Hvorfor har den biomedisinske modellen ikke lyktes? Hva er de bakenforliggende faktorene? Ingen intervensjoner er mer effektiv enn andre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor har den biomedisinske modellen ikke lyktes? Hva er de bakenforliggende faktorene? 10.06.11. Ingen intervensjoner er mer effektiv enn andre"

Transkript

1 Oversikt over foredraget Klassifisering av Prinsipper og implementering for klinisk praksis Introduksjon Problemet Prinsippene bak multidimensjonal klassifisering Implementering for klinisk praksis Kjartan Vibe Fersum Resultater fra klinisk studie Veien videre 0-% får smerter i løpet av livet! 0% spontan bedring innen -8 uker! 0-70% tilbakefall! Innen måneder! Kroniske! mild funksjons! nedsettelse! -%!! Kraftig! funksjons! Nedsettelse! -0%! Carette 99 Leboeuf-Yde et al 99 Deyo 00 Hestbaek et al 00 Freburger et al 009 Cochrane registeret Hvorfor har den biomedisinske modellen ikke lyktes? Hva er de bakenforliggende faktorene? Spinal manipulative therapy Ingen intervensjoner er mer effektiv enn andre Exercise therapy Stabilisation Directional preference Conditioning Minimal påvirkning på smerter Cognitive behavioural treatment Rubinstein et al 0 Cochrane review Hayden et al 00 Cochrane review Kun moderate endringer i funksjon Henschke et al 00 Cochrane review

2 Specific LBP Kroniske Røde flagg Disk prolaps + Foraminal and sentral stenose Uspesifikke kroniske 8-90% Inflammatoriske tilstander Presentasjons oversikt Introduksjon problemet Prinsippene bak mul>dimensjonal klassifisering Implementering i klinisk praksis Resultater fra klinisk studie Veien videre Smertereaksjoner! Engstelse, stress, redsel, depressjon, negative tanker, nedsatt mestring,, aktivitetsregulering, sosiale faktorer, kultur! Ahhhh!!! Prediktorer for fremtidige hos sykepleierstudenter" Mitchell et al, Clin J Pain 009! Sentral sensitivisering! Nevrofysiologiske endringer! Smerte forsterkelse! Smerte atferd! Ryggmarg sekundær sensitivisering! Sekundært til vedvarende perifer og sentral sensitivisering! Fysisk aktivitet" Slapp holdning" %! %! 8%! 9%! %! %! Uforklart! Rygg utholdenhet" Propriosepsjon" Tidligere " Stress" Prediktorer funksjonsnedsettelse ved kroniske " Kognitive faktorer" 7%! %! Smerte intensitet" %! Alder" Uforklart! Genetikk Patoanatomisk Underliggende prinsipper av O Sullivan sitt klassifikasjonssystem Multidimensjonalt Nervesystemet Fysisk Identifiserer Forskjellige maladaptive sammensetninger Årsaker til atferd av Personen faktorer i fokus er unik kroniske for hver enkelt Individuelt tilpasset smertetilstand? Rettet Livsstil mot modifiserbare underliggende smertemekanismer og atferd Psykologiske Sosialt Woby et al 007!

3 Spesifikek Disc prolaps + Foraminal og sentral stenose Sentralt mediert smerte Kroniske Uspesifikke Perifert mediert smerte Røde Flagg Inflammatoriske tilstander Outcome validering Laboratorie validering RCT Fersum et al 009 Case studier Dankaerts et al 00 O Sullivan and Beales 007 Evne til å diskriminere bestemte mønstre O Sullivan et al 00, Dankaerts et al 00a, 00b, 009 Astfalck et al 00, Beales & O Sullivan 0 Bekkensmerte korsyggsmerte Klinisk validering Intertester reliabilitet Dankaerts et al 00, Fersum et al 009 Nedsatt "force Forøket force Kontroll dysfunksjon Bevegelse dysfunksjon Hypotese klassifikasjons system Uspesifikke O Sullivan 997, , 00 O Sullivan & Beales 007a, 007b +/- livsstil / kognitive / psyko-sosiale faktorer som påvirker tilstanden O'Sullivan 00,00, 00 Dankaerts & O Sullivan 00 Spesifikek Disc prolaps + Foraminal og sentral stenose Sentralt mediert smerte Kroniske Quebec klassifikasjon Uspesifikke Nevrofysiologisk Perifert mediert smerte Røde Flagg Inflammatoriske tilstander Nevrofysiologiske faktorer Sentralt mediert smerte! Perifert mediert smerte! Bekkensmerte Korsyggsmerte e Nedsatt "force Forøket force Kontroll dysfunksjon Bevegelse dysfunksjon O'Sullivan 00,00, 00 +/- livsstil / kognitive / psyko-sosiale faktorer som påvirker tilstanden Kvåle et al 00! Spesifikek Disc prolaps + Foraminal og sentral stenose Kroniske Uspesifikke Røde Flagg Inflammatoriske tilstander Bekken Smerte lokalisasjon" Korsrygg Sentralt mediert smerte Perifert mediert smerte Smerte Bekkensmerte lokalisasjon Korsryggsmerte Nedsatt "force Forøket force Kontroll dysfunksjon Bevegelse dysfunksjon +/- livsstil / kognitive / psyko-sosiale faktorer som påvirker tilstanden O'Sullivan 00,00, 00 Laslett 997, Laslett and Williams 99, Laslett et al 00 Mens et al 997,999, 00, 00 Philips and Twomey 99

4 Spesifikek Disc prolaps + Foraminal og sentral stenose Kroniske Uspesifikke Røde Flagg Inflammatoriske tilstander Flexion Usual Sitting Sentralt mediert smerte Bekkensmerte Perifert mediert smerte Korsryggsmerte Degrees Nedsatt "force Forøket force Kontroll dysfunksjon Bevegelse dysfunksjon Maladaptiv bevegelses atferd +/- livsstil / kognitive / psyko-sosiale faktorer som påvirker tilstanden O'Sullivan 00,00, 00 Extension -0-0 Sacral angle Lx C Lower LxC Upper LxC TxC No-LBP Flexion Pattern Active Extension Dankaerts et al Spine 00! slutten av utslag ved foroverbøy " 0 Forward Bending Q Lower Lumbar Lordosis (in degr.) control! 8.. *! -. NS-CLBPFlexion PatternActive Extension NS-CLBP MCI! (Flexion & Active Extension)! Statistisk Klassifikasjons Modell kunne klassifisere og diskriminere (9.%) Dankaerts et al Spine 009! Dankaerts et al Spine 009! Spesifikek Disc prolaps + Foraminal og sentral stenose Kroniske Uspesifikke Røde Flagg Inflammatoriske tilstander Psycho sosiale faktorer (Linton 000) Påvirker smerte og maladaptive attferd. Sentralt mediert smerte Perifert mediert smerte Bekkensmerte Korsryggsmerte O'Sullivan 00,00, 00 Nedsatt "force Forøket force Kontroll dysfunksjon Bevegelse dysfunksjon +/- Psykososialt livsstil / kognitive / psyko-sosiale og faktorer livsstils som påvirker tilstanden faktorer Ørebro Screening Questionnaire Kognitiv: katastrofetenkning, negative tanker, locus of control Emosjonelt:stress, redsel, engstelse, depresjon, sinne Atferd: unvikelse&smerte atferd, dårlig mestring & aktivitetstyring Sosiale faktorer: økonomisk status, familie, kultur Jobb relaterte faktorer: jobb støtte, fornøydhet, yrkesskade"

5 High Risko for rygg smerter Low Livsstil Fysisk aktivitet" Inaktivitet" Vigorøs" Smertesirkel MAL-ADAPTIVE Underliggende MOVEMENT prinsipper ABNORMAL av O Sullivan TISSUE sitt BEHAVIOURS LOADING klassifikasjonssystem Multidimensjonalt Identifiserer maladaptive atferd Personen i fokus Individuelt tilpasset Rettet mot modifiserbare underliggende smertemekanismer og atferd -VE BELIEFS Low Intesitet av fysisk aktivitet High Bjorck-Van Dijken et al 00 Modifisert fra Linton/ Vlaeyen 00 Presentasjons oversikt Introduksjon problemet Prinsippene bak mul>dimensjonal klassifisering Implementering i klinisk praksis Resultater fra klinisk studie Veien videre Klinisk resonering pasient Uspesifikke kroniske Perifert mediert smerte tilstand Korsryggssmerte Bevegelse dysfunksjon Retningsspesifikk undergruppe - Fleksjon Dominerende kognitive / psyko-sosiale faktorer = redsel, katastrofetanker Forøket belastning på rygg Strakk rygg ved foroverbøy Engstelse Stress Redsel Klinisk resonering pasient Sensitivisering, manglende evne til å slappe av motor systemet Stress, engelse Fokus på smertene Ryggsmerter+++ Klassifikasjons basert Kognitiv Funksjonell Behandling (KB-KFB) Feil informasjon Trodde at ryggen var skadet og ustabil Uspesifikke kroniske Perifert mediert smerte tilstand Korsryggssmerte Kontroll dysfunksjon Muskel splinting + stabiliserende øvelser Redsel / negative tanker Avverge mot fleksjon og foroverbøy Retningsspesifikk undergruppe - Fleksjon Dominerende kognitive / psyko-sosiale faktorer = passiv mestring / nedtemt / deprimert / unvikelsesadferd / dekondisjonert

6 Forøket engelse / depresjon og funksjonsnedsettelse Manglende bevissthet rundt smertemekanismene Smerteprovoserende bevegelses mønstre Smerteprovoserende aktiviteter både på jobb og hjemme Dårlig aktivitetsregulering Korsryggsstrekk / smerter Muskel spenning rygg og mage Klassifikasjons Sluttet med basert fysisk aktivitet Kognitiv Funksjonell Behandling (KB-KFB) Dekondisjonert Manglende kroppsbevissthet og kontroll (vevs belastning) Feil informasjon Presentasjons oversikt Introduksjon problemet Prinsippene bak multidimensjonal klassifisering Implementering i klinisk praksis Resultater fra klinisk studie Veien videre Effekt av klassifikasjonsbaserte intervensjoner for pasienter med uspesifikke langvarige ryggplager Kjartan Vibe Fersum Målsetning Effekt av klassifikasjonsbasert kognitiv funksjonell behandling for uspesifikke langvarige sammenliknet med manuellterapi og øvelser Hoved utfallsmål Funksjon (Oswestry) Smerte (PNRS) Sekundær utfallsmål Sykefraværsdager Velvære (HSCL) Redsels avverge (FABQ) Inklusjons kriterier Rekruttering av pasienter Flytskjema RCT studie Avisannonser Fysioterapeuter Almennlege Nakke og rygg poliklinikken HUS Hospital at Hagavik Pasienter med uspesifikke langvarige Telefon screening Menn og kvinner Testing/klassifisering 8- år Lokaliserte : fra Th >l nedre gluteal fold Eksklusjon N=8 Inklusjon N= Randomisering PNRS > /0 og Oswestry > % Trakk seg N=9 Behandling N= Smerte provosert av holdninger, bevegelser og dagligdagse ak>viteter Kognitiv Funksjonell Behandling Manuellterapi/Øvelser

7 Kognitiv Funksjonell Behandling Manuellterapi/Øvelser Kognitive Funksjonell Behandling Manual Therapy / Exercise ukers intervensjon N= Retest N= måneders oppfølging N= Droppet ut N=8 Droppet ut N= ukers intervensjon N= Retest N= month follow up N= 0 manuellterapeuter og fysioterapeut KFB individuelt tilpasset til klassifikasjonen:. Kognitiv model. Spesifikke funksjonelle bevegelses øvelser. Funsjonell integrering. Kardiovaskulær trening Antall behandlinger (mean-sd): 7.7 (.7) manuellterapeuter Individuelt tilpasset behandling vurdert av behadlende terapeut: - Informasjon - Manipulasjon eller mobilisering - Stabiliseringsøvelser Antall behandlinger (mean SD): 7.7 (.) Patoanatomiske faktorer- - radiologi - holdninger til dette. Kognitiv modell Fysiske faktorer - kroppsbevissthet - provoserende bevegelser - avverge oppførsel - kondisjonering - klassifikasjon Individualisert Nevrofysiologiske faktorer - sensitivisering. Funksjonell trening Ryggsmerter! Psykologiske Klassifikasjonsbasert Sosiale faktorer Livsstils faktorer faktorer - holdninger - stress - redsel - katastrofe tanker - humør - mestring - jobb - familie - venner - aktiv - passiv. Kardiovaskulær trening Fleksjons mønster! Ekstensjons mønster! Baseline data KFB (n=) MT/Øvelser (n=) Kvinner n (%) 7 (.9%) (8.8%) Mean (SD) KFB MT/Øvelser Alder (år).0 (0.).9(.) Smerte varighet (år).0 (.0) 8.9 (7.9) Oswestry (0-00). (7.). (8.0) Smerte intensitet (PNRS) (0-0).9 (.0). (.9) Smerte episoder (PNRS) (0-0). (.) 7. (.) HSCL *. (0.). (0.) FABQ - fysisk (0-). (.9).7 (.0) FABQ - jobb (0-) *. (9.8) 9. (.) Ørebro 80. (9.) 89.8 (0.9) * Sign lavere i KFB gruppen 7

8 Funksjon - Oswestry Smerte siste uke Kognitiv Funksjonell Behandling Manuellterapi og øvelser Kognitiv Funksjonell Behandling Manuellterapi og øvelser Pre Post mnd post Pre Post mnd post P=0. P<0.00 P<0.00 P=0.7 P <0.00 P<0.00 KFB Pre - Post Pre - months MT/ Øvelser Pre - Post Oswestry. **.00 ** Smerte intensitet Smerte episoder. **.7 ** **.0 ** HSCL 0.7 ** 0.0 ** FABQ physical Effekt størrelser 0.8 ** 0.87 ** FABQ work 0. ** 0. ** Ørebro.9 ** 0.97 ** Pre months Minimum klinisk viktig endring > 0 poengs endring i funksjon (ODI) >. endrings endring av smerte Ostelo et al 008 ** p< 0.00 Sign forskjell mellom gruppene Minimum klinisk viktig endring - funksjon Cognitive Functional Therapy Minimum klinisk viktig endring - smerte Cognitive Functional Therapy Manual Therapy Manual Therapy

9 Sykefraværs dager (mean & SD) 0 KFB -7 > 7 0 MT -7 > 7 Baseline (9.) (.) (.) (.) 9 (0.9) 0 (.) OR = KFB.9 større sjanse for å ha 0 dagers sykefravær siste ** p< 0.0 Significant forskjell: måneder KFB gruppen færre sykefraværsdager months (.) 7 (.) 0 (0.) (0.0) 7 (7.) 7 (.) Z=.9** Studiens konklusjon Kognitiv Funksjonell Behandling (KFB) resulterte i bedre resultater over flere målte dimensjoner (funksjon, smerte, holdninger, sykefravær) Disse endringene holdt seg etter mnd Støtter bruken av KFB for uspesifikke langvarige korsryggssmerter KFB påvirker flere av dimensjonene i smertesirkelen Presentasjons oversikt Introduksjon problemet Prinsippene bak mul>dimensjonal klassifisering Implementering i klinisk praksis Implementering Paradigme skifte Fra symptom behandling til å endre maladaptiv atferd relatert til smertetilstanden Integreres: grunnutdannelsen videreutdannelsen Resultater fra klinisk studie Veien videre Øke forståelse for endringspotesiale / barrier for endring hos kroniske ryggpasienter Only In America Endre atferd?! Forskjellige yrkesgrupper Høyere funksjonenedsettelse Reproduseres Langtids oppfølging Outcome validering Laboratorie validering Klinisk validering Hypotese klassifikasjons system You cant change beliefs until you change behaviour (Linton 00)! 9

10 University of Bergen Cur>n University Takk for oppmerksomheten!!! O C S 0

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM)

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Eivind Andersen, PhD Feiringklinikken 10.Mai 2012 Resultatet først Forskjell

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer