SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR."

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt

2 // TEma Verdens største sjømatkonferanse til Bergen BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 med røttene i havet Salma satser internasjonalt Lederen har ordet Innholdsfortegnelse S. 3 Verdens største sjømatkonferanse til Bergen S. 4-5 Den komplette klyngen Et hav av muligheter S. 6 Tett dialog med studentene Marit Warncke // Administrerende direktør S. 6-7 Minister overbevist om vekst S. 10 Til kamp mot rømming og lus S. 11 Jobber videre med klyngeplaner S Ramsalte ambisjoner på fisketorget Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» forteller om et fantastisk potensial for norsk sjømatnæring. Bakgrunnen er at FNs matvareorganisasjon har beregnet at det frem mot 2050 vil være et behov for å øke verdens matproduksjon med 70 prosent. Det klarer vi ikke å løse uten en bærekraftig og effektiv matproduksjon. Foto: Audun roe Grimstad Verdens største sjømatkonferanse til Bergen S. 14 Vil gi verden mer fisk S. 15 Norsk sjømatnæring skal seksdobles i verdi S Med røttene i havet S. 18 Bildekavalkade S. 19 Salma satser internasjonalt S. 20 Kø, klynger og Kongo S Vil ha silden tilbake på middagsbordet S. 22 Må samordne kommunale etater S. 23 Internasjonalt karrieretorg 2013 S Aktuelt S. 26 Møteplassen Utgitt av Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Geir Mikalsen Forsidefoto: Norsk senter/øystein Klakegg står i dag for kun to prosent av verdens matproduksjon. Det er et stort potensial for å øke denne andelen, og ikke minst er det nødvendig. Det er betydelig mer bærekraftig og miljøvennlig å produsere sjømat enn å produsere kjøtt. Ingen annen matproduksjon gir lavere utslipp i forhold til proteininnhold. En bærekraftig oppdrettsnæring skal derfor kunne vokse i sameksistens med resten av fiskerinæringen. Som nasjon skal vi produsere ren, sunn mat til en verden som trenger det, samtidig som eksportinntekter gir oss et nødvendig livsgrunnlag. Norge er i dag verdens nest største sjømateksportør. Vi eksporterer sjømat for mer enn 50 milliarder kroner årlig. Vestlandet er selve hovedpulsåren i dette. Ikke bare har vi de største og viktigste næringsaktørene i vår region, men vi har en samlet marin klynge som er globalt ledende. Dette er hovedårsaken til at den internasjonale sjømatkonferansen NASF arrangeres i Bergen i mars. Vi har tunge marine kunnskapsinstitusjoner og forvaltningsorganer som Havforskningsinstituttet, Nifes, Fiskeridirektoratet, Norges Sildesalgslag, CMR, Helse Bergen, Nansen Center, Nofima, Uni Research og Universitet i Bergen. I tillegg har vi Fiskeriforum Vest og senteret, som bidrar med kunnskap og synliggjøring av næringen. Det er stort behov for at disse miljøene leder an innen en bærekraftig utvikling innen forskning og forvaltning for at vi skal få bukt med rømming, lakselus og problematikk rundt fór. Selv om Vestlandet har en ledende posisjon, kan vi ikke sitte tilbakelent og vente på vekst og utvikling. Vi må fortsette å jobbe med rammebetingelser, både lokalt og nasjonalt. Vi må sørge for at norsk sjømatindustri har alle muligheter til fortsatt å være globalt ledende, og lokalt må vi tilrettelegge for at de store og viktigste aktørene fortsatt beholder hovedkontorene sine her. Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Følg oss: Facebook: /bergenchamber Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Vi må stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Skal vi være verdensledende, kan vi ikke bare støtte oss til at vi er en råvareleverandør eller en produsent. Vi må ligge i forkant av utviklingen som premissleverandør for nyvinninger innen sjømat, enten det er innen produktutvikling eller produksjon. Vi har et mangfold av arbeidsplasser - og det er behov for alle, fra arbeiderne som står på merdkanten til den dyktigste forskeren. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for at det skjer en god rekruttering til bransjen, og at det finnes mulighet for å ta bred, relevant og høy utdannelse lokalt. Samtidig er det viktig med en komplett kompetanseklynge, med fagekspertise innen forskning, finans og jus. Klarer vi å få alle disse hjulene til å spille sammen, legger vi et fundament for at Norge og Bergensregionen om 40 år fortsatt er globalt ledende i en viktig og betydelig næring. SjømaT TEKST // Geir mikalsen - Foto // Colourbox 600 deltakere og 400 selskaper er på plass i Bergen når verdens største sjømatkonferanse og møteplass for toppledere arrangeres mars. Administrerende direktør Jørgen J. Lund i North Atlantic Seafood Forum (NASF) er strålende fornøyd med programmet etter mange hektiske dager for å få koordinert og tilrettelagt gigantarrangementet. Konferansen dekker handel, tilbud og etterspørsel, priser, bærekraft, politikk og finans, fremtidige trender og markedsutvikling. Vi belyser næringen fra alle mulige vinkler, så her er noe for absolutt alle, sier Lund. Økende rolle for sjømat Tittelen på konferansen er «i en ny geopolitisk rolle», og bak dette ligger forventningen om en stadig økende rolle av sjømat i en ekspanderende verdenshandel. Sentrale og viktige aktører vil innta scenen og bidra med sin kunnskap. Dette inkluderer Verdensbanken, OECD, Global FAKTA // i vekst kommer til å få en formidabel vekst fremover. Det viser prognoser fra FNs matvareorganisasjon. Årsakene er flere: Økt behov for mat på grunn av økning i verdens befolkning fra cirka 7 milliarder i dag til 9 milliarder i Mer av matproduksjonen må komme fra havet for å sikre en bærekraftig utvikling. Økt kjøpekraft i fremvoksende økonomier virker i samspill med økt interesse for sunn og helseriktig mat. Utvikling av nye industrier basert på alger og andre marine ressurser, samt høsting av nye arter på lavere nivå i næringskjeden, bidrar til ytterligere vekst. * Les mer om rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» på side 15. Aquaculture Alliance sammen med foredragsholdere fra rundt 20 land. Andre sentrale tema er innovative løsninger for å fremme havbrukssektoren, bærekraft i den globale oppdrettsnæringen, nye markedsmuligheter i de store matvarekjedene, global fiskeriforvaltning for verdens fiskeressurser og EUs felles fiskeripolitikk. I år har for første gang Food and Agriculture Organization (FAO) i FN deltatt i organiseringen av én av sesjonene, slik at beslutningstakere fra en rekke latinamerikanske, østasiatiske og I den norske rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» analyseres Norges muligheter for å ta aktivt del i å skape vekst. Rapporten har brutt sjømatnæringen ned i åtte områder, og konkluderer med at norsk sjømat har et potensial til å seksdobles i omsetning fra 90 milliarder kroner i dag til 550 milliarder kroner i * afrikanske kystnasjoner også deltar på konferansen. Over 100 foredragsholdere Lund har naturlig nok store forventninger til NASF, og ser frem til å ønske alle deltakerne og mer enn hundre foredragsholdere velkommen til Bergen. Det er en glede å kunne legge konferansen til verdens sjømathovedstad. NASF hører hjemme i en sjømatklynge som dekker hele verdikjeden og har internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner og bedrifter, sier Lund. 2 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

3 Økonomiske fakta Den komplette klyngen Hordaland Vestlandet % av Norge Omsetning ,9 % Verdiskapning ,5 % Ansatte ,2 % Foretak ,3 % Den marine næringen i bergensregionen er en komplett klynge med sterke selskap lange hele verdikjeden, ledende forskning- og utdanningsmiljø og sterk forvaltningskompetanse. I tillegg er det en viktig eksportnæring som er med å befeste Hordalands rolle som Norges eksportfylke. I disse oversiktene gir Samspill deg et overblikk over de viktigste aktørene innenfor hver sektor. TEKST // Martin Larsen Hirth - Foto // Marine Harvest Den marine næringen i Hordaland har flere ledende selskaper innenfor hele den marine verdikjeden. Under er noen av de største aktørene. I tillegg har Hordaland et viktig forvaltningsmiljø og en rekke betydelige forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Disse er presentert på neste side. Eksporterer for milliarder År Bedrifter fra Hordaland eksporterte i 2012 fisk og fiskeprodukt for 6.6 milliarder kroner. Det gjør Hordaland til det tredje største eksportfylket, like bak Nordland og med Møre og Romsdal på førsteplass. Av total norsk eksport kommer 14 prosent fra Hordaland. Utstyrs- og tjenesteleverandører Oppdrett: Lerøy, Sjøtrøll Havbruk, Bremes Seashore, Marine Harvest, Bolaks, Bolstad fjordbruk, Kobbevik og Fureholmen oppdrett, Lingalaks, Tysnes fjordbruk, Eide fjordbruk, Blom fiskeoppdrett Oppdrett Fiskeri Fiskeri: Liegruppen, K Halstensen, Møgster havfiske, Olsengruppen, Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi, Hardhaus, Eidesvik Havfiske, Familien Østervold med ulike selskap Foredling Foredling: Austevoll Seafood, Hordafor, Lerøy Fossen, Lerøy Alfheim, Sotra Fiskeindustri, SMP Marine Produkter, Norway Pelagic, Rexstar Seafood, Brandasund Salg/Grossisit: Hallvard Lerøy, Seaborn, Sekkingstad, Atlantic Pelagic, Westcoast, InterSea, Labeyrie Norge, Euro Supply, Naco Trading, Rodrevis International Salg/grossist Utstyr- og tjenesteleverandører: Carl Stahl, OCEA, Aanderaa, Pon Power, NOREQ, Marine Construction, NAVCOM, IMC Diving, Instrumental Marine Service, Akvator, Stiftelsen Industrilaboratorium, Aqua Technology, EWOS. Sparebanken Vest, PwC, DnB, Wikborg Rein Forvaltningsmiljø Med det statlige Fiskeridirektoratet og en rekke andre institusjoner er Bergen hovedstaden for marin ressursforvaltning. Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Veterinærinstituttet i Bergen Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Ingen komplett klynge uten et ledende forsknings- og utdanningsmiljø. Alle aktørene med unntak av Austevoll videregående skole utgjør Bergen Marine Forskningsklynge. Austevoll videregående skole Universitetet i Bergen Helse Bergen Nofima Havforskningsinstituttet Nansensenteret Nifes Bjerknessenteret Uni Research Christian Michelsen Research 4 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

4 Tett dialog med studentene Kompetansebehovet gjorde at biologisk karrieredag ved UiB var fylt til randen av bedrifter. TEKST // Tord lauvland BJØRNEVIK Carl Johan A. Sandberg, Quality Manager i Ocean Quality gir tettheten av utdannings- og forskningsinstitusjoner i Bergen æren for at regionens marine bedrifter i stor grad får dekket sitt kompetansebehov. Oppmøtet under biologisk karrieredag bekreftet interessen for marin næring blant studentene. Sandberg er imidlertid mer bekymret for rekrutteringen fra videregående opplæring. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, her fra åpningen av Mathallen i Oslo. Minister overbevist om vekst Yrkesfagene har i mange år slitt med lave søkertall og høyt frafall. Dette er tiltrengt kompetanse i den marine næringen, og som man dermed har et underskudd på. Det hjelper heller ikke på situasjonen at vi stiller i konkurranse med oljen om arbeidskraften som faktisk kommer ut fra yrkesfaglig utdanning, sier Sandberg. Trenger bred kompetanse I tillegg til kompetanse innen generell biologi, fiskehelse og akvamiljø opplyser Hans Svendsvik, driftsleder ved Marine Harvest at det også er behov for fagkompetanse i ikke-vannrelaterte fagfelt, som økonomi og jus. Også EWOS, som er en sentral fiskefor produsent i Bergensregionen, bekrefter at de har behov for et bredt spekter av kompetanse: Vi har behov kompetanse innenfor fiskehelse og ernæring, og akvakultur. På fabrikkene våre har vi behov for teknisk kompetanse og driftskompetanse, sier Hans Høie, reseptsjef i EWOS. Studenter vil utfordres Louise D. Johannesen, Anne V. Tjessem og Benedicte Nordhus er med på å arrangere årets biologiske karrieredag ved Universitetet i Bergen. Jentene føler selv at de er ettertraktet i arbeidslivet. På spørsmål om hva det er som gjør en arbeidsgiver spesielt attraktiv er det enighet: Vi vil ha varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å bruke den kunnskapen vi har fått gjennom studiene, sier studentene. Utenom det rent faglige mener de tre det viktig at bedriften har et godt rykte på seg, og et positivt arbeidsmiljø. Om det foreligger en mulighet for å gjøre internasjonal karriere i Norges nest største eksportnæring er dette også noe som vil gjøre arbeidsgiveren mer attraktiv, mener studentene. TEKST // Geir mikalsen - Foto // Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er overbevist om at det vil komme en sterk vekst innenfor både nye og mer tradisjonelle marine områder. Men noen «vinnere» i næringen vil hun ikke peke ut. Min jobb er å tilrettelegge rammebetingelsene, slik at det er gode muligheter for vekst for hele den store bredden av marine virksomheter, sier Berg-Hansen. Hun mener Norge må ha ambisjoner om å jobbe for at fisk skal være et sentralt element i global matforsyningspolitikk. Gjennom vår kompetanse innen fiskeri- og akvakulturteknologi må vi bidra til å øke den globale produksjonen av sjømat, sier ministeren. Vi må også fremme utviklingssamarbeid innen-for fiskeri og havbruk og gjøre dette til en sentral pilar i norsk internasjonalt utviklingssamarbeid. Vi må ha et forsvarlig ressursuttak som grunnlag for all norsk innsats, og fortsette Norges sentrale rolle for global bekjempelse av ulovlig fiske, sier Berg-Hansen. Kvalitet og innovasjon Moderne og trygge produkter som etterspørres av forbrukerne er en forutsetning for å skape vekst. Det er ikke nok å være en råstoffleverandør av fisk. Vi må være fremst på kvalitet på produktene vi leverer, og prioritere innovasjon og nytenkning i alle ledd, fra fjord til bord. Samtidig må vi også produsere nye produkter fra nye blå næringer. Grunnlaget er en ansvarlig fiskeri- og oppdrettsnæring som bruker havet på en bærekraftig måte. Norge må kjennes og anerkjennes som verdens fremste sjømatnasjon både nasjonalt og internasjonalt. Historien om norsk sjømat må formidles gjennom markedsføring, informasjonsarbeid og spredning av kunnskap om norsk sjømatnæring, mener ministeren. Stimulere og investere Det må tilrettelegges og stimuleres på mange fronter. Vi må være i forskningsfronten på strategisk viktige områder for marin næringsutvikling og forvaltning. Her har myndighetene, men også næringen, en viktig rolle, sier Berg-Hansen, og fortsetter: nasjonen Norge må ha gode utdanningsinstitusjoner. Det betyr at vi må investere i kunnskap og kompetanse for de som i framtida skal skape de nye produktene, de nye løsningene, den nye teknologien og den nye kunnskapen som Norge skal leve av i framtiden. Vi trenger internasjonalt ledende marine klynger. Vi har det til en viss grad i dag på Vestlandet, men vi kan bli ennda bedre. Vi trenger også kompetente marine kapitalmiljøer. Og ikke minst; en regjering som fører en fornuftig økonomisk politikk er i aller høyeste grad også viktig for at vi skal stimulere til ønsket vekst. Kunnskap og teknologi Regjeringen er nå i innspurten med stortingsmeldingen «Norge som verdens fremste sjømatnasjon», og den vil vise at Norge har fantastiske muligheter fremover. Vi eksporterer 33 millioner sjømatmåltider hver dag hele året. I tillegg til å bidra med enda mer sjømat av beste kvalitet, skal vi også bidra med kunnskap og teknologi. Norsk fiskeri- og havbrukskompetanse er etterspurt og regnet som en av de fremste i verden. FNs matvareorganisasjon anslår at verdens matvareproduksjon må økes med hele 70 prosent innen Kun to prosent av verdens matproduksjon kommer fra havet. Det er fra havet at økt matproduksjon må komme. For havlandet Norge er det her mulighetene ligger, sier Berg- Hansen. Hun mener en av de viktigste utfordringene er at vi får nok og riktig arbeidskraft. Næringen må selv bidra til å skape entusiasme rundt alt det fantastiske som skjer her, og slik sikre rekruttering. Vestlandet en motor Berg-Hansen understreker at Vestlandet har mange av de miljøene som skal til for å bygge verdens fremste sjømatnasjon. Regionen representerer næringsog kunnskapsklynger som er helt avgjørende for hvordan norsk sjømatnæring vil utvikle seg videre. Tall viser at mer enn halvparten av den marine forskningen finner sted på Vestlandet. Kombinasjonen av tunge marine kunnskapsinstitusjoner og solide marine næringsaktører gjør at dere kan være en motor i den veksten vi venter vil komme, sier Berg-Hansen. 6 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

5 LEASING OG FINANSIERING Den naturlige partner for å bevare og videreutvikle dine verdier optimum.no Langsiktig verdiutvikling BERGENS NYE OG RASKE FLYBUSS NonStop Bergen - Flesland Kun kr. 70,- Raskere enn med bil og mye mer miljøvennlig! Visste du at bedriften din kan lease både stort og smått hos oss? Du finner oss til høyre, 30 m forbi SAS flybussen på Flesland. NonStop ekspressbuss kun med Flybussbergen. Kjøp billetten allerede nå på web Finner du flybussen med den røde nesen (ikke SAS flybussen) får du gratis avis og WiFi på bussen, i tillegg til god service. Med leasing frigjør du driftskapital. Få bedre oversikt over bedriftens totaløkonomi ved å samle alt på ett sted. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken om leasing SAMSPILL // 0113

6 Til kamp mot rømming og lus Å synliggjøre den marine næringsklyngen, sikre gode rammevilkår og en god dialog mellom aktørene, er viktige mål for Bergen Næringsråds marine ressursgruppe. TEKST // geir mikalsen - Foto // marine harvest Forutsigbarhet er viktig, og en av utfordringene for bransjen er at det er iverksatt tiltak for produksjonsbegrensning uten at man har utredet effekten av disse godt nok. - Trekker man en parallell til olje og gass, har man der i lang tid praktisert krav til bruk av BAT (Best Available Technology). Dette medfører at man vanskelig kan unnskylde seg om man ikke tar i bruk de beste løsningene som beviselig fungerer, sier ressursgruppeleder Hans Runshaug. Fordelen med BAT er at man kan vokse og utvikle seg samtidig som man stadig benytter bedre teknologi. Dette er litt forskjellig i havbruk, hvor forskrifter som NYTEK, NS 9415 (standard), luseforskrift og andre regelverk, danner grunnlaget. Kravet er at man oppfyller disse. Men dynamikken kan lett utebli, og ny teknologi benyttes gjerne først når nye krav kommer inn i regelverket. Rømming og lus Runshaug nevner ellers rømming og lusebekjempelse som de største utfordringene i bransjen. Rømming er en utfordring man har kommet langt med å løse, og 2012 ble et år med den laveste rømmingen på lang tid. Det arbeides samtidig videre med flere ikke-medikamentelle løsninger for lusebekjempelse. - Vi som arbeider i og rundt næringen er overbevist om at man vil komme frem til bedre og mer effektive metoder, slik at man kan leve med lusen innenfor akseptable rammer. Det vil også komme lukkede anlegg som vil sikre vekst samtidig med et lavere luseproblem. Utfordringen er altså å kunne vokse, spesielt i vårt område hvor Hardangerfjorden og også hele Hordaland har blitt sett på som det mest «belastede» området, samtidig som vi løser problemer med lus, svinn og rømming, sier Runshaug. Forskning og utvikling Runshaug mener produksjonspotensialet er utnyttet i liten grad i dag. Ny teknologi, mer effektiv drift, herunder færre og større lokaliteter, samt lukkede anlegg med rensing av vann inn og ut, oppsamling av slam og dødfisk, vil kunne doble produksjonen i løpet av noen år. Runshaug påpeker at vi i vårt distrikt har de største insitamentene til å finne løsninger, siden antall lokaliteter og tettheten av anlegg er de største i landet. En viktig sak for videreutvikling av næringen fremover er fortsatt å være proaktiv, og samtidig sette av tilstrekkelig med midler til deltakelse i forskning og utvikling. - Klyngen samarbeider godt og vi må fortsatt ha trykk for å opprettholde en god dialog mellom forskning, forvaltning og næring, sier Runshaug. FAKTA // Medlemmer i ressursgruppe marin Hans J. Runshaug (leder), Audun Wiborg Søren Martens Lars Olav Lie Tore Alfheim Øyvind Paasche FAKTA // Gruppen har blant annet jobbet med Marint stormøte 23. januar North Atlantic Seafood Forum i mars Hardangerfjordforskriften høringsuttale Uttale og innspill til HAV21 Tanja Hoel Siren Grønhaug Torben Foss Tore Nepstad Hilde Waage Samlokalisering av marin forskningsklynge Programinnspill til statsbesøk og konferanse i Tokyo Innspill til Møteplass Marin Slik ser tomteeier- og utvikler GC Rieber Eiendom for seg at Marineholmen vil se ut i fremtiden, med et marint forskningsbygg sentralt plassert. Jobber videre med klyngeplaner Marineholmen er en av flere lokaliteter som vurderes dersom bergensregionens marine forskningsressurser skal samlokaliseres. TEKST // Lene bjånesøy engh - Illustrasjon // gc rieber eiendom Både politikere og ledere innen forskningsmiljøene har stilt seg positive til planene om å samle forskningsressurser innenfor det marine fagfeltet i en klynge. Men fortsatt gjenstår en del kartleggingsarbeid før den konkrete planleggingen eventuelt kan begynne. Havforskningsinstituttet er sentrale i kartleggingen. De må nemlig finne seg et nytt tilholdssted i Bergen innen Instituttet holder i dag til i fem ulike bygg på Nordnes. Per i dag vurderes flere alternativer, hvorav utbygging og oppussing på Nordnes er ett. Dessuten vurderes nybygg, enten alene eller sammen med andre aktører i en klynge. - Hvis det blir nybygg så blir jo spørsmålet om vi skal tenke stort eller tenke lite, sier administrerende direktør Tore Nepstad. Havforskningsinstituttet kan som statlig aktør ikke flytte inn hvor som helst. Statsbygg skal i utgangspunktet stå både for drift og eventuell bygging, og da er spørsmålet hvordan byggingen skal fordeles mellom offentlig og private utbyggere ved en samlokalisering. Allerede i januar uttrykte næringsbyråd Gunnar Bakke (FrP) ønske om snarest mulig å få på plass en forpliktende strategiplan for å realisere klyngen. Han mener den marine næringens status som prioritert næring vil sikre prosjektet nødvendig medvind, og at økt samhandling vil befeste Bergens posisjon som ledende oppgangsregion. FAKTA // Marine forskningsmiljø i Bergen Havforskningsinstituttet 430 ansatte. Universitetet i Bergen ca 150 ansatte. Nofima ca 33 ansatte. Nifes ca 170 ansatte. Uni Research ca 100 ansatte. Helse Bergen ca 10 ansatte. Nansen-senteret ca 60 ansatte. 10 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

7 Ramsalte ambisjoner på Fisketorget Norsk senter sitt nye kunnskaps- og opplevelsessenter har som mål å styrke Bergens identitet som sjømatby. Alexandra Krage Angell mener de er godt i gang. TEKST // Lene bjånesøy engh - Foto // Norsk senter - Øystein Klakegg Siden oppstarten i april 2012 har det vært avholdt hele 160 arrangementer i de nye lokalene på Fisketorget. Med undervisningskjøkken og møte- og arrangementsmuligheter for inntil 200 mennesker gis et bredt tilbud til både publikum og bedrifter. Sushikursene har vært den kanskje største publikumsmagneten for folk generelt. - Vi ser at sjømat er i vinden som aldri før, og opplever stor pågang på våre kurs og aktiviteter, sier Angell, som er daglig leder for Norsk senter avdeling Fisketorget. Vil inspirere Med beliggenhet i etasjen over fisketorget og med Vågen som nærmeste nabo, vil Norsk senter tilby kunnskap og inspirasjon. Med alt fra sushikurs til bedriftsbesøk skal sjømatgleden ut til folket. - er en krevende råvare, fordi den fordrer kunnskap om hvordan den skal tilberedes på best mulig måte. feltet har et stort mangfold, og vi ønsker å formidle kunnskap om arter, sesonger og om alle mulighetene som ligger i havet. Vårt største ønske er at de som besøker oss skal få lyst til å lage sjømat hjemme. Vi vil gi folk en annerledes sjømatopplevelse, sier Angell. I tillegg til å benytte egne ressurser, spiller sjømatsenteret på lag med næringen for å få ut kunnskap til publikum. Derfor er de nå i gang med å utvikle en ny utstillingsarena i samarbeid med sjømatnæringen og de marine forskningsmiljøene. - Dette er en prosess som er under arbeid. Vi ønsker å formidle viktige fakta fra næringen ut til publikum på en spennende og moderne måte, sier Angell. Bredde og mangfold Norsk senter skal ikke bare være et publikumssenter for alle med interesse for sjømat. De ønsker også å være et møtested for de kokkefaglige miljøene, sjømatnæringen og forskningsmiljøene. Dermed håper de å være en sentral aktør i arbeidet med å utvikle kunnskap om og tilgang til spennende råvarer innen sjømat. - Vi ønsker å vise bredden i sjømatfeltet, og gi publikum tilgang og kjennskap til nye råvarer, sier Angell. Når det gjelder kvalitet på råvarene, synes Angell det er viktig å tenke sesong. Alle som tilbyr sjømat må våge å ta råvarene som ikke er i sesong ut av menyen, mener hun. - De råvarene som tilbys må være av topp kvalitet. Hvis det ikke er rekesesong, så serveres det ikke reker der hvor kvaliteten står i høysetet, så enkelt er det egentlig. Da må vi tørre å se bort fra hva vi tror publikum vil ha, for det er viktigere at de kan stole på at de til enhver tid får råvarer av topp kvalitet, sier Angell. Ønsker å hjelpe Fisketorget Samarbeidet med naboen i underetasjen er viktig for Norsk senter sitt nye utstillingsvindu på torget. Nå ønsker sjømatsenteret å få i gang et langsiktig kvalitetsutviklingsprogram for Fisketorget, som blant annet innebærer ivaretakelse av Fisketorgets unike historie og kvalitetssikring av virksomheten fremover. - Fisketorget er kanskje byens aller mest kjente merkevare. Vi må ta vare på historien samtidig som vi utvikler nytt og sikrer god kvalitet i produktene som tilbys. Fisketorget skal være attraktivt for lokalbefolkningen også. Der har vi litt å jobbe med, sier Angell. For det er ingen hemmelighet at bergenspublikummet har sviktet Fisketorget de siste årene. Angell mener det er kunnskap, gode råvarer og kvalitet på produktene som er Fisketorgets største fortrinn, og det må publikum få vite om. - Den beste markedsføringen Fisketorget kan få, er at publikum går der for å finne kvalitet, og finner kvalitet. Under åpningen av dette nye bygget i fjor, sa fiskeriminister Lisbeth Berg- Hansen at Fisketorget er et ikon innen norsk sjømat, og det er det virkelig. Nå må vi bare sørge for at folk får vite hvor bra det er, sier Angell. FAKTA // Norsk sjømatsenter Norsk senter har 13 års erfaring innen utvikling av sjømat. 13 ansatte jobber ved senteret, som er organisert som en stiftelse. Hovedaktiviteter: Mot bedrifter: Utvikling og ledelse av prosjekter og rådgiving for bedrifter i utviklingsarbeid. Fagkonferanser og temasamlinger Opplæringsprogrammer mot skoler, dagligvarehandel, restauranter og sjømatnæring Norsk senter har hovedkontor på Fiskerisenteret Bontelabo i Bergen, i tillegg til det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret i 2. etasje på Fisketorget. arrangementer, matkurs og samlinger for grupper og bedrifter i «sjømatteateret» på Fisketorget. Mot publikum: kurs, presentere sjømat på ulike publikumsarrangementer og matfestivaler. 12 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

8 Vil gi verden mer fisk TEKST // geir mikalsen - Foto // Lene Bjånesøy Engh - Den største utfordringen for norsk sjømatnæring er å holde tritt med den økende etterspørselen etter fisk verden over, sier Ole Eirik Lerøy, styreleder i Marine Harvest. Han tror lakseoppdrett vil ha det største vekstpotensialet i overskuelig fremtid. For å utløse det fulle potensialet må næringen finne gode løsninger på dagens utfordringer med lus og rømming, slik den har gjort med alle andre utfordringer så langt. Stikkord her er forskning, utvikling og samarbeid mellom næring, myndigheter og forskning. Norsk sjømatnæring skal seksdobles i verdi TEKST // Lene Bjånesøy Engh - foto // Marine harvest Når det gjelder rammevilkår, mener Lerøy at myndighetene må tilpasse regelverket til ny kunnskap og legge arealer til rette for oppdrett. - Vi har unike naturgitte forutsetninger for en effektiv og miljøvennlig matproduksjon langs store deler av vår langstrakte kyst, sier Lerøy. Han oppfordrer næringen til å samarbeide enda tettere med forskningsmiljøene, lytte til sine kunder og bli enda flinkere med produktog markedsutvikling. - klyngen i bergensområdet er allerede en komplett klynge med variert sammensetning og en god blanding av innbyrdes konkurranse og samarbeid om felles utfordringer. Klyngen kan med fordel synliggjøre seg enda bedre for å tiltrekke seg enda flere talenter til å arbeide innfor klyngens mange spennende muligheter, sier Lerøy. FAKTA // Bevisste forbrukere vil ha miljømerket fisk Begrepet miljømerking knyttes i hovedsak til merking av produkter fra villfisk som er basert på bærekraftig ressursforvaltning. Miljømerking handler til forskjell fra økologisk merking ikke om produksjonsmetode og innsatsfaktorer, men om forvaltning av ville fiskebestander. Miljømerking er en frivillig merkeordning, og fiskerinæringen står fritt til å vurdere om miljømerking er ønskelig. Et miljømerke forteller noe om et produkts miljøpåvirkning. Dersom produktet er fisk, så vil et miljømerke først forholde seg til om beskatningen av fiskebestanden er bærekraftig, for så å vurdere produksjonsprosessen. Miljømerkeordninger er frivillige og er ment som et supplement til eksisterende lovgivning. I dag er det svært vanskelig for vanlig forbrukere og for innkjøpere av sjømat i større bedrifter å vite noe om status for en fiskeart eller et sjømatprodukts miljøeffekter. Ved å velge miljømerkede produkter er forbrukeren i større grad sikret å gjøre de rette valgene. Miljømerking kan også være lønnsomt for produsentene, fordi miljøbevisste forbrukere har noe høyere betalingsvillighet, og fordi bedriften kan unngå å påføre skade på miljøet. Danske forbrukere etterspør nå i stadig økende grad fisk som er merket for bærekraft og forsvarlig høsting. Dagligvarekjedene opplever sterk økning i etterspørselen. Historien om hvordan fisken er fanget og hvordan den er behandlet er noen av virkemidlene som kan brukes inn mot informasjonssultne forbrukere. De danske supermarkedkjedene Coop, Dansk Supermarked og SuperGros, dekker tilsammen 97 prosent at det danske forbrukermarkedet innen dagligvarer. De har nå en felles målsetting om å markedsføre miljømerket fisk og sjømat. Kjedene håper at informasjon som følger fisken fra hav til bord og som blir markedsført intensivt skal sette ytterligere fokus blant forbrukerne på hva man velger å kjøpe. Kilder: WWF Norge / Norges Sildesalgslag Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» viser et enormt potensiale for vekst i norsk sjømatnæring. Norge er verdens nest største på sjømateksport, med en årlig omsetning på rundt 90 milliarder kroner. I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», som er laget på oppdrag fra fiskeri- og kystdepartementet, skisseres en seksdobling til hele 550 milliarder kroner. - Denne næringen har en spennende fremtid med store muligheter, spesielt for leverandørindustrien, sier administrerende direktør Karl Andreas Almås i Sintef Fiskeri og havbruk. - Areal- og energieffektivt Matvaremangel i verden er en problemstilling som er forventet å bli stadig mer aktuell i årene fremover. Verdens befolkning vokser, og arealbegrensninger gjør at det allerede er et produksjonsunderskudd i forhold til behovet for mat. Det er videre slått fast at landbasert matproduksjon er for areal- og ressurskrevende til å kunne dekke verdens FAKTA // Mye helse i god fisk De viktigste effektene sjømat har på kroppen din er et godt hjerte, et sterkt skjelett og en effektiv hjerne. Her er noen andre fordeler: Den fete fiskens vitamin D ser ut til å forebygge diabetes type 2 og MS, såkalte autoimmune sykdommer der kroppens immunforsvar angriper kroppens celler i stedet for å beskytte dem. I dette spørsmålet gjør forskerne stadig nye studier. Vitamin D kan se ut til å forebygge visse kreftformer som brystkreft, eggstokkreft, samt tykktarms- og endetarmskreft. I dette spørsmålet gjør forskerne stadig nye studier. stadig økende matbehov. Dermed er det mange som tar til orde for at den økte matvareproduksjonen må skje til havs. - Fiskeoppdrett er ekstremt areal- og energieffektivt. CO2- utslipp per kilo fiskekjøtt som produseres er svært lavt, og det kreves 4400 ganger så mye ferskvann for å produsere ett kilo storfekjøtt som for ett kilo laks, sier Sjur Malm, CFO i Lerøy Seafoods som er verdens nest største produsent av laks og ørret. - Forskning er viktig Samhandling mellom forskningsressurser og næringen er fremhevet som en Vitamin A er med på å gi deg godt syn og godt immunforsvar. Dette stoffet er også viktig for fosterutvikling og evnen til reproduksjon. Vitamin B12 er viktig for at kroppen din skal danne nye celler. Siden du lager spesielt mange røde blodceller, kan du få blodmangel hvis du har for lite av dette stoffet. oppskrift for å lykkes med å ta ut det fulle potensialet i norsk sjømatnæring. Karl Andreas Almås trekker frem forskningsog kompetansemiljøet i Bergen som et solid fortrinn for næringen i regionen, en oppfatning han deler med flere: - klyngen på Vestlandet er globalt ledende, og vi har en komplett nærings- og kompetanseklynge å bygge videre på. Nå må vi ha økt fokus på samhandling i en av Norges desidert viktiste næringer, sier administrerende direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke. Jod er viktig for at du skal ha et normalt stoffskifte. Selen er et viktig stoff for kroppens immunforsvar, fordi det bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen. Selen ser også ut til å beskytte kroppen mot miljøgifter som tungmetaller. Kilde: Norges råd 14 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

Morgendagens marine kraftsentrum

Morgendagens marine kraftsentrum Morgendagens marine kraftsentrum Marineholmen forskningspark i hjertet av Europas marine hovedstad Fremtiden ligger i havet C90/M100/Y20/K15 C100/M0/Y31/K23 Marineholmen forskningspark fremtidens marine

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige.

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 23. mai 2016, kl. 13.30 Fiskeriminister Per Sandberg Tildelt tid: 20-25 min. Språk: Norsk Tema for årsmøtet er "Fisk och skalldjur smak o hälsa för framtiden"

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet 8. November 2012 Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport i 1999 (2010, 2020, 2030) Hva har skjedd på ti år?

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Æ er glad for å være her sammen med dere i dag. Havbruksforskning er et svært aktuelt tema.

Æ er glad for å være her sammen med dere i dag. Havbruksforskning er et svært aktuelt tema. 1 Åpningsinnlegg 18. april 2016, kl. 11:15 Statssekretær Ronny Berg Tema: Havbruk i norsk bioøkonomi (Programkonferansen HAVBRUK 2016 drivkraft i norsk bioøkonomi). Konferansen arrangeres annet hvert år

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Forslag om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden vil få store næringskonsekvenser for Bergensregionen

Forslag om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden vil få store næringskonsekvenser for Bergensregionen Fylkeskommunen i Hordaland Byrådsleder Bergen kommune Bergen, 18. mars 2013 Forslag om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden vil få store næringskonsekvenser for Bergensregionen Viser til høringsbrev

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Stortingsrepresentanter, statsråd, gjester, presse, og gode kolleger: Vi skal nå i gang med temadelen av generalforsamlinga. Gjennom

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Utvikling av marin sektor i nord

Utvikling av marin sektor i nord Utvikling av marin sektor i nord Gunnar Kvernenes 12. November 2015 www.innovasjonnorge.no Foto: Innovasjon Norge Hva står vi overfor? Flere ben å stå på Større konkurransekraft Økt produktivitet Stikkord

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Norge i førersetet på miljøsertifisering

Norge i førersetet på miljøsertifisering Norge i førersetet på miljøsertifisering Nina Jensen WWF- Norge FHL generalforsamling Trondheim 25. mars 2010 WWFs grunnleggende prinsipper Verdensomspennende og politisk uavhengig Bruke best tilgjengelig

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Tema for møtet med Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Henningsvær

Tema for møtet med Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Henningsvær Tema for møtet med Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Henningsvær Hvordan legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i Nord-Norge? Bærekraftig næringsutvikling i Nord-Norge er ikke

Detaljer

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett 1. Hvor kommer oppdrettslaksen i butikkene fra? SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk, men det selges også laks som

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Ragnar Tveterås Seminar Fremtidige muligheter innen fiskeriteknologi, 16. august 2012 Den globale kunnskapsnav modellen Miljø attraktivitet

Detaljer

Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring?

Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring? ERFA 2016 Norske Maritime Eksportører Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring? Forskningsleder Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk AS leif.m.sunde@sintef.no / 90099485

Detaljer

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre?

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Side 1 av 15 Nærings- og fiskeridepartementet Norges Råfisklag. 25 mai 2016, kl. 11 Tromsø Fiskeriminister Per Sandberg Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Kjære alle sammen!

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Detaljer

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015 Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Politisk forankring BIOENERGI: Regjeringens bioenergistrategi (2008) Adresserte forskningsbehov over et

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

Fisk er fisk og kjøtt er mat?

Fisk er fisk og kjøtt er mat? Fisk er fisk og kjøtt er mat? Lakseproduksjon versus andre proteinkilder Professor Atle G. Guttormsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Norsk lakseproduksjon 2014 Litt over 1,2 millioner

Detaljer

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF?

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? Foredrag Kystnæringskonferansen Leknes i Lofoten 23.9.2011 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Disposisjon

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning Oddvar Longva NGU Undervannslandskap Sokkel; rolig landskap - dype renner og grunne banker SENJA Kyst og fjord; kupert og komplekst

Detaljer

Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050?

Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050? FHL`S årsmøte i Ålesund 20.mars 2013 Hva må Gl for å nå 500 milliarder i 2050? v/ Karl A. Almås SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Verdiskaping basert på produk6ve hav i 2050 Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

Stø kurs eller full brems?

Stø kurs eller full brems? 9/15/09 1 Agenda Stø kurs eller full brems? Regelverkets betydning for sjømattilførselens tilpasning til markedene 9/15/09 2 Kort om NorgesGruppen 9/15/09 3 Konseptene 9/15/09 4 Det norske dagligvaremarkedet

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise. http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13

Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise. http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13 Derfor er torsk sunt - Godt.no - Finn noe godt å spise http://www.godt.no/#!/artikkel/22696974/derfor-er-torsk-sunt 15-01-2014 01:44:13 1 http://www.godt.no/a22696974 FISK JEVNLIG: Spiser du torsk i stedet

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer