NetCom ASA. Fremtiden er trådløs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no"

Transkript

1 NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs

2 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12 NetCom ASA, årsregnskap 28 Revisors beretning NetCom ASA 35 NetCom skal vokse i mulighetenes marked 37 Aksjonærinformasjon 41 Analytisk informasjon 45 Nøkkeltall Kunnskapskapitalen 51 Sterk salgsvekst 53 Mobilt internett 57 Geografisk dekning 60 Den kroppsnære telefonen 63

3 Dette er NetCom 2 NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og internett-relaterte produkter med fokus på mobile løsninger. NetCom er et innovativt selskap, som kjennetegnes av nyskapning og kundefokus. Selskapet skal være en ledende aktør innen sitt marked med produkter som er konkurransedyktige i kvalitet og pris. NetComs visjon er at selskapet skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom mennesker og gjøre hverdagen lettere og tryggere for brukerne. Nøkkeltall Driftsinntekter (beløp i MNOK) EBIT (Driftsresultat) (beløp i MNOK) Netto finansposter (beløp i MNOK) Årets resultat før skatt (beløp i MNOK) Antall kunder NetComs markedsandel GSM 30% 30% 32% Total penetrasjon av mobilabonnenter i Norge 62% 48% 39% Antall fast ansatte ANTALL ANSATTE ÅRETS RESULTAT FØR SKATT TOTAL PENETRASJON AV MOBILABONNENTER I NORGE

4 Årets hovedtrekk STERK FREMGANG Den sterke omsetningsveksten og resultatfremgangen i NetCom fortsatte i Telefoni-inntektene steg med 29% til mill. kroner i Resultat før skatt økte samtidig med 221% til 331 mill. kroner. 39% KUNDEVEKST NetComs kundemasse steg i løpet av 1999 fra til , en vekst på 39%. Samtidig økte mobiltelefon-penetrasjonen i Norge fra 48% til 62%. NetCom hadde ved utgangen av året en markedsandel i GSM-markedet på 30%, uendret fra MOBILT FOKUS NetComs styre tok i 1999 en strategisk beslutning om å konsentrere selskapets virksomhet omkring mobil- og internett-relaterte produkter, med fokus på mobile løsninger. RINGER MER OG MER Ringevolumet blant NetComs kunder fortsatte å øke. Gjennomsnittlig antall ringeminutter per kunde per måned for postpaidkunder (abonnementskunder) økte fra 164 minutter i 4. kvartal 1998 til 183 minutter samme kvartal For prepaid-kunder (kontantkortkunder) økte tilsvarende antall ringeminutter fra 74 til 78 minutter. SMS-EKSPLOSJON Gjennom 1999 hadde NetCom en eksplosjonsartet vekst i informasjonstjenester og tekstmeldinger. Antall betalbare meldinger økte fra ca 18 mill. i 4. kvartal 1998 til ca 50 mill. i tilsvarende kvartal i I løpet av to år er bruken av tekstmeldinger ca 20-doblet. NYE PRODUKTER NetCom har i 1999 lansert en rekke nye produkter i grensesnittet mellom mobil og internett. Disse bidrar til å profilere selskapet som en innovativ telekom-leverandør. Av nye produkter og tjenester kan nevnes: En omfattende tjeneste for brukere av en ny generasjon mobiltelefoner, WAP (Wireless Application Protocol), som smelter sammen mobiltelefonen og internett. NetCom MotHer, en internett-portal som kombinerer mobiltelefonen med PC. som gir lavere ringepriser for de av Kontantkort-kundene som registrerer seg som kunde på NetCom MotHer. gir også rimeligere SMS-meldinger. NetCom har etablert seg som internett-leverandør med ett av markedets rimeligste tilbud for internett-tilknytning, NetCom Internett. BEDRE KAPASITET OG DEKNING Utbyggingen av GSM 1800-nettet ble påbegynt i januar 1999, noe som har gitt betydelig bedre kapasitet for å håndtere den økende trafikken. GSM 1800-nettet bygges ut i de største byene. NetComs gode dekning ble ytterligere forbedret i Nå får også alle T-bane-tunneller i Oslo dekning. 10 MRD. MER VERDT NetCom-aksjen steg kraftig i Mens sluttkursen var på kr 198,- 31. desember 1998, var den kr 400,- 31. desember Det betyr at NetCom ved utgangen av 1999 var verdt 19 mrd. kroner mot 9 mrd. kroner ett år tidligere. NetCom-aksjen er nr 1 på Oslo Børs vinnerliste for de siste tre årene med en kursstigning på hele 556%. 3

5

6 5 Styrets beretning for NetCom ASA Sterk vekst i omsetning og resultat som følge av kraftig kundetilgang og økt mobiltelefonbruk, preget 1999 for det børsnoterte selskapet NetCom ASA. Omsetningen økte med 29% i 1999 til MNOK Antall kunder steg fra til , en vekst på 39%. Mobilbruken økte både blant prepaid og postpaid-kunder. Resultat før skatt økte fra MNOK 103 i 1998 til MNOK 331 i 1999 (221%). Såvel den positive resultatutviklingen som andre utviklingstrekk bekrefter etter styrets oppfatning at NetComs grunnleggende strategi om den trådløse fremtiden er riktig. Mobil-penetrasjonen i Norge økte fra 48% i 1998 til 62% i På verdensbasis er det fortsatt bare Finland som er foran i mobiltetthet. MARKED OG PRODUKTER Prisreduksjoner, attraktive produkter og en betydelig styrking av distribusjonen, er de viktigste faktorene bak den sterke veksten i både kundemasse og ringevolum. Kundeavgangen, den såkalte churn, er en utfordring for bransjen generelt, men NetComs målbevisste arbeid for å redusere frafallet har ført til at selskapets kundeavgang er kommet ned på et akseptabelt nivå. NetCom vil fortsatt ha fokus på tiltak som kan få kundeavgangen ytterligere ned, men er forberedt på økning i kundeavgangen blant kontantkort-kunder. Mobilprisene ble på nytt redusert i Samtidig steg ringevolumet videre. Månedsgjennomsnittet av antall ringeminutter per postpaid kunde gikk opp fra 164 minutter i 4. kvartal 1998 til 183 minutter i samme kvartal For prepaidkundene vokste antall ringeminutter fra 74 i 4. kvartal 1998 til 78 minutter per kunde for tilsvarende periode i 1999.

7 6 Mobiltelefonkortet NetCom Kontant, som ble lansert i 1997, er en suksess. NetCom Kontant har vært en døråpner til nye viktige kundesegmenter som unge mennesker, kvinner og eldre. Ved utgangen av 1999 hadde NetCom Kontant-kunder. NetCom utvikler kontinuerlig nye produkter for Kontant-kundene. I 1998 kunne selskapet som første operatør i Norge tilby tekstmeldingstjeneste for kontantkort. I 1999 ble lansert, et produkt som knytter Kontant-kundene til internett, og som har fått en positiv mottakelse i markedet. NetComs satsing på prepaid-produkter har gitt betydelige resultater. NetCom har posisjonert seg for denne utviklingen, der mobiltelefonen i stigende grad vil kobles til bruk av internett. Selskapet har allerede lansert en rekke tjenester for mobil nettsurfing, og nye produkter vil bli introdusert fortløpende. Et viktig skritt i retning av sammensmeltningen av mobiltelefonen og internett, tok NetCom i juni 1999, gjennom utviklingen og lanseringen av den unike internett-tjenesten NetCom MotHer. I NetCom MotHer kombineres fordelene ved den tradisjonelle mobiltelefonen og PCen. Etter lanseringen har det vært stor og økende trafikk på NetCom MotHer. Ved utløpet av 1999 hadde ca kunder registrert seg på NetCom MotHer. Mobilmarkedet utvikler seg meget raskt. I takt med lansering av nye produkter innen verdiøkende tjenester har NetCom opplevd en eksplosjonsartet vekst i informasjonstjenester og tekstmeldinger. Antall betalbare meldinger utgjorde i 4. kvartal 1998 ca 18 mill. I tilsvarende kvartal i 1999 var antallet kommet opp i 50 mill. Den raske veksten i omsetning fra ulike verdiøkende tjenester forventes å fortsette, stimulert av at internett gjøres tilgjengelig gjennom de nye WAPtelefonene (WAP Wireless Application Protocol). Disse telefonene ble introdusert på markedet i 1999, og kommer i større omfang i salg i Et annet viktig skritt i å forberede seg på en forestående kraftig utvikling i mobil internett-trafikk, var at NetCom etablerte seg som internett-leverandør. Ved lanseringen i oktober 1999 ble NetComs abonnementskunder tilbudt en av markedets klart rimeligste løsninger. Gjennom intern omorganisering har salget i bedriftsmarkedet gitt gode resultater. Bedriftsmarkedet viste i 1999 en positiv utvikling for NetCom. Denne satsingen vil bli videreført med sikte på å styrke selskapets posisjon i dette segmentet.

8 DISTRIBUSJON NetCom planla høsten 1998 en omfattende utvidelse og effektivisering av distribusjonen. I 1999 har antall utsalgssteder blitt utvidet til ca gjennom blant annet avtaler med dagligvarekjeder, bensinstasjonskjeder og Narvesen. Økt nærvær i markedet, ved at NetCom-produkter selges der hvor de brede kundegrupper ferdes daglig, er en sterkt medvirkende årsak til NetComs vekst i 1999, og har vært særlig viktig for veksten i prepaidsegmentet. Et annet vesentlig ledd i bedringen av distribusjonen har vært restrukturering og reposisjonering av NetComs heleide franchise-kjede Klart Svar. NetCom hadde ved utgangen av Klart Svar forretninger. Klart Svar er nå rettet inn mot små og mellomstore bedriftskunder, og har i 1999 gitt gode resultater. INVESTERINGER NetCom har i 1999 foretatt investeringer i varige driftsmidler for MNOK 572. Investeringene har gått til å styrke kapasitet og dekning, og å utvikle nye produkter. Det er dessuten foretatt investeringer både i 1998 og 1999 i et nytt, moderne kundebehandlings- og faktureringssystem for å kunne ivareta forventet vekst og behovet for rasjonell fakturering av nye produkter. Systemet ble tatt i bruk i Utbyggingen av GSM 1800-nettet ble startet i 1. kvartal Denne utbyggingen betyr økt kapasitet i de mest trafikkerte områdene av landet. NetCom vil foreta ytterligere investeringer i 2000, for løpende å kunne tilpasse selskapets kapasitet og nettkvalitet til nye og økte krav, samt sørge for en produktutvikling som fortsatt markerer selskapet som det norske markedets mest innovative aktør. KONKURRANSE OG DEREGULERING Ytterligere prisreduksjoner i 1999 viser at konkurransen i det norske mobilmarkedet er sterk og at den virker til forbrukernes beste. Ifølge en undersøkelse gjennomført av OECD, har Norge noen av de laveste mobilprisene blant OECD-landene. (Cellular mobile pricing structures and trends, ) NetComs virksomhet er innrettet med sikte på å forberede selskapet på økende konkurranse i et vekstkraftig marked i årene fremover. Etter styrets oppfatning har Regjeringen gjennom sin stortingsmelding om den fremtidige mobilpolitikken, som ble fremlagt i desember 1999, lagt et godt grunnlag for å utvikle det norske mobiltelefon-markedet ut fra rammevilkår som sikrer sterk konkurranse på forutsigbare vilkår. 7

9 8 For at det norske mobiltelefon-markedet skal utvikle seg videre og beholde posisjonen som et av de mest toneangivende i verden, er det en forutsetning at operatørene har incitamenter til fortsatt videreutvikling av nett og tjenester. Konkurransevilkårene i bransjen må være som i økonomien ellers. Avtaler mellom de som har investert i nett og deres tjenesteleverandører bør baseres på frivillighet og forretningsmessige prinsipper. Dette vil gi forutsigbarhet for alle involverte, og skape vilje til å foreta nødvendige investeringer i infrastruktur. FINANS NetComs finansielle utvikling i 1999 var positiv og forventes å fortsette, og regnskapet er avgitt på going concern basis. I 1999 hadde NetCom et resultat før skattekostnad på MNOK 331 (1998: MNOK 103). Driftsresultatet (EBIT) var MNOK 478 (1998: MNOK 247), og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) var MNOK 822 (1998: MNOK 528). Investeringene beløp seg til MNOK 572 (1998: MNOK 405). NetCom bruker rentebytteavtaler for å binde renten på deler av den langsiktige gjelden. Hensikten er å beskytte selskapet mot endringer i det generelle rentenivået. Ved utgangen av 1999 hadde selskapet inngått slike rentebytteavtaler for totalt MNOK Avtalene utløper på ulike tidspunkter i perioden 2000 til Ytterligere detaljer er gitt i note 15 til regnskapet, samt i kommentarene til regnskapet. Styret foreslår at årsunderskuddet i NetCom ASA på NOK disponeres slik: Utbytte preferansekapital NOK Overføring fra annen egenkapital NOK Totale overføringer og tildelinger NOK ÅR 2000 NetCom gjennomførte et omfattende prosjekt for å sikre at alle datasystemer ble tilpasset tusenårsskiftet. Styret konstaterer med tilfredshet at det ikke oppstod noen problemer i forbindelse med overgangen til et nytt årtusen. NetCom har oppnådd betydelige stordriftsfordeler, noe som også gjenspeiles i EBITDA-marginen som har økt fra 26% i 1998 til 33% i Som følge av implementeringen av Norsk regnskapslov av 1998, er utsatt skattefordel balanseført, og NetCom har omarbeidet balansen per Sammenligningstall for tidligere år er utarbeidet. Det vil ikke bli betalt skatt før det fremførbare skattemessige underskuddet er benyttet. Ytterligere detaljer er vist i note 6 og 14 til regnskapet. ORGANISASJON, PERSONALE, ARBEIDSMILJØ NetCom gjennomførte 1. januar 1999 endringer i organisasjonsstrukturen for å sikre en mer markeds- og kundeorientert struktur. Denne omorganiseringen har vært vellykket. NetCom vil jevnlig vurdere organisasjonsstrukturen med sikte på de tilpasninger som er nødvendig for å kunne møte utfordringene i den sterke utviklingen i mobilmarkedet.

10 Ved utgangen av 1999 hadde NetCom totalt 517 ansatte (1998: 465). Økningen i antall ansatte reflekterer veksten i konsernets virksomhet. NetComs medarbeidere har høy kompetanse, og som kunnskapsdrevet bedrift satser NetCom på å videreutvikle medarbeidernes kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. For å stimulere til resultatorientering har NetCom resultatlønn. I 1999 vedtok styret også en opsjonsordning for alle ansatte. Denne opsjonsordningen kommer i tillegg til det opsjonsprogrammet NetCom har for ledelse og nøkkelpersoner. Ytterligere opplysninger fremgår av note 14 til regskapet. AKSJER OG AKSJONÆRER NetCom ASA hadde ved utgangen av aksjonærer. De største aksjonærene var Comvik International, Norge (21,15%), Tele Danmark, Danmark (20,39%), Ameritech International Inc., USA (19,57%) og Orkla ASA, Norge (10,12%). I mars 2000 hadde Comvik redusert sin eierandel til 15,90%. En aksjonæravtale har regulert de fire opprinnelige hovedaksjonærenes rett til å selge sine aksjer fritt før forholdet mellom konsolidert gjeld og EBITDA var kommet opp på et visst nivå. Dette nivået ble nådd sommeren NetCom har fokus på et positivt arbeidsmiljø for alle ansatte. Det har ikke vært arbeidsrelaterte uhell eller ulykker av betydning i løpet av Selskapet hadde i 1999 en sykefraværsandel på 4,3% av den totale arbeidstiden. Selskapet avholder jevnlige møter i arbeidsmiljøutvalget, der aktiviteter for et godt arbeidsmiljø diskuteres og besluttes. MILJØMESSIGE FORHOLD Utgangspunktet ved telefoniutbygging er at utbygging av et telenett må innebære visse inngrep i miljøet. NetCom søker å minimalisere de miljømessige skadevirkningene av utbyggingen, blant annet ved å samlokalisere sin utbygging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved etablering av egne stasjonsanlegg er at vi forsøker å skåne terrenget mest mulig. Plasseringen av en ny stasjon søkes alltid tilpasset omgivelsene. Singapore Telecom International Pte Ltd. solgte sin andel på 19,63% til Tele Danmark i august I november 1999 uttalte Kinnevik-gruppen at deres investering på 24,91% i NetCom ASA ikke lenger var strategisk, men finansiell. Samtidig ble aksjene til Comvik International AS, Norge, som eier aksjene i NetCom ASA, overført til et annet Kinnevik datterselskap, SEC, i Luxemburg. En del av aksjene i NetCom ASA ble deretter solgt, slik at beholdningen på slutten av året var 21,15%. I oktober 1999 fullførte SBC Communications Inc. sitt oppkjøp av Ameritech. Detaljer vedrørende aksjonæravtalen, som også inneholder utbytterestriksjoner, er omhandlet under «Aksjonærinformasjon».

11 10 STYRE OG LEDELSE Som følge av Tele Danmarks kjøp av Singapore Telecom Internationals eierandel, gikk Sin Hang Boon ut av styret. På ekstraordinær generalforsamling 12. november ble Henning Vest valgt som nytt styremedlem for Tele Danmark. Jay Ellison og senere Bill Bauer, erstattet Dennis Hackl som representant for Ameritech/SBC. Vi vil takke de fratredende styremedlemmer for engasjert innsats til beste for NetCom, og ønsker de nye medlemmene velkommen i styret. Opplysninger om opsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner finnes i note 14 til konsernregnskapet samt i kapittelet Aksjonærinformasjon. Informasjon om aksjonærer, styremedlemmers aksjeinnehav, godtgjørelse til styret og revisor finnes i note 3 og 14 til konsernregnskapet. FREMTIDEN Etter styrets oppfatning har utviklingen i 1999 medvirket til å styrke NetComs grunnlag for å møte økt konkurranse og nye utfordringer i fremtiden både i det tradisjonelle mobiltelefon-markedet og på de nye bruksområdene knyttet til kombinasjonen av mobiltelefon og internett. Gjennom konkurransedyktige priser og et bredt tilbud av attraktive tjenester skal NetCom befeste posisjonen som en toneangivende aktør inn i en trådløs fremtid. Nye teknologier som GPRS og UMTS representerer viktige fremskritt for en sammensmeltning av mobiltelefoni og data/internett, der mobiltelefonen får stadig nye bruksområder. NetCom vil ta stilling til spørsmålet om å søke konsesjon for UMTSutbygging når de endelige vilkår foreligger, ventelig våren Den målbevisste fokuseringen på kostnadseffektivitet, markedsorientering og produktutvikling har gjennom 1999 gitt gode resultater. Styret forventer fortsatt vekst i omsetning og lønnsomhet.

12 11 BAK FRA VENSTRE:OLE MORTEN HUSTAD,JENS HETLAND,ARNE KAARDAL,SVEIN RIBE ANDERSSEN. FORAN FRA VENSTRE:HUGO WILLIAM BAUER,HENNING VEST,LEIF FRODE ONARHEIM. Oslo, 27. mars 2000 Styret i NetCom ASA Ole Morten Hustad Jens Hetland Arne Kaardal Svein Ribe Anderssen Hugo William Bauer Henning Vest Leif Frode Onarheim (Styreformann) Terje Christoffersen (Administrerende direktør)

13 N ETC OM K ONSERN Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt Salg av telefoner og tilknyttede produkter Driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 7, Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Resultat per aksje NOK 14 4,99 1,54-2,92 Utvannet resultat per aksje NOK 14 4,99 1,54-2,91

14 N ETC OM Balanse K ONSERN (MNOK) NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk anlegg IT-utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 0,50) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til bank Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 N ETC OM K ONSERN Kontantstrøm (MNOK) KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Effekt av pensjonskostnad Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FØR ENDRET FINANSIERING KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Beholdning av bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter * *Herav bundne midler

16 N ETC OM K ONSERN Kommentarer til regnskapet 1999 Konsernregnskapet for NetCom er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og det er således ikke utarbeidet segmentregnskaper. Alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekter. NORSK REGNSKAPSLOV AV 1998 Som følge av implementeringen av Norsk Regnskapslov av 1998, er følgende endringer i regnskapsprinsipper gjort. Salgs- og markedsføringskostnader Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. Kundefordringer Kortsiktige kundefordringer inkluderer alle fordringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidig tap. Lager Lageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og kostpris, basert på FIFO-prinsippet. 15 (i) Balanseføring av utsatt skattefordel. NetCom har omarbeidet balansen per Sammenligningstall for tidligere år er utarbeidet. (ii) Utenlandske valutaposter er verdsatt til dagskurs på balansedatoen som tidligere, men urealisert gevinst er nå bokført i sin helhet. Valuta Kortsiktige balanseposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs per Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valuta- gevinst og tap per er bokført i resultatregnskapet. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet for NetCom består av morselskapet NetCom ASA, Oslo, og selskaper hvor NetCom ASA direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresser. I balansen er kostprisen av aksjene i morselskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Betalt merverdi som ikke kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill. Goodwill avskrives over fem år. REGNSKAPSPRINSIPPER Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de forfaller til betaling. Anleggsmidler/avskrivninger Alle kostnader relatert til GSM-nettet, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyggingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert. Investeringer avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningene starter fra og med det tidspunkt driftsmidlet blir satt i drift. NetCom har i 1999 revurdert estimert økonomisk levetid på GSM nettverket, ved å benytte et økt antall klassifiseringsgrupper med forskjellige avskrivningssatser. Nettoeffekten av endringer i avskrivningssatser er uvesentlig for Videre har selskapet investert i nytt faktureringssystem som vil bli avskrevet over 5 år (IT-utstyr og software).

17 16 Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer 8 20 år IT-utstyr/software 3 5 år Inventar 5 år Utleie-telefoner 2 år Påkostning leide lokaler over leietiden Kjøretøy 5 år Pensjonsforpliktelser I henhold til NRS foreløpige regnskapsstandard vedrørende pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad kostnadsført under lønn og sosiale kostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig må anses opptjent frem til balansedagen. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%. Finansielle instrumenter For at konsernet skal kunne sikre seg mot svingninger i rentenivået, har konsernet inngått rentebytteavtaler. Disse rentebytteavtalene er direkte knyttet til de underliggende lånebeløp, og defineres derfor som rentesikringsinstrumenter. Rente-inntekter og -kostnader bokføres løpende. Beregningen baserer seg på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsnivå, grunnbeløp i folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld, eller som langsiktig fordring ved overfinansiering.

18 N ETC OM K ONSERN Noter til konsernregnskapet DRIFTSINNTEKTER (BELØP I MNOK) Konsernet opererer kun innenfor telekommunikasjonsvirksomhet, og alle inntekter er generert i Norge, med unntak av noe roaminginntekt Tilknytnings- og faste avgifter Samtaleinntekter Salg av telefoner og tilknyttede produkter Andre inntekter Sum driftsinntekter NETTVERKS- OG PRODUKTKOSTNADER (BELØP I MNOK) Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Kostnader for telefoner og tilknyttede produkter Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader LØNN OG SOSIALE KOSTNADER (BELØP I MNOK) Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Gj. sn. antall ansatte Til konsernets revisor er det kostnadsført TNOK 672 i revisjonshonorar, samt TNOK 588 for rådgivningstjenester.

19 Godtgjørelse til administrerende direktør var som følger (NOK): Lønn Bonus Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totalt Bonus til administrerende direktør fastsettes for ett år om gangen, og baseres på oppnåelse av budsjettmål. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har han rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. I løpet av året innløste administrerende direktør opsjoner på aksjer til NOK 209,33. Markedsprisen for aksjene på innløsningsdato var NOK 319. Se også note 14 ang. aksjer og opsjoner. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 60 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 60% av fast årslønn og løper til fylte 67 år. Enkelte ledende ansatte i selskapet har avtale om etterlønn innenfor en 12 måneders periode ved oppsigelse. Årlig kompensasjon til styreformann er NOK , NOK til eksterne styremedlemmer, og NOK til interne styremedlemmer. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom konsernet og administrerende direktør eller styremedlemmer er foretatt på armlengdes avstand. 4. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader som utgjør MNOK 699 inkluderer MNOK 410 (MNOK 345) i salgs- og distribusjonskostnader. Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (bl.a provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med aktivering av kundene.

20 5. NETTO FINANSKOSTNADER (BELØP I MNOK) Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader UTSATT SKATT (BELØP I MNOK) Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregningene er basert på en nominell skattesats på 28%. Beregningene er basert på følgende kriterier: (i) Forskjeller som påvirker skattemessig resultat. Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet enten øker eller reduserer skattemessig resultat. Disse utlignes når det forventes at reverseringen vil skje i samme periode. (ii) Forskjeller som verken har innvirkning på skattemessig resultat eller kan utlignes Positive Negative Positive Negative Positive Negative forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller forskjeller (i) Forskjeller som utlignes Utestående fordringer Aksjer 2 3 Varelager 2 Avskrivbare anleggsmidler Fremførbart skattemessig underskudd Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% (ii) Forskjeller som ikke utlignes Aksjer 2 2 Pensjonsforpliktelse Sum Netto utsatt skattefordel, nominell skattesats 28% 1 1 2

21 Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom regnskapsmessig- og skattemessig resultat Årets overskudd/(underskudd) før skattekostnad (187) Ikke fradragsberettigede poster Konsernposter Anvendelse av fremført underskudd (190) (161) 0 Endring i midlertidige forskjeller (143) 53 (5) Årets skattegrunnlag 0 0 (186) Skattekostnad Årets betalbare skatt Forskjeller mellom avsatt og utlignet skatt Endring i utsatt skatt (49) Skattekostnad (49) 7. GOODWILL Goodwill-posten knytter seg til investeringer i distribusjonskanalen Klart Svar, og avskrives over 5 år. Resten av bokført verdi per er totalt MNOK 4, og vil være nedskrevet i løpet av Avskrivning i 1999 var MNOK ANLEGGSMIDLER (BELØP I MNOK) Kontor- IT-utstyr/ Teknisk Bygninger Sum maskiner, software anlegg/ inventar o.l. komm.utstyr Akkumulert anskaffelseskost per Tilgang i året, til anskaffelseskost Avgang i året, til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Årets ordinære avskrivninger og nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger per Bokført verdi per Avskrivningssatser 20% 33% 20% 33% 5% 12,5% Leieperiode

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs

NETCOM ASA. Presentasjon av foreløpig resultat 1999. 15. februar 2000. Terje Christoffersen Administrerende direktør. NetCom Fremtiden er trådløs NETCOM ASA Presentasjon av foreløpig resultat 1999 15. februar 2000 Terje Christoffersen Administrerende direktør er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom- og

Detaljer

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999

NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 23. august 1999 NETCOM ASA Presentasjon av 2. kvartal 1999 Terje Christoffersen Administrerende direktør 1 23. august 1999 NETCOM: NetCom er Norges første og største private teleoperatør. Selskapet tilbyr en rekke telekom-

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer