera eit tilbud til alle dei som kjem til sjukehuset. Mange har jo familien med for å stelle pasienten. Kapellet er no bygd, og gruppa eg var saman med til Bangladesh no i haust fekk vera med på innviing av kapellet. Det var blitt eit flott bygg nok større og finare Kapellet eit flott bygg er no innvia. enn Ottar hadde sett for seg men så får dei jo så mykje meir for pengane der ute enn vi gjer i Norge. Mykje festpynta folk møtte opp, og Ottar måtte klyppe den raude snora. Vi fekk vera med på ei veldig fin gudsteneste der vi var hedersgjester, og Ottar fekk mykje takk. Det var flott lovsang med ei gruppe ungdomar som forsongarar. Og saman song vi «Kom lovsyng ham Guds under» vi på norsk og dei, nokre på bangla og nokre på khasi, mange språk men same lovprising, slik det skal bli i himlen «på alle tungemål». Det er fantastisk at uansett bakgrunn og språk, så kan vi kjenna at vi er eitt i Jesus Kristus. Det opplevde vi her. Etter gudstenesta var det treplanting rundt kapellet. På begge langsider skulle det plantast til saman 30 tre. Alle gjestene frå Norge og ein del av leiarane planta kvart sitt tre. Til slutt var det middag og te og kjeks til alle dei frammøtte. Ein flott dag. No står kapellet der. Vær med å be om at dette må bli til velsigning og fornying for dei kristne i området, og at nye også kan få møta Jesus her. Aud Else Vesetvik Vår søknad til forretningsutvalget i Normisjon om husleietilskudd fra 2010, har vi fått et positivt svar på. Vi får tilskudd på kr , pr. år. Regnskap pr se side 11 i bladet. Vår tradisjonelle sommerfest i slutten av august, blir neste år flyttet til 1. pinsedag 23. mai. Arrangementet vil bli på Nordhordland folkehøgsskole. Norkirken Nordhordland tar hovedansvar for den dagen. Handlingsplanen for Normisjon er regionstyret begynt å arbeide med. Styret ble orientert om lønnsoppgjøret, som har en ramme på 3,1 %. Ca 2,0 % blir fordelt til medarbeiderne i regionen mens det øvrige beløpet blir benyttet til å dekke misjonærlønningene. Denne gruppen ble ikke oppgradert i fjor slik som medarbeiderne i Norge. Forhandlingsutvalget har spurt hver region om de støtter dette opplegget. Regionstyret slutter seg til forhandlingsutvalget og vil oversende det overskytende beløpet til Hovedkontoret. Bjørn Malvin Hisdal Reдionblaд Hordaland

4 regionnytt Hybelbasar Barnas dag i Nordhordland Midt i den hektiske førjulstiden valgte Norkirken Nordhordland å gjøre noe til glede og hjelp for andre. Lørdag 5. desember var det vaffeldag der det ble delt ut gratis vafler både på Frekhaug og i Knarvik senter. Sammen med vaflene ble småbarnsfamilier invitert til Barnas dag i Meland Aktiv lørdag 12. desember. Det ble en kjekk og spennende aktivitetsdag for barna, samtidig som foreldrene fikk bruke dagen til å få unna viktige gjøremål før jul. Dette er tredje året vi hadde dette arrangementet, sier Anne Hilde Garnes Reigstad i Norkirken Nordhordland. Vi har fått så positive tilbakemeldinger fra senterledelsen og fra foreldrene. Årets happening Vi fikk bruke hele hallen denne dagen, og det var forskjellige aktiviteter som klatring, fotball, hobbykrok og andre aktiviteter tilpasset alder. Barna fikk en super dag og var strålende fornøyd etter årets happening for barn i Nordhordland. Les mer om hva som skjer i Norkirken Nordhordland på menighetens nye hjemmeside: no. Eystein Wiig En smågruppe som tilhører Norkirken i Bergen arrangerte Hybelbasar den 21. november. Basaren ble holdt i en leilighet, og på programmet stod utlodning, amerikansk auksjon, andakt og sang. Det ble solgt kaker, vafler og pizzahorn, og i tillegg ble det holdt konkurranser i dart, seigemannstrekking, sukkerbitstabling, og et glass fullt med snop der man skulle gjette hvor mange biter det inneholdt. I løpet av kvelden var omtrent 40 venner og kjente innom, og det ble samlet inn totalt 8000, kroner som skal gis til Normisjons arbeid med bibeloversetting i Mali. Som smågruppe ble vi i høst oppfordret til å engasjere oss i et misjonsprosjekt etter at Ingrid Naustdal fra gruppen har reist til Mali som utsending for Normisjon. Vi ble fort enige om at vi ville prøve å få til et arrangement i leiligheten til Dagfinn Vik som er leder for smågruppen. Vellykket Det var aldri i tankene å låne et bedehus eller andre større lokaler. Vi ønsket å spille på konseptet hybelkveld som mange har et positivt forhold til i kristne studentmiljøer og gi det et nytt innhold. Grunnen til at vi velger å gi pengene til arbeidet med bibeloversetting, er fordi John Erik og Ivar. vi bruker mye tid sammen på å studere Bibelen og at vi synes det er viktig at Guds ord blir tilgjengelig for flere. Prosjektet ble også anbefalt siden det ikke er støttet av Norad. Hybelbasaren ble vellykket uten at vi måtte bruke veldig mye tid til forberedelser og planlegging. Vi er godt fornøyd med resultatet og kan tenke oss å arrangere basar igjen en annen gang. De som kom innom hadde det kjekt, og fikk være med å gi penger til misjonen. Vi håper at dette er med på å spre misjonsengasjement. Dagfinn Vik Foto: Johnny Leikvoll Foto: Johnny Leikvoll Torkild, Trond, Endre, Aleksander 4 Reдionblaд Hordaland 2009

5 >>> Fortsettelse fra side 1 Mitt møte med Bangladesh ANDAKT Foto: Marie Dørdal Sylta Normisjonsnytt har fått tilsendt eit dikt inspirert av Johannes 1 om Ordet som vart menneskje for vår skuld. Glade born i Khasi-kyrkja. eine auga etter ein sjukdom, men ho fekk lån til symaskin og lærte å sy. Ho viste oss fantastisk flotte plagg ho sydde og broderte, og på den måten fekk familien no inntekt. Så flott tenkjer eg dette har vi vore med på gjennom misjonsarbeidet, og mange slike historier kunne vore fortalt. Møte med ungdomane på internat. Mange av våre lesarar støttar gutteinternatet i Moulvibazar eller jenteinternatet i Sylhet gjennom fadderskap. Her bur kristne ungdommar som kom frå kyrkjelydar som ligg så avsides at borna ikkje får gå på skule utover 5 klasse om dei ikkje flyttar heimanfrå. Desse går på skule i byen, men bur trygt og godt på internatet og får støtte til dette gjennom fadderprogrammet i Normisjon. Vi gjekk rundt på romma og prata med ungdomane, og dei hadde draumar og ynskje for framtida slik våre ungdommar har. Vi fekk og vera med på fellessamlingar på internata, og tårene måtte fram når eg høyrde lovsangen på gutteinternatet. Uansett kva som vil møta desse ungdomane i dette fattige landet, så har dei møtt Jesus og han har lova vera med alle slags dagar. Så vil eg gjerne sei til deg som er fadder for desse ungdomane: Dette er viktig og meiningsfylt å vera med på! «Søstre og brødre» i kyrkjelydane Det siste eg vil å dela med dykk er møte med dei kristne i kyrkjelydar vi fekk besøkja. Ein dag var vi i ein khasilandsby. Her var det jungeltur, skulebesøk og rundtur i landsbyen og vi fekk ein fantastisk mottakelse. Ikkje minst alle dei flotte borna som tydeleg gledde seg over besøk og fylgde oss heile dagen av kjekt. Dagen vart avslutta med gudsteneste der Ottar Hope talte. Ei gruppe born song, og eg skulle gjerne delt med dykk den gleda dei utstrålte når dei song. Den vesle kyrkja var full, og mange stod utanfor og høyrde. Khasiane er ei folkegruppe med ein stor andel kristne, og vi kjende at det var godt å vera saman. Møte med ein liten kyrkjelyd som bur i ein teplantasje må eg og ta med. Eg har høyrt om teplantasjar i India og Bangladesh, men først no forstått at dette kan vera store områder der fleire tusen menneske bur og arbeider. Det fins kristne grupper i nokre av desse tehagane, og her gir misjonen støtte bl.a. til prestar, evangelistar og kyrkjebygg. Vi besøkte kyrkjelyden i Gulni. Presten her hadde ansvar for 16 kyrkjelydar, og reiste lange avstandar på scoter på elendige vegar for å besøkja alle. Vi vart veldig godt mottatt, fekk vera med på gudsteneste, og det var godt å kjenna fellesskapet med våre søstre og brødre her. Den flokken vi møtte i Gulni utstrålte glede og takksemd, og eg tenkte at dette må vera ein oase der dei får oppleva Guds fred og omsorg sjølv om bekymringane kan vera mange. Så fantastisk at dette får vi i Normisjon vera med på! Utan hjelp frå misjonen hadde desse nok ikkje hatt kyrkje og prest. Gjennom våre bøner og våre pengar er vi med på noko stort og kjempeviktig! Dette var berre litt av det eg fekk oppleva, og eg har sett at misjonarbeidet gir resultat! Men, oppdraget er ikkje fullført, og gjennom Normisjon sitt arbeid er vi med på å nå endå fleire. Aud Else Vesetvik Midt mellom tid og æve kongebarn i ein stall, gjer denne ringe bustad om til ein kongehall. Logos seig inn i tida slik orda frå gamalt sa. Barnet med Guds Sofia kom som hans store Ja. Prega av angst og glede gjætarar på si vakt, høyrde på englesongen såg deira himmelprakt. Midt mellom tid og æve, midt mellom høy og strå, pusta Jesus på jorda det var hit han sku gå. Midt mellom jord og himmel hengd på eit barka tre, barnet fra julekrybba byggjer vår påskefred. Himmelvegen han opna, Guds rike for deg og meg, gjennom å døy på krossen dreg han oss alle til seg. Gunvor Eline Kristensen Reдionblaд Hordaland Foto: sxc.hu

6 Leirliv på Tysnes 09 Foto: Liv-Helga Fure Har du lyst å få leir på ditt hjemsted i 2010? Vi har lyst å komme! Ta kontakt med Kari: gmail.com Både små og store hadde det moro på aktivitetspostane. 27 glade ungar sørga for at det oktober var futt og fart på bedehuset på Tysnes. Å være med som leiar på leir kan gje mange spennande utfordringar. Vi laga surfesmykke, noko alle tykte var kjekt! Vi hadde ein kjekk leir, med mykje moro, aktivitet og hadde med Jesus i alt! 10 Reдionblaд Hordaland 2009

7 Regnskapet Regnskapet pr viser et underskudd på kr ,- mot budsjettert underskudd kr ,-. I år har vi overført til HK/fellesskapet kr ,-, mot fjorårets tall pr kr Inntektene på kr ,- er inkludert Knarvikaksjonen (Aserbajdsjan) på kr Personalkostnadene er under budsjett, men viser en økning på kr ,- i forhold til Atter engang er vi avhengig av en skikkelig inntektsdugnad for november og desember. Vi takker hver giver for gaven som blir gitt til misjonsdriften. Vår bønn er at vi skulle hatt enda flere faste givere som ville være med i vårt evangeliseringsarbeid. Bjørn Malvin Hisdal Regnskap Budsjett Inntekter kr ( ) kr ( ) Overført Hovedkontor kr kr Personalkostnader kr kr Andre driftskostnader kr kr Sum driftskostnader kr kr Driftsresultat (- oversk) kr kr Julemesse i Bergen Takk til alle som på ulike måtar gjorde det mulig å ha julemesse også i år! Kaker, salgsvarer og gevinstar kom og fylte opp borda, og salen i Fensal var full slik at det meste gjekk ut og gav fin inntekt til misjonen. Hjarteleg takk til dykk alle for eit flott resultat på kr , som er litt auke frå i fjor. Trekningsliste julemessa i Bergen Digitalt kamera Inger Helen Stokke, Bønes 2. Kjøkkenmaskin Marta Stana, Indre Arna 3. Pipenøkkelsett Lars Sigurd Sandvik, Blomsterdalen 4. 2 Dundyner Mary Molvik, Arnatveit 5. Barnedrakt Kids of Norway Oddny Emblem, Rådal 6. Rosemalt fat Gunvor Wikse, Fyllingsdalen 7. Middag på Hotel Hordaheimen kr 500, Gudrun S. Langeland, Norheimsund 8. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Ivar Hisdal, Nesttun 9. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Kjersti Domben, Straume 10. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Margun Mæstad, Haukeland 11. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Fam. Solberg, Arnatveit 12. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Ester Skotsund, Seim 13. Gavekort på Lagunen kr 500, Tord Kolstad, Loddefjord 14. Gavekort på Lagunen kr 500, Marta Hjeltnes, Voss 15. Kakesett Hardangerbestikk Berta Wergland, Mjølkeråen 16. Gavekort Bok & Media kr 500, Inger Johanne Bye, Søreidgrend 17. Dobbelt vaffeljern Solbjørg Husevåg, Bergen 18. Quilta adventsløper Karsten Epland, Åsane 19. Rød Linduk Gudrun S. Langeland, Norheimsund årsabonnement på Agenda 3:16 Berta Wergland, Mjølkeråen 21. Elektrisk hårføner Brita Tveit Seime, Nesttun 22. Elektrisk hårføner Ellen Skarstein, Nesttun side røykelaks frå Leiren Laks Åsmund Skjerdal, Voss 24. Kunsttrykk «Sareptas krukke» Ingrid Verpelstad, Stanghelle 25. Kunsttrykk Oddny Kallestein, Åsane 26. Gavekort og Media kr 500, Jan Erling Dahl-Michelsen, Bergen 27. Verktøytøykasse m/verktøy Solvor Grande Øygard, Loddefjord 28. Kikkert Olaug Myklebust, Nesttun mnd. gaveabonnement på avisa Dagen Anne L. Kallestad, Straume mnd. gaveabonnement på avisa Dagen Amanda Ulsund, Bergen 31. «Stasjonsklokke» Brita Tveit Seime, Nesttun mnd. gaveabonnement på avisa Vårt Land Helena Halsvik, Indre Arna mnd. gaveabonnement på avisa Vårt Land Berit Dahl-Michelsen, Bergen 34. Brodert juleduk m/servietter Sjur Sekse, Lofthus 35. Brødrister Thea Line Myhr, Indre Arna 36. Gavekort Bergen Storsenter kr 300, Morten Haugsvær, Åsane Aud Else Vesetvik REGIONNYTT Normisjon sin dag på Ostereidet i oktober: Trekningsliste for hovedlotteriet: Åkle: fam. Roar Angelskår Ryggsekk 60 L: Ola Mjanger Trillekoffert: fam. Johannes Myhr Trillekoffert: Marte Hauge Fruktfat frå Løo keramikk: Anne Grethe Lauvås ½ mål Ved: Brit Bjørnevoll 2 dyner m/sengeklede: Aud og Ivar Nesbø Treleikar: Bjarne Risa Bilete: Åshild Stendal Pinneside frå Dyrdal Gardsmat: Astrid Helland Risa Fenalår frå Dyrdal Gardsmat: Astrid Taule Ullteppe: fam. Arne Skår Kjøkken-ur frå Eknes Ur: fam. Rune Haugland ½ røykelaks: Mary Kjeilen Risa ½ røykelaks: fam. Karianne og Oddbjørn Angelskår Gåvekort frå Bo Grønt: Hedda Aasgård Hjarteleg takk til alle som var med og kjøpte lodd! Helge Nygård ALPHA DVD Regionkontoret har et eks av Alpha DVD-en på norsk som nylig er blitt produsert. Harald Fylling, kyrkjelydsprest i Fjell, sier om den nye DVDen: Det viktigste med DVD-en er at man nå slipper å ha foredragsholder til Alpha-kveldene. Det sparer selvsagt mye arbeid. DVD-en er tenkt brukt i mindre sammenhenger som bibelgrupper, husfellesskap ol. Men han kan òg brukes på tradisjonelle kurs dersom deltakertallet ikke er for stort. Ta kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker å låne DVDen til bruk på ALPHA kurs. DVDen kan også kjøpes via regionkontoret eller Alpha Norge. Prisen er kr 1490,- (Porto/eksp i tillegg). Reдionblaд Hordaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Hordaland Øvre Korskirkealmenningen Bergen oppslagstavle Gaver med skattefradrag Der er fortsatt mulighet til å gi gaver som en kan få skattefradrag for. Beløpet må være minimum kr 500, og maksimumsbeløpet det gis skattefradrag for er kr12 000, på årsbasis. Her har du den flotte muligheten at du får redusert skatten samtidig som du støtter et godt formål! Har du allerede fast givertjeneste, som på årsbasis er under kr , kan du fylle opp med gaver innenfor rammen. Er du ikke fast giver, men vil støtte misjonsarbeidet så setter vi også stor pris på ditt bidrag. Reglene for skattefradrag gjelder selvsagt på samme vilkår som for faste givere. Har du spørsmål ta kontakt med regionskontoret eller du kan ordne det via internett på vår nye nettside: På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag! Bjørn Malvin Hisdal Velkommen til Norkirken Bergen! Gudstjenester i Møllendalsbakken 6 kl Storgrupper og smågrupper Se for mer info Velkommen til Norkirken Nordhordland! Storsamlinger søndag kl 11:00 i partallsuker. Julaften har vi julegudstjeneste på folkehøgskolen kl 15: storsamling i 2010 er 3. januar kl 11:00 i Meland Aktiv. Se www norkirken-nh.no for mer info. Nå er Serafs julecd «Kimer, I klokker» her! En vakker samling av gamle sanger i ny drakt og et par helt nye sanger! Anbefales, og kan godt brukes som julegave! Du kan få kjøpt den på noen butikker i Bergen (Platekompaniet, Rocade Musikk) eller hos den enkelte seraf. God jul og godt nyttår! Hilsen fra oss på regionkontoret. 12 Reдionblaд Hordaland 2009

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NormisjonsNYTT. Med hjerte for Ecuador. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali: Regionblad for Normisjon Nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

NormisjonsNYTT. Med hjerte for Ecuador. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali: Regionblad for Normisjon Nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Med hjerte for Ecuador Foto: Odd Magnus Venås «slik er det også med mitt ord, det som går ut av

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

NormisjonsNYTT. Gud handler i India. Region Hordaland. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke.

NormisjonsNYTT. Gud handler i India. Region Hordaland. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke. Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Gud handler i India Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

med innsamlingsbøsser. Resultatet blei over 335 000 kroner til barneheimen, rekord for skulen.

med innsamlingsbøsser. Resultatet blei over 335 000 kroner til barneheimen, rekord for skulen. Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 2 april/mai 2010 årgang 7 Sydde klær til barna Bibelord: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

NormisjonsNYTT. Flere døpte i Osso. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali: Regionblad for Normisjon Nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7

NormisjonsNYTT. Flere døpte i Osso. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali: Regionblad for Normisjon Nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Flere døpte i Osso Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

NormisjonsNYTT. Livet tok ei ny vending. Region Hordaland. Lyst til å være med på Soul Children i Bergen? Vi sponser nye brønner i Mali:

NormisjonsNYTT. Livet tok ei ny vending. Region Hordaland. Lyst til å være med på Soul Children i Bergen? Vi sponser nye brønner i Mali: Region Hordaland Foto: Stockbyte NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 6 desember 2008/januar 2009 årgang 5 Livet tok ei ny vending Då Jørgen Augestad hadde passert 50 år merka han og dei næraste

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

NormisjonsNYTT. Med stempel i passet og prikk i panna. Region Hordaland

NormisjonsNYTT. Med stempel i passet og prikk i panna. Region Hordaland Foto: Sxc Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 6 desember 2010/november 2011 årgang Med stempel i passet og prikk i panna S-klubb er gøy! Foto: Marie Dørdal Sylta Normisjonsnytt

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer