TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning. www.tolmer.no"

Transkript

1 TOLMER PRESTEEL VENTILERT STÅLskorstein air Monteringsanvisning

2 2

3 Takk for att du valgte Tolmer Presteel AIR Skorsteinssystem Denne monteringsanvisningen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen underveis og etter utført installasjon. Den skal ikke erstattes av andre anvisninger (da disse benytter egne produkter) For at garanti skal gjelde, MÅ denne monteringsanvisning følges. I dette dokumentet finnes følgende: Teknisk - grunnleggende informasjon s.3-4 Monteringsanvisning s Erklæring om ytelse s.13 Les hele monteringsanvisningen før montering. Teknisk informasjon Tolmer Presteel AIR Skorsteinsysten Røkgassrør 1 mm syrefast rustfritt stål. Isolasjon 30 mm stenullrørskål med aluminiumsfolie. Yttermantel 0.6 mm varmgalvanisert og lakkert. Testet og CE-merket i henhold til standard EN Forklaring av produktmerking: Systemskorstein T450-N1-D-Vm-L60100-G50 Produsentnummer = 1964/1630-CPD-0818 T450 Temperaturklasse T450 N1 Trykklasse D Driftform D = Tørrdrift Vm Korrosjonsklasse L60 Materialtype 100 Røkgassrørets tykkelse 100 = 1 mm G Testet mot pipebrann G = Godkjent 50 Minste avstand til brennbart materiale er 50 mm. Materialvalg for anleggstype ifølge NS-EN L20 Rustfritt stål (ikke rustfritt) beregnet for peis samt ildsted for lett fyringsolje. L40 Syrefast rustfritt stål (av normal kvalitet) beregnet for peis og ildsted for lett fyringsolje og såkalt våtdriftanlegg for gass/ parafin fyring. L50 Syrefast rustfritt stål (av middels kvalitet) for samme bruksområde som L40 med tillegg vedfyring i ildsted med luke f.eks. vedovn med unntak av tre/olje i kombinasjon. L60. Syrefast rustfritt stål (av høy kvalitet) for samme bruksområde som L50, men også for tre/olje kombinasjon, samt fyring med kull og torv. Dette produktet må installeres til godkjente ildsteder med røkgassutvikling på maksimalt 450 C under normal drift. Anlegget skal brukes slik at såkalt tørrdrift oppnås. Skorsteinen skal kun monteres mot ildsteder med separat friskluftstilkobling. Modulene er tilgjengelig i følgende lengder: Art. Nr. Lengde Byggelengde M1AIR 1000 mm 935 mm M1AS 1000 mm 935 mm M2AIR 500 mm 465 mm M3AIR 330 mm 265 mm M4AIR 250 mm 185 mm 3

4 Leveringskontroll og produktidentifisering Ved mottak, kontroller at: Antall kolli i fraktbrevet er i samsvar med antall som blir levert, samt at godset ikke er skadet. Notér eventuelle avvik på fraktbrev v/sjåfør, og kontakt din leverandør omgående. Antall mottatte skorsteindeler er i samsvar med pakkseddel og bestilling. Ved eventuelle avvik, kontakt din leverandør snarest (innen 8 dager). Produktene kan identifiseres av kartongetiketten og/eller med hjelp av etiketten på innsiden av hvert produkt (eksempel på produktmerking, M1AIR = rørelement 1000 mm). Før montering Kontakt din kommune og finn ut hvilke tillatelser som kreves. Byggherre/Montør er selv ansvarlig for at gjeldende byggeforskrifter følges. Under transport sikres skorsteinselementet med en løs forsterkningsring (se fig. 1). Denne tas bort før montering. Fig. 1 Etter montering Fest den medsendte identifiseringsetiketten på skorsteinen ved ildstedet. Bestill installasjonsbefaring av feiermester eller av sakkyndig kontrollør. Første gang man fyrer Iblant kan isolering, lakk og oljefilm fra produksjonen av skorsteinen forårsake en viss lukt. Skulle dette skje, sørg for god ventilasjon. Den evt. lukten forsvinner etter hvert. Viktige sikkerhetsaspekter Tilluftskanalen MAC1 (se fig. 2) må alltid være koblet til ovnen, dvs. den må ikke frakobles da dette vil øke skorsteinens yttertemperatur og kan forårsake brann, fortrinnsvis i bjelkelagsgjennomføringer. I tillegg vil det kunne føre til kondens i tilluftskanalen, som igjen kan skade boligens konstruksjon. Tilluftskanalen må ikke endres på noen måte, f.eks. med et spjeld for å regulere tilluften eller Fig. 2 for å hindre at kald luft kommer ned til ildstedets luftinntak ei heller slik at koblingene blir ødelagt og varm luft siver inn og forårsaker kondens. Tilluftskanalen må ikke under noen omstendigheter bli blokkert. Blokkering av kanalen vil føre til at høyeste tillatte temperatur på skorsteinens utside vil bli overskredet noe som kan forårsake brann i nærliggende brennbart materiale. Det er luften som kommer ned fra toppen av skorsteinen som kjøler ned skorsteinselementets utside, og sørger for at temperaturen på utsiden ikke overstiger tillatte temperaturer ved vanlig fyring. Ildstedets luke bør være lukket når det ikke fyres, slik at tilluftskanalen ikke kjøler ned huset - alternativt snur luftstrømmen og transporterer varme bort fra huset gjennom tilluftskanalen. Verktøy for montering Drill, bajonettsag alt. stikksag, kniv, hammer, platesaks, vater (kort og lang), skrutrekker med ¼" og 8 mm sekskantbits, 5 mm umbraconøkkel, spiker, planke, meterstokk, loddesnor/laser, 10 mm fastnøkkel, bor og tetningsmasse (f.eks. T31), fugepistol, sparkel. Innhold - Eske (MAC1 del 2 av 2) 1 stk. Monteringssåpe for gummipakning 1 stk. Tetningsmasse (Pannkitt 161, patron) for skorsteinselementenes koblinger 1 stk. Tetningsmasse Silikon (Silirub2, patron) for tilluftsmodulens skjøt 1 stk. Pose med selvborrende skruer 1 stk. Fleksibel slange 2 stk. Slangeklemmer 1 stk. Maskeringstape 2 stk. Støtteben MAC1 4

5 Monteringsanvisning Fig. 3 Kontroller at vannledninger, strømledninger eller bærende trekonstruksjoner ikke er i veien for skorsteinen. 1. Plasser ildstedet med riktige avstander til brannmur og brennbare vegger. Ta hensyn til tilluftskoblingen på ildstedets/skorsteinens bakside (se fig. 2 og 3). 2. Lodd/mål ut senter av pipe og lag hull til første takgjennomføring. Hullet skal være minst 100 mm (i diameter) større enn skorsteinselementet - men ikke så stort at loftskraven ikke dekker hullet. 3. Ytterligere hull i bjelkelag og yttertak utføres på samme vis. Det er viktig at monteringen skjer i riktig rekkefølge. Gummipakningen monteres med retning på den fasede kanten som vist på figur (se fig. 5). Elementene kan i noen tilfeller oppleves som litt «trege» å få sammen. For enklere montering påføres monteringssåpe på gummipakningen på elementet. Sjekk at pakningen ikke blir deformert ved montering. 4. Monter M9AIR startmodul mot ildstedets tilkoblingsstuss med M31 tetningsmasse. Fig Monter det første skorsteinselementet M1AS der tilkobling for tilluft vil havne på baksiden mot veggen. Tetningsmasse M31 påføres i falsen i innerrøret (se fig. 5). Dette gjentas i hver skjøt. Monter tilleggsisolering og dekkring (se fig. 4). M31 M1AS Fig. 4 M31 Dekkring Isolering M9AIR Gummipakning 5

6 6. Fortsett å montere alle skorsteinsmoduler på samme måte. Sjekk at skorsteinselementene er i lodd. OBS! Alle moduler etter M1AS festes med låsebånd M17AIR (se fig. 6). 7. For å imøtekomme nye tetthetskrav monteres MTNO/MTNOH gummiduk/ diffusjonssperre (se fig. 7). Nødvendig isolasjon taes ut, duken tres over skosteinselementet og limes på underliggende plast ovenfra. OBS! Nærmeste brennbare materialer i form av bjelker, takstoler, taktekking, etc. skal være minst 50 mm fra hele skorsteinselementet (se fig. 8). Låsebånd M17AIR Fig. 6 Fig For etterisolering i bjelkelag skal maksimalt 100 mm tykk varmebestandig isolasjon brukes til å stoppe kaldras, evt. lyd og for ikke å forårsake for høye temperaturer i bjelkelaget (se fig. 8). 9. For å dekke hullet i taket, monteres den todelte loftskraven M29 (se fig. 8). MTNO/MTNOH Fig. 8 Maks.100 mm Loftskrave M29 MTNO/MTNOH Minst 50 mm til brennbart materiale 6

7 Over tak Forberedelser og hulltaking i yttertak: 1. Begynn å lodde opp fra skorsteinsrøret til yttertaket. Merk på yttertakets underside hvor sentrum er. Bor hull ut gjennom yttertaket (undertak eller masonit, etc.). 2. Stikk opp f.eks. et armeringsjern gjennom hullet, og trykk oppover slik at takstein e.l. flytter på seg. For platetak kan det bores rett gjennom både undertaket og metalltaket for et omtrentlig sentermål. 3. Fjern deretter takbekledningen når hullet for skorsteinen er lokalisert, dvs. stein i nødvendig omfang eller takplater (om mulig fjerne hele takplateseksjonen). 4. Skjær ut et hull som er tilpasset takvinkelen, og som ivaretar sikkerhetsavstand på 50 mm fra skorsteinen til brennbart materiale. Pass på å ikke skjære hullet for stort i forhold til undertaksbeslaget. Ved hulltaking tas lekter og sløyfer bort i det omfang som kreves for å få plass til undertaksbeslagets to halvdeler M19-20 (se fig. 9 og 10). Alle lekter kappes i senter av underliggende sløyfe for korrekt tilbakeføring, samt for å beskytte takpappen. Montering Undertaksbeslag M Montering av undertakbeslaget påbegynnes først når skorsteinselementet er ført igjennom taket (se fig. 10) 2. Undertakbeslagets funksjon er å stabilisere skorsteinen og lede bort kondens og nedbør som har kommet inn under takstein/takplater. Vektavlastning oppnås også ved å skru M19-20 fast i skorsteinselementet. 3. Undertakbeslagets nedre del monteres på takpappen. Øvre del av undertaksbeslaget føres så inn under takpappen. OBS! Det må alltid være et overlapp av takpapp slik at vann kan passere undertakbeslaget uten å bli liggende noe sted. Beslaget skrues fast i undertaket (se fig. 10). Alt forsegles godt med T31 asfaltmasse. OBS! Ved bruk av firkantet takinndekning, gjøres forseglingen først når festemodulen (blank) monteres. M19-20 Opp mot mønet Fig. 9 OBS! For yttertak uten undertak eller annet heldekkende tremateriale til å skru i, må det bygges en ramme på undersiden for å få festet undertaksbeslaget. En slik ramme skal bygges så kraftig at takinndekningen sitter skikkelig fast, og ikke flytter seg på grunn av snøtrykk eller vind. Noen takmaterialer kan kreve spesielle tiltak beskrevet av husprodusenten. Ved tvil, sjekk alltid hva som gjelder før hulltaking og montering. T31 Fig. 10 M

8 Tolmer Presteel AIR skorsteinsystem kan avsluttes over taket på to måter - med rund eller firkantet takinndekning. Dette er viktig at alle trinnene følges, og at de utføres i riktig rekkefølge. Ved minste tvil, ta kontakt med forhandleren som solgte deg produktet. En feil montert takinndekning kan føre til vannskader i yttertak, loft og andre bygningsdeler. Montering Rund takinndekning Fig Monter tilbake lektene på sin opprinnelige plass. Husk sikkerhetsavstand 50 mm fra skorsteinens utside. 2. Monter takinndekningen ved å tre den over skorsteinen og ned mot taket. Ved taksteinstak skal den øvre delen av takinndekning tres inn under takbekledningen. Alt. kan gummiduk MGD (ekstra tilbehør) limes på takinndekningens overkant (se fig. 11) og legges inn under bekledningen. Fig Når takinndekningen er montert, fest den selvklebende tetningslisten rundt den kone delens overkant og inn på skorsteinsmodulen. Regnkraven M21 monteres ned mot tetningslisten på inndekningen. Regnkraven tettes i overkant med svart silikon MSIL mot skorsteinselementet (se fig. 12). 4. Når skorsteinen har oppnådd riktig høyde over tak, monteres den luftede toppen (M10AIR - slipper inn tilluft). Til slutt monteres regnhette M11 (se fig. 12). Gummiduk MGD M11 Fig. 12 M10AIR M17AIR MSIL M21 8

9 Montering Firkantet takinndekning Fig Plasser festemodulen (blank) på underlaget med maks. avstand 36 cm mellom øverste og nederste del. Mål ut avstanden horisontalt (bruk vater). Festemodulens (blank) øverste del skyves inn under pappen (se fig. 13). OBS! Det må alltid være et overlapp av takpapp slik at vann kan passere uten å bli liggende noe sted. OBS! Festemodulens (blank) øvre del skal skyves inn under takpappen 2. Lodd inn skorsteinen fra to sider slik at den blir rett, og kontroller at ikke noe brennbart materiale er nærmere enn 50 mm fra skorsteinselementet. 3. Monter de medfølgende distansevinklene som stabiliserer skorsteinen i festemodulen (blank) (se fig.14). 4. Alt forsegles godt med T31 asfaltmasse og skrues fast i underlaget. Sjekk hele tiden slik at skorsteinen er i lodd før fastskruing. Om nødvendig, bruk mer asfaltmasse på kantene og glatt ut med f.eks. stålsparkel. 5. Når festemodulen (blank) er montert skal sløyfer og lekter spikres/skrues tilbake på en måte som gjør at kondensvann kan renne under lektene (se fig.14). 6. Takbekledningen plasseres forsiktig tilbake og så nær festemodulen (blank) som mulig. Festemodulen (sort) vil gi etter dersom nødvendig støtte mangler. Dvs. takstein skal altså kuttes til for å få så tett forsegling mot festemodulen (blank) som mulig. For platetak kan et så lite hull som mulig tas i platedelen før du monterer den tilbake over det oppstikkende skorsteinselementet. Distansevinkler Fig. 14 9

10 7. Monter ferdig elementene til riktig høyde. Legg festemodulen (sort) på plass over takbekledningen (se fig. 15). Sjekk at den ligger an mot takbekledningen og ikke reiser seg eller gir etter på midten. Vingene på festemodulen (sort) kan ved noen monteringer behøve å bli kuttet eller rettet ut for å ligge bedre mot underlaget. Fig klipp til den teleskopiske modulens innerste/ nederste del etter takets vinkel - se vedlagte mal. OBS! Den falsede platekanten skal plasseres bakover mot mønet. 9. Før den tilklippede delen over festemodulen og skyv den ned (se fig. 16). Juster festemodulen (sort) ved å trekke i delene, slik at de skal passe så godt som mulig mot den klipte modulens overside (mot mønet) og modulens nedside (mot takskjegget) - vær forsiktig så ikke festemodulens (sort) overflate blir oppripet, noe som kan føre til rustangrep. Fig Monter deretter regnhetten på toppmodulen (den bredeste ytterdelen), og skyv hele den siste modulen over de andre delene - Tillpass toppdelens rustfrie stuss til skorsteinsrøret. OBS! Det rustfrie røret i regnhetten skal IKKE festes mot den siste skorsteinselementet da dette kan føre til at takinndekningen løftes av de kreftene som frigjøres når skorsteinens innerrør blir oppvarmet ved fyring. Røret bør være i stand til å gli ved varmeekspansjon, samt at luft skal kunne komme inn i skorsteinen (se fig. 17). 11. Før modulene skrues fast, sørg for at skorsteinen er rett. Skru fast yttermodulen gjennom festemodulen sort og inn i festemodulen blank. Delene skal også skrues fast i hverandre. OBS! All skruing skal kun gjøres på skorsteinens sider, ikke på skorsteinens bakside og nedside (mot møne og takskjegg). Hvis skorsteinen er litt lengre enn beregnet, kan den midterste modulen løftes og skrues fast i den nederste moduldelen før toppmodulen med regnhette monteres. Tilluft Fig

11 12. Dersom taksteinen i overkant av festemodulen (sort) blir liggende ustabil og med godt synlig luftåpning, skal MGD gummiduk (ekstra tilbehør) brukes (se fig. 18). Fjern da en rad med takstein tilsvarende gummidukens bredde. Monter gummiduk på festemodulens (sort) overside mot mønet, legg gummiduken over lektene og legg taksteinene tilbake over gummiduken. Taksteinene avsluttes 5-10 mm fra festemodulens (sort) overkant (takstein kan kuttes ved behov).. Fig. 18 Ved noen typer tak kan det monteres en forlengningsplate på takinndekningens overside og opp under mønet (se fig. 19). Generell info Det er vikitg at takinndekningen (uansett løsning) monteres korrekt, slik at nødvendig tetthet oppnås. OBS! Forlengningsplaten skal gå opp under mønepannen. Gummiduk MGD skal gå opp under neste rad med takstein, alt. under mønepannen. Fig

12 Monteringsanvisning - Tilluftskanal MAC1 Tolmer Presteel AIR 1. Når skorsteinen er ferdig montert skal tilluftsmodulen monteres på ildstedet/ skorsteinen. Start med å lese gjennom ildstedsprodusentens instruksjoner for tilkobling av tilluft. 2. Tilluftsmodulen MAC1 er teleskopisk og justeres til riktig høyde slik at støttefoten hviler på gulvet og det øvre røret er i senter av tilkoblingen til skorsteinselementet M1AS. Støttefoten kan monteres på to måter: Når frisklufttilkoblingen på ovnen sitter langt nede, monteres de to føttene i bunn på MAC1. Det er ferdige hull med gjenger, og føttene justeres til ønsket lengde. Dersom frisklufttilkoblingen på ovnen sitter høyere, bruker man medfølgende forlengelseskanal (se fig. 21). Festebrakett til denne skrus i MAC1. Kanalen kappes til ønsket lengde, skyves på festebrakett og føttene monteres. Her kan man finjustere for riktig høyde. 3. Tilkoblingen (mot M1AS) på MAC1 kappes til riktig lengde og forsegles med tetningsmasse. 4. Den medfølgende fleksible slangen kappes til riktig lengde, og monteres med slangeklemmer mot ildstedets friskluftstilkobling. 5. Når tilluftskanalen er montert og justert sikres kanalen med låseskruen (se fig. 20). Skjøten tettes ved å bruke silikon. Fest da den medfølgende maskeringstapen på hver side (totalt 4 mm avstand) av skjøten, fyll i silikon, fordel pent og fjern så maskeringstapen til slutt (se fig. 20). M1AS Fig. 20 Silikon Ca 4 mm Låseskrue Fleksibel slange Fig. 21 OBS! Det er vesentlig at system og koblinger er tette, slik at ikke noe luft kan lekke inn. Ved lekkasje kan skader oppstå. Festebrakett Tolmer Presteel AIR har 10 års materialgaranti Forlengelseskanal 12

13 13

14 Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk Tlf: Faks: Epost: Web: Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsortimentet. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Feb. 2014

TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning.

TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning. TOLMER PRESTEEL VENTILERT STÅLskorstein air Monteringsanvisning www.tolmer.no 2 Takk for att du valgte Tolmer Presteel AIR Skorsteinssystem Denne monteringsanvisningen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen

Detaljer

TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning.

TOLMER PRESTEEL. air VENTILERT. Monteringsanvisning. TOLMER PRESTEEL VENTILERT STÅLskorstein air Monteringsanvisning www.tolmer.no 2 Takk for at du valgte Tolmer Presteel AIR Skorsteinssystem Denne monteringsanvisningen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen

Detaljer

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15 Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15 Takk for att Du valgte Tolmer Presteel Skorsteinssystem Denne monteringsanvisning skal finnes tilgjenglig på arbeidsplassen for montør.

Detaljer

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem Takk for att Du valgte Tolmer Presteel Skorsteinssystem Denne monteringsanvisning skal finnes tilgjenglig på arbeidsplassen for montør. Dette produkt

Detaljer

TOLMER PRESTEEL. Monteringsanvisning.

TOLMER PRESTEEL. Monteringsanvisning. TOLMER PRESTEEL Monteringsanvisning STÅLskorstein - STANDARD www.tolmer.no 2 Takk for at du valgte Tolmer Presteel Skorsteinssystem Denne monteringsanvisningen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen

Detaljer

Tolmer Presteel stålskorstein

Tolmer Presteel stålskorstein Tolmer Presteel stålskorstein Beregne pris! www.tolmer.no Vår erfaring - din trygghet Tolmer AS, Løenv. 4, 1653 Sellebakk. Tlf: 69 36 44 60 www.tolmer.no Det har blitt enda enklere å bygge en sikker skorstein

Detaljer

Tolmer Presteel stålskorstein

Tolmer Presteel stålskorstein Tolmer Presteel stålskorstein Beregne pris! www.tolmer.no Vår erfaring - din trygghet Tolmer AS, Løenv. 4, 1653 Sellebakk. Tlf: 69 36 44 60 www.tolmer.no Det har blitt enda enklere å bygge en sikker skorstein

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Standard og TOLMER PRESTEEL. air Vår erfaring - Din trygghet

Standard og TOLMER PRESTEEL. air Vår erfaring - Din trygghet Standard og TOLMER PRESTEEL air STÅLskorstein 2016-2017 2016-1 Vår erfaring - Din trygghet www.tolmer.no Nybygg eller renovering Enebolig, leilighet eller hytte? Presteel stålskorstein Et moderne ildsted

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Takbeslag / Steel chimney

Takbeslag / Steel chimney Takbeslag / Steel chimney Monterings-og bruksanvisning - Norsk Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Innhold 1. Montering av firkantet beslag 1.0 Innfesting... 1.1

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

rehabilitering av skorstein

rehabilitering av skorstein rehabilitering av skorstein 2014-2015 2014-1 vår erfaring - Din trygghet www.tolmer.no hvorfor rehabilitere? HAR DU HATT TILSYN OG FÅTT PÅVIST AVVIK PÅ DIN SKORSTEIN Pipebrann skadet innerrør Fuktskade

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

sikker skorstein for alle hus det sikre skorsteinssystemet 25 ÅRS GARANTI PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965

sikker skorstein for alle hus det sikre skorsteinssystemet 25 ÅRS GARANTI PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965 det sikre skorsteinssystemet sikker skorstein for alle hus 25 PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965 25 VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN Når du har funnet det ildstedet som skal holde deg varm gjennom mange deilige dager

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

rehabilitering av skorstein

rehabilitering av skorstein rehabilitering av skorstein 2016-2017 2016-1 Vår erfaring - Din trygghet P ip e s y ste m er o g il d s t e der Hvorfor rehabilitere? HAR DU HATT TILSYN OG FÅTT PÅVIST AVVIK PÅ DIN SKORSTEIN Pipebrann

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein. Rehabilitering av skorstein

Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein. Rehabilitering av skorstein Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein Rehabilitering av skorstein Tolmer AS har i dag 2 typer rustfrie/ syrefaste stålrør. Vi har stive og flexible stålrør i flere dimensjoner. Produkter

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe

Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe 2 Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning, som viser hvordan du kan montere en utepeis under ditt terasse, eller utetak med utepipe fra seljordvarme.

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein. Rehabilitering av skorstein

Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein. Rehabilitering av skorstein Miljøet har godt av at du oppgraderer din skorstein Rehabilitering av skorstein Tolmer AS har i dag 2 typer rustfrie/ syrefaste stålrør. Vi har stive og flexible stålrør i flere dimensjoner. Produkter

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

1Skru øvre festestag til festeplaten.

1Skru øvre festestag til festeplaten. Brosjyren du nå holder i hånden forteller deg hvordan du selv kan montere din nye takstige fra Midthaug på en enkel og grei måte. Montasje, typegodkjent takstige; Takstige for tak lagt på tro Vi har valgt

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg

Detaljer

det sikre skorsteinssystemet 25 ÅRS GARANTI PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965

det sikre skorsteinssystemet 25 ÅRS GARANTI PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965 det sikre skorsteinssystemet 25 ÅRS GARANTI PRODUSERT I MARKARYD SIDEN 1965 25 ÅRS GARANTI VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN Når du har funnet det ildstedet som skal holde deg varm gjennom mange deilige dager og

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsanvisning. rehabilitering av skorstein.

Monteringsanvisning. rehabilitering av skorstein. Monteringsanvisning rehabilitering av skorstein www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Dusjkabinett HX-418E

Dusjkabinett HX-418E MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett HX-418E 2010-10 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av dusjkabinett HX-418E. MERK: I denne montasjeveiledning er det brukt noen bilder

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Med referanse til gjeldende Plan- og bygningslov, rev. 199-06-13 8, 93, 94 og 99 er det viktig at følgende respekteres: Ved installasjon an ny skorstein,

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges. Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran side 3 Gulvtype: F3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning

Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning Made by NARVI Oy Finland Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning FI Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Skorsteinsdel er lakket med svart varmebestandig pulverlakk 1

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Monteringsbeskrivelse

Monteringsbeskrivelse 40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 1 av 2 Generelle monteringsråd Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Juli 2008. Isolight stålpipe

Juli 2008. Isolight stålpipe Juli 2008 Isolight stålpipe Produksjonsdetaljer Grundig, håndverksmessig utførelse. Legg merke til den ekstra forsterkningen en liten, men viktig detalj. Når du har bruk for en lett pipe, lett i vekt og

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen!

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen! Monteringsanvisning Nordpeis rannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008 RNNMUR - på timen! 1. Nordpeis rannmurselementer - til bruk bak elementpeiser og ovner Nordpeis rannmurselementer

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Sist oppdatert: 13.11.12 Art.nr: 811176 2 Kjære Nordpeis Stålpipe-eier Valget av skorstein er minst like viktig som valget av ovn. Du skal være helt sikker

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING

INSTALLASJONSANVISNING INSTLLSJONSNVISNING Kavani 06 Skorsteinen Kavani 06 er utviklet og konstruert for å gi maksimal sikkerhet. Kavani 06 er laget for deg som ønsker trygghet. Du skal kjenne trygghet, og du skal kunne stole

Detaljer

Monteringsanvisning Luxus

Monteringsanvisning Luxus Monteringsanvisning Luxus På Luxus 12,5 14,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være 100% like for at sokkelen skal

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer