Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK"

Transkript

1 Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK

2 Våre Veger er Nordens største uavhengige fagblad for vegsektoren

3 Nytt år nye muligheter! Over 30 milliarder kroner skal brukes på norske veger i milliarder skal brukes til bygging av nye riksveger, resten går til drift og vedlikehold. Aldri har aktiviteten innen vegsektoren vært større. Vi i Våre Veger gleder oss stort over det. Resultatet er mange og gode saker å skrive om. Vi sørger for at du blir oppdatert på nyhetene, politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som sorger for at vegene bygges og vedlikeholdes, samt maskinene og utstyret som kreves for å få det til. Målet er at de som arbeider i veg- og anleggsbransjen ikke skal klare seg uten Vare Vegers månedlige reportasjer og nyheter. Du finner oss både på nett og papir. Det kjappe nyhetsstoffet med særlig fokus på anbud og tildelinger av store vegoppdrag finner du på våre nettsider vareveger.no, sammen med blant annet vegkalenderen og vår søkbare produktguide. I papirutgaven finner du det gode lesestoffet reportasjene fra hele landet, de spennende menneskene og de mange prosjektene som er under arbeid. Vi er også opptatt av hvordan vi presenterer stoffet. Derfor er det i Våre Veger du finner den mest moderne layouten og de beste bildene! Jarle Skoglund REDAKTØR Tlf:

4 Vi gir leserne helhetsbildet av bransjen

5 10 oktober 2011 side 52 side 74 side 58 side 86 side OKTObER >>På veg inn 6 >>innhold /leder 10 >>Aktuelt 21 >>På landevegen: Ellen Horn, teatersjef 22 Forslaget til samferdselsbudsjett 26 Ledeskovler på alle bruer 28 Setter nye vinterkrav 30 Storgebyr for asfaltbransjen 32 Feiret 50 år for Wirtgen 34 Generasjonsskifte hos LNS 36 Stort øyrike får fastlandssamband 40 Revolusjonerende ingeniør-app 42 ProFilen: Nils Aage Jegstad, fylkesordfører 44 Forbilledlig gatefornying 48 Lav hastighet brøyter best 51 tema: Betong 52 Kåfjorden under angrep 56 Betongen fyller gropene på Økern 58 Med betong blir vegen bygget 60 River ti overgangsbruer 62 >>MAskin & utstyr 66 >>På kanten: Snøfonn i snøfonn 68 Produktguiden 75 >>På veg ut: Geir Stormbringer, direktør Norsk Vegmuseum Originaler Vareveger2_Layout Side 1 Livet uten SDF Livet med SDF oktiber 2011 Den første snøen NUMMER ÅRGANG 39 kommer alltid som en overraskelse. Særlig på Volvo-eiere >> PÅ LANDEVEGEN: TEATERSJEF ELLEN HORN: Mange sterke vegopplevelser alltid oppdaterte nyheter: økte kostnadene på asfaltering i tredje kvartal, >> på timeplanen melder Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning økte arbeidskraft- og maskinkostnadene innen drift og vedlikehold med henholdsvis 6,2 og 5,1 prosent. hastighet brøyter ALLTID OppDATERTE NyhETER: >> Coverfoto: Ole Martin Rosten >> Ansvarlig redaktør: JARLE SKOGLUND Tlf: >> Redaksjonssjef: Bjørn Olav Amundsen Våre Vegers nettsider, vareveger.no, følger tett med Med temaene: på veganbud og tildelingen av disse. En tendens i Tlf: Ferjefri E39 >> Medarbeidere: år er at konkurransen særlig på mindre oppdrag Aktuelle bruprosjekter Anders Haakonsen er blitt mindre. Det har vært flere eksempler der Bruer/anleggsnytt Bruarkitektur oppdrag på mellom 50 og 100 millioner kroner Thor Søndenaa Vår teknologi og kunnskap kan bidra til å få fram dine verdier. Siktedukfabrikken er landets største produsent av Sørlandet bare får to anbud. Det er for lite. Et velfungerende sikteduk og gitter i fjærstål. I tillegg produserer vi både standard og tilpassede løsninger med polyuretankduk, Yngve Jacobsen marked med god konkurranse krever at det er flere gummisikteduk, sollplater, sikteduk i rustfritt stål og stål. Les mer om produktene samt reservedeler vi lagerfører Nord-Norge aktører som sloss om oppdragene. Kjell Herskedal på Nordvestlandet vegvesen.no Ola Hesstvedt I forslaget til samferdselsbudsjett ønsker Endre Barstad Siktedukfabrikken er landets største produsent av sikteduk og en pålitelig leverandør av reservedeler. Ring oss først. >> Salgsavdeling: Regjeringen å gjøre anleggsmarkedet mer interessant for utenlandske entreprenører. Størrelsen Salgssjef: Steinar Alvestad og innholdet skal vurderes for at oppdragene skal Tlf: blir mer interessant for utlendingene. Kanskje er Markedskonsulent og det riktig. Andelen utenlandske entreprenører har abonnementsansvarlig: Sigrid Faugli imidlertid økt kraftig den siste tiden, så helt fravæ- rende er de ikke. Tlf: >> Design/layout: Lina Merit Jacobsen Men vi synes også at ledelsen i Samferdselsdepartementet bør oppfordre til knoppskyting i den nor- >> Trykk: United Press, Riga ske entreprenørstanden. Aktivitetsnivået er i dag >> Opplag: høyere enn for ti-femten år siden, blant annet fordi >> Utgiver: Teknisk Ukeblad vegbevilgningene har øket kraftig. For Norge er entreprenørselskapene viktige hjørnesteinsbedrifter Media AS Sørkedalsveien 10 C Postboks 5844, som skaper sysselsetting og positive ringvirkninger Majorstuen, rundt i hele landet OSLO Norske arbeidsplasser bør være viktigere enn >> Årsabonnement: utenlandsk konkurranse. Ikke minst for et depar- 690 kroner tement som styres av en Sp-statsråd! allerede fra utvikling der vi skal øke dagens innbyggertall med Bergens og Trondheims til sammen om 20 år. Det trengs 180 milliarder i et 50-årsperspek- tiv i regionen, mener Ruter, og vi kan ikke ta dette på egen kappe. Staten må trå hardt til hvis vi skal nå målene. Det er ikke nok penger i Os- lopakke 3, Staten må også ta et større ansvar for Smigrende at mange flere vil bo i Absolutt! Det føles fint at vi vokser med ALLTId OppdATERTE NyhETER: personer årlig. Oslo vokser enda litt mer. Presset i mitt fylke betyr at vi må satse mye på bygging av leiligheter ved stasjonsknutepunkte- ne. De som vil hit, vil bo urbant. Men vi har også områder som er utpreget landlige. Hurdal er nærmest en fraflyttingskommune. Aurskog- Høland kommune har 20 prosent av fylkets are- al, men bare innbyggere. Akershus er ikke et stort fylke, men variert. Der det er grisgrendt, er bilen viktig. Bussen er viktigst kollektivt i mange kommuner samtidig som Akershus er på veg inn i T-banealderen. Dere overtok mye riksveg i Går det Relativt greit. Flertallet i fylkestinget var mot reformen som gjør at vi nå har ansvaret for 182 mil veg mens Staten har 43 mil i fylket. Sta- ten beholdt personalet, vi fikk ansvaret. Pluss penger på kjøpet selv om det ikke var nok. At Staten unntok seg selv fra loven om at en veg skal være gjort i stand før den overdras, er litt spesi- elt. Jeg vil si at vi overtok vegene hull for hull. organisasjonen noe, og samar- beidet med Vegdirektoratet går bra. Det positive for oss er at direktoratet har kommet nærmere folk fordi fylkeskommunen nå kan gi politiske føringer, styringssignaler. I Akershus er vi tyde- lige, vi har som mål at alle skoleveger skal være trafikksikre i løpet av fire år. Vi prioriterer gang- og sykkelveger i nærmiljøene. Vi vil ikke at elev- ene skal klamre seg til hvite kantstriper. Kom- munene kan forskuttere prosjekter og få pen- gene etterpå hvis de vil komme fort i gang. For maskinene. fastsatt i Transportminister Philip Hammond Dagens fartsgrenser ble sist (bildet) har tatt til orde for å heve maksimal hastighet på engelske Med økte trafikksikkerhetstiltak motorveger fra 70 til 80 mph, som har redusert antall trafikkdrepte med 75 prosent siden den tilsvarende fra 113 km/t til 129 km/t. Hvis regjeringen får flertall for gang, mener myndighetene at det forslaget, vil det kunne tre i kraft kan være forsvarlig å øke hastigheten igjen. Våt Drøm Reklamebyrå AS. de måtte fjernes. vifter. ILL.: STATKART 24 sider spesial Prosjekt- JARLE SKOGLUND ANSVARLIG REDAKTØR Håndverksveien Langhus Tlf øvrig hadde jeg helst sett at det bare var fire kommuner i vårt område; Oslo, Vestregionen, Romeman skal stemme for det man er for og mot det >> fakta man er mot. Det er viktig at det fattes vedtak som rike og Follo. Det sløses med arealer når så mange viser hva de folkevalgte faktisk mener. skal ha rådhus, kulturhus og mye annet kloss ved. Fylkeskommunen er et kompetansesenter Alder: 60 år Vi er en god vegeier i Akershus. Så langt pengene rekker. Vi har i år økt asfalteringen med 30 for 22 kommuner nå, og det fungerer bra. Yrke: Fylkesordfører i Akershus Sivil StA Atu S: Gift. Fire barn, tre døtre på 24, 28 og prosent og minsket etterslepet. Men vi har mange Ordføreren bor på en gård fra 700-tallet. Jegstad, opprinnelig Geirstadir, stedet Geir ryddet. Aktuell: Gjenvalgt etter godt valgresultat. Vi har bruer som trenger hjelp og faktisk også 30 og en sønn på 29 år. Fire barnebarn. strekninger som er for smale til gul midtstripe. Han og kona har holdt åpen gård for familier noen rasutsatte veger. Jeg beklager at prosjekter med klapping av dyr, omvisninger og arrangementer i 22 år, men nå er dette lagt på is. De vil de og fikk gleden av å følge prosessen for E6 gjen- steder, for eksempel den elendige Slemmestad- utvikle museumsdelen for et voksent publikum. nom Vestby helt til mål. Han er en Høyre-poli- veien mot Asker sentrum og vegen over Glomma i Oslopakke 3 overskygger viktige veger andre Kårkallen meldte seg inn i Unge Høyre 15 år tiker av den gode, gamle sorten med respekt for ved Fetsund. gammel. Foreldrene var Høyre-folk og hadde alltid radioen på. Politikk og nyheter fenget. 25 år Man blir ikke partileder eller statsråd i Nor- at fylkeskommunen har et stort transportansvar motstandere. Jovial og samlende. Vi gjør jobben vår selv om det ikke er ideelt gammel ble han valgt inn i Vestby kommunesty ge uten å være dyktig. De har min respekt. Men re, 12 år senere ble han ordfører i en lang perio Cambrelle-fôr. For produktfilmer Det største og mest tradisjonsrike bransjearrangementet av alle, Fjellsprengningsdagen, hører høsten til. I år 24. november, med Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen den 25. Og stedet er som vanlig SAS-hotellet i Oslo. I 35 år har arrangementet samlet deltagere, som i tillegg til interessante innblikk i prosjekter og teknikk innen fjellsprengning, har ry på seg for en særdeles gemyttelig middag med standard meny; erter, kjøtt og flest. Fullstendig program og påmelding på: Cr rol la e.no Fo to: Sa ant gra rafi sk.sen TeksT: Ola Hesstvedt Geir Stormbringer er ny direktør ved Norsk Vegmuseum i Lillehammer. Han har avløst pioneren Geir Paulsrud, som har ledet oppbyggingen fra åpningen i En annen fargeklatt har overtatt. En som har seilt to ganger over Atlanteren og har stor tro på seg selv og de 23 ansatte han skal lede. Stormbringer fra Lambertseter kommer fra en lederjobb i shippingfirmaet Sanco på Møre. Han er arkeolog med hjertet i eldre steinalder og var frilansarkeolog i 15 år. Men aller først var han faglært rørlegger! Noen typisk byråkrat er jeg nok ikke, sier Stormbringer. Vegmuseet skal skifte ut den veldig fine basisutstillingen i En stor og spennende utfordring for oss. Den helt unike fjellsprengningsseksjonen oppdateres på utviklingen de 20 siste årene. Som arkeolog vil jeg gjerne utvide også bakover i tid. Samferdselen i Norge startet jo ikke i middelalderen. Hva gjør du akkurat nå? Jeg prøver å sette meg inn i Vegvesenets Kanskje Los Angeles. Jeg trodde som mange >> fakta mange dataprogrammer. at alle fordervede havnet i LA, men tok grundig Hvilket annet yrke ville du helst hatt hvis feil. du kunne velge fritt? Hva liker du best til middag? Pilot på en Spitfire under andre verdenskrig. Alder: 48 år Jeg er glad i texmex, laget som i Mexico. Det flotteste jagerflyet noensinne med en Rolls- Sivil StAtuS: Gift, fem barn. Tre gutter og to Hva slags musikk lytter du helst til? Royce Merlin V12-motor på 27 liter. Tenk å fyre jenter fra 7 til 16 år. Tom Waits og Bob Dylan. opp en sånn motor og fly til værs! Yrke: Arkeolog, filosof og rørlegger. Hva gjør deg lettest trist eller sint? Hva får deg til å le? Aktuell: Ny direktør på Norsk Vegmuseum, Uopprettelige feil eller synder. Politiske En god historie, noe underfundig. Gode Lillehammer. overgrep eller overgrep mot personer. historier kommer blant venner i godt lag. Ser man deg i den nye operaen? Din kjæreste hobby? Jeg har bare vært der på omvisning, en spesialguidet tur. Bilbygging, så jeg trenger en garasje i Lillehammer med uante dimensjoner. Vanskelig. Jeg sier Go with the Flow, men Hvor var du i sommerferien? Hva er din viktigste leveregel? Hva gjør du helst ikke i fritiden? gå din egen veg. I Hellas sammen med de to eldste barna. Jeg Jeg ser veldig sjelden på fjernsyn. Men jeg Hvilken bok har du på nattbordet? har vært der før, men ikke sett Akropolis. Mektig! får med meg de siste nyhetene, også med hjelp Plan for Norsk Vegmuseum mot år 2000, en Hvem fikk blomster av deg sist? fra min kone. Hun er journalist og holder meg gammel trykksak fra museets startfase. Kona på bursdagen hennes. oppdatert. Din yndlingsby? NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK innhold AKTUELT NYHETER FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK nordens StØrSte FaGBlad For VeG, anlegg og trafikk på inn 11,5 % >> NYTT VIANOVA-PRODUKT: Revolusjonerende ingeniør-app >> FRODE NILSEN OVERTAR LEDELSEN: Generasjonsskifte i LNS >> DEMPER BEVEGELSENE: Ledeskovler på alle hengebruer >> leder LAV BEST Brukonferansen 2011 Det er plass for Vika Atrium i Oslo november flere entreprenører Arbeidsvarsling og utarbeidelse av planer oktober 2011 ALLTId OppdATERTE NyhETER: radaren sviktet Trollstigen- PROfILEN Ingen vet hvor mange som har passert over Trollstigen denne sommeren. Årsak: Radaren som registrerer trafikken har sviktet. Dermed vil tallene for Norges største naturbaserte turistattraksjon sommeren 2011 forbli ukjent. Den aktuelle radaren, som også er det eneste tellepunktet, er plassert ved Sogge bru i Rauma. Denne brua må alle som kjører til og fra Trollstigen fra Romsdalssiden passere. Svein Kroken, som har drevet Trollstigen Fjellstue i en årrekke, sier til Romsdals Budstikke at hans inntrykk er trafikk på nivå med fjoråret. Det har vært færre enn tidligere innom kafeteriaen og suvernir butikken, men det skyldes byggeaktivitet med mye rot og mangel på parkeringsplasser på Trollstigplatået. Når folk ikke finner noe sted å parkere, kjører de bare forbi, sier Kroken. Han stengte Trollstigen Fjellstue for godt 22. august. Nå skal den rives. Neste år åpner Nasjonale turistveiers nye anlegg på Trollstigplatået. nils aage jegstad fylkesordfører I AkeRsHUs Omegnsordføreren Jeg skjønner ikke at folk gidder å stå i bilkøene! Mange av dem må AKTUELT FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TEMA Kåfjordbrua reiser seg Ikke bare, bare med bar veg Med betong blir vegen Vågsbygd- bygget River ti overgangsbruer Betongen fyller gropene på Økern betong «Jeg har alltid ment at man skal stemme for det man er for og mot det man er mot.» England vil øke hastigheten Gjennomslag under Førresfjorden 13. oktober gjekk den siste salva i den ni kilometer lange undersjøiske tunnelen i T forbindelsen. Heile tunnelen er no ferdig sprengt ut, men fortsatt gjenstår mykje arbeid før andre enn anleggsmaski nar kan kjøyra i tunnelen. T forbindelsen omfatter totalt 20 kilometer veg, mykje i tunnel, og prislappen er på 1,6 milliardar kroner. Oppljostunnelen er den stiplete linjen øverst. Grasdaltunnelen er lengre nede til venstre. En del av Ospelitunnelen er synlig nederst til venstre. Veidekke sikrer Strynefjellsveien Veidekke har fått kontrakten på utskifting av vann og frostsikring på tunnelene på Strynefjellsvegen. Jobben er verd 34,919 millioner kroner. Helårsvegen over Strynefjellet ble åpnet i Tre lange tunneler inngår i den: Oppljostunnelen (4537 meter), Grasdaltunnelen (3720 meter) og Ospelitunnelen (2549 meter). De ble opprinnelig sikret mot vann og frost med aluminiumsplater. Etter hvert ble platene utsatt for galvanisk korrosjon, og i vinter var de i så dårlig forfatning at Veidekke skal erstatte aluminiumsplatene med PE skum dekket med med sprøytebetong. Oppdraget omfatter også sprenging av nisjer for nødstasjoner. I dag er det 250 meter mellom hver nødstasjon. Avstanden skal reduseres til det halve. Veidekke skal også sprenge tre nisjer for vifter i Ospelitunnelen. I hver nisje blir det montert to Tunnelene blir ikke stengt i anleggstiden, men mulighetene for å kjøre gjennom dem blir begrenset. Bilene vil bare slippe gjennom i kolonner som går cirka hver tredje time. Avgangstidene for kolonnene vil tilnærmet følge bussrutene. I Nils Aage Jegstad MASKIN OG UTSTYR PRODUKTNYHETER FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TiPs Oss Om PRODUKTNYHETER JANUAR OKTObER 2011 TIPS OSS OM DINE ALLTID PRODUKTNYHETER: OPPDATERTE NYHETER: Kahlbacher snøfres KVALITET HELE VEIEN MED TELLEFSDAL! Foto: Jon Arne rudihagen / ScAnpix Fyr her! S ina l.se vegvesen 1 11 Fast i hver utgave >> på VeG Inn Åpningsssiden «På veg inn» setter fokus på hva som skjer i bransjen akkurat nå. I bunnen på denne siden er det satt av plass til en ¼ sides kjellerannonse. Lederen, innholdssidene og månedens leder kommer på neste oppslag. I bunnen på side 4 og 5 er det satt av plass til liggende 1 4 sides annonser. >> aktuelt Aktueltsidene teller åtte sider. Vi kan tilby plassering av alle typer annonseformat på disse sidene. >> prosjekt OG profil Prosjekt- og profilannonser plasseres som regel mellom side 20 og 40. >> Tema Hver utgave har en fast temaseksjon med egen forside inne i bladet. Vis-à-vis denne forsiden er det satt av plass til 1/1 sides temaannonse. Ønsker du å plassere din annonse sammen med redaksjonelt stoff om din bransje, er dette stedet! Større, men renere fra Cat Alle anleggsmaskiner må fra årsskiftet leveres med såkalte steg 3B-motorer, som er en skjerping av EU-kravene til miljøutslipp. For å klare dette, må motorprodusentene ta i bruk større filtere og kjølere. Det ser man tydelig resultatet av på Cats nye gravemaskiner som nå har måttet gi adskillig mer plass til motorrommet enn på tidligere modeller. Det er 324E, 329E, 336E og 349E som i denne omgang kommer i oppgradert versjon. Men det er ikke bare miljøet som tjener på nye motorer. Eierne kan glede seg over at drivstofforbruket reduseres med rundt fem prosent på disse Vibrerende nyhet fra Atlas Copco Atlas Copco introduserer seks nye hydrauliske platekompakto- rer beregnet for bæremaskin. Størst nyhet på disse redskapene er fordelingen av trykk og vibrasjon er øket, samtidig som slitasjen på komponentene er redusert. Kompaktorene er så godt som vedlikeholdsfrie, og har standard tilkoplingsfeste innebygget som gjør at man slipper noen form for hurtigkopling. Sporty og frisk skonyhet Den norske arbeidstøyleverandøren Synfiber lanserer nå Sedna, en sporty lettvekter av en vernesko. Sedna er utstyrt med Kevlar spikertrampbeskyttelse og kompositt tåhette. Yttersålen er også forlenget over tåhetten i en snabelkonstruksjon. Dette er et vektbesparende designelement som gir ekstra slitestyrke. Skoen for øvrig er produsert i syntetisk materiale og ventilerende mesh. For at foten skal holde seg tørr og sval gjennom arbeidsdagen, er innersålen trukket med slitesterkt og fukttransporterende PÅ VEG Ut SNØFRES Fresing og snølasting for profesjonelle brukere. Kahlbacher imponerer med ekstreme egenskaper. Geir har avløst Geir Jeg visste at jeg ville få jobben. Jeg har hatt den samme vinnerfølelsen én gang før da jeg tok et lodd og vant en helikoptertur. geir stormbringer direktør på Norsk VeGmuseum NO-4993 SUNDEBRU Tel , Fax For komplett produktoversikt Geir Stormbringer foto: privat >> maskin OG UTSTYR Etter temaseksjonen følger et fast oppslag om maskiner og utstyr. På disse sidene er det mulighet for alle typer annonseformat. >> på VeG UT Hver utgave avsluttes med «På veg ut» et intervju med en aktuell person. På motsatt side er det satt av annonseplass til 1 2 sider eller 1/1 side.

6 Temaplan Utgave Tema Materiellfrist Utgivelse NR 1 Asfalt 4. januar 18. januar >> Ekstraopplag deles ut på Asfaltdagen 19. januar og Anleggsdagene januar NR 2 Stein i veg 15. februar 29. februar >> Ekstraopplag deles ut på Stein i Vei mars i Sandefjord NR 3 Vedlikehold 14. mars 28. mars NR 4 Messeutgave Vei & Anlegg 11. april 25. april >> Stort ekstraopplag deles ut på Vei & Anlegg Hellerudsletta mai NR 5 Trafikksikring 16. mai 30. mai NR 6 Bruer 13. juni 27. juni NR 7 Nyheter fra Pukk- og Grusbransjen 15. august 29. august >> Ekstraopplag deles ut på Bergindustrien høstmøte i septemberr NR 8 Vinterdrift 12. september 26. september NR 9 Betong 17. oktober 31. oktober NR 10 Tunnel og fjellsikring 14. november 28. november >> Ekstraopplag deles ut på Fjellsprengningskonferansen i slutten av november

7 >> TeKnISKe DaTa BLADFORMAT: mm SATSFLATE: m SPALTEBREDDE: 58 mm FERDIGGJØRING: Stiftet 1/1-side utfallende 1/1-side >> annonseformater Format Høydeformat (mm) Breddeformat (mm) Pris Dobbeltside kr /1 side kr /2 side kr /3 side kr /4 side kr /8 side kr og 3. omslagsside kr Midtoppslag kr omslagsside kr * 1/2-side bredde 1/3-side bredde 1/2-side høyde 1/3-side høyde >> BIlaG Bilag Leveres i format Pris under 30 gram Andre format Løst bilag mm kr Pris etter avtale Stiftet bilag mm kr Pris etter avtale Andre typer bilag Pris etter avtale Skal du sende ut en produktkatalog, firmapresentasjon, bedriftsavis, CD eller DM til hele eller deler av vår målgruppe, vil det være langt rimeligere å sende det som bilag i Våre Veger enn med posten. Vi betaler jo allerede en del av portoen for deg. 1/4-side bredde 1/8-side bredde 1/4-side høyde *NB! Husk å legge til 3 millimeter på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. >> GeneRelT Om TRYKKFIleR PROGRAMMER: Adobe InDesign CS, Acrobat, Photoshop CS, Adobe Illustrator CS. FILFORMAT: PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG, INDD og AI FARGER: Bør leveres i CMYK. Om materiellet mottas i RGB, kan fargene avvike noe. OPPLØSNING: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet >> GeneRelT Om nettfiler FILFORMAT: GIF, JPG, PNG-24, RICH MEDIA, HTML og SWF (FLASH) OPPLØSNING: 72 dpi FARGER: RGB >> materiell MATERIELL SENDES: DIREKTETELEFON: (+47)

8 Vi har et opplag på eksemplarer og over lesere per utgave

9 68 Tlf: t Ltut >> PRODUKTgUiDen bruvedlikehold Veimas betong renovering a.s trollteam a/s ViaCon as borge miljøservice as geosyntia as tentex as inspecta as Industrigata 11, 3400 Lier Postboks 23, 8530 Bjerkvik Boks 50, 6301 Åndalsnes 2235 Matrand Nabbetorpveien 101, 1636 Gamle Tlf: Feiringvn 31, postboks 394, Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fredrikstad E-post: 1471 Lørenskog Tlf: Faks: Faks: Faks: Faks: Tlf: Tlf: Mobil: E-post: E-post: Faks: Faks: E-post: Vi er spesialister på fjellsikring i Maccaferri gabioner, madrasser og E-post: giertsen tunnel as Kartlegging av fjellpartier uansett bratte og v anskelige tilgjengelige f jell sikringsnett. Boks 78, Laksevåg, 5847 Bergen Tensar Geonett TriAx. Inspeksjon og oppfølging av vedlikehold. Volvo maskin as høyde. Rasjonell ved hjelp av vårt nye fjell partier. armering Tlf: Fiberduk. Tlf: og spesielle klatreutstyr! Høyeste Kartlegging, fjellrensk, fjellbolting, armering/ enreco as Faks: norpox rehab as og mest effektive maskinpark for nettsikring og fanggjerder. armeringsprodukter Stokkmov. 2, Pb 169, 7501 Stjørdal E-post: ViaCon a/s Boks 248, 3421 Lierskogen Feieutstyr. fjellrensk/sikring. Fjellrensk, spylerensk, fjellbolting, forankringsbolting. ViaCon as Vitaminveien 5B, Boks 59 Grefsen, Faks: WG Tunnelduk. Tlf: Celsa steel service as Tlf: Matrand Tlf: Faks: klippeutsyr 2235 Matrand 0409 Oslo WG Tunnelhvelv T100. Faks: CF maskin stange as enreco as Tlf: Tlf: WG Membraner. Reparasjon og vedlikehold av bruer, Korsbakken, 2330 Vallset Stokkmov. 2,Boks 169, 7501 Stjørdal Faks: Faks: Tenax geonett flatearmering. kaier og industribygg. Tlf: Tlf: geosyntia as scandinavian terra tec as TeleVev armeringsduk. Faks: Maccaferri fjellsikringsnett. Tlf: Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin TeleGrid geonett. overflatebehandling E-post: Vik Ørsta as» geosynteter E-post: Tlf: Eronett erosjonssikring. sto norge as C. grindvold a/s N-6150 Ørsta» fiberduk Faks: Caspar Storms Vei 12, 0664 Oslo Østre Akervei 260, Bonterra, Reconett, Tenweb, Tenax. Tlf: » Jordarmering E-post: gis/oppmåling/ Tel.: Postboks 260, 0976 Oslo Faks: » membraner scandinavian terra tec as dak/dap Faks: Tlf: Fjerby a/s E-post: asfaltarmeringsnett/duk Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Legging. geografiske E-post: Faks: Nedre Rælingsv. 429, 2008 Fjerdingby ahlsell norge as geopro Tlf: Montering. informasjonstjenester Tlf: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Faks: Plastmembraner. geomatikk as Faks: Tlf: / E-post: Bentonittmembraner. Postboks 103, Økern, 0509 Oslo VannmeisLing sigurd stave maskin as E-post: skred-/tunnelsikring Faks: Tlf: anleggsmaskin as Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo multiconsult as E-post: Alfagrid. tentex as Faks: Postboks 265, 8504 Narvik Tlf: Gabioner, wirenett rasgjerde, Tlf: E-grid veiarmering. Feiringvn 31, postboks 394, Tlf: Faks: steinsprangnett, snøskredgjerde, fjellrensk, bolting og polyesterpatroner. Mobil: enreco as Terra Woven. Tlf: Direkte: Terra Grid Lørenskog Dokumenthåndtering. Faks: Faks: Stokkmoveien 2, Boks 169, Faks: norkart geoservice as Vannmeislingsentrepenør, vannmeislinger, totalentrepriser, betong- Tlf: Kirkev. 17, Boks 143, 8201 Fauske Tlf: Feiringvn 31, postboks 394, 1471 Lørenskog PE- og PP-membraner. N-1300 Sandvika, Norway Volvo maskin as galvano a/s E-post: 7501 Stjørdal tentex as Løkketangen 20A, P.O. Box 145 vedlikehold og MOOG underbrolift m.m. Tlf: Faks: Tlf: Bentonittmembran. Tlf: Faks: Geologisk vurdering og E-post: Faks: Faks: sikrings anvisning. ViaCon as Containere moduler kompressorer rassikringssystemer/ Glasgrid. Tlf: Innsynsverktøy.» fjellsprenging Fjellsikringsutstyr. Paveglass. NorGeoSpec-kvaliteter Matrand Databaseadministrator. bns Container as kaeser kompressorer as geosyntia as snøskred/ ViaCon a/s Faks: Verkseier Furulundsvei 9B, Verpetveien 38, 1540 Vestby Tlf: VanLige gjerder og nett scandinavian terra tec as 2235 Matrand oppmåling P.O. box 26 Alnabru, 0614 Oslo Tlf: E-post: betongrenovering as Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Tlf: PE - og PP-membraner. ØstCom infrastruktur Tlf: Faks: Postboks 23, 8530 Bjervik Tlf: Faks: Bentonittmembran. Mobil: Mobil: Tlf: Faks: E-post: E-post: Fjell renovering as Faks: E-post: Bonar vevd fiberduk. jordarmering/geonett/duk rystelsesmålinger/ Dalaneveien 59, 4618 Kristiansand Terrasafe nålfilt fiberduk. ahlsell norge as geopro Gps-innmåling rådgivning/ Tlf: El Montagnes stålnett i Alfagrid, Pgm-G1 og asfaltkompostitt. Terramtermisk fiberduk. Industriveien 3, 4580 Lyngdal uniteam a/s bygningsbesiktigelse Faks: flere dimensjoner, samt Secutex beskyttelsesduker. Tlf: / satelittnavigasjon Gneisveien 8, Pb Skedsmokorset multiconsult as Mobil: / steinsprangnett og rasgjerder. geosyntia as Faks: statens kartverk Tlf: Tlf: E-post: Tlf: E-post: SATREF, 3507 Hønefoss Faks: Direkte: Fjerby a/s E-post: Tlf: Mobil: Fjellrensk, bolting, nettsikring, stag, Nedre Rælingsv. 429, 2008 Fjerdingby geomembraner E-post: Faks: rassikring, hydraulisk borerigg på kran, Tlf: ahlsell norge as geopro enreco as E-post: spyleutstyr, spruteskjerm på semi. Faks: tentex as Industriveien 3, 4580 Lyngdal Stokkmoveien 2, Boks 169, 7501 Stjørdal Posisjonsbestemmelse:» feie-/klippeutstyr Salg av: Steinsprangnett, rasgjerder, E-post: Feiringvn 31, postboks 394, 1471 Lørenskog Tlf: / Tlf: CPOS, DPOS, MPOS, ETPOS. Feiemaskiner gabioner og steinmadrasser. Tlf: Faks: Faks: C. grindvold a/s gummi-industri a/s Gabioner, wirenett rasgjerde, Faks: E-post: E-post: naturstein Østre Akervei 260, Boks 4127 Gulskogen, 3002 Drammen mesta drift steinsprangnett, snøskredgjerde, fjellrensk, bolting og polyester patroner. Tensar AR-G Tenax geonett flatearmering. Viksveien Røyse maxim as Postboks 260, 0976 Oslo Tlf: Tlf: Tlf: Faks: E-post: GlassTex borge miljøservice as TeleVev armeringsduk. Tlf: Faks: E-post: Lauritsen gjerdefabrikk as Nabbetorpveien 101, 1636 Gamle TeleGrid geonett. E-post: Tlf: ViaCon as Fredrikstad Eronett erosjonssikring. Pretec as E-post: 2235 Matrand Tlf: matech as Jellestadveien 35, 1739 Borgenhaugen Tlf: Faks: geosyntia as gatestein Pb 603, 3412 Lierstranda Tlf: Gabioner og steinsprangnett fra Faks: E-post: Tlf: jogra steinindustri as Tlf: » fjellsikring Faks: Torsion E-post: Postboks 83, 1740 Borgenhaugen FjeLL- og erosjonssikring E-post: GlassGrid glassfiber. Tlf: ahlsell norge as geopro trollteam a/s Road Mesh stålnett. enreco as Faks: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Produkter til fjellsikring samt vann og Postboks 50, 6301 Åndalsnes Stokkmov. 2, Boks 169, 7501 Stjørdal scandinavian terra tec as E-post: sigurd stave maskin as Tlf: / frostsikring i tunneler. Tlf: Fiberduk/geotekstiLer Tlf: Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo Faks: Faks: ahlsell norge as geopro Faks: Tlf: Kantsten, gatesten, mur og andre Tlf: E-post: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Faks: naturstensprodukter fra eget Faks: Stålnett i flere dimensjoner. Tlf: / E-post: stenhuggeri eller import. ISOSTOP snø- og steinspranggjerder. Faks: GSE/SGS HDPE/SGS proflex bentomat. fra Isofer AG. E-post: Terra Grid. Terra Woven Freser FiLter Valser L L L L La kundene finne deg Hver måned har vi over lesere. Undersøkelser viser at hvert eksemplar av vårt opplag på leses i snitt av fire personer. Leserne finnes innen veg og anlegg, riksentreprenører, maskin entreprenører, asfaltentreprenører, pukk- og grusleverandører, vedlikehold, anleggsfolk og ingeniører i Statens vegvesen og i alle landets kommuner. >> VÅRe VeGeR leses av: >> Anleggsgartnere >> Avdelingsledere >> Asfaltentreprenører >> Eksperter >> Entreprenører >> Forskningsmiljøer >> Kommuneingeniører >> Maskinentrepenører >> Organisasjoner >> Prosjektledere >> Planleggere >> Rådgivende ingeniører >> Riksentreprenører >> Samferdselskontorene >> Samferdselspolitikere >> Transportsjefer >> Trafikkstasjoner >> Vegingeniører >> Vegvedlikeholdsentreprenører >> Vegsjefer Steinar alvestad SALGSSJEF ANNONSER OG ABONNEMENT mob: Besøksadresse: Sørkedalsveien 10c, Majorstuen, Oslo >> OG medlemmer I: >> Foreningen Asfalt & Veiservice >> Norsk Veg- og trafikkfaglig forening >> Norsk Asfaltforening >> Norsk Betongforening >> Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk >> Norsk Bergindustri >> TEKNA Teknisk-naturvitenskapeligforening >> NITO Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon PRODUKT» anleggsmaskiner Volvo maskin as Tlf: Hjullastere,gravemaskiner, dumpere, kompaktlastere,minigravere, trucker,veghøvler,hydrauliske hammere,delerogservice.» asfalt asfaltredskap Velde treprodukter Rostad Gård, 7730 Beitstad Tlf./faks: Mobil: Planeringsskyvereasfalt/betong Sluskebårer asfaltverk amomatic oy Lenkkitie 14, Paimio, Finland Tlf: Faks: beck maskin as Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: asfaltutleggere Leggere Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Tlf: Asfaltutleggere DIN LEVERANDØRGUIDE Fiberdoseringsutstyr beck maskin as Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Fresemaskiner Volvo maskin as Tlf: Laboratorieutstyr tankanlegg Produktguiden er veg- og anleggsbransjens leverandørguide på papir og internett. Enklere og billigere kan du ikke nå innkjøpere i offentlig og privat sektor. Dett er en rimelig og effektiv måte å nå mange kunder på. Her får du alfabetiske oversikter innen de fleste produktt yper som brukes i veg- og anleggssektoren. Tilbakemeldingene fra brukerne går ut på at Produktguiden er et nyttig verktøy når du raskt skal finne frem til riktig leverandør. Og gunstigere annonsepris skal du lete lenge etter: Kr. 109 per linje! En vanlig oppføring på fire linjer koster kun kr 436 per utgave. Bestilling skjer for fem fortløpende utgaver og legges ut på www. vareveger.no der alle firmaer og produktgrupper er søkbare med direkte lenker til firmaets hjemmeside. Bestill annonser i produktguiden og du gjør det enkelt for kundene dine. VaLser Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Volvo maskin as Tlf: Belysning defa Lighting as Tlf: E-post: Gatebelysning. Tunellbelysning. Park-ogmiljøbelysning. thorn Lighting as Strømsveien 344, 1081 Oslo Tlf: Faks: E-post: effektbelysning gatebelysning Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Tlf: E-post: Led gatebelysning Jernkroken 18, 0976 Oslo Tlf: E-post: guiden ANNONSERER HER? KONTAKT STEINAR ALVESTAD TLF: FAKS: E-POST: beck maskin as Volvo maskin as beck maskin as Luminator as multilux as Catena as Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. multilux as Tlf: E-post: swarco norge as Brynsveien 12, 0667 Oslo Tlf: Faks: E-post: Led dekorbelysning Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Led tunnelbelysning Lysning multilux as Tlf: E-post: LyskiLder Lysarmaturer Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Lysmaster LyskiLder miljøbelysning nød- og sikkerhetsbelysn ParkbeLysning PunktbeLysning tunnelbelysning utendørsbelysning

10 Vi skriver om nyhetene, politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som sørger for at vegene bygges og vedlikeholdes og maskinene og utstyret som kreves for å få det til

11 Annonsér på våre nettsider vareveger.no Internett som markedsføringskanal blir ofte oppfattet som trendy, innovativt og unikt. Flere markedsundersøkelser slår fast at den som kombinerer annonsering på internett med print, når bredere ut til målgruppen >> Vi hjelper deg gjerne med å lage bannerannonsen din. >> Vi tilbyr kombinasjons pakker med annonseplass både for papir og nett MEGABANNER px kr /mnd MINIPLAKAT px kr /mnd TÅRNBANNER px kr /mnd PRODUKTANNONSE px kr /mnd Annonsér i vårt nyhetsbrev! Se for mer informasjon

12 >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK NUMMER ÅRGANG 38 Prosjekt >> ny teknologi På På vintervegene: Bilag til nummer Koster bort saltforbruket Operatunnelen! EndElig ferdig: >> krav etter alta-ulykken: 132 sider foto: CornElius PoPPE/sCanPix E18 Operatunnelen: Havnelageret >> vegsaltets Bakside: Sats på et skikkelig sykkelvegnett >> ÅlEsund: Graver opp brosteinsgatene 50 tonn gjennom taket 16 sider Prosjektspesial >> tonn i ÅrEt: >> VÅRE VEGER PÅ BAUMA CHINA: >> PÅ LANDEVEGEN: NRK-VETERAN EINAR LUNDE: Du store kineser! Norsk vegpolitikk nesten som i Afrika! MARI BARSTAD: Sjefen for Økern-utbyggingen 16 sider Prosjektspesial Det besværlige vegsaltet >> På kanten: Nå dør kastanjene i Bygdøy allé >> PÅ P landevegen: KomiKEr ØystEin bache Norges nye hovednerve 60 % økning på vedlikehold NUMMER ÅRGANG 39 NUMMER ÅRGANG 38 >> E6 GulbrandsdalEn: >> Stat StatS Sbud buds Sjettet: >> Vik ØrSta as: Månedens vegpakke: Vegloven må endres NUMMER ÅRGANG 38 Gå, mann! >> ProfilEn: liv Kari skuldal HanstEEn Rådgivernes hærfører >> nye kantlinjer er lettere å se: Betongstøp i trøndersk kvikkleire Dråper holder vannet unna >> Profilen: Marit Brandtsegg >> Brandagersundet randagersundet: Tidenes bruløft i Gulen >> Profilen: r eidar kompen Kompetansedirektøren >> INGEN TOPPKARAKTER >> E18 KnaPstad Krosby ÅP ÅPnEt: Bettinas store byggverk >> r ik iksv SVeg eg 3 i ØS ØSterdalen: Betonghøvdingen Det lysner i skogen NUMMER ÅRGANG 39 NUMMER ÅRGANG 39 >> PARIS:: Led-gatelys halverte energiforbruket >> NORDICWAY 2011 I ÖSTERSUND: 16 sider Spesialbilag MATZ SANDMANN Solid vintertreff Dobler til en billig penge >> TYNNDEKKER: Mindre støy og slitasje NUMMER ÅRGANG 39 Lemminkäinenkjøpet endelig i boks >> ASKER KOMMUNE: Slik taklet Torbjørn Naimak krisen >> LEMMINKÄINENS KJØP AV MESTA INDUSTRI: >> GRØNT LYS FRA KONKURRANSETILSYNET: Neppe èn etat med det første >> FEM DØDE - OVER 50 TIL SYKEHUS: vingeklippet NUMMER ÅRGANG 39 >> SAMMENSLÅING: Skandaletunnelen endelig i bruk FRA BRANSJEN TIL KLEPPA: Positiv, men Systemkritikeren >> 100 MILLIONER KUBIKKMETER I BEVEGELSE: Ras truer E136 i Romsdalen Morten Hansen Unionslederen >> JUBEL I NORCONSULT: NORCONSULT Fikk gigantoppdrag i Rogaland >> FEHMERN-FORBINDELSEN: >> NORSK, VEDLIKEHOLDSFRITT OG MILJØVENNLIG: Unikt tre i nye støyskjermer BÅRD HOKSRUD (FRP) >> HVA ER GALT MED NORSK VEGSALTING: Utålmodig Bruker tre ganger telemarking mer enn Sverige NUMMER ÅRGANG 39 Norske eksperter knytter Europa sammen >> SPREK DESIGN OVER OSLO S: Første kyss på Kjærlighetsbrua >> E18-TUNNEL BLIR RÅDYR: 6,7 km til over 3 milliarder kroner >> REDUSERER CO2-UTSLIPP: Vil gjøre varm asfalt kaldere >> PÅ LANDEVEGEN: OLE GUNNAR SOLSKJÆR Fast kunde på E39 NUMMER ÅRGANG 39 >> BEHANDLINGSTIDEN I SNITT 10 ÅR: Vegvesenet skal halvere planleggingstiden Tale Stensbye Motorvegbyggeren NUMMER ÅRGANG 39 >> LARVIKITT: Viser seg fram på ny E18 Be ST I l l m en T a BOn n e» til 2007 >> PROFILEN FINN HALVOR SKAARDAL Oppkjøpssjefen FERGEFRI E39 PLANLEGGES: Kan også bli kraftprodusent Send «VV RETTSAKER OM FUNKSJONSKONTRAKTER Vegvesnet vinner på knockout Kun kr 740 i Bruferd per år Hardanger >> VALG 2011: Null til Oslos asfalthull JOHNNY M. JOHANSEN Radikal tungvekter Prosjektbilag Fiasko for sykkelbyene? Sparer hundrevis av millioner Å TENKE KREATIVT: på pad! >> ERSTATNING FOR DÅRLIG VEGSTANDARD: VEGSTANDARD Dømt til å tape Nå kan du også få abonnement på Våre Veger på pad. Bruker du Ipad eller Android, så kan du hver måned få Våre Veger på Mange sterke digital plattform. vegopplevelser NUMMER ÅRGANG 39 TEATERSJEF ELLEN HORN: >> ANALYSE: Seiglivet myte om tele og veg >> NYTT VIANOVA-PRODUKT: >> SYKLISTENE SER RØDT I BODØ: Ikke bare-bare med bar veg PETTER EIKEN, SKANSKA NORGE >> LÆRER VEGVESENET God somm er 16 sider >> USIKKER EFFEKT AV SYKKELBYPROSJEKTET: >> RIKSVEG 80: Kortere, rettere, raskere Nyhet i 2012! Holder seg unna driftskontraktene Selveste kremjobben: Kongen på haugen Revolusjonerende ingeniør-app Årsabonnement: 600, Generasjonsskifte i LNS 24 sider Pr. utgave: 70, Pro sjekt>> FRODE NILSEN OVERTAR LEDELSEN: >> DEMPER BEVEGELSENE: Ledeskovler på alle hengebruer spesial Mer info på våre nettsider: hastighet LAV BEST brøyter

www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN

www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN Tunneler: Det finnes rundt 1000 vegtunneler i Norge med en samlet lengde på over 800 kilometer. Årlig bygges det 20 30 kilometer nye tunneler. Veksten

Detaljer

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Land Rover Defender 48 Teknologikamp 34 Nr. 5-2008 BANEMANNEN Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Når antall sykemeldinger går opp, kan inntektene gå ned Få de ansatte raskere tilbake på jobb.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Filtertrøbbel i vinterkulda

Filtertrøbbel i vinterkulda anleggs Nr. Ny håndbok 018 Full fres på rudskogen Holmlia stasjon 19 20 28 1-2011 52. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Filtertrøbbel i vinterkulda Oppgraderingskampanje

Detaljer

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG Arctic Entrepreneur 26 På glatta med nye Vito 4x4 60 Helårs steinlegging 44 Call the experts for en kraftig korthekker VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE.

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Rekordjobb i Rogaland. Nr. 11-2009 50. ÅRGANG ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931

ANLEGGS MASKINEN. Rekordjobb i Rogaland. Nr. 11-2009 50. ÅRGANG ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931 ANLEGGS ABS TB016 HYBRID ARBEIDSSIKRING DEBUT FOR VALMET 931 44 60 72 Nr. 11-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Rekordjobb i Rogaland NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang Forhandleren i Førde side 15 Tennmiddelfabrikken nord i skogene side 24 Fra Bergslagen til Folgefonna side 42 Orica innfører

Detaljer

MASKINEN. Norgesmester! Nye krav til vinterdekk. Vinstra: Bygger E6 NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Norgesmester! Nye krav til vinterdekk. Vinstra: Bygger E6 NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG Norgesmester! 44 Nye krav til vinterdekk 16 Vinstra: Bygger E6 18 Call the experts for markedets kraftigste hjullaster! Inntil 2,3% lengre med miles diesel

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT ANLEGGS VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT 36 50 52 Nr. 1-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Graver for helsa - Sterke Dekk VJT L3 Ferdigvare

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Vedlikehold på skinner. Nr. 4-2012 53. ÅRGANG LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS

ANLEGGS MASKINEN. Vedlikehold på skinner. Nr. 4-2012 53. ÅRGANG LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS ANLEGGS LANDEMERKE I BODØ VÅRSLIPP I LEICESTER LÆRLING MED GUTS 28 50 62 Nr. 4-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Vedlikehold på skinner Rototilt - Slitestyrke

Detaljer

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES ANLEGGS NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES 32 44 50 Nr. 12-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Historisk riving i Bergen Skreddersydde

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR.

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2011 vinterkjøring MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING ANLEGGS - MASKINEN NR. 3-2013 53. ÅRGANG TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING BIL: RÅ CADDY BULLDOSEREKSPERTEN BJØRN TANDBERG NY VALSETAKT Call the

Detaljer