NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali:"

Transkript

1 Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 6 desember 2009/januar 2010 årgang 6 Mitt møte med Bangladesh Foto: Aud Else Vesetvik For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. (Jes 9, 6) Gjennom lån i SanCred gir ho familien inntekt. Vi var ei gruppe på 18 personar 7 frå region Hordaland som i slutten av september sette kursen mot Bangladesh. Etter mange år som tilsett i Santalmisjonen/Normisjon har eg, bl.a. gjennom misjonærar i regionen, høyrt mykje om arbeidet her, og såg verkeleg fram til å få oppleva dette sjølv. Reiseleiar var Ottar Hope, tidlegare misjonær og tilbake i landet på mange korttidsopphold. Han delte med oss av sin store kunnskap og sine mange opplevingar i dette landet. Mykje folk overalt, trafikken og landet kunne vore skreve mykje om. Men møte med enkeltmenneske og kyrkjelydar var det som gjorde mest inntrykk, og litt av dette vil eg gjerne dela med lesarane. SanCred møte med enkeltmenneske. Mikrokredittprogrammet vart starta i det små av misjonær Marianne Borholm i 1997, og er no blitt så stort at det er sjølvberande. Gjennom dette arbeidet har mange tusen menneske fått hjelp til å brøfø familien. Her er det ei gruppe som får lånet, og saman står dei ansvarlege. 85% av låntakarane er kvinner. Vi møtte ei gruppe som skulle låne pengar til kjøp av ei ku. Dei sat på skulebenken for å lære om melkedyr, og dei måtte så ta eksamen før dei fekk lånet. I etterkant vart dei fylgt opp, og dei vart ivaretatt på ulike måtar gjennom SanCred. Veldig bra og framtidsretta. Vi var og ute på landsbygda og møtte enkeltpersonar der dei budde og arbeidde. Eit eksempel var ein heim der dei levde av at far i huset gjekk i basaren og selde noko mat mor lagde. Men så døydde far, og kva gjer familien då når berre menn har lov å selja i basaren? Ei dotter i huset var 23 år, og ho fekk vera med i SanCred. Ho var blind på >>> Fortsettelse side 9 Foto: Fredrik Arff Vi sponser nye brønner i Mali: Tømrer Oddbjørn Angelskår Byggmester Bjarte Monstad Tømrer Astor Angelskår Monstad & Angelskår Bygg A/S

2 Førjulsrydding for godt klima Harald Fylling, medlem av regionstyret i region Hordaland Ansvarlig redaktør: Eystein Wiig Region Hordaland sitt regionskontor Øvre Korskirkealm BERGEN tlf faks e-post: Ekspedisjonstid: tirsdag fredag kl mandag stengt Gavekonto regionen: bankgironummer Gavekonto Oslo: (godskrives regionen) Normisjon, Postboks 7153 St.Olavs plass 0130 OSLO Bankgiro nr Regionleder Bjørn Malvin Hisdal tlf Regionstyreformann: Asbjørn Risa Slettenv BLOMSTERDALEN tlf Administrasjonsleder Aud Else Vesetvik tlf e-post: ACTA-leder Liv-Helga Fure tlf E-post: Fellesskapsutvikler og misjonsarbeider Eystein Wiig tlf E-post: Alt skal vera ferdig når jula kjem. Huset vaska og rydda. Juleposten sendt. Mat og gåver kjøpt inn. Julepynten på plass og baksten i boks. Førjulstida kan lett bli ei hektisk tid for mange. Midt i vår ryddeiver blir vi i adventstida minna om døyparen Johannes. Han òg skulle rydda til jul. Alt skulle vera ferdig. Vegen måtte ryddast. Hjarto måtte reinsast. Indre skrot og skit berast bort. Han rydda plass for Herren. Og vi syng i adventstida; «Gjer døri høg, gjer porten vid» ei salme som hentar sitt tema frå Salme 24 i GT. Den gongen handla det om å opna tempeldørene for Israelsfolkets konge så han fekk stiga inn. Men Bibelen lærer oss at no er det ikkje lenger bygningar gjort av menneskehender den nye Kongen vil stiga inn i. Gud vil gjera menneskehjarto til tempel. Han elskar oss så høgt at Han ikkje berre steig ned til jorda i jula. Han vil stiga inn til kvart enkelt menneske. Før vi tar imot gjestar i huset, brukar vi tid på å vaska, rydda og stella. Sjølvsagt må vi få unna alle dei praktiske oppgåvene før jul. Og eg håpar førebuinga kan gje mange kosestunder i familien, mellom vener og i bedehus og kyrkje. Men vi treng òg hjelpa kvarandre til å løfta blikket i denne tida - for å rydda større plass i vårt indre for Han som skal koma. Korleis førebur vi oss til å ta imot Kongenes Konge dette året? Her vil eg berre peika på eit par ting: Kanskje vi skulle tenkja over forbruket vårt og kva for gåver og verdiar vi vil formidla? På kva måte kan vi rydda opp i vårt indre slik Han som kom, får den plassen Han fortener? Det kan handla om å setja av tid til å vera stille saman med Gud eller til den gode samtalen, om å setja ord på det vi slit med i livet og få leggja av synder. I ei tid då verda har fokus på klima og miljø, og vi er spente på kva som kjem ut av toppmøtet i København, er det merkeleg lite fokus på kva menneskeleg og åndeleg klima vi legg til rette for i vår tid. På same måten som vi vil ta vare på naturen, må vi også arbeida for at tanke og sinn ikkje blir forureinsa. Også slik kan adventstida vera ei tid for rydding. Og vi kan igjen svara; «Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!» Måtte dette bli ei viktig bøn også for kollegaer, naboar og vener som ikkje enno er komne til tru! Med ønskje om ei riktig advents- og juletid! Harald Fylling Norkirken Bergen tlf e-post: Bankgironummer Norkirken Nordhordland tlf e-post: Bankgironummer NormisjonsN Y T T Nr 6/2009 Årgang 6 FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver Hanne Liv Gyllander Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag 1430 Utkommer med seks nummer i året. Følgende historie oppunder jul: Presten besøkte en klasse i småskolen før jul. Før han kom inn i klassen øvet læreren med barna så de skulle svar i kor «takk i like måte» når presten til slutt ønsket «god jul». Det hele forløp da slik til slutt: Presten: «Så må dere ha god jul barn, og bli enda flinkere og kjekkere og klokere i det nye året!» Barna i enstemmig kor: «Takk i like måte.» (Kilde: Kirken der er et muntert hus K. Iaschsen og Oddvar Søvik) Frist for stoff til neste nummer: mandag 8. februar Reдionblaд Hordaland 2009

3 Kapellinnviing i Brahambazar regionnytt Nytt fra regionstyret 23. oktober: Vi vil orientere om følgende saker: Foto: Aud Else Vesetvik Foto: Aud Else Vesetvik Snorklipping ved Ottar Hope. Ein del personar i regionen har i samband med Ottar Hope sin 60-års dag gitt støtte til eit kapell i Brahmanbazar i Bangladesh. Ottar og familien har i mange år vore misjonærar i landet, og han har i den tida og på mange seinare korttidsopphald vore sterkt engasjert i arbeidet på sjukehuset i Brahmanbazar. Han har hatt eit ynskje om eit kapell på området der dei kristne i kunne samlast, og at det óg skulle vera eit tilbud til alle dei som kjem til sjukehuset. Mange har jo familien med for å stelle pasienten. Kapellet er no bygd, og gruppa eg var saman med til Bangladesh no i haust fekk vera med på innviing av kapellet. Det var blitt eit flott bygg nok større og finare Kapellet eit flott bygg er no innvia. enn Ottar hadde sett for seg men så får dei jo så mykje meir for pengane der ute enn vi gjer i Norge. Mykje festpynta folk møtte opp, og Ottar måtte klyppe den raude snora. Vi fekk vera med på ei veldig fin gudsteneste der vi var hedersgjester, og Ottar fekk mykje takk. Det var flott lovsang med ei gruppe ungdomar som forsongarar. Og saman song vi «Kom lovsyng ham Guds under» vi på norsk og dei, nokre på bangla og nokre på khasi, mange språk men same lovprising, slik det skal bli i himlen «på alle tungemål». Det er fantastisk at uansett bakgrunn og språk, så kan vi kjenna at vi er eitt i Jesus Kristus. Det opplevde vi her. Etter gudstenesta var det treplanting rundt kapellet. På begge langsider skulle det plantast til saman 30 tre. Alle gjestene frå Norge og ein del av leiarane planta kvart sitt tre. Til slutt var det middag og te og kjeks til alle dei frammøtte. Ein flott dag. No står kapellet der. Vær med å be om at dette må bli til velsigning og fornying for dei kristne i området, og at nye også kan få møta Jesus her. Aud Else Vesetvik Vår søknad til forretningsutvalget i Normisjon om husleietilskudd fra 2010, har vi fått et positivt svar på. Vi får tilskudd på kr , pr. år. Regnskap pr se side 11 i bladet. Vår tradisjonelle sommerfest i slutten av august, blir neste år flyttet til 1. pinsedag 23. mai. Arrangementet vil bli på Nordhordland folkehøgsskole. Norkirken Nordhordland tar hovedansvar for den dagen. Handlingsplanen for Normisjon er regionstyret begynt å arbeide med. Styret ble orientert om lønnsoppgjøret, som har en ramme på 3,1 %. Ca 2,0 % blir fordelt til medarbeiderne i regionen mens det øvrige beløpet blir benyttet til å dekke misjonærlønningene. Denne gruppen ble ikke oppgradert i fjor slik som medarbeiderne i Norge. Forhandlingsutvalget har spurt hver region om de støtter dette opplegget. Regionstyret slutter seg til forhandlingsutvalget og vil oversende det overskytende beløpet til Hovedkontoret. Bjørn Malvin Hisdal Reдionblaд Hordaland

4 regionnytt Hybelbasar Barnas dag i Nordhordland Midt i den hektiske førjulstiden valgte Norkirken Nordhordland å gjøre noe til glede og hjelp for andre. Lørdag 5. desember var det vaffeldag der det ble delt ut gratis vafler både på Frekhaug og i Knarvik senter. Sammen med vaflene ble småbarnsfamilier invitert til Barnas dag i Meland Aktiv lørdag 12. desember. Det ble en kjekk og spennende aktivitetsdag for barna, samtidig som foreldrene fikk bruke dagen til å få unna viktige gjøremål før jul. Dette er tredje året vi hadde dette arrangementet, sier Anne Hilde Garnes Reigstad i Norkirken Nordhordland. Vi har fått så positive tilbakemeldinger fra senterledelsen og fra foreldrene. Årets happening Vi fikk bruke hele hallen denne dagen, og det var forskjellige aktiviteter som klatring, fotball, hobbykrok og andre aktiviteter tilpasset alder. Barna fikk en super dag og var strålende fornøyd etter årets happening for barn i Nordhordland. Les mer om hva som skjer i Norkirken Nordhordland på menighetens nye hjemmeside: no. Eystein Wiig En smågruppe som tilhører Norkirken i Bergen arrangerte Hybelbasar den 21. november. Basaren ble holdt i en leilighet, og på programmet stod utlodning, amerikansk auksjon, andakt og sang. Det ble solgt kaker, vafler og pizzahorn, og i tillegg ble det holdt konkurranser i dart, seigemannstrekking, sukkerbitstabling, og et glass fullt med snop der man skulle gjette hvor mange biter det inneholdt. I løpet av kvelden var omtrent 40 venner og kjente innom, og det ble samlet inn totalt 8000, kroner som skal gis til Normisjons arbeid med bibeloversetting i Mali. Som smågruppe ble vi i høst oppfordret til å engasjere oss i et misjonsprosjekt etter at Ingrid Naustdal fra gruppen har reist til Mali som utsending for Normisjon. Vi ble fort enige om at vi ville prøve å få til et arrangement i leiligheten til Dagfinn Vik som er leder for smågruppen. Vellykket Det var aldri i tankene å låne et bedehus eller andre større lokaler. Vi ønsket å spille på konseptet hybelkveld som mange har et positivt forhold til i kristne studentmiljøer og gi det et nytt innhold. Grunnen til at vi velger å gi pengene til arbeidet med bibeloversetting, er fordi John Erik og Ivar. vi bruker mye tid sammen på å studere Bibelen og at vi synes det er viktig at Guds ord blir tilgjengelig for flere. Prosjektet ble også anbefalt siden det ikke er støttet av Norad. Hybelbasaren ble vellykket uten at vi måtte bruke veldig mye tid til forberedelser og planlegging. Vi er godt fornøyd med resultatet og kan tenke oss å arrangere basar igjen en annen gang. De som kom innom hadde det kjekt, og fikk være med å gi penger til misjonen. Vi håper at dette er med på å spre misjonsengasjement. Dagfinn Vik Foto: Johnny Leikvoll Foto: Johnny Leikvoll Torkild, Trond, Endre, Aleksander 4 Reдionblaд Hordaland 2009

5 >>> Fortsettelse fra side 1 Mitt møte med Bangladesh ANDAKT Foto: Marie Dørdal Sylta Normisjonsnytt har fått tilsendt eit dikt inspirert av Johannes 1 om Ordet som vart menneskje for vår skuld. Glade born i Khasi-kyrkja. eine auga etter ein sjukdom, men ho fekk lån til symaskin og lærte å sy. Ho viste oss fantastisk flotte plagg ho sydde og broderte, og på den måten fekk familien no inntekt. Så flott tenkjer eg dette har vi vore med på gjennom misjonsarbeidet, og mange slike historier kunne vore fortalt. Møte med ungdomane på internat. Mange av våre lesarar støttar gutteinternatet i Moulvibazar eller jenteinternatet i Sylhet gjennom fadderskap. Her bur kristne ungdommar som kom frå kyrkjelydar som ligg så avsides at borna ikkje får gå på skule utover 5 klasse om dei ikkje flyttar heimanfrå. Desse går på skule i byen, men bur trygt og godt på internatet og får støtte til dette gjennom fadderprogrammet i Normisjon. Vi gjekk rundt på romma og prata med ungdomane, og dei hadde draumar og ynskje for framtida slik våre ungdommar har. Vi fekk og vera med på fellessamlingar på internata, og tårene måtte fram når eg høyrde lovsangen på gutteinternatet. Uansett kva som vil møta desse ungdomane i dette fattige landet, så har dei møtt Jesus og han har lova vera med alle slags dagar. Så vil eg gjerne sei til deg som er fadder for desse ungdomane: Dette er viktig og meiningsfylt å vera med på! «Søstre og brødre» i kyrkjelydane Det siste eg vil å dela med dykk er møte med dei kristne i kyrkjelydar vi fekk besøkja. Ein dag var vi i ein khasilandsby. Her var det jungeltur, skulebesøk og rundtur i landsbyen og vi fekk ein fantastisk mottakelse. Ikkje minst alle dei flotte borna som tydeleg gledde seg over besøk og fylgde oss heile dagen av kjekt. Dagen vart avslutta med gudsteneste der Ottar Hope talte. Ei gruppe born song, og eg skulle gjerne delt med dykk den gleda dei utstrålte når dei song. Den vesle kyrkja var full, og mange stod utanfor og høyrde. Khasiane er ei folkegruppe med ein stor andel kristne, og vi kjende at det var godt å vera saman. Møte med ein liten kyrkjelyd som bur i ein teplantasje må eg og ta med. Eg har høyrt om teplantasjar i India og Bangladesh, men først no forstått at dette kan vera store områder der fleire tusen menneske bur og arbeider. Det fins kristne grupper i nokre av desse tehagane, og her gir misjonen støtte bl.a. til prestar, evangelistar og kyrkjebygg. Vi besøkte kyrkjelyden i Gulni. Presten her hadde ansvar for 16 kyrkjelydar, og reiste lange avstandar på scoter på elendige vegar for å besøkja alle. Vi vart veldig godt mottatt, fekk vera med på gudsteneste, og det var godt å kjenna fellesskapet med våre søstre og brødre her. Den flokken vi møtte i Gulni utstrålte glede og takksemd, og eg tenkte at dette må vera ein oase der dei får oppleva Guds fred og omsorg sjølv om bekymringane kan vera mange. Så fantastisk at dette får vi i Normisjon vera med på! Utan hjelp frå misjonen hadde desse nok ikkje hatt kyrkje og prest. Gjennom våre bøner og våre pengar er vi med på noko stort og kjempeviktig! Dette var berre litt av det eg fekk oppleva, og eg har sett at misjonarbeidet gir resultat! Men, oppdraget er ikkje fullført, og gjennom Normisjon sitt arbeid er vi med på å nå endå fleire. Aud Else Vesetvik Midt mellom tid og æve kongebarn i ein stall, gjer denne ringe bustad om til ein kongehall. Logos seig inn i tida slik orda frå gamalt sa. Barnet med Guds Sofia kom som hans store Ja. Prega av angst og glede gjætarar på si vakt, høyrde på englesongen såg deira himmelprakt. Midt mellom tid og æve, midt mellom høy og strå, pusta Jesus på jorda det var hit han sku gå. Midt mellom jord og himmel hengd på eit barka tre, barnet fra julekrybba byggjer vår påskefred. Himmelvegen han opna, Guds rike for deg og meg, gjennom å døy på krossen dreg han oss alle til seg. Gunvor Eline Kristensen Reдionblaд Hordaland Foto: sxc.hu

6 Leirliv på Tysnes 09 Foto: Liv-Helga Fure Har du lyst å få leir på ditt hjemsted i 2010? Vi har lyst å komme! Ta kontakt med Kari: gmail.com Både små og store hadde det moro på aktivitetspostane. 27 glade ungar sørga for at det oktober var futt og fart på bedehuset på Tysnes. Å være med som leiar på leir kan gje mange spennande utfordringar. Vi laga surfesmykke, noko alle tykte var kjekt! Vi hadde ein kjekk leir, med mykje moro, aktivitet og hadde med Jesus i alt! 10 Reдionblaд Hordaland 2009

7 Regnskapet Regnskapet pr viser et underskudd på kr ,- mot budsjettert underskudd kr ,-. I år har vi overført til HK/fellesskapet kr ,-, mot fjorårets tall pr kr Inntektene på kr ,- er inkludert Knarvikaksjonen (Aserbajdsjan) på kr Personalkostnadene er under budsjett, men viser en økning på kr ,- i forhold til Atter engang er vi avhengig av en skikkelig inntektsdugnad for november og desember. Vi takker hver giver for gaven som blir gitt til misjonsdriften. Vår bønn er at vi skulle hatt enda flere faste givere som ville være med i vårt evangeliseringsarbeid. Bjørn Malvin Hisdal Regnskap Budsjett Inntekter kr ( ) kr ( ) Overført Hovedkontor kr kr Personalkostnader kr kr Andre driftskostnader kr kr Sum driftskostnader kr kr Driftsresultat (- oversk) kr kr Julemesse i Bergen Takk til alle som på ulike måtar gjorde det mulig å ha julemesse også i år! Kaker, salgsvarer og gevinstar kom og fylte opp borda, og salen i Fensal var full slik at det meste gjekk ut og gav fin inntekt til misjonen. Hjarteleg takk til dykk alle for eit flott resultat på kr , som er litt auke frå i fjor. Trekningsliste julemessa i Bergen Digitalt kamera Inger Helen Stokke, Bønes 2. Kjøkkenmaskin Marta Stana, Indre Arna 3. Pipenøkkelsett Lars Sigurd Sandvik, Blomsterdalen 4. 2 Dundyner Mary Molvik, Arnatveit 5. Barnedrakt Kids of Norway Oddny Emblem, Rådal 6. Rosemalt fat Gunvor Wikse, Fyllingsdalen 7. Middag på Hotel Hordaheimen kr 500, Gudrun S. Langeland, Norheimsund 8. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Ivar Hisdal, Nesttun 9. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Kjersti Domben, Straume 10. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Margun Mæstad, Haukeland 11. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Fam. Solberg, Arnatveit 12. Gavekort på Bergen Storsenter kr 500, Ester Skotsund, Seim 13. Gavekort på Lagunen kr 500, Tord Kolstad, Loddefjord 14. Gavekort på Lagunen kr 500, Marta Hjeltnes, Voss 15. Kakesett Hardangerbestikk Berta Wergland, Mjølkeråen 16. Gavekort Bok & Media kr 500, Inger Johanne Bye, Søreidgrend 17. Dobbelt vaffeljern Solbjørg Husevåg, Bergen 18. Quilta adventsløper Karsten Epland, Åsane 19. Rød Linduk Gudrun S. Langeland, Norheimsund årsabonnement på Agenda 3:16 Berta Wergland, Mjølkeråen 21. Elektrisk hårføner Brita Tveit Seime, Nesttun 22. Elektrisk hårføner Ellen Skarstein, Nesttun side røykelaks frå Leiren Laks Åsmund Skjerdal, Voss 24. Kunsttrykk «Sareptas krukke» Ingrid Verpelstad, Stanghelle 25. Kunsttrykk Oddny Kallestein, Åsane 26. Gavekort og Media kr 500, Jan Erling Dahl-Michelsen, Bergen 27. Verktøytøykasse m/verktøy Solvor Grande Øygard, Loddefjord 28. Kikkert Olaug Myklebust, Nesttun mnd. gaveabonnement på avisa Dagen Anne L. Kallestad, Straume mnd. gaveabonnement på avisa Dagen Amanda Ulsund, Bergen 31. «Stasjonsklokke» Brita Tveit Seime, Nesttun mnd. gaveabonnement på avisa Vårt Land Helena Halsvik, Indre Arna mnd. gaveabonnement på avisa Vårt Land Berit Dahl-Michelsen, Bergen 34. Brodert juleduk m/servietter Sjur Sekse, Lofthus 35. Brødrister Thea Line Myhr, Indre Arna 36. Gavekort Bergen Storsenter kr 300, Morten Haugsvær, Åsane Aud Else Vesetvik REGIONNYTT Normisjon sin dag på Ostereidet i oktober: Trekningsliste for hovedlotteriet: Åkle: fam. Roar Angelskår Ryggsekk 60 L: Ola Mjanger Trillekoffert: fam. Johannes Myhr Trillekoffert: Marte Hauge Fruktfat frå Løo keramikk: Anne Grethe Lauvås ½ mål Ved: Brit Bjørnevoll 2 dyner m/sengeklede: Aud og Ivar Nesbø Treleikar: Bjarne Risa Bilete: Åshild Stendal Pinneside frå Dyrdal Gardsmat: Astrid Helland Risa Fenalår frå Dyrdal Gardsmat: Astrid Taule Ullteppe: fam. Arne Skår Kjøkken-ur frå Eknes Ur: fam. Rune Haugland ½ røykelaks: Mary Kjeilen Risa ½ røykelaks: fam. Karianne og Oddbjørn Angelskår Gåvekort frå Bo Grønt: Hedda Aasgård Hjarteleg takk til alle som var med og kjøpte lodd! Helge Nygård ALPHA DVD Regionkontoret har et eks av Alpha DVD-en på norsk som nylig er blitt produsert. Harald Fylling, kyrkjelydsprest i Fjell, sier om den nye DVDen: Det viktigste med DVD-en er at man nå slipper å ha foredragsholder til Alpha-kveldene. Det sparer selvsagt mye arbeid. DVD-en er tenkt brukt i mindre sammenhenger som bibelgrupper, husfellesskap ol. Men han kan òg brukes på tradisjonelle kurs dersom deltakertallet ikke er for stort. Ta kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker å låne DVDen til bruk på ALPHA kurs. DVDen kan også kjøpes via regionkontoret eller Alpha Norge. Prisen er kr 1490,- (Porto/eksp i tillegg). Reдionblaд Hordaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Hordaland Øvre Korskirkealmenningen Bergen oppslagstavle Gaver med skattefradrag Der er fortsatt mulighet til å gi gaver som en kan få skattefradrag for. Beløpet må være minimum kr 500, og maksimumsbeløpet det gis skattefradrag for er kr12 000, på årsbasis. Her har du den flotte muligheten at du får redusert skatten samtidig som du støtter et godt formål! Har du allerede fast givertjeneste, som på årsbasis er under kr , kan du fylle opp med gaver innenfor rammen. Er du ikke fast giver, men vil støtte misjonsarbeidet så setter vi også stor pris på ditt bidrag. Reglene for skattefradrag gjelder selvsagt på samme vilkår som for faste givere. Har du spørsmål ta kontakt med regionskontoret eller du kan ordne det via internett på vår nye nettside: På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag! Bjørn Malvin Hisdal Velkommen til Norkirken Bergen! Gudstjenester i Møllendalsbakken 6 kl Storgrupper og smågrupper Se for mer info Velkommen til Norkirken Nordhordland! Storsamlinger søndag kl 11:00 i partallsuker. Julaften har vi julegudstjeneste på folkehøgskolen kl 15: storsamling i 2010 er 3. januar kl 11:00 i Meland Aktiv. Se www norkirken-nh.no for mer info. Nå er Serafs julecd «Kimer, I klokker» her! En vakker samling av gamle sanger i ny drakt og et par helt nye sanger! Anbefales, og kan godt brukes som julegave! Du kan få kjøpt den på noen butikker i Bergen (Platekompaniet, Rocade Musikk) eller hos den enkelte seraf. God jul og godt nyttår! Hilsen fra oss på regionkontoret. 12 Reдionblaд Hordaland 2009

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer