Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad om tilgang til Folkeregisteret - Felles Poliklinikk - Levanger Søknad om tilgang til Folkeregisteret 2014/ / Skatt Midt-Norge avd. Molde nnkalling til møte i styret for Helse Nord-Trøndelag 24. november 2014 Styresaker / / Styremedlemmer Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Solveig Aakerhus Side: 1 av 33

2 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten ***** 2014/ / Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Anmodning om journalinnsyn ***** ***** 2014/ /2014 ***** Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ / Advokatfirmaet Nidaros DA v/adv Bjørn M Brauti Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke betalt honorar 2014/ / Advokatfirmaet Nidar DA v/bjørn M Brauti Side: 2 av 33

3 Oppnevning som leder av klinisk etisk komite i Helse Nord-Trøndelag HF Oppnevning av nye medlemmer til Klinisk etisk komite / / Staahl, Hilde Karin Folden Tilbakemelding på søknad om velferdspermisjon uten lønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Randi Solem Tilbakemelding på søknad om velferdspermisjon uten lønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Berit Sæther Klage på oppfølging i forbindelse med behandling, svar fra avdeling Pasient ***** ***** 2014/ /2014 ***** Side: 3 av 33

4 Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Welde Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2014/ /2014 Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Codex Advokat Oslo AS v/lise Martinsen nnhenting av dokumentasjon i fbm rettsak nr TV-NTR 2014/ /2014 Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Side: 4 av 33

5 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten ***** 2014/ /2014 Midtre Namdal samkommune Avviksskjema Samarbeidsavtalen E102/2014 NA - pasient ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E102/2014 NA 2014/ /2014 Nærøy kommune Helse- og sosialavdelinga Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Codex Advokat Oslo AS v/adv Håvard E. Bjørnstad Anmodning om helseopplysninger ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 5 av 33

6 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E116/2014 NA Avviksskjema Samarbeidsavtalen E116/2014 NA 2014/ /2014 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef Ytterligere dokumentasjon - ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Nidaros DA Journalopplysninger / /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 6 av 33

7 Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Juridisk kontor Region Midt-Norge v/advokatsekretær Greta Bugten Avviksskjema Samarbeidsavtalen E66/2014 LE - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E66/ / /2014 DMS nn-trøndelag v/leder nger Risan Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Nidaros DA v/adv Robert Helberg nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 7 av 33

8 Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Nidaros DA Erstatningssak: 2014/ / /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Betalingspåminnelse - journalkopier - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Bauta AS Betalingspåminnelse - utskrift av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Levangeradvokatene v/adv Per Ove Sørholt Side: 8 av 33

9 Svar på anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Betalingspåminnelse - utskrift av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Bauta AS v/kyrre Lønnum Betalingspåminnelse kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Bauta AS v/adv.f.m. Marthe Aastad Brøndbo Avtale med Nemko SO-sertifisering Avdeling for bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag 2014/ /2014 Off.l Nemko Side: 9 av 33

10 Avslagsbrev til Mebi AS DXA-skanner, avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Mebi AS Forespørsel om journalopplysninger 2014/ / Psykolog i VærnesregionenMay Sissel Berg Albe Tilbakemelding på klage om samarbeid Klage på samarbeid mellom BP og ***** ***** 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Oversendelse av journalopplysninger 2014/ /2014 Tronndheim kommune Side: 10 av 33

11 7. desember Norsk Fagkveld - ASH, San Francisco 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Roche Norway Rapportskjema for forskningsfond 2014 nnsendte rapporter forskningsmidler og artikkelhonorar 2014/ /2014 Siren Nymo Betalingspåminnelse - kopi av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Bauta AS Vedrørende forespørsel om arbeidsforhold Arbeidsforhold ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV AA-Registeret Side: 11 av 33

12 Avviksmelding til Sykehuset Namsos med forbedringsforslag -syning av døde 2014/ /2014 ***** Erstatningssak: 2014/ påminnelse om manglende dokumentasjon 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2014/ Kopi av skademelding ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2014/ spørsmål om det er kommentarer til sakkyndig vurdering i saken 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 12 av 33

13 Gjennomføring av praktisk kjørevurdering ved Statens Vegvesen - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Medisinering - rett til nødvendig helsehjelp 2014/ /2014 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten ***** 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste nntektsfordeling og aktivitet 2015 Langtidsplan og -budsjett for Helse Midt-Norge / / Helse Midt-Norge RHF Side: 13 av 33

14 Sammenhengen mellom kroppshøyde, vekst og risiko for ulike subtyper av brystkreft 2014 Søknad om artikkelhonorar Julie Horn (3) 2014/ /2014 Julie Horn Stoppmelding - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Stoppmelding - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Anmodning om journalopplysninger ***** 2014/ /2014 Steinkjer kommune Side: 14 av 33

15 Vedtak om innvilgelse av artikkelhonorar 2014 Søknad om artikkelhonorar Julie Horn (2) 2014/ /2014 Julie Horn Avviksskjema Samarbeidsavtalen E118/2014 NA - ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E118/2014 NA 2014/ /2014 Namsos kommune Betalingspåminnelse - utskrift av journal - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatkontoret Nordenfjeldske DA Søknad om videre forskningspermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Ellen Dalen Arnstad Side: 15 av 33

16 Forespørsel om legeerklæring 2014/ /2014 NAV Levanger nnhenting av inntektsopplysninger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Forvaltning Nord-Trøndelag Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelser med utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Namsfogden i Trondheim Høring: Samarbeidsavtaler mellom NAV og spesialisthelsetjenesten - frist 6. desember Samarbeidsavtaler mellom NAV og spesialisthelsetjenesten 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Side: 16 av 33

17 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Orientering om saksgangen i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 17 av 33

18 Spørsmål om helseopplysninger ***** ***** 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Avgjørelse - Klage på vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - kopi 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 ACE Europe Life limited Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - kopi Pasient ***** ***** 2013/ /2014 Levanger kommune Side: 18 av 33

19 Anmodning om journalopplysninger ***** 2014/ /2014 Advokatfirmaet BATA as Betalingspåminnelse - journalopplysninger på to personer - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirma Bauta AS nnvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Betalingspåminnelse - journaldokumentasjon - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirma Bauta AS Side: 19 av 33

20 Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - kopi ***** 2013/ /2014 Levanger kommune Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatgruppen Kjelland & Co v/anne Grethe Kjelland Forespørsel om helseopplysninger - påminnelse 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Betalingspåminnelse - journalutskrift - ikke innbetalt honorar 2014/ /2014 Advokatfirmaet Strand v/adv Marja B. Tanemsmo Side: 20 av 33

21 Forlengelse av tvungent psykisk helsevern - kopi 2013/ /2014 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Anmodning om utlevering av legejournal ***** ***** 2014/ /2014 Levanger lensmannsdistrikt Tvungent psykisk helsevern - 3-måneders-kontroll - kopi 2014/ /2014 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Anmodning om legeuttalelse 2014/ /2014 Nord-Trøndelag politidistrikt Side: 21 av 33

22 Anmodning om journalopplysninger 2014/ /2014 St. Olavs Hospital Anmodning om spesialistuttalelse 2014/ /2014 NAV Verdal nnkalling til rettsmøte ***** 2014/ / Trondheim kommune, barne- og familietjenesten Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 Tryg Forsikring Side: 22 av 33

23 Orientering om gave fra Berit Kregnes til HNT ved barneavdelingen Kunst - gave til Barneavdelingen fra Berit Kregnes 2014/ /2014 Dreier, Randi Brenne Fredag 23. januar Møte i Allergologi Oslo 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Novartis Norge AS Forespørsel om spesialisterklæring ***** 2014/ /2014 NAV Verdal Anmodning om helseopplysninger - purring ***** 2014/ /2014 f Skadeforsikring Side: 23 av 33

24 Oversendelse av legeuttalelse ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Nord-Trøndelag politidistrikt Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Kari Helene Bergersen Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Silvia Finnanger Side: 24 av 33

25 Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 May Kristin Freland Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Arve Haugan Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Kjell Martin Hillestad Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Vivi-Ann Kværnan Side: 25 av 33

26 Oversendelse av opplysninger ***** Bekymringsmelding 2014/ /2014 nderøy kommune Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Else Lindseth Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Marit Synnøve Meier Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Lena Moa Side: 26 av 33

27 Stilling Spesialsykepleier 100 % stilling fast, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Oddbjørn M. Torgnes Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder ***** ***** 2014/ / Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Oversendelse av journalopplysninger 2012/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 27 av 33

28 Diabetesvård idag och imorgon - Clarion Hotel Sign, Stockholm 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Sanofi-Aventis Norge AS Oversendelse av opplysninger ***** - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Levanger kommune Søknad om sluttvederlag Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Takker ja til fast tilsetting ved Akuttmottaket Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Therese Fossum Side: 28 av 33

29 Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Silvia Finnanger Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Line Hepsø Paneldebatt på Kolvereid 4. desember Sengepost D Kolvereid 2014/ / Mental Helse Nord-Trøndelag Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Hanne-Elisabeth Jenssen Side: 29 av 33

30 Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Merethe Lien Grande Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 May Lill Rossing Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Hege Elisabeth lsund Stilling Sykepleier 50 % stilling fast, Medisin H5 C, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Barbara Zaniewska Side: 30 av 33

31 Takker ja til stilling Psykologspesialister/psykologer, BP, Sykehuset Levanger, og søker samtidig permisjon fra stilling ved Psyk Stilling Psykologspesialister/psykologer, BP, Sykehuset Levanger 2014/ / Turid Bakken Oppfølgingsplan Oppfølging ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Personskadeskjema Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Protector forsikring ASA Melding om yrkesskade/yrkessykdom Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 31 av 33

32 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Vanya Wold Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Erna Kvislabakken Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Anne Grethe Breiseth Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Marit Beate Asklund Side: 32 av 33

33 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Monica N. Grande Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Cathrine Sæther Registreringsskjema arbeidspraksis - ***** ***** ***** 2014 Arbeidspraksis - NAV P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 33 av 33

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer