FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE"

Transkript

1 WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB, SEATINI OG IGD 2006 HELENE BANK ATTAC NORGE

2

3 WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB, SEATINI OG IGD 2006 HELENE BANK ATTAC NORGE

4 Innhold Side: Forord 1. Metode: Suksesskriterier for utvikling i Dohaforhandlingene 2. Ministererklæringen fra WTOs ministermøte i Hongkong Generelle betraktninger Frister for forhandlingene i 2006 utvikling som siste punkt Status til ministertekstens vedlegg en kamp om demokrati Valg av formel for tollkutt i NAMA rammer de svakeste Paragraf 46 toll- og kvotefri markedsadgang for elektronisk handel 4. Markedsadgang av interesse for utviklingslandene Støtteordninger for landbruk som favoriserer industriland Tollkutt og kutt i ikke-tollmessige barrierer Balanse mellom resultat innen jordbruk og industrivarer: Antidumpingregelverket ingen forpliktelse til å disiplinere urettferdig toll Maktspillet bak bruddet i forhandlingene Evalueringstabell 1: Markedsadgang 5. Politisk handlingsrom Implementeringsagendaen Parallellitet i jordbruksforhandlingene Spesielle og sensitive produkter og spesielle beskyttelsesmekanismer Tollreduksjoner for industrivarer Økt press på liberalisering av tjenester Handel og miljø nye konflikter med Miljøkonvensjonene Retten til medisiner vedtatt under omfattende byråkratiske reguleringer Patentavtalen (TRIPS) og FNs konvensjon om biologisk mangfold Nye forhandlinger om Handelstilrettelegging Færre krav til nye WTO medlemmers forpliktelser under Doha forhandlingene Regionale handelsavtaler tilpasset likeverdige handelspartnere Evalueringstabell 2: Politisk handlingsrom 6. Teknisk bistand Konsistens i den internasjonale politikken overfor utviklingsland Handelstilrettelegging blanding av bistand og politiske forhandlinger Bomullsteknologi fra utviklingsland til utviklingsland en kuriositet Integrated framework og JITAP tiltak utenfor WTO

5 Side: Bistand for handel erstatning for framgang i forhandlingene Evalueringstabell 3: Teknisk bistand Åpenhet og deltakelse i forhandlingene Styresett-forslaget som ble borte Omdefinere konsensusbegrepet Omdefinere åpenhetsbegrepet til Prinsippet om ingen overraskelser Reflektere uenighet De minst utviklete landene perifert plassert Grønne rom fortsatt ingen formell representasjon Ingen formelle møter og sluttmøtet uten mikrofoner Evalueringstabell 4: Åpenhet og deltakelse i forhandlingene 8. Utviklingspakka - på vegne av Sør 1.2. Vedtakene til fordel for de minst utviklede landene lite konkret 1.3. Bomullsinitiativet tapt momentum 1.4. Preferanse-erosjon og små og sårbare økonomier uforpliktende 1.5. Bistand for handel tomme løfter 1.6. Andre utviklingsrelaterte saker stillstand siden Handel, gjeld og finans Handel og teknologioverføring 9. Hva ble det av Utviklingsrunden? 10. Forkortelser 11. Ordliste 12. Vedlegg Ministererklæringen fra Hongkong 2005 Doha-Arbeidsprogrammet, 2001 Hovedrådsvedtaket fra 31.juli 2004

6 Forord Det jeg virkelig trenger fra dere er markedsadgang. Dette er uttalelsen afrikanske forhandlere ble møtt med da USAs sjefsforhandler (USTR) R. Zoellich innkalte dem til konsultasjoner på WTOs ministermøte i Cancún i Det var nok ikke dét afrikanerne hadde tenkt at den såkalte Doha utviklingsrunde var ment å være. Markedsadgang for USA og andre rike land var ikke det utviklingslandene var blitt lovet på ministerkonferansen i Doha, Likevel hadde Zoellich rett i det han sa. Det internasjonale politiske miljøet hardner til for utviklingslandene, spesielt for afrikanske land. Mens retorikken er utvikling, gjeldsslette og økt handel, er realiteten en annen: Den økte handelen går fra Nord til Sør. Gjeldsbyrden øker i Sør med større import og ulike bytteforhold. Avindustrialiseringen og arbeidsledigheten forsterkes med reduksjon i tollsatser og altfor tøff utenlandsk konkurranse. Eierskap til naturressurser, infrastruktur og tradisjonell kunnskap overføres i stadig økende grad til storselskap med hovedkontor i de industrialiserte land. På tross av disse tendensene er det mange signaler på at de industrialiserte landene har en økonomisk krise som de ikke vil erkjenne offentlig. Arbeidsledigheten øker, det er overproduksjon og kapitalen sliter med å finne objekter som kan gi tilstrekkelig og økende avkastning. USAs overforbruk og økende gjeld truer hele verdensøkonomien. USA lånte 13 milliarder USD hver dag fra resten av verden i Kapitalen søker kontinuerlig nye og ubegrensete markeder, nye og sikre låntakere eller usikre låntakere som likevel kan gi høy avkastning. Lånepushing et begrep som innebærer at lån dyttes på låntakere har startet på nytt. Prosessen, som var kilde til den første gjeldskatastrofen i Sør, Joseph Stiglitz, 2006: 2006 et illebefinnende år?, Aftenposten , side 7, og gjentas nå gjennom låne- og privatiseringsprosjekter der blant annet Verdensbanken krever statlige avkastningsgarantier. Dersom kapitalen ikke kan finne tilstrekkelige produktive områder for sine investeringer flykter den inn i fast eiendom. I 2004 var en betydelig del av den økte globale vekst et resultat av økte eiendomspriser ikke produksjon, men mangel på nyvinninger, og overproduksjon i produksjonssystemet har bidratt til å øke prisen på fast eiendom. Etter en reduksjon i denne trenden i løpet av 2005, økte den igjen på slutten av året, og den har økt i IMF uttrykte i sin rapport (WEO 2004) tilfredshet med at den globale veksten hadde tatt seg opp igjen. Verdensbanken uttrykte at den var fornøyd med at utviklingslandenes vekst i snitt var større enn industrilandenes, selv om den noterte seg at de afrikanske landene sør for Sahara fortsatt lå etter, eller til og med hadde negativ vekst (GEP 2004). FN derimot var mer nøktern i sin rapport UN World Economic Situation and prospects, De antok en redusert vekstrate, rundt 3,25 for Januar 2006 måtte Verdensbankens økonomer si seg enige med FN året før og spå 2005-veksten til 3,2, med fortsatt vekst i 2006 drevet av USA, Kina og India 2. FNs bekymring ligger imidlertid i at det kan bli plutselige og skadelige hendelser i økonomien fordi en devaluering av USD ikke synes å være tilstrekkelig til å redusere de globale ulikhetene til et bærekraftig nivå på en rolig (orderly) måte. I Verdens handelsorganisasjon snakker stormaktene som om IMF og Verdensbanken har rett, samtidig oppfører de seg som om en krise ikke er usannsynlig. De prøver derfor å overføre den økonomiske og sosiale risikoen til Sør. Risikooverføringen skjer gjennom en konstant søken etter å ekspandere egne markeder innen kapital, jordbruk, industrivarer og tjenester til Sør. Samtidig legges det til rette 2 I Plowright, Adam: Global Economy. Good Start for World Economy. 2. Jan Business.iafrica.com (sist besøkt 16.januar 2006)

7 for en monopolisering av hovedfaktorene i produksjonen innen finans, transport, ITC og naturresurser, spesielt olje. Kampen foregår også mellom Vestens storselskap. Monopolisering innen kunnskap og teknologi utvides gjennom økte krav til utviklingslandenes lovgivning innen patent og andre immaterielle rettigheter, spesielt gjennom bilaterale frihandelsavtaler og låne- og bistandsbetingelser. Alle disse prosessene som foregår, der resultater av forhandlinger alltid først og fremst avspeiler industrilandenes økonomiske problemer, deres risiko for økonomisk kollaps og den ujevne forhandlingsmakt, virker i samme retning. De forsterker ulikheten globalt. De svakeste taper mest. Det politiske handlingsrom som utviklingslandene har til å utvikle industri, arbeidsplasser og velferd nasjonalt og regionalt reduseres. Det er mange forskere og studier som etter hvert viser det, som blant annet Gallagher og Tufs : Når kostnadene ved tilpasning, avindustrialisering, og tap av politisk handlingsrom for utvikling sammenfaller med de forholdsvis små gevinster for utviklingslandene ved det som ligger på forhandlingsbordet, blir det klart hvorfor mange utviklingslands regjeringer stiller spørsmål ved nytten av Doha runden. Tilpasningskostnader, samt total tap av inntekter fra toll for utviklingsland under NAMA (forhandlingene om redusert industritoll inkludert sjømat) kan bli 63,4 milliarder USD, eller nesten ti ganger antatte gevinster. Når elefantene kjemper eller elsker dør gresset, heter det i et afrikansk ordtak. Dette ordtak brukes ofte av afrikanske forhandlere i WTO. Det var tydelig i forkant og under WTOs ministermøte i Hongkong, at industrilandene ikke kunne tillate seg flere sammenbrudd i handelsforhandlingene Gallagher, K Boston University; og Wise, T, Tufs University: Doha Round and Developing Countries: Will the Doha deal do more harm than good? RIS Policy Brief, no 22, April 2006, pp2-3) à la Seattle eller Cancún. De kunne heller ikke tillate seg flere nye juli-pakker der de svakeste utviklingslandene klarte å avvise en ytterligere utvidelse av WTOs agenda med investeringsavtale, avtale om offentlige innkjøp og en konkurranseavtale. Industrilandene sliter også i større og større grad med sine egne borgere og parlament på grunn av måten utviklingsland tvinges og manipuleres i WTO-forhandlingene. I mangel på enighet virket det som de valgte å konkludere ministermøtet med et minimum. Industrilandene og internasjonale institusjoner har utviklet en ny strategi, en mykere strategi. De kopler handelspolitikk med bistand. De nordiske landene tydeligjorde sin strategi gjennom The Nordic Africa Initiative. I WTOs ministermøte i Hongkong var det institusjonalisert som Aid for Trade. I stedet for å gå substansielt inn i de kravene som utviklingslandene stiller for at de kan ta et ansvar for egen utvikling, møtes de nå fra industrilandenes side med forespørsel om de vil ha bistand og lån ikke mer bistand, men endret prioritering rettet mot handel og handelspolitikk. Det ble en ministertekst i Hongkong. I juli 2006 ble alle forhandlinger midlertidig satt i bero fordi 6 store land (USA, EU, Brasil, Japan, India og Australia) ikke klarte å enes om graden av markedsadgang i forhandlingene. På slutten av 2006 startet forhandlingene så smått opp igjen. Basis har ikke forandret seg, dokumentene er de samme, men det er grunn til å frykte at når forhandlingene starter opp på nytt vil presset på utviklingslandene for å utsette utviklingskomponentene være større enn noen gang. Samtidig fortsetter bilaterale forhandlinger om bilaterale og regionale handelsavtaler med uforminsket styrke. Derfor er det viktig å holde fokus på hva som faktisk er lovet i WTO, som et minimum Vedtak i WTOs hovedråd 31. juli 2004 Se vurdering i Seatini Bulletin 2005, vol. 8.2, (sist besøkt )

8 av det som utviklingslandene har krav på fra det internasjonale samfunnet. Spørsmålet for denne studien er om vi kan måle utviklingskomponenten i forhandlingene. Blir WTOs Doha arbeidsprogram en Utviklingsrunde eller er det, som flere og flere utviklingslands representanter og sivilt samfunn sier, en Markedsadgangsrunde for de rikeste? Med basis i en evalueringsmetode som er utviklet i det Sør- og Østafrikanske Handelsinstituttet SEATINI 6, ( i forkant av ministermøtet i Hongkong 2005, søkes det å gjøre en slik vurdering. Stor takk til SEATINI stab, South Center og Third World Network for god hjelp og informasjon, til Ugandas delegasjon som lot meg få innblikk i hvordan det er å være MUL (Minst utviklet land) i internasjonale forhandlinger i 2005, til mange dyktige og engasjerte forhandlere for utviklingslandene i Genève. En spesiell takk til Linn Herning som har kommet med nyttige faglige og språklige innspill og vært en fantastisk inspirasjon i innspurten på rapporten, og til Attac som har ønsket å utgi denne rapporten med støtte fra NORAD. Helene Bank, Kaukab, Rashid, 2005: Benchmarking Development for Hong Kong and beyond: Strengthening Africa in World trade. SEATINI and IGD

9 1. Metode: Suksesskriterier for utvikling i Doha-forhandlingene Bakgrunn Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som uttalt mål å sikre økonomisk utvikling i alle sine medlemsland. Dette skal skje gjennom gjentakende forhandlingsrunder som skal sikre mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for verdenshandelen. De pågående forhandlinger, som ble påbegynt år 2000 og utvidet og konkretisert i 2001, heter formelt Doha arbeidsprogram eller Doharunden, men er ofte kalt Doha Utviklingsrunde. Kallenavnet er gitt fordi det uttalte målet med de pågående forhandlingene har vært å sikre at handelsreglene skal bidra til å bedre integrere utviklingslandene i den økonomiske utviklingen. I det følgende blir den formelle betegnelsen brukt, ikke minst fordi målet med denne rapporten er å vurdere om det reelt sett er noen utviklingskomponent i dagens forhandlinger og hva dette eventuelt består i. En utviklingsrunde er ønskelig, men ikke garantert, ved et kallenavn. Først må beslutninger tatt i WTO leve opp til benevnelsen og til lovnadene som ble gitt i WTOs ministerkonferansen i Qatars hovedstad Doha i Analysegrunnlaget i rapporten baserer seg på et omfattende arbeid gjennomført av det Sør- og Øst Afrikanske handelsinstituttet SEATINI. Det ble initiert som en respons på at de mange hundre sider konkrete forslag til forhandlingene som afrikanske land hadde utarbeidet eller var medforfattere til. Disse ble i all hovedsak ignorert, mens nye forslag som kom fra store og dominerende industrinasjoner ble tatt inn i bunken av forhandlingsforslag som ble tatt i betraktning. Metoden ble utarbeidet ved hjelp av en av de fremste eksperter på handelsforhandlingene og utvikling, Rashid Kaukab, som har bygget opp avdelingen for rådgivning i handelsspørsmål for utviklingslandene i det mellomstatlige South Centre ( org). African Union bidro til et konsultasjonsmøte i oktober 2005 med forhandlere og blant annet eksperter fra FN. Deretter ble metoden diskutert på nytt på African Union sitt ministermøte i Arusha, november 2005 før den ble endelig lansert på WTOs ministermøte i Hongkong Etter kollapsen av forhandlingene i juli 2006, ble arbeidet aktualisert. Metode Suksesskriteriene for om WTOs beslutninger kan bidra til utvikling kan gjøres på ulike måter. Et minimum må være å måle utviklingskomponenten ut fra de konkrete målene som ble lovet i Dohaerklæringen. De tre første suksesskriteriene i denne studien tar utgangspunkt i Dohamandatet. Samtidig bør man se på forslagene som de svakeste utviklingsland har fremmet i forhandlingene, da spesielt de minst utviklede landene (MUL), afrikanske land og gruppen av afrikanske, karibiske og stillehavsstater (ACP-landene). ACP-landene er svake økonomier og tidligere kolonier til europeiske land, som parallelt med WTO forhandler en regional frihandelsavtale med EU, kalt Economic Partnership Agreements (EPA). Disse tre grupper av land utgjør de svakeste og fattigste medlemmer i WTO og deltar i den såkalt 90-landsgruppen som har hatt økende innvirkning på prosessene i de siste to WTO ministermøter. Et viktig grunnlag for å sette opp suksesskriterier er å se forhandlingene og avtalene inn i en sammenheng. Dette særlig for å styrke forståelsen av hva utviklingskomponenten i forhandlingene dreier seg om. Kaukab, Seatini: ibid

10 1) Et utviklingsorientert resultat er ikke et spørsmål om veldedighet. Unntakene for utviklingsland i dagens avtaler er ikke en gjeld som landene nå må betale tilbake. Lovnader og unntak i tidligere runder og i selve Doha-erklæringen er resultater av forhandlinger, der utviklingslandene allerede har betalt mer enn industrilandene. Hvert lite unntak og hver lille formulering i disse avtaler er betalt med aksept på andre områder, som i ettertid ofte har vist seg å være dyrekjøpte. 2) Et godt utviklingsresultat i Dohaforhandlingene vil være en fordel for hele verden. Dersom utviklingslandene klarer å få et resultat som kan styrke deres produksjonskapasitet, øke sysselsetting, og skape mer stabile sosiale forhold og vekst, vil hele verden tjene på det. Men i forhandlingene er det utviklingslandene som bærer byrden av det langsiktige utviklingsperspektiv. 3) Det er ingen utviklingsland som får denne forhandlingsrunden gratis. Alle betaler en kostnad. Selv om de minst utviklede landene (MUL) ikke har forpliktelser på tollreduksjoner og tjenesteliberalisering i denne runden, så reduseres deres preferanser i industrilandenes markeder og deres regionale markeder påvirkes av at naboer må redusere sine tollsatser. I tillegg er det høyst sannsynlig at de må tilpasse seg fullstendig til strukturen i neste forhandlingsrunde. Derfor er det god grunn til å hevde at utviklingslandene bør stå stammen, og at alle har fulle rettigheter til å delta og ha innflytelse på den strukturen som til slutt blir vedtatt. Ministererklæringen fra Doha 2 definerer tre kriterier for utvikling i WTO forhandlingene og resultatet av disse. I tillegg skal vi legge til et punkt som handler om forhandlingsprosess, åpenhet og deltakelse 3, ettersom dette har vært et gjentatt krav fra de svakeste i forhandlingene. Kriterier for utvikling i WTOs Doha arbeidsprogram: 1. Økt markedsadgang av interesse for utviklingslandene 2. Balanserte regler som gir utviklingslandene politisk handlingsrom til å gjennomføre utviklingspolitiske vedtak som er tilpasset deres behov og utviklingsstadier 3. Programmer for teknisk bistand og assistanse 4. Åpenhet og deltakelse i forhandlingene 2 Doha Ministerial Declaration, Adopted by the Doha Ministerial Conference on 14. November 2001, se også vedlegg 2 Dette er ikke spesielt nevnt i Doha erklæringen, men som basis brukes et forslag fra en rekke Afrikanske land til hvordan beslutningsprosessen på WTOs ministermøte i Cancun 2003 burde være: WT/GC/W/510, 14. August 2003, 10

11 2. Ministererklæringen fra WTOs ministermøte i Hongkong 2005 Det første utkastet til ministertekst som gikk fra WTOs hovedrådsmøte 2. desember 2005 til ministrene i Hongkong, inneholdt i utgangspunktet få eller ingen konkrete juridisk bindende vedtak. Den vedtatte ministererklæringen er nesten like tom for juridisk bindende vedtak. Men de vedtakene som er gjort avgjør retningen på de kommende forhandlinger. Disse er i liten grad i tråd med utviklingslandenes forslag og ønsker. Skal retningen justeres må det skje gjennom hardt arbeid, felles posisjoner og samarbeid mellom utviklingslandene, spesielt 90-landsgruppen. Samtidig må industrilandene stoppe opp og se de langsiktige perspektivene og konsekvensene av deres ensidige politikk og posisjoner. Da WTOs generaldirektør, Pascual Lamy sammen med flere av stormaktenes forhandlingsledere uttalte at forventningene til ministermøtet i Hongkong var skrudd ned, var det første signal om at ministermøtet måtte framstå som en suksess. Man ønsket for all del å unngå et sammenbrudd som det i Cancún 2003, der man prøvde å tvinge fram en enighet som ikke var reell. Det var også et signal om at EU og USA ikke hadde funnet en felles plattform innen jordbruksforhandlingene. I tillegg var det et signal om at utvikingslandene i mindre og mindre grad fant at industrilandenes såkalte tilbud var av reell interesse for andre enn industrilandene selv, og det var liten vilje til å akseptere slike betingelser for forhandlingene. Mediene dekket i liten grad det siste perspektivet, inne i forhandlingene var det svært synlig. Samtidig hadde alle utviklingslandene, alene og gjennom ulike allianser de var tilknyttet, uttalt misnøye med at det ikke hadde vært noen framgang på noen av utviklingstemaene eller noen av implementeringstemaene som har kommersiell En egen ministererklæring fra Doha inneholder tiltak for å implementere avtaler som spesielt industrilandene hadde lovet utviklingslandene i forrige runde for å få aksept for de mange avtaler og vedtak som utviklingslandene i utgangspunktet var imot eller svært skeptiske til. Implementebetydning for utviklingslandene. Disse uttalelsene ble ikke motsagt verken av sekretariatsledelsen eller noen av industrilandene. Da WTOs generaldirektør Pascal Lamy møtte afrikanske ministere i et uformelt møte under det ekstraordinære Africa Union ministermøtet i Arusha, november 2005, kritiserte han først de afrikanske ministrene (52 land) for å ha presentert et juletre av gode ønsker. Lamy foreslo at de skulle prioritere bare noen få tiltak. Deretter presenterte han det han kalte en utviklingspakke som han mente kunne være et fint resultat av ministermøtet. Dette skulle vise verden at WTO-forhandlingene handlet om utvikling og at Doha-forhandlingene var en utviklingsrunde. Den såkalte utviklingspakka inneholdt: en ny finansierings- og lånemekanisme som kalles Bistand for handel (Aid for Trade), mulighet for at det kunne bli et vedtak innen bomullssektoren framgang på kun fem av alle de forslagene som de minst utviklede landene (MUL) hadde forhandlet men ikke fått enighet om de siste årene. Forslaget ble ikke akseptert av de afrikanske ministere som tilstekkelig grunnlag for en utviklingsrunde. De aksepterte heller ikke å få presentert en slik pakke som var laget på deres vegne. På møte med ACPministerene og 90-landsgruppen (G90) uka etter i Brussel, fikk WTO ledelsen og EU samme respons. Utviklingslandene (her uttrykt som G90) ville ikke akseptere en pakke som var designet på deres vegne og heller ikke godta en minimal utviklingspakke istedetfor en forhandlingsrunde som skulle sette utvikling i sentrum. ringsagendaen er en integrert del av Doha arbeidsprogram og skal bidra til å balansere avtalene som i stor grad har vært til utviklingslandenes disfavør siden 1995 da WTO ble etablert. Implementering betyr å gjennomføre allerede lovete tiltak og skal prinsipielt sett ikke medføre motytelser i forhandlingene. Det er liten eller ingen framgang i disse forhandlingene i WTO på dette feltet. 11

12 I dialog med utviklingslandene har WTO-ledelsen og stormaktenes forhandlere i stadig økende grad forsøkt å formidle reduksjon i tollsatser, beskrevet som økt markedsadgang, som en utviklingskomponent i forhandlingene. I og med at hele 90-landsgruppen er avhengige av preferanser 6, er forvitring av preferanser et svært relevant tema som ikke er tatt seriøst. Det blir sett på som en prosess som land må tilpasse seg til ikke bekjempe. Samtidig vil preferanseforvitring redusere 90 av WTOs medlemmer sin markedsadgang. Dette må tas alvorlig dersom målet om en utviklingsrunde med økt markedsadgang for utviklingsland skal oppnås 7. I tillegg har stormaktenes foreslåtte beregningsmetoder for toll-kutt som i tall vil medføre betydelige kutt i utviklingslandene, og betydelig mye mer kutt enn i industrilandene en såkalt sveitsisk formel. Forslaget har beviselig negative effekter for sysselsetting og industrialisering i utviklingsland på grunn av økt import i deres markeder. Samtidig blir økt markedsadgang i industrilandenes markeder med dagens produksjonssystem tatt av store multinasjonale selskap og storaktørene i internasjonal handel. Dette er en av grunnene til at de pågående forhandlingene blitt beskyldt for å ha utviklet seg fra en Utviklingsrunde til en Markedsadgangsrunde. og andre industriland, samt noen få utviklingsland, ønsket å sette minstekrav til liberalisering av tjenester. På tross av stor motstand mot å inkludere nye forhandlingsforslag og innholdet i forslaget fra EU, tok forhandlingsledelsen og WTO-sekretariatet ikke dette til etterretning i sin videre håndtering av saken (se kap ). I det følgende refereres det bare til ministererklæringen der det er a) bindende vedtak; b) vedtatte frister knyttet til forhandlingene; og c) ingen framgang i forhandlingene, men refereres til Doha erklæringens eller juli-2004 rammeverkets vedtak. Formuleringer som ikke er bindende får erfaringsmessig ikke noen positive konsekvenser for utviklingslandene og tas ikke med i vurderingen her. For tjenester har forhandlingene en mer fleksibel form der land selv bestemmer tempo og sektorer for liberalisering. Dette har åpenbart blitt et problem for industrilandene. Utviklingslandene liberaliserer ikke fort nok. Derfor har EU, med sterk støtte fra USA I denne sammenhengen har spesielt India og Brasil forhandlet i tett samarbeid med Stormaktene. Noen enkelte land, for eksempel Costa Rica som har svært nære bånd til USA og amerikanske investorer, støtter ofte stormaktenes posisjoner. 6 Preferanser er avtaler som gir spesielt gode handelsvilkår for enkelte land 7 Det er en del mindre utviklingsland, i Latin-Amerika og Asia som ikke har preferanser og som mener at deres markedsadgang hindres av preferanselandenes markedsadgang. I følge et av kriteriene over om økt markedsadgang for alle utviklingsland, bør ikke disse to grupper av land spilles ut mot hverandre. Det er imidlertid nettopp det som skjer. Stormaktene bidrar til det. 12

13 3. Generelle betraktninger Før vurderingen av de fire hovedkriterier, ser vi i denne delen på noen generelle forhold i ministerteksten fra Hongkong som indikerer at forhandlingene vil bidra til økende ubalanse til fordel for industrilandene, og at det vil bli et økende press på utviklingslandenes politiske handlingsrom i forhandlingene. Doha-arbeidsprogrammet lover at industrilandene skal gi mest i forhandlingene, og stadfester prinsippet om mindre enn full gjensidighet (less than full reciprocity). Derimot tyder mye på at det gjennom forhandlingene etter Doha for utviklingslandene har beveget seg til mer enn full gjensidighet (more than full reciprocity) Frister for forhandlingene i 2006 utvikling som siste punkt Fristene for forhandlingene har nå gått over tiden, og forhandlingene har vært satt i bero mellom juli 2006 og november 2006, for deretter å ha startet langsomt uten ny basis for enighet. Likevel er det viktige signal som gis når det settes frister på ulike temaområder på ulik tid. Frister for forhandlingene i 2006 ble satt til 30. april for å ferdigstille rammeverkene for de tre pilarene for markedsadgang i landbruksforhandlingene og industritoll. 31. Juli 2006 ble fristen for å legge fram konkrete planer for gjennomføring. På tjenesteområdet skulle en andre runde med reviderte tilbud legges fram innen 31. juli, med ferdige forpliktelser levert WTO innen 31. oktober. Derimot fikk alle spesialtiltak og unntak for utviklingslandene, Special and Differentiated treatment (S&DT) 8, og program for å sikre behovene til små og sårbare økonomier fristen 31. desember I en forhandlingssammenheng vil det si at utviklingslandene var forventet gi innen markedsadgang før noe ble besluttet angående deres spesielle behov for politisk handlingsrom. Det er ingen vedtatte frister knyttet til gjennomførings- /implementeringsagendaen Status til ministertekstens vedlegg en kamp om demokrati Status til vedleggene om jordbruk (vedlegg A), industritoll (vedlegg B), tjenester (vedlegg C), handelsregler (vedlegg D), handelstilrettelegging (Trade Facilitation, vedlegg E) og 5 spesifikke MULforslag (vedlegg F) var et av hovedtemaene i ukene opp til ministermøtet i Hongkong. Det store flertallet av utviklingsland 9 var enige om at vedleggene, unntatt det om tjenester (vedlegg C), var en balansert rapportering av det en hadde forhandlet og diskutert. De var også enige om at status for disse vedleggene kom godt fram i utkast til ministertekst. Vedleggene var rapporter under forhandlingsleders ansvar som var i overensstemmelse med det som alle medlemsland (som hadde hatt anledning til å delta i forhandlingene i Genève 10 ) var enige om. Unntatt var vedlegget om handelstilrettelegging som var en framforhandlet tekst og vedlegg F som en håpet å kunne finne en løsning på i Hongkong. Men vedlegg C som omhandler tjenester hadde det ikke vært enighet om. Helt siden forhandlingslederen for tjenester la fram sitt første utkast i juli 2005, har det store flertallet av utviklingsland uttrykt sin motstand. De sier at det aldri har vært enighet om de forslagene som hadde som mål å endre strukturen og redusere graden av frivillighet i tjeneste-liberaliseringen, foreslått av blant annet EU. Da forhandlingslederen fortsatte med å legge fram samme tekst og en nærmet seg ministermøtet i Hongkong, krevde denne store gruppen av 8 Special and Differentiated treatment (S&DT) er spesielle tiltak og unntak for utviklingsland eller minst utviklede land som ikke har sitt motsvar i tilsvarende tiltak eller unntak i industriland. Slike består enten av tidsbegrensete unntak fra regler, målrettet markedsadgang, politisk handlingsrom for utviklingspolitikk med mer. 9 Stort sett bare unntatt India 10 Det er fortsatt en rekke land som ikke har ressurser til å ha egen forhandlingsdelegasjon i Genève. I et konsensussystem som WTO vil disse landene automatisk bli rapportert enig med framforhandlet tekst i og med at de ikke kan uttrykke uenighet. 13

14 utviklingsland at vedlegget fikk samme status som de øvrige vedlegg en tekst som var oversendt på forhandlingslederens eget ansvar. Til slutt ble det enighet om at referansen til vedlegget C skulle i klammer, noe som indikerer at det ikke er enighet om teksten. I tillegg skulle hovedrådslederen i WTO legge ved et følgebrev til ministrene om at vedlegg C var forhandlingslederens eget dokument og ikke tekst det var enighet om. Men på vei til Hongkong ble følgebrevet borte. I Hongkong ble et alternativt vedlegg C som 90- landsgruppen utarbeidet også borte. Og klammen rundt referansen til vedlegg C i ministerteksten ble borte etter at noen små justeringer var gjort i vedlegget. Med fokus på mange andre viktige saker og uten formelle forhandlingsfora på ministermøtet ble det vanskelig å kjempe for dette i tillegg, og teksten ble stående. Til slutt var det kampen om vedlegg F, om 5 konkrete tiltak for de minst utviklede landene (MUL). Forslagene handlet om å få bundet tollfri markedsadgang for produkter fra MUL i WTO. Bindingen er viktig for å gi sikkerhet og forutsigbarhet for investeringer og investeringsbeslutninger. Dagens markedsadgang for MUL er ikke bundet, men ensidige tilbud fra noen industriland. Det var også forslag som skulle gi MUL unntak fra investeringsregler som begrenser en aktiv industrialiserings- og utviklingspolitikk. Det har ikke vært enkelt å forhandle dette. Industrilandene har ikke villet gi fra seg makten til ensidig å bestemme hvilke produkt MUL skulle få tollfri markedsadgang på. Industrilandene har heller ikke godtatt at MUL skulle få anledning til å bruke samme fleksibilitet som industrilandene gjennom historien selv har brukt overfor utenlandske investorer, men kun blitt gitt en viss fleksibilitet fram til år På siste uformelle møte før avslutningsmøtet i Hongkong, uttrykte MUL 11 Vedlegg F behandles mer substansielt i kapittel 8. koordinatoren, Zambias minister Dipak Patel, at MUL ikke var fornøyd med resultatet av vedlegg F, og han kom med et konkret tekstforslag som indikerte at forhandlingene skulle fortsette i Genève. Den teksten ble også borte på vei til sluttmøtet. Sluttmøtet var lagt opp rent seremonielt, det var ingen tilgang til mikrofoner for delegatene. Venezuela og Cuba måtte kjempe seg fram til en mikrofon ved hovedbordet for å uttrykke sin reservasjon mot vedlegg C Valg av formel for tollkutt i NAMA rammer de svakeste Ministerteksten fra Hongkong inneholder et endelig valg av formel for tollkutt i NAMA-forhandlingene, dvs. industrivarer inkludert fisk og naturressurser. Formelen som er valgt er en intrikat såkalt sveitsisk formel, som resulterer i at høye tollsatser kuttes mest. Ettersom utviklingslandene gjennomsnittlig har de høyeste bundne tollsatsene, vil denne formelen gå hardest ut over dem. Det er verdt å merke seg at norske representanter har uttrykt stor tilfredshet med valget av formel. Ved valget om å bruke formel for tollkutt utgjør NAMA-forhandlingene en viktig forskjell fra tidligere forhandlinger om tollkutt på industrivarer (GATT-avtalen) der man satte mål for tollkutt i en prosentsats. Ved prosentkutt kan landet selv velge hvilke tollsatser som skal kuttes mye og hvilke som skal kuttes lite, bare samlet prosent for kutt oppnås. I NAMA skal nå alle tollsatser kuttes etter samme formel. Bruken av formel for tollkutt reduserer derfor drastisk det politiske handlingsrommet til å strategisk skjerme deler av industrien under en oppbygningsfase. De fleste små og fattige utviklingsland opplever i dag allerede en økende avindustrialisering uten at de har mulighet til å begrense den med vernetoll. Drastiske kutt vil forsterke denne prosessen. Presset 14

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Landbruksforhandlinger i WTO Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Temaer i foredraget Forhandlinger på jordbruk Mandatet Tidsrammen for forhandlingene Rammeverket for jordbruk Konsekvenser for norsk landbruk

Detaljer

Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og

Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og Handel til hinder? - Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og tjenesteavtalen (GATS) Linn Kolsrud Herning ATTAC Norge / Handelskampanjen WTO et nytt handelsregime WTO er en internasjonal organisasjon basert

Detaljer

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet?

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA-avtalen Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA (Trade in Services Agreement) TISA (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig handelsavtale om tjenester, som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer.

Detaljer

Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge

Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge Partnerforums høstkonferanse 2013 Jan Farberg, Det multilaterale handelssystemet 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Detaljer

TTIP, TISA. Hvor står vi nå?

TTIP, TISA. Hvor står vi nå? TTIP, TISA Hvor står vi nå? Trenger vi handel? Norge har levd og lever av handel Vår økonomiske velferd hviler på handel Vi er ikke og vil aldri kunne bli selvforsynte Gir økt velferd at vi kan bytte

Detaljer

ECN 260 GRENSEVERNET. WTO-avtalen. Ronja Skaug, Anne Sofie Fjeldstad, Benedicte Wittussen, Marthe Østrem, Silje Frivold

ECN 260 GRENSEVERNET. WTO-avtalen. Ronja Skaug, Anne Sofie Fjeldstad, Benedicte Wittussen, Marthe Østrem, Silje Frivold ECN 260 GRENSEVERNET WTO-avtalen Ronja Skaug, Anne Sofie Fjeldstad, Benedicte Wittussen, Marthe Østrem, Silje Frivold November-2013 WTO-AVTALEN Verdens handelsorganisasjon ble opprettet 1. januar 1995

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Endringene i verdenshandelen med mat konsekvenser for norsk matproduksjon

Endringene i verdenshandelen med mat konsekvenser for norsk matproduksjon Endringene i verdenshandelen med mat konsekvenser for norsk matproduksjon Avslutningskonferanse for Forskningsrådets program Natur og Næring, torsdag 19 april 2012 Professor Oluf Langhelle Disposisjon

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Asbjørn Wahl For velferdsstaten

Asbjørn Wahl For velferdsstaten Asbjørn Wahl For velferdsstaten WTO: Kort historikk Mislykket forsøk med ITO 1948 GATT etableres 1948 1948-1994: 8 forhandlingsrunder Handelsbarrierer reduseres Vendepunkt i 1994: WTO stiftes Vel 140 land

Detaljer

Vi vil kreve et skarpere fokus på markedsåpning og sterkere regler i de områder for handel som er økonomisk viktig for oss; intelektuell

Vi vil kreve et skarpere fokus på markedsåpning og sterkere regler i de områder for handel som er økonomisk viktig for oss; intelektuell En dårlig handel 2 Vi vil kreve et skarpere fokus på markedsåpning og sterkere regler i de områder for handel som er økonomisk viktig for oss; intelektuell eiendomsrett, tjenester, investeringer, offentlige

Detaljer

277 grader nord: Om ostetoll, fiskeeksport og handelspolitikk. Arne Melchior, NUPI FHL frokostseminar 26.3.2014

277 grader nord: Om ostetoll, fiskeeksport og handelspolitikk. Arne Melchior, NUPI FHL frokostseminar 26.3.2014 277 grader nord: Om ostetoll, fiskeeksport og handelspolitikk Arne Melchior, NUPI FHL frokostseminar 26.3.2014 Sjømateksporten: En eventyrlig suksess, men fortsatt begrensninger i markedsadgang EU: Fortsatt

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge?

Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge? Nærings- og fiskeridepartementet Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge? Erik A. Underland, fagdirektør, Handelspolitisk avdeling, 16. august 2016 Prosentvis vekst i BNP og verdenshandelen

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Dette må du vite om TTIP og TISA

Dette må du vite om TTIP og TISA Dette må du vite om TTIP og TISA «TISA er en trussel mot velferden og demokratiet», mener Fagforbundet. «Skal vi forsvare norske interesser, eller bare akseptere at importvernet faller?» spør NNN. Mye

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Handelspolitikk og globalisering

Handelspolitikk og globalisering Handelspolitikk og globalisering Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Argumentene for frihandel Argumentene mot frihandel Strategisk handelspolitikk

Detaljer

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet Matvarekrise og fattigdom Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet 03.09.2008 Høye matvarepriser Siden 2003 har prisene på mais og hvete blitt mer enn fordoblet Prisen på ris ble firedoblet på 4

Detaljer

Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa. Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen

Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa. Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen Et nytt handelspolitisk landskap - Betydning for Norge og sjømatnæringa Christel Elvestad Postdoc, Handelshøyskolen Universitetet i Nordland, Høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna 12.000 ansatte, 1.200

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Norges Sosiale Forum takker for muligheten til å komme med innspill til forslag om modell for investeringsavtaler. Norges Sosiale Forum, som er et nettverk

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Ny start i Doha? Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene. Zero-konferansen 20.november 2012. Miljøverndepartementet

Ny start i Doha? Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene. Zero-konferansen 20.november 2012. Miljøverndepartementet Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene Zero-konferansen 20.november 2012 1 Liten framdrift: Krise eller stein på stein? Mange har gitt opp klimaforhandlingene Liten vilje til å løfte ambisjonene

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa. Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11.

Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa. Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11. Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11.2014 Ås Disposisjon Jordbrukspolitikken i Europa EU Sveits Norge Jordbrukspolitiske

Detaljer

En fornyet handelsavtale. Det er alternativet til dagens EØS-avtale

En fornyet handelsavtale. Det er alternativet til dagens EØS-avtale En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no EØS-avtalen har gått ut på dato EØS-avtalen ble inngått i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. EU overstyrer

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE I FORBINDELSE MED VIDERE WTO FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 05/02197

Saksframlegg. UTTALELSE I FORBINDELSE MED VIDERE WTO FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 05/02197 Saksframlegg UTTALELSE I FORBINDELSE MED VIDERE WTO FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 05/02197 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet ser at den inngåtte rammeavtale gir en situasjon med nye utfordringer i videre

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Dato, Oslo 13.09.2015 Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Spire takker for muligheten til å komme med

Detaljer

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Situasjon (Jordbruks)politisk kollaps i EU Råvarepriskollaps Nasjonalt tre bobler Olje Gjeld husholdninger, kommuner Innvandring Geopolitisk uro

Detaljer

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 Den globaliseringskritiske bevegelsen Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 steinar@attac.no Disposisjon Bakteppe Økte sosiale motsetninger i vestlige land Finanskrisen i Øst-Asia 1997 WTO-toppmøtet i

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

KONSEKVENSER FOR NORSK LANDBRUKSBASERT NÆRINGSMIDDELINDUSTRI AV WTO-FORHANDLINGENE IMPLEMENTERING AV EN EVENTUELL WTO-AVTALE

KONSEKVENSER FOR NORSK LANDBRUKSBASERT NÆRINGSMIDDELINDUSTRI AV WTO-FORHANDLINGENE IMPLEMENTERING AV EN EVENTUELL WTO-AVTALE Vedlegg KONSEKVENSER FOR NORSK LANDBRUKSBASERT NÆRINGSMIDDELINDUSTRI AV WTO-FORHANDLINGENE IMPLEMENTERING AV EN EVENTUELL WTO-AVTALE - prosjektskisse 1 Innledning Nye forhandlinger på landbruksområdet

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk

Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb 2012 EUs eksport sett fra Brussel Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk EU delegasjonen dl i Brussel Europa 2020 KRISE EU2020 strategien for smart, bærekraftig og inkluderende

Detaljer

Utenriksdepartementet Pb 8114 Dep. N-0032 Oslo 06.06.2007

Utenriksdepartementet Pb 8114 Dep. N-0032 Oslo 06.06.2007 Utenriksdepartementet Pb 8114 Dep. N-0032 Oslo 06.06.2007 Utviklingslandenes markedsadgang til Norge. - Høringssvar fra Framtiden i våre hender Framtiden i våre hender vil gi honnør til arbeidet som er

Detaljer

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik Brexit og EØS Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Nei til EU arbeidsnotat 2/2017 Brexit og EØS 1 Innhold Artikkel 50 er aktivert 2 Den britiske avtalen 2 Britisk

Detaljer

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 «Don t bring US food standards here» Foto: Jamie Oliver «[TTIP] har

Detaljer

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Seminar om oppdrett Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Bekymringsfull situasjon Vekst og investeringer i struktur som ikke har stått i forhold til inntjeningen Lånefinansiering av konsesjoner

Detaljer

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver Poznan på vei fra Bali mot København Mona Aarhus Seniorrådgiver Rammene for FNs klimaforhandlinger UNFCCC FNs rammekonvensjon for klimaendringer Kyotoprotokollen 2 Miljøverndepartementet Klimakonvensjonen

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet

Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet Hva nå for de internasjonale klimaforhandlingene? Hva kan oppnås i Cancun? Harald Dovland Miljøverndepartementet BALI ROAD MAP AWG-LCA AWG-KP COP 15 COPENHAGEN, December 2009 COP 16 Mexico City November

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Handelspolitiske utfordringer for havbruksnæringen. Havbrukskonferansen, Oslo 24.11.2015 Arne Melchior, NUPI

Handelspolitiske utfordringer for havbruksnæringen. Havbrukskonferansen, Oslo 24.11.2015 Arne Melchior, NUPI Handelspolitiske utfordringer for havbruksnæringen Havbrukskonferansen, Oslo 24.11.2015 Arne Melchior, NUPI Oversikt Handelspolitikken i endring Hvor viktig er handelspolitikken? Verdikjeder og handelspolitikk:

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Tjenesteavtalen i WTO. Asbjørn Wahl For velferdsstaten

Tjenesteavtalen i WTO. Asbjørn Wahl For velferdsstaten Tjenesteavtalen i WTO Asbjørn Wahl For velferdsstaten Noen påstander om GATS Største trusselen mot offentlig velferd Skreddersydd for de multinasjonale selskapene Åpner offentlige sektorer for profittjakt

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

De nye handelsavtalene - politikk, ikke tyngdekraft. Helene Bank Spesialrådgiver

De nye handelsavtalene - politikk, ikke tyngdekraft. Helene Bank Spesialrådgiver De nye handelsavtalene - politikk, ikke tyngdekraft Helene Bank Spesialrådgiver NBS- Landsmøtet 7.11.2015 Binde framtida til Blåblå politikk Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

TISA og TTIP truslar mot demokratiet Av Leiv Olsen, leiar for Rogaland Nei til EU

TISA og TTIP truslar mot demokratiet Av Leiv Olsen, leiar for Rogaland Nei til EU Anthony Gardner, USA-ambassadør i EU, sa på eit møte om frihandelsavtalar: Me kallar det handelsavtalar, men dette dreier seg ikkje om handel jo, om det òg, men eigentleg dreier det seg om reguleringar.

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden?

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Norges forskningsråds konferanse Globalisering en ny verdensorden? Holmen Fjordhotell 3.- 4.6.2009 Helge Hveem, Fire spirer i 1970-årene (og nå) Ny

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 HANDELSPOLITIKK Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 Oversikt Argumentene for og mot frihandel GATT og WTO Argumentene mot frihandel Strategisk handelspolitikk Internasjonale handelskonflikter Dumping Argumentene

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Forskningsrådets globaliseringsprosjekt workshop 3 I Å finne globale ordninger for å refordele

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimautfordringen er ikke et nytt konsept: 1824: Drivhuseffekten beskrives av den franske fysikeren Joseph

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Øyvind Vessia DG ENER C1 European Commission

Øyvind Vessia DG ENER C1 European Commission Øyvind Vessia DG ENER C1 European Commission 1 Struktur - Hva har skjedd siden 2020 rammeverket ble vedtatt? - Plan for Energisikkerhet - 2030: Bakgrunn og virkemidler - 2030 prosess og neste steg 2 2030

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

Denne rapporten handler om det som ikke sies og debatteres når det gjelder økonomiske interesser, tjenesteliberalisering i utviklingsland.

Denne rapporten handler om det som ikke sies og debatteres når det gjelder økonomiske interesser, tjenesteliberalisering i utviklingsland. Forord ATTAC har engasjert seg i forhandlingene om tjenesteliberalisering under Verdens handelsorganisasjon (WTO). Attac har engasjert seg både i effekter i Norge og på den norske velferdsstaten, men også

Detaljer

EPA: partnerskap eller nykolonialisme?

EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Nr. 1 Januar 2009 TEMA: Solidaritet EPA: partnerskap eller nykolonialisme? EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg «Vi ber organisasjoner fra sivilt samfunn og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe Finanskrise og handelskollaps En gjentakelse av 30-årene? Finanskrise og kollaps i Flernasjonale foretaks investeringer Hva skal dere lære i? 5 Hva

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

GATS, utdanning og kultur Arne Melchior, NUPI, 11. Oktober 2004

GATS, utdanning og kultur Arne Melchior, NUPI, 11. Oktober 2004 GATS, utdanning og kultur Arne Melchior, NUPI, 11. Oktober 2004 Stikkord om tjenester Stor del av økonomien (2/3 i en del rike land) Sterke ringvirkninger ( alle bruker bank ) Heterogen gruppe av næringer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Norsk matindustri - utfordringer og muligheter

Norsk matindustri - utfordringer og muligheter Norsk matindustri - utfordringer og muligheter Håkon Mageli NILF-seminar, 28. april 2009 Nøkkeltall 2008 Etablert: 1654 Forretningsområder: 5 Orkla Brands Orkla Aluminium Solutions Orkla Materials Orkla

Detaljer

NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR

NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR NORGES POSISJONER COP 18 / CMP 8 KLIMAKONFERANSEN I DOHA, QATAR 26. november 7. desember 2012 1 Norges posisjoner til COP18 / CMP 8, Klimakonferansen i Doha, Qatar Forhandlingsmøtet i Doha vil starte mandag

Detaljer

Internasjonal handel med mat og andre landbruksprodukter;

Internasjonal handel med mat og andre landbruksprodukter; Internasjonal handel med mat og andre landbruksprodukter; Behov for ny politikk og store endringer i handelsavtaler POLICY-NOTAT 3/2016 Av Aksel Nærstad Oppsummering: Internasjonal handel er viktig både

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimaproblemene er ikke nye! 1824: Drivhuseffekten beskrives første gang 1896: Kull knyttes til drivhuseffekten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren KS kompetanseprogram Norsk kommunesektor og EU/EØS i praksis - 27. november 2013 EU-delegasjonen og ambassaden

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING Politisk plattform for Handelskampanjen INNHOLD Internasjonale handelsregelverk må respektere FN-konvensjoner og FN-regelverk... 4 Ja til åpenhet og demokrati i WTO... 5 Handel

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Arne Melchior og Ulf Sverdrup (red.) Interessekonflikter i norsk

Arne Melchior og Ulf Sverdrup (red.) Interessekonflikter i norsk Arne Melchior og Ulf Sverdrup (red.) Interessekonflikter i norsk handelspolitikk UNIVERSITETSFORLAGET Forord 9 Introduksjon 11 ARNE MELCHIOR OG ULF SVERDRUP Kapittel 1 Interessekonflikter i norsk handelspolitikk

Detaljer

Fra i Cancun 0l Durban Status i klimaforhandlingene

Fra i Cancun 0l Durban Status i klimaforhandlingene Fra i Cancun 0l Durban Status i klimaforhandlingene Lunsjseminar Naturvernforbundet og Regnskogsfondet 11. mai 2011 Audun Rosland Cancún - katastrofen som uteble Foto: Marianne Gjørv Cancun- avtalen en

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være?

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? 08.11.2017 HVA VI VET OM KAMP MOT FATTIGDOM Noe virker og kan være bærekraftig og inkluderende... Stabilitet og sterk stat, helst en «developmental state»

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer