ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken"

Transkript

1 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide frivillig kan gjøre dette 3. Opprettholde og etablere nye aktiviteter som gir lik mulighet til deltagelse for Askers innbyggere 4. Være en samhandlingsarena for enkeltpersoner, organisasjoner og Asker kommune Drift Styret er øverste organ for Asker frivilligsentral - Hasselbakken og for Hasselbakken Frivillighetens hus, mellom årsmøtene. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med sentralens formål, vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av årsmøtet, samt påse at vi driver i hht Kulturdepartementets tilskuddskrav. Daglig leder Tanja Kobro er ansatt i Asker kommune i 100%-stilling og driver Frivilligsentralen i tråd med sentralens hovedmål, vedtatt handlingsplan og vedtak fattet av styret. Daglig leder er også ansvarlig for driften av Hasselbakken. Kontormedarbeider Eva-Helen Snare Sandbakk er ansatt i 50% stilling og er ansvarlig for alt arbeid knyttet til utleie av Hasselbakken. Styre 2014: Gerd Annexstad Styreleder, 1 år Home-Start Familiekontakten Asker Steinar Fjærvold Styremedlem, 2 år, på valg 2016 Asker Velforbund Robert Grønvold Nestleder, på valg 2015 Asker Røde Kors Kjell Hustad Styremedlem, på valg 2015 Asker kulturråd Mari Haugen Styremedlem, 2 år, på valg 2016 Asker kommune Margit Hoen Styremedlem, 2 år, på valg 2016 Asker Husflidslag Siw Hagelin Styremedlem, 1 år, * Asker Hundeklubb. *Godkjent å sitte ett år 1

2 Varamedlemmer Navn Organisasjon Arne Fredbo, 1 år Hasselbakkens venner Thor W. Kleppan, 1 år Kiwanis Harald Nik Johansen 1 år Hasselbakkens venner Styremøte: Det har vært avholdt 8 styremøter og et årsmøte. Daglig leder og styreleder har fungert som styrets sekretær. Husmøte: Det har vært avholdt 4 husmøter med de faste organisasjonene på huset. Hensikt; samordne informasjon, løfte relevante tema rundt frivillighet og opprettholde et tett og godt samarbeid. Daglig leder og styreleder har hatt ansvar for innkalling. 2. AKTIVITETER Asker Frivilligsentral Hasselbakkens tilbud og aktiviteter skapes og drives av de frivillige. Daglig leder koordinerer og markedsfører aktivitetene. De faste aktivitetene har, til tross for redusert bemanning, gått som normalt. Sentralens frivillige har gjort en stor innsats for å opprettholde tilbudet. Språk & leksekafé Kaféen er åpen tirsdager fra kl og drives av totalt 18 frivillige fra sentralen og Rådgiverne på Hasselbakken. Antall besøkene varierer fra og det er mer enn 15 nasjonaliteter som benytter tilbudet. Mål: Tilby en åpen og vennlig møteplass der alle over 15 år får språktrening og hjelp med lekser. Hagegruppa Hasselbakken er omkranset av en fin hage. Det er plantet frukttrær, etablert flere fargerike og frodige bed. Dugnadsgjengen har snekret og malt espaljeer til klatrerosene og sørget for vanning. Frivillige fra hagegruppa og ungdom fra Borgen skole har plantet og lukt. Ulf Benterud fra Asker museum har vært husets hagearkitekt og pådriver i arbeidet med å utforme hagen til en mer tidsriktig og intim. Mål: Skape en grønn, hyggelig og uformell møteplass for alle i Asker sentrum, med mulighet til å nyte blomster, bær og frukt. Kafé Hasselbakken Fra januar til mai var kafeen åpen hver tirsdag fra kl Kafeen ble drevet av 7 frivillige som solgte hjemmelaget bakverk og suppe til gode priser. En til to ganger i måneden ble det arrangert aktiviteter/kulturinnslag. Av forskjellige grunner måtte flere av de frivillige trekke seg og vi valgte derfor å ta en pause ut året. Mål: Kafé Hasselbakken skal være et hyggelig tilbud og møteplass for alle Askers innbyggere. Damedag Arrangeres hver torsdag fra kl 12-15, og alle damer er velkomne til hyggelig samvær. Over symaskiner, strikkepinner og mat går praten lett, på tvers av alder og kultur. Veiledning i søm og strikking blir gitt. I løpet av året har gruppen jobbet med prosjektet Strikk for livet. 2

3 Damene strikker kuvøser og tepper til blant annet prematurbarn i Tanzania. Det ble også arrangert Sydag på Dikemark asylmottak. De frivillige tok med symaskiner og annet utstyr fra Hasselbakken og skapte en aktiv og hyggelig dag for store og små. Antall deltagere på Damedag varierer fra 20 til 35. Det er 12 frivillige som driver tilbudet som er vel etablert, og er et positivt innslag for alle som deltar. Damedagen er et samarbeidsprosjekt mellom Home-Start Familiekontakten, Asker Røde Kors og Asker Frivilligsentral. Mål: Å skape en åpen og positiv møteplass for alle kvinner uavhengig av språk og kulturell bakgrunn. Frihjelpen Hver torsdag fra kl tilbyr en frivillig gratis veiledning til innvandrere og flyktninger som trenger hjelp til å finne ut av det norske regelverket. De får hjelp til å skrive søknader, brev ol. Mål: Å gi et tilbud hvor de som kommer føler at noen har tid til å lytte, forklare og hjelpe. Vedgruppa Vedgruppa består av 6 frivillige. I løpet av vinterhalvåret er det kjørt ut ca 210 sekker fordelt på 17 mottakere. Etterspørselen har vært noe mindre pga mild vinter. Det er etablert et godt samarbeid med Park- og idrett i kommunen som blant annet donerer ved fra ulike kommunale områder. Vedgruppa jobber en gang i uken, utenom ferietid. Mål: Å tilby gratis ved til de som trenger det mest i vinterhalvåret. Dugnadsgjengen på Hasselbakken Møtes ca en gang i måned og ellers etter behov for å ta seg av forefallende vedlikeholdsoppgaver på Hasselbakken. I 2014 ble det malt gulv i 1 etg, bygget espaljeer til klatreroser, ryddet kjeller og lager m.m.. Dugnadsgjengen består av 10 frivillige. Mål: Å vedlikeholde Hasselbakken og fungere som en vaktmestergruppe som daglig leder kan tilkalle etter behov. Sykkelkurs for innvandrerkvinner I mai og juni ble det arrangert sykkelkurs for innvandrerkvinner. Gjenbrukssentralen lånte ut sykler og Velforbundet kjøpte inn hjelmer. 7 kvinner fra Folkeuniversitetet fikk tilbud om kurs hvor frivillige fra Frivilligsentralen koordinerte kurset. Sammen med Asker Cykleklubb lærte de bort kunsten å sykle. Ingen av deltakerne kunne sykle fra før, men med stort pågangsmot og iver tok det ikke lang tid før alle suste rundt på to hjul. Det var et flott samarbeid mellom Folkeuniversitetet, Gjenbrukssentralen, Asker Velforbund, Asker Cykleklubb og Frivilligsentralen. Erfaringen viste imidlertid at det er krevende og ansvarsfullt å arrangere slike kurs. Det tar tid å mestre sykkelen og å få forståelse for trafikk og regler. Videre opplæring er viktig, men sentralen vil i fremtiden henvise til kurs via Syklistenes Landsforbund. Mål: Gi innvandrerkvinner mulighet til å sykle til bl.a. jobb, butikken, aktiviteter, og å lære opp egne barn. 3

4 Turgruppe på Sem Annenhver onsdag fra slutten av april til oktober ble det arrangert turgruppe for tidligere slagpasienter. Turen gikk rundt, eller deler av Semsvannet med hyggelig stopp og matpause underveis. Det er tilrettelagt for at alle kan delta, enten til fots eller med rullestol/scooter. Det har vært en fast gruppe på 8 personer i tillegg til to frivillige fra Frivilligsentralen og to ansatte fra Rehabiliteringsteamet i Asker kommune, som har hatt ansvaret for aktiviteten. Sentralens frivillige henter også deltagere som har behov for transport. Et flott samarbeid som kom i gang etter at Rehabiliteringsteamet tok kontakt med sentralen for å få hjelp til å få gjennomført aktiviteten. Mål: Tilrettelegge for naturopplevelse og sosial aktivitet for en målgruppe som har utfordringer med å kunne gjøre nettopp dette. Praktisk hjelp og besøksvenn Sentralen har 8 frivillige som stiller opp for dem som trenger hjelp til hagearbeid, små reparasjoner, transport med mer. Det er registrert 60 oppdrag, en nedgang fra i fjor som skyldes redusert bemanning siste halvår. Vi har 7 frivillige som ukentlig besøker eldre/familier hjemme og på institusjoner. Mål: Å være en sosialkontakt og et positivt innslag i hverdagen for dem som trenger det. Turkameratene på Folkeuniversitetet Et samarbeid mellom sentralen og Folkeuniversitetet i Asker. Tre frivillige stiller ukentlig opp og tar med seg elever ut på tur rundt i Askerområdet. Er det ruskevær blir det hyggelig prat over en kopp kaffe/te. Det ble også arrangert en fest på Hasselbakken for alle som har deltatt på turene. To damer fra Damedagen tok ansvar for matlaging samt servering. Med over 50 påmeldte ble det en stor suksess! Mål: Gi språktrening til ikke-norskspråklige og introdusere dem til norsk turtradisjoner samtidig som de blir kjent med lokalmiljøet. Rådgiverne på Hasselbakken Hver tirsdag, onsdag og torsdag tilbyr Rådgiverne på Hasselbakken gratis utdanningsrådgivning for unge voksne. Rådgiverne tilbyr tester for å kartlegge interesser, evner og egenskaper. De hjelper til med søknader, oppsett av CV, vurderer realkompetanse og mm. Det sosialpedagogiske aspektet er svært viktig; de som kommer skal få muligheten til å snakke om tanker, drømmer og ønsker. Det er 7 frivillige rådgivere som har bred erfaring som seniorrådgivere i grunn- og videregående skole. Rådgiverne har veiledet 82 personer, 20 forskjellige nasjonaliteter og hatt ca 145 besøk samt veiledning pr telefon og epost. Mål: Motivere og gi troen på at det finnes mange jobber og utdanningsmuligheter. Veilede og hjelpe dem på vei mot målene. 3. HASSELBAKKEN FRIVILLIGHETENS HUS Som ett av sentralens prioriterte mål har Hasselbakken etablert seg som en møteplass for frivillige organisasjoner og Askers innbyggere. Våre faste leietakere er: Asker Husflidslag (Hasselnøtten), Asker Frivilligsentral, Home-Start Familiekontakten, Frivillighetskoordinator i Asker kommune (20. august oktober), Rådgiverne på Hasselbakken, Asker Røde Kors, paraplyorganisasjonene innenfor idrett og kultur, Asker velforbund, Asker og Bærum Historielag, Askeraden og TV-aksjonen leier lagerrom. 4

5 Møtelokalene festsalen, biblioteket og møterom 1 og 2 er daglig i bruk og leies ut til vanlige betingelser. Mange skap i underetasjen lånes ut til organisasjoner for oppbevaring av materiell. 58 organisasjoner har benyttet møtelokalene, og 30 av disse har leid seks ganger eller mer. Første etg m/festsal og kjøkken er populært å leie til selskaper og er en god inntektskilde. Daglig leder er ansvarlig for driften av huset med god hjelp fra dugnadsgjengen som ivaretar vaktmesterfunksjonen. Booking og fakturering skjer med hjelp fra Asker kommune v/servicetorget og faktureringsansvarlig. 4. MARKEDSFØRING For å markedsføre sentralens aktiviteter og Hasselbakken er det utarbeidet en egen brosjyre med spesifisert vår og høstprogram. Det har blitt publisert artikler i lokalavisene og informasjon på egen hjemmeside. I løpet av våren ble det satt opp en egen facebookside. Åpen dag ble ikke arrangert på grunn av bemanningssituasjonen ved sentralen. Året ga ellers et flott tv innslag hvor Vedgjengen fikk vist noe av sentralens aktiviteter på TV2s Frokost tv. Klokken stilte gutta opp med motor og kappsag og fortalte engasjerte om det flotte arbeidet de gjør og gleden over det å utrette frivilligarbeid. 5. OPPFØLGING AV DE FRIVILLIGE Hasselbakken er fylt av frivillig lyst og arbeidsinnsats. Uten dette kunne ikke Hasselbakken vært den møteplassen den er i dag. Vi er takknemlig for alt de frivillige yter av arbeidsinnsats og ønsker å gi noe tilbake. Følgende aktiviteter ble arrangert; -frivilliglunsj siste onsdagen i måneden. Frivillige som deltar Bellyfit og Gitarkurs -sommerfest på Hasselbakken, 45 deltagere. -juleavslutning med middag, 40 deltagere. -delt ut juleblomst som takk for årets innsats. -sendt blomster til merkedager. 6. OPPSUMMERING AV ÅRET Det har vært et utfordrende år for sentralen. Første halvdel var det normal drift med høy aktivitet og full bemanning. Fra juli ble daglig leder 100% sykemeldt. Dette har naturligvis vært en utfordring og preget enkelte av sentralens oppgaver. For å tilpasse bemanningssituasjonen ble husets åpningstider justert fra 9-15 mandag-fredag til mandag-torsdag. Denne ekstraordinære situasjonen mobilisert betydelig frivillig og positiv innsats fra sentralens styre, frivillige og faste leietagere på huset. Fra 1. oktober til 31. desember ble bemanningen økt ved at Eva Sandbakk utvidet sin stilling til 70%, Line Wejden og Einar Henriksen ble midlertidig ansatt i 20%. Ved slutten av året var daglig leder forsiktig tilbake med 20%. Kontorer;I løpet av våren ble det gjennomført kontorbytte mellom våre leietagere for å tilpasse kontorene til husets og organisasjonenes behov og ønsker. Frivilligsentralen fikk nye 5

6 kontormøbler og gammelt teknisk utstyr ble oppgradert. Rådgiverne fikk etterlengtet nytt datautstyr. Nettilgang; Husets trådløse nettverk har vært en av årets store utfordringer. Med ustabilt og periodevis ikke mulig nettoppkobling har huset ikke fungert optimalt og i løpet av året mistet vi en leietaker. Nytt samarbeid og nye aktiviteter; I tillegg til aktiviteter på huset ser vi økt kontakt og aktivitet også utenfor Hasselbakken. Flere institusjoner ønsker samarbeid og informasjon om frivillighetens muligheter. Dette ser vi på som spennende og veldig positivt. Samarbeidet med Rehabiliteringsteamet i Asker kommune og etableringen av Turgruppe på Sem viser hvordan det kommunale tilbudet kan styrkes i samarbeid med frivilligheten. Våren 2014 videreførte vi samarbeidet med ungdomskoler som tilbød valgfaget «Innsats for andre». For å takke ungdommen for deres innsats inviterte sentralen ungdommene og lærere fra Torstad, Vollen og Borgen til en velfortjent avslutning med pølser og is. Frivillige på Hasselbakken hjalp til. Selvhjelpsgrupper Det er gledelig å se at fire selvhjelpsgrupper har, i løpet av de siste årene, etablert seg på huset. Det sammen har pilotprosjektet Recovery, som er en ny arena for brukere, pårørende og fagfolk innen psykisk helse og rus i Asker. Prosjektet har benyttet vårens tirsdagskafe som uformelt treffsted samt at en gang i måneden arrangeres de Recovery-verksted på Hasselbakken. Samhandlingsmøte i nettverket for aktører som arbeider med rådgivning og kvalifisering i Asker ble arrangert i våres. Rådgiverne var ansvarlige for programmet. Et nyttig og vellykket møte hvor de frivillige organisasjonene på Hasselbakken fikk synliggjort og informert om frivillig og rådgivende arbeid. Frivillige; Sentralen består nå av 160 frivillige og 26 er nyregistrerte i Det er en nedgang i nyregistrerte frivillige fra tidligere år, men på grunn av bemanningssituasjonen har det ikke vært mulig å følge opp alle henvendelser. Sentralen har prioritert de allerede registrerte frivillige og deres etablerte aktiviteter. Det er positivt å se at sentralen har frivillige i alder år og med forskjellig kulturell bakgrunn. Det er i løpet av året registrert 6310 timers arbeid utført av frivillige fra sentralen og bak disse tallene ligger det også svært mange uregistrerte timer. Arbeidspraksis; I løpet av året har vi hatt to personer på arbeidspraksis fra Arba (tidligere Di gruppen). Begge har vært i 20 % stilling fordelt på to dager i en periode på to og tre måneder. Vi er svært takknemlig for deres innsats og samarbeid. Vi anser Hasselbakken som en god arbeidstreningsplass da huset åpner opp for nettverk og tilbyr svært forskjellig arbeidsoppgaver som kan tilpasses den enkelte. Styret og daglig leder prisgir godt samarbeid med kommunen, alle organisasjonene på og utenfor huset, servicetorget samt faktureringsansvarlig. Våre samarbeidspartnere er svært nyttig og helt nødvendige i vårt arbeid. 6

7 Frivillighetsutvalget Asker Frivilligsentral Hasselbakken er representert med daglig leder i utvalget. Utvalget har i løpet av året jobbet med blant annet; Tv aksjonen, utarbeidet prosjektbeskrivelse for oppdatering av Frivillighetskonferansen og drøftet frivillighetens rolle i det internasjonale Asker. Asker frivilligsentral har i daglig leders sykemeldingsperiode ikke vært representert i utvalget. Nettverksgruppe og Regionssamling Daglig leder deltar i nettverksgruppe sammen med frivilligsentralene i Akershus. Nettverkstreffene skal sammen med Regionskonferansen gi motivasjon for frivillighetsarbeidet ved sentralen. Eva Sandbakk deltok på konferansen Daglig leder har ikke deltatt på høstens to møter. 7. ØKONOMI Asker Frivilligsentral er en kommunal frivilligsentral som i hovedsak er finansiert ved tilskudd fra Kulturdepartementet med kr og fra Asker kommune med kr inklusiv husleietilskudd på ,- og et ekstra tilskudd på ,- som er bevilget alle Askers frivilligsentraler. Utleieinntekten bidrar med ,- kroner. Vi ønsker å rette en stor takk til alle organisasjoner, Asker kommune, og andre samarbeidspartnere som har gitt litt ekstra og tatt ansvar i en krevende tid for sentralen og huset. Og ikke minst - takk til våre frivillige som bruker fritiden på en verdifull måte og som er med på å skape Hasselbakken til det det er: Et åpent og hjertelig hus der mennesker møtes! 7

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer