alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør"

Transkript

1 Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i januar 2014 alefoten Om idrett og oppvekst 7 Fra 0 til 100 på 2 sek. 10 Lars Risan foran Engebråten skoles nettsider. Han ble rystet over hvor vanskelig det var å forstå sønnens arbeidsplaner. Risan skrev en kronikk i Klassekampen som vakte oppsikt. Ompa til vi dør Kristin Asbjørnsen i vesper Evangelium via satellitt Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole 4. desember skrev Lars Risan en kritisk kronikk i Klassekampen om arbeidsplanene for elevene på Engebråten. De skriftlige ukeplanene er erstattet av nettsider med plan for tre uker eller mer. Risan mener at disse er så omfattende at de er vanskelig sette seg inn i, og med formuleringer som mange av elevene ikke forstår. Risans kronikk vakte oppsikt. Han fikk masse eposter med støtte, og ble invitert til skoledebatt i NRK dagen etter. Men også rektor Jon Isebakke reagerte raskt. Han inviterte Lars Risan til samtale, en samtale som Risan etterpå karakteriserer som en konstruktiv dialog. 296 målformuleringer Risan vedgår at kronikken var bevisst polemisk, for å få respons og vekke debatt. Han hadde lagd ett tekstdokument av alle elevenes fagplaner på nettet. Etter at han hadde kuttet ut alle bilder, satt han igjen med 30 sider tekst i A4- format, for en måneds arbeid. Det særegne med planen, påpekte han videre, er at den har et utall målformuleringer. Det er tre typer mål. Det er 45 kompetansemål, 69 læringsmål og 182 kjennetegn på måloppnåelse. Bare under engelsk er det to sider med mål av typen: «Kunne bruke sjangerkjennetegn til argumenterende tekst.» Og i norsk viser eleven måloppnåelse hvis en tekst de har skrevet har «god syntaks, godt formverk, god rettskrivning og nyansert tegnsetting». 1-2 læringsmål pr. uke Rektor Isebakke forklarer for Talefoten at kompetansemålene for hvert fag er formulert i læreplanen Kunnskapsløftet. Ut fra dette formulerer lærerne læringsmål for alle elevene på trinnet. Elevene får også et skjema hvor de får greie på hva de må mestre innenfor hvert læringsmål, for å få ulike karakterer. Disse «kjennetegn på måloppnåelse» kan eleven bruke til egenvurdering, og lærerne bruke som grunnlag for sin respons til» Les mer på side 20 Tips oss! Har du en idé til noe Talefoten kan skrive om? Send en mail til redaktøren:

2 Sykkelveier hos oss? redaktørens Lars Risans kronikk (se førstesida) om Engebråten-elevenes arbeidsplaner, handler ikke bare om hvordan informasjonen skal utformes. Kronikken beveger seg også over i en samfunnsdebatt som har pågått, litt til og fra, det siste året. Den dreier seg om målstyring og kontroll ovenfra. I noen sammenhenger knyttes dette til New Public Management (NPM). Debatten har ikke minst vært knyttet til helsevesenet og politiet. Men NPM benyttes også i kommunal administrasjon og flere andre sektorer. I skoleverket har denne målstyringen med kontroll ført til et økende skjemavelde. Mange lærere føler at de bruker altfor mye tid på å fylle skjemaer med målformuleringer og kriterier og på møtevirksomhet. De blir frustrerte. De føler at de fratas sitt faglige og pedagogiske ansvar. Alt skal styres og kontrolleres ovenfra. Mange slutter for å gå over i andre yrker eller førtidspensjonere seg, fordi de føler seg stressa av alt det nye. Alle prøvene og testene som elevene skal igjennom, kan føre til at skolene blir mer opptatt av gode testresultater enn av god undervisning. Jeg skal ikke mene noe som helst om hva de konkret skal gjøre på Engebråten skole. Men i den evalueringen de nå skal 2 foreta, er det viktig at alle blir hørt. Frustrasjon både hos lærere, elever og foreldre må erstattes av en felles giv. Jeg ønsker elever, lærere og foreldre, og alle dere andre lesere, alt godt i det nye året! n Jon Andreas Hasle Redaktør Kommunen har en plan for sykkel veier i Oslo. Den gjelder for Den har vel vært omtrent like vellykket som Egon Olsens planer, i hvert fall for vårt område. Kan vi håpe på mer når det nå legges planer for årene etter 2015? Bydelsutvalget vil engasjere seg i saken. Edvard «Bjørnstjerne» Hoem i Nordre Aker kirkeakademi Edvard Hoem er nærmest blitt hyllet for det biografiske verket om Bjørnson som han har skrevet fra 2009 til Det siste, og fjerde, bindet kom ut i høst, med tittelen «Det evige forår. Bjørnstjerne Bjørnson ». N å kommer Edvard Hoem til Nordre Aker kirke akademi tre onsdager i februar, tre Bjørnson-kvelder det gjelder å få med seg. Vi lar Hoem selv fortelle hva han skal snakke om: Onsdag 5. februar kl. 20 i Grefsen menighetssenter: «Bjørnson og den nordiske kristendommen», Bjørnsons ungdoms tid er den lyse og glade kristendommens tid. Eg snakkar om kyrkja og folkelivet slik dei er framstilte i bondeforteljingane, eg omtalar "Faderen". Sidan kjem eg til hans møte med Grundtvig og grundtvigianismen og ikkje minst dei sterke inntrykka frå kolisismen da han kom til Roma vinteren Arnljot Gelline var og er eit viktig verk i Bjørnson liv, det spring ut av hans eige ønske om å tene ein større herre. Avsluttar med Bjørnsons andre Roma-opphald og heimkomsten til Aulestad i Onsdag 12. februar kl. 20 i Grefsen menighetssenter: «Bjørnsons religiøse krise og oppgjør med kristendommen», frå perioden No kjem diktet Salme II til å vera eit utgangpunkt for å snakke om Bjørnsons tvil og oppgjør med dogmekristendom, skriftautoritet og forholdet hans til darwinismen som kyrkja fordømde, og oppgjøret med prestane som gjekk til kamp mot demokratiseringa og allmenn stemmerett. Onsdag 25. februar kl. 20 i Nordberg kirkestue: «Bjørnson i liv og død» tar for seg avslutninga, hans forsøk på ei forsoning med kyrkja når det gjeld kristendommens plass i skolen og i kulturen, hans forsøk på å omtolke læra om den treeinige Gud og gjera den tilgjengeleg for moderne fornuft, hans forhold til unitarismen, som han aldri fullt ut aksepterte, hans smertefulle sjukeleie og den enorme oppslutninga om gravferda. n A rbeidet med den nye sykkelstrategien har nettopp startet. Den nye strategien skal peke på hva som er nødvendig for å gjøre Oslo til en god sykkelby. Om noen år skal vi være like fornøyde med forholdene for syklister som vi i dag er med byens kollektivtilbud, har byråd Ola Elvestuen (V) uttalt. Elvestuen var byråd for miljø og samferdsel før han i høst ble valgt inn på stortinget. Strategiarbeidet har vært ute på anbud. Bymiljøetaten fikk tilbud fra firmaer i hele Skandinavia og fra sykkellandet Nederland. kilometer sykkelsti i Grefsen veien, fra Storokrysset og opp til krysset med Kjelsåsveien, og videre to kilometer i Kjelsåsveien fra nevnte kryss og til Brekkekrysset. De tenkte seg også 2,5 kilometer sykkelsti langs Kjelsåsveien sørover fra Grefsenkollveien til Ringveien. Bydelsadministrasjonen mener at det for Nordre Aker bør prioriteres å få på plass de viktige nordsør-traseene, og deretter se på mulighetene på tvers av bydelen. Valget falt på det svenske konsulentfirmaet Spacescape. Etter avgjørelsen er det flere norske aktører som er spørrende til at man måtte hente ekspertise fra nabolandet. Oslo en sykkelsinke Spacescape var sentral i utarbeidelsen av Stockholms sykkelstrategi, og har også bidratt i forhold til Gøteborg og Ørebro. De ble valgt fordi de leverte et godt løsnings forslag for Oslo. Syklistenes Landsforening er godt fornøyd med valget. Stockholm og Gøteborg har klart å øke sykkel andelen dramatisk. Vi håper jo at dette skal skje i Oslo også, sier infor- masjonssjef Hulda Tronstad. Bare fem prosent av Oslos innbyggere bruker sykkelen i hverdagen, imot 35 prosent i København. Så det kan jo sies å være rom for forbedring. Sykkelsti i Grefsenveien og Kjelsåsveien I 2011 la Nordre Aker bydels utvalg en plan for sykkeltraseer. I vår del av bydelen mente de det for lave kostnader kunne lages fire Vil være med i prosessen Det legges opp til en bred prosess i det kommende året med den nye sykkel-strategien. Det inviteres til å komme med innspill og ideer. Bydelens komité for miljø, plan og samferdsel hadde sykkelplaner oppe på sitt møte 25. november. Da ble de enige om å ta saken opp igjen på januarmøtet. I mellomtida skal administrasjonen finne ut hvor i løypa sykkeltiltak i vår bydel ligger, og hvor langt arbeidet med den nye planen er kommet. Bydelskomiteen ønsker klart å komme med innspill på et tidlig tidspunkt. n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Sjeldne anledninger er vår hverdag 3 Eqology-vri hos Agnetes I åtte år har Agnete Sterner solgt dameklær og sko, leker og klær til barn, i butikken i Svettern, nederst i Kjelsåsveien. Noe av det hun har kunnet tilby, skal nå fjernes for å få plass til noe nytt. Hun er utdannet hud- og fotterapeut. Hun opptatt av det vi putter i oss, av helse og rene produkter. Stikkordet er eqology. Hun henter et magasin og begynner å bla for å vise meg. Et Agnete Sterner forandrer vare utvalget fra 1. februar. raskt blikk forteller at vitaminer og hudpreparater er sentrale temaer. Hun vil formidle kunnskap, og tenker seg kursvirksomhet. En del av butikken skal vies nye produkter, den andre delen skal inneholde gaveartikler, også noen beregnet på menn og klær, om enn i noe mindre omfang enn før. Omleggingen skjer 1. februar. Det betviles ikke at hun ser fram til å starte opp igjen med noe nytt. Iveren er til å ta og føle på. Så er vi skjønt enige om at det er vi, kundene, som avgjør om dette er liv laga, slik at Agnete blir i Svettern. n Tekst og foto: Solveig Neegaard Heier PRIVATmegleren Renommé består av et håndplukket meglerteam som vektlegger presisjon og lokalkunnskap. Dette kombinert med en unik leveransegaranti, gir en optimal salgsprosess for din eiendom. Grefsenveien Tlf

3 alefoten Talefoten kommer ut 10 ganger i året i et opplag på Bladet deles ut gratis til alle husstander i Grefsen menighet. Andre kan abonnere på bladet for kr. 300 pr. år (eller mer). Abonnement kan bestilles på eller tlf (kl ). 65. årgang Utgiver: Grefsen menighetsråd Redaktør: Jon Andreas Hasle Kurveien 9, 0495 Oslo tlf Redaksjonssekretær: Silje Liahagen Tar imot kunngjøringer, annonser o.l. Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Ketilsson, Rita Hoel, Randi Jørgensen, Tove Marit Hasle, Haakon Larsen, Solveig Neegaard Heier og Jon Herland. Grafisk design: Speed Design Trykk: Merkur Trykk a/s Korrekturleser: Kirsti Strengehagen Distribusjonsleder: Arne Morten Holmeide Kastanjeveien 1, 0487 Oslo ANNONSER Redaksjonssekretæren er annonsekontakt. Spørsmål kan også rettes til Tove Marit Hasle, , NESTE NUMMER kommer ut i slutten av desember. Ønsker og tips må sendes redaktøren innen 2. januar. Frist for stoff og annonser er 8. januar. Faste rubrikkannonser: For 10 nummer koster rubrikkannonser bak i bladet, kr. 55 pr. mm i høyden (pr. spalte). Engangsannonse på tekstside: Koster kr. 7 pr. mm i høyden (pr. spalte) for næringsdrivende, kr. 4 for private og foreninger. Rabatt for hele og halve sider. På side 3 og 5 koster en halvside kr og helside kr GAVER Talefoten deles ut gratis, men er likevel avhengig av gaver fra leserne. Konto Bioteknologi og menneskesyn I mars arrangerer Grefsen menighet en seminarrekke om de etiske utfordringene utviklingen i bioteknologien gir oss. Sentralt i dette står debatten om fostervannsdiagnostikk og «sorteringssamfunnet». Men også muligheten for å overføre gener til befruktede egg for å gi mennesker nye egenskaper, reiser spørsmål om menneskesyn og virkelighetsforståelse. Skal alle bli friske, og ingen være annerledes? Hvorfor er kirken nærmest taus overfor disse etiske dilemmaene, som flere av oss møter i løpet av livet? Hvordan skiller kirkens klassiske menneskesyn seg fra de ideologiske alternativene som råder i dag? Er kirkens stemme relevant? Dette blir belyst ut fra enkeltmenneskers erfaring, medisinsk kunnskap og etiske prinsipper. Seminaret foregår fire onsdager, i Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Onsdag 5. mars kl : Kristen virkelighetsforståelse, bioteknologi og menneskesyn. Teolog Hallvard N. Jørgensen og lege Torstein Husby. Onsdag 12. mars kl : Bioteknologi på liv og død. Professor Torleiv Rognum, tidligere leder av Bioteknologinemnda, professor Arne Klungland ved Institutt for mikrobiologi og Miriam Magelssen, mor til Thomas med Downs syndrom Onsdag 19. mars kl : Fosterdiagnostikk og retten til et «annerledesbarn». Lege Siri Fuglem Berg. Onsdag 26. mars kl : Kristen etikk hva er det godt for? Lege Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Mer detaljert program i Talefotens mars-nummer. n Et nytt år med nye muligheter Vi går inn i et nytt år. Vi feirer det gamle og ser fram mot nye opplevelser. Mange har kanskje allerede bestemt seg for noen nyttårsforsetter. Men det kan være ganske slitsomt å sette seg enda flere mål i tillegg til alle de vi har fra før. E n gang jeg hadde bestemt meg for et nyttårsforsett, kjente jeg at jeg egentlig ikke ville klare å oppfylle det. Det ble bare enda et krav som ble en byrde. Etter hvert har jeg sluttet å finne flere nyttårsforsetter. I det nye året har jeg bestemt meg for å gjøre litt mindre og hvile litt mer. Istedenfor stadig å finne på nye aktiviteter, har jeg funnet ut at det jeg trenger mest er å hvile litt mellom slagene. Det er så lett å forstrekke seg og gjøre mer enn det vi har godt av. Hvil deg litt Jesus kan være et forbilde for oss i å sette grenser. Han hadde en enorm mengde med arbeid å gå inn i. Det var alltid mennesker som trengte hans hjelp. Han kunne lett ha slitt seg ut og bukket under for stress over lang tid. Men i stedet trakk han seg med jevne mellomrom tilbake på øde steder for å be og hente seg inn igjen. I Mark.6,30 står det: Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» Da disiplene hadde gjort mange gode gjerninger kunne Jesus sagt til dem: «Bra jobba, gutter. Nå kan dere gå ut og gjøre enda mer.» Men han sa ikke det. Han tok dem med seg bort fra folket og gav dem muligheten til å roe seg ned og hente nye krefter. Gud i stillheten Jeg reiser av og til på retreat. Det betyr at jeg er på et leirsted noen dager og følger tidebønner, får undervisning, god mat, hvile og er i stillhet. Poenget med ikke å snakke med noen andre enn eventuelt en veileder, er at stillheten gjør noe godt med meg. Når jeg er stille, hører jeg lettere hva Gud vil si til meg fordi andre stemmer og inntrykk fyller mindre av min oppmerksomhet. Hver gang jeg er der opplever jeg at Gud sier noe nytt til meg. Jeg blir bedre kjent med meg selv og Gud, og jeg får krefter til å gå inn i nye utfordringer. Når jeg kommer hjem har jeg som mål om å sette av tid til å være stille og hvile, midt i en hektisk hverdag. Da leser jeg noe fra Bibelen, for eksempel fra Salmenes bok som inneholder mange ulike type bønner. Da slipper jeg å finne fram gode formuleringer når jeg skal be. Den salmen jeg er aller mest glad i er Salme 139 som jeg stadig kommer tilbake til og mediterer over. Her er et av versene: Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast. (Sal.139.9). n Tekst og foto: Kapellan Inger Johanne Gjøen 4 5 Hos Lene i bygda i byen Slik formulerer hun seg, Lene Marie Gislerud, når hun beskriver kafeen sin i Svettern og området den ligger i. Hun lette en stund etter egnede lokaler da hun for seks år siden ønsket å starte for seg selv etter en del år i bransjen. Så fant hun disse rommene med variert forhistorie i Svettern, og satte i gang. Nå gir hun seg, og det er ingen god nyhet for stamkundene. Hun har fått god kontakt med gjestene sine, og fått innblikk i ulike livshistorier. Mange har svart med rørende omtanke for henne. Nå vil hun veldig gjerne takke sine «søte, snille og omtenksomme kunder» for å bruke hennes egne ord. Stillheten råder denne mandagsformiddagen jeg stikker innom for en lunsj og en prat. Gjestene snakker med lave stemmer, og én sitter alene med kaffekoppen og avisen. Her får en kvalitetskaffe i en lun atmosfære, der en kan høre sine egne tanker, forteller en ung kunde. Mange setter nok pris på et slikt tilbud. En kan lure på hvorfor hun gir seg når driften av stedet er til å leve av. Noen klare planer har hun ikke, forteller hun, men er klar på at hun vil lære mer. Kafeen har dessuten gitt henne lange arbeidsuker, der alt har vært avhengig av henne. Nå ønsker hun seg et kollegafellesskap, for det har hun savnet. Den gode nyheten er at overtakeren er funnet, og da blir det ny giv og flere varer, forteller Lene videre. Åpningsdatoen for den nye kafeen på hjørnet av Kjelsåsveien og Lettvintveien er satt til 1. februar. n Tekst og foto: Solveig Neegaard Heier På talefot gjennom Israel og Palestina Det er mange måter å skrive en lærerik bok på. Du kan formilde kunnskap med fakta og analyser. Lage en lærebok, så å si. Eller du kan gjøre som Tor Øystein Vaaland, begi deg på vandring og snakke med dem du treffer underveis. Det er lærerikt det også, i massevis. Vaaland har valgt tre av de reisene Josef, Maria og Jesus gjorde, fra Nasaret til Betlehem, der Jesus ble født, så fra Betlehem til Kairo, dit de flyktet for å unnslippe Herodes, og til slutt fra Nasaret til Jerusalem. Der dro de for å feire den jødiske påsken, da Jesus var 12 år. Vaaland vandrer samme veien, treffer mange slags mennesker og har mange opplevelser. Det er alt formidlet av en dyktig journalist. Spørsmålene han stiller er kanskje farget av at han også er prest. Skjønt, i disse områdene, vil de fleste være opptatt av religioner og forholdet mellom dem, men også av kultur, historie, politiske konflikter og menneskers dagligliv. Han går gjennom byer og lands byer, bosetninger og flyktningeleirer, over grenser og kontrollposter, gjennom frodige daler og tørr ødemark, og langs Middelhavskysten. Du kan følge med på vandringene på kart og på Vaalands fotoknipsing underveis. Tor Øystein Vaaland: På stengte stier. Verbum n Omtale ved Jon Andreas Hasle Håper på asfalt i Liaveien Omtrent alle beboerne i Liaveien har undertegnet et brev til bydelen der det blir påpekt at veien ikke er asfaltert siden Nå er det håp om at beboerne får bydelsutvalgets støtte i at det er på høy tid å gjøre noen med veien. 25. november ble saken behandlet i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen, og de anbefalte enstemmig at BU skal be om asfaltering. Så, kanskje i 2014? n Tekst: Jon Andreas Hasle

4 Fordi det er gøy vel! Dette er det enkle svaret Talefoten får fra en av jentene på Langsetløkka en onsdag kveld i desember, når vi spør henne om hvorfor hun er med på skitrening. D et er hele seksåringer som deltar på skitrening med Kjelsås idrettslag hver onsdag. Manglende snø ser ikke ut til å legge demper på iveren eller treningsgleden. De myldrer rundt med hodelykter i mørket. Snart ringer det i en bjelle. Hovedtrener Morten Omland samler alle og deler dem i mindre grupper som fordeles på ulike aktiviteter. En gruppe skal inn i skogen. I refleksløypa er det om å gjøre å finne refleksene som henger rundt om på trærne. De andre gruppene er snart ivrig opptatt i hinderløype, med stafett og leker som fremmer styrke og balanse. Lek og bevegelsesglede står i fokus, og gode fysiske ferdigheter og mestringsglede kommer som en naturlig følge av aktiviteten. Det er hele 13 trenere for denne gruppen av seksåringer. Jeg spør en av dem, Per Kristian Wang, hva de gjør for å holde motivasjonen oppe, når snøen uteblir? Mitt inntrykk er at det ikke er særlig frafall. Her myldrer det av unger hver gang, svarer en fornøyd trener. Men vi ønsker oss selvfølgelig snø. Og hvis flere ønsker å bli med, så er det bare å møte opp, avslutter treneren. Før de går hjem avslutter 6-åringene med et unisont Kjelsåsbrøl: Vi er hvite, vi er blå, vi er ikke til å slå! Kjelsås! Den frivillige innsatsen i langrennsgruppa er imponerende. De barna i 2007-aldersklassen har altså 13 trenere, og i aldersklassene 2006 og 2005 er det mer enn hundre som deltar i treninga i hver av klassene, så dette blir mange frivillige trenere i alt. Flott satsing av idrettslaget. n Tekst: Tove Marit Hasle Foto: Jon Andreas Hasle Det viktigste er å skape en hyggelig oppvekst Hvis flere vil være med, er det bare å møte opp onsdag kl , sier Per Kristian Wang, en av 13 frivillige trenere. Vegard Ulvang tror løkkekulturen er hovedgrunnen til norsk idrettsuksess. V i nordmenn er ekstremt gode i forhold til folketallet, skal vi tro den tidligere verdensmesteren i langrenn. Han er blitt spurt av utenlandske journalister utallige ganger hva han tror er hemmeligheten bak Norges suksess. La barna knekke koden selv 150 unger som løper rundt i tåke og regn. Det er hemmeligheten til den norske suksessen, sier Ulvang, som var en av foredragsholderne da Kjelsås idrettslag inviterte ledere, trenere, tillitsvalgte og medlemmer til 100-årsseminar på Kjelsås skole. Å sende dem ut på beinharde treningsøkter vil bare virke mot sin hensikt, og de vil miste interessen, tror han. Barna må oppdage gleden ved idretten. La dem knekke koden selv, sa Ulvang som også advarte mot at ipader og økt tidspress truer den norske løkkekulturen. Det viktigste er å skape en hyggelig oppvekst, sa han til de rundt hundre fremmøtte. Rollemodeller Han fikk støtte av alpinist og tidligere verdensmester Kjetil André Aamodt som også var invitert. Aamodt trakk i tillegg frem faren og gode rollemodeller som noen av de viktigste grunnene til at han nådde så langt som han gjorde på nittitallet. Ole Kristian Furuseth var verdens beste rollemodell. Han skapte en vinnerkultur som gjorde Norge gode på nittitallet, sa Aamodt. Men skal man bli god, må man bruke mye tid og like det man holder på med, mener han. Individuell oppfølging Selv om jeg likte at pappa var så pågående som han var, er det ikke alltid at det passer for alle. Alle barn er forskjellige og krever individuell oppfølging, mente Aamodt. Tilstede på seminaret var også utviklingssjef i Strømsgodset som fortalte hva klubben gjør som gir suksess, og utviklingsdirektør i Norges Fotballforbund som forklarte hvordan klubber bør organiseres. n Tekst og foto: Jon Herland 6 7 Suveren rekord for julemessa Julemessa i slutten av november ble svært vellykket. Messa innbrakte i alt kr , et flott resultat. Men minst like gledelige var det at menighetssenteret ble fylt opp av folk, at julemessa ble en myldrende møteplass. Lørdag var det Garderobefossilene som slo an stemningen med god og fengende julemusikk. Søndag sang LUDO, menighetens barnegospelkor, til glede for de fremmøtte. Men SingAlong ble nok julemessas høydepunkt for meg, da de sang for oss og med oss. De deltok med smittende engasjement og begeistring til stor glede for alle som var til stede. Takk Mange fortjener stor takk for en vellykket julemesse. Julemessa er et samarbeidsprosjekt.vi kan ikke nevne navn, men vil rette en takk til alle som har gitt salgsartikler, lopper, kaker, gevinster og ikke minst tid. Og så vil vi rette en takk til bedrifter og næringsdrivende som også i år har møtt oss med stor velvilje når vi har tigget gevinster. Vi tillater oss en liten oppfordring: Støtt det lokale næringsliv. De støtter julemessa. Tekst: Tove Marit Hasle Takk til lokale bedrifter: Jølstad Spar Myrerskogveien Kjelsås frisør Barbarella Coop Prix Kjelsås Rune s Minivarhus Rimi Kjelsås Papaya Grefsenplatået Krogsveen Linns frisør Seven Eleven Kaffehuset Brent Freddys frisør Acela Hund og Katt Grefsenplatået Sushi & Wok Joker Kjelsåsveien Grefsenkollen Resaurant Comfort Storo Stilla Mote Rema 1000 Teknisk museum Vitus apotek Cruda blomster Strikkeriet Iren Jørgensen Kakeriet Storo Frisør Grefsen Blomsterhandel Grefsen Bakeri & Konditori Grefsen hudpleie Kiwi, Disen EGON restaurant Storo Oliviers&Co Storo Hud og Fotpleie Fiskars 1000 Blomster, Nydalen Sissi Storo Vitus Apoteket Storo Akademika Parfymella, Nydalen Thaugland Bianco Storo Radisson Blu RÅH Baker Hansen Euro sko Nøstet Mitt Torshov Bilrekvisita Junior Barneklær Electric Vehicle Pølsemakermester J. Wilsbeck Gunnar Ruud Solglimt Catering Elvebredden Catering n Eldresenteret er det eneste senteret i nærmiljøet hvor du som er over 62 år får bl.a.: Pub-og dansekvelder, praktisk hjelp, drive med data, kurs og hobbyvirksomhet, turer og reiser, sang stund med trim, frisør/fotpleie, kafeteria med middag fem dager i uken og mye mer, alt under ett tak. Vi har også søndagsåpent. Du treffer venner og blir kjent med nye. Du kan også bruke evnene dine på frivillige oppgaver. Vi har også flotte lokaler til utleie. Henvend deg i resepsjonen så vi kan gjøre deg kjent med senteret. Adresse: Kjelsåsveien 114, Tlf.: Hjemmeside: Vi sees på eldresenteret, velkommen! E-post:

5 møteplassen Kaffe og vaffel på Rema 1000 Nordre Aker Røde Kors har stand siste torsdag i hver måned k på Rema 1000, Stillatorget. Velkommen til en prat. Kjelsås Sanitetsforening Godt nyttår til alle våre medlemmer. Vi ønsker hjertelig velkommen til vårt møte onsdag 8. januar kl på Grefsen / Kjelsås Eldresenter. Vi får besøk av Elin Bjørnsson, livshistorieformidler med sitt foredrag «Ta vare på historiene». Bevertning. Ta gjerne med bekjente. Vel møtt. En riktig god jul og takk for service gjennom året. Alt godt i det nye året! Kjelsås Bedehus Søndag 05.januar kl. 1800: Jul-og Nyttårsfest. Andakt v/steinar Brattgjerd. Sang, musikk og juletregang. Bevertning og godteposer til barna. Fredag 10.januar kl.1100: Formiddagstreff. Besøk av Gjertrud og Thor Haug. Sang og musikk av Ranveig Fridsten Olsen og Synnøve Lier. Åresalg og bevertning. Torsdag 30.januar kl.1900: Fellesskapskveld på Korsvoll. Undervisning v/hans Thore Løvaas. Bevertning og Nattverd. Alle er velkommen til Kjelsås bedehus! Se også Stoff til neste nummer sendes innen 8. januar. Grefsen-Kjelsås Eldresenter Kafeteriaen er åpen fra kl ! Middag kl Fredager grøt kl Kuben 62 + (tidligere Grefsen- Kjelsås Eldresenter AS) er lokalområdets senter for pensjonister. Eldresenteret har flotte og populære lokaler for utleie. Ring for informasjon. Følg med på oppslagstavlen på senteret når det gjelder generell informasjon om kurs og aktiviteter. I januar starter de fleste av våre aktiviteter og kurs. Vi har dataklubb, flere håndarbeidsgrupper, engelsk, fransk, treskjæring, karveskurd, bridge, svømming, lesesirkel, erindringsgruppe, turgrupper, trimgrupper med og uten veiledning av fysioterapeut, dansegruppe og trimrom. Vi har også frisør og fotpleie. Vi tilbyr kjempegod hjemmelaget mat og at fantastisk sosialt miljø! Senteret har ny frisør, ring for timebestilling! Vi har fått et nytt & flott trimrom på senteret, så møt opp! Torsdag klokken 18.00: Pubaften, dørene åpner klokken Husbandet ved Odd Paulsen spiller opp. Ingen påmelding. Pensjonistforeningen B21 Holder årsmøte tirsdag 28. janu ar kl på Eldresenteret. Musikalsk underholdning av Genek. P.g.a utvidet servering vil det kun bli adgang for forhåndspåmeldte som har betalt kr. 100,- til kasserer Trygve Øyegard, konto nr innen 14. Januar. Vi vil samtidig melde fra at om ikke flere stiller som frivillige i 2014 trues vi av nedleggelse. Henvendelse f.ø Hugo Pran, tlf , ; com Nordre Aker kirkeakademi Onsdag 8. januar kl. 20: Jakob Lothe: Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Sted: Nordberg kirkestue. Lions Club Oslo/Grefsen Holder klubbmøte i Myrer Trygdebolig, Hareveien 10, torsdag 9. januar kl Vi får besøk av elever fra Engebråten Skole, som vil fortelle om klasseturen til Balkan. Har du lyst og interesse for Lions, så kan det rettes til sekretær Harald Rustad for nærmere opplysning og kontakt, tlf eller via e-post; Babysang i Grefsen kirke, Glads vei 45 Velkommen til Babysang i Grefsen kirke annenhver torsdag, i ulike uker fra kl Vi har sangsamling fra Etter sangstunden samles vi til hyggelig lunsj og prat. Babysang er gratis, men lunsjen koster kr. 25,- Dette semesteret er det babysang 16. januar, 30. januar, 13. februar, 27. februar, 13. mars, 27. mars, 10.april, 24. april, 8. mai, 22. mai og 5. juni. For mer informasjon kontakt diakon Anette Norman, anette. eller , eller se menighetens nettsider. Babysangen har sin egen Facebook-side; Babysang i Grefsen. Søk oss opp og "like". Lørdagskafe og fester for mennesker med utviklingshemming Nordberg og Grefsen menigheter arrangerer lørdagskafeer og fester for mennesker med utviklingshemming, i bydel Nordre Aker. Foreldre, familie, venner og ansatte i boligene er også hjertelig velkommen. På kafeen selger vi bl.a. vafler, pølser, te/kaffe og mineralvann. Programmet varierer med sang, musikk, dans, film, bingo osv. 4. januar kl : Juletrefest i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1 Lørdagskafeer på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47; 1. februar, 22. mars og 26. april. Alle kafeene er kl mai: Sommerfest i Nordberg kirkestue kon i Grefsen: eller Hyggetreff for eldre, på Grefsen menighetssenter Velkommen til hyggetreff for eldre på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47, én onsdag i måneden fra kl Vi har interessante foredrag, god bevertning, utlodning, andakt, sang og musikk. Dette semesteret blir det hyggetreff; 29. januar, 26. februar, 26. mars, 30. april og 28. mai. Har du spørsmål eller trenger transport til hyggetreffet kan diakonen kontaktes. Tlf.nr til kirkekontoret tlf el. Juletrefest søndag 5. januar kl i Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Lek, underholdning, juletregang, andakt. Pølser, brus, kaffe og pepperkaker. Hjemmelagde poser til barna. Pris kr. 20 pr. person. Påmelding innen 3. Januar til; Arr: Grefsen Søndagsskole Grefsen/Kjelsås Husflidslag Ønsker alle håndarbeidsinteresserte et riktig godt nyttår. Onsdag 15. og 19. januar kl er det igjen STRIKKETREFF. «Pinner og Prat» i Frivillighetssentralen, Glads vei 47. Ta gjerne en tur innom og se hva vi holder på med. SingAlong SingAlong er et musikalsk arbeid i Grefsen kirke for mennesker med For mer informasjon kontakt, Tone Warhuus, diakon i Nordberg: eller eller Anette Norman, diaekstra behov. Vi produserer årlig et påskespill og et julespill som fremføres under en familiegudstjeneste i Grefsen kirke henholdsvis 3dje søndag i faste og 3dje søndag i advent. I SingAlong gir vi hverandre 3 T er: Trøst, Trygghet og Trivsel. I en trosopplærende ånd søker vi å ha sosiale og musikalsk utviklende øvelser, med dans & rapp, sang, lek og alvor. Vil du være med i SingAlong? Øvelse på årets påskespill starter tirsdag 4. februar 2014 kl. 18:30. Følg oss på Der finner du datoer, øvelseslokaler, bilder og annen info om oss. Lurer du på noe kan du også ta kontakt med diakon i Grefsen kirke Anette Normann eller spesial prest for inkluderende kirkeliv i Oslo, Ole Johan Beck (ole. Viktige datoer for våren 2014: Oppstart: 4. februar og hver tirsdag frem til generalprøven Generalprøve: 29. mars Påskespill: 30. mars Maria-kor og Josef-kor I påske- og julespillene får SingAlong god hjelp fra andre kor og musikere i menigheten, blant annet Maria-koret og Josef-koret. Disse to korene er henholdsvis for kvinner og menn som er glade i å synge. Sangene blir sendt på e-post i god tid før gjennomføringshelgen, og blir øvet på under generalprøven. Maria-koret og Josef-koret fremfører egne sanger i spillene, samtidig som de er med på øvrige sanger i spillene. Kjelsås Bridgeklubb trenger flere spillere Vi er snart 100 stykker som bidrar til SingAlong produksjonene. Sammen med Barnekoret Ludo, Maria-koret og Josef-koret og et fantastisk band samt hele Grefsen menighet - bidrar alle med å løfte SingAlongerne frem og plassere dem i sentrum. Om du har lyst og tid til å synge litt, men vil være med på noe stort da er dette noe for deg! Ta kontakt med Anne-Grethe Akselsen eller ring/ SMS Viktige datoer for våren 2014: Generalprøve: 29. mars Påskespill: 30. mars Nordre Aker Røde Kors: Besøkstjenesten Er du spiller med noe erfaring? Er dere et par som har spilt en del sammen tidligere, men ønsker å sette i gang igjen? Vil du være med å spille i en hyggelig klubb? Du finner oss i klubbhuset på Grefsen stadion hver tirsdag fra september og ut april måned. Vi starter klokken og er gjerne ferdige rundt Vanligvis er vi 4 5 bord. Har du lyst? Har du spørsmål? Møt opp en spillekveld eller ta kontakt med Arne Harstad på mob Vi trenger flere besøksvenner! Det er stadig etterspørsel. Så har du lyst til å gjøre noe for et medmenneske, ta kontakt med oss: Bente Sand, tlf , e-post: John Haugen, , e-post: Regnbuen Åpen Barnehage formiddagstreff Vi holder åpen barnehage mantors kl og fredag kl i Folkets Hus på Kjelsås, Myrer vn. 40. Barnehagen er for omsorgspersoner med «hjemmeværende» barn i alderen 0-6 år. Vi har sang samlinger og ulike aktiviteter. For mer info, kom innom eller ring kontaktperson Trude Johansen, tlf Velkommen! Civitan Club Grefsen-Kjelsås Har du litt fritid til overs og lyst til å gjøre noe for dine medmennesker, kontakt Roy Jensen, tlf Civitan har møter den 2. og 4. ons dagen hver måned på Frysja 33. n 8 9 Bydelsutvalget forsøkt overkjørt i sak om mobilmast Telenor har kommet med en ny søknad om mobilmast på Disenjordet. Sist bydelsutvalget behandlet en slik søknad, var i juni. Da lød vedtaket: «Bydel Nordre Aker anbefaler at forespørsel om mobilmast på Disenjordet avvises. En eventuelle ny søknad om etablering av en slik mast i bydelen, må inneholde informasjon om alternative plasseringer og konsekvenser av disse.» På bakgrunn av denne avvisningen, ba den kommunale Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om at Telenor skulle komme med en ny søknad. Det har de nå gjort, men på en slik måte at det skaper sterk irritasjon både hos saksbehandler og politikere i bydelen. Telenor foreslår nå å flytte mobilmasta noen meter østover på Disenjordet, rett ved siden av det sør-vestre hjørnet av tennisklubbens blås-opp-hall. De presenterer også et valg mellom en 18 meter høy gittermast og en 12 meter høy tremast, med gittermasta som foretrukket alternativ. Dette er ikke bydelen fornøyd med. De ville ha vurdert plasseringer helt andre steder. Dernest får de saken med så kort frist, at det er umulig for dem å etterkomme den. De føler at Telenor og EBY forsøker å overkjøre bydelen og ignorere dens synspunkter. Saksbehandler Knut Hammervold konkluderer likevel med at bydelen bør godta masta, under forutsetning at den ikke kommer i veien for tennisklubbens påtenkte nye tennishaller. «Tross alt handler det om viktige fellesløsninger for digital kommunikasjon som et moderne samfunn vanskelig kan være for uten,» skriver Hammervold. Telenor vil med denne masta forbedre både mobilnettet og det nye G4-nettet. Men politikerne vil ikke være så imøtekommende. Behandlingen i bydelsutvalget blir forberedt av utvalget for miljø, plan og samferdsel. I sitt møte 25. november gjør de sitt tidligere standpunkt enda tydeligere, og ber Telenor komme tilbake med alternative plasseringer, på andre steder enn Disenjordet, og klargjøring av konsekvenser for omliggende bebyggelse. De ber om at dette skal foreligge før bydelsutvalget skal behandle saken på sitt desember-møte. Slik får de markert seg, og det med saklig god grunn. Men det er likevel rimelig å anta at mobilmasta blir bygd på Disenjordet. For som Knut Hammervold skriver: «Alternativet kan være en plassering på nærings- eller boligeiendom. Da vil mulighetene for strålefarer straks kunne bli en problemstilling.» n Tekst: Jon Andreas Hasle livets gang DØPTE 10. november Oliver Nikolai Lundby William Alexander Norseth Zarrabi Selmer Johannes Brorson Sunniva Mathilde Brorson Sigve Ruud-Sollie Sebastian Nils Sveen Isak Fogh Elias Nordahl Hanssen Lykke Martine Langfjell Murud Maren Fossum Brenden Simone Alexandersen 17. november Johan Nikolai Øi Amlie Ole Kalsæg Bakke-Nielsen Jardar Ullestad Astrup Colin Lande-Pedersen Rolf Dalen Lindem 24. november Iben Minken 1. desember Oscar Lyngdal Tobias Hoff Torbjørnsen Ravn Dahle Sandberg DØDE Vanja Linnea Nilsen, født 1933 Trygve Kornelius Fjetland, født 1926 Astrid Kristine Arnesen, født 1923 Marit Skarpsno, født 1924 Kate Mathilde Henriksen, født 1923 Gudrun Grimsvang, født 1919 Bjørn Aksel Gundeid, født 1939 Terje Austenå, født 1929 Erna Marie Sundt, født 1922 Manouchehr Hossin Zarrabi, født 1946 Ann Frøydis Berg, født 1938 Erna Marie Sundt, født 1922 VIEDE 30. november Cathrine Paulsrud Hebnes og Einar Dahle Helseth n Garasjeplass søkes Kjelsås-Grefsen Henv

6 Når høstmørket faller på, samles hver onsdag glade amatører i en garasje på Kjelsås og skrur på Norges eneste bil av type Aquila CR1. Talefoten besøker Eivind Bekkeli, uoffisiell norgesmester i klassen Gatebil Extreme. G atebil Extreme forgår ikke på vanlige gater, men på lukkede baner i trygge former, hvor mellom 60 og 70 biler konkurrerer mot hverandre 6-7 helger i Norge og Sverige hver sommer Norges eneste bil av sitt slag Når Talefoten er på besøk er løpsbilen delt i to, og ser heller litt pjusk ut. Men i kaoset forsikrer Bekkeli at alt er under kontroll, bilen blir klar til våren. Motor er plukket ut, og skal byttes med en ny motor på 650 hestekrefter som skal flytte den 850 kilo tunge bilen fra på 2 sekunder! Nøyaktighet og flid er nøkkelord for å lykkes i denne sporten, hvor farten kan komme opp i 300 km! De glade amatører Teamet som hjelper til med å bygge bil, består av førere Bekkeli og 3 mekanikere som alle er amatører og drives av lidenskap til sporten, som de har dyrket i fellesskap i snart 15 år. Jeg kan vel kanskje si jeg er Grefsen menighets raskeste, smiler Eivind Bekkeli, en 34-årig elektriker med egen elektronikkbedrift. Dette er hobby og slik vil jeg gjerne ha det, fullfører han når Talefoten spør om målet er å bli proff fører. To små barn krever sitt. Og kona er, ifølge ham selv, overhodet ikke interessert i bilkjøring, men lar ham holde på med sin interesse. Så det er best å holde det på hobbybasis. Mørketid er mekketid Hvem vil bli med på kjøretur? En sponsor kunne vært godt å ha minner Bekkeli om, og legger til at han kan by på helt spesielle kjørerturer for den eller de som skulle være interessert. Det er kostbart å være i toppen, og han kan love at det blir uforglemmelige turer for dem som har lyst til å være med på dette prosjektet. Så finnes det lesere som har lyst til å bidra, ligger det uante muligheter for helt spesielle aktiviteter for firmaer og private, blir vi fortalt. Bilen kommer på Broom på TV2 Allerede som 13-åring fattet Eivind interesse for motorsport, og siden har det bare utviklet seg videre. Denne siste Aquila GR1 fant han i Danmark i vår. Bilen er den eneste i Norge, og Eivind gleder seg til at den skal presenteres i TV2-programmet Broom neste år. Men frem til det skal Team Bekkeli bygge bil på onsdager, og Talefoten er invitert til testkjøring, og da kan vi love at det kommer en levende og følelsesladd oppfølging. I Norges raskeste menighetsblad! n Tekst: Haakon Larsen Foto: Jon Andreas Hasle Det har blitt en del pokaler. Eivind Bekkeli viser oss noen av dem. Flere står på hylla bak ham. Føreren sitter i skallsete av glassfiber. Vi må kjenne hver detalj på banen. Kjører jeg over en barnål, skal jeg kjenne det, sier Eivind. Vi tror ham nesten Juletrefest søndag 5. januar kl i Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Lek, underholdning, juletregang og andakt. Pøser, brus, kaffe og pepperkaker. Hjemmelagde poser til barna. Pris: Kr. 20 pr. person. Påmelding innen 3. januar til Arr.: Grefsen søndagsskole Nybygg løser parkeringsproblemer i Hesteskoen? Bydelskomiteen mener nybygget må stå i stil med de 1-2 etasjes rekkehusene rundt. Men noen av dem er på tre etasjer. Og blokka ved siden av, er på fire. Et stort byggeprosjekt er nå foreslått reist i Hesteskoen 7. Det er tale om den tidligere Werners dagligvareforretning, som de siste årene har huset et datafirma som heter Elmatica AS. Det er eieren av Elmatica AS, Arild Bakke, eier også av selskapet Bakke Invest AS, som står bak byggeplanene. Nybygget er planlagt med fem etasjer, hvor den øverste får en tilbaketrukket profil. Det skal inneholde om lag 1500 kvadratmeter boligareareal, og skal bestå av 24 boligenheter, halvparten 2-roms og halvparten tre 3-roms leiligheter. Det er foreslått tre underjordiske parkeringsgarasjer, hvorav en etasje skal være for nybyggets planlagte beboere og to med parkeringsplasser skal tilbys øvrige beboere i området. Selv om man holder seg innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser, vil det foreslåtte bygget bli av helt andre dimensjoner enn den eksisterende bebyggelse i Hesteskoen. Plan- og bygningsetaten sier i sine kommentarer at prosjektet vil bety en enorm miljømessig forbedring for Hesteskoen. Dagens tungtrafikk til Elmatica blir borte, og bygget vil løse et stort parkeringsproblem i en smal vei med fortau. Hesteskoen ble bebygget på tallet. Da var det svært få biler. Bydelskomiteen for miljø, plan og samferdsel går imot forslaget fra Bakke. De kan akseptere en omregulering fra butikk til bolig, men understreker at et nybygg utseendemessig må være i samsvar med omliggende bebyggelse, som de beskriver som rekkehus i to etasjer og noen på en etasje. n Tekst: Bjørn Ketilsson Foto: Jon Andreas Hasle Grefsengutt ble Årets drillgardist Benjamin Kalvatn Johnsen fra Grefsen ble i høst utropt til Årets drillgardist i Garden. Utmerkelsen ble utdelt på fjorårets Gardeball. Dette er en hedersbevisning som henger høyt blant gardistene. n

7 FRYSJA FARVEHANDEL AS Den siste rest av palestinske kristne Nordsjö Idé & Designs farvehandel gjenåpner i Frysjaveien 40 med bredere sortiment fra Nordsjö og Jotun. Rett produkt til rett sted Vi fører markedets ledende produkter fra Jotun og Nordsjö. Dette for å sikre best mulig kvalitet for arbeidet du skal utføre. Profesjonell veiledning Vi har 16 års erfaring med teknisk rådgivning for malere og malermestere. Det betyr at vi kan gi deg de beste rådene. Håndverker Hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv, har vi mange håndverkere som kunder og setter deg gjerne i kontakt med rett firma i forhold til den type arbeid du ønsker utført. Din idé vår design! FRYSJA FARVEHANDEL AS Frysjaveien 40, tlf.: , Åpningstider: Man. Fre , Lør Maling, tapet & gulv!"#$%&'%()*++,--&".)*.)%$/01&2&#$%&". Jeg tar det meste! Ta kontakt for ideer, tilbud og referanser. Tlf.: e-post: Intellektuell stimulans Bydelens tilsynsutvalg har avlagt rapport fra et uanmeldt besøk på Grefsenhjemmet tidligere i år. De skriver: «De vi pratet med, var generelt positive til driften av sykehjemmet.» M en de traff en dame som har mannen sin på Grefsenhjemmet, og som klagde over at han ikke blir intellektuelt stimulert. Ektemannen er fysisk svekket, men mentalt helt oppegående. Det er et velkjent problem, sier Magne Roland, som er styreleder for Grefsenhjemmet. De ansatte har begrenset tid til å snakke med den enkelte. Men de gjør en stor innsats. Bl.a. arrangerer de turer for grupper av pasienter, til steder som Operaen, Linderudkollen og Finnerud sportsstue i Sørkedalen. Og Grefsenhjemmets venner har Vil du dele kulturelle eller intellektuelle opplevelser med noen? Ta med deg en pasient fra Grefsenhjemmet, oppfordrer styreleder Magne Roland. 50 arrangementer i året, hvor flertallet av pasientene deltar. Men, sier han, det er behov for mye mer. Mange av de åndsfriske pasientene sløves jo ned ved stort sett å sitte stille. Da ville det bety så mye om noen kom og snakket med dem, kanskje leste høyt fra bøker eller avisen, eller spilte sjakk. Dere kan jo rusle eller trille en tur i det området pasienten har bodd, eller ta ham/henne med en tur til byen gjerne på kino, teater, konsert eller en kunstutstilling. Det handler i stor grad om å ta med en pasient på noe man likevel kunne tenke seg å gjøre og så har man noen å gjøre det sammen med. De som kan tenke seg å bli en slik pasientvenn på Grefsenhjemmet, kan kontakte daglig leder Julie Mittet, tlf , eller til styreleder Magne Roland, n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Festlig farvel! Spre bestefars aske med nyttårsraketten! Det er et firma i Spania som får unnskylde min useriøse utlegning av det tilbudet de nå gir folk som har mistet sin kjære. De tilbyr å sende avdødes aske til værs med en rakett for eksempel over et område som vedkommende hadde en tilknytning til. Asken legges i en plastpose som puttes i en slags granat, sammen med krutt. Dette hektes så på en rakett, men kanskje ikke av typen fyrverkeri. Tjenesten koster 3700 kroner i Valencia-området, hvor firmaet holder til. I resten av Spania må de betale 6000 kroner. Firmaet forteller i sin informasjon at det kan ta noe tid å få tillatelse hvis avfyringen skal skje over offentlig område. Derimot er det fritt for enhver å få sin aske spredt over privat grunn i Spania. n Tekst: Jon Andreas Hasle «Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem». På sin vandring passerte de kanskje området hvor byen Ramallah ligger. Byen hvor vi har vår vennskapsmenighet Håpets kirke, et vennskap som startet i D enne vennskapskontakten er viktig og til velsignelse for begge menighetene. De kristne i Det hellige land tar vare på våre røtter, de bekrefter kirkens historie. Fikk kjenne på vennskapet I november fikk vi besøk av presten Imad Haddad. Han har vært prest i Ramallah i et år, og vi hadde lyst til å møte ham og vise ham menigheten. Gjennom fire dager fikk han møte familier, barnehagen, frivillighetssentralen, Liv og Røre og feire gudstjeneste. Barnehagen hadde til og med øvd inn en sang på arabisk. Og Haddad kvitterte med å synge for barna. Fra Frivillighetssentralen fikk han forkle til julebasaren de skulle ha i Håpets kirke. Det satte han stor pris på. Ansikt til ansikt med ulike deler av menigheten, fikk han fortelle sin historie, dele erfaringer og kjenne på fellesskapet. Vi er en del av den samme universelle kirke, hvilket ble tydeliggjort i gudstjenesten. Den feirer de på samme måte som oss, bare på et annet språk. Orker ikke mer Gudstjenesten hadde fokus på den forfulgte kirke. I Ramallah er ikke direkte forfulgt, men lever under vilkår som gjør det vanskelig å være kirke. Mange av de kristne menighetene blir sterkt redusert fordi medlemmene flytter, de orker ikke mer. Deres nærvær ivaretar vår historie og de hellige steder vi ønsker å besøke, men for å kunne fortsette med det, må de kunne utfolde seg og leve i en frihet som vi tar for gitt. Vi kan reise til Jerusalem uten problemer. Imad som bor 10 km unna, må søke om lov for et år om gangen og får begrenset adgang. Som prest slipper han litt lettere. De som tilhører menigheten får tillatelse kun i de kristne høytidene. Besøk oss! Imad er opptatt av forsoning og fred. Han mente at det viktigste vi kunne gjøre, spesielt for de kristne, var å synliggjøre dem og bekrefte dem ved å besøke dem. De ønsker oss velkommen som familie. Det er viktig at vi ikke bare ser de hellige steder, det som en gang var, men også de hellige selv, de som er nå, våre søsken i Kristus, vår kirke. De bor litt utenfor allfarvei, men de har stor gjestfrihet. Hos dem er det virkelig rom i herberget! n Tekst og foto: Sigmund Akselsen Ramallah-presten Imad Haddad synger med barna i Grefsen menighets barnehage hvor er det? Selv med forlenget svarfrist var det ikke mange som visste hvor bildet denne gangen var fra. Men noen var det. Og det var Thor Johnsrud i Grefsenkollveien som vant Talefotens krus. Han visste at det var et av husene som ble bygget for ansatte på Mustad & Søns fabrikker. Mustad fabrikker holdt til på Kjelsås fra midten av 1880-årene og frem til Her ble det laget spiker og hesteskosøm for innland og utland. De avbildede boligene i Midtoddveien er fra , og bildet er tatt av Harry Lagert i Noen husker kanskje også tv-serien om en oppussingskonkurranse for noen år tilbake, hvor fire leiligheter skulle pusses opp. Det var her. Og så får vi se om noen kjenner igjen neste konkurransebilde, eller skal vi si skattejaktbilde. For du verden så mange skatter vi har her i bydelen vår. Det er bare å se seg om. For historiens skyld viser vi to bilder denne gang. Og for en historie! Vet du hvor huset på bildet befinner seg nå, så send ditt svar til eller til innen utgangen av januar. Lykke til! n Hilsen Åse Gro Verdens største skaperfestival 18. og 19. januar er Universitetet i Oslo og Norsk Teknisk Museum de stolte arrangører av Maker Faire Oslo, den største utgaven i Skandinavia verdens største festival for kreativitet og skaperglede. Her møtes teknologi, kunst og vitenskap. Maker Faire arrangeres på Teknisk museum på Kjelsås. Det er en festival hvor alle oppfinnere, kunstnere, hackere, entusiaster, geeker, håndverkere og hjemmemekkere kan vise frem hva de har laget. Festivalen består også av foredrag, kurs, verksteder, show og aktiviteter hvor du selv kan delta. I år arrangeres festivalen på over 100 ulike steder i verden og nå også i Oslo! På Teknisk museums hjemmeside finner du det mangfoldige programmet. Dale Dougherty, grunnlegger av Maker Faire har uttalt: «We are not just consumers. We are makers of things.» Et spennende opplegg på museet i vårt nærmiljø! n Tekst: Tove Marit Hasle

8 Filmen traff, men bommet likevel Bare dager etter besøket fra Ramallah-presten, ble det vist film i Grefsen menighetssenter. «The Stones Cry Out» av Yasmine Perni etterfølgende paneldebatt. Alt var sant i det filmen fortalte, sa prost Trond Bakkevig, men det er bare en av sannhetene i den tragiske historien i Palestina og Israel. Y asmine Perni gjorde inntrykk, både med sin film og ved det hun sa og fortalte etterpå. Vi kom palestinerne tett inn på livet, deres forferdelige historie siden FN i 1947 ga en stor del av landet deres til jødene. Vi fulgte dem gjennom bombing av landsbyer, på flukt, og flukt igjen, gjennom seksdagerskrigen og to intifadaer. Vi traff familier som ble skilt av muren som israelerne bygde etter den andre intifadaen. Jorunn Langmoen fra Israelsmisjonen mente, som prosten, at filmens historie er sann, men at det er andre historier som også er sanne. Flere påpekte at konflikten ikke har likevektige parter. Israel er okkupant, noe som er unisont fordømt internasjonalt. Men selv en ubalansert historie må fortelles på en balansert måte, mente Eilert Rostrup fra Karibu-stiftelsen. Hvis ikke, forsterker vi bare motsetningene, både i Midtøsten og i opinionen her hjemme. Yasmine Perni mente at den israelske historien om denne konflikten er fortalt av mange, men ingen kjenner palestinernes. Men på oppfordring var det mange av de 50 møtedeltakerne som rakk opp hånda for å signalisere at de kjente også denne historien. Og det er vel problemet med Pernis film, den vil antakelig mest bli vist i pro-palestinske forsamlinger. Der vil den bare forsterke deres holdninger. Filmen er for ensidig til at den vil bli vist for et bredere publikum. Den vil neppe bidra til gjensidig forståelse og respekt, til å bygge broer. n Tekst: Jon Andreas Hasle Napp ut, så vet du hva som skjer! Det skjer kanskje mer enn du vet om i Grefsen menighet våren 2014 Lurer du på hva som skjer og hvor aktiviteter finner sted, og om det finnes et tilbud til din aldersgruppe og for dine interesser? Les litt på disse sidene, så finner du svaret på det meste. Her finner du også kontaktpersoner for de ulike aktivitetene. Du kan også finne informasjon på vår nettside: Dersom det er noe mer du lurer på, vil vi gjerne prøve å hjelpe deg på menighetskontoret i kirken, Glads vei 45, tlf (mandagfredag kl ). Epost: Epostadresser til de enkelte ansatte finner du på baksida av Talefoten. Jorunn Langmoen mente at historien Yasmine Perni (t.v.) forteller er sann. Men det finnes flere sanne historier. Filmen til Yasmine Perni viste hvilken virkning muren har hatt på den enkelte palestiner og på samfunnet. GUDSTJENESTER Først og fremst ønsker vi deg velkommen til gudstjenestefellesskapet i Grefsen kirke hver søndag kl. 11. Programmet for gudstjenestene finner du hver måned på Talefotens sisteside eller på vår hjemmeside. Velkommen. MENIGHETSRÅDSMØTER VÅREN 2014 Grefsen menighetsråd holder sine møter på onsdager. Møtene i vår er 23.01, 27.02, 27.03, 24.04, og Møtene holdes vanligvis i kirkestua i Grefsen kirke og alle som ønsker har anledning til å komme og være tilstede. Saksliste vil være tilgjengelig på menighetskontoret fra mandagen før møtet. Enkelte saker behandles i lukket møte. Det vil fremgå av sakslista dersom det er saker der det er aktuelt. FRIVILLIGHETSSENTRALEN Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås er et LUDO MINIGOSPEL møtested for deg som har litt tid på dagen. Ludo Minigospel er et barnekor med ca Her kan du komme med eller uten et ærend. medlemmer. Øvelsene består av mye sang, 15 Hjemmet skal bli mange hjem, men hvor mange? I november skrev vi om den planlagte blokkbebyggelsen sør og vest for Hjemmet-bygget i Frysjaveien. Det skal bli til sammen ca kvm, i 5-7 etasjes blokker, samlet rundt tun. Nå følger Hjemmet etter. Det tre-etasjers industribygget fra ca skal rives og gi plass til boligblokker. Utbygger tenker seg at enkelte blokker kan bli på ni etasjer eller mer. Til sammen tenker de seg et byggvolum på kvm, med underjordisk parkering. Sannsynligvis vil bydelsutvalget ha klare innvendinger mot dette. Miljø-, plan og samferdselskomiteen ber bydelsutvalget gå imot blokker høyere enn 5-7 etasjer, slik det blir på naboeiendommene. Saksbehandler Knut Hammervold i bydelen minner likevel på det «signal fra fortiden» som det tidligere Tandberg-bygget (senere NIVA) er. Det er på 12 etasjer, og er gjort om til boliger. Det finnes altså høyhus fra før i området. Men politikerne har også et enda mer drastisk synspunkt. De ønsker at det nedlegges et midlertidig bygge- og deleforbud inntil det foreligger en helhetlig plan for hele Frysjaområdet, der sosial infrastruktur er plassert, spesielt tomt til skole. Bydelsutvalget er spesielt opptatt av dette området, siden det er det siste området i bydel Nordre Aker hvor det kan skje en større utbygging av boliger. Det er antakelig Yoga og meditasjon: GRATIS PRØVETIME mandag 13/01 kl Dynamisk yoga Gravidyoga Barselyoga Formiddagsyoga Drop in yoga Kjelsåsveien 114 info: Det gamle Tandberg-bygget i bakgrunnen. Bydelspolitikerne vil ikke ha en slik boligblokk der Hjemmetbygget ligger i dag. ikke lenge før det legges fram planer også for det enda større området på nedsiden av Frysjaveien. n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Glads vei 47, i kjelleren på menighetshuset, tlf , e-post: Åpent: kl mandag - torsdag. Velkommen inn! GREFSEN MENIGHETS BARNEHAGE en trygg og romslig barnehage med evne til å begeistre. Flott utelekeplass og stabilt personale. Vi har 31 barn i alderen 1,5-5 år. Åpningstid er kl Opptak av barn er samordnet med bydelen, og søknad sendes til bydelsadministrasjonen. Kontaktperson er Ingrid Hernes, tlf Epost: Adresse: Glads vei 47, hjemmeside: «LIV OG RØRE» Liv og Røre samler store og små annenhver mandag (oddetallsuker) kl i Grefsen menighetssenter. Samlingene starter med middag, deretter er det andakt, sangstund, lek for ulike aldersgrupper etterfulgt av sosialt samvær. Et godt sted å være for familien! Oppstart for høsten er mandag 27. januar. Kontaktperson er Celine Marie Hasle, tlf epost: Velkommen! SØNDAGSSKOLEN VÅREN 2014 Grefsen søndagsskole er samtidig med gudstjenestene søndag kl Barna går ned til søndagsskolen før prekenen og kommer igjen mot slutten av gudstjenesten. Det er ikke søndagsskole når det er familiegudstjenester. Våren 2014 er det søndagsskole følgende datoer: 12. januar, 19. januar, 26. januar, 9. februar, 9. mars, 16. mars, 30. mars, 6. april, 4. mai, 11. mai, 18. mai og 1. juni. samt lek og andakt. Aldersgruppen er barn fra 6 til 9 år. Første øvelse denne våren er mandag 6. januar. Da ønskes nye medlemmer velkommen! Deretter fortsetter vi med øvelser annenhver mandag i partallsuker. Fast øvingstid er fra til19.15 og vi øver i Menighetssenteret, Glads vei 47. Vi skal synge i familiegudstjeneste søndag 2. mars, 27. april Her er det liv og røre. og 15. juni, dessuten fremføre påskespill søndag 30. mars. Dersom det er noe du lurer på kan du ringe eller maile Tone Ophus på tlf eller KRIK En flott gjeng samles annenhver fredag i partallsuker. De samles på Årvoll skole fra kl til Ofte drar de hjem til noen etterpå. Oppstart fredag 10. januar. Kontakt Kaja Svendsen gmail.com for mer informasjon. UNGDOMSKLUBBEN RETRO Retro er en rusfri ungdomsklubb for deg som er 13 år eller eldre. Dette er noe av hva en kveld kan inneholde: Kiosk med mye på menyen, bordtennis og biljard, god stemning, PS3 med venner i sofaen, spill, innefotball, konkurranser og skumringsstund med andakt. Vi ønsker at Retro skal være et sted hvor ungdom på Grefsen/Kjelsås kan få bli kjent med Gud og hverandre. Vi samles annenhver fredag i kjelleren i Menighetssenteret, fra kl. 19 til 23. Spørsmål? Ta gjerne en telefon/send en sms til ungdomsarbeider i Grefsen Kirke: Daniel Joachim Kleiven,

9 KONFIRMANT 2014 Konfirmantundervisningen begynner fredag 10. januar kl i Menighetssenteret. Undervisning og interessegrupper lørdag 11. januar kl i Menighetssenteret. Presentasjonsgudstjeneste søndag 12. januar kl. 11 i Grefsen kirke. Foreldremøte søndag 12. januar kl i Menighetssenteret, Glads vei 47. Konfirmantopplegget er helgebasert følgende helger (fredag kl.19-22, lørdag kl.12-17): februar, mars, mai og mai. Sommerleir (obligatorisk) tirsdag lørdag 28. juni på Strand leirsted ved Sandefjord Konfirmasjoner 2014: Lørdag 30. august kl. 11, 13 og 15. Søndag 31. august kl. 11 og (Maridalen). Lørdag 6. september kl. 11, 13 og 15. Søndag 7. september kl. 13. All henvendelse angående konfirmasjon: Epost til eller sms til TROSOPPLÆRING VÅREN 2014 Tårnagenthelg for 8-åringer: mars. 6-åring-samlinger: Torsdagene 27. februar, 6. mars, 13. mars, 20. mars, kl , + 6-års-gudstjeneste søndag 23. mars kl. 11. Det sendes ut invitasjon til de aktuelle årskullene med mer informasjon om trosopplæringstiltakene. Unge-medarbeidersamlinger: Tirsdagene 7. januar, 4. februar, 18. mars, 29. april og 20. mai, kl All påmelding til eller sms til GREFSEN KFUK-KFUM SPEIDERE I Hiet i Grefsenveien 78b holder Grefsen KFUK-KFUM speiderne til. Les om våre aktiviteter på Babysang både foreldre og babyer Vil du være med i SingAlong? Øvelse på årets FORMIDDAGSTREFF PÅ KJELSÅS BEDEHUS Vi er en aktiv gruppe som er mye ute på møtene koser seg. påskespill starter tirsdag 4. februar 2014 kl. Sosialt samvær der utlodning er fast pro- våre. Vi drar på overnattingstur i lavvo, 18:30. Følg oss på Der fingrampost. Vi serverer suppe og rundstykker, 16 telt, hytte og padler kano. Vi som driver spei- LØRDAGSKAFÉ OG FESTER FOR MENNESKER ner du datoer, øvelseslokaler, bilder og annen kaker og kaffe. Vi samler inn penger som 17 ding synes at det er noe av det mest allsidige barn og ungdom kan være med på. Mange får prøvd seg som patruljeførere og får tidlig ledertrening klasse er Oppdagere, er Stifinnere, er Vandrere, deretter Rovere. Velkommen til Hiet. Kontakt Mette Haugland, BABYSANG I GREFSEN KIRKE Velkommen til Babysang i Grefsen kirke annenhver torsdag, i ulike uker fra kl. 11til 13. Vi har sangsamling fra 11 til Etter sangstundene samles vi til hyggelig lunsj og prat. Babysang er gratis, men lunsjen koster kr. 25,- Datoene for dette semesteret er: 16. januar, 30. januar, 13. februar, 27. februar, 13. mars, 27. mars, 10. april, 24. april, 8. mai, 22. mai og 5. juni. Søndag 2.februar inviteres alle som har vært Maria Magdalena og den andre Maria jubler etter å ha sett Jesus som har stått opp fra graven på påskemorgen. Fra SingAlongs påskespill, som i år spilles under gudstjenesten 30. mars. på babysang til Babysang-gudstjeneste i Grefsen kirke kl. 11. Babysangen har sin egen Facebook-side; Babysang i Grefsen. Søk oss opp og "like". For mer informasjon kontakt diakon Anette Norman, eller , eller se menighetens nettsider, grefsenkirke.no. MED UTVIKLINGSHEMMING Nordberg og Grefsen menigheter arrangerer lørdagskaféer og fester for mennesker med utviklingshemming i bydel Nordre Aker. Foreldre, familie, venner og ansatte i boligene er også hjertelig velkommen. På kafeen selger vi bl.a. vafler, pølser, te/kaffe og mineralvann. Programmet varierer med sang, musikk, dans, film, bingo osv. 4.januar kl : Juletrefest i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda februar kl.12-14: Lørdagskafe på Grefsen menighetssenter, Glads vei mars kl.12-14: Lørdagskafe på Grefsen menighetssenter, Glads vei april kl.12-14: Lørdagsfest og konsert på Grefsen menighetssenter, Glads vei mai kl : Sommerfest i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1. For mer informasjon kontakt, Tone Warhuus, diakon i Nordberg: eller tone. eller Anette Norman, diakon i Grefsen: eller SING ALONG-KORET SingAlong er et musikalsk arbeid i Grefsen kirke for mennesker med ekstra behov. Vi produserer årlig et påskespill og et julespill som fremføres under en familiegudstjeneste i Grefsen kirke henholdsvis 3dje søndag i faste og 3dje søndag i advent. I SingAlong gir vi hverandre 3 T er: Trøst, Trygghet og Trivsel. I en trosopplærende ånd søker vi å ha sosiale og musikalsk utviklende øvelser, med dans & rapp, sang, lek og alvor. info om oss. Lurer du på noe kan du også ta kontakt med diakon i Grefsen kirke Anette Normann eller spesial prest for inkluderende kirkeliv i Oslo, Ole Johan Beck (ole.johan. Viktige datoer for våren 2014: Oppstart: Generalprøve: 29. mars Påskespill: 30. mars 4. februar og hver tirsdag frem til generalprøven NORDRE AKER KIRKEAKADEMI Alle kveldsmøtene begynner kl. 20. Onsdag 8. januar: Lakob Lothe: Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Sted: Nordberg kirkestue Onsdag 5. februar: Edvard Hoem: Bjørnson Alle foto: Jon Andreas Hasle og den nordiske kristendommen. Sted: Grefsen Menighetssenter Onsdag 12. februar: Edvard Hoem: Bjørnsons religiøse krise og oppgjør med kristendommen. Sted: Grefsen Menighetssenter Onsdag 25. februar: Edvard Hoem: Bjørnson i liv og død. Sted: Nordberg kirkestue Lørdag 15. mars: Gunnar Danbolt seminar. Sted: Nordberg kirkestue Lørdagsseminar 22. april kl : Bjørn- Are Davidsen: Jesus - lik andre guder som stod opp fra de døde? Sted: Nordberg kirkestue HYGGETREFF FOR ELDRE, PÅ GREFSEN MENIGHETSSENTER Velkommen til hyggetreff for eldre på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47, en onsdag i måneden fra kl. 12 til 14. Vi har interessante foredrag, god bevertning, utlodning, andakt, sang og musikk. Dette semesteret er det hyggetreff: 29. januar, 26. februar, 26. mars, 30. april og 28. mai. Følg med i Talefoten for program. Har du spørsmål eller trenger transport til hyggetreffet, kan diakonen kontaktes. Tlf eller MENIGHETSPLEIENS VÅRFEST Grefsen menighetspleies tradisjonelle vårfest blir 7. april kl på Grefsen menighetssenter. Det blir tale for dagen, underholdning, allsang, utlodning og god servering med snitter, kaffe/te og kaker. Alle er hjertelig velkomne enten de bor hjemme eller på sykehjem. For nærmere informasjon kan diakonen kontaktes: eller GREFSENHJEMMETS VENNER Sammen med Grefsenhjemmets aktivitør og sykehjemspresten arrangerer Grefsenhjemmets Venner hyggestund hver onsdag kl , gudstjeneste 1. søndag i hver måned og dessuten flere konserter hvert halvår. Vi hjelper beboerne til og fra Storstua hvor arrangementene skjer. Serverer kaffe og kaker, og gir en hjelpende hånd der det trengs. Det er behov for flere hjelpere. Blir du med på laget? Du får flere opplysninger ved å ringe til Anne Berit Prestegård på tlf , Kjellaug Hummelvoll på tlf og Inger Saupstad på tlf Eller kom en gang og se hvordan vi har det. Du er velkommen! KAMMERKORET UTSIKTEN Kammerkoret Utsikten starter opp onsdag 15. januar. Koret holder et godt nivå uten at sangerne må ofre all fritid for å være med. Vi har øvelser hver andre onsdag (i oddetallsuker) kl Lydfiler vil bli produsert slik at sangerne kan øve hjemme når det passer. Koret opptrer på konserter og bidrar på gudstjenester. Repertoaret spenner fra små motetter via rytmisk musikk til større kirkemusikalske godbiter. Genrer som jazz og viser vil også være representert. Ta kontakt med kantor Erlend Fagertun for mer informasjon og eventuell avtale om prøvesang, tlf / EVAS EPLER Disse eplene er ikke forbudte, men meget behagelige for øret. Evas Epler er menighetens damekor for erfarne sangere. Oppstart torsdag 16. januar. Ta kontakt med kantor Erlend Fagertun for mer informasjon og evt. avtale om prøvesang, tlf / Grefsenhjemmets venner arrangerer hyggestunder og konserter. Her er det Wolfgang Plagge som underholder. GREFSEN MISJONSSFORENING er tilknyttet Det Norske misjonsselskap, også kalt NMS. Grefsen misjonsforening har møter i møterommet i kirkens underetasje tirsdager kl (med unntak av og 26.04). Møteprogrammet veksler mellom misjonsinformasjon, aktuelle saker fra norsk og internasjonalt kirkeliv og bibeltimer. Høstens program, er følgende: Søndag 19. januar: Kirke-og misjonskaffe i Menighetssenteret - innvielse av det nyoppussede Menighetssenteret + møte med Jon Steinar Dale fra Sat januar: Per Ørjan Aaslid: Dagens utfordring i misjon på Madagaskar. 18. februar: Ingrid Opdøl. Afrikanske ansikter. 18. mars: Stina Aandraa Neergård: Ny Giv. 8. april: Inger Johanne Gjøen: Bibeltime med påskeperspektiv. Lørdag 26. april kl.10 er det områdestevne for NMS i Bøler nye kirke. 20. mai: Randi Jørgensen: Stefanus-alliansens arbeid for forfulgte kristne 10. juni: Bjørn Holm: Søren Kierkegaard filosof og misjonær. Alle er hjertelig velkomne! KJELSÅS BEDEHUS/NORMISJON Vi har tirsdagsmøter med sang, musikk og andakt kl En gang i måneden deltar vi på fellesskapskveld med naboforeningene. Disse holdes enten på Kjelsås bedehus eller Korsvoll menighetshus. En fredag hver måned er det formiddagstreff på bedehuset. Du er velkommen til Kjelsås bedehus! Adresse; Myrerveien 4. Følg med på annonsering i Talefoten. Kontaktperson er Jan Brattgjerd, tlf går til humanitære organisasjoner her i vårt land og utenfor landets grenser. Alle er velkommen en fredag morgen kl Vårens program er ikke klart ennå. Følg med i Talefoten. Kontaktperson er Jorun Ljosland ( ). n Det skjer kanskje mer enn du vet om i Grefsen menighet våren 2014 Napp ut, så vet du hva som skjer!

10 2. juledag er Stefanusdagen Ompa til vi dør Jula er en markering og feiring av Jesu fødsel, men den rommer også andre dimensjoner. Andre juledag kalles Stefanusdagen, til minne om den første kristne martyr og for at vi skal huske på alle dem som rundt i verden blir forfulgt og drept fordi de er kristne. F orskere forteller at det på 1900-tallet var flere kristne martyrer enn i de forrige århundrer til sammen. For oss i Norge som er midt i en fredelig julefeiring, er dette vanskelig å ta inn over seg. I Bibelens fortellinger om «Apostlenes gjerninger», i kapittel seks og sju, fortelles det at Stefanus var kirkens første diakon. Han var et frimodig Kristus-vitne, og «full av nåde og kraft og gjorde han store under og tegn,» som det står skrevet. Men mange følte seg provosert av det han sa. De drev ham foran seg og steinet ham utenfor byen. Stefanus nektet å gi opp sin tro på Jesus Kristus, selv om det ville koste ham livet. Etter hans død fulgte en kraftig forfølgelse av kristne i Romerriket. Internasjonal bønnedag Andre søndag i november er en internasjonal bønnedag for de forfulgte kristne, selv om annen juledag egentlig er dagen i kirkeåret hvor dette markeres på en spesiell måte. Den internasjonale bønnedagen blir også markert i Norge. Grefsen menighet har de siste årene markert denne dagen under gudstjenesten, med salmer, bønner, appell og ofring til inntekt for solidaritetsarbeidet overfor dem som blir forfulgt. I år var hovedfokus på Nord- Korea, som regnes som verdens mest lukkede land. Det ble blant annet arrangert et seminar i Oslo med tre lokale representanter til stede. Disse tre arbeider på ulike måter med å dokumentere menneskerettighetsbrudd, hjelpe flyktninger, sende kristne traktater og annen informasjon med heliumsballonger til Nord-Korea samt å drive annet humanitært arbeid forankret i kristen diakoni. Stefanusalliansen I Norge har vi en organisasjon som har tatt sitt navn etter Stefanus; Stefanusalliansen. Den ble startet som Misjon bak Jernteppet i 1967, og har arbeidet aktivt i solidaritet med forfulgte kristne siden den gang. Vi er både en trosfrihetsorganisasjon og en misjonsorganisasjon, sier generalsekretær Hans Aage Gravaas. Vi støtter opp om forfulgte kristne, kjemper for trosfrihet for alle og bringer evangeliet videre til nye folkegrupper. Vårt CK Park, Tim A. Peters og Min-Bok Lee. I november ble det arrangert fakkeltog i mange norske byer i solidaritet med forfulgte kristne. motto er «Sammen for de forfulgte» og det praktiserer vi på ulike måter fortsetter han. Stefanusalliansen sender ikke ut egne misjonærer, men samarbeider først og fremst med lokale kirker, organisasjoner og personer. Disse kjenner forholdene best og kan sørge for at de innsamlede midlene kommer direkte ut til dem som trenger det mest. Organisasjonen arbeider for å løslate trosfanger, støtter trosfrihetsaktivister, viser solidaritet på ulike måter og driver opplæring. Stefanusdagen 2. juledag Det er slett ikke unaturlig at vi i vår julefeiring blir minnet om dem som lever under vanskeligere kår en oss. Vi skal hygge oss med god samvittighet i jula, og glede oss stort over jule-budskapet. Samtidig ble Jesus ble født i solidaritet med oss alle og kom som hele verdens Frelser. Vi kan vise solidaritet med kristne som ikke fritt kan feire jul på flere måter. Vi kan be for dem, vi kan gi vårt økonomiske bidrag og vi kan delta i appelltjeneste ved å skrive under ferdigskrevne appeller som sendes til rette vedkommende. For dem som er interessert: Stefanusalliansen gir ut bladet Stefanus som man kan abonnere på gratis. Det vil gi deg oppdatert informasjon om våre kristne søsken som lider. n Tekst: Randi Jørgensen Hver onsdag møtes humørfylte musikanter til øvelse på Engebråten skole. Det er ikke Kaizers Orchestra, som overskriften kunne tyde på, men Garderobefossilene, en janitsjar-gjeng på 40 pluss, under ledelse av sin dirigent Per Ellef Amble. Spillegleden er på topp, men solid kaffepause med kake er også en viktig del av øvelsen. G arderobefossilene har sitt utspring blant foreldre i skolekorpsene på Grefsen og Kjelsås som hadde lyst til å prøve gamle kunster. Etter noen få år slo disse foreldrekorpsene seg sammen til det som i dag er Garderobefossilene. Første øvelsen ble holdt av grefsenforeldre 9. november Med andre ord har korpset vært drevet sammenhengende i over 32 år. Dagens medlemmer er både korpsforeldre, korpsbesteforeldre og andre spilleglade musikanter. Korpset bidrar stadig med glad musikk på arrangementer i nærmiljøet. De årlige høydepunkter er spillingen ved Akerselva under Elvelangs i fakkellys ved høstjevndøgn, og den årlige Krafttak mot Kreft-konserten korpset arrangerer en kveld i mars hvert år. Ellers bedriver de hyggespilling for beboere på sykehjem, spilling ved bautaen på Disen 1. mai, spilling på menighetens julemesse og adventskonsert i kirken, samt sporadisk litt tur-fest-og-moro-spilling, som Per Ellef Amble er ikke trønder, hvis du skulle tro det. Men han leder korpset med godt humør. 17. maitog i Longyearbyen og sommerkonsert på Strøget i København. Nye medlemmer er hjertelig velkommen, utbasunerer Morten Løken, som er leder i korpset. Spesielt hvis du spiller trommer. Trommisen vår sliter med vonde armer. Her spilles det med lave skuldre, så det er ingen grunn til prestasjonsangst. Enkelte av medlemmene har tatt opp hornet etter mange års pause. Interesserte kan kontakte meg på tlf eller maile Løken vil også gjerne få komme med en forespørsel: Korpset mangler lagerplass i nærområdet, og sliter derfor med transport av trommer osv til og fra hver øvelse helt fra Helsfyr. Finnes det foreninger, bedrifter, borettslag eller lignende i området som har et ubrukt lagerlokale på kvm som kan leies ut for en billig penge, blir vi veldig glade. n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle FORMIDDAGSTREFF Kjelsås bedehus Fredag 10. januar kl Adresse: Myrerveien 4. Besøk av Gjertrud og Thor Haug. Sang og musikk v/ Ranveig Fridsten Olsen og Synnøve Lier. Åresalg og bevertning Alle er hjertelig velkommen! Kontaktperson: Jorun Ljosland Mob: lyrisk stafett Denne gang har Anna-Liisa Silenti tatt imot stafettpinnen. Hun er tekstilkunstner på Frysja, og bor i Midtoddveien. Anna-Liisa utfordrer Gry Westvik. Anna-Liisa Silenti skriver: «Fra slektsledd til slektsledd har det finske folke-eposet, Kalevala, levd i muntlig tradisjon. Ingen vet hvor gammelt det er, men antas å stamme fra den norrøne sagatiden. Kvadene ble sunget i mørke vinterkvelder til akkompagnement av den femstrengede kantele. Diktningen ble samlet til et verk på tidlig 1800-tallet av Elias Lönnrot. Som de fleste mytologier skildrer også Kalevala verdens skapelse. Ilmatar, luftens mor blir svanger av havet. En kvinand legger syv egg på hennes kne. Eggene blir knust, og universet dannes av bitene. Med min finske bakgrunn er jeg oppvokst med Kalevala-myten, men først nå som voksen kan jeg se en universell visdom og unik språkrikdom i den. Den norske versjonen fant jeg på loppemarked på Kjelsås skole. Den er oversatt av Albert Lange Fliflet i «rotekte vesttelemål». Anna-Lisa har latt oss trykke et utsnitt av et større tekstilarbeid som heter nettopp «Den fagre kvinand». Utdrag frå fyrste songen i Kalevala: Hende då at vatnemori, mor til vatnet, møy frå rømdin, Hóv sin kneled upp or bylgja, herdebladet upp or havet Til eit rom for fuglereiret, ei kjærkomi tuft for huset. Det var seg den fagre kvinand, flyg ho stirer, flyg ho spæjer Fær ho sjå det kvite kneet up på blåe bylgjeviddi, Trur det er ei grasklædd tuve, tek det for ei frodig torve. Fuglen flyg e, sigler sakte, dalar dinæst ned på kneet, Byggjer der sitt lisle reiret, verp e sidan sine gullegg. Skalegg er dei seks i reiret, skinnegg eitt, det aller seinste. Tok kvinandi til å klekkje, gav seg til å verme kneet, Klekte ein dag, klekte næste, klekte innpå tridji dagen. Bar då til at vatnemori, mor til vatnet, møy frå rømdin, Kjende verk som av ein varme, gådde ein hite svidde hudi, Tenkte at kneet tok til brenne, trudde at senan byrja bråne. Skók ho på seg, riste kneet, leda brått på lemin sine eggi vart i vatnet velte, uti ville havet hivde. Alle eggi sprakk i stykke, skali vart til berre spildur. Eggi gjekk kje ned i gyrma, spildrun kom kje burt i bylgjun; Gode vart dei brostne skali, alle spildrun vart så vene: undare helvti utav egget vart til moder jord her nede; øvre helvti utav egget vart til himilin der uppe; øvre luten utav gulen vart til sol som stødt skal skine, øvre luten utav kviten vart til måne, lyser mattar; det i egget som var spreklut, vart til stjernur hågt på himiln; det der fanst av myrkar farge, vart til skyir yvi jordi. n

11 Et riktig godt nytt år ønskes dere alle og velkommen tilbake til Frivillighetssentralen! Vi åpner dørene 7. januar, byr på kaffe og hyggelig selskap. Stikk innom å bli kjent med alt som skjer på sentralen mandag til torsdag kl TRENGER DU HJELP? BARE RING ( ), HER ER VI MANGE SOM VIL HJELPE DEG MED SAKER DU IKKE GREIER SELV. (NB!! Vi kan handle for deg og bringe varene hjem) Leselyst - bok i lunsjen Bokormer og lesehester, vinter/vårprogrammet er satt. Sett kryss i almanakken og så møtes vi for første gang torsdag 23. januar kl Vi håper på mange lunsjer med god dialog og frisk meningsutveksling - det er slett ikke noe krav at alle skal være "pålest" hver gang. Her kan man lytte, lære, komme med innspill. Stikk innom sentralen for info om programmet. Vi møtes hver fjortende dag i paruker. Kjelsåsposten januar 2014 Sportslig toppmøte på Kjelsås skole Arrangementskomiteen ved leder og initiativtager Odd Bjerke i spissen var spent på hvor mange som ville dukke opp denne novemberkvelden i aulaen på Kjelsås skole. Invitasjonen hadde gått ut til oppmenn, trenere, foreldre og andre Kjelsåsvenner med interesse for temaet: Idrett i fremtiden hvilken vei går vi? Selvfølgelig ble kvelden åpnet dag spillere fra hele Buskerud. med den fengende Kjelsåssangen, Viktig er det at naboklubbene selv skrevet av avdøde Per Ekstrøm, sender spillere til SIF. «Men hvordan som i mars ledet alle 4 jubileumsarrangementene. står det til med jentefotballen Tungt og vemodig i SIF?» ble det spurt fra salen. Der for oss som kjente Per godt. ble nok Lund litt svar skyldig! Leder i KIL, Bernt Rotnes, Nestemann ut var utviklingsdirektør ønsket velkommen til de drøyt i Norges fotballforbund, Alf Tekst: Jon Andreas Hasle 130 i salen! Hansen, tidligere A-lagsspiller i Foto: Tove Marit og Jon Andreas Utviklingssjef i Strømsgodset Kjelsås og rektor ved Kjelsås skole. Pensjonert toppalpinist, Kjetil Hasle. IF, Stian Lund, var førstemann ut Han startet sitt innlegg med å André Aamodt sammen med med refleksjoner rundt temaet: fortelle at Norge er på verdenstoppen arrangementsansvarlig i Hvorfor lykkes Godset - hva er i antall fotballutøvere, også på Kjelsås, Odd Bjerke. det de gjør som gir suksess? Det jentesiden. Vi har lykkes med barnefotballen, hele startet med en skikkelig applaus men er ikke gode nok nordmennenes strålende idretts- skoledagen! for seriemesteren Strømsgodsetballforbundet har laget en handang: «Møt meg på Langsetløkka enn pensjonert alpinist, Kjetil til å beholde åringene. Fotprestasjoner. Til dette svarte Ulv- Og så inntok ingen ringere Pinner og Prat Bli med på strikketreff, samarbeidsprosjektet til «Fra ørken til oase» lød innledningen hans. Strømsgodset var prioriteres: kompetanseheving, Han viste en filmsnutt fra etter hvert utviklet seg til å bli litt lingsplan der følgende punkter kl.18.00, så får du svaret». André Aamodt, podiet! Han har Husflidslaget og Frivillighetssentralen. Du tar med så å si konkurs i 2005, det fantes økt bevissthet på verdier, kontinuitet, hvordan beholde de frivillige? allsidig idrettserfaring fra turn, var ikke tilfeldig at det ble gjort et egen skikarriere, som startet med av en underholdningsartist, så det pinner, vi byr på trivelig selskap, garn, kaffe og noe ingen landslagsspillere i Buskerud, og klimaet mellom klubbene Molde fotballklubb er et strå- fotball og skileik i Kirkenes. Han nummer ut av hans over 3000 å bite i. Vi strikker enkle plagg til barnehjem i Moldova og bittesmå babytepper etc. var dårlig. Talentene forsvant ut. lende eksempel på hvordan man henviste til forskningsrapporter døgn med Kjuser`n i dobbeltseng. til premature på Ullevål sykehus. Noe måtte gjøres, og følgende satsingsområder ble prioritert: gutter og jenter! best resultater, men at vi dessver- Tiger Woods som også hadde en forener topp og bredde både for som også viser at allsidighet gir Han trakk sammenligningen med Vi starter opp onsdag 15. januar kl , og treffes Det er jo elevene som står i sentrum for alt vi gjør. Når vi infor - deretter annen hver onsdag (odde uker). merer, gjør vi det for å gi dem oversikt. Hvis det i stedet forvirrer, Anlegg re starter en konkurranse om gal far, som han selv. Med opp- skal vi gjøre forbedringer. Vi skal evaluere i januar, forteller Spillerutviklingskonsept Vegard Ulvang startet seansen barna alt for tidlig. vekst på Lambertseter der 100 *Tirsdager er sydamene våre og møbeltapetsereren rektor Jon Isebakke. Toppidrettsgymnas med pensjonerte toppidrettsutøvere som skulle reflektere rundt faktisk først ved slutten av videreen var en daglig øvelse, fikk nabo- Hvem som er best, viser seg push-ups i regi av far fra veranda- vår i full sving. Trenger du hjelp med plagg, gardinsøm, trekk av stolseter etc. stikker du bare innom. i Drammen Kjøpte kompetanse på spiller-/ hva som hadde gjort dem gode, gående skole, og de beste knekker ene mang en gang til å tenke barnevernet, tror han. Men Kjetil 20 trenersiden og hvorfor de nådde toppen? koden selv. 21 Vi har alltid ferdigsydde forklær, handlenett, grytelapper mm. tilgjengelig. *Husk - biblioteket vårt er åpent daglig og bøker for salg finnes alltid i hyllene. - Vi er kanskje litt sent ute med ønsker, men prøver oss allikevel: Har du lydbøker du ikke trenger, blir vi kjempeglade om vi kan få arve. Vi prøver å bygge opp et litelydbokbibliotek. På forhånd TUSEN TAKK! Åpningstider man. - tors. kl Besøksadresse Gladsvei 47 Tlf.: mail: hjemmeside: Fortsettelse fra første side elevene og i karaktergivingen. I tillegg får elevene helt konkrete lekseplaner for to uker. Summerer man alt, slik Risan gjorde i kronikken, blir tallet stort, men også feil, mener Jon Isebakke. Kjennetegn for måloppnåelse er jo ikke mål. Og hvis alle læringsmålene fordeles på antall fag og antall uker, blir det gjennomsnittlig et par læringsmål pr. fag pr. uke. Evaluering i januar Dette opplegget er laget i samråd med elevrådet, foreldrerådets arbeidsutvalg og selvsagt lærerne, forteller rektor Isebakke. Men da Risan skrev sin kronikk, hadde systemet bare vært i bruk i fire uker, og vi har fra begynnelsen av tatt sikte på å evaluere det i januar. Jeg regner med at vi da finner fram til forbedringer og forenklinger av både innhold og språkbruk, slik at dette blir forståelig for alle. I denne evalueringen er Kristin Asbjørnsen i Sagene kirke Risans meninger viktige innspill, sier Isebakke. Ikke tillit til lærere og elever Lars Risan er forventningsfull til den videre dialogen. Men hans reaksjon på sønnens arbeidsplaner, førte han også videre til betraktninger av mer skolepolitisk art, om målstyring og kontroll. «Oppover i systemet bør man vise lydighet; eleven følger lærerens mål, læreren følger rektorens mål, rektoren følger kommunens undervisningsetat, som igjen følger Utdanningsdirektoratet, som til slutt følger PISA-undersøkelsens krav til måloppnåelse.» «Nedover i systemet utfører man kontroll, og da delegerer man ikke genuint ansvar, fordi det forutsetter tillit, tillit til at den man delegerer til, er i stand til å formulere sine egne mål, og å gjennomføre dem.» n Jazzsangerinnen Kristin Asbjørnsen ga i høst ut en plate med ukjente negro spirituals, «I ll meet you in the morning». Den har fått strålende mottakelse, både i inn- og utland. Dagbladet ga plata terningkast fem, og skrev: «Vakkert, vakkert, og totalt uten fakter. Den som ikke blir rørt av denne musikken, må skaffe seg et nytt hjerte.» Vårt Lands anmelder beskrev stemmen hennes som «ru, ja, sprø. Samtidig er den varm og inderlig.» Torsdag 23. januar kl. 19 synger Kristin Asbjørnsen på Lysvesper i Sagene kirke, sammen med jazzpianisten Tord Gustavsen. Vesper er en tidebønn i klostertradisjonen, som her er blitt noe forenklet og gitt en meditativ form med mye musikk. Fall til ro, og unn sjelen din en god time. n Tekst: Jon Andreas Hasle Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen Verdig avslutning på Kjelsås idrettslags 100-års jubileumsår 2013 Systematisk jobbing med spillerutvikling og rekruttering Målet var at Strømsgodset skulle bli hele Drammens lag og regionens stolthet. Laget nominerer i «I forhold til folketallet er vi ekstremt gode i sport», hevdet Ulvang. Før siste ski-vm i Norge reiste han blant annet til skinasjoner som Russland og Sveits, og de var også spørrende i forhold til Han mener at noe av frafallet fra 14-årsalderen, skyldes denne tidlige toppingen! Han tror også at heldagsskolen er på vei inn, der de unge vil få idretten sin i forlengelsen av F. v.: Stian Lund, utviklingssjef i Strømsgodset IF, Alf Hansen, utviklingsdirektør i Norges fotballforbund og to skikonger: Vegard Ulvang og ildsjel i KIL langrenn, Svein Olav Bø André roste faren for det enorme engasjementet som har hatt stor betydning for hans suksess! Han er ganske sikker på at for mye involvering fra foreldrenes side er bedre enn det motsatte! Han dro en del norsk alpinhistorie, men i likhet med Ulvang fremhevet han allsidighet som en viktig faktor. Og som en liten kuriositet til slutt: Begge disse tidligere toppidrettsutøverne hadde startet karrieren med TURN! Tekst og foto: Kari Solvang Andreassen Kontor: Grefsen stadion, Neptunveien 8/12 Postadresse: Pb 13, Kjelsås, 0411 Oslo Telefon: Telefax: Kjelsåsposten redigeres av Kjelsås IL

12 Mor og datter i farta. Celine Pettersen og Hege Kommandantvold på kjukkasen i Grefsenstadionhallen. Rekord for allidretten Allidretten har denne høsten satt rekord i antall barn som deltar ved Disen skole og i hallen på Grefsen stadion. 280 barn er hver uke i aktivitet i regi av Kjelsås idrettslag. Vi får på plass enda et parti for 4-6-åringer på Grefsen stadion over nyttår! Videre ønsker vi også å kunne tilby et nytt parti på dagtid for 3-åringer hvis det er interesse for det! Ta kontakt på mail: Bildene er tatt på allidrettens juleavslutning i Grefsen stadionhall der barna fikk en flott gympose fra HANDELSBANKEN med en julekalender i. Det var stas! Allidretten takker Handelsbanken for denne flotte julegaven! Tekst: Hege Kommandantvold Foto: Kari S. Andreassen Mor + datter = ALLIDRETT Hege Kommandantvold har ås til å etablere en allidrettsgruppe. i år, og som først starter høsten gymsalkapasiteten som skaper Oldermannsligaen i Kjelsås IL, 22 Oslo kommune, Oslo idretts Han ble nr.5 på lista! problemer for å øke rekrutterin- som er en støtteforening til Kjelsås datteren Celine bare 3 år, og hun ble med mor til allidretten i den gamle gymsalen på Kjelsås skole. På den tiden var det Lisa Skårsmoen som drev aktiviteten, men det tok ikke lang tid før Hege tok over. vært Kjelsås idrettslags rekrutteringsminister fra Da var 23 På slutten av 1980-tallet hadde klubben nådd 2000 medlemmer, og stor tilstrømning av yngre barn skapte et behov for å gi dem et mer tilpasset tilbud. Oslo kommune satset mye på barneidrett, og i et brev i 1986 oppfordret de Kjels- krets og NIF jobbet sammen om å forbedre barneidretten, og de kunne stille med støtteapparat, opplæring og prosjektfinansiering. Forskere mener at 4-6-årsalderen er gullalderen i forhold til å utvikle god motorikk, noe som barna vil ha glede av uansett hvilken idrett de velger senere. I starten hadde vi bare 20 barn, i dag er antallet på nærmere 300, kunne Hege fortelle. Og foreldre melder på barna sine før de er født. Hege fikk forleden dag en påmelding fra mor til et barn som ble født 10.november Celine har i høst overtatt Heges rolle som gruppeleder for allidretten etter flere år som trener for flere allidrettsgrupper. Det betyr at hun også sitter i KILs hovedstyre. Hun spiller selv aktivt på Røas damelag i eliteserien i fotball. Her har hun har fått med seg 4 seriemesterskap, 3 cupgull og 2 sølv i cupen. Hege ble ansatt som sportslig leder for allidretten i 80% stilling fra 1.oktober Dermed er hun kommet inn i staben av de fast ansatte på Grefsen stadion. Nå for tiden er det bare gen, for de store hallene som bygges i vårt område, er lite egnet for disse gruppene Til slutt ønsker Hege og Celine at vi i Kjelsåsposten skal takke Oldermannsligaen i KIL for 4000,- til utstyr i Grefsenstadionhallen.Det er populært! Hege lar tankene strømme fritt en stund, og vil kanskje i fremtiden åpne opp for et dagtilbud også! Tekst og foto: Kari Solvang Andreassen Mor og datter i farta. NYTT PARTI I ALLIDRETT 4-5 ÅRINGER! Tirsdager klokka har vi fått saltimer fra 7.januar Ta kontakt med Hege på telefon eller på for påmelding. Vi har plass til 15 barn! Førstemann til mølla! Gaver fra Oldermannsligaen IL, har blant annet som formål å gi økonomisk støtte til barne-og ungdomsaktivitetene i idrettslaget. Gruppene kan søke om støtte til spesifikke aktiviteter og utstyr kroner ble nylig vedtatt fordelt til prosjekter innen allidretten der midlene er øremerket utstyr til Grefsenstadionhallen. Alpingruppa har fått midler til anskaffelse av Airtrack treningsmatte til bruk i Stadionhallen, og fotballgruppa har fått tilskudd til ballnett ved kunstgresset i Kjelsåsmyra. Pål Bech, Oldermannsligaen

13 Evangeliet med satellitt til den arabiske verden Hva gjør så de ofte hardt pressede kirkene i de arabisk-talende land når de vil styrke de enkelte kristnes tro og frimodighet i nærmiljøet? Et av deres viktigste redskap er SAT-7. Det er et nettverk av kristne arabisk-språklige satellitt-tv-kanaler for de kristne i Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 blir støttet av Grefsen menighet. S AT-7 var på lufta første gang den 31. mai i I de dager var det en beskjeden start, med 2 timer sending hver fredag, på analogt system. Nå er SAT-7 på lufta, på digitalt system, døgnet rundt, året rundt, på 5 kanaler! Populær TV Sendingene kan tas imot både i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa. Ikke bare kan de tas inn, men folk følger sendingene i stadig økende grad. Ikke fordi det er en kristen kanal, men fordi de produserer god TV, med et særdeles variert programtilbud for alle aldersgrupper. Programmene produseres av og blant målgruppen, altså de arabisk, farsi og tyrkisk-talende kristne i området. Kanalen har alle sine produksjonsanlegg i regionen. Araberne blir nevnt i pinseberetningen i Bibelen. De var altså med fra begynnelsen av i den kristne kirke. Da ville det jo ikke være noe poeng i å la evangeliet gå via Vesten og ikles vestlig kulturell og politisk emballasje, før det ble sendt tilbake til Midtøsten. Forskjellige kirkesamfunn De kristne kirkene i Midtøsten har greid å samarbeide på tvers av konfesjonsgrensene, ettersom SAT-7 er et prosjekt av store dimensjoner. Biskop Moussa i Den koptisk ortodokse kirke sier det på denne måten: Sat-7 kan gjøre hva ingen kirke kan. «SAT-7 kan besøke en persons hjem hver dag, bringe med seg mange forskjellige talere og presentere kristne synspunkter på mange forskjellige områder. Det kan SAT-7 gjøre i millioner av hjem samtidig!» Fellesskap betyr mye for de kristne i Midtøsten. De vil gjerne ha oss i andre verdensdeler med som samarbeidspartnere. Derfor er det inspirerende at Grefsen menighet støtter dette arbeidet, og å se at stadig flere norske og nordiske organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner er blitt med som venner av SAT-7. n John Steinar Dale Misjonssøndag 19. januar Søndag 19. januar blir misjon temaet i høymessen kl. 11, med misjonsprosjektet for Grefsen menighet, SAT-7, i fokus. Etter gudstjenesten inviteres alle til kirkekaffe i menighetssenteret. Der kommer John Steinar Dale og forteller i ord og bilder om hva SAT-7 er blitt, og hvordan arbeidet foregår i dag i landene i Midtøsten og Nord-Afrika. Under samværet i menighetssenteret vil det også bli en markering av at vi har tatt i bruk vårt «nye» rehabiliterte menighetssenter! Det er misjonsutvalget i Grefsen og Grefsen misjonsforening (NMS) som inviterer. n Joel Kaufmann

14 diverse mat diverse VELVÆRE & HELSE Nordre Aker Røde Kors Vi er der for mennesker i vårt nærmiljø. Kan du tenke deg å bli medlem? Kontakt Anne-Britt Nilsen, tlf , e-post: Vi har stadig behov for nye besøksvenner. Du vil glede et medmenneske hvis du har litt tid å bruke på dette. Opplæring blir gitt før du starter. Interessert? Kontaktpersoner: Bente Sand, tlf , e-post: John Haugen, tlf , e-post: Vil du støtte oss med grasrotandelen fra Norsk Tipping, er vårt org.nr Kjelsås Dyreklinikk Midtoddveien Oslo Tlf Åpningstider Mandag: Torsdag: Tirsdag-onsdag: Fredag: GODE PARKERINGSMULIGHETER Tlf KOM I FORM! Styrke Spinning Zumba Mensendieck Yoga Alt innen fysioterapi og Manuellterapi Trykkbølgebehandling Kjelsåsveien Oslo. Stillatorget Alternativt senter SjamAnnes Hus Et sted å møte andre alternativt orienterte. Erkjenn og utvikle dine evner! Trommereiser, meditasjon, healing, lydmassasje, kanalisering, bevegelse, samtaler, temakvelder, Alternativt utstillinger, gjesteforelesere senter mm. SjamAnnes Hus I tillegg drives akupunkturpraksis. Et sted å møte andre alternativt orienterte. Erkjenn og utvikle dine evner! Trommereiser, Påmelding til meditasjon, kurs / timebestilling: healing, lydmassasje, Mobil: kanalisering, bevegelse, samtaler, temakvelder, utstillinger, gjesteforelesere mm. E-post: Adresse: Nordhagaveien 20 I tillegg drives akupunkturpraksis. GRATIS ÅPENT HUS hver onsdag kl. 19: Påmelding til kurs / timebestilling: Mobil: E-post: Adresse: Nordhagaveien 20 Haugen GRATIS Akupunktur ÅPENT HUS hver og onsdag EnergiTerapi kl. 19: Advokat Stein Nortvedt MNA Vitusapotek Kjelsås - Stillatorvet Advokatvirksomhet Arv, Testament, Dødsbo/Generasjonsskifte, Familie Våre åpningstider er: Erstatning, Mangler ved bolig, Avtaler. Inkasso, Selskapsrett, Rettstvist Grefsen Man/Tors 9-18, Tirs/Ons/Fre 9-17, lørdag Bakeri og konditori Meglervirksomhet Kontakt: tlf , fax Standard eiendomsmegling Lettvintveien 39 Behandlingstilbud: Generasjonsskifte/Dødsbo med eiendomstransaksjon ET MANGFOLD AV VARER tlf Felleseierskifte med salg av bolig OG TJENESTER DU manuellterapi Alt i bakevarer 1/2 times gratis konsultasjon FINNER OVERSIKTEN I Vi tar i mot bestillinger generell fysioterapi Tlf: e-post: TALEFOTEN PB 59, Kjelsås, 0411 Oslo med.treningsterapi, redcord 27 idrettsskader GYNEKOLOGISK KLINIKK Kjelsås Legesenter trykkbølgebehandling LINDERUD SENTER Regnskapsbistand Vi har åpnet ansatt en en ny ny avdelig medarbeider på Frysja, og har ledig kapasitet for for nye nye kunder. kunder. Adr.: Frysjaveien 33 C Haugen Akupunktur og EnergiTerapi Anne Baisgård Christin Bakkeli Kontakt med Japan? Statsautorisert translatør i Japansk, Autorisert Oslo Guide, konsulent: Tolketjenester, oversettelse, opplesning, kåseri, video-teksting, rapporter, seminar, delegasjoner, besøk osv. Japansk-norsk-engelsk Japan Consult, M: E-post: Gavekort til den som har alt Vi tilbyr alt innen hudpleie, fotpleie, aromatierapi og makeup. TLF.: Voksing av legger kun 130,- Grefsenveien 6d, 0482 Oslo Åpningstider: man-tors 10-20, fre 10-18, lørdag Dr. Ivar Omsjø Henie, gynekolog Dr. Kristine Meidell, gynekolog Timeavtale etter henvisning fra lege. Linderud Senter, Helsetorget plan 3, 0527 Oslo tlf fax Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo Tlf Åpent , tirsdager 9-15 SPESIALISTER I ALLMENMEDISIN Per Kristian Arnesen Åse Hildre Haug Ingjerd Guldal Arnulf Heimdal Arne Fetveit Linda Elise Grønvold Timebestilling/ ø.hjelp Manuellterapeutene: Christine Saxegaard Fysioterapeutene: Bernt Fiskeseth, Jan Lien, Heidi Bjærtnes. Terapeuter med og uten kommunal driftsavtale Grefsenveien 61 tlf

15 VELVÆRE & HELSE VELVÆRE & HELSE bil hus & håndverk GREFSEN RENHOLDSSERVICE AS Renhold bedrift, privat og borettslag Vinduspuss Oppskuring og boning Hovedrengjøring Teppe- og møbelrens Be om uforpliktende befaring med pristilbud! Adr: Frennings vei 3, 0588 Oslo Tlf: Velkommen til en helsebringende behandling! Allergi Hodepine/migrene Muskel-/skjelettplager Slapphet/utbrenthet Stress og uro Søvnløshet Allmennpraksis Geir Brandsdal Refleksolog Ingvill Nilssen Tlf Kjelsåsveien 114 refleksologiklinikken.com Storo Frisør Bertha-Marie Igesund Tannlegen på Grefsenplatået G r efs en vei en Oslo Tl f : mob : SALONG VIBECKE Vi har åpnet i nyoppussede lokaler i Hareveien 10, 2. etg. Reparerer alle slags modeller. Rimelige priser. Åpent man - fre kl Tannlege på Stillatorget Brekkeveien 4J, 0883 Oslo Tlf / Thomas M. Zupfer MNTF Kjelsåsveien 160, Tlf Ønsker nye og gamle pasienter velkommen! Autopleie & Lakk AS Myrer s damefrisør Myrerskogveien 12 (over Spar-butikken) Mobil Nytt i januar: Vi åpner verksted for reparasjon av lakkskade og ruteskade/ruteskift Tilbud: Full shine 1799,- ut januar Fleksibel åpeningstid Mensendieck din helseinvestering for livet Mensendieck gruppetrening Individuell fysioterapi Åpent hver dag fra (ikke lørd). DAME - HERRE- BARN 28 DALYS AUTOSERVICE Myrerskogveien 12 Tlf Kontortid: kl 9-15 mandag kl Grefsenvn. 94 tlf Immunforsvar Bekkenløsning Hormonelle plager Mage/tarm Svimmelhet Angst REFLEKSOLOGI KLINIKKEN Tannlege Torhild Riise Storo og nydalen telefon MenSendIeck-FySIoterapI as Ring for avtale, tlf Timebestilling: Tlf.: Adr.: Lett int eien 39 (ved Kiwi på Disen) Reisevaksiner Kjelsås Legesenter tlf: Clinique Grefsen - Fotpleie, off.godkj. - Hårfjerning m/voks - Farging av vipper/bryn Glads vei 20 Kari Størk tlf Mekanisk - EU kontroll - Service For timeavtale, ring , eller kom gjerne innom oss. Kjelsåsveien 140 KJELSÅS FRISØR Kjelsåsvn. 126, tlf mobilnr: Mandag stengt Annonse_menighetsblad_farger.ind1 Tirsdag og onsdag 9-17 Torsdag og fredag Lørdag 9-13 Rabatt for pensjonister tirsdag og onsdag KJELSÅS BILVERKSTED AS 29 Ditt lokale bilverksted Vitaminveien 11 A (spinn/expert i 1. et.) 0485 Oslo i Hudpleie Fot leie Maniky Voks Per anent makeup Mail: Fax: :54:22 Se også: Møbeltapetsermester Jan Larsen Stopping og trekking av alle type møbler Stort utvalg av stoffer Adr: Grefsenveien 58, 0487 Oslo Tlf: Mob: Epost: Tlf: Epost: Adr: Grefsenveien 58, 0487 Oslo Speil Energiglass Dusjvegger etter mål Glass over kjøkkenbenk

16 hus & håndverk hus & håndverk Din lokale leverandør av rørleggertjenester med god kvalitet til fornuftige priser. ALT INNEN VANN, VARME OG SANITÆR Eivind Slorby Tlf.: Myrerskogveien Oslo AUT. TAKSTMANN Siv.ing Espen Weid BOLIGTAKSTERING NÆRINGSEIENDOMMER SKADE OG TILSTANDSVURD. Mobil Johansen & Sønn parkettsliperi etablert Tlf Sliping og behandling av alle typer tregulv og parkett. Gratis befaring! Miljø - Komfort - Økonomi Leverandør av Panasonic og Mitsubishi Electric. Service og support på eksisterende anlegg. Leverer luft/luft og luft/vann varmepumper. Saturnveien 28 A, 0492 Oslo FAGKUNNSKAP I MER ENN 50 ÅR 30 Anlegg i fra offisielle leverandører Ecoconsult og Miba. Ekstra god pris til beboere i området Grefsen/Kjelsås! FAGKUNNSKAP I MER EN 50 ÅR Totalleverandør av håndverkstjenester. Godkjent kontrollør for uavhengig kontroll ved om-/nybygging av våtrom. Brannvaktveien 18, 0489 Oslo Tlf.: / Tlf: Glads vei 20, 0489 OSLO Tlf.: / Mob.: E-post: Kjelsåsvn. 174, 0884 Oslo Tilbygg Montering av dører og vinduer Rehabilitering av bad og våtrom Takomlegging Forsikringsskader Parkett, mur og maling elektriker n i området Gratis befaring! Granrud Granrud Elektriske Elektriske AS AS Tlf: Tlf: granrudelektriske.no granrudelektriske.no Ta kontakt for en uforpliktende, kostnadsfri befaring Granrud Granrud Elektriske Elektriske AS AS Tlf: Tlf: granrudelektriske.no granrudelektriske.no Granrud Elektriske Granrud ElektriskeAS AS granrudelektriske.no granrudelektriske.no Tlf: Tlf: granrudelektriske.no Lettvintveien Lettvintveien 39, 39, Oslo Oslo 31

17 kirkekalender januar Se også forsiden på kirkens nettsider hver uke for gjeldende ukes gudstjeneste. Søndag 29. desember søndag etter jul Prekentekst: Matt. 2, Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt. Kl : Høymesse ved vikar. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Nyttårsdag i Vestre Aker kirke Prekentekst: Luk. 2, 21 Han fikk navnet Jesus. Kl : Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Kirkekaffe Søndag 5. januar Kristi åpenbaringsdag Prekentekst: Matt. 2, 1-12 De falt på kne og hyllet ham. Kl : Høymesse ved kapellan Inger Johanne Gjøen og Gunnar Prestegård. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kl : Juletrefest på Menighetssenteret Søndag 12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Matt. 3, Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Kl : Ung messe ved kapellan Sigmund Akselsen og kateket Geir Hegerstrøm. Dåp. Presentasjon av årets konfirmanter. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Søndag 19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: 1. Mos. 1, La oss lage mennesker i vårt bilde. Kl : Høymesse ved sokneprest Trygve Magelssen og John Steinar Dale. Nattverd. Misjonssøndag. Sang ved Kammerkoret Utsikten. Takkoffer til menig hetens misjonsprosjekt Sat 7. Søndagsskole. Kirkekaffe i menighetssenteret. Vi feirer nytt menighetssenter. Søndag 26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Luk. 18, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Kl : Høymesse ved kapellan Sigmund Akselsen. Nattverd. Sang ved Kristine Jølstad Moi. Takkoffer til vennskapsmenigheten i Ramallah. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kl : Dåpsgudstjeneste ved kapellan Sigmund Akselsen. Takkoffer til menighetens barneog ungdomsarbeid. Søndag 2. februar 5. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Mark. 2, 1-12 Stå opp, ta båren din og gå hjem! Kl : Familiegudstjeneste ved sokneprest Trygve Magelssen og diakon Anette Norman. Dåp. Babysangen deltar. Takkoffer til Grefsen menighet. grefsen menighet Sokneprest Trygve Magelssen Tlf Mobil Bolig: Gml. Kjelsåsvei 2, Tlf Menighetskontoret Glads vei 45, 0489 Oslo Man-fre kl , tlf Bankgiro Kantor Erlend Fagertun Mobil kirken.no Når du skal ha dåp eller bryllup, kontakt Kirke torget i Oslo, tlf , alle hverdager kl Frivillighetssentralen Glads vei 47 Leder Kjersti Vasli Tlf Menighetsrådets leder Gunnstein Norheim Tlf , Kirkegårdskontoret Gravferdskontor Vest, Sørkedalsveien 64 (i tidligere Vestre krematorium). Åpningstid: mandag-fredag kl Tlf kommune.no Grefsenhjemmet Ogmunds vei 18 b, tlf Kapellan Inger Johanne Gjøen Tlf Mobil Diakon/Grefsen menighetspleie Anette Norman Tlf kirken.no Kontormedarbeider Anne Margrete Hoff Tlf Menighetspleiens leder Kirsten Bremnes, tlf Menighetspleiens kasserer Anne-Berit Prestegård Tlf Bank: Kapellan Sigmund Akselsen Kontortlf Bolig: Arilds vei 3 e, Tlf Kateket Geir Hegerstrøm Tlf Mobil oslo.kirken.no Menighetsforvalter Tore Hafnor Tlf kirken.no Grefsen menighets barnehage Glads vei 47 Styrer Ingrid Hernes Tlf der finner du bladet på nettet. Kontorfullmektig Elisabeth Hurwitz Botner Tlf elisabeth.hurwiz. Kirketjener Roy Asbjørn Kristiansen Mandag-torsdag Gave til din kirke Vi pusser opp menighetssenteret og trenger din støtte. Send SMS med kodeord dinkirke til Du gir 100 kr. Takk for gaven! Vi trenger også faste givere. Kontakt menighetskontoret på , spør etter Tore.

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer