Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag."

Transkript

1 Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

2 den 20. november FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger om dette gamle fotografiet fra Fegribakken på Tyristrand, spør Raymond Sørstrøm. Raymond Sørstrøm har på vegne av Nakkerud og Tyristrand historielag sendt oss et gammelt bilde av barn og voksne og en stor hund som er på vei ned Fegribakken på Tyristrand. Historielagets medlemmer spør nå om det blant Ringerikes Blads lesere finnes noen som vet når dette bildet ble tatt, eller har andre opplysninger om det Fra Else Lindahl og Berit Haug: Fra venstre: Arvid Olsen (født 1909), Anna Olsen (hun hadde telefonsentralen og var gift med skredder Edvard Olsen), Kristi ( gift med Viig og bodde i Vikersvingen) og Gunvor (født 1901 og emigrerte til Amerika sammen med søsteren Lina, født i 1898) Olsen. Gruppe til h. fra venstre: ukjent (bak), ukjent (foran), ukjent (foran med hvit lue), Wiil Sandaker (født 1903 med flat lue gift Fegri), ukjent bak hunden og hunden Ruff fra Hovin. Huset bak er huset til Ole O. Haug. År ca 1915.

3 den 20. oktober 2004 Meieri og landhandel på Nakkerud Bildet er fra tidlig på 1900-tallet. Midt i bildet ser vi Nakkerud Meieri og Handelsforening, som senere gikk under navnet Sylling-gården. Nakkerud meieri kom trolig i gang rundt Hit kom bøndene i området med hest og vogn og leverte melk. Det ble produsert både smør og oster under ledelse av meierist K. Utz. Navnet endres til Nakkerud Meieri og Landhandel og deretter til Nakkerud Handelsforretning. Melken ble videresendt til Oslo. Olaf Sylling kjøpte Nakkerud Meieri og Handelsforretning på tvangsauksjon i Senere ble melken sendt til Ringerike meieri. Meieridriften dabbet av etter hvert da det ble melkeruter til Hønefoss. Olaf Sylling drev også bakeri her. Olaf Sylling døde i 1947, og forretningen ble leid bort noen år. Sønnen Sven Sylling overtok landhandleriet i 1950, og drev forretning til først 1970 årene. Han solgte stedet og flyttet fra Nakkerud. Til høyre skimter vi Nakkerud stasjon. Ut til venstre ser vi huset på Nakkerud gård. Dette er i dag Nakkerud Ungdomssenter. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

4 den 22. oktober 2004 Ringerikes Nikkelværk Bildet er fra Ertlien gruve på Nakkerud, som ble drevet av Ringerike Nikkelværk. Bak ser vi en av gruveheisene. Det er også en del som arbeider over bakken. Dette postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud.Kirsten Stormoen er datter til stiger Christian Ristvedt. Stiger er det samme som arbeidsformann i dag. Skulle noen av lesere vite hvem som er på bildet, vil historielaget gjerne ha navnene. Historielaget er også interessert i å låne andre bilder fra Ringerike Nikkelværk. En tysk etterkommer etter Roscher som hadde Ringerike Nikkelværk, arbeider med et prosjekt om nikkelverket og vil skrive bok om dette. Tekst: Raymond Sørstrøm.

5 den 26. oktober 2004 Nakkerud Stasjon Bildet viser Nakkerud jernbanestasjon slik den opprinnelig var. Den ligger idyllisk til ned mot Tyrifjorden. Stasjonsbygningen ble senere bygget på og modernisert. I 1992 ble stasjons-bygningen revet og erstattet med leskur. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud. Kortet finnes både med og uten farge. Fargeleggingen er gjort på trykkeriet. Bildet er fra tidlig på 1900 tallet. Tekst: Raymond Sørstrøm.

6 den 12. november 2004 Branndalen på Tyristrand Bildet er fra Branndalen på Tyristrand. Dette er dalen, med veien ned mot Tyristrand jernbanestasjon. Stasjonsbygningen ligger bak til høyre, og det ryker fra skorsteinen. Huset midt på bildet brant for ca 2 år siden. Husene til venstre er Baalsrud-bygningen. Navnet Baalsrud kommer fra den tiden Skjærdalens Brug hadde egen Brugsskole, fra 1875 til Læreren som sto for undervisningen het Nils Baalsrud. Hans barnebarn var Jan Baalsrud, kjent som mannen med «Ni liv», som filmen med samme navn handler om. Et hus vi kan skimte bak Baalsrudbygningen er Skjønnhaug. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Turid Heieren på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

7 den 18. november 2004 Nikkelverket på Nakkerud Bildet viser Ringerike Nikkelværk på Nakkerud mellom 1915 og Fotografen har stått på andre siden av Åsterudtjernet. Til venstre smeltehytta og pipa på Ertlien gruver. Det mørke huset til høyre ser ut til å være Engene. Skogen bak ser ut til å være i dårlig forfatning og det er nok svovelen fra nikkelverket som har gjort dette. Det hvite huset mitt i bildet nede ved vannet, er badehuset. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Christian Saupstad på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

8 den 17. januar 2005 Tyristrand kirke Tidlig på 1900-tallet bodde fotograf Johannes Dahlstrøm på Nakkerud. Han har tatt dette vakre bildet av kirken på Tyristrand. Kirken har som vi ser mørke hjørnebord og vinduskarmer. Tyristrand kirke ble innviet den 30. september Inngangspartiet er enklere enn i dag. Den nye inngangen kom i 1950 årene. Kapellet som påbygges i disse dager ble bygget først i Det er en stor skigard rundt kirken og veien går nærmere bensinstasjonen. Johannes Dahlstrøm tok mye bilder både av personer og i distriktet. Han og kona flyttet til Nøtterøy og Johannes døde der i Hans datter Johanne Emilie var gift med Einar Larsen og bodde på Nøtterøy. Det var slektninger etter disse så sent som i 1980-årene på Nakkerud og fikk glassplate-negativer etter fotograf Dahlstrøm. Historielaget har ikke lykkes i å finne disse. Det kan være mange interessante bilder blant disse negativene. Dette bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Gudmund Holthe på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm

9 den 20. januar 2005 Tyristua Kafe og Ungdomsherberge Dette postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Bjørn Jacobsen. Han eier og bor i dette huset som har navnet Tyristua. Hans svigerfar Ove P. Kind fikk skilt ut eiendommen hvor den gamle husmannsplassen Kindsplassen, som var husmannsplass under gården Kinna, som foreldrene eide i I 1939 bygde Ove dette huset og startet Tyristua Kafe og Ungdomsherberge. Kafeen ble brukt til bryllup og forskjellige arrangement. Ungdomsherberge hadde bare 2 rom med 4 sengeplasser. Fra mai solgte de hjemmelaget is i kiosken. Ove P. Kind sagde ut isblokker om vinteren på Tyrifjorden som han lagret i sagflis i uthuset. Isen ble knust og tilsatt salt, noe som ga en frostblanding til frysing av iskrem. Det ble slutt på Tyristua Kafe og Ungdomsherberge tidlig på 50-tallet. I sommer fikk det nye kulturbygget på Tyristrand skole, som er bygdas nye storstue, lov av familien Jacobsen å kalle storstua i kulturbygget for Tyristua. Tekst Raymond Sørstrøm.

10 den 24. januar 2005 Vannrenne til gammel kraftstasjon Dette er vannrenna som gikk fra Heierendammen, også kaldt Sliperidammen, og til turbinen i Heieren kraftstasjonen som Skjærdalens Brug eier. I november 1924 skjedde en tragisk ulykke i Sliperidammen, da to brødre på 8 og 10 år som gikk på skøyter, gikk gjennom isen og druknet. Hullet bak personene er veien opp til gårdene nedre og øvre Heieren. De tre personene vi ser på bildet er fra venstre Kristian Heieren f. 1910, Anne Gjerde f. Heieren 1912 og Hans Heieren f Det var bygget en bro opp på siden av renna slik at folk kunne gå opp på renna. Her var det laget et platå med rist i tilfelle noen skulle miste klær eller selv falle ned i vannet. Opp på renna kom kvinnfolkene i området og vasket og skyllet klær. De mest langveisfarende kom med hest og vogn fra gårdene på Hollerud. Dette er et av de første bildene Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne og kommer fra Jorun Lilleland. Anne Gjerde som er på bildet lever og har vært med på å lage teksten. Tekst Raymond Sørstrøm.

11 den 2. februar 2005 Tungt arbeid på anlegg Under krigen var det vanskelig med arbeid, og mange ble satt på såkalt nødsarbeid. Her er det et arbeidslag fra Tyristrand som driver veiarbeid. Vi vet ikke hvor bildet er tatt, da de var på arbeid både lokalt i bygda og i Hallingdal. Fra venstre: Kristian Dybdal, Helge Hansen, Einar Tangen, Arne Dahl og Rudolf Kristiansen. Rudolf var for øvrig statist som rallar i en film etter krigen. Her bruker de en stubbebryter. Dette er før bulldoser og gravemaskinenes tid. Med stubbebryteren ble de tunge løftene tatt. Skjønt det var et stort og tungt løft bare det å flytte og sette opp stubbebryteren. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Reidun Johansen og Solveig Wilhelmsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

12 den 3. februar 2005 Teglverket på Weholt. Hele vestsiden av Tyrifjorden fra Modum til Ask, hadde i gamle dager navnet Tyristranden. Dette var leiresiden av Tyrifjorden. Det var bedre og mer fruktbar jord på Holesiden. Det skal ha vært flere teglverk på denne siden av fjorden i gamle dager. Dette teglverket lå nede ved fjorden ved Wedholdt/Vedholt-gårdene, mellom Breien og grensen til Tyristrand. Teglverket ble etablert i 1864 og produserte både murstein og takstein. Leiren som de trengte tok de ut fra egen eiendom. Ovnen som de brente steinene i, lå til venstre for bygningene oppe på haugen og utenfor bildekanten. De gamle treformene til disse 2 produktene har Inger Johanne Berggaard som bor på Wedholdt fortsatt. Produksjonen var så stor at det var eget sidespor fra jernbanen inn til teglverket. Verket var i drift frem til ca Det er noen hytter i dette området i dag, og en av disse som ligger like inntil jernbanelinjen har navnet pensestua. En av de andre hyttene er bygget oppe på de gamle vraksteinene fra teglverket. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Frøydun Fagervold. Tekst Raymond Sørstrøm

13 den 14. februar 2005 Nakkerud Menighetshus Nakkerud Menighetshus ble tegnet av den tyske arkitekten Anna Dementri som bodde på Nakkerud. Arkitekten gikk til daglig under navnet Demetrus og sto også for selve byggingen. Det var Nakkerud Kvinneforening som eide huset fra starten av. Senere endre foreningen navn til Nakkerud Misjonsforening. Opp gjennom årene har det vært søndagsskole for barn her, men det har også vært arrangert mange kurs, og særlig etter krigen, som sy-, veve- og kjøkkenkurs. Kursene var for de som var ferdig med den obligatoriske skolen og eldre. Når de skulle ha kjøkkenkurs med matlaging, ble det midlertidig satt inn flere komfyrer til dette bruket. I andre etasjen bodde vaktmester Else Tangen. Med sentralisering og fjernsynets inntog, dabbet virksomheten i Misjonsforeningen på Nakkerud av, og foreningen solgte huset på 1970-tallet til Pinsemenigheten Filadelfia i Hønefoss, og disse pusset huset opp og hadde møter her en gang i måneden. I juli 1985 kjøpte Ellen og Harry Tangen huset og bor her. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet (Postkortet) av både Kaia Hamremoen og Hans Danielsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

14 den 16. februar 2005 Sentralen på Tyristrand Den gamle manuelle telefonsentralen på Tyristrand ble nedlagt i Sentralen som den ble kalt lokalt, lå midt i Fegribakken, og den ble ledet av Lissi Olsen, som er på bildet. Det var på slutten et par ansatte til som arbeidet der. Det kostet ekstra om en ville ringe utenfor åpningstiden kl. 21 til 8 om morgenen. Lissi og Arvid Olsen, som hadde sentralen, bodde i huset, og Arvid hadde arvet både sentralen og huset etter sine foreldre. Når noen ringte, var det å ringe fra sentralen til den som det var ønsket å snakke med, for så å plugge ledningen inn til rette vedkommende. Når det var flere på den samme linjen var det ringesignal som en kort og en lang og omvendt til den andre på linja. Tiden de ringte ble skrevet inn i en protokoll og regningen ble skrevet ut fra dette. I dag har vi automatiske sentraler med en enorm kapasitet og kan ringe til alle døgnets tider hvor vi vil. De med ISDNlinje har endog to linjer inn i huset som kan brukes samtidig. Og de som er kommet lengere har ADSL ligger online hele tiden. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Berit Haug. Tekst Raymond Sørstrøm

15 den 28. februar 2005 Tømmerfløterne på Skjærdalen Skjærdalens Brug tok i gamle dager imot tømmer og hadde egne tømmerfløtere som holdt til nede ved fjorden. Fotografen står tydelig vis ute på tømmeret i fjorden og tar bilde. Den nye jernbanebrua av stein er tatt i bruk, slik at bildet er tatt etter Hvem som er på bildet er ikke kjent. Sjef for tømmerfløterne og de to båtene «Buffalo» og «Trio» var Emil Fegri. Båtene var i bruk innenfor pælegarden som Skjærdalens Brug eide. Bedriften hadde i gamle dager eget sliperi og produserte blant annet brunt naturelt papir. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Maien Haug. Tekst Raymond Sørstrøm

16 Ringerikes Blad den 7. mars 2005 Skjærdalens Brug i 1907 For snart et hundrede år siden (juni 1906) var det storbrann på Tyristrand, da hjørnesteinsbedriften i bygda, Skjærdalens Brug brant ned. Sommeren 1907 var papirmaskin nr. 1 montert, og bedriften startet med dette papirproduksjon. Denne papirmaskinen er i dag borte. Mesteparten av papiret de produserte den gangen gikk til eksport, og da særlig til Cuba. På det meste har det vært 6 papirmaskiner i drift. Nå er det fire maskiner som det produseres papir på. I dag er det papirmaskin nr 4, som er det som kalles Gullhøna og kom fra Vestfossen Cellulose som gir mest penger i kassen. Denne maskinen ble filmet av Reidar Heieren, som opprinnelig er fra Tyristrand, og vist på TV for et år siden. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av er Johan Bratvold. Tekst Raymond Sørstrøm. Bildet i avisen var klippet noe i nedkant slik at arbeidsprammen ikke var med.

17 den 15. april 2005 Pilking: Over 500 deltok i pilkekonkurransen på Solbergtjernet i Hullene var borret på forhånd og da startskuddet gikk var det bare å håpe på god fangst og dermed den store premien. Pilkekonkurranse på Solbergtjern i 1958 Ispilking var populært i 50- årene. Her er et bilde fra søndag 16. mars 1958 hvor Tyristubben sammen med et annet lag arrangerte pilkekonkurranse på Solbergtjernet på Tyristrand. Det kom 512 deltagere på arrangementet. Det kostet 5 kroner å delta, og premiene kunne være store. Et år var det moped og et annet år bil, en Moskovitch. Hullene var laget på forhånd, og med den mengden med folk på isen, ble isen trykket ned og man fikk overvann. Det var enkelte mannlige deltagere som drakk for mye medbrakt, og det ble sagt at den og den lå og svømte i overvannet. Salget av mat på disse arrangementene gikk strykende, og når det var slutt på pølsene, ble pølsevannet solgt som buljong. I Solbergtjernet er det en sjelden fiskesort som heter Suter. Det er antagelig lærer Martin G. Hanevold som har satt ut denne fiskesorten i slutten av 1920-årene. Det var også slike pilkekon-kurranser på Steinsfjorden, og det ble satt opp ekstra busser til disse arrangementene. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Anne Grete Knutsen på Ask. Tekst Raymond Sørstrøm

18 den 18. april 2005 Gulbrandsdalen på Tyristrand Nedre delen av Skjærdalen på Tyristrand ble i gamle dager kalt Gulbrandsdalen. Dette er før broen sin tid og veien gikk fra Fegri og ned til Skjærdalselva og opp til Snippen på den andre siden. Huset til høyre på bildet er butikken til Anders A. Gulbrandsen, og som var den største av butikkene på Tyristrand. Anders Gulbrandsen hadde mange damer på bygda som vevde Cheviottøi for seg. Dette fikk Anders lokale skreddere til å sy klær av, og da særlig dresser til mannfolk. Inne i skogen bak Gulbrandsenbygningen skimter vi et hus inne blant trærne. Dette er den gamle Skjærdalen Trevarefabrikk som senere hadde navnet Tyristrand Trevarefabrikk og ble ledet av Ole Berg i mange år. Huset til venstre er husmannsplassen Slaatte. Huset står der ennå. Bak dette huset står et lite høyt hus. Dette er noe de kalte turbinhus, men det var et hus hvor vaierdriften fra Skjærdalenturbinen på oversiden av broen gikk gjennom og ned til fabrikken. Oppe på høyden bak er området som gikk under navnet Snippen. Her skimter man kirken bak til venstre. Huset frem til venstre er huset til Thomas Ask. Her ble det første Samvirkelaget på Tyristrand (Skjærdalens Kooperative Handelslag) startet i I husene mot midten var det skysstasjon i gamle dager. Om man går ned i Gulbrandsdalen i dag er det vanskelig å kjenne seg igjen for veiene er borte og alt er grodd igjen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Johan Bratvold. Tekst Raymond Sørstrøm

19 den 21. april 2005 Klokkerboligen på Tyristrand Bildet av Klokkerboligen på Tyristrand med bryggerhus, fjøs og låve. Bildet må være tatt en gang mellom 1902 og I 1901 vet vi at klokker og lærer Syver Olsen bodde i inngangen til høyre, mens skolestua, fram til herredskassen overtok i 1917, var de tre vinduene til venstre. Klokkerboligen er fra 1864, mens kirken er fra Noe senere var det lærer Ro som drev klokkerjorda i Klokkerdalen. Han ble senere klokker ved søsterkirkene på Gran. Bryggerhuset ble rundt 1955 flyttet til Solberg 251/5 og i 1904 flyttet til Svenskerud på Nakkerud, hvor Nakkerud og Tyristrand historielag er i ferd med å etablere et bygdetun. Låven ble i sin tid flyttet til Kindsåsen og brukt som lagerbygg for det kommunale el-verk. Bildet utlånt av Margot Jahren, datter av herredskasserer Olaf Eriksen som overtok skolestua for å lede adminstrasjonen av den nye Tyristrand kommune. Riksveien gikk den gang over Maltkleiva før veien mot Østvang ble bygd i Tekst Kaare Fleten

20 den 20. mai 2005 FREDSKONFIRMANTER: Første rekke fra venstre (pikenavn i parentes): Ruth Weggersen (Moe), Ruth Myhrbråten, Hjørdis Lindahl, Margit Kristiansen (Wiiland), presten Landmark, Randi Rørholt (Nilsen), Thorbjørg Eriksen, Ellen Bråthen (Solheim) og Rigmor Godthaug. Andre rekke fra venstre: kristi Tangerud (Skinnes), Jenny Steinsvik, Petter Lindahl, Erik Burud, Magne Vang, Henry Henriksen, Gunnar Brunes, Aud Laupet (Tangen), Thorbjørg Opperud og Anne Marie Stærkeby (Skinnes). Konfirmanter i 1945 Søndag er det konfirmasjon i Tyristrand kirke. For 60 år siden, i fredsåret 1945, var det 18 konfirmanter på Tyristrand. Konfirmasjonsdagen var 14. oktober. For disse ungdommene var det mange opplevelser på kort tid. Først og fremst fredsdagene i mai, men også skoleslutt og senere konfirmasjon. Kristi (Kikki) Tangerud, som har lånt oss bildet, forteller at alle som gikk ut av skolen i 1945 slapp eksamen, selvfølgelig til stor glede blant elevene. - Vi som gikk på Grefsrud skole på Nakkerud måtte skrive en stil om skogen. Det var lærer Viljugrein som ga oss oppgaven og han mente vel at såpass måtte vi gjøre når det ikke ble noen eksamen. Da vi gikk for presten måtte alle som bodde på Nakkerud sykle til Tyristrand. Det var dårlig med både rutebiler og privatbiler. Det kunne være både regn og torden, men humøret var på topp, sier Kristi Tangerud. Det var dårlig med klær og sko etter krigen og det var stor glede hvis man fikk tak i stoff til å sy konfirmasjonsklær. Noen fikk også tak i klær fra Sverige. - Men det var en fargeglad gjeng som sto på kirkegulvet 14. oktober. Det var overhøring og vi var nok litt skjelvene, men det gikk bra. To uker senere gikk alle til alters, og da skulle vi helst være i nytt antrekk, til tross for mangel på det meste, sier Kristi Tangerud.

21 den 5. september 2005 Trekkspillskolen rundt Trekkspillklubben: Første rekke fra venstre Frank Danielsen, Berit Myhre, Ragnar Gravermoen, Tone Lise Flaglien, Bjørn Deiler. Bak fra venstre Gerd Jørgensen, Terje Brunes, Jan Kråbøl, Elfrid Formoe, Arild Formoe, Bente Arnesen, Jan Samuelsen og Eva Hagen. Bildet er hentet fra en trekkspillbrosjyre fra Henschien rundt Dette var på den tiden TV sendingene i NRK begynte, og Formoes Elevorkester opptrådte tre ganger i fjernsynet, bl.a. i Falkeklubben hos Rolf Riktor og i programmet til Ada Haug og Odd Grythe. Mange på bygda hadde ikke TV, så de gikk til andre kjente for å se programmet. Arild Formoe var en pioner når det gjaldt trekkspill. Han fant melodier som egnet seg for kirken, og arrangerte disse flerstemt for trekkspill. Det hadde ikke vært tillatt tidligere med trekkspill i kirken. Orkesteret og de fikk spille i mange av kirkene rundt i distriktet, noe som var nytt den gangen. De var på flere turneér, bl.a til Nordlandsmessa i Bodø og til Trondheim. Bildet er utlånt til Nakkerud og Tyristrand historielag av Frank Danielsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

22 den 3. oktober 2005 Ask tidlig på 1900-tallet. Et fargelagt postkort fra først på 1900-tallet. Fotografen ha stått ved ungdomslokalet Sollys. Mannen i forkant av bildet er smeden Even Bergsvendsen. Han eide det nærmeste området som vi ser, og bodde i huset midt i bildet. I dette huset bor i dag Thomas og Guri Pettersen. Helt til venstre i forkant er litt av smia til Even. Even sa at han ikke fikk noen likere (bedre) til å dra smiebelgen enn kona. Ved gjerdet nærmest kan vi skimte et ødelagt kjærrehjul og en harv til høyre for Even, som sikkert må repareres. Vi skimter også at det er. noen barn som leker nede i veien og vinker til fotografen. Det store huset litt til venstre for midten er Stranden skole, og det nyeste skolebygget den gangen. Denne bygningen brant i begynnelsen av 1980-årene. Bygget til høyre er den eldste skolebygningen fra slutten på 1800-tallet. Denne er nå barnehage. På høyre side kan en se jernbanesporet som en grå grusvei. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Ola Haug på Ask. Tekst: Lars Volden og Raymond Sørstrøm

23 den 8. oktober 2005 ELEVER I 1905: Bakre rekke fra venstre: Ludvig Gulbrandsen, Einar O. Tangen, ukjent, Adolf G. Tangen, Ole Kristiansen Skjærdalen (Smella), Martin Nilsen Slaatte, ukjent, ukjent. Tredje rekke fra venstre: 1 Sigrurd Wikman, nr. 5 Elling P. Kauserud, nr. 8 Martin O. Aamodt. Andre rekke fra venstre: nr. 4 Aagot E. Pedersd. Dysterud g. Pettersen., 5 lærerinnen Johanne Nilsen, nr. 6 Alvilde Hansen. Første rekke fra venstre: nr. 8 Karen O. Sletta g. Stifjell, nr. 9 Alvilde Hansen / Skjærdalen og nr. 10 Gudrun T. Ask. Tyristrandelever fotografert i 1905 Å finne ut av gamle bilder er en stor utfordring. Dette bildet er fra 1905, men av god kvalitet. Det viser elevene på Nordre Tyristrand skole. For slektsinteresserte er dette en skikkelig godbit, her kan man finne bestefar, bestemor, oldeforeldre eller tippoldeforeldre. På bildet er det 20 jenter og 18 gutter. Ut fra alderen på elevene kan det være fra 1. til 3. klasse. I den gamle Holeboka fra 1914 finner vi et bilde av lærerinnen på bildet, som er Johanne Nilsen fra Ådalen. Hun var født i 1854 og tok lærerinneeksamen i 2. grad i 1879 og teoretisk eksamen 1. grad i Hun var

24 lærerinne på Nordre Tyristrand skole i 35 år ( ). Lærerinnen underviste småskolen nede i den gamle klokkergården, hvor dette bildet er fra. Legg merke til at vinduene er malt nederst så ungene ikke skulle sitte og se ut. Hovedveien til Nakkerud, samt at det var stor trafikk av hester som kjørte brunmasse til og fra sliperiet som Skjærdalens Brug hadde i Heieren, gikk den gangen forbi bygningen. Historielaget har fått dette bildet av Berit Haug, men det kommer opprinnelig fra Arvid Olsen som drev telefonsentralen i Fegribakken. Randi Rørholt kjenner igjen flere av elevene. Nr 6 i bakre rekke fra venstre ser ut til å være hennes onkel, Martin Nilsen Slaatte som er født i 1895 og begynt på skolen i Hun kjenner også igjen Ludvig Gulbrandsen (nr 1 fra venstre i bakre rekke) født i Hun finner også Anna Gulbrandsen (nr. 2 fra venstre i andre rekke). Historielaget har protokoller fra Nordre Tyristrand skole. Ut fra klasselisten kjenner Thorbjørn Kristiansen igjen onkelen Ole Kristiansen Skjærdalen, født på husmannsplassen Smella i Han kjenner også igjen Adolf Tangen og noen til. Han forteller at svigermor til Arvid Olsen, er Karen O. Sletta som også er i klasselisten. Hun er sannsynligvis også er på bildet. Karen ble gift Stifjell og datteren hennes, Lissi Stifjell var gift med Arvid Olsen, og derfor har dette bildet vært i deres besittelse. Nakkerud og Tyristrand historielag har funnet fram til flere navn, men tar forbehold om at alle er riktige. Tekst Raymond Sørstrøm.

25 den 17. oktober 2005 Ask først på 1920-tallet Dette bilde er fra Ask stasjon, antagelig først på 1920-tallet. Klesdraktene tyder i hvert fall på 20-tallet, som for øvrig er usedvanlig fine, særlig damenes antrekk. Personene på bildet er trolig fra Vikersund skytterlag, og på utflukt til Ask. Vi kan se at det står Vikersund i fanen, og skytterlagene har gjerne en stående løve på sin fane. Det har ikke vært noe skytterlag på Ask med egen fane. Langs gjerdet på venstre side av bildet går jernbanesporet og veien går utenfor der igjen. Til venstre ser vi bjørkealleen som går opp til Ask gods, og kan skimte Ask gods mellom trærne. I det nærmeste huset på stasjonsområdet, var toalettene. Det neste var pakkhuset, og så selve stasjonsbygningen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Unni Lien, opprinnelig fra Tyristrand, men nå bosatt i Nesbyen. Hun er født Bjerke, og hennes bestefar bodde på Bjerke på Ask. Tekst Raymond Sørstrøm (Bildet er litt avkuttet i sidene i avisen).

26 den 15. november 2005 Jernbanebrua på Tyristrand Som erstatning for trebrua som ble bygget på slutten av 1860-årene, ble dette prakteksemplaret av en steinbru bygget i Steinene som er brukt er hugget ut for hånd på jernbanens eget steinbrudd (granitt) utenfor Gulskogen ved Drammen. Store og solide forskalinger måtte bygges før steinblokkene kunne legges på plass. Da den siste steinblokka var på plass sto brua av seg selv. Dette er et kunstverk som viser dyktige håndverkere i gamle dager. Noen av disse broarbeiderne ble boende på Tyristrand. Det er ikke mange slike bruer rundt omkring i Norge. Jernbanen fra Drammen til Tyristrand ble åpnet den 25. november 1867, og strekningen videre til Hønefoss ble åpnet den 13. oktober I forgrunnen ser vi store mengder tømmer i hengslet til Skjærdalens Brug, som på denne tiden lagde cellulosen selv. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Frøydun Fagervold. Tekst Raymond Sørstrøm

27 den 23. november 2005 Til topps i amatørkonkurranse Både før og etter krigen var det mange aktive foreninger i distriktene, og flere av lagene hadde egne teatergrupper. De reiste mye rundt i distriktet og fremførte sine skuespill. Her er et bilde med to i teatergruppa til Ungdomslaget på Nakkerud. De deltok i en amatørkonkurranse som ble arrangert i Håndverkeren i Hønefoss 23. april 1939 sammen med 15 andre. Fra Nakkerud deltok Bergliot Kolkind (til høyre på bildet) og Annie Holthe. De fremførte Tuppen og Lillemor og fikk den lengste applausen av alle deltagerne, og dermed en fin førsteplass med pokal. Det var over 300 til stede på dette arrangementet. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bilde av Trine Lisbeth Holthe. Tekst Raymond Sørstrøm

28 den 5. desember 2005 Skrøpelig flåte på Tyrifjorden Mange av de som bodde ved Tyrifjorden og andre mindre vassdrag bygde seg flåte og padlet eller staket seg fremover. Flåtene var også populære under bading, og ble ofte brukt til å stupe fra. Flåtene kunne være nokså skrøpelige og redningsvester var ukjent. Sikkerheten var med andre ord ikke den beste og det var tryggest å holde seg nær land. Materialene fant de ofte på stranda, eller at man «lånte»noen tømmerstokker som var på vei til fabrikkene i Drammensvassdraget. Dette bildet er trolig tatt på Tyrifjorden utenfor Nakkerud like etter krigen. På bildet ser vi Kolbjørn Moe. Han er temmelig tynn og lang, så han fikk navnet «Hyssingen». Til venstre står Oddveig Karlsen (senere gift med Kolbjørn Moe) og til høyre Asta Karlsen, Oddveigs mor. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Anne Marie Moe. Tekst Raymond Sørstrøm

29 den 7. desember 2005 Travkjøring på isen Travkjøring på Tyrifjorden var populært i 1950-årene. I dette tiåret var det kalde vintre og isforholdene var stabile. Det ble arrangert løp flere steder, blant annet utenfor Skjærdalens Brug og Hagavika. Det var også løp på fjorden utenfor Nakkerud, samt på Aasterudtjernet. Det var vel også en del kjøring på Juvern i Norderhov. travmiljøet i distriktet var stort og løpene på fjorden samlet mange mennesker. På bildet ser vi Knut Ødegard, og her han hjul på sulkey. Det ble også brukt spiss-slede under konkurransene på isen. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Solveig Ødegard på Drolsum. Tekst Raymond Sørstrøm

30 den 16. desember 2005 Finsandbakken på Nakkerud på 50-tallet Det var mange små og litt større hoppbakker rundt omkring i distriktet, og særlig etter krigen. De fleste unggutter prøvde seg som skihoppere i disse bakkene, som gikk naturlig inn i terrenget, og det ble gjerne med det. Dette bildet er antagelig i Finsandbakken på Nakkerud, hvor det var bygget opp en mindre stilasje i terrenget. En storhopper fra Nakkerud, var Erik Burud. Han satte Nakkerud på norgeskartet da han fikk flere gode plasseringer først på 1950-tallet og var i norgeseliten. Erik ble et forbilde og god læremester for mange på Nakkerud, som Knut Modalen og Egil Hamremoen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Ragnhild Honerud. Tekst Raymond Sørstrøm.

31 den 27. desember 2005 Tyristrand korps i 1905 Dette er musikkorpset på Tyristrand for 100 år siden. Dette bildet er tatt 5. desember 1905 og da het stedet Skjersalen og korpsets navn var Skjerdalsmusikken. De eldste bildene historielaget har er på sølvplate, slik at det har vært korpsmusikk på bygda i snart 150 år. Legg merke til de høye spesielle notestolene de hadde den gangen. Jeg vet ikke hvem tilhørere er, men musikerne er fra venstre: Olaf Magnussen (skarptromme), Josef Bekkevold (ventilhorn), Kristian Magnussen, Ole O. Haug, Martin Magnussen, maler Karl Melby (kornett), Jonas Tangen (bekken), Karl Kindsåsen (tuba) og Kristian Moe (stortromme). Jonas Tangen ble senere ordfører i Tyristrand kommune. Josef Bekkevold emigrerte til Amerika og startet orkester der. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bilde av Åge Haug. Tekst Raymond Sørstrøm.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 8312/16 Regdato:28.04.2016 Arkivkode:M79 Saksnr: 16/2117-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/THOKOL Navn: Nedre Eiker kommune Dok.beskr: Uttalelse til brannteknisk prosjektering Munkhaughjørnet

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Norske barn til Sverige i 1945.

Norske barn til Sverige i 1945. Norske barn til Sverige i 1945. Historien er skrevet av Ragnhild Sten f. Knutsen med bidrag av Turid Kvernrød f. Bakken som begge var med på turen. Etter krigens slutt i 1945, gjennomførte den svenske

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år.

Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år. Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år. Randsfjordbanen var den første jernbanestrekningen som kom til vårt fylke, og den hadde bare én stasjon i Oppland. Randsfjordbanen gikk fra Drammen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2015-25.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2015-25.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 98214/14 Regdato:25.02.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12669-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/KJERRO Navn: Åssiden senteret Dok.beskr: TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet!

Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet! Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet! I tillegg til god service, er ÅLGÅRD BLOMSTER viden kjent for sitt rikholdige vareutvalg i et ytterst særpreget lokale. Rett og slett et over hundre år

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for ansatte som jobber med personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer