NetCom ASA. Fremtiden er trådløs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no"

Transkript

1 NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs

2 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12 NetCom ASA, årsregnskap 28 Revisors beretning NetCom ASA 35 NetCom skal vokse i mulighetenes marked 37 Aksjonærinformasjon 41 Analytisk informasjon 45 Nøkkeltall Kunnskapskapitalen 51 Sterk salgsvekst 53 Mobilt internett 57 Geografisk dekning 60 Den kroppsnære telefonen 63

3 Dette er NetCom 2 NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og internett-relaterte produkter med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap, som kjennetegnes av nyskapning og kundefokus. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen lettere og tryggere for brukerne. Nøkkeltall Driftsinntekter (beløp i MNOK) EBIT (Driftsresultat) (beløp i MNOK) Netto finansposter (beløp i MNOK) Årets resultat før skatt (beløp i MNOK) Antall kunder NetComs markedsandel GSM 30% 30% 32% Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 62% 48% 39% Antall fast ansatte ANTALL ANSATTE ÅRETS RESULTAT FØR SKATT TOTAL PENETRASJON AV MOBILABONNENTER I NORGE

4 Årets hovedtrekk STERK FREMGANG Den sterke omsetningsveksten og resultatfremgangen i NetCom fortsatte i Telefoni-inntektene steg med 29% til mill. kroner i Resultat før skatt økte samtidig med 221% til 331 mill. kroner. 39% KUNDEVEKST NetComs kundemasse steg i løpet av 1999 fra til , en vekst på 39%. Samtidig økte mobiltelefon-penetrasjonen i Norge fra 48% til 62%. NetCom hadde ved utgangen av året en markedsandel i GSM-markedet på 30%, uendret fra MOBILT FOKUS NetComs styre tok i 1999 en strategisk beslutning om å konsentrere selskapets virksomhet omkring mobil- og internett-relaterte produkter, med fokus på mobile løsninger. RINGER MER OG MER Ringevolumet blant NetComs kunder fortsatte å øke. Gjennomsnittlig antall ringeminutter per kunde per måned for postpaidkunder (abonnementskunder) økte fra 164 minutter i 4. kvartal 1998 til 183 minutter samme kvartal For prepaid-kunder (kontantkortkunder) økte tilsvarende antall ringeminutter fra 74 til 78 minutter. SMS-EKSPLOSJON Gjennom 1999 hadde NetCom en eksplosjonsartet vekst i informasjonstjenester og tekstmeldinger. Antall betalbare meldinger økte fra ca 18 mill. i 4. kvartal 1998 til ca 50 mill. i tilsvarende kvartal i I løpet av to år er bruken av tekstmeldinger ca 20-doblet. NYE PRODUKTER NetCom har i 1999 lansert en rekke nye produkter i grensesnittet mellom mobil og internett. Disse bidrar til å profilere selskapet som en innovativ telekom-leverandør. Av nye produkter og tjenester kan nevnes: En omfattende tjeneste for brukere av en ny generasjon mobiltelefoner, WAP (Wireless Application Protocol), som smelter sammen mobiltelefonen og internett. NetCom MotHer, en internett-portal som kombinerer mobiltelefonen med PC. som gir lavere ringepriser for de av Kontantkort-kundene som registrerer seg som kunde på NetCom MotHer. gir også rimeligere SMS-meldinger. NetCom har etablert seg som internett-leverandør med ett av markedets rimeligste tilbud for internett-tilknytning, NetCom Internett. BEDRE KAPASITET OG DEKNING Utbyggingen av GSM 1800-nettet ble påbegynt i januar 1999, noe som har gitt betydelig bedre kapasitet for å håndtere den økende trafikken. GSM 1800-nettet bygges ut i de største byene. NetComs gode dekning ble ytterligere forbedret i Nå får også alle T-bane-tunneller i Oslo dekning. 10 MRD. MER VERDT NetCom-aksjen steg kraftig i Mens sluttkursen var på kr 198,- 31. desember 1998, var den kr 400,- 31. desember Det betyr at NetCom ved utgangen av 1999 var verdt 19 mrd. kroner mot 9 mrd. kroner ett år tidligere. NetCom-aksjen er nr 1 på Oslo Børs vinnerliste for de siste tre årene med en kursstigning på hele 556%. 3

5

6 5 Styrets beretning for NetCom ASA Sterk vekst i omsetning og resultat som følge av kraftig kundetilgang og økt mobiltelefonbruk, preget 1999 for det børsnoterte selskapet NetCom ASA. Omsetningen økte med 29% i 1999 til MNOK Antall kunder steg fra til , en vekst på 39%. Mobilbruken økte både blant prepaid og postpaid-kunder. Resultat før skatt økte fra MNOK 103 i 1998 til MNOK 331 i 1999 (221%). Såvel den positive resultatutviklingen som andre utviklingstrekk bekrefter etter styrets oppfatning at NetComs grunnleggende strategi om den trådløse fremtiden er riktig. Mobil-penetrasjonen i Norge økte fra 48% i 1998 til 62% i På verdensbasis er det fortsatt bare Finland som er foran i mobiltetthet. MARKED OG PRODUKTER Prisreduksjoner, attraktive produkter og en betydelig styrking av distribusjonen, er de viktigste faktorene bak den sterke veksten i både kundemasse og ringevolum. Kundeavgangen, den såkalte churn, er en utfordring for bransjen generelt, men NetComs målbevisste arbeid for å redusere frafallet har ført til at selskapets kundeavgang er kommet ned på et akseptabelt nivå. NetCom vil fortsatt ha fokus på tiltak som kan få kundeavgangen ytterligere ned, men er forberedt på økning i kundeavgangen blant kontantkort-kunder. Mobilprisene ble på nytt redusert i Samtidig steg ringevolumet videre. Månedsgjennomsnittet av antall ringeminutter per postpaid kunde gikk opp fra 164 minutter i 4. kvartal 1998 til 183 minutter i samme kvartal For prepaidkundene vokste antall ringeminutter fra 74 i 4. kvartal 1998 til 78 minutter per kunde for tilsvarende periode i 1999.

7 6 Mobiltelefonkortet NetCom Kontant, som ble lansert i 1997, er en suksess. NetCom Kontant har vært en døråpner til nye viktige kundesegmenter som unge mennesker, kvinner og eldre. Ved utgangen av 1999 hadde NetCom Kontant-kunder. NetCom utvikler kontinuerlig nye produkter for Kontant-kundene. I 1998 kunne selskapet som første operatør i Norge tilby tekstmeldingstjeneste for kontantkort. I 1999 ble lansert, et produkt som knytter Kontant-kundene til internett, og som har fått en positiv mottakelse i markedet. NetComs satsing på prepaid-produkter har gitt betydelige resultater. NetCom har posisjonert seg for denne utviklingen, der mobiltelefonen i stigende grad vil kobles til bruk av internett. Selskapet har allerede lansert en rekke tjenester for mobil nettsurfing, og nye produkter vil bli introdusert fortløpende. Et viktig skritt i retning av sammensmeltningen av mobiltelefonen og internett, tok NetCom i juni 1999, gjennom utviklingen og lanseringen av den unike internett-tjenesten NetCom MotHer. I NetCom MotHer kombineres fordelene ved den tradisjonelle mobiltelefonen og PCen. Etter lanseringen har det vært stor og økende trafikk på NetCom MotHer. Ved utløpet av 1999 hadde ca kunder registrert seg på NetCom MotHer. Mobilmarkedet utvikler seg meget raskt. I takt med lansering av nye produkter innen verdiøkende tjenester har NetCom opplevd en eksplosjonsartet vekst i informasjonstjenester og tekstmeldinger. Antall betalbare meldinger utgjorde i 4. kvartal 1998 ca 18 mill. I tilsvarende kvartal i 1999 var antallet kommet opp i 50 mill. Den raske veksten i omsetning fra ulike verdiøkende tjenester forventes å fortsette, stimulert av at internett gjøres tilgjengelig gjennom de nye WAPtelefonene (WAP Wireless Application Protocol). Disse telefonene ble introdusert på markedet i 1999, og kommer i større omfang i salg i Et annet viktig skritt i å forberede seg på en forestående kraftig utvikling i mobil internett-trafikk, var at NetCom etablerte seg som internett-leverandør. Ved lanseringen i oktober 1999 ble NetComs abonnementskunder tilbudt en av markedets klart rimeligste løsninger. Gjennom intern omorganisering har salget i bedriftsmarkedet gitt gode resultater. Bedriftsmarkedet viste i 1999 en positiv utvikling for NetCom. Denne satsingen vil bli videreført med sikte på å styrke selskapets posisjon i dette segmentet.

8 DISTRIBUSJON NetCom planla høsten 1998 en omfattende utvidelse og effektivisering av distribusjonen. I 1999 har antall utsalgssteder blitt utvidet til ca gjennom blant annet avtaler med dagligvarekjeder, bensinstasjonskjeder og Narvesen. Økt nærvær i markedet, ved at NetCom-produkter selges der hvor de brede kundegrupper ferdes daglig, er en sterkt medvirkende årsak til NetComs vekst i 1999, og har vært særlig viktig for veksten i prepaidsegmentet. Et annet vesentlig ledd i bedringen av distribusjonen har vært restrukturering og reposisjonering av NetComs heleide franchise-kjede Klart Svar. NetCom hadde ved utgangen av Klart Svar forretninger. Klart Svar er nå rettet inn mot små og mellomstore bedriftskunder, og har i 1999 gitt gode resultater. INVESTERINGER NetCom har i 1999 foretatt investeringer i varige driftsmidler for MNOK 572. Investeringene har gått til å styrke kapasitet og dekning, og å utvikle nye produkter. Det er dessuten foretatt investeringer både i 1998 og 1999 i et nytt, moderne kundebehandlings- og faktureringssystem for å kunne ivareta forventet vekst og behovet for rasjonell fakturering av nye produkter. Systemet ble tatt i bruk i Utbyggingen av GSM 1800-nettet ble startet i 1. kvartal Denne utbyggingen betyr økt kapasitet i de mest trafikkerte områdene av landet. NetCom vil foreta ytterligere investeringer i 2000, for løpende å kunne tilpasse selskapets kapasitet og nettkvalitet til nye og økte krav, samt sørge for en produktutvikling som fortsatt markerer selskapet som det norske markedets mest innovative aktør. KONKURRANSE OG DEREGULERING Ytterligere prisreduksjoner i 1999 viser at konkurransen i det norske mobilmarkedet er sterk og at den virker til forbrukernes beste. Ifølge en undersøkelse gjennomført av OECD, har Norge noen av de laveste mobilprisene blant OECD-landene. (Cellular mobile pricing structures and trends, ) NetComs virksomhet er innrettet med sikte på å forberede selskapet på økende konkurranse i et vekstkraftig marked i årene fremover. Etter styrets oppfatning har Regjeringen gjennom sin stortingsmelding om den fremtidige mobilpolitikken, som ble fremlagt i desember 1999, lagt et godt grunnlag for å utvikle det norske mobiltelefon-markedet ut fra rammevilkår som sikrer sterk konkurranse på forutsigbare vilkår. 7

9 8 For at det norske mobiltelefon-markedet skal utvikle seg videre og beholde posisjonen som et av de mest toneangivende i verden, er det en forutsetning at operatørene har incitamenter til fortsatt videreutvikling av nett og tjenester. Konkurransevilkårene i bransjen må være som i økonomien ellers. Avtaler mellom de som har investert i nett og deres tjenesteleverandører bør baseres på frivillighet og forretningsmessige prinsipper. Dette vil gi forutsigbarhet for alle involverte, og skape vilje til å foreta nødvendige investeringer i infrastruktur. FINANS NetComs finansielle utvikling i 1999 var positiv og forventes å fortsette, og regnskapet er avgitt på going concern basis. I 1999 hadde NetCom et resultat før skattekostnad på MNOK 331 (1998: MNOK 103). Driftsresultatet (EBIT) var MNOK 478 (1998: MNOK 247), og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) var MNOK 822 (1998: MNOK 528). Investeringene beløp seg til MNOK 572 (1998: MNOK 405). NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde renten på deler av den langsiktige gjelden. Hensikten er å beskytte selskapet mot endringer i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 1999 hadde selskapet inngått slike rentebytteavtaler for totalt MNOK Avtalene utløper på ulike tidspunkter i perioden 2000 til Ytterligere detaljer er gitt i note 15 til regnskapet, samt i kommentarene til regnskapet. Styret foreslår at årsunderskuddet i NetCom ASA på NOK disponeres slik: Utbytte preferansekapital NOK Overføring fra annen egenkapital NOK Totale overføringer og tildelinger NOK ÅR 2000 NetCom gjennomførte et omfattende prosjekt for å sikre at alle datasystemer ble tilpasset tusenårsskiftet. Styret konstaterer med tilfredshet at det ikke oppstod noen problemer i forbindelse med overgangen til et nytt årtusen. NetCom har oppnådd betydelige stordriftsfordeler, noe som også gjenspeiles i EBITDA-marginen som har økt fra 26% i 1998 til 33% i Som følge av implementeringen av Norsk regnskapslov av 1998, er utsatt skattefordel balanseført, og NetCom har omarbeidet balansen per Sammenligningstall for tidligere år er utarbeidet. Det vil ikke bli betalt skatt før det fremførbare skattemessige underskuddet er benyttet. Ytterligere detaljer er vist i note 6 og 14 til regnskapet. ORGANISASJON, PERSONALE, ARBEIDSMILJØ NetCom gjennomførte 1. januar 1999 endringer i organisasjonsstrukturen for å sikre en mer markeds- og kundeorientert struktur. Denne omorganiseringen har vært vellykket. NetCom vil jevnlig vurdere organisasjonsstrukturen med sikte på de tilpasninger som er nødvendig for å kunne møte utfordringene i den sterke utviklingen i mobilmarkedet.

10 Ved utgangen av 1999 hadde NetCom totalt 517 ansatte (1998: 465). Økningen i antall ansatte reflekterer veksten i konsernets virksomhet. NetComs medarbeidere har høy kompetanse, og som kunnskapsdrevet bedrift satser NetCom på å videreutvikle medarbeidernes kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. For å stimulere til resultatorientering har NetCom resultatlønn. I 1999 vedtok styret også en opsjonsordning for alle ansatte. Denne opsjonsordningen kommer i tillegg til det opsjonsprogrammet NetCom har for ledelse og nøkkelpersoner. Ytterligere opplysninger fremgår av note 14 til regskapet. AKSJER OG AKSJONÆRER NetCom ASA hadde ved utgangen av aksjonærer. De største aksjonærene var Comvik International, Norge (21,15%), Tele Danmark, Danmark (20,39%), Ameritech International Inc., USA (19,57%) og Orkla ASA, Norge (10,12%). I mars 2000 hadde Comvik redusert sin eierandel til 15,90%. En aksjonæravtale har regulert de fire opprinnelige hovedaksjonærenes rett til å selge sine aksjer fritt før forholdet mellom konsolidert gjeld og EBITDA var kommet opp på et visst nivå. Dette nivået ble nådd sommeren NetCom har fokus på et positivt arbeidsmiljø for alle ansatte. Det har ikke vært arbeidsrelaterte uhell eller ulykker av betydning i løpet av Selskapet hadde i 1999 en sykefraværsandel på 4,3% av den totale arbeidstiden. Selskapet avholder jevnlige møter i arbeidsmiljøutvalget, der aktiviteter for et godt arbeidsmiljø diskuteres og besluttes. MILJØMESSIGE FORHOLD Utgangspunktet ved telefoniutbygging er at utbygging av et telenett må innebære visse inngrep i miljøet. NetCom søker å minimalisere de miljømessige skadevirkningene av utbyggingen, blant annet ved å samlokalisere sin utbygging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved etablering av egne stasjonsanlegg er at vi forsøker å skåne terrenget mest mulig. Plasseringen av en ny stasjon søkes alltid tilpasset omgivelsene. Singapore Telecom International Pte Ltd. solgte sin andel på 19,63% til Tele Danmark i august I november 1999 uttalte Kinnevik-gruppen at deres investering på 24,91% i NetCom ASA ikke lenger var strategisk, men finansiell. Samtidig ble aksjene til Comvik International AS, Norge, som eier aksjene i NetCom ASA, overført til et annet Kinnevik datterselskap, SEC, i Luxemburg. En del av aksjene i NetCom ASA ble deretter solgt, slik at beholdningen på slutten av året var 21,15%. I oktober 1999 fullførte SBC Communications Inc. sitt oppkjøp av Ameritech. Detaljer vedrørende aksjonæravtalen, som også inneholder utbytterestriksjoner, er omhandlet under «Aksjonærinformasjon».

11 10 STYRE OG LEDELSE Som følge av Tele Danmarks kjøp av Singapore Telecom Internationals eierandel, gikk Sin Hang Boon ut av styret. På ekstraordinær generalforsamling 12. november ble Henning Vest valgt som nytt styremedlem for Tele Danmark. Jay Ellison og senere Bill Bauer, erstattet Dennis Hackl som representant for Ameritech/SBC. Vi vil takke de fratredende styremedlemmer for engasjert innsats til beste for NetCom, og ønsker de nye medlemmene velkommen i styret. Opplysninger om opsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner finnes i note 14 til konsernregnskapet samt i kapittelet Aksjonærinformasjon. Informasjon om aksjonærer, styremedlemmers aksjeinnehav, godtgjørelse til styret og revisor finnes i note 3 og 14 til konsernregnskapet. FREMTIDEN Etter styrets oppfatning har utviklingen i 1999 medvirket til å styrke NetComs grunnlag for å møte økt konkurranse og nye utfordringer i fremtiden både i det tradisjonelle mobiltelefon-markedet og på de nye bruksområdene knyttet til kombinasjonen av mobiltelefon og internett. Gjennom konkurransedyktige priser og et bredt tilbud av attraktive tjenester skal NetCom befeste posisjonen som en toneangivende aktør inn i en trådløs fremtid. Nye teknologier som GPRS og UMTS representerer viktige fremskritt for en sammensmeltning av mobiltelefoni og data/internett, der mobiltelefonen får stadig nye bruksområder. NetCom vil ta stilling til spørsmålet om å søke konsesjon for UMTSutbygging når de endelige vilkår foreligger, ventelig våren Den målbevisste fokuseringen på kostnadseffektivitet, markedsorientering og produktutvikling har gjennom 1999 gitt gode resultater. Styret forventer fortsatt vekst i omsetning og lønnsomhet.

12 11 BAK FRA VENSTRE:OLE MORTEN HUSTAD,JENS HETLAND,ARNE KAARDAL,SVEIN RIBE ANDERSSEN. FORAN FRA VENSTRE:HUGO WILLIAM BAUER,HENNING VEST,LEIF FRODE ONARHEIM. Oslo, 27. mars 2000 Styret i NetCom ASA Ole Morten Hustad Jens Hetland Arne Kaardal Svein Ribe Anderssen Hugo William Bauer Henning Vest Leif Frode Onarheim (Styreformann) Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

13 N ETC OM K ONSERN Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 7, Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Resultat per aksje NOK 14 4,99 1,54-2,92 Utvannet resultat per aksje NOK 14 4,99 1,54-2,91

14 N ETC OM Balanse K ONSERN (MNOK) NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk anlegg IT-utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 N ETC OM K ONSERN Kontantstrøm (MNOK) KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Effekt av pensjonskostnad Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FØR ENDRET FINANSIERING KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter * *Herav bundne midler

16 N ETC OM K ONSERN Kommentarer til regnskapet 1999 Konsernregnskapet for NetCom er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og det er således ikke utarbeidet segmentregnskaper. Alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekter. NORSK REGNSKAPSLOV AV 1998 Som følge av implementeringen av Norsk Regnskapslov av 1998, er følgende endringer i regnskapsprinsipper gjort. Salgs- og markedsføringskostnader Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. Kundefordringer Kortsiktige kundefordringer inkluderer alle fordringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidig tap. Lager Lageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og kostpris, basert på FIFO-prinsippet. 15 (i) Balanseføring av utsatt skattefordel. NetCom har omarbeidet balansen per Sammenligningstall for tidligere år er utarbeidet. (ii) Utenlandske valutaposter er verdsatt til dagskurs på balansedatoen som tidligere, men urealisert gevinst er nå bokført i sin helhet. Valuta Kortsiktige balanseposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs per Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valuta- gevinst og tap per er bokført i resultatregnskapet. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet for NetCom består av morselskapet NetCom ASA, Oslo, og selskaper hvor NetCom ASA direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresser. I balansen er kostprisen av aksjene i morselskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Betalt merverdi som ikke kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill. Goodwill avskrives over fem år. REGNSKAPSPRINSIPPER Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de forfaller til betaling. Anleggsmidler/avskrivninger Alle kostnader relatert til GSM-nettet, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyggingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert. Investeringer avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningene starter fra og med det tidspunkt driftsmidlet blir satt i drift. NetCom har i 1999 revurdert estimert økonomisk levetid på GSM nettverket, ved å benytte et økt antall klassifiseringsgrupper med forskjellige avskrivningssatser. Nettoeffekten av endringer i avskrivningssatser er uvesentlig for Videre har selskapet investert i nytt faktureringssystem som vil bli avskrevet over 5 år (IT-utstyr og software).

17 16 Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer 8 20 år IT-utstyr/software 3 5 år Inventar 5 år Utleie-telefoner 2 år Påkostning leide lokaler over leietiden Kjøretøy 5 år Pensjonsforpliktelser I henhold til NRS foreløpige regnskapsstandard vedrørende pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad kostnadsført under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig må anses opptjent frem til balansedagen. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%. Finansielle instrumenter For at konsernet skal kunne sikre seg mot svingninger i rentenivået, har konsernet inngått rentebytteavtaler. Disse rentebytteavtalene er direkte knyttet til de underliggende lånebeløp, og defineres derfor som rentesikringsinstrumenter. Rente-inntekter og -kostnader bokføres løpende. Beregningen baserer seg på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsnivå, grunnbeløp i folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld, eller som langsiktig fordring ved overfinansiering.

18 N ETC OM K ONSERN Noter til konsernregnskapet DRIFTSINNTEKTER (BELØP I MNOK) Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekt Tilknytnings- og faste avgifter Samtaleinntekter Salg av telefoner og tilknyttede produkter Andre inntekter Sum driftsinntekter NETTVERKS- OG PRODUKTKOSTNADER (BELØP I MNOK) Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Kostnader for telefoner og tilknyttede produkter Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader LØNN OG SOSIALE KOSTNADER (BELØP I MNOK) Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Gj. sn. antall ansatte Til konsernets revisor er det kostnadsført TNOK 672 i revisjonshonorar, samt TNOK 588 for rådgivningstjenester.

19 Godtgjørelse til administrerende direktør var som følger (NOK): Lønn Bonus Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totalt Bonus til administrerende direktør fastsettes for ett år om gangen, og baseres på oppnåelse av budsjettmål. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har han rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. I løpet av året innløste administrerende direktør opsjoner på aksjer til NOK 209,33. Markedsprisen for aksjene på innløsningsdato var NOK 319. Se også note 14 ang. aksjer og opsjoner. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 60 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 60% av fast årslønn og løper til fylte 67 år. Enkelte ledende ansatte i selskapet har avtale om etterlønn innenfor en 12 måneders periode ved oppsigelse. Årlig kompensasjon til styreformann er NOK , NOK til eksterne styremedlemmer, og NOK til interne styremedlemmer. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom konsernet og administrerende direktør eller styremedlemmer er foretatt på armlengdes avstand. 4. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader som utgjør MNOK 699 inkluderer MNOK 410 (MNOK 345) i salgs- og distribusjonskostnader. Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (bl.a provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med aktivering av kundene.

20 5. NETTO FINANSKOSTNADER (BELØP I MNOK) Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på følgende kriterier: (i) Forskjeller som påvirker skattemessig resultat. Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Disse utlignes når det forventes at reverseringen vil skje i samme periode. (ii) Forskjeller som verken har innvirkning på skattemessig resultat eller kan utlignes Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller (i) Forskjeller som utlignes Utestående fordringer Aksjer 2 3 Varelager 2 Avskrivbare anleggsmidler Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% (ii) Forskjeller som ikke utlignes Aksjer 2 2 Pensjonsforpliktelse Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% 1 1 2

21 Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat Årets overskudd/(underskudd) før skattekostnad (187) Ikke fradragsberettigede poster Konsernposter Anvendelse av fremført underskudd (190) (161) 0 Endring i midlertidige forskjeller (143) 53 (5) Årets skattegrunnlag 0 0 (186) Skattekostnad Årets betalbare skatt Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt (49) Skattekostnad (49) 7. GOODWILL Goodwill-posten knytter seg til investeringer i distribusjonskanalen Klart Svar, og avskrives over 5 år. Resten av bokført verdi per er totalt MNOK 4, og vil være nedskrevet i løpet av Avskrivning i 1999 var MNOK ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) Kontor- IT-utstyr/ Teknisk Bygninger Sum maskiner, software anlegg/ inventar o.l. komm.utstyr Akkumulert anskaffelseskost per Tilgang i året, til anskaffelseskost Avgang i året, til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Årets ordinære avskrivninger og nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger per Bokført verdi per Avskrivningssatser 20% 33% 20% 33% 5% 12,5% Leieperiode

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer