Bruksanvisning. Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET:"

Transkript

1 Våt/tørr støvsuger Bruksanvisning Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig behov. IPX4

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SEKSJON Side Garanti.. Sikkerhetsinstrukser og advarsler... Instrukser for dobbeltisolering.... Tekniske data. Utpakking og sjekk av innhold Generelle monteringsinstrukser.... Tørrsuging.. Våtsuging. Blåsing.. Vedlikehold Installer og rengjør filterkassett Installer og rengjør skumfilter Tilbakestilling av fjernkontroll. Feilsøking.. Deleliste og diagram Takk for at du kjøpte denne Vacmaster våt/tørrsugeren. Du kan være trygg på at du har skaffet et produkt av høy kvalitet som er utformet for optimal ytelse. Denne maskinen er i stand til å suge opp både væske og tørt materiale. For din egen sikkerhet bør du lese alle instrukser i denne bruksanvisningen nøye, slik at du forstår dem. GARANTI Vacmaster er stolte av å levere slitesterke produkter av høy kvalitet. Dette Vacmaster-produktet leveres med en begrenset 2-årig garanti som dekker defekter ved produksjon og materialer fra kjøpsdato, ved normal husholdningsbruk. Hvis maskinen brukes i kommersielt eller industrielt øyemed, eller leies ut, gjelder en begrenset 90-dagers garanti. Garantien dekker ikke defekter som skyldes direkte eller indirekte misbruk, feilaktig bruk, manglende vedlikehold, ulykker, reparasjoner eller endringer. Vennligst ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter; i tillegg kommer rettigheter fastsatt under norsk lov. 2

3 SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Les og forstå alle disse instruksene før du begynner å bruke støvsugeren Les og forstå denne bruksanvisningen og alle klistremerker på våt- og tørrsugeren før du tar den i bruk. Din og andres sikkerhet er avhengig av en kombinasjon av sunn fornuft, oppmerksomhet, og kunnskap om hvordan støvsugeren virker. Denne støvsugeren må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. For å redusere faren for personskader eller skader på støvsugeren, bør du kun bruke tilleggsutstyr anbefalt eller produsert av Vacmaster. Denne støvsugeren er kun ment for husholdningsbruk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADER: Ikke la støvsugeren gå uten tilsyn. Sug aldri opp, eller støvsug i nærheten av, brannfarlige væsker, gass eller eksplosiv damp, som bensin eller annet drivstoff, lighterbrennstoff, løsemidler, oljebasert maling, naturgass, hydrogen, eller eksplosivt støv, som kullstøv, magnesiumstøv, kornstøv, eller krutt. Gnister inne i motoren kan antenne brannfarlig gass, damp eller støv. Sug aldri opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. Hold strømledning unna svært varme overflater. Støvsugeren må ikke utsettes for regn. Må lagres innendørs. Ikke trekk ut strømmen ved å dra i ledningen. Grip tak i støpselet, ikke ledningen. Må ikke brukes hvis strømledningen, støpselet eller andre deler er skadet. Hvis din tørr- og våtsuger ikke virker som den skal, mangler deler, har blitt sluppet eller skadet, etterlatt Utendørs eller mistet i vann, må den leveres til et autorisert verksted for sjekk. Ikke trekk, løft eller bær støvsugeren etter strømledningen, ikke klem strømledningen i dører, eller trekk strømledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør støvsugeren over strømledningen. Ikke håndter støpselet eller støvsugeren med våte hender. For å redusere faren for helseskader ved inhalering av gass eller støv, må du aldri suge opp giftige stoffer. Må ikke brukes eller lagres i nærheten av farlige materialer. Støvsugeren må ikke brukes med hull i filteret eller uten filter, unntatt ved våtsuging, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Støvsugeren er ikke et leketøy. Må ikke brukes av eller i nærheten av barn uten tilsyn. For å redusere faren for skader på grunn av uventet start, trekk ut strømmen før du bytter eller rengjør filter. Etterlat aldri støvsugeren uten tilsyn med strøm koblet til. Trekk ut strømmen etter bruk, og før vedlikehold. Slå av støvsugeren før du trekker ut strømmen. Ikke putt noen objekter I ventilasjonsåpningene. Støvsug aldri med blokkerte ventilasjonsåpninger; hold dem fri for støv, lo, hår eller annet som kan redusere luftsirkulasjonen. Hold hår, løse klær, finger og andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. For å redusere faren for å falle, vær ekstra forsiktig når du støvsuger i trapper. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, din forhandler eller et autorisert verksted for å unngå fare. For ytterligere beskyttelse anbefales det at denne støvsugeren brukes sammen med en jordfeilbryter som løses ut ved 30mA eller mindre. Ved bruk som blåser: Rett utblåsningen kun mot arbeidsområdet. Støvsugeren må ikke brukes til spraying. Ikke blås luft mot andre personer. Hold barn på trygg avstand. Bruk vernebriller. 3

4 INSTRUKSER FOR DOBBELISOLERING Denne støvsugeren er dobbeltisolert, noe som eliminerer behovet for separat jording. Bruk kun identiske reservedeler. Les instruksene for vedlikehold av dobbeltisolerte støvsugere før vedlikehold. Bruk denne støvsugeren som beskrevet i denne bruksanvisningen. Rett deg etter følgende advarsler som også er klistret på støvsugerens motordeksel. DOBBELISOLERT JORDING IKKE NØDVENDIG - BRUK KUN IDENTISKE RESERVEDELER. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT IKKE UTSETT FOR REGN. MÅ LAGRES INNENDØRS. ADVARSEL: FOR DIN EGEN SIKKERHET, LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN. LA IKKE STØVSUGEREN GÅ UTEN TILSYN. SUG ALDRI OPP VARM ASKE, KULL, GIFTIGE, BRANNFARLIGE ELLER HELSEFARLIGE MATERIALER. BRUK ALDRI NÆR AV EKSPLOSIV VÆSKE ELLER DAMP. ADVARSEL: Sug aldri opp støv fra veggplater eller sot og aske fra peisen med en vanlig tørr- og våtsuger. Dette er svært fint støv, som ikke vil fanges opp av filteret, og kan forårsake skader på motoren. Når du suger opp fint støv, bruk et spesielt støvfilter (selges separat.) ADVARSEL: VEDLIKEHOLD AV DOBBELTISOLERT TØRR- OG VÅTSUGER DEN DOBBELTISOLERTE VÅT/TØRRSUGEREN HAR TO ISOLASJONSSYSTEMER I STEDET FOR JORDING. ET DOBBELTISOLERT ELEKTROVERKTØY ER IKKE UTSTYRT MED JORDINGSKABEL, OG JORDING MÅ HELLER IKKE KOBLES TIL. REPARASJON AV EN DOBBELTISOLERT VÅT/TØRRSUGER KREVER EKSTREM FORSIKTIGHET OG KUNNSKAP OM SYSTEMET, OG MÅ KUN UTFØRES VED ET AUTORISERT VERKSTED. RESERVEDELER FOR EN DOBBELTISOLERT VÅT/TØRRSUGER MÅ VÆRE IDENTISKE MED ORIGINALDELENE. DIN DOBBELTISOLERTE VÅT/TØRRSUGER ER MERKET MED ORDENE DOUBLE INSULATED OG DETTE SYMBOLET (EN FIRKANT I EN FIRKANT) KAN OGSÅ VÆRE MARKERT PÅ MASKINEN. Må aldri brukes uten filter. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR SKADER FRA BEVEGELIGE DELER TREKK UT STRØMMEN FØR DU UTFØRER NOEN FORM FOR REPARASJON ELLER VEDLIKEHOLD. TEKNISKE DATA Motor: Beholder: Motor: Filter - tørr: Filter - våt: V ~ 50Hz 18 liter 1200 Watt Filterkassett Skumfilter

5 UTPAKKING OG SJEKK AV INNHOLD Pakk ut hele innholdet av pakken. Sjekk at alle deler på listen under er i pakken. Innholdsliste komponenter Del Beskrivelse... Antall A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Støvsugerenhet...1 Holder for slange Veggfeste.1 2 m slange.1 3,5 m slange.1 Kombinasjonsmunnstykke..1 Munnstykke for sprekker.1 Rund støvbørste..1 Forlengerrør...2 Munnstykke for bil 1 Filterkassett..1 Filterholder 1 Luft/støydemper...1 Holder for tilbehør.. 1 Håndtak for fjernkontroll..1 Skumfilter..1 Skruer 3 Ekspansjonsbolter..3 Støvpose.1 Bruksanvisning 1 MERK: Slangen og munnstykkene til denne støvsugeren har en diameter på 35 mm. 5

6 GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSER ADVARSEL: IKKE KOBLE TIL STRØM FØR MONTERING. PASS PÅ AT STRØMMEN ER KOBLET FRA FØR DU SETTER SAMMEN STØVSUGEREN. UTPAKKING OG MONTERING AV VÅT/TØRRSUGEREN 1. Pass på at strømmen er koblet fra. (Figur 1) 2. Løsne klemmene. (Figur 2) 3. Løft motorenheten av beholderen. (Figur 3) 4. Ta ut alle delene som ligger inne I beholderen, og pass på at du har alle delene på listen over. (Figur 4) 5. Sett på plass motorenheten og sett støydemperen inn i utblåsningsåpningen. (Figur 5) VEGGFESTE OG SLANGEHOLDER VIKTIG! (Kun egnet for trevegger.) Plasser veggfestet slik at avstanden mellom støvsugerens innsugingsåpning og gulvet er 1,5 meter når støvsugeren er hengt opp. Ikke skru fast veggfestet i gipsvegger eller lignende. Finn stendere for å få feste. Ikke la noen sette seg på eller henge i veggfestet. Ikke overskrid maksimumsvekten på 18 kg. 6. Stikk holderen for slangen inn i de to hullene på toppen av veggfestet. Pass på at bøyen i holderen peker ut fra veggen. (Figur 6) 6

7 7. Velg et punkt på en stender som ikke er mer enn 5 meter fra en stikkontakt. 8. Juster veggfestet slik at de tre skruhullene alle treffer stenderen. Sørg for at veggfestet er i vater, og merk punktene for skruene. Bor et hull med 3 mm diameter og mm dybde på hvert punkt. Fest veggfestet til veggen med de tre skruene i pakken. (Figur 7) VIKTIG! (Kun egnet for murvegger.) Plasser veggfestet slik at avstanden mellom støvsugerens innsugingsåpning og gulvet er 1,5 meter når støvsugeren er hengt opp. Ikke skru fast veggfestet i gipsvegger eller lignende. Finn en murvegg for å få feste. Ikke la noen sette seg på eller henge i veggfestet. Ikke overskrid maksimumsvekten på 18 kg. 9. Stikk holderen for slangen inn i de to hullene på toppen av veggfestet. Pass på at bøyen i holderen peker ut fra veggen. (Figur 6) 10. Velg et punkt på en stender som ikke er mer enn 5 meter fra en stikkontakt. 11. Finn en murvegg å henge veggfestet på, og plasser det i ønsket posisjon. Sørg for at veggfestet er i vater, og merk punktene for de tre skruene. Bor et hull med 10 mm diameter og mm dybde på hvert punkt. Fest veggfestet til veggen med de tre skruene i pakken. (Figur 7) For å feste på en trestender: Bor mm dype hull med diameter 3 mm og skru fast veggfestet. For murvegger: Bor mm dype hull med diameter 10 mm og skru fast veggfestet (Figur 7) MONTERING AV VEGGFESTE *Ekspansjonsbolt inkluderer skrue, pakning, ekspansjonsrør, og mutter. 1. Stikk skruene inn i hullene på veggfestet. Putt på en liten pakning og dekk skruen med ekspansjonsrøret fra den andre siden. (Figur 1) 2. Putt mutteren på enden av skruen. Før utstikkerne på mutteren inn i slissen på ekspansjonsrøret. Vri mutteren sammen med ekspansjonsrøret omtrent to runder for å sikre at mutteren ikke løsner fra skruen. Pass på at ekspansjonsrøret ikke er ekspandert, slik at det blir vanskelig å føre røret inn i veggen. (Figur 2 & 3) 3. Stikk ekspansjonsboltene inn i de 3 hullene du boret i veggen. Fest veggfestet til murveggen ved å stramme boltene godt. (Figur 4) Merk: Hullene må bores i selve mursteinene, ikke fugene. **Stram boltene hvis veggfestet virker løst etter lengre tids bruk. MONTERING AV STØVSUGEREN PÅ VEGGFESTET 1. Mål avstanden fra det øverste skruehullet på veggfestet til nærmeste stikkontakt og legg til 500 mm. Dette er den lengden som trengs på skjøteledningen; tvinn ekstra ledning rundt ledningsholderen bak på støvsugeren. (Figur 8) 2. Pass på at strømledningen ikke er tvinnet rundt veggfestet. (Figur 9 - A) 3. Monter støvsugeren på veggfestet ved å føre hengekroken bak på støvsugeren (A) inn i åpningen (B) på veggfestet, og skyv nedover til den låses. (Figur 10) 4. Heng holderen for tilbehøret på en av krokene til siden for støvsugeren. (Figur 11) 7

8 5. Støvsugeren leveres klargjort for tørrsuging. Hvis filterkassetten ikke er installert, se side 11 for filterinstallasjon. (Figur 12 & 13) 6. For bedre støvfiltrering kan du også feste flensen på støvposen på inntaksåpningen, men vær forsiktig så du ikke skader posen. (Figur 14) 7. For våtsuging, sett inn skumfilteret som følger med. (Figur 15) Se side 12 for installasjon av filter. 8. Sett motorenheten tilbake på beholderen, og fest med de 2 låseklemmene. (Figur 16 & 17) 9. Stikk den største enden av slangen inn i innsugsåpningen på beholderen, og vri til den låser. (Figur 18) 10. Velg ønsket munnstykke eller forlengerrør, og skyv det inn på den andre enden av slangen. (Figur 19) DEMONTERING AV STØVSUGER FRA VEGGFESTET 1. Trekk ut strømmen. (Figur 1) 2. Klem inn låsespaken med venstre hånd. (Figur 2) 3. Grip håndtaket på støvsugeren med høyre hånd, og løft støvsugeren opp og ut av veggfestet. (Figur 3) TØRRSUGING TØRRSUGING ADVARSEL: SØRG FOR Å LESE, FORSTÅ OG FØLGE INSTRUKSENE UNDER SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER. STØVSUG ALDRI I OMRÅDER MED BRANNFARLIG GASS, DAMP ELLER EKSPLOSIVT STØV I LUFTEN. BRANNFARLIG GASS OG DAMP INKLUDERER MEN ER IKKE BEGRENSET TIL: LIGHTERBRENSEL, LØSEMIDLER, OLJEBASERT MALING, BENSIN, ALKOHOL ELLER AEROSOLSPRAY. EKSPLOSIVT STØV INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL: STØV FRA KULL, MAGNESIUM, KORN ELLER KRUTT. FOR Å REDUSERE FAREN FOR Å PUSTE INN HELSESKADELIG GASS ELLER STØV, BØR DU ALDRI SUGE OPP GIFTIGE STOFFER. 8

9 1. Pass på at strømmen er koblet fra. (Figur 1) 2. For å klargjøre støvsugeren for tørrsuging, sørg for at filterkassetten sitter som den skal. Pass på at filteret er skjøvet helt inn til det stopper mot motorenheten. (Figur 2) (Tørr/våtsugeren skal leveres med filterkassetten ferdig installert, hvis ikke se side 11 for installasjonsinstrukser.) 3. Plasser filterholderen på toppen av filterkassetten og stram ved å vri håndtaket med klokken. (Figur 3) 4. For bedre støvfiltrering kan du også feste flensen på støvposen på inntaksåpningen, men vær forsiktig så du ikke skader posen. (Figur 4) 5. Sett motorenheten tilbake på beholderen, og fest med de 2 låseklemmene. (Figur 5) INSTRUKSER FOR BRUK: TØRRSUGING 6. Stikk den største enden av slangen inn i innsugningsåpningen på motorenheten og vri til det låser. Skyv det munnstykket eller forlengerrøret du ønsker å bruke inn på den andre enden av slangen. (Figur 6) 7. Koble til strøm og heng støvsugeren på veggfestet. Du kan også bruke støvsugeren uten at den er festet til veggen. (Figur 7) 8. Slå på motoren ved å slå strømbryteren til I. (Figur 8) For bruk med fjernkontroll, still strømbryteren til for fjernkontroll, og slå på støvsugeren ved å holde inn knappen I på fjernkontrollen i minst et sekund. (Figur 9 & 10) 9. Straks du er ferdig med å støvsuge, slå strømbryteren tilbake til O, eller hold inne knappen O på fjernkontrollen i minst et sekund. O = AV I = PÅ = Fjernkontroll FILTERKASSETTEN MÅ ALDRI BRUKES VED VÅTSUGING. VÅTSUGING VÅTSUGING ADVARSEL: SØRG FOR Å LESE, FORSTÅ OG FØLGE INSTRUKSENE UNDER SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER. STØVSUG ALDRI I OMRÅDER MED BRANNFARLIG GASS, DAMP ELLER EKSPLOSIVT STØV I LUFTEN. BRANNFARLIG GASS OG DAMP INKLUDERER MEN ER IKKE BEGRENSET TIL: LIGHTERBRENSEL, LØSEMIDLER, OLJEBASERT MALING, BENSIN, ALKOHOL ELLER AEROSOLSPRAY. EKSPLOSIVT STØV INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL: STØV FRA KULL, MAGNESIUM, KORN ELLER KRUTT. FOR Å REDUSERE FAREN FOR Å PUSTE INN HELSESKADELIG GASS ELLER STØV, BØR DU ALDRI SUGE OPP GIFTIGE STOFFER. ADVARSEL: IKKE KOBLE TIL STRØM. PASS PÅ AT STØPSELET IKKE ER PLUGGET INN FØR DU BEGYNNER Å KLARGJØRE STØVSUGEREN FOR VÅTSUGING. VIKTIG! Hvis du skal suge opp store mengder væske, anbefaler vi at du tar støvsugeren av veggfestet og setter den på gulvet. Støvsugeren kan være tung når den er full av væske, og dette kan gjøre det vanskelig å løfte den ut av veggfestet. 1. Pass på at strømmen er koblet fra. Sørg for at beholderen er ren og fri for støv og skitt. (Figur 1) 9

10 2. Ta ut filterkassetten, og installer forsiktig skumfilteret over filterburet, før du setter motorenheten tilbake på beholderen. (Figur 2) Se instrukser om installasjon av filter på side 12. FILTERKASSETTEN MÅ ALDRI BRUKES VED VÅTSUGING. INSTRUKSER FOR BRUK VÅTSUGING 3. Fest det munnstykket du ønsker på slangen. (Figur 3) 4. Pass på at strømbryteren er stilt til O (AV) før du setter i støpselet. (Figur 4) 5. Hvis du skal suge opp store mengder væske, anbefaler vi at du plasserer støvsugeren på gulvet. Slå på motoren ved å slå strømbryteren over til I (PÅ) eller still bryteren til posisjonen for bruk av Fjernkontroll, og bruk knappen I på fjernkontrollen til å slå på støvsugeren. (Figur 5 & 6) ADVARSEL: PASS PÅ AT FJERNKONTROLLEN IKKE BLIR VÅT det vil oppheve garantien. 6. Etter våtsuging, slå av maskinen og trekk ut strømmen. For å forhindre soppdannelser: tøm beholderen rengjør og tørk den innvendig og utvendig, og ta ut skumfilteret og la det tørke i luften før lagring. VIKTIG! Når du suger opp store mengder væske, må ikke munnstykket senkes helt ned i væsken; la det være en åpning ved enden av munnstykket for å slippe gjennom luft. Maskinen er utstyrt med en flyteventil som stopper innsugingen når beholderen er full. Du vil merke en økning i motorhastigheten. Når dette skjer, slå av maskinen, koble fra strømmen, og tøm væsken i en egnet beholder eller sluk. For å fortsette å suge, sett på plass motorenheten igjen. Etter våtsuging, slå av maskinen og trekk ut strømmen. Tøm beholderen, og rengjør og tørk innsiden og utsiden av beholderen straks, før du setter unna støvsugeren. HUSK! Skumfilteret må tas ut etter våtsuging, og filterkassetten må settes inn før du kan tørrsuge igjen. BLÅSING Denne våt/tørrsugeren kan også brukes som luftblåser. For å bruke denne funksjonen, følg instruksene under. ADVARSEL: BRUK ALLTID VERNEBRILLER NÅR DU BRUKER BLÅSERFUNKSJONEN. ADVARSEL: HOLD UVEDKOMMENDE UNNA RUSK OG OBJEKTER SOM BLÅSES. ADVARSEL: BRUK EN STØVMASKE HVIS DU BLÅSER OPP STØV SOM DU KAN PUSTE INN. 1. Pass på at strømmen er koblet fra. (Figur 1) 2. Sørg for at beholderen er tom før du bruker støvsugeren som blåser. 3. Fjern støydemperen fra utblåsningsåpningen. (Figur 2) 4. Fjern slangen fra innsugningsåpningen, og stikk den største enden av slangen inn i utblåsningsåpningen på motorenheten, og vri til den låser. (Figur 3) 5. Fest det munnstykket og/eller forlengerrøret du ønsker å bruke på den andre enden av slangen (Figur 4) 6. Pass på at strømbryteren er slått av før du plugger inn strømmen. (Figur 5) 7. Før du slår på støvsugeren, pass på at du har et fast grep om den løse enden av slangen. Slå på 10

11 motoren ved å slå strømbryteren over til I, eller still bryteren til posisjonen for bruk av fjernkontroll, og slå på støvsugeren med fjernkontrollen. (Figur 6) VEDLIKEHOLD 1. Pass på at strømmen er koblet fra. (Figur 1) 2. Koble slangen fra støvsugeren. (Figur 2) 3. Løft støvsugeren av veggfestet. 4. Løsne låseklemmene og loft motorenheten av beholderen. (Figur 3) 5. Fjern all skit teller rusk fra beholderen og slangen. (Figur 4) 6. Rengjør skumfilteret ved å vaske det med mildt såpevann. (Figur 5) 7. Sjekk om det er skader på slangen, munnstykkene, forlengerrørene og strømledningen. VIKTIG! Rengjør eller bytt filterkassetten jevnlig for best ytelse. BRUK ALLTID FILTERKASSETTEN VED TØRRSUGING. Hvis maskinen brukes uten filterkassetten, vil motoren brenne ut, og garantien oppheves. Sørg for at du alltid har reservefilter. MERK! Filtrene som leveres med maskinen er laget av kvalitetsmaterialer beregnet på å stoppe små støvpartikler. Filterkassetten må kun brukes for tørrsuging. Filterkassetten må være tørr for å fange opp støv. Hvis filterkassetten er våt, vil den tette seg fort, og være svært vanskelig å rengjøre. Håndter filteret med varsomhet ved rengjøring og bytting. Sjekk om det er små hull eller rifter i filtrene, et lite hull kan slippe gjennom støv. Ikke bruk et filter med hull eller rifter, bytt det straks. ADVARSEL: TREKK ALLTID UT STRØMMEN FØR DU FJERNER MOTORENHETEN FRA BEHOLDEREN. INSTALLER OG RENGJØR FILTERKASSETT Installasjon av filterkassett 1. Pass på at strømmen er koblet fra. 2. Ta av motorenheten og plasser den opp ned. 3. Installer filterkassetten over filterburet med den flate enden av filteret mot motorenheten. Skyv filteret forsiktig inn til det stopper mot motorenheten. (Figur 1 & 2) 11

12 4. Plasser filterholderen på toppen av filterkassetten over leppen, og stram ved å vri håndtaket på filterholderen med klokken. Ikke stram for hardt. (Figur 3 & 4) Fjern og rengjør filterkassetten 1. Løsne og fjern filterholderen ved å vri håndtaket mot klokken. 2. Grip filterkassetten og trekk den forsiktig ut. (Figur 5) 3. Rengjør filterkassetten ved å banke den lett, eller ved å børste den ren. Rengjøring av filterkassetten bør ikke gjøres innendørs i et oppholdsrom. For optimal ytelse anbefaler vi at du bytter filteret med et nytt. 4. Sett et rengjort eller nytt filter på plass igjen som beskrevet under Installasjon av filterkassett. 5. Et vått filter bør fjernes og lufttørkes i 24 timer før det settes tilbake på filterburet. INSTALLER OG RENGJØR SKUMFILTER Installasjon av skumfilter 1. Pass på at strømmen er koblet fra. 2. Ta av motorenheten og plasser den opp ned. 3. Skyv filteret forsiktig ned over filterburet, og pass på at hele filterburet dekkes. (Figur 1 & 2) 4. Sett motorenheten tilbake på beholderen. Rengjøring av skumfilter 1. Ta av motorenheten og plasser den opp ned, og trekk skumfilteret forsiktig ut. (Figur 3) 2. Bruk mildt såpevann til å vaske skumfilteret, og skyll med kaldt vann. (Figur 4) 3. La filteret tørke i luft før du setter det på plass og støvsuger igjen. TILBAKESTILLING AV FJERNKONTROLL Tilbakestilling av fjernkontrollen 1. Still strømbryteren til posisjon for bruk av fjernkontroll. (Figur 1) 2. Trykk inn RESET-knappen på siden av motorenheten med tuppen av en penn til indikatorlampen tennes. (Figur 2) 3. I løpet av 15 sekunder, klem inn og hold ON - eller OFF -knappen på fjernkontrollen. Hvis du ikke klemmer inn og holder ON - eller OFF -knappen innen 15 sekunder, vil tilbakestillingen avbrytes. (Figur 3) 4. Når lampen blinker 3 ganger, betyr det at fjernkontrollen er programmert. 12

13 Bytte av batteri bruk kun et 23AE 12V alkalinbatteri 1. Ta et stjerneskrujern og fjern skruene på fjernkontrollen. (Figur 1) 2. Skyv tilbake dekselet på fjernkontrollen, og pass på at triangelsymbolet på dekselet peker på symbolet. (Figur 2 & 3) 3. Løft dekselet på fjernkontrollen. (Figur 4) 4. Ta ut det gamle batteriet og sett inn det nye batteriet med terminalene i anvist retning. (Figur 5) 5. Putt skummet I dekselet. (Figur 6) 6. Sett på plass dekselet ved å line opp merkene på dekselet med håndtaket, og sørg for at triangelsymbolet på dekselet peker på symbolet. (Figur 7) 7. Skyv dekselet på fjernkontrollen på plass, og pass på at triangelsymbolet på fjernkontrollen peker mot symbolet. (Figur 8 & 9) 8. Fest dekselet med skruene igjen. Ikke stram for hardt. (Figur 10) 13

14 FEILSØKING ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT TREKK UT STRØMMEN FØR DU LETER ETTER FEIL Symptom Mulige årsaker Mulige løsninger Støvsugeren starter ikke. 1) Får ikke strøm. 1) Sjekk strømforsyning ledning, brytere, sikringer. 2) Skade på strømledning. 2) Koble fra og sjekk strømledningen. Hvis den er skadet, må den repareres av en elektriker. 3) Full beholder. 3) Tøm beholderen. 4) Bryteren står i feil posisjon. 4) Trykk inn knappen I (PÅ) på motorenheten. Det kommer støv ut av motoren. Filterkassetten mangler eller er Sett inn eller bytt filterkassett. skadet. Redusert effektivitet og vibrasjon fra motor. 1) Blokkering i munnstykke, slange eller innsugningsåpning. 1) Sjekk om munnstykke, slange eller innsugningsåpning er blokkert. 2) Filterkassetten er tettet av fint 2) Rengjør eller bytt filterkassett. støv. Fjernkontrollen virker ikke Batteriet er dødt. Bytt batteriet. 14

15 DELELISTE OG DIAGRAM 15

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40

Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40 Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40 1 Kjære kunde! Du har nå valgt en sentralstøvsuger av ypperste kvalitet og med effekt som forhåpentligvis vil tilfredstille dine ønsker

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer