Rapport om Artist in Residence ordningen i Kristiansand kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om Artist in Residence ordningen i Kristiansand kommune"

Transkript

1 Rapport om Artist in Residence ordningen i Kristiansand kommune Verk av Hakan Pehlivan (Tyrkia), gjestekunstner i Kristiansand i

2 Historikk Høsten 2005 mottok Kulturdirektøren i Kristiansand en høringsuttalelse fra Norske Billedkunstnere Agder (NBK Agder) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør) der det ble anbefalt Kristiansand kommune å etablere en gjestekunstnerordning i Kristiansand. I budsjettbehandlingen i bystyret ble det vedtatt å finansiere èn gjestekunstnerleilighet i Holbergsgate 66. Leiligheten kunne huse 1 2 kunstnere og også fungere som atelier/arbeidsrom. Prosjektrommet på Ekserserhuset i samme kvartal ble anbefalt å kunne benyttes dersom det ble behov for større atelierplass og i forbindelse med utstillinger. I august 2009 tok Agder Kunstnersenter over driften av gjestekunstnerordningen og har nå administrert den i tre år. Den kulturelle skolesekken inngikk samarbeidsavtale med Artist in Residence ordningen i Avtalen innebærer at Den Kulturelle Skolesekken åpner opp for søknader fra profesjonelle nasjonale og internasjonale kunstnere (fortrinnsvis billedkunstnere og kunsthåndverkere) som ønsker å gjennomføre et kunstnerisk prosjekt sammen med elever på 10. trinn i Kristiansand mens de er Artist in Residence i byen. Gjestekunstnerordningen i Kristiansand er knyttet til det internasjonale nettverket Res Artis. Organisasjonen Res Artis - worldwide network of artist residencies har etablert over 400 sentere og organisasjoner i mer enn 70 land hvor man arbeider med å tilby kunstnere og kuratorer et opphold i utvalgte byer og land. Se nettsiden; Hensikt Kristiansand kommune tilbyr en leilighet til gjestende kunstnere som ønsker å bo og arbeide i Kristiansand for en periode. Agder Kunstnersenter administrerer denne ordningen. Med dette tiltaket ønsker Kristiansand kommune; - å berike byens kunstliv og stimulere til økt nettverk og samarbeid mellom den lokale, den nasjonale og ikke minst internasjonale kunstarena. - Kristiansand er gjennom denne ordningen del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk der byer gir tilbud om gjestekunstneropphold til kunstnere fra hele verden. - Gjestekunstnerordningen er et godt tiltak som beriker byens kunstmiljø og bidrar i å gi Kristiansands befolkning annerledes opplevelser i deres hverdag. 2

3 Ansvarsområder og økonomi Agder Kunstnersenter administrerer gjestekunstnerordningen i Kristiansand kommune fra august Ressurssenterets ansvarsområder er; - Markedsføring og annonsering av ordningen - Oppfølgning av interesserte og søkere - Oppfølgning av nettverk i Kristiansand - Produsere og oppdatere nettsiden - Elektronisk søknadsskjema - Renhold og ettersyn av leiligheten - Lånekontrakter - Oppfølgning og tilrettelegging for besøkende kunstnere - Dokumentasjon av kunstneroppholdene - Videreutvikling av ordningen Kommunen har ansvar for; - Husleie - Strøm - Kontingent Res Artis - Brannettersyn - Internett I forbindelse med vurdering av søknadene og utvelgelsen av gjestekunstnere innkalles inntakskomiteen til møte 1 gang i året. Komiteen har øverste tildelingsmyndighet (revidering av retningslinjer, punkt 7). Ved behov suppleres komiteen med kompetanse. Inntakskomiteen består av: Ylve Thon Agnes Repstad Pål Karsten Kristensen Karin Hindsbo Elisabeth Kristensen Cecilie Nissen Agder Kunstnersenter Agder Kunstnersenter Kristiansand kommune, Kulturdirektørens kontor Sørlandets Kunstmuseum Kristiansand kommune, Den kulturelle skolesekken Christiansand Kunstforening Driftsmidler Kommunen overfører til Agder Kunstnersenter årlige driftsmidler som skal dekke utgiftene til renhold, enkelt vedlikehold, enkelt inventar/ utstyr og annonsering. For 2011 er kostnadene fastsatt til kr Godtgjørelse Kommunen overfører til Agder Kunstnersenter en årlig godtgjørelse som skal dekke senterets arbeid med forvaltning av ordningen. For 2011 er godtgjørelsen fastsatt til kr

4 Verk av Christine Cheung (Canada), gjestekunstner i Kristiansand i Retningslinjer for gjestekunstnerleiligheten i Holbergsgate Profesjonelle kunstnere, fortrinnsvis innen billedkunst og kunsthåndverk, kan søke om opphold. Både norske og utenlandske kunstnere kan søke, men kunstnere som jobber internasjonalt med sin kunst vil bli prioritert (se også punkt 5). 2. Det gis primært et opphold på ca. 3 mnd, men kortere eller lengre opphold kan også vurderes. 3. Det er 1 søknadsfrist i året. 4. Det søkes på eget søknadsskjema og søker må legge ved CV, referanser og beskrive formål med oppholdet. 5. Søkere som er med i internasjonale nettverk, større prosjekter eller programmer vil prioriteres. 6. Det er et mål at kunstner som får opphold skal delta i det kunstfaglige miljøet i byen, med faglig formidling, utstilling eller lignende, og søkere som kan vise til denne type planer for aktivitet vil bli prioritert. 7. Kulturdirektøren har endelig tildelingsmyndighet. 4

5 8. Det rapporteres årlig om tildelingen til Kulturstyret. 9. Større endringer av retningslinjer forelegges Kulturstyret til godkjenning. Kulturdirektøren, Kristiansand, Oppdatert Merknad: Det er planlagt å revidere retningslinjene under neste møte med inntakskomiteen da eksempelvis punkt 7 Kulturdirektøren har endelig tildelingsmyndighet ikke lenger er gjeldende ettersom det er Agder Kunstnersenter som pr. i dag administrerer ordningen. Holbergsgate 66 Leiligheten som har både arbeids- og bofasiliteter, ligger i Holbergsgate 66 i Posebyen nært knyttet til verkstedskomplekset X-Huset der 7 billedkunstnere jobber til daglig i kommunale kunstnerverksteder. Leiligheten er i sentrum av Kristiansand, i Posebyen, byens sjarmerende gamle kvarter med en rekke hvite trehus. Den er på ca. 80 kvm og er i 2.etg. Den innehar kjøkken, stue, bad, 2 5

6 soverom og et lite studio. På de premissene kan vi ta imot samarbeidspartnere, par og eventuelt små familier. Leiligheten er utstyrt med enkel møblering, sengetøy og håndklær, komfyr, kjøleskap og kjøkkenutstyr. I tilegg til to enkeltsenger er leiligheten også utstyrt med en sovesofa. Arbeidsrommet er utstyrt med et arbeidsbord, stol og lampe, men ikke PC. Det er trådløs internettkobling i leiligheten. For større prosjekter er det mulig å låne et prosjektrom som kunstnerverkstedene i Xhuset (nabobygningen) besitter. Prosjektrommet har i flere år blitt tatt i bruk av gjestekunstnere som ønsker å arrangere en utstilling, vise sine verk for Kristiansands befolkning. Aktivitetsnivået Fra 2007 til 2012 har 22 enkeltkunstnere og 12 kunstgrupper/prosjektgrupper hatt et opphold i gjestekunstnerleiligheten i Kristiansand. Disse representerer 14 ulike nasjonaliteter. Majoriteten av gjestekunstnerne har holdt en utstilling i forbindelse med sitt opphold, flere har også holdt en presentasjon om sitt virke. Gjestekunstnerne har holdt utstillinger på blant annet; Christiansand Kunstforening, Fotohuset, Agder Kunstnersenter, Smia grafiske verksted, Sørlandets Kunstmuseum, Ekserserhuset og Grønn Hverdag. Artist in Residence 1. januar desember var et aktivt år for gjestekunstnervirksomheten. Leiligheten ble brukt av til sammen 12 gjestende kunstnere. Besøk og bruk i 2011; periode, navn, nasjonalitet og bruk; Periode Navn Land Januar 2011 Josefine Lyche Norge Utsmykking på Kilden Februar Mars 2011 Tom Hayes England Trukket April 2011 Rune Andreasen og Bjørn Erik Haugen Norge Utstilling på Fotohuset 6-9 mai Æsa Bjørk Thorsteinsdottir Norge/Island Utsmykking i kommunal barnehage mai Elin Høyland Norge Utstilling Fotohuset Juni August 2011 September 2011 Fine Art Union: Anette Stav Johanssen og Synnøve G.Wetten Norge Kunstprosjekt Eric Lemaresquier Sverige/Frankrike Skulptør, prosjekt, gjesteforlesning AKS 6

7 1 10 October oct 27. nov 2011 Aage Langhelle/ Chr. Kunstforening Elisabeth Romberg/Samsen/Fine Art Union: Anette Stav Johanssen og Synnøve G.Wetten Norge/ Tyskland mm Norge Utstilling Chr. Kunstforening Kunstprosjekt Desember Yasmin Van tveld Belgia Trukket I perioden 1. januar til 31. desember 2011 ble gjestekunstnerleiligheten tildelt 12 kunstnere og kunstgrupper. 16 søknader var kommet inn for søkerperioden Både internasjonale og nasjonale kunstnere gjestet leiligheten. Denne perioden ble delt inn i 12 bolker hvorav 9 ble gjennomført i 2011, 2 gjestekunstnere trakk seg. 3 gjestekunstneropphold er i kommingen i I de tilfellene hvor kunstnere av ulike årsaker har trukket seg, ikke hatt muligheten til å benytte seg av ordningen, har leiligheten blitt benyttet av andre aktuelle aktører. I retningslinjene for Kristiansands kommunes gjestekunstnerleilighet presiseres det at tildelingene skal gis til profesjonelle kunstnere, fortrinnsvis innen billedkunst og kunsthåndverk. I denne tildelingsrunden er det gjort unntak i forhold til retningslinjene da det ble gitt opphold til en dansegruppe samt til èn person som skal forske på musikkmiljøet i Kristiansand. Så langt det er mulig vil inntakskomiteen prioritere fremtidige tildelinger som ligger tett opp til retningslinjenes innhold. Det er essensielt at gjestekunstnerleiligheten er til disposisjon for kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk da disse ofte har stort behov for lengre opphold i og med varierte og tidkrevende arbeidsmetoder. Artist in Residence nettsiden ble oppdatert i Grepet har vist seg å være en suksess. Under årets søkerrunde for opphold i 2012/2013 mottok vi 25 søknader. Av disse er 6 kunstnere blitt tilbudt opphold i gjestekunstnerleiligheten. Søknadsmassen har økt betraktelig fra foregående år og mange søkere ble vurdert som solide og gode kandidater til ordningen. Oppdateringen har gjort informasjonen om AiR mer oversiktlig og tilgjenglig. Se vår nettside; 7

8 Fra utstilling To brødre på Fotohuset i Kristiansand. Foto av Elin Høyland, gjestekunstner i Æsa Bjørk Thorsteinsdotter (Norge) monterer sitt verk på Hellinga barnehage, gjestekunstner

9 Hvorfor Artist in Residence ordning i Kristiansand? Det er essensielt at Kristiansand opprettholder gjestekunstnerleiligheten for kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk, da disse ofte har stort behov for lengre opphold i og med varierte og tidkrevende arbeidsmetoder. Gjennom denne ordningen knyttes flere internasjonale kontakter. Det lokale kunstmiljøet tilføres ny kompetanse og nye samarbeidsmuligheter åpnes. Å være del av et globalt kunstnettverk er viktig for utviklingen av byens kunstarena. Gjestekunstnerne tilfører nye ideer og tankesett. Å reise og jobbe i ulike byer og land har vært en lang tradisjon innen utøvende kunstyrker. Man lærer nye teknikker og håndverk på stedet, man lar seg inspirerer av lokalitetene og tar ny kunnskap med seg hjem. Synergieffekten av opphold i andre byer og land er stor. Det du lærer andre steder deles gjerne videre med det lokale kunstmiljøet. Majoriteten av gjestekunstnerne kommer fra land utenfor Norge. Avslutningen på arbeidsprosessen resulterer ofte i en utstilling der verk som ble til under oppholdet vises frem. Kristiansands befolkning får slik muligheten til å oppleve internasjonal kunst på regulær basis. Internasjonale gjestekunstnere bidrar i spredningen av informasjon om vår by og vår kunstscene. Profesjonelle kunstinstitusjoner i byen er avhengige av å kunne tilby overnattingsmuligheter i forbindelse med utstillinger. Gjestekunstnerleiligheten er ideell for formålet. Verk av Eric Lemaresquier (Sverige), gjestekunstner i Kristiansand i

10 Skrevet av: Ylve thon Daglig leder Agder Kunstnersenter Agnes Repstad Prosjektkonsulent Agder Kunstnersenter 10

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2001 Bergen senter for elektronisk kunst INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DRIFT OG ORGANISASJON 2 2.1. Målsetting 2 2.2. Organisasjon 3 2.3. Økonomi 4 2.4. Informasjon 5 3. SAMARBEID 7 3.1. Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 INNHOLD INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 7 Fem år, og veien videre Side 9 NorgesFilm AS Side 11 Cultiva Ekspress Side 13 Kilden Side 15 Agder Kunstnersenter Side 17 Sørlandets

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN

Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN Rissa januar 2010 1. BESKRIVELSE OG GJENNOMFØRING AV MÅLSETTING Prosjektet har hatt tre målsettinger

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer