Webben som markedsplass. Presentasjon på MARKEDSKONFERANSEN 2008 Av Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Webben som markedsplass. Presentasjon på MARKEDSKONFERANSEN 2008 Av Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo"

Transkript

1 NORDIA Nordic full service law firm with 80 lawyers Offices in Oslo, Stockholm, Gothenburg and Copenhagen Cooperation with Baltic law firm (NORDIA Baublys in Vilnius and Kaunas in Lithuania) Oslo office - 15 lawyers 1

2 Webben som markedsplass Presentasjon på MARKEDSKONFERANSEN 2008 Av Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo 2

3 Netthandel Webben / Internett : er blitt en stadig viktigere markedsplass for omsetning av elektrisk kraft til kundene også til forbrukerkundene. brukes til markedsføring av produkter og tjenester, salg/avtaleinngåelse/avtalebekreftelse kommunikasjon og interaksjon med kundene gjennom avtaleperioden, ved tidsavgrensede avtaler: nytt tilbud/salg når avtaleperioden går mot slutten 3

4 Tema Mitt tema er kraftavtaler med forbrukere når kraftavtalen er inngått på webben. Hovedregelen i norsk rett er at en avtale er bindende for partene straks den er inngått men hvordan er jussen dersom avtalen er inngått på webben?? 4

5 Kong Christian Den Femtis Norske Lov. LOV I Cap. Om Contracter og Forpligter. 1Art. En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver. 2Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere. --o-- Dette er grunnlaget for at parter som har inngått avtaler er bundet av avtalene og grunnlaget for at en part kan få hjelp av statens domstoler for å få håndhevet avtalen dersom motparten ikke vil stå ved avtalen og oppfylle 5

6 Rettsregler? Regelen i gamle kong Christians lov (som fortsatt er gjeldende rett i landet) gjelder ikke lenger fullt ut hvis avtaleparten er en forbruker. Når det gjelder forbrukere kunne art. 1 omformes slik: En hver Forbruger er først etter 14 Dage pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver. Årsaken til dette er bestemmelsene om angrerett for forbrukere i Lov om opplysningsplikt og angrerett 6

7 Først en kjepphest: Hva er en kraftavtale? To aspekter ved kraftavtaler: Konkret/fysisk overfor nettselskap og system- og avregningsansvarlig: leverandøren må ha rettigheter til fysisk kraft innenfor det prisområdet kunden hans tar ut kraft. For eksempel egenproduksjon, bilaterale avtaler med produsenter som mater inn i området, kjøp i spotområdet osv. Overfor sluttkunden: En avtale om hvilken pris, evt. hvilken prisformel, som skal benyttes ved avregningen av den kraften kunden tar ut i sitt anlegg fra nettselskapets nett. Det er altså det siste aspektet inngåelsen av prisavtalen med forbrukerkunden - som er tema her. 7

8 Angrerettsloven Lovens fulle navn er Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Dvs. leverandørens opplysningsplikt og Forbrukerens angrerett, gjelder dersom avtalen ikke har kommet i stand på den måten at forbrukeren, veloverveid og på eget initiativ, in persona, har oppsøkt leverandøren på leverandørens forretningsadresse, og ansikt til ansikt inngått avtale med ham eller hans ansatte selger. 8

9 Angrerettsloven 6. Definisjoner I loven menes med: a) fjernsalg: salg der forberedelse og inngåelse av en avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjon, forutsatt at selgeren eller tjenesteyteren i sin markedsføring tilbyr eller oppfordrer til inngåelse av avtaler på denne måten b) fjernkommunikasjon: kommunikasjon som skjer uten at partene er tilstede samtidig, f.eks. ved telefon, trykksaker, fjernsyn og Internett c) telefonsalg: fjernsalg der forbrukeren inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) ved telefonsamtale etter uanmodet oppringning fra selgeren eller tjenesteyteren d) salg utenfor fast utsalgssted: salg der forbrukeren inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) i nærvær av selgeren eller tjenesteyteren på annet sted enn dennes faste utsalgssted e) forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. f) finansiell tjeneste: enhver tjeneste som har karakter av bank-, kreditt-, forsikrings-, individuell pensjons-, investerings- eller betalingstjeneste. Departementet 5 kan gi forskrift 6 om hva som skal anses som fjernkommunikasjon. 9

10 Angrerettsloven 6,1. ledd, bokstav a), jf. bokstav b) gjør det klart at når det inngås avtaler med forbrukere på webben (Internett), ja, så gjelder angrerettsloven Dette forholdet fremgår ikke like krystallklart i EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler [ Postordresalgsdirektivet ] 10

11 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/7/EF av 20. mai 1997 Article 2 Definitions For the purposes of this Directive: (1) 'distance contract means any contract concerning goods or services concluded between a supplier and a consumer under an organized distance sales or service-provision scheme run by the supplier, who, for the purpose of the contract, makes exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the moment at which the contract is concluded; (2) 'consumer means any natural person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, business or profession; (3) 'supplier means any natural or legal person who, in contracts covered by this Directive, is acting in his commercial or professional capacity; (4) 'means of distance communication means any means which, without the simultaneous physical presence of the supplier and the consumer, may be used for the conclusion of a contract between those parties. An indicative list of the means covered by this Directive is contained in Annex I; (5) 'operator of a means of communication means any public or private natural or legal person whose trade, business or profession involves making one or more means of distance communication available to suppliers. 11

12 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/7/EF av 20. mai 1997 ANNEX I Means of communication covered by Article 2 (4) - Unaddressed printed matter - Addressed printed matter - Standard letter - Press advertising with order form - Catalogue - Telephone with human intervention - Telephone without human intervention (automatic calling machine, audiotext) - Radio - Videophone (telephone with screen) - Videotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen - Electronic mail - Facsimile machine (fax) - Television (teleshopping). 12

13 Angrerettsloven vs. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/7/EF av 20. mai 1997 Vi ser at EU direktivet IKKE har med webben eller Internet i sin liste over fjernsalgsmetoder. Det at webben ikke nevnes skulle skyldes at EU har glemt dette virker ikke sannsynlig. Særlig når EU selv på samme tid arbeidet et eget e-handelsdirektiv som kom i 2000 (2000/31/EF) Opplistingen i Annex 1i 97/7/EF er jo som det sies bare indikativ, og den utelukker derfor ikke at handel på webben også omfattes av direktivet. Men på papiret kan det jo se ut som om forbrukernes angrerett er noe mer omfattende i Norge enn i EU. 13

14 Angrerettsloven vs. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/7/EF av 20. mai 1997 Men for sikkerhets skyld presiseres: Angrerettsloven er gjeldende rett i Norge, og aktørene plikter å følge den, men Det kan jo være vanskelig å se den store prinsippielle forskjellen på når forbrukeren går i butikken (dvs. når loven ikke gjelder) og når forbrukeren går i web-butikken (dvs. når loven gjelder). 14

15 Et tankekors Man kan jo argumentere med at begge parter ikke er tilstede i fysisk forstand når kunden handler på webben. Men når kunden går i butikken, i bokstavelig og fysisk forstand, plukker han vanligvis selv sine varer i handlekurven. Han møter vanligvis ingen fysisk ekspeditør før han kommer til kassen. Hva er da den avgjørende prinsipielle forskjellen på å handle i butikken og å handle på webben? (bortsett fra litt forurensende bilkjøring da) 15

16 Hva innebærer dette? Bare avtaler som er inngått ved at forbrukeren har oppsøkt leverandørens kundekontor, og ansikt til ansikt inngått avtale, er med sikkerhet utenfor angrerettsloven. Forbrukerkunder har derfor, for alle praktiske formål, angrerett ved de mest relevante og hyppigst forekommende inngåelsesmåter for kraftavtaler. Er nå dette så farlig da? 16

17 Er nå dette så farlig da? For alle kraftavtaler som kan sies opp med 14 dagers varsel betyr angrerettsloven i praksis ingenting. Om forbrukeren angrer eller sier opp blir det samme. I h t arl 21, 3. ledd må kunden betale for den delen av tjenesten som er utført når han angrer. (OBS ikke ved telefonsalg) 17

18 Er dette så farlig da? Problemet oppstår når det er inngått fastprisavtaler som kundene angrer på fordi prisene har falt, og kunden nå kan få en bedre avtale. Den norske angrerettsloven gir m a o ikke bare forbrukeren beskyttelse mot å bli overrumplet av salgsframstøt i en situasjon hvor han ikke var forberedt på å inngå avtale. Forbrukeren har, også når han var forberedt til å inngå avtale, fått en lovbestemt rett til risikofri spekulasjon for leverandørens regning 18

19 Er dette så farlig da? Ved tilbud og avtaleinngåelser vedrørende fastprisavtaler blir det derfor viktig for kraftleverandørene å sikre seg så godt det lar seg gjøre. Følg reglene om opplysningsplikt i angrerettsloven pinlig nøyaktig slik at man ikke risikerer at angrefristen gjelder utover minimumet på 14 dager. Ha klar definert og kommunisert tidsintervall for akseptfrister og tilbudenes gyldighet. Unngå å gi fastpristilbud i situasjoner hvor man kan forutse prisfall i markedet. Ta hensyn til pris- og volumrisikoen man pådrar selskapet fordi en avtale ikke er en avtale før det har14 dager etter at avtalen er inngått og kunden har fått den lovbestemte informasjonen om angreretten. 19

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Generelt om angrerett for finansielle tjenester

Generelt om angrerett for finansielle tjenester Generelt om angrerett for finansielle tjenester Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted.

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Trude Haugli. Sivilrettslige problemer i forbindelse med tenåringer

Trude Haugli. Sivilrettslige problemer i forbindelse med tenåringer Trude Haugli Sivilrettslige problemer i forbindelse med tenåringer Sivilrettslige problemer i forbindelse med tenåringer av førsteamanuensis Trude Haugli, Norge 1. Innledning Jeg har blitt bedt om å snakke

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester Felles nordisk holdning til: Markedsføring av mobile innholdstjenester 1 Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet til forbrukerne, tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren

Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren INSTITUTT FOR BYGGFAG FRODE ALEKSANDER BORGE FØRSTELEKTOR Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren Forholdet mellom avtalefriheten, delevedtaket og oppmålingsforretningen

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet

Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Særlig om betydningen av tillit Stipendiat Marte Eidsand Kjørven, Norge Jeg skal i dette innlegget

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtalelovens

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer