BRUKERNES HOLDNING TIL EN GJENÅPNING AV BEKKEN I HOVSETERDALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERNES HOLDNING TIL EN GJENÅPNING AV BEKKEN I HOVSETERDALEN"

Transkript

1 BRUKERNES HOLDNING TIL EN GJENÅPNING AV BEKKEN I HOVSETERDALEN Resultat fra brukerundersøkelse august 2015

2 Om undersøkelsen Formålet er å kartlegge brukernes holdning til en gjenåpning av bekken i Hovseterdalen Undersøkelsen er utarbeidet av Eirik Friberg Ekrann med innspill fra Hovseterdalens venner, Vann- og avløpsetaten og Røa vel Feltperiode: Antall svar: 683 (Completion rate 90 %) Feilmargin: Ca. +/- 3 prosentpoeng

3 Om utvalget Det finnes naturlig nok ikke et komplett register over brukere av Hovseterdalen. For å få en balansert kartlegging er det søkt å rekruttere ulike målgrupper til undersøkelsen: Beboere: Epost-lister av beboere i Meklenborg og Orrebakken borettslag, Røahagan og Lilleveien Brukere: Epost-lister av medlemmer av Røa vel, Epost-lister av foreldre i områdets barnehager, tilgjengeliggjøring av undersøkelsen via Facebook-gruppa til Hovseterdalens venner, oppslag i dalen, utdeling av lapper i dalen

4 Om spørreskjemaet Oppfordring om å sette seg inn i saken Link til viktige "meningsbærere" i saken Norconsults tekniske rapport, Røa vel, Hovseterdalens venner, Oslo elveforum Demografiske kjennetegn ved brukerne Kjønn Alder Barn/hund i husstanden Bosted Dagens bruk av dalen Hvor ofte brukt Aktiviteter Hvor velegnet Holdning til de ulike gjenåpningsalternativene Preferanse Fremtidig bruk Begrunnelse Positive/negative konsekvenser

5 Om brukergruppen Hva kjennetegner brukerne av dalen?

6 Aldersgruppen år bruker dalen hyppigst Om lag hvor ofte ferdes, eller oppholder du eller andre i husstanden seg i dalen? (%, n=675) Totalt 24% 23% 25% Mann 23% 21% 25% Kvinne 26% 25% 25% år 16% 16% 29% år 33% 27% 23% år 21% 21% 23% 60 år 8% 16% 33% Flere ganger om dagen 5-7 dager i uka 2-4 dager i uka 1 dag i uka 1-3 dager i måneden Sjeldnere Aldri

7 Familier med hjemmeboende barn benytter dalen hyppigere enn husstander uten barn Om lag hvor ofte ferdes, eller oppholder du eller andre i husstanden seg i dalen? (%, n=675) Totalt 24% 23% 25% Ingen barn i husstanden 10% 17% 31% Barn 0-1 år i husstanden 44% 29% 16% Barn 1-5 år i husstanden 33% 26% 24% Barn 6-13 år i husstanden 34% 29% 20% Barn år i husstanden 33% 23% 10% Barn år i husstanden 17% 15% 21% Har hund 36% 28% 17% Har ikke hund 22% 23% 26% Flere ganger om dagen 5-7 dager i uka 2-4 dager i uka 1 dag i uka 1-3 dager i måneden Sjeldnere Aldri

8 Det er særlig de som bor aller nærmest som bruker dalen mest regelmessig Om lag hvor ofte ferdes, eller oppholder du eller andre i husstanden seg i dalen? (%, n=675) Totalt 24% 23% 25% Helt inntil dalen 57% 25% 14% Mindre enn 20 meter fra dalen 44% 33% 15% Mindre enn 50 meter fra dalen 33% 26% 32% Mindre enn 100 meter fra dalen 25% 27% 28% Mindre enn 500 meter fra dalen 12% 23% 33% Mindre enn 1 km fra dalen 4% 14% 23% Lenger borte fra dalen 5% 5% 7% Flere ganger om dagen 5-7 dager i uka 2-4 dager i uka 1 dag i uka 1-3 dager i måneden Sjeldnere Aldri

9 Om brukergruppen Hovseterdalen har en sammensatt brukergruppe. Kjernemålgruppen, som står for en disproporsjonalt stor del av dagens bruk av dalen, må likevel sies å være barnefamilier som bor i umiddelbar nærhet til dalen.

10 Om dagens bruk av dalen Hvilke aktiviteter brukes dalen til i dag?

11 Dalen brukes til en lang rekke rekreasjons- og andre typer aktiviteter I forbindelse med hvilke av følgende aktiviteter bruker du eller andre i husstanden dalen? (%, n=661) Går tur 84% Jogger, sykler, morsjon Går ski i dalen Går gjennom dalen på vei til T-bane, Røa e.l. Har barn som aker i dalen Har barn som bruker dalen til frilek 66% 60% 56% 52% 48% Går/sykler på vei til jobb Driver med ballspill e.l. Har barn som går gjennom dalen på vei til skole Lufter hund i dalen Annet 37% 31% 22% 15% 10%

12 Dalen fremstår som svært velegnet på tvers av ulike demografiske brukergrupper I hvor stor grad vil du si at dalen er velegnet til de aktivitetene du eller andre i husstanden bruker den til? (%, n=665) Totalt 15% 83% Mann Kvinne 9% 21% 90% 76% år år år 60 år 23% 11% 22% 17% 73% 88% 74% 81% I svært liten grad I ganske liten grad Til en viss grad I ganske stor grad I svært stor grad

13 Dalen fremstår som velegnet uavhengig av hvilke aktiviteter man bruker den til i dag I hvor stor grad vil du si at dalen er velegnet til de aktivitetene du eller andre i husstanden bruker den til? (%, n=665) Totalt Går tur Går/sykler på vei til jobb Går gjennom dalen på vei til bane, Røa e.l. Jogger, sykler, morsjon Driver med ballspill e.l. Går ski i dalen Lufter hund i dalen Har barn som bruker dalen til frilek Har barn som aker i dalen Har barn som går gjennom dalen på vei til skole Annet 15% 13% 11% 10% 13% 6% 9% 14% 8% 8% 9% 13% 83% 86% 88% 89% 85% 94% 90% 86% 92% 91% 91% 85% I svært liten grad I ganske liten grad Til en viss grad I ganske stor grad I svært stor grad

14 Om dagens bruk av dalen Hovseterdalen brukes til en lang rekke rekreasjonsaktiviteter. Dalen fremstår som velegnet på tvers av ulike demografiske brukergrupper og uavhengig av hvilke aktiviteter man bruker den til i dag.

15 Holdning til en gjenåpning Hvilket alternativ foretrekker brukerne av dalen og hvorfor?

16 På tvers av undergrupper er majoriteten mot gjenåpning de yngste og eldste mest positive Når du tenker på din bruk av dalen, hvilket alternativ foretrekker du? (%, n=634) Totalt 71% 13% 15% Mann 63% 18% 19% Kvinne 80% 9% 11% år 55% 21% 24% år 82% 7% 11% år 62% 17% 21% 60 år 58% 25% 17% Ingen gjenåpning Gjenåpning i naturlig leie Gjenåpning på nivå med terreng

17 Husstander med små barn er gjennomgående mindre positive til en gjenåpning Når du tenker på din bruk av dalen, hvilket alternativ foretrekker du? (%, n=634) Totalt 71% 13% 15% Ingen barn i husstanden 59% 21% 20% Barn 0-1 år i husstanden 79% 12% 9% Barn 1-5 år i husstanden 81% 8% 11% Barn 6-13 år i husstanden 80% 9% 11% Barn år i husstanden 73% 14% 14% Barn år i husstanden 64% 21% 15% Ingen gjenåpning Gjenåpning i naturlig leie Gjenåpning på nivå med terreng

18 Det er de som bor lengst bort fra dalen som er mest positive til en gjenåpning Når du tenker på din bruk av dalen, hvilket alternativ foretrekker du? (%, n=634) Totalt 71% 13% 15% Helt inntil dalen 85% 4% 12% Mindre enn 20 meter fra dalen 87% 7% 7% Mindre enn 50 meter fra dalen 82% 9% 9% Mindre enn 100 meter fra dalen 77% 8% 15% Mindre enn 500 meter fra dalen 58% 22% 20% Mindre enn 1 km fra dalen 51% 22% 27% Lenger borte fra dalen 73% 20% 7% Ingen gjenåpning Gjenåpning i naturlig leie Gjenåpning på nivå med terreng

19 Jo hyppigere man bruker dalen, jo mer negativ er man til en gjenåpning Når du tenker på din bruk av dalen, hvilket alternativ foretrekker du? (%, n=634) Totalt 71% 13% 15% Flere ganger om dagen 93% 2% 5% 5-7 dager i uka 81% 10% 9% 2-4 dager i uka 66% 13% 21% 1 dag i uka 57% 26% 17% 1-3 dager i måneden 48% 18% 34% Sjeldnere 33% 40% 27% Aldri 33% 67% 0% Ingen gjenåpning Gjenåpning i naturlig leie Gjenåpning på nivå med terreng

20 Uavhengig av hva man bruker dalen til i dag er majoriteten mot gjenåpning Når du tenker på din bruk av dalen, hvilket alternativ foretrekker du? (%, n=634) Totalt 71% 13% 15% Driver med ballspill, eller andre lignende Annet Har barn som bruker dalen til frilek Har barn som går gjennom dalen på vei til skole Har barn som aker i dalen Går gjennom dalen på vei til T-bane, Røa Går ski i dalen Går/sykler på vei til jobb Lufter hund i dalen Jogger, sykler eller driver med andre Går tur 91% 88% 87% 86% 86% 82% 81% 79% 77% 76% 73% 8% 8% 9% 12% 9% 12% 3% 6% 0% 12% 5% 8% 3% 11% 6% 9% 11% 11% 12% 11% 15% 15% Ingen gjenåpning Gjenåpning i naturlig leie Gjenåpning på nivå med terreng

21 Innskrenkning av dagens bruk og risiko for barn er de mest brukte argumentene mot Argument mot gjenåpning (%, n=648, basert på koding av åpne svar) Gjenåpning legger beslag på store områder/innskrenker bruken 32% Gjenåpning mindre trygt for barn 26% Vil være dyrt å vedlikeholde Gjør det vanskeligere for barnehager/skoler å bruke området Bekken er åpen lenger oppe/nede Mer innsekter ved gjenåpning Gjenåpning gir kaldere/råere luft Gjenåpning innskrenker bevegelsesfriheten til svaksynte/funksjonshemmede 7% 4% 3% 2% 2% 1%

22 At det er estetisk pent og naturlig er de mest brukte argumentene for en gjenåpning Argument for gjenåpning (%, n=648, basert på koding av åpne svar) Er pent/estetisk Mest naturlig Gjør det hyggelig/trivelig Bra for økosystemet Vil løfte/levendegjøre området Fremmer artsmangfoldet Vil ikke innskrenke dagens bruk Vil være helsebringende 5% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0%

23 Om holdningen til en gjenåpning Drøyt 7 av 10 er imot en gjenåpning av bekken, mens de resterende fordeler seg om lag likt på gjenåpning i naturlig leie og gjenåpning på nivå med terrenget. Det er de som bor lengst bort fra dalen og de som bruker den sjeldnest som er mest positive til en gjenåpning. De nærmeste beboerne og de som bruker dalen hyppigst per i dag er mest skeptisk til en gjenåpning. Innskrenking av dagens bruk og økt risiko for barn er de tyngste argumentene mot en gjenåpning. At en bekk vil være estetisk pen og naturlig er de tyngste argumentene for en gjenåpning.

24 Endret bruk av dalen Vil brukergruppen endres ved en gjenåpning av bekken?

25 Aldersgruppen år ser for seg å bruke dalen mindre hyppig ved en gjenåpning I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen (%, n=632) Totalt 29% 26% 32% 11% Mann 26% 23% 33% 15% Kvinne 31% 30% 30% 7% år 20% 23% 40% 10% år 40% 30% 21% 7% år 17% 27% 37% 17% 60 år 12% 18% 53% 15% Mye mindre enn i dag Om lag like mye som i dag Mye mer enn i dag Noe mindre enn i dag Noe mer enn i dag

26 Det er særlig familier med små barn som ser for seg å redusere bruken ved en gjenåpning I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen (%, n=632) Totalt 29% 26% 32% 11% Ingen barn i husstanden 12% 20% 51% 15% Barn 0-1 år i husstanden 45% 29% 17% 10% Barn 1-5 år i husstanden 41% 31% 17% 10% Barn 6-13 år i husstanden 42% 30% 17% 9% Barn år i husstanden 23% 28% 37% 7% Barn år i husstanden 13% 28% 45% 13% Mye mindre enn i dag Om lag like mye som i dag Mye mer enn i dag Noe mindre enn i dag Noe mer enn i dag

27 Det er særlig de som bor nærmest som ser for seg å redusere bruken av dalen I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen (%, n=632) Totalt 29% 26% 32% 11% Helt inntil dalen 45% 34% 14% 7% Mindre enn 20 meter fra dalen 40% 31% 27% 2% Mindre enn 50 meter fra dalen 29% 29% 36% 6% Mindre enn 100 meter fra dalen 29% 30% 32% 7% Mindre enn 500 meter fra dalen 21% 20% 37% 17% Mindre enn 1 km fra dalen 17% 21% 39% 21% Lenger borte fra dalen 33% 23% 28% 15% Mye mindre enn i dag Om lag like mye som i dag Mye mer enn i dag Noe mindre enn i dag Noe mer enn i dag

28 Det er de som bruker dalen hyppigst per i dag som i størst grad ser for seg å redusere bruken I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen (%, n=632) Totalt 29% 26% 32% 11% Flere ganger om dagen 48% 32% 16% 3% 5-7 dager i uka 35% 35% 21% 9% 2-4 dager i uka 25% 25% 35% 10% 1 dag i uka 3% 18% 57% 19% 1-3 dager i måneden 11% 13% 52% 21% Sjeldnere 10% 10% 48% 21% Aldri 33% 0% 67% Mye mindre enn i dag Om lag like mye som i dag Mye mer enn i dag Noe mindre enn i dag Noe mer enn i dag

29 Majoriteten ser for seg å redusere bruken av dalen, på tvers av ulike aktiviteter I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen (%, n=632) Totalt 29% 26% 32% 11% Driver med ballspill e.l. Har barn som går gjennom dalen på vei til skole Har barn som bruker dalen til frilek Annet Har barn som aker i dalen Går ski i dalen Går/sykler på vei til jobb Går gjennom dalen på vei til bane, Røa e.l. Jogger, sykler, morsjon Lufter hund i dalen Går tur 53% 49% 47% 39% 44% 38% 39% 36% 35% 33% 30% 30% 28% 27% 31% 33% 32% 39% 32% 31% 30% 31% 11% 13% 16% 18% 22% 22% 24% 24% 25% 31% 13% 3% 6% 6% 5% 5% 7% 8% 7% 9% 12% 10% Mye mindre enn i dag Om lag like mye som i dag Mye mer enn i dag Noe mindre enn i dag Noe mer enn i dag

30 En gjenåpning av bekken vil føre til nær en halvering av de månedlige besøkene i dalen Framskrivning av endring i antall månedlige besøk ved en gjenåpning (beregnet %) Totalt -48% Mann -40% Kvinne -56% år -34% år -56% år -40% 60 år -26%

31 Det er særlig husstander med småbarn som vil redusere bruken av dalen kraftigst Framskrivning av endring i antall månedlige besøk ved en gjenåpning (beregnet %) Totalt -48% Ingen barn i husstanden -24% Barn 0-1 år i husstanden Barn 1-5 år i husstanden Barn 6-13 år i husstanden -63% -58% -56% Barn år i husstanden -36% Barn år i husstanden -30%

32 Om endring av bruken av dalen En gjenåpning av bekken vil høyst sannsynlig endre bruksmønsteret av dalen. Barnefamilier, de som bor nærmest og bruker dalen hyppigst per i dag ser for seg å redusere bruken av dalen. Potensialet for å tiltrekke seg nye brukergrupper ved en gjenåpning veier ikke opp for den kraftige reduksjonen i bruken fra det som per i dag er kjernemålgruppa til dalen. En gjenåpning vil derfor kunne føre til nær en halvering av de månedlige besøkene i dalen.

33 Appendiks Om rekrutteringen til undersøkelsen og forklaring på framskrivning av bruken ved gjenåpning

34 Rekruttering til undersøkelsen Merk: Undersøkelsen ble ikke sendt ut til alle utvalg samtidig og det er overlapp mellom de ulike utvalgene. Antallet under angir hvor man først kom i kontakt med undersøkelsen. Røa vel: 126 Meklenborg borettslag: 68 Orrebakken borettslag: 44 Voksenhagen borettslag: 4 Oppslag/utdeling i dalen: 25 Facebook-siden til Hovseterdalens venner: 131 Foreldre i barnehagene: 83 Røahagan/Lilleveien: 43 Tipset av venner: 91 Annet/ikke oppgitt: 68

35 Forklaring på framskrivning av endring i antallet månedlige besøk Framskrivningen er basert på to spørsmål hvor ofte man i dag bruker dalen og om man ser for seg å øke eller redusere bruken ved en gjenåpning: Om lag hvor ofte ferdes, eller oppholder du eller andre i husstanden seg i dalen? Antall månedlige besøk i dag Flere ganger om dagen dager i uka dager i uka 12 1 dag i uka dager i måneden 2 Sjeldnere 1 I hvor stor grad vil en gjenåpning av bekken gjøre at du, eller andre i din husstand, bruker dalen mer eller mindre aktivt enn hva er tilfelle i dag? Jeg/vi vil bruke dalen mye mer enn i dag noe mer enn i dag om lag like mye som i dag noe mindre enn i dag mye mindre enn i dag Antall månedlige besøk ved gjenåpning Flytt to nivå opp på skalaen for antall månedlige besøk i dag Flytt ett nivå opp på skalaen for antall månedlige besøk i dag Ingen endring Flytt ett nivå ned på skalaen for antall månedlige besøk i dag Flytt to nivå ned på skalaen for antall månedlige besøk i dag Eksempel: Bruker dalen 2-4 dager i uka, vil bruke den noe mer ved gjenåpning. Antall månedlige besøk i dag=12. Antall månedlige besøk ved gjenåpning=24.

36 Takk for meg! Undersøkelsen ligger i sin helhet på SlideShare. Søk på: "Hovseterdalen".

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013 En undersøkelse av norske sykehjem TV 2 Nyhetene, 2013 t antall respondenter er N = 1743. Når annet er oppgitt som kilde, refererer det til pleiere (sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) dersom

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Natur- og miljøbarometeret Nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål

Natur- og miljøbarometeret Nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål Nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål TNS Gallup Juni 0 Om formål og metode Dette er det tiende, som nå gjennomføres annethvert år. Hovedformålet er å kartlegge og følge det norske

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Transportundersøkelse. Januar 2010

Transportundersøkelse. Januar 2010 Transportundersøkelse Januar 2010 Undersøkelsen Ble gjennomført på Buskerud Storsenter & Krokstad Senter 11.01-16.01 2010 1006 respondenter ble intervjuet 752 respondenter ble intervjuet på Buskerud Storsenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Randi Hjorthol rh@toi.no Transportøkonomisk institutt Fagkonferanse om Transport i by 19. september Historisk skepsis til storbyliv i Norge Uegnet

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Eva Fosby Livgard Februar 2017 16101611 2 1 Innledning Om undersøkelsen TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Registreringer av HMS-data 2006

Registreringer av HMS-data 2006 Registreringer av HMS-data Når et medlem av Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er inne til helsekontakt/helsekontroll blir det utført registrering av ulike data for det enkelte medlem. Det gjelder data om

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Solveig Meland 10

Solveig Meland 10 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 46 56 GJELDER Sykkelvaneundersøkelse

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 8 I butikken Dette kapittelet handler om å kjøpe mat i butikken. En del vanlig matvarer introduseres. Det å handle mat

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer