SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]"

Transkript

1 SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SAMMENDRAG... 2 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN... 3 FUNGERER TV- PAKKEN?... 4 FUNGERER TV- TJENSTENE? FUNGERER KUNDESERVICEN TIL HOMEBASE? FUNGERER INTERNETT? ANDRE SAMMENHENGER INNBYDELSEN - DISTRIBUSJON UNDERSØKELSEN FRA HOMEBASE? DEN LILLE SKRIFT SPØRRESKJEMAET FRA UNDERSØKELSEN BJØRN TOMMY TOLLÅNES 2 6. S E P T E M B E R V E R S J O N : 1. 0

2 FUNGERER DET? Bakgrunnen for undersøkelsen er flere anekdoter på web, i aviser og på lekeplassene, samt henvendelser til styret i Hallagerbakken borettslaget om at kvaliteten på TV/Internett-leveransen etter skifte til Homebase (via Multinett) ikke var tilfredsstillende. Dette er også synet til Homebase/Multinett. Denne rapporten tar ikke for seg hvorfor kvaliteten ikke har vært (er?) tilfredsstillende, men fokuserer på opplevelsen av tjenestene etter 1. august, fordi etter sommeren skulle svakheter i infrastruktur/tjenestene fra parhestene Homebase og Multinett være håndtert. Denne rapporten er basert på en enkel analyse av tallmateriale. Det er mulig å analysere dette mer avansert statistisk, men per nå oppfattes ikke det som hensiktsmessig. Det er 219 boenheter i Hallagerbakken borettslag og vi har 86 respondenter som har besvart hele undersøkelsen. Det er 3 ikke-komplette besvarelser. De sistnevnte inngår ikke i analysen. SAMMENDRAG Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe fakta for å ha et bedre grunnlag for diskusjoner enn løsrevede rykter og personlige erfaringer. Vi er interessert i å avdekke omfanget av eventuelle problemer og deres karakter. Hva som ikke ligger i rapporten? Vi har i ikke undersøkt hvordan beboerne oppfattet tjenesten før skifte av leverandør da Multinett og Homebase har akseptert vår forståelse av at leveransen ikke har vært tilfredsstillende. I tillegg er det meget vanskelig metodisk i ettertid å beskrive situasjonen før sommeren. Den var klart ikke holdbar. Vi har brukt anekdotiske erfaringer fra denne perioden for å spørre om ulike problemer har fortsatt som for eksempel hakkede TV-bilder og varierende hastighet på internett forbindelsen. Det fremkommer ikke av denne rapporten hva Multinett/Homebase har forpliktet seg til å levere borettslaget. Hovedfunnene er: Omfanget av problemer etter 1. august er så stort at det er et fellesproblem, og ikke noe som kun angår enkelt beboere. Hovedkonklusjonen er at TV-pakken ikke er tilfredsstillende per i dag! Kun 14% sier at den fungerer utmerket. En vesentlige andel av beboerne, dvs de fleste, oppfatter problemer som hakkede TV-bilder og problemer med opptaksfunksjonen, filmleie og TV-portalen. Hovedkonklusjonen er at internett tilgangen til Homebase fungerer bedre enn sitt rykte etter sommeren, men det er hele 35% som opplever at kvaliteten ikke holder. Kundeservicen til Homebase og tilgangen for kundene på gode brukerveiledninger ol. via webben, TV-portalen eller på annet vis er usedvanlig dårlig. Side 2 av 25

3 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN Vi vil her kort beskrive aktørene: Hallagerbakken borettslag (BRL): BRL har valgt å gjøre som de fleste borettslag ved å satse på å ha en kollektiv primærløsning for TV-tjenester til borettslaget. Alternativet er at hver andelseier/ beboer selv måtte ordne seg dette. Vi har valgt å gjøre dette via Multinett. Multinett: Dette selskapet er eid av mange borettslag i vårt område og Hallagerbakken BRL er en av eierne. Hovedformålet med selskapet er å eie og vedlikeholde en god infrastruktur for TV/internett/telefoni-tjenester, og på vegne av eierne sørge for gode anskaffelsesprosesser for tilsvarende tjenester. Eierne er ikke forpliktet til å bruke Multinett som kunder og kan velge andre løsninger. Homebase: Selskapet er en vanlig TV/internett leverandør blant flere, som vi valgte å inngå avtale med indirekte via Multinett ved forrige korsvei (det andre alternativet var NextGenTel eller å gå ut å lage en direkte avtale med en annen leverandør). Homebase er i dag eid av Get. De har et begrenset operativt samarbeid per i dag. Get: Selskapet var vår forrige hovedleverandør av TV-tjenester til BRL. TrendNett: Selskapet er et uavhengig firma som tilbyr ulike tekniske tjenester. Både Hombase og Multinett benyttet seg av dem til teknisk oppfølging av sine kunder i BRL. Avtale og prosess Hallagerbakken BRL som kunde har to avtale forhold til Multinett. Den ene er den generelle avtalen om leveranse av en TV-pakke og den andre er avtaleforholdet knyttet til valget av Homebase. Det pågår en juridisk og taktisk vurdering av disse avtaleforholdene i BRL nå og dette ligger utenfor denne undersøkelsen. Arbeidet som er gjort (eller ikke gjort?) av Multinett og BRL i forhold til utarbeidelse av kravspesifikasjoner (avklaring av behov/ønsker), hvordan prosessen(e) i forhold til valg av leverandører i siste runde eller kvaliteten på de avtaler som er inngått (eks. mangel på dagsbøter for manglende leveranser) er heller ikke en del vurderingsgrunnlaget eller analysen i denne rapporten. Side 3 av 25

4 FUNGERER TV-PAKKEN? 14% av beboerne mener at TV-pakken fungerer tilfredsstillende etter sommeren, mens resten har varierende opplevelse av tilbudet. Beboerne ble bedt om å utrykke i tekst mer konkret hvordan de opplevde dette. Dette ble utrykt slikt (det er ikke foretatt noen redigeringer i teksten!): Svært tungrodd, uoversiktlig og amatørmessig brukergrensesnitt 2) Opptak spilles av uten lyd 3) Fjernkontrollen fungerer plutselig ikke (skjer ofte og har - blant annet - ført til tap av mange sendinger satt på pause) 4)Veldig treg responstid på fjernkontroll, fører til feil valg ofte fordi man ikke vet om den har reagert eller ikke på første trykk Aller først, det er et bra utvalg av kanaler. Men: det går ikke an å spole og ta pause. Ofte hakker bildet, bildet fryser, lyden forsvinner, dårlig opptaksmetoder (skulle ønske det var serieopptak),ofte følger ikke informasjonsbanneret etter når man skifter kanaler, informasjonsbanneret har også ofte feil informasjon. Det burde gå ann å bytte språk på noen kanaler som man kan med de fleste andre bokser. Bildene stopper opp - fryses/hakker. Dårlig kanalutvalg - i forhold til GET. Passer ikke gamle damer ikke ser på reality shows eller fotball/mannekanaler. Jeg vil ha Eurosport og Mezzo - to kanaler som jeg så mest på. JEG VIL HA GET TILBAKE Bildene ved bruk av EPG (elektronisk programguide) er nesten uleselige. PVR har jeg prøvd men lite fornøyd Bildet "fryser" en gang iblant. Bildet fryser noen ganger. Særlig HD-kanaler. Vesentlig bedring etter 1/8. Bildet fryser,hakker, lyden "glipper". Har ikke lyd på digital NRK kanaler. Bildet hakker/stopper opp noen ganger, men jeg vet jo ikke om det skyldes sendingen eller Homebase. Har aldri brukt digitalboks tidligere. Bla. programmer som er satt til opptak ikke blir tatt opp, samt at opptak blir kuttet før prog.er ferdig.bilde som "henger" og må derfor restartes, skjer ofte. dekoder må restartes hver dag, uten unntak. opptak hakker el fryser. dekoderen er av simpleste sort. Det er stort sett dårlig kvalitet på de fleste kanalene. Det hakker, bildet fryser, høy pipe lyd, og generelt dårlig bildet/signaler. Etter 1 august så har Tv bildet begynt å fryse og henge seg opp veldig ofte. Jeg er UTROLIG Side 4 av 25

5 missfornøyd med Homebase. Og det irriterer meg grenseløst at jeg MÅ betale for dems tjenester. Jeg får ikke det jeg betaler for. Og ikke minst kundeservicen til Homebase holder ikke mål eller kvalitet. Dette er for dårlig i Det går ikke an å skifte mellom kanalene i vanlig tempo. Du må trykke inn en og en kanal og gjerne vente mellom hver. Informasjonen på linja skal si hvilken kanal det er men den oppgir helt vilkårlig alle mulige andre kanaler. Helt usystematisk. Så kommer enkelte av kanalene opp uten lyd. Og så er det bare å svitsje videre for å se hva som kommer... Det har vært en del hakking/ frys på TV. Så har det vært noen kanaler som ikke har kommer opp i kanallisten. På noen kanaler er det også svart bilde / ingen ting kommer opp. Synes også at ledningene er for korte. Så man kan ikke velge selv hvor i stuen man vil ha TV. TV`n må stå helt inntil uttaket, og det synes jeg er dårlig. Vi skulle gjerne hatt noen lengre kabler/ ledninger. Dette fungerte bedre med Get. Dårlig/hakkende lyd. Noen ganger ikke lyd i det hele takk. Noen ganger sprakende smell. En del hakking! En del kanaler hakker, klikkelyder, veldig ofte mangler lyden. De kanalene jeg husker akkurat nå er TV3 og NRK2 Enkelte rivninger i bildet - både på direkte sending og opptak. Svært dårlig dekoder-og fjernkontrollfunksjonalitet - gammeldags og "billig" i forhold til GET. Tidsstyring av opptak er upålitelig. Etter masse telefoner fikk jeg endelig tilsendt en ny dekoder. Denne fungerer heller ikke og må restartes fler ganger i døgnet da lyden forsvinner. RESTARTING er et stikkord!!!!!!! Fortsatt hakkende bilder. Feks. hodet på folk flytter seg halvveis fra halsen og tilbake igjen. Halve ord blir borte. Ved skifting av kanal, "henger" kanalen igjen når jeg skifter til ny. Fremdeles hakkede bilder innimellom. Trøbbel med fjernkontrollen. Svær langsom reaksjon når jeg bruker ulike funkjoner under Portal. Kanalnumrene hopper (mindre enn før). Funngerer ikke så bra TV -kanaler. ofte brudd. stopper ingen kanaler. Hommebase ble varslet ofte, det ser ut de kan ikke gjøre mer me dette. Mye bedre var med get selskapet. Get har en helt annen oversikt over tilgjengelig kanaler MED forhåndsvisning av TV-bildet. EPG fra Homebase er tilnærmet ubrukelig hakking på bildene, full stopp på en kanal i et tilfelle Hakking, spesielt på lyd, generelt på alle kanaler Har blitt bedre etter hvert Har hatt noe problemer med filmleie, lydstyrken på de digitale kanalene og samhandling lyd/bilde. Har ikke TV... Har ikke vært så mye hjemme siden 1. august og har heller ikke brukt TV så mye i den tiden så det er derfor vanskelig å gi riktig begrunnet svar. Er generelt lite fornøyd med Homebase Henger seg opp, må skru dekoder av og på. Gjelder ingen spes kanal hvis jeg skifter kanaler ofte blir lyden borte og jeg må slå av strømmen og sette på igjen før lyden kommer tilbake. Ingen lyd på HD kanalene. Opplever også mye hakking og frysing av bilder. internett linje er mere ustabilt og dyrere enn get.kundeservice har lite erfaring i tekniske problemer.tv kanaler har veldig lite lyd,homebase bør justere lyd på alle kanalene sine. Jeg vil gjerne melde om problemer og feil som har oppstått med Homebase. Vi har hatt flere tilfeller at vi ikke kan se programguiden nederst på skjermen. Det har også oppstått problemer med opptak av programmer,og ved å spille av programmene vi har tatt opp. Angående bredbåndet fungerer ikke det trådløse nettverket til tider, og hvis det fungerer så går det sakte, dette medfører at vi veldig ofte må bruke kabel. Kanaler har fra tid til annen forsvunnet. Synes også tekstfunksjonen er elendig. Enten er det teksting for hørselshemmede (også norske program) eller så er det ingen tekst i det hele tatt. Synes også at det er noen HD kanaler som burde vært inkludert i grunnpakken, samt Eurosport. Tekst-TV fungerer ikke tilfredsstillende. Har ført til at dekoderen har låst seg, så tekst-tv benyttes ikke lenger av meg. Kanaler uten lyd. NRK 1 og NRK 2 vises to ganger, en gang med lyd og en gang uten. Bildene hakker. Mangler lyd og bilde på alle premier leauge kanalene. Mine erfaringer er at til tider er lyden borte om man svitser på kanalene. Tv opptak er ofte hakkende. Det kan oppstå lang ventetid om man skal re starte tv. Mye nedetid på internett, hakker når man har tatt opp programmer. Opptak tar aldri opp hele programmet. mye problemer med hakking Noe hakking Skal man ha tekst på utentlandske program blir det tekst på alle program - gjelder NRK HD Side 5 av 25

6 Noe varierende kvalitet lyd, menyvalg på portal går tregt. Noen kanaler fryser eller hakker! Opptak spilles av med hakking og frysing! Treig homebase portal! Noen kanaler får man ikke på skjerm, f. eks. TV2 Filmkanalen og Bliss. Lyd- kvaliteten på de fleste kanaler er elendig (Fjernsynet i stua) HDMI funsjonen fungerer ikke (må bruke scart kobling. Jeg har en mistanke om at det påvirker lydkvalitet). ved skifting av kanaler, må man bruke mute knappen for å få lyd på kanalen. Jeg har purret Homebase vedr. problemet, men ingen ting skjer. noen kanaler med daarlig/ingen lyd ;hakkete, sen kanalskifting Nrk hd mangler lyd, gjelder alle 3. Ellers opplever vi ingen problemer med hakking osv NRKs HD-kanaler er uten lyd. Opptak hakker og av og til umulig å se på, tv-boksen henger seg opp og må restartes Opptaksfunksjonen hakker, kanalinformasjonen henger seg opp eller virker ikke. Bildene fryser av og til. Problemene gjelder stor sett ved gjennomsyn av opptak. Problemer med bruk av fjernkontrollen, bildet forsvinner, dårlig meny mmm. Er generelt veldig misfornøyde med Homebase Problemer med lyd.smeller. Hakking på opptak. Lyd blir borte. Vanskelig med spoling på opptak. Henger seg opp. På Nrk 1 kommer det opp beskjed på skjermbildet som er til irritasjon. Se svarene nedenfor Sliter fremdeles med hakking i lyden på enkelte PVR-opptak, samt treg fjernkontroll. Fjernkontrollen lite brukervennlig sammenliknet med tilsvarende for Get og NextGentel. Ser mest på NRK-kanaler, samt TV2. Lite erfarinng med andre kanaler. Stadig blafring i bildet. Systemet låser seg og må resettes. Noen ganger blir lyden borte det må resettes. Treghet i systemet. Treghet ved skifte av kanaler. Bildet fryser og er utydelig (skurrer). TV: Kanaler fryser, det er mye ulyd, kanaler er ikke tiulgjengelige (tom skjerm) Internett: periodevis ingen tilgang til internett Utrolig at man må betale for å ta opp programmer på kanaler som man abonnerer på. Var uten tvsignal fra slutten av juni og frem til midten av august. Det sier vel det meste. Vet ikke helt hva som menes med "TV-pakken". Vanlig TV-overføring fungerer brukbart, men jeg ser sjelden vanlig TV fordi jeg er mye borte og ikke gidder å se på reklame. PVR er fundamentalt nå i 2011! Vi har ofte problemer med opptak, kanaler og internett. Problemet med opptak er at det noen ganger ikke vil spille eller så hakker det ofte. Sånn er det også med kanalene, pluss att internett ofte ikke virker. Vi har store problemer med HD kanalene. Bildene er variererende. Alt fra OK til meget dårlige signaler. I tillegg fungerer ikke tekstingen på disse kanalene. Opptaksfunksjonen fungerer ikke på disse kanalene. Vil ha tilbake GET. Side 6 av 25

7 Kvaliteten på den enkelte TV-kanal Et raskt blikk på tabellen viser at beboerne opplever problemer med kanalene. I gjennomsnitt på pakken er det 35% problemfri tilværelse på alle kanalene under ett!. Det siste problemområdet er noe som ikke Homebase kan lastes for, men så lenge som de ikke informerer om slike ting på en god måte, så vil mange gi dem skylden for at EPG 1 (den elektronisk programguiden) ikke samsvarer med hva som sendes (dette er den enkelte kanals ansvar). Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig (forutsett at de ikke hadde svart at den enkelte kanal fungerte problemfritt). Her er de uredigerte svarene: * Lyden kan plutselig forvinne, - såvidt vi har kunnet registrere gjelder dette alle kanaler. Ofte kommer den på av seg selv, noen ganger må dekoder skrus av og på for å få igjen lyden. * Zapping med fjernkontrollen er umulig, vi får heng med stans i blilde og ingen lyd dersom vi opererer fjernkontrollen i normalt tempo. Hele systemet må da rebootes, tar opptil ti minutter før alt er i orden. * Opptak treffer ikke programmet, vi kan få 40 min av forrige program og de ti første min av det programmet vi ønsket å ta opp. * Mye av disse problemene kunne vært løst om det fulgte med en harddisk inni dekoderen. (Den kunne ha cachet hele tv-menyen istedenfor at den må hentes ned hver gang man ser på menyen. Eller opptakene kunne ligget på denne slik at avspilling skjer fra dekoderen og ikke fra en server som er satt opp på en dårlig infrastruktur. osv osv osv osv...) Alle programmer har tidvis dårlig kvalitet - med frysing, hakking,ingen lyd<<<<<<11 Bildene er av varierende kvalitet. Spesielt er bildene av varierende kvalitet på hd kanalene. Tekstingen fungerer ikke på hd kanalene. 1 Mer om dette: Side 7 av 25

8 Bildene hakker innimellom på de fleste kanaler, ofte fryser bildet og lyden blir borte noen ganger under sending. Ofte er det ikke samsvar mellom infoteksten og kanalene. Det er aldri lyd på HD-kanalene. Bildet fryser et kort øyeblikk noen sekunder etter oppstart. Gjelder også andre kanaler enn ovennevnte. Ha kun bladd igjennom så det er ukjent om frysingen skjer ellers i sendingene. Uansett betydelig bedring i forhold til oppstart med Homebase. De fleste kanalene kommer og går. Det er aldri stabilt. Den ene dagen så kan den fungere bra, og så kan andre kaneler være dårlige. Og Vice Versa. De kanalene jeg ikke har satt noe utenfor, er kanaler jeg ikke ser på. Den Crime/dyrekanalen virker når den vil! Det generelt dårligere kvalitet på kanalene og treghet ved kanalskifte enn hva vi hadde tidligere. Har også bestilt en ekstra kanal som vi ikke har fått. Det er såpass dårlig at vi vurderer å bytte til RiksTV. Det hakker fortsatt litt og lyden på HD-kanalene oppfører seg annerledes enn lyden ellers. Mulig det er pga annen koding av lydsignalene i forhold til innstillinger på forsterkeren min, men det fungerte ihvertfall helt som forventet på Get sine HD-kanaler. SVT Barnkanalen finner jeg ikke i lista. Den har ikke EPG-info. Den hadde det de to første ukene, så vidt jeg husker. Det hender at det ikke er samsvar mellom programinfo og det som faktisk går, men det virker som regel. Dårlig kundebehandling, lovnad om å ringe tilbake noe som ikke skjer Fremdeles er det noe "hakking" - både på direktesendte programmer og særlig på opptak. Ikke enkelt å stoppe programmer man ser på. Ikke mulighet til å ta opp serier er en vesentlig mangel. Ingen markering at er program er satt til opptak (som det står at det skal komme) Hadde ingen lyd på HD kanalen, men fikk lyd da vi fulgte anvisningene fra de utvidede brukermanualen (burde ha fått den tilsendt før).bildene på HD kanalen hakker litt rett etter at man skifter kanal. Hakkede bilder/ bilde fryser i blandt. Kabelen som er til kabel-tv faller stadig ut i fra veggen. Det er mulig at festet er ødelagt. Har Bose hjemmekinoanlegg som vi fikk mens vi hadde GET. Da fungerte det utmerket. Har hatt mye problemer hele tiden med ny dekoder fra Homebase. Det smeller, slår seg av. Noe bedre etter sommeren, men fremdeles hakking, smelling og lyd som blir borte ved opptak. Har flere ganger både på NRK, TV2 og SVT tatt opp feil programmer pga feil info i oversikten. Harogså opplevd av lyd faller ut ved flere tilfeller. Har ikke TV... Har ingenformening om det er samsvar mellom programmet og programinfo-teksten. Det som er krysset av på er det jeg vet med sikkerhet har vært et problem den siste tiden. Har ikke før i det siste notert ned det som har vært feil. Hei. Jeg vet ikke hvilke kanaler som dette hender på. Så vitenskapelig går jeg ikke til verks. Jeg vet bare at systemet er upålitelig, det vil si, du får ikke alltid det du ber om og info på linja er ikke alltid i tråd med hva du forventer. Homebase leverer HD kanaler uten HD kvalitet. Sammenligner her med hva som ble levert med GET boksen. Ellers fungerer kanalene greit. jeg har svart; Jeg husker ikke hvilke kanaler som ikke har fungert tilfredsstillende. Det varierer. lyd kvalitet er lav på alle kanalene den må justeres opp fra homebase.noen ganger bilde samsvar er dårlig og problemer med tekst er også vanlig. Må restarte DVR boksen ca 1 gang pr kveld NB! Jeg har gjort alt som står i den siste guiden vi fikk nå i dag. Og problemene består... Noen av kanalene vi har bestilt i kanalpakken har senere blitt borte (bl.a. Cartoon Network). Lyden blir ofte borte når man skifter kanal lyden kan komme tilbake etter noe tid, men som regel må man slå boksen av og på. HD-kanalene har ofte dette problemet. Her kommer lyden ofte ikke på etter omstart heller. Noen ganger hakker det pga opptak den tiden og noen ganger fryser bildet så vi må skru av boksen og så skru den på igjen. Noen ganger samsvarer ikke kanalinformasjonen, med programmet, men dette skyldest trolig treig internett tilgang til tider. NRK 1: Skjermbildet forstyrres NRKs HD-kanaler er uten lyd - hele tiden. Side 8 av 25

9 ofte stemmer ikke epg med det som står på skjermen. Problemer med å styre volum på disse kanalene. (Digitale) Mye sterkere lyd på disse kanalene enn d andre, og vanskelig å få det svakt nok. Savner i alle fall STORT GET! Dårlig kanaltilbud også se ovenfor ser ikke mye på tv men de gangene jeg ser på er det bra... Ser ikke på andre kanaler enn NRK og TV2, samme problemer som beskrevet ovenfor Ser ikke på så mange andre kanaler enn NRK, men problemet med bildet som "fryser" av og til, forekommer på de fleste kanaler. Ser stort sett på NRK, så vet ikke om det er samme problemet på andre kanaler. Som sagt man får ikke den kvaliteten som man betaler for særlig gjelder dette tv opptaker. Som tidligere nevnt ovenfor er det ikke vært så mye tilstede etter 1 august så det er vanskelig å gi et korrekt svar. synes ikke det tekniske opplegget ved Homebase TV er så bra Stort sett fungerer systemet, men programinfo forsvinner fra tid til annen for alle kanaler. Det er et minimalt problem, og lyd og bilde er viktig at fungerer. Mangler lyd nrk hd, alle 3 kanaler. Totalt unødvendig å sitte å krysse av for hver kanal - problemet med hakking, grusomt og opptak og pausefunksjon som ikke virker i det hele tatt er konstant Vanlig tv fungerer ok. Veldig irriterende at lyden blir borte når jeg skifter ofte kanaler. Og heller overhodet lyd på HD kanalene. Vi har ikke besvart på alle kanalene for det er ikke alle kanalene vi bruker. Viser til beskivelsen overfor. De kanalene jeg ikke har krysset har jeg prøvd for lite til å vite. X = dårlig lyd kvalitet/ stum ved skift av kanal Konklusjon: Hovedkonklusjonen er at TV-pakken ikke er tilfredsstillende per i dag! PS! Metodisk er det flere fallgruver når vi skal fortolke de svar man har avgitt i en undersøkelse. Det er ofte de som er mest misfornøyde som vil uttale seg på slike spørsmål. Det er også vanlig at man ikke greier å frigjør seg fra tidligere oppfatninger når man blir spurt om noe fra en bestemt tidsperiode. I svarene ser vi f.eks. kommentarer knyttet til perioden før 1. august. Dette vil vi bare minne om slik at vi alle kan være litt forsiktige i de mer bastante konklusjonene i lesingen av svarene i denne (og andre) undersøkelser... Side 9 av 25

10 FUNGERER TV-TJENSTENE? Tjenestene her inngår i grunnpakken, selv om beboerne må betale ekstra få benytte seg av opptaksfunksjonen og film-leie. TV-portalen: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Jævla dårlig brukergrensesnitt, men etter opplæring av en nabo fikk jeg betydelig mer ut av disse sidene. * Menyer og informasjon er nærmest uleselig på min 24" TV. * Pausing og spoling i vanlig tv-program virker ikke alltid. Når det virker, er responsen treg. * Noen ganger er all programinformasjon borte. * Har måttet restarte boksen noen ganger. * Egenreklamen i portalen er irriterende. * Tv2Sumo kommer opp som et valg i arkivet, men det er umulig å finne ut hvordan det skal virke eller settes opp. * Opptak treffer ikke programmet, vi kan få 40 min av forrige program og de ti første min av det programmet vi ønsket å ta opp. Den er veldig treg Den hakker ofte og det går ikke ann å bestille film etter en liten erfaring. Vi har ikke prøvd igjen. Den virker helt grei, savner bare å kunne stille inn for serier, men det er visst underveis. Det funket bare ikke... Den hang og tilslutt fikk vi bare en svart skjerm. Det kan være fjernkontrollen som gjør at portalen ikke virker som den skal enkelte ganger. Dårlig brukervennlighet i forhold til GET. Er en lidenskapelig TV-mann, pløyer alltid programmet for å finne interessante sendinger, men bruker det minimalt etter alle problemene vi har hatt med Homebase. For det første er det en totalt amatørmessig kvalitet på tilbudet i utgangspunktet. For det andre, og mer alvorlig, har vi kastet bort så utrolig mye tid på frustrasjoner, telefoner, skru av og på, som ender med at man angrer på at man kastet bort nok en kveld på ingenting. Vurderer Side 10 av 25

11 å be Tele 2 om oversikt over mine oppringinger til Homebase, så jeg kan sende regning dit. Det er snakk om timesvis på telefonen. Fikk ikke tik å bestille film, manglet pin kode, fikk tilsendt men det fungerte fortsatt ikke. Får ikke inn manglende kanaler. Grafisk svært dårlig. Dårlig oppløsning/uklar tekst som irriterer. Anstrengenede å lese. Har hatt problemer med å lagre innstillinger. Men ikke etter 1 august. Har ikke TV... I tilleg til at teksten på TV-skjermen er utydelig, er den ALT FOR LITEN! Jeg bestilte film, den norske troll.. et eller annet. Mot slutten kutta den ut. Vel, jeg satte den opp på nytt men den kuttet en god stund før slutten igjen. Så vi så aldri slutten på den filmen. Men vi betalte for hele og det er dårlig at vi ikke fikk gitt beskjed om det på en enkel måte sånn at vi kunne ha blitt kreditert det.pengene tilbake eller ny film. Helt stenaldersk, vil jeg si. Jeg har ikke noen av de problemene,jeg vet andre har/har hatt(sett oppslaget på stolpe ved bussh.) Jeg vet ikke. lang reponstid Liten skrift, vanskelig å lese Menyer fryser som må løses med reboot av modem. Ekstremt treg ved bytte mellom undermenyer. Utrolig lite brukervennlig menyer. Menyvalg går tregt, forsinkelse ved valg etc.. Mye restarting... Overgangen til radio og kanalene er for treg - jeg må foreta to operasjoner med først å velge og så å trykke kanal - hver gang. Portalen er veldig treg, og ofte så lagrer den ikke innstillingene en har gjort og må gjøre alt om igjen. Programoversiktene henger seg opp så man må slå av og på hele boksen. Film leie er dårlig. Punkt 1: Glem all reklamen og kom tydelig med det dere tilbyr Se svar overfor - vanskelig å stoppe programmer, kan ikke ta opp serier. I tillegg er det irriterende med all reklamen som kommer i bildet. Svært dårlig brukergrensesnitt. Av og til virker det ikke å bevege cursor i programvalget. Den plasserer cursor på feil sted i opptakslista og sletter feil opptak, man må til stadighet velge bruker og taste inn passord, brukergrensesnittet har hengt seg opp med rare artifacts som fikses ved full boot. Tregt, stygt og utydelig, dårlig interaksjonsdesign og merkelige tastevalg for ting som å bla og slette, langt fra state-of-the-art fjernkontroll. Stopper lyden på TV-sending når man bruker portalmenyene, ikke enkel switch mellom siste to programmer som hos Get, og mye mye mer. Spesielt PVR-funksjonaliteten er dårlig. Tar lang tid å bla seg igjennom sidene på opptak. Mye treghet. Ofte stopper det opp når man blar igjennom programinfo. Må da gå helt ut igjen og starte på nytt. Ikke alltid fjernkontrollen reagerer når man skal sette noe på opptak. Må ofte trykke 3-4 ganger. teknisk for innviklet Treg og kronglete menyer Treg, lite brukervennlig. Treg. Treg. Ikke alltid samsvar mellom logoer og tekst i hovedvalgsmenyen. Treig portal,trolig som følge av treig internett tilgang til tider. Treig, uoversiktlig og tungvint Tungvint, langsom, hakkete, forferdelig upraktisk. Store problemer med favorittlisten. Tidstyv. Skriften på skjermen er alt for liten. Jeg må flytte meg for å kunne lese. Tv2 sumo virket ikke gjennom tv portalen tvportalen og programoversikten og opptaksfunksjonen fungerer meget dårlig, og er tungvinte å bruke. Vi har erfaring fra GET, og Homebase er teknologi 10 år tilbake i tiden. Vi er ikke fornøyd. Var helt håpløs før vi resatte fjernkontrollen (tips fra utvidet brukermanual). Vanskelig å skifte kanal, sette program for opptak, kanaler/bilder som frøs. Måtte gjentatte ganger skru av dekoder og Tv for å løse problemene. Vet ikke hvordan det fungere, for dårlig informasjon, ingen opplæring!! Har prøvd, men alt "roter" seg til og vanskelig å komme tilbake til utgangspunktet! Side 11 av 25

12 Konklusjon: Hovedkonklusjonen er at TV-portalen til Homebase ikke er tilstrekkelig selvforklarende og det er ikke lett tilgjengelig hjelp i form av hjelpetekster i portalen, eller på hjemmesiden til Homebase. Film-leie: 38 personer (44%) har sagt at de ikke har behov/ikke interessert i filmleie, men tilsvarende antall (40 personer/47%) har ikke besvart spørsmålet. 8 personer (10%) sier de ikke fikk den til eller at det den ikke virket. Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Jeg har leid film noen ganger for å teste dette. Brukergrensesnittet er dårlig,og vanskelig å forstå. Jeg finner eller ikke guider o.l. på hjemmesidene til Homebase. Det bare hang seg og vi fikk aldri leid Det er vanskelig å velge film pga dårling brukergrensesnitt; tregt å bla i lista og mye "søppel" i utvalget. Men teknisk funker det bra. Det funker ikke... Fant ikke ut av kode/passord. Ringte om dette men etter å ha ventet ca. en time gav jeg opp. Flimring til tider, ellers greit. Fornøyd kunde! Hakkete filmer. Hakkete. Har stoppet/fryst, for så å måtte spole frem dit man var. Har ikke gjort det siden 1. august Har ikke TV... Hvorfor ta sjansen på å leie film på noe som ikke engang fungerer på vanlige tv kanaler. Jeg la inn oppgitt firesifret kode, men ingen ting skjedde. Side 12 av 25

13 Leid film kun en gang. Leide film etter oppfordring fra Homebase, Saras nøkkel. Etter en stund frøs filmen. Vi fikk den igang igjen (Dvs fra start)med hjelp fra Homebase. Lyder faller bak, bildene er dårlige, det hakker og henger seg opp. Men det er mange bra filmer å velge mellom! Noe hakking/bildefrys innimellom (men ikke veldig generende). Det går fryktelig tregt å finne frem filmer i menyen. Noe problemer med hakking, ellers bra. Pin kode virket ikke. På en av filmene vi leide så var det hakkede på starten se ovenstående. Vedrørende å ta opp programmer så har dette virka greit. Bortsett fra at du må se veldig mye før det opptatte programmet kommer, da. Svensk tekst, dårlig utvalg av nyere filmer. Ser at get har bedre tilbud her teknisk for innviklet Tror ikke min cd-spiller funker pga ingen scartinngang på TV'en. Ønsker ikke å bruke mer penger enn jeg alleredet bidrar inn på kontoen til Homebase. Konklusjon: Hovedkonklusjonen er at filmleien til Homebase ikke fungerer tilfredsstillende når kun 14% er rimelig fornøyde. Når hele 73% ikke har prøvd denne funksjonene etter nærmere fem måneder, så er det mulig å spekulere i om dette er fordi tjenesten er for dyr eller utilgjengelig pga av dårlig brukergrensesnitt. Opptaksfunksjonen: 14 personer (16%) har sagt at de ikke har behov/ikke interessert i filmleie, men tilsvarende antall (64 personer/74%) har ikke besvart spørsmålet. 8 personer (9%) sier de ikke fikk den til eller at det den ikke virket. Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: * Mye av disse problemene kunne vært løst om det fulgte med en harddisk inni dekoderen. (Den kunne ha cachet hele tv-menyen istedenfor at den må hentes ned hver gang man ser på menyen. Eller opptakene kunne ligget på denne slik at avspilling skjer fra dekoderen og ikke fra en server som er satt opp på en dårlig infrastruktur. osv osv osv osv...) Side 13 av 25

14 * Opptak treffer ikke programmet, vi kan få 40 min av forrige program og de ti første min av det programmet vi ønsket å ta opp. * Tidvis får jeg ingen bekreftelse på at programmet er satt til opptak. * Pausing og spoling virker tregt og upresist. Den ene gangen stoppet opptaket noen faa minutter etter at filmen startet. Den andre gangen var det to programmer med samme hovedtittel. Da ble siste program tatt opp. Det er stadig progammer som ikke blir tatt opp. Prøver å avspille og det går i svart. Boksen må restartes. Det er vanskelig å få den til å ta opp, og det er vanskelig å spole. Det skulle også vært serieopptak. Det har vært verre perioder enn den siden 1. august, men det er uakseptabelt dårlig allikevel. Hakking og manglende lyd har skjedd ved flere anledninger. Det hender at programmer jeg har satt til opptak ikke blir tatt opp. De står i lista over opptaksprogrammer, men det står null på opptakstid. Dette har jeg gjort flere ganger nå i august. Spolingen fungere dårlig, spesielt å spole tilbake til start. Igjen, jeg trente naboopplæring for å forstå dette, og jeg regner meg som rimelig avansert til vanlig på denne typen forbrukerelektronikk og data! Fryktelig tungvint, får ikke alltid kvittering for at opptaket er registrert. Når sendeskjemaet endres, følger ikke opptakeren med. Opptaker- og avspillingsfunksjonen er det aller verste med Homebase. Spoling er helt håpløst. Og når man må ta en pause for å se et TV-program, må man spole forfra igjen i filmen for å komme dit man tok en pause. Svært vanskelig å finne igjen fordi spolingen ikke viser hvor man er. Opptak og avspillingsfunksjonen er vanvittig dårlig. Grunn nok til å si opp Homebase. Det går på livsgleden løs. Fungerer ok når programmet starter når det skal (tidsmessig). Funksjonelt dårlig. Ingen kvittering som viser at opptak er initiert. Lett å slette opptak i vanvare. Dårlig oppløsning på tekst, anstrengende å lese. Dårlig spolefunksjon. BIldet "fryser" nå og da under hele avspillingen. I det hele tatt et langt tilbakeskritt i forhold til Get sin løsning. Hakker igjen. Hakket og tar ikke opp hele programmet Hakkete lyd på enkelte opptak Har hatt problemer med å sette program til opptak (treg fjernkontroll). Opptaksfunksjonen starter før den skal, dvs tar opp deler av programmet før. Ved forsinkelse av sending har den også stoppet opptak før programmet var ferdig. Ergelig! Har ikke TV... Har mistet programmer ved reboot av boks. Treghet ved å hente opp programmer. Ikke mulighet til å stoppe et program og fortsette fra der det ble stoppet ved en senere anledning. Spolingsmulighetene er elendige, ved høy hastighet på spoling kommer ikke bilde fram. Veldig ofte hakking og stopp når man ser opptatte programmer. Har proevd et par ganger. Den ene gangen ble det stopp noen minutter etter at serien begynte. Den andre gangen fanget ikke opptaket opp den ene halvparten i en todelt sending. Har prøvd, men informasjonen fra Homebase er dårlig/uforståelig! Har satt den til opptak uten resultat 2 g,det fins ikke muligheter for å se om den tar opp(som jeg vet om). HELT FULLSTENDIG ELENDIG!!! Serverbasert funker dårlig. Pausing og spoling her helt ubrukelig fordi det er så tregt. Spoling i filmer og opptak er også naturlig nok tregt, og ikke engang posisjonsinfo henger med under spoling. Starter ikke på begynnelsen av programmet, men som regel langt uti så man må begynne med å spole til bake. Stopper mange ganger i hvert program med "du har sett ferdig... vil du slette?" Ikke uvanlig med 2-5 ganger per opptak. Nesten alltid minst en gang. Grønn tast for å bekrefte slett (alltid rød farge for sletting over alt ellers i verden) Sletter feil opptak ofte -- sletter der systemet tilfeldigvis har plassert cursor etter endt opptak Ofte så konstant hakkete at vi ikke kan se på opptaket. Tror det er per opptak og ikke nødvendigvis hvis vi prøver et annet opptak like etterpå. Mange opptak lar seg ikke spille av. Det er bare svart. Har mange ganger opplevd at helt andre programmer er blitt tatt opp. Kan ikke gå mellom å se på opptak til TV eller menyer for å starte andre opptak uten å måtte begynne helt forfra (eller hvor de nå plasserer meg) igjen. Ikke serieopptak; som er noe av det beste og viktigste med PVR-funksjonalitet. Ikke opptak fra HD-kanaler. Ikke opptak fra "ekstrakanaler" man har i pakka si med mindre man i tillegg betaler for utvidet PVR-pakke. Dette er inkludert nå kun det første året. Kan ikke se i programmenyen hvor vidt et program er satt på opptak. Må til helt egen portalside for å se dette. (Kommer ikke på mer på strak arm, men kunne sikkert listet opp mye mye mer.) PVR med god spoling og serieopptak er det jeg helst vil ha fra leverandøren. I den siste tiden har opptak fra tv vært hakkete og dårlig Side 14 av 25

15 Ikke opptak HD, ikke serieopptak, sliter med serverkapasitet.(ikke tilgjengelige opptak.) Mine opptak funksjon "fryser", og må restartes. Stans midt i titting av opptak, må starte på nytt og spole frem. Ikke til å stole på i det hele tatt, hverken i forhold til hva du har bestillt av opptak eller om du får se hele programmer dersom du har fått til opptak lang reponstid EPG ikke opptak av HD od serieopptak Noen ganger tar den ikke opptak selv om det er satt opp til det Ønsker muligheten til serieopptak Ofte problemer med avspilling av opptak. Opptak er hakkete, bildet fryser og stopper helt opp, klikkelyd, lyden er borte på opptaktet, vaskelig å spole - skip funksjonen er uberegnelig, noen ganger skipper den 5 min andre ganger 10 minutter. Ikke hele programmet er tatt opp, mangler slutten.. Når lyden er borte på opptaket er det ofte at man må avslutte avspillingen, da er også lyden borte på direktesendingene. Må da slå av dekoder(dra ut kontakten på hvit og sort boks) og restarte alt. Da får man forhåpentligvis lyden tilbake, har også opplevd å måtte gjøre dette 2 ganger før lyden kommer tilbake. Når man må gjøre dette opptil flere ganger daglig blir man litt oppgitt.. En kommentar til filmleie- er ikke interessert i å leie en film når erfaringen med opptak er så dårlig som den er. Orker ikke tanken på å betale for å se en film som hakker og klikker osv... Opptak står ofte i = tid Opptakene hakker Opptakene hakker / bildene fryser. Opptakene hakker og av og til umulig å se på Opptakene starter/slutter ikke på samme tid som TV-programmene. Resultatløse opptak på samtlige kanaler f.o.m. 18. sept. Ikke mulig å avslutte visningen av et opptak for å se fortsettelsen dagen etter. Da må man starte visningen fra begynnelsen igjen. opptaket hakker, bildet fryser og ingenting hjelper. Å spole er uaktelt, å trykke "ok" hjelper ikke, ingenting hjelper bortsett fra å stoppe det du ser på, starte på nytt og spole gjennom heeele episoden inntil man var der det stoppen og håpe at det funker bedre da. Opptaksmulighetene er elendig, du kan aldri være sikker på om du får tatt opp eller ikke. Skjedd flere ganger at opptaket er borte. Hvis du får tatt opp er kvaliteten tidsvis dårlig (hakking, frys). Savner en del funksjonalitet. F.eks serieopptak og HD-opptak. Se ovenstående. Vedrørende internett, den har vært kjempetreg noen ganger og også ikke tilgjengelig noen ganger. TV-kanaler ; her burde det være plass til flere kryss. Jeg har opplevd det meste på de fleste og min besvarelse blir derfor ikke fllstendig. Hakking, stum med mer Se overfor Se tidligere svar. Kan ikke sammenlignes med kvaliteten på GET. Setter en film til opptak, men midt i filmen når man ser opptaket, så har opptaket kuttet Start og stopp ikke akkurat der det skal være, slik at deler av starten ofte har vært fraværende. Svært dårlig. Kan ikke gjøre serieopptak. Opptak på hd kanaler fungerer ikke. Opptak som er gjort er av svært dårlig kvalitet. Det går ikke å pause i opptak ei heller å spole, da må man starte helt fra begynnelsen. Ofte tar den ikke opp hele programmet. Vi har erfaring med Get sin opptaksfunksjon. Her bør Homebase ta en titt på hvordan en opptaksfunksjon skal være. Vi er svært skuffet over denne funksjonen hos Homebase, og den forringer tv tittingen da vi må tilbake 10 år i tid og kun se program i sanntid. Vi er ofte på reisefot og ønsker å bruke opptaksfunksjonen, gjøre serieopptak og se hd programmet i opptak. Ingenting av dette kan vi gjøre. Å følge en serie nå med Homebase det kan man bare glemme. Opptaksfunksjonen bør dere fikse snarest. teknisk for innviklet Tidsstyringen (klokken) er upålitelig - noe som betyr at opptaket har begynt for sent og/eller stopper før programmet er slutt. Dette skjer IKKE fordi NRK etc har endret sitt tidsskjema Treghet ved oppstart etter pausing, treghet ved spoling frem og tilbake, lyden mangler etter oppstart av opptaket og etter spoling/pausing. Vankelig å spole, opptaket kommer ofte ikke med,hakking ved avspilling noen ganger. Noen ganger kommer ikke hele programmet med. Ved spoling frem eller tilbake i opptak følger ikke bildet med, derfor umulig å vite om jeg har spolet langt nok. Fortsatt sporadisk hakking ved opptak og pausefunksjon, selv om det har blitt betydelig bedre. Elendig "pausefunksjon" på PVR-boks: Sendingen pluselig og kobler om til real-time sending. Trege taster på fjernkontroll, må ofte trykke flere ganger før det settes over på pausefunksjon, og plutselig "glipper det" og sendingen starter før jeg må trykke på pause igjen. Opplever det nesten hver gang jeg bruker pausefunksjon, senest i dag 9.9 kl (NRK1) men dette er uavhengig av kanal. Det er svært irriterende. Side 15 av 25

16 ved starting mest er problemmet. Ofte mo ventes flere time for å starte online internet eller tv. Veldig hakkete, noen ganger slutter opptaket uten at det er ferdig, mister lyd og fryser fullstendig. Også dette er trolig på grunn av at opptakene streames over nettet, siden dekoderen ikke har intern harddisk! Så dette ligger trolig også på nettet! Konklusjon: En tredjedel sier de har enkelte problemer, en tredjedel sier dette fungerer svært dårlig og en tredjedel har ikke besvart eller ikke brukt opptakerfunksjonen. Kun 10% mener dette fungerer. Konklusjonen er at leveransen ikke er tilfredsstillende. Sidekommentar: En del frustrasjon og muligens misforståelser kunne ha vært unngått ved å ha hatt bedre forklaringer på nettsiden, i guider og/eller muligens i TV-portalen. For eksempel så er det ikke alle som vet at dersom vi prøver å ta opp et program som skal gå fra kl. 19:45 til 20:00, og en sending har gjort at dette programmet er forskjøvet med 15 minutter, så vil opptakeren til Homebase inn det tidsrommet, ikke programmet. Opptakerfunksjonen følger EPG (den elektronisk programguiden). Det er også rimelig å forvente at mange av beboerne ikke vet at denne kommer fra TV-selskapet og ikke Homebase. Så når TV-Norge sier på EPG at et barneprogram blir avspilt, mens det er en forsinket fotballkamp som vises, så er dette ikke ansvaret til Homebase! Litt utenom temaet: Mange har erfaringer fra tidligere med ShowView 2. Med dette systemet ble sendingen kodet og man kunne stille opptakeren inn på et program og det var programmet som ble tatt opp, og ikke tidsperioden. Når mange opplever problemer med å få tatt opp det de ønsker, så er det alltid noen som husker ShowView. Er det noe som er et alternativ i dag? Svaret kunne også ha inngått på en informasjonsside til Homebase. 2 Mer om ShowView: Side 16 av 25

17 FUNGERER KUNDESERVICEN TIL HOMEBASE? En del av innsalget av Homebase var at de skulle gi god kundeservice. Konkret kan det forstås på mange måter, men når Homebase ble valgt var det basert på løfter om gode brukerveiledninger/guider på hjemmesidene o Dette er det som tilbys god kundestøtte via telefon brukervennlig hjemmesider og en brukervennlig TV-portal (og naturligvis fungerende tjenester) En annen måte å tolke god kundeservice er at det minimum skulle være på nivå med det vi var vant med fra tidligere leverandør! I snitt har de som kontaktet kundeservice vært i kontakt med dem litt over 4 ganger hver (standardavvik 4,2). Har de som har vært i kontakt med kundeservice vært fornøyde? Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: * Svært vanskelig å komme fram, tar alltid over 30 min før noen tar telefonen. * Kundeservice: Total ansvarsfraskrivelse. Er åpenbart trenet i å få kunden til å føle seg som en idiot. De har beskrevet det vi klarer selv med å restarte DVR De prøver, men det hjelper ikke De virker ikke profesjonelle. De svarer dette kan vi ikke ordne opp i. Den ansvarlige for opplæring og oppsett av kundeservice ville jeg ha gitt sparken. Hvordan er det mulig å ikke kunne tekniske fjernsjekke f.eks. internettforbindelsen utenfor kontortid (standard hos konkurrentene). Fordi jeg ikke stolte på et svar, så stilte jeg spørsmålet til 3 ulike personer hos Homebase, og fikk 3 ulike svar.(i ettertid vet jeg at et av dem var riktig). Det er vanskelig å forstå nettsiden...kunne vært lettere om det lå informasjon til publikum på siden osv. Det ryktes på bygda og på jobbben at Homebase Holmlia er utilgjengelig- Jeg har derfor ikke tatt bryet å prøve å ringe. Side 17 av 25

18 En gang grei hjelp på telefon. Tre ganger endte med at vedkommende ikke visste hva som burde gjøres. Spurte kolleger uten resultat. Jeg fikk ikke tilbud om oppfølging. Problem uløst. På klage over hastighet på nettet på epost, har jeg bare fått uforståelige svar og fraskriving av ansvar. Fant ingen "boks" for kommentarer av internett og benytter anledningen til å skrive dette her. Vi opplever internettforbindelsen som meget ustabil og til tider med lang responstid. Vesentlig tregere enn tidl. leverandør. Har ofte vært nede men har bedret seg. Fikk hjelp, men usikkert om problemet var homebase eller multinett. Problemet ble fikset Får beskjed om at de ikke er tilgjengelige, dårlig service Har fortsatt ikke fått svar på epost sendt i august Har hatt kontakt med dem etter 1.8 uten oppfølging. Men idag 9.9 fikk jeg glimrende service, både umiddelbart svar og løsning på løsbare problem, ett fant jeg også ut selv. Dette er lovende. Homebase brukte 1,5 måned å rette tv signal hos meg. Feilen skyldtes en enkel feilkobling som kundeservice burde ha greid å avdekke allerede ved min første henvendelse. til slutt måtte de (etter ekstremt mye masing fra min side) sende ut en tekniker for å greie finne ut av feilen. Enten er rutinene som kundeservice har utrolig dårlige eller så er de som jobber der inkompente. En annen ting er at man aldri får tilbakemelding som man er lovet, men selv må ringe opp og purre og purre. De jeg snakker med er altid hyggelige, men jeg må si at kundeservisen er rent ut elendig. Hyggelig og hjelpsom kundeveileder. Jeg skrev en mail til Hombase 8. juli for å avslutte abonementet på Canal +. Jeg fikk først svar på denne mailen 6.september. Det synes jeg er for dårlig. Så jeg måtte til slutt ringe Homebase, og da fikk jeg endelig avsluttet abonnementet. Kundeservice er hyggelige og imøtekommende, men kan ikke svare på så mye. Visste bla annet ikke hvem som installerte kabelinntak for dem. kundeservice varierer fra person til person noen er flinke og andre er på jobb liksom. Kundeservicen har vært informativ og har hjulpet. MEN DET HJELPER IKKE PÅ DÅRLIG PROGRAMUTVALG FOR GAMLE DAMER!!!!!!!!! Lav kompetanse på egne produkter, må spørre andre og ringe tilbake ang trivielle spørsmål, følger ikke opp problemer og forespørsler, hvis noe er oversendt til "teknisk avdeling" så har du havnet i et sort hull. Web-system for å registrere er så elendig at det er ubrukelig. Det er fullt av tekniske feil, ber deg om både "epost" og "e-post" osv. Ingen bekreftelse, ikke tilgang på oversikten uten å logge deg inn - men du er allerede innlogget, så det er umulig... osv. Ren søppel! Liten hjelp å få. De prøver så godt de kan, men når produktet i utgangpunktet er håpløst, - SÅ...? Meldte 18. sept. fra om manglende resultat av opptak på samtlige kanaler. Ble lovet assistanse av teknisjk avd. i dag (19. sept.)de har inntil nå(kl ) ikke greid å gjøre noe med problemet. Mildt sagt håpløst. Hyggelige mennesker som sikkert gjør sitt beste, men klarer de ikke ordne ting så står man der igjen og må ta kontakt igjen. Det verste av alt er Homebase sin ansvarsfraskrivelse, ikke kundeservice sin innsats. Vi kan ikke ha et selskap som skal klamre seg fast til avtalen ved å gi symbolske kompensasjoner for feil (selv fikk jeg komp. 125,- på siste regning for 12 dager uten TV i tillegg til en rekke andre problemer). Jeg er ikke interessert i noe annet enn et godt tilbud som fungerer, og som man slipper å bruke masse tid på problemer som ikke blir løst. 5 mnd. har allerede gått, og jeg kan ikke fatte at man ikke har vurdert brudd med Homebase, når de bryter avtalen så til de grader. Noen ganger har kundeservicen ikke kommet med tilfredsstillende svar som hjelper angående problemet. Ofte har svaret vært: Vi skal gi beskjed til våre teknikkere! Og problemet vil løse seg etter ca 1 dag!. Desverre har "teknikkerhjelpen" ikke fungert i mer en et par dager, før problemene har oppstått på nytt! Ok. problemstilling. Vi må vente lengre bruker så mye telefontjenneste dorlig kontakt, mye kø, ventetid. Rask til å svare, og hyggelige og hjelpsomme. Ringte og ringte...men ikke svar!!! Stor bedring fra starten tidligere i år. Men vanskelig å få kontakt der og da. Må som regel blir rint opp igjen. Svært dårlige hjemmesider hos HomeBase. Reklame svarer ikke på spørsmål om f.eks. priser! Kom med fakta der. Internet: DNS-serveren til HomeBase svarer negativt - svarer ikke - etter for kort tid. JEG Bruker nå Google sin DNS-server. SVÆRT DÅRLIG kundeservice fra dere Tar alt for lang tid og svarene er ikke tilfredsstillende Side 18 av 25

19 Titt litt på get.no f.eks. Der er det faktaopplysninger. På hjemmesiden til Homebase lette jeg forgjeves etter priser for de forskjellige hastigheter. Jeg betaler 239 pr.mnd for målt hastighet 600 mb/s ned og 0.43 mb/s opp. Ikke rart videosamtaler ikke fungerer!!! Jeg ringer og klager Vanskelig å få svar, problemer med å få tv'n til å fungere også etter "hjelp" Vanskelig å komme igjennom- Når du kommer igjennom, prøver de å rette opp feil, så godt de kan. Veldig dårlig kundebehandling (service) Veldig lite kompetanse hos de som jobber der. virker som om de bare leser ut fra en manual de har fått utlevert. Og finner de ikke ut problemet så tar de den klassiske, om at feilen ligger hos kunden. Det er lavmål fra Homebase sin side. Men igjen så har jeg ved 1 anledning fått kranglet meg til en som visste hva han pratet om og fått hjelp. Ventetiden er svært lang. En time må man vente på svar. Det tilbys tilbakering, men de ringer ikke tilbake. Kunnskapen til de som sitter på kundeservice er svært dårlig. De aner ingenting. MEN vi opplevde et unntak, og det var en hyggelig mann som hjalp oss med å restarte "boksen" slik at program og info stemte, samt at vi fikk litt lyd. Men dette tok to timer med ventetid på å komme gjennom. Men det er for dårlig når vi kun har en god opplevelse med kundeservice. Virker som det er mye gjennomtrekk hos de. Ender ofte opp med å fortelle dem hva de må gjøre for å fikse problemet. (tenk hvor mange timer jeg kunne fakturert dem for...) Å snakke med kundeservicen til Homebase hjelper svært lite. Alt de sier er "restart dekoderen og se hva som skjer". Konklusjon: Hele 44% har følt at de måtte ha kontakt med kundeservicen til Homebase (og det på tross av at mange ikke forventer seg at de får hjelp der); og av disse har 36% opplevd at kundeservicen enten ikke var tilfredsstillende eller av sterkt varierende grad tilfredsstillende. Hovedkonklusjonen er at kundeservicen til Homebase usedvanlig dårlig. Denne konklusjonen er forsterket av de mange konkrete henvendelsene til styret angående informasjon fra og kundeservicen til Homebase. I skrivende stund kan man gå inn på TV-portalen og på driftsmeldinger på hjemmesidene, og det står ikke et ord om at Homebase har problemer i helgen og at NRK 2 (og andre kanaler) er borte fra kanalene. Dersom man ringer kundeservice, og igjen er tvunget til å høre på standard introduksjonen (som det ikke er mulig å komme raskt forbi), så får man til slutt en melding om at Homebase har problemer (uten at de blir beskrevet nøyaktig) og at man ennå ikke har løst disse. Hvorfor bruker Homebase ikke en gang sine egne systemer for å informere kundene umiddelbart når de vet at de har problemer som angår flere? Side 19 av 25

20 FUNGERER INTERNETT? Beboerne må ikke benytte Homebase for å få internett, men det inngår i leveransen via Multinett at Homebase skal kunne levere god internett tilgang til meget konkurransedyktige priser til beboerne. Mange vil naturligvis benytte seg av Homebase som leverandør når de også er leverandør av TVtjenestene. Kvaliteten på leveranse av internett-tilgang er viktig i dagens samfunn! Hva vet vi om kvaliteten per i dag? 61 (71%) av respondentene sier de har internett via Homebase. (19% dvs 16 beboere har også iptelefoni via Homebase). Konklusjon: Hovedkonklusjonen er at internett tilgang til Homebase fungerer bedre enn sitt rykte etter sommeren, men det er hele 35% som opplever at kvaliteten ikke holder. Sidekommentar: Her vet vi ikke hva som ligger bak svarene basert kun på undersøkelsen. Opplevelsen av svært dårlig internett-forbindelse kan være noe som Homebase er 100% ansvarlige for, men det behøver ikke å være det. Ut fra stikkprøver før sommeren med målinger vet vi at internett hastigheten var veldig labil. Side 20 av 25

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Elektronisk registrering av måleravlesning

Elektronisk registrering av måleravlesning 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer