Velkommen til. Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg"

Transkript

1 Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg Informasjon, Husregler og Samtykkeerklæring Sporveisgt. 33, 0354 Oslo Tlf: (+47) Fax; (+47) , org. nr , bankkonto William Booth, grunnlegger Linda Bond, general Clive Adams, territorialleder Norge, Island og Færøyene

2 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr suppe, såpe og frelse i ord og handling for å møte menneskelige behov. Suppe møter fysiske behov, såpe fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og frelse handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Vi vektlegger: Støtte og omsorg i tråd med det kristne menneskesyn Helse- og sosialfaglig oppfølging Motivasjon slik at den enkelte kan ta tak i egen livssituasjon Informasjon om mer egnede botilbud/videreformidling 1. Informasjon om praktiske forhold Botiden Botiden kan være inntil 3 måneder (90 døgn). Fokus vil være å finne et bedre egnet botilbud enn hva du kom fra da du flyttet inn hos oss. Vi vil, sammen med deg, arbeide for at du kan få det du har behov for av praktisk bistand, råd og veiledning. Gjennom en skriftlig boavtale ønsker vi å motivere den enkelte til å ta tak i egen livssituasjon. Avtalen skal inneholde mål og delmål for oppholdet. Boavtalen er forpliktende og mislighold kan føre til utskrivelse. Hvis du blir borte fra huset uten å melde fra, vil vi varsle innsøkende instans, som da normalt vil si opp plassen din. Skal du være borte så må du avtale det med sosialtjenesten. 2

3 Inntakssamtale I løpet av det første døgnet vil vi gjennomføre en inntakssamtale med deg. Denne danner grunnlaget for videre samarbeid. Resepsjonen Resepsjonen er bemannet døgnet rundt. Dersom du mister nøkkelkortet til rommet henvender du deg i skranken hvor du vil få utdelt et nytt. Posten blir lagt i egen hylle i resepsjonen. Det er ditt ansvar å påse at du mottar denne. Det finnes telefon til utlån ved resepsjonen. Du kan låne denne dersom du skal ringe offentlige instanser som f.eks. avrusning, advokat, lege, sosialsenter, trygdekontor og politi. Inngangsporten Inngangsporten er til enhver tid låst. Dette er for din sikkerhet. Porten er stengt for inngang mellom klokken og Sjekkerunden Hver dag klokken låser vi oss inn på alle rom på huset. Ordningen er et sikkerhetstiltak som det er ikke er mulig å reservere seg fra. Hver onsdag foretar vi en utvidet romsjekk med fokus på romorden. Nattevakten kan foreta tilsyn i løpet av natten dersom du selv ønsker det, eller at din helsetilstand tilsier at dette er nødvendig. 3

4 Primærkontakt Du får tildelt en primærkontakt som følger deg opp under oppholdet. I samarbeid med din primærkontakt utarbeider dere en skriftlig boavtale. Vi forventer også at du gjennomfører regelmessige oppfølgingssamtaler med primærkontakten din i henhold til boavtalen. Din primærkontakt er Sykepleietjenesten Vi samarbeider med Feltpleien i Urtegata 16 Kapellantjenesten En dag hver uke er kapellan tilgjengelig for samtale. Ønsker du en avtale med kapellanen til andre tidspunkter kan du kontakte personalet. Vaskeritilbudet Vaskeri i 2. etasje som er avlåst. Kontakt personalet for å skrive deg på vaskeliste. Personalet vil legge det våte tøyet på rommet ditt dersom du ikke følger opp vasketiden din. Skittent sengetøy og håndklær legges i egen dunk ved toalettene. Ta kontakt med personalet for å få utdelt rent sengetøy/håndkle. Mattilbudet Vi serverer varm middag hver dag fra klokken til klokken Frokost serveres hver lørdag og søndag morgen. Kaffe, te og frukt serveres hele døgnet på tv-stuen i første etasje. 4

5 Sprøyteutdeling Vi deler ikke ut brukerutstyr. Brann Ved branntilløp eller utløst brannalarm skal beboere følge nødutgangsskiltene og evakuere ut på fortauet. BRUK TRAPPEN! (Bruk aldri heisen ved utløst brannalarm) Hold deg på fortauet til du er registrert av vakthavende Søppel Søppel pakkes forsvarlig inn og kastes i konteiner i bakgården. Erstatningsansvar Institusjonene er ikke erstatningsansvarlig for dine eiendeler ved brann, tyveri eller annet. Ved utflytting lagrer vi eventuelle eiendeler i en måned, deretter vil de bli kastet. Etterlatte eiendeler hentes før klokka mandag til fredag. Du er økonomisk ansvarlig for de ødeleggelser du påfører inventar og eller eiendom. Erfaring Personalet har bred kompetanse og lang erfaring. Der våre virkemidler ikke er tilstrekkelige, viser vi deg gjerne til andre instanser og samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at du signerer samtykkeskjema. Kameraovervåkning og datalagring Vi gjør oppmerksom på at Fagerborg har installert kameraovervåking på huset. Vi vil også informere om at vi bruker Soma, hvor alle journaler og data omkring våre brukere blir lagret elektronisk. 5

6 2. Husregler Øyeblikkelig utskrivelse utløses av følgende forhold: 1. Trusler, vold og sjikane mot beboere, ansatte eller andre. 2. Oppbevaring av skytevåpen/ softgun eller lignende. Utskrivelse kan utløses av følgende forhold: Manglende betaling av egenandel Manglende renhold over tid på rommet Ødeleggelse av inventar Tyveri og oppbevaring av tyvegods Inntak av rusmidler i fellesarealene Farlig atferd som kan sette eget eller andres liv i fare, eksempelvis fare for brann Salg av illegale rusmidler Handlinger i nærområdet som forstyrrer alminnelig ro og orden for naboer og beboere Overnatting eller ulovlig besøk Gjentatte eller alvorlige brudd på husordensreglene Fravær utover 3 døgn Oppbevaring av våpen eller våpenlignende gjenstander på huset. (våpen = slagvåpen, stikkniver eller andre typer gjenstander). Våpen vil bli beslaglagt og gitt til politiet. Tv-stuen Tv-stuen er et felles oppholdsrom. Når du benytter deg av denne ber vi deg ta hensyn til fellesskapet. Sjenerende oppførsel aksepteres ikke (eks: overstadig rus/ soving). 6

7 Dyr Har du hund eller andre kjæledyr så kan de ikke bo hos oss. Private eiendeler Vi oppbevarer ikke sykler på Fagerborg. Vi oppbevarer ikke penger eller medisiner. Private møbler kan du ikke ha med deg til oss. Du har ikke anledning til å pusse opp rommet ditt (eksempel spikre, male eller skru i vegger). Dersom du ønsker å henge opp egne bilder ta kontakt med primærkontakt. Synlige rusmidler eller brukerutstyr tillates ikke på rommet.. Det skal være rolig på huset mellom kl Beboere må forlate huset innen klokka samme dag som avtalen/ vedtaket går ut. Beboere henvist fra SAA (Sosial og Ambulant Akuttjeneste) må forlate huset klokka Fagerborg ønsker at husordensreglene skal oppfattes som positive retningslinjer slik at vi skal få et godt og trivelig miljø for beboere og ansatte på huset. 7

8 Samtykkeerklæring til å innhente og utveksle informasjon om brukeren Jfr. Helse- og omsorgsloven 12-1jf. Forvaltningsloven 13 a, Tiltak: Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg Brukers navn: Født: Jeg gir med dette mitt samtykke til at institusjonen kan innhente og utveksle nødvendig informasjon med samarbeidspartnerer vedrørende mitt opphold ved Fagerborg, for å ivareta meg på en faglig og forsvarlig måte. Informasjonsutveksling kan bl.a. inkludere oversendelse av rapporter og utredninger mellom Fagerborg, sosialtjeneste, institusjoner og sykehus Følgende personlige forhold omfattes ikke av samtykket: 8

9 Jeg er informert om hvem som er min primærkontakt. Jeg er også informert om hva er formålet med mitt opphold ved institusjonen. Videre er jeg informert om at det er frivillig om jeg vil gi fra meg opplysninger. Videre har jeg fått informasjon om retten til å kreve innsyn jf. Pasient- og brukerrettighetsloven 5-1 Jeg er også informert om at de som utfører tjeneste og arbeider i Frelsesarmeens rusomsorg har taushetsplikt jf. Helse og omsorgstjenesteloven Videre er det slik at Fagerborg vil kunne gi opplysninger videre til andre forvaltningsorganer bl. a. for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse jf. Helse og omsorgstjenesteloven 12-1, 3 ledd. Samtykkeerklæringen hindrer ikke at jeg på ethvert tidspunkt, skriftlig, kan trekke samtykket tilbake. Samtykket opphører når jeg ikke lenger er tilknyttet institusjonen. Sted Dato Underskrift bruker 9

10 Klageinstans er: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Adresse: Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO Telefon: Beboer har sammen med en ansatt gått igjennom informasjon om praktiske forhold, samt husreglene, og aksepterer vilkårene. Dato: Botid: Fødselsnummer: - - Beboer: Ansatt: Har du noe du ønsker å si, men som du ikke ønsker å snakke med primærkontakten din om? Ta kontakt med daglig leder eller sosialfaglig leder 10

11 Virksomhetsideen vår: Fagerborg et friminutt fra gata Vi er et lavterskel botiltak, og første trinn i rusomsorgen i Oslo. Vi vil raskest mulig, og senest innen 3 måneder videreføre den enkelte bruker til en mer varig bosituasjon; det være seg avrusing, rusbehandling, bo- og omsorgstiltak eller egen bolig. Våre brukere er aktive rusmiddelmisbrukere over 18 år og hjemmehørende i Oslo. Vi tilbyr: - Sosial- og helsefaglig oppfølging - Individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov - Middag hver dag Styrken vår er: - Et lite og oversiktlig hus - Faglig kompetente medarbeidere som alltid er tilgjengelig for deg 11

12 12

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune.

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune. Bolig Nu -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune Hanne Olaussen Lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formålsparagraf Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Foto: Annelise Jackbo Tekstbidrag: Marit Mathiesen Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer