Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden a. Innkalling til årsmøte i TSF Årsmøtet ble kunngjort i TSF nytt, på foreningens internettside 14januar 2011 Forslag til behandling på årsmøte ble meddelt styret skriftlig innen den , kl 18 Årsmøtedokumentasjon ble utlagt onsdag innen kl 18 b. Styrets forslag til dagsorden Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til undertegne protokollen Styrets forslag Ordstyrer: Torgeir Svendsen Referent: Hanne Kristin Eide Leder foreslo medlemmene Sølvi Skarsvårg og Torstein Lenes til å underskrive årsmøtets protokoll. Sak 3 Trondhjems seilforening, styrets årsmeldinger for 115 driftsår 1. Styreleder Einar Sveian leste sin egen årsberetning Ingen kommentarer

2 2. Årsberetning fra sekretær Hanne Kristin Eide: Spørsmål fra salen om hvorfor det er så vanskelig å bli medlem i foreningen? Tar med spørsmålet inn i neste styreperiode for å forsøke å gjøre innmeldingen lettere Spørsmål fra salen om hvorfor det er nødvendig med to medlemsregistre? Vi er medlemmer i NSF. Medlemsregistret Verktøykassa har ikke et godt nok faktureringssystem derfor er det nødvendig at kasserer har sitt eget. Dette er ikke enestående for TSF Det er slik for alle seilforeninger og idrettslag i Norge, foreløpig. Vedtak: årsmelding fra sekretær godkjennes 3. Årsmelding fra jollegruppa v/andreas Krogstad a. Jollesjef ønsket at årsrapporten fra jollegruppa kunne stå for seg selv, uten kommentar. b. Viste film fra den nye satsningsbåten RS Feva c. Viste oversikt over planlagt ukentlig aktivitet i jollegruppa for sesongen 2011 d. Viste oversikt over planlagt RS aktivitet i jollegruppa og utbredelse av denne aktiviteten i Trøndelag. Jollesjef har høye forventninger til RS Feva. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 4. Årsmelding fra regattakomiteen v/ Kristine Suul Brobakke a. Regattaen Høststormen tydeliggjorde et behov for en profesjonell regattaledelse. Kommentarer fra salen rundt tema profesjonell regattaledelse. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 5. Årsmelding fra hus og arrangementskomiteen v/ hussjef Petter Hermann Staal: a. Taket på klubbhuset er reparert og det er tett. Vedtak: Årsmelding godkjent

3 6. Årsmelding fra havnesjef Nils Morten Nilssen: a. Det er et ønske om at båteiere bruker bedre fortøyninger b. Alle båteiere må være klar over at det er et krav om at alle som har båtplass på Skansen har ansvarsforsikring på båten. c. Det er en oppfordring til alle båteiere som har båtplass på Skansen om å låne ut sine båtplasser under seileruka. Spørsmål fra salen: Er det nødvendig at vi tar med egen snøskuffe når vi skal se etter båten eller kan vi bruke klubbhusets? Diskusjon, og uenighet rundt dette med snøskuffe Vedtak: Årsmeldingen godkjennes 7. Årsmelding fra hyttestyret v/ Anne Grete Valstad: a. Kommentarer fra hyttesjef om at det vil bli gjennomført grensejusteringer med nabogrunneier på Tautra i løpet av Av den grunn trenger vi kart Spørsmål fra salen: Er dette en tvist? Svar fra hyttesjef: Det er en formalitet. 8. Årsmelding fra nettredaktør Eieland Kommentarer fra styret: a. Det er god bruk av nettsiden b. I forbindelse med NFSU har det blitt gitt tillatelse til å bruke siden til reklame inntekter. c. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn saker

4 Rapport fra aksjeselskapene: TSF Havn AS v/arve Flatås a. Det er 96 personer som står på venteliste for båtplass. b. Det er utsett på Orkanger den c. Første oppsett på Skansen serviceområde er satt til torsdag Det er nå plass til flere båter for hvert oppsett. Spørsmål fra salen: Når blir det satt opp mastekran? Svar fra Flatås: Mastekran avventes på grunn av uavklarte forhold rundt gang og sykkelbru knyttet til jernbanebrua. Ett sukk fra salen om korte åpningstider(4t) for Skansen bru tror det er vrangvilje fra NSB Rapport fra Skansen AS v/gun H. Svendsen a. Vi har fått pålegg om å utbedre garderobeforhold på Lille Skansen. b. Lille Skansen påbygges med 1.80m for romme et lager c. Det er et lite kjøkken på Lille Skansen, slik at hovedproduksjon av mat foregår på Rockheim og kjøres til Lille Skansen. Til orientering har leietakere av Lille Skansen overtatt restaurant drift på Rockheim(rockemuseet) d. Driften på Lille Skansen er god. Vi har fått tilleggsleie for Lille Skansen for Sak 4 Regnskap for 115.driftsår, sesongen 2010 Orientering fra kasserer Inge Hassel a. Det er foretatt opprydding i medlemslistene b. Medlemsavgift sendes ut elektronisk, pr mail. Det vil si at det kreves ikke lenger fakturagebyr fra disse medlemmene c. Ca 50 medlemmer som ikke har registrert e postadresse. Disse får medlemsavgift tilsendt på faktura. Det innebærer at det legges til kr 50 i fakturagebyr d. Oppfordrer alle til å melde fra om adresse endring e. Båter avskrives nå over 10år. Det vil si at det er en økning i avskrivningen.

5 Gjennomgang av regnskap for sesongen 2010: a. Det er grunner for at det foreligger et dårligere resultat enn det er budsjettert med. Før grunnene gis er det nødvendig å forklare begrepet arbeidskapital. b. Arbeidskapital er penger vi har i banken. Det er penger vi omsetter på kort tid. c. Årsaken til at vi har et dårligere budsjett enn antatt knyttes til at arbeidskapitalen i foreningen har gått ned. Det er kjøpt båter (RS Feva) og vi har et lån knyttet til Lille Skansen. d. Økonomien anses som god Spørsmål fra salen: a. Hva innebærer kundefordringer på ca ,-? Kasserer: Det er stort sett knyttet til utfakturering av strøm b. Er det mye utestående i havneleie? Kasserer: Det er 2-3 personer som ikke har betalt havneleie c. Hvorfor gikk NM i Yndling i underskudd? Kasserer: Det ble innleid telt fordi klubbhuset var utleid samme helg som NM ble arrangert. Klubbhuset ble utleid før TSF ble tildelt arrangementet. Derfor måtte det leies telt som ble satt opp på Skansen. Derfor gikk arrangementet med underskudd. Vedtak: Regnsapet godkjennes Revisjonsberetning regnskapsåret 2010 Medvindsautorisert revisor Erik Norgård anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskap som Trondhjems seilforening regnskap for driftsåret Rapport fra kontrollkomiteen i Trondhjems seilforening Leses opp av Gun H. Svendsen Kommentar: All honnør til styret for at årsmøtedokumentasjon legges ut på nett

6 Sak 5 Forslag til behandling på årsmøtet Forslag 1: Isfri Skansen havn Forslagsstiller: Arild Helgesen, som legger frem sitt eget forslag Målet er å gjøre Skansen havn isfri ved hjelp av et propellanlegg. Forslaget innebærer å teste ut og å gå til anskaffelse av en strømsetter med fase 3 motor på 1,5KW som driver en propell. En slik propell koster anslagsvis kr ,- Det er ønskelig at slikt utstyr anskaffes og testes ut for kommende vinter Styrets innstilling til forslag 1: Styret har innsett at Skansen havn ikke er en isfri havn. Styret foreslår for årsmøtet, et prøveprosjekt der en prøver ut en propell som settes i en tom bås inne ved kaien, mellom brygge b og c. Prosjektet innebærer kostnader på ca ,- og vil dekkes inn under økt havneavgift. Kommentarer fra salen: a. Hva med boblehavn? Flatås: Det blir en annen kostnad. Fra salen: Asker marina har erfaringer med boblehavn som fungerer dårlig. Erfaringer med propell havn fungerer godt. Flatås: Støtter Helgesens forslag. Husk at dette er et anlegg som krever oppfølging og vedlikehold. Innspill fra salen: Ta kontakt med miljøer som har kompetanse på dette med strøm, is og strømvirvler i sjøen. For eksempel Gløshaugen miljøet. Innspill fra salen: Hva med at styret setter ned et utvalg som utreder alternativer til propellhavn inntil ,-? Innspill fra salen: Er det mulig å låne propell anlegg? Ordstyrer: Det vil si at det foreligger to forslag. 1. Styrets innstilling 2. Styret setter ned et utvalg som utreder alternativer inntil ,- Vedtak: Styrets innstilling til forslag 1 vedtas. Forslag 2: Ny brygge på Cuba Forslagsstiller Arild Helgesen, som legger frem forslaget. Forslaget innebærer at ilandstigningsrampen på Tautra byttes ut til fordel for en ny flytebrygge. Styrets innstilling til forslag 2: Hvis årsmøtet er positive til forslag nr 2 vil styret gi driftsleder mandat til å utrede saken. Det er nødvendig å se på konkrete løsninger og finansiering. Forslag fra salen: a. Kan dette finansieres med tippemidler? Kostnader kan reduseres med 50% hvis en har mulighet til å bruke tippemidler.

7 b. Arve Flatås: Frosta kommune må godkjenne dette fordi området er et fuglefredningsområde. c. Vil denne flytebryggen vedlikeholdes av TSF Havn eller på dugnad? d. Hyttesjef: Husk at motorbåter sannsynligvis kommer til å bruke denne flytebryggen. e. Oppfordrer styret til å henvende seg mot finansinstitusjoner i Trondheim for å innhente sponsorinntekter, der en kan for eksempel finansiere en ny brygge på Tautra Vedtak: Styrets innstilling godkjennes, men forslaget utredes i samarbeid med kontrollkomiteen slik at det ikke er nødvendig å gjennomføre et nytt årsmøte. Forslag 3:Økte avgifter Forslagsstiller: TSFs styre Merk: Eventuelle kommentarer, innspill fra salen og vedtak merkes med kursiv etter hvert punkt Styret foreslår at følgende avgifter gjelder TSFs aktiviteter i Medlemskontingent Det foreslås økning av medlemskontingenten i forhold til Som følge av økt aktivitet spesielt for barn og ungdom, må inntektene økes. Kontingenten blir da: Enkeltmedlem kr. 750,- Hovedmedlem kr. 750,- Familiemedlem kr. 450,- Juniormedlem kr. 300,- Studentmedlem kr. 300,- Æresmedlem kr. 0,- Pensjonistmedlem kr. 0,- Treningsavgifter Jolle Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Yngling treningsavgift vår og høst: Yngling leie av båt (fordelt på mannskapet): Treningsavgift jolle vår og høst: Optimist båtleie vår og høst: Optimist leie i sommerferien: RS Feva båtleie vår og høst: kr. 600,-/halve sesong kr. 6000,-/sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 300,-/uke kr. 600,-/halve sesong

8 Kommentarer fra jollesjef Krogstad: Forslaget til treningsavgift er billig sammenliknet med andre seilforeninger. Regattaavgifter Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Vår- eller Høstserien kr. 1100,-/serie Vår- og Høstserien påmeldt samtidig: kr ,- Vår- eller Høstserien for Yngling kr. 600,- Høststormen kr. 900,- Halten Ocean Race (uten havneavgift) kr. 900,- Andre regattaer på terminlisten: kr. 400,- Treningssamling: kr. 900,- Innspill fra salen: er det mulig å differensiere avgifter mellom yndlinger, større båter og de største båtene. Vedtak: Godkjennes, men det forutsettes av styret differensierer regattaavgift knyttet til størrelsen på båtene (antall personer, fot eller i antall meter) Det får være opp til styret å avgjøre dette. Opplagavgifter Reetableringen av Serviceområdet ved Lille Skansen er nå ferdigstilt. Styret foreslår en økning av prisen for bruk av serviceområdet for sesongen 2011 som er nødvendig som følge av økt leie til Trondheim havn. Styret foreslår at avgifter for opplag, og bruk av serviceområdet blir: Kraning: faktura for kraning fordelt på antall båter + 10 %. Korttids (1-4 uker) opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 500,-/uke. Mer enn 4 uker opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 100,-/fot Opplag Terna, Orkanger: Etter avtale med Terna Båtforening + 10 % (35,-/fot i 2010/2011). Vinteropplag Yndlinger: kr: 600,- Forvaring båthenger: kr: 1000,- Leie av plass på bølgeddemper(e.avtale med driftsleder) kr: 500,- Kommentarer: TSF må betale mer i leie på sevice området på Skansen Vedtak: Godkjennes

9 Skansen Klubbhus Styret mener at utleie til ikke medlemmer bør begrenses til vinterhalvåret (1/10 1/4) og at man må ha vært medlem i minst 3 måneder for å få medlemspris. Leie av Skansen Klubbhus foreslåes økt i forhold til 2010 som vist nedenfor: Medlem lengre enn 3 måneder: kr 3 500,- Ikke medlem, bare utleie i perioden 1/10 1/4: kr 6 000,- Firma: kr 9 500,- Vask av klubbhuset etter utleie gjøres av rengjøringsfirma og er inkludert i leien. Cuba Det foreslås økning av avgiftene i forhold til 2010 for leie av hytta. Avgiftene blir da: Overnatting medl. inkl. komfyr, dusj - ekskl. grill Overnatting, ikke medl. komfyr, dusj - ekskl. grill Leie av rom i ferie Leie av hytte, gruppe på ca 24 pers Leie av Ternepaviljonen Medlem Firma kr. 50,-/pers. kr. 100,-/pers. kr. 800,-/uke. kr. 5000,-/døgn. kr. 1000,-/døgn. kr. 3500,-/døgn. kr. 9500,-/døgn. Havneavgifter Havneavgifter for Skansen og Kanalen: Som følge av økt slitasje i havna må havneleien for 2011 økes med kr. 500,- pr. båtplass for å foreta nødvendig vedlikehold. Av vedlikehold kan nevnes skifte av strekkvire i de eldste bryggerekkene. Dette starter sommeren Havneleien, inkl. kr. 50,- i kommunal søppelavgift, blir da følgende: Kategori 1, kr ,- Kategori 2, kr ,- Kategori 3, kr ,- Kategori 4, kr ,- Kategori 5, kr ,-

10 Leieavgift for ½ plasser med eller uten strømtilgang Tabell for leiepriser Plasskat. Plassnummer Strømkontakt nr. Leiepris 1 år Merknader 4 C-37 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 C-46 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-33 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 F-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 5 F-43 Strømkontakt 5 500,- 10 m utr., skjermet pl. 3 H-24 Strømkontakt 3 500,- Smal, mot steinfylling XL H-33 Strømkontakt ,- 12 m utr., skjermet pl. 1 H-26 Ikke strømkontakt 3 980,- Tilgang på strøm 4 E-02 Strømkontakt 4 380,- Ordinær plass for utleie Midl. pl.* Ytterste utrig. Med/uten strøm 3 000,- Kun i sesongen 0* Brygge E Bølgedemper Ikke strømkontakt 500,- Gjelder ikke for joller i jollegruppa * Sesongleie for midlertidige plasser langs ytterste utriggere på Brygge B, C og D *Avgift for jolleplass på brygge E Gjelder avgift for jolleplass innenfor området av gitterdekket på Brygge E. Avgiften ble innført for å kunne administrere fordeling av plasser. Fastledd for strøm i Kanalhavna: Styret foreslår at fastleddet for strøm i Kanalhavna/Skansen økes med kr. 50,- til kr. 100,- for Skansen havn og kr. 200,- for Kanalhavna. Styret foreslår at energiprisen økes fra dagens pris på kr. 1,00- pr. kwh til kr. 1,10 pr. kwh i driftsåret 2011 Kommentarer: a. Det er nødvendig å skifte vire, det skal innføres ekstra virer. Se årsmelding TSF Havn s.21, i årsmøtedokumentasjon. b. I dag går vi med underskudd når det gjelder strømutgifter. Av den grunn er det nødvendig å øke strømavgiften.

11 Forslag 4: Opprette anleggskomite Forslagsstiller: TSF styre v/andreas Krogstad Forslaget innebærer at det opprettes en anleggskomite som skal utrede muligheten for ervervelse av Gamle Skansen Fiskerestaurant. Det vil si om det er økonomiske muligheter for TSF til å kjøpe huset på Skansen som huser Steinerskolen pr i dag. Leder Sveian har utarbeidet et mandat for anleggskomiteen som består av seks punkter. 1. Kartlegge bygningsteknisk tilstand og takst for eiendommen 2. Kartlegge mulighet for ervervelse av eiendommen gjennom dialog med eier Steinerskolen, samt kartlegge mulighet for langsiktig utleie til Steinerskolen ved eventuell ervervelse. 3. Legge frem utkast til plan for videre aktivitetsøkning i TSF, og kartlegge behov for mer areal og type areal i forbindelse med aktivitetsøkning. 4. Legge frem utkast til plan for finansiering av overtagelse, rehabilitering (herunder også ombygging o.a) og drift av eiendommen. 5. Tidsfrist Månedsvis rapport til styret ved styreleder Innspill fra salen: a. Det koster ingenting å utrede dette forslaget b. Dette må utredes c. Hva med forslaget fra arkitektkontoret? d. Det er ønskelig å sikre TSF interesser i området. Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret oppretter en anleggskomite for å se muligheten for å erverve Gamle Skansen Fiskerestaurant i samsvar med forslaget til mandat fra leder Sveian Sak 6 Forslag til budsjett for 2011 Orientering fra kasserer: a. Det budsjetteres med et overskudd på ,- b. Det vil være reduserte leieinntekter på klubbhuset fordi det er et større behov for at TSF bruker klubb huset selv. Vedtak: Forslaget godkjennes

12 Sak 7: Valg og kandidater for det 116. driftsår TSF-styret for 2011: Styreverv Kandidat Merknad Formann Einar Sveian Gjenvalg Nestformann Odd Erik Dahlen Gjenvalg Sekretær Hanne Kristin Eide Gjenvalg Kasserer Inge Hassel Gjenvalg Hyttesjef, Cuba Tone Anthonsen Nyvalg Hussjef, Trond Haugnes Nyvalg Skansen Havnesjef Nils Morten Nilssen Gjenvalg Jollesjef Andreas Krogstad Gjenvalg Regattasjef John Langø Nyvalg WEB-redaktør Andreas Eieland Gjenvalg 1. vara Ingunn Remme Nyvalg Fjeldaas 2. vara Marius Brevik Nyvalg TSF-styrets representanter i TSF Havn AS: Ingen av disse på valg i 2011 Styreverv Kandidat Merknad Formann Odd Erik Dahlen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Styremedlem Ingvar Pedersen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Skansen AS: Styreverv Kandidat Merknad Formann Gun H. Svendsen Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Paal Haug Jenssen Innstilt for 2011 Styremedlem Johan Brobakke Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Petter Herman Staal Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Trond Haugnes TSF-styrets repr., innstilt for 2011 Kontrollkomité for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Kjell Hansen Gjenvalg Medlem Inger Christensen Nyvalg Medlem Rolf Sagmo Nyvalg Revisorer for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Ragnar Husby Gjenvalg Medlem ErikNorgård Gjenvalg Vara Eivind Wahl Nyvalg Vara Gun H. Svendsen Gjenvalg

13 Trondheim, 8. februar 2011: Kristine S. Brobakke (sign.) Vidar H. Halvorsen (sign.) Herman Helness (sign.) Styrets forslag til valgkomité 2011 til avviklet årsmøte 2012: Verv Kandidat Merknad Formann Herman Helness Gjenvalg Medlem Kristine S. Brobakke Gjenvalg Medlem Vidar H. Halvorsen Gjenvalg Vara Petter H.Staal Nyvalg, bekreftet Vedtak: Forslaget godkjennes Sak 8 Avslutning Det ble utdelt blomster til avgåtte styremedlemmer som takk for vel utført styrearbeid. Tidligere hussjef Petter Hermann Staal Tidligere hyttesjef Anne Grete Valstad Tidligere vararepresentant Kristin Sandvik Tidligere vararepresentant Lene Albæk Møtet ble hevet kl: 21 Møteprotokollen underskrives: Sølvi Skarsvåg Torstein Lenes Hanne Kristin Eide referent

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Det ekstraordinære årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 07.05.2013. Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 7. februar 2007 111. Driftsår sesongen 2006 Side 1 av 33 Side 2 av 33 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK Friggs klubbhus, Oslo, 25/3-2015, kl 19:00 Styrets leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Fremmøtte

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Årsmøte Mandag 15. februar 2016 LSF. 18.00 SMAAL, Lillesand

Årsmøte Mandag 15. februar 2016 LSF. 18.00 SMAAL, Lillesand Årsmøte Mandag 15. februar 2016 LSF 18.00 SMAAL, Lillesand Til stede : Wanda Longnes, Jarle Hustveit, John Blekastad, Bjørnar Christiansen, Gabriel Knudsen, Anders Andersen, Birger Ariansen ( Æresmedlem)

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA)

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Møtereferat fra årsmøtet. Sted: Møterom Ingedal i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg Tid: Torsdag 18. Juni 2009, kl.: 18:30 Tilstede: Det

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til ordinær generalforsamling for

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

onsdag 13. februar 2013

onsdag 13. februar 2013 is* Referat fra irsmotet i Trondhjems seilforening, onsdag 13. februar 2013 Ellen Beate Hansen Sandseter ipnet frrsmotet l3.februar klokken 18:05 Leder Odd Erik Dalen meldte avbud pga. sykdom og Ellen

Detaljer

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Sted: Kommunestyresalen Ulstein Rådhus Tid: Onsdag 28. mars 2012 kl. 18:00 Årsmøteinnkallingen med sakliste vart sendt i posten sammens med årets faktura for medlemsavgift

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer