JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge JURIST NR ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Møt tre prisvinnende jurister

2 2 uvurderlige hjelpeverktøy til den nye tvisteloven Nytt i ny tvistelov Jens Edvin A. Skoghøy Kr 299,- Prosessnøkkelen, 9. utgave Ragnar Eldøy, Ragnhild Noer og Magnus Hellesylt Kr 299,- Den 1. januar 2008 trådte det i kraft en ny lov for behandling av sivile rettstvister. I denne boken gjennomgås de praktiske og prinsipielt viktigste endringene av sivilprosessen som den nye loven medfører. Siktemålet med boken er at den skal kunne tjene som en førstehjelp for dommere, advokater og andre praktiserende jurister i den første tiden etter at loven trådte i kraft. Studenter kan også ha god nytte av den. «Prosessnøkkelen» er et stikkordregister som er laget for å gi studenter og praktikere et redskap til raskt å finne fram i lovverkets mylder av prosessuelle bestemmelser. Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffepro sessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers. «Prosessnøkkelen» er godkjent som hjelpemiddel til juridisk embetseksamen. Denne utgaven er oppdatert med den nye tvisteloven og à jour per Andre aktuelle bøker: Kr 799,- Direktekrav Amund Bjøranger Tørum I hvilken grad kan det fremmes misligholdskrav mot andre enn medkontrahenten? Kan for eksempel en byggherre kreve retting direkte av underentreprenøren? Dette emnet, som tradisjonelt har vært drøftet under etiketten springende regress, behandles utførlig i denne boken. Kr 599,- Det er barnets sak Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4. Elisabeth Gording Stang I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER JA! Jeg/vi bestiller: Jens Edvin A. Skoghøy, Nytt i ny tvistelov, 299,- kr Ragnar Eldøy, Ragnhild Noer og Magnus Hellesylt Prosessnøkkelen, 9. utgave, 299,- kr Antall Navn: Evt. firma/institusjon: Adresse: Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge Amund Bjøranger Tørum, Direktekrav, 799,- kr Postnr./sted: Tlf: Elisabeth Gording Stang, Det er barnets sak, 599,- kr Jeg ønsker å motta nyhetsbrev på E-post fra Universitetsforlaget. Boken/bøkene blir sendt med faktura. Porto kommer i tillegg. E-post: Bestillingstelefon: Fax: E-post: Internett Universitetsforlaget Svarsending Oslo

3 Innhold 5 6 Leder Abid Q. Raja 6 Abid Q. Raja Advokaten tar gjerne draps- og narkosaker. Men han ville ikke kjempet for Mullah Krekar. 12 Siden sist 16 e-postsikkerhet Prisvinnende jurister Rettshjelper vant språkpris Med Juss-Buss på Ullersmo 16 e-post kan lett komme på avveie. Men juristene sender likevel sensitiv informasjon. 36 Min arbeidsplass: Tine Tigrenes domstoler på Sri Lanka Teknologi: Tablet-PC Erik Graff mener 24 Språkpris Rettshjelper Jon Eivind Svagård imponerte Språkrådet med morsomt firmanavn. 46 Månedens tegning Stein Morten Lier innspill Fag / Meninger / Debatt Gry Hellberg Munthe Knut Natvig Merethe Sunde Erling Moss 28 Går i fengsel Juristkontakt ble med Juss-Buss på Ullersmo. 53 Stilling ledig 60 Nytt om navn 38 Sri Lanka Fotograf Thomas Haugersveen rapporterer fra innsiden av de Tamilske Tigrenes egne domstoler. Erik Juristene må markere seg og være til stede, også utenfor de tradisjonelle juridiske arbeidsplassene Graff, på side 45

4 Alltid oversiktlig Cresco Unique 5,25 % sparerente fra første krone HK Reklamebyrå / Foto: Lasse Berre Tor Arne Hetland og Vibeke Skofterud ingen begrensninger i antall uttak Cresco Unique er en konto som tilbys medlemmer i foreninger tilknyttet Akademikerne. Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: For mer informasjon og søknadsskjema, se eller kontakt Medlemsrådgiveren på telefon på Nominell rente 12,15% årlig. Effektiv rente: kr (16,25%), kr (14,20%), kr (13,52%). Betingelser pr. januar Renten følger renteutviklingen i Norges Bank. N Y U T G A V E! LIGNINGS-ABC 2007/08 SKATTEDIREKTORATET Lignings-ABC er skatteetatens fortolkning av skattereglene, og din selvangivelse blir vurdert ut fra denne regelforståelsen. Lignings-ABC omtaler blant annet inntekts- og formuesligningen, spørsmål om beskatning av kapitalinntekter og spørsmål i forbindelse med næringsvirksomhet. Nytt i årets utgave er en kort omtale av regelendringene for inntektsåret Boken utkommer årlig og er komplett med alle rettelser og forandringer som gjelder inntektsåret. Boken gir god og fyldig informasjon til både næringsdrivende og lønnstakere. Kr 379,- Telefon: Telefaks:

5 Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 18. februar. Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Utgiver: Norges Juristforbund Redaksjonen avsluttet 22. januar 2008 Forsidefoto: Erik M. Sundt Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.: Det er menneskene det handler om Kampen om de dyktige hodene er blitt viktigere. Det var ett av temaene på NHOs årskonferanse. Amerikanske Robert Reich, økonomiprofessor og tidligere arbeidsminister for president Bill Clinton, var invitert for å snakke om hvordan man skal klare å tiltrekke seg de beste. Og hvor viktig det er med innovasjon. Kunnskapssamfunnet er her, og den gamle pyramidemodellen for samfunnet holder ikke lenger. Globalisering, teknologi og demografi fører til at land som Norge er nødt til å ha et visst nivå av innovasjon, og innovative mennesker, hvis vi skal klare å opprettholde levestandarden. 15 % til 20 % må være innovative, anslo Reich. Det er den kritiske massen, mente professoren. En bærekraftig virksomhet har sin basis i innovasjoner, og innovasjoner gjøres av mennesker. Derfor er konkurransekraft avhengig av mennesker, var budskapet. Flere må få utvikle sitt talent. Ja, Norge og verden blir bedre hvis vi klarer å utvikle kunnskap og tilfredsstille talentene våre, ifølge Reich. Han pekte på at utdanningssystemet er helt sentralt i så måte, og oppfordret til små skoleklasser og mer læring der elevene jobbet med problemløsning. Den modellen likner til forveksling «drømmemodellen» for jusstudiet som Tonje Aas i juridisk studentutvalg i Oslo snakket om i forrige Juristkontakt. Hun ønsket seg blant annet små grupper og flere prosjektoppgaver. Men har innovasjon noe å gjøre med juristene? Skal de ikke bare «kunne lovene» og ferdig med det? Nei, det er nok ikke ferdig der. Analytiske, pedagogiske og problemløsende evner er viktig for alle jurister. Men i tillegg er det jurister som har ambisjoner om å skape noe nytt, for eksempel i måten å drive rettshjelp på. Du kan møte en som har tenkt nytt i denne utgaven av Juristkontakt. Rettshjelper Jon Eivind Svagård har skapt sin egen arbeidsplass på Notodden. Nå er han også i ferd med å skape arbeidsplasser for andre jurister. Innovasjon Norge støttet ham forresten i oppstarten for fire år siden. Svagård forteller at han fikk ideen til en annen måte å drive rettshjelp på under studier i England. I det internasjonale juristmiljø som var der, så han nye måter å utøve rettshjelp- og advokatvirksomhet på. Et internasjonalt miljø påvirket ham og førte til at han fikk nye ideer. Det kan også være en konsekvens av globaliseringen. Robert Reich pekte på at frykten for globalisering kan være velbegrunnet hvis man ikke er forberedt, men at det også åpner opp mange muligheter. Ikke minst når det gjelder å få dyktige forskere og fagfolk til Norge. Juristen Ronald Craig, som kommer fra USA, ble nylig hedret med prisen Top 10. Det er en pris som gis til internasjonale kvinner og menn for fremragende innsats i norsk arbeids- og samfunnsliv. Craig har skrevet en banebrytende juridisk norsk-engelsk ordbok. Som første kandidat tok han doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen fagfeltet diskrimine- ringsrett. Det er verken olje eller fisk som er Norges viktigste ressurs, men menneskene som bor og arbeider her, sa statssekretær Libe Rieber Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet under prisutdelingen. Det høres selvfølgelig ut, men det er som Robert Reich sier: Det er menneskene det handler om. Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Fremmed fugl i norsk rett «Da du kom, var vi veldig skeptiske til deg i Oslo tingrett, men dette kommer til å gå seg til». Under en sammenkomst der Abid Q. Raja som fersk forsvarsadvokat havnet i samtale med en dommer, som etter noen glass følte seg frimodig nok til å gi en stemnings rapport fra dommerkollegiet, fikk Raja bekreftet det han hadde fornemmet; Du får i hvert fall ikke noe gratis som muslimsk, pakistanskættet forsvarsadvokat i en norsk rettssal. Tekst: Moren E. Mathiesen Foto: Erik M. Sundt 6 Juristkontakt

7 Til å begynne med merket jeg det jeg oppfattet som fordommer, men om det skyldtes at jeg var fersk, muslimsk eller av pakistansk opprinnelse, er vanskelig å si. I hvert fall tok det tid før dommerne møtte blikket mitt når jeg henvendte meg til dem. I dag opplever jeg en mer inkluderende holdning. Det hjalp sikkert også at jeg var ansatt i dette advokatkontoret. Abid Q. Raja var fortsatt advokatfullmektig da han gikk i retten med sin første drapssak. Det er vel toogethalvt år siden. Siden er det blitt flere drap, tung narkotika og drosjesvindel i hundre millioner kroner klassen. Dessuten ble han valgt inn i kommunestyret i Bærum ved siste valg. Ja, ikke nok med det, han ble også valgt inn i fylkestinget i Akershus for samme parti. På grunn av en vannlekkasje i hjemmet, er han imidlertid permittert fra politikken. Familien måtte nemlig flytte fra den vannskadde boligen og havnet i Oslo, og bosatt der, kan man ikke representere velgerne i Akershus og Bærum. Programmet er likevel tett, og det holder hardt å få til en intervjuavtale. Da vi omsider møtes i lokalene til arbeidsgiveren, advokatfirmaet Hestenes & Dramer i Oslo sentrum en kveld like før jul, er han akkurat så mye for seint at vi skjønner han er en opptatt mann. Forsvarer 120 drosjeeiere Det som i første rekke legger beslag på oppmerksomheten til Abid Raja i denne førjulstiden, er den helt burleske situasjonen innenfor drosjenæringen i Oslo, der drosjeeiere og -sjåfører i uskjønn forening har bedrevet svindel og skattesnyteri i stor stil. Fire av dem som påtalemakta mener er blant de største kjeltringene, møtte i ukene før jul i Oslo tingrett, hvorav én altså hadde Raja som forsvarer. Min klient har tilstått, han har gått konkurs og nå står slaget om minst mulig straff, forklarer Raja. Dessuten representerer Abid Raja en gruppering av 120 drosjeeiere og sjåfører som sier de ønsker å gjøre opp for seg i håp om å få fortsette innen drosjenæringen. De aller fleste av disse drosjeeierne ønsker å tilstå det de har gjort. Mange av dem har vært i en fortvilet situasjon hvor hele virksomheten deres har vært på konkursens rand. Det virkelig store jukset er det bare mellom 10 og 30 av drosjeeierne som har stått for. Gruppen med 120 eiere jeg representerer, er siktet for ikke å ha oppgitt rundt regnet 100 millioner kroner. Den reelle unndragelsen for hver enkelt i gruppen ligger mellom og kroner. De har altså unnlatt å betale fra kroner og oppover i skatt, og det er jo ikke så fryktelig, bedyrer Raja, som om han var langt inne i prosedyren allerede. Første med høyere utdanning Abid Raja er født og oppvokst i Oslo av pakistanske foreldre. Og det var ikke juristtradisjonene i familien som var avgjørende for yrkesvalget. Han er nemlig den første i slekta med høyere utdanning overhode. Han bekjenner seg til Islam som sunni-muslim, men presiserer at han som forsvarsadvokat verken har religion, rase eller kjønn. Likevel, det er ingen tvil om at Abid Raja framstår som en litt fremmed fugl i en norsk rettssal. Mange vil sikkert hevde at er det noe norsk rettsvesen trenger, er det enda flere fremmede fugler. Nå er ikke forsvarsadvokater forpliktet til å akseptere hvilke som helst saker, så det kan godt være jeg ville takket nei Det er feil å si at jeg lengter etter det, men den ultimate utfordringen måtte være å bistå en norsk nynazist som stod tiltalt for, på rasistisk grunnlag, å ha banket opp en mørkhudet innvandrer. Det er en forsvarerrolle jeg tror det ville vært vanskelig for meg å håndtere hundre prosent profesjonelt. Nå er ikke forsvarsadvokater forpliktet til å akseptere hvilke som helst saker, så det kan godt være jeg ville takket nei til et slikt oppdrag, sier Raja. Han forteller at han nesten daglig sier nei til potensielle klienter. For selv om alle har krav på en forsvarer, har ikke hvem som helst krav på en bestemt forsvarer. Jeg ville for eksempel ikke klart å kjempe for Mullah Krekar, slår Raja fast. Nå er det trolig ingen fare for at han må forsvare verken Krekar eller nynazister, i hver fall ikke av mangel på klienter. Av en liten håndfull forsvarere med pakistansk bakgrunn, er Abid Raja sannsynligvis den mest profilerte. Både i studietida og etterpå har han engasjert seg i antirasistisk arbeide, både som medlem av diverse offentlig oppnevnte råd og utvalg og som debattant. Raja var med i utredningsgruppa for Senter mot etnisk diskriminering, han har vært medlem av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter, Utlendingsnemnda og er fortsatt medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd. Æresdrap i Pakistan Abid Raja ble engasjert som forsvarer i en drapssak allerede før han hadde fått advokatbevillingen. Det var den mye medieomtalte Rahila-saken. Rahila var en ung kvinne som druknet da bilen hun satt i kjørte ut i en elv. Faren ble anmeldt av Rahilas fraseparerte mann, som mente det måtte dreie seg om æresdrap, og saken ble etterforsket som det av pakistansk påtalemyndighet. Faren ble frifunnet ved dom i Pakistan, men da tok norsk politi tak i den, og etterforsket den med utgangspunkt i Norge, og norske vitner. I fjor sommer ble tiltalen henlagt av Riksadvokaten. Du var blant annet i Pakistan på vegne av den siktede faren til Rahila. Hva oppnådde du der som en norsk forsvarsadvokat ikke ville klart? For å si det slik; Da jeg kom til politistasjonen første gang, snakket de engelsk til meg. Det er vanlig, blant annet for å vise at de behersker engelsk. Da det viste seg at jeg også snakket urdu og punjabi, som er den lokale dialekten, var dette med på å åpne en del dører. Alt falt mye lettere enn om jeg skulle vært norsk uten den bakgrunnen jeg har. Jeg forstod hva som ble sagt når de ikke henvendte seg til meg. Jeg forstod kodene, som for eksempel kroppsspråket, som kan være vel så viktig som selve språket. Og klienten din ble selvfølgelig frikjent, ettersom han er velstående og innehar en viss posisjon på hjemstedet? Riktignok er han velstående etter pakistanske forhold, men man skal være klar over at det var den norske ambassaden som formidlet anmeldelsen fra den tidligere svigersønnen. Norge var dessuten det landet som ga mest nødhjelp et- Juristkontakt

8 ter jordskjelvkatastrofen i dette området for noen år siden, og da Kristin Halvorsen besøkte Pakistan tok hun saken opp med delstatsguvernøren og ba om at faren til Rahila måtte få sone i Norge etter at han var dømt. I et land der overordnedes henstillinger er det samme som befaling, kan man tenke seg hvilken tyngde en slik henstilling fikk. Dødsfallet ble da også etterforsket som drap fra første stund, sier Raja, som varsler at familien fremdeles vurderer om de vil søke staten om erstatning. Omfattende narkosak ga rask læring I 2006 fikk Abid Raja også forsvareroppgave i en stor narkotikasak. Saken hadde forgreininger til polske, russiske, kurdiske og norske miljøer, og bevismateriale var blant annet basert på avlyttingen av telefonsamtaler. 10 uker i retten med en slik omfattende sak, gir rask læring for en fersk ad- 8 Juristkontakt

9 vokat, innrømmer Raja, og legger til: Gjennom det som ble presentert for retten av materiale fra avlytting, spaning, analyse av pengestrømmer og forbruk, fikk jeg et innblikk i narkotikavirksomheten som sjelden avdekkes i saker som bare varer et par tre dager. Er det forhold ved norsk lovgivning som er vanskelig å forklare for pakistanere som fortsatt henger fast i hjemlandets lover og regler? I Norge er det slik at alt er lov hvis det ikke eksplisitt er forbudt, mens i Pakistan er det som er forbudt i henhold til loven, bare en slags plattform for hva som er rett og riktig. Et norsk par som ønsker å være et par kan velge å leve som det. Det er heller ingen norsk lov som forbyr at det er tre parter i et forhold. I Pakistan er de alltid ekteskap i bunn, men så sier altså loven at en mann kan ha inntil fire koner, så sant han kan forsørge dem. I Norge åpner man for homofilt partnerskap, men man innrømmer likevel ikke homofile de samme rettighetene som i et ekteskap. Jeg synes det er rart at mange nordmenn setter seg på sin høye hest og liksom skal demonstrere for all verden hvor frigjort og likestilt man er, mens man samtidig ser litt ned på andre folkeslag som har en annen oppfatning. Hvis homofile partnerskap skal sammenliknes med borgelig ekteskap så må også homofile og lesbiske få adoptere og la seg kunstig befrukte på like vilkår som ektepar. Da kan man snakke om likestilling. Tror du nordmenn med pakistansk bakgrunn aksepterer og er tilfreds med den norske lovgivningen? Ja det tror jeg. Dessuten i Pakistan er politiet gjennomgående korrupt, men med noen få hederlige unntak. I Norge er politietaten gjennomgående ren, men med noen brodne kar. I Pakistan kan man oppleve at for eksempel eiendomstvister blir trenert, slik at det kan gå åtte, ti år før det blir en avklaring. Det opplever vi ikke her. Der norsk-pakistanere opplever de største frustrasjonene, er i møtet med hjelpeapparatet. Det er et nåløye å få sakene deres gjennom systemet slik at de får den hjelpen de trenger og har krav på etter loven. Dette later dessuten til å bli bare verre, sier Raja. Tolketjenesten et problem Et gjennomgående problem i norsk rett, er i følge Abid Raja at dagens tolketjeneste ikke fungerer som den skal. Det skjer stadig fatale feil, ikke bare i politiavhør av fremmedspråklige, men også under selve rettsforhandlingene. Ofte viser det seg at tolkene ikke oversetter det som faktisk blir sagt, men at de gjengir hva de tror blir sagt. Disse gjenfortellingene blir ytterligere svekket ved at tolkene ofte mangler kompetanse. For eksempel har jeg selv opplevd at en klient i avhør hos politiet fikk opplyst at han ikke hadde rett til å forklare seg. Dette er vesentlig forskjellig fra det korrekte ordet plikt. Jeg oppdaget dette fordi oversettelsen var til Urdu, men jeg kan ikke kontrollere hva som blir sagt på sudansk eller somalisk. Jeg synes det er rart at mange nordmenn setter seg på sin høye hest og liksom skal demonstrere for all verden hvor frigjort og likestilt man er Juristkontakt

10 Så hvordan bøter man på disse forholdene? synes for øvrig Oddvar Stenstrøm har mellom innvandrere og nordmenn. Jeg Tolkene må kvalitetssikres på en helt tatt seg noe inn i forhold til hvordan annen måte enn i dag. Dessuten, og det er han opptrådte for noen år siden, men viktig, man skal ikke kunne bruke samme jeg ser frem hans varslede fratreden om tolk i retten som i politiavhør. Da mister noen måneder, sier Raja. man nemlig den kontrollfunksjonen som Du har også etterlyst en ny blasfemibestemmelse som kan beskytte musli- tross alt ligger i at to forskjellige tolker må oversette tiltaltes forklaring. Dermed mer mot visse ytringer, slik som for eksempel Muhammed-tegningene. Heller får retten en mulighet, om enn liten, til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, ikke dette er vel forenlig med å forsvare og slik oppnå et høyere presisjonsnivå på ytringsfriheten? forklaringene. Det er også viktig at alle forklaringer blir tatt opp på lydbånd, eller aller helst på video, sier Raja. Jeg er altså for Men han kan også se for seg en ytringsfrihet. Derfor vil løsning der det finnes nok meddommere med annen etnisk bakgrunn til å kunne jeg diskutere grensene sette retten med en meddommer som for den kan kontrollere tolkningen. Ønsker ny blasfemibestemmelse Abid Raja fikk i 2001 et Fritt Ord stipend som vitenskapelig assistent ved Institutt for menneskerettigheter. Han har dessuten flere ganger forsvart ytringsfriheten. Hvordan i all verden kan du da kreve Oddvar Stenstrøm fjernet fra Holmgang i TV2? Å motta et stipend fra Fritt Ord betyr i seg selv ikke at en er forpliktet til å forsvare alle typer ytringer, men kun til å bruke ytrings form. Når jeg gikk hardt ut mot Stenstrøm, var dette også for å få en debatt om hans retorikk, som er med på å øke skillelinjene Ytringsfriheten er ikke absolutt. Vi har allerede en lov om forbud mot diskriminering, og Norge har sluttet seg til FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr rasistiske ytringer. Innenfor rammen av det frie ord er det nødvendig å defi- nere noen grenser som kan beskytte svake grupper mot krenkelser og hån. Trenger en allmektig gud noen lovbeskyttelse? Å tegne en karikatur av Muhammed er vel ikke det samme som å håne muslimer? Muslimer identifiserer seg med Muhammed, fordi Profeten er en person. Gud blir mer abstrakt. For sunnimuslimer er det bespottelse å tegne eller å avbilde Muhammed, og da blir karikaturene av ham ekstra nedverdigende. Det blir en bespottelse av dem selv, sier Raja. Talsmann for moské Abid Raja mener det er lettere for etniske nordmenn å akseptere at noen driver gjøn med deres helligdommer fordi nordmenn ikke føler seg usynliggjort og marginalisert. Han berømmer forøvrig utenriksminister Jonas Gahr Støre for hans opptreden da det stormet som verst rundt Muhammed-tegningene. Staten har et selvstendig ansvar for å beskytte enkeltindivider mot overgrep. 10 Juristkontakt

11 I et land der over - ordnedes hen stillinger er det samme som befaling, kan man tenke seg hvilken tyngde en slik henstilling fikk Da blir det en avveining mellom rettssikkerheten til den som ytrer seg, og kravet på beskyttelse for dem dette går ut over. Jeg er altså for ytringsfrihet. Derfor vil jeg diskutere grensene for den. Loven er en rettesnor en moralsk veileder og vi jurister skal i hvert fall ha troen på at den har en viss dannende effekt, sier Raja. En viss dannende effekt må man vel også kunne si at Abid Raja selv har hatt i forhold til det norsk-pakistanske miljøet. Blant mange, så vel yngre som eldre, blir han sett opp til som én som har lykkes i det norske samfunnet. Ung, velformulert, velutdannet og vellykket, har Raja i følge kilder i det norsk-pakistanske miljøet vært en viktig rollemodell for å få unge flerkulturelle til å studere. Og da de eldre mennene i Norges største moské, World Islamic, ba ham om å være deres talsmann, var det ikke på grunn av hans dybdeinnsikt i Koranen. Etter eget utsagn er han ikke en gang spesielt skolert i Koranen. Eller som Raja sa i et intervju med Dagbladets Magasinet for tre år siden: - Forholdet mellom moskéen og media er den største kulturkollisjonen jeg har opplevd. I norske debatter ble det krevd at jeg tok fullstendig avstand fra sharia, islamske skikker og homohat, samtidig som moskéens menn forventet at jeg skulle fremme og forsvare Islam på alle måter. Rasisme i politiet Abid Raja forteller at han allerede i barneskolen bestemte seg for å studere juss, men at det ikke var like selvsagt at han skulle ende opp som forsvarsadvokat. Etter embetseksamen i 2002, var det sivilrett han konsentrerte seg om. Før det hadde han søkt på flere stillinger som politifullmektig, men uten å ha fått noe svar på søknadene han sendte. Da jeg tok mellomfag i kriminologi valgte jeg rasisme i politiet som tema for avhandlingen. Jeg intervjuet innvandrere ansatt i politiet. Fire år seinere var det en offentlig granskning av det samme, og konklusjonene fra denne granskningen stemte helt overens med det jeg hadde skrevet. Du sier at dommerne i Oslo tingrett var skeptiske til deg i begynnelsen. Hvordan opplevde du holdningene fra politiets side? Det var mye av det samme, men også der merker jeg en forandring til det bedre. Men det gjelder altså i forhold til meg som forsvarer. Men muslimer og andre fremmedkulturelle er kanskje ikke de som møter størst velvilje i det norske rettsapparatet? Jeg har lest en del vitnepsykologi, og forskning viser at pene mennesker møtes med større velvilje enn såkalt stygge mennesker, hvite har et fortrinn framfor svarte, og aller dårligst ut kommer innvandrere med annen religion, kultur og hudfarge. Disse har dårligere troverdighet generelt i rettsapparatet enn etniske nordmenn. Du kan jo forestille deg hvor mye sympati du selv ville hatt overfor en stor, tykk, mørk mann med langt skjegg, som ikke bare snakker gebrokkent og lukter rart, men også opptrer i strid med storsamfunnets sosiale kodeks. Det var ikke lenge du var aktiv i politikken. Er den karrieren skrinlagt for godt? Tvert i mot. Jeg har engasjert meg i ulike råd, utvalg og organisasjoner siden 1996, og jeg hadde slett ikke noe ønske om å trekke meg fra kommunestyret eller fylkestinget. Jeg søkte om å få fortsette, men reglene tillot ikke det. En gang i fremtiden kunne jeg godt tenke meg å stille til valg som Stortingsrepresentant, sier Abid Q. Raja. Falsk beskjeden er mannen i hvert fall ikke. Juristkontakt

12 Siden sist Mange mastere Fikk oppskrift på sylteagurker ved telefonavlytting Når kriminelle i Danmark snakker sammen, hører den danske politikvinnen Susanne Hansen om både utroskap og matoppskrifter. Hansen er ansatt i det danske Rigspolitiet, og har i syv år jobbet med telefonavlytting ved Nationalt Efterforskningscenter (NEC). Det er enheten hvor lokalt dansk politi får hjelp med blant annet avlytting av telefoner. Arbeidsdagen tilbringer hun i et spesielt sikret lokale, ved en PC og med høretelefoner på øret, og følger med på samtaler. Den lengste avlyttingen hun har vært med på varte i to år, skriver danske Ekstrabladet. Faktisk kjenner jeg dem nesten bedre enn deres koner og kjærester gjør. Mye av det jeg hører handler ikke om kriminalitet, men om dagligdagse trivialiteter. Jeg lyttet en gang på en samtale hvor de i en hel time snakket om oppskrifter på syltede agurker, som jeg endte opp med å skrive ned. Så om ikke annet fikk jeg da en personlig gevinst fra samtalen, sier Hansen. Kriminalitet blir ofte omtalt i kodespråk og i små hint, og Hansen må følge nøye med på nyanser i språket for å finne ut om noen for eksempel er presset. Noen ganger er det tøft å lytte. Jeg er selv mor, og det kan være vanskelig å lytte når jeg skjønner at et barn blir utsatt for grov omsorgssvikt samtidig som faren kaster om seg med penger ute på diskotekene, sier hun til Ekstrabladet. Tør ikke fortelle omverdenen om tilfeldig vold Mange som blir utsatt for tilfeldig vold, tør ikke fortelle om overfallet til familie og kolleger. Årsak: Holdningen fra omverdenen er at de selv er skyld i overfallet, skriver Dagens Medisin ifølge dagbladet.no. Det kommer fram i en spørreundersøkelse som dr.polit. Venke A. Johansen har gjort i forbindelse med sin doktorgrad på psykiske reaksjoner etter tilfeldig vold. Men i realiteten hadde 65 prosent av de 150 intervjuede ofrene ikke provosert gjerningspersonen på noen måte. Seks av ti hadde inntatt alkohol, 80 prosent var menn og snittalderen var 31 år. Johansens arbeid viser også at en tredjedel av voldsofrene får alvorlige reaksjoner i form av posttraumatisk stresslidelse den første tida etterpå, mens en fjerdedel har mer moderate posttraumatiske symptomer. Ett år etter overfallet har fortsatt snaut en tredel store plager, mens litt over halvparten ikke hadde det. Svensk utvalg vil sensurere reklame Et svensk regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at reklame med noe som vurderes som kjønnsdiskriminerende utforming skal forbys ved lov. En lov er foreslått å trå i kraft fra Den svenske Riksdagens «lagutskott» har tidligere uttalt at noe slikt vil kreve en endring i den svenske grunnloven, men utvalgets leder, jussprofessor Eva-Maria Svensson, vurderer det annerledes. Vi har fått en mer omfattende lovgivning når det gjelder å motvirke diskriminering og fremme likestilling i det senere år. Så dette er vel en del av en større utvikling, sier hun til Sveriges Radio. De svenske regjeringspartiene er splittet i synet på en slik lovgivning. I kjølvannet av Kvalitetsreformen har det blitt opprettet en rekke nye mastergrader. Leder i Akademikerne Christl Kvam frykter at overfloden av nye masterprogram vil føre til at mange vil stå med en grad som er ubrukelig på arbeidsmarkedet. Det finnes mange nye masterprogram med nye titler, og som regel også nytt innhold, men ingen nasjonal oversikt over dem. Vi tror arbeidsgivere vil ha problemer med å orientere seg blant alle de nye masterprogrammene, sier hun til Studvest. Rektor på Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, er enig i at opprettelsen av mastergrader har gått for langt. Det er viktig at mastergradene forankres klarere i et fag eller en disiplin. Dessuten bør det legges vekt på langsiktighet. Mange nye studieopplegg kan være motepregede emner som vil være av mindre interesse om noen år, sier han. Økonomisk støtte til studentgrupper Den Norske Advokatforening (DNA) og Norges Juristforbund (NJ) tildeler årlig økonomisk støtte etter søknad til studentgrupper tilknyttet de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det kan søkes om generell driftsstøtte og støtte til særskilte arrangementer innenfor kalenderåret 2008, opplyser Juristforbundet. Det sendes felles søknad til DNA/NJ, og studentorganisasjoner med undergrupper sender en samlet søknad. Søknaden skal spesifisere og begrunne formålet, samt gi en kortfattet oversikt over gruppens/organisasjonens formål, økonomiske rammer, medlemstall og annen relevant informasjon. Kontaktpersoner er Gunn Cecilie Ringdal (DNA) og Anne May Melsom (NJ). Søknaden sendes Norges Juristforbund, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Merk konvolutten «Studentstøtte». Søknadsfristen er 7. mars Arbeidsrettslig forening med nye møter Norsk Arbeidsrettslig Forening skal ha dette årets første møte tirsdag 12. februar. Tema er «Vaxholm og Viking Line blikk på status presens.» I desember 2007 avsa EF-domstolen dom i de to sakene om fri bevegelse, «sosial dumping» og retten til arbeidskamp som har vært sentrale diskusjonstemaer de siste par årene. Innleder er professor Stein Evju. Foreningen opplyser at den tar sikte på videre møter tirsdagene 4. mars, 8. april og 6. mai. 12 Juristkontakt

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Tale av Frank Rossavik (styremedlem i Fritt Ord) ved tildelingen av Fritt Ords Honnør til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk, 22. september 2015. De to redaktørene

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Innledning. kapittel 1

Innledning. kapittel 1 [[[start kap] kapittel 1 Innledning Kreves det et naturlig talent for å bli en god forsvarer? Svaret på dette er et utvetydig «tja». Antakelig kreves det visse evner, men mye er det nok mulig å lære seg.

Detaljer

Offerets rettsstilling

Offerets rettsstilling Offerets rettsstilling Ragnhild Hennum Professor dr. philos Institutt for offentlig rett Offerets rettsstilling hva skal jeg snakke om? - Offerenes vei inn i strafferettsapparatet anmeldelser og mørketall

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no Nettvett hvordan unngå mobbing på nett www.utdanningsforbundet.no 1 Om nettvett Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommuni k asjonsutveksling. Men nettet har også gjort

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/835-15 /SF-801, SF-422, SF-421, SF-512.1, SF-902, SF-821, SF-825, SF-833, SF-853 / Dato: 02.11.2011 Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO Fotograf Journalist 03:35 JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO I sju år har han kjempet for å få hjelp. Hjelp til å beskytte barna mot sin voldelige mor. Publisert i dag, for 2 timer siden Hanne Stine Kind Maria

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs

Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs Kommune la ikke vekt på etnisk bakgrunn/hudfarge ved utvelgelse til kurs Saksnr: 11/930 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4. Dato for uttalelse: 16. august 2012. Mann hevdet han ble diskriminert på grunn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Bokhandleren på Grønland

Bokhandleren på Grønland Liv Hilde Boe Bokhandleren på Grønland Meningers mot mellom to kulturer QAPPELEN D/YMM INNHOLD FORORD 11 En stor del av dagens norske befolkning er preget av en oppvekst langt fra Norge 12 Det man ikke

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood

Erfaring med myndighetene og rettssystemet. Terje Moss. Kvalitetsdirektør Grieg Seafood Erfaring med myndighetene og rettssystemet Terje Moss Kvalitetsdirektør Grieg Seafood A G R I E G G R O U P C O M P A N Y 1 Det er urettferdig. I Fiskeridirektoratet er det ingen nåde og ingen aksept for

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer