Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag."

Transkript

1 Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

2 den 20. november FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger om dette gamle fotografiet fra Fegribakken på Tyristrand, spør Raymond Sørstrøm. Raymond Sørstrøm har på vegne av Nakkerud og Tyristrand historielag sendt oss et gammelt bilde av barn og voksne og en stor hund som er på vei ned Fegribakken på Tyristrand. Historielagets medlemmer spør nå om det blant Ringerikes Blads lesere finnes noen som vet når dette bildet ble tatt, eller har andre opplysninger om det Fra Else Lindahl og Berit Haug: Fra venstre: Arvid Olsen (født 1909), Anna Olsen (hun hadde telefonsentralen og var gift med skredder Edvard Olsen), Kristi ( gift med Viig og bodde i Vikersvingen) og Gunvor (født 1901 og emigrerte til Amerika sammen med søsteren Lina, født i 1898) Olsen. Gruppe til h. fra venstre: ukjent (bak), ukjent (foran), ukjent (foran med hvit lue), Wiil Sandaker (født 1903 med flat lue gift Fegri), ukjent bak hunden og hunden Ruff fra Hovin. Huset bak er huset til Ole O. Haug. År ca 1915.

3 den 20. oktober 2004 Meieri og landhandel på Nakkerud Bildet er fra tidlig på 1900-tallet. Midt i bildet ser vi Nakkerud Meieri og Handelsforening, som senere gikk under navnet Sylling-gården. Nakkerud meieri kom trolig i gang rundt Hit kom bøndene i området med hest og vogn og leverte melk. Det ble produsert både smør og oster under ledelse av meierist K. Utz. Navnet endres til Nakkerud Meieri og Landhandel og deretter til Nakkerud Handelsforretning. Melken ble videresendt til Oslo. Olaf Sylling kjøpte Nakkerud Meieri og Handelsforretning på tvangsauksjon i Senere ble melken sendt til Ringerike meieri. Meieridriften dabbet av etter hvert da det ble melkeruter til Hønefoss. Olaf Sylling drev også bakeri her. Olaf Sylling døde i 1947, og forretningen ble leid bort noen år. Sønnen Sven Sylling overtok landhandleriet i 1950, og drev forretning til først 1970 årene. Han solgte stedet og flyttet fra Nakkerud. Til høyre skimter vi Nakkerud stasjon. Ut til venstre ser vi huset på Nakkerud gård. Dette er i dag Nakkerud Ungdomssenter. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

4 den 22. oktober 2004 Ringerikes Nikkelværk Bildet er fra Ertlien gruve på Nakkerud, som ble drevet av Ringerike Nikkelværk. Bak ser vi en av gruveheisene. Det er også en del som arbeider over bakken. Dette postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud.Kirsten Stormoen er datter til stiger Christian Ristvedt. Stiger er det samme som arbeidsformann i dag. Skulle noen av lesere vite hvem som er på bildet, vil historielaget gjerne ha navnene. Historielaget er også interessert i å låne andre bilder fra Ringerike Nikkelværk. En tysk etterkommer etter Roscher som hadde Ringerike Nikkelværk, arbeider med et prosjekt om nikkelverket og vil skrive bok om dette. Tekst: Raymond Sørstrøm.

5 den 26. oktober 2004 Nakkerud Stasjon Bildet viser Nakkerud jernbanestasjon slik den opprinnelig var. Den ligger idyllisk til ned mot Tyrifjorden. Stasjonsbygningen ble senere bygget på og modernisert. I 1992 ble stasjons-bygningen revet og erstattet med leskur. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Kirsten Stormoen på Nakkerud. Kortet finnes både med og uten farge. Fargeleggingen er gjort på trykkeriet. Bildet er fra tidlig på 1900 tallet. Tekst: Raymond Sørstrøm.

6 den 12. november 2004 Branndalen på Tyristrand Bildet er fra Branndalen på Tyristrand. Dette er dalen, med veien ned mot Tyristrand jernbanestasjon. Stasjonsbygningen ligger bak til høyre, og det ryker fra skorsteinen. Huset midt på bildet brant for ca 2 år siden. Husene til venstre er Baalsrud-bygningen. Navnet Baalsrud kommer fra den tiden Skjærdalens Brug hadde egen Brugsskole, fra 1875 til Læreren som sto for undervisningen het Nils Baalsrud. Hans barnebarn var Jan Baalsrud, kjent som mannen med «Ni liv», som filmen med samme navn handler om. Et hus vi kan skimte bak Baalsrudbygningen er Skjønnhaug. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Turid Heieren på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

7 den 18. november 2004 Nikkelverket på Nakkerud Bildet viser Ringerike Nikkelværk på Nakkerud mellom 1915 og Fotografen har stått på andre siden av Åsterudtjernet. Til venstre smeltehytta og pipa på Ertlien gruver. Det mørke huset til høyre ser ut til å være Engene. Skogen bak ser ut til å være i dårlig forfatning og det er nok svovelen fra nikkelverket som har gjort dette. Det hvite huset mitt i bildet nede ved vannet, er badehuset. Postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Christian Saupstad på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm.

8 den 17. januar 2005 Tyristrand kirke Tidlig på 1900-tallet bodde fotograf Johannes Dahlstrøm på Nakkerud. Han har tatt dette vakre bildet av kirken på Tyristrand. Kirken har som vi ser mørke hjørnebord og vinduskarmer. Tyristrand kirke ble innviet den 30. september Inngangspartiet er enklere enn i dag. Den nye inngangen kom i 1950 årene. Kapellet som påbygges i disse dager ble bygget først i Det er en stor skigard rundt kirken og veien går nærmere bensinstasjonen. Johannes Dahlstrøm tok mye bilder både av personer og i distriktet. Han og kona flyttet til Nøtterøy og Johannes døde der i Hans datter Johanne Emilie var gift med Einar Larsen og bodde på Nøtterøy. Det var slektninger etter disse så sent som i 1980-årene på Nakkerud og fikk glassplate-negativer etter fotograf Dahlstrøm. Historielaget har ikke lykkes i å finne disse. Det kan være mange interessante bilder blant disse negativene. Dette bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Gudmund Holthe på Nakkerud. Tekst: Raymond Sørstrøm

9 den 20. januar 2005 Tyristua Kafe og Ungdomsherberge Dette postkortet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Bjørn Jacobsen. Han eier og bor i dette huset som har navnet Tyristua. Hans svigerfar Ove P. Kind fikk skilt ut eiendommen hvor den gamle husmannsplassen Kindsplassen, som var husmannsplass under gården Kinna, som foreldrene eide i I 1939 bygde Ove dette huset og startet Tyristua Kafe og Ungdomsherberge. Kafeen ble brukt til bryllup og forskjellige arrangement. Ungdomsherberge hadde bare 2 rom med 4 sengeplasser. Fra mai solgte de hjemmelaget is i kiosken. Ove P. Kind sagde ut isblokker om vinteren på Tyrifjorden som han lagret i sagflis i uthuset. Isen ble knust og tilsatt salt, noe som ga en frostblanding til frysing av iskrem. Det ble slutt på Tyristua Kafe og Ungdomsherberge tidlig på 50-tallet. I sommer fikk det nye kulturbygget på Tyristrand skole, som er bygdas nye storstue, lov av familien Jacobsen å kalle storstua i kulturbygget for Tyristua. Tekst Raymond Sørstrøm.

10 den 24. januar 2005 Vannrenne til gammel kraftstasjon Dette er vannrenna som gikk fra Heierendammen, også kaldt Sliperidammen, og til turbinen i Heieren kraftstasjonen som Skjærdalens Brug eier. I november 1924 skjedde en tragisk ulykke i Sliperidammen, da to brødre på 8 og 10 år som gikk på skøyter, gikk gjennom isen og druknet. Hullet bak personene er veien opp til gårdene nedre og øvre Heieren. De tre personene vi ser på bildet er fra venstre Kristian Heieren f. 1910, Anne Gjerde f. Heieren 1912 og Hans Heieren f Det var bygget en bro opp på siden av renna slik at folk kunne gå opp på renna. Her var det laget et platå med rist i tilfelle noen skulle miste klær eller selv falle ned i vannet. Opp på renna kom kvinnfolkene i området og vasket og skyllet klær. De mest langveisfarende kom med hest og vogn fra gårdene på Hollerud. Dette er et av de første bildene Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne og kommer fra Jorun Lilleland. Anne Gjerde som er på bildet lever og har vært med på å lage teksten. Tekst Raymond Sørstrøm.

11 den 2. februar 2005 Tungt arbeid på anlegg Under krigen var det vanskelig med arbeid, og mange ble satt på såkalt nødsarbeid. Her er det et arbeidslag fra Tyristrand som driver veiarbeid. Vi vet ikke hvor bildet er tatt, da de var på arbeid både lokalt i bygda og i Hallingdal. Fra venstre: Kristian Dybdal, Helge Hansen, Einar Tangen, Arne Dahl og Rudolf Kristiansen. Rudolf var for øvrig statist som rallar i en film etter krigen. Her bruker de en stubbebryter. Dette er før bulldoser og gravemaskinenes tid. Med stubbebryteren ble de tunge løftene tatt. Skjønt det var et stort og tungt løft bare det å flytte og sette opp stubbebryteren. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Reidun Johansen og Solveig Wilhelmsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

12 den 3. februar 2005 Teglverket på Weholt. Hele vestsiden av Tyrifjorden fra Modum til Ask, hadde i gamle dager navnet Tyristranden. Dette var leiresiden av Tyrifjorden. Det var bedre og mer fruktbar jord på Holesiden. Det skal ha vært flere teglverk på denne siden av fjorden i gamle dager. Dette teglverket lå nede ved fjorden ved Wedholdt/Vedholt-gårdene, mellom Breien og grensen til Tyristrand. Teglverket ble etablert i 1864 og produserte både murstein og takstein. Leiren som de trengte tok de ut fra egen eiendom. Ovnen som de brente steinene i, lå til venstre for bygningene oppe på haugen og utenfor bildekanten. De gamle treformene til disse 2 produktene har Inger Johanne Berggaard som bor på Wedholdt fortsatt. Produksjonen var så stor at det var eget sidespor fra jernbanen inn til teglverket. Verket var i drift frem til ca Det er noen hytter i dette området i dag, og en av disse som ligger like inntil jernbanelinjen har navnet pensestua. En av de andre hyttene er bygget oppe på de gamle vraksteinene fra teglverket. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått låne av Frøydun Fagervold. Tekst Raymond Sørstrøm

13 den 14. februar 2005 Nakkerud Menighetshus Nakkerud Menighetshus ble tegnet av den tyske arkitekten Anna Dementri som bodde på Nakkerud. Arkitekten gikk til daglig under navnet Demetrus og sto også for selve byggingen. Det var Nakkerud Kvinneforening som eide huset fra starten av. Senere endre foreningen navn til Nakkerud Misjonsforening. Opp gjennom årene har det vært søndagsskole for barn her, men det har også vært arrangert mange kurs, og særlig etter krigen, som sy-, veve- og kjøkkenkurs. Kursene var for de som var ferdig med den obligatoriske skolen og eldre. Når de skulle ha kjøkkenkurs med matlaging, ble det midlertidig satt inn flere komfyrer til dette bruket. I andre etasjen bodde vaktmester Else Tangen. Med sentralisering og fjernsynets inntog, dabbet virksomheten i Misjonsforeningen på Nakkerud av, og foreningen solgte huset på 1970-tallet til Pinsemenigheten Filadelfia i Hønefoss, og disse pusset huset opp og hadde møter her en gang i måneden. I juli 1985 kjøpte Ellen og Harry Tangen huset og bor her. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet (Postkortet) av både Kaia Hamremoen og Hans Danielsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

14 den 16. februar 2005 Sentralen på Tyristrand Den gamle manuelle telefonsentralen på Tyristrand ble nedlagt i Sentralen som den ble kalt lokalt, lå midt i Fegribakken, og den ble ledet av Lissi Olsen, som er på bildet. Det var på slutten et par ansatte til som arbeidet der. Det kostet ekstra om en ville ringe utenfor åpningstiden kl. 21 til 8 om morgenen. Lissi og Arvid Olsen, som hadde sentralen, bodde i huset, og Arvid hadde arvet både sentralen og huset etter sine foreldre. Når noen ringte, var det å ringe fra sentralen til den som det var ønsket å snakke med, for så å plugge ledningen inn til rette vedkommende. Når det var flere på den samme linjen var det ringesignal som en kort og en lang og omvendt til den andre på linja. Tiden de ringte ble skrevet inn i en protokoll og regningen ble skrevet ut fra dette. I dag har vi automatiske sentraler med en enorm kapasitet og kan ringe til alle døgnets tider hvor vi vil. De med ISDNlinje har endog to linjer inn i huset som kan brukes samtidig. Og de som er kommet lengere har ADSL ligger online hele tiden. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Berit Haug. Tekst Raymond Sørstrøm

15 den 28. februar 2005 Tømmerfløterne på Skjærdalen Skjærdalens Brug tok i gamle dager imot tømmer og hadde egne tømmerfløtere som holdt til nede ved fjorden. Fotografen står tydelig vis ute på tømmeret i fjorden og tar bilde. Den nye jernbanebrua av stein er tatt i bruk, slik at bildet er tatt etter Hvem som er på bildet er ikke kjent. Sjef for tømmerfløterne og de to båtene «Buffalo» og «Trio» var Emil Fegri. Båtene var i bruk innenfor pælegarden som Skjærdalens Brug eide. Bedriften hadde i gamle dager eget sliperi og produserte blant annet brunt naturelt papir. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Maien Haug. Tekst Raymond Sørstrøm

16 Ringerikes Blad den 7. mars 2005 Skjærdalens Brug i 1907 For snart et hundrede år siden (juni 1906) var det storbrann på Tyristrand, da hjørnesteinsbedriften i bygda, Skjærdalens Brug brant ned. Sommeren 1907 var papirmaskin nr. 1 montert, og bedriften startet med dette papirproduksjon. Denne papirmaskinen er i dag borte. Mesteparten av papiret de produserte den gangen gikk til eksport, og da særlig til Cuba. På det meste har det vært 6 papirmaskiner i drift. Nå er det fire maskiner som det produseres papir på. I dag er det papirmaskin nr 4, som er det som kalles Gullhøna og kom fra Vestfossen Cellulose som gir mest penger i kassen. Denne maskinen ble filmet av Reidar Heieren, som opprinnelig er fra Tyristrand, og vist på TV for et år siden. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av er Johan Bratvold. Tekst Raymond Sørstrøm. Bildet i avisen var klippet noe i nedkant slik at arbeidsprammen ikke var med.

17 den 15. april 2005 Pilking: Over 500 deltok i pilkekonkurransen på Solbergtjernet i Hullene var borret på forhånd og da startskuddet gikk var det bare å håpe på god fangst og dermed den store premien. Pilkekonkurranse på Solbergtjern i 1958 Ispilking var populært i 50- årene. Her er et bilde fra søndag 16. mars 1958 hvor Tyristubben sammen med et annet lag arrangerte pilkekonkurranse på Solbergtjernet på Tyristrand. Det kom 512 deltagere på arrangementet. Det kostet 5 kroner å delta, og premiene kunne være store. Et år var det moped og et annet år bil, en Moskovitch. Hullene var laget på forhånd, og med den mengden med folk på isen, ble isen trykket ned og man fikk overvann. Det var enkelte mannlige deltagere som drakk for mye medbrakt, og det ble sagt at den og den lå og svømte i overvannet. Salget av mat på disse arrangementene gikk strykende, og når det var slutt på pølsene, ble pølsevannet solgt som buljong. I Solbergtjernet er det en sjelden fiskesort som heter Suter. Det er antagelig lærer Martin G. Hanevold som har satt ut denne fiskesorten i slutten av 1920-årene. Det var også slike pilkekon-kurranser på Steinsfjorden, og det ble satt opp ekstra busser til disse arrangementene. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Anne Grete Knutsen på Ask. Tekst Raymond Sørstrøm

18 den 18. april 2005 Gulbrandsdalen på Tyristrand Nedre delen av Skjærdalen på Tyristrand ble i gamle dager kalt Gulbrandsdalen. Dette er før broen sin tid og veien gikk fra Fegri og ned til Skjærdalselva og opp til Snippen på den andre siden. Huset til høyre på bildet er butikken til Anders A. Gulbrandsen, og som var den største av butikkene på Tyristrand. Anders Gulbrandsen hadde mange damer på bygda som vevde Cheviottøi for seg. Dette fikk Anders lokale skreddere til å sy klær av, og da særlig dresser til mannfolk. Inne i skogen bak Gulbrandsenbygningen skimter vi et hus inne blant trærne. Dette er den gamle Skjærdalen Trevarefabrikk som senere hadde navnet Tyristrand Trevarefabrikk og ble ledet av Ole Berg i mange år. Huset til venstre er husmannsplassen Slaatte. Huset står der ennå. Bak dette huset står et lite høyt hus. Dette er noe de kalte turbinhus, men det var et hus hvor vaierdriften fra Skjærdalenturbinen på oversiden av broen gikk gjennom og ned til fabrikken. Oppe på høyden bak er området som gikk under navnet Snippen. Her skimter man kirken bak til venstre. Huset frem til venstre er huset til Thomas Ask. Her ble det første Samvirkelaget på Tyristrand (Skjærdalens Kooperative Handelslag) startet i I husene mot midten var det skysstasjon i gamle dager. Om man går ned i Gulbrandsdalen i dag er det vanskelig å kjenne seg igjen for veiene er borte og alt er grodd igjen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Johan Bratvold. Tekst Raymond Sørstrøm

19 den 21. april 2005 Klokkerboligen på Tyristrand Bildet av Klokkerboligen på Tyristrand med bryggerhus, fjøs og låve. Bildet må være tatt en gang mellom 1902 og I 1901 vet vi at klokker og lærer Syver Olsen bodde i inngangen til høyre, mens skolestua, fram til herredskassen overtok i 1917, var de tre vinduene til venstre. Klokkerboligen er fra 1864, mens kirken er fra Noe senere var det lærer Ro som drev klokkerjorda i Klokkerdalen. Han ble senere klokker ved søsterkirkene på Gran. Bryggerhuset ble rundt 1955 flyttet til Solberg 251/5 og i 1904 flyttet til Svenskerud på Nakkerud, hvor Nakkerud og Tyristrand historielag er i ferd med å etablere et bygdetun. Låven ble i sin tid flyttet til Kindsåsen og brukt som lagerbygg for det kommunale el-verk. Bildet utlånt av Margot Jahren, datter av herredskasserer Olaf Eriksen som overtok skolestua for å lede adminstrasjonen av den nye Tyristrand kommune. Riksveien gikk den gang over Maltkleiva før veien mot Østvang ble bygd i Tekst Kaare Fleten

20 den 20. mai 2005 FREDSKONFIRMANTER: Første rekke fra venstre (pikenavn i parentes): Ruth Weggersen (Moe), Ruth Myhrbråten, Hjørdis Lindahl, Margit Kristiansen (Wiiland), presten Landmark, Randi Rørholt (Nilsen), Thorbjørg Eriksen, Ellen Bråthen (Solheim) og Rigmor Godthaug. Andre rekke fra venstre: kristi Tangerud (Skinnes), Jenny Steinsvik, Petter Lindahl, Erik Burud, Magne Vang, Henry Henriksen, Gunnar Brunes, Aud Laupet (Tangen), Thorbjørg Opperud og Anne Marie Stærkeby (Skinnes). Konfirmanter i 1945 Søndag er det konfirmasjon i Tyristrand kirke. For 60 år siden, i fredsåret 1945, var det 18 konfirmanter på Tyristrand. Konfirmasjonsdagen var 14. oktober. For disse ungdommene var det mange opplevelser på kort tid. Først og fremst fredsdagene i mai, men også skoleslutt og senere konfirmasjon. Kristi (Kikki) Tangerud, som har lånt oss bildet, forteller at alle som gikk ut av skolen i 1945 slapp eksamen, selvfølgelig til stor glede blant elevene. - Vi som gikk på Grefsrud skole på Nakkerud måtte skrive en stil om skogen. Det var lærer Viljugrein som ga oss oppgaven og han mente vel at såpass måtte vi gjøre når det ikke ble noen eksamen. Da vi gikk for presten måtte alle som bodde på Nakkerud sykle til Tyristrand. Det var dårlig med både rutebiler og privatbiler. Det kunne være både regn og torden, men humøret var på topp, sier Kristi Tangerud. Det var dårlig med klær og sko etter krigen og det var stor glede hvis man fikk tak i stoff til å sy konfirmasjonsklær. Noen fikk også tak i klær fra Sverige. - Men det var en fargeglad gjeng som sto på kirkegulvet 14. oktober. Det var overhøring og vi var nok litt skjelvene, men det gikk bra. To uker senere gikk alle til alters, og da skulle vi helst være i nytt antrekk, til tross for mangel på det meste, sier Kristi Tangerud.

21 den 5. september 2005 Trekkspillskolen rundt Trekkspillklubben: Første rekke fra venstre Frank Danielsen, Berit Myhre, Ragnar Gravermoen, Tone Lise Flaglien, Bjørn Deiler. Bak fra venstre Gerd Jørgensen, Terje Brunes, Jan Kråbøl, Elfrid Formoe, Arild Formoe, Bente Arnesen, Jan Samuelsen og Eva Hagen. Bildet er hentet fra en trekkspillbrosjyre fra Henschien rundt Dette var på den tiden TV sendingene i NRK begynte, og Formoes Elevorkester opptrådte tre ganger i fjernsynet, bl.a. i Falkeklubben hos Rolf Riktor og i programmet til Ada Haug og Odd Grythe. Mange på bygda hadde ikke TV, så de gikk til andre kjente for å se programmet. Arild Formoe var en pioner når det gjaldt trekkspill. Han fant melodier som egnet seg for kirken, og arrangerte disse flerstemt for trekkspill. Det hadde ikke vært tillatt tidligere med trekkspill i kirken. Orkesteret og de fikk spille i mange av kirkene rundt i distriktet, noe som var nytt den gangen. De var på flere turneér, bl.a til Nordlandsmessa i Bodø og til Trondheim. Bildet er utlånt til Nakkerud og Tyristrand historielag av Frank Danielsen. Tekst Raymond Sørstrøm.

22 den 3. oktober 2005 Ask tidlig på 1900-tallet. Et fargelagt postkort fra først på 1900-tallet. Fotografen ha stått ved ungdomslokalet Sollys. Mannen i forkant av bildet er smeden Even Bergsvendsen. Han eide det nærmeste området som vi ser, og bodde i huset midt i bildet. I dette huset bor i dag Thomas og Guri Pettersen. Helt til venstre i forkant er litt av smia til Even. Even sa at han ikke fikk noen likere (bedre) til å dra smiebelgen enn kona. Ved gjerdet nærmest kan vi skimte et ødelagt kjærrehjul og en harv til høyre for Even, som sikkert må repareres. Vi skimter også at det er. noen barn som leker nede i veien og vinker til fotografen. Det store huset litt til venstre for midten er Stranden skole, og det nyeste skolebygget den gangen. Denne bygningen brant i begynnelsen av 1980-årene. Bygget til høyre er den eldste skolebygningen fra slutten på 1800-tallet. Denne er nå barnehage. På høyre side kan en se jernbanesporet som en grå grusvei. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Ola Haug på Ask. Tekst: Lars Volden og Raymond Sørstrøm

23 den 8. oktober 2005 ELEVER I 1905: Bakre rekke fra venstre: Ludvig Gulbrandsen, Einar O. Tangen, ukjent, Adolf G. Tangen, Ole Kristiansen Skjærdalen (Smella), Martin Nilsen Slaatte, ukjent, ukjent. Tredje rekke fra venstre: 1 Sigrurd Wikman, nr. 5 Elling P. Kauserud, nr. 8 Martin O. Aamodt. Andre rekke fra venstre: nr. 4 Aagot E. Pedersd. Dysterud g. Pettersen., 5 lærerinnen Johanne Nilsen, nr. 6 Alvilde Hansen. Første rekke fra venstre: nr. 8 Karen O. Sletta g. Stifjell, nr. 9 Alvilde Hansen / Skjærdalen og nr. 10 Gudrun T. Ask. Tyristrandelever fotografert i 1905 Å finne ut av gamle bilder er en stor utfordring. Dette bildet er fra 1905, men av god kvalitet. Det viser elevene på Nordre Tyristrand skole. For slektsinteresserte er dette en skikkelig godbit, her kan man finne bestefar, bestemor, oldeforeldre eller tippoldeforeldre. På bildet er det 20 jenter og 18 gutter. Ut fra alderen på elevene kan det være fra 1. til 3. klasse. I den gamle Holeboka fra 1914 finner vi et bilde av lærerinnen på bildet, som er Johanne Nilsen fra Ådalen. Hun var født i 1854 og tok lærerinneeksamen i 2. grad i 1879 og teoretisk eksamen 1. grad i Hun var

24 lærerinne på Nordre Tyristrand skole i 35 år ( ). Lærerinnen underviste småskolen nede i den gamle klokkergården, hvor dette bildet er fra. Legg merke til at vinduene er malt nederst så ungene ikke skulle sitte og se ut. Hovedveien til Nakkerud, samt at det var stor trafikk av hester som kjørte brunmasse til og fra sliperiet som Skjærdalens Brug hadde i Heieren, gikk den gangen forbi bygningen. Historielaget har fått dette bildet av Berit Haug, men det kommer opprinnelig fra Arvid Olsen som drev telefonsentralen i Fegribakken. Randi Rørholt kjenner igjen flere av elevene. Nr 6 i bakre rekke fra venstre ser ut til å være hennes onkel, Martin Nilsen Slaatte som er født i 1895 og begynt på skolen i Hun kjenner også igjen Ludvig Gulbrandsen (nr 1 fra venstre i bakre rekke) født i Hun finner også Anna Gulbrandsen (nr. 2 fra venstre i andre rekke). Historielaget har protokoller fra Nordre Tyristrand skole. Ut fra klasselisten kjenner Thorbjørn Kristiansen igjen onkelen Ole Kristiansen Skjærdalen, født på husmannsplassen Smella i Han kjenner også igjen Adolf Tangen og noen til. Han forteller at svigermor til Arvid Olsen, er Karen O. Sletta som også er i klasselisten. Hun er sannsynligvis også er på bildet. Karen ble gift Stifjell og datteren hennes, Lissi Stifjell var gift med Arvid Olsen, og derfor har dette bildet vært i deres besittelse. Nakkerud og Tyristrand historielag har funnet fram til flere navn, men tar forbehold om at alle er riktige. Tekst Raymond Sørstrøm.

25 den 17. oktober 2005 Ask først på 1920-tallet Dette bilde er fra Ask stasjon, antagelig først på 1920-tallet. Klesdraktene tyder i hvert fall på 20-tallet, som for øvrig er usedvanlig fine, særlig damenes antrekk. Personene på bildet er trolig fra Vikersund skytterlag, og på utflukt til Ask. Vi kan se at det står Vikersund i fanen, og skytterlagene har gjerne en stående løve på sin fane. Det har ikke vært noe skytterlag på Ask med egen fane. Langs gjerdet på venstre side av bildet går jernbanesporet og veien går utenfor der igjen. Til venstre ser vi bjørkealleen som går opp til Ask gods, og kan skimte Ask gods mellom trærne. I det nærmeste huset på stasjonsområdet, var toalettene. Det neste var pakkhuset, og så selve stasjonsbygningen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Unni Lien, opprinnelig fra Tyristrand, men nå bosatt i Nesbyen. Hun er født Bjerke, og hennes bestefar bodde på Bjerke på Ask. Tekst Raymond Sørstrøm (Bildet er litt avkuttet i sidene i avisen).

26 den 15. november 2005 Jernbanebrua på Tyristrand Som erstatning for trebrua som ble bygget på slutten av 1860-årene, ble dette prakteksemplaret av en steinbru bygget i Steinene som er brukt er hugget ut for hånd på jernbanens eget steinbrudd (granitt) utenfor Gulskogen ved Drammen. Store og solide forskalinger måtte bygges før steinblokkene kunne legges på plass. Da den siste steinblokka var på plass sto brua av seg selv. Dette er et kunstverk som viser dyktige håndverkere i gamle dager. Noen av disse broarbeiderne ble boende på Tyristrand. Det er ikke mange slike bruer rundt omkring i Norge. Jernbanen fra Drammen til Tyristrand ble åpnet den 25. november 1867, og strekningen videre til Hønefoss ble åpnet den 13. oktober I forgrunnen ser vi store mengder tømmer i hengslet til Skjærdalens Brug, som på denne tiden lagde cellulosen selv. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Frøydun Fagervold. Tekst Raymond Sørstrøm

27 den 23. november 2005 Til topps i amatørkonkurranse Både før og etter krigen var det mange aktive foreninger i distriktene, og flere av lagene hadde egne teatergrupper. De reiste mye rundt i distriktet og fremførte sine skuespill. Her er et bilde med to i teatergruppa til Ungdomslaget på Nakkerud. De deltok i en amatørkonkurranse som ble arrangert i Håndverkeren i Hønefoss 23. april 1939 sammen med 15 andre. Fra Nakkerud deltok Bergliot Kolkind (til høyre på bildet) og Annie Holthe. De fremførte Tuppen og Lillemor og fikk den lengste applausen av alle deltagerne, og dermed en fin førsteplass med pokal. Det var over 300 til stede på dette arrangementet. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bilde av Trine Lisbeth Holthe. Tekst Raymond Sørstrøm

28 den 5. desember 2005 Skrøpelig flåte på Tyrifjorden Mange av de som bodde ved Tyrifjorden og andre mindre vassdrag bygde seg flåte og padlet eller staket seg fremover. Flåtene var også populære under bading, og ble ofte brukt til å stupe fra. Flåtene kunne være nokså skrøpelige og redningsvester var ukjent. Sikkerheten var med andre ord ikke den beste og det var tryggest å holde seg nær land. Materialene fant de ofte på stranda, eller at man «lånte»noen tømmerstokker som var på vei til fabrikkene i Drammensvassdraget. Dette bildet er trolig tatt på Tyrifjorden utenfor Nakkerud like etter krigen. På bildet ser vi Kolbjørn Moe. Han er temmelig tynn og lang, så han fikk navnet «Hyssingen». Til venstre står Oddveig Karlsen (senere gift med Kolbjørn Moe) og til høyre Asta Karlsen, Oddveigs mor. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne bildet av Anne Marie Moe. Tekst Raymond Sørstrøm

29 den 7. desember 2005 Travkjøring på isen Travkjøring på Tyrifjorden var populært i 1950-årene. I dette tiåret var det kalde vintre og isforholdene var stabile. Det ble arrangert løp flere steder, blant annet utenfor Skjærdalens Brug og Hagavika. Det var også løp på fjorden utenfor Nakkerud, samt på Aasterudtjernet. Det var vel også en del kjøring på Juvern i Norderhov. travmiljøet i distriktet var stort og løpene på fjorden samlet mange mennesker. På bildet ser vi Knut Ødegard, og her han hjul på sulkey. Det ble også brukt spiss-slede under konkurransene på isen. Bildet har Nakkerud og Tyristrand historielag fått av Solveig Ødegard på Drolsum. Tekst Raymond Sørstrøm

30 den 16. desember 2005 Finsandbakken på Nakkerud på 50-tallet Det var mange små og litt større hoppbakker rundt omkring i distriktet, og særlig etter krigen. De fleste unggutter prøvde seg som skihoppere i disse bakkene, som gikk naturlig inn i terrenget, og det ble gjerne med det. Dette bildet er antagelig i Finsandbakken på Nakkerud, hvor det var bygget opp en mindre stilasje i terrenget. En storhopper fra Nakkerud, var Erik Burud. Han satte Nakkerud på norgeskartet da han fikk flere gode plasseringer først på 1950-tallet og var i norgeseliten. Erik ble et forbilde og god læremester for mange på Nakkerud, som Knut Modalen og Egil Hamremoen. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bildet av Ragnhild Honerud. Tekst Raymond Sørstrøm.

31 den 27. desember 2005 Tyristrand korps i 1905 Dette er musikkorpset på Tyristrand for 100 år siden. Dette bildet er tatt 5. desember 1905 og da het stedet Skjersalen og korpsets navn var Skjerdalsmusikken. De eldste bildene historielaget har er på sølvplate, slik at det har vært korpsmusikk på bygda i snart 150 år. Legg merke til de høye spesielle notestolene de hadde den gangen. Jeg vet ikke hvem tilhørere er, men musikerne er fra venstre: Olaf Magnussen (skarptromme), Josef Bekkevold (ventilhorn), Kristian Magnussen, Ole O. Haug, Martin Magnussen, maler Karl Melby (kornett), Jonas Tangen (bekken), Karl Kindsåsen (tuba) og Kristian Moe (stortromme). Jonas Tangen ble senere ordfører i Tyristrand kommune. Josef Bekkevold emigrerte til Amerika og startet orkester der. Nakkerud og Tyristrand historielag har fått låne dette bilde av Åge Haug. Tekst Raymond Sørstrøm.

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 10-2014 10 års jubileum Ja, dette er virkelig tiende utgave av vårt årshefte. Da laget ble stiftet 24.

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig god påske! Medlemsorgan for Øksfjord IL 25. årgang - nr. 1/2010 kr. 50,- * Brødrene Løvehjerte * Fadderbesøk * Gardirennet - medaljekandidater Les bl.a. om: * En VANNvitti' kvell - revyen * Praksis i Zambia * UKM

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL.

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL. Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årgang 26 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL HøySt AKTUELT Velkommen til Joker i Starveien! I vår butikk finner du alt det

Detaljer

Nå... er det jul igjen!...

Nå... er det jul igjen!... Avisa for store og små i Landåsbygda Julenummeret 2008 Nå... er det jul igjen!... Nå har vi vaske gølvet og vi har børi ved I likhet med Alf Prøysens Julekvelds-vise, kan vi snart sette oss ned å la julestemningen

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Sommer i Drøbak Fra handelshus og nærbutikker til supermarked Norge har vært på toppen i Europa når det gjelder dagligvarebutikker pr.

Detaljer

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nr. 1 2014 58. årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE Deres liv og familie En historisk fortelling Skrevet av Russell C. Lee April 2003 Oversatt og bearbeidet av Harald Sørgaard Djupvik Juni 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG.

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Follo Museums største bygning B y med liv og sjel Så er tusenårsskiftet over, og vi er langt inne i hverdagen igjen. Godt, sier de

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag.

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag. Foto: Bjørn Granlund MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 17 NR. 2-2014 En ekte Vålerenggutt har forlatt oss Side 3-4 Et spennende liv på Vålerenga. Side 10-11 God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11 Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter En herlig vårdag i Skaubygda Tekst s. 11 lt forandrer seg A Vi kan ikke lenger kalle oss et ungt kongehus. Vi er med Ingrid Alexandra

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer