ÅRSMELDING Besøk frå vennskapsgruppa vår i Békéscsaba i Ungarn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Besøk frå vennskapsgruppa vår i Békéscsaba i Ungarn."

Transkript

1 Besøk frå vennskapsgruppa vår i Békéscsaba i Ungarn. ÅRSMELDING medlemmer, derav 23 i roverlaget og 9 leiarar. 97 arrangement, 2 dagsturar og 10 overnattingsturar Landsleir i Asker med 50 speidarar og 7 leiarar frå Jølster. Vertskap under landsleiren for 14 speidarar frå vennskapsgruppa vår i Békéscsaba i Ungarn. Dei var med til Jølster veka etter leiren. Økonomi: Inntekter på kr Utgifter på kr Takk til alle som har støtta oss økonomisk. Takk til foreldra som stiller opp og hjelper til. 1

2 ÅRSMELDING 2014 Medlemsutvikling Speidargruppa var nystarta hausten Vi legg vekt på å vere eit ope tilbod til alle som vil vere med. Nye medlemmar startar opp i januar/februar i det året dei går i 4. klasse. Eldre barn kan starte når dei måtte ønskje å vere med. Medlemskap året etter betalast innan 15. november året før. Medlemstalet har utvikla seg slik dei siste åra: Årsrapport pr til Medlemmer Nytt inntak jan./feb. Medlemmer forbundet Medlemsfordeling Pr 1. februar 2015 er medlemsfordelinga slik: Stifinnar 4. klasse (aspirantar) 12 på første møte Stifinnar 5. klasse 13 Vandrar 6. klasse 10 Vandrar 7. klasse 16 Vandrar 8. klasse 14 Vandrar 9. klasse 9 Vandrar 10. klasse 13 Roverar 23 Godkjente leiarar 8 (6 aktive / 2 passive) Leiarassistentar 3 Vaksne som er med som leiarar 3 av og til Aktive leiarar Gruppe-/tropps- /lagleiar Troppsmedleiarar Leiarassistentar Vaksne som er med som leiarar av og til Leiar roverlaget Mona Skaiå Årdalsbakke Aase Britt Eide Øygard, Marit Hartvedt, Dagrun Thingnes, Svein Årdalsbakke, Stian Årdalsbakke, Inger Anne Husevåg, Kari Skrede, Øyvind Skrede Terje Erikstad, Marte Dvergsdal, Henny K. Børset Sivert Dvergsdal 2

3 For å kunne avvikle alle aktivitetane, er vi avhengig av roverar og foreldre som kan hjelpe til. Foreldre er lette å få med på enkeltarrangement. Roverane har hatt fleire eigne arrangement. Gruppeting 2014 Gruppetinget er speidargruppa sitt årsmøte og vart avvikla 12. februar. Speidarar frå 7. klasse og eldre har møterett på gruppetinget. 43 speidarar deltok. Valet ga slikt resultat: gruppeleiar Mona Skaiå Årdalsbakke, visegruppeleiar Aase Britt Øygard. Alle aktive leiarar fungerer som gruppa sitt styre. Skei Misjonshus er speidargruppas hovudsamlingsstad Speidargruppa har Skei Misjonshus som møtestad og lager for utstyr. Vi er veldig takknemlege for at vi får bruke Misjonshuset gratis. Det betyr mykje å ha tilgang på eit så godt hus med lagerplass. Til gjengjeld for å låne huset, gjer vi dugnad i form av vask inne og rydding ute. Aktivitetar Speidargruppa har mange ulike arrangement gjennom året. Eit arrangement er definert som eit eige program/opplegg for ei gruppe speidarar, roverar eller leiarar. Ulike program/opplegg på ulike stadar med ulike leiarar t.d. ein onsdagskveld reknast som fleire arrangement. Når alle i gruppa er saman reknast det som eitt arrangement Speidargruppa har oftast eit programtilbod kvar veke når det ikkje er skuleferie. Onsdag er speidardagen. Er det tur i helga, er det oftast ikkje speidarmøte i veka som er før eller etter denne helga. Landsleiren i Asker august var det store målet for gruppa dette året, og det har blitt lagt ned mykje arbeid i førebuing av dette. 50 speidarar og 7 leiarar frå Jølster deltok på leiren, saman med speidarar frå heile verda. 6 roverar frå Jølster deltok på «maurleiren» i forkant av landsleiren, og 2 av dei var òg maur under leiren. «Maurane» er dei som er med og byggjer opp leiren i forkant av sjølve leiren, og har oppgåver under leiren. Vi var også vertskap for 14 ungararar frå venskapsgruppa vår i Békéscsaba under leiren, og dei var med oss heim til Jølster veka etter. I 2014 er det gjennomført 97 arrangement (105 i 2013, 98 i 2012, 152 i 2011, 151 i 2010). Av dette er det 2 dagsturar og 10 overnattingsturar i militærtelt, gapahuk, lavvo eller hytte, 3-dagars tur til Hemsedal i vinterferien og ei veke landsleir i Asker. Mange møte dette året har vore fellesmøte med heile gruppa, pga førebuingsoppgåver til landsleiren. I tillegg til dette har det vore ulike dugnadsarrangement som snørydding og nedvasking av ein barnehage. Det har også vore dugnad på rydding av lageret på Misjonshuset, pakking av leirutstyr, vedlikehald av telt m.m. 3

4 Døme på aktivitetar gjennom året (ikkje uttømmande): Januar Flaskeinnsamling, troppsmøtemix, patruljemøte med førehandsoppgåver til landsleiren, måling av bestikkposar, lage patruljebanner og merke, troppsmøte med tau og knutar, øve på rop. Februar Førstehjelpskurs, oppstartmøte for nye aspirantar, dagstur for aspirantane, troppsmøte med førebuingsoppgåver til landsleir. Gruppeting. 9. kl roverar var i Hemsedal i vinterferien. Felles foreldre- og speidarmøte om vårprogram og informasjon om landsleir Mars. Karneval klasse i grendahuset på Klakegg med 8. kl. som arrangør. Dagstur for alle til alpinbakkane i Hodlekve skisenter. Landsleirførebuing, besøk på brannstasjonen April Vårmanøver patruljekonkurranse for alle speidarane. Orienteringskurs, troppsmøtemix, Bergenstur for 7. klasse. Samfunnsoppgåve: rydding / plukke søppel langs vegen og vatnet. Mai Overnattingsturar: i lavvo på speidarplassen for aspirantane, overnatting i gapahuk på Klakegg, Heggheim og Fonn, hardhausdag for 8. klasse i Kjerringvika, kanopadling for fleire grupper på Fossheim, hesteskokasting, gokart, skatten i fortet. Dugnad på pakking og gjennomgang av utstyr til landsleir. Felles sommaravslutning i Kjerringvika Juni Pakking av Jølstrablokka. Oppdrag 24 i Nesdal i Lodalen, arrangert av speidarane i Stryn, for roverar. Sal av kaffi/vafler/kake under Jølster Aurefest. Juli Førebuing til landsleir i Asker. Pakke utstyr. August Landsleir i Asker med deltakarar, 57 deltakarar frå Jølster. Besøk i Jølster veka etter landsleiren av 10 ungdomar og 4 leiarar frå venskapsgruppa vår i Békéscsaba, Ungarn. Kontakt med venskapsgruppa håpar vi å halde vedlike i åra framover. September Oppstartmøte, kanopadling, hesteskogolf, lage gapahuk på Skrede. 4

5 Oktober Haustmanøveren patruljekonkurranse for alle speidarane, Skatten i fortet for alle, bading på Sandane, bakemøte, troppsmøtemix med førebuing av program til årsfesten, November Overnattingstur i hytte for alle klassetrinn, troppsmøte med førebuing til årsfest. Blåtur med overnatting for 10. kl. med fjelltur og bading. Årsfest i storsalen på Skei Hotel med opptak av nye speidarar, roveropptak, underhaldningsinnslag, årskavalkade (film), mat og lotteri. Ca 200 deltok. Utemøte, bakemøte og patruljemøtemix, lysmesse i Helgheim kyrkje 1. søndag i advent. Desember Grautfest tradisjonell juleavslutting på Misjonshuset med graut, premieutdelingar og juletregang for alle. Speidarar frå klasse + roverar/leiarar var på besøk på sjukeheimen, der vi song og las juleevangeliet. 9. og 10. klasse pynta til fest. 80 speidarar deltok. Roverarbeidet: Vi har eit stort og aktivt roverlag med 23 medlemer. Roverane har vore med på fellesarrangementa i gruppa og nokon har vore hjelpeleiarar på ulike arrangement. Dei har også hatt mange eigne arrangement: Hytteturar, filmkveldar, deltaking på Jølster Aurefest, roveropptak, pepperkakebaking, snøholetur m.m. Dette året har dei fått eigen logo, «Ragnarock Roverlaug», og har fått laga flotte genserar. Roverane markerte seg med å vinne volleyballturneringa på landsleiren. Nokre av roverane tok ein flott 3. plass på roverfemkamp i Sandnes i september, og roverane har også delteke på andre roverarrangement i krinsen og på landsplan. Sivert Dvergsdal er leiar av rovernemnda i Jølster KFUK-KFUM-speidarar og i rovernemnda for Sogn og Fjordane KFUK-KFUM speidarkrins. Dugnad Nedvasking av ein barnehage, hagearbeid og på slutten av året har det vore oppdrag med snømåking av hyttetak. Anna Leiarsamling 24. januar 2014 på Gloppen hotell: 5 leiarar. Roverting: 4 roverar. Årsmøte 25. januar i arbeidskyrkja på Sandane: 6 deltakarar Oppdrag Nord vart gjennomført same helg som årsmøtet, frå fredag til søndag. 4 frå Jølster deltok. 5

6 Speidarkrinsen si storsamling på Nesholmen i oktober vart også i 2014 avlyst pga. for få påmelde. Krinsen arbeider vidare med planar for storsamling i Ein vurderer å endre opplegget noko, ev. arrangere det på våren. Leiarmøter: 5, pluss raske møter før og etter arrangement og ein del e-poster og telefonar. Saker har vore program og planlegging av arrangement i tillegg til evaluering. Foreldremøter: 2 møte våren 2014, eitt med informasjon om landsleir, eitt møte for foreldre i 4. og 5. klasse. Investering: Ny lavvo. Reparasjon av telt og utstyr i samband med landsleiren. Ny projektor, då den gamle vart øydelagd ved eit uhell. Engasjement i Sogn og Fjordane KFUK-KFUM speidarkrins Roverkontakt for speidarkrinsen: Sivert Dvergsdal Styremedlem i krinsstyret: Øyvind Skrede Økonomi Speidargruppa hadde i 2014 inntekter på kr og utgifter på kr Økonomiske aksjonar: Flaskeinnsamling kr , jølstrablokka kr , loddsal på årsfesten kr Støtte og gåver: Sparebanken Sogn og Fjordane: kr , som var tilskot til delvis dekking av utgifter i samband med besøket frå venskapsgruppa i Ungarn under landsleiren og opphaldet i Jølster veka etterpå. Kulturmidlar Jølster kommune: kr , tilskot til rusførebyggande tiltak: kr 8 000, gåve frå Helgheim sokneråd: kr ,- og grasrotmidlar: kr Dugnadsinntekter kr Ca. kr av dette beløpet er dugnad utført hausten 2013 med skogrydding i Astruptunet og rydding av ved. Pengane har kome inn i Takk til alle som har støtta oss økonomisk, det er viktige bidrag og ei oppmuntring til å oppretthalde eit godt aktivitetstilbod i gruppa! - Vi får til det vi vil! - Speidargruppa har som motto Vi får til det vi vil!. Vi har lagt bak oss nok eit aktivt år der landsleiren i Asker var det store målet, men vi har også hatt mange andre kjekke opplevinger i lag. At nesten alle speidarane held fram som medlemar ved fornying av medlemskapen i november, viser at speidargruppa opplevast som eit godt tilbod i ulike aldrar. Takk til alle foreldra som stiller opp og hjelper med køyring, vask etter møte på Misjonshuset, hjelp på arrangement og dugnad. Takk til alle leiarane og foreldra for godt samarbeid. Mona Skaiå Årdalsbakke - gruppeleiar i Jølster KFUK-KFUM speidarar 6

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2011 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune 1. Storåsen Ungdomshus 82, Ulset Eva Næss

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn - www.nhil.no FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014

ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014 MJELDALEN UNGDOMSLAG 5286 HAUS Skipa 1906 Bankgirokonto 3626.50.12552 Telefon 56390544 ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014 Mjeldalen Ungdomslag har i meldingsåret hatt 147 medlemmar, av desse er 64 under

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer