Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK"

Transkript

1 Medieplan >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK

2 Våre Veger er Nordens største uavhengige fagblad for vegsektoren

3 Nytt år nye muligheter! Over 30 milliarder kroner skal brukes på norske veger i milliarder skal brukes til bygging av nye riksveger, resten går til drift og vedlikehold. Aldri har aktiviteten innen vegsektoren vært større. Vi i Våre Veger gleder oss stort over det. Resultatet er mange og gode saker å skrive om. Vi sørger for at du blir oppdatert på nyhetene, politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som sorger for at vegene bygges og vedlikeholdes, samt maskinene og utstyret som kreves for å få det til. Målet er at de som arbeider i veg- og anleggsbransjen ikke skal klare seg uten Vare Vegers månedlige reportasjer og nyheter. Du finner oss både på nett og papir. Det kjappe nyhetsstoffet med særlig fokus på anbud og tildelinger av store vegoppdrag finner du på våre nettsider vareveger.no, sammen med blant annet vegkalenderen og vår søkbare produktguide. I papirutgaven finner du det gode lesestoffet reportasjene fra hele landet, de spennende menneskene og de mange prosjektene som er under arbeid. Vi er også opptatt av hvordan vi presenterer stoffet. Derfor er det i Våre Veger du finner den mest moderne layouten og de beste bildene! Jarle Skoglund REDAKTØR Tlf:

4 Vi gir leserne helhetsbildet av bransjen

5 10 oktober 2011 side 52 side 74 side 58 side 86 side OKTObER >>På veg inn 6 >>innhold /leder 10 >>Aktuelt 21 >>På landevegen: Ellen Horn, teatersjef 22 Forslaget til samferdselsbudsjett 26 Ledeskovler på alle bruer 28 Setter nye vinterkrav 30 Storgebyr for asfaltbransjen 32 Feiret 50 år for Wirtgen 34 Generasjonsskifte hos LNS 36 Stort øyrike får fastlandssamband 40 Revolusjonerende ingeniør-app 42 ProFilen: Nils Aage Jegstad, fylkesordfører 44 Forbilledlig gatefornying 48 Lav hastighet brøyter best 51 tema: Betong 52 Kåfjorden under angrep 56 Betongen fyller gropene på Økern 58 Med betong blir vegen bygget 60 River ti overgangsbruer 62 >>MAskin & utstyr 66 >>På kanten: Snøfonn i snøfonn 68 Produktguiden 75 >>På veg ut: Geir Stormbringer, direktør Norsk Vegmuseum Originaler Vareveger2_Layout Side 1 Livet uten SDF Livet med SDF oktiber 2011 Den første snøen NUMMER ÅRGANG 39 kommer alltid som en overraskelse. Særlig på Volvo-eiere >> PÅ LANDEVEGEN: TEATERSJEF ELLEN HORN: Mange sterke vegopplevelser alltid oppdaterte nyheter: økte kostnadene på asfaltering i tredje kvartal, >> på timeplanen melder Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning økte arbeidskraft- og maskinkostnadene innen drift og vedlikehold med henholdsvis 6,2 og 5,1 prosent. hastighet brøyter ALLTID OppDATERTE NyhETER: >> Coverfoto: Ole Martin Rosten >> Ansvarlig redaktør: JARLE SKOGLUND Tlf: >> Redaksjonssjef: Bjørn Olav Amundsen Våre Vegers nettsider, vareveger.no, følger tett med Med temaene: på veganbud og tildelingen av disse. En tendens i Tlf: Ferjefri E39 >> Medarbeidere: år er at konkurransen særlig på mindre oppdrag Aktuelle bruprosjekter Anders Haakonsen er blitt mindre. Det har vært flere eksempler der Bruer/anleggsnytt Bruarkitektur oppdrag på mellom 50 og 100 millioner kroner Thor Søndenaa Vår teknologi og kunnskap kan bidra til å få fram dine verdier. Siktedukfabrikken er landets største produsent av Sørlandet bare får to anbud. Det er for lite. Et velfungerende sikteduk og gitter i fjærstål. I tillegg produserer vi både standard og tilpassede løsninger med polyuretankduk, Yngve Jacobsen marked med god konkurranse krever at det er flere gummisikteduk, sollplater, sikteduk i rustfritt stål og stål. Les mer om produktene samt reservedeler vi lagerfører Nord-Norge aktører som sloss om oppdragene. Kjell Herskedal på Nordvestlandet vegvesen.no Ola Hesstvedt I forslaget til samferdselsbudsjett ønsker Endre Barstad Siktedukfabrikken er landets største produsent av sikteduk og en pålitelig leverandør av reservedeler. Ring oss først. >> Salgsavdeling: Regjeringen å gjøre anleggsmarkedet mer interessant for utenlandske entreprenører. Størrelsen Salgssjef: Steinar Alvestad og innholdet skal vurderes for at oppdragene skal Tlf: blir mer interessant for utlendingene. Kanskje er Markedskonsulent og det riktig. Andelen utenlandske entreprenører har abonnementsansvarlig: Sigrid Faugli imidlertid økt kraftig den siste tiden, så helt fravæ- rende er de ikke. Tlf: >> Design/layout: Lina Merit Jacobsen Men vi synes også at ledelsen i Samferdselsdepartementet bør oppfordre til knoppskyting i den nor- >> Trykk: United Press, Riga ske entreprenørstanden. Aktivitetsnivået er i dag >> Opplag: høyere enn for ti-femten år siden, blant annet fordi >> Utgiver: Teknisk Ukeblad vegbevilgningene har øket kraftig. For Norge er entreprenørselskapene viktige hjørnesteinsbedrifter Media AS Sørkedalsveien 10 C Postboks 5844, som skaper sysselsetting og positive ringvirkninger Majorstuen, rundt i hele landet OSLO Norske arbeidsplasser bør være viktigere enn >> Årsabonnement: utenlandsk konkurranse. Ikke minst for et depar- 690 kroner tement som styres av en Sp-statsråd! allerede fra utvikling der vi skal øke dagens innbyggertall med Bergens og Trondheims til sammen om 20 år. Det trengs 180 milliarder i et 50-årsperspek- tiv i regionen, mener Ruter, og vi kan ikke ta dette på egen kappe. Staten må trå hardt til hvis vi skal nå målene. Det er ikke nok penger i Os- lopakke 3, Staten må også ta et større ansvar for Smigrende at mange flere vil bo i Absolutt! Det føles fint at vi vokser med ALLTId OppdATERTE NyhETER: personer årlig. Oslo vokser enda litt mer. Presset i mitt fylke betyr at vi må satse mye på bygging av leiligheter ved stasjonsknutepunkte- ne. De som vil hit, vil bo urbant. Men vi har også områder som er utpreget landlige. Hurdal er nærmest en fraflyttingskommune. Aurskog- Høland kommune har 20 prosent av fylkets are- al, men bare innbyggere. Akershus er ikke et stort fylke, men variert. Der det er grisgrendt, er bilen viktig. Bussen er viktigst kollektivt i mange kommuner samtidig som Akershus er på veg inn i T-banealderen. Dere overtok mye riksveg i Går det Relativt greit. Flertallet i fylkestinget var mot reformen som gjør at vi nå har ansvaret for 182 mil veg mens Staten har 43 mil i fylket. Sta- ten beholdt personalet, vi fikk ansvaret. Pluss penger på kjøpet selv om det ikke var nok. At Staten unntok seg selv fra loven om at en veg skal være gjort i stand før den overdras, er litt spesi- elt. Jeg vil si at vi overtok vegene hull for hull. organisasjonen noe, og samar- beidet med Vegdirektoratet går bra. Det positive for oss er at direktoratet har kommet nærmere folk fordi fylkeskommunen nå kan gi politiske føringer, styringssignaler. I Akershus er vi tyde- lige, vi har som mål at alle skoleveger skal være trafikksikre i løpet av fire år. Vi prioriterer gang- og sykkelveger i nærmiljøene. Vi vil ikke at elev- ene skal klamre seg til hvite kantstriper. Kom- munene kan forskuttere prosjekter og få pen- gene etterpå hvis de vil komme fort i gang. For maskinene. fastsatt i Transportminister Philip Hammond Dagens fartsgrenser ble sist (bildet) har tatt til orde for å heve maksimal hastighet på engelske Med økte trafikksikkerhetstiltak motorveger fra 70 til 80 mph, som har redusert antall trafikkdrepte med 75 prosent siden den tilsvarende fra 113 km/t til 129 km/t. Hvis regjeringen får flertall for gang, mener myndighetene at det forslaget, vil det kunne tre i kraft kan være forsvarlig å øke hastigheten igjen. Våt Drøm Reklamebyrå AS. de måtte fjernes. vifter. ILL.: STATKART 24 sider spesial Prosjekt- JARLE SKOGLUND ANSVARLIG REDAKTØR Håndverksveien Langhus Tlf øvrig hadde jeg helst sett at det bare var fire kommuner i vårt område; Oslo, Vestregionen, Romeman skal stemme for det man er for og mot det >> fakta man er mot. Det er viktig at det fattes vedtak som rike og Follo. Det sløses med arealer når så mange viser hva de folkevalgte faktisk mener. skal ha rådhus, kulturhus og mye annet kloss ved. Fylkeskommunen er et kompetansesenter Alder: 60 år Vi er en god vegeier i Akershus. Så langt pengene rekker. Vi har i år økt asfalteringen med 30 for 22 kommuner nå, og det fungerer bra. Yrke: Fylkesordfører i Akershus Sivil StA Atu S: Gift. Fire barn, tre døtre på 24, 28 og prosent og minsket etterslepet. Men vi har mange Ordføreren bor på en gård fra 700-tallet. Jegstad, opprinnelig Geirstadir, stedet Geir ryddet. Aktuell: Gjenvalgt etter godt valgresultat. Vi har bruer som trenger hjelp og faktisk også 30 og en sønn på 29 år. Fire barnebarn. strekninger som er for smale til gul midtstripe. Han og kona har holdt åpen gård for familier noen rasutsatte veger. Jeg beklager at prosjekter med klapping av dyr, omvisninger og arrangementer i 22 år, men nå er dette lagt på is. De vil de og fikk gleden av å følge prosessen for E6 gjen- steder, for eksempel den elendige Slemmestad- utvikle museumsdelen for et voksent publikum. nom Vestby helt til mål. Han er en Høyre-poli- veien mot Asker sentrum og vegen over Glomma i Oslopakke 3 overskygger viktige veger andre Kårkallen meldte seg inn i Unge Høyre 15 år tiker av den gode, gamle sorten med respekt for ved Fetsund. gammel. Foreldrene var Høyre-folk og hadde alltid radioen på. Politikk og nyheter fenget. 25 år Man blir ikke partileder eller statsråd i Nor- at fylkeskommunen har et stort transportansvar motstandere. Jovial og samlende. Vi gjør jobben vår selv om det ikke er ideelt gammel ble han valgt inn i Vestby kommunesty ge uten å være dyktig. De har min respekt. Men re, 12 år senere ble han ordfører i en lang perio Cambrelle-fôr. For produktfilmer Det største og mest tradisjonsrike bransjearrangementet av alle, Fjellsprengningsdagen, hører høsten til. I år 24. november, med Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen den 25. Og stedet er som vanlig SAS-hotellet i Oslo. I 35 år har arrangementet samlet deltagere, som i tillegg til interessante innblikk i prosjekter og teknikk innen fjellsprengning, har ry på seg for en særdeles gemyttelig middag med standard meny; erter, kjøtt og flest. Fullstendig program og påmelding på: Cr rol la e.no Fo to: Sa ant gra rafi sk.sen TeksT: Ola Hesstvedt Geir Stormbringer er ny direktør ved Norsk Vegmuseum i Lillehammer. Han har avløst pioneren Geir Paulsrud, som har ledet oppbyggingen fra åpningen i En annen fargeklatt har overtatt. En som har seilt to ganger over Atlanteren og har stor tro på seg selv og de 23 ansatte han skal lede. Stormbringer fra Lambertseter kommer fra en lederjobb i shippingfirmaet Sanco på Møre. Han er arkeolog med hjertet i eldre steinalder og var frilansarkeolog i 15 år. Men aller først var han faglært rørlegger! Noen typisk byråkrat er jeg nok ikke, sier Stormbringer. Vegmuseet skal skifte ut den veldig fine basisutstillingen i En stor og spennende utfordring for oss. Den helt unike fjellsprengningsseksjonen oppdateres på utviklingen de 20 siste årene. Som arkeolog vil jeg gjerne utvide også bakover i tid. Samferdselen i Norge startet jo ikke i middelalderen. Hva gjør du akkurat nå? Jeg prøver å sette meg inn i Vegvesenets Kanskje Los Angeles. Jeg trodde som mange >> fakta mange dataprogrammer. at alle fordervede havnet i LA, men tok grundig Hvilket annet yrke ville du helst hatt hvis feil. du kunne velge fritt? Hva liker du best til middag? Pilot på en Spitfire under andre verdenskrig. Alder: 48 år Jeg er glad i texmex, laget som i Mexico. Det flotteste jagerflyet noensinne med en Rolls- Sivil StAtuS: Gift, fem barn. Tre gutter og to Hva slags musikk lytter du helst til? Royce Merlin V12-motor på 27 liter. Tenk å fyre jenter fra 7 til 16 år. Tom Waits og Bob Dylan. opp en sånn motor og fly til værs! Yrke: Arkeolog, filosof og rørlegger. Hva gjør deg lettest trist eller sint? Hva får deg til å le? Aktuell: Ny direktør på Norsk Vegmuseum, Uopprettelige feil eller synder. Politiske En god historie, noe underfundig. Gode Lillehammer. overgrep eller overgrep mot personer. historier kommer blant venner i godt lag. Ser man deg i den nye operaen? Din kjæreste hobby? Jeg har bare vært der på omvisning, en spesialguidet tur. Bilbygging, så jeg trenger en garasje i Lillehammer med uante dimensjoner. Vanskelig. Jeg sier Go with the Flow, men Hvor var du i sommerferien? Hva er din viktigste leveregel? Hva gjør du helst ikke i fritiden? gå din egen veg. I Hellas sammen med de to eldste barna. Jeg Jeg ser veldig sjelden på fjernsyn. Men jeg Hvilken bok har du på nattbordet? har vært der før, men ikke sett Akropolis. Mektig! får med meg de siste nyhetene, også med hjelp Plan for Norsk Vegmuseum mot år 2000, en Hvem fikk blomster av deg sist? fra min kone. Hun er journalist og holder meg gammel trykksak fra museets startfase. Kona på bursdagen hennes. oppdatert. Din yndlingsby? NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK innhold AKTUELT NYHETER FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK nordens StØrSte FaGBlad For VeG, anlegg og trafikk på inn 11,5 % >> NYTT VIANOVA-PRODUKT: Revolusjonerende ingeniør-app >> FRODE NILSEN OVERTAR LEDELSEN: Generasjonsskifte i LNS >> DEMPER BEVEGELSENE: Ledeskovler på alle hengebruer >> leder LAV BEST Brukonferansen 2011 Det er plass for Vika Atrium i Oslo november flere entreprenører Arbeidsvarsling og utarbeidelse av planer oktober 2011 ALLTId OppdATERTE NyhETER: radaren sviktet Trollstigen- PROfILEN Ingen vet hvor mange som har passert over Trollstigen denne sommeren. Årsak: Radaren som registrerer trafikken har sviktet. Dermed vil tallene for Norges største naturbaserte turistattraksjon sommeren 2011 forbli ukjent. Den aktuelle radaren, som også er det eneste tellepunktet, er plassert ved Sogge bru i Rauma. Denne brua må alle som kjører til og fra Trollstigen fra Romsdalssiden passere. Svein Kroken, som har drevet Trollstigen Fjellstue i en årrekke, sier til Romsdals Budstikke at hans inntrykk er trafikk på nivå med fjoråret. Det har vært færre enn tidligere innom kafeteriaen og suvernir butikken, men det skyldes byggeaktivitet med mye rot og mangel på parkeringsplasser på Trollstigplatået. Når folk ikke finner noe sted å parkere, kjører de bare forbi, sier Kroken. Han stengte Trollstigen Fjellstue for godt 22. august. Nå skal den rives. Neste år åpner Nasjonale turistveiers nye anlegg på Trollstigplatået. nils aage jegstad fylkesordfører I AkeRsHUs Omegnsordføreren Jeg skjønner ikke at folk gidder å stå i bilkøene! Mange av dem må AKTUELT FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TEMA Kåfjordbrua reiser seg Ikke bare, bare med bar veg Med betong blir vegen Vågsbygd- bygget River ti overgangsbruer Betongen fyller gropene på Økern betong «Jeg har alltid ment at man skal stemme for det man er for og mot det man er mot.» England vil øke hastigheten Gjennomslag under Førresfjorden 13. oktober gjekk den siste salva i den ni kilometer lange undersjøiske tunnelen i T forbindelsen. Heile tunnelen er no ferdig sprengt ut, men fortsatt gjenstår mykje arbeid før andre enn anleggsmaski nar kan kjøyra i tunnelen. T forbindelsen omfatter totalt 20 kilometer veg, mykje i tunnel, og prislappen er på 1,6 milliardar kroner. Oppljostunnelen er den stiplete linjen øverst. Grasdaltunnelen er lengre nede til venstre. En del av Ospelitunnelen er synlig nederst til venstre. Veidekke sikrer Strynefjellsveien Veidekke har fått kontrakten på utskifting av vann og frostsikring på tunnelene på Strynefjellsvegen. Jobben er verd 34,919 millioner kroner. Helårsvegen over Strynefjellet ble åpnet i Tre lange tunneler inngår i den: Oppljostunnelen (4537 meter), Grasdaltunnelen (3720 meter) og Ospelitunnelen (2549 meter). De ble opprinnelig sikret mot vann og frost med aluminiumsplater. Etter hvert ble platene utsatt for galvanisk korrosjon, og i vinter var de i så dårlig forfatning at Veidekke skal erstatte aluminiumsplatene med PE skum dekket med med sprøytebetong. Oppdraget omfatter også sprenging av nisjer for nødstasjoner. I dag er det 250 meter mellom hver nødstasjon. Avstanden skal reduseres til det halve. Veidekke skal også sprenge tre nisjer for vifter i Ospelitunnelen. I hver nisje blir det montert to Tunnelene blir ikke stengt i anleggstiden, men mulighetene for å kjøre gjennom dem blir begrenset. Bilene vil bare slippe gjennom i kolonner som går cirka hver tredje time. Avgangstidene for kolonnene vil tilnærmet følge bussrutene. I Nils Aage Jegstad MASKIN OG UTSTYR PRODUKTNYHETER FRA VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TiPs Oss Om PRODUKTNYHETER JANUAR OKTObER 2011 TIPS OSS OM DINE ALLTID PRODUKTNYHETER: OPPDATERTE NYHETER: Kahlbacher snøfres KVALITET HELE VEIEN MED TELLEFSDAL! Foto: Jon Arne rudihagen / ScAnpix Fyr her! S ina l.se vegvesen 1 11 Fast i hver utgave >> på VeG Inn Åpningsssiden «På veg inn» setter fokus på hva som skjer i bransjen akkurat nå. I bunnen på denne siden er det satt av plass til en ¼ sides kjellerannonse. Lederen, innholdssidene og månedens leder kommer på neste oppslag. I bunnen på side 4 og 5 er det satt av plass til liggende 1 4 sides annonser. >> aktuelt Aktueltsidene teller åtte sider. Vi kan tilby plassering av alle typer annonseformat på disse sidene. >> prosjekt OG profil Prosjekt- og profilannonser plasseres som regel mellom side 20 og 40. >> Tema Hver utgave har en fast temaseksjon med egen forside inne i bladet. Vis-à-vis denne forsiden er det satt av plass til 1/1 sides temaannonse. Ønsker du å plassere din annonse sammen med redaksjonelt stoff om din bransje, er dette stedet! Større, men renere fra Cat Alle anleggsmaskiner må fra årsskiftet leveres med såkalte steg 3B-motorer, som er en skjerping av EU-kravene til miljøutslipp. For å klare dette, må motorprodusentene ta i bruk større filtere og kjølere. Det ser man tydelig resultatet av på Cats nye gravemaskiner som nå har måttet gi adskillig mer plass til motorrommet enn på tidligere modeller. Det er 324E, 329E, 336E og 349E som i denne omgang kommer i oppgradert versjon. Men det er ikke bare miljøet som tjener på nye motorer. Eierne kan glede seg over at drivstofforbruket reduseres med rundt fem prosent på disse Vibrerende nyhet fra Atlas Copco Atlas Copco introduserer seks nye hydrauliske platekompakto- rer beregnet for bæremaskin. Størst nyhet på disse redskapene er fordelingen av trykk og vibrasjon er øket, samtidig som slitasjen på komponentene er redusert. Kompaktorene er så godt som vedlikeholdsfrie, og har standard tilkoplingsfeste innebygget som gjør at man slipper noen form for hurtigkopling. Sporty og frisk skonyhet Den norske arbeidstøyleverandøren Synfiber lanserer nå Sedna, en sporty lettvekter av en vernesko. Sedna er utstyrt med Kevlar spikertrampbeskyttelse og kompositt tåhette. Yttersålen er også forlenget over tåhetten i en snabelkonstruksjon. Dette er et vektbesparende designelement som gir ekstra slitestyrke. Skoen for øvrig er produsert i syntetisk materiale og ventilerende mesh. For at foten skal holde seg tørr og sval gjennom arbeidsdagen, er innersålen trukket med slitesterkt og fukttransporterende PÅ VEG Ut SNØFRES Fresing og snølasting for profesjonelle brukere. Kahlbacher imponerer med ekstreme egenskaper. Geir har avløst Geir Jeg visste at jeg ville få jobben. Jeg har hatt den samme vinnerfølelsen én gang før da jeg tok et lodd og vant en helikoptertur. geir stormbringer direktør på Norsk VeGmuseum NO-4993 SUNDEBRU Tel , Fax For komplett produktoversikt Geir Stormbringer foto: privat >> maskin OG UTSTYR Etter temaseksjonen følger et fast oppslag om maskiner og utstyr. På disse sidene er det mulighet for alle typer annonseformat. >> på VeG UT Hver utgave avsluttes med «På veg ut» et intervju med en aktuell person. På motsatt side er det satt av annonseplass til 1 2 sider eller 1/1 side.

6 Temaplan Utgave Tema Materiellfrist Utgivelse NR 1 Asfalt 4. januar 18. januar >> Ekstraopplag deles ut på Asfaltdagen 19. januar og Anleggsdagene januar NR 2 Stein i veg 15. februar 29. februar >> Ekstraopplag deles ut på Stein i Vei mars i Sandefjord NR 3 Vedlikehold 14. mars 28. mars NR 4 Messeutgave Vei & Anlegg 11. april 25. april >> Stort ekstraopplag deles ut på Vei & Anlegg Hellerudsletta mai NR 5 Trafikksikring 16. mai 30. mai NR 6 Bruer 13. juni 27. juni NR 7 Nyheter fra Pukk- og Grusbransjen 15. august 29. august >> Ekstraopplag deles ut på Bergindustrien høstmøte i septemberr NR 8 Vinterdrift 12. september 26. september NR 9 Betong 17. oktober 31. oktober NR 10 Tunnel og fjellsikring 14. november 28. november >> Ekstraopplag deles ut på Fjellsprengningskonferansen i slutten av november

7 >> TeKnISKe DaTa BLADFORMAT: mm SATSFLATE: m SPALTEBREDDE: 58 mm FERDIGGJØRING: Stiftet 1/1-side utfallende 1/1-side >> annonseformater Format Høydeformat (mm) Breddeformat (mm) Pris Dobbeltside kr /1 side kr /2 side kr /3 side kr /4 side kr /8 side kr og 3. omslagsside kr Midtoppslag kr omslagsside kr * 1/2-side bredde 1/3-side bredde 1/2-side høyde 1/3-side høyde >> BIlaG Bilag Leveres i format Pris under 30 gram Andre format Løst bilag mm kr Pris etter avtale Stiftet bilag mm kr Pris etter avtale Andre typer bilag Pris etter avtale Skal du sende ut en produktkatalog, firmapresentasjon, bedriftsavis, CD eller DM til hele eller deler av vår målgruppe, vil det være langt rimeligere å sende det som bilag i Våre Veger enn med posten. Vi betaler jo allerede en del av portoen for deg. 1/4-side bredde 1/8-side bredde 1/4-side høyde *NB! Husk å legge til 3 millimeter på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. >> GeneRelT Om TRYKKFIleR PROGRAMMER: Adobe InDesign CS, Acrobat, Photoshop CS, Adobe Illustrator CS. FILFORMAT: PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG, INDD og AI FARGER: Bør leveres i CMYK. Om materiellet mottas i RGB, kan fargene avvike noe. OPPLØSNING: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet >> GeneRelT Om nettfiler FILFORMAT: GIF, JPG, PNG-24, RICH MEDIA, HTML og SWF (FLASH) OPPLØSNING: 72 dpi FARGER: RGB >> materiell MATERIELL SENDES: DIREKTETELEFON: (+47)

8 Vi har et opplag på eksemplarer og over lesere per utgave

9 68 Tlf: t Ltut >> PRODUKTgUiDen bruvedlikehold Veimas betong renovering a.s trollteam a/s ViaCon as borge miljøservice as geosyntia as tentex as inspecta as Industrigata 11, 3400 Lier Postboks 23, 8530 Bjerkvik Boks 50, 6301 Åndalsnes 2235 Matrand Nabbetorpveien 101, 1636 Gamle Tlf: Feiringvn 31, postboks 394, Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fredrikstad E-post: 1471 Lørenskog Tlf: Faks: Faks: Faks: Faks: Tlf: Tlf: Mobil: E-post: E-post: Faks: Faks: E-post: Vi er spesialister på fjellsikring i Maccaferri gabioner, madrasser og E-post: giertsen tunnel as Kartlegging av fjellpartier uansett bratte og v anskelige tilgjengelige f jell sikringsnett. Boks 78, Laksevåg, 5847 Bergen Tensar Geonett TriAx. Inspeksjon og oppfølging av vedlikehold. Volvo maskin as høyde. Rasjonell ved hjelp av vårt nye fjell partier. armering Tlf: Fiberduk. Tlf: og spesielle klatreutstyr! Høyeste Kartlegging, fjellrensk, fjellbolting, armering/ enreco as Faks: norpox rehab as og mest effektive maskinpark for nettsikring og fanggjerder. armeringsprodukter Stokkmov. 2, Pb 169, 7501 Stjørdal E-post: ViaCon a/s Boks 248, 3421 Lierskogen Feieutstyr. fjellrensk/sikring. Fjellrensk, spylerensk, fjellbolting, forankringsbolting. ViaCon as Vitaminveien 5B, Boks 59 Grefsen, Faks: WG Tunnelduk. Tlf: Celsa steel service as Tlf: Matrand Tlf: Faks: klippeutsyr 2235 Matrand 0409 Oslo WG Tunnelhvelv T100. Faks: CF maskin stange as enreco as Tlf: Tlf: WG Membraner. Reparasjon og vedlikehold av bruer, Korsbakken, 2330 Vallset Stokkmov. 2,Boks 169, 7501 Stjørdal Faks: Faks: Tenax geonett flatearmering. kaier og industribygg. Tlf: Tlf: geosyntia as scandinavian terra tec as TeleVev armeringsduk. Faks: Maccaferri fjellsikringsnett. Tlf: Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin TeleGrid geonett. overflatebehandling E-post: Vik Ørsta as» geosynteter E-post: Tlf: Eronett erosjonssikring. sto norge as C. grindvold a/s N-6150 Ørsta» fiberduk Faks: Caspar Storms Vei 12, 0664 Oslo Østre Akervei 260, Bonterra, Reconett, Tenweb, Tenax. Tlf: » Jordarmering E-post: gis/oppmåling/ Tel.: Postboks 260, 0976 Oslo Faks: » membraner scandinavian terra tec as dak/dap Faks: Tlf: Fjerby a/s E-post: asfaltarmeringsnett/duk Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Legging. geografiske E-post: Faks: Nedre Rælingsv. 429, 2008 Fjerdingby ahlsell norge as geopro Tlf: Montering. informasjonstjenester Tlf: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Faks: Plastmembraner. geomatikk as Faks: Tlf: / E-post: Bentonittmembraner. Postboks 103, Økern, 0509 Oslo VannmeisLing sigurd stave maskin as E-post: skred-/tunnelsikring Faks: Tlf: anleggsmaskin as Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo multiconsult as E-post: Alfagrid. tentex as Faks: Postboks 265, 8504 Narvik Tlf: Gabioner, wirenett rasgjerde, Tlf: E-grid veiarmering. Feiringvn 31, postboks 394, Tlf: Faks: steinsprangnett, snøskredgjerde, fjellrensk, bolting og polyesterpatroner. Mobil: enreco as Terra Woven. Tlf: Direkte: Terra Grid Lørenskog Dokumenthåndtering. Faks: Faks: Stokkmoveien 2, Boks 169, Faks: norkart geoservice as Vannmeislingsentrepenør, vannmeislinger, totalentrepriser, betong- Tlf: Kirkev. 17, Boks 143, 8201 Fauske Tlf: Feiringvn 31, postboks 394, 1471 Lørenskog PE- og PP-membraner. N-1300 Sandvika, Norway Volvo maskin as galvano a/s E-post: 7501 Stjørdal tentex as Løkketangen 20A, P.O. Box 145 vedlikehold og MOOG underbrolift m.m. Tlf: Faks: Tlf: Bentonittmembran. Tlf: Faks: Geologisk vurdering og E-post: Faks: Faks: sikrings anvisning. ViaCon as Containere moduler kompressorer rassikringssystemer/ Glasgrid. Tlf: Innsynsverktøy.» fjellsprenging Fjellsikringsutstyr. Paveglass. NorGeoSpec-kvaliteter Matrand Databaseadministrator. bns Container as kaeser kompressorer as geosyntia as snøskred/ ViaCon a/s Faks: Verkseier Furulundsvei 9B, Verpetveien 38, 1540 Vestby Tlf: VanLige gjerder og nett scandinavian terra tec as 2235 Matrand oppmåling P.O. box 26 Alnabru, 0614 Oslo Tlf: E-post: betongrenovering as Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Tlf: PE - og PP-membraner. ØstCom infrastruktur Tlf: Faks: Postboks 23, 8530 Bjervik Tlf: Faks: Bentonittmembran. Mobil: Mobil: Tlf: Faks: E-post: E-post: Fjell renovering as Faks: E-post: Bonar vevd fiberduk. jordarmering/geonett/duk rystelsesmålinger/ Dalaneveien 59, 4618 Kristiansand Terrasafe nålfilt fiberduk. ahlsell norge as geopro Gps-innmåling rådgivning/ Tlf: El Montagnes stålnett i Alfagrid, Pgm-G1 og asfaltkompostitt. Terramtermisk fiberduk. Industriveien 3, 4580 Lyngdal uniteam a/s bygningsbesiktigelse Faks: flere dimensjoner, samt Secutex beskyttelsesduker. Tlf: / satelittnavigasjon Gneisveien 8, Pb Skedsmokorset multiconsult as Mobil: / steinsprangnett og rasgjerder. geosyntia as Faks: statens kartverk Tlf: Tlf: E-post: Tlf: E-post: SATREF, 3507 Hønefoss Faks: Direkte: Fjerby a/s E-post: Tlf: Mobil: Fjellrensk, bolting, nettsikring, stag, Nedre Rælingsv. 429, 2008 Fjerdingby geomembraner E-post: Faks: rassikring, hydraulisk borerigg på kran, Tlf: ahlsell norge as geopro enreco as E-post: spyleutstyr, spruteskjerm på semi. Faks: tentex as Industriveien 3, 4580 Lyngdal Stokkmoveien 2, Boks 169, 7501 Stjørdal Posisjonsbestemmelse:» feie-/klippeutstyr Salg av: Steinsprangnett, rasgjerder, E-post: Feiringvn 31, postboks 394, 1471 Lørenskog Tlf: / Tlf: CPOS, DPOS, MPOS, ETPOS. Feiemaskiner gabioner og steinmadrasser. Tlf: Faks: Faks: C. grindvold a/s gummi-industri a/s Gabioner, wirenett rasgjerde, Faks: E-post: E-post: naturstein Østre Akervei 260, Boks 4127 Gulskogen, 3002 Drammen mesta drift steinsprangnett, snøskredgjerde, fjellrensk, bolting og polyester patroner. Tensar AR-G Tenax geonett flatearmering. Viksveien Røyse maxim as Postboks 260, 0976 Oslo Tlf: Tlf: Tlf: Faks: E-post: GlassTex borge miljøservice as TeleVev armeringsduk. Tlf: Faks: E-post: Lauritsen gjerdefabrikk as Nabbetorpveien 101, 1636 Gamle TeleGrid geonett. E-post: Tlf: ViaCon as Fredrikstad Eronett erosjonssikring. Pretec as E-post: 2235 Matrand Tlf: matech as Jellestadveien 35, 1739 Borgenhaugen Tlf: Faks: geosyntia as gatestein Pb 603, 3412 Lierstranda Tlf: Gabioner og steinsprangnett fra Faks: E-post: Tlf: jogra steinindustri as Tlf: » fjellsikring Faks: Torsion E-post: Postboks 83, 1740 Borgenhaugen FjeLL- og erosjonssikring E-post: GlassGrid glassfiber. Tlf: ahlsell norge as geopro trollteam a/s Road Mesh stålnett. enreco as Faks: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Produkter til fjellsikring samt vann og Postboks 50, 6301 Åndalsnes Stokkmov. 2, Boks 169, 7501 Stjørdal scandinavian terra tec as E-post: sigurd stave maskin as Tlf: / frostsikring i tunneler. Tlf: Fiberduk/geotekstiLer Tlf: Muninsvei 1, Pb 155, 1334 Rykkin Boks 6159 Etterstad, 0602 Oslo Faks: Faks: ahlsell norge as geopro Faks: Tlf: Kantsten, gatesten, mur og andre Tlf: E-post: Industriveien 3, 4580 Lyngdal Faks: naturstensprodukter fra eget Faks: Stålnett i flere dimensjoner. Tlf: / E-post: stenhuggeri eller import. ISOSTOP snø- og steinspranggjerder. Faks: GSE/SGS HDPE/SGS proflex bentomat. fra Isofer AG. E-post: Terra Grid. Terra Woven Freser FiLter Valser L L L L La kundene finne deg Hver måned har vi over lesere. Undersøkelser viser at hvert eksemplar av vårt opplag på leses i snitt av fire personer. Leserne finnes innen veg og anlegg, riksentreprenører, maskin entreprenører, asfaltentreprenører, pukk- og grusleverandører, vedlikehold, anleggsfolk og ingeniører i Statens vegvesen og i alle landets kommuner. >> VÅRe VeGeR leses av: >> Anleggsgartnere >> Avdelingsledere >> Asfaltentreprenører >> Eksperter >> Entreprenører >> Forskningsmiljøer >> Kommuneingeniører >> Maskinentrepenører >> Organisasjoner >> Prosjektledere >> Planleggere >> Rådgivende ingeniører >> Riksentreprenører >> Samferdselskontorene >> Samferdselspolitikere >> Transportsjefer >> Trafikkstasjoner >> Vegingeniører >> Vegvedlikeholdsentreprenører >> Vegsjefer Steinar alvestad SALGSSJEF ANNONSER OG ABONNEMENT mob: Besøksadresse: Sørkedalsveien 10c, Majorstuen, Oslo >> OG medlemmer I: >> Foreningen Asfalt & Veiservice >> Norsk Veg- og trafikkfaglig forening >> Norsk Asfaltforening >> Norsk Betongforening >> Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk >> Norsk Bergindustri >> TEKNA Teknisk-naturvitenskapeligforening >> NITO Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon PRODUKT» anleggsmaskiner Volvo maskin as Tlf: Hjullastere,gravemaskiner, dumpere, kompaktlastere,minigravere, trucker,veghøvler,hydrauliske hammere,delerogservice.» asfalt asfaltredskap Velde treprodukter Rostad Gård, 7730 Beitstad Tlf./faks: Mobil: Planeringsskyvereasfalt/betong Sluskebårer asfaltverk amomatic oy Lenkkitie 14, Paimio, Finland Tlf: Faks: beck maskin as Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: asfaltutleggere Leggere Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Tlf: Asfaltutleggere DIN LEVERANDØRGUIDE Fiberdoseringsutstyr beck maskin as Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Fresemaskiner Volvo maskin as Tlf: Laboratorieutstyr tankanlegg Produktguiden er veg- og anleggsbransjens leverandørguide på papir og internett. Enklere og billigere kan du ikke nå innkjøpere i offentlig og privat sektor. Dett er en rimelig og effektiv måte å nå mange kunder på. Her får du alfabetiske oversikter innen de fleste produktt yper som brukes i veg- og anleggssektoren. Tilbakemeldingene fra brukerne går ut på at Produktguiden er et nyttig verktøy når du raskt skal finne frem til riktig leverandør. Og gunstigere annonsepris skal du lete lenge etter: Kr. 109 per linje! En vanlig oppføring på fire linjer koster kun kr 436 per utgave. Bestilling skjer for fem fortløpende utgaver og legges ut på www. vareveger.no der alle firmaer og produktgrupper er søkbare med direkte lenker til firmaets hjemmeside. Bestill annonser i produktguiden og du gjør det enkelt for kundene dine. VaLser Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Tlf: / E-post: Volvo maskin as Tlf: Belysning defa Lighting as Tlf: E-post: Gatebelysning. Tunellbelysning. Park-ogmiljøbelysning. thorn Lighting as Strømsveien 344, 1081 Oslo Tlf: Faks: E-post: effektbelysning gatebelysning Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Tlf: E-post: Led gatebelysning Jernkroken 18, 0976 Oslo Tlf: E-post: guiden ANNONSERER HER? KONTAKT STEINAR ALVESTAD TLF: FAKS: E-POST: beck maskin as Volvo maskin as beck maskin as Luminator as multilux as Catena as Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. multilux as Tlf: E-post: swarco norge as Brynsveien 12, 0667 Oslo Tlf: Faks: E-post: Led dekorbelysning Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Led tunnelbelysning Lysning multilux as Tlf: E-post: LyskiLder Lysarmaturer Luminator as Tlf: E-post: Park-,miljø-ogvegbelysning. Lysmaster LyskiLder miljøbelysning nød- og sikkerhetsbelysn ParkbeLysning PunktbeLysning tunnelbelysning utendørsbelysning

10 Vi skriver om nyhetene, politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som sørger for at vegene bygges og vedlikeholdes og maskinene og utstyret som kreves for å få det til

11 Annonsér på våre nettsider vareveger.no Internett som markedsføringskanal blir ofte oppfattet som trendy, innovativt og unikt. Flere markedsundersøkelser slår fast at den som kombinerer annonsering på internett med print, når bredere ut til målgruppen >> Vi hjelper deg gjerne med å lage bannerannonsen din. >> Vi tilbyr kombinasjons pakker med annonseplass både for papir og nett MEGABANNER px kr /mnd MINIPLAKAT px kr /mnd TÅRNBANNER px kr /mnd PRODUKTANNONSE px kr /mnd Annonsér i vårt nyhetsbrev! Se for mer informasjon

12 >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK NUMMER ÅRGANG 38 Prosjekt >> ny teknologi På På vintervegene: Bilag til nummer Koster bort saltforbruket Operatunnelen! EndElig ferdig: >> krav etter alta-ulykken: 132 sider foto: CornElius PoPPE/sCanPix E18 Operatunnelen: Havnelageret >> vegsaltets Bakside: Sats på et skikkelig sykkelvegnett >> ÅlEsund: Graver opp brosteinsgatene 50 tonn gjennom taket 16 sider Prosjektspesial >> tonn i ÅrEt: >> VÅRE VEGER PÅ BAUMA CHINA: >> PÅ LANDEVEGEN: NRK-VETERAN EINAR LUNDE: Du store kineser! Norsk vegpolitikk nesten som i Afrika! MARI BARSTAD: Sjefen for Økern-utbyggingen 16 sider Prosjektspesial Det besværlige vegsaltet >> På kanten: Nå dør kastanjene i Bygdøy allé >> PÅ P landevegen: KomiKEr ØystEin bache Norges nye hovednerve 60 % økning på vedlikehold NUMMER ÅRGANG 39 NUMMER ÅRGANG 38 >> E6 GulbrandsdalEn: >> Stat StatS Sbud buds Sjettet: >> Vik ØrSta as: Månedens vegpakke: Vegloven må endres NUMMER ÅRGANG 38 Gå, mann! >> ProfilEn: liv Kari skuldal HanstEEn Rådgivernes hærfører >> nye kantlinjer er lettere å se: Betongstøp i trøndersk kvikkleire Dråper holder vannet unna >> Profilen: Marit Brandtsegg >> Brandagersundet randagersundet: Tidenes bruløft i Gulen >> Profilen: r eidar kompen Kompetansedirektøren >> INGEN TOPPKARAKTER >> E18 KnaPstad Krosby ÅP ÅPnEt: Bettinas store byggverk >> r ik iksv SVeg eg 3 i ØS ØSterdalen: Betonghøvdingen Det lysner i skogen NUMMER ÅRGANG 39 NUMMER ÅRGANG 39 >> PARIS:: Led-gatelys halverte energiforbruket >> NORDICWAY 2011 I ÖSTERSUND: 16 sider Spesialbilag MATZ SANDMANN Solid vintertreff Dobler til en billig penge >> TYNNDEKKER: Mindre støy og slitasje NUMMER ÅRGANG 39 Lemminkäinenkjøpet endelig i boks >> ASKER KOMMUNE: Slik taklet Torbjørn Naimak krisen >> LEMMINKÄINENS KJØP AV MESTA INDUSTRI: >> GRØNT LYS FRA KONKURRANSETILSYNET: Neppe èn etat med det første >> FEM DØDE - OVER 50 TIL SYKEHUS: vingeklippet NUMMER ÅRGANG 39 >> SAMMENSLÅING: Skandaletunnelen endelig i bruk FRA BRANSJEN TIL KLEPPA: Positiv, men Systemkritikeren >> 100 MILLIONER KUBIKKMETER I BEVEGELSE: Ras truer E136 i Romsdalen Morten Hansen Unionslederen >> JUBEL I NORCONSULT: NORCONSULT Fikk gigantoppdrag i Rogaland >> FEHMERN-FORBINDELSEN: >> NORSK, VEDLIKEHOLDSFRITT OG MILJØVENNLIG: Unikt tre i nye støyskjermer BÅRD HOKSRUD (FRP) >> HVA ER GALT MED NORSK VEGSALTING: Utålmodig Bruker tre ganger telemarking mer enn Sverige NUMMER ÅRGANG 39 Norske eksperter knytter Europa sammen >> SPREK DESIGN OVER OSLO S: Første kyss på Kjærlighetsbrua >> E18-TUNNEL BLIR RÅDYR: 6,7 km til over 3 milliarder kroner >> REDUSERER CO2-UTSLIPP: Vil gjøre varm asfalt kaldere >> PÅ LANDEVEGEN: OLE GUNNAR SOLSKJÆR Fast kunde på E39 NUMMER ÅRGANG 39 >> BEHANDLINGSTIDEN I SNITT 10 ÅR: Vegvesenet skal halvere planleggingstiden Tale Stensbye Motorvegbyggeren NUMMER ÅRGANG 39 >> LARVIKITT: Viser seg fram på ny E18 Be ST I l l m en T a BOn n e» til 2007 >> PROFILEN FINN HALVOR SKAARDAL Oppkjøpssjefen FERGEFRI E39 PLANLEGGES: Kan også bli kraftprodusent Send «VV RETTSAKER OM FUNKSJONSKONTRAKTER Vegvesnet vinner på knockout Kun kr 740 i Bruferd per år Hardanger >> VALG 2011: Null til Oslos asfalthull JOHNNY M. JOHANSEN Radikal tungvekter Prosjektbilag Fiasko for sykkelbyene? Sparer hundrevis av millioner Å TENKE KREATIVT: på pad! >> ERSTATNING FOR DÅRLIG VEGSTANDARD: VEGSTANDARD Dømt til å tape Nå kan du også få abonnement på Våre Veger på pad. Bruker du Ipad eller Android, så kan du hver måned få Våre Veger på Mange sterke digital plattform. vegopplevelser NUMMER ÅRGANG 39 TEATERSJEF ELLEN HORN: >> ANALYSE: Seiglivet myte om tele og veg >> NYTT VIANOVA-PRODUKT: >> SYKLISTENE SER RØDT I BODØ: Ikke bare-bare med bar veg PETTER EIKEN, SKANSKA NORGE >> LÆRER VEGVESENET God somm er 16 sider >> USIKKER EFFEKT AV SYKKELBYPROSJEKTET: >> RIKSVEG 80: Kortere, rettere, raskere Nyhet i 2012! Holder seg unna driftskontraktene Selveste kremjobben: Kongen på haugen Revolusjonerende ingeniør-app Årsabonnement: 600, Generasjonsskifte i LNS 24 sider Pr. utgave: 70, Pro sjekt>> FRODE NILSEN OVERTAR LEDELSEN: >> DEMPER BEVEGELSENE: Ledeskovler på alle hengebruer spesial Mer info på våre nettsider: hastighet LAV BEST brøyter

MEDIEPLAN. Mer ras mindre penger NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK. TEMA: TunnEl og fjell Glad jeg ikke er samferdselsminister

MEDIEPLAN. Mer ras mindre penger NORDENS STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK. TEMA: TunnEl og fjell Glad jeg ikke er samferdselsminister ÅRGANG 4 4 VAREVEGER no MEDIEPLAN 2017 TEMA: TunnEl og fjell Glad jeg ikke er samferdselsminister >> PoSitiv nyvinning: Rumlefelt halverer trafikkulykkene >> Må øke kapasiteten: Tunnelpenger brukes på

Detaljer

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Produkt- og profilannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologiog

Detaljer

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Stillingsannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin

Detaljer

STILLING LEDIG. Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS

STILLING LEDIG. Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS STILLING LEDIG Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS Papirutgaven Teknisk Ukeblad best på stilling blant teknologer Skal du være sikker på å treffe dyktige og motiverte ingeniører

Detaljer

TEKNISK UKEBLAD. Profil- og stillingsannonser Medieplan SKAPER FREMTIDEN INGENIØRER LEDERE LESERE

TEKNISK UKEBLAD. Profil- og stillingsannonser Medieplan SKAPER FREMTIDEN  INGENIØRER LEDERE LESERE Profil- og stillingsannonser Medieplan 2018 2018 LESERE 262.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS MEDIEPLAN 2010 Litt om Teknisk Ukeblad Daglige nyheter på nett TU.no Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin. Teknisk Ukeblad stiller

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Profil- og stillingsannonser Medieplan 2017 2017 LESERE 261.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 LESERE Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Profil- og stillingsannonser Medieplan 2017 2017 LESERE 261.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 LEDERE INGENIØRER LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN 286.000 105.000 77.650 WWW.TU.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 LEDERE INGENIØRER LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN 286.000 105.000 77.650 WWW.TU. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013 ANNONSEMULIGHETER Medieplan 2013 Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole Målgruppen er lærere, førskolelærere, skoleledere og pedagogstudenter Utgivelsesplan

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

www.vareveger.no 2013 Medieplan

www.vareveger.no 2013 Medieplan www.vareveger.no 2013 Medieplan hardangerbrua: Dette blir Norges lengste hengebru når den åpner i 2013. Brua får en total lengde på 1380 meter tårnene rager 200 meter over fjorden. Prosjektet omfatte r

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

MEDIA- PLAN 2015. Webannonser: Abonnement: 11 utgaver i året. Bekreftet opplag: 42 000 Bankgiro: 6087.05.28267. Grafisk produksjon:

MEDIA- PLAN 2015. Webannonser: Abonnement: 11 utgaver i året. Bekreftet opplag: 42 000 Bankgiro: 6087.05.28267. Grafisk produksjon: NORGES STØRSTE POLY TEKNISKE AVIS ISSN 0332-611X NYTT Utgiver/Adresse: Ingeniørnytt AS Nils Lassons vei 5, 1359 Eiksmarka Postboks 164, 1332 Østerås Telefon: 67 16 34 99 Telefax: 67 16 34 10 Utgiver/Publisher:

Detaljer

Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 SIDE 40 SIDE 20 SIDE 20 LESERE SIDE 18 SIDE 37 SIDE 6 SIDE

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN

www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN Tunneler: Det finnes rundt 1000 vegtunneler i Norge med en samlet lengde på over 800 kilometer. Årlig bygges det 20 30 kilometer nye tunneler. Veksten

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no 2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no DAGENS MEDISIN DM Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetkanal mot helsevesenet.

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

MEDIEINFORMASJON 2017 Produktannonser - Print og digitale annonser

MEDIEINFORMASJON 2017 Produktannonser - Print og digitale annonser MEDIEINFORMASJON 2017 Produktannonser - Print og digitale annonser TABLET 11 % MOBIL STÅR FOR 44 % AV TRAFIKKEN PÅ TIDSSKRIFTET. NO VI ER AKTIVE PÅ SOSIALE MEDIER OVER 31 000 I OPPLAG PER 1.1.2017 45 %

Detaljer

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt Pressemappe Gjennomslag Kvivstunnelen Region midt Dato: 7. april 2011 Innhold pressemappe - Program for markeringen - Pressemelding med kontaktinformasjon - Faktaark med link til prosjektsider på internett

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2015

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2015 Norges eneste highend livsstilsmagasin Prisliste 2015 1 D2 Prisliste 2015 154 000 148 000 134 000 128 000 128 000 LESERE D2 har 233.000 lesere per utgave, blant dem er 46 prosent kvinner. D2-leserens gjennomsnittige

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

NÅR LEGER ER MÅLGRUPPEN PRINTANNONSER PRISER 2018 UTGIVELSER 2018 FORMAT SVART 4FRG

NÅR LEGER ER MÅLGRUPPEN PRINTANNONSER PRISER 2018 UTGIVELSER 2018 FORMAT SVART 4FRG NÅR LEGER ER MÅLGRUPPEN Legenes hverdag er svært forskjellig, avhengig av hvilket fagfelt de jobber med. Felles for alle er at de forholder seg til Legeforeningens etiske regler, må være faglig oppdaterte

Detaljer

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN MEDIAKIT 2016 LESERTALL PR. UTG.: 101.000 UTGAVER PR. ÅR: 11 UTGAVER BRUTTOOPPLAG: 27.500 PR. UTG. MENN: 89 % KVINNER: 11 % ABONNENTER: 7.900 LYDOGBILDE.NO: 60.000 UNIKE PR. UKE NORDENS STØRSTE HJEMME-

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Oppsummering oktober 2013 Antall saker totalt: 17 Antall saker TV: 1 Antall saker papir: 4 Antall saker nett: 11 Antall oppslag riksmedier:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»!

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»! Månedsmagasiner Agenda Bakgrunn for lansering Redaksjonelt konsept Målgruppe Redaktør Form og utrykk Markedsføring Potensielle annonsører Suksessfaktorer i lese-/annonsørmarkedet Mamma fylte 10 år - og

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING AV ÅLESUNDSTUNNELENE Ellingsøytunnelen er 3,5km og Valderøytunnelen

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

2017 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering

2017 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering 2017 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen ble etablert

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

www.twinca.dk Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIKT STYRETØY SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER

www.twinca.dk Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIKT STYRETØY SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER Contractor Verdens mest effektive minidumper UNIKT STYRETØY SUVERENE KJØRE- EGENSKAPER Styr ett tonn med én hånd Twinca A/S utvikler, produserer og forhandler hydrauliske minidumpere til kunder over hele

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr Since 1912 Presenninger Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr O.B.Wiik presenningsspesialisten O.B.Wiik er Norges ledende produsent og leverandør

Detaljer

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2016

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2016 Norges eneste highend livsstilsmagasin Prisliste 2016 1 D2 Prisliste 2016 LESERE D2 har 240.000 lesere per utgave, blant dem er 42 prosent kvinner. D2-leserens gjennomsnittlige inntekt er kr 578.000, som

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider!

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Hvalstad, Norway Nyhetsbrev E-Site mai 2011 Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! jquery, CSS 3 + HTML5, E-Site 3.2.4, E-Site 4.0 Side 1 av

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre Alf og Beth er glad i hverandre, og de liker å reise rundt i bobilen sin. Går det an å reise rundt i Norge styrt av alfabetet? Les boka, så får du se. Alfabetreisen har blitt til sammen med elever på mellomtrinnet.

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

www.ukeavisenledelse.no Medieinformasjon 2014 Mediainformasjon 2014 Ved slutten av 2012 var det krisestem ning i luften. Konsernet Mentor Medier var ikke lenger interessert i å drive virksomheten videre.

Detaljer

Medieplan nett & PAPirAnnonSer MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan nett & PAPirAnnonSer MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 06 nett & PAPirAnnonSer MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen trening treningsforum.no er i dag norges største plattform rettet mot trening og kosthold

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Medieinformasjon stilling 2015

Medieinformasjon stilling 2015 Medieinformasjon stilling 2015 Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetsavis mot helsevesenet. Avisen ble etablert i 1998 og har et opplag på opplag på 24.300 ex. og distribueres til alle yrkesaktive

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

mitt nye kjøkken Klart du kan! er vårt motto Legg inn ditt prosjekt

mitt nye kjøkken Klart du kan! er vårt motto Legg inn ditt prosjekt mitt nye kjøkken camillas prosjekter mitt nye kjøkken Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken og kjølerom

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer