Fontenehuset Hønefoss takker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fontenehuset Hønefoss takker!"

Transkript

1 Fontenehuset Hønefoss takker! Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss. Klubbavis for Fontenehuset Hønefoss nr. 1, 2012 Fontenehusmodellen Genesis Club Sertifisering Nytt kjøkken Nettverkssamling

2 Innhold: Innhold side 2 Daglig Leder side 3 ICCD side 4-10 Nettverkssamling side 11 Fontenehusmodellen side 12 Fondraising side Nytt kjøkken side 16 Reisebrev side 17 Fritidsprogram side Mathjørnet side Filmanmeldelse side 24 Humorside side 25 Nye medlemmer: Wenche, Lillan, Hanne, Einar, Heidi G, Kristin B, Hilde, Grete, Anne, Willy og Hanna, Gunn Heidi, Ann Kristin, Tonje Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Fontenehuset Hønefoss St. Olavs gate Hønefoss Postadresse: Fontenehuset Hønefoss Postboks Hønefoss Telefon: Resepsjon: E-postadresser: (resepsjon) (daglig leder) Juli August September Lilleba 2/7 Sissel G. 2/9 Knut N. 3/7 Lisbeth D. 1/8 Marianne 5/9 Harald G. 5/7 Hilde 3/8 Lisbeth T. 7/9 Frode N. 5/7 Guro 10/8 Inger Lise 8/9 Erik 5/7 Kristine 10/8 Stian 15/9 Jon Tore 6/7 Stanley 17/8 Leif Gunnar 18/9 Marita 13/7 Terje R. 24/8 Roar 19/9 Inger S. 11/7 Eivind 27/8 Grethe 22/9 Reidun 18/7 Lisbeth S. 29/8 Magnus 24/9 Jan Trygve 19/7 Kristin H. 30/8 Marius 27/9 Valerie 21/7 Lill Kristin 22/7 Kim Espen 22/7 Ken M. 25/7 Fredrik 26/7 Hege R. 29/7 Oktober November Desember Harald M. 1/10 Tove Mette 1/11 Bodil 6/12 Dag Terje 2/10 Lisbeth W. 3/11 Heidi J. 7/12 Malene 5/10 Wenche R. 4/11 Odd Steinar 10/12 Wenche L. 5/10 Marthe 4/11 Synnøve 13/12 Sverre 8/10 Per Morten 6/11 Janne Anita 17/12 Rune A. 9/10 Willy 11/11 Morten K. 17/12 Gry 15/10 Grete 13/11 Eirik 28/12 Knut S. 16/10 Randi Anita 16/11 Lars 30/12 Anna Rosa 22/10 Inger S.T. 19/11 Lillan 24/10 Abraham 2011 Sissel S. 24/10 Ola F. 21/11 Gunn Inger 25/10 Marit H. 22/11 Ketil M. 27/10 Stian R. 26/11 Lise 28/10 Gunn Heidi 29/11 Marian P. 29/10 Fontenen side 2 en side 21

3 Januar Februar Mars Heidi M. 2/1 Beate 3/2 Linda 8/3 Ole Henrik 5/1 Rebecca 4/2 Morten F. 12/3 Kjetil 8/1 Frode P. 7/2 Laila 14/3 Maj-Liss 8/1 Anne 9/2 Bjørn Peder 15/3 Kristin R. 13/1 Elisabeth 13/2 Michael 17/3 Nils Erik 13/1 Marit P. 15/2 Anita 17/3 Ragnar 22/1 Wenche N. 16/2 Einar 18/3 Hanne 16/2 Kirstin S 19/3 Hilde 19/2 Akbar 21/3 Rune J. 19/2 Henriette 25/3 Ellinor 21/2 Jorunn 26/3 Øyvind 23/2 Lisa 27/3 Rune N. 27/2 Anne Grete 30/3 Kai S. 28/2 Kai B. 31/3 April Mai Juni Hanna 3/4 Dag Terje 2/5 Ane K. 1/6 Guro K. 9/4 Pål 2/5 Nina M. 2/6 Tora 15/4 Kristin 3/5 Thor 4/6 Per Arne 26/4 Annlaug 4/5 Jorunn 4/6 Egil 6/5 Audhild 7/6 Terje N. 9/5 Ann-Cathrin 9/6 Lise L. 12/5 Kjell Åge N. 17/6 Anders 18/5 Nina H. 22/6 Heidi 19/5 Dag 24/6 Ivelin 21/5 Frank 28/6 Rolf 21/5 Henning 24/5 Lisbet P. 26/5 Gerd 31/5 Tekst: Annlaug I dette nummeret av Fontenen er det satt ekstra fokus på ICCD, (International Center for Clubhouse Development). En overordnet målsetting for ICCD er å gjøre verden til et bedre sted for mennesker med psykiske lidelser. ICCD er høringsinstans for FN i saker som handler om psykisk helse. Det sier noe om at den har høstet stor anerkjennelse rundt om i verden. Fontenehuset Hønefoss har vært medlem av ICCD siden Det vil i praksis si at vi forplikter oss til å følge de 36 retningslinjene, som organisasjonen har vedtatt. De blir revidert hvert 2. år. De sendes ut på høring til alle Fontenhus i hele verden slik at alle skal kunne si sin mening og fremme endringsforslag. Endringsforslagene diskuteres videre på verdenskonferansen før de blir vedtatt. De er delt i 7 hovedområder: 1.Medlemskap,2. Relasjoner,3.Den arbeidsorienterte dagen (på fontenehuset),4. Arbeid, 5.Studier, 6.Husets funksjoner (som fritidsprogram, boveiledning og transport),7.styre, administrasjon og økonomi. Retningslinjene er en del av virkemidlene vi bruker i driften av Fontenehuset, sammen med og til det beste for medlemmene Daglig leder har ordet På Fontenehuset Hønefoss har vi siden oppstart i 2003 satt av 30 min. en gang pr. uke til å gå igjennom en og en retningslinje. Dette for at alle skal få et eierskap til dem og for å snakke om hvordan de skal brukes i vår hverdag, for å gi medlemmene de aller beste muligheter. Jeg vil oppfordre alle til å delta på denne samlingen tirsdag ettermiddag mellom og Der foregår det mange spennende diskusjoner! Hva innebærer det at et Fontenehus, som vårt, er godkjent etter ICCD sine sertifiseringskrav: Det bety at vi er et Fontenehus som er organisert for å støtte mennesker som lever med en psykisk lidelser slik at de kan komme tilbake til en verden med vennskap, familie, arbeid og studier. Sertifiserte ICCD Fontenehus viser tydelig at dette er mulig gjennom de gode historiene som medlemmer over hele verden forteller. Sertifiserte Fontenehus tilbyr sine medlemmer: En aktiv dag hvor menneskets ressurser blir lagt merke til og oppmuntret. Muligheter til å oppnå lønnet arbeid på ordinære arbeidsplasser i lokalmiljøet. Assistanse til å fullføre utdannelse. Assistanse til å oppsøke og få hjelp til behandling, og andre tilbud den enkelte har behov for i lokalmiljøet, som for eksempel fysisk aktivitet, kosthold og hjelp og veiledning til å bo i egen bolig. Fritids tilbud og tilbud om åpent hus i helger og på høytidsdager. Jeg er stolt over å være en del av en slik positiv organisasjon, som gjør en forskjell for så mange mennesker over hele verden hver dag. Når statsbudsjettet legges frem i oktober blir det spennende å se om den norske stat er ening! Fontenen side 3

4 ICCD Tekst: Harald Humor siden Historien om kua ICCD er en verdensomspennende organisasjon for fellesskap som ønsker å finne løsninger for mennesker med psykiske lidelser. ICCD hjelper interesserte over hele verden å starte klubbhus. De over 300 klubbhusene som finnes over hele verden har en grunnidé, der en bedring av alvorlige mentale lidelser skal involvere hele mennesket i et levende og forståelsesfullt felleskap. Et klubbhus tilbyr respekt, håp, jevnbyrdighet og ubegrensede muligheter til å tilfredsstille de samme behov som er allmenngyldige i resten av samfunnet. Dette kan være vennskap, bolig, utdannelse, helse og arbeid. ICCD legger til rette for utvikling av klubbhusene. Organisasjonen overvåker og videreutvikler standardene, tilbyr fasiliteter og har ansvaret for kvaliteten på opplæring, rådgivning, akkreditering, og foretar effektiv utbredelse av viktige undersøkelser og kunnskap. ICCD ble stiftet i 1994 og er en ikke-kommersiell og en ikke-politisk organisasjon. Det første Fontenehuset ble startet i New York Dette var på mange måter helt nytt når det gjaldt psykisk tenkning. Fontenehusmodellen hadde som grunntanke at klubbhusmedlemmene kunne arbeide og ha et meningsfullt liv til tross for psykiske lidelser. I nesten 30 år skilte Fontenehusmodellen seg ut på den måten at medarbeidere og medlemmer arbeider sammen i det daglige arbeidet. Det var ellers ofte slik at det var et klart skille mellom behandler og pasient. Dette skaper vanskeligheter med å se muligheter istedenfor å lage skiller og stengsler. I den første tiden ble klubbhusene sett på som en naiv og ganske radikal måte å ta imot mennesker med psykiske lidelser på. Det var ukjent at en virksomhet som baserte seg på arbeid, samhandling med andre og være i et miljø der ansatte og medlemmer hadde felles ansvar i driften av klubbhusene kunne være til noen form for nytte. Tekst: Skrevet av elev på barneskolen Kua er et husdyr. Men den kommer også utenfor huset. Og den lever ofte på landet, men den kommer også inn til byen, men bare når den skal dø. Men det bestemmer den ikke selv. Kua har syv sider. Den øverste siden, den nederste siden, den bakerste siden, den ene siden, den andre siden og den innvendige siden. På den fremste siden sitter hodet, og det er til for at hornene skal ha noe å sitte fast på. Hornene er av horn og er bare til pynt. De kan ikke bevege seg, men det kan ørene. De sitter ved siden av hornene. Kua har to hull foran i hodet. De kalles ku-øyne. Kuas munn heter mule, og det er nok fordi den sier «muuuuh.» På den bakerste siden sitter halen. Den bruker den til å jage fluer med så de ikke faller i melka og drukner. På den øverste siden og den ene siden og den andre siden, er det kun hår. Det heter ku-hår og har alltid samme farge som kua. Fargen til kua heter kulør. Den nederste siden er den viktigste delen for der henger melka, så når budeia åpner kranene så renner melka ut. Når det tordner blir melka sur, men hvordan den blir det har jeg ikke lært meg enda. Kua har fire bein. De heter ku-bein. De kan også brukes til å trekke ut spiker med. Kua spiser ikke så mye, men når den gjør det, spiser den alltid to ganger. De fete kuene lager helmelk. Når kua har dårlig mage lager den ost. I osten er det hull. Men hvordan den lager hullene har jeg heller ikke lært enda. Kua har god luktesans. Vi kan lukte den på lang avstand. Kuas valper heter kalver. Kalvenes far heter okse, og det gjør også kuas man. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et pattedyr. Den som kommer og henter kua når den blir gammel heter ku-fanger, og den sitter ofte foran på biler. Så blir kua slaktet, man heller melka på pappkartonger som vi kan kjøpe på butikken. Kuas fire bein blir sent til snekkeren. Dette kalles gjenbruk. Som man kan se er kua et nyttig dyr, og derfor liker jeg kua veldig godt. Lærerens kommentar: Har aldri lest noe lignende. Fontenen side 4 en side 21 Fontenen side 25

5 Film anmeldelse ICCD Men In Black 3 En munnrapp afroamerikaner, en hvit kis kjipere enn norskeksamen, heftige scifi-våpen, sprø gadgets, tørre vitser, artige actionsekvenser og MASSE romvesener? De svartkledde herrene i Men in Black 3 serverer en heftig og underholdende film om tidsreiser og vennskap. Fortid og fremtid Selv etter 14 år som partnere er ikke Agent J (Will Smith) og Agent K (Tommy Lee Jones) blitt særlig godt kjent. Sistnevnte snakker ikke, og førstnevnte har skjønt at han ikke skal spørre. En dag forsvinner K i løse lufta. J må ikke bare løse mysteriet og redde planeten (og menneskeheten) alle årene med stillhet har en forklaring, en dramatisk forklaring. Saken tar J til 60-tallet hvor han i ren Tilbake til fremtiden 2-stil må forsøke å rette på fortiden for å redde fremtiden. Kulturkrasj Forviklinger og misforståelser er morsomt, Will Smith får meg til å både le og gispe. Problemene som oppstår når en velkledd afroamerikaner ramler inn i et samfunn som fortsatt bærer preg av forskjellsbehandling mellom hvite og svarte, brukes smart. Det er i dag lattervekkende å se hvordan Agent J reagerer når to rasistiske (hvite) politimenn stopper han i for fine klær og for fin bil. Skildringen av New York og den amerikanske østkysten i 1969 er godt gjennomført, men betyr lite for filmopplevelsen. Det skjer så mye i løpet av filmens 1 timer og 45 minutter at du ikke har mye tid til å dvele. En scene fra Andy Warhols berømte studio The Factory mesker seg i popkulturelle referanser og vitser før romvesenene skaper god action. På tidsreisen møter Agent J også sin fremtidige partner. Den unge Agent K spilles av Josh Brolin, som på sin måte spiller en helt annen type figur. I motsetning til 2012-utgaven er Brolins agentfigur både morsom og snakkesalig. Will Smith: Innspillingen var som en skolegjenforening. Kontrasten mellom Brolin og Le Jones figurer er et flott grep som gir meg en nærmere forståelse av den kompliserte bakhistorien til Agent K. God skurk Sjefsskurken, Boris the Animal, spilles overraskende nok av Jemaine Clement (kjent fra The Flight of the Concords), han gjør en knallgod jobb også. Overraskende er det fordi stemmen i filmen (resten av figuren er stort sett digitalt animert) er så langt unna den forsiktige fremtoningen han er kjent for. Selv om det er mye eye-candy i Men in Black 3 er det manuset og skuespillerne som leverer humoren. Hele filmen viser at Men in Black 3 flyter på mange rike historier, med materiale nok til flere titalls filmer. Ender tredje film i serien opp med å bli med publikumssuksess lik forgjengerne, kan jeg garantere at det kommer flere filmer. Og det håper jeg det gjør. I dag er det 341 ICCD Fontenehuset i 32 land. Det er omkring 100,000 mennesker med psykiske utfordringer som årlig bruker Fontenehusene i sin rehabilitering. Opphavsrett NRK 2011 Fontenen side 24 Det er 8 Fontenehus i Norge: Hønefoss, Oslo, Oslo øst, Kongsberg, Drammen, Stavanger, Tromsø og Bergen. Fontenen side 5

6 ICCD Mathjørnet Opplæring Genesis Club april 2012 Enkel kokoskake Tekst: Kirstin og Ole Henrik Tekst: Lisbeth På et Fontenehus er det viktig å være "up to date", for at Fontenehuset skal driftes på best mulig måte. I henhold til retningslinjene skal medarbeidere og medlemmer med jevne mellomrom delta på 2 eller 3 ukers opplæring på en sertifisert opplæringsbase. 3 Egg 3 dl. Sukker 1 ½ dl Melk 50g Smeltet smør 3dl Hvetemel 2ts Bakepulver 2ts Vaniljesukker I 2011 bestemte huset at det skulle sendes en medarbeider og et medlem på 2 ukers opplæring. Etter nøye overveiing bestemte vi oss for å reise til Genesis Club i Worcester, Massachusetts. Den som sto for tur av medarbeiderne til å delta på opplæring var Ole Henrik. I tillegg skulle det velges et medlem som også skulle delta. Etter en søknadsprosess ble Kirstin valgt. Pasta Carbonara Tekst: Lisbeth Torsdag 29. mars sto vi spent på Gardermoen og ventet på flyet. Med en liten mellomlanding på Island gikk turen videre til Boston. Etter at vi var vel fremme i Worcester og gjestehuset vi skulle bo i, tok vi en liten helgetur til New York. Dette ble en opplevelsesrik helg, og en hyggelig start på oppholdet i USA. Mandag 2. april var første dag med opplæring og møte med Genesis Club. Genesis Club har 750 medlemmer med et daglig oppmøte på ca 100. Vårt første morgenmøte ble derfor temmelig overveldende og litt «scary» å skulle presentere seg foran ukjente mennesker. Men det gikk da bra det også. Vi var i alt 4 klubbhus på opplæring. Fra New York, Pennsylvania, Massachusetts og Hønefoss. Målet med opplæringen var å lage en handlingsplan for problemstillingene vi tok med fra vårt hus. I tillegg skulle vi gå gjennom alle retningslinjene som var knyttet opp mot artikler vi skulle lese. Disse diskuterte vi så i grupper hver dag. Vi jobbet også på hver vår enhet på klubbhuset. Selv om det var lange og slitsomme dager, var det veldig spennende, lærerikt, inspirerende og morsomt. Vi møtte mange hyggelige mennesker og knyttet nye bekjentskap. Fontenen side 6 *Pisk egg og sukker til eggedosis. Ha ingrediensene i røra. Smør en liten form (ca 24 cm) og strø med kokos. Ha i kakerøra og stek v/175*c i ca min. 15g Pasta 1ss Olje 50g bacon 2 Egg 2 ss Melk 4 ss hvitost, revet ½ krm Pepper Litt parmesan, revet *Kok pastaen etter anv. På pakken. Sil vekk vannet og hold den varm. *Varm oljen i en stekepanne og stek baconet til det er gyllent. Ta pannen av platen. *Vist sammen egg, melk og ost og hell blandingen over den ferdig kokte pastaen. *Ha baconet i den varme pastaen og smal til med pepper. Strø eventuelt revet parmesan over. Serveres med salat og eventuelt rundstykker. Fontenen side 23

7 Mathjørnet ICCD På gjestehuset bodde vi sammen med 2 andre klubbhus. I alt 8 personer under samme tak. Dette gikk bemerkelsesverdig bra. Det var mye latter og glede, og hyggelig måltider rundt spisebordet. Ovnsstekte grønnsaker Vi rakk også en guidet tur til Boston, som lå en times kjøring fra Worcester. Boston er en flott by med mye fin arkitektur og fine parker. Absolutt verdt et besøk. Tekst: Lisbeth 2 posjoner: 3 Poteter i tynne båter 1 Rødløk i båter 1-2 Gulrøtter i staver 1 Skive sellerirot i strimler ½ Paprika i strimler ½ Squash i skiver (eller 2 skiver kålrot i staver) 1-2 Fedd hvitløk i tynne skiver 1-2 ss. Olje 1krm. Salt ½ krm. Pepper ½ ts. Tørket timian/oregano/rosmarin * Skyll, rens og del opp grønnsakene. Legg dem over i en liten langpanne eller en ildfast form. Fordel oljen over grønnsakene og dryss på salt, pepper og tørket krydder. Bland godt. Stekes i ca 25 min. 225*c midt i ovnen. Fordel tomatene oppå grønnsakene og stek videre i 5 min. 5 Små tomater God salat til grillmat Vi har hatt en presentasjon av opplevelsene i USA her på huset, og skal nå jobbe videre med action planene for å få dem integrert i den arbeidsorienterte dagen. Tekst: Lisbeth Isbergsalat Epler Paprika Banan Purre Stangselleri Agurk Druer Fontenen side 22 *Bruk av det du har i skapet. *bruk en litt stor bolle m/frukt og grønt Dressing: 3dl seterrømme ca 2 ts Eddik 3-4 ts. Sukker Fontenen side 7

8 ICCD Sertifisering Fritidsprogram St. Hansaften Tekst: Knut og Annlaug Å være sertifisert vil si at Fontenehuset Hønefoss innfrir de kravene som ICCD stiller, i tråd med de internasjonale retningslinjene. Det betyr at vi gir støtte og muligheter til mennesker med psykiske utfordringer, slik at flere kan komme seg tilbake til samfunnet, arbeid og studier. Tekst: Tonje, Marius og Henriette En litt annerledes St. Hans feiring på grunn av dårlig vær, men likevel veldig koselig. Vi ble på Fontenehuset, siden det regnet. Vi ble til samme 17 stykker og koste oss med grillmat og godt tilbehør. Etter middagen trakk vi ned i Cafèn og spiste is og hadde Quiz. I prosessen mot sertifisering etablerte vi en sertifiseringsgruppe, bestående av medlemmer og medarbeidere, med hovedansvar for å lede prosessen. Dette var i februar En av de viktigste oppgavene i denne prosessen var å lage en selvevalueringsrapport, hvor vi gjennomgikk alle aspekter ved huset. Både daglig drift, fritidsprogram og mulighetene for arbeid og studier for medlemmene. Det ble utarbeidet en tidsplan og ansvarsfordeling på emner. Disse emnene ble diskutert og behandlet i ulike fora på klubbhuset: Klubbhusmøter, enhetsmøter, styremøter og samlinger hvor vi diskuterer retningslinjene. Medlemmer og medarbeidere har sammen planlagt og gjennomført dette. Vi måtte også legge fram statistikk og oppnådde resultater siden forrige sertifisering. Sertifiseringsteamet, bestående av Pam Sanford fra USA og Pauli Loja fra Finland, var på Fontenehuset Hønefoss november 2011 Deres program for dagene på huset besto av å være med på de daglige gjøremål sammen med medlemmer og medarbeidere. De hadde også møter og samtaler med medlemmer, sertifiseringsgruppa, daglig leder og styret, for å få et innblikk i husets virksomhet og gjennomgå rutiner og drift. Den siste dagen la de fram resultatet av sine vurderinger, for alle på huset. Fontenen side 8 en side 21 Fontenen side 21

9 ICCD Fritidsprogram Sertifisering 17. mai Tekst: Ole Henrik Tradisjonen tro hadde vi 17. mai feiring her på Fontenehuset. Mens noen var på huset gikk noen av oss for å se på 17. mai toget. Her på huset var det servering av hjemmelaget kransekake,ostekake og snickerskake, samt alt annet som hører med til en 17. mai feiring, pølser is, brus og mange feststemte mennesker. Konklusjon: Vi er nå sertifisert fram til Fontenen side 20 Fontenen side 9

10 ICCD The Faculty for Clubhouse Development Hank Williams minneløp Fritidsprogram Tekst: Annlaug og Knut S Tekst: Kristine og Ole Henrik Ble etablert i 1988 som en respons på behovet for oppfølging og kvalitetssikring av Fontenehusene etter at disse hadde vært på opplæring ved ICCD treningsbaser. Navnet Faculty ble brukt fordi det finnes ingen formell universitetsutdanning i Fontenehus filosofi og praksis. Det eneste stedet man kan få slik opplæring er ved ICCD treningsbaser. Fakultetet består av 98 medlemmer og medarbeidere, som har gjennomgått en spesial opplæring, fra sterke Fontenehus rundt om i verden. Lørdag var det nok en gang duket for å være med på Hank Williams Minneløp. Løpet gikk av stabelen på Øvre Kilemoen i flott sommervær. Ekstra morsomt i år er at vi ble kåret til årets Hank bedrift. Etter løpet samlet de som hadde vært med på løpet og noen andre medlemmer seg på Fontenehuset for sosialt samvær og grilling i nydelig sommervær. I april deltok Knut Stubben og Annlaug Nielsen på Faculty training ved Helsingin Klubitalo i Finland. Etter avlagt eksamen, ble disse tatt opp som medlemmer av The Faculty for Clubhouse Development. Som medlem av The Faculty forplikter man seg til å delta på minst to sertifiseringer i året. Knut Stubben deltok på en sertifisering av Enggården, et Dansk Fontenehuset i oktober 2011 og på De Waterheuvel, et Nederlandsk Fontenehus i Juni Annlaug Nielsen deltok på en sertifisering av Scotia Clubhouse, et Skotsk Fontenehus mars Fontenen side 10 Fontenen side 19

11 Fritidsprogram Spinning Gardemoen Det Norske Nettverket av Fontenehus Tekst: Sissel G. og Ole Henrik Etter sommeren 2011 bestemte vi oss for å starte opp trimgruppa igjen på Fontenehuset. Vi begynte med felles gå turer hver tirsdag ettermiddag. Utover høsten begynte vi å snakke om at vi skulle prøve å få til trening innendørs når vinteren slo til for fullt. Vi kom til enighet om at spinning kunne være et godt alternativ. Med god hjelp fra Sverre Haugli, et av våre nye styremedlemmer, fikk vi låne spinningsalen på Helgelandsmoen hver mandag fra desember. Spinning tilbudet ble godt mottatt og det har vært god deltakelse på spinning timene. Vi fikk låne spinningsalen på Helgelandsmoen fram til 1 mai Tusen takk til de. Fra 1 mai 2012 har vi vært så heldige at vi får låne spinningsalen til Friskis og Svettis i Hønefoss. Dette gir oss mulighet til å fortsette spinning tilbudet gjennom hele året. Tusen takk til Friskis og svettis. Tekst: Wenche og Kirstin Fjorårets fagseminar foregikk på Gardermoen et par dager i november. Annlaug, Ole Henrik, Kristin, Kirstin og Wenche reiste forventningsfulle av sted. Alle 8 Fontenehuset var representert; Tromsø, Bergen, Stavanger, Kongsberg, Drammen, Oslo, Oslo Øst og Hønefoss. Første dagen gikk med til å presentere oss selv. Det var fint å høre alle husene fortelle om seg selv og hvilke utfordringer de står overfor. Her var det veldig mange likhetstrekk. Økonomi var gjennomgangstema hos alle. Vi ble også presentert for den nye lederen for nettverket, Svein Jacobsen. På kvelden var det hyggelig middag, med mange hyggelige samtaler og mye latter. Dagen etter ble vi delt i to grupper, hvor gruppen tok opp hver sin problemstilling. Her kom det fram mange fine tanker. Det var bred enighet om at husene måtte samarbeide om de samme målene. Vi sitter igjen med inspirasjon og gode minner etter en flott samling. Årets Landsmøte og fagseminar for Det Norske Nettverket av Fontenehus ble avholdt på Gardemoen 31. mai til 1.juni. På landsmøte ble Knut Stubben valgt som ny styreleder for nettverket. I tillegg ble Kirstin Stokkedal valgt inn som nytt styremedlem i nettverket. Gratulerer begge to:) På fagseminaret tok vi opp sakene: IPS, Fontenehus, overgangsarbeid og arbeidsbaserte lavterskeltilbud, Nettverkets interessepolitiske arbeid for bedre rammevilkår for Fontenehusene i Norge, Unge på Fontenehus og Lederutfordringer i Fontenehus. Julemesse Tekst: Kirstin, Lisbeth, Marit og Kristin Lørdag 3. desember hadde vi julemesse på Fontenehuset. Selgere var Kristin, Lisbeth, Marit og Kirstin. Vi hadde i løpet av høsten produsert mye forskjellig som vi la fram for salg; Malerier, decoupage, strikking, hekling, søm, smykker, julegodt Utvalget var stort. Til å kaste inn kunder hadde vi Wenche som sto utenfor Kuben og delte ut flyers og fortalte alle om julemessen. Vi solgte også kaffe og kaker. Dette ble et veldig vellykket arrangement, med mange kunder og hyggelige timer sammen. Vi var alle enige om at vi skal gjøre det samme igjen neste jul. Og forhåpentligvis få med oss flere selgere. Knut Stubben. Ny styreleder for Det Norske Nettverket av Fontenehus, 2012 Kirstin Stokkedal. Nytt styremedlem for Det Norske Nettverket av Fontenehus, 2012 Fontenen side 18 Fontenen side 11

12 Reisebrev Den internasjonale klubbhusmodellen Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer. Fontenehus -modellen er 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York og har høstet anerkjennelse både i USA og verden forøvrig. Et Fontenehus er et sted der medlemmer kan bruke og utvikle sine talenter og ferdigheter. Ved å jobbe sammen med andre får den enkelte mulighet til å ta ansvar, delta i et sosialt fellesskap og gjennom dette styrke selvfølelsen. Fontenehuset skal også bygge broer mot samfunnet forøvrig. Dette ved å tilby medlemmene støtte til å skaffe seg utdanning og lønnet arbeid. Målsettingen vil for noen være rehabilitering til ordinært arbeid, for andre å kunne komme inn i en deltidsjobb og for andre igjen er målsettingen mestring av egen sykdom og livssituasjon. I dag finnes det åtte norske klubbhus; Fontenehuset i Stavanger, Fontenehuset i Oslo, Fontenehuset i Hønefoss, Fontenehuset i Bergen, Fontenehuset i Tromsø, Fontenehuset i Kongsberg, Fontenehuset Oslo Øst og Fontenehuset i Drammen. Fontenen side 12 Reisebrev fra Willy Tekst: Willy Halvorsen Jeg og min kone Bjørg reiste en tur til Krakow. Det var en fantastisk by. Den første dagen var vi i saltgruvene. Der var det mange skulpturer som gjorde det til en fantastisk opplevelse. Alt i gruven var laget av salt, det var langt ned 380 trappetrinn for å komme ned til første nivå. Vi var 135 meter under bakken. Alt i alt var det over 800 trapper, samt 20 rom. Andre dagen var vi på Wavelhøiden og gamlebyen. Vi var også inne i Mariakirken. Det var fantastisk. Den tredje dagen gikk vi inn til byen og så oss om på egenhånd. Om kvelden var vi på en jødisk restaurant, og der var det jødisk musikk. Den fjerde dagen var vi i Zakopane. Der var vi først inne hos en treskjærer, og han hadde fantastiske treskulpturer. Etterpå var vi på markedet og der var det veldig mange markedsboder. Den fjerde dagen måtte vi reise hjem og ta farvel med en fantastisk guide som hadde loset oss gjennom tre fine dager, og fortalt om Krakow. Fontenen side 17 en side 21

13 Kjøkken Fondraising Nytt kjøkken KR for KM Tekst: Ole Henrik Tekst: Ole Henrik I 2011 var vi så heldige å få kr. til nytt kjøkken på Fontenehuset av Sparebankstiftelsen på Ringerike. Etter mye planlegging og bestilling av utstyr og håndverkere startet vi på den spennende prosessen med å få på plass nytt kjøkken i oktober Vi begynte med å rive det gamle kjøkkenet og gulvet for å gjøre alt klart til gulvleggeren skulle komme. Vi malte også vegger og tak. Når gulvet var på plass kunne vi begynne å få på plass alt det nye utstyret. Vi fikk inn nye benker, hyller, vask og en fantastisk ny ovn, en Kombidamper av typen Rational CM 061. Alt nytt utstyr er i stål. Under prosessen med å få på plass nytt kjøkken ble det laget lunsj i spisesalen, selv om dette ble en liten utfordring taklet vi det meget bra. Det var lunsj på huset hver dag under ombyggingen. Alle på Fontenehuset ønsker å takke Tommy Støa for sitt fantastiske fine engasjement, KR for KM. Vi er veldig takknemlig for at han velger å støtte oss gjennom sitt prosjekt. Vi følger spent med på bloggen hans og leser opp det han skriver her på Fontenehuset. Stå på Tommy, alle på Fontenehuset heier på deg. Halvmaraton i Den Haag Det var en stor egeninnsats av både medlemmer og medarbeidere under hele prosessen. Vi vil også få takke de flinke håndverkerne som var meget fleksible og dyktige. Vil også rette en stor takk til sparebankstiftelse på Ringerike som har gitt oss muligheten til å få på plass et nytt kjøkken. Alle her på Fontenehuset er enig i at vi har fått et praktisk, anvendelig og fint kjøkken. Halvmaraton Gøteborgsvarvet. Gøteborg Tommy sammen med Fontenehus gjengen som deltok i hank Williams Minneløp Populær frokost Tekst: Wenche På senhøsten 2011, startet Fontenehuset igjen med frokostservering, etter en tid uten dette tilbudet. Det viser seg at tilbudet er populært, og flere benytter seg av det. Det er koselig med frokost, med fyr på peisen, levende lys og gode kolleger en tidlig morgenstund. Fontenen side 16 Fontenen side 13

14 Fondraising Fondraising KR for KM Veien videre HVA ER KR FOR KM Dette skal være et løpsprosjekt for sesongen Kr for km handler om å kunne samle inn penger til en veldedig sak her på Ringerike. HVORDAN VIRKER DET Prosjektet er ganske enkelt. Det handler om å få lokalt næringsliv til å betale inn et avtalt kronebeløp for hver kilometer jeg løper i konkurranser i For at distansen (km) skal telle, så må det være et terminfestet løp med offisiell resultatliste. Jeg må også fullføre løpet for at resultatet skal telle i kr for km Bedriften som har valgt å bli med på prosjektet, betaler inn avtalt beløp fortløpende til prosjektet etter hver konkurranse. MÅL Målet med prosjektet er å kunne samle inn ca kroner som skal gå uavkortet til en god sak lokalt her på Ringerike. I år satser jeg på å løpe ca km i konkurranse. Dvs. at jeg håper å få avtaler med lokalt næringsliv, som til sammen vil innbringe kr. 100 pr løpte km. HVEM SKAL FÅ PENGENE Etter min mening er kanskje dette det vanskeligste punktet i prosjektet. Det er så mange samfunnsnyttige frivillige gode organisasjoner og foreninger her på Ringerike som fortjener å få pengene. Denne gangen er det Fontenehuset som har blitt valgt ut til å motta støtten fra dette prosjektet. Fontenehuset er en organisasjon som driver med særdeles viktige tiltak for samfunnet. Fontenehuset i Hønefoss, er en del av International Center for Clubhouse Development. HVEM OG HVOR MYE Alle som har lyst, skal selvfølgelig få lov til å støtte prosjektet med det beløpet de ønsker. Alt fra 1 kr pr. km taes i mot. For å bli med på prosjektet, fyller man ut avtalen på neste side med det beløpet man ønsker å støtte prosjektet med. Om arrangementet Veien videre Livet består av opp- og nedturer, både alvorlig og mindre alvorlig. Vi får dårlige karakterer, vi mister jobben, får påvist alvorlige sykdommer eller mister noen vi er glad i. Livet går uansett videre, og vi må selv håndtere de utfordringene vi står ovenfor. Alle har en vei videre. Både Eskil Pedersen og Dagfinn Enerly fikk livet snudd på hodet av to uforutsigbare hendelser på hver sine arenaer. AUF-leder Eskil Pedersen opplevde og overlevde dramaet som befant seg på Utøya 22.juli. Blant medieoppslag, savn av venner og dramatiske opplevelser, måtte han finne sin vei videre. Prosjektet vil få en egen hjemmeside på hvor man kan følge utviklingen på prosjektet. Alle som bidrar vil også få mulighet til å profilere sin bedrift på denne siden med logo og link til egen side. En corner midt i opprykkskampen mellom Start og Fredrikstad høsten 2005 snudde opp ned på livet til Dagfinn Enerly. Fra å være en suksessrik fotballspiller gjør hodeduellen ham lam fra nakken og ned, og utfordringer og psykiske påkjenninger står i kø. Hør den unike historien om en mann som holder humøret oppe og som stadig setter seg nye små mål for å komme seg videre på sin vei. Det vil også bli utviklet et logo-banner som viser logoene til alle som støtter prosjektet. Banneret vil bli brukt ved siden av all publikasjon som har med prosjektet å gjøre. Bakgrunnen for arrangementet var å samle inn penger til drift av Fontenehuset, slik at Fontenehuset fortsatt kan være et ressurssted for å få folk med psykiske problemer tilbake i arbeidslivet. AVTALE - Kan også legges inn elektronisk på Samtidig ønsker Fontenehuset å vise at man må fokusere på det positive, og at det er mulig å komme seg videre uansett hvilken utfordring man står ovenfor. Alle på Fontenehuset Hønefoss ønsker å takke alle som bidro til at Veien Videre arrangementet ble en suksess. Vi setter stor pris på all støtten og engasjementet rundt Fontenehuset Hønefoss. Fontenen side 14 Fontenen side 15

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Medlemsbladet for Sarpsborgs Amcarklubb NR. 05 Mai 2007 DETROIT CARS 25 ÅR. A member of. www.detroitcars.net

Medlemsbladet for Sarpsborgs Amcarklubb NR. 05 Mai 2007 DETROIT CARS 25 ÅR. A member of. www.detroitcars.net Medlemsbladet for Sarpsborgs Amcarklubb NR. 05 Mai 2007 DETROIT CARS 25 ÅR A member of www.detroitcars.net ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS: REDAKTØR Stig Molteberg JOURNALISTER Alle klubbens medlemmer NYE

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til

april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til Månedsmagasinet nr 2-2013 april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til Foto: Tor Steinar Kristensen Om folk og begivenheter i Farsund kommune til inspirasjon

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Folkehøgskolen. Tema: MAT. ærlig mat i lofoten. Olav Klonteig er død s i d e 38. Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8

Folkehøgskolen. Tema: MAT. ærlig mat i lofoten. Olav Klonteig er død s i d e 38. Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8 Folkehøgskolen #5 2013 å rg a n g 109 u t g i t t av f o l k e h ø g s k o l e f o r b u n d e t Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8 Kronikk: Andreas Viestad om matkunnskap

Detaljer

01/11Senter for byøkologi 2011

01/11Senter for byøkologi 2011 BYØK- RAPPORT 01/11Senter for byøkologi 2011 URBAN DYRKING: TANKER OG IDEER OM DYRKING I BYEN BYØK-RAPPORT 01/11 SENTER FOR BYØKOLOGI 2011 TITTEL: URBAN DYRKING : TANKER OG IDEER OM DYRKING I BYEN REDAKTØRER:

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Sjømannskirken i Houston

Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 1 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Jostein og Sonia Mykletun... s. 6-8 Nye barnesider... s. 11 Kirkens årsmøte 3. april... s. 14 Tanker i

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer