OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer."

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas Per Arne Jensen Salo Saken gjelder: Oppsigelse i arbeidsforhold Bjørn Erik Fenre Advokat Karen Sophie Steen mot Oslo Universitetssykehus HF Ullevål Advokat Trude Ervik v/advokatfullmektig Birgithe Hellerud Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder oppsigelse og erstatning i arbeidsforhold. Framstilling av saken Bjørn Erik Fenre begynte i ambulansetjenesten i 1975, og han har siden 12. mars 1991 vært ansatt som paramedic i ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus, heretter også omtalt som arbeidsgiver. Tirsdag 10. august 2010 arbeidet Fenre kveldsvakt på ambulanse 5 1 ved seksjon Smestad i Oslo. Kveldsvakten var i henhold til tjenesteplanen fra kl til På overtid, kl , meldte Fenres makker, Vinnjar Bruknapp, enheten ledig til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, heretter omtalt som AMK, etter å ha levert en pasient på Diakonhjemmet sykehus. Fenre hadde da satt bilen i bevegelse mot Smestad ambulansestasjon, der nytt mannskap stod klart til å ta over ambulansen. AMK ba likevel Fenre avvente, og opplyste at bilen var i nærheten av et akuttoppdrag (såkalt kode 1) i Frognerseterveien. Samtalen mellom Fenre og AMK pågikk mens ambulansen kjørte Sørkedalsveien opp til Smestadkrysset. I henhold til utskrift av lydloggen forløp denne samtalen slik: AMK AMK AMBU: 5-1. Kjører hjem og skifter mannskap AMK: 5-1, du må avvente litt AMBU Det kan vi ikke altså vi har slutta for et kvarter siden AMK Ja, du er ca. 200 meter fra et alvorlig cerebralt insult, sitter i en bil, Velger du å ikke ta den? Ung mann AMBU Hvor er det hen da? AMK Frognerseterveien AMBU Frognerseterveien, ja, nei, med det er greit det, kan du ikke bare sende den ene bilen da så får vi bare hive inn det andre mannskapet i bilen står jo klare. Pause AMK Ja, gjør hva du vil, jeg legger n over i 5-1 AMBU Ja, fint det vi er jo på Smestadkrysset nå Oppdraget ble deretter sendt til ambulansen. Fra Smestadkrysset til ambulansestasjonen er det 751 meter. Ambulansen kjørte uttrykning ned til stasjonen. I henhold til instruksen TVI-OTIR/02

3 Start og avslutning av vakt skal nytt mannskap være klare til uttrykning fra vakten begynner, i dette tilfellet kl Strekningen ned til stasjonen ble tilbakelagt på sekunder. Det gikk ett minutt fra ambulansen ankom til stasjonen og til nytt mannskap rykket ut på oppdraget til Frognerseterveien via Smestadkrysset. Ambulansen var fremme hos pasienten kl Forsinkelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten. Samme kveld skrev sykepleier Rune Gehrken ved AMK en avviksmelding. Fra Gehrkens avviksmelding hitsettes: Melders hendelsesbeskrivelse: AMIS-hendelse: Oppretter hendelse som etter ca. 70 sekunder er en klar kode 1. Nærmeste bil er 5-1 som blir ledig på Diakonhjemmet. Bilen får beskjed om at det er et kode 1 oppdrag rett i nærheten. de spærr om det er ok å få kjøre på stasjonen for bytte av manskap. dette blir avvist av AMK koordinator pga. oppdragets alvorlighetsgrad. Tross dette velger bilen å kjøre utrykning til stasjone å bytte manskap. Nytt manskap er ikke varslet i forkant og det må byttes baterier på LP 12. Estimert utrykningstid er ca. 10 min.nyt mannskap kjører frem. Melders årsaksbeskrivelse: I en hendelse som denne Sitat: Nummen i hø. Side, nedsatt kraft, blir under samtalen værre. Blir nummen i ansiktet og talevansker under samtale. Sitat slutt. Jeg mener det er fullstendig uakseptabelt og at dette er en handling blottet for enhver faglig god beslutning da pasientens liv setter i fare. Jeg er av den oppfattelse at handlinger som dette er ikke forenlig med å ha akuttmedisinsk kompetanse. Her vises det tydelig at man har manglende vurderingsevne og er blottet fullstendig for faglig innsikt. Melders forbedringstiltak: Hendelser som dette er ikke akseptable og bør få følger for personellet. Dette gir en umiddelbar effekt ved at andre i tjenesten ikke misforstår og overprøver lignende hendelser. Hendelsen fikk i dette tilfellet ingen konsekvenser for pasienten. Avdelingssjef ved ambulanseavdelingen på Smestad, Ola Borstad, oppdaterte avviksmeldingen 26. august Under avsnittet Tiltaksbeskrivelse skrev Borstad: Slik saken er fremlagt er dette fullstendig uakseptabelt og må resultere i en personalsak. Så gjenstår det å få de involverte på ambulansen sin versjon, slik at alle er hørt TVI-OTIR/02

4 Avviksmeldingen ble sendt til Fenre per post, og Fenre sendte skriftlige kommentarer til meldingen ved brev 28. august Fra Fenres kommentarer gjengis: Sykepleierens gjengivelse av hendelsesforløpet samsvarer ikke med min opplevelse; Kl , et kvarter på overtid, forlater 5-1 med meg som fartøysjef Diakonhjemmet etter endt oppdrag. I det vi nærmer oss Volvat/Sørkedalsveien griper min makker mikrofonen for å melde til AMK at vi er på vei til stasjonen for å bytte mannskap. AMK operatøren responderer med at vi muligens bare er 200m fra en kode 1 i Frognerseterveien (?-starten på Frognerseterveien ligger i alle fall 2 km unna), og antyder at vi muligens må utsette vaktbyttet. Jeg griper mikrofonene fra makker, som blir i villrede, og informerer AMK om at vakten vår for lengst er over, at pågående personell venter på stasjonen for å overta bilen, og at Frognerseterveien, uansett hvor i denne, nå må angripes via Smestadkrysset (fordi vi under samtalen med AMK allerede nærmer oss krysset i Sørkedalsveien). AMK operatøren svarer med å orientere om at dette gjelder en ung mann i en bil, med en mulig cerebral reaksjon, og spør så om vi vil velge å ikke ta oppdraget. Jeg hadde ikke oppfattet at han hadde besluttet definitivt at vi ikke kunne bytte mannskap (han hadde f eks ikke sendt oppdraget til bilen), og svarte at han bare kunne sende oss oppdraget i bilen, så ville det bli ekspedert med en gang. Jeg sa også at vi på dette tidspunktet så og si var i Smestadkrysset, og det ville ikke koste mange sekundene å foreta mannskapsbyttet. Deretter kom oppdraget på skjermen uten flere kommentarer fra AMK. Jeg oppfattet dette som en aksept til å foreta et raskt vaktbytte. Få sekunder senere var vi på stasjonen, hvor den ene påtroppende møter oss i garasjen mens bilen står utenfor med blålys tent. Den andre påtroppende var i trappen på vei ned til garasjen, og fikk i hånden et batteri til LP12 som vi sendte med ham på vei ut. Jeg vil anslå at det fra bilen var i Smestadkrysset med oss som mannskap, til den var tilbake samme sted med nytt mannskap hadde gått høyden 2 min. Bakteppe: Jeg var svært sliten etter en anstrengende dag/vakt. [ ] Kl tirsd var jeg helt pumpa, hadde et verkende og stivt kne og kraftig hodepine. Enda en times arbeid på overtid virket der og da nærmest uoverkommelig. Kommentar til avviksrapporten: Ambulanseenhetene fungerer som en forlenget arm/et verktøy for AMK. Men et verktøy er av kjøtt, blod og selvstendig tenkende individer, som inngår i et samarbeidssystem. Vi er ikke roboter. Jeg vurderte fordelen ved friskt mannskap på bilen til å oppveie ulempen med noen sekunders ekstra utrykningstid. I samarbeidets ånd kunne operatøren lett ha avklart disse forholdene på få sekunder gjennom en rask telefon til oss, noe jeg opplever som rutine hos andre operatører, hvis behovet for å benytte en bil som for lengst er gått av vakt er absolutt tilstede. Så vidt jeg har forstått var byen også full av ambulanser, og vi (5-1) den TVI-OTIR/02

5 eneste enheten som ikke hadde fått byttet mannskap på det tidspunktet. Mitt ønske ville være at sykepleieren kunne har vurdert situasjonen mer helhetlig, og gjort sitt utspill tuftet på det. Hans avstandsestimat til hendelsen var også forvirrende for meg, samt at jeg oppfattet ham uklar i sin kommunikasjon. Jeg opplever også at han gjennom å hevde estimert økt utrykningstid til 10 min i sin avviksrapport forsøkte å eskalere alvorlighetsgraden. Til slutt har jeg forstått etter å ha lest sykepleierens rapport at han har gjort seg opp en mening om min kompetanse, faglige innsikt, vurderings- og beslutningsevne etc. Dette kan jeg bare ta til etterretning. For øvrig er mitt inntrykk at kommunikasjonen og samarbeidet mellom bilene og AMK den senere tiden med få unntak har fungert på en god måte. Avviksmeldingen ble oppdatert 6. september 2010 av Arild Kovdal, avdelingsoverlege ved Prehospitalt senter, som etter det retten forstår er den som behandler avviksmeldingene: Har lyttet på lydloggen, både på innringers samtale med AMK og på AMK s varsling av 5-1. Ut fra de opplysninger AMK hadde fått frem om plutselig oppstått nummenhet og nedsatt kraft høyre side samt talevansker, var dette et akutt oppdrag med mulig akutt cerebrovaskulær sykdom. Selv om 5-1 var i nærheten av Smestadkrysset, var det ikke riktig å kjøre til Smestad stasjon og bytte mannskap før oppdraget ble utført. 5-1 kunne ha snudd på Volvat og kjørt Borgenveien til Vinderen og så bort til Holmenveien til starten av Frognerseterveien. Å bytte mannskap før oppdraget vurderes som en kritikkverdig handling av fartøysjef, hvilket bør resultere i en advarsel. Mine kommentarer sendes også avdelingsoverlegen i ambulanseavdelingen. Ambulansesjef Bjørn Karr oppdaterte avviksmeldingen 10. september 2010: Avviket kan nå lukkes da saken er utredet og personalsaken åpnet. 16. september 2010 sendte Fenres makker, Vinnjar Bruknapp, e-post til Arvid Johnsrud og assisterende avdelingssjef Ola Borstad med kommentar til hendelsen. I e-posten bekreftet han at ambulansen var i Smestadkrysset da oppdraget ble lagt over i bilen. Bruknapp hadde på dette tidspunktet ikke lest avviksrapporten. Ved brev 28. september 2010 ble Fenre innkalt til drøftingsmøte 14. oktober Det fremgår av innkallingen at [b]akgrunn for drøftingsmøtet er at Oslo Universitetssykehus vurderer å gå til avskjed, jf. aml av deg i stilling som paramedic. Bakgrunnen for vurdering av avskjed er at du ikke rykket ut på kode 1 oppdrag. I brev 7. oktober gjorde Fenre rede for bakgrunnen for at han valgte å bytte mannskap og ikke selv rykke ut på oppdraget. I tillegg til en generell beskrivelse av hans helsetilstand, skrev han om den aktuelle hendelsen på side to siste avsnitt: TVI-OTIR/02

6 Slik jeg leser avviksmeldingen har jeg åpenbart mistolket kommunikasjonen med AMK i forbindelse med oppdraget på overtid kvelden På slutten av samtalen ba jeg operatøren sende turen i bilen, sa vi kun var noen 100 meter fra stasjonen, at nytt mannskap ventet på oss, og at turen ville bli ekspedert med en gang. AMK svarte ikke på dette, men sendte turen til bilen. Jeg tolket dette som et klarsignal til å bytte mannskap. Jeg var svært sliten, småskjelven, neste som ved feberanfall, og følte med utrygg både i forhold til å kjøre utrykning, og å forholde meg til ny pasient. Jeg ble svært glad da AMK ikke kom med et direkte pålegg om å ta oppdraget selv, ikke bytte mannskap, etter at jeg ba operatøren sende det til bilen. Slik oppfattet jeg det. Hadde jeg ikke vært så utkjørt, og hatt såpass vondt, ville jeg kanskje tenkt annerledes. Jeg beklager hvis det forstås som at jeg valgte å ikke yte tilstrekkelig helsehjelp. Jeg hadde ingen slike tanker i holdet, og jeg undres på om AMK også kan ha mistolket meg. Jeg gjorde det jeg mente var best i situasjonen, ikke minst for pasienten. Drøftingsmøte ble avholdt 26. oktober Fenre var representert av Hans Martin Aase fra Fagforbundet. Fra arbeidsgivers anførsler i referatet gjengis: Årsaken til drøftingen er arbeidsgivers mening at Bjørn Erik Fenre, ved å ikke utføre kode 1 oppdrag 10. august 2010 har begått et vesentlig brudd på Helsepersonelloven 7. Øyeblikkelig hjelp og på arbeidsavtalen. - Arbeidsgiver viste til hendelsen som førte til at det ble opprettet avvikssak av AMK Bil 5 1 hadde meldt seg ledig på Diakonhjemmet og fikk beskjed om kode 1 oppdrag rett i nærheten. Fenre spør om det er OK å kjøre via stasjonen for å bytte mannskap, dette avvises av AMK på grunn av oppdragets alvorlighetsgrad. Fenre gir beskjed på sambandet om at AMK skal sende oppdraget over i bilen og oppdraget kvitteres ut som motatt. Fenre velger å kjøre utrykning til stasjonen for å bytte mannskap, disse er ikke på forhånd varslet. Fenre har lang erfaring i tjenesten. Denne hendelsen er ikke akseptabel og arbeidsgiver påpeker det selvstendige ansvar som helsepersonell har etter Helsepersonelloven 7 og i Medisinsk Operativ Manual sier at oppdrag skal avikles umiddelbart. Nytt drøftingsmøte ble avholdt 10. november Fra arbeidsgivers anførsler i referatet gjengis: Arbeidsgiver anser forholdet som et alvorlig brudd på arbeidsavtalen. Å ikke rykke ut på kode 1 oppdrag eller forsinke dette anses som uakseptabelt, uforsvarlig, ordrenekt og omdømmekritisk. I følge prosedyreverk/mom er forsvarlighet definert som at den enkelte utøver skal avvikle oppdrag umiddelbart. I dette tilfellet ble TVI-OTIR/02

7 oppdraget kvittert ut som iverksatt, men Fenre kjørte motsatt vei ift pasienten. [ ] Det ble fremlagt dokumentasjon fra arbeidsgiver at dersom Fenre hadde utført kode 1 oppdraget umiddelbart ville pasienten minst fått hjelp 5 minutter tidligere. [ ] Arbeidsgiver finner det beklagelig at Fenre opptrer svært lite ydmykt og beklagende for denne hendelsen. Verken Fenre eller Fagforbundet mente at referatene fra drøftingsmøtene ga en korrekt gjengivelse av anførslene fremsatt i møtene av Fenre og Fagforbundet. Ved udatert brev til Anita Walsøe ved Prehospitalt senter ved sykehuset kommenterte Fenre referatene og utdypet sine anførsler nærmere. Brevet er omfattende og gjengis ikke her. Fagforbundet sendte brev til Anita Walsøe 26. november Av brevet fremgår det at Fagforbundet underkjenner referatene for så vidt gjelder forbundets anførsler. Anførslene ble nærmere utdypet i vedlegg til brevet. 24. januar 2011 ble det avholdt et nytt møte, der Fenre ble tilbudt en endringsoppsigelse. Endringsoppsigelsen gikk ut på at Fenre ble gitt oppsigelse fra stillingen som paramedic, samtidig som han ble gitt tilbud om en stilling ved Oslo Universitetssykehus, Transportseksjonen. Fagforbundet fremmet krav om forhandlingsmøte 3. februar 2011, og forhandlingsmøte ble avholdt 28. februar Partene kom ikke til enighet. Fenre brakte saken inn for Oslo tingrett ved stevning 19. april 2011 med påstand om at oppsigelsen er ugyldig og at Oslo Universitetssykehus HF Ullevål dømmes til å betale erstatning etter rettens skjønn. Oslo Universitetssykehus HF Ullevål påstod seg frifunnet ved tilsvar 27. mai Fenre har stått i stillingen. Saksøkerens påstandsgrunnlag Oppsigelsen av Fenre er usaklig, jf. arbeidsmiljøloven 15 7 og må kjennes ugyldig, jf. arbeidsmiljøloven første ledd. Det bestrides at saksøker har utvist en atferd som gir saklig grunn til oppsigelse da han på overtid 10. august 2010 valgte å bytte mannskap til kode 1 utrykning. Arbeidsgiver har uriktig lagt til grunn at Fenre fikk oppdraget på Diakonhjemmet, at AMK avviste hans forespørsel om å bytte mannskap og at mannskapsbyttet medførte en forsinkelse på 5-10 minutter, se blant annet avviksmeldingen, referat fra drøftingsmøte 26. oktober, notat 28. oktober 2010 fra Anders Halden til Ola Borstad og referat fra drøftingsmøte 10. november Videre har arbeidsgiver uriktig lagt til grunn at det ikke har forekommet tilsvarende hendelser tidligere blant andre paramedics i ambulansetjenesten. En rekke vitneforklaringer bekrefter at slike situasjoner forekommer, uten at arbeidsgiver har grepet inn. Arbeidsgiver har også uriktig lagt til grunn at Fenre i ettertid ikke har beklaget hendelsen og vært tilstrekkelig ydmyk TVI-OTIR/02

8 Som det fremgår av lydloggen, partsforklaringen fra Fenre og forklaringen fra Fenres makker i ambulansen, er det riktige faktum at AMK ikke avviste Fenres forespørsel om å bytte mannskap, og at ambulansen var i Smestadkrysset bare sekunder fra ambulansestasjonen da oppdraget ble overført til bilen. I tiden etter hendelsen har Fenre flere ganger beklaget hendelsen, se blant annet Fenres kommentar til avviksrapporten i brev 28. august Dette støttes også av vitneforklaringen fra Fagforeningens representant i drøftingsmøtene. Bakgrunnen for Fenres ønske om å gå av vakt var at han selv var svært sliten etter en anstrengende vakt like etter at han hadde fått utført en kneoperasjon som medførte mye smerte og lite søvn. Situasjonen var derfor spesiell, og derfor fastholder Fenre at det ville være uforsvarlig om han hadde påtatt seg oppdraget og at det var bedre at ambulansen fikk nytt mannskap. De faktiske forholdene i vår sak er derfor ikke sammenlignbare med Hålogaland lagmannsretts dom 24. oktober Arbeidsgivers reaksjon var alt for streng, og det er Fenres syn at den har sammenheng med et langvarig anstrengt og dels konfliktfylt forhold mellom partene. Dette er bekreftet gjennom vitneførselen. Det forelå ikke retningslinjer for gjennomføring av vaktskifter, til tross for at lignende vaktskifter forekommer. I lys av det ville advarsel vært en naturlig reaksjon, og unnlatelsen av å gi advarsel i en slik situasjon, taler etter rettspraksis for at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet. Ennå foreligger det ikke slike retningslinjer, til tross for at det gjennom vitneførselen er fremkommet at tilsvarende vaktskifter forekommer og retningslinjer er etterspurt fra Fagforbundets side. Ved saklighetsvurderingen har det også betydning hvordan saksbehandlingen har vært. Etter arbeidsmiljøloven 15 1 skal det gjennomføres drøftingsmøter før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse. I denne saken er det avholdt drøftingsmøter, men det er, blant annet på grunnlag av Fagforbundets representants forklaring, grunn til å tro at beslutningen allerede var truffet da innkallingen til drøftelsesmøte ble sendt. Arbeidsgiver har tydeligvis bygget på sykepleier Rune Gehrkens klart uriktige opplysninger i avviksmeldingen uten at man har hatt samtaler med Fenre før innkalling til drøftingsmøte om avskjed. Tilbudet om sjåførstillingen er lang fra passende arbeid i henhold til arbeidsmiljøloven 15 7 annet ledd, ettersom oppgavene er av en slik art at Fenres utdannelse og erfaring som paramedic overhodet ikke kommer til anvendelse. Fenre har krav på erstatning etter rettens skjønn, jf. arbeidsmiljøloven Saksøkerens påstand 1. Oppsigelsen er ugyldig. 2. Oslo Universitetssykehus HF Ullevål dømmes til innen to uker å betale erstatning til Bjørn Erik Fenre med et beløp fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av forsinkelsesrente TVI-OTIR/02

9 etter forsinkelsesrenteloven 3, regnet fra beløpets forfallstidspunkt og til betaling skjer. 3. Oslo Universitetssykehus HF Ullevål dømmes til innen to uker å betale sakens omkostninger. Saksøktes påstandsgrunnlag Oppsigelsen er saklig begrunnet. Helsepersonell har plikt til øyeblikkelig helsehjelp, og Fenre har brutt denne plikten som fartøysjef og den med øverste ansvar for valgene som tas i tjenesten, jf. retningslinjen Ansvarsfordeling i vaktlaget 12. februar Det fremgår av lydloggen at utrykningen gjaldt et tilfelle av cerebralt insult. Med sin lange erfaring må Fenre vite at dette er et akuttopdrag. Flere vitner bekrefter at det ikke er forsvarlig med vaktskifte før et slikt oppdrag effektueres. Fenre handlet dessuten i strid med instruks fra AMK. Vaktskiftet medførte en forsinkelse på i overkant av fem minutter. Arbeidsgiver er ikke kjent med at vaktskifter er gjennomført i slike situasjoner tidligere. At Fenre ikke følte seg helt i form, kan ikke tillegges betydning. På grunn av pliktbruddets svært alvorlige karakter, er dette enkeltstående tilfellet tilstrekkelig til at oppsigelsen er saklig begrunnet. Det må også legges vekt på at Fenre i liten grad har tilkjennegitt læring Hålogaland lagmannsretts dom 24. oktober 2008 er sammenlignbar med vår sak, og den underbygger at oppsigelsen er saklig og gyldig. Det har ikke vært noe å utsette på saksbehandlingen. Et innledende møte før drøftingsmøtet om avskjed, var ikke nødvendig, idet saken var godt dokumentert og man hadde mottatt en skriftlig redegjørelse fra Fenre. Det ble deretter gjennomført to møter der saksøker var representert med tillitsvalgt. Det er uansett ikke grunnlag for erstatning. Fenre har stått i stilling som er tilrettelagt hans stilling som lærer ved siden av ambulansetjenesten, og saken er håndtert på en forsvarlig måte av arbeidsgiver. Saksøktes påstand 1. Oslo universitetssykehus HF frifinnes. 2. Bjørn Erik Fenre dømmes til å betale Oslo universitetssykehus HF saksomkostninger TVI-OTIR/02

10 Rettens vurdering Gyldigheten av oppsigelsen Spørsmålet er om Oslo Universitetssykehus HF Ullevål, heretter omtalt som arbeidsgiver, hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse av Bjørn Erik Fenre, jf. arbeidsmiljøloven 15 7 første ledd. I Rt side 685 avsnitt 52 uttaler førstvoterende følgende om den normen bestemmelsen gir anvisning på: Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Det er ikke bestridt at Fenre begikk et pliktbrudd da han på overtid 10. mars 2010 valgte å bytte mannskap før ambulansen rykket ut på et kode 1- oppdrag (akuttoppdrag). Oppdraget gjaldt et tilfelle av Cerebralt insult. Ved slike tilfeller er tiden kritisk, noe som heller ikke er bestridt i saken. Men alene en konstatering av pliktbrudd er ikke tilstrekkelig; det må foretas en bredere vurdering som nevnt ovenfor, jf. også Rt side 518. Retten tar utgangspunkt i de forhold som arbeidsgiver har anført til støtte for at pliktbruddet kvalifiserer til en saklig begrunnet oppsigelse. Først vurderer retten arbeidsgivers anførsel om at Fenre handlet i strid med instrukser fra Akuttmedisinsk alarmsentral (AMK). Sykepleier Rune Gehrken ved AMK la i sin avviksmelding skrevet umiddelbart etter hendelsen, til grunn at AMK uttrykkelig avviste at Fenre og hans makker kunne gjennomføre mannskapsbytte før ambulansen rykket ut på akuttoppdraget. Gehrken var på det aktuelle tidspunktet medisinsk operatør ved AMK, hvilket innebærer at han tok i mot nødanrop som ble formidlet videre til AMK-operatøren som koordinerer og tilordner oppdrag til ambulansene. Det var Lars Øie ved AMK som hadde den telefoniske kontakten med Fenres ambulanse og tildelte akuttoppdraget til ambulansen. Gehrken skrev avviksmeldingen uten å ha hørt lydloggen fra denne samtalen, og uten selv å ha overhørt samtalen. Til drøftingsmøtet 26. oktober 2010 hadde arbeidsgiver innhentet utskrift av lydloggen. Denne var ikke forelagt for Fenre tidligere, og det hadde heller ikke før drøftingsmøtet vært noen samtaler om hendelsen mellom arbeidsgiveren og Fenre. Det fremkommer av referatet fra drøftingsmøtet at arbeidsgiveren opprettholdt anførselen om at AMK avviste mannskapsbytte, og arbeidsgiver holdt fast ved dette også under hovedforhandlingen. Det er ikke like klart for retten at AMK i samtalen med Fenre uttrykte seg slik at det for ham der og da må ha fremstått som en avvisning av å bytte mannskap før uttrykningen TVI-OTIR/02

11 Samtidig som Fenre sa det var greit at oppdraget ble sendt til ambulansen, opplyste han AMK om at han ville skifte mannskap, og AMK svarte da Ja, gjør hva du vil, jeg legger n over i 5 1. Ordlyden er ikke klar, og etter rettens syn er det like naturlig å forstå den slik at AMK lot valget om å bytte mannskap være opp til fartøysjefen å avgjøre. Ut fra vitneforklaringen fra paramedic og hovedtillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen, paramedic Olav Staib og paramedic Hans Martin Aase, legger retten til grunn at det er ulik praksis blant AMK-operatørene når det gjelder å gi klarsignal til mannskapsbytte i situasjoner som i denne saken. Det er naturlig å anta at det for Fenre derfor ikke fremstod som noe ekstraordinært at AMK ga klarsignal til vaktbyttet. Hvor nærliggende en slik forståelse er, må også ses i sammenheng med at ambulansen var meget nær ambulansestasjonen da oppdraget ble overført til bilen, og at det påtroppende mannskap etter arbeidsinstruksen skal være klar til uttrykning fra og med vaktskiftet, som i dette tilfellet etter planen skulle skje kl Retten kan på denne bakgrunn ikke se at arbeidsgiver har bygget på riktige faktiske premisser når det er lagt til grunn at Fenre bevisst handlet i strid med instrukser fra AMK. Et annet element i arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen, er forsinkelsen mannskapsbyttet medførte. Personalsaken ble iverksatt på grunnlag av den estimerte forsinkelsen på 10 minutter som Rune Gehrken la til grunn i sin avviksrapport. Senere i saken har arbeidsgiver moderert estimatet, og retten forstår det slik at det nå hevdes at forsinkelsen utgjorde i overkant av fem minutter. Etter rettens syn har arbeidsgiver lagt til grunn feil fakta også her. AMK-operatøren fikk beskjed fra Fenre om at ambulansen var på Smestadkrysset da oppdraget ble lagt til bilen. Fra Smestadkrysset til ambulansestasjonen er det 751 meter. Fenre og Bruknapp, samt paramedic og hovedtillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen, paramedic Olav Staib og paramedic Hans Martin Aase, forklarte alle for retten at denne strekningen tilbakelegges på ca sekunder når ambulansen, som i vår sak, kjører utrykning. Videre fremgår det av utskriften av lydloggen fra samtale mellom Rune Gehrken og det påtroppende mannskapet at ambulansen var ved ambulansestasjonen i ca. ett minutt før den rykket ut med nytt mannskap. Ut fra dette legger retten til grunn at mannskapsbyttet medførte en forsinkelse ett sted mellom to og to og et halvt minutt. Arbeidsgiver har videre anført at det ikke har noen betydning for saklighetsvurderingen om Fenre følte seg utslitt på det aktuelle tidspunktet. Det er retten uenig i. Ved saklighetsvurderingen er det relevant å ta i betraktning alle forhold som kan ha virket motiverende for arbeidstakerens handlinger. Graden av bebreidelse avhenger blant annet nettopp av hva som lå bak arbeidstakerens valg. Fenre har i sitt brev med kommentarer til avviksmeldingen 28. august 2012 forklart at på tidspunktet ambulansen mottok oppdraget, var jeg helt pumpa, hadde et verkende og stivt kne og kraftig hodepine. Enda en times arbeid på overtid virket der og da nærmest uoverkommelig. Videre skrev han i brev 7. oktober 2010 etter å ha mottatt innkalling til drøftingsmøte: Jeg var svært sliten, TVI-OTIR/02

12 småskjelven, neste som ved feberanfall, og følte meg utrygg både i forhold til å kjøre utrykning, og å forholde meg til ny pasient. Fenres makker, Bruknapp, bekreftet i sin forklaring at Fenre ga uttrykk for å være sliten. Fenre har også fremlagt en legeerklæring datert 13. oktober 2010 fra overlege Jan Mellembakken ved Rikshospitalet som støtter dette. Fra legeerklæringen gjengis: Pasienten ble. 2. juli i år operert i venstre kne ved Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling Legevakten. Han hadde 16 dager sykemelding etter dette. Samlet var han borte fra arbeid 4 uker etter operasjonen. Denne rekonvalesenstiden var smertefull, med søvnproblemer, og han hadde behov for betydelig medikamentell behandling. Ved gjenopptakelse av arbeid fikk han for stor arbeidsbelastning i forhold til hans medisinske forutsetninger. Dette var ikke forventet ut i fra tidligere erfaringer etter tilsvarende operasjoner, og påvirket hans funksjon i arbeidet i oppstartsfasen, både fysisk og psykisk. Relatert til hendelsen 10. august er det sannsynlig at situasjonen der og da førte til et metningspunkt for kognitivt stress. Dette kan ha bidratt til mulige mistolkinger mellom partene i kommunikasjonen med AMK. Etter 4 uker i arbeid er det gjort en ny medisinsk vurdering av pasienten, og han er nå sykemeldt for aktiv rehabilitering frem til Arbeidsgiver har videre anført å ikke være kjent med at tilsvarende vaktbytter forekommer i ambulansetjenesten, og at arbeidsgiver derfor ikke har hatt foranledning til å gripe inn med advarsel eller lignende overfor andre ambulansesjåfører tidligere. Partsrepresentant for arbeidsgiver, ambulansesjef Ola Borstad ved ambulansetjenesten avdeling Smestad, fremholdt det samme i sin partsforklaring. Også denne anførselen bygger etter rettens syn på uriktig faktisk grunnlag. For retten er det ført en rekke vitner fra ambulansetjenesten på Smestad som kan vise til flertallige konkrete episoder, også i tiden etter hendelsen denne saken gjelder, der mannskapsbytter er gjennomført ved oppsatt vaktskifte, selv om ambulansen er tildelt et akuttoppdrag. I de fleste tilfellene har ambulansene befunnet seg nær ambulansestasjonen, slik tilfellet var i vår sak. Vitnene har imidlertid også forklart seg om tilfeller der ambulansen har befunnet seg vesentlig lenger unna ambulansestasjonen, og der det i tillegg har vært andre ambulanser nærmere akuttilfellet. Ingen av vitnene kjenner til at arbeidsgiver har reagert på disse tilfellene. Paramedic og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Bjørn Wølstad-Knudsen, forklarte dessuten at Fagforbundet gjentatte ganger, også den senere tid, har bedt om at ledelsen utformer retningslinjer for hvordan ambulansemannskapene og AMK skal forholde seg ved slike situasjoner. Retten fester ikke lit til forklaringen fra Borstad om at dette er helt ukjent for ledelsen på Smestad. Arbeidsgivers passivitet overfor tidligere lignende overtredelser gjør at oppsigelsen av Fenre fremstår som en uforholdsmessig reaksjon, og også bærer preg av å være en reaksjon TVI-OTIR/02

13 mot Fenre som person, mer enn en reaksjon mot pliktbruddet som sådan. Samtlige vitner fra ambulansetjenesten ga utrykk for at også de oppfattet det slik. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Bjørn Wølstad-Knudsen, forklarte dessuten at han sitter igjen med det samme inntrykket fra drøftingsmøtene, se nærmere om dette under erstatningsdrøftelsen nedenfor. Et lignende synspunkt kommer til uttrykk i Rt side 518. Spørsmålet der var om arbeidstakerens urettmessige bruk av arbeidsgivers dataanlegg ved nedlastning av pornografisk materiale, ga grunnlag for oppsigelse. I motsetning til i vår sak, forelå det arbeidsreglement og retningslinjer for bruk av internet. Arbeidsgiver var kjent med at disse ikke ble etterlevet, men håndhevet likevel ikke bestemmelsene. Høyesterett uttalte: At ledelsen over så lang tid har vært oppmerksom på et omfattende misbruk uten aktiv oppfølgning av reglene, har betydning også fordi det kunne være egnet til å skape det inntrykk hos de ansatte at man så gjennom fingrene med dette. Særlig i lys av at surfing på og nedlasting av nettsider med pornografisk innhold etter ledelsens oppfatning utgjorde en særlig sikkerhetsrisiko for dataanleggets operative funksjon, ville det ha vært nærliggende å iverksette nærmere undersøkelser. Videre heter det: Under enhver omstendighet får selskapets handlemåte et preg av vilkårlighet. Avskjed fremstår etter dette, som fremhevet av lagmannsretten, som «en unødig skarp individuell markering i forhold til et problem som omfattet et betydelig større antall ansatte, og som av flere har vært karakterisert som en «ukultur» offshore». Høyesterett kom til at avskjed fremsto som en uforholdsmessig reaksjon. Heller ikke vilkårene for saklig oppsigelse ble ansett oppfylt. Arbeidsgiver har endelig anført at Fenre ved sin holdning under behandlingen av oppsigelsessaken har vist seg uskikket til å fortsette i stilling som paramedic. Det er ikke tvilsomt at en oppsagt arbeidstakers etterfølgende holdning til forholdet oppsigelsen bygger på, kan få betydning ved saklighetsvurderingen. Retten kan imidlertid ikke se at det er holdepunkter for arbeidsgivers anførsler i det bevismaterialet som er fremlagt for retten. Både i kommentarene til avviksmeldingen, i kommentarene til innkalling til drøftingsmøte, i kommentarene til referatene fra drøftingsmøtene og i sin forklaring for retten, har Fenre gitt uttrykk for at han beklager hendelsen og forstår at han kunne ha foretatt andre valg. Det kan blant annet vises til Fenres kommentarer i brevet han sendte 7. oktober 2010 etter å ha mottatt innkalling til drøftingsmøte om avskjed: Jeg var svært sliten, småskjelven, neste som ved feberanfall, og følte meg utrygg TVI-OTIR/02

14 både i forhold til å kjøre utrykning, og å forholde meg til ny pasient. Jeg ble svært glad da AMK ikke kom med et direkte pålegg om å ta oppdraget selv, ikke bytte mannskap, etter at jeg ba operatøren sende det til bilen. Slik oppfattet jeg det. Hadde jeg ikke vært så utkjørt, og hatt såpass vondt, ville jeg kanskje tenkt annerledes. Jeg beklager hvis det forstås som at jeg valgte å ikke yte tilstrekkelig helsehjelp. Jeg hadde ingen slike tanker i holdet, og jeg undres på om AMK også kan ha mistolket meg. Jeg gjorde det jeg mente var best i situasjonen, ikke minst for pasienten. Arbeidsgiver har i atskillig grad støttet seg til Hålogaland lagmannsretts dom 24. oktober 2008, der lagmannsretten opprettholdt en avskjed mot en ambulansesjåfør som unnlot å rykke ut på et akuttoppdrag. Saksforholdet var imidlertid så vidt ulikt vårt tilfelle at det ikke kan trekkes slutninger fra dommen som har overføringsverdi til vår sak. Retten går derfor ikke nærmere inn på arbeidsgivers anførsler i tilknytning til lagmannsrettens dom. Etter en samlet vurdering finner retten at Fenres pliktbrudd, verken isolert sett eller sett i sammenheng med Fenres etterfølgende opptreden, er kvalifisert nok til at oppsigelsen er saklig begrunnet etter arbeidsmiljøloven 15 7 første ledd. Oppsigelsen skal derfor kjennes ugyldig, jf. arbeidsmiljøloven første ledd. Erstatning Det neste spørsmålet er om Fenre skal tilkjennes erstatning etter arbeidsmiljøloven annet ledd. Erstatning fastsettes etter denne bestemmelsen til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. Ettersom Fenre har stått i stillingen under behandlingen av saken, har han ikke lidt noe økonomisk tap, og det er derfor bare oppreisning som er aktuelt i denne saken. Det er isolert sett et klart pliktbrudd som ligger til grunn for oppsigelsessaken, men som det fremgår av rettens vurdering, skjedde det under omstendigheter som tilsier at Fenre i liten grad kan bebreides for sitt valg om å bytte mannskap før utrykningen ble effektuert. Når det gjelder forhold på arbeidsgivers side, er det relevant å se hen til hvordan personalsaken er håndtert. I denne saken foreligger det etter rettens syn en rekke omstendigheter ved saksbehandlingen som er klart kritikkverdige. Personalsaken ble satt i gang på grunnlag av avviksmeldingen fra sykepleier ved AMK, Rune Gehrken, og som tidligere nevnt bygger den på feil faktiske premisser og ga meget sterke karakteristikker av Fenres vurderingsevne og kompetanse som paramedic. Gehrken er ikke selv paramedic og hadde ikke personalansvar. Dette tilsier at arbeidsgiveren burde være varsom med å trekke konklusjoner basert på Gehrkens uttalelse alene. Ut fra bevisførselen legger retten til grunn at arbeidsgiver likevel ikke gjorde undersøkelser for å etterprøve opplysningene i avviksmeldingen før den ble sendt til Fenre for uttalelse. Det var heller ingen samtaler med Fenre før han mottok meldingen. I sin skriftlige tilbakemelding til avviksmeldingen ga TVI-OTIR/02

15 Fenre en beskrivelse av hendelsen som på sentrale punkter avvek fra Gehrkens redegjørelse, men etter rettens syn fremstår det som nokså klart at arbeidsgiver ikke tok Fenres syn i betraktning verken forut for innkallingen til drøftingsmøte eller senere i saken. Dette støttes av vitneforklaringen fra Fagforbundets representant i møtet, som forklarte at det fremstod i drøftingsmøte som om arbeidsgiver hadde bestemt seg for at opplysningene i avviksmeldingen var korrekte og ga tilstrekkelig grunn til avskjed. I følge Fagforbundets representant hadde arbeidsgiver en aggressiv tone, og var ikke villig til å lytte til at også andre forhold enn pliktbruddet som sådan, har betydning for vurderingen av avskjed/oppsigelse. Tilsvarende var i følge Fagforbundets representant situasjonen ved de påfølgende møtene. Synspunktene Fenre og Fagforbundet kom med i møtene, ble heller ikke gjengitt korrekt i møtereferatene. Som nevnt under saksfremstillingen førte dette til at både Fenre og Fagforbundet i etterkant av drøftingsmøtene hadde behov for å sende skriftlige redegjørelser til arbeidsgiver med synspunktene fremsatt i drøftingsmøtene. I følge Fagforbundets representant var dette en helt ekstraordinær situasjon. Det er videre kritikkverdig at arbeidsgiver gjennom hele saken, og også i retten, har fastholdt at Fenre har opptrådt svært lite ydmykt og beklagende for hendelsen, se blant annet referatet fra drøftingsmøtet 10. november 2010 gjengitt under saksfremstillingen. Det kom frem av forklaringen fra Borstad i retten at arbeidsgiver anser Fenres holdning som et bevis for at han ikke lenger er skikket til å arbeide i ambulansetjenesten. Som det fremgår av rettens vurdering av oppsigelsen ovenfor, er dette ikke en korrekt beskrivelse av Fenres etterfølgende holdning til hendelsen, se blant annet Fenres brev 7. oktober Samlet sett etterlater saksbehandlingen inntrykk av at arbeidsgiveren har vært ute etter Fenre som person, snarere enn pliktbruddet som sådan. Som nevnt tidligere, underbygges dette også av forklaringene fra andre paramedics ved samme ambulansestasjon. Retten viser også i denne sammenheng til at arbeidsgiver må ha vært kjent med at liknende hendelser forekom, uten at dette var reagert overfor tidligere. En korrekt opptreden fra arbeidsgivers side ville ha vært å gi Fenre en advarsel, og så sørge for klare retningslinjer for hvordan vaktbytter i slike situasjoner skal skje. Som nevnt har Fagforbundet etterspurt klarere retningslinjer om dette. Retten viser endelig til at arbeidsgivers håndtering av saken har gått hardt inn på Fenre. I tiden etter hendelsen har Fenre flere ganger hatt konsultasjoner hos fastlegen Jan Roar Mellemsbakken. Mellemsbakken forklarte for retten at han opplever Fenre som tungsint og deprimert, og at dette har sammenheng med hvordan Fenre har opplevd arbeidsgivers håndtering av oppsigelsessaken. Retten finner etter en samlet vurdering at erstatningen passende kan settes til kroner. Saksomkostninger TVI-OTIR/02

16 Fenre har vunnet saken og har etter tvisteloven 20 2 første ledd og 20 5 første ledd krav på erstatning fra motparten for nødvendige sakskostnader. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita motparten fra erstatningsansvar, jf. tvisteloven 20 2 tredje ledd. Fenres prosessfullmektig har lagt frem oppgave på kroner. Motparten har ikke hatt innsigelser til oppgaven, og den legges til grunn. Dommen er enstemmig og avsagt innen lovens frist TVI-OTIR/02

17 DOMSSLUTNING 1. Oppsigelsen av Bjørn Erik Fenre er ugyldig. 2. Oslo Universitetssykehus HF Ullevål betaler i erstatning til Bjørn Erik Fenre førtitusen kroner innen to uker fra forkynnelse av dommen. 3. Oslo Universitetssykehus HF Ullevål betaler i sakskostnader til Bjørn Erik Fenre åttiåttetusenfemhundreogtrettiåtte kroner innen to uker fra forkynnelse av dommen. Retten hevet Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas Per Arne Jensen Salo Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-OTIR/02

18 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-OTIR/02

19 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-OTIR/02

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Saken gjelder: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07 Dommerfullmektig Anette Tandberg Saken gjelder: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak Telinet Energi

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859)

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og ekstraordinær

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-077 (arkivnr: 15/1092) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder)

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 .. _-----_.~_._,----, 2 4 MAI 2013 NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 -OIJ)~ ( _3I13~@3~1 _ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: '- 22.05.2013 i Nedre Romerike tingrett 13-0?4110TVI-NERO Tingrettsdommer

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-032 (arkivnr: 201400245 14/177-1) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02 Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble Saken gjelder: Erstatning for tapt fortjeneste ved urettmessig oppsigelse

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT NEDRE ROMERIKE TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 11.03.2013 i Nedre Romerike tingrett, 12-048511TVI-NERO Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Butikksjef Hovedtillitsvalgt Annette Rygg Alf Chr. Tornberg Iren

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve) NORGES HØYESTERETT Den 10. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) mot Oceanteam Shipping

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-064 (arkivnr: 15/912) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A kommune, ved personalrådgiver B, på førstelagmann

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14079 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 66/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Norges Høyesterett Dom.

Norges Høyesterett Dom. 03.09.2013 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett Dom. Arbeidsrett. Oppsigelse i prøvetid. EMK. Saken gjaldt oppsigelse i prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven 15 6, som miljøterapeut, utløst av fravær på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen

OSLO TINGRETT DOM. 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen Saken gjelder: Gyldighet av forvaltningsvedtak Polaris Media ASA

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland. Krav om erstatning for ærekrenkelse

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland. Krav om erstatning for ærekrenkelse OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.08.2013 i Oslo tingrett, 13-068043TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland Saken gjelder: Krav om erstatning for ærekrenkelse Morgan Andersen Advokat

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer