KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad"

Transkript

1 God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad er årets usedvanlige prestevikar med landligge et halvt år i Eidsvoll. Side 8 og 9

2 2 KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL Hilsen fra biskopen KIRKEN VÅR MAI 2015 NR 2 - Mai 2015 Utgiver: Eidsvoll kirkelige fellesråd Hurdal kirkelig fellesråd Mai er frihetens måned! Se også og Redaktør: Arnhild Ingeborgrud Redaksjonsadresse: Eidsvoll kirkelige fellesråd v/kirkevergen Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll Postadresse: Postboks 52, 2081 Eidsvoll Tlf Redaksjonen: John Granly, Arnhild Ingeborgrud, Anne Helene H. Mork, Trine A. Gravdal, Bjørg Braaten, Odny Buraas Maren Erstad Mai er frihetens måned i det norske samfunn. 1. mai er feiring av den frigjøringen av kvinner og menn som har skjedd som et resultat av arbeiderbevegelsens innsats siden slutten av 1880-tallet. 8.mai har i dag en særlig posisjon fordi det er 70 år siden Norges frigjøring fra nazismens brutale og menneskefiendtlige okkupasjon av landet vårt. 17. mai er feiringen av Norges grunnlov og starten på prosessen for nasjonal frigjøring og alles inkludering i denne nasjonen. I år feirer vi to store frihetsbegivenheter i kirken i mai måned. Vi feirer Kristi himmelfart som først og fremst er en feiring av at den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus vil være tilstede i verden hos alle folkeslag og alle dager inntil verdens ende. Vi feirer pinse, kirkens fødselsdag, der frihetens fellesskap ble etablert i Jerusalem et fellesskap som frigjør alle mennesker uansett kjønn, sosial klasse, kultur og etnisitet ved å invitere mennesker inn i fellesskap med Den treenige Gud. Mai er en frihetens måned og vi har det privilegium som kirke å være en integrert del av de mange feiringene hele folket har, samtidig som vi med frimodighet kan invitere mennesker til å delta i våre frihetsfester denne måneden. Det betyr samtidig at mange av dere har noen ekstra arbeidsøkter denne måneden. Jeg håper at også dere opplever det meningsfullt slik menneskene i lokalsamfunnene som gleder seg over kirkens tilstedeværelse gjør. Midt oppe i de mange daglige gjøremål er det godt å unne seg å feste med andre! Gode frigjøringsfester og Guds velsignelse over arbeidsdagene. Vennlig hilsen Atle Sommerfeldt biskop Forretningsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll AS Bankknt.: Bladet har felles økonomi og givere i Eidsvoll og Hurdal bruker samme kontonummer. Opplag: Utgis til alle husstander i Eidsvoll og Hurdal Sideproduksjon: Reklame-huset.no AS Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tlf Epost: Trykk: Nr 1 Trykk Biri Redaksjonen takker alle de trofaste annonsørene og giverne som gjør det mulig for oss å utgi informasjonsbladet. Formiddagstreff Langset Siste fredag i måneden, unntatt desember, juni og juli, arrangeres det formiddagstreff i Langset menighetsstue kl. 11:30. Trenger du skyss, kan du ringe , helst torsdag kveld. Ole Tansem Holter Neste nummer av Kirken vår kommer ut onsdag 02. sept. Deadline for bidrag til redaksjonen er fredag 21. aug. Kirkevergen

3 KIRKEN VÅR MAI KIRKEVERGENE INFORMERER Takk for gaver til menighetsbladet med nytt navn: «KIRKEN VÅR» Redaksjonen i «KIRKEN VÅR», tidligere Kirkelivet/Fra Kirketårnet, takker alle dere som støtter med pengegaver slik at det er mulig å utgi bladet. Vi fortsetter med fellesutgave av menighetsbladet, nå med nytt navn: «KIRKEN VÅR» for alle menighetene i Eidsvoll og Hurdal. Støttebidragene går til en felleskonto til dekning av produksjonstrykking- og distribusjonsutgifter. Du kan melde fra til oss på kirkekontoret i Eidsvoll ( tlf , ) dersom du ønsker at gaven skal innberettes til skattemyndighetene for skattefradrag. Dette gjelder givere fra både Eidsvoll og Hurdal med et beløp på min. kr. 500,- pr. år. Vi trenger da opplysninger om personnummeret og navnet ditt må framkomme ved innbetalingene. Kontonummeret er: Mange takk til alle trofaste givere. For dere som fortsatt benytter Giroblankett: Klipp ut og benytt giroen nederst på siden. Vi sparer trykking og innlegg av giroblanketter og trykker derfor en giro i bladet. Plantefelt på kirkegården Forsommeren er her med stor aktivitet på kirkegårdene. Det rakes, pyntes og stelles på de fleste gravstedene Kirkegårdsbetjeningen vil sørge for at nye graver planeres og tilsås Befaring i Hurdal Kommunens representanter fra plan og utvikling og eiendom og drift på befaring ved Hurdal kirke i forbindelse med budsjettprosessen. I økonomiplanen som Hurdal kirkelige fellesråd har lagt etter gravlegging. Inntil selve gravminnet kommer på plass, kan begravelsesbyrået være behjelpelig med å sette opp et kors med avdødes navn. Gravmonumentet settes opp etter søknad til kirkevergen. I følge Forskrifter til gravferdsloven, skal alle stående gravminner i stein være forsvarlig festet til fundament med bolter. Gravminnet skal være innenfor de lovpålagte dimensjoner som Gravferdslovens forskrifter 23 Byttes gravminnet skal navnet på de som ligger i gravstedet settes på det nye gravminnet. Gravstøtter som står skjevt, grunnet for eks. synking, og som kan være til fare for besøkende, skal kirkegårdsbetjeningen legge ned. I vedtektene for kirkegårdene i Eidsvoll står det i 5: «Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt.. Det skal ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er heller ikke anledning til å ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med frem for Hurdal kommunen er det behov for nye investeringer og vedlikehold som er nødvendige for fremtidig drift av kirken. terrenget omkring. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gress på alle sider av gravminnet. Alle graver skal holdes pent vedlike. Ansvaret for dette påhviler til enhver tid festeren. Oskar (11) laget reklamefilm for kirkevalget 2015 Oskar Ruckert (11) er en kreativ og filminteressert skolegutt. Da faren hans, sokneprest Ralf Ruckert i Skaun, fortalte om kirkevalget og at mange vegret seg for å bli kandidater for menighetsrådet, ble ideen om en reklamefilm til. - Mange vil ikke inn i menighetsrådet fordi de ikke vet hva det egentlig handler om. Så pappa spurte om vi ikke kunne lage en film om det. Pappa kom med ideer og jeg laget et manus, forteller Oskar til kirken.no. Og filmen har fått stor respons! Prosjektet til Oskar ble først omtalt av lokalavisen Avisa Sør-Trøndelag. Deretter har filmen blitt spredd via sosiale medier. Filmen til Oskar ligger tilgjengelig for alle på YouTube. Den er også lagt ut og delt på Facebook-siden til Den norske kirke. Du kan også se filmen på Arnhild Ingeborgrud Kirkeverge NYTT NAVN. Kirkebladet for Eidsvoll og Hurdal har fått nytt navn og nytt utseende i år, noe de frivillige giverne som støtter utgivelsen, tydelig har satt pris på. Kirkebladets redaksjon er åpen for innspill og spørsmål, og takker varmt for gavene som gjør utgivelsen mulig. Takk for innsatsen! I forbindelse med den årlige torgdagen som arrangeres i kommunen er også Hurdal menighet representert. Oddbjørn Mulelid stiller villig opp med 10 liter svelerøre, syltetøy og kaffe som blir solgt til inntekt for barneog ungdomsarbeidet i menigheten. Tiltaket er meget populært, og er blitt en tradisjon. Takk til dugnadsgjengen i Feiring 7. mai var det dugnad på kirkegården i Feiring. Til tross for kaldt og vått vær, var det mange ivrige dugnadspersoner med rive og godt humør som stilte opp. Konfirmantene deltok også, men var ikke tilstede da bildene ble tatt. Etter innsatsen var det hjemmebakt kake og kaffe. Kirkevergen retter en stor takk til alle dere som deltok. Takk til Magnhild og Finn Etter flere år som kirketjenere i Skrukkelia kapell har nå Magnhild og Finn Dølerud sluttet. Dette ble markert ved gudstjenesten 2. påskedag. Hurdal menighetsråd ved Berit Hansen og sokneprest Kari Lette Pollestad Høghaug rettet en stor takk for den tjenesten de har utført. Stor innsats til tross for kaldt og vått vær.

4 4 KIRKEN VÅR MAI år S ID E Le k. F r o. o r t e ll i n g. T Fargelegg Fargelegg Jesus som farer opp til himmelen! Finn fem feil De to bildene av Jesus som viser seg for disiplene etter oppstandelsen er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Franfou.n nett SPRELL o 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer ² 7HJQHÀOPHU BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Jakt stille en på stem den men En -CD barnebla med tårnagen det på tenes BARNAS ndagssk klubbavis olen.no Dagens ord: Sammen med Gud selv om vi ikke ser ham Antonse Håvard Postpro n, Studio Staffeldt Gressum Vegard duksjon/ferdigs s Schow, tilling: Make Paradisbukta Kanako Music AS Jesus og Tomas, SIDE & Yuzuru Camilla bibelserien side 4-5 Hoholm Odd Ketil Sæbø og SØNDA GSSKOL APRIL s EN Bli en ekte tårnag Jakt stille en på stem den men LUKA S ent på Jakt still en på e stem den men SUKA I LINN EA MART IN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n et Den god e g je t er e n gj En -DVD En fra NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

5 KIRKEN VÅR MAI Konfirmasjon i Råholt kirke, våren 2015 Konfirmasjon 9. mai, kl. 11:00 Christer Alfheim Henrik Hansen Amundsen Erik-Andre Johansen Andreassen Håkon Berg Andreas Olav Kvern Fjeldstad Adrian Matter Fløtten Henrik Føleide-Sandvold Benn Imar Gundersen Aurora Benedikte Halvorsen Viktor Johannes Johnsrud Erika Ulvin Morken Sylvain Dorian Nya Tchaptched Victor Holmgren Morten Berg Konfirmasjon 9. mai, kl. 13:00 Isakine Amalie Aasland Robin Løypestrand Bakken Nicolay Buraas Ine Marie Saltnes Halvorsen Eirin Rustad Haugen Jonathan Ihrstad Kim André Iversen Synne Andrea Johansen Thea Madelen Mällo Toni Valtteri Niemi Niklas Olsen Martine Sørgaard Ringen Kevin Bakken Stensrud Kent Herida Tupaz Konfirmasjon 10. mai, kl. 10:30 Ane Vestli Bredesen Aurors Kraus Benedicte Larre Melandsø Elida Evensson Næstby Frida Marie Holmvik Harald Kristiansen Helin Moe Julie Kleivan Solvåg Lina Vestli Bredesen Victoria Svenningsen Skotaam Viktor Høgseth Hagen Åpningstider: Årets konfirmanter Konfirmasjon 10. mai, kl. Alexander Tandberg 12:00 Håkonsen Hanna Berg Julia Benedicte Rud Tobias Byrkjedal Mogerhagen Kasper Hansen Haukner Kristine Foseid Pedersen Jakob Helgestad Isabel Rødsrud Marcus Dahlen Helmersen Iselin Rødsrud Justin Kopperud Malin Sannerhaugen Petter Andrè Korneliussen Julia Jacobsen Støvland Linn Hege Elverhøy Laiti Hanna Braserud Wangen Lars William Langvegg Hege-marie Winger Mathias M. Larsen Christine Sande Isaksen Stefan Siva Løvlie Hansen Henrik-Andrè Gruebekken Fjuk HURDAL Vi har flyttet og åpnet ny, flott butikk i Vestsidevegen 3, ved Hurdal Torg. Man-fre Tors Lør 09:00-15:00 Telefon: Konfirmasjon 10. mai, kl. 13:30 Tord Olav Dønnum Sofie Wilhelmine Enes Engelschiøn Siri Carina Haugelien Robin Westerlund Johnsen Tuva Knai Victoria Sandholt Kopperud Rebecka Neraas Simen Søgnen Magnus Rønningen Ulvin Cecilia Tomine Skram Konfirmasjon 14. mai, kl. 10:30 Brede Martinsen Engebretsen Aleksander Konst Pettersen Emma Lovise Langset Sandberg Christoffer Bakken Alexander Borgen Anniken Bredesen Madelen Sandbakken Lillestu Christian August Torvund Atle Ulverud Arild Landau Werner Eirik Østmoløkken Vegard Østmoløkken Anniken Skogby Konfirmasjon 14. mai, kl. 12:00 Lars Andresen Joackim Finstad Filip Christian Fogtmann Madelen Hogsnes Gran Konfirmasjon 14. mai, kl. 13:30 Sondre Landau Aasen Rakel Arentz-Grastvedt Odin Arnesen Tobias Aas Brandlistuen Oskar Mathias Buraas Tobias Lindgård Hauge Simen Johansen Matias Lie Aleksander Neumann Pernille Fredheim Skjønberg Pia Bråten Vestli Tor-Øivind Enger Østgaard Cassandra Mae Kabluyen Brede Konfirmasjon andre steder: Gina-Marlen Wilhelmsen, Konfirmasjon i Tromsø Markus-Andre Wilhelmsen, Konfirmasjon i Tromsø Elias Johan Rølvåg Horsgård, Konfirmasjon på Dønna Konfirmasjon i Eidsvoll kirke, våren 2015 Lørdag 30. mai, kl. 12:00 Tea Måsø Andersen Dennis Negård Furu Jonas Kjeksli Emil Hagelund Nyberg Simen Fagerli Pedersen Sindre Slattum Pettersen Eirik Wilhelmsen Trøen Sivert Øgård Celina Berg Oskar Enstad Jon kenneth Gulbrandsen Even Haugen Karen Tjelta Melbye Silje Milli Nora Modal Maren Grønbekk Nyberg Elise Skjøstad Stina Solbakken Emil Stenrud Tea Lindskog Sætre Jenny Valstad Lørdag 30. mai, kl. 14:00 Carl Rye Berg Pernille Valle Christiane Bjørnø Vangen June Bergersen Wangen Kevin Jacinto Wangensteen Sofia Berntsen Kristine Finneide Henriette Finstad Andrea Hollstedt Kirkeby Marte Martinsen Benedict Lethabo Notoane Sondre Østbye Svarstad Frida Emilie Tomter Gulbrandsen Erle Romvig Øvergaard Nora Eline Grimdalen Thomas Nossum Viktor Sandholt Rogstad Eirik Skeide Gustav Wangen Sondre Alfarrustad Gjuvsland Fredrik Injer Søndag 31. mai, kl. 13:00 Julian Dønnum Hetty Sjøberg Benjamin Andersen Jonas Alexander Kristiansen Florin Charlotte Haug Kevin Bryde Normann Ole Emil Vikan Fredrik Aleksander Brenna Emil Sebastian Fjeld Brovold Hedda Dønnum Maria Elisabet Flåte Therese Karlsen Trym Fjellmann Linn Løntjern Fredriksen Anders Tsukanov Jørgensen Jens Kristian Harmens Liaker Silje Trandum Otten Marcus Flatin Konfirmasjon i Feiring og Langset, våren 2015 Konfirmasjon 31. mai kl Feiring Aleksander Skålerud Leontin Bendik Brodshaug John Borgen Kirsti Fagerli Sindre Hjell Vegard Jevnaker Hagugland Konfirmasjon 7.juni kl Langset Ellen Harmens Askheim Emilie Sandholt Hansen Emma Sofie Wuttudal Larsen Erik Krogvold Julsrud Even Hognestad Hedda Eidsmo Sandholt Henning Tobias Emilsen Høisand Kristian Marius Wuttudal Lasse Detlefsen Hauge Marianne Ishaug Liplass Marte Wenger Langseth Mia Bjørndal Raymond Myhrer Robert Melby Hansen Semund Dahl Ruud Vegard Magnussen Victoria Ellerine Sand Gilje HURDAL Konfirmanter i Hurdal kirke Lørdag 6. juni 2015 kl Håvard Løften Tvether Pål Håkon Bjørtomt Serine Moltzau Kevin André Karlsen Sanchez Hildegunn Sundvoll Ann Charlotte Amundsen Ole - Johan Amundsen Live Rognstad Kristine Kristiansen Susanne Kristiansen Fredrik Elverhøy Bjaanes Inge Haug Kjeldsberg Konfirmanter i Hurdal kirke søndag 7. juni 2015 kl Stig Bergsjøbrenden Henrik Buraas Jenny Hoel-Knai Ronja Engh Lodding Caroline Berntsen Moltzau Mathias Bergsjøbrenden Morten Robert Vilhelm Olsen Marthe Nordgård Marita Ovesen Lise Lotte Elvsvingen Rognstad Magnus Harstad Sillerud Konfirmanter i Hurdal kirke søndag 7. juni 2015 kl Henning Hildre Ruben Sørensen Konfirmanter i Skrukkeli kapell søndag 14. juni 2015 kl Joakim Sander Haga Jensen Eldar Bjørtomt Ida Emily Rognstad Olsen

6 6 KIRKEN KIRKELIVET VÅR MAI JUNI Din lokale RØRLEGGER! Ørn industriområde, Vognvegen 4, 2072 Dal Oppussing av bad Ny bolig Gulvvarme Service Industri KJØP SAlG brukte biler Se våre biler på nett: Tlf Flaenbakken 2, 2070 Råholt Tlf Melby Bilsalg 2092 Minnesund v/ gamle Statoil Tlf KJØP OG SALG AV BRUKTE BILER Eidsvoll Naturstein A.s Hammerstadvegen Eidsvoll Tlf Fax mail: Vi har også kransespyd. Skrifttilføying Oppussing Omsliping og bolting av gravminner REGNSKAP MOMSOPPGJØR SKATTETREKK/ARBEIDSGIVERAVGIFT ÅRSOPPGJØR SELVANGIVELSE SKATTESPØRSMÅL blomster til alle livets dager Ambulerende fotterapeut Anne Marit Hoelsæter Mobil Fin gaveide! Husk å bestille time til fotografering.no hos oss! Sundtangen, 2080 Eidsvoll Tlf fax Gode tilbud! se: Hurdal Blomster Vi har blomster til alle anledninger Rådyrstigen 7 Tlf Fax Tansem Gartneri alt innen blomster 2092 til Minnesund, en hver anledning Tlf Utkjøring av blomster hver dag Advokat Knut Idland As MNA Idebygg Vormavegen 2080 Eidsvoll Tlf Fax: Mobil: E-post: Alminnelig praksis, fast eiendom og eiendomsmegling Coop Marked Knai Åpningstider 8-20 (18) Tlf Post i Butikk Hoelgården Sundgata 18 Eidsvoll sentrum Tlf Fax

7 Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks Eidsvoll Telefon Telefaks E-post: KIRKEN KIRKELIVET VÅR JUNI MAI Se det fuglerud helt klart... Se det helt klart... begravelsesbyrå FORENING BEGRAVELSESBYRÅENES EIDSVOLL trygve fuglerud 2070 råholt tlf Sagasenteret Eidsvoll - Tlf døgnvakt ordner alt ved begravelser og Flaenbakken Råholt - Tlf Mer enn 17 år på Råholt! ÅPNINGSTIDER BrILLer KontaKtLInser synsprøver BRILLER - KONTAKTLINSER kremasjoner - SYNSPRØVER MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf Mob.: fagkunnskap gir trygghet Gjermund Pekeberg ADVOKAT MNA Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks Eidsvoll Telefon Telefaks E-post: Hans-Richard Steinholt Se vårt utvalg for ung og voksen dame! Vi har størrelser opptil Advokat mna Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Sentrumsgården, Postboks 75, 2081 Eidsvoll 2080 Eidsvoll Telefon: Telefaks: Mobil: E-post: Tlf annonsører Svendby Bygg Consult AS Årnesveien 13 tter oss! 2093 Feiring Svendby Bygg Consult Telefon Telefax Mobil fuglerud begravelsesbyrå FORENING BEGRAVELSESBYRÅENES trygve fuglerud 2070 råholt tlf døgnvakt ordner alt ved begravelser og kremasjoner Trondheimsvegen Dal Se vårt utvalg for ung og voksen dame! Vi har størrelser opptil Velkommen til å benytte Sentrumsgården, 2080 Eidsvoll Tlf Breidablikk støtt våre annonsører De støtter oss! Henvendelse tlf. til møter, jubileér, minnesamvær og andre arrangementer. Utleie med eller uten servering. Kjøkken kan benyttes Randi Rustad, tlf.: , mob.:

8 8 KIRKEN VÅR MAI 2015 Vil være prest også for de Kjell Svarstad er en verdensborger fra havet og himmelen. Nå er han på landjorda i Eidsvoll og vil være vikarprest også for de som ikke har noen Gud. Men bare fram til 1. juli, for da skal han ut på havet igjen. Ellers har teologen og mediemannen en drøm om å seile på Mjøsa og Vorma, men båten hans er for stor. Masta er 19 meter høy og båten veier 13 tonn og er 42 fot lang med plass til 10 HØYERE PERSPEKTIV Kjell Svarstad er jordnær, for ikke å si havnær, selv om han i 20 år svevde ganske høyt innenfor kommunikasjon i store, børsnoterte selskaper. Ti år etter at han hadde tatt embetseksamen i teologi, det skjedde i 1978, ville han prøve sine andre erfaringer, nemlig media og kommunikasjon. Da gikk det 20 år med det. For åtte år siden ønsket han igjen å kjenne etter om det var noen prest igjen inne i seg, og ble seilende vikarprest på Vestlandet. Da ble båten hans prestekontor, og dit kom kystfolket og kjente seg hjemme samme om det var dåpssamtaler, sorgsamtaler eller samtaler foran vielser. Svarstad arbeidet under biskopen i Bergen, og båten lå mye til kai der. Da kunne hele byen legge seg etter prestens døgnrytme. De så når har tørnet inn og slukket lyset i sitt 42 fot lange hjem. - Jeg ble ikke en mer modig prest, men kanskje en tryggere prest og person samlet sett, sier han. Det er ikke mye oppdager eller eventyrer igjen i meg, men jeg begynner å kjenne meg trygg på det meste, legger han til. Som Den norske kirkes representant møtte han kystfolket der de bodde og levde sine liv, kirken kom til dem på havet. Siden nyttår har han hatt et halvt års vikariat i Nicolai Wergelands kirke, og tilfeldigheten eller kanskje Gud har villet at Svarstad har fulgt hele Nicolais liv på hans bosteder som prest. Det har gitt denne presten et høyere perspektiv også på sin gjerning. BEUNDRER EIDSVOLL Kjell Svarstad gir alle eidsvollinger og andre i grunnlovsbygda stor anerkjennelse for løftet som ble tatt i all Eidsvoll-kultur ved jubileet i fjor. Men mest skulle han likt å få et studieopphold på noen år i denne bygda for å få vite alt om historien og kulturen. Han mener Eidsvoll er fullt av skatter fra fortida. Skatter som ikke alle er klar over. - Dette er rart for meg. Jeg har fått beundring og nærhet til Nicolai Wergeland på en helt spesiell måte. Det startet med at jeg var prest i Nordhordland der Nicolai var barn. Han var født i Bergen, men faren hans hadde trolig økonomiske problemer og rømte med ei skute fra kone og barn. Muligens havnet han i Portugal. Morens fattigdom gjorde at Nicolai ble bortsatt på en gård, Verkland, og han het da Nicolai Lassesen. Han ble oppdaget av ei prestefrue som en oppvakt gutt, hun bekostet skolegang og slik ble han etter hvert den kjente presten og forfatteren. Og far til Henrik og Camilla med navnet Wergeland fra Verkland. Nicolai studerte til prest i København, der var jeg også prest, - i Sjømannskirken. Så kom han som lærer og prest til Kristiansand, der fulgte jeg også sporene etter han, som prest i domkirken der jeg også. Nå har jeg fått følge Nicolai til Eidsvoll, det er forunderlig at det har blitt slik. Det er tilfeldigheter jeg ikke kunne drømt om. Eller kanskje er det Gud. For meg står Nicolai Wergeland veldig høyt, prater en logn Kjell Svarstad til kirkebladet. PÅ LIVETS HAV Svarstad er oppvokst i Nordre Land med Gjøvik som sitt barndoms New York, men har sterk tilknytning til Nedre Romerike hvor foreldrene hans bor. Han og kona som arbeider ved EU-parlamentet i Bryssel, har kjøpt seg hus i Høland. Båten som er en tyskbygd Bavaria-modell, heter betegnende og til sterk ettertanke Nedre Himmerike S/Y, og ligger ved kai i Hardanger og venter på han i juli. S/Y betyr seil-yacht. Han siterer Odd Børresens jeg elsker å seile, men la meg få seile så seint det går an. For reisen er slutt når jeg kommer til land. Svarstad seilte som pilegrim langs leia til Trondheim, så alle helgenstedene, kom tett på de som dro den vegen i tro gjennom århundrene og konkluderer med at de fleste nok dro sjøvegen til Nidaros for å se og kanskje ta på skrinet, kanskje søke den helbredende kilden for Hellig Olav. De som dro leia var trygge for landevegsrøverne på Morskogen, men ingen vet hvor mange som aldri kom fram på havet, heller. Etter fem måneder som prest i Eidsvoll, har Svarstad møtt bygdefolk i alle livssituasjoner med glede eller sorg. - Jeg er blitt kjent med et Eidsvoll jeg bare ante var der. Vannvegene her tiltrekker meg. Jeg har gått en 48 år lang sirkel, og kommet tilbake til Romerike. Skulle gjerne vært her noen år, men havet kaller, smiler vikarpresten som gjerne tar livet sitt både ut på dypt vann og løfter det i høyere sfærer enn de fleste av oss. Kjell Svarstad har lært oss at prester er som oss andre, veldig forskjellige. Og takk Gud for det! John Granly - Takk for dansen, sier presten Jeg er ikke særlig sterk på parketten. Men jeg har danset mye med Mor Norge. Mor Norge har filleristet meg i alt fra sakte vals til rock and roll i sine egne geografier og på sine egne hjemmebaner. Jeg har vært som en trekkfugl og vært på jobboppdrag i 27 land, men jeg trives best i armene til Mor Norge. Mor Norge er litt av ei kjærring. Hun er voldsom, hun er vakker, frodig og yppig i bunaden sin. Bringeduken er perler av bekker, fossefall, elver, fjorder, fjell, skispor, plogfurer, kjølvannsstriper, vidder og steile bergvegger. En kan bli filleristet av mindre. I en ringdans ved leirbålet har Mor Norge også dratt meg inn i flammer og glør der følelsene for landet vårt ligger, og jeg er kjæreste med både Mor Norge og min kone Hanna. Det er gjerne Vestlandet og nordover med fjorder, isbreer og steile fjell som lander på visittkortene til Mor Norge. Det er god reklame for flagget vårt i rødt, hvitt og blått. Men jeg storkoser meg like mye over å se flagget vårt i tunet på gardsbruka på Romerike. Jeg blir heit i bringa over bare å se at flagget rammes inn av spirende åkre, eng, innmark og utmark. VED RUNDE. Dette bildet er fra Kjell Svarstads seilas forbi Runde, et av Norges tøffeste farvann. Til forskjell fra Vestlandet med dype fjorder og bratte fjell, har Romerike en mye større himmel. På Vestlandet kan himmelstripa bli temmelig smal når du seiler inn

9 KIRKEN VÅR MAI som ikke har noen Gud Foto: John Granly LANDLIGGE. Seilerpresten Kjell Svarstads beskjentskap med EIdsvoll og eidsvollinger ble bare et halvt års landligge i grunnlovsbygda, men Svarstad gir alle i Eidsvoll full applaus for sin tilhørlighet til grunnlovshistorien. -Dette viste bygdefolket med all tydelighet i Det var vakkert, sier han. som har danset med Mor Norge i en fjordarm. Men over Romerike har du himmelen i 360 grader. Jeg danser gjerne med Mor Norge i et slikt landskap. Stakken er grønn som spirende åker og kroppen hennes er like mjuk som Andelva, Vorma og Glomma. Den som ikke ser denne skjønnheten og detaljene må gjerne dra på charter. En av mine nærmeste venner heter Johan. Han kommer fra Estland. Og er det noe jeg kan, så er det fargene i det estlandske flagget. Det er svart, gråhvitt og mørke blått. I mine øyne et av verdens mest triste flagg. Det ligger liksom en tung depresjon over hele flagget. Men så mønstret Johan på om bord i seilbåten min, og vi skulle ha en nattseilas på vinterstid innover Nærøyfjorden mot Gudvangen. Der blir himmelen bare som en smal korridor mellom svarte fjell om natta. Men månen var oppe med et fyrverkeri av hvite stjerner. Da sier Johan på dekket: Dette er mitt lands flagg og farger. Svart som fjellveggen. Dyp blå som nattehimmelen. Hvitt som stjernene. Omgivelsene vi seiler i er som flagget til Estland, sukket Johan, og fikk hjemlengsel. Jeg lærte noe denne natten, og jeg fikk en helt annen forståelse og opplevelse av det estlandske flagget. Da vi la til brygga sier Johan helt uventet: Jeg ble ikke døpt som barn. Etter hvert som jeg har blitt eldre, har dette utviklet seg til et savn. Kan du fikse på det? Johan ble døpt i Mor Norges minste kirke, Undredal ved Sognefjorden. Det var sommer og landskapet dirret i solsteiken. I kirken er det knapt nok plass til 40 personer. Men det var så smekkfullt at vi måtte nesten stable på folk. I bygda bor det ca 80 mennesker og når det på gudstjenesteplakaten sto dåp, så hadde ikke bygdefolket registrert så mye som ei gravid jente på sju blåner. Nå var de litt nysgjerrige. Da Johan reiste seg i kirkebenken som dåpsbarn, 51 år gammel, knelte på alterringen og fikk tre never med vann i luggen i Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, så tok underdølingene i mot med follede hender og det dirret i alle våre tanker, hos oss som var der. Det var høytid, og Mor Norge med Underdal tok imot et dåpsbarn. Gjennom mai måned i år, dirrer det også i høytidsdager og helligdager. Så heldige vi er! Hverdag og høytid går hand i hand. Vi er rødt, hvitt og blått. Vi er svart, blått og hvitt. Vi har hele fargeskalaen med oss og vi danser i glede med Mor Norge. Grunnloven er ingen dans, men den gir oss mange grunner til livsglede og livsutfoldelse. Takk for dansen til alle på Eidsvoll! Jeg fant ingen parkett å danse på, men det er nå heller ikke så viktig. Noe av det viktigste for meg i disse månedene som vikarprest, har vært å gjenoppdage min barndoms himmel og sambygdinger. Det har gjort godt! Så godt at jeg kjenner på det konserverende fettet som tynne nervetråder under huden ligger i, og som blir tatt vare på av de som snakker den samme dialekten. I juli tar jeg bussen over Vidda til Hardangerfjorden. Der ligger båten min og dupper, og venter på meg. Skuta ga meg landlov for å hente inn noe av barndommens innland, for en vinter. Men vi som seiler har et merkelig og uhelbredelig virus. Når vi er ute, lengter vi hjem, og når vi er hjemme, lengter vi ut. Håkke som. Jeg elsker å danse med Mor Norge også med vann under kjølen. Om himmelen i tillegg er raus og åpen, så sier jeg som de fattiges biskop i Brasil: Når din båt har ligget for lenge på svai i havnen eller fortøyd ved bryggene, og lar deg tro at den er et hus. Når din båt lar tauet slå rot i en stillestående kai: Da er det tid for å hale inn fortøyningene! Da haster det med å redde din båts reiselystne hjerte og din egen pilegrims sjel Biskop i Brasil, frigjøringsteolog, de fattiges biskop, Dom Helder Câmara, ( ) Gode tanker fra vikarprest Kjell

10 10 KIRKEN VÅR MAI 2015 Påskevandring i Eidsvoll kirke Uka før påske ble alle 10 åringer i Eidsvoll menighet invitert til å delta på en påskevandring i Eidsvoll kirke. Det har i flere år vært arrangert påskefestgudstjeneste med deltakelse av kirkeklubben, som er et tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette pleier å være sterke og fine gudstjenester med fokus på påskebudskapet og likeverd. Dette året ønsket vi å innføre et nytt breddetiltak, nemlig påskevandring for 10-åringer! Vi valgte å knytte dette opp mot påskefestgudstjenesten! Vi var så heldige at vi nettopp hadde fått overta påskeduken som eies av Øvre Romerike prosti. Det er en lang voksduk som formidler hele påsken, fra palmesøndag til 1.påskedag. Den fylte hele den lange midtgangen i Eidsvoll kirke! 15 glade 10-åringer møtte forventningsfulle opp til påskevandringen! De fortalte ivrig på forhånd om alt de hadde lært om påsken i RLE på skolen. Før vi startet, gjorde vi dem oppmerksomme på at vi ønsket en rolig vandring, og at spørsmål og samtale ville komme i etterkant av vandringen. Vi vandret som gruppe fra post til post. Vi formidlet påskebudskapet gjennom fortelling, sang og drama, der barna deltok aktivt. På skjærtorsdag leste vi om Jesus som vasket disiplenes føtter, før vi snakket om nattverden, der vi delte ut brød og vin. Mens fortelling ble lest, fikk barna strøket lunket vann på hånden sin. «Det var akkurat som jeg kjente at føttene mine ble vasket» sa en gutt etterpå. En av jentene tok mot til seg og delte sin opplevelse:» Da jeg fikk vannet på hånda mi, følte jeg at jeg også var med». Jesu lidelse tok en stor plass på duken, med mye svart, nagler og blod, og vi vandret den langsomt. Barna fikk legge ned en stein ved korset, som skulle symbolisere vonde tanker og følelser som de ønsket å legge fra seg. Helt stille satte de seg ned og lyttet til sangen: «Bare Johannes står under hans kors med Maria». På påskemorgen fikk alle en blomst som de satte i en stor vase. Etter vandringen fikk 10 åringene være med å feire påskefestgudstjeneste sammen med kirkeklubben og resten av menigheten! 10 åringene fremførte «Tomas sang» med stor frimodighet: Han lever, han lever, han lever! Jesus har stått opp igjen! Han er ikke lenger i grava, nå har jeg møtt frelseren! Han lever og jeg skal få lov til å gå med beskjed, om at Jesus han lever fremdeles i dag, det er ingen tvil om det. Vi gleder oss allerede til påskevandringen neste år, som vil bli i Eidsvoll og Råholt kirke! Anne Kjersti, trosopplæringskoordinator Tårnagentenes helg på Råholt En helg i april var 8-åringer fra hele bygda samlet i Råholt kirke for å løse mysterier, ta agent oppdrag, gå opp i kirketårnet og gjøre andre morsomme ting i sammen. Lørdag møtte 30 spente agenter, og noen englevakter, opp på sakristi trappa med sitt hemmelige agent nummer klart. For å bli godkjente agenter måtte de gå inn en og en i kirkerommet. Der måtte de følge en sti til forskjellige poster, og løse oppgaver. De fikk en effekt på hver post, og når de kom til enden av stien var de ferdig utrustet til å ta agent oppdrag. Så kunne mysterier løses og spor finnes. Hvor finnes spor av Gud? Hva betyr, og hva brukes forskjellige ting i kirken til? Hva står det på klokkene i tårnet? Hvor er den forsvunne kirkeskatten? Dette og flere andre gåter måtte det finnes svar på, og noen agentoppdrag måtte løses. Noe av det er hemmelig, men jeg kan røpe at alle oppdrag ble løst, og nesten alle gåter besvart. Innimellom oppdrag og gåter var det tid til både lek, pølser, boller og agentgodt. Søndag møttes agentene og englevakter til frokost i kirken før vi gikk løs på øvelser til Gudstjenesten. Der fremførte agentene Tårnagentsangen, de fortalte om et av oppdragene de hadde løst, og de hadde flere andre oppgaver. Når vi om til kirkekaffen var det enda et oppdrag å løse. Bollene var borte. Oppdraget ble løst på en glimrende måte, og alle fikk boller. Kristin, trosopplærer.

11 KIRKEN VÅR MAI Misjonsarbeidet i endring Jeg og min familie flyttet til Hurdal 19. januar Som første rektor på Gå Ut Senteret fikk jeg i oppdrag å være med i oppbygningen av Senteret. Vår visjon var at det skulle være både skole, hjem og verksted for lokal og global misjon. Vi la stor vinn på å åpne Senteret for bygda og engasjerte oss både i barne-og ungdomsarbeid i samarbeid med menigheten. Landsstyret i Normisjon vedtok i desember 2014 å flytte Gå Ut Senterets skole/kurs-virksomhet til Trondheim i samarbeid med forsamlingen Salem. Vi har visst at det p.g.a. dårlig driftsøkonomi har vært drøftet forskjellige løsninger. Men da vedtaket ble flytting, kom det som et sjokk på svært mange av oss. Det gjelder både nåværende ansatte og frivillige lokalt og de mange hundre som opp igjennom årene har vært studenter, ansatte, støttespillere, og besøkende. Vi forstår det slik at det i første omgang er snakk om å flytte Global Disippel, linja for unge mennesker med praksis i utlandet, mens misjonærforberedende kurs tar en pause/blir nedlagt. Dette har en svært negativ effekt på alle de som hadde ytremisjonsengasjementet med seg fra Santalmisjonen inn i Normisjon fra Vi trodde aldri at en Normisjon som forpliktet seg til å videreføre Santalmisjonens internasjonale arbeid på samme nivå som tidligere, i den grad skulle fatte vedtak som svekker ytremisjonsprofilen. Gå Ut Senteret i Hurdal vil forhåpentligvis fortsette i en eller annen form. Grunnboka tilsier at dersom det skal gjøres endringer/overføring til nye eiere så må det være for å drive skolevirksomhet, kurs, seminarer og leirvirksomhet i tråd med Santalmisjonens målsetting. Dette må bety at det må finnes en aller annen løsning der stedet kan drives videre med tilsvarende virksomhet som nå. Selv om jeg nå er pensjonist, jobber jeg for at det skal skje. Og jeg sier som Paulus i 2. Kor. 4,9: Vi er slått ned, men ikke slått ut. Hans Thore Løvaas Konghellegt. 1, 0569 Oslo, Norway mobile phone: LEDERE. Asbjørn Torvik og Gunnleik Seierstad var ledere for bygging av GUS. Tor Arne Florin har vært med i teamet i Eidsvoll kirke, som diakoniarbeider og medarbeider i trosopplæringen og konfirmantarbeidet siden september Han bor for tiden på Skreia, er 38 år, sammen med Elin. Han er far til 3 barn i alderen 5-14 år Tor Arne har ulik arbeidserfaring blant annet som markedsansvarlig, og daglig leder i Norge og i Polen.. Han begynte på dagsenteret ved Helsehuset i Eidsvoll «Solsiden», og i praksis der fra 2012, for å få erfaring innenfor sosialt arbeid. Vil arbeide i kirken I februar 2012 gjorde Tor Arne seg noen erfaringer i møte med menigheten som kom til å forandre hans verdisyn og retning i livet. I 2013 begynte han som kirkevert og tekstleser i Eidsvoll kirke. I september begynner Tor Arne på «Karrieresenteret Opus» for å ta engelsk og norsk, for å kunne søke på Menighetsfakultetet eller Diakonhjemmets høyskole. Han har planer om å ta en kirkelig utdanning for å kunne jobbe i kirken i framtiden. Tor Arne har et engasjement for forebyggende arbeid innenfor rus, spesielt med hensyn til ungdom. Han ønsker å være med å arbeide for mennesker som har falt utenfor sosiale nettverk enten det er på grunn av sykdom, ensomhet eller av andre årsaker. Tor Arne er engasjert i ulikt arbeid i menigheten, blant annet driver han et tilrettelagt treningsopplegg i samarbeid med Jump Fitness som går under navnet «tren deg glad». Dette er både trening, nettverksarbeid og sosialt samvær. Han er med og driver «Amigos», et trosopplæringstiltak i Eidsvoll menighet, og underviser konfirmanter sammen med prest og kateket. I tillegg holder han åpen kirke på mandager i Eidsvoll, og er med på andre daglige gjøremål i menigheten. Vi er glad for å ha med oss Tor Arne «på laget». Han er en positiv og engasjert mann med et stort hjerte for sine medmennesker. Vegar Berntsen, soknediakon BRUKTMARKEDET RÅHOLT Trondhjemsveien 266 Åpent hver onsdag og torsdag kl Og hver lørdag kl Masse varer, klær, møbler dekketøy, pyntegjenstander m.m. Velkommen til en hyggelig handel! DIAKONI. Tor Arne Florin er ny medarbeider i kirken i Eidsvoll.

12 12 KIRKEN VÅR MAI 2015 KABB har gratis lydbibliotektjeneste til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) mange gode tilbud, finnes lydbibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har KABB lest inn store deler av den kristne litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette med i mange år fremover. Og det beste av alt, den er helt gratis. Kvalitet aktualitet bredde I dag inneholder lydbiblioteket nærmere titler i ulike sjangre: Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker, biografier, historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for barn og unge og oppbyggelige bøker. Hvem kan låne bøker? Alle som av en eller annen grunn ikke kan lese en ordinær bok, kan låne bøker hos KABB. - Send en e-post, ta en telefon eller skriv et brev til oss, så ordner vi resten. Men du trenger en Daisy-spiller eller noe lignende, slik at du kan lytte til bøkene, forteller bibliotekar Heidi Vestbye. - Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbøkene sendt hjem med posten. Daisy-spiller eller mp3-spiller Alle KABBS lydbøker er produsert som en Daisy-lydbok. (Daisy er en internasjonal standard for produksjon av lydbøker.) For å få en god leseopplevelse av lydbøkene, er det best å benytte en Daisy-spiller som avspiller. Det er mange som har krav på å få en slik spiller, fra hjelpemiddelsentralen. Det går også an å laste ned software (til en Daisy-spiller) fra internettet. På den måten kan man lytte til bøkene via en datamaskin. Eller man kan benytte en mp3-spiller. Det er også mulig å kjøpe en Daisy-spiller direkte fra en forhandler. Kontakt oss gjerne vi vil gjerne hjelpe deg - Vi håper at du har lyst til å begynne å låne bøker hos KABB. Ta kontakt med oss, for vi vil gjerne hjelpe deg. Og husk: boklån i biblioteket vårt er helt gratis, sier Heidi Vestbye avslutningsvis. KABB, PB 333, 1802 Askim Tekst: Anna Berit Føyen, KABB Vi takker for gaven til kirkebladet, vennligst benytt denne giroen eller overfør via nettbank. Kvittering Betalingsinformasjon Gave til Kirken Vår GIRO Underskrift ved girering Betalingsfrist Betalt av Betalt til Kirken Vår Vormavegen Eidsvoll Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto

13 KIRKEN VÅR MAI Vårens babysangere i Eidsvoll Denne våren har 13 babyer og mammaene deres vært på babysang i Eidsvoll kirke. Vi møtes hver mandag klokken til en sangstund med sanger, regler, dans og masse kos. Etter sangstunden får mammaene servert lunch, og babyene får det de har behov for av mat, skift, dupp eller lek på teppet. En søndag var babysangerne med på myldregudstjeneste. Der viste de fram noe av det vi gjør på sangstundene våre. Vi var også en mandag på Vilberg helsetun. Der viste vi litt av det vi gjør, og vi sang sammen med beboerne. Det var en kjempekoselig stund med generasjons sang som både barn og gamle satte pris på. Kristin Thoresen trosopplærer BABSYANG. Babysang Vilberg våren 2015 Kirkens organisasjon i Eidsvoll Eidsvoll, Langset og Feiring kirkekontor Vormavegen etg Eidsvoll, PB. 52, 2081 Eidsvoll Åpent: Mandag fredag kl , tlf Sekretær Irèn H. Sandviken, mob , Sokneprest Kjell Svarstad, mob , Kirkemusiker Bjørnar Robertsen, mob , Sokneprest Terje Kjølsvik, mob , Kirkemusiker Karin Melby Bjørnstad, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Diakonmedarbeider Tor Arne Florin, mob.: , Kateket Mari Van Haselen, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar Thoresen, mob , Råholt kirkekontor Råholtvegen 98, 2070 Råholt Åpent: Tirsdag fredag kl , tlf.: Sekretær Berit Hartz, mob , Sokneprest Marta Botne, mob , Kapellan Lilly Renee Lauten, mob , Kirkemusiker Simen Valldal Johannessen, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Kateket Mari van Haselen mob , Trosopplærer Anne Kjersti Korsmo, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar Thoresen, mob , Trosopplærer i Eidsvoll og Hurdal Birgitte Hoel- Knai, mob , Kirkevergekontoret i Eidsvoll Vormavegen etg Eidsvoll, PB. 52, 2081 Eidsvoll Åpent:Mandag fredag , tlf.: Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob , Konsulent Lill-Tove Klingenberg, mob , Sekretær Iren H. Sandviken, mob , Driftsleder Andre Hammer, mob , Kirketjener/klokker Alf Fagerli, Feiring sokn, mob.: Kirketjener Trond Arild Dahl, mob Kirketjener Odd Rune Nygaard, mob Kirketjener Johnny Smestad, mob Renholder Eidsvoll,Råholt og Langset kirker: Nina Melby,mob Boligtlf.: Sokneprest Kjell Svarstad, Sokneprest Terje Kjølsvik, mob Sokneprest Marta Botne, mob Kapellan Lilly Renee Lauten, mob Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob Menighetsrådsledere Eidsvoll menighet: Trine A. Gravdal, mob , Råholt menighet: Dorte Lykkegaard Øierås, mob Langset menighet: Marit Kaldhussæter, mob , Feiring menighet: Maren Erstad, mob , Leder i fellesrådet Ivar Nakken, mob , Nestleder i fellesrådet Anne Grethe H. Hammer, mob , Utleie/bestilling av Breidablikk selskapslokaler og Råholt menighetshus: Randi Rustad, tlf.: eller mob Kirkeskyss til Langset eller Feiring kirke. Har du behov for skyss til gudstjeneste i Langset eller Feiring kirke? Ring Kirkekontoret fredag før gudstjenesten mellom 9.00 og Langset menighetsråd og Feiring menighetsråd Ansatte i Hurdal kirkelige fellesråd/menighetsråd Hurdal menighetskontor Postadresse: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal Besøksadresse: Torget 7, 2090 Hurdal Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl Telefon: Telefaks: e-post: Web: Sokneprest: Kari Lette Pollestad Høghaug. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Kirkeverge / daglig leder: Odny Kristine Buraas. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Organist: Kaia Georgieva. Tlf. mobil: Berit Hansen, Brattlivegen 4, 2090 Hurdal, leder i fellesråd og menighetsråd. Tlf , Oddbjørn Mulelid, nestleder i fellesråd og menighetsråd. Håvard Morten, medlem i fellesråd og menighetsråd. Hildur Margrethe Lundberg, medlem i fellesråd og menighetsråd. John Rognstadtangen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Ellen Maud Gravingen Johnsen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Kirketjener i Hurdal kirke: Silje Krey Nitter, tlf.mobil Kirkegårdsarbeider i Hurdal: Dag Ove Hoel-Knai. Tlf. mobil: Kirketjener i Skrukkeli kapell: Nyansettelse i løpet av sommeren. Ta kontakt med menighetskontoret inntil videre ved behov. Kirkegårdsarbeider i Skrukkeli: Steinar Rognstad. Tlf. mobil: Trosopplærer: Birgitte Hoel-Knai. Tlf. mobil: Konfirmantlærer: Rakel Kvaal. Tlf. mobil: e-post: Hurdals kirkelig valgte Kari Lette P. Høghaug, sokneprest, medlem i fellesråd og menighetsråd. Iver Solsrud, kommunens medlem i fellesrådet. Åse Karin Nygård, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Brit-Helen Åsheim Skjølås, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Grete Anna Parken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Berit Magda Høgbakken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Kjetil Rydland, kommunens varamedlem i fellesrådet.

14 14 KIRKEN VÅR MAI 2015 Lilly på plass Insettelsen av den nye presten Lilly Renee Lauten i Råholt menighet ble en stor fest. Her fra venstre prost Bjarne O. Weider, sokneprest Marta Botne, kapellan Lilly, ordfører Einar Madsen, fellesrådets leder Ivar Nakken og kirkeverge Arnhild Ingeborgrud. Oppklaring I forrige utgave av KIRKEN VÅR ble det feil i saken om tilsetting av kirketjener i Hurdal, her er oppklaringen fra kirkeverge Odny Kristine Buraas. - Følgende tekst er helt feil og dette er ikke mine ord, understreker kirkevergen og siterer: «Vi trengte ikke lyse ut stillingen en eneste gang når vi hadde en kvalifisert søker så nær kirken,. Kirkevergen sier det ikke var tvil i hennes sjel om at Silje var den rette personen på riktig sted.» - Vi hadde utlysing av stillingen både i EUB, Hurdal kommune sitt infoblad og på hjemmesida vår. Det var 6 søkere til stillingen og vi hadde 4 søkere til intervju. Deretter var det vanlig ansettelsesprosess. Hele denne prosessen er vi noe plikter siden det er en offentlig stilling, påpeker kirkevergen. Silje Krey var ved en tilfeldighet innom menighetskontoret ang om å henge opp en plakat, og ble med det informert om muligheten for å søke på ledig stilling som kirketjener siden hun var ute etter jobb i Hurdal. - Mine ord er: Silje er et funn!!!, understreker fotograf: Håvard Sæbøkirkevergen. Red. beklager. Kirkelige handlinger i Eidsvoll EIDSVOLL KIRKE Døpte Malene Bårdseng Olsen Thea Hoel Hjelkerud Even Frilseth Straume Nikolai Laiti Masset Hedda Kristine Rønsen Nystrand Sophie-Adeliin Løvlien Westengen Isak Kvehaugen Bråthen Axel Nikolaisen Auale Nora Aalborg Disserud Vigde Kristine Lundsrud og Marius Østberg Døde Sonia Monica Pacheco Hildborg Ellinor Østreborge Oddrun Signe Røher Synnøve Pedersen Marit Solberg Inger Anlaug Kinn Harald Trondhjem Marit Sjøvik Åse Lilli Dokken Liv Danielsdatter Tostrud RÅHOLT KIRKE Døpte Andreas Olav Kvern Fjeldstad Thalia Gjetrang Nybråten Noomi Skansgård Bakken Mie Holmerud Victoria Louise Wahl Henning Sigmundssønn Voll Helin Moe Julie Marie Fernås Wæraas Ida Veronica Johansen Mia Olivia Kjeldsberg Martin Antonsen Philip Nikolaisen Emilian Lunde Jakobsen Mie Linnea Sørlie Sundby Sarah Pauline Willumsen Aksel Gran Aria Hagen Døde Eva Vivian Haugen Edel Synnøve Sandahl Odd Solberg Julius Henrik Jakobsen Lill Tove Amundsen Gunnar Ole Renholt Karin Else Haugerud LANGSET KIRKE Døpte Linéa Ovesen Trefjord Sigurd Elias Rønsen Benjamin Rom Døde Gerd Olafsen Eva Margrethe Elsveen Gerd Myhrer FEIRING KIRKE Døpte Sara Castillo Melby Døde Mary Olsen Ruth Limbodal Slekters gang i Hurdal HURDAL KIRKE Døpte: Sindre Rødfoss Robin Roaldstveit Martinsen Leona Larsen Theo Larsen Anna Otine Sæteråsen Ørbæk Døde: Anna Otilie Evensen Jørgen Jensen Borghild Helene Kruse Rønning Egil Finskud Sølvguttene Billettpris: voksne kr. 200,- / barn u. 16 kr. 125,- Gjerdrum Kirke Søndag 7. juni kl. 18:00 Kjøp billetter på Eller på kirkekontoret på Herredshuset

15 KIRKEN VÅR MAI Gudstjenester i Eidsvolls kirker Gudstjenester i Hurdals kirker Søndag 24.mai 1.pinsedag 11 Eidsvoll Høytidsgudstjeneste 11 Råholt Familiehøytidsgudstjeneste 11 Feiring Høytidsgudstjeneste Mandag 25.mai 2.pinsedag Gudstjeneste i hagen ved Vilberg helsetun Lørdag 30.mai 12.00/14.00 Eidsvoll Konfirmasjoner Søndag 31.mai 13 Eidsvoll Konfirmasjon 11 Råholt Gudstjeneste 11 Feiring Konfirmasjon Søndag 7.juni 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 11 Langset - Konfirmasjon Søndag 14.juni 11 Bygdetunet Eidsvoll Felles familiegudstjeneste 11 Langset Gudstjeneste Søndag 5.juli 11 Råholt Gudstjeneste 13 Mjøssamlingene Minnesund Friluftsgudstjeneste m/kirkekaffe Søndag 12.juli 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste Søndag 19.juli 11 Råholt Gudstjeneste 11 Langset Gudstjeneste Søndag 26.juli 11 Eidsvoll Gudstjeneste Onsdag 29.juli Olsok 18 Feiring Olsokmesse Søndag 2.august 11 Råholt Gudstjeneste 14 Feiring jernverk/lysthuset - Friluftsgudstjeneste Søndag 9.august 11 Eidsvoll Gudstjeneste Søndag 16.august 13 Råholt Gudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste 24. mai Pinsedag Høytidsmesse 25. mai 2. pinsedag Skrukkeli kapell kl Høytidsmesse 31. mai Treenighetssøndag Hurdal kirke kl Kveldsmesse 6. juni Lørdag Hurdal kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste 7. juni 2. s. i treenighetstiden Hurdal kirke kl og Konfirmasjonsgudstjenester 14. juni 3. s. i treenighetstiden Skrukkeli kapell kl Konfirmasjonsgudstjeneste 21. juni 4. s. i treenighetstiden Familiemesse med etterfølgende sommerfest 29. juli Olsok (onsdag) Skrukkeli kapell kl Olsokgudstjeneste Ta med kveldsmat og campingstol til felles måltid ute etter gudstjenesten. Hvis det regner, blir måltidet inne 2. august 10. s i treenighetstiden Høymesse 9. august 11.s.i treenighetstiden Skrukkeli kapell kl Gudstjeneste 16. august 12. s. i treenighetstiden Høymesse 23. august 13. s. i treenighetstiden Familiemesse med semesterstart 30. august 14. s. i treenighetstiden Jubileumsgudstjeneste 50-årskonfirmanter OLL Fredag 19.juni 19 Feiring Råkkegudstjeneste med trøkk Søndag 21.juni 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste Søndag 28.juni 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Langset Gudstjeneste Søndag 23.august 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Langset Gudstjeneste Søndag 30.august 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 19 Feiring Sangkveld Søndag 6.september 11 Eidsvoll Samlingsgudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 11 Langset Gudstjeneste Med forbehold om skrivefeil og endringer se annonser i lokalavisene og på ÅPNINGSTIDER ER - SYNSPRØVER Hjemmesidene våre: Eller besøk oss på facebook. 28. juni 5. s. i treenighetstiden Hurdal kirke kl Kveldsmesse 5. juli 6. s i treenighetstiden Mjøssamlingene Minnesund kl Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Langset og Feiring Ta med campingstol og gjerne litt til kirkekaffe 12. juli 7. s. i treenighetstiden Skrukkeli kapell kl Sommermesse Kirkekaffe. Ta med campingstol og gjerne litt biteti 19. juli 8. s. i treenighetstiden Høymesse 26. juli 9. s. i treenighetstiden Gudstjeneste med sommersalmer 6. september 15. s. i treenighetstiden Familiegudstjeneste Utdeling av fireårsbok 13. september 16. s. i treenighetstiden Skrukkeli kapell kl Familiemesse. Presentasjon av nye konfirmanter 20. september 17. s. i treenighetstiden Familiemesse. Presentasjon av nye konfirmanter 22. september Tirsdag Hurdal kirke kl Gudstjeneste i forbindelse med nordisk nettverkskonferanse for arbeid med mennesker med utviklingshemning

16 16 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 EN MEDARBEIDER HAR GÅTT FRA BORDE Tidlig i mars fikk jeg beskjed om at Kåre Torgunrud var død. Dette var en uventet og trist melding å få. Og det har gått opp for meg mer og mer, hva han har betydd for meg som venn og medarbeider. Ikke lenge etter jeg begynte som diakon i Eidsvoll, var det ikke prest å oppdrive til å holde gudstjeneste i Feiring. Løsningen ble at Kåre og jeg skulle feire lekmannsmesse. Det var trygt å ha med seg Kåre for en skjelven og uerfaren diakon. Saken ble imidlertid om vi kunne gå innenfor alterringen siden ingen av oss hadde alba. Men vi gjennomførte gudstjenesten både innenfor og utenfor alterringen. Det likte Kåre godt. Kåre ble også med i et diakoniutvalg for Langset og Feiring sammen med Gerd Wilhelmsen og Anny Hemli Sigvartsen. Møtene hadde vi på Mjøssamlingene. Alle de tre var glade i tradisjoner og historie, så samtalen gikk livlig. Vi startet opp besøkstjeneste i menighetene. Kåre sammen med Randi fulgte opp med egne besøk og formidlet kontakter for meg som betydde mye. Helt fra første stund ble Kåre fast med på å holde andakter på Feiring aldershjem. Han hadde også andakter på Vilberg helsetun, og i mange år hadde han juleandakter på alle avdelingene sammen med en gruppe fra Eidsvoll verk musikk korps. De siste årene hadde han oftest andakt på 4. avdeling på Helsetunet, hvor det bodde mange fra Feiring. Gjennom alle år hadde han god støtte av Arne Aasen på orgel og piano. De var populære på institusjonene, og det ble smil og glede når de kom. Kåre var velvillig til å stille opp. Han var også på formiddagstreffene både på Råholt menighetshus og på Breidablikk. Da var det godt oppmøte. Det går jo ikke an å tenke på Kåre uten å tenke på Randi. De var et sterkt team. Trist å høre at hun er syk og er på Helsetunet. I huset med de blå vinduslistene, følte jeg at jeg alltid kunne stikke innom,. Der ble jeg møtt med varme og omsorg. Det var lett å holde samtalen i gang. Og det var alltid noe å bite i enten middag, brødmat eller kaker. Det var så artig å høre de fortelle om dyra sine. Jeg har ikke møtt noen som har slikt engasjement og omsorg for dyra. Kåre fikk hanene til å gale i kor og sauene kjente godt både matmor og matfar. Sauene var spesielt fine og ble tatt godt vare på, så mange år mistet de ingen sauer VETERAN. Kåre Torgundrud er gått bort. Han var en veteran både i Mjøssamlingene, Feiring og det kirkelige miljøet. FOTO Mjossamlingen.no på beite i skogen. Godt å tenke på at de fremdeles er på fjøset under godt stell av sønnen Kjell Johs. På bedehuset i Feiring, traff jeg alltid Kåre og Randi. Og skulle vi låne huset, var det Kåre som stilte opp med nøkkel. Vi hadde også en felles hjertesak i det felleskirkelige arbeidet og lederringen i Eidsvoll. Kåre har lagt ned en stor innsats der, ikke minst ved fellesmøtene i januar og i parken ved Eidsvollbygningen 17. mai. Vi visste godt hva Kåre sto for. Han hadde vært en trygg båtfører på Mjøsa, og han var en lederskikkelse som også sto støtt på verdiene sine i livet. Det blir ikke vanskelig å huske han, alltid blid med båtlua på. Feiring blir ikke det samme uten Kåre. Det er heller ikke så mange medarbeidere av det slaget. Jeg håper Randi får komme til helse og krefter selv om det blir et stort savn etter Kåre. Jeg minnes Kåre i stor takknemlighet! Marit Melberg, diakon i Eidsvoll fra 1997 til Vi gjør ideer til virkelighet Reklame-huset.no Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tel Epost.

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer