SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR."

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt

2 // TEma Verdens største sjømatkonferanse til Bergen BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 med røttene i havet Salma satser internasjonalt Lederen har ordet Innholdsfortegnelse S. 3 Verdens største sjømatkonferanse til Bergen S. 4-5 Den komplette klyngen Et hav av muligheter S. 6 Tett dialog med studentene Marit Warncke // Administrerende direktør S. 6-7 Minister overbevist om vekst S. 10 Til kamp mot rømming og lus S. 11 Jobber videre med klyngeplaner S Ramsalte ambisjoner på fisketorget Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» forteller om et fantastisk potensial for norsk sjømatnæring. Bakgrunnen er at FNs matvareorganisasjon har beregnet at det frem mot 2050 vil være et behov for å øke verdens matproduksjon med 70 prosent. Det klarer vi ikke å løse uten en bærekraftig og effektiv matproduksjon. Foto: Audun roe Grimstad Verdens største sjømatkonferanse til Bergen S. 14 Vil gi verden mer fisk S. 15 Norsk sjømatnæring skal seksdobles i verdi S Med røttene i havet S. 18 Bildekavalkade S. 19 Salma satser internasjonalt S. 20 Kø, klynger og Kongo S Vil ha silden tilbake på middagsbordet S. 22 Må samordne kommunale etater S. 23 Internasjonalt karrieretorg 2013 S Aktuelt S. 26 Møteplassen Utgitt av Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Geir Mikalsen Forsidefoto: Norsk senter/øystein Klakegg står i dag for kun to prosent av verdens matproduksjon. Det er et stort potensial for å øke denne andelen, og ikke minst er det nødvendig. Det er betydelig mer bærekraftig og miljøvennlig å produsere sjømat enn å produsere kjøtt. Ingen annen matproduksjon gir lavere utslipp i forhold til proteininnhold. En bærekraftig oppdrettsnæring skal derfor kunne vokse i sameksistens med resten av fiskerinæringen. Som nasjon skal vi produsere ren, sunn mat til en verden som trenger det, samtidig som eksportinntekter gir oss et nødvendig livsgrunnlag. Norge er i dag verdens nest største sjømateksportør. Vi eksporterer sjømat for mer enn 50 milliarder kroner årlig. Vestlandet er selve hovedpulsåren i dette. Ikke bare har vi de største og viktigste næringsaktørene i vår region, men vi har en samlet marin klynge som er globalt ledende. Dette er hovedårsaken til at den internasjonale sjømatkonferansen NASF arrangeres i Bergen i mars. Vi har tunge marine kunnskapsinstitusjoner og forvaltningsorganer som Havforskningsinstituttet, Nifes, Fiskeridirektoratet, Norges Sildesalgslag, CMR, Helse Bergen, Nansen Center, Nofima, Uni Research og Universitet i Bergen. I tillegg har vi Fiskeriforum Vest og senteret, som bidrar med kunnskap og synliggjøring av næringen. Det er stort behov for at disse miljøene leder an innen en bærekraftig utvikling innen forskning og forvaltning for at vi skal få bukt med rømming, lakselus og problematikk rundt fór. Selv om Vestlandet har en ledende posisjon, kan vi ikke sitte tilbakelent og vente på vekst og utvikling. Vi må fortsette å jobbe med rammebetingelser, både lokalt og nasjonalt. Vi må sørge for at norsk sjømatindustri har alle muligheter til fortsatt å være globalt ledende, og lokalt må vi tilrettelegge for at de store og viktigste aktørene fortsatt beholder hovedkontorene sine her. Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Følg oss: Facebook: /bergenchamber Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Vi må stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Skal vi være verdensledende, kan vi ikke bare støtte oss til at vi er en råvareleverandør eller en produsent. Vi må ligge i forkant av utviklingen som premissleverandør for nyvinninger innen sjømat, enten det er innen produktutvikling eller produksjon. Vi har et mangfold av arbeidsplasser - og det er behov for alle, fra arbeiderne som står på merdkanten til den dyktigste forskeren. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for at det skjer en god rekruttering til bransjen, og at det finnes mulighet for å ta bred, relevant og høy utdannelse lokalt. Samtidig er det viktig med en komplett kompetanseklynge, med fagekspertise innen forskning, finans og jus. Klarer vi å få alle disse hjulene til å spille sammen, legger vi et fundament for at Norge og Bergensregionen om 40 år fortsatt er globalt ledende i en viktig og betydelig næring. SjømaT TEKST // Geir mikalsen - Foto // Colourbox 600 deltakere og 400 selskaper er på plass i Bergen når verdens største sjømatkonferanse og møteplass for toppledere arrangeres mars. Administrerende direktør Jørgen J. Lund i North Atlantic Seafood Forum (NASF) er strålende fornøyd med programmet etter mange hektiske dager for å få koordinert og tilrettelagt gigantarrangementet. Konferansen dekker handel, tilbud og etterspørsel, priser, bærekraft, politikk og finans, fremtidige trender og markedsutvikling. Vi belyser næringen fra alle mulige vinkler, så her er noe for absolutt alle, sier Lund. Økende rolle for sjømat Tittelen på konferansen er «i en ny geopolitisk rolle», og bak dette ligger forventningen om en stadig økende rolle av sjømat i en ekspanderende verdenshandel. Sentrale og viktige aktører vil innta scenen og bidra med sin kunnskap. Dette inkluderer Verdensbanken, OECD, Global FAKTA // i vekst kommer til å få en formidabel vekst fremover. Det viser prognoser fra FNs matvareorganisasjon. Årsakene er flere: Økt behov for mat på grunn av økning i verdens befolkning fra cirka 7 milliarder i dag til 9 milliarder i Mer av matproduksjonen må komme fra havet for å sikre en bærekraftig utvikling. Økt kjøpekraft i fremvoksende økonomier virker i samspill med økt interesse for sunn og helseriktig mat. Utvikling av nye industrier basert på alger og andre marine ressurser, samt høsting av nye arter på lavere nivå i næringskjeden, bidrar til ytterligere vekst. * Les mer om rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» på side 15. Aquaculture Alliance sammen med foredragsholdere fra rundt 20 land. Andre sentrale tema er innovative løsninger for å fremme havbrukssektoren, bærekraft i den globale oppdrettsnæringen, nye markedsmuligheter i de store matvarekjedene, global fiskeriforvaltning for verdens fiskeressurser og EUs felles fiskeripolitikk. I år har for første gang Food and Agriculture Organization (FAO) i FN deltatt i organiseringen av én av sesjonene, slik at beslutningstakere fra en rekke latinamerikanske, østasiatiske og I den norske rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» analyseres Norges muligheter for å ta aktivt del i å skape vekst. Rapporten har brutt sjømatnæringen ned i åtte områder, og konkluderer med at norsk sjømat har et potensial til å seksdobles i omsetning fra 90 milliarder kroner i dag til 550 milliarder kroner i * afrikanske kystnasjoner også deltar på konferansen. Over 100 foredragsholdere Lund har naturlig nok store forventninger til NASF, og ser frem til å ønske alle deltakerne og mer enn hundre foredragsholdere velkommen til Bergen. Det er en glede å kunne legge konferansen til verdens sjømathovedstad. NASF hører hjemme i en sjømatklynge som dekker hele verdikjeden og har internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner og bedrifter, sier Lund. 2 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

3 Økonomiske fakta Den komplette klyngen Hordaland Vestlandet % av Norge Omsetning ,9 % Verdiskapning ,5 % Ansatte ,2 % Foretak ,3 % Den marine næringen i bergensregionen er en komplett klynge med sterke selskap lange hele verdikjeden, ledende forskning- og utdanningsmiljø og sterk forvaltningskompetanse. I tillegg er det en viktig eksportnæring som er med å befeste Hordalands rolle som Norges eksportfylke. I disse oversiktene gir Samspill deg et overblikk over de viktigste aktørene innenfor hver sektor. TEKST // Martin Larsen Hirth - Foto // Marine Harvest Den marine næringen i Hordaland har flere ledende selskaper innenfor hele den marine verdikjeden. Under er noen av de største aktørene. I tillegg har Hordaland et viktig forvaltningsmiljø og en rekke betydelige forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Disse er presentert på neste side. Eksporterer for milliarder År Bedrifter fra Hordaland eksporterte i 2012 fisk og fiskeprodukt for 6.6 milliarder kroner. Det gjør Hordaland til det tredje største eksportfylket, like bak Nordland og med Møre og Romsdal på førsteplass. Av total norsk eksport kommer 14 prosent fra Hordaland. Utstyrs- og tjenesteleverandører Oppdrett: Lerøy, Sjøtrøll Havbruk, Bremes Seashore, Marine Harvest, Bolaks, Bolstad fjordbruk, Kobbevik og Fureholmen oppdrett, Lingalaks, Tysnes fjordbruk, Eide fjordbruk, Blom fiskeoppdrett Oppdrett Fiskeri Fiskeri: Liegruppen, K Halstensen, Møgster havfiske, Olsengruppen, Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi, Hardhaus, Eidesvik Havfiske, Familien Østervold med ulike selskap Foredling Foredling: Austevoll Seafood, Hordafor, Lerøy Fossen, Lerøy Alfheim, Sotra Fiskeindustri, SMP Marine Produkter, Norway Pelagic, Rexstar Seafood, Brandasund Salg/Grossisit: Hallvard Lerøy, Seaborn, Sekkingstad, Atlantic Pelagic, Westcoast, InterSea, Labeyrie Norge, Euro Supply, Naco Trading, Rodrevis International Salg/grossist Utstyr- og tjenesteleverandører: Carl Stahl, OCEA, Aanderaa, Pon Power, NOREQ, Marine Construction, NAVCOM, IMC Diving, Instrumental Marine Service, Akvator, Stiftelsen Industrilaboratorium, Aqua Technology, EWOS. Sparebanken Vest, PwC, DnB, Wikborg Rein Forvaltningsmiljø Med det statlige Fiskeridirektoratet og en rekke andre institusjoner er Bergen hovedstaden for marin ressursforvaltning. Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Veterinærinstituttet i Bergen Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Ingen komplett klynge uten et ledende forsknings- og utdanningsmiljø. Alle aktørene med unntak av Austevoll videregående skole utgjør Bergen Marine Forskningsklynge. Austevoll videregående skole Universitetet i Bergen Helse Bergen Nofima Havforskningsinstituttet Nansensenteret Nifes Bjerknessenteret Uni Research Christian Michelsen Research 4 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

4 Tett dialog med studentene Kompetansebehovet gjorde at biologisk karrieredag ved UiB var fylt til randen av bedrifter. TEKST // Tord lauvland BJØRNEVIK Carl Johan A. Sandberg, Quality Manager i Ocean Quality gir tettheten av utdannings- og forskningsinstitusjoner i Bergen æren for at regionens marine bedrifter i stor grad får dekket sitt kompetansebehov. Oppmøtet under biologisk karrieredag bekreftet interessen for marin næring blant studentene. Sandberg er imidlertid mer bekymret for rekrutteringen fra videregående opplæring. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, her fra åpningen av Mathallen i Oslo. Minister overbevist om vekst Yrkesfagene har i mange år slitt med lave søkertall og høyt frafall. Dette er tiltrengt kompetanse i den marine næringen, og som man dermed har et underskudd på. Det hjelper heller ikke på situasjonen at vi stiller i konkurranse med oljen om arbeidskraften som faktisk kommer ut fra yrkesfaglig utdanning, sier Sandberg. Trenger bred kompetanse I tillegg til kompetanse innen generell biologi, fiskehelse og akvamiljø opplyser Hans Svendsvik, driftsleder ved Marine Harvest at det også er behov for fagkompetanse i ikke-vannrelaterte fagfelt, som økonomi og jus. Også EWOS, som er en sentral fiskefor produsent i Bergensregionen, bekrefter at de har behov for et bredt spekter av kompetanse: Vi har behov kompetanse innenfor fiskehelse og ernæring, og akvakultur. På fabrikkene våre har vi behov for teknisk kompetanse og driftskompetanse, sier Hans Høie, reseptsjef i EWOS. Studenter vil utfordres Louise D. Johannesen, Anne V. Tjessem og Benedicte Nordhus er med på å arrangere årets biologiske karrieredag ved Universitetet i Bergen. Jentene føler selv at de er ettertraktet i arbeidslivet. På spørsmål om hva det er som gjør en arbeidsgiver spesielt attraktiv er det enighet: Vi vil ha varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å bruke den kunnskapen vi har fått gjennom studiene, sier studentene. Utenom det rent faglige mener de tre det viktig at bedriften har et godt rykte på seg, og et positivt arbeidsmiljø. Om det foreligger en mulighet for å gjøre internasjonal karriere i Norges nest største eksportnæring er dette også noe som vil gjøre arbeidsgiveren mer attraktiv, mener studentene. TEKST // Geir mikalsen - Foto // Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er overbevist om at det vil komme en sterk vekst innenfor både nye og mer tradisjonelle marine områder. Men noen «vinnere» i næringen vil hun ikke peke ut. Min jobb er å tilrettelegge rammebetingelsene, slik at det er gode muligheter for vekst for hele den store bredden av marine virksomheter, sier Berg-Hansen. Hun mener Norge må ha ambisjoner om å jobbe for at fisk skal være et sentralt element i global matforsyningspolitikk. Gjennom vår kompetanse innen fiskeri- og akvakulturteknologi må vi bidra til å øke den globale produksjonen av sjømat, sier ministeren. Vi må også fremme utviklingssamarbeid innen-for fiskeri og havbruk og gjøre dette til en sentral pilar i norsk internasjonalt utviklingssamarbeid. Vi må ha et forsvarlig ressursuttak som grunnlag for all norsk innsats, og fortsette Norges sentrale rolle for global bekjempelse av ulovlig fiske, sier Berg-Hansen. Kvalitet og innovasjon Moderne og trygge produkter som etterspørres av forbrukerne er en forutsetning for å skape vekst. Det er ikke nok å være en råstoffleverandør av fisk. Vi må være fremst på kvalitet på produktene vi leverer, og prioritere innovasjon og nytenkning i alle ledd, fra fjord til bord. Samtidig må vi også produsere nye produkter fra nye blå næringer. Grunnlaget er en ansvarlig fiskeri- og oppdrettsnæring som bruker havet på en bærekraftig måte. Norge må kjennes og anerkjennes som verdens fremste sjømatnasjon både nasjonalt og internasjonalt. Historien om norsk sjømat må formidles gjennom markedsføring, informasjonsarbeid og spredning av kunnskap om norsk sjømatnæring, mener ministeren. Stimulere og investere Det må tilrettelegges og stimuleres på mange fronter. Vi må være i forskningsfronten på strategisk viktige områder for marin næringsutvikling og forvaltning. Her har myndighetene, men også næringen, en viktig rolle, sier Berg-Hansen, og fortsetter: nasjonen Norge må ha gode utdanningsinstitusjoner. Det betyr at vi må investere i kunnskap og kompetanse for de som i framtida skal skape de nye produktene, de nye løsningene, den nye teknologien og den nye kunnskapen som Norge skal leve av i framtiden. Vi trenger internasjonalt ledende marine klynger. Vi har det til en viss grad i dag på Vestlandet, men vi kan bli ennda bedre. Vi trenger også kompetente marine kapitalmiljøer. Og ikke minst; en regjering som fører en fornuftig økonomisk politikk er i aller høyeste grad også viktig for at vi skal stimulere til ønsket vekst. Kunnskap og teknologi Regjeringen er nå i innspurten med stortingsmeldingen «Norge som verdens fremste sjømatnasjon», og den vil vise at Norge har fantastiske muligheter fremover. Vi eksporterer 33 millioner sjømatmåltider hver dag hele året. I tillegg til å bidra med enda mer sjømat av beste kvalitet, skal vi også bidra med kunnskap og teknologi. Norsk fiskeri- og havbrukskompetanse er etterspurt og regnet som en av de fremste i verden. FNs matvareorganisasjon anslår at verdens matvareproduksjon må økes med hele 70 prosent innen Kun to prosent av verdens matproduksjon kommer fra havet. Det er fra havet at økt matproduksjon må komme. For havlandet Norge er det her mulighetene ligger, sier Berg- Hansen. Hun mener en av de viktigste utfordringene er at vi får nok og riktig arbeidskraft. Næringen må selv bidra til å skape entusiasme rundt alt det fantastiske som skjer her, og slik sikre rekruttering. Vestlandet en motor Berg-Hansen understreker at Vestlandet har mange av de miljøene som skal til for å bygge verdens fremste sjømatnasjon. Regionen representerer næringsog kunnskapsklynger som er helt avgjørende for hvordan norsk sjømatnæring vil utvikle seg videre. Tall viser at mer enn halvparten av den marine forskningen finner sted på Vestlandet. Kombinasjonen av tunge marine kunnskapsinstitusjoner og solide marine næringsaktører gjør at dere kan være en motor i den veksten vi venter vil komme, sier Berg-Hansen. 6 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

5 LEASING OG FINANSIERING Den naturlige partner for å bevare og videreutvikle dine verdier optimum.no Langsiktig verdiutvikling BERGENS NYE OG RASKE FLYBUSS NonStop Bergen - Flesland Kun kr. 70,- Raskere enn med bil og mye mer miljøvennlig! Visste du at bedriften din kan lease både stort og smått hos oss? Du finner oss til høyre, 30 m forbi SAS flybussen på Flesland. NonStop ekspressbuss kun med Flybussbergen. Kjøp billetten allerede nå på web - - Finner du flybussen med den røde nesen (ikke SAS flybussen) får du gratis avis og WiFi på bussen, i tillegg til god service. Med leasing frigjør du driftskapital. Få bedre oversikt over bedriftens totaløkonomi ved å samle alt på ett sted. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken om leasing SAMSPILL // 0113

6 Til kamp mot rømming og lus Å synliggjøre den marine næringsklyngen, sikre gode rammevilkår og en god dialog mellom aktørene, er viktige mål for Bergen Næringsråds marine ressursgruppe. TEKST // geir mikalsen - Foto // marine harvest Forutsigbarhet er viktig, og en av utfordringene for bransjen er at det er iverksatt tiltak for produksjonsbegrensning uten at man har utredet effekten av disse godt nok. - Trekker man en parallell til olje og gass, har man der i lang tid praktisert krav til bruk av BAT (Best Available Technology). Dette medfører at man vanskelig kan unnskylde seg om man ikke tar i bruk de beste løsningene som beviselig fungerer, sier ressursgruppeleder Hans Runshaug. Fordelen med BAT er at man kan vokse og utvikle seg samtidig som man stadig benytter bedre teknologi. Dette er litt forskjellig i havbruk, hvor forskrifter som NYTEK, NS 9415 (standard), luseforskrift og andre regelverk, danner grunnlaget. Kravet er at man oppfyller disse. Men dynamikken kan lett utebli, og ny teknologi benyttes gjerne først når nye krav kommer inn i regelverket. Rømming og lus Runshaug nevner ellers rømming og lusebekjempelse som de største utfordringene i bransjen. Rømming er en utfordring man har kommet langt med å løse, og 2012 ble et år med den laveste rømmingen på lang tid. Det arbeides samtidig videre med flere ikke-medikamentelle løsninger for lusebekjempelse. - Vi som arbeider i og rundt næringen er overbevist om at man vil komme frem til bedre og mer effektive metoder, slik at man kan leve med lusen innenfor akseptable rammer. Det vil også komme lukkede anlegg som vil sikre vekst samtidig med et lavere luseproblem. Utfordringen er altså å kunne vokse, spesielt i vårt område hvor Hardangerfjorden og også hele Hordaland har blitt sett på som det mest «belastede» området, samtidig som vi løser problemer med lus, svinn og rømming, sier Runshaug. Forskning og utvikling Runshaug mener produksjonspotensialet er utnyttet i liten grad i dag. Ny teknologi, mer effektiv drift, herunder færre og større lokaliteter, samt lukkede anlegg med rensing av vann inn og ut, oppsamling av slam og dødfisk, vil kunne doble produksjonen i løpet av noen år. Runshaug påpeker at vi i vårt distrikt har de største insitamentene til å finne løsninger, siden antall lokaliteter og tettheten av anlegg er de største i landet. En viktig sak for videreutvikling av næringen fremover er fortsatt å være proaktiv, og samtidig sette av tilstrekkelig med midler til deltakelse i forskning og utvikling. - Klyngen samarbeider godt og vi må fortsatt ha trykk for å opprettholde en god dialog mellom forskning, forvaltning og næring, sier Runshaug. FAKTA // Medlemmer i ressursgruppe marin Hans J. Runshaug (leder), Audun Wiborg Søren Martens Lars Olav Lie Tore Alfheim Øyvind Paasche FAKTA // Gruppen har blant annet jobbet med Marint stormøte 23. januar North Atlantic Seafood Forum i mars Hardangerfjordforskriften høringsuttale Uttale og innspill til HAV21 Tanja Hoel Siren Grønhaug Torben Foss Tore Nepstad Hilde Waage Samlokalisering av marin forskningsklynge Programinnspill til statsbesøk og konferanse i Tokyo Innspill til Møteplass Marin Slik ser tomteeier- og utvikler GC Rieber Eiendom for seg at Marineholmen vil se ut i fremtiden, med et marint forskningsbygg sentralt plassert. Jobber videre med klyngeplaner Marineholmen er en av flere lokaliteter som vurderes dersom bergensregionens marine forskningsressurser skal samlokaliseres. TEKST // Lene bjånesøy engh - Illustrasjon // gc rieber eiendom Både politikere og ledere innen forskningsmiljøene har stilt seg positive til planene om å samle forskningsressurser innenfor det marine fagfeltet i en klynge. Men fortsatt gjenstår en del kartleggingsarbeid før den konkrete planleggingen eventuelt kan begynne. Havforskningsinstituttet er sentrale i kartleggingen. De må nemlig finne seg et nytt tilholdssted i Bergen innen Instituttet holder i dag til i fem ulike bygg på Nordnes. Per i dag vurderes flere alternativer, hvorav utbygging og oppussing på Nordnes er ett. Dessuten vurderes nybygg, enten alene eller sammen med andre aktører i en klynge. - Hvis det blir nybygg så blir jo spørsmålet om vi skal tenke stort eller tenke lite, sier administrerende direktør Tore Nepstad. Havforskningsinstituttet kan som statlig aktør ikke flytte inn hvor som helst. Statsbygg skal i utgangspunktet stå både for drift og eventuell bygging, og da er spørsmålet hvordan byggingen skal fordeles mellom offentlig og private utbyggere ved en samlokalisering. Allerede i januar uttrykte næringsbyråd Gunnar Bakke (FrP) ønske om snarest mulig å få på plass en forpliktende strategiplan for å realisere klyngen. Han mener den marine næringens status som prioritert næring vil sikre prosjektet nødvendig medvind, og at økt samhandling vil befeste Bergens posisjon som ledende oppgangsregion. FAKTA // Marine forskningsmiljø i Bergen Havforskningsinstituttet 430 ansatte. Universitetet i Bergen ca 150 ansatte. Nofima ca 33 ansatte. Nifes ca 170 ansatte. Uni Research ca 100 ansatte. Helse Bergen ca 10 ansatte. Nansen-senteret ca 60 ansatte. 10 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

7 Ramsalte ambisjoner på Fisketorget Norsk senter sitt nye kunnskaps- og opplevelsessenter har som mål å styrke Bergens identitet som sjømatby. Alexandra Krage Angell mener de er godt i gang. TEKST // Lene bjånesøy engh - Foto // Norsk senter - Øystein Klakegg Siden oppstarten i april 2012 har det vært avholdt hele 160 arrangementer i de nye lokalene på Fisketorget. Med undervisningskjøkken og møte- og arrangementsmuligheter for inntil 200 mennesker gis et bredt tilbud til både publikum og bedrifter. Sushikursene har vært den kanskje største publikumsmagneten for folk generelt. - Vi ser at sjømat er i vinden som aldri før, og opplever stor pågang på våre kurs og aktiviteter, sier Angell, som er daglig leder for Norsk senter avdeling Fisketorget. Vil inspirere Med beliggenhet i etasjen over fisketorget og med Vågen som nærmeste nabo, vil Norsk senter tilby kunnskap og inspirasjon. Med alt fra sushikurs til bedriftsbesøk skal sjømatgleden ut til folket. - er en krevende råvare, fordi den fordrer kunnskap om hvordan den skal tilberedes på best mulig måte. feltet har et stort mangfold, og vi ønsker å formidle kunnskap om arter, sesonger og om alle mulighetene som ligger i havet. Vårt største ønske er at de som besøker oss skal få lyst til å lage sjømat hjemme. Vi vil gi folk en annerledes sjømatopplevelse, sier Angell. I tillegg til å benytte egne ressurser, spiller sjømatsenteret på lag med næringen for å få ut kunnskap til publikum. Derfor er de nå i gang med å utvikle en ny utstillingsarena i samarbeid med sjømatnæringen og de marine forskningsmiljøene. - Dette er en prosess som er under arbeid. Vi ønsker å formidle viktige fakta fra næringen ut til publikum på en spennende og moderne måte, sier Angell. Bredde og mangfold Norsk senter skal ikke bare være et publikumssenter for alle med interesse for sjømat. De ønsker også å være et møtested for de kokkefaglige miljøene, sjømatnæringen og forskningsmiljøene. Dermed håper de å være en sentral aktør i arbeidet med å utvikle kunnskap om og tilgang til spennende råvarer innen sjømat. - Vi ønsker å vise bredden i sjømatfeltet, og gi publikum tilgang og kjennskap til nye råvarer, sier Angell. Når det gjelder kvalitet på råvarene, synes Angell det er viktig å tenke sesong. Alle som tilbyr sjømat må våge å ta råvarene som ikke er i sesong ut av menyen, mener hun. - De råvarene som tilbys må være av topp kvalitet. Hvis det ikke er rekesesong, så serveres det ikke reker der hvor kvaliteten står i høysetet, så enkelt er det egentlig. Da må vi tørre å se bort fra hva vi tror publikum vil ha, for det er viktigere at de kan stole på at de til enhver tid får råvarer av topp kvalitet, sier Angell. Ønsker å hjelpe Fisketorget Samarbeidet med naboen i underetasjen er viktig for Norsk senter sitt nye utstillingsvindu på torget. Nå ønsker sjømatsenteret å få i gang et langsiktig kvalitetsutviklingsprogram for Fisketorget, som blant annet innebærer ivaretakelse av Fisketorgets unike historie og kvalitetssikring av virksomheten fremover. - Fisketorget er kanskje byens aller mest kjente merkevare. Vi må ta vare på historien samtidig som vi utvikler nytt og sikrer god kvalitet i produktene som tilbys. Fisketorget skal være attraktivt for lokalbefolkningen også. Der har vi litt å jobbe med, sier Angell. For det er ingen hemmelighet at bergenspublikummet har sviktet Fisketorget de siste årene. Angell mener det er kunnskap, gode råvarer og kvalitet på produktene som er Fisketorgets største fortrinn, og det må publikum få vite om. - Den beste markedsføringen Fisketorget kan få, er at publikum går der for å finne kvalitet, og finner kvalitet. Under åpningen av dette nye bygget i fjor, sa fiskeriminister Lisbeth Berg- Hansen at Fisketorget er et ikon innen norsk sjømat, og det er det virkelig. Nå må vi bare sørge for at folk får vite hvor bra det er, sier Angell. FAKTA // Norsk sjømatsenter Norsk senter har 13 års erfaring innen utvikling av sjømat. 13 ansatte jobber ved senteret, som er organisert som en stiftelse. Hovedaktiviteter: Mot bedrifter: Utvikling og ledelse av prosjekter og rådgiving for bedrifter i utviklingsarbeid. Fagkonferanser og temasamlinger Opplæringsprogrammer mot skoler, dagligvarehandel, restauranter og sjømatnæring Norsk senter har hovedkontor på Fiskerisenteret Bontelabo i Bergen, i tillegg til det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret i 2. etasje på Fisketorget. arrangementer, matkurs og samlinger for grupper og bedrifter i «sjømatteateret» på Fisketorget. Mot publikum: kurs, presentere sjømat på ulike publikumsarrangementer og matfestivaler. 12 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

8 Vil gi verden mer fisk TEKST // geir mikalsen - Foto // Lene Bjånesøy Engh - Den største utfordringen for norsk sjømatnæring er å holde tritt med den økende etterspørselen etter fisk verden over, sier Ole Eirik Lerøy, styreleder i Marine Harvest. Han tror lakseoppdrett vil ha det største vekstpotensialet i overskuelig fremtid. For å utløse det fulle potensialet må næringen finne gode løsninger på dagens utfordringer med lus og rømming, slik den har gjort med alle andre utfordringer så langt. Stikkord her er forskning, utvikling og samarbeid mellom næring, myndigheter og forskning. Norsk sjømatnæring skal seksdobles i verdi TEKST // Lene Bjånesøy Engh - foto // Marine harvest Når det gjelder rammevilkår, mener Lerøy at myndighetene må tilpasse regelverket til ny kunnskap og legge arealer til rette for oppdrett. - Vi har unike naturgitte forutsetninger for en effektiv og miljøvennlig matproduksjon langs store deler av vår langstrakte kyst, sier Lerøy. Han oppfordrer næringen til å samarbeide enda tettere med forskningsmiljøene, lytte til sine kunder og bli enda flinkere med produktog markedsutvikling. - klyngen i bergensområdet er allerede en komplett klynge med variert sammensetning og en god blanding av innbyrdes konkurranse og samarbeid om felles utfordringer. Klyngen kan med fordel synliggjøre seg enda bedre for å tiltrekke seg enda flere talenter til å arbeide innfor klyngens mange spennende muligheter, sier Lerøy. FAKTA // Bevisste forbrukere vil ha miljømerket fisk Begrepet miljømerking knyttes i hovedsak til merking av produkter fra villfisk som er basert på bærekraftig ressursforvaltning. Miljømerking handler til forskjell fra økologisk merking ikke om produksjonsmetode og innsatsfaktorer, men om forvaltning av ville fiskebestander. Miljømerking er en frivillig merkeordning, og fiskerinæringen står fritt til å vurdere om miljømerking er ønskelig. Et miljømerke forteller noe om et produkts miljøpåvirkning. Dersom produktet er fisk, så vil et miljømerke først forholde seg til om beskatningen av fiskebestanden er bærekraftig, for så å vurdere produksjonsprosessen. Miljømerkeordninger er frivillige og er ment som et supplement til eksisterende lovgivning. I dag er det svært vanskelig for vanlig forbrukere og for innkjøpere av sjømat i større bedrifter å vite noe om status for en fiskeart eller et sjømatprodukts miljøeffekter. Ved å velge miljømerkede produkter er forbrukeren i større grad sikret å gjøre de rette valgene. Miljømerking kan også være lønnsomt for produsentene, fordi miljøbevisste forbrukere har noe høyere betalingsvillighet, og fordi bedriften kan unngå å påføre skade på miljøet. Danske forbrukere etterspør nå i stadig økende grad fisk som er merket for bærekraft og forsvarlig høsting. Dagligvarekjedene opplever sterk økning i etterspørselen. Historien om hvordan fisken er fanget og hvordan den er behandlet er noen av virkemidlene som kan brukes inn mot informasjonssultne forbrukere. De danske supermarkedkjedene Coop, Dansk Supermarked og SuperGros, dekker tilsammen 97 prosent at det danske forbrukermarkedet innen dagligvarer. De har nå en felles målsetting om å markedsføre miljømerket fisk og sjømat. Kjedene håper at informasjon som følger fisken fra hav til bord og som blir markedsført intensivt skal sette ytterligere fokus blant forbrukerne på hva man velger å kjøpe. Kilder: WWF Norge / Norges Sildesalgslag Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» viser et enormt potensiale for vekst i norsk sjømatnæring. Norge er verdens nest største på sjømateksport, med en årlig omsetning på rundt 90 milliarder kroner. I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», som er laget på oppdrag fra fiskeri- og kystdepartementet, skisseres en seksdobling til hele 550 milliarder kroner. - Denne næringen har en spennende fremtid med store muligheter, spesielt for leverandørindustrien, sier administrerende direktør Karl Andreas Almås i Sintef Fiskeri og havbruk. - Areal- og energieffektivt Matvaremangel i verden er en problemstilling som er forventet å bli stadig mer aktuell i årene fremover. Verdens befolkning vokser, og arealbegrensninger gjør at det allerede er et produksjonsunderskudd i forhold til behovet for mat. Det er videre slått fast at landbasert matproduksjon er for areal- og ressurskrevende til å kunne dekke verdens FAKTA // Mye helse i god fisk De viktigste effektene sjømat har på kroppen din er et godt hjerte, et sterkt skjelett og en effektiv hjerne. Her er noen andre fordeler: Den fete fiskens vitamin D ser ut til å forebygge diabetes type 2 og MS, såkalte autoimmune sykdommer der kroppens immunforsvar angriper kroppens celler i stedet for å beskytte dem. I dette spørsmålet gjør forskerne stadig nye studier. Vitamin D kan se ut til å forebygge visse kreftformer som brystkreft, eggstokkreft, samt tykktarms- og endetarmskreft. I dette spørsmålet gjør forskerne stadig nye studier. stadig økende matbehov. Dermed er det mange som tar til orde for at den økte matvareproduksjonen må skje til havs. - Fiskeoppdrett er ekstremt areal- og energieffektivt. CO2- utslipp per kilo fiskekjøtt som produseres er svært lavt, og det kreves 4400 ganger så mye ferskvann for å produsere ett kilo storfekjøtt som for ett kilo laks, sier Sjur Malm, CFO i Lerøy Seafoods som er verdens nest største produsent av laks og ørret. - Forskning er viktig Samhandling mellom forskningsressurser og næringen er fremhevet som en Vitamin A er med på å gi deg godt syn og godt immunforsvar. Dette stoffet er også viktig for fosterutvikling og evnen til reproduksjon. Vitamin B12 er viktig for at kroppen din skal danne nye celler. Siden du lager spesielt mange røde blodceller, kan du få blodmangel hvis du har for lite av dette stoffet. oppskrift for å lykkes med å ta ut det fulle potensialet i norsk sjømatnæring. Karl Andreas Almås trekker frem forskningsog kompetansemiljøet i Bergen som et solid fortrinn for næringen i regionen, en oppfatning han deler med flere: - klyngen på Vestlandet er globalt ledende, og vi har en komplett nærings- og kompetanseklynge å bygge videre på. Nå må vi ha økt fokus på samhandling i en av Norges desidert viktiste næringer, sier administrerende direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke. Jod er viktig for at du skal ha et normalt stoffskifte. Selen er et viktig stoff for kroppens immunforsvar, fordi det bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen. Selen ser også ut til å beskytte kroppen mot miljøgifter som tungmetaller. Kilde: Norges råd 14 SAMSPILL // 0113 SAMSPILL //

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2013 // TEMA SAMFUNNSANSVAR Forener samfunnsansvar og lønnsomhet Slavedrift og menneskehandel et globalt problem Møter borgerkrig og væpnede konflikter www.bergen-chamber.no

Detaljer

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER 1 2014 Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 Akvakultur FOR DRIFTIGE JENTER OG GUTTER Val videregående

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer