JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge JURIST NR ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Møt tre prisvinnende jurister

2 2 uvurderlige hjelpeverktøy til den nye tvisteloven Nytt i ny tvistelov Jens Edvin A. Skoghøy Kr 299,- Prosessnøkkelen, 9. utgave Ragnar Eldøy, Ragnhild Noer og Magnus Hellesylt Kr 299,- Den 1. januar 2008 trådte det i kraft en ny lov for behandling av sivile rettstvister. I denne boken gjennomgås de praktiske og prinsipielt viktigste endringene av sivilprosessen som den nye loven medfører. Siktemålet med boken er at den skal kunne tjene som en førstehjelp for dommere, advokater og andre praktiserende jurister i den første tiden etter at loven trådte i kraft. Studenter kan også ha god nytte av den. «Prosessnøkkelen» er et stikkordregister som er laget for å gi studenter og praktikere et redskap til raskt å finne fram i lovverkets mylder av prosessuelle bestemmelser. Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffepro sessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers. «Prosessnøkkelen» er godkjent som hjelpemiddel til juridisk embetseksamen. Denne utgaven er oppdatert med den nye tvisteloven og à jour per Andre aktuelle bøker: Kr 799,- Direktekrav Amund Bjøranger Tørum I hvilken grad kan det fremmes misligholdskrav mot andre enn medkontrahenten? Kan for eksempel en byggherre kreve retting direkte av underentreprenøren? Dette emnet, som tradisjonelt har vært drøftet under etiketten springende regress, behandles utførlig i denne boken. Kr 599,- Det er barnets sak Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4. Elisabeth Gording Stang I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER JA! Jeg/vi bestiller: Jens Edvin A. Skoghøy, Nytt i ny tvistelov, 299,- kr Ragnar Eldøy, Ragnhild Noer og Magnus Hellesylt Prosessnøkkelen, 9. utgave, 299,- kr Antall Navn: Evt. firma/institusjon: Adresse: Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge Amund Bjøranger Tørum, Direktekrav, 799,- kr Postnr./sted: Tlf: Elisabeth Gording Stang, Det er barnets sak, 599,- kr Jeg ønsker å motta nyhetsbrev på E-post fra Universitetsforlaget. Boken/bøkene blir sendt med faktura. Porto kommer i tillegg. E-post: Bestillingstelefon: Fax: E-post: Internett Universitetsforlaget Svarsending Oslo

3 Innhold 5 6 Leder Abid Q. Raja 6 Abid Q. Raja Advokaten tar gjerne draps- og narkosaker. Men han ville ikke kjempet for Mullah Krekar. 12 Siden sist 16 e-postsikkerhet Prisvinnende jurister Rettshjelper vant språkpris Med Juss-Buss på Ullersmo 16 e-post kan lett komme på avveie. Men juristene sender likevel sensitiv informasjon. 36 Min arbeidsplass: Tine Tigrenes domstoler på Sri Lanka Teknologi: Tablet-PC Erik Graff mener 24 Språkpris Rettshjelper Jon Eivind Svagård imponerte Språkrådet med morsomt firmanavn. 46 Månedens tegning Stein Morten Lier innspill Fag / Meninger / Debatt Gry Hellberg Munthe Knut Natvig Merethe Sunde Erling Moss 28 Går i fengsel Juristkontakt ble med Juss-Buss på Ullersmo. 53 Stilling ledig 60 Nytt om navn 38 Sri Lanka Fotograf Thomas Haugersveen rapporterer fra innsiden av de Tamilske Tigrenes egne domstoler. Erik Juristene må markere seg og være til stede, også utenfor de tradisjonelle juridiske arbeidsplassene Graff, på side 45

4 Alltid oversiktlig Cresco Unique 5,25 % sparerente fra første krone HK Reklamebyrå / Foto: Lasse Berre Tor Arne Hetland og Vibeke Skofterud ingen begrensninger i antall uttak Cresco Unique er en konto som tilbys medlemmer i foreninger tilknyttet Akademikerne. Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: For mer informasjon og søknadsskjema, se eller kontakt Medlemsrådgiveren på telefon på Nominell rente 12,15% årlig. Effektiv rente: kr (16,25%), kr (14,20%), kr (13,52%). Betingelser pr. januar Renten følger renteutviklingen i Norges Bank. N Y U T G A V E! LIGNINGS-ABC 2007/08 SKATTEDIREKTORATET Lignings-ABC er skatteetatens fortolkning av skattereglene, og din selvangivelse blir vurdert ut fra denne regelforståelsen. Lignings-ABC omtaler blant annet inntekts- og formuesligningen, spørsmål om beskatning av kapitalinntekter og spørsmål i forbindelse med næringsvirksomhet. Nytt i årets utgave er en kort omtale av regelendringene for inntektsåret Boken utkommer årlig og er komplett med alle rettelser og forandringer som gjelder inntektsåret. Boken gir god og fyldig informasjon til både næringsdrivende og lønnstakere. Kr 379,- Telefon: Telefaks:

5 Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 18. februar. Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Utgiver: Norges Juristforbund Redaksjonen avsluttet 22. januar 2008 Forsidefoto: Erik M. Sundt Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.: Det er menneskene det handler om Kampen om de dyktige hodene er blitt viktigere. Det var ett av temaene på NHOs årskonferanse. Amerikanske Robert Reich, økonomiprofessor og tidligere arbeidsminister for president Bill Clinton, var invitert for å snakke om hvordan man skal klare å tiltrekke seg de beste. Og hvor viktig det er med innovasjon. Kunnskapssamfunnet er her, og den gamle pyramidemodellen for samfunnet holder ikke lenger. Globalisering, teknologi og demografi fører til at land som Norge er nødt til å ha et visst nivå av innovasjon, og innovative mennesker, hvis vi skal klare å opprettholde levestandarden. 15 % til 20 % må være innovative, anslo Reich. Det er den kritiske massen, mente professoren. En bærekraftig virksomhet har sin basis i innovasjoner, og innovasjoner gjøres av mennesker. Derfor er konkurransekraft avhengig av mennesker, var budskapet. Flere må få utvikle sitt talent. Ja, Norge og verden blir bedre hvis vi klarer å utvikle kunnskap og tilfredsstille talentene våre, ifølge Reich. Han pekte på at utdanningssystemet er helt sentralt i så måte, og oppfordret til små skoleklasser og mer læring der elevene jobbet med problemløsning. Den modellen likner til forveksling «drømmemodellen» for jusstudiet som Tonje Aas i juridisk studentutvalg i Oslo snakket om i forrige Juristkontakt. Hun ønsket seg blant annet små grupper og flere prosjektoppgaver. Men har innovasjon noe å gjøre med juristene? Skal de ikke bare «kunne lovene» og ferdig med det? Nei, det er nok ikke ferdig der. Analytiske, pedagogiske og problemløsende evner er viktig for alle jurister. Men i tillegg er det jurister som har ambisjoner om å skape noe nytt, for eksempel i måten å drive rettshjelp på. Du kan møte en som har tenkt nytt i denne utgaven av Juristkontakt. Rettshjelper Jon Eivind Svagård har skapt sin egen arbeidsplass på Notodden. Nå er han også i ferd med å skape arbeidsplasser for andre jurister. Innovasjon Norge støttet ham forresten i oppstarten for fire år siden. Svagård forteller at han fikk ideen til en annen måte å drive rettshjelp på under studier i England. I det internasjonale juristmiljø som var der, så han nye måter å utøve rettshjelp- og advokatvirksomhet på. Et internasjonalt miljø påvirket ham og førte til at han fikk nye ideer. Det kan også være en konsekvens av globaliseringen. Robert Reich pekte på at frykten for globalisering kan være velbegrunnet hvis man ikke er forberedt, men at det også åpner opp mange muligheter. Ikke minst når det gjelder å få dyktige forskere og fagfolk til Norge. Juristen Ronald Craig, som kommer fra USA, ble nylig hedret med prisen Top 10. Det er en pris som gis til internasjonale kvinner og menn for fremragende innsats i norsk arbeids- og samfunnsliv. Craig har skrevet en banebrytende juridisk norsk-engelsk ordbok. Som første kandidat tok han doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen fagfeltet diskrimine- ringsrett. Det er verken olje eller fisk som er Norges viktigste ressurs, men menneskene som bor og arbeider her, sa statssekretær Libe Rieber Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet under prisutdelingen. Det høres selvfølgelig ut, men det er som Robert Reich sier: Det er menneskene det handler om. Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Fremmed fugl i norsk rett «Da du kom, var vi veldig skeptiske til deg i Oslo tingrett, men dette kommer til å gå seg til». Under en sammenkomst der Abid Q. Raja som fersk forsvarsadvokat havnet i samtale med en dommer, som etter noen glass følte seg frimodig nok til å gi en stemnings rapport fra dommerkollegiet, fikk Raja bekreftet det han hadde fornemmet; Du får i hvert fall ikke noe gratis som muslimsk, pakistanskættet forsvarsadvokat i en norsk rettssal. Tekst: Moren E. Mathiesen Foto: Erik M. Sundt 6 Juristkontakt

7 Til å begynne med merket jeg det jeg oppfattet som fordommer, men om det skyldtes at jeg var fersk, muslimsk eller av pakistansk opprinnelse, er vanskelig å si. I hvert fall tok det tid før dommerne møtte blikket mitt når jeg henvendte meg til dem. I dag opplever jeg en mer inkluderende holdning. Det hjalp sikkert også at jeg var ansatt i dette advokatkontoret. Abid Q. Raja var fortsatt advokatfullmektig da han gikk i retten med sin første drapssak. Det er vel toogethalvt år siden. Siden er det blitt flere drap, tung narkotika og drosjesvindel i hundre millioner kroner klassen. Dessuten ble han valgt inn i kommunestyret i Bærum ved siste valg. Ja, ikke nok med det, han ble også valgt inn i fylkestinget i Akershus for samme parti. På grunn av en vannlekkasje i hjemmet, er han imidlertid permittert fra politikken. Familien måtte nemlig flytte fra den vannskadde boligen og havnet i Oslo, og bosatt der, kan man ikke representere velgerne i Akershus og Bærum. Programmet er likevel tett, og det holder hardt å få til en intervjuavtale. Da vi omsider møtes i lokalene til arbeidsgiveren, advokatfirmaet Hestenes & Dramer i Oslo sentrum en kveld like før jul, er han akkurat så mye for seint at vi skjønner han er en opptatt mann. Forsvarer 120 drosjeeiere Det som i første rekke legger beslag på oppmerksomheten til Abid Raja i denne førjulstiden, er den helt burleske situasjonen innenfor drosjenæringen i Oslo, der drosjeeiere og -sjåfører i uskjønn forening har bedrevet svindel og skattesnyteri i stor stil. Fire av dem som påtalemakta mener er blant de største kjeltringene, møtte i ukene før jul i Oslo tingrett, hvorav én altså hadde Raja som forsvarer. Min klient har tilstått, han har gått konkurs og nå står slaget om minst mulig straff, forklarer Raja. Dessuten representerer Abid Raja en gruppering av 120 drosjeeiere og sjåfører som sier de ønsker å gjøre opp for seg i håp om å få fortsette innen drosjenæringen. De aller fleste av disse drosjeeierne ønsker å tilstå det de har gjort. Mange av dem har vært i en fortvilet situasjon hvor hele virksomheten deres har vært på konkursens rand. Det virkelig store jukset er det bare mellom 10 og 30 av drosjeeierne som har stått for. Gruppen med 120 eiere jeg representerer, er siktet for ikke å ha oppgitt rundt regnet 100 millioner kroner. Den reelle unndragelsen for hver enkelt i gruppen ligger mellom og kroner. De har altså unnlatt å betale fra kroner og oppover i skatt, og det er jo ikke så fryktelig, bedyrer Raja, som om han var langt inne i prosedyren allerede. Første med høyere utdanning Abid Raja er født og oppvokst i Oslo av pakistanske foreldre. Og det var ikke juristtradisjonene i familien som var avgjørende for yrkesvalget. Han er nemlig den første i slekta med høyere utdanning overhode. Han bekjenner seg til Islam som sunni-muslim, men presiserer at han som forsvarsadvokat verken har religion, rase eller kjønn. Likevel, det er ingen tvil om at Abid Raja framstår som en litt fremmed fugl i en norsk rettssal. Mange vil sikkert hevde at er det noe norsk rettsvesen trenger, er det enda flere fremmede fugler. Nå er ikke forsvarsadvokater forpliktet til å akseptere hvilke som helst saker, så det kan godt være jeg ville takket nei Det er feil å si at jeg lengter etter det, men den ultimate utfordringen måtte være å bistå en norsk nynazist som stod tiltalt for, på rasistisk grunnlag, å ha banket opp en mørkhudet innvandrer. Det er en forsvarerrolle jeg tror det ville vært vanskelig for meg å håndtere hundre prosent profesjonelt. Nå er ikke forsvarsadvokater forpliktet til å akseptere hvilke som helst saker, så det kan godt være jeg ville takket nei til et slikt oppdrag, sier Raja. Han forteller at han nesten daglig sier nei til potensielle klienter. For selv om alle har krav på en forsvarer, har ikke hvem som helst krav på en bestemt forsvarer. Jeg ville for eksempel ikke klart å kjempe for Mullah Krekar, slår Raja fast. Nå er det trolig ingen fare for at han må forsvare verken Krekar eller nynazister, i hver fall ikke av mangel på klienter. Av en liten håndfull forsvarere med pakistansk bakgrunn, er Abid Raja sannsynligvis den mest profilerte. Både i studietida og etterpå har han engasjert seg i antirasistisk arbeide, både som medlem av diverse offentlig oppnevnte råd og utvalg og som debattant. Raja var med i utredningsgruppa for Senter mot etnisk diskriminering, han har vært medlem av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter, Utlendingsnemnda og er fortsatt medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd. Æresdrap i Pakistan Abid Raja ble engasjert som forsvarer i en drapssak allerede før han hadde fått advokatbevillingen. Det var den mye medieomtalte Rahila-saken. Rahila var en ung kvinne som druknet da bilen hun satt i kjørte ut i en elv. Faren ble anmeldt av Rahilas fraseparerte mann, som mente det måtte dreie seg om æresdrap, og saken ble etterforsket som det av pakistansk påtalemyndighet. Faren ble frifunnet ved dom i Pakistan, men da tok norsk politi tak i den, og etterforsket den med utgangspunkt i Norge, og norske vitner. I fjor sommer ble tiltalen henlagt av Riksadvokaten. Du var blant annet i Pakistan på vegne av den siktede faren til Rahila. Hva oppnådde du der som en norsk forsvarsadvokat ikke ville klart? For å si det slik; Da jeg kom til politistasjonen første gang, snakket de engelsk til meg. Det er vanlig, blant annet for å vise at de behersker engelsk. Da det viste seg at jeg også snakket urdu og punjabi, som er den lokale dialekten, var dette med på å åpne en del dører. Alt falt mye lettere enn om jeg skulle vært norsk uten den bakgrunnen jeg har. Jeg forstod hva som ble sagt når de ikke henvendte seg til meg. Jeg forstod kodene, som for eksempel kroppsspråket, som kan være vel så viktig som selve språket. Og klienten din ble selvfølgelig frikjent, ettersom han er velstående og innehar en viss posisjon på hjemstedet? Riktignok er han velstående etter pakistanske forhold, men man skal være klar over at det var den norske ambassaden som formidlet anmeldelsen fra den tidligere svigersønnen. Norge var dessuten det landet som ga mest nødhjelp et- Juristkontakt

8 ter jordskjelvkatastrofen i dette området for noen år siden, og da Kristin Halvorsen besøkte Pakistan tok hun saken opp med delstatsguvernøren og ba om at faren til Rahila måtte få sone i Norge etter at han var dømt. I et land der overordnedes henstillinger er det samme som befaling, kan man tenke seg hvilken tyngde en slik henstilling fikk. Dødsfallet ble da også etterforsket som drap fra første stund, sier Raja, som varsler at familien fremdeles vurderer om de vil søke staten om erstatning. Omfattende narkosak ga rask læring I 2006 fikk Abid Raja også forsvareroppgave i en stor narkotikasak. Saken hadde forgreininger til polske, russiske, kurdiske og norske miljøer, og bevismateriale var blant annet basert på avlyttingen av telefonsamtaler. 10 uker i retten med en slik omfattende sak, gir rask læring for en fersk ad- 8 Juristkontakt

9 vokat, innrømmer Raja, og legger til: Gjennom det som ble presentert for retten av materiale fra avlytting, spaning, analyse av pengestrømmer og forbruk, fikk jeg et innblikk i narkotikavirksomheten som sjelden avdekkes i saker som bare varer et par tre dager. Er det forhold ved norsk lovgivning som er vanskelig å forklare for pakistanere som fortsatt henger fast i hjemlandets lover og regler? I Norge er det slik at alt er lov hvis det ikke eksplisitt er forbudt, mens i Pakistan er det som er forbudt i henhold til loven, bare en slags plattform for hva som er rett og riktig. Et norsk par som ønsker å være et par kan velge å leve som det. Det er heller ingen norsk lov som forbyr at det er tre parter i et forhold. I Pakistan er de alltid ekteskap i bunn, men så sier altså loven at en mann kan ha inntil fire koner, så sant han kan forsørge dem. I Norge åpner man for homofilt partnerskap, men man innrømmer likevel ikke homofile de samme rettighetene som i et ekteskap. Jeg synes det er rart at mange nordmenn setter seg på sin høye hest og liksom skal demonstrere for all verden hvor frigjort og likestilt man er, mens man samtidig ser litt ned på andre folkeslag som har en annen oppfatning. Hvis homofile partnerskap skal sammenliknes med borgelig ekteskap så må også homofile og lesbiske få adoptere og la seg kunstig befrukte på like vilkår som ektepar. Da kan man snakke om likestilling. Tror du nordmenn med pakistansk bakgrunn aksepterer og er tilfreds med den norske lovgivningen? Ja det tror jeg. Dessuten i Pakistan er politiet gjennomgående korrupt, men med noen få hederlige unntak. I Norge er politietaten gjennomgående ren, men med noen brodne kar. I Pakistan kan man oppleve at for eksempel eiendomstvister blir trenert, slik at det kan gå åtte, ti år før det blir en avklaring. Det opplever vi ikke her. Der norsk-pakistanere opplever de største frustrasjonene, er i møtet med hjelpeapparatet. Det er et nåløye å få sakene deres gjennom systemet slik at de får den hjelpen de trenger og har krav på etter loven. Dette later dessuten til å bli bare verre, sier Raja. Tolketjenesten et problem Et gjennomgående problem i norsk rett, er i følge Abid Raja at dagens tolketjeneste ikke fungerer som den skal. Det skjer stadig fatale feil, ikke bare i politiavhør av fremmedspråklige, men også under selve rettsforhandlingene. Ofte viser det seg at tolkene ikke oversetter det som faktisk blir sagt, men at de gjengir hva de tror blir sagt. Disse gjenfortellingene blir ytterligere svekket ved at tolkene ofte mangler kompetanse. For eksempel har jeg selv opplevd at en klient i avhør hos politiet fikk opplyst at han ikke hadde rett til å forklare seg. Dette er vesentlig forskjellig fra det korrekte ordet plikt. Jeg oppdaget dette fordi oversettelsen var til Urdu, men jeg kan ikke kontrollere hva som blir sagt på sudansk eller somalisk. Jeg synes det er rart at mange nordmenn setter seg på sin høye hest og liksom skal demonstrere for all verden hvor frigjort og likestilt man er Juristkontakt

10 Så hvordan bøter man på disse forholdene? synes for øvrig Oddvar Stenstrøm har mellom innvandrere og nordmenn. Jeg Tolkene må kvalitetssikres på en helt tatt seg noe inn i forhold til hvordan annen måte enn i dag. Dessuten, og det er han opptrådte for noen år siden, men viktig, man skal ikke kunne bruke samme jeg ser frem hans varslede fratreden om tolk i retten som i politiavhør. Da mister noen måneder, sier Raja. man nemlig den kontrollfunksjonen som Du har også etterlyst en ny blasfemibestemmelse som kan beskytte musli- tross alt ligger i at to forskjellige tolker må oversette tiltaltes forklaring. Dermed mer mot visse ytringer, slik som for eksempel Muhammed-tegningene. Heller får retten en mulighet, om enn liten, til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, ikke dette er vel forenlig med å forsvare og slik oppnå et høyere presisjonsnivå på ytringsfriheten? forklaringene. Det er også viktig at alle forklaringer blir tatt opp på lydbånd, eller aller helst på video, sier Raja. Jeg er altså for Men han kan også se for seg en ytringsfrihet. Derfor vil løsning der det finnes nok meddommere med annen etnisk bakgrunn til å kunne jeg diskutere grensene sette retten med en meddommer som for den kan kontrollere tolkningen. Ønsker ny blasfemibestemmelse Abid Raja fikk i 2001 et Fritt Ord stipend som vitenskapelig assistent ved Institutt for menneskerettigheter. Han har dessuten flere ganger forsvart ytringsfriheten. Hvordan i all verden kan du da kreve Oddvar Stenstrøm fjernet fra Holmgang i TV2? Å motta et stipend fra Fritt Ord betyr i seg selv ikke at en er forpliktet til å forsvare alle typer ytringer, men kun til å bruke ytrings form. Når jeg gikk hardt ut mot Stenstrøm, var dette også for å få en debatt om hans retorikk, som er med på å øke skillelinjene Ytringsfriheten er ikke absolutt. Vi har allerede en lov om forbud mot diskriminering, og Norge har sluttet seg til FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr rasistiske ytringer. Innenfor rammen av det frie ord er det nødvendig å defi- nere noen grenser som kan beskytte svake grupper mot krenkelser og hån. Trenger en allmektig gud noen lovbeskyttelse? Å tegne en karikatur av Muhammed er vel ikke det samme som å håne muslimer? Muslimer identifiserer seg med Muhammed, fordi Profeten er en person. Gud blir mer abstrakt. For sunnimuslimer er det bespottelse å tegne eller å avbilde Muhammed, og da blir karikaturene av ham ekstra nedverdigende. Det blir en bespottelse av dem selv, sier Raja. Talsmann for moské Abid Raja mener det er lettere for etniske nordmenn å akseptere at noen driver gjøn med deres helligdommer fordi nordmenn ikke føler seg usynliggjort og marginalisert. Han berømmer forøvrig utenriksminister Jonas Gahr Støre for hans opptreden da det stormet som verst rundt Muhammed-tegningene. Staten har et selvstendig ansvar for å beskytte enkeltindivider mot overgrep. 10 Juristkontakt

11 I et land der over - ordnedes hen stillinger er det samme som befaling, kan man tenke seg hvilken tyngde en slik henstilling fikk Da blir det en avveining mellom rettssikkerheten til den som ytrer seg, og kravet på beskyttelse for dem dette går ut over. Jeg er altså for ytringsfrihet. Derfor vil jeg diskutere grensene for den. Loven er en rettesnor en moralsk veileder og vi jurister skal i hvert fall ha troen på at den har en viss dannende effekt, sier Raja. En viss dannende effekt må man vel også kunne si at Abid Raja selv har hatt i forhold til det norsk-pakistanske miljøet. Blant mange, så vel yngre som eldre, blir han sett opp til som én som har lykkes i det norske samfunnet. Ung, velformulert, velutdannet og vellykket, har Raja i følge kilder i det norsk-pakistanske miljøet vært en viktig rollemodell for å få unge flerkulturelle til å studere. Og da de eldre mennene i Norges største moské, World Islamic, ba ham om å være deres talsmann, var det ikke på grunn av hans dybdeinnsikt i Koranen. Etter eget utsagn er han ikke en gang spesielt skolert i Koranen. Eller som Raja sa i et intervju med Dagbladets Magasinet for tre år siden: - Forholdet mellom moskéen og media er den største kulturkollisjonen jeg har opplevd. I norske debatter ble det krevd at jeg tok fullstendig avstand fra sharia, islamske skikker og homohat, samtidig som moskéens menn forventet at jeg skulle fremme og forsvare Islam på alle måter. Rasisme i politiet Abid Raja forteller at han allerede i barneskolen bestemte seg for å studere juss, men at det ikke var like selvsagt at han skulle ende opp som forsvarsadvokat. Etter embetseksamen i 2002, var det sivilrett han konsentrerte seg om. Før det hadde han søkt på flere stillinger som politifullmektig, men uten å ha fått noe svar på søknadene han sendte. Da jeg tok mellomfag i kriminologi valgte jeg rasisme i politiet som tema for avhandlingen. Jeg intervjuet innvandrere ansatt i politiet. Fire år seinere var det en offentlig granskning av det samme, og konklusjonene fra denne granskningen stemte helt overens med det jeg hadde skrevet. Du sier at dommerne i Oslo tingrett var skeptiske til deg i begynnelsen. Hvordan opplevde du holdningene fra politiets side? Det var mye av det samme, men også der merker jeg en forandring til det bedre. Men det gjelder altså i forhold til meg som forsvarer. Men muslimer og andre fremmedkulturelle er kanskje ikke de som møter størst velvilje i det norske rettsapparatet? Jeg har lest en del vitnepsykologi, og forskning viser at pene mennesker møtes med større velvilje enn såkalt stygge mennesker, hvite har et fortrinn framfor svarte, og aller dårligst ut kommer innvandrere med annen religion, kultur og hudfarge. Disse har dårligere troverdighet generelt i rettsapparatet enn etniske nordmenn. Du kan jo forestille deg hvor mye sympati du selv ville hatt overfor en stor, tykk, mørk mann med langt skjegg, som ikke bare snakker gebrokkent og lukter rart, men også opptrer i strid med storsamfunnets sosiale kodeks. Det var ikke lenge du var aktiv i politikken. Er den karrieren skrinlagt for godt? Tvert i mot. Jeg har engasjert meg i ulike råd, utvalg og organisasjoner siden 1996, og jeg hadde slett ikke noe ønske om å trekke meg fra kommunestyret eller fylkestinget. Jeg søkte om å få fortsette, men reglene tillot ikke det. En gang i fremtiden kunne jeg godt tenke meg å stille til valg som Stortingsrepresentant, sier Abid Q. Raja. Falsk beskjeden er mannen i hvert fall ikke. Juristkontakt

12 Siden sist Mange mastere Fikk oppskrift på sylteagurker ved telefonavlytting Når kriminelle i Danmark snakker sammen, hører den danske politikvinnen Susanne Hansen om både utroskap og matoppskrifter. Hansen er ansatt i det danske Rigspolitiet, og har i syv år jobbet med telefonavlytting ved Nationalt Efterforskningscenter (NEC). Det er enheten hvor lokalt dansk politi får hjelp med blant annet avlytting av telefoner. Arbeidsdagen tilbringer hun i et spesielt sikret lokale, ved en PC og med høretelefoner på øret, og følger med på samtaler. Den lengste avlyttingen hun har vært med på varte i to år, skriver danske Ekstrabladet. Faktisk kjenner jeg dem nesten bedre enn deres koner og kjærester gjør. Mye av det jeg hører handler ikke om kriminalitet, men om dagligdagse trivialiteter. Jeg lyttet en gang på en samtale hvor de i en hel time snakket om oppskrifter på syltede agurker, som jeg endte opp med å skrive ned. Så om ikke annet fikk jeg da en personlig gevinst fra samtalen, sier Hansen. Kriminalitet blir ofte omtalt i kodespråk og i små hint, og Hansen må følge nøye med på nyanser i språket for å finne ut om noen for eksempel er presset. Noen ganger er det tøft å lytte. Jeg er selv mor, og det kan være vanskelig å lytte når jeg skjønner at et barn blir utsatt for grov omsorgssvikt samtidig som faren kaster om seg med penger ute på diskotekene, sier hun til Ekstrabladet. Tør ikke fortelle omverdenen om tilfeldig vold Mange som blir utsatt for tilfeldig vold, tør ikke fortelle om overfallet til familie og kolleger. Årsak: Holdningen fra omverdenen er at de selv er skyld i overfallet, skriver Dagens Medisin ifølge dagbladet.no. Det kommer fram i en spørreundersøkelse som dr.polit. Venke A. Johansen har gjort i forbindelse med sin doktorgrad på psykiske reaksjoner etter tilfeldig vold. Men i realiteten hadde 65 prosent av de 150 intervjuede ofrene ikke provosert gjerningspersonen på noen måte. Seks av ti hadde inntatt alkohol, 80 prosent var menn og snittalderen var 31 år. Johansens arbeid viser også at en tredjedel av voldsofrene får alvorlige reaksjoner i form av posttraumatisk stresslidelse den første tida etterpå, mens en fjerdedel har mer moderate posttraumatiske symptomer. Ett år etter overfallet har fortsatt snaut en tredel store plager, mens litt over halvparten ikke hadde det. Svensk utvalg vil sensurere reklame Et svensk regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at reklame med noe som vurderes som kjønnsdiskriminerende utforming skal forbys ved lov. En lov er foreslått å trå i kraft fra Den svenske Riksdagens «lagutskott» har tidligere uttalt at noe slikt vil kreve en endring i den svenske grunnloven, men utvalgets leder, jussprofessor Eva-Maria Svensson, vurderer det annerledes. Vi har fått en mer omfattende lovgivning når det gjelder å motvirke diskriminering og fremme likestilling i det senere år. Så dette er vel en del av en større utvikling, sier hun til Sveriges Radio. De svenske regjeringspartiene er splittet i synet på en slik lovgivning. I kjølvannet av Kvalitetsreformen har det blitt opprettet en rekke nye mastergrader. Leder i Akademikerne Christl Kvam frykter at overfloden av nye masterprogram vil føre til at mange vil stå med en grad som er ubrukelig på arbeidsmarkedet. Det finnes mange nye masterprogram med nye titler, og som regel også nytt innhold, men ingen nasjonal oversikt over dem. Vi tror arbeidsgivere vil ha problemer med å orientere seg blant alle de nye masterprogrammene, sier hun til Studvest. Rektor på Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, er enig i at opprettelsen av mastergrader har gått for langt. Det er viktig at mastergradene forankres klarere i et fag eller en disiplin. Dessuten bør det legges vekt på langsiktighet. Mange nye studieopplegg kan være motepregede emner som vil være av mindre interesse om noen år, sier han. Økonomisk støtte til studentgrupper Den Norske Advokatforening (DNA) og Norges Juristforbund (NJ) tildeler årlig økonomisk støtte etter søknad til studentgrupper tilknyttet de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det kan søkes om generell driftsstøtte og støtte til særskilte arrangementer innenfor kalenderåret 2008, opplyser Juristforbundet. Det sendes felles søknad til DNA/NJ, og studentorganisasjoner med undergrupper sender en samlet søknad. Søknaden skal spesifisere og begrunne formålet, samt gi en kortfattet oversikt over gruppens/organisasjonens formål, økonomiske rammer, medlemstall og annen relevant informasjon. Kontaktpersoner er Gunn Cecilie Ringdal (DNA) og Anne May Melsom (NJ). Søknaden sendes Norges Juristforbund, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Merk konvolutten «Studentstøtte». Søknadsfristen er 7. mars Arbeidsrettslig forening med nye møter Norsk Arbeidsrettslig Forening skal ha dette årets første møte tirsdag 12. februar. Tema er «Vaxholm og Viking Line blikk på status presens.» I desember 2007 avsa EF-domstolen dom i de to sakene om fri bevegelse, «sosial dumping» og retten til arbeidskamp som har vært sentrale diskusjonstemaer de siste par årene. Innleder er professor Stein Evju. Foreningen opplyser at den tar sikte på videre møter tirsdagene 4. mars, 8. april og 6. mai. 12 Juristkontakt

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Student diktet jusoppgave Stortingsvalget: Jurister om hjertesaker Advokataction på TV Jurist på piratjakt i Somalia

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt 15 år siden UNI-Storebrand Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Juristmangel ved NAV-kontorer Akademikernes

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 2 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Rettshjelp på finsk Bjørn Kjos er juristen som «tok

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer