Forord. Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai 2006. Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden."

Transkript

1

2 50-års beretning

3 Forord Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden. Arbeidet er ført i pennen av br. Bjørn Stensrud. Kildematerialet har vært logens protokoller, tidligere jubileumsberetninger, samt innspill fra flere av logens medlemmer. Brr. i jubileumskomiteen takker for oppdraget og ønsker logen lykke til videre. Rikard Trollsås, Håkon Trevland, Bjørn Stensrud, Lars-Erik Hanssen og Ove Sundfær. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Lars Nesje Formann i jubileumskomiteen 3

4 Hilsen fra OM Kjære Venner av Loge nr. 48 Færder. Vi skal se oss litt tilbake, vi skal vite hvor vi står og vi skal ha noen mål for veien inn i fremtiden. Slike tanker gjør jeg meg når vår kjære Loge Færder skal markere sine femti år. En stor takk til de første brødre som tok opp tanken ved å knoppskyte med en ny loge, og som ble fullbyrdet ved institueringen den 5. mai i De gjorde et nybrottsarbeide som vi nyter godt av i dag. Vi fikk en arv å forvalte, en arv som vi skulle videreføre til nye generasjoner. I dag kan vi konstatere at det er mange som har hatt Loge Færder som sitt åndelige hjem. Vi som er logen i dag gleder oss stort over dette og vi er stolte over å kunne ha vårt virke her. Vi er også stolte av at vi i jubileumsåret tør våge å si at vi er en loge "I medvind, for fulle seil". Vi skal fortsette å forvalte vår arv på en god måte, vi skal kalle nye brødre til tjeneste. Fremtiden som ligger foran oss vet vi lite om, men vi vet at gjennom våre ritualer har vi et godt verktøy til å møte nye utfordringer for å overleve i et moderne samfunn. Hver og en av oss må yte sin innsats slik at Odd Fellow Ordenen kan stå like godt forankret i fremtiden, som i dag. Jeg vet at alle brødrene i Loge nr. 48 Færder vil vandre med freidig mot og hilse fremtiden velkommen i Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens tjeneste. 4

5 Logens chartermedlemmer 5

6 Broderforeningen Under storlogemøtet i Oslo høsten 1954 ble Eks OM Halvdan Feen anmodet av daværende Stor Sire Olav Ha11an om å ta på seg arbeidet med å starte en ny Odd Fellow loge i Sandefjord. Br. Feen gikk straks i gang med oppgaven, og allerede 26.oktober 1954 ble Sandefjord Broderforening stiftet - ca. 1 måned etter storlogemøtet. Ved starten hadde Broderforeningen 14 brødre, som alle var fra Loge nr. 15 Kongshaug. Disse brødrene skaffet 16 kandidater som ble innviet i Loge Kongshaug for Sandefjord Broderforening. Broderforeningens første formann var br. Halvdan Feen med br. Birger Gustavsen som sekretær. En av de mange oppgaver som broderforeningen måtte løse, var å finne navn til den nye logen. Flere forslag ble lagt frem. Broderforeningen samlet seg til slutt om "Færder" etter forslag fra br. Anton Gogstad. Fyret "Færder" hadde sterk tilknytning til distriktet, og symbolikken i det nye segl, som ble tegnet av br. Bernt Lie, var at Loge Færder skulle vise hver bror den rette vei på livets seilas, på samme måte som Færder fyr viste vei på havet. I januar 1956 ble det sendt søknad til br. Stor Sire om å få opprette en ny Odd Fellow Loge med navn "Færder" i Sandefjord. Søknaden ble undertegnet av de 5 charter - medlemmene brødrene Halvdan Feen, Harald Larsen, Halvard Haavaldsen, Birger Gustavsen og Even Evensen. Det nødvendige beløp for fribrevet, kr ,-, ble skaffet til veie av chartermedlemmene som hver betalte kr. 200,-. Kort tid senere forelå godkjenning fra Stor Sire Olav Hallan der institueringen av Loge nr. 48 Færder ble fastsatt til 5. mai

7 Det første embedskollegium. Sverre Feen Halvard Haavaldsen Kristian Jansen Kass. Skm. CM Harald Larsen Halvdan Feen Birger Gustavsen Bernt Lie ExOM OM UM Sekr. 7

8 Logens stiftelse Loge nr. 48 Færder ble stiftet i Ordenens 138. år. Lørdag 5. mai 1956 fant institueringen sted under ledelse av daværende Stor Sire Olav Halland. Som valgembetsmenn for logens første embetstermin ble installert OM UM Sekr. Kass Skm. Halvdan Feen Birger Gustavsen Bernt Lie Sverre Feen Halvard Haavaldsen Følgende ble utnevnt til embetsmenn: CM Kristian Jansen OH:h.ass. Hans Skorge Insp Even Evensen OM.v.ass Olav Feen Kap Anton Gogstad CM.h.ass Leif Kopstad Org. Einar Gjertsen CM.v.ass Sigurd Solberg IV Kjell Hemsøe UM.h.ass Carsten Bolt-Hansen YV Bjørn Lund UM. v.ass Hans Jørgen Feen Arkivar Haakon Speraas Mange arbeidsoppgaver lå foran den nye loge den første tiden etter institueringen. Utfordringene ble møtt med entusiasme både fra brødrene på embetsstolene og øvrige brødre. Det første økonomiske løft var å skaffe til veie nødvendig utstyr for logearbeidet. Vår moderloge, Loge nr. 15.Kongshaug, var så imøtekommende å stille logesalen i Dronningens gt. 9 med utstyr til disposisjon for vår Loge. Logens særlover ble vedtatt i møte 29. november 1956 og senere godkjent av Storlogen. 8

9 Logens stamme på 30 brødre viste særdeles stor interesse for logen og dens virke. Frammøteprosenten var de første årene ca. 90. Etter hvert som medlemstallet har økt, har frammøteprosenten, naturlig nok, sunket I dag teller Loge Færder ved jubileumstidspunktet 97 brødre. Fremmøteprosenten har de siste årene i gjennomsnitt ligget på ca. 50. Se like ofte på hva du har gjort, som hva du tenker å gjøre noe kan være ugjort. Færder-drypp, febr

10 Vårt ordenshus Etter at det ble to Odd Fellow loger i Sandefjord, ble det snart klart at lokalene i Dronningensgt. 9 ville bli for små. Den raske veksten som begge logene var inne i, utløste et behov for større og mer tidsmessige lokaler. Det ble derfor valgt en komite bestående av medlemmer fra Dronningens gt. 9, samt fra logene nr. 15 Kongshaug og nr. 48 Færder. Disse fikk i oppdrag å utarbeide planer for å bygge eget ordenshus. Dronningens gt. 9 hadde fått et fast pristilbud på eiendommen. Samtidig hadde en av Færders brødre gitt tilsagn om en ny byggeklar tomt i Stockflethsgt. 22 der det allerede forelå byggetillatelse. På ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 1959 ble det enstemmig besluttet å ga i gang. I begynnelsen av februar 1961 sto bygget i Stockftethsgt. 22 ferdig. Innvielsen av den nye logesalen fant sted den 4. februar samme år. Salen ble innviet av daværende Stor Sire Harald Østreng, assistert av sine storembedsmenn. Dette ble en viktig og vellykket investering for Odd Fellow Ordenen i Sandefjord. I år 2000 ble det reist nytt bygg på nabotomta. Som del av et makeskifte, fikk vi muligheter til å bygge ut garderoben og toalettanlegget. Vi fikk også tilgang til heis, noe som har vært sterkt savnet i alle år. Sammenbyggingen har også gitt oss en ny, sikker rømningsvei fra logesalen i 3. etg. I 2005 ble det laget nytt, stort sekretær/møterom. Dette ligger i tilknytning til forværelset, og med mulighet til å fungere som avlastning for dette ved store møter. 10

11 Nå huser bygget to Rebekkaloger, to Odd Fellow loger og er hovedsete for Rebekkaleir nr.6 Tunsberg samt Leir nr. 8 Vestfold. I tillegg leier loge nr. 11 St. Olav, av ordenen "Riddere av det hvite bånd", våre lokaler annenhver tirsdag. Som følge av den sterke ekspansjonen for Odd Fellow Ordenen i Sandefjord, har vi igjen problemer med å skaffe lokaler til alle våre aktiviteter. Styret for Stockflethsgate 22 A/S har nå tatt initiativ til en aksjeutvidelse for å finansiere nødvendig ombygging og modernisering. I skrivende stund er det ikke tatt endelig beslutning i denne saken, som nå diskuteres i alle loger og leire med tilknytning til bygget. Tenk om igjen, hvis du tror pris og verdi er samme sak. Færder-drypp, mars

12 Færderblink, en viktig del av Loge Færder I 42 år har Færderblink vært en del av Loge nr. 48 Færders 50 årige liv. Hver aktive logemåned, 8 utgaver i året, har Blinket kommet ut uten et opphold. I de første årene på et ensidet folie-ark. Et håndtrykk, en hilsen, en informasjon fra brødrene hjemme til de som var "ute". Utrykket "ute" omfattet ikke bare sjøfolk og hvalfangere, men også brødre som studerte og arbeidet andre steder, og utenom dette selvfølgelig brødre som var syke eller av forskjellige årsaker ikke kunne møte. Den gang var vi få, det var nært mellom de enkelte brødre. Br. Kristian Jansen som skrev under det første eksemplaret var i sine år i Loge Færder en menneskekjenner, en omsorgsperson, en som kunne sette fingeren på aktuelle og nødvendige arbeidssaker. Br. Kristian hadde malen til Blinket med seg fra Hammerposten på fl/k Thorshammer og fra Club 31 News Letter i sjømannskirken i Baltimore. Br. Harald Hansen forteller fra sitt logeliv, at de første årene etter han ble opptatt var han ikke på et eneste møte. Da logen hadde sitt første møtet på høsten lå han nede i Biscaya, og da logen hadde sitt siste møte på våren, var han fremdeles nede i Biscaya, nå på vei hjem. De fleste kan skjønne at det var behov for kontakt med sine brødre, og hva Blinket gjorde med det. Br. Harald forteller at når de fikk posten nede på feltet, var brevene fra Kristian noe av det første han åpnet og leste. I 13 år skrev og distribuerte Kristian Blinket alene. En dag i 1979 sa Kristian han ville ha avløsning, og br. Gunnar Brudal overtok som redaktør med br. Arvid Flakstad som medarbeider. Gunnar var murmesteren, natursøkeren, poesisøkeren som la en annen tone på Blinket. Hans betraktninger er perler. I 2002 orket ikke Gunnars hjerte mer og han døde stille en natt. 12

13 Like før Gunnars død hadde Blinket fått et annet format og et annet utseende, med A5 og 11 lesesider, det Blinket som vi kjenner i dag. Br. Arvid og br. Ulf Glende overtok etter dette ansvaret for Blinket, Arvid som redaktør og Ulf med layout og praktisk arbeide, noe han allerede hadde arbeidet med i Blinket de 13 foregående årene. I årenes løp har mange av brødrene vært innom Blinket i kortere perioder og redaksjonen gir heder for alle håndsrekninger og stoff i løpet av de 42 år. At Blinket også har gjort vår loge kjent, viser at hver måned sendes over 50 eksemplarer til personer og loger som står vår Loge Færder nær. Vi våger å påstå at Blinket er og har vært en uvurderlig kontaktskaper og informasjonskilde til alles tjeneste og glede. Rundt i dette jubileumsskriftet har vi spredd noen "Færder- drypp", små visdomsord ført i pennen av br. Arvid Flakstad gjennom mange år. Verden går ikke fremover alene. Den og vi er sannelig avhengige av deg også. Færder- drypp, sept

14 Om en logebror Det er enkelte personer som trer klarere frem i erindringen enn andre når man tenker bakover i tid. Slik er det også med våre avdøde logebrødre. Det er imidlertid ikke slik at de huskes best på grunn av høye embeder i logen. De huskes fordi de hadde en egen evne til å skape kontakt og samhold mellom logebrødrene. Av de mange kontaktskapende brødre i Loge Færder trer nok Anton Gogstad klarest frem. Men br. Anton huskes også for logens navn og for logesangen. Anton Gogstad døde i 1978 etter nær 50 år som bror av vår Orden. Br. Anton så den utfordringen som lå i å danne en ny Odd Fellow Loge i Sandefjord ved siden av Loge Kongshaug. Han ble med i flokken av de 30 brødre fra Loge Kongshaug som skulle danne kjernen i den nye logen, og han kom til å sette sitt preg på Loge Færder helt fra starten av. Som sangerbror i Sandefjords Sangforening hadde han god oversikt over melodier som passet for mannstemmer, og hans favoritt var "Norge mitt Norge". Han påtok seg å skrive logesangen for den nye logen under forutsetning av at den gikk på denne melodien. Br. Anton stilte også strenge krav til innholdet i en logesang. Teksten måtte ikke være platt og intetsigende. Han kom på tanken om å sammenligne en Odd Fellow Loge med et fyr som loser sjømannen trygt i havn. Med denne tanken i bakhodet fremmet han forslag om at den nye logen skulle hete Færder, og dette ble vedtatt. Da logenavnet var bestemt kom br. Anton umiddelbart med en ferdig logesang - Færdersangen. Det er grunn til å anta at logenavn og logesang hadde vokst frem som en enhet hos br. Anton. 14

15 Med sitt smilende og smittende humør var br. Anton Gogstad en person det var lett å komme i kontakt med. Ved sin væremåte var han en særdeles god støttespiller for nye logebrødre. Diktlesning syntes å stå hans hjerte nær. Hans fremføring av dikt var full av innlevelse, og mang en logebror har kunnet fryde seg over hans eminente fremføringer. Fremragende stemmebruk gav diktene en varme som sent glemmes. Han var aldri bundet av noe manuskript. Diktene hentet han frem fra hukommelsen. Med sine egenskaper var det naturlig for br. Anton å innta embedet som kapellan i Loge Færders første år. Fra kapellanstolen hadde han alltid noe å gi, og da kunne man bære over med at han av og til gikk utenom ritualboken. 15

16 Å tjene andre Logens utadvendte arbeid fant i de første årene sin naturlige plass i arbeidet for Hjemmet for døve, som ligger i Andebu. Etter hvert som økonomien i logen ble bedre, ble virkefeltet for det sosiale arbeidet utvidet. Ved siden av støtte til Storlogens utadvendte arbeid har logen i egen regi gjennom årene gitt støtte til enkeltpersoner og institusjoner. Logens sosialaftener, som vi har hatt sammen med våre damer, har i årenes løp resultert i betydelige beløp som har gitt grunnlag for blant annet støtte gjennom Frelsesarmeen til enkeltpersoner og familier i distriktet. Når temaet er tjeneste for andre er det naturlig å trekke frem Loge Færders Damegruppe som faktisk ble etablert i forkant av at logen ble formelt instituert i Gjennom en årrekke har medlemmene i denne foreningen trofast støttet opp om det sosiale arbeid som logen har stått for, ved årlig å bidra med pengegaver som logen kunne formidle videre til de som trengte det mest. I tillegg har de vært til uvurderlig hjelp ved en rekke arrangementer. Vi må med beklagelse konstatere at Damegruppen høsten 2005 fant å måtte legge ned sitt virke, i mangel på nye krefter som kunne ta over etter de som hadde drevet foreningen en manns- for ikke å si kvinnealder. Loge Færder har også ved to anledninger deltatt i aksjoner med siktemål å samle inn penger til SOS barnebyer. Første gang i 1992, i et lokalt prosjekt i samarbeid med Loge nr.15 Kongshaug og Rebekkaloge nr. 37 Verdande. Den gang var målet å sette SOS barnebyer i stand til å bygge barnebyhus i Riga. I november 2002 ble det gjennomført en landsomfattende aksjon for å samle inn midler som skulle gå til etablering av en ny barneby i San Vicente i El Salvador. 16

17 Lokalt ble det samlet inn kr ,- i et utmerket samarbeid mellom logene i Sandefjord og den lokale avdelingen av SOS barnebyer. Hjelp så langt din lyst og dine evner rekker, ---- og litt til! Færder-drypp, okt

18 Vennskapet Det er langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjentskaper og mye snakk. Venner ligger som små lysende stuer langt borte i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem. Disse ordene fra dikteren Kolbjørn Falkeid makter å få frem hva ekte vennskap er; noe mye mer enn overfladisk kontakt og samvær. Åpenhet og tillit er sentrale forutsetninger for et godt vennskap. Felles erfaringer gjør at vennskap kan utvikles og styrkes. Gjennom 50 år har Loge Færder arbeidet med sikte på å styrke vennskapet mellom brødrene. Midlene som har vært brukt har vært forskjellige og har skiftet med tidene. Det som ikke har forandret seg, og som har ligget som en grunnvoll for alt annet arbeide, har vært samlingen i ordenshuset og opplevelsen av våre ritualer. Men for øvrig har det vært et mangfold av virkemidler for å skape kontakt og fellesskapsfølelse blant brødrene. Loge Færder har helt siden begynnelsen hatt to faste klubbaftener i måneden. Programmet har vekslet fra diskusjonskvelder til foredrag om dagsaktuelle emner. Utflukter og felles opplevelser i natur og friluft i vårt nærmiljø har vært en del av virksomheten, både med skidager og fisketurer. I de senere år har logen også dratt på utenlandsturer, til vårt naboland men også på opplevelsestur til Moseldalen i Tyskland. Alt dette med ett mål for øye; å legge til rette for at trofast vennskap mellom brødrene ikke skal være tomme ord, men en levende realitet iblant oss. 18

19 Embedskollegiet Håkon Trevland Lars-Erik Hanssen Roar Rolstad Kass. UM. CM Bjørn Stensrud Kjell Aas Odd Henning Aasen Knut Aaby Sekr. OM EksOM Skm. 19

20 Prolog Det skinner et lys i natten en spinkel stråle som trenger gjennom mørket. Bølgene går tunge, hvite av skum havet er urolig, beveget av sterke vinder. Det er ikke lett å være menneske når elementene viser sine krefter. I slike stunder søker sjømannen nødhavn en skjermet vik som gir ly for vinden og demper bølgene. Han leter etter retning, etter hjelp til å finne fram gjennom opprørt hav. -og hjelp finner han. Det kan synes så smått, så utilstrekkelig bare en stripe av lys men det er nok til å lede fra fortapelse til frelse lyset fra fyret viser ham vei til smulere farvann. I menneskelivets seilas kommer også tider med høye bølger. Vi leter etter retning, etter mening med vår reise. Det er mange som i angst har stirret ut i mørke på leting etter lys i tilværelsen. Som har stilt de evige spørsmål; hvem er jeg, hvorfor er jeg til, hvor går jeg? Hva er meningen med mitt liv? Det er mange som leter etter lyset fra fyret. For 50 år siden kom noen mennesker sammen i broderskapets ånd. De satte navn på sin forening. Navn etter fyret som for dem alle var et kjent og kjært merke Færder! 20

21 De ville tenne lys, gi retning! I ydmykhet ville de arbeide, de var klar over sin egen utilstrekkelighet men allikevel med et uttalt mål for sitt virke; å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens lære i sine omgivelser. For de visste at disse verdiene skaper lys i menneskelivet, viser vei gjennom opprørt hav, gjennom mørke farvann leder inn i smulere vann hvor det kan hentes ny styrke for nye reiser. De dannet Loge Færder. Vår loge Hvor brødre har møtt brødre. Vennskap har blitt dannet. Kjærlighet og sannhet har blitt etterstrebet i tiår etter tiår. Det skinner et lys i natten - men mistet vi noe på veien? Ble det vanskeligere å se verdiene bak alle tingene vi omgir oss med? Kanskje det er her vår største utfordring ligger for dagens brødre av Loge Færder. Ennå gjelder det gamle ordet "Det er bedre å tenne et lite lys enn å forbanne mørket." Vår egen logesang har sagt det på sin måte: "Færder, du lyser midt ute i hav gir håpet i mørkeste netter Hvert glimt som du sender så skjønt speiler av den hjelp som enhver søker etter." 21

22 Så har også vi et arbeid å gjøre. Et arbeid med oss selv for å utvikle oss som mennesker og som medmennesker. Et arbeid for andre, og med andre. Vi løfter frimodig arven etter brødre som har gått foran og ser framtiden lyst i møte. Vår loge skal bestå i vennskap, kjærlighet og sannhet. Lyset skal skinne i natten i nye 50 år! 22

23 Embedskollegiene gjennom 50 år ExOM Harald Larsen Halvard Haavaldsen Halvdan Feen OM Halvdan Feen Halvdan Feen Birger Gustavsen UM Birger Gustavsen Birger Gustavsen Kristian Jansen Sekr. Bernt Lie Bernt Lie Bernt Lie Skattmester Halvard Haavaldsen Sverre Feen Erling Sørhaug sen. Kasserer Sverre Feen Odd Nicolaysen Odd Nicolaysen CM Kristian Jansen Kristian Jansen Kjell Hemsøe ExOM Halvdan Feen Birger Gustavsen Halvdan Feen OM Birger Gustavsen Kristian Jansen Kristian Jansen UM Kristian Jansen Bjørn Gade J. Liverød/A. Eikodd Sekr. Hans Jørgen Feen Kjell Hemsøe A. Eikodd/Ø. Andersen Skattmester Bjørn Lund Arne Andresen Trygve B. Pedersen Kasserer Ole Kjell Waallann Ole Kjell Waallann Erling Sørhaug jr. CM Bjørn Gade Johnny Liverød Sverre Tonstad ExOM Kristian Jansen Anders Eikodd O.K.Waallann/A.Eikodd OM Anders Eikodd Ole Kjell Waallann Sverre Tonstad UM Ole Kjell Waallann Sverre Tonstad Trygve Larsen Sekr. Øystein Andersen Øystein Andersen Harry Nilsen Skattmester Trygve Larsen Trygve Larsen Knut Larsen Kasserer Sigmund Åberg Eivind Gade Sigmund Åberg CM Sverre Tonstad Odd Ekanger Odd Ekanger ExOM Sverre Tonstad Trygve Larsen Anders Eikodd OM Trygve Larsen Anders Eikodd Lars Nesje UM Odd Ekanger Lars Nesje Thor H. Kristiansen Sekr. Harry Nilsen Jan Sten Gustavsen Jan Sten Gustavsen Skattmester Knut Larsen Einar K. Johnsen Bjørn Thorsen Kasserer Chr.A. Bjercke/ Thor H. Kristiansen Bård Bakke Thor H. Kristiansen CM Lars Nesje Gunnar Brudal Ludvig Eskedal 23

24 ExOM Lars Nesje Lars Nesje Thor H. Kristiansen OM Thor H. Kristiansen Thor H. Kristiansen Bjørn Gade UM Jan Sten Gustavsen Lars Akselvoll Kjell Thorsen Sekr. Lars Akselvoll Arvid Flakstad Arvid Flakstad Skattmester Bjørn Thorsen Bjørn Thorsen Odd Henning Aasen Kasserer Arvid Flakstad Odd Henning Aasen Ulf Glende CM Ludvig Eskedal Kjell Thorsen Gunnar Brudal ExOM Bjørn Gade Kjell Thorsen Gunnar Brudal OM Kjell Thorsen Gunnar Brudal Bjørn Thorsen UM Gunnar Brudal Bjørn Thorsen Ulf Glende Sekr. Ulf Glende Ulf Glende Harald Ottemo Skattmester John Faye-Lund John Faye-Lund Truls Lystad Kasserer Ragnar Ambjørnrød Knut Leiv Leknes Øivind Liverød CM Bjørn Thorsen H. Slyngstadli/Rikard Trollsås Rikard Trollsås ExOM Bjørn Thorsen Ulf Glende Arvid Flakstad OM Ulf Glende Arvid Flakstad Rikard Trollsås UM Arvid Flakstad Rikard Trollsås Dag Virik Sekr. Harald Ottemo Sigurd Reppesgård Sigurd Reppesgård Skattmester Rikard Trollsås Knut L. Leknes Per M. Hansen-Just Kasserer Helge Thorsen Per M. Hansen-Just Svein Heggem CM Arve Thorsen Dag Virik Odd Henning Aasen ExOM Rikard Trollsås Dag Virik Sigurd Reppesgård OM Dag Virik Sigurd Reppesgård Per M. Hansen-Just UM Sigurd Reppesgård Per M. Hansen-Just Odd Henning Aasen Sekr. Thore Eriksen Gudmund Hovda Paul Wirkola Skattmester Roar Johansen Arve Thorsen Kåre Hotvedt Kasserer Tom Heyerdahl Kåre Hotvedt Harald Slyngstadli CM Odd Henning Aasen Morten Kotsbak Asle Amundsen 24

25 ExOM Per M. Hansen-Just Odd Henning Aasen OM Odd Henning Aasen Kjell Aas UM Kjell Aas Lars-Erik Hanssen Sekr. Paul Wirkola Bjørn Stensrud Skattmester Harald Slyngstadli Knut Aaby Kasserer Gunnar E. Fjære Håkon Trevland CM Asle Amundsen Roar Rolstad Storrepresentanter Halvard Haavaldsen Halvard Haavaldsen Halvard Haavaldsen Birger Gustavsen Birger Gustavsen Halvdan Feen Halvdan Feen Halvdan Feen Kristian Jansen Kristian Jansen Kristian Jansen Anders Eikodd Ole Kjell Waallann Anders Eikodd Lars Nesje Kjell Thorsen Gunnar Brudal Dag Virik Rikard Trollsås 25

Forord. Sandefjord, april 1966. Redaksjonskomitéen.

Forord. Sandefjord, april 1966. Redaksjonskomitéen. 10-års beretning Forord. I anledning loge nr. 48 Færders 10-års jubileum 5. mai 1966 ble det i møte den 10. juni 1965 besluttet å utgi en 10-års beretning om logen. Som redaksjonskomité ble utnevnt brr.

Detaljer

Forord. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Ulf Glende Formann i jubileumskommiteen

Forord. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Ulf Glende Formann i jubileumskommiteen 40-års beretning Forord Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 40 år den 5. mai 1996, og jubileums-komitéen har utarbeidet en jubileumsberetning, som er ført i pennen av EksOM Anders Eikodd. Kilder for beretningen

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

---- og så ser vi med forventning og glede frem til logeåret 2003 med aktivt arbeide for vår Loge og vår Orden - og oss selv. I V.K.

---- og så ser vi med forventning og glede frem til logeåret 2003 med aktivt arbeide for vår Loge og vår Orden - og oss selv. I V.K. Betraktninger Nytt år, nye gleder, nye utfordringer. Øyeblikkets gleder er lette å får øye på, - titt ut av vinduet og se det fantastiske som omgir oss. Ren hvit sne som lager de vakreste bilder på snetunge

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

LOGE NR. 48 FÆRDER. Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie.

LOGE NR. 48 FÆRDER. Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie. LOGE NR. 48 FÆRDER Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie. Jeg vil da gå tilbake til 1952. Daværende EksOM Halvdan Feen ble da anmodet av en eldre bror om å begynne arbeidet

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Mars. En fortsatt god vår.. til alle.

Mars. En fortsatt god vår.. til alle. Mars Barometerstanden spår både storm og sne, bevars.men det er et drag av vår som er sjelden midt i mars. Folk som skjønner seg på sakene snakker og sir: Det sitter stær på takene, det lakker og lir.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Forord. Sandefjord, mars Med broderlig hilsen i V. K. & S Bernt Lie

Forord. Sandefjord, mars Med broderlig hilsen i V. K. & S Bernt Lie 25-års beretning Forord Odd Fellow Loge nr. 48 fyller 25 år den 5. mai 1981, og i den anledning fikk undertegnede i oppdrag å utarbeide et jubileumskrift. Kildene er først og fremst hentet fra logens protokoller

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Januar betraktninger,

Januar betraktninger, Betraktninger I det nye året renner tanker og episoder fra samfunnet rundt oss inn i en. Tanker som har med respekt og gjensidighet å gjøre. Respekt er ikke bare når sersjanten roper "Giv Akt" og vi gjør

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Februar. " La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har "

Februar.  La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har Februar " La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har " Denne strofen fra en kjent slager, har alltid en aktualitet i seg. Ikke minst i en tid hvor alt liksom er snudd på hodet. Nå ropes

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

Da tenner moder alle Iys, så ingen krok er mørk. Hun sier stjernen Iyste så, i hele verdens ørk...

Da tenner moder alle Iys, så ingen krok er mørk. Hun sier stjernen Iyste så, i hele verdens ørk... Julen 2001 I de 23 år vi har hatt gleden av å skrive julehilsen i Blinket, har vi alltid hatt ønsket om fred som det fremtredne. Det skulle jo da tilsi at det aldri har vært noen fullstendig fred i verden

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Februar betraktninger

Februar betraktninger Betraktninger Jeg vet ikke om noen reagerer på det står et 40 tall på Blinkets forside for tiden. Jo, nettopp. Blinket er inne i sitt førtiende årgang. Det må det være grunn til å stoppe opp, og gjøre

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE

LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE Fra starten frem til 60 års jubileet 5. mai 2016 Skrevet av Michael R. Kimbell Odd Fellow Ordenen DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F.) Mobil 93

Detaljer

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere.

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere. Betraktninger. Er det noe som heter en Odd Fellow Jul?, - det er det vel ikke, - men jeg skal heller være med på at det er noe som heter en Odd Fellow's jul. En jul som rommer ærbødighet for julens tradisjoner,

Detaljer

Loge nr. 48 FÆRDER. Terminliste 1990 Totalt antall brødre pr 5. mai: 119

Loge nr. 48 FÆRDER. Terminliste 1990 Totalt antall brødre pr 5. mai: 119 632 Ons 10 Jan O. grad 51 Åpningsmøte Ons 17 Jan Klba. Fotokåseri til Midtøsten 633 Ons 24 Jan 3. grad 41 Arbm. Regnskap/budsjett Ons 07 Feb Klba. Allsang kveld med de nye sangbøkene 634 Ons 14 Feb O.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Til Minne Bror Gunnar Brudal har lagt ned sin penn og vi har mistet en trofast redaktør og skribent for vårt medlemsblad gjennom 23 år.

Til Minne Bror Gunnar Brudal har lagt ned sin penn og vi har mistet en trofast redaktør og skribent for vårt medlemsblad gjennom 23 år. September September etter en sommer og sensommer vi vel aldri har sett maken til. Vi sitter mange av oss og "husker" evigvarme sommerdager, barbent i stubbåkeren, kortbukse med strå i munnen, og bading

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Begrunnelse for navn og segl

Begrunnelse for navn og segl 1 Begrunnelse for navn og segl ISTINDENE er en fjellformasjon geografisk beliggende i området mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet for rekruttering av nye medlemmer til vår loge.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

September 2010 Nr. 5, 46. årgang August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst

September 2010 Nr. 5, 46. årgang August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst September 2010 Nr. 5, 46. årgang August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst Einar Skjæraasen Betraktninger Sommeren er på hell. Ingen drømmesommer for oss vestfoldinger

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18.

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros 25-års jubileum 1984-2009 Forord Den 3. November 2009 har vår loge Nidaros vært i virksomhet i 25 år, ikke en gang en full mannsalder og slett ikke meget sammenlignet

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Betraktninger. La oss støtte opp om vår Loge og våre embedsmenn ved å være der og være tilgjengelige. - god høst til dere alle

Betraktninger. La oss støtte opp om vår Loge og våre embedsmenn ved å være der og være tilgjengelige. - god høst til dere alle Betraktninger - og så er eventyret nesten over for denne gangen, for sommeren er og vil alltid være et eventyr. Heldigvis er de fleste av oss skapt slik at vi legger de gode minner på plussiden, og så

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Forord. Odd Fellow loge nr. 48 Færder fyller 60 år den 5. mai 2016.

Forord. Odd Fellow loge nr. 48 Færder fyller 60 år den 5. mai 2016. Forord Odd Fellow loge nr. 48 Færder fyller 60 år den 5. mai 2016. Ved 50 års jubileet i 2006 ble det utarbeidet et fyldig jubileums-skrift som tok for seg logens historie helt fra oppstarten med Broderforening

Detaljer

60 års jubileum. 1953 2. mai 2013. Odd Fellow Loge Nr. 40 Vern.

60 års jubileum. 1953 2. mai 2013. Odd Fellow Loge Nr. 40 Vern. 60 års jubileum 1953 2. mai 2013 Odd Fellow Loge Nr. 40 Vern. F O R O R D Tidligere er det skrevet fire beretninger, en i 1963, en i 1978, en i 1993 og en i 2003. Beretning av 2013 bygger kort på tidligere

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Desember 2013 Utgave nummer 4 D A E R V I K O M M E T T I L F Ø R S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N M E D V Å R N Y E O V E R M E S T E R T H O R I F U N K S J O

Detaljer

Betraktninger l V. K. og S

Betraktninger l V. K. og S Betraktninger Hvorfor ble du en Odd Fellow?, - av tilfeldigheter, målbevisst, overbevisning. Det er vel helst det første, - av tilfeldighet. Du kjente noen i din nærhet som du setter pris på og stolte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle April Vår lille lokale "grendekirke" er virkelig liten og unselig, men så er da heller ikke bygden større en at alle fikk god plass under påskegudstjenesten. Men om kirken var liten var dagens tekst desto

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012 FORORD Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter vil skje. I år fyller Loge nr. 84 Kalken

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Betraktninger. minnes de døde. Og la oss huske at hver gang vi nevner de dødes navn, kan vi høste

Betraktninger. minnes de døde. Og la oss huske at hver gang vi nevner de dødes navn, kan vi høste Betraktninger November kommer snikende på oss gjennom dis, dusk og gulnet løv. Forgjengelighetens mange tegn maner til ettertanke, og selv om vi er bevisst at vi alle skal telle våre dager, er det alltid

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Betraktninger. "Godt nytt år" sier vi igjen til alle som leser Blinket!

Betraktninger. Godt nytt år sier vi igjen til alle som leser Blinket! Betraktninger. "Godt nytt år" sier vi igjen til alle som leser Blinket! "Godt nytt år" sier vi med kraft og ristende hender, og mener at vi mener det. Og det vi mener er vel optimisme, - at vi vil gjøre

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer